Menighetsbladet. Dei blanke ark. for Hof, Vassås og Eidsfoss

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsbladet. Dei blanke ark. for Hof, Vassås og Eidsfoss"

Transkript

1 Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 1 februar/mars 2013, 57. årgang Dei blanke ark Kva ber det nye året i sitt fang? Me grublar og me spør; Kva ventar oss bak framtida si dør? Me kjenner ikkje vegen me skal gå, og ingen kan gje svar. I boka med dei blanke ark me blar. Der skal det ritast sorg som glede inn, ja, både tvil og tru imellom desse permane skal bu. Kva ber det nye året i sitt fang? Gud veit om alt,-han ser,i handa hans me alltid trygge er. Me kjenner ikkje vegen me skal gå, men Herren viser veg. Ei dør vert stengd, ei anna opnar seg. Haldis Reigstad (Ved kjelda)

2 DEN NORSKE KIRKE Hof prestegjeld Thorshaugbakken 2, 3090 Hof MENIGHETSKONTORET Tlf.: Faks: Åpningstider: Tirsdag, onsdag og torsdag kl For øvrig kan kontoret kontaktes på e-post. Sokneprest: Knut Skjeldal Tirsdag og torsdag kl 10 12, eller etter nærmere avtale Tlf. arb.: Priv.: Mob: E-post: Mandag er prestens fridag. Kirkeverge: Nell Gaalaas-Hansen Tlf: Mob: Epost: Menighetssekretær: Tone Bjerknes Tlf.: E-post: Kantor: Einar Frøysa Tlf.: Mob: E-post: Trosopplærer: Jan Gräf Baroi E-post: Tlf: Mob: Kirketjener/klokker i Hof og Vassås kirker: Andreas Barth Mob: Kirkegårdsarbeider: Anne Lene Gravdal Tlf. priv.: Mob: Kirketjener/klokker i Eidsfoss kirke: Anne Lene Gravdal Kirkegårdsarbeider/kirketjener: Christine Helgerud Mob.: Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Utgiver: Menighetsrådet Redaksjon: Randi Haugestad Lindseth Anne Mathilde Viljugrein Ben Kulleseid Knut Skjeldal E-post: Ekspeditør: Randi Haugestad Lindseth Kasserer: Håkon Green Leikaas Bankgiro: Trykk: Menighetsbladets utgivelsesdatoer: Kommer ut: Stoff levert innen: Nr 2: ca 22. mars 13. febr Nr 3 ca 10. mai 10. april Stoff til Menighetsbladet kan sendes på epost eller leveres i postkassa ved menighetshuset. Dåp meldes menighetskontoret senest 2 uker i forveien, slik at tid for dåpssamtale kan avtales. Vigsel meldes i god tid. Utleie av Hof Menighetshus Kerstin og Sigmund Kvilhaug Tlf og

3 MED-LITURGER PÅ GUDSTJENESTENE Første søndag i advent 2012 ble en merkedag i Hof kirke. Da avsluttet vi visitasen med å feire gudstjeneste sammen med biskop Laila, slik tradisjonen er på slike stor-besøk. På midtsidene i dette bladet kan du finne mer stoff fra visitasen! Men denne gudstjenesten markerte også starten på noe nytt: Sammen med de fleste andre menighetene i vår norske kirke tok vi i bruk den nye gudstjenesteordningen. I løpet av foregående år hadde vi en grundig og lærerik prosess i mange ledd før vi kom fram til vårt lokale vedtak, som nå er blitt godkjent av biskopen i Tunsberg. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har deltatt i dette arbeidet for all åpenhet, tydelighet og engasjement dere har vist! Samtidig er det nå jobben for alvor begynner, når vi prøver ut om det vi har vedtatt duger i praksis. I vedtaket fra menighetsrådet heter det at ordningen skal tas opp til ny vurdering når det har gått tre år. Men allerede har vi merka oss ledd og detaljer som kan gjøres bedre. Heldigvis er det også gjort grep som er forbedringer. Økt deltagelse har vært et hovedmål i arbeidet med ny ordning. Derfor er det blant annet innført en ny tittel: Med-liturg. Sammen med liturgen (som regel en prest) skal med-liturgen(e) lede gjennomføringen av gudstjenesten. Slik blir vi flere om å dele på oppgavene, og det blir forhåpentligvis enda tydeligere at gudstjenesten er menighetens samlingssted og ansvar og ikke prestens. I våre menigheter har til nå åtte meldt seg som med-liturger. Disse blir så fordelt på gudstjenestene som skal være framover. I tillegg har konfirmantene delt på denne oppgaven på høymessene som har vært etter nyttår i år. Denne tjenesten kan nemlig deles på flere. Og for all del: Her er det plass til/bruk for flere. Så bare være frimodige og ta kontakt med undertegnede Av sokneprest Knut Skjeldal 3

4 I MIN FARS FOTSPOR Så lenge jeg kan huske tilbake, var jeg med far i Grettebergskogen i Vassås for å hugge tømmer. Snøen var ofte dyp, og det beste jeg visste, var å gå i fars fotspor. For det første var det lettere å gå, men jeg var jo stor kar og ville også ta de lange stegene som han tok. Dessuten visste han veien. Ikke en eneste gang falt det meg inn å tvile på at han ville finne fram. Det var alltid trygt å følge i hans fotspor. Ofte hendte det at jeg ble trett, og da var det vanskelig å følge han, og det hendte også ofte at jeg drømte meg bort. Resultatet var at jeg ikke var oppmerksom på fars fotspor, og jeg havnet i løssnøen eller kolliderte med en eller annen hindring. Alltid gikk det galt når jeg ikke hadde oppmerksomheten festet på fars fotspor. Dette har lenge talt til meg. David sier i Salme 17, 5: Så lenge mine skritt holdt fast ved dine fotspor, ble mine skritt ikke ustøe. Og i 1. Peter 2, 21 står det: Kristus etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor. Det er nemlig skremmende lett å trå utenfor disse fotsporene. Uro, bekymringer og vanskeligheter resulterer i at synet blir dårlig, og evnen til å se fotsporene blir dårlig eller ødelagt. Resultatet kan fort bli at jeg havner i løssnøen eller kolliderer med en eller annen hindring som jeg ikke ser. En annen fare er at jeg med mitt dårlige syn kan risikere å passere min himmelske far på veien. Plutselig kan 4 jeg være i gang med å legge mine egne planer om hvordan tingene bør gjøres. Jeg spør ikke om hjelp, men mener at mitt syn på tingene er riktig, slik som jeg ser det. Man skal jo be om at Guds vilje skal skje, og dermed er jeg i gang med å be om at Gud må gjøre tingene på mine premisser. Sannheten er at jeg - med mitt svake syn - har mistet synet på min himmelske fars fotspor og havnet foran, og resultatet blir at jeg forsøker å få Kristus til å gå i mine fotspor. Jeg kjemper for de rettigheter og krav som innlysende faller til min fordel, og mot at urettferdighet og uærlighet skal seire. Det høres både riktig og gudsfryktig ut, ikke sant? Men sannheten er at jeg har havnet utenfor Guds vilje med livet mitt. Jeg følger ikke lenger i hans fotspor. Jeg føler ikke lenger trygghet. Jeg finner ikke lenger hvile. Alt i meg og rundt meg blir vanskelig. Menneskene rundt meg også, slik jeg opplever det. Jeg kjemper. I min fars og min himmelske fars fotspor var jeg trygg. Jeg visste at han kjente veien, og at han ville passe på meg. Så får jeg be om hjelp til å komme tilbake i min fars fotspor. Jeg er igjen trygg, glad og fornøyd. Jeg får igjen vandre i min fars fotspor og kan igjen lange ut i disse deilige fotspor med karslige skritt. Velkommen etter! Med hilsen Tore Gran

5 Fasteaksjon med fokus på forbilder Martha Gezahegn (28) solgte kroppen sin til fremmede menn. Nå er hun gift, mamma og lærer for andre tidligere sexarbeidere i Etiopia. Hun er ett av forbildene som utfører norske menigheters internasjonale diakoniarbeid. Vi har sett det før, i de nattemørke gatene hjemme i Oslo og i byer over hele verden: En kvinne som forhandler med en fremmed mann om prisen på det mest sårbare hun eier. En jente som gir bort en liten bit av seg selv i bytte mot en bunke skitne sedler, natt etter natt, til det ikke er mer igjen å gi. Eller til hun møter en engel som ikke vil ha noe fra henne, men som tilbyr henne håp. Et nytt liv. Gir håp En natt kom det noen mennesker bort til meg på gaten, og en av dem ga meg en liten papirlapp. Det var en invitasjon til lunsj på et senter som het Nytt liv. Det hadde aldri falt meg inn at det kunne finnes noe nytt liv for meg. De fortalte meg at Gud fremdeles elsket meg, men jeg trodde ikke det kunne finnes en slik kjærlighet, forteller Martha Gezahegn. Martha fikk virkelig et nytt liv gjennom senteret som drives av Mekane Yesus, den evangeliske kirken i Etiopia. Kirkens diakonale organisasjon er en av Kirkens Nødhjelps lokale partnere. Hvert år tas 60 nye jenter inn i et toårig program som gir dem et underholdsbidrag, yrkesopplæring, helsehjelp og terapi. Takker norske menigheter Buro Durje er aktiv i den lokale menigheten i Kazanchis-bydelen i Addis Ababa og som frivillig på Nytt liv-senteret. Han ser på menighetene i Norge og Etiopia som jevnbyrdige partnere i arbeidet: Gjennom den diakonale tjenesten utfordres vi til å synliggjøre Guds kjærlighet der den virker mest fraværende. Det er en stor inspirasjon å vite at menigheter i Norge er med oss i dette arbeidet på sin måte. Gjennom Kirkens Nødhjelp opplever vi en sterk forbindelse med våre brødre og søstre i Norge. Jeg vil gjerne få takke alle som deltar i prosjektet vårt gjennom å arrangere Kirkens Nødhjelps fasteaksjon! 5

6 Martha Martha Gezahegn (28) er lærer i kunsthåndverk på Nytt liv-senteret for tidligere sexarbeidere i Addis Ababa. Jentene lager vakre stofftrykk som selges i en liten butikk i byen. I fremtiden kan denne kunnskapen bli et levebrød, men allerede nå er ekstrainntektene velkomne. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 19. mars Det er menigheter landet rundt som står for gjennomføringen av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Hof, Vassås og Eidsfoss menigheter arrangerer aksjon 19. mars. Konfirmantene deltar, ta godt imot dem! Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. Støtt aksjonen direkte ved å: - benytte kontonummer sende GAVE på sms til 2468 (200 kroner) - Ringe givertelefon (200 kroner) Martha Gezahegn (28) traff mannen Esubaleu i kirken, giftet seg og ble mamma til lille Nathnael. Han får være med mamma på jobb på Nytt liv-senteret, og jentene liker å skjemme ham bort. 6

7 KVINNENES INTERNASJONALE BØNNEDAG Fredag 1.mars På denne dagen samles kvinner rundt om i hele verden til bønn. I år er det franske kvinner som har laget programmet, men vi støtter også i år Ester prosjektet i Kamerun. Der arbeider Bibelselskapet sammen med kirkene for å gi hjelp og støtte til tenåringsmødre og de som har vært utsatt for seksuelle overgrep. De blir del av et kristent fellesskap og får undervisning og opplæring slik at de kan få seg en jobb og kan forsørge seg og barna. Her i Hof er det samling på Menighetshuset fredag 1. mars kl Velkommen Andakter på Veset bo- og aktivitetsenter Torsdag 14. februar Torsdag 28. februar Torsdag 14.mars Alle gangene kl NB! Andaktene er åpne alle! Menighetenes årsmøte avholdes søndag 3.mars i Kirkestua etter kveldsgudtjenesten i Vassås kirke. Vanlige årsmøtesaker. Velkommen! TORSDAGSMØTE Hof menighetshus i peisestua kl februar Jostein Holm taler 14.mars Sang, musikk og andakt. Sosialt samvær med enkel kveldsmat og god tid til en hyggelig prat. Alle velkommen! Arr. Normisjonen og Misjonssambandet. Kirkeringen har møte tirsdag 5. februar kl 19 hos Margit Landfald og tirsdag 5. mars kl 19 hos Ruth Vestgarden STRIKKEKAFÈ på Granly i Vassås onsdag 13. mars kl 18 Butikken Motepinnen viser fram vårens modeller og gir oss litt opplæring om mønsterlesing og om garn. Ta med eget strikketøy og bytt ideer med andre! Servering av kaffe og kaker. Ta gjerne med en gevinst til utlodning. Møt opp til en koselig og lærerik kveld! Alle velkommen! Hilsen Hobbyloftet i Vassås 7

8 Fra 28. november til 2. desember i fjor hadde biskopen vår, Laila Riksaasen Dahl, visitas i Hof. Vi fikk oppleve en engasjert og inspirerende biskop som hadde mye godt på hjertet i ulike sammenhenger. På forrige visitas (i 2003) var biskop Laila nesten helt fersk i faget. I mellomtida har hun skaffa seg mye nyttig erfaring samt hytte i Hof. Det siste merka vi på at hun føltes å være nesten på hjemmebane i kirkene og menighetene våre. Programmet var variert og høvelig satt sammen, med både kirkelige og allmenne møtepunkt på planen. På disse to sidene finner du noen glimt fra de ulike arrangementene. KS STAS MED BISPE-VISITAS! En av biskopens oppgaver på bispevisitas er å høre soknepresten tale til forsamlingen. En god forsamling møtte fram i Vassås kirke og soknepresten talte selvsagt godt som han pleier! BRK 8

9 Flere bilder fra bispevisitasen Hyggelig rundt bordene ved kirkekaffen etter visitasgudstjenesten i Hof kirke 2. desember Ordfører Ragnar Lindås, biskop og sokneprest i lystig passiar på kirkekaffen. Biskopen besøkte også Espira barnehage i Sundbyfoss. 9

10 Takk Hjertelig takk til de som husket meg med blomster, gaver og hilsninger til min 90 års-dag. Hilsen Borghild Solhaug Takk for all deltakelse ved Inger Johanne Løvmos bortgang. Takk til avd D på Veset. Gaven til pårørendegruppa ble kr ,-. Brita og Aud Jorunn m/familie Hjertelig takk for all vennlig deltakelse og blomsterhilsener ved vår kjære Magnus Hvåls bortgang. Gunne Elisabeth og Torun m/familier Hjertelig takk for alle gode ord, klemmer, vakre blomster og deltakelse i forbindelse med min kjære mann Hans Kristian Wassengens bortgang. En stor takk til presten og Borgersen for gode ord og omtanke i den vonde tiden. Vennlig hilsen Karin m/familie Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved vår kjære Vidar Berglys bortgang. Hilsen familien Barne- og ungdomsarbeid i Menighetshuset SUPERKLUBBEN Barn fra 4 år Datoer for superklubb: 6.02, 20.02, 6.03, Kontakt: Marry Westbye, HOF BARNEGOSPEL OG KLUBB Hver onsdag Barn klasse Dirigent/kontakt: Frida Bjerke Borgen HOF KFUK-KFUM- SPEIDERE Oppdagere: 2. og 3. klasse Mandager Leder: Stian Auen, Stifinnere: 4. og 5. klasse Mandager Leder: Tor Roso, Vandrere: 6. til 10. klasse Mandager Leder: Rune Nordeide, Rovere: 10. klasse og oppover Kontakt: Fabian Bettum, Gruppeleder: Jan-A. Thorsen, Hjemmeside: Alle følger skolens ferier. 10

11 Slekters gang Vigde: Hof kirke Maricel Rico Samson og Hans Martin Næs Huseby Døde: Hof/Eidsfoss Vidar Akerholt f Inger Johanne Løvmo f Rut Hol f Marit Synnøve Breiseth f Hans Kristian Wassengen f Per Thorbjørn Rivelsrud f Magnus Hvål f Jorun Kristoffersen f Vassås Vidar Bergly f VINTERSKRUD Frost tunge dager med is og snø. Alt går i dvale, - som om det skal dø. Snøens teppe på busk og eng. Lager i kulda ei lun, god seng. Frost og kulde river på kinn. Mens sola lyser i hjertet inn. Marit Rui RIMFROST Iskrystaller i fineste skrud. Stråler og skinner. Opphøyer Gud. Stjerneskudd glitrer mot himmelen blå. Mesterens avtrykk på trær og strå. Marit Rui 11

12 Gaver til menighetsbladet Borghild Solhaug, Karin Wassengen m/familie, Hobbyloftet i Vassås, Roar H. Wallumrød, Eva Firing Sjue, Margit Kjellsen, Knut Skjeldal, Magnhild Asmyhr, Knut Lindseth, Anne M. Grov, Liv Kaasa, Eva og Olav, Asle Zimmermann, Liv Reistad, Kerstin og Sigmund, Johan Nøtnes, Ruth Kaspara Thorrud, Ann Elisabeth Johannesen, Wenche M. Fogstad Røren, Terje Hallerud, Ebba Therese Haugerud, Randi K. Wike, Roald Kjellsen, B. og K. Martinsen, Berit Thorrud, Rolf Stigen, Marit Bjerknes, Anne-Lise og Oddvar, Sigrid Wike, Odd Olsen, Odd Østmoe, Anne-Lise og Sæming Rustad, Tove og Jan Erik Kristiansen, Ranveig Reggestad, Kai A. Kristensen, Solveig Grønseth, Iver Lund og Bjørg Haugan, Gunnar Viker, Kristine Rønneberg, Olav Lindseth, Willy Haavik, Jan Roar Grøsland, Paulsen, Roar Bache, Harald Lian, Ellen og Pål, Tora Helene Flo Kjennerud, Jorunn N. Holmen, Eva Synnøve Larsen, Tore Arnulv Hagen,Arne Gravdal, Wenche og Kjell, Bjørg og Gunnar Nordseth, Gudrun Helene Fosen, Tove Fogstad Hegg, Tonny Morten Skar, Grethe og Kjell Olav, Bjørg Meland, Randi og Jan Fr. Pettersen, Else og Bjarne Ness, I. H., Erling Klausen, Stein Arne Halvorsen, Brit S. A. Kristoffersen, Berit Moss, Beate Vagnhild Bettum. + 6 anonyme gaver Til sammen kr ,- Hjertelig takk! Utleie av maskiner og utstyr Din leverandør og samarbeidspartner basutleie.no 12 Hof Menighetshus Vedsalg! Har du sikret deg ved for vinteren? Hvis ikke, ta kontakt med: PER: / HELGE:

13 Du nner det på kommunens nettside og følger linken nederst i kolonnen Hvis du og velger vil lese siste menighetsbladet Skal vi ta papirarbeidet? ELEKTRIKER N Jeg starter opp igjen som autorisert installatør Thorshaugvveien Hilde 19, 3090 Hof Bjugan Tlf: , Fax: Hof Haugantoppen Tlf: Mob: Epost: Åpningstider: VELKOMMEN! Åpningstider: VELKOMMEN! Tirs, tors og fre 9 16 Man og ons 13 Hilde Bjugan 19 Haugantoppen Hof Tlf: Mob: PER JAKOB BERG Skal vi ta papirarbeidet? PJ HOF ELEKTRO Mobil: Fast tlf: Thorshaugvveien 19, 3090 Hof Tlf: , Fax: Epost: Tirs, tors og fre 9 16 Man og ons HUSK MORSDAGEN søndag 14. februar! Velkommen til oss! Åpningstider: 9-17 (15) i Hof sentrum. Ta gjerne kontakt nå for timebestilling på tlf: i Hof sentrum. Ta gjerne kontakt nå for timebestilling Husk morsdag 10. februar! Åpningstider: 9-17 (15) 14 Velkommen Lene C. Brattfjord Hansen 10 års erfaring som hudpleier Thorshaugveien Hof Mobil på tlf: Matis MD formulation Lene C. Brattfjord Hansen 10 års erfaring som hudpleier Thorshaugveien Hof Mobil Matis MD formulation 13

14 Julebasaren på Menighetshuset På god tradisjonell måte gikk julebasaren av stabelen lørdag 1. desember. Mange møtte opp, kjøpte masse lodder, litt julebakst og bakerovnsbrød og koste seg med kaffe og vafler. Adventsprogrammet er en viktig del av basaren. Første smak av jul: I ord, ved Ragni Jordheim, og toner ved Hof Barnegospel under inspirerende ledelse av Frida Bjerke Borgen. Det ble en glad og stemningsfull adventsstund for små og store! Tusen takk til bedrifter, forretninger og private som ga gevinster til utlodning! Takk til alle som bakte kaker og brød og til alle som jobba med arrangementet! Og ikke minst: Takk til alle som kom og kjøpte lodd, årer m m! Resultatet ble fantastiske ca kr ,- netto! Hilsen husstyret og Kirkeringen 14

15 Unni og Anne Mathilde med loddbøker og gevinster ved barnebordet. Vafler og kaffe må til! Kjøkkengjengen på julebasaren i aksjon! På juletrefesten 6. januar var det stort oppmøte. Presten fikk storfint besøk av både Josef, Maria, Jesusbarnet og vise menn. Stjernen ledet vei! 15

16 Returadresse: Menighetsbladet Thorshaugbk Hof Velkommen til kirken Søndag 3. febr. Kristi Forklarelsesdag EIDSFOSS KIRKE kl Høymesse. Nattverd Ofring: Menighetsarbeidet Prekentekst: Matt. 17, 1-9 B-blad Søndag 10. februar Fastelavnssøndag VASSÅS KIRKE kl Familiegudstjeneste/karnevalsgudstj. Speiderne deltar. Ofring: Misjonsprosjektet Prekentekst: Luk. 18, Søndag 17. februar 1. sønd i Fastetiden HOF KIRKE kl Høymesse. Nattverd. Ofring: Menighetsarbeidet Prekentekst: Matt. 4, 1-11 Søndag 24. februar 2. sønd i Fastetiden EIDSFOSS KIRKE kl Høymesse Ofring: KABB, Kristent Arbeid Blant Blinde Prekentekst: Matt. 15, Søndag 3. mars 3. sønd i Fastetiden VASSÅS KIRKE kl Kveldsgudstjeneste. Nattverd Ofring: Menighetsarbeidet Prekentekst: Luk. 11, 14-23(-28) NB! Menighetenes årsmøte i kirkestua etter gudstjenesten. Søndag 10. mars 4. sønd i Fastetiden HOF KIRKE kl Familiegudstjeneste Barnegospelen deltar. Ofring: Norsk Søndagsskoleforbund Prekentekst: Joh. 6, 1-15 Søndag 17. mars Maria budskapsdag EIDSFOSS KIRKE kl Høymesse. Nattverd. Ofring: Menighetsarbeidet Prekentekst: Luk. 1, Søndag 24. mars Palmesøndag HOF KIRKE kl Høymesse. Nattverd. Ofring: Kirkens SOS i Vestfold Prekentekst: Joh. 12, 1-13 NB: Forandringer kan forekomme

Menighetsbladet. Påskemorgonvise. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Nr. 2 mars 2013, 56. årgang

Menighetsbladet. Påskemorgonvise. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Nr. 2 mars 2013, 56. årgang Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 2 mars 2013, 56. årgang Påskemorgonvise Eg ville så gjerne ha vore Maria som kom til ei grav. Ho sto der i hagen med tåre den første påskedag. Då var han

Detaljer

Menighetsbladet. for Hof, Vassås og Eidsfoss

Menighetsbladet. for Hof, Vassås og Eidsfoss Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 7. desember 2012, 55. årgang Stille natt, hellige natt. Alt har søvn og mørke tatt. Trofast våker de hellige to. Varsomt vugger de barnet til ro. Jorden

Detaljer

Menighetsbladet. Adventvise. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Nr. 7, desember 2013, 56. årgang

Menighetsbladet. Adventvise. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Nr. 7, desember 2013, 56. årgang Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 7, desember 2013, 56. årgang Adventvise Den gongen eg var lita, var himlen alltid blå. Eg spør meg mange gonger om alt var annleis då. For sjølv om det kom

Detaljer

Menighetsbladet. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Nr. 3, mai 2015, 58. årgang

Menighetsbladet. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Nr. 3, mai 2015, 58. årgang Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 3, mai 2015, 58. årgang D er viktig, det vi driver med. Det må være noen som sir goddag te gråspurven. Noen må ha ti te å se åssen skyene forandrer seg.

Detaljer

Fellesskap i troen - rom for livet. Tar i bruk ny gudstjenesteordning

Fellesskap i troen - rom for livet. Tar i bruk ny gudstjenesteordning SANDVIKEN MENIGHET Fellesskap i troen - rom for livet Søndagshilsen SAMMEN VIL VI GJØRE KRISTUS KJENT, TRODD, ELSKET OG ETTERFULGT. N R 1, 96. ÅRGANG F EBRUAR 2013 Tar i bruk ny gudstjenesteordning Fader

Detaljer

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Konfirmanttid s. 9 Svein Mentzen - vikarprest: s. 4 Karneval: s. 7 GAMLE GLEMMEN MENIGHET Nygaardsgata 28 Postboks 84 1601 Fredrikstad post@gamleglemmen.no

Detaljer

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Glemmen Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Egil Hovland 1924 2013 GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten 28, Pb. 84 Tlf.: 69 36 78 45 1601 Fredrikstad Fax.: 69 36 78 34 Sokneprester Børre Aa.

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES MENIGHETSBLADET Nr. 1 MARS 2013 60. årgang Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Detaljer

Menighetsblad. Heimdal - Tiller - Kolstad. Besøk oss på internett: www.heimdal.kirken.trondheim.no www.tiller.kirken.trondheim.no 1. www.tøtsj.

Menighetsblad. Heimdal - Tiller - Kolstad. Besøk oss på internett: www.heimdal.kirken.trondheim.no www.tiller.kirken.trondheim.no 1. www.tøtsj. Nr. 1. 2013 Menighetsblad Heimdal - Tiller - Kolstad Besøk oss på internett: www.heimdal.kirken.trondheim.no www.tiller.kirken.trondheim.no 1 www.tøtsj.no Nytt fra trosopplæringa - sjekk også nettsiden

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold Nr. 1 Februar 2011 75. årgang Nordsinni kirke Foto: Kirsti Thomlevold NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

Vinteren 2013 Nr. 1/13 Årgang 96

Vinteren 2013 Nr. 1/13 Årgang 96 Menighetsbudet Vinteren 2013 Nr. 1/13 Årgang 96 Steinen som bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein. Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i våre øyne. Dette er dagen som Herren har gjort;

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning Nr. 2 Mars 2010 75. årgang Vår i emning NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35 Kontortid:

Detaljer

I N N H O L D NR. 2 MARS 2013 64. ÅRGANG. Side Fasteaksjon 93 Sauheraddagane 97 Evju 111 Kjærligheten 120 Misjonær 125 Årsmelding 128

I N N H O L D NR. 2 MARS 2013 64. ÅRGANG. Side Fasteaksjon 93 Sauheraddagane 97 Evju 111 Kjærligheten 120 Misjonær 125 Årsmelding 128 NR. 2 MARS 2013 64. ÅRGANG I N N H O L D Side Andakt 66 Eilo 68 Historielag 70 Bestemor 75 Doggdråpen 78 Estland 81 Babysang 89 Side Fasteaksjon 93 Sauheraddagane 97 Evju 111 Kjærligheten 120 Misjonær

Detaljer

Hafslundsøy barnegospel - koret er eldre enn kirken...

Hafslundsøy barnegospel - koret er eldre enn kirken... Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy God jul! Hafslundsøy barnegospel - koret er eldre enn kirken... Se side 4 og 5. Nr. 6-2010 Desember 2010 - februar 2011 38. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3 Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Det trengs forsatt kandidater Side 3 Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer Nr. 2-2011 April - mai 2011 39. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

- Soul Teens - Semesterplaner - Øyvind Aschjem. Langesund Menighetsblad

- Soul Teens - Semesterplaner - Øyvind Aschjem. Langesund Menighetsblad - Soul Teens - Semesterplaner - Øyvind Aschjem Langesund Menighetsblad 1/2015 Ungdom i Kirken Fotomontasje: Lars Året 2014 var et spennende år i Langesund Kirke. Menigheten valgte å ansette en ungdomspastor.

Detaljer

Risør og Søndeled Menighetsblad

Risør og Søndeled Menighetsblad Risør og Søndeled Menighetsblad Nr. 2 - Påske 2006-60. årgang Biskopen tilfreds med besøket i Risør «Alt i alt ble dette en interessant og givende reise i Risørs menighets- og samfunnsliv. Å få innblikk

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2014 - Årgang 58

kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2014 - Årgang 58 kjerkebla TEMA: TROSOPPLÆRING I statsbudsjettet for 2014 ble trosopplæringsreformen fullfinansiert, Karmøy prosti og Torvastad menighet blir i år tildelt midler. kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2014

Detaljer

Diplomfest. se side 5 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.1 2010 56. ÅRGANG

Diplomfest. se side 5 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.1 2010 56. ÅRGANG Vinteraktivitet i barnehagen Diplomfest Hører du godt i kirken? se side 4 se side 5 se side 4 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.1 2010 56. ÅRGANG LIV OG (be)røre FESTIVAL Støttekonsert for Haithi

Detaljer

Nr.4-2008 September-oktober 2008 36. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Nr.4-2008 September-oktober 2008 36. årgang www.varteig.menighetsblad.net Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy «Bob Dylan og Gud» Det er tittelen på en konsert som arrangeres i Varteig kirke 17. oktober. Se side 3 Bilder av konfirmantene Som vanlig bringer vi bilder av årets

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders...

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders... Nr. 1/2005 60. årgang Barnas gudstjenestedag... side 4 Konfirmasjon våren 2005... side 6 Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7 Hilsen fra Anders... side 8 Flombølge-katastrofen... side 12 Påskefeiring...

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

god påske Nytt liv gjennom å delta Store opplevelser ønsker alle en riktigr

god påske Nytt liv gjennom å delta Store opplevelser ønsker alle en riktigr I D ETTE N U M M E R E T R EDAKTØREN HAR O R DET FRA P R E K E S T O L E N Side Fra prekestolen............... 3 Konfirmantleir................ 4 Sykehuspresten............... 6 Påskedikt....................

Detaljer