BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy"

Transkript

1 BLAD- Juli 2006 Utgave 2 - Årgang 20 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved Trude Marian Nøst... 2 Langfredagfjæra... 4 Doktordisputas i Bergen mai feiring... 7 Livets gang... 8 Biskop Finn Wagle visiterer Ytterøy mai feiring... 9 Spørreundersøkinga «Ulike bygder, ulike liv» Levangeroktetten på Ytterøy...11 Konfirmanter i Ytterøy kirke Sesongåpning Ytterøy Bygdetun Et glimt inn i Ytterøy-historien Styret og Rådet i Ytterøy Bygdetun for året Speiderleir i Ytterøy IL Nytt nettsted for kulturminner «Grønn Gate» og Ytterøy Bygdekvinnelag Ytterøy Skolekorps på Lillehammer-festival St.Hansaften i Laugsandfjæra Og mye mye mere 1 Blad-grønt nr. 2/2006

2 Leder ved Trude Marian Nøst Du skal ikke tåle så inderlig vel. I Darfur er over 2 mill. mennesker fordrevet fra sine hjem. De bor i flyktningleirer og er ikke i stand til å ta vare på seg selv. De trues daglig av de samme troppene som i sin tid brente hjemmene deres, drepte mange av mennene, men også kvinner og barn. Kvinner voldtas når de beveger seg ut av leirene for å finne vann eller mat. Leger uten grenser meldte om en bekymringsfull utvikling allerede i I 2004 ble det tatt opp i FNs sikkerhetsråd uten at det ble iverksatt større tiltak. I mellomtiden hadde verdenssamfunnet sine øyne rettet mot Midt- Østen. Der hadde den vestlige verden både økonomiske og sikkerhetsmessige interesser i å delta aktivt. Det hadde man ikke i Darfur. Derfor skjedde det heller lite i den delen av verden. Kun små artikler kunne leses i norske aviser, mens Midt-Østen fikk fyldig omtale. 2. juledag 2004 rammet tsunamien Sørøst-Asia mennesker omkom derav 84 nordmenn. All infrastruktur ble skylt bort på sekunder. Den norske regjering bevilget umiddelbart 1 mrd. ekstra til dette kriserammede området. I ettertid bevilget de ytterligere 200 mill. kr til i gjenoppbyggingen. Det norske folk samlet inn 415 mill. kr bare til Røde Kors. Røde kors samlet inn 13 mrd. til denne katastrofen på verdensbasis. Flott og veldig nødvendig! I samme periode er 6 mill. mennesker avhengig av nødhjelp i Sør-Sudan, 2 mill mennesker er underernært i Somalia. Konflikten i Øst-Kongo krever flere liv enn urolighetene i Darfur i Sudan. I Niger dør det hver dag barn av sult. «Verdens største glemte katastrofe» kalte Aftenposten det som nå skjer i Niger. Kongo er antakelig det verste området akkurat nå, i følge FNs visegeneralsekretær Jan Egeland. Antallet døde i Kongo i løpet av de siste seks årene kan sammenlignes med «en tsunami hver sjette måned», fastholder Egeland. Kunne fortsatt oppramsingen av land og menneskelige tragedier. Riktignok har verdens ledere begynt å reagere, men det går så alt for smått! Hva bekymrer vi oss for da? Vinterbleke hårete ben, litt for store ølmager burde begynne å trene, bilen skulle fått en omgang med polish, løvetanna gror forbasket godt i plena, sammen med mosen, får vi restskatt, blir det en typisk trøndersommer igjen osv. osv. Er det plass til flere problemer? Skal vi måtte forholde oss til andres problemer også? Kan vi avgrense det til de utfordringer vi har på Ytterøy? Fortsettelse neste side Blad-grønt nr. 2/2006 2

3 Leder ved Trude Marian Nøst - forts. Det er innmari lett å finne mange små utfordringer som fyller hverdagen vår, i hvert fall klarer jeg det. Vi kan ikke redde verden. Vi er ikke supermenn/- kvinner. Afrika har alltid betydd sultkatastrofer, borgerkrig, skiftende tyranniske regimer, babyer med fluer i øyekroken og oppblåste mager. Vi blar bare forbi de sidene i avisa. Likevel irriterer det meg inni granskauen at det er sånn. At jeg ikke bryr meg mer. Sult og fattigdom er den største utfordring vi har for verdensfreden. Det handler om mennesker, sier Thorvald Stoltenberg, som også har antydet at dersom vi ikke får gjort noe med dette, kan over 150 mill. mennesker komme på vandring. Det er mennesker som deg og meg - med drømmer og håp for sitt liv og for sine barns framtid. I år er TV-aksjonen rettet inn mot Leger uten grensers arbeid. De er tidlig på plass inne i områder som verdenssamfunnet har lite fokus på. Det arbeidet de gjør er veldig viktig. Jeg håper derfor at vi kan holde tak i det at om ikke annet, kan vi gi litt av vår overflod også i år. Kanskje kan vi til å med gi litt av det vi får tilbake på skatten til et godt formål. Anne Kristin Kjølsvik fikk meg til å bli Plan-fadder. Det koster ikke mye, men betyr enormt for dem det gjelder. Så lærer ungene mine også litt om forskjellige kår barn lever under. Det er urettferdig og vi kan gjøre noe med det. Som Arnulf Øverland sa det: Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. God sommer! Ja, måtte det bli en frodig og varm trøndersommer i år! Trude Marian Nøst Takk for all oppmerksomhet på 75-årsdagen min. Johannes Salater TAKK for blomster, gaver, musikk og sang,- det inn i sjela ga en vemodig klang! Takk til store og små som gledet meg så, 70-årsdagen ble ikke bare kavet! Hilsen Fruen ved havet. Enkeltpersoner oppfordres til å sende inn stoff til Blad-Grønt. Red 3 Blad-grønt nr. 2/2006

4 Langfredagfjæra Fredag den 14. april var det nok en gang duket for en tur i Vandsvikfjæra for å oppleve å spasere tørrskodd fra Valen til Vansvikholmen. Det skulle være full fjære rundt klokka syv om kvelden. Når vi kom fram var det allerede flere personer tilstede. Her var koking av kaffe på bålet samt salg av drikke og mat. Først måtte vi jo registrere oss, så komiteen kunne holde en oversikt med hvor mange som møtte opp. Før vi tok en kaffe, bestemte vi oss for å ta turen over til Vansvikholmen. Skal si vi ble overrasket over hvor mye vann det var ennå, så det kunne jo bli problemer å komme seg over i år. Vi gjorde et forsøk for å se hvor langt vi kunne komme, men det ble vassing det siste stykket for de som ville over til holmen. Tilbake på Valen kjøpte vi oss kaffe og brød etter den "strabasiøse" turen som ikke ga noe resultat. Det ble selvfølgelig tid til litt prat med de andre før vi dro hjem igjen. Her er det problemer med å gå tørrskodd Skal vi plukke blåskjell? Får håpe at det er lavere fjære neste år. Red Mange turglade mennesker Blad-grønt nr. 2/2006 4

5 Doktordisputas i Bergen Klokka er 14.50, og disputasen er vel overstått! Til venstre ses Heges hovedveileder professor Arnfinn Skogen, UiB, i samtale med en av opponentene. 9. mai har vært en merkedag i vår familie. Det var mors fødselsdag, og hun døde i 2002, nær 101 år gammel. 9. mai 2006 ble Heges dag. Da forsvarte hun sin doktoravhandling ved Universitetet i Bergen (UiB). Etter fullført hovedfag (cand.scient) i plantefysiologi ved Norges Landbrukshøgskole på Ås, ble Hege ansatt som doktorgradsstipendiat ved Planteforsk Kvithamar Forskningssenter, Stjørdal. (Nå Bioforsk Midt-Norge). Formålet med doktorgradsoppgaven var blant annet å undersøke hvilken betydning upløyde eng- og åkerkanter har som leveområder for mark- blomster i Trøndelag i dag. Bakgrunnen var at arealendringer i landbruket har ført til at ville blomster har veldig få leveområder igjen i dagens jordbrukslandskap, og arter som prestekrage og blåklokke kan dermed stå i fare for å forsvinne fra landskapet. Det viste seg at de fleste undersøkte kantsonene var gjengrodde av kratt, og var forholdsvis artsfattige på grunn av tilførsel av gjødsel samt fravær av slått eller beite. Unntaket var vegkantene. Flere av disse inneholdt et mangfold av ulike blomsterarter, først og fremst vegkanter som ble slått regelmessig. Fortsettelse neste side 5 Blad-grønt nr. 2/2006

6 Doktordisputas i Bergen - forts. Avhandlingen Field margins in central Norway - creation, management and flora, ( Flora langs eng- og åkerkanter ) ble levert for godkjenning i september 2005, men av forskjellige årsaker tok det sin tid før det var klart for disputas. Den 24. april ble tema for prøveforelesningen gitt: Landskapsøkologiske nettverk i jordbrukslandskap. Så ble det et par hektiske uker med forberedelser for Hege og barnepass for meg. Om formiddagen 8. mai var Hege, samboer Jo Arild, Sigrid (10 mnd.), Johannes og jeg klar til å dra fra Værnes til Bergen. (Snorre 3 år, skulle være igjen i Vingelen og hjelpe bestemor og bestefar i fjøset.) Vi hadde en tid i forveien kjøpt billetter med Norwegian, for de var billigst. Mente også at vi da var på den sikre siden med hensyn til streik eller andre uventede hindringer. Der tok vi nok feil! Første beskjeden vi fikk var at flyavgangen var utsatt en time; men senere ble den kansellert på grunn av feil på en flymotor. Hege hadde avtalt å treffe folk ved universitetet om ettermiddagen for å gjøre seg kjent med lokalene og de tekniske hjelpemidlene der. Nå fikk Hege, Sigrid og Jo Arild i all hast ordnet seg plass på et SAS-fly. Vi gamle hadde bedre tid, og valgte å ta imot det tilbudet vi fikk fra Norwegian. Kl. 20 landet vi i Bergen etter å ha tatt turen om Gardermoen, og møtte en by som viste seg fra sin beste side med sol og varme. Neste formiddag startet med prøveforelesning kl Både vi foreldre, som ikke hadde vært med på noe slikt før, og doktoranden, var nok preget av stundens alvor. Men Hege kom da greit gjennom emnet sitt. Det var ikke mange tilhørere utenom kjente fra Kvithamar, for mange studenter og ansatte ved UiB var ute i arbeid med forskjellige prosjekt, ble det sagt. Etter deilige smørbrød til lunsj som universitetet spanderte, var det mormors tur til å være barnevakt og Jo Arild tilhører. Selve disputasen, der Hege skulle redegjøre for sitt forskningsprosjekt og opponentene skulle framføre sine merknader, skulle begynne kl Det ble sagt til oss at en del opponenter kunne være nokså krasse i sin vurdering av måter doktorgradsarbeid var blitt utført på, og stille mange kritiske spørsmål. Vi var derfor blitt advart på forhånd. Selv om Hege gjennom mange års skolegang hadde hatt flere muntlige eksamener, var dette noe spesielt. Det var derfor ikke så rart at en som mor var litt spent og nervøs, og kanskje også var litt glad for at en hadde grunn for ikke å være til stede som tilhører. Sigrid og jeg koste oss ute i solskinnet, og hun hadde også sin middagslur i denne tida, mens jeg fulgte med klokka! Fortsettelse neste side Blad-grønt nr. 2/2006 6

7 Doktordisputas i Bergen - forts. Endelig kom beskjeden på mobiltelefonen som fortalte at disputasen var ferdig. Jeg ønsket inderlig at alt hadde gått bra og at prøven var bestått, og trodde vel det også, men en kunne jo aldri være helt sikker. De smilende og glade personene jeg møtte, feide imidlertid vekk all tvil. Det skulle også vise seg at de to svenske kvinnelige, godt voksne opponentene ikke var av det mest vrange slaget. Hege syntes hun slapp lettere fra spørsmålene enn hun hadde trodd på forhånd. Så var det bare å slippe gleden løs og feire at nesten fem års arbeid var vel i havn. Hege inviterte opponenter, koordinator ved universitetet, veiledere, kolleger fra Kvithamar og oss foreldre til middag på Bellevue, et trivelig spisested med flott utsikt over byen. Der ble det også holdt flere taler og overrakt gaver. Universitetet i Bergen gir bestemte gaver til alle som tar doktorgrad der. Hege fikk derfor et silkeskjerf med universitetets monogram innvevd og en tollekniv med inskripsjon Hege Hovd Dr.scient UiB på knivbladet, i tillegg til gaver fra bl.a. veiledere, opponenter og Kvithamar. En spasertur i Bergens gater hvor en kunne oppleve folkelivet en varm forsommerkveld, ble en fin avslutning på en for oss begivenhetsrik dag. Liv Hovd 1. mai feiring 1. mai ble feiret på tradisjonelt vis med skolekorpset som marsjerte fra Ytterøy skole til Ytterøy Helsetun. Her spilte de noen stykker for beboerne og de fremmøtte. Det var bra vær denne dagen. En hyggelig opplevelse å få med seg. Red. 7 Blad-grønt nr. 2/2006

8 Livets gang Født Anne Lise Grøttum og Ole Johan Brustad fikk en sønn 25.juni kl Hans vitale mål var 3730 gr. tung og 52cm lang. Janne Nøst og Svenn-Robert Berg fikk en stor keiser 22.Juni Han veide 4500gr og 51cm lang og han skal hete Oliver. Helene Forberg og Frank Nygård fikk en sønn 18. mai Han veide 3860gr og var 53cm lang. Han skal hete Kristian Elias. Døpt Anne Beate Leinan og Magne Gausens sønn ble døpt 16. april 2006 i Bodon Kirke, han heter Arne Søren. Redaksjonen gratulerer Marita Ellingsen (f. Karlsen) og Joakim Ellingsen fikk en sønn 25.mars kl på Haugesund sykehus. Hans vitale mål var 3540 gr. tung og 50 cm lang. Han skal hete Håkon. Redaksjonen gratulerer Biskop Finn Wagle visiterer Ytterøy Det er tolv år siden biskopen var på visitas til Ytterøy. Nå kommer han igjen! 19. til 24. september skal han visitere Levanger, Ytterøy og Okkenhaug sokn. Fredag 22. september blir Ytterøydag. Vi begynner med barnehage og skolegudstjeneste kl 9 i kirka. Her er alle velkommen! Etterpå tar biskopen turen til Fredagskaffen på skolen. Det blir bedriftsbesøk og lunsj på Rampa for biskopen, før han tar turen til Ytterøy helsetun. Vi gleder oss! Sokneprest Eirik Bakken Blad-grønt nr. 2/2006 8

9 17. mai feiring Barnetoget startet som vanlig 17. mai-feiringen med tog fra Hokstad til Ytterøy kirke. Fint vær i dag. Under gudstjenesten i kirken var det Eirik Bakken som forrettet. Det andre toget startet fra Soltun og hadde Ytterøy Helsetun som første stopp. Skolekorpset og hornmusikken spilte for beboerne på helsetunet og barna fra barnehagen sang. 17. maitog fra Hokstad til Ytterøy kirke Tore Stavrum, formann i 17. maikomiteen, ønsket alle velkommen før han ga ordet videre til Olav Digernes som holdt 17. mai-talen. Olav Digernes hadde en glimrende 17. mai-tale som engasjerte de frammøtte. Gammeltraktoren med småbarna i hengeren Deretter fortsatte toget til Samfunnshuset hvor 17. mai-komiteen tok i mot toget. På samfunnshuset fikk vi en orientering om hva som skulle foregå denne dagen. Ytterøy skolekorps, med dirigent Kjell Vandsvik underholdte med en liten minikonsert, som første innslag. Fortsettelse neste side 17. maitaler Olav Digernes 9 Blad-grønt nr. 2/2006

10 17. mai feiring - forts. Deretter var det fritt fram med servering av pølser og saft til barna. Siden var det salg av middag samt kaffe og kaker. Senere underholdte hornmusikken på Ytterøy helsetun for beboerne der. Borgertoget startet kl fra Soltun og gikk til Samfunnshuset, hvor ungdomslaget sto for salg av kaffe og kaker. Red. Her synger noen av barna for beboerne på Ytterøy Helsetun Spørreundersøkinga «Ulike bygder, ulike liv» Med hjelp fra Fredrikkes hage er nå rapporten vedrørende spørreundersøkinga Ulike bygder, ulike liv, ferdig utarbeidet. Ytterøy bygdekvinnelag bidro til rapporten ved hjelp av flere av dere her i bygda som var med i spørreundersøkinga. Vi vil nå se på innholdet i rapporten og vurdere mulighetene for presentasjon og videre arbeid. Ytterøy bygdekvinnelag Hjertelig takk for hilsener, telefoner, blomster, støtte og deltagelse ved Herdis Skaufels dødsfall og begravelse. Takk for gaven til Ytterøy helsetun. Kåre Johan, Idar, hennie og Morten med familier Blad-grønt nr. 2/

11 Levangeroktetten på Ytterøy 20. mai hadde Levangeroktetten sin årlige sykkeltur på Ytterøy. Et 50-talls sykkelister fulgte med på turen. Første stopp var på kirkebakken ved Ytterøy kirke hvor det ble holdt en minikonsert av det seriøse slaget. Etter omkring 2,5 km sykling var det lagt inn stopp nr. 2, og det var i hagen til Fanny og Fritz, for tredje året på rad. Her fikk alle de frammøtte servert både kaffe, saft og nystekte vafler. Totalt var det vel omkring 80 personer til stede i hagen, inkludert hyttenaboer. Det ble også tid til en liten konsert med dans på plena før hele kobbelet dro videre til neste stopp, som var i fjæra til markedsplass-baron Lars Edvard Hoff. Her ble det fortalt vovete vitser og drukket tynn kaffe. Nå var det på tide å ta fatt på den lange motbakken og sette kursen videre mot Rampa. På Rampa ble det ganske trangt om plassen på loftet, de det var mange som hadde møtt fram. Den videre underholdningen var bare enestående når det gjalt ablegøyer, sang og musikk. Etter konserten var det et overdådig koldtbord på Rampa. Red. Her var det mye folk Leiv Ramfjord, Jann Frode Pettersen, Åsmund Bang og Ola Dragset Her er det 51 sykler 11 Blad-grønt nr. 2/2006

12 Konfirmanter i Ytterøy kirke 2006 Fra konfirmasjonen i Ytterøy kirke 4. juni 2006 Foran fv.: Andrea Nøvik Stavrum, Tara Marie Norum, Randi Anita Nordgård I midten fv.: Vegard Berg Forberg, Nils Ivar Myhr, Marius Winje Brustad, Bjørn Milton Hansen Bakerst fv.: Andreas Møen Laugsand, sokneprest Eirik Bakken, Morten Skjørstad Blad-grønt nr. 2/

13 Sesongåpning Ytterøy Bygdetun Årets sesongåpning på Ytterøy Bygdetun ble den 9. juni. Godt vær (litt småkjølig) og rundt personer som møtte opp. Hornmusikken underholdte den første halvtimen med mange godbiter fra musikkens verden. Olav Asbjørn ønsket alle velkommen før han ga ordet videre til Arnold Dalen som skulle fortelle oss om Gårdsnavn på Ytterøy - betydning og bakgrunn. Hornmusikken spiller Arnold Dalen hadde en stor viten om gårdsnavn, hvordan de oppsto og hvordan de ble brukt videre. Han var også en tur innom Aslak Bolts Jordebok før han snakket om usammensatte naturnavn og sammensatte naturnavn.til slutt så måtte han også en tur innom -vin, - vinjar, -heim, -set osv. osv. Mye av interesse her og flere kom med spørsmål om sine gårdsnavn. Tiden går fort når det er noe som interesserer. Arnold Dalen Etterpå ble det kaffe og kaker. En skikkelig hyggelig kveld. Red. Et lydhørt publikum 13 Blad-grønt nr. 2/2006

14 Et glimt inn i Ytterøy-historien DE GODE?, GAMLE, DAGER skulle bli et tragisk år for Ytterøy og de andre sokna i prestegjeldet. De ble rammet av den frykta blodsotten. Presten førte på denne tida inn i kirkeboka ikke bare navn og alder, men også dødsårsak, og det skulle vise seg at presten fikk et krevende år, for kirkeboka er tettskrevet med dødsfall, de andre kirkelige handlingene drukner i mengden av dødsfall når blodsotten er på det verste. Det første dødsfallet der presten har skrevet blodgang (blodsott), var i Verran i oktober, der ei jente på 19 år døde av blodsott. Et nytt dødsfall følger i november og i mellomjula dør en ungdom på 23 år i Mosvika av samme årsak. I januar er søster og bror på 2 og 11 år gått bort av blodgang/blodsott og slik fortsetter det utover etterjulsvinteren og våren med mer eller mindre spredte dødsfall av sotten. Ved utgangen av april hadde sotten krevd totalt ca. 30 dødsofre i prestegjeldet vårt. Mai og juni kan en kalle rolige måneder, men så tar det seg opp igjen: I juli er det 7 dødsfall, - 1 av dem på Ytterøya, men så i august kommer katastrofen for fullt: 51 dødsfall, 26 av disse på Ytterøya (Mosvika 14 og Verran 11). September krevde og mange dødsoffer, 10 stk på Ytterøy, 35 totalt i prestegjeldet. De tre siste månedene roer seg med henholdsvis 7 -, 6 - og 1 dødsfall av blodgang, og så er det over. Da har epidemien krevd heile 135 dødsoffer, Blad-grønt nr. 2/ av disse på Ytterøy,( 59 og 36 i Mosvik og Verran). Den 15. august var det 8 dødsfall på samme dag her i bygda, 3 av disse var søsken på 1 -, 2 og 5 år, og i tillegg faren! En annen heim var også utsatt denne datoen: Et tvillingpar, 2 jenter på 17 år, og en 8 år gammel bror av dem døde. Samme dag er det 11 dødsfall i Mosvika og 3 dager før, 8 i Verran. 22. og 28. august er det like ille, viser innførsler i kirkeboka, og det forsetter utover i september. Hvordan det var å være til når en slik tragedie rammet bygdesamfunnet, kan en ikke forestille seg. Presten, Tomas von Westen Hammond som var prest her fra 1771 til 1786, måtte i 1773 ha et umenneskelig hardt og tungt år. Blodsott/blodgang er det samme som dysenteri. Det er en smittsom sjukdom i tarmkanalen som mellom andre symptomer gir blodig diare, derfor navnet blodsott. Den opptrer særlig når det er varmt og smitter ved dårlig sanitære forhold og forurenset drikkevatn. I dag har vi helbredende medisiner som ville hjelpe i løpet av forholdsvis kort tid, men på 1700 tallet var dette en håpløs og fortvilet situasjon. De gode, gamle dager var ikke bare gode! Åshild Bjørgum Øwre

15 Styret og Rådet i Ytterøy Bygdetun for året 2006 Styret Olav Asbjørn Karlsen leder Alf Anders Øwre nestleder Anne Vigen kasserer Lars Forberg sekretær Fritz Nordberg styremedlem Kjell Vandsvik 1. varamedlem Anne Kristin Kjølsvik 2. varamedlem Ivar Brattaker 3. varamedlem Rådet Ytterøy Bondelag: Sigmund Laugsand Olav Wandsvik Ytterøy Husflidslag: Oddrun Laugsand Elin Søtvik Johannesen Ytterøy Idrettslag: Berit Nøst Carlo Hansen Ytterøy Utmarkslag: Johannes Hovd Ytterøy Bygdekvinnelag: Anna Marie Møen Laugsand Mari Møen Lyn 4H: Lars Henrik Laugsand Odd Bjørnar Eines Ungdomslaget Vårglimt: Steinar Vandsvik Olav Saltvik Stiftelsen Levanger Museum: Nils Torske Sveinung Havik Ytterøy Historienemd: Aashild Bjørgum Øwre Vi ønsker alle våre kunder og forbindelser en - God sommer! Vandsvik Mek. Verksted AS, 7629 Ytterøy tlf fax Epost: - Internett: 15 Blad-grønt nr. 2/2006

16 Speiderleir i 2007 I 2007 er det 100 år siden verdens første speiderleir på Brownsea Island på sørkysten av England. Derfor blir det jubileumsleir 30. juni 7. juli 2007 på Westbourne på Ytterøya. Siden den første leiren var på ei øy i England, passer det veldig godt å ha jubileumsleir på ei øy i Trondheimsfjorden og på et sted med engelskinspirert navn. En regner med at det kommer mellom 500 og 1000 speidere fra Helgeland, Trøndelag og Nordmøre. Tusen takk for all oppmerksomhet i anledning konfirmasjonen til Marius. Hilsen Astrid og Asbjørn Brustad Blad-grønt nr. 2/

17 Ytterøy IL Friidrettsgruppa har i år fått flere aktive utøvere, noe som har gitt gode resultater. Det er spesielt i stafett at utøverne har hevdet seg. Denne sesongen stiller vi tre stafettlag i forskjellige klasser og det er spesielt i NTE s stafettserie, som består av sju stafetter, det blir satset. De yngste som består av Lise Victoria Norum, Eivind Berg, Stig Rune Skauge og Emily Rose Norum, løper i mix-klassen 8-10 år. De har hevdet seg i samtlige løp og alltid kommet på pallen. Pga av lav alder på deltakerne er det ikke rangering sammenlagt. Jentelaget blir representert av Kristine Øwre, Siri Amanda Norum, Sandra Elise Skjerve og Guro Rolseth. De stiller i klassen jenter 12 år, og de leder stafettserien sammen med Byåsen mot 19 andre lag fra fylket. Det siste laget består av Karl Erik Johannesen, Morten Skjørstad, Mathias Gjermstad og Jesper J. Cook Norum som stiller i klassen for gutter 19 år, til tross for en gjennomsnitts-alder på 14 år. Dette fører til lav pallplass, men tidene de springer på er bra sammenlignet med gutter på samme alder. Bildene er tatt fra NTE- stafetten i Stjørdal hvor alle gjorde en flott innsats! Friidrettsgruppa 17 Blad-grønt nr. 2/2006

18 Nytt nettsted for kulturminner - For ofte blir kulturminnene en kilde til konflikt heller enn en ressurs. Det vil vi gjøre noe med, sa fylkesråd Trude Nøst og åpnet nettstedet Sist oppdatert: Hun pekte på de mest utsatte stedene i fylket er tapet av kulturminner beregnet til en prosent i året. - Fortsetter utviklinga slik, er det lett å regne ut hvor lang tid det tar før kunnskapslagret slike steder er tømt, framholdt Nøst. (Fv) fylkesråd Trude Nøst, fornminnefinner Hans Berg og fylkeskultursjef Ragnhild Kvalø Nettstedet er det første i sitt slag i landet som er laget for at vanlige folk skal kunne registrere kulturminner de kjenner til, eller oppdager. Hensikten er å lage en komplett oversikt over kulturminnene i fylket. Slik skal det bli lettere å utnytte kulturminnene positivt, til planlegging, undervisning og opplevelse. - Både fra Norge og andre land vet vi at kulturminner er en nøkkelressurs når man skal legge til rette for identitetsskaping, trivsel, bolyst og kulturbasert næring, sa Trude Nøst. Tror på bruk Det er arkeolog Lars Forseth som har stått for utviklinga av nettstedet. Han har tro på at nettsted blir brukt. - Det er blant annet laget for at grunneiere enkelt skal kunne lage kartfestet oversikt over kulturminnene på sin eiendom. I tillegg håper vi at historielag og andre benytter muligheten, sier Forseth. - Men tror du ikke folk vil la være å registrere funn for å unngå trøbbel i forhold til kulturminneloven? - Jeg tror folk forstår at dess bedre kulturminnene er kartlagt, dess lettere er det å unngå konflikter når man for eksempel skal bygge en ny veg. Dessuten opplever jeg en stadig mer positiv holdning til kulturminner. Folk ser ikke på dem som bare privat eiendom på samme måte som før, sier Forseth. Fortsettelse neste side Blad-grønt nr. 2/

19 Nytt nettsted... - forts. Ta den ring Etter minst 1500 år i jorda, og mange år i vitenskapsmuseets hvelv, kom ringen som Hans Berg fant på heimgården i 1969 tilbake til Ytterøya i anledning åpningen av nettstedet. Ringen var blant de første funnene som ble registrert inn i databasen. Den ble funnet ved ei kjegleformet grav på Kronhaugen. Det er lett å se for seg at den har vært godt synlig mot sjøen i gammel tid, sier Berg. Å registrere kulturminnene i fylket er for stor en jobb til at fylkeskommunen og kommunene kan greie den alene. Vi vet at det fins mye lokal kunnskap og engasjement. Med mittkulturminne.no har vi laget et verktøy for å utnytte det, framholdt Trude Nøst og overlot nettstedet til Karl Johan Laugsand, som på vegne av alle registrerte inn det første kulturminnet i databasen. I forbindelse med lanseringa viste Hans Berg fylkesråd Trude Nøst og fylkeskultursjef Ragnhild Kvalø hvor han fant jernaldergullringen. Men det trenger ikke å være av gull for å bli registrert på mittkulturminne.no. Der er det rom for alle slags kulturminner, forklarer Nøst og Kvalø. «Grønn Gate» og Ytterøy Bygdekvinnelag Lørdag 10. juni ble det i strålende solskinn, arrangert «Grønn Gate» i Levanger sentrum. Det var musikkorpsstevne samtidig så det var mye musikk og mye folk var kommet for å ta del i det som etter hvert er blitt «Grønn Gate». Ytterøy bygdekvinnelag hadde i år hovedansvaret for tillaging, steiking og salg av skeiblakake koking av kaffe, salg av brus og saft. Vi hadde hjelp i boden av representanter fra Frol-, Skogn- og Åsen bygdekvinnelag. Vi solgte ut alt vi hadde og etter hva det ble oss fortalt var det en salgsrekord. I det hele tatt var det mange aktiviteter og utstillinger lagt inn i arrangementet: så som tegnekonkurranse for barn, med vinnerutkast trykt på T-skjorte som var til salgs, 4-H fra Ytterøy var delaktig på 4-Hs utstilling og verksted, «Bondens marked» med salgsboder, levende dyr av forskjellige arter, hopping i høy, kjøring av leketraktorer for barn og som rammen rundt det hele musikerne som fylte gatene med musikk. Judith H. Takk for oppmerksomheten i anledning Randi Anitas konfirmasjon. Randi Anita og Anne Grete 19 Blad-grønt nr. 2/2006

20 Ytterøy Skolekorps på Lillehammer-festival Helga juni 2006 dro korpset på sin årlige sommertur. I år gikk turen til Lillehammer Festivalen. Pakket i en Brustad Buss dro vi sørover på E6 og ved ankomst på Lillehammer fredag var det samling i kveldssol i hoppbakken. Lørdag var det konsert i Storgata og oppmarsj med oppstilling på torget. Med 66 korps og 2800 deltakende var det litt av et skue. Tre fellesnummer ble avspilt, - et kjempekorps. Været var nydelig og det var nesten for varmt for spillende musikanter i uniform. Om kvelden var det middag og underholdning i Håkonshall. På søndag slappet liten og stor av i Hunderfossen familiepark og der ble festivalen avsluttet med felles spilling. Med god framferd og gode spilleprestasjoner er korpsmedlemmene fine representanter fra øya. God sommer! For korpset, Kristin Haugdahl Nøst Blad-grønt nr. 2/

21 St.Hansaften i Laugsandfjæra Den 23. juni arrangerte Ytterøy Menighetsråd St. Hans-aften i Laugsandfjæra. Været var litt usikkert, og det kom jo en regnbyge, men temperaturen var bra. Stor trafikk med biler ned til fjæra tydet på bra oppslutning, så dette så ut til å bli en riktig hyggelig kveld med mye folk. Viseklubben var de første som satte i gang med sine innslag og det ble også allsang. Deretter var det Eirik Bakken som lot oss holde en «andakt» selv, eller var det bare en gjettekonkurranse. Viseklubben synger Etter disse to innslagene ble det åpnet for salg av rømmegrøt. Det var tydelig et populært tiltak, for salget gikk riktig bra. Det var også salg av kaffe, saft og kaker. Bålet ble også tent, og det brant skikkelig godt, veldig populært. Kakelotteri var det jo en selvfølgelighet også. Alt i alt var det en skikkelig hyggelig St.Hans-aften, masse folk og mye god mat og underholdning. Eirik Bakken står høyt Red. Bålet 21 Blad-grønt nr. 2/2006

22 Båtførerprøven Bilde fra kurset i båtførerprøven i 2006 Foran (fv): Kate Norum, Heather Norum, Helena Johannesen og Lena jørgensen Bak (fv): Olav Brustad, Olav Asbjørn Karlsen, Per Steinar Norum, Rune Skjørstad og Bjørnar Støre Skjema til gardshistoria Vi starter ganske snart med fotografering til YTTERØY I DAG, så dere som ikke har levert skjema til gardshistoria: Vi ville bli veldig, veldig glade om vi fikk inn de siste skjemaene. VI HÅPER Ytterøy historienemnd Takk for all vennlig omtanke og oppmerksomhet i anledning 80-årsdagen min. Hilsen Arnbjørg Tvete Blad-grønt nr. 2/

23 Kulturkafè på Samfunnshuset 8. juni, en litt sur og kald torsdagskveld, gikk viseklubbens kulturkafè av stabelen. Et arrangement som førte til at vi som var der, en stakket stund glemte nordavind og regn. Vi var mange. Medregnet de som bidro med underholdning på forskjellig vis, var ca. 100 kulturinteresserte benket rundt bordene. Ikke så rent få hadde tatt turen over fjorden. Sannsynligvis inspirert av et program spekket av kjente artister fra Inntrøndelag. Viseklubben åpnet med velkomstsang. Som vanlig evnet viseklubben å sette tilhørere i en spesielt god stemning. Gunnar postmann med bass, foreløpig uten sang?, var særlig for oss ytterøyningene et nytt og spennende tilskudd til ensemblet. Etter hvert overtok kveldens programvert Andreas Lunnan. Han styrte kvelden med både muntlige og musikalske innslag. Andreas viste seg fram som den multikunstneren han er. Kåre Jessen opprinnelig skogning, ga sammen med Andreas, et innblikk i steinkjerbyggene Olaf Bergs, Martin Kvennavikas far og visekunstneren Jørstad sin diktning. Leif Ramfjord på fele, Arnhild på piano og Tonje med sitt ephonium, framførte Solveigs sang. Et arrangement opprinnelig for fele, piano og cello. Tonjes instrument erstattet celloen. Spennende og originalt. Senere bidro Leif med en vals komponert for anledningen Perlen i fjorden. Urpremieren ble framført på en feltspade fra første verdenskrig. Spaden hadde fått to strenger som ekstrautstyr. Notene er å få hos musikklærer Liv. Spaden sannsynligvis tilbakeført beredskapslageret i det Ramfjordske hjem. Jørn Haudemann Andersen viste oss at han kan mer en å være programvert i lokalradionen ved til dels virtuose innslag på munnspill. Inger Lise Andersen, også opprinnelig skogning, nå bosatt på Inderøya, sang deriblant fra Bør Børson og viste for mange av oss at vi slettes ikke er kjent med hva vi har av musikalske krefter rundt oss og mye nærere enn hva vi ofte tror. Arnhild og Stig Rune representerte kulturskolen. Arnhild begynner å bli kjent for de fleste av oss. Hun demonstrerte med sin Nocturne av Chopin hvor langt det er mulig å komme med talent og øvelse. Stig Rune er et nytt talent som imponerte med både musikalitet og sikkerhet til tross for ung alder, ble gjort spesielt stas på av den imponerte kafèverten Andreas. Viseklubbens kulturkveld i år må vel være en av dem som blir husket i ettertid. Ikke bare fikk vi utmerket åndelig føde men også mye godt å spise. En velfødd 23 Blad-grønt nr. 2/2006

24 Vannhull Vannhull Ytterøy menighet tilbyr tre gode dager for storfamilien. Søndag 19. november inviterer vi til juleverksted for seksåringer med foreldre, faddere, besteforeldre og søsken. Da møtes storfamilien i kirkestua for å bake julebakst og lage seg en julekrybbe som seksåringen får med seg hjem. Syvåringene med storfamilie blir med på påskedrama i fjæra en søndag etter påske, steiker pannekaker på bål og maler påskeegg. Etter pinse møtes åtteåringen med storfamilie til en trivelig søndag, hvor vi griller internasjonal mat og leker sammen. Vi håper mange vil sette pris på tre gode dager, der barn, foreldre, faddere og besteforeldre får være sammen og kose seg. Invitasjon kommer i posten Følg med! PS! Seksåringen vil si de som går i første klasse, o.s.v. Blad-grønt nr. 2/

25 En dag med ambassadøren Jeg hadde spist frokost og satt og ventet på ambassadøren og hans kone. Det var søndag og de hadde invitert meg med på landtur. Jeg hadde laget i stand en matpakke, men jeg visste ikke hvor vi skulle. Så kom de, og vi kjørte av gårde. Vi drakk litt kaffe og koste oss og pratet om hyggelige ting som operaene på Bolsjoi-teateret, og plutselig så var vi framme. Stedet hette Kruskovo. Der lå et lite en-etasjes hus ved en liten innsjø og det fantes verken blomster, busker eller tær ved huset. Jeg syntes dette var litt rart. Vi drakk kaffe ute, og så tok vi oss en blås før vi gikk inn. Her var det ikke noen overdådighet. Alt var traust og solid og rent over alt. Vi gikk omkring og så på de store rommene. Det var høyt under taket, men det virket som om vi var et annet sted enn i Russland. Etter en stund fant vi ut at vi skulle forlate huset på den motsatte siden av der vi kom inn, og da måtte vi endre mening om stedet! Vi stod på trappa og så,- og det vi fikk se var tre hus: Det ene var nederlandsk, det andre var fransk og det tredje var italiensk og alle var møblert på riktig måte! Og så var det hager som hørte til. Det var helt utrolig, og nå angret vi oss for at vi hadde spist nistepakken vår tidligere. Men det lille vi hadde igjen av kaffe tok vi nå, mens vi var midt i dette som kan kalles et eventyr. Vi satt lenge og så på alt dette som hadde åpenbart seg som en overraskelse. Jeg tror ikke ambassadøren heller visste om dette stedet. Kanskje det hadde vært nevnt, men overraskelsen overlot de til han kom dit. Da vi kom tilbake til Moskva, spiste vi middag sammen på en restaurant og etterpå gikk vi i Bolsjoi-teateret hvor Svanesjøen ble framført. Ja, sånn kan altså en ambassadør være. Ole Andreas Hoel Takk for alle gaver og oppmerksomhet i forbindelse med Andreas konfirmasjon. Hilsen Andreas Laugsand, Anna Marie Tusen takk for oppmerksomheten på konfirmasjonsdagen til Jens Mathias. Spesielt takk til 9.klasse. Hilsen Jens Mathias, Bjørg og Jens Harald 25 Blad-grønt nr. 2/2006

26 Håndarbeidsbingo HÅNDARBEIDSBINGO! FREDAG 21. juli kl På Ytterøy samfunnshus Kr. 40 pr. plate Forhåndssalg med loddtrekning Gratis kaffe/the med salat og kringle. Mange flotte gevinster! Salg av 21-lodd og hjertelodd. Visesang! Sett av kvelden for felles trivsel og informasjon om lagets arbeide! Nasjonalforeningen for folkehelsen Velkommen! Blad-grønt nr. 2/

27 Opera i Bjørvika Nok en gang ble sommerens store kulturbegivenhet arrangert, den 1. juli i Ytterøy Bygdetun. Det var et godt vær med sol og god temperatur. I år som i fjor ble det lagt ned mye arbeide i markedsføring både i radio og presse. Plakater og strips ble hengt opp og delt ut. Har var det publikumsrekord med omkring Det var lagt ut 200 billetter til forhåndsbetaling for de beste plassene, men 480 personer de gikk jo ut alt for fort. Det ble litt bekymring om hvor mange som kunne komme - ble det sitteplass til alle? Totalt møtte det opp ca. 480 personer utenom staben og aktørene. Fergeavviklingen før operaen gikk veldig bra, da mange tok en tidligere ferge. Etter operaen måtte ferga gå ekstraturer. Olav Asbjørn Karlsen ønsket alle velkommen og ga deretter ordet til konferansier Jakob Margido Esp som møtte i Sivert Kvaksviks skikkelse. Sivert Kvaksvik presenterte aktørene. De medvirkende var: Åse Rakel Bøhn, Maija Skille, Åse Kristin Munkeby, Ola Marius Ryan, Kjetil Støa, Knut Stiklestad, Oddvar Nergård og pianistene Maria Næss og Knut Erik Jensen. Jakob Margido Esp som Sivert Kvaksvik Fortsettelse neste side 27 Blad-grønt nr. 2/2006

28 Opera i Bjørvika - forts. Programmet var Mozartinspirert i første avdeling, deretter en liten pause før andre avdeling hvor det ble fremført både solonumre, duetter og fellesnumre. Publikum storkoste seg under hele forestillingen. Salget av kaffe, kringle og blomkålsuppe gikk over all forventning. Like vellykket som tidligere år, (om ikke bedre). De som gikk glipp av den storslåtte operaopplevelsen i år, har muligheten neste år. Red. (f.v.) Åse Kristin Munkeby, Aase Rakel Bøhn, Maija Skille, Oddvar Nergård, Ole Marius Ryan, Knut Stiklestad og Kjetil Støa. Hjertelig takk for pengegaven i anledning Helene Forbergs bortgang. Nasjonalforeningen på Ytterøy Mvh. Sissel H. Skjørstad Vi takker for all oppmerksomhet i anledning vår gullbryllupsdag. Målfrid og Rolf Waade Blad-grønt nr. 2/

29 Dikt Feil Sommardag Tidleg er dagen sval og god, Måsen er flittig i lufta. Men etter kvart vil sola no stige og varme opp lufta. Da får vi sommerdag så varm, solblank og vakker uten larm, regnskyr og surver er borte! Så blir i nordvest himmelen mørk, snart slår ei regnskur mot bakken. Blomen som nyleg lei av tørk, våt blir fra rota til nakken! Såleis får jorda sol og regn, tek imot alt som gode tegn, tegn på ein grøderik sommar! Olav Slapgard Det ble dessverre en feil i forrige nummer av Blad-Grønt. Bilde av Nøvik skole på side 14 i nr. 1/2006, var feil. Det skal være Solheim landhandel. Red. beklager Gamle nummer Gamle nummer av Blad-Grønt. Eli Vandsvik har en del gamle nr. av Blad-Grønt som gies bort til interesserte. Ta kontakt på tlf: eller Takk Takk for gaven på kr. 4600,- som ble gitt til Nasjonalforeningen Ytterøy ved Helene Forbergs begravelse. Hans Halvor, Per Arne og Liv Hjertelig takk for vennlig deltakelse i anledning vår søster Agnes begravelse. Takk til alle som bidro med penger til Ytterøy Helsetun, det kom inn kr ,- Per og Anne Grethe Tordis 29 Blad-grønt nr. 2/2006

30 Lag og Foreninger Lag/forening Kontaktperson Telefon Innbygden sjømannsmisjonsforening Anne Kari Gjermstad Lyn 4H Eline Vandsvik Nasjonalforeningen Sissel H. Skjørstad Stiftelsen Ytterøy Bygdetun Olav Asbjørn Karlsen Ungdomslaget Vårglimt Rune Jørgensen Venneforening Ytterøy Helsetun Åshild Bjørgum Øwre Ytterøy 1.KFUK-KFUM speidere Inga Daae Forberg Ytterøy Arbeiderlag Fanny Gausen Ytterøy Boccia-klubb Rolf Waade Ytterøy Bondelag Trygve Forberg Ytterøy Bygdekvinnelag Åshild Bjørgum Øwre Ytterøy Historienemnd Åshild Bjørgum Øwre Ytterøy Hornmusikklag Helena S. Johannesen Ytterøy Husflidlag Elin S. Johannesen Ytterøy Idrettslag Bjørnar Støre Ytterøy KrF Sigvar Sandstad Ytterøy Menighetsråd Sæbjørn Veiteberg Ytterøy Pensjonistlag Asbjørn Haugdahl Ytterøy Røde Kors Petter Wandsvik Ytterøy Senterparti Olav Wandsvik Ytterøy Skolekorps Kristin Nøst Ytterøy Skotthyllklubb Asbjørn Haugdahl Ytterøy Småbåthavn Magne Grande Ytterøy Utmarkslag Ole Aksel Forberg Ytterøyutvalget Solfrid Nøst Ytterøy Viseklubb Aashild Gilberg FORSAMLINGSHUS Ytterøy Samfunnshus Ingvar Nøst bestilling rettes til Erling Salater Ytterøy Kirkestue Ivar Brattaker bestilling rettes til Terje Winje ANDRE Dansebandet Drag Dag Vidar Barstad Ytterøy skole Oddrun Laugsand Blad-grønt nr. 2/

31 Åpningstider - nyttige opplysninger Coop Ytterøy Telefon: Åpningstider: Man - Fre Lørdag Postkontor Telefon: Rampa Telefon: Åpningstider: Man - Lør Søndag Kirkeskyss Skysskontakt: Gunn Bodil Tvete Telefon: / Innherredsferja as Fosen trafikklag tlf: Fosen trafikklag fax: Ferge i rute: Drosje Ytterøy Telefon: Ytterøy Helsetun Telefon kontor: Ved behov for lege kontaktes legevakta på tlf.: Skade/påkjørsel av rådyr Ta kontakt med Asbjørn Brustad på telefon: eller Azur Aromaterapi Massasje med naturmedisinske oljer Fysikalsk aromaterapi Jeg avslutter behandlingstilbudet på kommunebygget. Men om du er veldig stiv i nakken eller har sterk hodepinne kan jeg behandle deg i Steinvika. Takk til alle kunder og forbindelser God sommer Regine Steinvik Blad-grønt nr. 2/2006

32 Innherredsferja Natt-turer i 2006 Fra Levanger: kl Fra Ytterøy: kl Januar 12. Februar 4. Mars (Marsimartnan) 12. Mars 9. April 14. Mai 11. Juni 9. Juli 5. August (Levangermartnan) 13. August 10. September 8. Oktober 12. November 10. Desember Endringer i fergeavgang på lørdag og søndag fra 1. juli og ut året 2006: Fra Levanger kl.: Fra Ytterøy kl.: Nytt takstsystem innført 1. mars 2003 Fra Vegdirektoratet har vi fått melding om at prøveperioden som startet 1. mars 2003 er forlenget ut året Takster fra 1. mai 2006 Kjøretøy under Kjøretøy fra Kjøretøy over Motors./ 6,0m 6,01-12,0m 12,0m Moped kr. 105,- kr. 253,- kr. 584,- kr. 63,- kort kr ,- kort kr ,- kort kr ,- kort kr ,- Depositum for kort kr. 100,- Ruteinformasjon: Se oppslag på ferjeleiet og ombord i ferja, eller ring ruteopplysningen Nord- Trøndelag tlf.: 177 Besøk ytterøyportalen under menyknappen Ferge, for å få mer informasjon. Blad-grønt nr. 2/

33 Fergerute Fra Levanger Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn INNHERREDSFERJA AS Ferjerute: Levanger - Ytterøy Fosen trafikklag tlf: Fosen trafikklag fax: Ferge i rute: Fra Ytterøy Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Gjelder fra Blad-grønt nr. 2/2006

34 Rapport fra Innherredsferga Innherredsferja AS som selskap eksisterer fortsatt, men er nå 100% heleid av Fosen Trafikklag ASA. Innherredsferja driver fortsatt BF YTTERØY og BF YTTERØY 2. Fosen Trafikklag gjorde høsten 2005 en henvendelse til Ytterøyutvalget hvor de ville ha en representant fra brukerne i styret. Slik er det at undertegnede ble med i styret for Innherredsferja og har sittet siden desember I styret har det blitt bl.a. arbeidet med saker som angår drift, utvidelse av åpningstiden i helgene, natturer, reserveferjeløsningen og ikke minst hva skjer etter 31/ , når det siste driftsåret er omme. Det er jo et paradoks at i selskapets 50. jubileumsår er Innherredsferja ute av sambandet og området! Ved årets budsjettforhandlinger med Statens vegvesen godtok de Innherredsferja sitt tilbud om prisen for ei tidligferje lørdag og søndag, slik at denne lenge etterlengtede ferjeavgangen er på plass fra 1. juli Vi håper at det kan fortsette også etter 31/ , og etterhvert kan tilpasses, slik at avgangen passer flest mulig. Fra 1. juli 2006 går ferja fra Levanger kl lørdag og søndag, neste avgang kl som tidligere. Trafikkstatistikk viser at persontrafikken har en svak nedgang, mens biltrafikken med ferja viser pr. 30. april en økning på ca. 7%, noe som vi reisende også legger godt merke til. 19. juni 2006 Regjeringens Soria Moria avtale innebar bl.a. billigere samferdsel noe som førte til at det fra 1. mai ble 5% billigere med rabattkort. Prisen på ekstraferje har med de nye eierne blitt forandret. Nå vil det være fast pris i åpningstiden, dvs. mellom første og siste ordinære avgang den aktuelle dagen. Ekstraferje utover dette må det forespørres om pris på. Dette fordi prisen vil variere alt etter om et nytt mannskap må innleies eller ikke, da den ekstra avgangen eventuelt kan berøre den lovpålagte hviletid. Prisen må det derfor forespørres rederiet om for hver gang. Prisen på ekstraferje i åpningstiden er kr ,-. Beredskapsferje går uansett om det berører hviletid eller ikke. I følge plan med prøveprosjekt om gratis passasjerbefordring vil denne prøveordningen opphøre fra 31/ Dette innebærer gjeninnføring av passasjerbillett samtidig lavere pris på bilbefordring. Det er å håpe at politikerne opprettholder denne gratisordningen og gjør den permanent. Ved spørsmål ta gjerne kontakt med undertegnede eller daglig leder i Innherredsferja AS Per Christian Stubban tlf Kjell Vandsvik. Blad-grønt nr. 2/

35 Abonner på Blad-Grønt Redaksjonskomiteen ønsker alle sine lesere en God Sommer! Vi ønsker innslag... Vi ønsker innslag til Blad-Grønt fra enkeltpersoner, foreninger og lag. Du kan hjelpe oss å gjøre Blad-Grønt informativt og interessant for våre lesere. Vi hjelper deg gjerne med å lage det som du ønsker å skrive om, så det er bare å sette i gang. Hvis du har mulighet, så ønsker vi innslagene på diskett, eller som E-post. Tekst ønskes som ren tekst, fortrinnsvis i formatene Word, WP. Bilder ønskes fortrinnsvis i formatene tif, jpg. Vi tar selvfølgelig imot innslag på den gamle måten også. Enkelte har spurt hvor mye som må til for at Blad-Grønt skal gå rundt økonomisk. For noen år siden regnet vi ut at trykking og porto, samt utgifter til produksjon som f.eks. filmer og fremkalling utgjorde en kostnad tilsvarende ca. 25 kroner pr. blad. Redaksjonen tar ikke ut lønn. Dette er en dugnadsjobb. Det gis ut fire nummer i året. Dette skulle gi en pekepinn på hvor mye som må gis i gave. Til abonnenter som bor utenfor øya: Vær nøye med å fylle ut giroen med riktig navn og adresse slik at dere får bladet raskt og effektivt. Giroen blir utsendt sammen med nr. 1. Giroen sendes til: Blad-Grønt v/terje Tvete 7629 Ytterøy Kontonr.: Giroen merkes med: Blad-Grønt Annonsepriser i Blad-Grønt: Bedrifter og organisasjoner 1/ 4 side kr. 125,- 1/ 2 side kr. 250,- 1 side kr. 500,- Privatpersoner 1/ 4 side kr. 50,- 35 Blad-grønt nr. 2/2006

36 Retur adresse: Terje Tvete 7629 Ytterøy Sendes til: B Redaksjonskomiteen Fritz Nordberg 7629 Ytterøy Tlf.: Epost: Åshild Bjørgum Øwre Forberg 7629 Ytterøy Tlf.: Epost: Eli Vandsvik 7629 Ytterøy Tlf.: Epost: LEVENDE MUSEUM I BJØRVIKA Fra og med 11. juli og ut måneden, kl til vil det være et levende museum på Ytterøy Bygdetun. Åpent alle dager, utenom mandagene. I denne perioden vil bygdetunet være bebodd med både folk og dyr. Det vil da være anledning til å besøke bygdetunet for omvisning og kaffeservering for kr. 50,- under 16 år kr. 25,- Thomar Skaare 7629 Ytterøy Tlf.: Epost: Besøk Ytterøyportalen på Neste nummer av Blad-Grønt vil komme ut i september 2006 Blad-grønt nr. 2/

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy BLAD- Juli 2007 Utgave 2 - Årgang 21 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved Hans Heieraas... 2 1. mai feiring... 4 17. mai feiring... 5 Dikt... 6 Nytt fra Ytterøyutvalget... 7 Livets

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy BLAD- Juni 2003 Utgave 2 - Årgang 17 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved førstekandidat Hans Heieraas... 2 10. klassens tur til Krakow... 3 Langfredagfjæra... 5 Oscar - kvelden...

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy BLAD- Juni 2013 Utgave 2 - Årgang 27 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Leder ved Marit Arnstad...2 «Der nokon skulle tru at ingen kunne bu»...4 Ytterøy skolekorps...5 Langfredagsfjæra...5 Våronnmøte i bondelaget

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy. Oktober 2010 Utgave 3 - Årgang 24

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy. Oktober 2010 Utgave 3 - Årgang 24 BLAD- Oktober 2010 Utgave 3 - Årgang 24 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved bygdekvinnelaget... 2 St. Hansaften i Laugsandfjæra... 3 Opera i Bjørvika 2010... 4 Blad-Grønt nr.3-1990...

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy BLAD- Desember 2006 Utgave 4 - Årgang 20 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved sokneprest Eirik Bakken... 2 Dikt... 3 Ytterøy Idrettslag... 4 Med Harald til Galdhøpiggen... 6 Advent...

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy. Desember 2009 Utgave 4 - Årgang 23

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy. Desember 2009 Utgave 4 - Årgang 23 BLAD- Desember 2009 Utgave 4 - Årgang 23 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved Eirik Bakken... 2 Kulturminneåret - Nok en gang!... 3 Elgjakt 2009... 4 Fredagskafé 11. september...

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy. Desember 2008 Utgave 4 - Årgang 22

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy. Desember 2008 Utgave 4 - Årgang 22 BLAD- Desember 2008 Utgave 4 - Årgang 22 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved Eirik Bakken... 2 Stemning ved en hytte... 3 Fredagskafé... 4 Dikt... 6 Om å møte et gravfølge... 7

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy BLAD- Oktober 2004 Utgave 3 - Årgang 18 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved Prostiprest Egil Moen... 2 Bygdadagen 2004... 3 Sommerfesten 2004... 4 Western-aften i småbåthavna...

Detaljer

En lokalavis for Ytterøy

En lokalavis for Ytterøy BLAD- Mars 2014 Utgave 1 - Årgang 28 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Leder ved fylkesordfører Gunnar Viken...2 Bygdekvinnelaget 80 år...3 Julemarkedet...4 Nasjonalforeningen / Ytterøy Helselag...5 Påskenøtter...7

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy BLAD- Oktober 2006 Utgave 3 - Årgang 20 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved Olav Wandsvik... 2 Ytterøy Husflidlag... 3 Dikt... 4 Bygdadagen 15. juli 2006... 5 Kjerringsveiven...

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy. Mars 2008 Utgave 1 - Årgang 22

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy. Mars 2008 Utgave 1 - Årgang 22 BLAD- Mars 2008 Utgave 1 - Årgang 22 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved prost Nils Åge Aune... 2 John Øwre... 3 Renholdere ved Ytterøy skole... 5 Påskenøtter... 6 Livets gang...

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy BLAD- September 2002 Utgave 3 - Årgang 16 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved Brian Gjermstad... 2 Fusjon Coop Ytterøy - Coop Inntrøndelag... 3 Loppemarked i kirkestua... 4 Sommerfest

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy. Mars 2012 Utgave 1 - Årgang 26

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy. Mars 2012 Utgave 1 - Årgang 26 BLAD- Mars 2012 Utgave 1 - Årgang 26 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved Ytterøy Bondelag... 2 Julemarkedet i Bjørvika 2011... 3 Røde Kors på Coopen... 4 Årsberetning fra Soinnhuset...

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy BLAD- Desember 2004 Utgave 4 - Årgang 18 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved sokneprest Kjartan Bergslid... 2 Dikt... 3 Årsmøte i Ytterøy Bygdekvinnelag... 4 Fred? Ja takk... 6

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy BLAD- Mars 2005 Utgave 1 - Årgang 19 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved Anna Ceselie Brustad... 2 Speiderfest... 3 Innbygdens sjømannsmisjonsforening... 4 Påskenøtter... 6 Og

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy. Mars 2003 Utgave 1 - Årgang 17

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy. Mars 2003 Utgave 1 - Årgang 17 BLAD- Mars 2003 Utgave 1 - Årgang 17 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved Sokneprest Eirik Bakken... 2 Orienteringsmøte angående utleie av Ytterøy II... 3 Født siden sist... 6 Styret

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy BLAD- Mars 2002 Utgave 1 - Årgang 16 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder - Barn og ungdoms oppvekstmiljø -... 2 Ytterøy samfunnshus... 5 Født siden sist... 5 Påskelammet... 6 Thailandtur

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy BLAD- Juni 2002 Utgave 2 - Årgang 16 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder - Tanker i tiden... 2 Fusjon Coop Ytterøy - Coop Inntrøndelag... 3 17. mai 2002... 4 Skotthyll... 5 Tvillinger

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy BLAD- Desember 2002 Utgave 4 - Årgang 16 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved Merethe Storødegård... 2 Revy 2002... 3 Dåp av nyferga... 4 Bestemannspremie 2002... 5 Huset BA...

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Parkinson. bladet. Grov uforstand, side: 39. Dyre påfunn fra det offentlige, side :11. Langs Rallarveien med Parkinson på bagasjebrettet, side: 26-28

Parkinson. bladet. Grov uforstand, side: 39. Dyre påfunn fra det offentlige, side :11. Langs Rallarveien med Parkinson på bagasjebrettet, side: 26-28 Parkinson Nummer 3. sept. 2009 årgang 9 bladet Grov uforstand, side: 39 Dyre påfunn fra det offentlige, side :11 Langs Rallarveien med Parkinson på bagasjebrettet, side: 26-28 MEDLEMSBLAD FOR Namdal og

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 Desember 2012 Et møtested for Aremark Marker Rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 Avisa Grenseland desember 2012 Desember 2012 Aremark Innbyggere: 1.423 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders...

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders... Nr. 1/2005 60. årgang Barnas gudstjenestedag... side 4 Konfirmasjon våren 2005... side 6 Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7 Hilsen fra Anders... side 8 Flombølge-katastrofen... side 12 Påskefeiring...

Detaljer

Les alt om bispevisitasen fra side 5

Les alt om bispevisitasen fra side 5 Årgang 70 September/oktober 2010 Våler kommune I mål med orgelet! Takk! side 8 Biskopen fikk være med på en historisk vandring. Her sammen med Inger Thinn og familien Flesjø ved Stanger gård. Les alt om

Detaljer

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte Vårnummer 1 utgave 2007 Årgang 43. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Annonser: Sommer på Skogstua Sommervakt? Dugnad på Skogstua m.m Info Nytt fra Litt om Skogstua Personalia Aktivitetsdag/

Detaljer

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 21 julen 2009 Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i antroposofisk omsorgsarbeid i Norge. Tidsskriftet vil være

Detaljer

AKTIVITETSkalender n. Les mer om: Tlf. 75195114 Europaveien 450, 8642 Finneidfjord. Nr. 3 årg. 6 April 2008 Utgiver: Frivillighetssentralen i Hemnes

AKTIVITETSkalender n. Les mer om: Tlf. 75195114 Europaveien 450, 8642 Finneidfjord. Nr. 3 årg. 6 April 2008 Utgiver: Frivillighetssentralen i Hemnes AKTIVITETSkalender n Nr. 3 årg. 6 April 2008 Utgiver: Frivillighetssentralen i Hemnes Fin aprildag på Vesterfjellet - 2007 Les mer om: Svein Arne Brygfjeld i PROFILEN Vetenrennet 2008 Jorunn åpner Operaen

Detaljer

Kjære menighet. Den tradisjonelle Kjerkstubasaren. 2 Høst 2012

Kjære menighet. Den tradisjonelle Kjerkstubasaren. 2 Høst 2012 NR. 3 2012 71. ÅRG. 2 Høst 2012 Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Dette er ordene jeg starter hver gudstjeneste med. Og ønsker dere alle, Nåde og Fred, nå når jeg skal

Detaljer