Menighetsbladet. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Nr. 3, mai 2015, 58. årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsbladet. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Nr. 3, mai 2015, 58. årgang"

Transkript

1 Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 3, mai 2015, 58. årgang D er viktig, det vi driver med. Det må være noen som sir goddag te gråspurven. Noen må ha ti te å se åssen skyene forandrer seg. Noen må følje vårens frammarsj. Noen må ta imot linerla - enten a kommer framlengs eller baklengs. Noen må lytte henført når måltrosten speller, når svarttrosten fløyter. Noen må ha stønner te å fryde seg med småunger; det tar ti å værra gla. Noen må ha litt lengre kveldsbønn. Noen må ha ti te å tenke på tilværelsens gåte. Sverre Therkelsen («Vi eldes med stil»)

2 Sokneprest: Knut Skjeldal Tirsdag og torsdag kl , eller etter nærmere avtale. Privat: Mobil.: E-post: Kirkeverge: Nell Gaalaas-Hansen Mobil.: E-post: Sekretær/kirkegårdsarbeider: Christine Helgerud Mobil: E-post: Organistvikar: Andrew James Fotheringham Mobil: Trosopplærer: Jan Gräf Baroi Mobil: E-post: Kirketjener/klokker: Andreas Barth har permisjon. Vikar: Arnfinn Svendsen Mobil: Kirkegårdsarbeider/ kirketjener: Anne Lene Gravdal Mobil.: E-post: DEN NORSKE KIRKE Hof, Eidsfoss og Vassås sokn Thorshaugbakken 2, 3090 Hof MENIGHETSKONTORET Tlf.: E-post: Kontorets åpningstider: tirsdag, onsdag og torsdag kl Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Utgiver: Menighetsrådet Redaksjon: Randi Haugestad Lindseth Anne Mathilde Viljugrein Ben Kulleseid Knut Skjeldal Telefon og e-post til redaktør: og Ekspeditør: Randi Haugestad Lindseth Kasserer: Håkon Green Leikaas Bankgiro: Trykk: Menighetsbladets utgivelsesdatoer: Kommer ut: Stoff levert innen: Nr 4: ca 22. juni 20. mai Nr 5: ca 7. sept 5. aug Stoff til Menighetsbladet kan sendes på epost eller leveres i postkassa ved menighetshuset. Dåp meldes menighetskontoret senest 2 uker i forveien, slik at tid for dåpssamtale kan avtales. Vigsel meldes i god tid. Utleie av Hof Menighetshus Kerstin og Sigmund Kvilhaug Tlf NY LOKAL PLAN FOR DIAKONI I HOF Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling, og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Slik defineres diakonien i innledningen til nåværende plan for diakoni i Den norske kirke. Denne nye planen ble vedtatt på Kirkemøtet i november 2007, og gjelder fra 1. januar Tidligere kirkeverge i Hof, Hilde Hem, var med i arbeidsgruppa som lagde denne planen. Den legger opp til en utvidet forståelse av hva diakoni er, siden vern om skaperverket og kamp for rettferdighet er tatt med i den grunnleggende beskrivelsen. Videre understrekes det at diakoni er et felles oppdrag som hele menigheten har ansvar for. Derfor har i Hof nå lagd en egen lokal plan for diakoni. Denne planen ble utforma i samarbeid med Diakonatet vårt og ble vedtatt i Menighetsrådet i november Den er nå til godkjenning hos biskopen i Tunsberg. Du finner innholdet i planen trykt på midtsidene i denne utgaven av menighetsbladet (Planen kan også fåes i større format på menighetskontoret). Planen forteller at det allerede gjøres mye forskjellig diakonalt arbeid hos oss. Den viser også hvem som utfører og har ansvar for disse oppgavene/tjenestene. Dette håper vi gir en felles økt bevissthet hos flest mulig i menighetene våre om diakoniens plass og betydning. Dessuten håper vi at flere får øynene opp for at vi allerede gjør mye som også er diakonalt arbeid, samtidig som vi veldig godt vet at det framdeles er mange udekte behov. I forbindelse med plan-arbeidet har vi også gått gjennom og revidert statuttene for Diakonatet i Hof. Disse statuttene ble til i de åra hvor vi var så heldige at vi hadde diakon i fast stilling her. Dessverre forsvant denne stillingen for om lag ti år siden, og Diakonatet har siden det måttet bygge sitt arbeid omkring frivillig engasjement og innsats. Nå skal statuttene deres samsvare mer med hva Diakonatet faktisk utfører av tjenester rundt om i Hof. Vi er veldig glade for innsatsen de utfører i løpet av året, og håper at den nye planen vil gi både dem og andre i menighetene for øvrig økt frimodighet på diakoniens vegne. Av sokneprest Knut Skjeldal 2 3

3 17. mai i Hof Program for dagen Gudstjeneste i Hof kirke Hof Skolekorps spiller på Veset - blomsteroverrekkelse av to fra korpset Flaggborg og kirkegjengere går til Hof Herredshus Samling ved Hof Herredshus Velkommen ved leder for årets 17. maikomité Allsang Fagert er landet Hof-marsjen ved Hof Hornmusikk Tale og bekransning ved ordfører Allsang - Ja vi elsker Toget går fra Hof Herredshus Samling ved Hof-hallen. Tale for dagen. Underholdning fra scenen av Hof hornmusikk, Hof barnegospel, Hof skolekorps. Leker for barna, salg av mat og drikke, loddsalg Togrute: Hof Herredshus - Grønsetfeltet (Grønsetveien) - gangsti til Torshaugfeltet - Veset - ned Torshaugveien - Frøyasvei - hovedveien opp til Hof bo- og aktivitetssenter - inn ved HBA - forbi eldreboliger, ut på Lindsetveien ved barnehagen og ned til Hof-hallen Togoppstilling: Flaggborg Bunadskledde - Hof skolekorps - Hof skole - Eidsfoss barnehage - Hof barnehage - Rakkerungen familiebarnehage - Espira barnehage - Ungdommens kommunestyre - Hof kommunestyre øvrige innbyggere - Hest og kjerre ÅRETS KONFIRMANTER 2015 Hof kirke søndag :30 Vibeke Buan Tina Gulbrandsen Hedda Thorset Hermansen Hedda Wike Jakob Almenningen Stian Odberg Algrøy Sondre Flåten Grøthe Sverre Frogner Haugen Jostein Beseth Nordeide Vassås kirke søndag :00 Jana Leonhardsen Maja Kihle Lie Karen Lindås Anine Mandal Stustad Sivert Aamodt Amundsen Sander Green Tymczuk Hof kirke søndag :30 Emma Archibald Annelin Berg Tina Brekke Hannevold Henriette Amundsen Hansen Ida Levie Carlsen Ivesdal Aurora Solberg Marcus Eger Kristian Krogsether Grønseth Henning Solberg Eidsfoss kirke søndag :00 Wanja Karlsen Bergan Martine Fjellheim Brekkedalen Sofie Kolstad Flannum Signe-Marie Røed Sunniva Skjeldal Preben Bergstrøm Andreassen Ta med bord og stoler 17. Mai i Vassås Gudstjeneste i Vassås kirke kl Tog til Granly med Vassås Tut og Blæs Kaffeteria med rømmegrøt Loddsalg Leker for små og store barn VELKOMMEN Frelsesarmeen Drammen 31. mai kl Erlend Kulleseid Filadelfia Holmestrand 3. mai kl Dinah Theline Jepsen Lea Martine Hammer 5

4 BILDER FRA PÅSKEVERKSTED OG PÅSKEVANDRING LYS VÅKEN! Hele 12 elleveåringer deltok på årets Lys Våken mars i Eidsfoss kirke! 11åringene fremførte Lys Våken-sangen Alle fikk hver sin salmebok. Foreldre var med og hjalp til og ble rikelig belønnet! Alle foto: Jan Baroi KIRKERINGEN har sommeravslutning på Kattholmen (Randis hytte) onsdag 3. juni kl (NB! Merk dagen!) Samkjøring fra bensinstasjonen kl 18.45! ANDAKTER PÅ VESET: Torsdag 21. mai kl 11:00 Torsdag 4. juni kl 11:00 Torsdag 18. juni kl 11:00 Andaktene er også åpne for andre enn senterets beboere! 7

5 foreninger og organisasjoner idrettslaget Babysang Foreldre/ barn Høst/ vår Trosopplæringsmidler Trosopplærer Trosopplærer/ MR Superklubben Små barn Høst/ vår Frivillige Trosopplærer Trosopplærer/ Plan for diakoni Hof, Eidsfoss og Vassås Sokn Barnegospel Barn Hele året Frivillige Trosopplærer Trosopplærer/ Speider Barn Høst/ vår Frivillige Trosopplærer Trosopplærer/ Temadag SFO i Hof Skoleelever Høst Frivillige/ trosopplærer Trosopplærer Trosopplærer/ Torsdagskonsert Konfirmant jubileum 50, 60, 70, 80 års Gode musikk- opplevelser i kirkene Tilbud til 50, 60, 70, 80 års 4 ganger per år Organist/ kirketjenere/ Komite for torsd.kon September Menighets sekretær/ menighetsråd Juletre fest Alle aldersgrupper 1.søndag i januar Diakonat/sogneprest/ MR/ trosopplærer Vern om skaperverket Komiteen for Torsdagskonsertene Menighets sekretær/ menighetsråd Sokneprest MR/Komite for Torsdagskonsertene Menighetsrådet Menighetsrådet Innhold Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for for rettferdighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Nestekjærlighet Tiltak Mål Tid Ressurs Ansvar Evaluering Påskehilsen- Alle over 80år Minnegudstjeneste Verdsette eldre Før påske Diakonat/andre frivillige/kontorsekretær Omsorg for sørgende Allehelgensdag søndag Diakonat/ organist/ kontorsekretær Invitasjon til Hof fengsel Innsatte Jul- konserter hele året Kontorsekretær/kirkekontor/ diakonat/komite for Torsdagskonsertene Forbønns del i gudstjeneste Besøkstjeneste/ tilbud samtale/ sjelesorg(nytt) Alle Hver søndag Sokneprest Gudstjenesteutvalg Ensomme mennesker Diakonat/kontorsekretær Kirkekontoret Kontorsekretær/kirkekontor/ diakonat/torsdagskonsertkomite Sokneprest Gudstjenesteutvalg Diakonat/ Sokneprest/orga nist/menighets- rådet Menighetsrådet Sokneprest/ Hele året Sokneprest/ frivillige Sogneprest/ frivillige Sette i gang tiltaket Tiltak Mål Tid Ressurs Ansvar Evaluering Tema på samlinger for konfirmantene Konfirmanter September Sogkeprest/ konfirmanter/ opplæringsmidler Sokneprest Sokneprest/ menighetsråde t Kildesortering i kirkene/ kirkegårdene/ driftsbygning og kontor Kamp for rettferdighet Alle ansatte / frivillige deltar Hele året Alle ansatte / frivillige Kirkeverge Kirkeverge Tiltak Mål Tid Ressurs Ansvar Evaluering Fasteaksjon Målgruppe i fasteaksjon Fastetiden- før påske Sokneprest/ konfirmanter/ frivillige/ sekretær/ Sokneprest Sokneprest/ menighetsråd Misjonsprosjekt: bygg en brønn Kambodsja Ofring Sokneprest/ frivillige valgt repr. Sokneprest Menighetsrådet Kirkens SOS i Vestfold Trengende i Vestfold Ofring Menighetsråd valgte rep. Menighetsråd Menighetsrådet I tillegg til tiltak over har annethvert år en gjennomgang av offerformål. Offerformålene har derfor en gjennomtenkt bredde og bevisst tenkning bak; fordelt til regionale formål, interessegrupper, nødhjelp, misjon og eget arbeid. Inkluderende fellesskap Tiltak Mål Tid Ressurs Ansvar Evaluering Andakt Hof Bo. Akt. Senter Kirkekaffe Gudstjeneste samarb foreninger Menighetens eldste 2 ganger per mnd. Sokneprest/organist Sokneprest Sokneprest/ organist Tilhørighet/møteplass i menigheten Samarbeid med lag og organisasjoner Hele året Menighetsråd/ frivillige Menighetsråd/ frivillige Menighetsrådet Bygdekvinne- lagene/ idrettslaget Sokneprest Sogneprest Menighetsrådet Babysang Foreldre/ barn Høst/ vår Trosopplæringsmidler Trosopplærer Trosopplærer/ MR Kontaktpersoner: Sokneprest: Knut Skjeldal, tirsdag og torsdag 10-14;mobil ; E- post: Trosopplærer: Jan Graf Baroi; mobil ; E- post Sekretær: E- mail; no Superklubben Små barn Høst/ vår Frivillige Trosopplærer Trosopplærer/

6 PINSE-DAG I EIDSFOSS KIRKE Høytidsgudstjenesten på pinsedag ble i fjor for første gang lagt til Eidsfoss kirke. Dette er en varig endring i gudstjenesteforordningen vår; godkjent av biskopen på visitasen i Det tradisjonsrike knivtreffet samler veldig mye folk på Eidsfoss i pinsehelga hvert år. Eidsfoss kirke er både synlig og viktig lokalt, og derfor tenker vi at også den har sin naturlige plass i dette mangfoldige kulturtilbudet. Derfor feirer vi altså gudstjeneste der på pinsedag, kl 11:00. I år er datoen 24. mai. Vi er veldig fornøyd og takknemlige over at Andrew Fotheringham har blitt fast ansatt som organist i Hof. Derfor kunngjør vi med glede at det blir innsettelse for ham på gudstjenesten første pinsedag. Etterpå vil kirken være åpen utover ettermiddagen for dem som ønsker å komme innom og se nærmere på den særegne kirken med sin spesielle historie og utforming. For ordens skyld: Mandag 2. pinsedag blir det ikke gudstjeneste i soknet vårt. FASTEAKSJONEN 2015 Vi takker årets konfirmanter for superfantastisk, kjempeflott innsats på årets fasteaksjon! Alle 30 stilte opp i det fine vårværet vi hadde rett før påske, og sørga for at vi fikk inn hele ,- kroner! Dette er helt klart ny bestenotering for de åra jeg har hatt befatning med. Fjorårssummen ble slått med nesten kr! Takk også til de mange av foreldre/foresatte som stilte opp og kjørte, og til gode hjelpere på Menighetshuset. -Knut prest MISJONSFEST på menighets-huset torsdag 21. mai kl. 19. Vi får besøk av Wenche Lunde, tidligere Peru-misjonær som har mye å fortelle. Sang og musikk av ei gruppe fra Minnes du sangen på Filadelfia. Bevertning og kollekt. Arr. Normisjonen og Misjonssambandet GAVER TIL MENIGHETSBLADET Else Marie Lofsberg, Marit Glenne, I. og A. Rønningen, Gerd Kongsten, Eva Synøve Larsen, Torgunn og Harald Hannevold, Eva Therese Engnes, Irene og Reidar Nilsen, Inger og Jan Olav, Marit Bjerknes, Frode Uno Røste, Liv Reistad, Johnny Akerholt, Tora Helene Flo Kjennerud, Rolf Stigen, Annine og Egil, Solveig Svendsen, Aud Jorun Foshaug, Ella og Rolf Sjue, Bjørg Haugan, Vigdis og Øyvind Brekke, Gunnar Viker, Arne Østmoe, Øyvind Erichsen, Roald Kjellsen, Elsa Grønseth, Marie Skjeldal, Knut Lindseth, Solveig Grønseth, Inger Marie Aakerholt, Else-Margrethe og Per Liset, Astrid Elvira Kristensen, U.H. og A. Brekkedalen, Ingeborg og Asbjørn, B. og K. Martinsen, Eva og Olav, Per Anton Bjerke, Dag Helge Fjellestad, Liv G. Svensson, Ole Bonstad,Håkon Sundhaug, Elisabeth Viljugrein, Tove og Arne Ødeskaug, I. og J. Fogstad, Åse og Asbjørn. + 5 anonyme gaver En spesiell takk til 17. mai-komiteen for god støtte. Til sammen kr ,- Hjertelig takk! BARNE- OG UNGDOMSARBEID SUPERKLUBBEN Barn fra 4 år Vi hører mange, fine fortellinger fra Bibelen og har forskjellige aktiviteter. Velkommen til kjellerstua på Menighetshuset annenhver onsdag kl mai: Tur med overraskelser. Superklubben er vår søndagsskole. Kontakt: Marry Westby, HOF BARNEGOSPEL OG KLUBB Hver onsdag Barn klasse Dirigent/kontakt: Frida Bjerke Borgen, HOF KFUK-KFUM-speidere Oppdagere: 2. og 3. klasse Annen hver mandag Leder: Andreas Thorsen, Assistent: Ronny Toft Stifinnere: 4. og 5. klasse Mandager: Leder: Rune Nordeide, og Jan-A. Thorsen, Vandrere: klasse Tirsdager: Leder: Rune Nordeide, og Tor Roso, Rovere: 10.klasse og oppover Leder: Rune Nordeide Gruppeleder: Jan-A. Thorsen, Hjemmeside: Alle følger skolens ferier 10 11

7 Lions Club Hof Hof Lions Club tar nå i mot lopper til årets loppemarked. Vi nåes på telefon Loppemarkedet støttes av: Skal vi ta papirarbeidet? Service og reparasjon Båtmotorer Hagemaskiner m.m. Thorshaugveien 19, 3090 Hof Tlf: Epost: iplast as Industriveien HOF Tlf Hilde Bjugan Haugantoppen Hof Tlf: Mob: Tlf: Sundbyfoss Åpningstider: Tirs, tors og fre 9 16 Man og ons Utleie av maskiner og utstyr Din frisør i Hof og omegn Tlf.: ANDERS AUEN TAKSTMANN TLF: VASSÅSVEIEN HOF AUEN TAKST VELKOMMEN! Din leverandør og samarbeidspartner basutleie.no Telefon: Industriveien 18, Hof Åpningstider: 9-17 (15) Snakk med oss om dekorering av konfirmasjonsbordet! Husk 17. mai-buketten! TAKSTMANN-BYGGMESTER ORG MVA 12 13

8 MENIGHETENES ÅRSMØTE Døpte Slekters gang Hof kirke: Adam Dingstad Mathisen Nikolai Hallberg-Kolstad Karoline Hallberg-Kolstad Maja Linnea Appel Daniella Hallberg-Kolstad Eidsfoss kirke: Tiril Mathiesen Hof kirke: Hermine Haugestad Slartmann Espen Lia Nedrebø Mari Olsvik Svendsen Døde Hof /Eidsfoss og Vassås Abdelaziz Makloufi f Knut Erik Lie f Marit Gjertine Solberg f Signe Emilie Buan f Birger Skaug Johansen f.1925 Takk Tusen takk til Hof diakonat for blomsten vi fikk til påske. Hilsen Bjørg og Kåre Martinsen Hjertelig takk for fin blomst og hyggelig besøk til påske ved Hof diakonat. Hilsen Åse og Hans Kristiansen Årsmøtet ble avholdt på Hof menighetshus onsdag 14. april. Leder av fellesrådet, Åse Marie Green, styrte kveldens program med sikker hånd og gikk gjennom årsrapporter og regnskap. Fra Hof diakonat ble det uttrykt ønske om flere medlemmer. Det er også behov for kurs for medlemmer i diakonatet og kanskje andre slik at en kan få til mer besøkstjeneste. Se mer om ny plan for diakonatet på midtsidene i bladet. Ole Bertil Grennæs orienterte om kirkens økonomi. Kirkeverge Nell Gaalaas-Hansen ga forsamlingen et første innblikk i hvordan kirkevalget skal gjennomføres til høsten. Nærmere orientering om kirkevalget kommer i de to neste utgavene av Menighetsbladet. Det ble foretatt valg på styre til Hof Menighetshus. Helge Viljugrein gikk ut av styret, og Inger Indrevær Thorsen ble valgt som nytt medlem. Styret er nå som følger: Ole Lindseth Inger Indrevær Thorsen Pål Zimmermann Per Jordheim Harald Lian Varamedlemmer: Håvard Næss og Halvor Vestgarden. Som ny revisor ble Knut Landfald valgt. Helge Viljugrein ble behørig takket for MANGE år i styret og for alt han ellers har gjort og fortsatt gjør for Menighetshuset! Gjestetaler på årsmøtet var domprost David Gjerp. Han holdt et engasjerende og tankevekkende foredrag over tema Levende steiner. Han tok utgangspunkt fra Peters 1. brev 2, 4-5. Vi er alle levende steiner som gjennom livet meisles og formes til å passe inn som et ledd i en lang kjede i Guds katedral! RHL 14 15

9 Returadresse: Menighetsbladet Thorshaugbk Hof B-blad Velkommen til kirken Søndag mai HOF KIRKE kl 10:00 Familiegudstjeneste Ofring til MISJONSPROSJEKTET Prekentekst: Joh. 3, Søndag mai VASSÅS KIRKE kl 15:00 Familiegudstjeneste Ofring til MISJONSPROSJEKTET Prekentekst: Joh. 3, Søndag Pinsedag EIDSFOSS KIRKE kl 11:00 Høytidsgudstjeneste. Innsettelse av organist. Ofring til Det Norske Misjonsselskap (NMS) Prekentekst: Joh. 14, Åpen kirke etter gudstjenesten. Søndag Treenighetssøndag HOF KIRKE kl 10:30 Konfirmasjonsgudstjeneste Prekentekst: Luk. 10, Søndag Treenighetssøndag HOF KIRKE kl 12:30 Konfirmasjonsgudstjeneste Prekentekst: Luk. 10, Søndag søndag i VASSÅS KIRKE kl 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste Prekentekst: Salme 67, 2-6 Søndag søndag i EIDSFOSS KIRKE kl 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste Prekentekst: Joh. 1, Søndag søndag i HOF KIRKE kl Høymesse. Nattverd. Ofring til Familie & Medier Prekentekst: Matt. 16, Søndag søndag i VASSÅS KIRKE kl 11:00 Høymesse. Prekentekst: Matt. 7, Søndag søndag i EIDSFOSS KIRKE kl 11:00 Høymesse. Nattverd. Ofring til Kirkens Familievern, avdeling 10 Prekentekst: Matt. 16, NB: Endringer kan forekomme

Menighetsbladet. Påskemorgonvise Vi takkar deg, Herre, for landet du gav oss, for Hof, Vassås og Eidsfoss. ville så gjerne ha vore. første påskedag.

Menighetsbladet. Påskemorgonvise Vi takkar deg, Herre, for landet du gav oss, for Hof, Vassås og Eidsfoss. ville så gjerne ha vore. første påskedag. Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr.23, mai 2013, 2014, 56. 57. årgang Nr. mars Takk for landet Påskemorgonvise Vi takkar deg, Herre, for landet du gav oss, Eg ville så gjerne ha vore for heimane

Detaljer

I dag. for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 3, mai 2011, 54. årgang

I dag. for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 3, mai 2011, 54. årgang Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 3, mai 2011, 54. årgang I dag Du er ung i dag, du er sterk i dag, og den grønne jord er din. Fold deg ut som et knitrende silkeflagg i den feiende, friske

Detaljer

Menighetsbladet. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Nr. 1, februar 2015, 58. årgang

Menighetsbladet. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Nr. 1, februar 2015, 58. årgang Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 1, februar 2015, 58. årgang Veien videre bærer nedover bakke. Det skulle synes lett å løpe den til ende. - La ikke farten bli for stor! så jeg går glipp

Detaljer

Menighetsbladet. Påskemorgonvise. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Nr. 2 mars 2013, 56. årgang

Menighetsbladet. Påskemorgonvise. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Nr. 2 mars 2013, 56. årgang Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 2 mars 2013, 56. årgang Påskemorgonvise Eg ville så gjerne ha vore Maria som kom til ei grav. Ho sto der i hagen med tåre den første påskedag. Då var han

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Menighetsbladet. D`er salig å ta imot. for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 6, november 2011, 54. årgang

Menighetsbladet. D`er salig å ta imot. for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 6, november 2011, 54. årgang Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 6, november 2011, 54. årgang D`er salig å ta imot Det kommer tier da vi må ta imot hjælp - en stø arm, ei arbes-økt, en oppmuntring. D`ække så lett, det.

Detaljer

Menighetsbladet. Dei blanke ark. for Hof, Vassås og Eidsfoss

Menighetsbladet. Dei blanke ark. for Hof, Vassås og Eidsfoss Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 1 februar/mars 2013, 57. årgang Dei blanke ark Kva ber det nye året i sitt fang? Me grublar og me spør; Kva ventar oss bak framtida si dør? Me kjenner ikkje

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Menighetsbladet. for Hof, Vassås og Eidsfoss

Menighetsbladet. for Hof, Vassås og Eidsfoss Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 7. desember 2012, 55. årgang Stille natt, hellige natt. Alt har søvn og mørke tatt. Trofast våker de hellige to. Varsomt vugger de barnet til ro. Jorden

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Menighetsbladet. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Nr. 6 oktober 2008, 51. årgang. Noe er trygt

Menighetsbladet. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Nr. 6 oktober 2008, 51. årgang. Noe er trygt Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 6 oktober 2008, 51. årgang Noe er trygt Glemte jeg nøklene hjemme i den buksa jeg hadde i går? At det er så fort å glemme er noe jeg ikke forstår. Kanskje

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer:

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2009 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 17.04.2012 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Menighetsbladet. Adventvise. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Nr. 7, desember 2013, 56. årgang

Menighetsbladet. Adventvise. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Nr. 7, desember 2013, 56. årgang Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 7, desember 2013, 56. årgang Adventvise Den gongen eg var lita, var himlen alltid blå. Eg spør meg mange gonger om alt var annleis då. For sjølv om det kom

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Menighetsbladet. for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 1, februar 2011, 54. årgang. Timeglaset renn

Menighetsbladet. for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 1, februar 2011, 54. årgang. Timeglaset renn Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 1, februar 2011, 54. årgang Timeglaset renn Takk for dag og timar, takk for dette året. Dine henders gjerningar fekk vi drikke av. Du gjekk inn i sorga,

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Menighetsbladet DET ER DEN DRAUMEN

Menighetsbladet DET ER DEN DRAUMEN Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 1 Februar 2009, 52. årgang DET ER DEN DRAUMEN Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg skal skje, at det må skje at tidi skal åpna seg at hjarta

Detaljer

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet,

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet, Diakoniplan, Erdal menighet, 2016 2019 1 DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Møtereferat fra Feda menighetsråd

Møtereferat fra Feda menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Feda Menighetsråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90 Kvinesdal, 20.11.13 Møtereferat fra Feda menighetsråd Møtebok Møtedato 20.11.13 Møtetid: kl. 18.00-21.00 Møtested: HUSET

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

SOMMERFUGL. for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 4, juni 2011, 54. årgang. Du vakre, lille skapning, et kunstverk i fra Gud.

SOMMERFUGL. for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 4, juni 2011, 54. årgang. Du vakre, lille skapning, et kunstverk i fra Gud. Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 4, juni 2011, 54. årgang SOMMERFUGL Du vakre, lille skapning, et kunstverk i fra Gud. Smykket som ei dronning, i sin fargerike skrud. Gud har fantasi og

Detaljer

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes.

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 18.11.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 18.11.14 kl. 19.00-21.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Eirik Roness (leder), Terje

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Menighetsbladet. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Tør jeg kalle meg en kristen? Nr. 2, april 2014, 57. årgang

Menighetsbladet. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Tør jeg kalle meg en kristen? Nr. 2, april 2014, 57. årgang Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 2, april 2014, 57. årgang Tør jeg kalle meg en kristen? -Jeg lurer slik på det, sier du Jeg har min barnetro og jeg har sendt barna mine på søndagsskolen

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

Menighetsbladet. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Nr. 4 juni 2008, 51. årgang

Menighetsbladet. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Nr. 4 juni 2008, 51. årgang Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 4 juni 2008, 51. årgang HVIS EN HUND VAR LÆREREN DIN, ville du kanskje lært deg disse tingene: -Når noen du elsker kommer hjem, løp alltid og møt dem. -La

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste:

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Lokal diakoniplan Sverresborg menighet Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sandefjord menighetsråd innkalles til møte Tirsdag 27.01. 2015, kl : 19.00-21.30 på Landstadsenteret.

MØTEINNKALLING. Sandefjord menighetsråd innkalles til møte Tirsdag 27.01. 2015, kl : 19.00-21.30 på Landstadsenteret. MØTEINNKALLING Bjerggata 56, 3210 Sandefjord Tlf: 33 45 44 50 Epost: post@sandefjord.kirken.no www.sandefjord.menighet.no Sandefjord menighetsråd innkalles til møte Tirsdag 27.01. 2015, kl : 19.00-21.30

Detaljer

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE NOVEMBER: 30. kl. 11.00 LYSMESSE med dåp. Jeløy Kirkes Aspirantkor, Barnekor, Ungdomskor og Vokalensemble. BTP. DESEMBER: 7. kl. 11.00 ADVENTSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd.

Detaljer

Nummer 3 Mai rgang

Nummer 3 Mai rgang 1 3 0 9 1 7 1 7 1 7 1 7 0 9 1 7 0 3 0 6 0 3 0 2 1 7 ю 0 4 0 9 ю 0 8 1 7 0 7 1 7 0 2 ю 1 7 [ 1 7 1 7 ю 0 4 0 2 Nummer 3 Mai 2015 53. 0 2rgang 0 7 0 9 1 7 1 7 0 6 1 7 0 3 0 3 0 4 1 7 0 9 1 7 0 3 1 7 0 9

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011:

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011: Årsmelding Måsøy Menighet 2011 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2013 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Sissel Godal, Anton Kvithyll

Sissel Godal, Anton Kvithyll RISSA MENIGHETSRÅD Referat Februar 2014 Møtedato: 11.02.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Blåheia Åpning: Sissel Mat: Anita Frammøtte: Finn Yngvar Benestad, Ragnar Hermstad, Solveig Brørs, Narve Langmo,

Detaljer

Menighetsbladet. for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 6, okt/nov 2010, 53. årgang. Dagen har lyse timer

Menighetsbladet. for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 6, okt/nov 2010, 53. årgang. Dagen har lyse timer Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 6, okt/nov 2010, 53. årgang Dagen har lyse timer - Hver dag har sin egen plage, sukker ditt hjerte trist. Og så tar du til å klage like godt først som sist

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Molde domkirke

Molde domkirke Molde domkirke 2014-2016 VISJONS FOR MOLDE DOMKIRKE Sammen i tro, håp og kjærlighet Vedtatt av Molde menighetsråd 18. juni 2014 PLAN FOR DIAKONI I MOLDE DOMKIRKE Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Forfall: Torill Korsvik, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo og Aina Sørlie. REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 17.10.

Forfall: Torill Korsvik, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo og Aina Sørlie. REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 17.10. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 15.11.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: torsdag 21.11.13 kl. 19.00-21.45. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Urdaveien 1 Møtedato: 16.09.14 Tid: Kl 18.30-22 SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE SAK

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll

Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll Onsdag 25.02. 2015 Klokken - 19:30 - i Tidebønn ved arbeidsdagens slutt i klokken 16:30 Innkalt Funksjon Møtt E-post Telefon Kari Haaland Osberg Leder X

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Journalnr.:24 / 2010 Arkivsaksnr.: 10/1 Arkivkode.: 012.1. PROTOKOLL FRA MØTE I FJELL MENIGHETSRÅD 7. DES.

Deres ref.: Vår ref.: Journalnr.:24 / 2010 Arkivsaksnr.: 10/1 Arkivkode.: 012.1. PROTOKOLL FRA MØTE I FJELL MENIGHETSRÅD 7. DES. . DEN NORSKE KIRKE Drammen, 14. desember 2010 Deres ref.: Vår ref.: Journalnr.:24 / 2010 Arkivsaksnr.: 10/1 Arkivkode.: 012.1. PROTOKOLL FRA MØTE I FJELL MENIGHETSRÅD 7. DES. 2010 Til stede: Per Erik Marheim,

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

LOKAL DIAKONIPLAN. for Øksnes Menighet. Vedtatt av menighetsrådet april 2011

LOKAL DIAKONIPLAN. for Øksnes Menighet. Vedtatt av menighetsrådet april 2011 LOKAL DIAKONIPLAN for Øksnes Menighet Vedtatt av menighetsrådet april 2011 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd

Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd Tid: 18. juni 2013 kl. 19:00 Sted: Stokkøy Sjøsenter, Fremmøtte: GISLE HERFJORD MARIANNE O. S. BUTLI ODD MARTIN GRØTTING TONE BÅRDLI KRISTIAN KJENES EINAR

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 170913 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 07/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

ÅRSMELDING TROMSØ DOMKIRKES MENIGHET

ÅRSMELDING TROMSØ DOMKIRKES MENIGHET ÅRSMELDING TROMSØ DOMKIRKES MENIGHET 2008 1 1. Kirka i sentrum visjoner for Domkirken menighet Domkirken menighet ønsker å videreutvikle sin profil som en aktiv, åpen og inkluderende sentrumskirke for

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Hos Solveig Levinsen, Urdaveien 1 Møtedato: 11.12.13 Tid: Kl 18.30-21.30 SAKSLISTE NR: 09-2013

Detaljer

Menighetsbladet. Påskeliljer. for Hof, Vassås og Eidsfoss. de planter påskeliljer på graven

Menighetsbladet. Påskeliljer. for Hof, Vassås og Eidsfoss. de planter påskeliljer på graven Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 2 Mars 2009, 52. årgang Påskeliljer de planter påskeliljer på graven smilende liljer som forteller at den som er gått bort ikke er der i den kalde jorden

Detaljer

Menighetsbladet. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Nr. 5 september 2008, 51. årgang. Hentet

Menighetsbladet. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Nr. 5 september 2008, 51. årgang. Hentet Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 5 september 2008, 51. årgang Hentet Barn har en egen måte å bruke språket på. I barnehagen der sønnen min går, blir de for eksempel henta. Sunniva, du er

Detaljer

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013 Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013 Gudstjenester Prest Uke Tj.uke Informasjon 31.desember Nyttårsaften Nordfold kirke kl. 18.00 Kveldsgudstjeneste Romjulsmars kl. 17.00 1 Vert: Dokke Hansen

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig.

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 21.01.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 21.01.14 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen

Detaljer

Protokoll for Mari menighetsråd 11. mai 2016 i Mari kapell kl. 19-21

Protokoll for Mari menighetsråd 11. mai 2016 i Mari kapell kl. 19-21 Protokoll for Mari menighetsråd 11. mai 2016 i Mari kapell kl. 19-21 Behandlede saker: Innkallingen og dagsorden ble godkjent samt protokollen fra 13. april 2016. MMR Sak 15.16 Elektronisk innsamling MMR

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer