Årsmelding Surnadal Golfklubb 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Surnadal Golfklubb 2011"

Transkript

1 Årsmelding Surnadal Golfklubb 2011

2 Årsmelding for Surnadal Golfklubb 2011 Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Varamedlemmer: Geir P. Garte Trond Håskjold Heid Snekvik Siri Vaagland Egil Andresen Stig Talgø og Oddvar Væge Surnadal Golfklubb stiftet den 14. august 2000 ble i 2004 innmeldt i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Norges Golfforbund (NGF). Klubben er dermed et ordinært idrettslag representert i Surnadal Idrettsråd. Litt tilbakeblikk på aktiviteten i 2011: Raskt oppsummert kan vi si at golfåret 2011 fikk en tidlig start på Mo, med grønt gress på fairways og vertikalskjerte greens lagt under vekstduk, utålmodige spillere, etter hvert masse nedbør og til slutt en flott men dog fuktig bane. Det har vært et rimelig aktivt år i Surnadal Golfklubb. Dessverre hadde vi ikke nok spillere som prioriterte Golfligaen denne sesongen, men vi har vært representert på Golfreisen, regionsamlinger og fellesturer. Vi fikk en rekordtidlig sesongåpning 25. april, dog med vintergreener siden våre sommergreener enda trengte litt kjærlig pleie etter det harde fjoråret. Mye fuktig vær utover sommeren bidro til å gi oss en flott bane utpå høsten. Gjestespill og aktivitet generelt på banen kunne nok vært bedre, men været må ta noe av skylden for dette. Vi har i løpet av sesongen 2011 hatt besøk av 204 gjestespillere fra knappe 40 klubber over hele landet, samt 80 lokale spillere med spillerett (sesongkort). Styret er fortsatt ikke fornøyd med besøket ved banen, hverken gjestespill eller generell aktivitet, men en sesong men mye dårlig vær får ta noe av skylden for dette. Vi vet med oss selv at vi ikke reiser til andre baner med dårlige greens. Surnadal Golfpark har etter ferien vært i tilnærmet topp stand, og banemannskapet vårt fortjener all ros. Golfligaen fikk ingen oppslutning dette året. Det virker som de fleste ikke ønsker å binde seg til regelmessige reiser til andre baner og matchspill, men selv bestemme når våre naboklubber skal besøkes. Side 1

3 Etter en del diskusjon på vårparten med våre samarbeidsklubber i nordvest regionen, ble vi enige om å kjøre Golfreisen også dette året. Da med vårt opplegg. Heid laget Golfreisen-folder og plakater og sendte ut disse tidlig i mai. Vår deltagelse på selve Golfreisen, stod vel ikke riktig i stil med våre administrative anstrengelser, men flere tok turen rundt om i regionen. Av de deltakere som hadde 5 eller flere besøk, ble 3 damer trekt ut som vinnere. Hyggelig i en litt mannsdominert sport, hvor Synnøve Lystad, Molde stakk av med gjeveste premien et reisegavekort med verdi kr ,- Banedrift Etter å ha vurdert egen kapasitet, ble vi dette året enige om en driftsform som skulle gi lave lønnskostnader og mulighet for noe investering på banen. Dugnadsdrift med klippegjenger på rough og bunkere, 3 personer fast på greens (Derek, Jan Ove og Einar), og to habile innleide ungdommer (betalt) på farirways. I tillegg vanlig mandagsdugnad annenhver uke. Stor takk også i år til Stig som organiserte og de som tok tungjobben med vertikalskjæring, resåing, vanning og innpakking av greens under vekstduk. Klippegjengene på kveldstid har fungert i stor grad meget bra, med roughklipping, klipping av drivingrange og ballplukking. Totalt sett er styret meget godt fornøyd med hvordan vi har presentert baneanlegget vårt i år, på tross av en treg start med vintergreens langt over 17. mai. Masse nedbør utover sommeren var nettopp det vi behøvde for å få banen i topp stand, men det ble etter hvert i meste laget.. Også stor takk til Marit og Anne Kristine og alle frivillige som også i år har driftet kiosken. Viktig med kaffe og bakels på lørdag og søndag. Mange hyggelige tilbakemeldinger fra våre besøkende om lett stemning og hyggelige mottakelse på banen og rundt brakka. Dugnadskveldene har i år vært organisert som frivillig oppmøte annen hver mandag. Her har div. forefallende arbeider vært utført, som rensk og klipping i og rundt bunkere, maling av stolper, enkle reparasjoner av maskiner, justering av utslagsplatter, rydding av rough og noe skogsdrift. Vi konkluderer med bra oppmøte disse kveldene. Utfordringen har også i år vært å holde maskinparken intakt uten for mye reparasjon. Div. problemer med gammel rough-klipper, medførte kjøp av pent brukt Toro Groundmaster 2001, noe som har lettet arbeidet på banen for våre klippegjenger. Takk til Åge Grimsmo som formidlet kjøp og tok noen reparasjoner for oss. Fortsatt tærer vi på gammelt og velbrukt utstyr. Det nye styret bør vurdere nykjøp eller leasing av ny greenklipper og værtikalskjærer/såmaskin. Ellers er det ikke foretatt noen større arbeider på selve spillefeltet. Side 2

4 Investeringer I tillegg til kjøp av roughklipper er det også etterbetalt en betydelig leiesum til grunneier, da det har visst seg at banen ikke er 120 da som først antydet, men nå endelig oppmålt til ca. 180 da. Leie for denne differansen for de 4 siste år skal etterbetales. Den største delen av dette beløpet ble tatt i -11, resten tas på vårparten -12. Samarbeid og representasjon Det regionale samarbeidet mellom golfklubbene i vår region har fortsatt også siste år, med et møte i Molde. Vi besluttet også dette året å ikke kjøre samme opplegg som de øvrige klubbene vedr. pro, men holde på Eva Angvik. NGF s Lederforum ble i år arrangert i Molde mars. Nyttig erfaringsutveksling og faglig påfyll samt relasjonsbygging er det viktigste med slike møter, som samler de fleste av golfklubbene i Midt-Norge. Årets tema; Markedsføring av golfen, samt påvirkningsarbeide og synliggjøring av verdiskapningen i egen golfvirksomhet. Sportslige aktiviteter I 2011 har vi forsøkt å få liv igjen i aktiviteten Barn og Golf etter pausen i Klubben søkte sist vinter Norges Golfforbund om utstyr som er egnet til formålet og fikk tildelt en utstyrsbag med masse plastkøller, myke baller og blinker som ungene har lekt seg med på samlingene som er avviklet gjennom sesongen. I tillegg har vi en del barnekøller i jern på brakka på Mo som blir benyttet av de eldste, og for de som ikke stiller med utstyr selv. Sesongen startet i midten av ma,i og nesten hver torsdag frem til midten av oktober har det vært i gjennomsnitt 4-5 stykker oppmøtt. Man skulle gjerne hatt flere, men ser at det ikke er så lett å konkurrere med fotball og andre sysler ungene driver med. Ungene har fått prøve seg på de fleste typer slag i golf, både på drivingrange og selve banen. I tillegg fikk de gå opp til prøve i form av bronsemerke. På siste samling i oktober hadde vi avslutning med bakels og utdeling av merker og diplomer. Neste sesong er barna klare for nye utfordringer/merker. Egil Andresen, Per Egil Fiske og Øyvind Svinvik har vært ansvarlig for barnegolfen i 2011, og de håper på enda bedre oppslutning om golfaktiviteten for barn neste sesong. Juniorkomité har heller ikke i år klart å engasjere de store skarene.. Oddvar har ved noen anledninger samlet noen åringer til aktivitet på drivingrangen med Eva Angvik eller Geir som instruktør. Skal vi klare å utvikle klubben videre, er vi helt avhengig av å få noen yngre spillere aktive hvert år. Viktig at dette arbeidet intensiveres, og vi må invitere fotballag etc. til å besøke banen og få enkel instruksjon og orientering om golfsporten. Men en juniorspiller har vi som både trener og spiller aktivt. Håkon Sæther har i flere år vist både stor interesse og talent for spillet. I år som ivrig deltager i Midt Norges Junior-Tour. Side 3

5 Junior-Tourens terminliste i år inneholdt totalt 6 turneringer. 3 ble spilt fylkesvis i Møre og Romsdal og i Trøndelag (for å minimalisere reisebelastingen for spillerne), 2 Major turneringer (en i hvert fylke) hvor alle spillerne møttes og som avslutning Midt Norsk Junior Cup. Junior Tour spilles som hovedregel etter netto slag. Men i tillegg konkurrerte spillerne i klasse 1 (hcp < 18) på brutto slag, hvor beste jente og gutt på OoM fra hvert fylke ble premiert. Sesongen ble avsluttet på Byneset med Ryder Cup mellom Møre og Trøndelag, hvor Håkon representerte trøndelag. På tross av tap 8,5-14,5, bidro vår Håkon på en positiv måte. Vi venter spent på fortsettelsen. Torsdagsgolfen er også en positiv aktivitet som bidrar til å rekruttere nye golfere, samtidig som nybegynnere får en møteplass med litt hjelp til å komme videre med golfen. Aktiviteten har blitt enda viktigere nå når VTG kurset legger opp til praktisk prøving og veiledning ved hjelp av faddere. Oppmøtet har ikke vært som forventet, men her må vi bare jobbe videre. Damegolfkveld hver fjortende dag ble gjennomført bare i liten grad. Med såpass mange damespillere som vi etter hvert har fått, bør denne aktiviteten kunne gjennomføres stabilt neste år. Coachingsystem ble ikke gjennomført som vi håpet på innledningsvis. Sammenlignet med noen naboklubber, virker det som våre spillere ikke har noe større behov for prohjelp og trening under veiledning. Skulle vært betydelige utviklingspotensialer her Golfens dag ble gjennomført om dog i noe redusert omfang. Det ble gjennomført demonstrasjon av sporten på drivingrange og spill på banen. Vi må bli langt flinkere til å presentere vår idrett, gjennom slike aktivitetsdager, skaffe oss redaksjonell omtale i aviser samt å invitere grupper/lag/firma til å besøke golfbanen. Nytt av fjoråret var VTG (Veien til golf). Kursopplegget er et noe forenklet Grønt kort-kurs, og gjort mer praktisk, uten teori- og praksis eksamen. Håpet er at flere skal starte opp/prøve spillet, uten å måtte gjennomføre et omfattende teoretisk opplegg. To kurshelger med Eva Angvik fra Klæbu/Trondheim som instruktør på praktisk trening/spill ble planlagt, et før og et etter ferien. I tillegg satset vi på et kurs i ferien med Martinus som instruktør. Til sammen 8 deltakere har gjennomført kurset, i tillegg til 5 deltagere som gjennomførte intensivkurs i Trondheim med Martinus som instruktør. Målsetningen er at alle disse skal melde seg inn i klubben, få hjelp av faddere til å komme ordentlig i gang og delta med jevnlig spill på banen vår. Vi Side 4

6 hadde håpet på en langt større oppslutning på VTG kursene. For dårlig markedsføring/ oppfølging og misforståelse med pro vedr. dato for gjennomføring, er en del av forklaringen. Vi har i år ikke hatt besøk av skoleklasser, men et gutte/juniorlag har vært innom og fått en kveld med enkel orientering om sporten, en liten runde på drivingrange/øvingsgreen samt litt prøvespill på bane. I slike settinger finnes det mange potensielle golfspillere og mange synes det er veldig moro. Vi har hatt og har fortsatt betydelige problemer med å få organisert en juniortrening, noe som må prioriteres i fortsettelsen. Også i år har vi fortsatt samarbeid med pro Eva Angvik, som har besøkt oss et par-tre ganger i forbindelse med protimer og temakurs. Dette har for så vidt blitt positivt mottatt av våre medlemmer, men omfanget burde vært langt større. Årets klubbmesterskap ble arrangert 27. og 28. august. Kjell Øyen og Tove Hilstad Garte vant seniorklassene, Geir Berntsen og Randi Moe Sæther herre- og dameklassen, mens Håkon Sæther ble juniorklubbmester Kjell Ø. og Tove H.G. ble stående med beste totalresultat. Turneringer; Det har også i løpet av året blitt arrangert flere andre turneringer på Surnadal Golfpark; I en forsinket sesongstart ble det improvisert en flaggturnering 17. mai som åpningsturnering. Fortsatt noen provisoriske greens, men elles flotte forhold. Pink Cup gjennomført 21. mai med 19 deltagere. Texas scramble hvor Dagrun D. Stromberg, John Gammelsæter og Magnus Snekvik vant. Viktigst denne dagenvar likevel vårt bidrag til brystkreftsaken gikk Nordea Pairs av stabelen med 24 deltagere. Vinnerparet ble Halvard Kvande og Anders Fritjof Røen. Terra Open ble spilt 29. juni med 22 par, dvs. 44 deltagere og fulltegnet turnering! Superparet Halvard Kvande og Anders Fritjof Røen vant turneringen også i år, men klarte ikke å delta på Miklagard. Der deltok vi med en stor tropp. se bilde Side 5

7 En turnering som har stor deltagelse er Surnadal Sparebank Challenge, En turnering som går over 6 kvelder i midtuke, hvor spillere kan forbedre sitt resultat på de forskjellige hull for hver gang man deltar. Flott premiering og passe uhøytidelig spillform over 9 hull hver kveld, gir stor deltagelse, totalt 21 deltagere i herre/junior og 7 på damesiden. Anders F. Røen vant fra gul tee, mens Svein Forberg seiret fra rød tee. I dameklassen vant Tove H. Garte og Randi Moe Sæther. Stor takk til vår hovedsponsor Surnadal Sparebank. Surnadal Open ble i år gjennomført 2. juli med 40 deltagere i de 6 klassene. Håkon Sæther s store dag med kjempespill og totalt beste resultat med 41 p. og tangering av banerekord med 78 slag! Øvrige vinnere ble Geir Berntsen i herre- og Nils Magne Røen i seniorklassen. Inger Bævre Lian i senior damer, Randi Moe Sæther i dame og Britt Schei i juniorklassen. For øvrig satte vår medbygding og ballplukker fra Drøbak Gjermund Grimsmo banerekord med 76 slag. Vårsøg Hotell Open ble spilt i nydelig vær 13. august med 28 deltagere. Einar Grønnes fikk beste resultat totalt og vant seniorklassen. Emil Natersted vant herre- og Håkon Sæther juniorklassen. Tove Hilstad Garte vant dameklassen. Sara Brauten fra vår sponsor og medarrangør Vårsøg Hotell disket opp med kaffe og kaker og vi fikk med både mat og drikke på turen. Presidentens 3 køller ble spilt 3. september. Tove H. Garte hadde dagens beste resultat og vant dameklassen. Stig Talgø vant herreklassen og Håkon Sæther juniorklassen. Surprise Challange ble gjennomført for andre år. 19 deltagere ble inndelt i tre klasser etter hc. Geir G., Tove H.G og Ørjan Nes Haugen stakk av med seieren i hver sin klasse. Hjorte Scramble, ble gjennomført som siste turneringe 2. okt. med hele 19 par på startestreken i nydelig høstvær. Paret Geir Berntsen og Håkon Sæther vant hjortestekene. Dagen ble avsluttet med en hyggelig samling i hjorteslakteriet til Einar Grønnes juni ble det arrangerte klubbtur til Røros Golfklubb spillere fikk i flott vær, dog noe kald vind, oppleve en av Midt Norges beste golfbaner på historisk grunn. Matchspill på søndag mot en lokal golfklubb ble en jevn affære hvor to av lagene tapte på siste hull. Superlaget Odd/Tove vant selvfølgelig Overnatting på Hotell Røros med middag og peisekos, gjør godt for klubbmiljøet. Bare så synd ikke flere benyttet seg av tilbudet. Flere av våre spillere har også deltatt i turneringer arrangert av andre klubber denne sesongen. Bl.a. deltok vi med 8 spillere på Miklagard. Andre mer eller mindre organiserte turer og samlinger har også blitt gjennomført, noe som har resultert i fine reisebrev på vår hjemmeside. Bl.a. var 6-7 av våre spillere Omag i Nord Irland og spilte på fantastiske linksbaner. En av klubbens medlemmer fikk også i år oppleve den store drømmen med Hole in one. Kjell Øyen fikk som nr. 4 på banen inn drømmetreffet på hull 2, og måtte dermed spandere champagne på avslutningsfesten. Side 6

8 Sponsorarbeid og markedsføring Informasjon til medlemmene har i stor grad gjort ved hjelp av sms og bruk av klubbens nye web-sider med Knut Haugen som dyktig og pågående redaktør. Tilbakemeldingene tyder på at dette også i år har fungert godt. Viktig at redaktøren blir foret med nyhetsstoff derssom siden skal leve. Hjemmesiden er en særdeles viktig del av klubbens profilering mot både medlemmer og andre golfinteresserte. Vår nye hjemmeside gir oss flere muligheter og er fremtidsrettet. En del forbedringer på sidene er foretatt i løpet av året. Vi retter ellers en stor takk til våre hovedsponsorene Surnadal Sparebank, Amfi Eiendom ASA, Pipelife Norge AS og Svorka, som bidrar med til sammen ,- pr. år hvert år over 10 år. Klubben har langsiktige sponsoravtaler og enklere skiltavtaler på drivingrange som sikrer oss ca kroner pr år. Det er svært viktig at klubben arbeider godt med pleie av sponsorene, noe vi må arbeide videre med også neste år. For å kunne markedsføre vår idrett, presentere baneanlegget vårt på Mo, og påvirke rekrutteringen, la vi i år masse arbeide i en 8 sideres DM som innstikk i Driva. Allsidig innhold med presentasjon av noen av våre ferske spillere, deres opplevelse av spillet og miljøet, samt masse bilder fra miljøet på og rundt golfbanen. DM en ble meget presentabel, mens den kortsiktige gevinsten med masse interesserte nye spillere til våre VTG kurs uteble. Elles har vi annonsert i bladet Norsk Golf, nettstedet norsk golf.no, og golferen.no. Annonsene samt referanser og rykte om god service fra våre medlemsververe Emil og Egil har absolutt gitt resultater. Ca medlemmer gir oss ca 50% av vår omsening i klubben. Deler av dette går selvfølgelig til forbundet i form av div. avgifter, men denne delen er særdeles viktig også i fortsettelsen. Medlemmer Totalt er det registrert 910 betalende medlemmer pr (sammenlignet med 935 samme tid i 2009). Totalt 246(262) kvinner og 664(673) menn. Av disse er 12 i alderen 0-12 år og 58 ungdommer i alderen år. Den største gruppen er menn i alderen over 26 år (552) Medlemsregistrering og organisering foregår nå i Side 7

9 sin helhet over Golfbox. Vi har hatt visse utfordringer med systemet da vi har forskjellige kategorier medlemmer. Nevnte antall er aktive medlemmer, og vi betaler avgift til NGF for de over fra og med 20 år. Medlemstallet i 2011 er en reduksjon på 25 stk. Oslo er fortsatt størst med 304 medlemmer i klubben. Surnadal har 136 medlemmer i klubben, samme antall som i fjor. Vi mener det fortsatt er rett å satse på rimelig medlemskontingent og høyt antall fjernmedlemmer for å sikre klubbens økonomi på lang sikt. Emil Naterstad har gjort en kjempejobb med Egil Andresen som medhjelper under opplæring. Vår medlemshåndtering med rask tilbakemelding og god service ryktes og har gitt flere medlemmer fra samme firma, gate etc.. Medlemskontingenten har i 2011 vært slik: ( som året før) Voksne Barn / ungdom / student Medlemskap med spillerett kr 2690 kr 1300 Medlemskap uten spillerett (greenfee-medlem) kr 490 kr 300 Passivt støttemedlemskap (uten kort) kr 300 kr 150 Familiemedlemskap med spillerett kr 4980 (2 voksne + x barn < 20 år med felles adresse) Familiemedlemskap uten spillerett (greenfee-medlemmer) kr 980 (2 voksne + x barn < 20 år med felles adresse) Familiemedlemskap passivt (uten kort) kr 600 (2 voksne + x barn < 20 år med felles adresse) Obligatorisk abonnement for Norsk Golf i tillegg med kr 140 pr husstand. Før sesongen 2008 ble det innført elektroniske golfkort i alle norske golfklubber. Etter litt startproblemer fungerer dette bedre og bedre. Fortsatt er det noen som slarker og ikke registrerer før utslag på tee 1. Vi skjerper inn videre neste sesong. Enkelte klubber legger ut listene for besøk/spill og registrering av score. Vår beste til å registrer har 45 besøk på banen hvem blir flinkest neste år?? Premiering! Styrets arbeid ellers I løpet av året har det også blitt holdt i alt 6 styremøter, samt 2 årsmøter og særmøter. Ordinært årsmøte ble avholdt 21. februar og ekstraordinært årsmøte 21. november. I tillegg har det vært gjennomført div. særmøter i komiteene. Vi er glade for å ha golfsimulatoren, både med tanke på vintertrening for etablerte spillere og for rekrutteringen, og takker initiativtagere og aksjonærer. Uhøytidelige treningsturneringer har vært gjennomført, men fortsatt bør anlegget brukes til trening også for barn og juniorer. Organisering av dette har dessverre ikke kommet i gang i Side 8

10 Takk for innsatsen Styret vil til slutt takke alle som har bidratt med arbeid i klubben for en flott innsats gjennom en sesong med stor aktivitet. Styret har grunn til å tro at også 2012 blir et nytt aktivt og framgangsrikt år for klubben. Å øke antallet lokale spiller på vår vakre bane og i vårt positive miljø, bør være hovedmålsetningen for de nærmeste år. Surnadal, 23. januar 2012 Geir P. garte Trond Håskjold Siri Vaagland Leder Nestleder Kasserer Heid Snekvik Sekretær Egil Andresen Styremedlem Side 9

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2015)

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2015) Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Komiterapporter til årsmøte 2015) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Side 1 av 26 Innholdsfortegnelse Banedrift og tekniske innretninger...

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

BorreGolfer n. Den lykkelige tid... Prøvemedlemskapet gir deg fri spillerett på 9- hulls banen Gamle Back-Nine

BorreGolfer n. Den lykkelige tid... Prøvemedlemskapet gir deg fri spillerett på 9- hulls banen Gamle Back-Nine BorreGolfer n Våren 2006 Foto: Per Ervik Den lykkelige tid... Forventningsfull. Det er hva jeg er like før sesongenen starter. Det er en slags kriblende og undrende tid - og nå er den her - den lykkelige

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Styrets beretning for sesongen 2011

Styrets beretning for sesongen 2011 Styrets beretning for sesongen 2011 Året 2011 ble et godt år for Byneset golfklubb. I sterk motsetning til sesongen 2010 kunne banene åpnes rekordtidlig i 2011. Byneset syd åpnet 16. april. Da det ble

Detaljer

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNING BANE- OG HUS KOMITEEN 2013 Komiteens sammensetning 2013 Bane: Oddvar P. Kjøs - leder + plangruppa Finn Harald Ellingsen felles

Detaljer

Årsrapport Solum Golfklubb 2007

Årsrapport Solum Golfklubb 2007 Årsrapport Solum Golfklubb 2007 Innhold 1. Rapport fra Styret side 2 2. Rapport fra Turnerings komiteen side 3 3. Rapport fra Grønt Kort/HcP- komiteen side 4 4. Rapport fra Senior komiteen side 4 5. Rapport

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

Klubbsjekken 2014 Tromsø Golfklubb. Standardrapport

Klubbsjekken 2014 Tromsø Golfklubb. Standardrapport Klubbsjekken 2014 Tromsø Golfklubb Standardrapport Innhold Innledning... 3 Generelt... 4 Den Norske Golfspilleren... 12 Klubbens golfaktiviteter... 14 Trener... 21 Arrangement/turneringer... 27 Anlegg...

Detaljer

Årsmøte Stavanger Golfklubb

Årsmøte Stavanger Golfklubb INNKALLING TIL Årsmøte Stavanger Golfklubb FOTO: ELLEN JEPSON Eirik Tage Johansen sikret med sin 26. plass på Q-School (desember 2010) ny sesong på Europatouren 2011 KLUBBHUSET Tirsdag 8. februar 2011

Detaljer

NORGESMESTER DAMER 2011

NORGESMESTER DAMER 2011 BJØRNEFJORD PEGGEN Medlemsblad nr 2 - November 2011 - Årgang 15 NORGESMESTER DAMER 2011 [1] Alt innhold og bilder Copyright Bjørnefjord Peggen eller deres respektive eiere. Innholdet kan ikke - helt eller

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb

Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb Page 1 of 5 Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb Styret har hatt følgende sammensetning i 2010: Leder: Erik Søndervik Nestleder: Hilde Jørgensen Sekretær: Terje Kleppe Kasserer: Øyvind Johansen Styremedlem:

Detaljer

Årsmøte 2012 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsmøte 2012 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsmøte 2012 Kristiansund og Omegn Golfklubb Sid1 av 36 Sted: Grand Hotell Dato: 31.januar 2013, kl. 18:30 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsmøte 2012 Åpning av møtet, og godkjenning av stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Golfer n Medlemsblad for Vestfold Golfklubb Nr. 1 2011 17. årgang

Golfer n Medlemsblad for Vestfold Golfklubb Nr. 1 2011 17. årgang Medlemsblad for Vestfold Golfklubb Nr. 1 2011 17. årgang Jo mere vi er sammen... Få med deg barn eller barnebarn, nabo eller andre kjente - spiller ingen rolle om du er 6 eller 60. VGK har plass til mange

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Årsberetning 2014 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Innhold Innkalling og dagsorden... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap...

Detaljer

Vi går i pluss - 2011 et godt år for Nøtterøy Golfbane, Administrativ forsterkning på kontoret

Vi går i pluss - 2011 et godt år for Nøtterøy Golfbane, Administrativ forsterkning på kontoret Eikebladet Et nyhetsblad for Nøtterøy Golfklubb 3. utgave desember2011 Vel: Ad : Vulputate: Vi går i pluss - 2011 et godt år for Nøtterøy Golfbane, Les mer om saken og hva Daglig leder Jørgen Gierløff

Detaljer