For en bane! BorreGolfeŕ n ÅRSMØTE. Borre Golfklubb innkaller til årsmøte Mandag 26. november kl i Allrommet, Borre Golfbane.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For en bane! BorreGolfeŕ n ÅRSMØTE. Borre Golfklubb innkaller til årsmøte Mandag 26. november kl 18.00 i Allrommet, Borre Golfbane."

Transkript

1 Høst 2007 BorreGolfeŕ n For en bane! Borre har aldri vært bedre enn i år. Det fikk banen til fulle ros for av kritiske journalister, som har spilt sitt Pressemesterskap her siden banen ble til. Greenenes kvalitet og hastighet, fairwayenes klipp, rough, vanskelighetsgrad, forbedringer siden ifjor... alt ble rost opp i skyene. For oss som nyter kvaliteten, lar vi rosen gå videre til banens administrasjon og dyktige greenkeepere. Det er de som yter hovedbidraget til at Borre golfbane har stått frem i all sin prakt. Men også de aktive medlemmene skal ha ros. Allerede 31. mars stilte vel 100 til dugnad og spilte i den påfølgende dugnadsturneringen. Selv om det er lenge siden, og sesongen nå er over, gleder vi oss allerede til neste års komme. Men først er det årsmøte. Vi seees der. ÅRSMØTE Borre Golfklubb innkaller til årsmøte Mandag 26. november kl i Allrommet, Borre Golfbane. Dagsorden: 1. Velge møteleder 2. Velge to personer til å undertegne protokoll 3. Årsberetning 4. Revidert regnskap 5. Innkomne forslag 6. Fastsette kontingent 7. Budsjett 8. Valg

2 Lederens golfhjørne Kjære golfvenner Sesongen 2007 har vært preget av et høyt aktivitetsnivå, med mange arrangementer og god oppslutning fra medlemmenes side. Det er registrert stor aktivitet og god rekruttering, især blant de aller yngste. Hele enogførti knøtter har trent gjennom hele sesongen, i tillegg har rekrutteringen blant juniorene vært økende. Det har vært artig å betrakte de aller minste på 4-5 år når de trener. De yngste har en helt egen evne til å vise begeistring etter et vellykket slag. Borre Golfbane AS står overfor store utfordringer når det gjelder medlemsrekruttering. Styret i Borre Golfklubb har også gjennom dette året forsøkt å bidra positivt med forslag og tiltak når det gjelder dette viktige arbeidet. Vi tror at et trivelig miljø er det aller viktigste for nye medlemmer. Ett av trivselstiltakene våre i år var grillaften med golfquiz. Vi startet med dette i fjor, og i år doblet antall deltakere seg til førtiåtte. Dette bør bli en god tradisjon i klubben, tilbakemeldingene er udelt positive. Det er innkommet over hundre nye medlemmer i løpet av året, dessverre er det flere som melder seg ut slik at vi totalt sett mister ca. 50 medlemmer. Det rapporteres at de fleste melder seg ut enten fordi de har fått en annen golfbane i umiddelbar nærhet, eller på grunn av flytting fra Vestfold og annen, naturlig avgang. Antallet utmeldinger er nokså konstant fra år til år. De nye banene utgjør en knallhard konkurranse for alle golfklubber. Markedet er nærmest mettet og mange baner sliter med økonomien. I styret har vi til stadighet diskusjoner om hvordan vi skal hevde oss i den nye situasjonen. Hver gang kommer vi til den konklusjonen at vi må fortsette å hevde oss ved å ha en flott bane av høy kvalitet og et trivelig og imøtekommende miljø blant medlemmene. I tillegg må det være gode, idrettslige aktivitetstilbud både til de dyktigste golferne, og til de av oss som bedriver ren kondisjonsgolf. Fornøyde og entusiastiske medlemmer er den beste reklame golfbanen kan ha. Vi har de siste årene også forsøkt å gjøre litt mer ut av avslutningsfesten som i år ble avholdt på Sjømilitære Samfund. Stemningen denne kvelden var upåklagelig, og vi ser at antall påmeldte stiger fra år til år. Det viser at det nytter å få til positive tiltak, og at det meste vi finner på av tiltak i styret blir godt mottatt av medlemmene. De mange hyggelige tilbakemeldingene gir mersmak også for de av oss som har ansvaret for arrangementene. Takk til dere alle for en hyggelig sesong, mange runder på banen og kosestunder med kaffekoppen på Golfkroa! Kristin Hovden formann Eika på hull 18 Noen trær har det bedre enn andre og nyter godt av banemannskapets pleie. Eika på hull 18 har fortsatt grønne flotte blader og fyldig krone når andre trær begynner å miste blader og farge utover høsten. Redaktør: Kjell A. Bratli. Tlf E-post: Internett: 2

3 Suksess for Golf Grønn Glede Borre golfklubb har i år vært med på prosjektet Golf Grønn Glede. Dette er et prosjekt i regi av NGF som ble satt i gang første gang for tre år siden. I år er 23 klubber med i prosjektet. Hensikten er å vise at golf er en sport for alle, at den er helsebringende og ikke minst at det er en sosial sport. Prosjektet blir støttet finansielt av NGF og deres sponsorer. Klubbene kan selv velge målgruppene de vil ha med på prosjektet. Mange klubber har valgt psykiatri eller kreftsyke som målgruppe. Vi i Borre GK valgte uføretrygdede og langtidssykemeldte. For å nå fram til denne gruppen mennesker hadde vi en avisreportasje og skriv med informasjon som ble lagt ut på legekontorer og fysikalske institutter. Ti personer fordelt på to grupper har vært med på prosjektet. Første gruppen startet i begynnelsen av juni og målet var å føre dem til grønt kort. Jody har vært instruktør. Treningen foregikk på tirsdag formiddag i to timer over 9 uker. Alle gjennomførte og alle var svært positive. Tre stykker ble så bitt av golfbasillen at de allerede har meldt seg inn i klubben. En av deltagerne ser ut til å gå Billing en høy gang med tanke på antall spilte runder i uka. Siste gruppe kom noe sent i gang så de må fullføre kurset neste sesong. Også her er alle svært ivrige. Borre Golbane har også vært positive. Deltagerne har fått spille gratis på Back-nine mens de gikk på kurset. Dette har vært så spennende og inspirerende å få være med på og responsen har vært så god. Vi kommer nok til å sette i gang nytt kurs til våren. Tor Lind 3

4 Ønsker større fokus på sportslig utvikling Junioravdelingen i Borre GK har de siste 2 årene forsøkt å satse på rekruttering av unge spillere til sporten. Vi har som målsetting å legge forholdene til rette for juniorer både med tanke på bredde og elite. Juniorene skal få drive sin aktivitet på det nivå de ønsker og samtidig få muligheter til å utvikle seg innenfor golfidretten. Dette fordrer et bredt anlagt aktivitetsprogram som spenner fra knøttegolf til elitetreninger. Dette er bredt forankret i klubbens styrende organer. Vi må huske på at Borre GK er medlem i Norges Idrettsforbund og som sådan er spillerutvikling på alle nivåer klubbens alibi for i det hele tatt å eksistere. STOR TILSTRØMNING Vi som har vært mye på treningsfeltet i løpet av sesongen kan ikke unngå å legge merke til at det er en stor tilstrømning av unge golfere. Noen er der sammen med venner som spiller golf, andre sammen med foreldre. Atter andre kommer alene og prøver seg. En ser mye talent der ute og ikke minst glød. Men også frustrasjon og oppgitthet. Noen få av disse deltar i klubbens treningsprogram for juniorer både på jente og guttesiden. Andre faller bare fra uten å søke til egenutvikling og treningsgrupper. Av de som trener videre er det få som tar det skritt å melde seg inn i klubben. Vi får færre og færre juniorer som spiller aktivt golf og dersom trenden fortsetter vil vi ikke kunne stille juniorlag til lag-nm om 2 år. HVORFOR ER DET SLIK? Hvorfor er det slik? Jeg tror det har sammenheng med at klubben har treninger kun 1 gang i uken, ca 1-2 timer hver gang. Så sees man ikke før neste uke. Det er ingen der som fanger de opp og aktiviserer de unge i morsomme og utviklende aktiviteter. Vi må huske på at Norge ikke har noen golftradisjoner som gjør at barn naturlig leker golf. Det må være engasjerte pådrivere som står bak. Golf er et sportsspill som krever mye trening, ikke minst i begynnelsen av læreprosessen. Det er imidlertid viktig å opprettholde gløden og interessen over tid for å komme seg videre, og der har vi nok sviktet i betydelig grad. Våre proer er lønnet av klubben for organisert trening innenfor gitte tidsrammer bestemt av vårt budsjett. De voksenpersoner som etter beste evne forsøker å organisere juniorarbeidet har fulltidsjobber og har ikke mulighet til å følge opp det som skjer. Klubben har i sitt eie NGF coaching system som kan brukes til spillerutvikling på alle nivåer, men det er ikke inkorporert i aktivitetene enda grunnet tidsklemma fra foreldrene. DUGNAD ELLER ANSATTE? Den forpliktende dugnadsånden er fraværende og det er vanskelig å rekruttere foreldre til å delta i dette arbeidet. Det har vært mange gode ideer opp gjennom årene, men det har manglet folk til å gjøre det. De som har forsøkt, får for mye å gjøre og brenner seg ut. Noen klubber løser dette ved en utpreget dugnadsinnsats. Der er det mange som deltar og hver og en har en liten oppgave som skal løses. Oppgavene er veldefinerte og godt organiserte. Det er kø for å komme inn i junioravdelingens organisasjon. Disse klubbene kjennetegnes imidlertid av at de har personer(sportslige ledere) som er heltidsansatte som kan organisere dette. I Borre GK er det ingen ansatte. På landsbasis er klubber som Bærum, Losby, Stavanger foregangsklubber. I vårt nærområde har både Vestfold og Tyrifjorden fått til en tilsvarende organisasjon. I Vestfold har tilstrømmingen av juniorer og deres foreldre vært så stor at inntektene fra denne aktiviteten nesten kompenserer for utgiftene til denne stillingen. Vestfold har nå en blomstrende junioravdeling med fornøyde spillere og trenere. Ingen vil tilbake til den gamle ordningen. Det har vært en vinn vinn situasjon for alle i klubben. Den sportslige aktiviteten i klubben har økt. Tidligere var det de voksne som rekrutterte barna. Nå er det barna som rekrutterer sine foreldre. Jeg ønsker for det neste året at Borre GK skal bli kjent for å ta seg av de unge på den beste måten slik at rekrutteringen til sporten og klubben igjen tar fart og at den sportslige utviklingen er i fokus. Den beste måten å rekruttere spillere på er å legge forholdene godt til rette slik at alle får mulighet til selvutvikling i et miljø som er godt organisert og tilpasset alle. Jan Petter Seip Lindås 4

5 Juniorgolf 2007: Et stort skritt i riktig retning Henrik Larsen Nordvik, en av våre ivrige juniorer under en putt på hull 7. Susanne Øhre, en av de aktive jentene i jentegruppen. I år har juniorgolferne på Borre vært mere aktiv enn på flere år, ikke minst har jentegruppen virkelig stått frem og vist at de også vil være med å konkurrere. Juniorene er som kjent delt inn i en jente- og en guttegruppe som har hatt treninger en time hver mandag. En time trening i uka er alt for lite, derfor er det særdeles viktig med egentrening i tillegg og mange av dem har vært flinke det. Det har vært med 28 juniorer totalt hvorav 10 er jenter. Vi prøvde med noe nytt i år som vi kalte "Onsdagsgolfen". Her var det meningen at alle skulle få spille litt golf på "gamle back nine" sammen med de gode gutta i talentgruppen. Dette fungerte greit i starten men skled etterhvert ut slik at det ble ikke så mange ganger med onsdagsgolf, dessverre. Vi får prøve å følge dette opp litt bedre til neste år. En stor inspirasjon til egentrening ble det når juniorene fikk tilbud om ett gratis ballkort i uka. Dette var et tilbud til alle juniorer som var medlem i klubben og samtidig gikk på juniorgolfen. Dette førte til at flere av dem meldte seg inn i klubben, penger som de fort tjente inn igjen på gratis baller. En stor takk til Borre Golfklubb og Borre Golfbane for dette viktige bidraget til junior- og rekrutteringsarbeidet. Det har også vært bra deltagelse på C- og D-tour. Vi har hatt spillere med på 6 forskjellige turneringer i år. Vi var også vert for den første C/D-tour turneringen i vårt turneringsområde. Litt utover i sesongen ble det skikkelig fart i jentegruppen og de ville også være med å spille turnering. Resultatene synes jeg stort sett har vært veldig bra. En førsteplass i D-tour for jenter på Nøtterøy, flere andreplasser og 5 plasser i C-tour. Totalt sett veldig bra. I år hadde vi både sommer- og sesongavslutning. Deltagelsen var bra med over 20 stykker hver gang. Avslutningen ble holdt felles for både jenter og gutter og jeg tror alle synes det var greit. De fikk både mat og drikke i tillegg til en liten "premie" for god innsats. Jeg håper at alle som var med på treningene i år kommer tilbake til nesteårslikatvikanbygge videre på de fine gruppene som det har blitt. Da vil jeg til slutt bare si takk for i år til alle juniorene og vel møtt neste år. Hilsen Ståle 5

6 Aldri har banen vært bedre Borre Golfbane as har ordet: Rekordtidlig åpning 31. mars hvor godt over 100 stilte til dugnad med den påfølgende dugnadsturneringen. Vi kunne alle glede oss over at begge baner, samtlige 27 hull, var åpne for spill på sommergreens og gresstees. Banen bar ved åpning preg av alle de omfattende utbedringene som var gjort høsten Disse utbedringene har sammen med innsatsen til våre dyktige greenkeepere under ledelse av Arne Petter, bidratt til at Borre Golfbane i 2007 har stått frem i all sin prakt. Aldri har Borre Golfbane vært bedre og aldri har vi fått så mange positive tilbakemeldinger. Puttekvaliteten på greenene har vært særs god. Medlemstallet viser nå 1213 en nedgang på 50 fra fjoråret. Årets innmeldinger har i år ligget på 120 og utmeldingene på 170. Årsaken til utmeldingen er meget varierte ny baner, flytting, sykdom og noen lar golfen hvile. Det settes stort fokus på medlemsrekrutteringen. Det er foretatt omfattende markedsføring i form av annonser, plakater, oppsøkende virksomhet, kurstilbud, mail, grønn glede og torsdagsgolfen. Noen av våre medlemmer har også gjort en god innsats i rekrutteringsarbeidet. Men vi trenger flere til å delta aktivt i denne prosessen. Medlemmene er den største ressurs vi har når det gjelder markedsføring og rekruttering. Det er i alles interesse at vi får opp medlemstallet. Med flere medlemmer er sannsynligheten for kontingentøkning mindre. Det er fortsatt en del medlemmer som ikke er klar over at de kan ta med ikke golfere ut på vår 9- hulls bane Gamle Borre. Ved første gangs intro spanderer vi greenfee - ta kontakt med kontoret for nærmere info. Ny vervekampanje settes i gang. Gjør en innsats og vi bidrar med å gi deg halv eller fri kontingent i 2008! Dessuten får den du verver også et kjempetilbud, så her er det bare å slå til! Se nærmere info på egne sider. Greenfeetallene ligger litt under fjoråret. Selv om vi hadde en god start, ble dessverre selve sommeren regnfull og trafikken i 6

7 de månedene litt mindre enn det vi hadde forutsatt. Vi ser optimistisk fram mot 2008 sesongen. Avtale er inngått med Oslo Golfklubb om greenfeespill for deres medlemmer. Oslo Golfklubb foretar omfattende ombygging av sin bane og denne vil derfor være stengt fra høsten 2007 samt hele sesongen I dette tidsrommet kan Oslo Golfklubbs medlemmer spille fritt på Borre Golfbane (mot en avtalt engangssum). Oslo GK vil også ha avtale med andre baner. Mange har besøkt oss i høst. Ekstra hyggelig er det med alle de positive tilbakemeldingene vi har fått, både når det gjelder banen og miljøet. Det er god reklame for Borre, og det viser seg at de tar med seg en del golfvenner også fra andrebaner. Såtagodtimotvåre golfvenner både fra Oslo GK og andre klubber. Torsdagsgolfen og Golf Grønn Glede ernyetiltakiår. Torsdagsgolfen har gjennom hele sesongen vært et tilbud til de som er nybegynnere med grønt kort og også de som ønsker å stifte nærmere bekjentskap med golfen. Golf grønn glede har henvendt seg til utvalgte grupper og har vært arrangert med stor suksess. Klubben har lagt ned et godt arbeid her og begge disse tiltakene ønsker vi å fortsette med til neste år. Golfkortet, som Norges Golfforbund har introdusert, har vi stiftet bekjentskap med i år. Vi har vært med og kjørt pilotprosjekt, vel vitende om at det da vil dukke opp mange barnesykdommer, og det har det gjort i stort monn. Vi satser friskt videre og regner med at de ansvarlige for prosjektet i NGF benytter vinteren godt til korrigeringer av systemet. Vi håper på at vi kan møte neste sesong med et oppegående og funksjonelt system til glede for oss alle. Kroa har i år vært drevet av Håndverkeren i Horten. Benedikte har hatt det daglige ansvar og hun har stått på sent og tidlig. En stor takk til Benedikte for at hun alltid velvillig stiller opp og holder stand til sistemann er kommet inn. Populært har det vært å legge private selskap til kroa i år. Dette er et fint tilskudd til driften, og er medpååbidratilatvikanhaet godt tilbud til golferne. Vi ønsker oss alle Benedikte på plass til neste sesong. Klubbhus/klubbhustunet skal oppgraderes. Klubbhuset skal males utvendig og nødvendig oppussing foretas inne. Teltet var et positivt innslag i år og vi gjør noen endringer på terrassen for å tilpasse dette bedre. Fokus settes på tunet for å gjøre dette triveligere. Høsten er kommet - vi er allerede i siste halvdel av oktober. Fremdeles har vi etter 7 måneder med spill, en flott bane, men nå står nødvendige tiltak som blant annet hullpipelufting av greenene for døren. Nå gjelder det å få banen best mulig rustet til overvintringen. På banen skal det i høst foretas en del justeringer, dog slik at vi til våren ikke bli møtt med for mange GUR-områder i spillefeltet. Følgende står på agendaen: - Utjevning på haugen foran 1. tee. - Grøften på hull 5 mot green 15 blir lagt i rør fram til fossefallet - Utjevning bak green 11 mot fjellet - Opptorving av greenbunkere på hull 17 og 18 (dersom tid og forhold tillater). - Reparering av våthull - Mulig opprensing i enkelte dammer Vinterspill blir det på 9- hullsbanen Gamle Borre. Når tiden er inne, blir det gjort klart for vintergreens og matteutslag. Man må påregne at det stenges i perioder ved ugunstige forhold. På den annen side er det også mange som ønsker seg hvite vidder og nyoppkjørte skiløyper. Så dere som ikke har hatt ski på beina på flere år finn dem frem! En stor takk til dere alle i styret og komiteer. Det er mange som gjør en stor innsats gjennom sesongen for at den sportslige og sosiale delen skal fungerer bra. Likeledes takker vi staben i Proshop, kroa og banen for en helhjertet innsats. Takk for i år til dere alle! Tove TRALLEROMMET La golfutstyret ditt overvintre hjemme. Trallerommet er lite egnet til oppbevaring av utstyr vinterstid. Vi minner om at etter 1. november vil trallerommet kun være tilgjengelig på hverdager i kontortiden. ENDRING AV ADRESSE OG/ELLER TELEFON Husk å gi beskjed til kontoret 7

8 8

9 9

10 Arbeidsomt for gruppene DAMEGRUPPA I FRAMGANG Det har i år vært 136 startende på 11 damedager. I tillegg har mange deltatt på de 3 fellesarrangementene med herrene. Nytt av året var at vi spilte på ball med herrene 2 av dagene noe vi tror både damer og herrer synes var hyggelig. Vi gratulerer Anne Kari Jansen Vilnes som deltok på 10 av 11 damedager. Hun fikk en flott vase for innsatsen på damenes årsmøte.. Damene har deltatt på vennskapstreff i Hof. 18 damer var med dit. Vi inviterte Hofdamene til oss, men dessverre regnet den dagen bort. På Vestfold Ladies Open i Homestrand hadde vi rekorddeltagelse med 14 damer. I klubbmesterskapet deltok i år 7 damer. Det er en økning fra i fjor. Nå er handicapgrensen hevet til 28 så da er det bare å trå til neste år. Inger har deltatt på regionsamling for damegrupper på Sørøstlandet. Det ga nyttige tips og inspirasjon til videre arbeid. To ivrige i damegruppa; Berit og Marianne. Jody og Martin har hatt trening annenhver tirsdag. Mange damer har benyttet anledningen til verdifull trening. Vi gratulerer Britt Skomedal som i år har fått Hole in One. Vi håper mange damer vil finne veien til våre uhøytidelige turneringer på onsdager neste sesong. På ettervinteren vil vi invitere til et damemøte, slik at dere kan komme med innspill til innholdet på damedagene. Styret for damegruppa består av: Inger Holth, Gro Jørgensen, Judith Nylen, Ellen Carm, Marit Lindøe, Hege Raaen og Liv Brekke. SENIORGOLFEN BLOMSTRER Inger Holth Senior golf går i regi av Norsk Senior Golf. Sesongens høydepunkt ble som vanlig lag NM med meget hederlige plasseringer for våre lag. Mesterskapsturneringen gikk på Holtsmark GK, og med en fin 8 plass, av 16, er vi fremdeles med i den øverste divisjon også neste år. I divisjon 1 gjorde vi også sakene bra, med en 11. plass på Skoger Golfbane. Kanskje vi kan få til et damelag til lag-nm 08? En kan bare håpe! Til lagserien stilte vi med 2 lag i hver sin gruppe. Selv om plasseringene ikke var fullt så oppløftene som i fjor, så kunne vi likevel si oss fornøyde med resultatet. Deltagelsen på Senior Touren var også høy, med over 90 runder totalt for Borre-medlemmer. Senior tour var på Borre GK 2 ganger i 07 sesongen, 3. juni og 13. august. For oss medlemmer var det meget hyggelig å høre den rosen som banen fikk fra NSGledelsen og deltagerne. Med sportslig hilsen Martin Humphries Klubbkontakt NSG HERREDAGENE 2007 På vegne av oss i herrekomiteen takker vi for i år. Det er trist å måtte avslutte sesongens klubbdager når banen er så bra som nå i september. Men mørket tar oss så vi får lade opp til en ny sesong i Vi avsluttet sesongen med den tradisjonelle middagen: erter, kjøtt og flesk. 30 herrer storkoste seg med den gode maten og det hyggelige samværet. Med disse ord takker vi for i år og ønsker vel møtt til en ny sesong! Svein Billing 10

11 11

12 BORREGOLFER N - HØSTEN

13 Hilsen fra klubbkontoret De fleste er vel kjent med at Willy har flyttet til Stavanger, og at jeg har tatt over fra 1.august. Willy har betjent kontoret i mange år og av den grunn sitter på et vel av kunnskap. Jeg har hatt mer enn nok med å sette meg inn i de mange gjøremål, og dette er ikke gjort på noen korte høstmåneder. I år som tidligere år ligger inntektene etter budsjett. Dette betyr at klubbens mange ønsker om tiltak for medlemmene ikke kan tilfredsstilles. Inntektene er som kjent avhengig av antall medlemmer, og antall medlemmer har dessverre vist en nedadgående trend. Måtte dette snu i årene som kommer! I år har 9 golfere oppnådd h.i.o. av disse er 5 fra klubben: Roy Solberg Per O.Solum Tom Grettland Britt Skomedal Egil Hansen. Til slutt er det bare å si; vel møtt til våren til en ny og flott golfsesong. Roar Gjessing Kjenner du disse? Et hyggelig møte med et ektepar fra Nederland, på Borre i sommer, ga en god historie. De var på rundtur i Norge denne sommeren og hadde med seg golfkøllene, men de hadde ingen planer om å spille Borre. De hadde vært på vestlandet og i Gudbrandsdalen før de skulle videre til Sverige. I Gudbrandsdalen møtte de en mann på et hotell. De kom i prat med han under en middag og streifet innom at ekteparet spilte golf. Golfpraten førte til at mannen begynte og snakket mye og veldig varmt om Borre Golfbane. Han måtte høre til Borre på en eller annen måte, men de husket ikke navnet hans. Denne middagssamtalen gjorde at ekteparet la om på sine planer. Sverige ble forskjøvet, og de la inn en ekstra dag i Norge. De booket seg inn på hotell og brukte den dagen her på Borre. De synes banen var flott og de fikk en god golfdag i flott sommervær. Vi får håpe at de gir Borre litt god reklame i Nederland og at de kommer tilbake ved en senere anledning. Samtidig får vi takke mannen, som er glad i Borre, for et par fornøyde greenfeespillere og en god historie. 13

14 Rapport fra Turneringskomiteen 2007 Turneringskomiteen har i år hatt følgende sammensetting: Komitèleder : Max Ole Wittussen Gruppe 1: Max Ole Wittussen og Kevin Myklebust Gruppe 2: Knut Hovden, Terje Ajaxon og Gunnar Eri Gruppe 3: Lars Markusson, Jon Selvaag og Martin Humphries Gruppe 4: Lars Ottem, Magne Brekka og Liv Eyde Bø Den observante leser merker seg at vi har redusert antall grupper til fire, i motsetning til fem grupper som vi har operert med i tidligere år. Årsaken er at vi har prioritert det å ha aktive gruppeledere og relativt fulle grupper á tre personer. Dette har fungert meget bra, selv om det nok har blitt en større arbeidsmengde på hver enkelt. Med redusert antall grupper blir det jo flere turneringer per gruppe. Klubben er alle en stor takk skyldig for å trå til for å få arrangert de turneringene klubben har. I tillegg har vi heldigvis fått hjelp av en rekke andre frivillige til å avvikle de eksterne turneringene vi har arrangert. Det er en nødvendighet å få hjelp til dette, da vi trenger mange funksjonærer under store arrangementer. Alle klubber i landet er forpliktet til å arrangere minst en forbundsturnering i løpet av sesongen, og vi har i år arrangert Lag-NM 1. divisjon. I tillegg har vi bistått juniorkomitéen v/ Ståle Nordvik med å arrangere junior C/D Tour, som er en regional turnering. Tradisjonen tro har vi også i år arrangert Callaway Borre Open, som er en Amatour, og rangert som et klubbarrangement (altså ikke en forbundsturnering) selv om de beste her kvalifiserer seg inn til P4-Tour. I år kolliderte denne med NM, så deltakerantallet var noe redusert i forhold til tidligere år. Turneringskomitéen er alltid interessert i flere medlemmer, så oppfordringen går til deg i år også: ta kontakt med undertegnede, styret eller kontoret. Turneringskomitéen vil også benytte anledningen til å takke alle premiesponsorer for deres kjærkomne bidrag. En stor takk til Callaway Norge, Via Travel, Color Line og Mobildata! Turneringskomitèn har i år arrangert 17 turneringer utenom Golfuka, Baron s Golf Ladder og Lørdagsturneringene. Ferietreffen ble dessverre avlyst grunnet forferdelig vær, så i de gjenstående 16 turneringene har vi hatt totalt 810 deltagere. Dette er 24% færre enn i fjor. Her drar Lag-NM, Amatour og Junior C/D Tour opp deltagertallet noe, men utenom disse har vi hatt 613 spillere i egne turneringer som kun er 7,5% færre enn i fjor. Tradisjonelt er Ferietreffen en av de mest populære turneringene, så det forklarer nok en del. I tillegg har faktisk hele 150 spillere deltatt i Baron s Golf Ladder og lørdagsturneringene, så aktivitetsnivået er nok ikke mye redusert fra i fjor. Men det kan alltid bli bedre! Spillere som ikke stiller til start uten å gi beskjed er heldigvis stadig synkende, selv om det fremdeles er noen få som ikke gir beskjed. Det er gledelig at fler og fler blir oppmerksomme på at dette er en grov mangel på respekt for medspillere, og strider mot golfens etiske grunnregler. Turneringskomitèen v/max 14

15 RESULTATER 2007 Vårsleppen 18 Hull Klasse S Brutto 1 Ståle Nordvik 78 2 Terje Morstøl 85 3 Ivar Ravlo 85 Klasse A Netto 1 Tor Klemetsen 69 2 Hanne Rød 70 3 Ann-Mari Bye 71 Klasse B Slaggolf 1 Roy Solberg 68 2 Eirik Østern 71 3 Tom Fjalestad 72 VIA Travel Open Stableford 1 Bjørn og Hildegunn Schmidt 40 2 Frode Hansen og Benedikte Skogsholm 39 3 Else-Marie og Svein Erik Lysgaard 38 Nordea Pairs Stableford 1 Stefan Anderson og Roy Svendsrud 44 2 Richardt og Sverre Solberg 43 3 Bjørn Jørgensen og John Lunde 41 Borrepokalen Netto 1 Egil Hansen 70 2 Sverre Bye 71 3 Roy Solberg 71 Matchmesterskapet Herrer 1 Anders Billing Høijord 2 Sverre Bye 3 Stig Harefallet 3 Rune Hagevik Damer 1 Britt Bruun-Lie 2 Ann-Mari Bye 3 Toril T. Solum Klubbmesterskapet Gutter 1 Kenneth Svanum Kai-Ståle Kristiansen Fredrik Skår Spørck 238 Herrer 1 Claus Gunnestad Kenneth Svanum Kai-Ståle Kristiansen 233 Damer 1 Ann-Mari Bye Kristina Dolven May Gunn Sleipnes 198 Old Boys 1 Svein Billing Kjell Anders Rød Gøran Thonhaugen 179 Color Lines Flaggturnering Avstand igjen 1 Hans Skarbøvik 179m, hull 21 2 Odd Gunnar Dahl 330m, hull 20 3 Roy Solberg 0m, hull 19 Fullstendige resultater finnes på Gamle Borre Vår 9 hulls bane Gamle Back-Nine blir til Gamle Borre Max har kommet med følgende forslag som vi har applaudert. Da er det bare å begynne å innarbeide dette. Gamle Borre klinger enkelt, greit og forlokkende. Vinterspill Golfsesongen er på hell, og vi går snart inn i vinteren. Hvis vi skulle få de rett forholdene vil vi også denne vinteren åpne for vinterspill på Gamle Borre (Gamle Back Nine) Her kommer litt info om Benytt oppsatte Ta hensyn til sårbare og skadede felt benytt Tralle OBS! Banen og området blir benyttet av turgåere Ingen fortrinnsrett ved spill av flere runder ballrenne. 15

16 Lørdagsturneringene 2007 I sommer fortsatte vi med lørdagsturneringene som vi startet med i fjor. Spilleformen har vært kun netto slaggolf i år, og man har kunnet velge hvilket teested man ønsker å spille fra. Det har imidlertid kun vært spilt fra klubbtee. De første morgenfuglene har startet kl og vi har hatt mulighet til å starte spillere frem til 10.00, noe det dessverre heller ikke i år har vært behov for. Målgruppen har vært medlemmer som liker å stå opp om morgenen, som liker å konkurrere, og som eventuelt har problemer med å stille på andre turneringer på ukedagene. Deltakelsen kunne nok også i år ha vært bedre, men i år har oppslutningen økt merkbart i forhold til i fjor, noe som inspirerer til at vi fortsettelser også neste år. I fjor deltok 32 av medlemmene i en eller fler av 6 turneringer, og i år har 38 totalt deltatt på en eller fler av 5 lørdager, og 25 (22 i fjor) av disse har deltatt mer enn én gang. I snitt har deltakelsen ligget på rundt 19 spillere (14 i fjor) per turnering. Det har totalt blitt spilt 96 runder (82 i fjor). Og tilbakemeldingene fra de som har deltatt har også i år vært positiv: dette er et fint påskudd for å stå opp litt tidligere på lørdagen og få mer ut av dagen! Vi har kåret vinnere i hver turnering etter den fastsatte fordelingen. I tillegg har vi kåret vinnerne for Eclectic, både netto og brutto gjennom hele turneringen. Dette er et spennende konsept som går ut på å lage sitt ideal-scorekort, det vil si at man plukker de beste resultatene, hull for hull, i turneringen, og fører dette inn i et Eclectic scorekort. Med andre ord dersom man hadde en runde med en birdie på hull 1, vil hull 1 på Eclectic scorekortet ha score 3, med mindre man skulle klare å sette et innspill for en eagle på hull 1 senere da.. Eclectic betyr å velge det beste blant alt. Dette er noe alle kan lage for seg selv på hjemmebanen, og se hvilken score man havner opp med når sesongen er slutt. Det er ikke alltid like logisk hvilket hull man sliter med å score bra på. Forbedringspotensiale I år hadde vi redusert antall spilleformer, og da er det selvsagt noen som savner det som var. Og kanskje med rette vi kan kanskje vurdere å kåre vinnere i både netto og brutto slaggolf, sistnevnte da fra angitt teested. Vi får ta en vurdering av dette før neste års start. Og kom gjerne med dine meninger innspill mottas med glede. Slaggolf Netto slaggolf ligner mye på Stableford, men vi teller slag, og får litt mer straff for å rote oss helt bort. Den maksimale scoren (antall slag) man kan få på et hull i slaggolf er hullets par + 5. Vi sier gjerne hullets par pluss fire pluss en, som underforstått betyr at man kan spille slag i henhold til hullets par pluss fire. Og er ikke ballen i hullet, plukker man den opp og legger til ytterligere et slag. Altså totalt hullets par pluss fem. I Stableford plukker man ballen når man ikke kan få poeng, som i realiteten vil variere fra hullets par pluss 2 til fem, avhengig av handicapet man har. Så slaggolf straffer faktisk en spiller med lavt handicap mer enn en med høyt handicap. Men når alt kommer til alt, er det vel en selv som straffer seg selv mest? Slaggolf vil uansett inspirere spilleren mer til å holde ballen i spill, og kanskje velge litt sikrere løsninger enn man ville ha valgt når man spiller Stableford. Resultater fra årets lørdagsturneringer 12. mai, 22 startende, vinnere 1. Jon Østern (59), 2. Gunnar Eri (66) og 3. Jakob Gam (68) 2. juni, 19 startende, vinnere 1. Jon Østern (69), 2. Frode Hansen (72) og 3. Jon Sandberg (73) 9. juni, 14 startende, vinnere 1. Thomas Pedersen (76), 2. Bjørn Falsenberg (76) og 3. Ivar Ravlo (77) 16. juni, 12 startende, vinnere 1. Jon Østern (72), 2. Lars Ottem (73) og 3. Aron Solheim (73) 30. juni, 28 startende, vinnere 1. Eirik Østern (57), 2. Jon Østern (66) og 3. Jon Ose (68) Eclectic Beste brutto Eclectic Jakob Gam (67 slag), beste netto Eclectic Eirik Østern (45 slag!). Komplette resultater finner du på hjemmesiden vår(www.borregb.no) under menyvalg Turnering. Jeg håper vi ser mange blide, morgenfriske golfere klare til start på lørdagsmorgenen også i 2008! Følg med og kryss av datoene i kalenderen når disse blir offentliggjort! Vennlig hilsen Max 16

17 OSWO-Pokalen 2007 Helgen 18. og 19.august ble OSWO-pokalen, en årlig vennskapsmatchmellom Vestfold og Borre, spilt på Borre. Pokalen det spilles om er donert av Hortensbedriften OSWO, og opprinnelig ble den spilt mellom Grenland, Larvik, Vestfold og Borre. Etter litt manglede interesse fra de to førstnevnte klubbene ble det fra 2004 til en klubbmatch mellom Vestfold og Borre i Ryder cup format. Lørdag spilles det først seks four-ball matcher (eller best-ball) og deretter seks foursome matcher. Og på søndag spilles det 12 singlematcher. Borres lag i år besto av: Anders Kareliussen, Camillo Wille, Claus Gunnestad, Erland Bratli, Hans Auensen, Jakob Gam, Kjell Anders Røed, Kjell Frøyd, Lars Ottem, Martin Grythe, Max Wittussen, Odd Børresen, Odd Warholm, Per Albert Swift, Rune Hagevik, Stig Harefallet, Ståle Nordvik, Svein Billing og Trond Jacobsen. I alt 19 spillere som bidro i de forskjellige rundene. Kaptein for laget var Hans Auensen, som også spilte alle tre rundene. Etter første runde hadde vi et litt nedslående resultat med 2-4 til Vestfold, men runde 2 ble spilt 3-3 og jevnet ut dagsresultatet noe. Med andre ord, så ledet Vestfold med 7-5 på Borre før singlematchene. Normalt har Vestfold vært sterke i single-matchene, så dette tegnet til å bli en meget spennende og hard kamp. Og det ble det! En lang stund... Men - Borre dro det i land i år igjen - med to tap, en deling og hele 9 seire i single-matchene ble sluttresultatet: 14 1/2-9 1/2 i Borres favør!! Borre er følgelig ubeseiret i OSWO pokalen de siste tre årene, da Vestfold vant den første runden i Neste år spilles det på Vestfold, og kapteinen er allerede nå på jakt etter spillere. Så gjør du deg bemerket i klubbturneringer frem mot neste års turnering, er det ikke umulig at akkurat du blir spurt om åværemed.hansolafharetønske om å inkludere så mange spillere som mulig i de tre rundene som spilles, noe hele 19 spillere i år tydelig viser, til tross for at man kolliderte med en annen populær turnering. Mange bidro til at årets resultat ble som det ble, ikke minst golfkroa, som velvillig stilte opp med grilling på pausetoppen begge dager. Alle spillere og kapteiner for begge lag takker for denne hyggelige gesten! Max 17

18 På tur til St. Andrews med våre samarbeidspartnere Suksessen for turer med våre hulleiere fortsetter.borre Golfbane hadde også i 2007 med seg en gruppe til St Andrews i august. Turen har etter hvert blitt en god tradisjon, noe interessen og påmeldingen bekrefter. Turen ble fulltegnet på få dager og flere av deltagerne har blitt fler-reis gutter. Turen startet dessverre ikke så bra, flyet var flere timer forsinket fra Gardermoen og den planlagte golfrunden ankomst dagen ble ikke mulig å rekke. Heldigvis hadde vi noen dager igjen, så vi fikk spilt mye golf på flotte baner. I alt var vi innom 7 forskjellige baner og alle fikk spilt minst 5 runder, med Old Course og Kingsbarns som de største høydepunktene. Etter runden på Old Course fikk også alle oppleve klubbhuset til R&A fra innsiden, med middag og godt drikke. Besøk i R&A s klubbhus er kun mulig som gjest av et medlem, så dette er spesielt. Tusen takk til Kjell Arne som gjør denne turen mulig og til årets deltagere for en flott tur! Kjell Roppestad fra Nordea, Bernt Abrahamsen fra Sias, og Thomas fra Borre Golfbane på Swilcan Bridge under runden på Old Course. I bakgrunn ses klubbhuset til R&A. Under. 18 green på Kingsbarns, fantastisk linksbane rett på utsiden av St Andrews. Nede til venstre Ulf Grytemark, fra Grytemark VVS, har nok lettere for å reparere en vannlekkasje i huset ditt enn å komme seg ut av denne bunkeren på Old Course i retning hullet. Som nevnt tidligere har dette blitt en tradisjon, og i skrivende stund planlegges neste års tur til St Andrews. Når du som samarbeidspartner får invitasjonen vær rask på avtrekkeren, det er førstemann til mølla som gjelder. Thomas 18

19 Callaway Borre Open - AmaTour Callaway Borre Open - AmaTour ble arrangert helgen 11 og 12.august, og nok en gang gjorde våre gutter det bra på hjemmebane. Patrick Skeie fra Larvik Golfklubb leverte to solide runder på 74 og 73 slag og gikk av med seieren i herreklassen tre over par. Fra Grønn til Hvit! I skrivende stund (midt i oktober) er sesongen ennå ikke over for baneprøvedelen til grønt kort. Selv om kursdelen er slutt for i år, så forstår plutselig de som tok kurset tidligere i år, at mørke høstkvelder setter en naturlig stopp på sesongen, og de vil helst ha grønt kort før vinteren. Borres juniorspiller Fredrik Skår Spørck på seksten år, gjorde et kjemperykk på søndag ved å tangere banerekorden på Nye Borre med bare 70 slag. Hele seks birdier ble det på runden, og tre av birdiene kom på de tre første hullene. Fredrik endte dermed bare seks over totalt til tross for en 80-runde på lørdag I år har over 70 passert nåløyet og fått grønt kort. Annen hver torsdag har vi disponert hullene 5,6,7 og 8 på Gamle Back Nine til våre baneprøver. Vi takker medlemmene for deres forståelse for at vi har prioritert våre ferskeste golfere på disse kveldene. Den 23. august holdt vi en turnering for grønt-kort folket. Med 25 deltagere og en fadder/ledsager på hver gruppe, var dette en stor suksess. og fikk en flott annenplass. Claus Gunnestad fornektet seg heller ikke, han spilte solid golf. Claus leverte runder på 76 og en 77 slag, og ni over totalt holdt til en tredjeplass. I dameklassen var det dessverre bare tre deltakere og ingen fra Borre. Til slutt vil jeg takke alle de som stilte opp og hjalp til med turneringen, også Odd, Rolf, Gro, Inger, Stein, Nils Erik og Kjell Arne for godt samarbeid igjennom sesongen. Med Hilsen Martin Humphries Leder Grønt kort komiteen 19

20 Knøttegolfen i 2007 Usikkerheten var stor rundt hva som skulle skje med knøttegolfen i år. Det hele var uavklart inntil fire av fedrene lot seg overbevise om at det ville være bedre å trene sine barn enn seg selv og slik ble det. Barn og Golf er golfforbundets nye betegnelse på det som tidligere ble kalt knøttegolf, og det nye begrepet følges av en helt ny tankegang. De unge skal nå gjennom et sett øvelser som leder de på veien mot grønt kort. På denne veien deles det ut fire ferdighetsmerker (se ill.), Putte-, Bronse-, Sølv- og Gullmerke. Treningen har foregått på hull 1, mandager fra Da stenges banen, og våre håpefulle inntar de grønne områdene med enorm glede og entusiasme. I alt har det vært 41 påmeldte barn mellom 5 og 12 år, mens det i snitt har møtt opp ca. 25 stk hver gang. Disse har møtt opp enten det har vært solskinn eller regnvær i beste golf-ånd! Mange spennende øvelser alt fra å begrave instruktørene med sand til å spille et par 3 hull har vært gjennomført, og det har til tider vært et gledelig kaos av unge golfspillere på hele hull 1. Det første merket, "puttemerket", ble utdelt til barna på bildet mandag 23. juli - siste knøttedagen før sommeren. Barna måtte gjennom i alt 9 tekniske øvelser og 6 "teoretiske" oppgaver. Samtlige deltakere bestod med glans, og ble overrakt hvert sitt puttemerke etterfulgt av en kjølende is! Totalt har det blitt delt ut 25 puttemerker og 3 bronsemerker i løpet av sesongen. Sesongen ble avsluttet med en storslagen pølsefest i teltet på Kroa, og diplomer ble delt ut til samtlige barnegolfere. Fedrene fikk også en belønning av klubben for sin innsats i form av gavekort i Proshopen. I tillegg til foreldrene, har junior elite gruppen stilt med instruktører hver mandag. Det satses nå stort på å videreutvikle Barn og Golf treningen neste år, og de samme foreldrene tar ansvaret for dette videre. Et godt samarbeid mellom klubb, bane og pro-shop er nødvendig og flere planleggingsmøter er allerede gjennomført. Vi ønsker alle håpefulle en riktig god vinter og vel møtt igjen på vårparten! De velvillige fedre: Kristoffer Ytterbø, Max J. Tangen, Frode Eskelund, Eskil Øhre og Hans Kristian Karlsen 20

21 Avslutning på sesongen for knøttene ble markert i teltet på terrassen hvor det ble servert pølser, brus og is. Sist men ikke minst utdeling av diplomer og merker. Det var stor stemning blant de oppmøtte både unger og foreldre. Under. Pausetoppen under lag-nm og Tunet en fin sommersdag. Notiser FORSLAGSKASSEN Årets forslag kom fra Jon Selvaag. Han foreslår større muligheter for variert og tilpasset spill ved å benytte alle utslagsteder. Det vil si å anbefale utslagssted ut fra spillerens handicap. Premiering venter på årsmøtet. Vi skal se nærmere på dette samt foreta en forenkling av kategorisystemet. Ny informasjon kommer før sesongstart DOKUMENTASJON PÅ DITT HANDICAP Skal du ut å reise og trenger dokumentasjon på ditt handicap, kan du gå inn på vår hjemmeside. På høyre side finner du Verify - klikk deg inn her og skriv inn nummeret på Golfkortet. Deretter er det bare å skrive ut og så reise. God tur! HUSK FRISTEN Utmelding eller endring av kategori (gjelder gammel ordning). Må meldes skriftlig til kontoret innen for å være gyldig fra og med sesongen

22 Italienere på Borre, nordmenn i Italia Åtte medlemmer fra MOLINETTO COUNTRY CLUB i Milano kom til Borre for å spille turnering den 10 og 11. juli i år. Samarbeidet med Molinetto har kommet i gang på initiativ fra undertegnede i samarbeid med Tore Lomsdalen som bor i Milano og er medlem av Molinetto. Molinetto (den lille mølle) er en klubb med 700 golfende medlemmer. I tillegg tilbyr de tennis, og har et praktfullt utendørs badeanlegg. Klubben ligger i utkanten av Milano, like i nærheten av den internasjonale flyplassen Linate. Hans Auensen og jeg var i Milano i april og spilte en liten prøveturnering. Vi fikk skikkelig stryk, både individuelt, og som lag. Det gikk betydelig bedre på Borrelaget bestod av.: Hans Olaf Auensen, Christer Landsend, Finn Reiersen, Max Wittussen, Odd Røed, Kjell Oswold, Gøran Thonhaugen og Jody Bateman. Organisator og Kaptein Knud H Merckoll. Borre. Vi vant individuelt (Christer Landsend) og lagturneringen. Turneringen ble avsluttet med premieutdeling og middag hjemme hos meg, med catering fra golf kroa. Vi tok våre italienske venner også med til Moss og Rygge og til Nøtterø. Værmessig så det stygt ut da de ankom, men heldigvis kom vi gjennom alle dager uten nevneverdig regn. Våre Italienske venner var veldig positivt imponert over det de fikk se av golfbaner her rundt Oslofjorden. Turneringen ser ut til å bli et årlig evenement hvor vi kommer til Milano på våren, og de til oss i juli. Vi ønsker å få dette arrangementet til å bli en tradisjon. Derfor er vi interessert i å komme i kontakt med medlemmer på Borre som kan tenke seg å være med på arrangementer av denne natur. Vi arbeider også med å få til et opplegg med en skotsk Klubb, Royal Troon, eller en annen av samme kvalitet. Interesserte kan henvende seg til meg. Knud H Merckoll 22

23 Jeg velger meg Italia Ca 4% ( ca. 5000) av norske golfere reiser utenlands, en eller flere ganger i året får å spille golf. Det store flertall reiser til Spania og Portugal (jeg regner ikke Skandinavia som utenlandsreise), Skottland og Irland er populært for de som liker Linksgolf. Land som Frankrike og Tyrkia er på frammarsj. Østen og USA er også godt besøkt. Tunisia byr på billige og gode kvalitetsgolfreiser sies det. Italia derimot har ikke den samme appell, ennå. Det undrer meg litt, da landet har en rekke praktfulle golfanlegg. Layout, vedlikehold, natur, klubbhus, proshoper og catering holder et kvalitetsnivå som overgår alt hva vi har i Norge, til en pris som holder et anstendig nivå. Her får man etter mitt skjønn en Rolls Royce til Skoda pris. Italia har vel aldri blitt betraktet som noen golfnasjon. Landet har kun aktive golfspillere (Italia har 58 mill innbyggere), og den eneste spiller av format er Rocca som startet som caddie på Bergamo L Abenza golfklubb. Mange jeg snakker med sitter med det inntrykk av at Italia er et dyrt land. Fordi som forbinder Italia med Roma, Venedig og Firenze skjønner jeg frykten. Utenfor disse områdene er den økonomiske virkelighet en ganske annen. Mytene om at Italia er dyrt, og at de snakker bare italiensk, må avlives. De fleste som leser denne lille artikkel vil sikkert si at Knud skriver bare om Italia for å få flere kunder til å reise dit. Det er mye sannhet i det, men det er ikke tilfeldig at jeg har valgt Nord- Italia som et av våre to hoveddestinasjoner. I de siste 25 år har jeg til sammen vært ca. 100 ganger i Italia, både sommer som vinter høst og vår. Jeg har vært der på business så vel som ferie. Da jeg for alvor begynte å spille golf var det nærliggende å se litt å hva Nord-Italia i særdeleshet har å tilby for oss her fra nord. Nord-Italia ligger to timer og femten minutter unna hvis man flyr direkte med Ryanair fra Torp. Prisen er også til å leve med. Jeg har ennå ikke betalt over NOK 2000 for tur retur med golfbag. Innenfor 90 minutters reise østover, eller vestover ligger en rekke flotte baner. Selv har jeg konsentrert meg om baner rundt Gardasjøen, og rundt spa stedet Abano Terme like utenfor Padova. Begge disse steder kan banene spilles året rundt. Selv om man kan oppleve fine dager i desember, januar og februar, vil jeg nok heller reise hit med formål å spille golf i mars, april mai juni, september og oktober. Greenfee ligger fra euro avhengig av bane og ukedag, weekends er alltid dyrest. Italia har også et bra utvalg av hoteller. Man kan bo så dyrt og fisefint man bare vil, eller enkelt. Å finne overnatting til under 50 euro natten er ikke et problem, og for 80 til 100 euro bor man rett så bra. Du spiser og drikker godt i Italia for en hyggelig penge. Myten om at de bare snakker italiensk stemmer ikke helt. I Det kan spilles golf året rundt. (Illustrasjonsfoto) turistinfiserte områder kommer man langt med engelsk, og skulle man kunne tysk hjelper dette også. I motsetning til sine franske naboer er italienere betydelig mer villige til å prøve å forstå deg. Så hva koster da herligheten.: La oss si fly, fire overnattinger, tre dager golf og leiebil. Fire personer fordelt i to doble rom. Litt avhengig av om man reiser uke, eller weekend, vil jeg anslå dette til å bli et sted mellom per person. Jeg forutsetter overnatting på minimum tre stjerners hotell. Er man heldig med flypris og vil bo rett så enkelt vil man kunne skvise det hele ned under 4000 kroner for samme periode. For meg representerer golf i Nord-Italia topp kvalitet til en fornuftig pris. I tillegg får du besøke en vakker del av verden som har mye å by på for de som er litt interessert i kultur, mat og vin. Jeg står gjerne til tjeneste med ideer for golfopplegg i Italia. Jeg kan kontaktes på eller mobil Ta en tur, du vil ikke angre. Knud H Merckoll 23

24 VI TAKKER VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE STÅL - INTERIØR - VENTILASJON Borreveien

25 Torsdagsgolfen Ivrige deltagere fra avslutningen av årets torsdagsgolf. Puttingkonkurranse med påfølgende premieutdeling og bevertning i kroa. Hver torsdag kl 18 gjennom hele sesongen har vi hatt stående tilbud til alle våre nybegynnere og alle de som ønsker å stifte nærmere bekjentskap med golfen. Mot betaling av en liten startavgift har man kunnet velge mellom 1 times trening med Pro eller 4 hull på banen med en av klubbens faddere. I alt har rundt 135 personer vært innom torsdagsgolfen. Torsdagsgolfen skal være et sted hvor man i en trygg og uformell ramme får seg litt mer golferfaring og anledning til å knytte bekjentskaper. Torsdagsgolfen er et fint springbrett til videre deltagelse på klubbdager og øvrige klubbarrangementer eller oppstart på våre nybegynnerkurs. Vi takker klubbens faddere som velvillig har stilt opp på torsdagsgolfen til felles glede og nytte for alle parter. 25

26 Borre skrev Challenge Tour-historie Challenge Touren ble spilt på Borre i 1994 og 1998 hva har skjedd med spillerne i ettertid? Challenge touren på Borre i '94 hadde 147 deltakere fra 16 forskjellige nasjoner I '98 var det 156 deltakere fra 22 forskjellige nasjoner. 37 spillere deltok både i '94 og '98. Totalt deltok i alt 266 forskjellige spillere fra 23 forskjellige nasjoner på disse to turneringene her på Borre. Her kan vi se litt fakta om hva noen deltagere har gjort i etterkant av de to Challenge Tourene som ble holdt på Borre. Ut i fra listen kan vi lese at det absolutt går an å komme fra Challenge Touren og hevde seg blant de store guttene på Europa Touren. De to kanskje mest kjente spillerne er Michael Campbell og Thomas Bjørn, men også andre har flere seire å vise til. Se om du kjenner igjen noen av navnene. Vinnere på Europa Touren siden 1994 som har spilt på Borre Jersey European Airways Open CURRY Paul 1995 Turespana Open De Canaria SANDELIN Jarmo 1996 Madeira Island Open SANDELIN Jarmo 1996 Air France Cannes Open RUSSELL Raymond 1996 Loch Lomond World Invitational BJÖRN Thomas 1997 Portuguese Open JONZON Michael 1997 Europe 1 Cannes Open CAGE Stuart 1998 Heineken Classic BJÖRN Thomas 1998 Peugeot Open de Espana BJÖRN Thomas 1998 Italian Open SJÖLAND Patrik 1999 Peugeot Open de Espana SANDELIN Jarmo 1999 German Open SANDELIN Jarmo 1999 Scottish PGA Championship BENNETT Warren 1999 The Sarazen World Open BJÖRN Thomas 2000 Johnnie Walker Classic CAMPBELL Michael 2000 Heineken Classic CAMPBELL Michael 2000 Qatar Masters MUNTZ Rolf 2000 Murphy's Irish Open SJÖLAND Patrik 2000 North West of Ireland Open SCARPA Massimo 2000 BMW International Open BJÖRN Thomas 2000 Linde German Masters CAMPBELL Michael 2001 Heineken Classic CAMPBELL Michael 2001 Dubai Desert Classic BJÖRN Thomas 2001 Omega European Masters GONZALEZ Ricardo 2001 Cannes Open BERENDT Jorge 2002 BMW Asian Open SANDELIN Jarmo 2002 VOLVO PGA CHAMPIONSHIP HANSEN Anders 2002 The Great North Open TUNNICLIFF Miles 2002 Murphy's Irish Open HANSEN Søren 2002 Smurfit European Open CAMPBELL Michael 2002 North West of Ireland Open MEDNICK Adam 2002 BMW International Open BJÖRN Thomas 2003 Dubai Desert Classic DERKSEN Robert-Jan 2003 Nissan Irish Open CAMPBELL Michael 2003 Dutch Open LAFEBER Maarten 2003 Telefonica Open de Madrid GONZALEZ Ricardo 2004 Madeira Island Open HANELL Christopher 2004 Open de Sevilla GONZALEZ Ricardo 2004 Canarias Open de España CÉVAËR Christian 2004 Diageo Championship at Gleneagles TUNNICLIFF Miles 2004 BMW Russian Open MERSON Gary 2004 Dunhill Links Championship GALLACHER Stephen 2005 Volvo China Open DODD Stephen 2005 Madeira Island Open DERKSEN Robert-Jan 2005 The Daily Telegraph Dunlop Masters BJÖRN Thomas 2005 Nissan Irish Open DODD Stephen 2005 US OPEN CHAMPIONSHIP CAMPBELL Michael 2005 The Cadillac Russian Open LUNDBERG Mikael 2005 Abama Open de Canarias BICKERTON John 2006 Nissan Irish Open BJÖRN Thomas 2006 BA-CA Golf Open Telekom Austria BRIER Markus 2006 Open de France ALSTOM BICKERTON John 2006 The Smurfit Kappa European Open DODD Stephen 2007 UBS Hong Kong Open LARA José Manuel 2007 Volvo China Open BRIER Markus 2007 BMW PGA Championship HANSEN Anders 2007 Mercedes-Benz Championship HANSEN Søren Karsten Ping Solheim, Louise Solheim og Steinar Bjanger under Challenge Tour

BorreGolfer n. Den lykkelige tid... Prøvemedlemskapet gir deg fri spillerett på 9- hulls banen Gamle Back-Nine

BorreGolfer n. Den lykkelige tid... Prøvemedlemskapet gir deg fri spillerett på 9- hulls banen Gamle Back-Nine BorreGolfer n Våren 2006 Foto: Per Ervik Den lykkelige tid... Forventningsfull. Det er hva jeg er like før sesongenen starter. Det er en slags kriblende og undrende tid - og nå er den her - den lykkelige

Detaljer

B l a d e t f o r m e d l e m m e r a v K j e k s t a d G o l f k l u b b

B l a d e t f o r m e d l e m m e r a v K j e k s t a d G o l f k l u b b B l a d e t f o r m e d l e m m e r a v K j e k s t a d G o l f k l u b b 2 Kjære Kjekstadmedlemmer... Omslagsbilde: Æresmedlem Sverre Planke klipper over båndet og åpner den nye nihullsbanen Inspirert

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Formannen har ordet... I skrivende stund er en ny golfsesong godt i gang på Kjekstad. Etter et par «magre» år er baneforholdene i år bedre enn noen gang. Noe

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

NORGESMESTER DAMER 2011

NORGESMESTER DAMER 2011 BJØRNEFJORD PEGGEN Medlemsblad nr 2 - November 2011 - Årgang 15 NORGESMESTER DAMER 2011 [1] Alt innhold og bilder Copyright Bjørnefjord Peggen eller deres respektive eiere. Innholdet kan ikke - helt eller

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Golfer n Medlemsblad for Vestfold Golfklubb Nr. 1 2011 17. årgang

Golfer n Medlemsblad for Vestfold Golfklubb Nr. 1 2011 17. årgang Medlemsblad for Vestfold Golfklubb Nr. 1 2011 17. årgang Jo mere vi er sammen... Få med deg barn eller barnebarn, nabo eller andre kjente - spiller ingen rolle om du er 6 eller 60. VGK har plass til mange

Detaljer

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Kjære Kjekstadmedlemmer... En ny golfsesong nærmer seg og for alle som er involvert i driften av klubben vår er dette en hektisk tid. Årets merkedag blir garantert

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

Medlemsblad for Mandal Golfklubb Nr. 1 - april 2015 20. årgang. se side 3. se side 11. www.mandalgk.no

Medlemsblad for Mandal Golfklubb Nr. 1 - april 2015 20. årgang. se side 3. se side 11. www.mandalgk.no Medlemsblad for Mandal Golfklubb Nr. 1 - april 2015 20. årgang se side 3 se side 10 se side19 se side 11 www.mandalgk.no Åpningstider 2015 Klubbhuset Leders hjørne Rune Svennevik Minneord om Egil Jonny

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Årsberetning 2014 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Innhold Innkalling og dagsorden... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap...

Detaljer

Bjørnefjord PEGGEN. Medlemsblad nr. 2. November 2008 - Årgang 12. Bilder fra Klubbmesterskapet på s. 29-30

Bjørnefjord PEGGEN. Medlemsblad nr. 2. November 2008 - Årgang 12. Bilder fra Klubbmesterskapet på s. 29-30 Bjørnefjord PEGGEN Medlemsblad nr. 2 November 2008 - Årgang 12 Bilder fra Klubbmesterskapet på s. 29-30 TID FOR BÅT Sjekk ut våre gode båttilbud i Askvik, Kokstad og Frekhaug ÅPNINGSTIDER: Man-fre 09-18

Detaljer

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9.

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. Årsberetning Årsberetning 2010 2010 Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. februar 2011 kl 18.00

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2015)

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2015) Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Komiterapporter til årsmøte 2015) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Side 1 av 26 Innholdsfortegnelse Banedrift og tekniske innretninger...

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

Årsmøte Stavanger Golfklubb

Årsmøte Stavanger Golfklubb INNKALLING TIL Årsmøte Stavanger Golfklubb FOTO: ELLEN JEPSON Eirik Tage Johansen sikret med sin 26. plass på Q-School (desember 2010) ny sesong på Europatouren 2011 KLUBBHUSET Tirsdag 8. februar 2011

Detaljer

ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012

ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012 ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer: Jon E Tegneby Einar Evensen Sveinung Thunes Oddvar Kjøs Trygve Hammerstad Vararepresentanter: Line Berg Frode Arntzen

Detaljer

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNING BANE- OG HUS KOMITEEN 2013 Komiteens sammensetning 2013 Bane: Oddvar P. Kjøs - leder + plangruppa Finn Harald Ellingsen felles

Detaljer

- Nå er vi i ferd med lå legge ut topplaget og skal snart i gang med såingen. Sprøytesåing

- Nå er vi i ferd med lå legge ut topplaget og skal snart i gang med såingen. Sprøytesåing MEDLEMSAVIS FOR Stavanger Golfklubb Nr. 1/09 www.sgk.no Snart i mål AV DAG SVIHUS (TEKST) OG ELLEN JEPSON (FOTO) Etter år med planlegging og ideer, og et ikke så lite økonomisk utlegg, begynner vi å se

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak ÅRSMØTE 2013 Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent,

Detaljer

GOLFSKOLEN 2013 UTDANNING GOLFENS DRIVHUS MARITA ENGZELIUS GRAN CANARIA ALGARVE ISRAEL NYHET REISER: www.norskgolf.no. Ultra All Inclusive GOLFPAKKE

GOLFSKOLEN 2013 UTDANNING GOLFENS DRIVHUS MARITA ENGZELIUS GRAN CANARIA ALGARVE ISRAEL NYHET REISER: www.norskgolf.no. Ultra All Inclusive GOLFPAKKE UTSTYRSNYTT TESTER DRIVERE ÅRETS HITS PREVIEWS MYTER 58. årgang. Utgave 1-2013. Løssalg kr 65 www.norskgolf.no REISER: GRAN CANARIA ALGARVE ISRAEL NYHET + UTDANNING GOLFENS DRIVHUS MARITA ENGZELIUS GOLFSKOLEN

Detaljer

DET NYE STJERNESKUDDET

DET NYE STJERNESKUDDET UTSTYRSSPESIAL TESTER BALLER BARFOTSKO PREVIEWS JERN 58. årgang. Utgave 2-2013. Løssalg kr 65 www.norskgolf.no REISER: SØR-SVERIGE GØTEBORG CHIP OG PUTT + UTSTYR RIO 2016 THE MASTERS KRISTOFFER BROBERG:

Detaljer

UTSTYRSSPESIAL MENTAL TRENING US MASTERS BURMA BULGARIA ROMANIA. www.norskgolf.no 57. årgang. Utgave 2-2012. Løssalg kr 75.

UTSTYRSSPESIAL MENTAL TRENING US MASTERS BURMA BULGARIA ROMANIA. www.norskgolf.no 57. årgang. Utgave 2-2012. Løssalg kr 75. UTSTYRSNYTT TESTER TRENINGSUTSTYR FALSKE KØLLER REGLER www.norskgolf.no 57. årgang. Utgave 2-2012. Løssalg kr 75. UTSTYRSSPESIAL MENTAL TRENING US MASTERS REISER: BURMA BULGARIA ROMANIA + TOR-ANDERS HANSSEN

Detaljer

SPAR SLAG! GOLFSKOLEN STJERNETRENEREN JENTEGOLF SOLHEIM CUP BANEDESIGN NYHETER UTSTYR TESTER SKODUELL MYTER GPS. www.norskgolf.no

SPAR SLAG! GOLFSKOLEN STJERNETRENEREN JENTEGOLF SOLHEIM CUP BANEDESIGN NYHETER UTSTYR TESTER SKODUELL MYTER GPS. www.norskgolf.no 58. årgang. Utgave 5-2013. Løssalg kr 65 www.norskgolf.no UTSTYR TESTER SKODUELL MYTER GPS GOLFSKOLEN SPAR SLAG! Erik Bertrand Larssen STJERNETRENEREN JENTEGOLF SOLHEIM CUP BANEDESIGN NYHETER RETURUKE

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer