Velkommen til. Informasjonshefte Høsten Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til. Informasjonshefte Høsten 2011. Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40 www.vikhammerungdomsskole.no"

Transkript

1 Velkommen til Informasjonshefte Høsten 2011 Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf

2 Kontaktinformasjon Vikhammer ungdomsskole 7560 Vikhammer Tlf E-post: Rektor Ester Sandtrø Tlf , E-post: Førstesekretær Turid Kvamstad Tlf , E-post: Undervisningsinspektør 8. trinn Cecilie Marie Karlsen Tlf , E-post: Undervisningsinspektør 9. trinn Bodil Furuhaug Westby Tlf , E-post: Undervisningsinspektør 10. trinn Camilla Dahlen Tlf , E-post: Sosiallærer Cecilie Marie Karlsen Se kontaktinformasjon ovenfor. Tilgjengelig for elever mandag, tirsdag, onsdag, fredag mellom , torsdager mellom Helsesøster May Britt Fuglem Er på skolen hver mandag kl I tillegg vil hun være her 1 av 4 onsdager og 3 av 4 torsdager (se nedenfor). Telefon på skolen: Telefon helsestasjonen: Onsdager/torsdager i høsthalvåret: (22.12) (28.12) Onsdager Torsdager

3 Foreldrekontakt Det avholdes et foreldremøte klassevis og en individuell utviklingssamtale med elev og foreldre per halvår. I noen tilfeller kan det være aktuelt med flere møter. I tillegg er det selvfølgelig mulig å ta kontakt på telefon og e-post. Skolens hjemmeside og fronter På skolens hjemmeside (www.vikhammerungdomsskole.no) vil dere kunne finne nyheter og informasjon som gjelder hele skolen og lenker til sider med informasjon som er nyttig for foreldre og elever. Her legger vi også ut bilder og reportasjer fra aktiviteter vi gjennomfører. På fronter (innlogging via hjemmesiden eller vil dere finne nyheter, ukeplaner, informasjon og skriv som gjelder den enkelte klasse. Her kan elevene levere oppgaver og gjennomføre prøver. Alle elever har eget brukernavn og passord. Foreldrene i hver klasse har fått et felles brukernavn og passord. Dette vil det bli opplyst om på foreldremøtene. Hvis foreldre ønsker eget brukernavn og passord, ta kontakt med Bodil F. Westby Inndeling av skoledagen Skoledagen varer fra til Skoledagen er inndelt slik: : Undervisning : Friminutt : Undervisning : Spising og friminutt : Undervisning : Friminutt : Undervisning

4 Mat Elevene får en frukt hver dag. Frukten spises ca. kl I matfriminuttet som starter kl , spiser elevene egen matpakke. Melk og juice kan bestilles på og nærmere informasjon finnes også på vår hjemmeside. Fra kl har elevene mulighet til å kjøpe enkel mat (som for eksempel pizza, rundstykker og fylte horn), melk, juice, iste og jogurt m.m. i skolens kantine. Kantina drives av elevrådet. Utstyr Skrivesaker: Alle elever får utdelt blyant og viskelær ved skolestart. Annet utstyr må skaffes selv. Vi forventer at alle har dette klart til hver time. Kroppsøving: Treningstøy til inne- og utebruk. Inne- og utesko. Svømmetøy og badehette til svømming (8. trinn). Matematikk: Alle elever på 8. trinn får passer, gradskive og kalkulator. Hvis eleven mister dette utstyret, må det anskaffes nytt. Dette kan kjøpes ved skolens kontor. Naturfag og kunst og håndverk: Vi bruker naturfaglab, kuh-rom og skolekjøkken ved Vikhammer skole. Elevene må derfor ha med innesko til disse timene. Alle elevene får sitt eget skap i klasserommet. Skapene skal låses med hengelås. Hvis eleven glemmer å ta med nøkkel, må låsen klippes. Eleven må da kjøpe ny hengelås. Skoleskyss Alle elever som bor lengre enn 4 km fra skolen, har rett til skoleskyss. Elevene dette gjelder, får et t-kort hvor riktig beløp i forhold til antall turer er fylt på. Mistet busskort må erstattes, dette koster 250 kr. Kortene deles ut hver høst så snart skolen har fått dem fra Nettbuss.

5 Fag, timetall og skolebøker Timetall i fagene er oppgitt i Kunnskapsløftet (læreplanen). Ved Vikhammer ungdomsskole har vi delt skoleåret inn i 2 perioder på 8. og 10. trinn, og 3 perioder på 9. trinn. Timetallet per uke for det enkelte fag vil variere med periodene. I oversikten under har vi derfor oppgitt gjennomsnittlig timetall per uke. Alle skolebøker registreres som lån ved skolebiblioteket. Det skal i tillegg skrives navn i boka. Det skal legges trekk på alle skolebøker, men vent til bøkene er registrert. Dersom en bok mistes, må denne erstattes. Hvis bøker legges igjen på skolen, skal dette gjøres i låst skap Lærebok RLE og 9.:Under samme himmel, 10.: Horisonter Norsk Kontekst Matematikk Sirkel 8A Sirkel 8B Naturfag Tellus Engelsk Voices in Time (Tekstbok og arbeidsbok) Annet Tysk: Noch Einmal fremmedspråk eller Spansk: ivale (Tekstbok og arbeidsbok) språklig fordypning Fransk: Formidable Samfunnsfag Geografi, Historie og Samfunnskunnskap Kunst og håndverk Akantus (brukes bare på skolen) Mat og helse Matlyst Musikk Opus Kroppsøving Klasse elevrådsarbeid Utdanningsvalg Min fremtid (arbeidshefte) Sum Timetallet gjelder undervisningstimer på 60 minutter. Merk at kunst og håndverk er avsluttende fag på 9. trinn.

6 Vurdering Elevene får vurdering i hvert enkelt fag, både formelt og uformelt. Med formell vurdering menes vurdering med karakter. Det brukes tallkarakterer fra 1 til 6, hvor 1 står for lav måloppnåelse og 6 står for høy måloppnåelse. Karakterene settes i forhold til hvor stor grad av måloppnåelse eleven har i forhold til kompetansemålene som er beskrevet i Kunnskapsløftet (læreplanen). Det blir utarbeidet læringsmål for hvert tema som det undervises i i det enkelte fag. I orden og oppførsel er karakterene god (G), nokså god (NG) og lite god (LG). Her vurderes eleven i forhold til skolens samværsregler og som beskrevet i opplæringsloven. Elevene får en terminkarakter i hvert fag. Karakterkort deles ut hvert halvår. Karakterkortet for 1. termin deles ut midtveis i skoleåret, dvs. fredag i uke 3. Uformell vurdering er vurdering uten karakter, dvs. muntlige eller skriftlige tilbakemeldinger til eleven. Eksempler på dette kan være muntlig tilbakemelding på et foredrag eller innspill i en time, eller en kommentar i en arbeidsbok. I forskrift til opplæringsloven presiseres det at elever og lærere har et gjensidig ansvar for at grunnlaget for vurdering skal være til stede. Elevenes ansvar består i å møte fram til og delta aktivt i opplæringen. Stort elevfravær kan resultere i at læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag for å vurdere elevens kompetanse. Dette vil kunne få store negative konsekvenser for eleven. Lærerens ansvar består i å legge til rette for at hun/han får et tilstrekkelig grunnlag til å vurdere elevens oppnådde kompetanse. Lenker til læreplanverk og opplæringsloven: Kunnskapsløftet: Opplæringsloven: Forskrift til opplæringsloven: Lenkene finnes også på skolens hjemmeside.

7 Nasjonale prøver I løpet av høsten skal alle elevene på 8. og 9. trinn gjennomføre nasjonale prøver i lesing og regning, og 8. trinn skal i tillegg ha nasjonal prøve i engelsk. Prøven i lesing er en papirprøve og gjennomføres onsdag 14. september, mens prøvene i engelsk og regning gjennomføres elektronisk i uke 39 (engelsk) og uke 43 (regning). Mer informasjon om nasjonale prøver finnes på Skolerute Dette er skoleruta for Malvik kommune. I tillegg utarbeider skolen egne planer for hvert halvår, hvor det legges inn foreldremøter, tentamener og andre aktiviteter. Denne planen finnes på skolens hjemmeside. HØST 2011 Uke Dager Merknader 33 5 Studiedag for ansatte i skole og barnehage torsdag 18. august og fredag 19. august 34 5 Skolestart mandag 22. august Fri i forbindelse med valgdag 12. september Høstferie for elever uke 41 ( oktober) Studiedag for ansatte i skole og barnehage fredag 25. november Siste skoledag før juleferie onsdag 21. desember 52 0 Juleferie Totalt 81 Totalt antall undervisningsdager høst = 81

8 VÅR 2012 Uke Dager Merknader 1 4 Første skoledag etter jul er tirsdag 3. januar. Studiedag for ansatte i skole, SFO og barnehage mandag 2. januar Vinterferie Påskeferie 15 0 Skolefri mandag 9. april (2. påskedag) Skolefri tirsdag 1. mai (offentlig høytidsdag) Skolefri torsdag 17. mai (grunnlovsdag/kr. Himmelfartsdag) og fredag 18. mai. Studiedag for ansatte i barneh. 18. mai Skolefri mandag 28. mai (2. pinsedag). Studiedag for ansatte i barnehage fredag 1. juni Siste skoledag fredag 22. juni Mandag 25. juni. Studiedag for ansatte i skole. Totalt 109 Totalt antall undervisningsdager vår = 109. Årstotal undervisningsdager for elever i grunnskolen. 5 studiedager for ansatte i skole, SFO og barnehage.

9 ORDENSREGLER Skolens ordensreglement er en forskrift etter Forvaltningsloven 2 og Opplæringsloven 2-9 og 3-8. Forskriften er vedtatt i skolemiljøutvalget ved Vikhammer ungdomsskole. Ordensreglene gjøres kjent for elever og foresatte ved gjennomgang for elevene og brev til foresatte. Ordensreglene gjelder i skoletid, på skolevei og buss og på utflukter og turer i skolens regi. Reglementet regulerer grunnlag for vurdering i orden og adferd jmf. Forskrift til opplæringsloven 3-5. Generell oppførsel Malvikskolen skal gi elevene de beste muligheter for læring og utvikling. Det er derfor viktig å skape et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte på den enkelte skole. Alle elever skal følge vanlige lover og regler i samfunnet, herunder alminnelig god folkeskikk. Regler for orden og oppførsel Vis hensyn og respekt for alle Hold arbeidsro i timene og vis respekt for undervisningen Møt presis til timer og avtaler Gjør skolearbeidet til avtalt tid. Hold god orden Hold skolens område rent og ryddig. Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og stell pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell. Ta godt vare på personlige eiendeler. Unngå å ta med verdisaker på skolen. La andres eiendeler være i fred. Banning, slåssing og forstyrrelser av andres lek er å vise manglende respekt og hensyn Rasistiske utsagn og handlinger er ikke tillatt. Mobbing skal ikke forekomme. Malvikskolen er mobbefri sone. Se egen mobbeplan. Seksuell trakassering er ikke tillatt Sjikane på grunn av religion eller livssyn er ikke tillatt. Dersom en elev må avbryte undervisningen før skoledagen er slutt, skal foreldre varsles før eleven forlater skolen. Kontaktlærer, faglærer eller kontoret kontaktes først.

10 Alle kan ferdes fritt innenfor skolens område i skoletiden når ikke annet er avtalt. I matfriminuttet kan elevene ferdes utenfor skolens område etter nærmere avtale. Konsekvens ved klage fra naboer: Inndragelse av frihet til å forlate skolen i matfri for hele skolen. Det er ikke tillatt med godteri og brus på skolen. Det åpnes for unntak ved spesielle anledninger. Unntakene skal være kjent for alle. Konsekvens ved brudd: godteri blir inndratt. All bruk av rusmidler i skoletida eller ved skolearrangementer, er forbudt. Forbudet gjelder også bruk av tobakk (røyking, snus og annet). Mobiltelefoner skal være avslått/ lydløs i undervisningstimer når ikke noe annet er avtalt. Konsekvens ved brudd: Midlertidig inndragning av mobiltelefon som misbrukes. Mobiltelefon tilbakeleveres ved skoleslutt. Ved gjentakelser inndras telefon, foresatte varsles og må hente utstyret. Sykler og sparksykler plasseres på avtalte steder. Det er tillatt å sykle på anviste steder på skolens område i friminuttene. Det er forbudt å sykle på Vikhammer skoles område. Konsekvens ved brudd: Midlertidig inndragning av utstyr, og ved klager inndras tillatelse til å sykle på anviste steder. Alt datautstyr og internett skal brukes i samsvar med underskrevet kontrakt. Konsekvens ved brudd: mister tilgang til skolens nettverk og internett i inntil 1 mnd ved brudd på datakontrakt. Snøballkasting er forbudt. Hjelm er påbudt ved sykkelturer.

11 Tiltak mot brudd på ordensreglene sanksjoner Alle sanksjoner skal være slik at elevene vil forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette. Elevene skal hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg. Brudd på regler som følger av lov eller reglement kan sanksjoneres etter reglene i dette kapittel, hvis ikke annet er særskilt nevnt. Vikhammer ungdomsskole vil normalt benytte følgende sanksjoner mot brudd på ordensregler: Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler. Skader kan kreves erstattet med inntil 5000 kr, jf skadeerstatningsloven 1-2 Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver. Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer Muntlig/skriftlig advarsel fra rektor Ved ugyldig fravær blir alltid foresatte kontaktet, og eleven skal ha oppfølgingssamtale med kontaktlærer/sosiallærer Ved inndragelse av "farlige gjenstander" som kniv, softgun, fyrverkeri o.l blir politiet varslet, og gjenstand overleveres politiet. Dersom klasser ikke klarer å holde orden i klasserommet, blir det stengt av i friminuttene. Bortvisning fra klasse/gruppe for resten av timen/arbeidsperioden etter rektors avgjørelse (myndigheten kan ikke delegeres, opplæringslovens 2 10). Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse Midlertidig eller permanent klassebytte Midlertidig eller permanent skolebytte Bortvisning fra skolen i inntil 3 dager Anmeldelse av ulovlige forhold Nedsatt karakter i orden og oppførsel Det vil gjøres skjønnsmessige vurderinger avhengig av alvorlighetsgrad på brudd på ordensreglene. Reglementet vedtatt i skolens samarbeidsutvalg 7. april 2010.

12 Skolemiljø Ved Vikhammer ungdomsskole arbeider vi kontinuerlig med elevenes klasse- og skolemiljø, bl.a. gjennom klasseråd, elevråd og Det er mitt valg. Trivsel er også et viktig tema i elevsamtale mellom kontaktlærer og elev, som er en planlagt samtale som gjennomføres en gang hvert halvår. Elevenes fysiske og psykiske trivsel omtales i opplæringslovens kapittel 9a-3: 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (i kraft 1 april 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735). Dersom foreldre får mistanke om at barnet ikke trives på skolen, ta kontakt med kontaktlærer, undervisningsinspektør, rektor eller sosiallærer. Når vi får melding om mobbing, forsøker vi å løse dette på lavest mulig nivå. Vi behandler saken etter skolens mobbeplan. Planen finnes på skolens internettside.

13 Fravær I følge forskrift til opplæringsloven 3-41, skal alt fravær føres på vitemålet. Eleven og foresatte kan imidlertid kreve at inntil 10 dager per opplæringsår ikke føres på vitnemålet dersom fraværet skyldes gitte årsaker. Dokumentert fravær som skyldes helsegrunner kan kreves ikke ført på vitnemålet. Fraværet må ha vart i mer enn 4 dager. Gyldig dokumentasjon er legeerklæring, og fravær kan strykes fra og med fjerde fraværsdag. Det er svært viktig at foreldre skriver melding i meldebok ved fravær. Meldeboka blir viktig som dokumentasjon i forhold til fravær, og vi godtar derfor ikke melding på lapper. Hvis boka mistes, kan ny kjøpes for 5 kr på skolens kontor. Fravær uten melding er ugyldig fravær. Hvis foreldre/foresatte ønsker å be eleven fri fra skolen, skal det leveres melding i god tid på forhånd. Kontaktlærer kan gi fri i inntil 1 dag. Det søkes om permisjon for lengre tidsrom på eget skjema som finnes på skolens hjemmeside. Skjemaet leveres eller sendes på e-post til undervisningsinspektør. Ved idretts-/musikkarrangementer o.l., skal foreldrene (ikke idrettslag e.l.) søke fri sitt barn. Hvis eleven blir syk og må gå hjem i løpet av skoledagen, blir hjemmet først kontaktet. Vi ønsker likevel at dere skriver melding i meldebok, slik at fraværet er dokumentert. Forskrift til opplæringsloven Føring av fråvær i grunnskolen Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråvær førast på vitnemålet. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar. Eleven eller foreldra kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet. Dette gjeld berre når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaka til fråværet. Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand. For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje vert ført på vitnemålet: a) dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar b) innvilga permisjon etter opplæringslova For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag. Opplæringsloven 2-11: Permisjon frå den pliktige opplæringa Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

14 Fritak for aktiviteter Elever kan få fritak fra aktiviteter som oppleves som utøving av en annen religion eller livssyn. Opplæringsloven sier: 23a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa Skolen skal vise respekt for elevane og foreldra sine religiøse og filosofiske overtydingar og sikreretten til likeverdig opplæring. Elevar skal etter skriftleg melding frå foreldra få fritak frå dei delar av undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som utøving av ein annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på same grunnlag opplever som støytande eller krenkjande. Det er ikkje nødvendig å grunngi melding om fritak etter første punktum. Det kan ikkje krevjast fritak frå opplæring om kunnskapsinnhaldet i dei ulike emna i læreplanen. Dersom skolen på eit slikt grunnlag ikkje godtek ei melding om fritak, må skolen behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Skolen skal ved melding om fritak sjå til at fritaket blir gjennomført, og leggje til rette for tilpassa opplæring innanfor læreplanen. Skoleeigaren skal årleg informere elevane og foreldra til elevar under 15 år om reglane for fritak og om innhaldet i opplæringa. Elevar som har fylt 15 år, gir sjølv skriftleg melding som nemnt i første ledd. Ved Vikhammer ungdomsskole kan dette være aktuelt ved besøk kirker og lignende i forbindelse med opplegg i undervisninga. Skolen har ingen tradisjoner med innslag av religiøs art ved avslutninger jul eller sommer.

15 Foreldrekontakter, FAU og samarbeidsutvalget Hver klasse velger 2 klassekontakter og 2 varaer på høstens foreldremøte. Neste år vil varaene rykke opp som klassekontakter, og 2 nye varaer velges. Å bidra som klassekontakt er en unik sjanse til å gjøre en innsats for skolemiljøet, og du får også anledning til å bli bedre kjent med foreldrene til de andre elevene i klassen. Viktige oppgaver for klassekontaktene er å være ansvarlige for noen arrangementer for elevene, og de kan også ta opp saker med skolen på vegne av foreldregruppa. Alle foreldre er medlemmer av skolens foreldreråd. Blant medlemmene velges representanter til foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). Dette skjer på foreldrerådets årsmøte som avholdes i mai/juni. FAU har møter siste onsdag i hver måned, og i tillegg til å delta i drøfting av ulike saker på skolen, har de følgende faste oppgaver: Bestemme hvilke mål og tiltak som skal stå under Foresatte i skolens virksomhetsplan. Støtte 8. klassekontakter i oppgaven med å arrangere bli-kjent-kvelder for elever og foreldre Arrangere temamøte for foreldre etter påske Være arrangør for 10. klasseavslutning i juni Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. SU kan uttale seg om følgende: Forslag til budsjett Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen Plan for hjem-skole-samarbeid Skolevurdering Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene Skolens informasjonsvirksomhet Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket Fritidsaktiviteter Skoleskyss Trafikkforholdene og hvordan skoleveien kan sikres Ordensreglementet

16 Operasjon Dagsverk Elevene ved Vikhammer ungdomsskole har i mange år bidratt til at ungdommer i utviklingsland har fått støtte til å gjennomføre utdanning. Under OD-aksjonen høsten 2010 samlet vi inn hele kr! Under Operasjon Dagsverk jobber elevene en dag for privatpersoner eller bedrifter, og får betalt 300 kr for denne jobben. Dette samles inn på skolen, og sendes til OD sentralt. Det er frivillig om man ønsker å delta i aksjonen, og for de som ikke ønsker å delta, har vi et eget opplegg på skolen på OD-dagen. I samarbeid med Plan Norge og Plan Rwanda skal årets OD-prosjekt sikre at ungdom i Rwanda, både jenter, gutter og unge med nedsatt funksjonsevne, får tilbud om og støtte til å gjennomføre ungdoms- og videregående skole. Som en konsekvens av krigen og folkemordet, samt stor spredning av hiv/aids, har Rwanda en svært ung befolkning. Behovet for utdanning og kvalifisert arbeidskraft er enorm. Selv om nesten alle barna i landet starter på skolen, er det dessverre mange som faller fra underveis. Fire av fem slutter før ungdomsskolen. Utdanning er avgjørende for å bekjempe fattigdom, og landets fremtid avhenger av den kunnskapen ungdommen tilegner seg. Årets OD-dag er 27. oktober. Ønsker du å delta, kan det være lurt å gjøre avtale med arbeidsgiver så raskt som mulig, da det kan bli stor konkurranse om jobbene!

Velkommen til. Informasjonshefte Høsten 2013. Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 97 24 80 www.vikhammerungdomsskole.no

Velkommen til. Informasjonshefte Høsten 2013. Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 97 24 80 www.vikhammerungdomsskole.no Velkommen til Informasjonshefte Høsten 2013 Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 97 24 80 www.vikhammerungdomsskole.no Kontaktinformasjon Vikhammer ungdomsskole 7560 Vikhammer Tlf. 73 97 24 80

Detaljer

Velkommen til. Informasjonshefte Høsten 2014. Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 97 24 80 www.vikhammerungdomsskole.no

Velkommen til. Informasjonshefte Høsten 2014. Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 97 24 80 www.vikhammerungdomsskole.no Velkommen til Informasjonshefte Høsten 2014 Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 97 24 80 www.vikhammerungdomsskole.no Kontaktinformasjon Vikhammer ungdomsskole 7560 Vikhammer Tlf. 73 97 24 80

Detaljer

Velkommen til. Informasjonshefte Høsten Vikhammer ungdomsskole, Malvikvegen 305, 7560 Vikhammer Tlf

Velkommen til. Informasjonshefte Høsten Vikhammer ungdomsskole, Malvikvegen 305, 7560 Vikhammer Tlf Velkommen til Informasjonshefte Høsten 2017 Vikhammer ungdomsskole, Malvikvegen 305, 7560 Vikhammer Tlf. 73 97 24 80 www.vikhammerungdomsskole.no Kontaktinformasjon Vikhammer ungdomsskole Malvikvegen 305

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Innledning 1.1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9, har hovedutvalg

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 3469/2014-B11 23.04.2014 Saksbehandler: Magne Skrede SAKSFRAMLEGG Forskrift til ordensreglement for skolene i Gjerdrum Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret 07.05.2014

Detaljer

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel Odda ungdomsskole - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel SKOLEÅRET 2008/ 2009 Reglementet skal fremme samarbeid, trivsel, medansvar og

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden:

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden: Ordensreglementet Ordensreglement for elever i grunnskolen i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Opplæringslova jf. opplæringsloven 2-9. Reglementet gjelder fra høsten 2015. Kapittel 1. Formål

Detaljer

Velkommen til 8. trinn

Velkommen til 8. trinn Velkommen til 8. trinn Møtets formål Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund ungdomsskole/foresatte Velkommen Kort presentasjon av

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT Bakgrunn for reglementet Opplæringsloven 2-9 og 2-10, 9a-2, 9a-3 og 9a-4 og Forskrift til opplæringsloven 3-5. Skolens visjon Engesland skole skal være preget av læring, omsorg,

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE Vedtatt av Skaun kommunestyre 23. juni 2010, K-sak 46/10 (ESA 10/202) I INNLEDNING 1. Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovas (oppll) 2-9 fastsettes

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 9. trinn - Vormsund ungdomsskole

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 9. trinn - Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 9. trinn - Vormsund ungdomsskole - 13.09.2017 Møtets formål Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund ungdomsskole/foresatte

Detaljer

FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE 27.08.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Rektor, Eli Handeland Avdelingsleder, Monika Solvig Rådgiver Per Erling om vgs etter møtet med kontaktlærerne Alle elevene

Detaljer

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien.

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien. 1NDERØY KOMMUNE Vennalivegen 37 11111 1101 111 1.1, 111 7670 INDERØY FORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I INDERØY KOMMUNE 1 Innledning 1. 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen

Ordensreglement for grunnskolen Ordensreglement for grunnskolen Vedtatt av Utvalg for kultur og oppvekst 13.03.2012 Innhold: Kapittel 1 Innledning.. 2 1-1 Hjemmel 2 1-2 Virkeområde.. 2 1-3 Skolens egne regler 2 1-4 Formål 2 1-5 Vurdering

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Reglement for orden og oppførsel

Reglement for orden og oppførsel Reglement for orden og oppførsel Isfjorden 16.12.15 1. Hjemmel Lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (Opplæringslova) Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement)

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Reglement for orden og oppførsel i grunnskolen i Aure kommune (bokmål) Ordensreglement for grunnskolen i Aure kommune

Reglement for orden og oppførsel i grunnskolen i Aure kommune (bokmål) Ordensreglement for grunnskolen i Aure kommune Ordensreglement for grunnskolen i Aure kommune 1 Innhold FORSKRIFT OM REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL (ORDENSREGLEMENT) I GRUNNSKOLEN I AURE KOMMUNE... 3 Innledning... 3 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 8. september 2014-9. trinn Vormsund ungdomsskole

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 8. september 2014-9. trinn Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 8. september 2014-9. trinn Vormsund ungdomsskole Møtets formål: Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE 27.08.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Rektor, Eli Handeland Avdelingsleder, Brede Sømoen Helsesøster, Ragnhild Markhus BT-Junior, Elisabeth DeLange Gjesdal

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2016/2017 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 18.08.2016. Vedtatt i SU 10.05.16. Til elever, foresatte

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 17. september 2014-10. trinn Vormsund ungdomsskole

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 17. september 2014-10. trinn Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 17. september 2014-10. trinn Vormsund ungdomsskole Møtets formål: Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund

Detaljer

FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE 27.08.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Rektor, Eli Handeland Avdelingsleder, Lars Skalle Fagopplæring, Knut Bjørkheim Alle elevene på Storetveit skal få oppleve

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN

ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN VEDTATT I SU/SMU Manndalen skole 13.06.2013 I Innledning 1. Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (Opplæringslova) har Samarbeidsutvalget vedtatt

Detaljer

ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13

ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13 ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13 Forskrift for ordens- og oppførselsreglement er vedtatt den 30.04.2012 i Samarbeidsutvalget ved Ås ungdomsskole etter delegasjon fra Oppvekst- og kultursjefen

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2433 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/599 I Saksbehandler: Arve Rolandsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 016/13 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 10.04.2013 ORDENSREGLEMENT

Detaljer

Ordensreglement for Østre Trysil Montessoriskole

Ordensreglement for Østre Trysil Montessoriskole Ordensreglement for Østre Trysil Montessoriskole 1 INNLEDNING 1.1 Formål Skolens viktigste oppgaver er i samarbeid med foreldrene å legge til rette for at elevene skal tilegne seg de sosiale ferdigheter

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD Vedtatt av kommunestyret, 25.9.2017-17/3469 Vedtatt av kommunestyret, 25.9.2017-17/3469 med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE AVDELING FOR SKOLE OG BARNEHAGE VEDTATT I KOMMUNESTYRE 03.09.08 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE I Innledning 1. Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR Trondheim Montessori Ungdomsskole

ORDENSREGLEMENT FOR Trondheim Montessori Ungdomsskole ORDENSREGLEMENT FOR Trondheim Montessori Ungdomsskole På Montessoriskolen vil vi at alle, barn og voksne, skal ha det trygt og godt. Vi mener at alle har ansvar for et godt læringsmiljø og har rettigheter

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE BARNESKOLE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE BARNESKOLE GRIMSTAD KOMMUNE Kultur- og oppvekstsektoren Fjære barneskole 1 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE BARNESKOLE I INNLEDNING... 2 1. Hjemmel... 2 2 Formål... 2 3 Virkeområde... 2 II REGLER

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel

Forskrift om reglement for orden og oppførsel Gjesdal kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel [Kommunalt ordensreglement for skolene] Vedtatt i Driftsutvalget 22. juni 2011 Gjeldende fra 01.08.11 Skolesjefen Innledning Hjemmel Dette

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE Foto: Bjarne Sætrang 1 Endringer i forskrift vedtatt av bystyret 14. juni 2017. Gjeldende fra 01.08.2017 Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2017/2018 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 17.08.2017. Vedtatt i SU 14.06.17. Til elever, foresatte

Detaljer

Ordensregler og fravær

Ordensregler og fravær Ordensregler og fravær Ordensregler På Steinerskolen i Fredrikstad har foreldre, lærere og elever blitt enige om følgende ordensreglement. Sammen har vi et ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø preget

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

- Revidert høsten

- Revidert høsten - Revidert høsten 2017 - Forskriften er, etter delegert fullmakt, vedtatt av SU ved Sandved skole med hjemmel i opplæringsloven 2-9 jf. og forvaltningsloven 2-2-c. Et ordensreglement kan bidra til å få

Detaljer

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Samarbeidsutvalgene i Sandnes 5.oktober 2011 Opplæringsloven 16 kapittel Regulerer på avgjørende måte handlingsrommet til den enkelte skole Tilgjengelig på www.lovdata.no

Detaljer

Overordnede ordensregler Fjære skole

Overordnede ordensregler Fjære skole Overordnede ordensregler Fjære skole Vedtatt i SU 29.01.2009 1 Innhold 2 Innledning... 3 2.1 1 Hjemmel 3 2.2 2 Formål 3 2.3 3 Virkeområde 3 3 Regler og sanksjoner... 3 3.1 4 Generell oppførsel 3 3.1.1

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskoler, SFO og leksehjelp i Notodden kommune. A. Grunnskole: 1. Innledning: a. Formål: b.

Forskrift om ordensreglement for grunnskoler, SFO og leksehjelp i Notodden kommune. A. Grunnskole: 1. Innledning: a. Formål: b. Forskrift om ordensreglement for grunnskoler, SFO og leksehjelp i Notodden kommune. (Denne forskriften erstatter dagens forskrift som gjelder fra 1.1.2011 sak nr. 10/1315) A. Grunnskole: 1. Innledning:

Detaljer

Skolens forventninger

Skolens forventninger Skolens forventninger SKOLEDAGEN fra til 1. time 0815 0900 2. time 0900 0945 Friminutt 0945 0955 3. time 0955 1040 Matpause: 1040 1055 Midttime 1055 1115 4. time 1115 1200 5. time 1205 1250 6. time 1255

Detaljer

Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008

Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008 FORSKRIFT- Osen kommune Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008 I INNLEDNING 1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juni 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Velkommen til. Informasjonshefte for elever og foresatte. Skoleåret 2015-2016. Hommelvik ungdomsskole. Tlf. 73 97 24 50. www.hommelvikungdomsskole.

Velkommen til. Informasjonshefte for elever og foresatte. Skoleåret 2015-2016. Hommelvik ungdomsskole. Tlf. 73 97 24 50. www.hommelvikungdomsskole. Velkommen til Informasjonshefte for elever og foresatte Skoleåret 2015-2016 Hommelvik ungdomsskole Tlf. 73 97 24 50 www.hommelvikungdomsskole.no E-post: hus@malvik.kommune.no Innhold Kontaktinformasjon...

Detaljer

FORELDREMØTE KALAND SKOLE SEPTEMBER 2011

FORELDREMØTE KALAND SKOLE SEPTEMBER 2011 FORELDREMØTE KALAND SKOLE SEPTEMBER 2011 Hjemmeside Ny hjemmeside fra august Ny adresse: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/ avdelinger/skoler/kaland-skole Legg som favoritt Her vil vi legge informasjon,

Detaljer

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010 - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement Utgitt august 2010 UNNGÅ KONFLIKTER Saksbehandlingsregler. side 15 Konsekvensliste ved: - mindre forseelser. side 12 - alvorlige forseelser. side

Detaljer

Velkommen til foresattemøte for 10.trinn Kyrkjekrinsen skole

Velkommen til foresattemøte for 10.trinn Kyrkjekrinsen skole Velkommen til foresattemøte for 10.trinn Kyrkjekrinsen skole Skoleåret 2013-2014 Jørgen Ramsdal- avdelingsleder Hvem er vi? Rita Hove, kontaktlærer 10A Monica Svarstad, kontaktlærer 10A/C Torill Birkeland,

Detaljer

"Paradis skole skal være et godt sted å være og et godt sted å lære"

Paradis skole skal være et godt sted å være og et godt sted å lære PARADIS SKOLE Skolens regler for orden og adferd Revidert 26.juni 2011 Dette er et vedlegg til Forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskoler i Bergen. De ulike paragrafene i dette dokumentet viser

Detaljer

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014 Sand skole -et godt sted å være for å lære - ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014 Ordensreglementet skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø for elevene, fremme gode arbeidsvaner og orden

Detaljer

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Vedtatt 23.04.2014, jf. 2 11 i opplæringsloven. 1 Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen,

Detaljer

Den enkelte skole forskriftsfester fellesreglene som en del av sitt ordensreglement.

Den enkelte skole forskriftsfester fellesreglene som en del av sitt ordensreglement. ASKIM KOMMUNE FELLESREGLER FOR ORDENSREGLEMENT I ASKIMSKOLEN I Innledning 1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) 2-9 har Askim

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG VOKSENOPPLÆRINGA

MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG VOKSENOPPLÆRINGA MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG VOKSENOPPLÆRINGA I. Innledning 1 Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement UNNGÅ KONFLIKTER - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement INNHOLD: Hvorfor ordensreglement. side 3 De fire hovedregler: - du skal vise hensyn. side 4 - du skal vise respekt. side 5 - du skal

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013 Pr. 01.01.2013 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.01.2013 Tidspunkt for

Detaljer

Det kommunale reglementet kan ikke fravikes.

Det kommunale reglementet kan ikke fravikes. Forskrift om ordensreglement for grunnskoler, SFO og leksehjelp i Notodden kommune. (Vedtatt i oppvekst-, kultur og idrettsutvalget 31.05.2016, sak 17/16) A. Grunnskole: 1. Innledning: a. Formål: Grunnskolenes

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune Retten til et godt miljø og plikten til å bidra til dette: Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole Arbeid med det psykososiale miljøet Byåsen skole Forord Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Vi på Byåsen skole arbeider systematisk og kontinuerlig med å kunne tilby

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Opplæringsloven 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE GRIMSTAD KOMMUNE Kultur- og oppvekstsektoren Fjære ungdomsskole 1 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE I INNLEDNING... 2 1. Hjemmel... 2 2 Formål... 2 3 Virkeområde... 2 II REGLER

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Oppvekst og utdanning sist revidert 17.01.2011 Side 1 Hjemmel. Med hjemmel i Lov om grunnskolen og videregående opplæring av 17.juli 1998 nr.

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT OM TITTEL ORDENSREGLEMENT UNDERTITTEL FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN STJØRDAL KOMMUNE. Foto: Karin Knutsen

KOMMUNAL FORSKRIFT OM TITTEL ORDENSREGLEMENT UNDERTITTEL FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN STJØRDAL KOMMUNE. Foto: Karin Knutsen KOMMUNAL FORSKRIFT OM TITTEL ORDENSREGLEMENT UNDERTITTEL FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN STJØRDAL KOMMUNE Foto: Karin Knutsen Stjørdal kommune Etat oppvekst 21.02.2016 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER

Detaljer

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø!

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3 Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! Opplæringslova 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskoler i Bergen I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskoler i Bergen I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskoler i Bergen I Innledning 1. Hjemmel Forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskoler i Bergen er fastsatt av leder ved Fagavdeling barnehage og

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

Velkommen til foreldremøte trinn høst Vesterskaun skole

Velkommen til foreldremøte trinn høst Vesterskaun skole Velkommen til foreldremøte 1. 4. trinn høst 2016 Vesterskaun skole Agenda Velkommen Info fra rektor Hvordan bidra til et positivt klassemiljø Hvordan følge opp lekser/ barnets læring Info fra FAU Klassevis

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger Ordensreglement for Skogn barne- og ungdomsskole

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger Ordensreglement for Skogn barne- og ungdomsskole Levanger kommune / Skogn bu Forskrift vedtatt av Driftskomiteen 11.06.14, sak 19/14, med endringer vedtatt SU ved Skogn bu i møte 11.09.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger Ordensreglement

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 9. september 2015-9. trinn Vormsund ungdomsskole

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 9. september 2015-9. trinn Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 9. september 2015-9. trinn Vormsund ungdomsskole Møtets formål: Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Olderdalen skole ORDENSREGLEMENT FOR OLDERDALEN SKOLE, VEDTATT I MØTE I SKOLENS SAMARBEIDSUTVALG. I Innledning 1. Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen

Detaljer

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø.

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. «Voksne som jobber i skolen har et særskilt ansvar for å sørge for at elever har et trygt skolemiljø» Fra innst.302 L(2016-2017) Målet med planen er å ivareta

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA.

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA. TRIVSELSREGLER Mai 2010 Viser til Opplæringsloven 2-9. og Kommunal Forskrift 24.05.07 VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE 2016 Vennesla kommune FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (Opplæringsloven) 2-9 og vedtak i Kommunestyret i Vennesla den

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer