Menighetsbladet. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Tør jeg kalle meg en kristen? Nr. 2, april 2014, 57. årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsbladet. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Tør jeg kalle meg en kristen? Nr. 2, april 2014, 57. årgang"

Transkript

1 Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 2, april 2014, 57. årgang Tør jeg kalle meg en kristen? -Jeg lurer slik på det, sier du Jeg har min barnetro og jeg har sendt barna mine på søndagsskolen Men det er så mange spørsmål Jeg har så mye tvil Og jeg synes ikke jeg er god nok -Mitt barn, du har lov til å tvile. Men regnet jeg ikke tvileren Tomas blant mine venner? Og ja, det er mange spørsmål Du vil få svar på alle gåter en dag Du behøver ikke være god nok for jeg er ikke kommet for å kalle de prektige, men syndere Den som kommer til meg vil jeg aldri i evighet støte bort Åpne ditt hjerte og vit at du er min... Synnøve Frogner (Himmelen i min hverdag)

2 DEN NORSKE KIRKE Hof, Eidsfoss og Vassås sokn Thorshaugbakken 2, 3090 Hof MENIGHETSKONTORET Tlf.: E-post: Kontorets åpningstider: tirsdag, onsdag og torsdag kl Sokneprest: Knut Skjeldal Tirsdag og torsdag kl , eller etter nærmere avtale. Privat: Mobil.: E-post: Kirkeverge: Nell Gaalaas-Hansen Mobil.: E-post: Sekretær/kirkegårdsarbeider: Christine Helgerud Mobil: E-post: Organistvikar: Andrew James Fotheringham Mobil: Trosopplærer: Jan Gräf Baroi Mobil: E-post: Kirketjener/klokker: Andreas Barth Mobil.: Kirkegårdsarbeider/ kirketjener: Anne Lene Gravdal Mobil.: E-post: Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Utgiver: Menighetsrådet Redaksjon: Randi Haugestad Lindseth Anne Mathilde Viljugrein Ben Kulleseid Knut Skjeldal E-post: Ekspeditør: Randi Haugestad Lindseth Kasserer: Håkon Green Leikaas Bankgiro: Trykk: Menighetsbladets utgivelsesdatoer: Kommer ut: Stoff levert innen: Nr 3 ca 12. mai 9. april Nr 4 ca 23. juni 21. mai Stoff til Menighetsbladet kan sendes på epost eller leveres i postkassa ved menighetshuset. Dåp meldes menighetskontoret senest 2 uker i forveien, slik at tid for dåpssamtale kan avtales. Vigsel meldes i god tid. 2 Utleie av Hof Menighetshus Kerstin og Sigmund Kvilhaug Tlf /

3 Ny salmebok i den norske kirke Mange fikk forhåpentligvis med seg at det kom ny salmebok i Den norske Kirke i fjor. 1. søndag i advent, den 1. desember 2013, ble den nye boka innført i et flertall av menighetene i kirken. Her i Hof har vi venta med å ta den nye boka i bruk. Hovedgrunnen til dette skyldes usikkerheten knytta til organistsituasjonen, som jeg skrev om i forrige nummer av Menighetsbladet. Fast kirkemusiker er helt avgjørende for at vi skal få fart i arbeidet med å ta en ny salmebok i bruk. Dessuten må vi også avklare hvordan vi skal dekke de store kostnadene ved et slikt bokkjøp. En tredje grunn er helt formell: Det er menighetsmøtet i hvert sokn som har myndighet til å bestemme om ny salmebok skal innføres her. Et slikt møte har vi altså ennå ikke hatt for det nye Hof, Eidsfoss og Vassås sokn. Som dere vil se annet sted i dette nummeret, innkalles det nå til menighetsmøte i sakens anledning torsdag 24. april i Vassås. Da skal vi først samles i kirka for å prøvesynge oss gjennom både gammelt og nytt fra den nye boka. Deretter blir det avgjørende menighetsmøte i kirkestua. Hvis møtet vedtar å innføre ny salmebok, må vi legge en plan for den praktiske gjennomføringen. Jeg vil ikke ta noe resultat fra menighetsmøtet på forskudd. Men et helt praktisk poeng synes jeg er verdt å nevne: Nå bruker vi både Norsk Salmebok 1985-utgave og Salmer 1997 i kirkene våre. Jeg ser ganske ofte hvor forvirrende det er å lete fram rett salme når man har to bøker å holde orden på. Derfor vil det være en gunstig forenkling med bare èn salmebok å forholde seg til! Norsk Salmebok 2013 inneholder til sammen 899 salmer og 91 bibelske salmer/liturgiske ledd. Av disse er 240 helt nye i salmebok-sammenheng.. Hele 534, altså mer enn halvparten, er videreført fra forrige Norsk Salmebok (som altså kom i 1985). Fra Salmer 1997 er 124 salmer og sanger kommet med. For noen synes det da kanskje drøyt å kalle dette en ny salmebok, når så mye er gammelt og kjent. Og trenger vi virkelig en ny utgave så kort tid etter de forrige kom? Samtidig ser vi at en god del av både nye og gamle salmer i bøkene vi har nå, ikke brukes lenger. Tanken nå har vært å ta med de beste og mest brukte fra de forrige bøkene. I tillegg skrives det altså stadig nye salmer/sanger, som vi også gjerne vil ta inn i kirke-sangen. Den nye salmeboka er blitt stor og omfattende. I tillegg til salmedelen finner vi også bønnebok, katekisme og enkle liturgier. Dessuten tar det ekstra plass når mange salmer er gjengitt på ulike målformer og språk som brukes i Norge. «Deilig er jorden» står for eksempel både på bokmål, nordsamisk, sørsamisk og kvensk. Vi har kjøpt inn noen eksemplarer av boka som ligger på menighetskontoret. Hvis noen vil ta en titt er det bare å komme innom. Og så håper vi at mange blir med på Menighetsmøtet i april! KS 3

4 Endringer i kirkelige handlinger Jeg vil med dette forberede dere på to endringer som trer i kraft etter pinse dette året; i forbindelse med kirkelige handlinger. Da vi innførte ny gudstjenesteordning i desember 2012, ble det vedtatt å bruke den nye oversettelsen av Herrens bønn (som nå begynner med «Vår Far i himmelen»). Men vi lot ikke dette gjelde de kirkelige handlingene vigsel og gravferd. Nå har det gått vel ett år, og vi ser at noen begravelsesbyråer har begynt å trykke den oversettelsen på sangheftet, mens andre ikke gjør det. Vi vil at det er den nyeste oversettelsen som skal brukes i kirkene våre, også ved kirkelige handlinger. Derfor må den stå trykt i programheftene, slik at alle som vil kan være med og be Herrens bønn sammen. For det andre vil vi at senking av kiste i forbindelse med begravelser skal skje med tau, og ikke ved hjelp av senkeapparat. Det har blitt mer og mer vanlig å gjøre det på «gamle-måten» rundt om kring i landet i den seinere tid. Noen steder har man hatt problemer med senkeapparatene, men det gjelder ikke oss. Derimot er det viktig for oss å legge mest mulig til rette for at det er de pårørende som deltar aktivt i gjennomføringen av begravelsen. Dette er en praktisk og viktig oppgave, der man får brukt sine egne hender. Særlig for menn kan det være godt å få noe håndfast å gjøre i forbindelse med begravelsen. Vi er opptatt av at dette skjer i trygge og verdige former. Derfor kjøper vi inn solide tau med skikkelige kroker på, og vil at det normalt skal være seks personer med på senkingen tre på hver side av kista. Og hvis noen av dem som bærer kista ut ikke kan eller vil være med på å senke med tau, kan godt noen andre da tre inn istedenfor. MENIGHETSMØTE for Hof, Eidsfoss og Vassås sokn Avholdes i Vassås kirke/kirkestue Torsdag 24. april :00-21:00 Sak: Innføring av Norsk Salmebok 2013 i kirkene våre. «LYS VÅKEN» I EIDSFOSS KIRKE Helga etter påske; lørdag 26.-søndag 27. april; er det igjen klart for «Lys våken» i Eidsfoss kirke. Alle våre medlemmer som fyller 11 år i 2014 vil få egen invitasjon tilsendt i posten i disse dager. Velkommen skal dere være! Av sokneprest Knut Skjeldal 4

5 Hof kirke valgkirke i 1814 Søndag 23. februar ble dette markert både i og etter gudstjenesten. Ordfører Ragnar Lindås fortalte om hendelsene i 1814, og han avduket kopi av fullmaktsbrevet som nå henger i våpenhuset. En plakett som viser at Hof kirke var valgkirke er hengt opp på utsida av våpenhuset. Fedrelandssalmen, vers 5 Og morgonen rann, og mørkret kvarv, som lenge vår lukka skygde. Du atter oss gav vår fridoms arv og honom i trengsla trygde. Du verna vårt folk og gav oss fred, og landet med lov me bygde. Nr. 739 i Norsk Salmebok 5

6 Karnevalsgudstjeneste med dåp og barnegospel i Eidsfoss Søndag 2. mars var det fullsatt kirke med dåp og karnevalsgudstjeneste. Barna i koret hjalp til med oppgaver under prosesjon, dåp, kollekt og forbønn. Mange hadde kledd seg ut! Det var veldig artig og ble en minneverdig gudstjeneste. Cowboyer, babyer, prest, tigre, gravide og annet, oppfinnsomheten var stor! Dåpsbarna Kasper og Lina presenteres for menigheten. Presten hadde sjølsagt også kledd seg ut! 6

7 Brev fra biskopen Kirkens Nødhjelp er der i katastrofen og trenger deg! Blir du med på fasteaksjonen, bidrar du til at folk kan reise seg og få bedre liv. Kirkens Nødhjelp jobber for at flest mulig skal få sjansen til å overleve katastrofer. Krigsflyktninger fra Syria er noen av dem du støtter ved å delta i fasteaksjonen. Mange har behov for nødhjelp. Se for mer informasjon. Ta godt imot våre konfirmanter 8. april! 7

8 Slekters gang DØPTE Hof kirke: Katharina Rønningen Eidsfoss kirke: Håkon Wingereid Saga Quie Hansen Lina Gjesmoe Follerås Kasper Asmyhr VIGDE Eidsfoss kirke: Ellen Katrine Ruud og Espen Sørum DØDE Hof/Eidsfoss/Vassås sokn: Margrethe Eriksen (f. 1943) Anne-Lise Wangsnes (f. 1942) Reidun Pauline Thormodsrud (f. 1944) Per Åsberg (f. 1953) Thorbjørn Fogstad (f. 1926) ANDAKTER PÅ VESET: Torsdag 10. april 11:00 Torsdag 24. april 11:00 Torsdag 8. mai 11:00 Torsdag 22. mai Andaktene er åpne også for andre enn senterets beboere! MØTER KIRKERINGEN har møte tirsdag 1. april kl. 19 hos Ragni Jordheim og tirsdag 6. mai kl 19 hos Karin Lindseth. Torsdagsmøte 10. april i peisestua på Menighetshuset kl Lise og Tore Gran kommer så det blir mye sang og musikk. Andakt, enkel kveldsmat med god tid til prat og hygge. Arr. Misjonssambandet og Normisjonen 8

9 Gave til menighetsbladet Gave til menighetsbladet Menighetsbladet Menighetsbladet v/kasserer Håkon Green Leikaas v/kasserer Hvittingfossveien Håkon 461 Green Leikaas Hvittingfossveien 3090 Hof Hof

10 .

11 Gaver til Menighetsbladet Stein Arne Halvorsen, Rolf Stigen, Inger Johanne Berg, Marit Skåtan, Eva Marie Laanes, Solveig Røstad, J.A.E., Hobbyloftet i Vassås. En spesiell takk til Kaarby Sanitetsforening for god støtte. Til sammen kr 3.450,- Hjertelig takk! Giroblankett i Menighetsbladet I dette nummeret er det satt inn en giroblankett som kan brukes for å sende gaver til Menighetsbladet. Du bestemmer sjøl om du vil ha navnet ditt i gavelista i bladet! (Gi beskjed på giroen!) Det kan også gis gaver ved å betale kontant inn på vår konto hos Kiwi og Joker. Du får din kvittering, og gaven går inn under anonyme gaver i bladet. TAKK for alle bidrag! De må til for å holde bladet i gang! Vennlig hilsen redaksjonen. SPEIDER-KIRKEVERTER! Hof-speiderne var med på familiegudstjenesten 9. februar. De deltok både som kirkeverter, tekstlesere og ved forbønnen. Sivert Thorsen (til høyre) og Leon Tinjar Lindseth (til venstre) hadde jobben som kirkeverter. 11

12 KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON SAMMEN FORANDRE april 2014 KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON SAMMEN Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. FORANDRE Sammen med andre. For andre For hverandre. KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON SAMAN FORANDRE april 2014 Send GAVE på sms til 2468 (200 kr) eller ring (200 kr) eller benytt kontonummer Utleie av maskiner og utstyr Din frisør i Hof og omegn Tlf.: Din leverandør og samarbeidspartner basutleie.no Telefon: Industriveien 18, Hof 12

13 Du nner det på kommunens nettside og følger linken nederst i kolonnen Hvis du og velger vil lese siste menighetsbladet Skal vi ta papirarbeidet? Thorshaugvveien Hilde 19, 3090 Hof Bjugan Tlf: , Fax: Hof Haugantoppen Tlf: Mob: Epost: Åpningstider: VELKOMMEN! Åpningstider: VELKOMMEN! Tirs, tors og fre 9 16 Man og ons 13 Hilde Bjugan 19 Haugantoppen Hof Tlf: Mob: Hof Hornmusikk skal søndag 11. mai kl ha marsj-konsert i Kultursalen i Hof. som gjester har vi SkalMed vi ta papirarbeidet? Hillestad Promendadeorkester. Inngang kr. 100.Thorshaugvveien 19, 3090 Hof Tlf: , Fax: Epost: Tirs, tors og fre 9 16 Man og ons HUSK MORSDAGEN søndag 14. februar! Velkommen til oss! Åpningstider: 9-17 (15) i Hof sentrum. Ta gjerne kontakt nå for timebestilling på tlf: Lene C. Brattfjord Hansen 10 års erfaring som hudpleier Thorshaugveien Hof Mobil Åpningstider: 9-17 (15) 14 Kjøp vårblomstene hos oss! Velkommen! Matis MD formulation 13

14 14 Takk Takk til alle som husket meg på min 80 års-dag. Arne K. Aronsen Vår hjerteligste takk for all deltakelse, blomster, hilsener og gaver til Veset ved Margrethe Eriksens bortgang. Vi vil også takke Borgersen begravelsesbyrå for god hjelp og støtte. En varm takk til personalet på Veset for god omsorg og pleie. Vennlig hilsen Johan Alfred, Randi, Morten og Nina m/ familie Strikkekafe på Granly i Vassås onsdag 9. april kl Butikken Motepinnen viser fram vårens nyheter og gir oss noen ideer til påske. Ta med eget strikketøy og bytt ideer med andre! Servering av kaffe og kaker. Ta gjerne med en liten gevinst til utlodning. Møt opp til en lærerik vårkveld! Alle er hjertelig velkommen! Hilsen Hobbyloftet i Vassås Barne og ungdomsarbeid SUPERKLUBBEN Barn fra 4 år Annenhver onsdag Datoer: 9.april: Påskeverksted sammen med barnegospelen 23. april: Vanlig superklubb 7.mai: Super utekveld Superklubben er vår søndagsskole. Kontakt: Marry Westby, HOF BARNEGOSPEL OG KLUBB Hver onsdag Barn klasse Dirigent/kontakt: Frida Bjerke Borgen HOF KFUK-KFUM-speidere Oppdagere: 2. og 3. klasse Mandager Leder: Andreas Thorsen, Stifinnere: klasse Mandager Leder: Tor Roso, Vandrere: klasse Mandager Leder: Rune Nordeide, Rovere: 10. klasse og oppover Kontakt: Gruppeleder Gruppeleder: Jan-A. Thorsen, Hjemmeside: Alle følger skolens ferier.

15 125 år e t v i a l g n e i G Le k. F r o. o r t e ll i n g. T SØNDAGSSKOLEN Vestfold krets Du bidrar til trosopplæringen i Vestfold! Vårt kontonummer er Med vennlig hilsen Ragnhild Nærland søndagsskolekonsulent 14 blader + 2 DVD/CD = kun 365,nr.7 Oppdrag: Umulig? (privatabonnement hjem i posten) Gruppeabonnement kun 189,- pr barn Manus : Odd Ketil Sæbø 02 Himm Fortel ler: Harald el over Ålesun Jakt Stolten Solister d Soul Childrlivet stille en på berg : stem den Walder Astrid Myren en 10 God haug og Kristian men tid T/M: Runar Anita N. Bang Musikkp Stange Gjerlaug, Hennin roduksjon/arr./ Fjalset land Kaufm Rebecca g Vokalpr Kalvøy, 1/0 miks: Dag T: Karin t, Karin K. an, Mathia En Studios oduksjo Manvik s Tromm M: Karin K. Manvik og, Oslo n: Runar er: Merete Bestil O: HildeguK. Manvik F.Arnev SØNDA Børre Flyen Bang -CD Paradisbukta l barneb åg GSSKO nn Garnes Jesus og Tomas, med tårnage Gitarer, ladet LEN side 2 produk Reigstad NORG på ntenes BARNAS 04 Herre side 4-5 E 2011 Kristian Kvalvaa sjonbibelserien og arr. ndagssk klubbavis n av komp: Bratsj: Vetle g, Baseme olen.no Tarjei Klevela er min hyrde nt Studio Dagens ord: Miks: Espen Nysted T: Asle nd og Bjorvat Hanna M: PhatBac Teknik n (Salme Sammen med Gud Muren Audiopol Gjelstad Gunder Teknike Studio Fra CD-en Antons er voice: Håvard sen, selv om vi ikkek ser ham 23) 15. april 2012 r (vokal): en, Sanden 06 Kom Propell Media Aria Vegard Schow, AS GSSKO LEN NORG E 2012 Liv-Be (utdra g) Fiolin: nedicte Bjørne Hallvard M: Liv-Ben Bjørneb boe oe Sæbø fra CD-en edicte Bjørneb oe Liv-Ben Aria edicte Bjørneb oe Toma s sang Elias Songe T/M: Hans og barn Program Inge Fagervi fra Tromø ya Rasmus mering/teknike k r: Bass/ke Solem yboard: Gitar: Rasmus Hans SØNDA Inge Fagervi Solem GSSKO k LEN NORG E 2012 Bestill BARNAS til et barn du er glad i! Bladet passer ypperlig til barn mellom 4 10 år. te re n Kjøp til et barnebarn, oldebarn, tantebarn, fadderbarn gje eller til deg selv. De n Harald Stoltenbe er Christoff Produsent Merete SUKA I LINN EA MAR TIN gode De n e r e n et Dicentia Den god e g j e t e re n gj innlesin SØNDAGSSKOLEN NORGE S g: Tegnese : riemanu s/produ Runar Bang, Tønnesen Asbjørn Chris Murphy, Vera Tataro, Jansen, es, Rikke Fjeld Gaustadn Raymond Erik Ødegaard Jakt still en på e stem den me n Føyen Arnevåg DVD-trykking Tegnere: Bestill på S Film Animasjon: Alve, CirkA lmfortellinger 20 tegnefi liv. fra Jesu rg Den gode Jakt stille en på stem den men LUKA Bli en www. ekte tårnag tarnag Få agent enten ent på hemm bevis og e.no elige oppdr ag! gode -DVD En Forteller: Studio Postpr Staffeld Gressum Vegard oduksjon/ferd ts Illustra Schow, Make igstillin g: Grafis tør: Kanako Music AS k design & Yuzuru CD trykk: : Camilla Dicenti Produ Hoholm a sent: Odd Ketil Sæbø og NORG SØNDAGSSK OLEN ndagssk olen.no Make Music SØNDA til Jenteg ruppa meg Solist: Mathea Seven T: Britt-Ve Celine M: Melindanke Oldebr Løver Fra CD-en E. Løver åten Det er Seven gull Song Produc tions Skatte skrin Tore Thom assen T/M: Tore Fra CD-enThomassen Skattesk Lynor as 2005 rin eforbund Søndagsskol og Norsk 0606 OSLO Etterstad, PB 6552 av DVD: Bestilling kole.no sondagss ent på Bli abonn En -DVD sent: fra 2011 En NSSF -DVD fra S lad s barneb hjem i posten sskolen rett no Søndag DVD + bok sskole. + sondag 14 blader på Bestill eller på telefon

16 Returadresse: Menighetsbladet Thorshaugbk Hof B-blad Velkommen til kirken Søndag 6. april 4. sønd. i Fastetiden EIDSFOSS KIRKE kl Høymesse. Nattverd Ofring: Menighetsarbeidet Prekentekst: Hebr 4, Søndag 13. april Palmesøndag HOF KIRKE kl Høymesse. Nattverd Ofring: KABB Kristent arbeid Blinde og Svaksynte Prekentekst: Joh 12, Torsdag 17. april - Skjærtorsdag VASSÅS KIRKE kl Kveldsgudstjeneste. Nattverd Ofring: Menighetsarbeidet Prekentekst: Matt. 26, Fredag 18. april - Langfredag EIDSFOSS KIRKE kl Pasjonsgudstjeneste Prekentekst: Joh. 18, 1-19, 42 Søndag 20. april - Påskedag HOF KIRKE kl Høytidsgudstjeneste Ofring: Det Teologiske Menighetsfakultet Prekentekst: Luk. 24, 1-9 Søndag 27. april 2. sønd. i Påsketiden EIDSFOSS KIRKE kl Familiegudstjeneste Deltakere på LYS VÅKEN medvirker Ofring: Menighetsarbeidet Prekentekst: Joh. 21, 1-14 Søndag 4. mai 3. sønd. i Påsketiden HOF KIRKE kl Samtalegudstjeneste. Konfirmantene medvirker Ofring: Menighetsarbeidet Prekentekst: Joh. 10, Søndag 11. mai 4. sønd. i Påsketiden VASSÅS KIRKE kl Høymesse. Nattverd Ofring: Blå Kors Norge Prekentekst: Joh. 16, NB: Forandringer kan forekomme. Mandag 21. april 2. Påskedag VASSÅS KIRKE kl Gudstjeneste Påsken i ord og toner Ofring: Norsk Luthersk Misjonssamband Prekentekst: Luk. 24, 13-25

Menighetsbladet. Påskemorgonvise. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Nr. 2 mars 2013, 56. årgang

Menighetsbladet. Påskemorgonvise. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Nr. 2 mars 2013, 56. årgang Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 2 mars 2013, 56. årgang Påskemorgonvise Eg ville så gjerne ha vore Maria som kom til ei grav. Ho sto der i hagen med tåre den første påskedag. Då var han

Detaljer

Menighetsbladet. Dei blanke ark. for Hof, Vassås og Eidsfoss

Menighetsbladet. Dei blanke ark. for Hof, Vassås og Eidsfoss Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 1 februar/mars 2013, 57. årgang Dei blanke ark Kva ber det nye året i sitt fang? Me grublar og me spør; Kva ventar oss bak framtida si dør? Me kjenner ikkje

Detaljer

Stokke menighetsblad

Stokke menighetsblad Nr. 2-59. årgang 1. mars 2014 15. april 2014 Informasjon Stokke menighetsblad Tårnagenter setter gode spor Liten stilling viktig jobb Takk til Mona Bondevik side 4 side 8 side 9 DEN NORSKE KIRKE I STOKKE

Detaljer

Menighetsbladet. for Hof, Vassås og Eidsfoss

Menighetsbladet. for Hof, Vassås og Eidsfoss Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 7. desember 2012, 55. årgang Stille natt, hellige natt. Alt har søvn og mørke tatt. Trofast våker de hellige to. Varsomt vugger de barnet til ro. Jorden

Detaljer

Menighetsbladet. Adventvise. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Nr. 7, desember 2013, 56. årgang

Menighetsbladet. Adventvise. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Nr. 7, desember 2013, 56. årgang Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 7, desember 2013, 56. årgang Adventvise Den gongen eg var lita, var himlen alltid blå. Eg spør meg mange gonger om alt var annleis då. For sjølv om det kom

Detaljer

Menighetsbladet. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Nr. 3, mai 2015, 58. årgang

Menighetsbladet. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Nr. 3, mai 2015, 58. årgang Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 3, mai 2015, 58. årgang D er viktig, det vi driver med. Det må være noen som sir goddag te gråspurven. Noen må ha ti te å se åssen skyene forandrer seg.

Detaljer

Stokke menighetsblad

Stokke menighetsblad Nr. 1-60. årgang 15.01.2015-01.03.2015 INFORMASJON Stokke menighetsblad Hvem er Hege Vilberg? Tårnagenthelg Internasjonal kafè side 4 side 7 side 9 DEN NORSKE KIRKE I STOKKE Stokke kirkekontor Besøksadresse:

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL

MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL God Jul! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL DESEMBER 2014 - NR. 4 Biskopens hilsen Side 2 OFFENTLIG INFORMASJON Så tenner vi alle lys igjen Advent og jul er her: Det er

Detaljer

SMØLA KIRKEBLAD. en velsignet høst. Redaksjonen i Smøla Kirkeblad ønsker alle våre lesere. Høst ved Gamle Edøy kirke

SMØLA KIRKEBLAD. en velsignet høst. Redaksjonen i Smøla Kirkeblad ønsker alle våre lesere. Høst ved Gamle Edøy kirke SMØLA KIRKEBLAD Kirkeblad for Smøla nr. 3-2014 58. årgang Foto: Terje Holm Foto: Wigdis Wollan Redaksjonen i Smøla Kirkeblad ønsker alle våre lesere en velsignet høst Høst ved Gamle Edøy kirke side 6:

Detaljer

Menighetsblad. Heimdal - Tiller - Kolstad. Besøk oss på internett: www.heimdal.kirken.trondheim.no www.tiller.kirken.trondheim.no 1. www.tøtsj.

Menighetsblad. Heimdal - Tiller - Kolstad. Besøk oss på internett: www.heimdal.kirken.trondheim.no www.tiller.kirken.trondheim.no 1. www.tøtsj. Nr. 1. 2013 Menighetsblad Heimdal - Tiller - Kolstad Besøk oss på internett: www.heimdal.kirken.trondheim.no www.tiller.kirken.trondheim.no 1 www.tøtsj.no Nytt fra trosopplæringa - sjekk også nettsiden

Detaljer

SMØLA KIRKEBLAD. en velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år Side 6. Redaksjonen i Smøla Kirkeblad ønsker alle våre lesere

SMØLA KIRKEBLAD. en velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år Side 6. Redaksjonen i Smøla Kirkeblad ønsker alle våre lesere SMØLA KIRKEBLAD Kirkeblad for Smøla nr. 4-2013 57. årgang Redaksjonen i Smøla Kirkeblad ønsker alle våre lesere en velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år Side 6 2 Kirkeblad for Smøla Tilbakeblikk

Detaljer

Redaksjonen for Menighetsbladet vil ønske alle en riktig god påske!

Redaksjonen for Menighetsbladet vil ønske alle en riktig god påske! Menighetsbladet 70 år Menighetsbladet Nr 2 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang Ringebu Fåvang Redaksjonen for Menighetsbladet vil ønske alle en riktig god påske! Venabygd Foto: Anne Jordbruen 2 R I N

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8.

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 5-2014 - Årgang 58 Montasje: ba1969

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nr. 2 Mai 2013 e. Kr. Årgang 82. Frelseshistoriens viktigste budskap side 3. Ski- og akedag i Vikersundbakken side 9

Menighetsblad. odum. Nr. 2 Mai 2013 e. Kr. Årgang 82. Frelseshistoriens viktigste budskap side 3. Ski- og akedag i Vikersundbakken side 9 Nr. 2 Mai 2013 e. Kr. Årgang 82 odum Menighetsblad Frelseshistoriens viktigste budskap side 3 Ski- og akedag i Vikersundbakken side 9 Færre til gudstjenester side 10 Ja, vi elsker dette landet, som det

Detaljer

Min Bønn. «Gud, vær nær hos barna mine!»

Min Bønn. «Gud, vær nær hos barna mine!» Nr 3-2013 2 Andakt... Folkemengder og enkeltvis Av Ole Petter Ottersen Kanskje er vi mest opptatt av folkemengder, av antall likes på fjesboka, eller antall followers, eller om det kom mange på den konserten

Detaljer

NR. 2 2014 73. ÅRG. God sommer!

NR. 2 2014 73. ÅRG. God sommer! NR. 2 2014 73. ÅRG. God sommer! 2 Sommer 2014 GUDS JA Årets konfirmasjonsgudstjenester i Inderøy er over. Vårens vakreste eventyr. Det begynte i Vestvik kirke lørdag 10. mai og ble avsluttet i Sakshaug

Detaljer

Menighetsbladet. Tasta menighet nr. 2. 2015 42. årgang

Menighetsbladet. Tasta menighet nr. 2. 2015 42. årgang Tasta menighet nr. 2. 2015 42. årgang Tasta kirke Besøksadresse: Fagerstølveien 9B Post: Pb. 201, Sentrum, 4001 Stavanger Tlf: 51 54 51 80 Mail: tasta.menighet@stavanger.kommune.no Hjemmeside: www.tasta-kirke.no

Detaljer

God Påske! Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 47. årgang. Nr. 1. MARS 2013

God Påske! Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 47. årgang. Nr. 1. MARS 2013 47. årgang. Nr. 1. MARS 2013 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag God Påske! Gammene ved Skaidivann. Foto: Anthon Sivertsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, Boks

Detaljer

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2013-55. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2013-55. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar God påske Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 2/2013-55. årgang Pilgrim Tunger, liksom eld, synte seg for dei, skilde seg og sette seg på kvar og ein dei. Då vart dei alle fylte Den

Detaljer

KIRKEN VÅR. Lilly ny prest på Råholt. God paske! Side 8 og 9

KIRKEN VÅR. Lilly ny prest på Råholt. God paske! Side 8 og 9 o God paske! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL PÅSKEN 2015 - NR. 1 Biskopens hilsen Side 10 OFFENTLIG INFORMASJON Lilly ny prest på Råholt Lilly Renee Lauten (bildet)

Detaljer

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold Nr. 1 Februar 2011 75. årgang Nordsinni kirke Foto: Kirsti Thomlevold NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud

Detaljer

Stokke menighetsblad

Stokke menighetsblad Nr. 4-59. årgang 15.06.2014 31.08.2014 INFORMASJON Stokke menighetsblad Undervisningsleder hva driver hun med? Frode Magnar drar til Horten! At kirken er synlig er viktig side 4 side 6 side 11 DEN NORSKE

Detaljer

Han er oppstanden. Halleluja!

Han er oppstanden. Halleluja! Nr. 2 Våren og påsken 2014 46. årgang Han er oppstanden. Halleluja! Gudstjenester i Borgestad 06. april 4. sønd. i fastetiden Kl. 17.00. Hebr. 4.14-16. Hege Andal. Konfirmantene deltar. Nattverd. Offer:

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1-2014

Menighetsbladet Nr. 1-2014 Menighetsbladet Nr. 1-2014 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Hallvard Ripegutu Skidag i Solum På side 4-6 kan du se mange bilder og lese om skidagen 02 Innhold 03:

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

enighetsblad #1/2013, årgang 72 Skuespiller Rune Temte s. 4 Kick off -helg s. 6-7 SM årsrapport 2012 s. 7 En organist og hans sko

enighetsblad #1/2013, årgang 72 Skuespiller Rune Temte s. 4 Kick off -helg s. 6-7 SM årsrapport 2012 s. 7 En organist og hans sko Strømsgodset m enighetsblad #1/213, årgang 72 God VÅR Skuespiller Rune Temte s. 4 Kick off -helg s. 6-7 SM årsrapport 212 s. 7 En organist og hans sko Andakt Påska i Strømsgodset menighet av Dag Arne Roum

Detaljer

Årets «julegave». Nytt Ryde & Berg-orgel under oppføring i Gjerdrum kirke.

Årets «julegave». Nytt Ryde & Berg-orgel under oppføring i Gjerdrum kirke. Årets «julegave». Nytt Ryde & Berg-orgel under oppføring i kirke. Nr 5 43. årgang Nov 2013 Høydeskrekk Tekst: Svein Skarholm Foto: panoramico.com Jeg har høydeskrekk! Når jeg står på steder med en høyde

Detaljer

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Konfirmanttid s. 9 Svein Mentzen - vikarprest: s. 4 Karneval: s. 7 GAMLE GLEMMEN MENIGHET Nygaardsgata 28 Postboks 84 1601 Fredrikstad post@gamleglemmen.no

Detaljer