Multimedia projektor MODELL PRM-25 PROJEKTOR. Brukerens håndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Multimedia projektor MODELL PRM-25 PROJEKTOR. Brukerens håndbok"

Transkript

1 Multimedia projektor MODELL PRM-25 PROJEKTOR Brukerens håndbok

2 Copyright Denne publikasjonen, med alle fotografier, illustrasjoner og software inkludert, er beskyttet av internasjonale copyrightlover. Alle rettigheter forbeholdes. Det er ikke tillatt å reprodusere denne håndboken eller deler av innholdet uten skriftlig tillatelse fra forfatteren. Copyright 2009 Forbehold Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Produsenten gir ingen garantier vedrørende innholdet i dette dokumentet og fraskriver seg spesifikt enhver underforstått garanti om salgbarhet eller egnethet til et spesielt formål. Produsenten forbeholder seg retten til å revidere og endre innholdet i denne publikasjonen fra tid til annen. Produsenten har ingen forpliktelse til å underrette noen om endringer eller revisjoner. Anerkjennelse av varemerke Kensington er et registrert varemerke i USA fra ACCO Brand Corporation med gyldige registreringer og søknader under behandling i andre land over hele verden. Alle andre produktnavn som er brukt i denne håndboken tilhører de respektive eierne og blir respektert. Promethean, selskapskonfidensielt i

3 Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig: Det anbefales på det sterkeste at du leser gjennom dette kapittelet nøye før du bruker projektoren. Disse sikkerhets- og brukerinstruksjonene bidrar til at du kan bruke denne projektoren på en sikker måte i mange år. Ha denne håndboken tilgjengelig for referanseformål. Bruk av symboler Varselsymboler på apparatet og i denne håndboken er brukt for å advare deg om farlige situasjoner. Følgende symboler er brukt i håndboken for å gjøre oppmerksom på viktig informasjon. Merk: Gir ytterligere informasjon om temaet som beskrives. Viktig: Gir ytterligere informasjon som ikke må overses. Forsiktig: Advarer om situasjoner som kan føre til skader på enheten. Advarsel: Advarer om situasjoner som kan føre til skader på enheten, eller som kan skape farlige situasjoner eller forårsake personskader. Gjennom hele håndboken er komponentdeler og begreper på OSD-menyen skrevet med fet skrift som vist i dette eksemplet: Trykk på Meny-tasten på fjernkontrollen for å åpne Hovedmenyen. Generell sikkerhetsinformasjon Enhetens kabinett må ikke åpnes. Bortsett fra projektorpæren er det ingen deler som skal vedlikeholdes av brukeren. Kontakt kvalifiserte fagfolk ved behov for vedlikehold og service. Overhold alle advarsler og forholdsregler i håndboken og på enhetens kabinett. Projeksjonspæren avgir et ekstremt kraftig lys. For å unngå øyeskader må du ikke se inn i linsen mens lyset er på. Ikke sett enheten på en ustabil overflate, vogn eller holder. Ikke bruk systemet i nærheten av vann, i direkte sollys eller i nærheten av varmeapparater. Legg ikke tunge ting, som bøker eller vesker, på enheten. Promethean, selskapskonfidensielt ii

4 Merknad om projektormontering Plasser projektoren i horisontal posisjon. Projektorens skråstillingsvinkel bør ikke overskride 15 grader, og projektoren bør heller ikke monteres på en annen måte enn på skrivebord eller i taket. I motsatt fall kan lampens levetid reduseres betraktelig. Sørg for minst 50 cm klaring rundt luftutslippsåpningen. Minimum 500 mm Minimum 500 mm Minimum 500 mm Minimum 100 mm Minimum 500 mm Minimum 300 mm Sørg for at inntaksluftåpningene ikke resirkulerer varm luft fra luftutslippsåpningen. Når projektoren brukes i en innkapsling, må du sørge for at omgivelsestemperaturen i det lukkede området ikke overskrider 5 35 C mens projektoren kjører, og at luftinntaks- og utslippsåpningene er frie for blokkeringer. Alle innkapslinger må bestå en sertifisert termisk evaluering for å sikre at projektoren ikke resirkulerer utslippsluft, ettersom dette kan føre til at enheten stenges av selv om innkapslingstemperaturen er innenfor det akseptable intervallet på 5 35 C. Strømsikkerhet Bruk kun den medfølgende strømledningen. Ingenting skal legges på ledningen. Legg ledningen slik at ingen står i fare for å tråkke på eller snuble i den. Ta batteriene ut av fjernkontrollen når du ikke skal bruke den på en stund eller ved langvarig lagring. Promethean, selskapskonfidensielt iii

5 Skifte lyspæren Det kan blir farlig når man skifter lyspæren på en feilaktig måte. Se Skifting av projektorpæren på side 39 for å få klar og sikker instruksjon om prosedyren. Før skifting av lyspæren: Ta ut strømledningen. La lyspæren kjøle seg ned i omtrent en time. Rengjøring av projektoren Ta ut strømledningen før rengjøringen. Se Rengjøring av projektoren på side 42. La lyspæren kjøle seg ned i omtrent en time. Lovbestemte advarsler Før du installerer og bruker projektoren, les bemerkninger om standarder i avsnittet Samsvar med regelverk på side 53. Viktige anvisninger for gjenvinning: Lyspæren(e) i dette produktet inneholder kvikksølv. Dette produktet kan inneholde annet elektronisk avfall som kan gi fare hvis det kastes på feil måte. Det skal gjenvinnes eller avhendes i samsvar med lokale forskrifter. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med Electronic Industries Alliance på For spesiell informasjon angående lyspærer, sjekk Symbolforklaringer AVHENDING: Ikke kast elektrisk og elektronisk utstyr sammen med vanlig husholdningsavfall. EU-land krever bruk av separate resirkuleringstjenester. Viktigste egenskaper Lett enhet, lett å oppbevare og transportere. Kompatibel med alle viktige videostandarder inkl. NTSC, PAL og SECAM. Den store lysstyrken tillater presentasjoner i dagslys eller i opplyste rom. Støtter oppløsninger opp til SXGA+ med 16,7 millioner farger som gir tydelige, klare bilder. Fleksibelt oppsett for projisering fremover og bakover. Synslinjeprojiseringer forblir kvadratiske, med avansert trapesjustering for gjengivelse av vinkler. Inngangskilden blir automatisk gjenkjent. Om denne håndboken Denne håndboken er for deg som kunde og beskriver hvordan man installerer og bruker DLP -projektoren. I størst mulig grad er relevant informasjon blant annet bilder og beskrivelser samlet på én side. Det utskriftsvennlige formatet er lettvint for deg, sparer papir og er derfor miljøvennlig. Det anbefales å skrive ut bare avsnittene du trenger. Promethean, selskapskonfidensielt iv

6 Innholdsfortegnelse OM BEGYNNELSEN... 1 SJEKKLISTE VED UTPAKKING... 1 BILDER AV PROJEKTORDELER... 2 PRM-25 Sett fra høyre forside... 2 Sett bakfra... 3 Sett nedenfra... 4 FJERNKONTROLLENS DELER... 5 FJERNKONTROLLENS REKKEVIDDE... 7 PROJEKTOR- OG FJERNKONTROLLKNAPPER... 7 OPPSETT OG BETJENING... 8 INNSETTING AV BATTERIER I FJERNKONTROLLEN... 8 TILKOBLING AV EKSTERNE APPARATER... 9 SLÅ PROJEKTOREN AV OG PÅ DEFINERE ET TILGANGSPASSORD (SIKKERHETSLÅS) JUSTERING AV PROJEKTORNIVÅ JUSTERING AV FOKUS OG TRAPESFORM JUSTERE VOLUMET ON-SCREEN DISPLAY- (OSD) MENYOPPSETT OSD-MENYKNAPPER Navigering i OSD-menyen INNSTILLING AV OSD-SPRÅK OSD-MENYOVERSIKT OVERSIKT OVER UNDERMENYENE I OSD BILDE-MENYEN Avansert funksjon Fargestyring DATAMASKIN-MENYEN VIDEO/AUDIO-MENYEN Audio INSTALLASJON I-MENYEN INSTALLASJON II-MENYEN Avansert funksjon Innstilling av OSD-meny Test av periferutstyr Tilbakestill lampetime Nettverk D Tilbakestilling til fabrikkverdier Status VEDLIKEHOLD OG SIKKERHET...39 SKIFTING AV PROJEKTORPÆREN Nullstilling av lampen RENGJØRING AV PROJEKTOREN Rengjøring av linsen Rengjøring av huset BRUK AV KENSINGTON -LÅSEN FEILSØKING VANLIGE PROBLEMER OG LØSNINGER...44 TIPS FOR FEILSØKING LED-FEILMELDINGER PROBLEMER MED BILDET LAMPEPROBLEMER PROBLEMER MED FJERNKONTROLLEN LYDPROBLEMER NÅR PROJEKTOREN SENDES PÅ SERVICE SPESIFIKASJONER Promethean, selskapskonfidensielt v

7 SPESIFIKASJONER FORHOLDET MELLOM PROJISERINGSAVSTAND OG PROJISERINGSSTØRRELSE PRM-25 Tabell over projiseringsavstand og -størrelse PRM-25 INNSTILLINGSMODUSTABELL PROJEKTORMÅL SAMSVAR MED REGELVERK FCC-ADVARSEL CANADA SIKKERHETSSERTIFIKATER EN ADVARSEL Promethean, selskapskonfidensielt vi

8 OM BEGYNNELSEN Sjekkliste ved utpakking Pakk projektoren forsiktig ut og sjekk om følgende deler er med i leveransen: PRM-25 DLP PROJEKTOR FJERNKONTROLL (MED ETT AAA-BATTERI) STRØMLEDNING (EU) STRØMLEDNING (STORBRITANNIA) STRØMLEDNING (USA) RGB-KABEL RGB-TIL-COMPONENT- ADAPTER (EKSTRAUTSTYR) BÆREKOFFERT CD-ROM (DENNE HÅNDBOKEN) GARANTIKORT HURTIGSTARTKORT Ta omgående kontakt med forhandleren hvis deler mangler, virker skadet eller hvis enheten ikke virker. Det anbefales at du beholder originalemballasjen i tilfelle du må returnere utstyret for garantiservice. Forsiktig: Unngå å bruke projektoren i støvete omgivelser. Promethean, selskapskonfidensielt 1

9 Bilder av projektordeler PRM-25 Sett fra høyre forside ELEMENT ETIKETT BESKRIVELSE SE SIDE: 1. Høydejusteringsknapp Trykk for å frigjøre høydejustereren 2. Høydejusterer Justerer projektorens høyde Linsedeksel Beskytt linsen når den ikke er i bruk 4. Linse Projiseringslinse 5. IR-mottaker Motta IR-signaler fra fjernkontrollen 5 6. Fokusring Fokuserer det projiserte bildet KLAR LED Rød Blinker Lampen er klar til å slås på Lampen er ikke klar (oppvarming/avstenging/nedkjøling) (se LED-feilmeldinger på side 45) STRØM LED Blinker Viktig: Ventilasjonsåpninger i projektoren sørger for god luftsirkulasjon som kjøler ned lyspæren i projektoren. Ventilasjonsåpninger må ikke tildekkes. Promethean, selskapskonfidensielt 2

10 Sett bakfra ELEMENT ETIKETT BESKRIVELSE SE SIDE: 1. AC INN Koble til STRØMKABELEN (USB) Koble USB-KABELEN fra en datamaskin 3. VGA UT Koble RGB-KABELEN til en skjerm (kun sløyfe for VGA IN-1) 4. LAN Koble til en LAN-KABELEN fra Ethernet 5. VGA INN 1 6. VGA INN 2 Koble RGB-KABELEN fra en datamaskin og komponentene Koble RGB-KABELEN fra en datamaskin og komponentene 9 7. HDMI Koble en HDMI-KABELEN fra en HDMI-enhet 8. S-VIDEO INN Koble S-VIDEOKABELEN fra en videoenhet 9. VIDEO INN Koble COMPOSITE-KABELEN fra en videoenhet 10. Kensingtonlås Låse til permanent objekt med et Kensington - låsesystem AUDIO INN (V og H) Koble AUDIO-KABLER fra en audioenhet 12. RS-232 Koble RS-232-serieportkabelen for fjernkontroll AUDIO INN Koble LYDKABELEN fra inndataenheten 13. AUDIO UT Koble en LYDKABELEN for lydsløyfe gjennom 9 Merk: Hvis videoutstyret har ulike inngangskilder, anbefales det å koble i rekkefølgen HDMI/DVI, komponent (gjennom VGA), S-Video, Composite for å oppnå bedre bildekvalitet. Promethean, selskapskonfidensielt 3

11 Sett nedenfra ELEMENT ETIKETT BESKRIVELSE SE SIDE: 1. Tiltjustering Roter justeringsknotten for å justere vinkelposisjonen Hull for takmontering Ta kontakt med forhandleren hvis du vil ha informasjon om takmontering. 3. Høydejusterer Justeringsinnretningen senkes når justeringsknappen trykkes inn. 4. Høydejusteringsknapp Skyv for å frigjøre justeringsinnretningen. 14 Merk: Ved installering må du kontrollere at du bare bruker UL-oppførte takmonteringer. Til takinstallasjoner må du bruke godkjent monteringsmaskinvare og M4-skruer med en maksimal skruedybde på 6 mm. Takmonteringens konstruksjon må være av egnet form og styrke. Takmonteringens lastekapasitet må overskride vekten av det installerte utstyret, og som en ekstra forholdsregel må det være i stand til å bære tre ganger vekten av utstyret (ikke mindre enn 5,15 kg) over en periode på 60 sekunder. Promethean, selskapskonfidensielt 4

12 Fjernkontrollens deler Viktig: 1. Ikke bruk projektoren når et sterkt fluorescerende lys er slått på. Bestemte typer høyfrekvent fluorescerende lys kan forstyrre virkningen av fjernkontrollen. 2. Sørg for at ingenting står i veien mellom fjernkontrollen og projektoren. Hvis det befinner seg noe mellom fjernkontrollen og projektoren, kan du sende signalet via en reflekterende flate, for eksempel skjermen. 3. Knappene og tastene på projektoren har tilsvarende funksjon som knappene på fjernkontrollen. Denne brukerhåndboken beskriver funksjonene med utgangspunkt i fjernkontrollen. Promethean, selskapskonfidensielt 5

13 ELEMENT ETIKETT BESKRIVELSE SE SIDE: 1. IR-sender Sender signaler til projektoren 2. Status LED Lyser når fjernkontrollen er i bruk 3. Laser Trykk for å bruke skjermpekeren 4. Opp Pil opp når den er tilkoblet via USB til en PC 5. Høyre Høyre pil når den er tilkoblet via USB til en PC 6. Ned Pil ned når den er tilkoblet via USB til en PC 7. Side ned Side ned når den er tilkoblet via USB til en PC 8. Markør opp 9. Markør høyre Navigerer og endrer innstillinger på OSD Markør ned 11. Volum +/- Justerer lydstyrken Demp Setter den innebygde høyttaleren på lydløs 13. Zoom+ Zoom inn 14. Zoom- Zoom ut Frys Frys bildet på skjermen: av/på 16. Blank Gjør skjermen blank 17. Kilde Oppdager inndataenheten 18. Auto Automatisk justering for fase, sporing, størrelse, posisjon 19. Meny Åpner OSD Status Åpner OSD status-menyen (menyen åpnes kun når en inngangsenhet er oppdaget) 21. Plugg topp/bunn Justerer trapesoideffekt (utvidet topp/bunn) Markør venstre Navigerer og endrer innstillinger på OSD 23. Enter Endrer innstillinger i OSD Side opp Side opp når den er tilkoblet via USB til en PC Venstre Venstre pil ved tilkobling til PC via USB 26. Enter Enter-tast ved tilkobling til PC via USB 27. Strøm Slår projektoren på eller av Laser Brukes som skjermpeker. IKKE SIKT MOT ØYENE. Promethean, selskapskonfidensielt 6

14 Fjernkontrollens rekkevidde Fjernkontrollen benytter infrarød overføring for å styre projektoren. Det er ikke nødvendig å peke direkte med fjernkontrollen mot projektoren. Med mindre du holder fjernkontrollen loddrett til siden eller baksiden av projektoren, fungerer fjernkontrollen bra i en radius på omtrent 7 meter og 15 grader over eller under projektorens posisjon. Hvis projektoren ikke reagerer på fjernstyringen, gå litt nærmere. Projektor- og fjernkontrollknapper Du kan betjene projektoren ved hjelp av fjernkontrollen eller knappene på toppen av projektoren. Alle funksjoner kan utføres med fjernkontrollen, mens knappene på projektoren har begrensede muligheter. Promethean, selskapskonfidensielt 7

15 OPPSETT OG BETJENING Innsetting av batterier i fjernkontrollen 1. Skyv dekselet til batteriholderen i pilens retning. 2. Sett inn batteriet med den positive siden vendt opp. 3. Sett dekselet på igjen. Forsiktig: 1. Bruk bare AAA-batterier (alkaliske batterier er anbefalt). 2. Kast batterier i samsvar med lokale forskrifter. 3. Ta batteriene ut hvis projektoren ikke brukes over lengre tid. Promethean, selskapskonfidensielt 8

16 Tilkobling av eksterne apparater En PC eller notisbokdatamaskin og videoenheter kan kobles til projektoren samtidig. Med videoutstyr menes DVD, VCD- og VHS-spillere, samt videokameraer og digitale fotoapparater. Se i brukerhåndboken for apparatet som skal tilkobles for å sjekke om apparatet har den riktige utgangstilkoblingen. ELEMENT ETIKETT BESKRIVELSE (USB) Koble USB-KABELEN fra en datamaskin. VGA UT LAN VGA INN 1 VGA INN 2 AUDIO INN AUDIO UT HDMI S-VIDEO VIDEO AUDIO INN (V og H) RS-232C Koble RGB-KABELEN til en skjerm. (kun sløyfe for VGA IN-1) Koble til en LAN-KABELEN fra Ethernet. Koble RGB-KABELEN fra en datamaskin og komponentene. Koble RGB-KABELEN fra en datamaskin og komponentene. Koble LYDKABELEN fra inndataenheten. Koble en LYDKABELEN for lydsløyfe gjennom. Koble en HDMI-KABELEN fra en HDMI-enhet. Koble S-VIDEOKABELEN fra en videoenhet. Koble COMPOSITE-KABLEN fra en videoenhet. Koble AUDIO-KABLER fra en audioenhet. Koble RS-232-seriekabelen for fjernkontroll. Advarsel: Som en sikkerhetsforanstaltning bør du koble fra strømtilførselen til projektoren og tilkoblede enheter før du foretar tilkoblinger. Promethean, selskapskonfidensielt 9

17 Slå projektoren av og på 1. Koble strømledningen til projektoren. Koble den andre enden til en stikkontakt. STRØM - og KLAR- lampene på projektoren tennes. 2. Slå på de tilkoblede enhetene. 3. Kontroller at KLAR-lampen lyser oransje hele tiden og ikke blinkende oransje. Trykk deretter på STRØMknappen for å slå på projektoren. Projektorens åpningsskjermbilde vises og tilkoblede apparater blir oppdaget. Se Definere et tilgangspassord (sikkerhetslås) på side 12 hvis sikkerhetslåsen er aktivert. 4. Hvis mer enn en inndataenhet er tilkoblet, trykker du på Kilde-knappen og bruker til å rulle mellom enhetene. (Component støttes gjennom RGB-til COMPONENT- ADAPTEREN.) VGA 1/VGA 2: Analog RGB Komponent: DVD-inngang YCbCr / YPbPr eller HDTV-inngang YPbPr via HD15-kontakt Koblet video: Tradisjonell koblet video S-Video: Supervideo (Y/C atskilt) HDMI: HDMI, DVI Promethean, selskapskonfidensielt 10

18 5. Når meldingen "Strøm Av? / Trykk på Power igjen" vises, trykker du på STRØM-knappen. Projektoren blir slått av. Forsiktig: 1. Sørg for å fjerne linsedekselet før du starter projektoren. 2. Ikke ta ut strømkabelen før KLARLAMPEN slutter å blinke. Det viser at projektoren er kjølt ned. Promethean, selskapskonfidensielt 11

19 Definere et tilgangspassord (sikkerhetslås) Du kan bruke pekerknappene for å installere et passord og forhindre uautorisert bruk av projektoren. Hvis denne funksjonen er aktiv, må du taste inn passordet etter strømmen er satt på projektoren. (Se Navigering i OSD-menyen på side 17 og Innstilling av OSD-språk på side 18 for å få hjelp til bruken av OSD-menyen.) Viktig: Oppbevar passordet på et sikkert sted. Du kan ikke bruke projektoren uten passord. Hvis du glemmer passordet, må du kontakte forhandleren for å få informasjon om nullstilling av passordet. 1. Trykk på MENY-knappen for å åpne OSD-menyen. 2. Trykk på markørknappen for å flytte til Installasjon I-menyen. 3. Trykk på markørknappen for å velge Sikkerhetslås. 4. Trykk på markørknappen for å aktivere eller deaktivere sikkerhetslåsfunksjonen. En passorddialogboks vises automatisk. Promethean, selskapskonfidensielt 12

20 5. Du kan bruke retningsknappene på fjernkontrollen for å skrive inn et passord. Du kan bruke hvilken kombinasjon du vil, også den samme pilen fem ganger, men ikke mindre enn fem. Trykk på markørknappen i vilkårlig rekkefølge for å definere passordet. Trykk på MENY-knappen for å gå ut av dialogboksen. 6. Menyen for passordbekreftelse vises når brukeren trykker på strømknappen i tilfelle Sikkerhetslås er aktivert. Angi passordet i rekkefølgen du fulgte i trinn 5. Hvis du glemmer passordet, vennligst kontakt servicesenteret. Servicesenteret vil validere eieren og bidra til å tilbakestille passordet. Promethean, selskapskonfidensielt 13

21 Justering av projektornivå Ta hensyn til følgende når du plasserer projektoren: Projektorbordet eller stativet må være flatt og stødig. Plasser projektoren loddrett i forhold til lerretet. Sørg for at kablene ikke er i veien. Unngå at noen kan snuble i kablene. 1. Hvis du vil heve projektoren, løfter du projektoren [A] og trykker inn høydejusteringsknappen [B]. Høydejustereren faller ned [C]. 2. Hvis du vil senke projektoren, trykker du på høydejusteringsknappen og skyver projektoren ned ovenfra. 3. Når du skal justere bildets vinkel, skru tiltjusteringen [D] til høyre eller venstre inntil ønsket vinkel er innstilt. Promethean, selskapskonfidensielt 14

22 Justering av fokus og trapesform 1. Bruk Bildefokuskontrollen (kun på projektoren) for å gjøre det projiserte A bildet skarpere. 2. Bruk KEYSTONEknappen på fjernkontrollen for å korrigere bildets trapesform (bredere topp eller bunn). 3. Plugg-kontrollen vises i displayet. Promethean, selskapskonfidensielt 15

23 Justere volumet 1. Trykk på knappene Volum +/- på fjernkontrollen. Volumkontrollen vises i displayet. Merk: Denne volumkontrollen gjelder bare eksterne lydenheter, etter som det ikke er noen høytaler i projektoren. 2. Trykk på DEMP-knappen for å slå av volumet. Promethean, selskapskonfidensielt 16

24 ON-SCREEN DISPLAY- (OSD) MENYOPPSETT OSD-menyknapper Ved hjelp av projektorens OSD kan du justere bildet og endre forskjellige innstillinger. Navigering i OSD-menyen Du kan bruke retningsknappene på fjernkontrollen for å navigere og foreta endringer i OSD-menyen. Nedenstående illustrasjon viser knappene på fjernkontrollen og de tilsvarende tastene på projektoren. 1. Trykk på MENY-knappen for å åpne OSD. 2. Det er fem menyer. Trykk på markørknappen for å navigere gjennom menyene. 3. Trykk på markørknappen for å bevege pekeren opp og ned i en meny. 4. Trykk på for å endre verdiene for innstillingene. 5. Trykk på MENY for å lukke OSD eller forlate en undermeny. Merk: Videokilden bestemmer hvilke menyvalg som er tilgjengelige i OSD. For eksempel er elementene Horisontal/Vertikal posisjon på Datamaskin-menyen bare tilgjengelig hvis en datamaskin er tilkoblet. Ikke tilgjengelige menypunkter kan ikke velges og vises nedtonet. Promethean, selskapskonfidensielt 17

25 Innstilling av OSD-språk Før du fortsetter, må du velge språk for OSD. 1. Trykk på MENY-knappen. Trykk på markørknappen for å navigere til Installasjon I. 2. Trykk på markørknappen inntil Språk vises. 3. Trykk på markørknappen inntil ønsket språk vises. 4. Trykk på MENY-knappen to ganger for å lukke OSD. Promethean, selskapskonfidensielt 18

26 OSD-menyoversikt Bruk nedenstående illustrasjon for å finne frem til en innstilling og for å bestemme innstillingsverdien. Promethean, selskapskonfidensielt 19

27 Oversikt over undermenyene i OSD Promethean, selskapskonfidensielt 20

28 Bilde-menyen Trykk på MENY-knappen for å åpne OSD-menyen. Trykk på markørknappen for å flytte til Bilde-menyen. Trykk på markørknappen for å flytte opp og ned Bilde-menyen. Trykk på for å endre verdiene for innstillingene. ELEMENT BESKRIVELSE Visningsmodus Trykk på markørknappen for å åpne visningsmodus. Sterk farge Trykk på markørknappen for å justere verdien Sterk farge. Lysstyrke Trykk på markørknappen for å justere lysstyrke. Kontrast Trykk på markørknappen for å justere kontrasten. Skarphet Trykk på markørknappen for å justere visningsskarpheten. Gamma Trykk på markørknappen for å justere gammakorrigering av displayet. Avansert Trykk på (Enter) / for å åpne Avansert-menyen. Se Avansert funksjon på side 22. Tilbakestill Trykk på (Enter) / for å tilbakestille alle innstillinger til standardverdiene. Promethean, selskapskonfidensielt 21

29 Avansert funksjon Trykk på MENY-knappen for å åpne OSD-menyen. Trykk på for å flytte til Bilde-menyen. Trykk på for å flytte til Avansert- menyen og trykke på Enter eller. Trykk på for å flytte opp og ned på Avansert-menyen. ELEMENT Fargerom Fargetemperatur Fargestyring BESKRIVELSE Trykk pekerknappen for å justere fargerommet. (Verdier: Svart hvitt RGB YpbPr YCbCr) Trykk pekerknappen for å justere fargetemperaturen. (Verdier: Kald Normal Varm) Trykk på (Enter) / for å åpne Fargestyring-menyen. (Verdier: Rød-Grønn Blå Cyan Magenta Gul Hvit). Se side 23 hvis du vil ha mer informasjon om Fargestyring. Promethean, selskapskonfidensielt 22

30 Fargestyring Trykk på (Enter) / for å åpne undermenyen Fargestyring. ELEMENT Rød Grønn Blå Cyan Magenta Gul Hvit BESKRIVELSE Velg for å åpne Fargestyring for rød farge. Trykk på knappene for å justere verdiene for Glød, Metning og Forsterkning. Velg for å åpne Fargestyring for grønn farge. Trykk på knappene for å justere verdiene for Glød, Metning og Forsterkning. Velg for å åpne Fargestyring for blå farge. Trykk på knappene for å justere verdiene for Glød, Metning og Forsterkning. Velg for å åpne Fargestyring for cyan farge. Trykk på knappene for å justere verdiene for Glød, Metning og Forsterkning. Velg for å åpne Fargestyring for magenta farge. Trykk på knappene for å justere verdiene for Glød, Metning og Forsterkning. Velg for å åpne Fargestyring for gul farge. Trykk på knappene for å justere verdiene for Glød, Metning og Forsterkning. Velg for å åpne Fargestyring for hvit farge. Trykk på knappene for å justere verdiene for Glød, Metning og Forsterkning. Promethean, selskapskonfidensielt 23

31 Datamaskin-menyen Trykk på MENY-knappen for å åpne OSD-menyen. Trykk på markørknappen for å flytte til Datamaskin-menyen. Trykk på markørknappen for å flytte opp og ned på Datamaskin-menyen. Trykk på for å endre verdiene for innstillingene. ELEMENT Horisontal posisjon Vertikal posisjon Frekvens Sporing BESKRIVELSE Trykk på markørknappen for å justere visningsposisjonen til venstre eller høyre. Trykk på markørknappen for å justere visningsposisjonen opp eller ned. Trykk på markørknappen for å justere A/D-prøveklokken. Trykk på markørknappen for å justere A/D-prøvepunktet. Autobilde Trykk på (Enter) / for å justere automatisk for fase, sporing, størrelse og posisjon. Promethean, selskapskonfidensielt 24

32 Video/Audio-menyen Trykk på MENY-knappen for å åpne OSD-menyen. Trykk på markørknappen for å flytte til Video/Audio-menyen. Trykk på markørknappen for å flytte opp og ned Video/Audio-menyen. Trykk på for å endre verdiene for innstillingene. ELEMENT BESKRIVELSE Video AGC Fargemetning Fargetone Filmmodus Video overskanning Trykk på knappene for å aktivere eller deaktivere automatisk forsterkningskontroll for videokilden. Trykk på knappene for å justere fargemetningen. Trykk på knappene for å justere videoens fargetone/glød. Trykk på knappene for å velge en annen filmmodus. Trykk på knappene for å aktivere eller deaktivere video-overskanning. Audio Trykk på (Enter) / for å åpne Audio-menyen. Se Audio på side 26. Tilbakestill Trykk på (Enter) / for å tilbakestille alle innstillinger til standardverdiene. Merk: Takkete bilder kan oppstå ved avspilling av interlacevideo. For å overvinne dette problemet kan du åpne Video/Audio-menyen og justere Filmmodus-funksjonen. Promethean, selskapskonfidensielt 25

33 Audio Trykk på (Enter) / for å åpne undermenyen Audio. ELEMENT Volum Demp Lydinngang BESKRIVELSE Trykk på knappene for å justere lydvolumet. (Verdier: 0~8) Trykk på knappene for å slå høyttaleren av eller på. Trykk på markørknappen for å velge lydinngang. (Verdier: Mini ~ RCA) Promethean, selskapskonfidensielt 26

34 Installasjon I-menyen Trykk på MENY-knappen for å åpne OSD-menyen. Trykk på markørknappen for å flytte til Installasjon I-menyen. Trykk på markørknappen for å flytte opp og ned på Installasjon I- menyen. Trykk på for å endre verdiene for innstillingene. ELEMENT Språk Blank skjerm Projeksjon Sikkerhetslås Sideforhold Plugg Digital zoom Tilbakestill BESKRIVELSE Trykk på markørknappen for å velge et annet språk på menyen. Trykk på markørknappen for å velge en annen farge ved blanking av skjermen. Trykk på markørknappen for å velge mellom fire projeksjonsmetoder: Trykk på markørknappen for å aktivere eller deaktivere sikkerhetslåsfunksjonen. Trykk på markørknappen for å justere sideforholdet. Trykk på markørknappen for å justere visningspluggen. Trykk på markørknappen for å justere Digital zoom-menyen. Trykk på (Enter) / for å tilbakestille alle innstillinger til standardverdiene (unntatt Språk og Sikkerhetslås). Promethean, selskapskonfidensielt 27

35 Installasjon II-menyen Trykk på MENY-knappen for å åpne OSD-menyen. Trykk på markørknappen for å flytte til Installasjon II-menyen. Trykk på markørknappen for å flytte opp og ned på Installasjon IImenyen. ELEMENT BESKRIVELSE Auto Kilde Skru av automatisk (min.) Auto strøm på Viftehastighet Lampemodus Trykk på markørknappen for å aktivere eller deaktivere kildeoppdagelse. Trykk på markørknappen for å aktivere eller deaktivere automatisk slokking av lampen ved manglende signal. Trykk på markørknappen for å aktivere eller deaktivere automatisk strøm på når nettstrømmen leveres. Trykk på markørknappen for å bytte mellom normal og høy viftehastighet. Merk: Vi anbefaler valg av høy hastighet ved høye temperaturer, høy luftfuktighet eller i høytliggende områder. Trykk på markørknappen for å velge lampemodus for høyere lysstyrke eller lavere lysstyrke for å spare lampetid. Avansert Trykk på (Enter) / for å åpne Avansert-menyen. Se Avansert funksjon på side 29. Tilbakestilling til fabrikkverdier Status Trykk på verdier. Trykk på om Status. (Enter) / for å tilbakestille alle elementer til fabrikkens forhåndsinnstilte (Enter) / for å åpne Status-menyen. Se side 38 hvis du vil ha mer informasjon Promethean, selskapskonfidensielt 28

36 Avansert funksjon Trykk på MENY-knappen for å åpne OSD-menyen. Trykk på for å flytte til Installasjon IImenyen. Trykk på for å flytte til Avansert-menyen, og trykk deretter på Enter eller. Trykk på for å flytte opp og ned på Avansert-menyen. Trykk på for å endre verdier for innstillinger. ELEMENT Innstilling av OSDmeny Test av periferutstyr Tilbakestill lampetime Strømsparemodus RS232 Nettverk 3D BESKRIVELSE Trykk på (Enter) / for å åpne OSD-innstillingsmenyen. Se side 30 hvis du vil ha mer informasjon om OSD-menyinnstillinger. Trykk på (Enter) / for å åpne Test av periferutstyr-menyen. Se side 30 hvis du vil ha mer informasjon om Test av periferutstyr. Etter utskifting av lampen bør dette elementet tilbakestilles. Se side 31 hvis du vil ha mer informasjon om tilbakestilling av lampetimer. Trykk på for å slå Strømsparemodus av eller på. Trykk på for å velge modusen RS232 (eksternt) eller nettverk (LAN) avhengig av projektorens tilkoblingsmetode. Trykk på (Enter) / for å åpne Nettverk-menyen. Se side 31 hvis du vil ha mer informasjon om nettverksinnstillinger. Trykk på (Enter) / for å komme til 3D-menyen. Se side 32 for nærmere informasjon om 3D-innstillinger. Merk: For å ha glede av 3D-funksjonen, må du først aktivere filmavspilling i 3D-innstillingene som du finner i DVD-enheten under 3D-platemenyen. Promethean, selskapskonfidensielt 29

37 Innstilling av OSD-meny ELEMENT Menyposisjon Gjennomsiktig meny Menydisplay BESKRIVELSE Trykk på for å velge en annen OSD-plassering. Trykk på knappen for å velge OSD-bakgrunnens gjennomsiktighet. Trykk på for å velge tidsavbruddforsinkelse for OSD. Test av periferutstyr ELEMENT BESKRIVELSE Fjernkontrolltest Trykk på (Enter) / for å teste IR-fjernkontrollen for diagnoseformål. USB-test Trykk på (Enter) / for å teste USB-tilkoblingen med tilkoblet PC. Fargetest Trykk på (Enter) / for å velge forskjellige farger på skjermen. Promethean, selskapskonfidensielt 30

38 Tilbakestill lampetime Se Nullstilling av lampen på side 41 for å tilbakestille telleren for antall brukstimer. Nettverk ELEMENT BESKRIVELSE Nettverksstatus DHCP IP-adresse Nettverksmaske Gateway DNS Viser statusen for nettverkstilkobling. Trykk på for å slå DHCP av eller på. Merk: Hvis du velger DHCP av, fyller du ut feltene IP-adresse, Nettverksmaske, Gateway og DNS. Angi en gyldig IP-adresse hvis DHCP er slått av. Angi en gyldig nettverksmaske hvis DHCP er slått av. Angi en gyldig gateway hvis DHCP er slått av. Angi et gyldig DNS-navn hvis DHCP er slått av. Bruk Trykk på (Enter) / for å bekrefte innstillingene Promethean, selskapskonfidensielt 31

39 3D ELEMENT 3D 60kHz Synk 3D 120kHz Synk 3D Synk Inverter BESKRIVELSE Trykk på for å slå 3D 60 Hz PÅ eller AV. Trykk på for å slå 3D 120 Hz PÅ eller AV. Trykk på for å slå 3D synk inverter PÅ eller AV. Merk: PRM-25 er 3D-klar, ta kontakt med Promethean for nærmere opplysninger. Promethean, selskapskonfidensielt 32

40 For økt brukervennlighet har projektoren diverse nettverks- og fjernstyringsfunksjoner. Projektorens LAN/RJ45-funksjon kan blant annet fjernstyre via et nettverk: strøm av/på, lysstyrke og kontrast. Dessuten projektorens statusinformasjon, for eksempel: videokilde, lyddemping, osv. Projektor (Ethernet) LAN_RJ45 1. Koble en RJ45-kabel til RJ45-porter på projektoren og PC-en (laptop). 2. På PCen (den bærbare maskinen) velger du Start Control Panel Network Connections. Promethean, selskapskonfidensielt 33

41 3. Høyreklikk på Local Area Connection og velg Properties. 4. I vinduet Properties velger du kategorien General og velger Internet Protocol (TCP/IP). 5. Klikk på Properties. 6. Klikk på Use the following IP address, fyll ut IP-adressen og subnettmasken, og klikk på OK. Promethean, selskapskonfidensielt 34

42 7. Trykk på Menu-knappen på projektoren. 8. Velg Installasjon II Avansert Nettverk. 9. Når du har kommet inn på Nettverk, legger du inn følgende: DHCP: Av IP-adresse: Nettverksmaske: Gateway: DNS-server: Trykk på (Enter) / for å bekrefte innstillingene. 11. Åpne en nettleser (for eksempel Microsoft Internet Explorer). 12. Legg inn IP-adressen på adresselinjen: Trykk på (Enter) /. Projektoren er satt opp for fjernstyring. LAN/RJ45-funksjonen vises som følger. Promethean, selskapskonfidensielt 35

43 14. Klikk på Control Panel for å vise projektorinnstillinger. Klargjøre e-postvarsler 1. Sørg for at brukeren har tilgang til hjemmesiden for LAN RJ45-funksjonen via nettleseren (for eksempel Microsoft Internet Explorer v6.01/v7.0). 2. På hjemmesiden for LAN/RJ45 klikker du på Alert Setting. 3. Ifølge standardinnstillingen er disse inndataboksene i Alert Setting tomme. Promethean, selskapskonfidensielt 36

44 4. Feltet To er mottakerens e-postadresse (for eksempel prosjektadministrator). Dette er et obligatorisk felt. Feltet Cc sender en kopi av varselet til den angitte e-postadressen. Dette er et valgfritt felt (for eksempel en assistent til prosjektadministratoren). Dette Cc-feltet er valgfrie opplysninger. Feltet Subject (Emne) er undertittelen i e-postmeldingen. Dette er et obligatorisk felt. Feltet From er avsenderens e-postadresse (for eksempel prosjektadministrator). Dette er et obligatorisk felt. Feltet SMTP er e-postserveren for sending av e-post (SMTP-protokoll). Dette er et obligatorisk felt. Velg varselbetingelsene ved å merke av i de ønskede boksene. Se eksemplet nedenfor: 5. Når de obligatoriske feltene nedenfor er riktige, trykker du på Alert Test. Etter noen få sekunder mottar den angitte e-postboksen en testmelding som vist nedenfor: Merk: Fyll ut alle felter som angitt. Velg ønsket varseltilstand og klikk på Submit for å gjennomføre en Alert Test. En vellykket test varsler de utpekte e-postkontoene. Hvis du vil opprette et e-postvarsel, må du velge varselforhold og angi riktig e-postadresse. Group og Projector Name identifiserer projektoren. Disse feltene er plassert øverst på LAN RJ45-websiden som vist nedenfor: Promethean, selskapskonfidensielt 37

45 Tilbakestilling til fabrikkverdier Trykk på markørknappen for å flytte opp og ned på Installasjon II-menyen. Velg undermenyen Tilbakestilling til fabrikkverdier og trykk på (Enter) / for å tilbakestille alle menyelementer til fabrikkens standardverdier (unntatt Språk og Sikkerhetslås). Status Trykk på markørknappen for å flytte opp og ned på Installasjon II-menyen. Velg undermenyen Installasjon II og trykk på (Enter) / for å åpne undermenyen Status. ELEMENT Aktiv kilde Videoinformasjon Lampetimer BESKRIVELSE Vis den aktiverte kilden. Viser oppløsnings-/videoinformasjon for RGB-kilde og fargestandard for videokilde. Informasjon om brukt lampetid vises. Det er atskilte tellere for Normal og Lys. Promethean, selskapskonfidensielt 38

46 VEDLIKEHOLD OG SIKKERHET Skifting av projektorpæren Projektorpæren må skiftes når den har gått. Den skal kun erstattes med en godkjent erstatningspære, som du kan bestille hos din lokale forhandler. Viktig: a. Projektorlampen som brukes i dette produktet, inneholder en liten mengde kvikksølv. b. Ikke kast dette produktet sammen med vanlig husholdningsavfall. c. Avhending av dette produktet må skje i samsvar med lokale forskrifter. Advarsel: Sørg for å slå av og koble fra projektoren minst 30 minutter før du skifter pæren. Ellers kan det oppstå alvorlige forbrenningsskader. 1. Fjern den ene skruen på lamperomdekselet. 2. Fjern dekselet til lamperommet. Promethean, selskapskonfidensielt 39

47 3. Fjern de to skruene fra lampemodulen. 4. Løft håndtaket til modulen opp. 5. Dra kraftig i modulens håndtak for å løfte lampemodulen ut. 6. Ta steg 1 til 5 i omvendt rekkefølge for å installere den nye lampemodulen. Mens du installerer, justerer du lampemodulen med kontakten og sikrer at den er plan for å unngå skade. Merk: Lampemodulen må sitte godt på plass, og lampekontakten må være riktig tilkoblet før du strammer til skruene. Promethean, selskapskonfidensielt 40

48 Nullstilling av lampen Etter skifte av pæren må du nullstille telleren for antall brukstimer. Dette gjøres på følgende måte: 1. Trykk på MENY-knappen for å åpne OSD-menyen. 2. Trykk på markørknappen for å flytte til Installasjon II-menyen. Trykk på markørknappen for å flytte nedover til Avansert. 3. Trykk pekerknappen nedover for å komme til Tilbakestill lampetime. 4. Trykk på markør- eller Enterknappen. En melding vises. 5. Trykk på knappene for å tilbakestille lampetimen. 6. Trykk på MENY-knappen for å gå tilbake til Installasjon II. Promethean, selskapskonfidensielt 41

49 Rengjøring av projektoren Fjerning av støv og smuss fra projektoren bidrar til feilfri drift. Advarsel: 1. Slå av og koble fra projektoren i minst 30 minutter før du rengjør den. Ellers kan det oppstå alvorlige forbrenningsskader. 2. Bruk kun en fuktig klut til rengjøringen. Ikke la vann komme inn i projektoren gjennom ventilasjonsåpningene. 3. Hvis det har kommet noe vann på innsiden av projektoren under rengjøringen, la den stå frakoblet i noen timer i et godt luftet rom før den brukes igjen. 4. Hvis mye vann har kommet inn i projektoren under rengjøringen, send projektoren på service. Rengjøring av linsen I de fleste fotobutikker kan det kjøpes rensemidler for optiske linser. Gjør som følger for å rengjøre projektorlinsen. 1. Ha litt optisk linserengjøringsmiddel på en ren og myk klut. (Ikke påfør rengjøringsmiddel direkte på linsen.) 2. Gni linsen lett med sirkelbevegelser. Forsiktig: 1. Ikke bruk skure- eller løsemidler. 2. For å forhindre avfarging eller bleking må du unngå å få rengjøringsmiddel på projektorkabinettet. Rengjøring av huset Gjør som følgende for å rengjøre projektorhuset. 1. Tørk av støv med en fuktig klut. 2. Fukt kluten med varmt vann og et mildt rengjøringsmiddel (f.eks. oppvaskmiddel), og tørk av huset. 3. Skyll alt rengjøringsmiddel fra kluten og tørk av projektoren igjen. Forsiktig: For å forhindre avfarging eller bleking, må du ikke bruke skuremidler eller rengjøringsmidler som er basert på alkohol. Promethean, selskapskonfidensielt 42

50 Bruk av Kensington -låsen Hvis du er opptatt av sikkerhet, festes projektoren til et fastmontert objekt med en Kensington-lås og en sikkerhetskabel. Merk: Ta kontakt med din forhandler om detaljer for å kjøpe en egnet Kensington-sikkerhetkabel. Sikkerhetslåsen svarer til Kensingtons MicroSaver Security System. Hvis du har en kommentar, kontakt: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, USA. Tel: , Promethean, selskapskonfidensielt 43

51 FEILSØKING Vanlige problemer og løsninger Denne veiledningen gir deg tips om hvordan du løser problemer som kan oppstå under bruk av projektoren. Hvis problemet ikke blir løst, ta kontakt med forhandleren for å få hjelp. Etter å ha holdt på en stund med feilsøking, kan problemet ofte være noe så enkelt som en løs kontakt. Sjekk følgende før spesifikke problemer undersøkes. Bruk et annet elektrisk apparat for å sjekke at strømuttaket virker. Sjekk at projektoren er slått på. Sjekk at alle tilkoblinger er godt festet. Sjekk at det tilkoblede apparatet er slått på. Kontroller at en tilkoblet datamaskin ikke er i strømsparingsmodus. Sjekk at en tilkoblet bærbar PC er konfigurert for ekstern visning. (Dette gjøres vanligvis ved å trykke på en funksjonstastkombinasjon på den bærbare maskinen.) Tips for feilsøking I hvert avsnitt må alle anvisningene følges i den angitte rekkefølgen. Dette vil gjøre det lettere å løse problemet raskere. Prøv å lokalisere problemet for å unngå å bytte ut feilfrie deler. Hvis du for eksempel bytter batterier og problemet ikke er løst, sett dem tilbake før du fortsetter med neste punkt. Skriv ned hva du gjør når du søker etter feil denne informasjonen kan være nyttig når du kontakter avdelingen for teknisk støtte eller når en servicemontør kommer til deg. Promethean, selskapskonfidensielt 44

52 LED-feilmeldinger FEILKODEMELDINGER STRØMLAMPEN BLINKER KLARLAMPEN BLINKER Overtemperatur 3 Av Termisk brudd 4 4 G794-feil 4 4 T1-feil 4 5 Lampefeil 5 Av Ballast over temperatur 5 1 Ballastkortslutning i utgang oppdaget 5 2 Slutt på lampelevetid oppdaget 5 3 Ballastlampe tennes ikke 5 4 Lampe slukket under normal drift 5 5 Lampe slukket under oppkjøringsfase 5 6 Lampeminneskrivefeil 5 7 Overflyt i lampeminneskrivebuffer 5 8 Overflyt i lampe-uart-buffer 5 9 Beregningsfeil i lampestrøm 5 10 Lampen har feil i programvarekonfigurasjon 5 11 Lampespenning for lav 5 12 Lampens FLASH-minne har CRC-feil 5 13 Lampens EEPROM-minne har CRC-feil 5 14 Lampens EEPROM-konfigurasjon stemmer ikke med FLASHkjerne 5 15 Brennervifte 6 1 Lampevifte 6 2 Strømforsyningsvifte 6 3 DMD-vifte 6 4 Lampedør åpen 7 Av DMD-feil 8 Av Fargehjulfeil 9 Av Ved en feil, vennligst koble fra nettstrømledningen og vent i ett (1) minutt før du starter projektoren på nytt. Hvis strøm- eller klarlampen fortsatt blinker eller overtemperaturlampen fortsatt er tent, må du kontakte servicesenteret. Problemer med bildet Problem: Det vises ikke noe bilde på lerretet 1. Sjekk innstillingene på (den bærbare) PC-en. 2. Slå av alt utstyr og slå på strømmen igjen i riktig rekkefølge. Problem: Bildet er uklart 1. Juster Fokus på projektoren. 2. Trykk på Auto-knappen på fjernkontrollen eller projektoren. Promethean, selskapskonfidensielt 45

53 3. Sjekk at avstanden fra projektoren til lerretet er mindre enn 4 meter. 4. Sjekk om projektorlinsen er ren. Problem: Bildet er bredere på toppen eller på bunnen (trapeseffekt) 1. Plasser projektoren slik at den er så loddrett som mulig i forhold til lerretet. 2. Bruk Keystone-knappen på fjernkontrollen eller projektoren for å løse problemet. Problem: Bildet er uklart Sjekk Projeksjon-innstillingen på Installasjon I-menyen i OSD. Problem: Bildet er stripete 1. Sett innstillingene for Frekvens og Sporing på Datamaskin-menyen i OSD til standardinnstillingene. 2. For å være sikker på at problemet ikke blir forårsaket av datamaskinens skjermkort, kan du koble til en annen datamaskin. Problem: Bildet er for flatt og uten kontrast Juster Kontrast-innstillingen på Bilde-menyen i OSD. Problem: Fargen i det projiserte bildet samsvarer ikke med kildens farge Juster innstillingen Fargetemperatur og Gamma på Bilde-menyen i OSD. Lampeproblemer Problem: Projektoren avgir ikke noe lys 1. Sjekk at strømkabelen er riktig tilkoblet. 2. Sjekk at strømuttaket er i orden ved å teste det med et annet elektrisk apparat. 3. Slå på projektoren på nytt i riktig rekkefølge, og sjekk om strømindikatoren lyser grønt. 4. Hvis du nylig har skiftet pæren, prøv å tilbakestille pæretilkoblingene. 5. Skift ut lampemodulen. 6. Sett den gamle pæren på plass igjen i projektoren og send projektoren på service. Problem: Pæren slokker 1. Strømsvingninger kan få pæren til å slokke. Ta ut strømledningen og plugg den inn igjen. Når klarlampen lyser, trykker du på strømknappen. 2. Skift ut lampemodulen. 3. Sett den gamle pæren på plass igjen i projektoren og send projektoren på service. Problemer med fjernkontrollen Problem: Projektoren reagerer ikke på fjernkontrollen 1. Sikt fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren på projektoren. 2. Sørg for at det ikke er noen gjenstander mellom fjernkontrollen og sensoren. 3. Slå av alle fluorescerende lamper i rommet. 4. Sjekk batterienes polaritet. 5. Bytt ut batteriene. 6. Slå av alle apparater i nærheten som bruker infrarødt lys. 7. Send fjernkontrollen på service. Promethean, selskapskonfidensielt 46

54 Lydproblemer Problem: Det er ingen lyd 1. Juster lydstyrken på fjernkontrollen. 2. Juster lydstyrken på lydkilden. 3. Sjekk tilkoblingen av lydkabelen. 4. Test utgangen for lydkilden med andre høyttalere. 5. Send projektoren på service. Problem: Lyden er forvrengt 1. Sjekk tilkoblingen av lydkabelen. 2. Test utgangen for lydkilden med andre høyttalere. 3. Send projektoren på service. Merk: Denne volumkontrollen gjelder bare eksterne lydenheter, etter som det ikke er noen høytaler i projektoren. Når projektoren sendes på service Hvis du ikke klarer å løse problemet, må du sende projektoren på service. Projektoren pakkes i originalesken. Legg ved en beskrivelse av problemet og en sjekkliste med tingene du prøvde da du forsøkte å løse problemet denne informasjonen kan være nyttig for servicemontørene. Ved servicebehov, returner projektoren til stedet der du kjøpte den. Promethean, selskapskonfidensielt 47

55 SPESIFIKASJONER Spesifikasjoner Modell Displaytype Oppløsning Vekt Projiseringsavstand Størrelse på projeksjonsskjerm Projiseringslinse Throw ratio (avst/bredd avst/diag) Loddrett justering av keystone Projiseringsmetoder Datakompatibilitet SDTV/EDTV/ HDTV Videokompatibilitet H-Sync V-Sync Sikkerhetssertifikat PRM-25 TI DMD 0,65 WXGA WXGA 1280 x 800 Original 3,6 kg 0,5 meter ~ 5 meter 44,4 ~ 444 (diagonalt) Manuelt Fokus 0,523 0,444 +/- 15 grader Foran, Bak, Skrivebord/Tak (Bak, Foran) VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, Mac 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p NTSC/NTSC 4,43, PAL (B/G/H/I/M/N/60), SECAM 15, khz Hz FCC-B, UL, CB, CE, CCC, KC, PSB, TUV-GS, GOST, SASO, KUCAS, NOM Driftstemperatur 5 ~ 35 C Dimensjoner 335 mm (B) x 102 mm (H) x 256 mm (D) AC-inndata AC Universal 100 ~ 240, 110VAC (100~240)/+-10% Strømforbruk Standby Lampe 290W <1 watt 230W VGA x 2 S-Video x 1 Inngangsterminaler Composite-video x 1 HDMI 1.3 x 1 RCA stereo x 1 Mini-jack stereo x 1 Utgangsterminaler VGA x 1 (kun sløyfe for VGA IN-1) Mini-jack stereo x 1 RS-232C Kontrollterminaler RJ45 USB (type B) Sikkerhet Kensington-lås Promethean, selskapskonfidensielt 48

56 Forholdet mellom projiseringsavstand og projiseringsstørrelse Bildehøyde Pluggkorreksjonsvinkel A Projiseringsavstand PRM-25 Tabell over projiseringsavstand og -størrelse PRM-25 TELE Avstand (m) 0,72 0,88 0,98 1,07 Diagonal (tommer) Plugg (grad) 38,42 38,42 38,42 38,42 Bildehøyde (mm) 861, ,2 1278,9 Bildebredde (mm) 1378,5 1680,1 1873,9 2046,2 A (mm) 140,6 171,4 191,1 208,7 Promethean, selskapskonfidensielt 49

57 PRM-25 Innstillingsmodustabell Projektoren kan vise flere oppløsninger. Nedenstående tabell gir en oversikt over oppløsningene som kan vises av projektoren. SIGNAL OPPLØSNING H-SYNC (KHZ) V-SYNC (HZ) COMPOSITE / S-VIDEO KOMPONENT RGB (ANALOG) DVI/ HDMI (DIGITAL) NTSC 15,734 60,0 O - - PAL/SECAM 15,625 50,0 O - - VESA Apple Macintosh SDTV EDTV 720 x ,9 85,0 O O 640 x ,5 60,0 O O 640 x ,9 72,8 O O 640 x ,5 75,0 O O 640 x ,3 85,0 O O 800 x ,2 56,3 O O 800 x ,9 60,3 O O 800 x ,9 75,0 O O 800 x ,1 72,2 O O 800 x ,7 85,1 O O 1024 x ,4 60,0 O O 1024 x ,5 70,1 O O 1024 x ,0 75,0 O O 1024 x ,7 85,0 O O 1280 x ,7 59,8 O O 1280 x ,8 74,9 O O 1280 x ,6 84,8 O O 1280 x ,0 60,0 O O 1280 x ,0 75,0 O O 1280 x ,1 85,0 O O 1400 x ,3 60,0 O O 1440 x ,9 60,0 O O 1600 x ,0 60 O O 640 x ,0 66,7 O O 832 x ,7 74,5 O O 1024 x ,2 74,9 O O 1152 x ,7 75,1 O O 480i 15,734 60,0 O O 576i 15,625 50,0 O O 576p 31,3 50,0 O O 480p 31,5 60,0 O O Promethean, selskapskonfidensielt 50

58 SIGNAL HDTV OPPLØSNING H-SYNC (KHZ) O: Frekvens supportert : Frekvens ikke supportert V-SYNC (HZ) COMPOSITE / S-VIDEO KOMPONENT RGB (ANALOG) DVI/ HDMI (DIGITAL) 720p 37,5 50,0 O O 720p 45,0 60,0 O O 1080i 33,8 60,0 O O 1080i 28,1 50,0 O O 1080p 67,5 60,0 O O 1080p 56,3 50,0 O O Panelets oppløsning for PRM-25 er 1280 x 800. En annen oppløsning enn den originale oppløsningen kan vises med ujevn størrelse på tekst eller linjer. Promethean, selskapskonfidensielt 51

59 Projektormål Promethean, selskapskonfidensielt 52

60 SAMSVAR MED REGELVERK FCC-advarsel Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for digitale apparater i klasse B i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grenseverdiene har blitt satt for å gi tilstrekkelig beskyttelse mot skadelig stråling når utstyret blir brukt i et kommersielt miljø. Dette utstyret genererer, bruker, og kan avgi radiofrekvensenergi og, hvis det ikke er installert og brukt i samsvar med instruksjonshåndboken, kan det virke forstyrrende på radiokommunikasjonen. Bruk av dette utstyret i et boligmiljø vil sannsynligvis forårsake skadelige forstyrrelser. I så fall må brukeren oppheve forstyrrelsene for egen regning. Endringer eller modifikasjoner som ikke er godkjent av de ansvarlige for konformiteten, kan føre til at brukeren mister retten til å bruke utstyret. Canada Dette digitale apparatet av klasse B er i samsvar med den kanadiske ICES-003. Sikkerhetssertifikater FCC-B, UL, CB, CE, CCC, KC, TUV-GS, GOST, SASO, KUCAS, NOM og PSB EN advarsel Dette er et klasse B-produkt. I et boligmiljø kan det forårsake radioforstyrrelser. I så fall kan brukeren være nødt til å iverksette adekvate tiltak. Vanligvis brukes apparatet i konferanserom, møterom eller auditorier. Promethean, selskapskonfidensielt 53

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land.

HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land. Copyright Denne utgivelsen, inkludert alle fotografier, illustrasjoner og programvare, er beskyttet under internasjonale kopibeskyttelseslover, med enerett. Verken denne veiledningen, eller noe av materialet

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

Veiledning for områdeklargjøring. September 2015

Veiledning for områdeklargjøring. September 2015 September 2015 Copyright Dette dokumentet leveres «som det er». Informasjonen og synspunktene i dette dokumentet, inkludert URL-adresser og andre referanser til nettsteder, kan endres uten varsel. Dette

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land.

HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land. Copyright Denne utgivelsen, inkludert alle fotografier, illustrasjoner og programvare, er beskyttet under internasjonale kopibeskyttelseslover, med enerett. Verken denne veiledningen, eller noe av materialet

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre på at du vil være svært

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera.

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera. 2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les bruksanvisningen nøye før bruk! Les

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde KABLET TILKOBLING TRÅDLØSE ENHETER TRÅDLØS UTVIDELSE Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende ruterrekkevidde EKSISTERENDE

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Avstandskamera Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0105 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 Disk Station DS409+, DS409 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

1 Pakke. Installasjonsveiledning. Color Management LCD-skjerm. Viktig

1 Pakke. Installasjonsveiledning. Color Management LCD-skjerm. Viktig Installasjonsveiledning Color Management LCD-skjerm Viktig Les nøye igjennom FORHOLDSREGLER, denne installasjonsveiledningen og brukerhåndboken som du finner på CD-platen for å gjøre deg kjent med en sikker

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

Leddura Serie. Laser Leddura xt Lexinus Mensa. 70 inch. Smart innovation! Når nytenkende innovasjon leder.

Leddura Serie. Laser Leddura xt Lexinus Mensa. 70 inch. Smart innovation! Når nytenkende innovasjon leder. Laser Lexinus Mensa Leddura Serie Når nytenkende innovasjon leder. Den profesjonelle berøringsskjermen for interaktivitet. Opplev økt produktivitet, forbedret samarbeid og effektiv trening. - Aktiv IRO

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

[Plassering for forsiktighetserklæring]

[Plassering for forsiktighetserklæring] sveiledning LCD-fargeskjerm [Plassering for forsiktighetserklæring] Om installasjonsveiledningen og brukerveiledningen sveiledning (denne veiledningen) Brukerveiledning (PDF-fil på CD-ROM*) PRECAUTIONS

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Copyright. Fraskrivelse. Gjenkjennelse av varemerke

Copyright. Fraskrivelse. Gjenkjennelse av varemerke Copyright Denne utgivelsen, inkludert alle fotografier, illustrasjoner og programvare, er beskyttet under internasjonale kopibeskyttelseslover, med enerett. Verken denne veiledningen, eller noe av materialet

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisning

Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisning Reinecker LUX Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisning Reinecker LUX Reinecker LUX TFT LVHD: HMS art. nr. 158131 Best. nr.: 1167610 Produsent: Reinecker Reha-Technik GmbH Sandwiesenstraße 19 DE-64665

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL Produktinformasjon A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømlampe B: Lampe for LAN-port C: Lampe for LAN-port D: Lampe for LAN-port E: Lampe for LAN-port 4 F: ADSL-datalampe G: Lampe for ADSL-tilkopling

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

Universal-Thermostat UT 200

Universal-Thermostat UT 200 Universal-Thermostat UT 200 Bruksanvisning ELV Elektronik AG Postfach 1000 D-26787 Leer Telefon 04 91/600 888 Telefax 04 91/6008-244 Vennligst les denne bruksan overlater enheten til andre personer, over

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602

Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

[Plassering for forsiktighetserklæring]

[Plassering for forsiktighetserklæring] sveiledning LCD-fargeskjerm [Plassering for forsiktighetserklæring] (SX46W) (SX76W) Om installasjonsveiledningen og brukerveiledningen sveiledning (denne veiledningen) Inneholder grunnleggende informasjon,

Detaljer

Spesifikasjoner SMART Document Camera. Modell SDC-330. Enestående gjort enkelt. Fysiske spesifikasjoner. Standardfunksjoner

Spesifikasjoner SMART Document Camera. Modell SDC-330. Enestående gjort enkelt. Fysiske spesifikasjoner. Standardfunksjoner TENK FØR DU SKRIVER UT Spesifikasjoner SMART Document Camera Modell SDC-330 Fysiske spesifikasjoner Størrelse Oppstilt Sammenlagt Vekt 28,9 cm 41,7 cm 37 cm 28,9 cm 9,5 cm 31,2 cm 3,46 kg Alle dimensjoner

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805 Brukerhåndbok Traveller+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0805 2 Traveller+ 3 4 5 Innholdsfortegnelse 1GENERELT...7

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

Sikkerhet. Sikker behandling av strøm. Sikkerhet ved installering. Sikkerhet under rengjøring

Sikkerhet. Sikker behandling av strøm. Sikkerhet ved installering. Sikkerhet under rengjøring Innholdsfortegnelse Sikkerhet 1 Sikker behandling av 1 strøm Sikkerhet ved installering 1 Sikkerhet under 1 rengjøring Spesielle merknader om LCD 2 monitorer Pakningens innhold 2 Instruksjoner for installering

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer