Velkommen til. Informasjonshefte Høsten Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til. Informasjonshefte Høsten 2011. Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40 www.vikhammerungdomsskole.no"

Transkript

1 Velkommen til Informasjonshefte Høsten 2011 Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf

2 Kontaktinformasjon Vikhammer ungdomsskole 7560 Vikhammer Tlf E-post: Rektor Ester Sandtrø Tlf , E-post: Førstesekretær Turid Kvamstad Tlf , E-post: Undervisningsinspektør 8. trinn Cecilie Marie Karlsen Tlf , E-post: Undervisningsinspektør 9. trinn Bodil Furuhaug Westby Tlf , E-post: Undervisningsinspektør 10. trinn Camilla Dahlen Tlf , E-post: Sosiallærer Cecilie Marie Karlsen Se kontaktinformasjon ovenfor. Tilgjengelig for elever mandag, tirsdag, onsdag, fredag mellom , torsdager mellom Helsesøster May Britt Fuglem Er på skolen hver mandag kl I tillegg vil hun være her 1 av 4 onsdager og 3 av 4 torsdager (se nedenfor). Telefon på skolen: Telefon helsestasjonen: Onsdager/torsdager i høsthalvåret: (22.12) (28.12) Onsdager Torsdager

3 Foreldrekontakt Det avholdes et foreldremøte klassevis og en individuell utviklingssamtale med elev og foreldre per halvår. I noen tilfeller kan det være aktuelt med flere møter. I tillegg er det selvfølgelig mulig å ta kontakt på telefon og e-post. Skolens hjemmeside og fronter På skolens hjemmeside (www.vikhammerungdomsskole.no) vil dere kunne finne nyheter og informasjon som gjelder hele skolen og lenker til sider med informasjon som er nyttig for foreldre og elever. Her legger vi også ut bilder og reportasjer fra aktiviteter vi gjennomfører. På fronter (innlogging via hjemmesiden eller vil dere finne nyheter, ukeplaner, informasjon og skriv som gjelder den enkelte klasse. Her kan elevene levere oppgaver og gjennomføre prøver. Alle elever har eget brukernavn og passord. Foreldrene i hver klasse har fått et felles brukernavn og passord. Dette vil det bli opplyst om på foreldremøtene. Hvis foreldre ønsker eget brukernavn og passord, ta kontakt med Bodil F. Westby Inndeling av skoledagen Skoledagen varer fra til Skoledagen er inndelt slik: : Undervisning : Friminutt : Undervisning : Spising og friminutt : Undervisning : Friminutt : Undervisning

4 Mat Elevene får en frukt hver dag. Frukten spises ca. kl I matfriminuttet som starter kl , spiser elevene egen matpakke. Melk og juice kan bestilles på og nærmere informasjon finnes også på vår hjemmeside. Fra kl har elevene mulighet til å kjøpe enkel mat (som for eksempel pizza, rundstykker og fylte horn), melk, juice, iste og jogurt m.m. i skolens kantine. Kantina drives av elevrådet. Utstyr Skrivesaker: Alle elever får utdelt blyant og viskelær ved skolestart. Annet utstyr må skaffes selv. Vi forventer at alle har dette klart til hver time. Kroppsøving: Treningstøy til inne- og utebruk. Inne- og utesko. Svømmetøy og badehette til svømming (8. trinn). Matematikk: Alle elever på 8. trinn får passer, gradskive og kalkulator. Hvis eleven mister dette utstyret, må det anskaffes nytt. Dette kan kjøpes ved skolens kontor. Naturfag og kunst og håndverk: Vi bruker naturfaglab, kuh-rom og skolekjøkken ved Vikhammer skole. Elevene må derfor ha med innesko til disse timene. Alle elevene får sitt eget skap i klasserommet. Skapene skal låses med hengelås. Hvis eleven glemmer å ta med nøkkel, må låsen klippes. Eleven må da kjøpe ny hengelås. Skoleskyss Alle elever som bor lengre enn 4 km fra skolen, har rett til skoleskyss. Elevene dette gjelder, får et t-kort hvor riktig beløp i forhold til antall turer er fylt på. Mistet busskort må erstattes, dette koster 250 kr. Kortene deles ut hver høst så snart skolen har fått dem fra Nettbuss.

5 Fag, timetall og skolebøker Timetall i fagene er oppgitt i Kunnskapsløftet (læreplanen). Ved Vikhammer ungdomsskole har vi delt skoleåret inn i 2 perioder på 8. og 10. trinn, og 3 perioder på 9. trinn. Timetallet per uke for det enkelte fag vil variere med periodene. I oversikten under har vi derfor oppgitt gjennomsnittlig timetall per uke. Alle skolebøker registreres som lån ved skolebiblioteket. Det skal i tillegg skrives navn i boka. Det skal legges trekk på alle skolebøker, men vent til bøkene er registrert. Dersom en bok mistes, må denne erstattes. Hvis bøker legges igjen på skolen, skal dette gjøres i låst skap Lærebok RLE og 9.:Under samme himmel, 10.: Horisonter Norsk Kontekst Matematikk Sirkel 8A Sirkel 8B Naturfag Tellus Engelsk Voices in Time (Tekstbok og arbeidsbok) Annet Tysk: Noch Einmal fremmedspråk eller Spansk: ivale (Tekstbok og arbeidsbok) språklig fordypning Fransk: Formidable Samfunnsfag Geografi, Historie og Samfunnskunnskap Kunst og håndverk Akantus (brukes bare på skolen) Mat og helse Matlyst Musikk Opus Kroppsøving Klasse elevrådsarbeid Utdanningsvalg Min fremtid (arbeidshefte) Sum Timetallet gjelder undervisningstimer på 60 minutter. Merk at kunst og håndverk er avsluttende fag på 9. trinn.

6 Vurdering Elevene får vurdering i hvert enkelt fag, både formelt og uformelt. Med formell vurdering menes vurdering med karakter. Det brukes tallkarakterer fra 1 til 6, hvor 1 står for lav måloppnåelse og 6 står for høy måloppnåelse. Karakterene settes i forhold til hvor stor grad av måloppnåelse eleven har i forhold til kompetansemålene som er beskrevet i Kunnskapsløftet (læreplanen). Det blir utarbeidet læringsmål for hvert tema som det undervises i i det enkelte fag. I orden og oppførsel er karakterene god (G), nokså god (NG) og lite god (LG). Her vurderes eleven i forhold til skolens samværsregler og som beskrevet i opplæringsloven. Elevene får en terminkarakter i hvert fag. Karakterkort deles ut hvert halvår. Karakterkortet for 1. termin deles ut midtveis i skoleåret, dvs. fredag i uke 3. Uformell vurdering er vurdering uten karakter, dvs. muntlige eller skriftlige tilbakemeldinger til eleven. Eksempler på dette kan være muntlig tilbakemelding på et foredrag eller innspill i en time, eller en kommentar i en arbeidsbok. I forskrift til opplæringsloven presiseres det at elever og lærere har et gjensidig ansvar for at grunnlaget for vurdering skal være til stede. Elevenes ansvar består i å møte fram til og delta aktivt i opplæringen. Stort elevfravær kan resultere i at læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag for å vurdere elevens kompetanse. Dette vil kunne få store negative konsekvenser for eleven. Lærerens ansvar består i å legge til rette for at hun/han får et tilstrekkelig grunnlag til å vurdere elevens oppnådde kompetanse. Lenker til læreplanverk og opplæringsloven: Kunnskapsløftet: Opplæringsloven: Forskrift til opplæringsloven: Lenkene finnes også på skolens hjemmeside.

7 Nasjonale prøver I løpet av høsten skal alle elevene på 8. og 9. trinn gjennomføre nasjonale prøver i lesing og regning, og 8. trinn skal i tillegg ha nasjonal prøve i engelsk. Prøven i lesing er en papirprøve og gjennomføres onsdag 14. september, mens prøvene i engelsk og regning gjennomføres elektronisk i uke 39 (engelsk) og uke 43 (regning). Mer informasjon om nasjonale prøver finnes på Skolerute Dette er skoleruta for Malvik kommune. I tillegg utarbeider skolen egne planer for hvert halvår, hvor det legges inn foreldremøter, tentamener og andre aktiviteter. Denne planen finnes på skolens hjemmeside. HØST 2011 Uke Dager Merknader 33 5 Studiedag for ansatte i skole og barnehage torsdag 18. august og fredag 19. august 34 5 Skolestart mandag 22. august Fri i forbindelse med valgdag 12. september Høstferie for elever uke 41 ( oktober) Studiedag for ansatte i skole og barnehage fredag 25. november Siste skoledag før juleferie onsdag 21. desember 52 0 Juleferie Totalt 81 Totalt antall undervisningsdager høst = 81

8 VÅR 2012 Uke Dager Merknader 1 4 Første skoledag etter jul er tirsdag 3. januar. Studiedag for ansatte i skole, SFO og barnehage mandag 2. januar Vinterferie Påskeferie 15 0 Skolefri mandag 9. april (2. påskedag) Skolefri tirsdag 1. mai (offentlig høytidsdag) Skolefri torsdag 17. mai (grunnlovsdag/kr. Himmelfartsdag) og fredag 18. mai. Studiedag for ansatte i barneh. 18. mai Skolefri mandag 28. mai (2. pinsedag). Studiedag for ansatte i barnehage fredag 1. juni Siste skoledag fredag 22. juni Mandag 25. juni. Studiedag for ansatte i skole. Totalt 109 Totalt antall undervisningsdager vår = 109. Årstotal undervisningsdager for elever i grunnskolen. 5 studiedager for ansatte i skole, SFO og barnehage.

9 ORDENSREGLER Skolens ordensreglement er en forskrift etter Forvaltningsloven 2 og Opplæringsloven 2-9 og 3-8. Forskriften er vedtatt i skolemiljøutvalget ved Vikhammer ungdomsskole. Ordensreglene gjøres kjent for elever og foresatte ved gjennomgang for elevene og brev til foresatte. Ordensreglene gjelder i skoletid, på skolevei og buss og på utflukter og turer i skolens regi. Reglementet regulerer grunnlag for vurdering i orden og adferd jmf. Forskrift til opplæringsloven 3-5. Generell oppførsel Malvikskolen skal gi elevene de beste muligheter for læring og utvikling. Det er derfor viktig å skape et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte på den enkelte skole. Alle elever skal følge vanlige lover og regler i samfunnet, herunder alminnelig god folkeskikk. Regler for orden og oppførsel Vis hensyn og respekt for alle Hold arbeidsro i timene og vis respekt for undervisningen Møt presis til timer og avtaler Gjør skolearbeidet til avtalt tid. Hold god orden Hold skolens område rent og ryddig. Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og stell pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell. Ta godt vare på personlige eiendeler. Unngå å ta med verdisaker på skolen. La andres eiendeler være i fred. Banning, slåssing og forstyrrelser av andres lek er å vise manglende respekt og hensyn Rasistiske utsagn og handlinger er ikke tillatt. Mobbing skal ikke forekomme. Malvikskolen er mobbefri sone. Se egen mobbeplan. Seksuell trakassering er ikke tillatt Sjikane på grunn av religion eller livssyn er ikke tillatt. Dersom en elev må avbryte undervisningen før skoledagen er slutt, skal foreldre varsles før eleven forlater skolen. Kontaktlærer, faglærer eller kontoret kontaktes først.

10 Alle kan ferdes fritt innenfor skolens område i skoletiden når ikke annet er avtalt. I matfriminuttet kan elevene ferdes utenfor skolens område etter nærmere avtale. Konsekvens ved klage fra naboer: Inndragelse av frihet til å forlate skolen i matfri for hele skolen. Det er ikke tillatt med godteri og brus på skolen. Det åpnes for unntak ved spesielle anledninger. Unntakene skal være kjent for alle. Konsekvens ved brudd: godteri blir inndratt. All bruk av rusmidler i skoletida eller ved skolearrangementer, er forbudt. Forbudet gjelder også bruk av tobakk (røyking, snus og annet). Mobiltelefoner skal være avslått/ lydløs i undervisningstimer når ikke noe annet er avtalt. Konsekvens ved brudd: Midlertidig inndragning av mobiltelefon som misbrukes. Mobiltelefon tilbakeleveres ved skoleslutt. Ved gjentakelser inndras telefon, foresatte varsles og må hente utstyret. Sykler og sparksykler plasseres på avtalte steder. Det er tillatt å sykle på anviste steder på skolens område i friminuttene. Det er forbudt å sykle på Vikhammer skoles område. Konsekvens ved brudd: Midlertidig inndragning av utstyr, og ved klager inndras tillatelse til å sykle på anviste steder. Alt datautstyr og internett skal brukes i samsvar med underskrevet kontrakt. Konsekvens ved brudd: mister tilgang til skolens nettverk og internett i inntil 1 mnd ved brudd på datakontrakt. Snøballkasting er forbudt. Hjelm er påbudt ved sykkelturer.

11 Tiltak mot brudd på ordensreglene sanksjoner Alle sanksjoner skal være slik at elevene vil forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette. Elevene skal hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg. Brudd på regler som følger av lov eller reglement kan sanksjoneres etter reglene i dette kapittel, hvis ikke annet er særskilt nevnt. Vikhammer ungdomsskole vil normalt benytte følgende sanksjoner mot brudd på ordensregler: Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler. Skader kan kreves erstattet med inntil 5000 kr, jf skadeerstatningsloven 1-2 Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver. Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer Muntlig/skriftlig advarsel fra rektor Ved ugyldig fravær blir alltid foresatte kontaktet, og eleven skal ha oppfølgingssamtale med kontaktlærer/sosiallærer Ved inndragelse av "farlige gjenstander" som kniv, softgun, fyrverkeri o.l blir politiet varslet, og gjenstand overleveres politiet. Dersom klasser ikke klarer å holde orden i klasserommet, blir det stengt av i friminuttene. Bortvisning fra klasse/gruppe for resten av timen/arbeidsperioden etter rektors avgjørelse (myndigheten kan ikke delegeres, opplæringslovens 2 10). Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse Midlertidig eller permanent klassebytte Midlertidig eller permanent skolebytte Bortvisning fra skolen i inntil 3 dager Anmeldelse av ulovlige forhold Nedsatt karakter i orden og oppførsel Det vil gjøres skjønnsmessige vurderinger avhengig av alvorlighetsgrad på brudd på ordensreglene. Reglementet vedtatt i skolens samarbeidsutvalg 7. april 2010.

12 Skolemiljø Ved Vikhammer ungdomsskole arbeider vi kontinuerlig med elevenes klasse- og skolemiljø, bl.a. gjennom klasseråd, elevråd og Det er mitt valg. Trivsel er også et viktig tema i elevsamtale mellom kontaktlærer og elev, som er en planlagt samtale som gjennomføres en gang hvert halvår. Elevenes fysiske og psykiske trivsel omtales i opplæringslovens kapittel 9a-3: 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (i kraft 1 april 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735). Dersom foreldre får mistanke om at barnet ikke trives på skolen, ta kontakt med kontaktlærer, undervisningsinspektør, rektor eller sosiallærer. Når vi får melding om mobbing, forsøker vi å løse dette på lavest mulig nivå. Vi behandler saken etter skolens mobbeplan. Planen finnes på skolens internettside.

13 Fravær I følge forskrift til opplæringsloven 3-41, skal alt fravær føres på vitemålet. Eleven og foresatte kan imidlertid kreve at inntil 10 dager per opplæringsår ikke føres på vitnemålet dersom fraværet skyldes gitte årsaker. Dokumentert fravær som skyldes helsegrunner kan kreves ikke ført på vitnemålet. Fraværet må ha vart i mer enn 4 dager. Gyldig dokumentasjon er legeerklæring, og fravær kan strykes fra og med fjerde fraværsdag. Det er svært viktig at foreldre skriver melding i meldebok ved fravær. Meldeboka blir viktig som dokumentasjon i forhold til fravær, og vi godtar derfor ikke melding på lapper. Hvis boka mistes, kan ny kjøpes for 5 kr på skolens kontor. Fravær uten melding er ugyldig fravær. Hvis foreldre/foresatte ønsker å be eleven fri fra skolen, skal det leveres melding i god tid på forhånd. Kontaktlærer kan gi fri i inntil 1 dag. Det søkes om permisjon for lengre tidsrom på eget skjema som finnes på skolens hjemmeside. Skjemaet leveres eller sendes på e-post til undervisningsinspektør. Ved idretts-/musikkarrangementer o.l., skal foreldrene (ikke idrettslag e.l.) søke fri sitt barn. Hvis eleven blir syk og må gå hjem i løpet av skoledagen, blir hjemmet først kontaktet. Vi ønsker likevel at dere skriver melding i meldebok, slik at fraværet er dokumentert. Forskrift til opplæringsloven Føring av fråvær i grunnskolen Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråvær førast på vitnemålet. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar. Eleven eller foreldra kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet. Dette gjeld berre når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaka til fråværet. Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand. For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje vert ført på vitnemålet: a) dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar b) innvilga permisjon etter opplæringslova For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag. Opplæringsloven 2-11: Permisjon frå den pliktige opplæringa Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

14 Fritak for aktiviteter Elever kan få fritak fra aktiviteter som oppleves som utøving av en annen religion eller livssyn. Opplæringsloven sier: 23a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa Skolen skal vise respekt for elevane og foreldra sine religiøse og filosofiske overtydingar og sikreretten til likeverdig opplæring. Elevar skal etter skriftleg melding frå foreldra få fritak frå dei delar av undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som utøving av ein annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på same grunnlag opplever som støytande eller krenkjande. Det er ikkje nødvendig å grunngi melding om fritak etter første punktum. Det kan ikkje krevjast fritak frå opplæring om kunnskapsinnhaldet i dei ulike emna i læreplanen. Dersom skolen på eit slikt grunnlag ikkje godtek ei melding om fritak, må skolen behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Skolen skal ved melding om fritak sjå til at fritaket blir gjennomført, og leggje til rette for tilpassa opplæring innanfor læreplanen. Skoleeigaren skal årleg informere elevane og foreldra til elevar under 15 år om reglane for fritak og om innhaldet i opplæringa. Elevar som har fylt 15 år, gir sjølv skriftleg melding som nemnt i første ledd. Ved Vikhammer ungdomsskole kan dette være aktuelt ved besøk kirker og lignende i forbindelse med opplegg i undervisninga. Skolen har ingen tradisjoner med innslag av religiøs art ved avslutninger jul eller sommer.

15 Foreldrekontakter, FAU og samarbeidsutvalget Hver klasse velger 2 klassekontakter og 2 varaer på høstens foreldremøte. Neste år vil varaene rykke opp som klassekontakter, og 2 nye varaer velges. Å bidra som klassekontakt er en unik sjanse til å gjøre en innsats for skolemiljøet, og du får også anledning til å bli bedre kjent med foreldrene til de andre elevene i klassen. Viktige oppgaver for klassekontaktene er å være ansvarlige for noen arrangementer for elevene, og de kan også ta opp saker med skolen på vegne av foreldregruppa. Alle foreldre er medlemmer av skolens foreldreråd. Blant medlemmene velges representanter til foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). Dette skjer på foreldrerådets årsmøte som avholdes i mai/juni. FAU har møter siste onsdag i hver måned, og i tillegg til å delta i drøfting av ulike saker på skolen, har de følgende faste oppgaver: Bestemme hvilke mål og tiltak som skal stå under Foresatte i skolens virksomhetsplan. Støtte 8. klassekontakter i oppgaven med å arrangere bli-kjent-kvelder for elever og foreldre Arrangere temamøte for foreldre etter påske Være arrangør for 10. klasseavslutning i juni Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. SU kan uttale seg om følgende: Forslag til budsjett Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen Plan for hjem-skole-samarbeid Skolevurdering Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene Skolens informasjonsvirksomhet Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket Fritidsaktiviteter Skoleskyss Trafikkforholdene og hvordan skoleveien kan sikres Ordensreglementet

16 Operasjon Dagsverk Elevene ved Vikhammer ungdomsskole har i mange år bidratt til at ungdommer i utviklingsland har fått støtte til å gjennomføre utdanning. Under OD-aksjonen høsten 2010 samlet vi inn hele kr! Under Operasjon Dagsverk jobber elevene en dag for privatpersoner eller bedrifter, og får betalt 300 kr for denne jobben. Dette samles inn på skolen, og sendes til OD sentralt. Det er frivillig om man ønsker å delta i aksjonen, og for de som ikke ønsker å delta, har vi et eget opplegg på skolen på OD-dagen. I samarbeid med Plan Norge og Plan Rwanda skal årets OD-prosjekt sikre at ungdom i Rwanda, både jenter, gutter og unge med nedsatt funksjonsevne, får tilbud om og støtte til å gjennomføre ungdoms- og videregående skole. Som en konsekvens av krigen og folkemordet, samt stor spredning av hiv/aids, har Rwanda en svært ung befolkning. Behovet for utdanning og kvalifisert arbeidskraft er enorm. Selv om nesten alle barna i landet starter på skolen, er det dessverre mange som faller fra underveis. Fire av fem slutter før ungdomsskolen. Utdanning er avgjørende for å bekjempe fattigdom, og landets fremtid avhenger av den kunnskapen ungdommen tilegner seg. Årets OD-dag er 27. oktober. Ønsker du å delta, kan det være lurt å gjøre avtale med arbeidsgiver så raskt som mulig, da det kan bli stor konkurranse om jobbene!

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2015/2016 Tlf. 73 98 70 00 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 20 Innhold side 3 Hilsen fra rektor 4 Ordensreglement

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2014-2015 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2014/2015 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9.

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016 KRUSELØKKA UNGDOMSSKOLE Postadresse: Postboks 237, 1702 SARPSBORG Besøksadresse: Hans Nielsen Haugesgt. 33 Tlf. kontor: 69 11 62 50 Hjemmeside: http://sarpsborg.com/kruselokkaungdomsskole/ E-mail: kruseloekka.ungdomsskole@sarpsborg.com

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger Levanger kommune DK 15.06.11, sak 13/11, rev. 21.02.12, rev. 25.08.15 (pkt. 6.6) Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger 1. Innledning 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Velkommen til Kongsberg videregående skole! Du leser nå et informasjonshefte som skolen deler ut til alle som er nye elever på Kongsberg

Detaljer

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1 2013/2014 2013/2014 1 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag

Detaljer

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2014/2015 1 VELKOMMEN TIL KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE! Våre kjerneverdier er: trygghet og læring profesjonalitet og engasjement fellesskap og mangfold Du leser nå et informasjonshefte

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon:

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon: Informasjonshefte Skoleåret 2014/2015 Skolens visjon: Levende kunnskap Din innsats Vår framtid Risør videregående skole Besøksadresse: Sirisvei 8 Postadresse: Postboks 1025 Randvik 4955 Risør Tlf. 37 14

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15 Informasjonshefte elever Skoleåret 2014/15 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015... 2 SKOLENS ULIKE BYGNINGER... 3 VÅRE HUSREGLER... 4 «DEN GODE TIMEN»... 5 GOD

Detaljer

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår.

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Velkommen til et nytt skoleår! Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Informasjonsheftet er laget for brukere av skolen, elever, lærere

Detaljer

Nes ungdomsskole. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø. Nes kommune Nes ungdomsskole 01.08.2011 www.nes-bu.kommune.

Nes ungdomsskole. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø. Nes kommune Nes ungdomsskole 01.08.2011 www.nes-bu.kommune. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø «skal være en inkluderende skole som arbeider for å gi alle elevene høy livskvalitet. Gjennom vektlegging av helse, miljø og å legge

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer