Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng"

Transkript

1 HØGSKOLEN I HEDMARK AVD. FOR ØKONOMI, SAMFUNNSFAG OG INFORMATIKK Studieplan Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap 30 studiepoeng 1

2 1.0 Innledning og bakgrunn I oktober i 2003 la regjeringen fram en plan for helhetlig innovasjonspolitikk Fra ide til verdi. Norge skal være et av verdens mest nyskapende land, der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har gode muligheter til å utvikle lønnsom virksomhet. Entreprenørskap er ett av 5 områder som omfattes av innovasjonsplanen. Tre departementer står bak strategiplanen for entreprenørskap Kunnskapsdepartementet, Kommunal og regionaldepartementet, Nærings- og handelsdepartementet. Planen har tittelen Se muligheter og gjør noe med dem og varer fra Formålet er å tydeliggjøre entreprenørskap som utdanningsmål og opplæringsstrategi. Her blir en målrettet satsing på læreres kompetanse framhevet som en overgripende faktor. Svært mange skoler - både grunnskoler og videregående skoler - har grepet ideen og pedagogikken knyttet til entreprenørskap. Den store satsingen har også avdekket et kompetansebehov blant skoleledere og lærere, og flere miljøer har etterlyst kurs og videreutdanningstilbud i entreprenørskap. 2.0 Målsetting Formålet med videreutdanningstilbudet er uttrykt gjennom to delmål: Formidle og videreutvikle entreprenørskapskompetansen hos skoleledere og lærere i regionen Styrke foretaksomheten, kreativiteten og entreprenørskapskulturen i skoleverket 3.0 Målgruppe Skoleledere og lærere i hele skoleverket. 4.0 Opptakskrav Det stilles krav om at søkerne har lærerutdanning eller annen utdanning med tillegg av undervisningskompetanse (Praktisk-pedagogisk utdanning). 5.0 Varighet, omfang og nivå Studiet er et videreutdanningstilbudet med et omfang på 30 studiepoeng. Det kan gjennomføres enten for "halv fart" over ett studieår eller for "kvart fart" over to studieår. 6.0 Kompetanse Studiet kan inngå som en del av allmennlærerutdanning, eller som videreutdanningstilbud til lærere og skoleledere i hele skoleverket. 7.0 Informasjonskompetanse Det vil bli gitt en innføring i informasjonskompetanse i tilknytning til studentenes prosjektarbeid. I tillegg benyttes det nettbaserte læringssystemer i studiet. Studentene skal gjennom studiet tilegne seg informasjonskompetanse knyttet til IKT, gjennom blant annet bruk av digitale læringsverktøy som ClassFronter. Videre vil studentene tilegne seg kunnskap om bruk av kildekritikk og referanseteknikk. 8.0 Studiets innhold, oppbygging og organisering 8.1 Organisering Høgskolen i Hedmark har det faglige ansvaret for videreutdanningstilbudet gjennom innovasjonsmiljøet ved avdelingen på Rena. Tilbudet vil bli organisert i nært samarbeid med markedet dvs skoledere, utdanningsmiljøer, myndigheter og andre innovasjonsnettverk 2

3 .Studiet vil vektlegge nettbasert læringssystem som muliggjør en desentralisert gjennomføring. Studiet vil gå i regi av Kurs & Oppdragsenheten på Høgskolens avdeling på Rena. 8.3 Innhold i studiet Emnegruppe 1: Innføring i pedagogisk entreprenørskap - 15 p Emnegruppe 2: Prosjektarbeid i pedagogisk entreprenørskap - 15 p Innføring i pedagogisk entreprenørskap - 15 p Tema 1: Entreprenørskap Tema 2: Ledelse Tema 3: Metodikk Tema 4: Innovasjon Prosjektarbeid i pedagogisk entreprenørskap - 15 p Prosjektkunnskap Planlegging, iverksetting og gjennomføring Dokumentasjon og rapportering Veiledning av prosjekt 9.0 Internasjonalisering Man vil trekke inn faglige erfaringer fra andre land som Norge samarbeider med innenfor entreprenørskap i utdanningen og se på muligheter til nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt Undervisnings- og læringsformer Den faglige formidlingen vil bygges opp rundt samlinger der ressurspersoner innenfor området vil formidle teori og organisere aktiviteter individuelt og i grupper. Det vil være et mål å kunne tilby fleksible løsninger der en ser for seg dagsamlinger eller ettermiddag/kveldssamlinger som aktuelle alternativ. Det legges opptil stor grad av egenaktivitet fra studentene der bruk av ClassFronter blir et viktig nettbasert hjelpemiddel. Utvikling og gjennomføring av entreprenørskaps-/skoleutviklingsprosjekt vil gi mulighet for å sette kunnskapene ut i livet parallelt med studiegjennomføringen. Veiledning av prosjektene vil bli et viktig bidrag i dette utviklingsarbeidet. Flere skolemiljøer er i dag involvert i ulike entreprenørskapsprosjekter og har uttrykt ønske om et slikt etterutdanningstilbud Vurderingsformer Emnegruppe 1: Innføring i pedagogisk entreprenørskap Til hvert av de fire temaene i emnegruppen skal det leveres en fordypningsoppgave til evaluering (mappe-evaluering). Emnegruppe 2: Prosjektarbeid i pedagogisk entreprenørskap Det skal leveres en prosjektrapport knyttet til gruppas arbeid der studentene skal dokumentere kunnskaper fra emnegruppe 1. Hver student gjennomfører i tillegg en muntlig eksamen knyttet til rapporten. 3

4 12.0 Pensum, litteraturliste Hovedbøker: Inger Karin Røe Ødegård, "Fremtiden på timeplanen - Pedagogisk entreprenørskap" Høyskoleforlaget 2000 (ca 200 sider) Inger Karin Røe Ødegård, Læreprosesser i pedagogisk entreprenørskap, Høyskoleforlaget 2003 (ca 160 sider) Kerstin Laue, "Progresjonsmodellen", (ca 45 sider) Jan Spurkeland, Relasjonsledelse-resultater gjennom samhandling Universitetsforlaget 2005, (312 sider) Kjell Skogen, "Innovasjon i skolen" Universitetsforlager 2004 (120 sider) "Entreprenørskap i opplæring og utdanning" - KUF 1997 Se mulighetene og gjør noe med dem Strategi for entreprenørskap i utdanningen NHD, UFD, KRD Kompendium (60 sider) o Læringsrevolusjonen, Jeanette Vos & Gordon Dryden, Odessey of the mind (94), 26 s o Skolen i samfunnet, styring og ledelse i skolen, Thielsen, Broch, Høst, Kommuneforlaget, 25 s o Tomas Nordahl: Lærerrollen, Brunstad og Evenshaug (red): Våge ville være voksen Utdanningsdirektoratet, 10 s Det utvikles stadig ny litteratur innenfor emnet pedagogisk entreprenørskap. Dette innebærer at nye bøker og nye artikler (kompendium) vil bli tillagt lista i framtida. 13. Emnebeskrivelser Pedagogisk entreprenørskap, teori - 15 studiepoeng Innhold: Tema 1: Entreprenørskap Introduksjon av begrepet samt læreprosessene i pedagogisk entreprenørskap. Suksessfaktorer knyttet til entreprenørskap i skolen Tema 2: Ledelse Organisasjon og ledelse i entreprenørskapsperspektiv - teoriforankring og læreplanarbeid. Skolens rolle i lokalsamfunnsutvikling. Tema 3: Metodikk Konkrete metoder/verktøy brukt på de ulike skoletrinn med utgangspunkt i "progresjonsmodellen". Nettverksbygging, samarbeid skole-næringsliv. Tema 4: Innovasjon Kreativitet, nyskaping og ideutvikling. Personlig utvikling, foretaksomhet, initiativkraft, gjennomføringsevne. Utvikling av handlingskompetanse. Mål: Formidle og videreutvikle entreprenørskapskompetansen hos lærere og skoleledere for å styrke foretaksomheten, kreativiteten og entreprenørskapskulturen i skoleverket Organisering og arbeidsform: 4

5 Studiet planlegges for studenter som er i arbeid, og gjennomføringen kan enten foregå over ett år (halv fart) eller to år (kvart fart). Samlinger/fellesforelesning pr tema vil være på ca 20 timer fordelt over tre til fem samlinger. Det legges opp til stor egenaktivitet fra studentene der nettbasert kommunikasjon, informasjon og veiledning vil stå sentralt. Vurdering: Det skal leveres en fordypningsoppgave til hvert av de fire temaene. Obligatoriske krav: Samtlige fire fordypningsoppgaver må være evaluert før endelig vurdering Anbefalte forkunnskaper: Erfaring fra undervisning eller lederfunksjon i skoleverket anbefales. Prosjektarbeid i pedagogisk entreprenørskap - 15 studiepoeng Innhold: Studentene skal gjennomføre og presentere et større skriftlig arbeid under faglig veiledning. Prosjektet kan med fordel ta utgangspunkt i egen arbeidsplass. Tema for prosjektet skal godkjennes av studieledelsen/veileder. Mål: Studentene skal utvikle og gjennomføre et konkret faglig arbeid - helst i grupper - som vektlegger nyskaping og entreprenørskap i skolen. Organisering og arbeidsformer: Innføring i og planlegging av prosjektarbeidet gjennom fellesforelesning. 8 til 10 timer veiledning pr gruppe i gjennomføringsfasen. Vurdering: Sensur av prosjektrapport gir en midlertidig karakter felles for gruppen som vil bli justert for den enkelte student gjennom en individuell muntlig eksamen. Obligatoriske krav: For å gå opp til muntlig eksamen kreves det et bestått resultat på rapport Forkunnskaper som anbefales: Erfaring fra undervisning eller lederfunksjon i skoleverket anbefales. 5

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng Side 1/7 Studieplan 2014-2015 Kull 2014 høst Forebygging, behandling og lindring 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Grønland 58 3044 Drammen

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15

Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15 Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15 Etter- og videreutdanninger 2014-2015 Skolen er i stadig utvikling. Tilbudene om etter- og videreutdanning for TFK s pedagogiske personale speiler et mangfold

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring Lokal læreplan Blomsterdekoratør Voksenopplæring Forord Denne læreplanen gjelder for voksenopplæringsstudiet Blomsterdekoratør som gjennomføres på Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp 2015-2016 Navn Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Nynorsk Arbeid

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng)

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer