Bibelundervisning emne nr.6.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bibelundervisning emne nr.6."

Transkript

1 Bibelundervisning emne nr.6. Tegn under og mirakler. A. Det finnes tegn til overbevisning om at Jesus lever... Tegn på at Jesus lever: Ånden som er kommet er et tegn, Joh.14.kap vers "Og jeg vil be Faderen, og Han skal gi dere en annen talsmann, for at Han skal være hos dere for evig. 17v) sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser Ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner Ham, for Han blir hos dere og skal være i dere." Ap.gj.2.kap.2-4 vers "Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. 3v) Og der viste seg for dem tunger liksom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. 4v) Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale." Dette mektige miraklet som alle fikk del i på stedet øvresalen, satte folket som bodde i denne byen i en stor forundring, se vers 7, "De ble helt ute av seg av undring og sa: Er ikke alle disse som taler, galileere? 8v) Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi er født i." Dette sjokket dem som hørte Ånden kom og fikk se og høre dens virkninger, og det er helt uforandret fra den dag og til idag. Neste tegn er Guds gjerninger: Det er også viktig og se at ordet virker, når de ser at syke blir gjort friske ved forbønn som det står skrevet, Mark.16.kap.18 vers "De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet." Joh.14.kap vers "Tro meg at jeg er i Faderen, og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. 12v) Sannelig, sannelig sier jeg dere. Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjern-inger jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min Far. 13v)Og hva som helst dere ber om i mitt navn det skal jeg gjøre, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. 14v)Om dere ber meg om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det! Herren Jesus har gitt oss løfter på hva som kommer til å skje når vi er lydige og handler på Hans ord.alt dette skal skje med eller uten deg, for at Herrens ord skal oppfylles i ditt og mitt liv, Matt.1.kap.22 vers "Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde sagt ved profeten." Guds tegn på at profetene proferterte sannheten og det Guds ord talte om skjedde. Luk.2.kap vers "Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. 13v) Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa: 14v) Ære være Gud i det høye, og fred på jorden,i mennesker Guds velbehag." Det her var det største og viktigste tegnet Gud gav menneskeheten. Og det er det bibelen er mest opptatt av og skriver om, som vil komme til å redde alle dem som vil bli frelst fra en evighet av piner. Jesus gikk omkring og gjorde vel, og ble et forbilde for vårt liv i tro, slik at vi skulle få lese om hva egentlig vi har fått igjennom tro, som vi også skal gjøre. Mark.1.kap vers "De gikk så inn i Kapernaum. Og på sabbaten gikk han straks inn i synagogen og lærte. 22v)De var slått av undring over Hans lære, for Han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som de skriftlærde. 23v) Det var da i deres synagoge en mann med en uren ånd, og han skrek høyt og sa: 24v) Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nasaret? Du er kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du er, du Guds Hellige! 25v) Men Jesus truet den og sa: Ti stille, og far ut av ham! 26v) Og den urene ånden rev og slet i ham, skrek med høy røst og fòr ut av ham. 27v) Da ble alle forferdet, og de spurte hverandre: Hva er dette? En ny lære! Med myndighet befaler han til og med de onde ånder, og de adlyder Ham. 28v) Og ryktet om Ham kom straks ut over alt der omkring i Galilea." Slik som Jesus utfridde mennesker, og forkynte med myndighet, slik har han pålagt oss å gjøre i tro.

2 Side 2. Jes.58.kap.6-9 vers "Er ikke dette den fasten jeg finner behag i at dere løser ugudelighets lenker, sprenger åkets bånd, slipper undertrykte fri og bryter hvert et åk? 7v) Er det ikke dette at du bryter ditt brød til den som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus - når du ser en naken, at du da kler ham, og at du ikke drar deg bort fra dem som er av ditt eget kjøtt og blod? 8v) Da skal ditt lys bryte fram som morgenrøden, og din legedom snart spire fram. Din retterdighet skal gå fram for ditt åsyn, og Herrens herlighet skal danne din baktropp. 9v) Da skal du påkalle Herren, og Han skal svare. Da skal du rope, og han skal si: Se, her er jeg! Når du får bort hvert åk iblandt deg og lar være å peke fingrer og tale ondt." Kjærligheten løser ut løfter, kjærligheten gir andre mennesker håp og løsninger, kjærligheten er viktigere for Gud en miraklene er for deg, da kjærligheten gir større mirakler, for da er Gud fullkommet tilstede, for kjærligheten er av Gud. Herren stadfester sitt ord: Når du taler Guds ord med Guds mektige kjærlighet som grunnlag, så stadfester Herren sitt eget ord, Mark.16.kap vers "Så ble Herren Jesus, etter at Han hadde talt dette til dem, opptatt til himmelen, og han satte seg ved Guds høyre hånd. 20v) Men de gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket med og stadfestet Ordet ved de tegn som fulgte med." B. Under og mirakler til hjelp og oppbyggelse for de troende... Det er oppbyggende: Når under og tegn skjer, så strømmer folk til for å se, og mange får oppleve Guds kraft til helbredelse og styrke for sitt legeme. Mange kommer til troen og omvender seg og blir frelst når de får se alt som skjer. Alt er av Den Hellige Ånd ved vår tro. Mirakler: Det er mirakler som går direkte på naturen, også er det mirakler som berører mennesker. Når det gjelder mirakler i naturen utrettet ved tro. Når et mirakel skjer så er det noe som strider med naturlovene, se Matt.14.kap vers "Men båten var alt midt ute på sjøen, og den stampet hårdt mot bølgene, for vinden var imot. 25v) Men i den fjerde nattevakt kom han (Jesus) til dem, gående på sjøen. 26v) Da disiplene fikk se Ham der han gikk på sjøen, ble de slått av skrekk og sa: Det er et spøkelse! Og de skrek av redsel. 27v) Men Jesus talte straks til dem og sa: Vær ved godt mot, det er meg. Frykt ikke! 28v) Da svarte Peter Ham og sa: Herre, er det deg, da byd meg å komme til deg på vannet! 29v) Han sa: Kom! Og Peter steg ut av båten og gikk bortover vannet mot Jesus. 30v) Men da han så det veldige uværet, ble han redd, og begynte å synke. Da ropte han: Herre, frels meg! 31v) Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i ham, og Han sa til ham: Du lite troende! Hvorfor tvilte du? 32v) Og da de steg opp i båten, la stormen seg. 33v) Men de som var i båten, kom og falt ned for ham og sa: Sannelig, du er Guds Sønn! Den troende fra sin ånd hvor Guds ord har blitt omdannet fra Logos til Rhema, og Den Hellige Ånd fyller liv i ordet, og ordet blir til kraft og overbevisning. Da kan alt skje i tro, som det står alt er mulig for den som tror, slik Jesus i annet tilfelle demonstrerte Guds mektige kraft, Mark.4.kap vers "Samme dag, da det var blitt kveld, sa Han til dem: La oss sette over til andre siden av sjøen. 36v)Og de forlot folket og tok Ham med seg i båten slik Han var. Andre båter var også med Ham." 37v) Da kom det en voldsom kastevind, og bølgene slo inn i båten så den holdt på å fylles. 38v) Men han selv lå og sov på en pute bak i båten. De vekker Ham og sier til ham: Mester, bryr du deg ikke om at vi går under? 39v) Da reiste han seg, og Han truet vinden og sa til sjøen: Ti, vær stille! Og vinden la seg, og det ble blikk stille. 40v) Så sa Han til dem: Hvorfor er dere så redde? Har dere ennå ikke tro? 41v) De ble slått av stor frykt og sa seg imellom: Hvem er dette, siden både vinden og sjøen adlyder Ham? Uvær tror jeg personlig hører til inn under forbannelsen, som Gud forbannet jorden etter syndefallet, det var flere ting som kom opp av jorden og over jorden da forbannelse var gått ut av Guds munn, forbannelsen var med å gjøre et skille på den verden som var blitt ond og Guds rike som ville komme med Jesus som Adam nummer to, uten synd for å opprette

3 Side 3. Guds rike, slik at den første verden som ble ødelagt av synd blir spart til ilden. Herren har gitt oss makt over alt det som ligger under forbannelsen. Det på grunn av Jesus seiret over den og satte oss over i sin Faders rike, og nå har Han gitt oss makt til å binde og løse, det som ligger bundet i forbannelsen, og løser ut velsignelser. Vi har på samme måten makt over naturkrefter og alt liv her på jorden slik Jesus hadde det, det er jo Hans eget ord som sier oss det. I de siste tider før Jesus kommer igjen er det skrevet om mye uvær jordskjelv, og mennesker skal falle i redsel og gru for hav og brenninger som bruser, Luk.21.kap vers "Og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser. 26v) Mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden.for himlens krefter skal rokkes. 27v)Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. Døde står opp: Både Jesus og apostlene vekket opp døde, det er noe av evangeliet at døde skal oppstå, og dette skjer også idag. Joh.11.kap vers "Dette talte han. Deretter sier han til dem: Vår venn Lasarus er sovnet inn, men jeg går for å vekke ham. 12v) Disiplene sa da tll ham: Herre, hvis han er sovnet, da blir han frisk igjen. 13v) Jesus hadde talt om hans død, men de tenkte at Han talte om vanlig søvn. 14v)Da sa Jesus rett ut til dem: Lasarus er død! 15v) Og for deres skyld er jeg glad at jeg ikke var der, for at dere skal tro. Men la oss gå til ham! Skapende mirakler: Gud skaper ny kroppsdeler som kan være skadet eller som har mangler fra fødselen av se f.eks.joh.9.kap.1-7 vers "Og da han gikk videre så han en mann som var født blind. 2v) Hans disipler spurte ham: Rabbi, hvem har syndet, han eller hans foreldre, siden han ble født blind? 3V) Jesus svarte: Verken han eller hans foreldre har syndet. Men det er skjedd for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham. 4v)Jeg må gjøre Hans gjerninger som har sendt meg, så lenge det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide."5v) Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys. 6v) Da Han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget en deig av spyttet og smurte deigen på øynene hans. 7v) Og sa til ham: Gå og vask deg i dammen Siloa! - det betyr: utsendt. Han gikk da bort og vasket seg, og kom tilbake seende." Her skapte Jesus et nytt øye i denne operasjonen av jord. Det er blitt med oss som det står i 'Fader vår' la det skje på jorden som i himmelen. det vil si at himmelens rike har tatt bolig i oss i miniatyr. Da skjer det at alt som kommer i vår berøring blir gjort friske dersom det er sykt, da kommer det inn i en tilstand som i himmelen slik som skyggen til Peter, Ap.gj.5.kap vers "Folk bar til og med de syke ut på gatene, og la dem på senger og bårer, for at iallfall skyggen av Peter kunne falle på dem når han gikk forbi.!6v) Også fra byene rundt Jerusalem kom det mengder av folk som førte med seg syke og slike som var plaget av urene ånder. Og alle ble helbredet." Fra Rom.8.kap.1-2 bers "Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. 2v) For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov." Dette har fått store konsekvenser for livet her i denne verden med vårt legemlige liv til stede mitt iblandt all slags elendighet av sykdommer, mørke og fortvilelser, så har Gud gitt oss som tror og har tatt imot Jesus som vår frelser, frigjort oss fra dette som har med syndens lov og dødens lov å gjøre, som er denne onde verdens grunnleggende og åndelige lover på grunn av syndefallet og som djevelen er gud over. Men vi er født inn i et annet rike med andre lover og prinsipper, og loven heter først og fremst "Livets Ånds lov". Det betyr at selv om vi er i denne verden så er vi ikke av denne verden, Joh.17.kap og vers "Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg for de er dine. 10v) Alt mitt er ditt, og ditt er mitt. Og jeg er herliggjort i dem. 14v) Jeg har gitt dem ditt ord. Og verden har hatet dem fordi de ikke er av verden, liksom jeg ikke er av verden. 15v) Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden,

4 Side 4. men at du skal bevare dem fra det onde. 16v) De er ikke av verden, liksom jeg ikke er av verden. 17v) Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet." Her står det klart hvem du er som er frelst, og dette er utgangs punktet for hvordan du skal leve, og om du lever slik at synden og dødens lov har mistet sin kraft over ditt liv, så vil du alltid være frisk og om noe som er sykt kommer i din berøring så blir det gjort friskt på grunn av at du er bærer av livets Ånds lov, for Guds rike bor i deg, alt dette skjer på grunn av din voksende tro. C. Disse tegn og under skal følge den som tror... Bevis for vår tro: Disse tegn, når du har tro så har Gud i sitt ord lovet å bevise andre at din tro er levende, med å vise frem tegn ved din tro i handling, som nevnt før se Mark.16. kap vers "Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med tunger. 18v) De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet." Gud står fast i sitt ord, og da vil det virke med sikkerhet, du må bare tro å stole på hans ord med din sikkerhet. Vitnesbyrd: Jesus hadde vitnesbyrdet med seg, og det var de tegn og under som fulgte Han, Joh.6.kap.2 vers "En stor folkemegde fulgte Ham, fordi de så de tegn som Han gjorde på de syke." Joh.2.kap.23 vers "Mens Han nå var i Jerusalem i påsken, på høytiden, trodde mange på Hans navn da de så de tegn Han gjorde." 0g 3.kap.2 vers "Han kom til Jesus om natten og sa til ham: Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham." Det største vitnesbyrdet vi har er at disse tegn skal følge oss tror, det er jo det som beviser at Guds ord i handling stemmer, og folk kommer til troen og vil selv ha dette livet, det de både ser og kjenner er sannheten. Også apostlene fortsetter Jesu gjerninger, og det skjer med mektige resultater, Ap.gj.2.kap.43 vers "Og det kom frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene." Det er viktig at Herren får stadfeste vår forkynnelse med tegn og under slik som Filip i Samaria, Ap.gj.8.kap.5-8 vers "Filip kom da ned til en by i Samaria og forkynte Kristus for dem. 6v)De gav alle akt på det som blir sagt av Filip, da de hørte og så de tegn han gjorde. 7v)For det var mange som hadde urene ånder, og de fòr ut av dem høye skrik. Og mange vanføre og lamme ble helbredet. 8v)Og det ble stor glede der i byen." Når Guds ord blir i ditt hjerte som Guds rhema, da er ordet levende, og så i en levende tro grunnlagt på kjærligheten Agape da virker det til mirakler og da vil Gud vitne om at du står i Hans guddommelige tjeneste, ved å bevise mennesker at det du forkynner er av Gud så følger den med tegn og under. Gal.5.kap.6 vers "For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret, her gjelder bare tro, virksom ved kjærlighet." Dette her forteller oss at det loviske ikke gjelder lenger, det vil bare være med å binde mennesker i sinnet. Virksomhet: Åndens virksomhet gjennom oss, er Guds bevis på at Han er Gud og at Guds ord er sannhet, det skjer som det står, Rom.15.kap vers "For jeg vil ikke våge å tale om noe annen enn det som Kristus har utført gjennom meg for å føre hedningene til lydighet, ved ord og gjerninger, 19v) ved kraft i tegn og under, ved Åndens kraft. Slik har jeg fullt ut kunngjort Kristi evangelium fra Jerusalem og rundt om like til Illyria." 20v) "Men jeg har satt min ære i å forkynne evangeliet der hvor Kristi navn ikke før var nevnt, for at jeg ikke skulle bygge på en grunnvoll andre hadde lagt, 21v) men som det står skrevet: De som ikke har fått budskap om Ham, skal se, og de som ikke har hørt, skal forstå." I den siste tiden før Jesus kommer igjen, vil også satan virke med store tegn og under.2 Tess.2.kap.8-9 vers "Da skal den lovløse åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. 9v) Den lovløse kommer etter satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under." Dette vil føre mange vill, så på den tid gjelder det å kjenne Den Hellige Ånd, og vite i hvilken

5 side 5 ånd det skjer i, 1 Joh.4.kap.1 vers "Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden." Så kjenner du Den Hellige Ånd så vil Han hjelpe deg til å skjelne mellom åndene Vandre: Det liv som er grunnlagt på ordet og som har Kristi fylde Den Hellige Ånd som bærer, har ingen krav til oss om hvordan vi skal vandre, men bare som Guds ord som blir i oss, så det lærer oss alt om Ham og hvordan Han vandret for oss, og som Han ønsker at vi også bør vandre, 1 Pet.2.kap.21 vers "For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i Hans fotspor." Dersom Guds Ånd får full rett til å styre og lede oss så blir det slik som i 1 Joh.2.kap.6 v. "Den som sier at han blir i Ham, han er også skyldig til å vandre slik som Han vandret." Da har du kraft fra Den Hellige Ånd til å vandre og du vil klare det. Men som nyfrelste babyer så kommer det åndelige livet igang på grunnlag av ordet ifra Mika 6.k.ap.8 vers "Han har sagt deg, menneske, hva som er godt. Og hva krever Herren av deg uten at du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud? Gud begynner lavt til de nyfrelste, men dette vil vokse seg fram ved Guds nåde. 7 ulike årsaker for behovet av Guds mirakler. (1930 oversett.) 1) Åndens kraft til mirakler stadfester Guds ord forkynt i tro, disse tegn skal følge dem som tror. Se Hebr.2.kap.3-4v. sitat: 3v.Hvorledes skal da vi undfly om vi ikke akter så stor en frelse? - den som først blev forkynt ved Herren og deretter stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham, 4v.idet Gud vidnet med, både ved tegn og under og mangehånde kraftige gjerninger og utdeling av den Hellige Ånd etter sin vilje. 2) Åndens kraft til mirakler beviser sannheten om bibelen og at Gud eksisterer når det skjer som det står skrevet. Se bekreftene ord fra Joh.20 kap.24-30v. Sitat... 24v. Men en av de tolv, Tomas, det er tvilling, var ikke sammen med dem dengang Jesus kom. 25v.De andre disipler sa da til ham: Vi har sett Herren. Men han sa til dem: Uten at jeg får se naglegapet i hans hender og stikke min finger i naglegapet og stikke min hånd i hans side, vil jeg ingenlunde tro. 26v.Og åtte dager deretter var hans disipler atter inne, og Tomas med dem, Jesus kom mens dørene var lukket, og stod midt iblandt dem og sa: Fred være med dere! 27v.Deretter sier han til Tomas: Rekk din finger hit, og se mine hender, og rekk din hånd hit og stikk den i min side, og vær ikke vantro men troende! 28v.Tomas svarte og sa til ham: Min Herre og min Gud! 29v.Jesus sier til ham: Fordi du har sett meg, tror du; salige er de som ikke ser og dog tror. 30v.Også mange andre tegn gjorde Jesus for sine disiplers øyner, tegn som ikke er skrevet i denne bok.; 31v.men disse er skrevet forat dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og forat dere ved troen skal ha liv i hans navn. 3) Åndens kraft til mirakler målbinder mottstadere, eller knuser opposisjonsmennesker, og deres munn blir lukket og gjort stumme. Se i Ap.gj.4 kap.9-14v. Sitat fra vers 9. Når vi idag blir tatt i forhør for en velgjerning mot et sykt menneske, om hva han er helbredet ved, 10v,da være det vitterlig for dere alle og for hele Israels folk at ved Jesu Kristi, nasareerens navn, han som dere korsfestet, han som Gud oppvakte fra de døde, ved ham står denne helbredet for deres øyner. 11v.Han er den sten som ble forkastet av dere, dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnesten. 12v.Og det er ikke frelse i nogen annen; for det er heller ikke noget annet navn under himmelen, gitt blandt mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst. 13v.Men da de så Peter og Johanne` frimodighet og fikk vite at de var ulærte og vanlige menn, (lege) undret de seg, og de kjente dem igjen, at de hadde vært med Jesus; 14v.og da de så mannen stå ved deres side, han som var blitt helbredet, kunne de ikke si imot.

6 side 6. 4) Åndens kraft til mirakler gjør hans tjenere lydige, for når vi som tjener Gud og så får se mektige mirakler, så med respekt for en slik levende Gud så blir vi gjort ydmyke og lydige. Se i Rom.15 kap.18-19v. Sitat fra vers 18.For jeg vil ikke driste meg til å tale om annet enn det som Kristus har virket ved meg for å føre hedningene til lydighet, ved ord og gjerning, 19v.ved tegns og underes kraft, ved Åndens kraft, så at jeg fra Jerusalem og rundt omkring like til Illyria har fullt kunngjort Kristi evangelium. 5) Åndens kraft til mirakler gjør det synlig at Gud elsker mennesker og vil at de skal få det godt. Han bryr seg om oss. Se Mark.5 kap.1-15v. Sitat. 1v.Og de kom over på hin side av sjøen, til gerasenernes bygd. 2v.Og da han var gått ut av båten kom det straks mot ham ut av gravene en mann som var besatt av en uren ånd. 3v.Han hadde sitt tilhold der i gravene, og de kunne ikke lenger binde ham, ikke engang med lenker; 4v.for han hadde ofte vært bundet med fotjern og lenker, og lenkene hadde han revet av seg, og fotjernene hadde han sønderslitt, og ingen kunde rå med ham, 5v.og han var alltid, natt og dag, i gravene og på fjellene og skrek og slo seg selv med stener. 6v.Og da han så Jesus langt borte, løp han til og falt ned for ham, 7v.og ropte med høy røst:: Hvad har jeg med dig å gjøre, Jesus, du den høyeste Guds Sønn? Jeg besverger deg ved Gud at du ikke må pine meg! 8v.For han sa til ham: Hva er ditt navn? Og han sa til ham: Legion er mitt navn; for vi er mange. 10v.Og han bad ham meget at han ikke måtte drive dem ut av bygden. 11v.Men det gikk en stor svinehjord og beitet der ved fjellet, 12v.og de bad ham: Send oss inn i svinene, så vi kan fare i dem! 13v.Og han gav dem lov til det. Og de urene ånder fòr ut og fòr i svinene; og hjorden styrtet seg ut over stupet ned i sjøen, omkring to tusen i tallet, og druknet i sjøen. 14v.Og de som gjætet dem, tok flukten, og fortalte det i byen og i bygden. Og folket kom ut for å se hva som hadde hendt. 15v.Og de kom til Jesus og så den besatte sitte påkledd og ved sans og samling, han som hadde vært besatt av legionen, og se de ble forferdet. 6) Åndens kraft til mirakler fører folk til Kristus. Når folk ser mirakler får de tro også vil dem bli frelst. Se fra Ap.gj.4 kap.4v. Men mange av dem som hadde hørt ordet, kom til troen, og tallet på mennene blev omkring fem tusen. Og så 5 kap.12v. Men det ble gjort mange tegn og undergjerninger blandt folket ved apostlenes hender, og de holdt alle samdrektig til i Salomos buegang. 7) Åndens kraft til mirakler gir troverdighet til den person som lar seg bruke Se Ap.gj. 2 kap.22v. Israelittiske menn! hør disse ord: Jesus fra Nasaret, en mann som var blitt utpekt for dere av Gud ved kraftige gjerninger og under og tegn, som Gud gjorde ved ham midt iblandt dere, således som dere selv vet. Og når alle har fått høre fotkynnelse om evangeliet da kommer endet Se Matt.24 kap.14v Og dette evangelium om rike skal forkynnes over hele jorderike til et vitnesbyrd for alle folkslag, og da skal enden komme. D. La ikke miraklene styre deg, men nåden og kjærligheten... Mitt åk er lett og gagnlig: Jesus snakker om et åk i Matt.11.kap vers "Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. 30v) For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett." Jeg tror personlig at dette åket og den byrden ligger i Jesus kjærlighet at vi får nød og ynkes indelig for de ufrelste. Matt.9.kap.36 vers "Da Han så folket, fikk Han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som få uten hyrde." Jeg tror når en ynkes så er det så vondt av folk at det det smertes, og værre er det når du ynkes inderlig, det er som smerten i din sjel vil rive deg i stykker på innsiden av deg, med andre ord, nødsmerter. Ordet inderlig betyr intens, Ynkes inderlig= Intense smerte i ditt hjer-

7 side 7. te for noen mennesker. Dette kan vi ikke lage selv, det er kun Den Hellige Ånd som virker dette frem se i Matt.20.kap vers "Og da de drog ut fra Jeriko, fulgte mye folk etter ham. 30v) Og se, to blinde satt der ved veien. Da de fikk høre at Jesus drog forbi, ropte de og sa: Herre, du Davids sønn, miskunn deg over oss! 31v) Folket truet dem og sa at de skulle tie, men de ropte bare høyere: Herre, miskunn deg over oss, du Davids sønn! 32v) Da stanset Jesus, og kalte dem til seg og sa: Hva vil dere jeg skal gjøre for dere? 33v) De sa til Ham: Herre, at våre øyner må bli åpnet! 34v) Jesus ble grepet av medynk og rørte ved øynene deres. Straks fikk de sitt syn igjen, og de fulgte Ham." Hos Jesus var det alltid Hans kjærlighet som reagerte først, og det er jo den som bør drive oss i tjenestene, så jeg tror som jeg har nevnt før i fra Gal.5.kap.5-6 vers om tro virksom i kjærlighet, er dette åket og den byrden som Den Hellige Ånd aktivisere i vår ånd, og takk Gud for det, slik at det ikke blir et verk av deg selv. Nåden: Du kan aldri opparbeide deg nåden. Nåde er noe du får ufortjent ved tro, 2 kor.12.kap.9-10 vers "Men han sa til meg: Min nåde er nok for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. 10v) Derfor er jeg vel tilfreds i skrøplighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøplig, da er jeg sterk." I Rom.5.kap.17 vers "For om døden kom til å herske ved den ene, fordi denne ene falt, hvor meget mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom, leve og herske ved den ene, Jesus Kristus." Dette var ved nåden som ble oss gitt til og herske over det onde. Den Gud miskunner seg over den får nåde, Rom.9.kap vers "Hva skal vi da si? Er det da urettferdighet hos Gud? Langt derifra! 15v) For til Moses sier han: Jeg vil vise miskunn mot den jeg miskunner meg over, å være barmhjertelig mot den jeg forbarmer meg over. 16v) Så beror det altså ikke på den som vil eller på den som løper, men på Gud, som viser miskunn. 17v)For Skriften sier til Farao. Nettopp til dette oppreiste jeg deg: At jeg kunne vise min makt på deg og at mitt navn skulle bli forkynt over hele jorden." Tenk at Farao ble oppreist for at verden på den tid og inntil idag har vi fått lest og hørt om dette Gud gjorde. Også en annen side som førte til at Farao på den største måten fikk bevise hvor stor og mektig Israel's Gud var, og det var Gud forherdet Farao's hjerte, og på dette fikk hele Egypt og landene der rundt høre disse mektige Guds gjerninger som Han gjorde for sitt folk Israel. E. Er det bare nådegaver som virker til under, eller? Nådegaver: Nådegavene er til menighetens oppbyggelse. Det vi troende må innstille oss på er å leve sterkere avskilt fra denne verden med dens ånd, som også Guds ord appelerer til ifra Rom.12.kap.1-21 vers "Jeg formaner dere altså (formaningens tjeneste er en av åndens tjenester, er egentlig en oppmuntrings-tjeneste, som setter ting på plass i kjærlighet) brødre ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legeme som et levende og hellig offer til Guds behag." Ikke til selvbehag som er kjødelig, men til Guds behag som er åndelig. og dette svarer Gud på med sin Ånd og kraft. 2v) "Og skikk dere ikke lik denne verden men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje det gode, det som han har behag i, det fullkomne." Det du blir istand til å kjenne som er Guds vilje, når du får distansert deg bort fra verdensånden som forblinder ditt åndelige øye. 3v) "For ved den nåde som er meg gitt, sier jeg til hver og en blandt dere, at en ikke skal gjøre seg høyere tanker enn rett er. Men en skal tenke sindig, i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt." Følg din tro slik at du ikke griper ting du ikke har tro for, og som du velger for at du kan føle at dette er Gud som virker, det er stor forskjell på tro og følelser, følelser er sjeliskt, og tro er åndelig, og ofte blandes disse to ting sammen og det skjer ikke som du trodde fordi du hadde bare sterke følelser og det handlet du på, derfor er det så viktig at troen får vokse ved Guds ord.

8 side 8. 4v) "For på ett legeme har vi mange lemmer, men ikke alle lemmer har samme gjerning. 5v) "Slik er vi også ett legeme i Kristus, enda vi er mange. Men hver for oss er vi hverandres lemmer." I dette legeme er det ikke plass for soloarbeidere som vil klare alt selv, Ånden vil i det tilfelle sette deg på parkering til du søker ydmykt tilbake til legemes lemmer, til sammarbeid, som Han har satt det sammen til i en enhet., 6v) "Alt etter den nåde som er oss gitt, har vi ulike nådegaver. Om noen har profetisk gave skal han bruke den i samsvar med troen." Ikke hode og følelsene, men troens overbevisning. 7v) "La den som har en tjeneste, ta vare på tjenesten. Den som er lærer, må ta vare på lærdommen, 8v) den som formaner, på formaningen. Den som deler ut gaver, må gjøre det med redelig sinn. Den som er forstander, må være det med iver. Den som øver barmhjertelighet, må gjøre det med glede. Alle tjenester og nådegaver har sinn grunn i kjærligheten agape: 9v) "La kjærligheten være uten hykleri. Avsky det onde, hold fast ved det gode." Dersom du skal leve i Åndens renhet så er det viktig at du er et sant mennesker og for all del la hykleri være et hatefull ting da det er av det onde. 10v) Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærligheten! Kappes om å hedre hverandre! 11v)"Vær ikke lunkne i iveren. Vær brennende i ånden, tjen Herren! 12v) Vær glade i håpet, tålmodig i trengselen, vedholdende i bønnen! 13v) Kom de hellige til hjelp i deres nød. Legg vinn på gjestfrihet!" 14v) "Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke! 15v)Gled dere med i glade og gråt med de gråtende! 16v) Ha ett sinn innbyrdes! Trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til det lave! Vær ikke selvkloke!" Her er kjærlighetens grunnprinsipper nevnt, så når disse ting får vokse i vårt liv, så stiger nådens sol om med legedom under sine vinger, for dette er å være rett for Gud. Og i vers 17 så forsetter det med å skrive om kjærlighetens grunnprinsipper, "Gjengjeld ikke noen ondt med ondt! Legg vinn på det som godt er for alle menneskers øyner! 18v) Om det er mulig, da holdt fred med all mennesker, så langt det står til dere! 19v) Hevn dere ikke selv, mine kjære, men gi rom for vreden. For det står skrevet: Hevnen hører meg til, jeg vil gjengjelde, sier Herren." 20v) "Om din fiende er sulten, så gi ham å ete. Om han tørster, så gi ham å drikke. For når du gjør det, samler du glødende kull på hans hode. 21v) La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode." Denne beskrivelse og anbefalinger av livets levemåter er et bilde av Guds natur, og har med åndens frukter å gjøre,det som kommer av helliggjørelsen, som betyr å bli forvandlet fra ond natur til å bli lik Guds natur. Nådegavene aktiviserer seg mest i felleskap i menigheten som er Kristi legeme, hvor under og tegn skjer til felles oppbyggelse. For de som ikke er frelst skal undre seg å komme til troen når de ser at det skjer ting overnaturlig, 1 kor.1-5 vers "Jag etter kjærligheten! Søk med iver å få de åndelige gaver, særlig å tale profetisk! 2v) For den som taler med tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, men han taler hemmeligheter i Ånden." 3v) "Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning og trøst. 4v) Den som taler med tunger, oppbygger seg selv. Men den som taler profetisk, oppbygger menigheten. 5v) Likevel ønsker jeg at dere alle talte med tunger, men heller at dere talte profetisk. For den som taler profetisk, er større enn den som taler med tunger, - hvis han da ikke tyder det, så menigheten kan få oppbyggelse av det." Tegn og under er Guds gjerninger: Når din forkynnelse blir stadfestet så er det Gud som stadfester ordet, når du forkynner i tro så skjer det noe med de som hører og tar imot ordet. Disiplene spurte Jesus hva er Guds gjerninger les i Joh.6.kap vers "De sa da til Ham: Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger? 29v) Jesus svarte og sa til dem: Dette er Guds gjerninger at dere skal tro på Ham som Han har sendt." Jesus sier at det er kun troen på Ham som setter Gud igang med sine gjerniger, så det er

9 side 9. troen som er basisen for alt som hender enten det er nådegaver eller andre handlinger som virker frem overnaturlige hendelser så er det kun en levende tro på Jesus og hans ord som blir stadfestet, vi kan ikke gjøre noe av oss selv, Joh.15.kap.4-5 vers "Bli i meg, så bli jeg i dere. Liksom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. 5v) Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. F. Hvorfor gjorde Jesus mirakler? Også dere skal gjøre det... Jesus gjorde mektige gjerninger: Først fordi han var og er Messias som Gud Fader hadde lovt skulle komme til Israel Luk.4.kap vers "Og rykte om Ham kom ut til hvert sted i omegnen. 38v) Han stod så opp og forlot synagogen, og Han kom inn i Simons hus. Men Simons svigermor lå syk med høy feber, og de bad ham hjelpe henne. 39) Han trådte til og stod over henne og truet feberen, og den forlot henne, Straks stod hun opp og tjente dem." 40) Men ved solnedgang kom alle med sine syke, som led av mange slags sykdommer, og de førte dem til Ham. Og han la hendene på hver enkelt av dem og helbredet dem. 41v) Også onde ånder fòr ut av mange, mens de ropte og sa: Du er Guds Sønn! Og han truet dem og tillot dem ikke å tale, fordi de visste at Han var Messias." Jesus er Gudesønn og menneskesønn, menneskesønn er lidelsens sønn og er kalt lammet, mens Gudesønn er den opphøyde og er kalt løven av Judas stamme, Hebr.1.kap.1-14 vers "Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene. 2v) har Han nå i de siste dager talt til oss gjennom Sønnen. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved Ham har Han også skapt verden!" 3v) Han er avglansen av Hans herlighet og avbildet av Hans vesen, og Han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at Han hadde fullført renselsen for våre synder, satte Han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye. 4v) Og Han er blitt så meget større enn englene, som Han har arvet et herligere navn framfor dem. 5v) For til hvem av englene har Han noen gang sagt: Du er min sønn, jeg har født deg i dag! - og et annet sted: Jeg vil være Far for Ham og Han skal være sønn for meg?" 6v) "Og når Han så igjen fører den førstefødte inn i verden, sier Han: Og alle Guds engler skal tilbe Ham! 7v) Om englene sier Han: Han gjør sine engler til vinder og sine tjenere til flammende ild. 8v) Men om Sønnen sier Han: Din trone, Gud står i all evighet, og rettferds stav er ditt rikes kongestav. 9v) Du elsket rettferd og hatet urett. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje framfor dine medbrødre." 10v)" Og: Du, Herre, la i begynnelsen jordens grunnvoll, og himlene er dine henders verk. 11v) De skal gå til grunne, men du forblir. De skal alle eldes som et klesplagg. 12v) som en kappe skal du rulle dem sammen, som et klesplagg skal du skiftes. Men du er den samme, og dine år tar aldri slutt. 13v) Men til hvem av englene har Han noen gang sagt: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter." 14v) Er de ikke alle tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse." Her ble det skikkelig forklart hvem Gudesønnen Jesus var i forhold til det jordiske og englene. Det betyr at vi ikke skal tilbe noe som er skapt i det jordiske og naturlige, og heler ikke tilbe engler eller på noen måte løfte dem høyt opp i dine tanker for de er av det usynlige og har med seg en viss overnaturlig kraft, så er de bare tjenende ånder. Så det er Gud Fader Og Jesus Kristus med Den Hellige Ånd som skal løftes høyt i vår tilbedelse. Menneskets natur: Mennesket har en natur som ikke ser eller forstår åndelige ting så de kan tro, og det var derfor Jesus kom først som menneskesønn, for å bli prøvd i alt til like med oss, dog uten synd, for at Han ville gjøre det mulig for oss og forstå, men med ett annet sinn, som har gått igjennom gjennfødselen og fått et annet liv, og derfor har vi fått åpnet hjertes øye som ser og forstår det åndelige da det har blitt åpenbart..det var helt annerledes for Israel og Moses på den tiden med de mektige Guds gjernin-ger, som ble gjort

10 side 10 synlige foran deres kjødelige øyner, enda selv da var det vanskelig for Israel og beholde troen enda mirakler og kraftgjerninger ble gjort like foran deres øyner, for-skjelen på da og nå, så er Den Hellige Ånden i våre hjerter som troens Ånd, og styrker troen vår hele tiden Et hellige presterskap: I følgende Guds ord er det etter den ny pakten gjennom Jesus blitt at alle gjenfødte kristne blitt til et hellig presteskap, 1 Pet.2.kap.9-10 vers "Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne Hans storhet, han som kalte dere fra mørke til sitt underfulle lys. 10v) dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn! Vi representerer Gud på jorden lik alle våre forløpere uten å skamme seg i andre folks nærvær for Jesu navn, Mark.8.kap.38 vers "For den som skammer seg over meg og mine ord i denne utro og syndige slekt, ham skal også Menneskesønnen skamme seg ved når han kommer i sin Fars herlighet med de hellige engler." Samme liv i guddommelighet og mirakler som Jesus, ja mer en det er Jesus egne ord til oss, at vi skal få vandre i, Joh.14.kap.12 vers "Sannelig, sannelig sier jeg dere. Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min Far." Når du gir hele deg selv til Jesus, så kommer den åndelige iver og brannen, og du blir ikke sjenert eller blir flau, eller verst av alt føler skammen, det er typiskt vårt kjødelige jeg, som motarbeider vår ånd og de åndelige ting som hører bibelens ord til.

Bibelundervisning emne nr.17b.

Bibelundervisning emne nr.17b. Bibelundervisning emne nr.17b. Familie, hjem og samfunn. A. Som ditt hjem er, slik er ofte ditt åndelige liv... Hjemmet's levende vitnesbyrd: Mange interesser fra vårt tidligere liv (før vi ble frelst)

Detaljer

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8...

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... 6 del 7 Matt 6:19-27... 7 del 8 Matt 6:28-34... 8 del 9 Mat

Detaljer

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster Småfellesskapsopplegg Bibeltekster Smågruppeopplegg i Storsalen menighet våren 2015 Hvorfor Bibeltekster? Dette er et av småfellesskapsoppleggene i Storsalen våren 2015. Det er basert på bibeltekster fra

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

I naturens tempel. Bergprekenen

I naturens tempel. Bergprekenen I naturens tempel Bergprekenen Saligprisningene Loven er åndelig Det rette motiv for vår gudstjeneste Herrens bønn Døm ikke Bergprekenen Jesu bergpreken er en Guds gave til verden, en stemme fra Guds trone.

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

Bønnemanual for nasjonal bønn og fasteaksjon 4. 31. januar, 2010.

Bønnemanual for nasjonal bønn og fasteaksjon 4. 31. januar, 2010. Bønnemanual for nasjonal bønn og fasteaksjon 4. 31. januar, 2010. Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos over landet strøymde! Nasjonalt bønneråd www.bonnogfaste.no Du sende ditt ord til Noregs fjell,

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER.

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER. 1 PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. Grace Fellowship Tabernacle EN SAMLING AV FEM TALER. 1. Mesterstykket #116. 2. Det Talte Ord # 55. 3. Det Talte Ord #112. 4. Det Talte Ord #113. 5.

Detaljer

Kollektbønner. 1. søn. i advent.

Kollektbønner. 1. søn. i advent. Kollektbønner. 1. søn. i advent. Herre Gud, himmelske Far! Vi lover og priser deg fordi du i din Sønn har gitt oss en saktmodig og rettferdig konge, som har fridd oss fra syndens og djevelens makt ved

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

Evangeliet etter Markus - forel. utg. 03.04.07, må ikke kopieres. Korrektur 15.03.12.

Evangeliet etter Markus - forel. utg. 03.04.07, må ikke kopieres. Korrektur 15.03.12. Evangeliet etter Markus - forel. utg. 03.04.07, må ikke kopieres. Korrektur 15.03.12. Oversatt til norsk fra Johannes Grebers Das Neue Testament av Johan Lem. Das Neue Testament er på sin side oversatt

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

Alt av nåde! Kom sammen om Ordet! Av Per Nordsletten. Les: Luk. 1, 39 45

Alt av nåde! Kom sammen om Ordet! Av Per Nordsletten. Les: Luk. 1, 39 45 Alt av nåde! Men er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger, ellers blir nåden ikke mer nåde» Rom. 11,6. Kom sammen om Ordet! Av Per Nordsletten Les: Luk. 1, 39 45 ortsett fra det dype, store og

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Helse og livsglede. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Helse og livsglede. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Helse og livsglede Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

KIRKEÅRETS TEKSTER OG BØNNER TIL BRUK I EVANGELISK-LUTHERSKE MENIGHETER REVIDERT 7.1.2014 (1996)

KIRKEÅRETS TEKSTER OG BØNNER TIL BRUK I EVANGELISK-LUTHERSKE MENIGHETER REVIDERT 7.1.2014 (1996) KIRKEÅRETS TEKSTER OG BØNNER TIL BRUK I EVANGELISK-LUTHERSKE MENIGHETER REVIDERT 7.1.2014 (1996) KIRKEÅRETS TEKSTER OG BØNNER på søndager, store og mindre høytidsdager, aposteldager osv Første rekkes tekster

Detaljer

Nr. 4-2001 16. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Guds evige plan

Nr. 4-2001 16. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Guds evige plan FOLK Nr. 4-2001 16. årgang TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON Guds evige plan Side 2 FOLK 4-2001 Guds evige plan og hensikt Det er livsviktig for oss kristne å forstå Guds evige

Detaljer

Johan O. Smiths etterlatte brev

Johan O. Smiths etterlatte brev Forord Min far, Oscar Smith, ble født i Fredrikstad 11. oktober 1871 av troende foreldre. I 15 års alderen dro han til sjøs og gikk i 1889 inn i den norske marine, hvor han tjenestegjorde i ca. 40 år.

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Digitized by the Center for Adventist Research

Digitized by the Center for Adventist Research ELLEN G. WHITE ~I\ HAR VIST ELLEN G. WHITES FORSTE'SICKER. OG ERFARINGER ~~~-- Originaltittel: Early Writings Copyright 1882, Ellen G. White Copyright 1945, Ellen G. White Publications Copyright 2008,

Detaljer

Å NDELIG MAT I RETT TID

Å NDELIG MAT I RETT TID Å NDELIG MAT I RETT TID, Bare tro, bare tro, Alle ting er mulig, bare Nå, på denne måten: Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror jeg; Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror

Detaljer