Menighetsbladet. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Nr. 3, mai 2015, 58. årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsbladet. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Nr. 3, mai 2015, 58. årgang"

Transkript

1 Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 3, mai 2015, 58. årgang D er viktig, det vi driver med. Det må være noen som sir goddag te gråspurven. Noen må ha ti te å se åssen skyene forandrer seg. Noen må følje vårens frammarsj. Noen må ta imot linerla - enten a kommer framlengs eller baklengs. Noen må lytte henført når måltrosten speller, når svarttrosten fløyter. Noen må ha stønner te å fryde seg med småunger; det tar ti å værra gla. Noen må ha litt lengre kveldsbønn. Noen må ha ti te å tenke på tilværelsens gåte. Sverre Therkelsen («Vi eldes med stil»)

2 Sokneprest: Knut Skjeldal Tirsdag og torsdag kl , eller etter nærmere avtale. Privat: Mobil.: E-post: Kirkeverge: Nell Gaalaas-Hansen Mobil.: E-post: Sekretær/kirkegårdsarbeider: Christine Helgerud Mobil: E-post: Organistvikar: Andrew James Fotheringham Mobil: Trosopplærer: Jan Gräf Baroi Mobil: E-post: Kirketjener/klokker: Andreas Barth har permisjon. Vikar: Arnfinn Svendsen Mobil: Kirkegårdsarbeider/ kirketjener: Anne Lene Gravdal Mobil.: E-post: DEN NORSKE KIRKE Hof, Eidsfoss og Vassås sokn Thorshaugbakken 2, 3090 Hof MENIGHETSKONTORET Tlf.: E-post: Kontorets åpningstider: tirsdag, onsdag og torsdag kl Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Utgiver: Menighetsrådet Redaksjon: Randi Haugestad Lindseth Anne Mathilde Viljugrein Ben Kulleseid Knut Skjeldal Telefon og e-post til redaktør: og Ekspeditør: Randi Haugestad Lindseth Kasserer: Håkon Green Leikaas Bankgiro: Trykk: Menighetsbladets utgivelsesdatoer: Kommer ut: Stoff levert innen: Nr 4: ca 22. juni 20. mai Nr 5: ca 7. sept 5. aug Stoff til Menighetsbladet kan sendes på epost eller leveres i postkassa ved menighetshuset. Dåp meldes menighetskontoret senest 2 uker i forveien, slik at tid for dåpssamtale kan avtales. Vigsel meldes i god tid. Utleie av Hof Menighetshus Kerstin og Sigmund Kvilhaug Tlf NY LOKAL PLAN FOR DIAKONI I HOF Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling, og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Slik defineres diakonien i innledningen til nåværende plan for diakoni i Den norske kirke. Denne nye planen ble vedtatt på Kirkemøtet i november 2007, og gjelder fra 1. januar Tidligere kirkeverge i Hof, Hilde Hem, var med i arbeidsgruppa som lagde denne planen. Den legger opp til en utvidet forståelse av hva diakoni er, siden vern om skaperverket og kamp for rettferdighet er tatt med i den grunnleggende beskrivelsen. Videre understrekes det at diakoni er et felles oppdrag som hele menigheten har ansvar for. Derfor har i Hof nå lagd en egen lokal plan for diakoni. Denne planen ble utforma i samarbeid med Diakonatet vårt og ble vedtatt i Menighetsrådet i november Den er nå til godkjenning hos biskopen i Tunsberg. Du finner innholdet i planen trykt på midtsidene i denne utgaven av menighetsbladet (Planen kan også fåes i større format på menighetskontoret). Planen forteller at det allerede gjøres mye forskjellig diakonalt arbeid hos oss. Den viser også hvem som utfører og har ansvar for disse oppgavene/tjenestene. Dette håper vi gir en felles økt bevissthet hos flest mulig i menighetene våre om diakoniens plass og betydning. Dessuten håper vi at flere får øynene opp for at vi allerede gjør mye som også er diakonalt arbeid, samtidig som vi veldig godt vet at det framdeles er mange udekte behov. I forbindelse med plan-arbeidet har vi også gått gjennom og revidert statuttene for Diakonatet i Hof. Disse statuttene ble til i de åra hvor vi var så heldige at vi hadde diakon i fast stilling her. Dessverre forsvant denne stillingen for om lag ti år siden, og Diakonatet har siden det måttet bygge sitt arbeid omkring frivillig engasjement og innsats. Nå skal statuttene deres samsvare mer med hva Diakonatet faktisk utfører av tjenester rundt om i Hof. Vi er veldig glade for innsatsen de utfører i løpet av året, og håper at den nye planen vil gi både dem og andre i menighetene for øvrig økt frimodighet på diakoniens vegne. Av sokneprest Knut Skjeldal 2 3

3 17. mai i Hof Program for dagen Gudstjeneste i Hof kirke Hof Skolekorps spiller på Veset - blomsteroverrekkelse av to fra korpset Flaggborg og kirkegjengere går til Hof Herredshus Samling ved Hof Herredshus Velkommen ved leder for årets 17. maikomité Allsang Fagert er landet Hof-marsjen ved Hof Hornmusikk Tale og bekransning ved ordfører Allsang - Ja vi elsker Toget går fra Hof Herredshus Samling ved Hof-hallen. Tale for dagen. Underholdning fra scenen av Hof hornmusikk, Hof barnegospel, Hof skolekorps. Leker for barna, salg av mat og drikke, loddsalg Togrute: Hof Herredshus - Grønsetfeltet (Grønsetveien) - gangsti til Torshaugfeltet - Veset - ned Torshaugveien - Frøyasvei - hovedveien opp til Hof bo- og aktivitetssenter - inn ved HBA - forbi eldreboliger, ut på Lindsetveien ved barnehagen og ned til Hof-hallen Togoppstilling: Flaggborg Bunadskledde - Hof skolekorps - Hof skole - Eidsfoss barnehage - Hof barnehage - Rakkerungen familiebarnehage - Espira barnehage - Ungdommens kommunestyre - Hof kommunestyre øvrige innbyggere - Hest og kjerre ÅRETS KONFIRMANTER 2015 Hof kirke søndag :30 Vibeke Buan Tina Gulbrandsen Hedda Thorset Hermansen Hedda Wike Jakob Almenningen Stian Odberg Algrøy Sondre Flåten Grøthe Sverre Frogner Haugen Jostein Beseth Nordeide Vassås kirke søndag :00 Jana Leonhardsen Maja Kihle Lie Karen Lindås Anine Mandal Stustad Sivert Aamodt Amundsen Sander Green Tymczuk Hof kirke søndag :30 Emma Archibald Annelin Berg Tina Brekke Hannevold Henriette Amundsen Hansen Ida Levie Carlsen Ivesdal Aurora Solberg Marcus Eger Kristian Krogsether Grønseth Henning Solberg Eidsfoss kirke søndag :00 Wanja Karlsen Bergan Martine Fjellheim Brekkedalen Sofie Kolstad Flannum Signe-Marie Røed Sunniva Skjeldal Preben Bergstrøm Andreassen Ta med bord og stoler 17. Mai i Vassås Gudstjeneste i Vassås kirke kl Tog til Granly med Vassås Tut og Blæs Kaffeteria med rømmegrøt Loddsalg Leker for små og store barn VELKOMMEN Frelsesarmeen Drammen 31. mai kl Erlend Kulleseid Filadelfia Holmestrand 3. mai kl Dinah Theline Jepsen Lea Martine Hammer 5

4 BILDER FRA PÅSKEVERKSTED OG PÅSKEVANDRING LYS VÅKEN! Hele 12 elleveåringer deltok på årets Lys Våken mars i Eidsfoss kirke! 11åringene fremførte Lys Våken-sangen Alle fikk hver sin salmebok. Foreldre var med og hjalp til og ble rikelig belønnet! Alle foto: Jan Baroi KIRKERINGEN har sommeravslutning på Kattholmen (Randis hytte) onsdag 3. juni kl (NB! Merk dagen!) Samkjøring fra bensinstasjonen kl 18.45! ANDAKTER PÅ VESET: Torsdag 21. mai kl 11:00 Torsdag 4. juni kl 11:00 Torsdag 18. juni kl 11:00 Andaktene er også åpne for andre enn senterets beboere! 7

5 foreninger og organisasjoner idrettslaget Babysang Foreldre/ barn Høst/ vår Trosopplæringsmidler Trosopplærer Trosopplærer/ MR Superklubben Små barn Høst/ vår Frivillige Trosopplærer Trosopplærer/ Plan for diakoni Hof, Eidsfoss og Vassås Sokn Barnegospel Barn Hele året Frivillige Trosopplærer Trosopplærer/ Speider Barn Høst/ vår Frivillige Trosopplærer Trosopplærer/ Temadag SFO i Hof Skoleelever Høst Frivillige/ trosopplærer Trosopplærer Trosopplærer/ Torsdagskonsert Konfirmant jubileum 50, 60, 70, 80 års Gode musikk- opplevelser i kirkene Tilbud til 50, 60, 70, 80 års 4 ganger per år Organist/ kirketjenere/ Komite for torsd.kon September Menighets sekretær/ menighetsråd Juletre fest Alle aldersgrupper 1.søndag i januar Diakonat/sogneprest/ MR/ trosopplærer Vern om skaperverket Komiteen for Torsdagskonsertene Menighets sekretær/ menighetsråd Sokneprest MR/Komite for Torsdagskonsertene Menighetsrådet Menighetsrådet Innhold Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for for rettferdighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Nestekjærlighet Tiltak Mål Tid Ressurs Ansvar Evaluering Påskehilsen- Alle over 80år Minnegudstjeneste Verdsette eldre Før påske Diakonat/andre frivillige/kontorsekretær Omsorg for sørgende Allehelgensdag søndag Diakonat/ organist/ kontorsekretær Invitasjon til Hof fengsel Innsatte Jul- konserter hele året Kontorsekretær/kirkekontor/ diakonat/komite for Torsdagskonsertene Forbønns del i gudstjeneste Besøkstjeneste/ tilbud samtale/ sjelesorg(nytt) Alle Hver søndag Sokneprest Gudstjenesteutvalg Ensomme mennesker Diakonat/kontorsekretær Kirkekontoret Kontorsekretær/kirkekontor/ diakonat/torsdagskonsertkomite Sokneprest Gudstjenesteutvalg Diakonat/ Sokneprest/orga nist/menighets- rådet Menighetsrådet Sokneprest/ Hele året Sokneprest/ frivillige Sogneprest/ frivillige Sette i gang tiltaket Tiltak Mål Tid Ressurs Ansvar Evaluering Tema på samlinger for konfirmantene Konfirmanter September Sogkeprest/ konfirmanter/ opplæringsmidler Sokneprest Sokneprest/ menighetsråde t Kildesortering i kirkene/ kirkegårdene/ driftsbygning og kontor Kamp for rettferdighet Alle ansatte / frivillige deltar Hele året Alle ansatte / frivillige Kirkeverge Kirkeverge Tiltak Mål Tid Ressurs Ansvar Evaluering Fasteaksjon Målgruppe i fasteaksjon Fastetiden- før påske Sokneprest/ konfirmanter/ frivillige/ sekretær/ Sokneprest Sokneprest/ menighetsråd Misjonsprosjekt: bygg en brønn Kambodsja Ofring Sokneprest/ frivillige valgt repr. Sokneprest Menighetsrådet Kirkens SOS i Vestfold Trengende i Vestfold Ofring Menighetsråd valgte rep. Menighetsråd Menighetsrådet I tillegg til tiltak over har annethvert år en gjennomgang av offerformål. Offerformålene har derfor en gjennomtenkt bredde og bevisst tenkning bak; fordelt til regionale formål, interessegrupper, nødhjelp, misjon og eget arbeid. Inkluderende fellesskap Tiltak Mål Tid Ressurs Ansvar Evaluering Andakt Hof Bo. Akt. Senter Kirkekaffe Gudstjeneste samarb foreninger Menighetens eldste 2 ganger per mnd. Sokneprest/organist Sokneprest Sokneprest/ organist Tilhørighet/møteplass i menigheten Samarbeid med lag og organisasjoner Hele året Menighetsråd/ frivillige Menighetsråd/ frivillige Menighetsrådet Bygdekvinne- lagene/ idrettslaget Sokneprest Sogneprest Menighetsrådet Babysang Foreldre/ barn Høst/ vår Trosopplæringsmidler Trosopplærer Trosopplærer/ MR Kontaktpersoner: Sokneprest: Knut Skjeldal, tirsdag og torsdag 10-14;mobil ; E- post: Trosopplærer: Jan Graf Baroi; mobil ; E- post Sekretær: E- mail; no Superklubben Små barn Høst/ vår Frivillige Trosopplærer Trosopplærer/

6 PINSE-DAG I EIDSFOSS KIRKE Høytidsgudstjenesten på pinsedag ble i fjor for første gang lagt til Eidsfoss kirke. Dette er en varig endring i gudstjenesteforordningen vår; godkjent av biskopen på visitasen i Det tradisjonsrike knivtreffet samler veldig mye folk på Eidsfoss i pinsehelga hvert år. Eidsfoss kirke er både synlig og viktig lokalt, og derfor tenker vi at også den har sin naturlige plass i dette mangfoldige kulturtilbudet. Derfor feirer vi altså gudstjeneste der på pinsedag, kl 11:00. I år er datoen 24. mai. Vi er veldig fornøyd og takknemlige over at Andrew Fotheringham har blitt fast ansatt som organist i Hof. Derfor kunngjør vi med glede at det blir innsettelse for ham på gudstjenesten første pinsedag. Etterpå vil kirken være åpen utover ettermiddagen for dem som ønsker å komme innom og se nærmere på den særegne kirken med sin spesielle historie og utforming. For ordens skyld: Mandag 2. pinsedag blir det ikke gudstjeneste i soknet vårt. FASTEAKSJONEN 2015 Vi takker årets konfirmanter for superfantastisk, kjempeflott innsats på årets fasteaksjon! Alle 30 stilte opp i det fine vårværet vi hadde rett før påske, og sørga for at vi fikk inn hele ,- kroner! Dette er helt klart ny bestenotering for de åra jeg har hatt befatning med. Fjorårssummen ble slått med nesten kr! Takk også til de mange av foreldre/foresatte som stilte opp og kjørte, og til gode hjelpere på Menighetshuset. -Knut prest MISJONSFEST på menighets-huset torsdag 21. mai kl. 19. Vi får besøk av Wenche Lunde, tidligere Peru-misjonær som har mye å fortelle. Sang og musikk av ei gruppe fra Minnes du sangen på Filadelfia. Bevertning og kollekt. Arr. Normisjonen og Misjonssambandet GAVER TIL MENIGHETSBLADET Else Marie Lofsberg, Marit Glenne, I. og A. Rønningen, Gerd Kongsten, Eva Synøve Larsen, Torgunn og Harald Hannevold, Eva Therese Engnes, Irene og Reidar Nilsen, Inger og Jan Olav, Marit Bjerknes, Frode Uno Røste, Liv Reistad, Johnny Akerholt, Tora Helene Flo Kjennerud, Rolf Stigen, Annine og Egil, Solveig Svendsen, Aud Jorun Foshaug, Ella og Rolf Sjue, Bjørg Haugan, Vigdis og Øyvind Brekke, Gunnar Viker, Arne Østmoe, Øyvind Erichsen, Roald Kjellsen, Elsa Grønseth, Marie Skjeldal, Knut Lindseth, Solveig Grønseth, Inger Marie Aakerholt, Else-Margrethe og Per Liset, Astrid Elvira Kristensen, U.H. og A. Brekkedalen, Ingeborg og Asbjørn, B. og K. Martinsen, Eva og Olav, Per Anton Bjerke, Dag Helge Fjellestad, Liv G. Svensson, Ole Bonstad,Håkon Sundhaug, Elisabeth Viljugrein, Tove og Arne Ødeskaug, I. og J. Fogstad, Åse og Asbjørn. + 5 anonyme gaver En spesiell takk til 17. mai-komiteen for god støtte. Til sammen kr ,- Hjertelig takk! BARNE- OG UNGDOMSARBEID SUPERKLUBBEN Barn fra 4 år Vi hører mange, fine fortellinger fra Bibelen og har forskjellige aktiviteter. Velkommen til kjellerstua på Menighetshuset annenhver onsdag kl mai: Tur med overraskelser. Superklubben er vår søndagsskole. Kontakt: Marry Westby, HOF BARNEGOSPEL OG KLUBB Hver onsdag Barn klasse Dirigent/kontakt: Frida Bjerke Borgen, HOF KFUK-KFUM-speidere Oppdagere: 2. og 3. klasse Annen hver mandag Leder: Andreas Thorsen, Assistent: Ronny Toft Stifinnere: 4. og 5. klasse Mandager: Leder: Rune Nordeide, og Jan-A. Thorsen, Vandrere: klasse Tirsdager: Leder: Rune Nordeide, og Tor Roso, Rovere: 10.klasse og oppover Leder: Rune Nordeide Gruppeleder: Jan-A. Thorsen, Hjemmeside: Alle følger skolens ferier 10 11

7 Lions Club Hof Hof Lions Club tar nå i mot lopper til årets loppemarked. Vi nåes på telefon Loppemarkedet støttes av: Skal vi ta papirarbeidet? Service og reparasjon Båtmotorer Hagemaskiner m.m. Thorshaugveien 19, 3090 Hof Tlf: Epost: iplast as Industriveien HOF Tlf Hilde Bjugan Haugantoppen Hof Tlf: Mob: Tlf: Sundbyfoss Åpningstider: Tirs, tors og fre 9 16 Man og ons Utleie av maskiner og utstyr Din frisør i Hof og omegn Tlf.: ANDERS AUEN TAKSTMANN TLF: VASSÅSVEIEN HOF AUEN TAKST VELKOMMEN! Din leverandør og samarbeidspartner basutleie.no Telefon: Industriveien 18, Hof Åpningstider: 9-17 (15) Snakk med oss om dekorering av konfirmasjonsbordet! Husk 17. mai-buketten! TAKSTMANN-BYGGMESTER ORG MVA 12 13

8 MENIGHETENES ÅRSMØTE Døpte Slekters gang Hof kirke: Adam Dingstad Mathisen Nikolai Hallberg-Kolstad Karoline Hallberg-Kolstad Maja Linnea Appel Daniella Hallberg-Kolstad Eidsfoss kirke: Tiril Mathiesen Hof kirke: Hermine Haugestad Slartmann Espen Lia Nedrebø Mari Olsvik Svendsen Døde Hof /Eidsfoss og Vassås Abdelaziz Makloufi f Knut Erik Lie f Marit Gjertine Solberg f Signe Emilie Buan f Birger Skaug Johansen f.1925 Takk Tusen takk til Hof diakonat for blomsten vi fikk til påske. Hilsen Bjørg og Kåre Martinsen Hjertelig takk for fin blomst og hyggelig besøk til påske ved Hof diakonat. Hilsen Åse og Hans Kristiansen Årsmøtet ble avholdt på Hof menighetshus onsdag 14. april. Leder av fellesrådet, Åse Marie Green, styrte kveldens program med sikker hånd og gikk gjennom årsrapporter og regnskap. Fra Hof diakonat ble det uttrykt ønske om flere medlemmer. Det er også behov for kurs for medlemmer i diakonatet og kanskje andre slik at en kan få til mer besøkstjeneste. Se mer om ny plan for diakonatet på midtsidene i bladet. Ole Bertil Grennæs orienterte om kirkens økonomi. Kirkeverge Nell Gaalaas-Hansen ga forsamlingen et første innblikk i hvordan kirkevalget skal gjennomføres til høsten. Nærmere orientering om kirkevalget kommer i de to neste utgavene av Menighetsbladet. Det ble foretatt valg på styre til Hof Menighetshus. Helge Viljugrein gikk ut av styret, og Inger Indrevær Thorsen ble valgt som nytt medlem. Styret er nå som følger: Ole Lindseth Inger Indrevær Thorsen Pål Zimmermann Per Jordheim Harald Lian Varamedlemmer: Håvard Næss og Halvor Vestgarden. Som ny revisor ble Knut Landfald valgt. Helge Viljugrein ble behørig takket for MANGE år i styret og for alt han ellers har gjort og fortsatt gjør for Menighetshuset! Gjestetaler på årsmøtet var domprost David Gjerp. Han holdt et engasjerende og tankevekkende foredrag over tema Levende steiner. Han tok utgangspunkt fra Peters 1. brev 2, 4-5. Vi er alle levende steiner som gjennom livet meisles og formes til å passe inn som et ledd i en lang kjede i Guds katedral! RHL 14 15

9 Returadresse: Menighetsbladet Thorshaugbk Hof B-blad Velkommen til kirken Søndag mai HOF KIRKE kl 10:00 Familiegudstjeneste Ofring til MISJONSPROSJEKTET Prekentekst: Joh. 3, Søndag mai VASSÅS KIRKE kl 15:00 Familiegudstjeneste Ofring til MISJONSPROSJEKTET Prekentekst: Joh. 3, Søndag Pinsedag EIDSFOSS KIRKE kl 11:00 Høytidsgudstjeneste. Innsettelse av organist. Ofring til Det Norske Misjonsselskap (NMS) Prekentekst: Joh. 14, Åpen kirke etter gudstjenesten. Søndag Treenighetssøndag HOF KIRKE kl 10:30 Konfirmasjonsgudstjeneste Prekentekst: Luk. 10, Søndag Treenighetssøndag HOF KIRKE kl 12:30 Konfirmasjonsgudstjeneste Prekentekst: Luk. 10, Søndag søndag i VASSÅS KIRKE kl 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste Prekentekst: Salme 67, 2-6 Søndag søndag i EIDSFOSS KIRKE kl 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste Prekentekst: Joh. 1, Søndag søndag i HOF KIRKE kl Høymesse. Nattverd. Ofring til Familie & Medier Prekentekst: Matt. 16, Søndag søndag i VASSÅS KIRKE kl 11:00 Høymesse. Prekentekst: Matt. 7, Søndag søndag i EIDSFOSS KIRKE kl 11:00 Høymesse. Nattverd. Ofring til Kirkens Familievern, avdeling 10 Prekentekst: Matt. 16, NB: Endringer kan forekomme

Menighetsbladet. Påskemorgonvise. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Nr. 2 mars 2013, 56. årgang

Menighetsbladet. Påskemorgonvise. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Nr. 2 mars 2013, 56. årgang Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 2 mars 2013, 56. årgang Påskemorgonvise Eg ville så gjerne ha vore Maria som kom til ei grav. Ho sto der i hagen med tåre den første påskedag. Då var han

Detaljer

Menighetsbladet. for Hof, Vassås og Eidsfoss

Menighetsbladet. for Hof, Vassås og Eidsfoss Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 7. desember 2012, 55. årgang Stille natt, hellige natt. Alt har søvn og mørke tatt. Trofast våker de hellige to. Varsomt vugger de barnet til ro. Jorden

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 3-2014 Årgang 68 Opplag 6850

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 3-2014 Årgang 68 Opplag 6850 Askim Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle Nr 3-2014 Årgang 68 Opplag 6850 Menighetsblad Kirke speilet MER HIMMEL PÅ JORDEN. Mer himmel på jorden. Velkommen til å ta imot og dele! Slik

Detaljer

Med skogen som lekeplass

Med skogen som lekeplass Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Med skogen som lekeplass Sofie og Frida har det flott i Hasle barnehage Se side 8-9 Nr.3-2008 Juni - september 2008 36. årgang www.varteig.menighetsblad.net 2 Organ

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset Årsmelding for Hisøy menighet 2014 Foto: A.G. Dannevig ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset A. Statistikk B. Bemanning og frivillige C. Menighetsrådets sammensetning D. Menighetens

Detaljer

Diakoni. For Torvastad menighet Nr 3-2011 - Årgang 55. Forsidefoto: RØ

Diakoni. For Torvastad menighet Nr 3-2011 - Årgang 55. Forsidefoto: RØ kjerkebla Diakoni kjerkebla For Torvastad menighet Nr 3-2011 - Årgang 55 Forsidefoto: RØ Andakt Kjerkebla for Torvastad: Redaktør: Foto: Sjømannskirken Marit Areklett er fra Torvastad og er nylig tilsatt

Detaljer

menighetsblad NR.1 10 stjerner! Gud er mysterium

menighetsblad NR.1 10 stjerner! Gud er mysterium menighetsblad NR.1-2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no TÅRNAGENTHELG 10 stjerner! KIRKEVEKST OG STYRKET SAMHOLD I SLUMMEN REISEBREV FRA ECUADOR Gud er mysterium - 2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2014 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Råd og utvalg Menighetsrådet 4 Eiendomsutvalget 8 Grønt utvalg 8 Diakonatet 9 Internasjonalt utvalg 9 Trosopplæring 10 Barnearbeid

Detaljer

Stokke menighetsblad

Stokke menighetsblad Nr. 4-59. årgang 15.06.2014 31.08.2014 INFORMASJON Stokke menighetsblad Undervisningsleder hva driver hun med? Frode Magnar drar til Horten! At kirken er synlig er viktig side 4 side 6 side 11 DEN NORSKE

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

Sørfold Menighetsblad

Sørfold Menighetsblad Sørfold Menighetsblad nr 1-2009 Foto: Mariann Strømdal. Les om: Utdrag av årsmelding s. 3 Årets konfirmanter s. 10 Info fra Sørfold kommune s. 14 Se ellers bilder fra barnekorets aktivitet i Røsvik og

Detaljer

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Sørfold Menighetsblad nr 2-2009 God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Andakt Det er noe som jeg har lyst til å skrive litt om. Noe som jeg har lyst

Detaljer

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 1 Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 Organisasjonskart for Metodistkirken i Fredrikstad Navn Menighetskonferansen Menighetsrådet Komiteer, ansvar og

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Interiør, Østsinni Kirke Foto: Kai Slettum KIRKEN I NORDRE LAND Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret,

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

Menighetsblad for Åssiden menighet 42. årg. nr. 1-09 God påske! A ssidennytt_1-09.indd 1 10-03-09 15:05:32

Menighetsblad for Åssiden menighet 42. årg. nr. 1-09 God påske! A ssidennytt_1-09.indd 1 10-03-09 15:05:32 Menighetsblad for Åssiden menighet 42. årg. nr. 1-09 God påske! A ssidennytt_1-09.indd 1 10-03-09 15:05:32 Jeg tenker ofte på en sang som ble sunget mye i kristne ungdomsmiljøer i 1970-årene. «Du har sikkert

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

www.varteig.menighetsblad.net

www.varteig.menighetsblad.net Nr. 3-2006 Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Juni - september 2006 34. årgang Sommer er leirtid! Se side 4. Klart for Tomb-stevne Se side 5. Inspirasjonssamling Se side 8. Konfirmantenes gudstjeneste

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 Torød kirke Innhold ÅRSMELDINGER 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012... 1 ANSATTE I NØTTERØY PRESTEGJELD 31.12.2012... 3 ÅRSMELDING

Detaljer

Menighetsbladet. Mars 2010, 44. årgang. Jubileum og Riga-tur for CHORISMA

Menighetsbladet. Mars 2010, 44. årgang. Jubileum og Riga-tur for CHORISMA Menighetsbladet for Konnerud og Skoger Mars 2010, 44. årgang Vil du bli med? Jubileum og Riga-tur for CHORISMA Sangkoret Chorisma fra Skoger kirke i Drammen har eksistert i 25 år, og har gledet mange med

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer