Første skoledag Flere bilder på side 32. Nordberg menighetsblad. Nr. 4 September Slutt på Sørbråten Side 4. Musikk og Maleri Side 6-7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Første skoledag Flere bilder på side 32. Nordberg menighetsblad. Nr. 4 September 2013. Slutt på Sørbråten Side 4. Musikk og Maleri Side 6-7"

Transkript

1 Nordberg menighetsblad Nr. 4 September 2013 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Slutt på Sørbråten Side 4 Musikk og Maleri Side 6-7 Konfirmasjonen Side 8 Lokal ølbrygging Side Glemt gullalder Side Første skoledag Flere bilder på side 32

2 på den annen side Kirken i valgkampen Radio, fjernsyn og aviser er fulle av valgkamp mellom aktører som vil påvirke oss til å stemme på seg. Denne påvirkningen filtrerer vi gjennom våre egne preferanser. I bunnen for taktiske valg og personvalg ligger det personlige interesser og mer grunnleggende verdier. Kristen tro har ikke svar på spørsmålet om hvilket parti du skal stemme på. Politiske valg handler om å anvende din demokratiske rett til å bestemme hvem du tror vil realisere dine interesser og verdier på en best mulig måte på vegne av deg. Derfor må du ta stilling etter egen vurdering ut fra det de sier. Men kristen tro og kristen etikk har likevel en god del med politikk å gjøre. Bibelen inneholder mye om å løfte menneskeverdet: hjelpe de fattige ut av savn og fattigdom, ta stilling mot undertrykkelse og diskriminering, skape fred, sørge for frihet til å tro, gi de syke den behandling de trenger for å bli friske, bevare miljøet slik at vi og våre etterkommeres grunnleggende livsbetingelser ikke blir forverret eller går til grunne. Det finnes eksempler på at Kirken gjennom historien har misbrukt sin posisjon og inngått allianse med ulike maktsentra for å styrke egne interesser. Men kirken skal først og fremst alliere seg med de svake, de utstøtte, de som blir tråkket på. Derfor er det ikke kristendommen uvedkommende når valgkampen bare dreier seg om meg og mitt, uten hensyn til andres vel. Dersom valget blir et kappløp om hvordan vi som nasjon eller enkeltindivider bare skal kunne karre til oss mest mulig på kort tid på bekostning av andre, er dette i strid med den kristne tros innhold. Norsk valgkamp inneholder mye bra om utdanning og helse. Men svært mye handler om enda større økonomisk vekst i et land som allerede flyter over av velstand. Internasjonal solidaritet og kampen for et bærekraftig miljø har en sørgelig tendens til å havne i bakgrunnen. Dersom kristendom ikke har med valg å gjøre, tar vi verken troen eller politikken alvorlig. Da erkjenner vi ikke at det er de grunnleggende verdiene som bør styre hvem som skal få vår stemme. Ungdom blir spesielt utfordret til å ta stemmeretten i bruk denne gangen, fordi annenhver ungdom har latt være under de siste valgene. Noen mener at det nettopp skjer fordi de opplever avstand mellom det som virkelig oppleves som viktig og det politikerne snakker om ofte i tekniske vendinger. Valget må omfatte de svake, de utstøtte og vår felles framtid på jorden dersom det skal være i samsvar med kristen tro. Helge Kjøllesdal Takk for støtte! I forrige nummer av menighetsbladet fulgte det med en giroblankett for de som ville støtte bladet økonomisk. Vel kroner har vi å takke for etter dette! Sammen med annonseinntektene bidrar det til at vi kan fortsette å gi ut nye nummer av bladet. 2 NORDBERG MENIGHET Åpen kirke - med Jesus i sentrum MARIDALEN KIRKE Kirken i dalen og dalen i kirken Kirketorget i Oslo Kontakt Kirketorget når du skal ha dåp eller bryllup. Åpent alle hverdager kl Telefonnummer: Mail: Post-/ gateadresse: Grønlandsleiret 31, 0190 Oslo Menighetens nettsider Nordberg menighet har sine egne nettsider. De oppdateres kontinuerlig. Der finner du omtale av aktuelle arrangementer i menigheten, sammen med nyttige opplysninger om dåp, vielser og begravelser - og andre fakta om menigheten. Her er nettadressene: twitter.com/nordbergmen Menigheten har også laget et nettsted som skal bistå foreldre, faddere og andre med trosopplæring for barn: nordberg menighetsblad Utgiver: Nordberg menighetsråd Redaktør: Gunnar Grøndahl, Barlivn. 8A, 0874 Oslo, Tlf E-post: Neste nummer utkommer omkring 27. oktober Stoff til nummeret må leveres innen 16. oktober Annonser: Kontakt menighetskontoret. Annonsepris: Kr. 6,10 pr. mm. Gaver til menighetsbladet: Bladet deles ut gratis til alle husstander i Nordberg menighet. Vi er takknemlige for gaver til dekning av utgiftene. Konto:

3 hva skjer? Barnegospel starter igjen Søndag 15. september framføres Mendelssohns fiolinkonsert i Nordberg kirke. Orkesterstemmen spilles på orgel. Onsdag 4. september braker det løs med øvelser for både Lille og Store-bago. Vi gleder oss til å være sammen med sangfuglene våre, og ønsker både gamle og nye medlemmer velkommen! Lille-bago er for barn fra 4 år og til og med 2. klasse. Vi øver fra i kirkestua. Store-bago er for barn i 3. og 4. klasse. Vi øver fra i kirkestua. Har dere spørsmål kan dere kontakte oss på Hilsen Charlotte, Silje og Rannveig Nordberg Soulchildren Nordberg Soulchildren er en gjeng med klassinger som holder til i ungdomshuset hver onsdag fra kl Tre onsdager i måneden er det kor. Og første onsdag i hver måned er det sosialkveld som er åpen for alle! Dette innebærer alt fra leking, til bålbrenning til klatring. Vi har oppstart 4. september, og håper å se både gamle og nye fjes! Vennlig hilsen Helene Vikre, dirigent Silje Karlsen, sosialt/tweensarbeider Barnehagestart Høsten 2013 har det startet totalt 8 nye barn i Nordberg menighets barnehage, seks 1-åringer, én 2-åring og én tre-åring. - Vi er heldige, og har hatt gode søkertall til barnehagen, sier lederen, Tonje Bornø. - Det å bli kjent med barna og deres foreldre og å få til en god og trygg tilvenning har svært høy prioritet, sier hun. - Samtidig med at de nye barna begynner, er det like viktig å være lydhør og møte behovene til "gamle" barna, de som ikke er nye i barneha- gen, men som allikevel opplever overganger, enten med bytte av avdeling, eller med etablering av nye grupper på sin gamle avdeling. - Vi ønsker å være en del av det stillaset som omgir barna og som er med på å gi dem støtte og rom til å utvikle seg! sier Tonje Birgitte Laurendz Bornø. Stor fiolinkonsert Det er andre gangen denne fiolinkonserten framføres i Nordberg kirke, og meningen er at dette skal bli en tradisjon hver høst. Denne gangen er det Geir Inge Lotsberg som er solist. Han er en av Norges aller fremste solister, og har dessuten tilhørighet til Nordberg ved at han holder til i Sogn kolonihage i sommerhalvåret. Lotsberg er kanskje mest kjent som førstefiolinist i Oslo strykekvartett. Han har også vært konsertmester i Harmonien i Bergen, og i operaorkesteret. Han er dessuten gjestende musikalsk leder for Trondheimsolistene, og underviser ved Barrat Dues Musikkinstitutt. Han har spilt inn mange Cd er, bl.a. med domkantor Kåre Nordstoga. I september spiller han altså i Nordberg kirke, sammen med kantor Ole Johannes Kosberg. Gå ikke glipp av denne fantastiske musikkopplevelsen! Inngangspenger: kr 100,-. Barn gratis. Watoto barnekor til Nordberg Høsten 2013 turnerer Watoto barnekor i Norge. Det er et kor som består av 22 foreldreløse barn fra Uganda. De formidler håp og tro på framtiden. Watoto betyr barn på Swahili. Barna formidler en konsert full av glede, musikk, dans og håp. Lekne afrikanske rytmer, energiske trommesoloer og fargerike kostymer gjøre konserten både familievennlig og unik. Konserten vil også inneholde korte filmer og historier fra barnas liv og fra arbeidet som Watoto gjør. Koret har turnert over store deler av verden siden 1994 og har blant annet besøkt både Det Hvite Hus i USA i 2003 og Buckingham Palace i England i Høsten 2011 var de gjester på det norske Stortinget og sang seg inn i hjertene der! Konserten heter Beautiful Africa: A New Generation. Sammen med seg denne kvelden har de to av våre egne kor, nemlig Nordberg Barnegospel og Nordberg Soul Children. Mer informasjon på Konsert i Nordberg kirke, lørdag 12. oktober kl

4 4 kirkestoff En kirkehistorie er slutt I 65 år har Sørbråten kapell tjent som gudshus. Men nå er det slutt. Kapellet er avvigslet og eiendommen solgt. Bygningen på Sørbråten er fra 1901 og ble opprinnelig bygget som feriested for snekkere. Rett etter krigen ble så huset overtatt av en kapellforening. Huset fikk takrytter med kirkeklokke og kors over hoveddøren. Det ble innviet som kapell i Siden har kapellet vært i jevnlig bruk til ulike gudstjenester og møter. Kapellet har også gjennom tidene gitt husrom for studenter og andre leietakere. Som nærmeste naboer ved Snippen stasjon har Kari og Stål Aanderaa hatt vaktmesterfunksjon i mange år og fortjener stor takk for det. Kapellets historie Kapellet og Sørbråten har ført en noe omflakkende tilværelse. Maridalen og Sørbråten-området tilhørte opprinnelig Grefsen menighet, og menigheten overtok kapellet fra kapellforeningen i Da menighetsgrensene så ble justert ti år senere, ble Maridalen overført fra Grefsen og knyttet til Nordberg menighet som et "kapelldistrikt", med eget menighetsråd. I 1990 ble Maridalen menighet utvidet ved at den overtok Sørbråten fra Grefsen. Og slik har situasjonen vært siden. Storm rundt kapellet Det stormet rundt kapellet i , da Åpen kirkegruppe holdt møter der og ville holde en lekmannsgudstjeneste med homofil predikant. Det ville ikke biskopen tillate, og det var ikke i tråd med Kirkemøtets syn på hva homofile kunne få lov til i kirken den gang. Så ble det en gudstjeneste uten preken i stedet, og sokneprest Jørgen Karlsen måtte levere biskopen en forklaring på det hele. De siste årene har Lise Vislie og Ingemar Thorin, tidligere prost i Sverige, holdt møter i kapellet. "To kirkehus står mitt hjerte spesielt nær: domkirken i Lund og kapellet på Sørbråten", sa Thorin ved en slik anledning, Avvigslingen Den siste gudstjenestelige handlingen i kapellet foregikk tirsdag 28. mai Da ble kapellet avvigslet. Det skjedde under ledelse av prost Trond Bakkevig, med sokneprest Ketil Rosnes og 15 personer til stede. De sang salmen "Kirken den er et gammelt hus". Prosten leste teksten fra 1. Kongebok i Det gamle testamente, den som alltid brukes ved kirkeinnvielser. Kong Salomo skal innvie tempelet i Jerusalem, og så spør han: "Men bor Gud virkelig på jorden? Se, personer deltok da Sørbråten kapell ble avvigslet, ledet av prost Trond Bakkevig. himmelen og himlers himmel kan ikke romme deg, langt mindre dette huset som jeg har bygd!" Sørbråten kapell har hatt sin betydning, slo prosten fast. Her har mennesker vært samlet til dåp og nattverd. Her er ektefolk viet. Her har folk kommet sammen til møter og samtaler. Men Gud kan ikke rommes i et hus. Prosten minnet om Jesu ord: "Hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt blant dem." Så ble symbolene på Guds nærvær fjernet fra kapellet på høytidelig vis. Krusifikset, nattverdsølvet, dåpsfatet, kirketekstilene, lysene, salmebøkene - alt sammen ble båret ut av kirken. Tilbake på et ribbet alterbord sto det bare en blomstervase med fire pinseliljer. Nå skulle alt det andre flyttes til Maridalen kirke. Med det var kapellets historie over. Gunnar Bjune hadde ringt med klokken i tårnet for siste gang. Salget Nå er huset solgt. Takstmannen hadde aldri vurdert et Krusifiks, kirkesølv og salmebøker fjernes fra kapellet.

5 hva skjer? Å leve Jesus-livet i praksis Vil du synge i TenSing? Menighetens TenSing er i en startfase. Fra du går i 8. klasse og begynner på ungdomsskolen, kan du bli med. Koret er for de som trenger nye sangutfordringer! "Kristuskransen" I høst starter Nordberg menighet en liten kursserie på kveldstid. Vi ønsker å bli bedre kjent med hovedpersonen i vår tro - i praksis. En måte å gjøre det på er gjennom det kristne fellesskapet. For over 10 år siden knyttet den tidligere svenske biskop Martin Lønnebo den første Kristuskransen. Kransen er en bønne/meditasjonslenke på 18 perler. Den starter med Guds-perlen, den gylne, og etter å ha vandret gjennom perler som omhandler det meste i livet - meg selv, overgivelsen/ dåpen, ørkenopplevelsene, bekymringsløsheten, kjær- lighetserfaringene, hvilen, livets hemmeligheter, døden og oppstandelsen - vender vi tilbake til Gudsperlen: Du er evig, du er nær meg, du er lys og jeg er din! kapell tidligere, og han verdisatte huset og eiendommen på snaut 4 mål til 3 millioner kroner. Janne Morud i Morud & Partnere eiendomsmegling AS sto for salget av kapellet. Hun sier: - Det er ikke så enkelt å vurdere en eiendom som ligger i Marka. Slike eiendommer er gjerne for spesielt interesserte. Men vi valgte å gå ut med en noe høyere verdiantydning, samtidig som vi ikke la skjul på at huset trengte oppgradering. Det ble bare holdt én visning, men Morud syntes oppslutningen var veldig bra. Etter visningen var det fire budgivere, og eiendommen ble solgt for 4 millioner til et par som er glad i naturen. - Huset ligger jo vestvendt og fint til på en liten kolle. Selv har jeg gått mye på ski i området, sier Janne Morud. - Bebyggelsen står på Byantikvarens Gule liste og er bevaringsverdig. Det betyr at kjøperne ikke kan foreta forandringer utvendig, men innvendig kan det skje mye. - Huset kommer nok til å bli gjenkjennbart, selv om det nå ikke lenger er noe kapell, avslutter Janne Morud. Vi vil knytte den samme kransen i felleskap. Kristuskransen vil være vårt utgangspunkt for å bli kjent med Gud og hverandre gjen- Ta kontakt med Kristina Nomme hvis dette er noe du har lyst til! Hun kan fortelle når og hvor dere skal møtes. Tlf: E-post: nom korte innledninger, tid til refleksjon og samtale, enkelt måltid og bønn/meditasjon. Vi vil legge vekt på at vanlige medlemmer i menigheten vil delta med forkynnelse, musikk, praktisk tilrettelegging og andre gaver Gud har gitt oss. Vi håper sammenkomstene vil være en arena hvor mange kan bidra. Hvis du ønsker mer informasjon om Kristuskransen, vil du på nettsiden finne foredrag om de enkelte perlene av Martin Lønnebo. Gå inn på Ressurser, Lydfiler og trykk på filene fra Sunniva Gylver innleder. Kransen vil også bli presentert nøyere i neste nummer av menighetsbladet. Vi planlegger fem kvelder (en gang per måned). Sett av 29. oktober og 12. november kl i kirkestua, hvis du ønsker å delta i høst. Det er Sigrun Skåland Brun, Bent Braskerud og Ellef Fange Gjelstad fra menighetsrådet som er ansvarlige for møteopplegget. Om kirken Vi ber i Kirken med Kirken og for Kirken. Tre ting oppholder Guds kirke og er dens særlige kjennetegn: For det første at den lærer i trofasthet. For det annet at den ber med flid. For det tredje at den lider med alvor. Martin Luther,

6 kultur Musikk og Maleri høsten 2013 Fem onsdager på rad inviterer Nordre Aker Kirkeakademi til kulturkvelder under overskriften Musikk og Maleri. I sentrum for disse kveldene står fem komponister og malerkunst, som kan knyttes til disse komponistene og deres samtid. Kveldene vil by på gode opplevelser for øye og øre, hjerte og tanke. De to første kulturkveldene foregår i kirkestuen på Nordberg, de tre neste i Grefsen menighetshus. Georg Friedrich Händel slår seg ned i London og komponerer sine mest kjente verk der. Han skriver orkestermusikk og en rekke operaer for et velstående publikum i byen. Men så skifter smaken. Händel går av mote, inntil han skriver sitt mesterverk, oratoriet «Messias», i løpet av tre uker. England er på vei mot en ny tid. Et nytt, velstående borgerskap oppstår. I dette borgerskapet hører William Hoghart hjemme. Han er grafiker og maler, kjent for sine sosialkritiske karikaturer. Han lager billedserier med moralsk innhold. Med Hogarth starter gullalderen i britisk malerkunst. Mon tro om Hoghart og Händel noen gang traff hverandre? Programmet denne kvelden er i hovedsak en reprise fra Tid og sted: Nordberg kirkestue kl Onsdag 30. oktober: Vakkert og galant i Wien og Paris Onsdag 16. oktober: Den dramatiske kjærligheten Omkring 1850 skriver Giuseppe Verdi operaer med intense drama og uttrykksfulle melodier. Mens musikken spiller, konverserer personene og står fram som individuelle og troverdige skikkelser. Han får sitt gjennombrudd med operaen Nabucco (Nebukadnesar) der Slavekoret er den mest kjente sangen, en sang som vekket italienernes frihetslengsel under det østerrikske herredømmet. Operaene berører aktuelle tema, makt og moral i samfunnet. Men uansett tema, er det alltid en historie om den vanskelige kjærligheten i Verdis operaer. Malerkunsten denne kvelden henter tema fra tre av Verdis operaer. Vi skal se hvordan kong Nebukadnesar og Israels babylonske fangenskap dukker opp i maleriene. Som et apropos til Violetta-skikkelsen i La Traviata, skal vi møte noen av kunsthistoriens kurtisaner. Og vi skal se på interessen for Egypt og orientalismen i malerkunsten, som et apropos til Verdis opera Aida. Wolfgang Amadeus Mozart er musikkhistoriens største vidunderbarn. Han skrev datidens vakreste musikk og etterlot seg en rikdom av musikk i alle genrer, opera, symfonier, konserter for ulike instrumenter, kirkemusikk og kammermusikk. Han dør bare 36 år gammel. I ettertid har mange myter preget vår oppfatning av ham, blant annet at han døde fattig og glemt, mens hans komponerte sitt eget requiem. Filmen Amadeus fra 1980 bidro også med myter med tvilsom sannhetsgehalt om komponisten. I Frankrike har rokokkostilen utviklet seg, og den blir dominerende i billedkunsten midt på 1700-tallet over det meste av Europa. Maleriene passer den rike adelens dagdrømmer, med galante fester og pikante scener. Men de tar følelsene, også de erotiske, på alvor. Vi skal møte malere som Watteau, Boucher og Fragonard. Tid og sted: Grefsen menighetssenter kl Onsdag 6. november: Moderne tider i USA Tid og sted: Nordberg kirkestue kl Onsdag 23. oktober: Sang og satire i London Verden forandret seg dramatisk på begynnelsen av 1900-tallet. Elektrisitet, biler, fly og skyskrapere endret dagliglivet for amerikanere. New York ble et symbol på USAs finansielle og teknologiske overlegenhet. Og nå starter Amerikas underholdningsliv. George Gershwin skriver Rapsody in Blue og 6

7 kultur operaen Porgy and Bess, der Summertime er en av tidens største sanger. Det er liv, rytmer og optimisme. Den svarte delen av befolkningen tar også del i musikklivet som sangere, musikere og dansere. Den fremste amerikanske maleren i mellomkrigstiden er Edward Hopper. Hans bilder handler om noe helt annet, nemlig ensomheten og fremmedgjørelsen i storbyen. Og mens svarte amerikanere synger «Porgy and Bess» på scenen, slåss den afroamerikanske maleren Henry Ossawa Tanner for anerkjennelse. Programmet denne kvelden er i hovedsak en reprise fra Tid og sted: Grefsen menighetssenter kl Onsdag 13. november: Revolusjon og realisme i Paris De ansvarlige Programansvarlige: Ansvar for disse kveldene har Geir Hegerstrøm og Gunnar Grøndahl. Dessuten skal Borghild Maria Rødland lese tekster som er knyttet til komponistene, malerne eller deres samtid. Musikken blir framført både fra CD og DVD. Arrangementet er et samarbeid mellom Nordre Aker kirkeakademi, Nordberg og Grefsen menigheter. Tid og sted: Victor Hugo utga romanen Les Misérables (De elendige) i Den handler om en mann, Jean Valjean, som bruker et liv på å gjenopprette de nederlag han har lidd. Han som tidligere var en galeislave, blir nærmest en Kristus-figur i romanen. Samtidig er boka et sosialt kampskrift, der revolusjonære studenter slåss på barrikadene for frihet og sosial rettferdighet. Rundt 1850 har litteraturen beveget seg mot større realisme. Musikalen Les Misérables bygger på Hugos roman. ClaudeMichel Schönberg skrev musikken og Alain Boubil teksten i Siden er musikalen blitt et fenomen, en av de mest fremførte i hele verden. I London ble Les Mis satt opp for første gang i Siden har den stått lenger på plakaten i byen enn noen annen musikal. Og filmen Les Misérables har nylig gitt musikalen ny aktualitet. I fransk malerkunst på Hugos tid er vi også på vei fra romantikk mot større realisme. Vi skal se på landskapsbilder av Corot, karikaturer av Daumier og bondebilder av Millet. Men den største maleren i fransk realisme er Gustave Corbet. Han regnet seg som sosialist, demokrat og republikaner. Han søkte ikke det skjønne, men det sanne. Og i 1855 laget han sin egen utstilling i Paris som han kalte Le Realisme. Tid og sted: Grefsen menighetssenter kl Om bilder i kirken Med bildene forholder det seg slik, at de er unødvendige, men at det står oss fritt om vi vil beholde dem eller ikke beholde dem. Vel hadde det vært best om vi ikke hadde hatt dem i det hele tatt, og jeg er heller ikke noe glad i dem. (...) Det er tilbedelsen som er forbudt, ikke fremstillingen. (...) Jeg må innrømme at bildene i seg selv hverken er gode eller onde. Martin Luther, 1522 Alle møtene starter kl og varer til kl Arrangementene de to første kveldene holdes i kirkestuen på Nordberg, Kringsjågrenda 1. De neste tre kulturkveldene holdes i Grefsen menighetshus, Glads vei. Det blir enkel servering av te og kaffe, frukt og småkjeks. Inngangspenger: kr 100,- for ikke-medlemmer av Kirkeakademiet og kr. 50,- for medlemmer. Vil du dra på tur til Gjerdingen? Stedet er supert for klasser, idrettslag, leirer og utflukter! Gjerdingen skole er finfin til turer for små og store grupper fra 5 til 40 personer. Gjerdingen skole ligger nord i marka, midt i smørøyet for store naturopplevelser. I uthuset har vi et par kanoer og en liten robåt til fri benyttelse for dem som bruker stedet. Med et av markas største og beste fiskevann få meter fra døra, er du garantert en fin opplevelse. Mer info på: Interesserte kan ta kontakt med Heidi Namløs på telefon: , e-post: 7

8 kirkenytt Årets konfirmanter Det er konfirmasjon i Nordberg kirke lørdag 7. og søndag 8. september. Hele 91 konfirmanter skal avslutte konfirmanttiden på høytidelig vis disse dagene. Lørdag 7. september kl Sigve Berg Langva Anders Amundsen Lars Skonnord Andersen Mari Regine Årsland Anderssen Marius Bentzen Nicolai Henrik Baade-Mathiesen Hannah Kvernberg Dajani Elizabeth Bøgestub Darring Marcus Tennent Odin Jakhelln Dawson Hedda Blankholm Dyb Karoline Haugstoga Granheim Sander Haga Gjermund Tørnquist Halden Herman Henriksen Thomas Marinelli Johansen Nora Inger Johnsen Ludvig Faukland Karlstad Martin Killingmo Lars Kvile Silvia Ingrid Larsen Øystein Magnus Leinum Fredrik Bruun Lorentsen Thomas Libraaten Lothe Ludvig Lyche Emma Håkonsen Lystad Anna Selnes Maren Kaspara Gurigard Simonsen Ulrik Alver Solli Sigurd Varhaugvik Edvard Hofsli Ulstrup Hedda Øye Lørdag 7. september kl Mie Marie Almankaas Caroline Begby Lars Bihaug-Frøyland Gabriel Nikolai Octavio Waltham Bjerch- Andresen Sunniva Sofie Bjørnbeth Haldis Kvalvåg Borgen Elida Brekke Ingrid Andrea Solberg Brekke Monica Linnea Dahlgren 8 Camilla Farbrot Joakim Fensholt Rina Marie Thorkildsen Grande Cecilie Bjørnskau Heimdal Johan Severin Holm Erlend Hordvei Amalie Istad-Meleng Mathilde Jensine Iuell Hedda Ronglan Lindgård Arne Sebastian Rossow Julie Andrine Østby Røiri Sebastian Audne Rønning-Hermansen Frida Irene Haldal Stray Jonas Krag Viken Kaja Liljeblad Ødegård Maria Inga Mangersnes Anne Seline Jensvold Ørbæk Mina Marie Haavik Markhus Linda Marie Lumanog Michalsen Oscar Lund Nakken Søndag 8. september kl Hedda Hulbaklien Bakke Linea Viktoria Berglund Cathrine Breiby Konfirmantene har vært aktive under konfirmanttiden i vår. De dannet blant annet eget kor, band, dansegruppe, friluftsgruppe og mediegruppe. De var på leir i Hallingdal, har deltatt som medhjelperer ved søndagsgudstjenestene i kirken, og de har hatt konfirmantundervisning. Fire av konfirmantene ble døpt i mai. Nå avsluttes det hele med selve konfirmasjonen. Eirik Langedal Breivik Sval Rosenløw Eeg Georg Balke Fjellang Aurora Opheim Sauar Axel Sars Grøner Joakim Grøvdal Fredrik Graham Hansen Oscar Koss Linn Louise Westerheim Kvaale Brage Sørlie Kaale Arne Kaland Olsen Øyvind Boger Omenås Henriette Sofie Ross Pedersen Andreas Slyngstad Austlid Ludvig Lous Maiken Sofie Sandberg Per kristian Skalmerud Henriette Solberg Christoffer Synnestvedt Hans-Petter Tverrfjell Madsen Håkon Fossum Løland Herman Nordbrenden Martin Wright Aarsland Dzifa Maria Winther Bravie

9 hva skjer? Sogn Seniorakademi Sogn Seniorakademi inviterer til fire møter i høst, med tema som berører velferdsstaten, planteverdenen, Debussy og Gutta på skauen. Tirsdag 3. september: Forfatter og lokalhistoriker Trygve Christensen: Marka under siste verdenskrig Nordre Aker kirkeakademi Program for høsten 2013 Både Søren Kierkegaard og Jørgen Moe ble født i 1813, for 200 år siden. Det blir det møter av i kirkeakademiet i høst. Dessuten byr kirkeakademiet på en ny runde med Musikk og Maleri. Vær oppmerksom på at møtestedene veksler mellom Nordberg kirkestue og Grefsen menighetssenter. Onsdag 11. september kl Gutta på skauen er et kjent begrep i vår historie fra krigen Det foregikk mye i skogsområdene rundt Oslo under krigen. Dette har Trygve Christensen skrevet bok om. Han skal fortelle historier om det som skjedde i Nordmarka og Bærumsmarka. Marius Timmann Mjaaland om Søren Kierkegaards filosofi Selvet som søker sannhet (og finner løgn og bedrag) I år er det 200 år siden Søren Kierkegaard ble født, den danske filosof, religiøse tenker og forfatter. Tirsdag 1. oktober: Leder i Civita, Kristin Clemet: Har den nordiske modellen fremtiden for seg? Sted: Nordberg kirkestue, Kringsjågrenda 1 Inngangspenger kr.50 (medlemmer gratis). Enkel servering Vi lever i en velferdsboble, som ikke kan vare, hevder mange. Hva når oljen tar slutt? Hvilket samfunn vil våre barnebarn møte? Kan det velferdssystemet vi har bygget opp i Norge overleve i fremtiden? Kristin Clemet vil se på utfordringene systemet møter og hvorledes vi skal takle dem. Fem onsdager på rad inviterer Nordre Aker Kirkeakademi til kulturkvelder under overskriften Musikk og Maleri. Se side 6-7. Tirsdag 5. november: Universitetslektor og førsteamanuensis i botanikk, Eva Mæhre Lauritzen: Seks planter som forandret verden! I historien lærer vi om store personligheter og maktmennesker, om kriger og konflikter som har endret historiens gang. Men kanskje er det andre forhold, som har hatt vel så stor betydning? Vår foredragsholder har hatt ansvaret for botanikk i skoletjenesten og med veksthusene i Botanisk have. Hun har utgitt bok om 6 planter som forandret verden. Hvilke planter skulle det være? Tirsdag 3. desember: Pianist og professor ved Norges Musikkhøgskole, Tor Espen Aspaas: Debussys lydbilder Dette blir tredje gang Aspaas besøker Seniorakademiet. Tidligere har han spilt musikk av Grieg og Beethoven. Denne gang er det impresjonisten Claude Debussy det gjelder, komponisten som revolusjonerte klavermusikken i det 20. århundre. Litt malerkunst og litteratur fra samme periode vil han også by på! Alle møtene holdes i Nordberg kirkestue og starter ca. kl Musikk og maleri Onsdag 27. november kl Folkeminneforsker Ørnulf Hodne: Eventyrpresten Jørgen Moe. Det er særlig samarbeidet med P. Chr. Asbjørnsen om norske folkeeventyr som har gitt Jørgen Moe en plass i norsk kulturliv. Men han var også dikter, prest, biskop og nasjonsbygger. Ørnulf Hodne forteller om Jørgen Moe. I tillegg skal vi høre eksempler både på hans diktning og hans prekenkunst. Sted: Grefsen menighetssenter, Glads vei 47. Inngangspenger kr.50 (medlemmer gratis). Enkel servering. Kulturreisen til Andalusia Nordre Aker kirkeakademi planlegger en kulturreise til Andalusia i uka før påske Svært mange har meldt sin interesse for denne turen. De interesserte vil snart få beskjed om flyavganger, endelig frist for påmelding og innbetaling av depositum. Vi lager en venteliste hvis flere ønsker å bli med. Kontakt i så fall sokneprest Egil Stray Nordberg på e-post: egil.stray. 9

10 vi og verden Fra venstre i kirken i Marijampole, Kristen og Vigdis Bjorå, Jorunn Paulssen og Vaidas Klesevicius. at vi fortsetter å støtte vår vennskapsmenighet i Marijampole med forbønn og ofringer, sier Jorunn Paulssen. Blant venner i Litauen Jorunn Paulssen besøkte vår vennskapsmenighet i Litauen i juni. Hva kan hun fortelle? - I år er det 20 år siden Kristen Bjorå og Svein Harsten arrangerte den første turen til Marijampole for å besøke vår lutherske vennskapsmenighet. Den gang ble deltagerne innkvartert privat, nå bodde vi på et godt hotell, forteller Jorunn Paulssen. - Vi var bare to fra Nordberg denne gang, Turid Myhr og meg selv. Resten av plassene i bussen ble fylt opp av menighetslemmer fra Ås menighet. En luthersk minoritet Den lutherske menigheten i Marijampole teller bare 200 medlemmer. Presten, som har vært der siden 1997, har ansvar for to andre lutherske menigheter også. De fleste litauere hører hjemme i den romersk-katolske kirke. Berikende møte - Det var berikende, interessant og rørende å få delta i søndagens gudstjeneste. Prost Knut Lein talte på engelsk, og den lokale pastor, Vaidas Klesevicius, oversatte til litauisk. Det lille lokale kirkekoret beriket gudstjenesten, men vi norske var i stort flertall under gudstjenesten, sier Paulssen. Arbeidet i dag består av bibelstudiegrupper, kor og kirkemusikk for forskjellige aldre og hjelpearbeid for trengende. - Pastor Klesevicius har vært hos oss på besøk flere ganger, og jeg har mange, gode hilsner til menigheten vår. Han er en ung mann og hans mor, kone og døtre hjalp til under kirkekaffen. Kirke i motgang Han fortalte om menigheten som ble grunnlagt allerede i I tiden 1940 til 1984 var det vanskelig å drive kristent arbeid i Baltikum, mange flyktet til Tyskland og en del ble deportert til Sibir. Kirken ble ødelagt og måtte restaureres i tidsrommet 1984 til De fikk hjelp fra Tyskland, Danmark og Norge som de er meget takknemlige for. - Kirken trenger oppussing og vedlikehold i dag også, særlig utendørs, men økonomien er ikke god, hverken i Litauen eller i Baltikum generelt, så det er veldig viktig at vi fortsetter å støtte dem økonomisk. Så jeg anbefaler Marijampole - 20 år etter Vår tidligere organist, Kristen Bjorå, arrangerte en tur til vår vennskapsmenighet i Marijampole i Litauen i juni. I oktober inviterer han til ny tur. Denne gangen blir det en kombinasjon av fly og buss. Fly til Kaunas lørdag den 5. oktober. og buss videre. Fly hjem igjen fra Tallinn den 11. oktober. Overnattingene skjer i Mariampole, Vilnius (2 netter), Riga (2 netter) og Tallinn - i 4 stjerners hoteller. Dersom noen skulle være interesserte, er det viktig at de tar kontakt med Bjorå så snart som mulig, slik at vi får bestilt flybilletter. Mer informasjon vil de også kunne få ved å kontakte Kristen Bjorå: eller tlf Menighet og misjon Menighetens misjonsprosjekt Menighetens misjonsprosjekt har som tittel Gi evangeliet videre i Blånildalen. Vi støtter det arbeidet som Det norske misjonsselskap (NMS) driver i samarbeid med Mekane Yesus-kirken i Sirba Abaya, Asosa, Agalo/Kemashi i Blånildalen og i Metekel, som ligger nord for Blånilen. De som bor her, tilhører ulike minoritetsgrupper, blant annet Gumuz. Målet er at disse skal høre evangeliet forkynt på sitt eget språk. Pengene går til utdanning av menighetsarbeidere og prester og til bygging av kirker og et ungdomssenter. En lokal koordinator, Obsa Raga, er tilsatt og flere prester er under utdanning. Det drives også et utstrakt arbeid med ledertrening og en rekke tiltak for å styrke kvinners stilling i samfunnet. Menigheten Kainan i Japan ber for Nordberg menighet, og de ønsker vår forbønn. Bilder og informasjon om menigheten ligger på hjemmesidens nyhetsarkiv. 10

11 kirkestoff Trosopplæringslederen slutter Menighetens trosopplæringsleder slutter etter halvannet år i stillingen for å studere teologi. Den 15. september har Elisabeth Fongen siste dag i på menighetskontoret. Stillingen som trosopplæringsleder i Nordberg og Maridalen menigheter var ny da Elisabeth tiltrådte for halvannet år siden. Stadig flere menigheter får tro- sopplæringsledere, etter hvert som de får støtte til dette viktige arbeidet. Hos oss er det en heltidsstilling, finansiert med øremerkede midler over statsbudsjettet og med Kirkelig Fellesråd i Oslo som arbeidsgiver. Røde Kors Nordre Aker Vi er der for mennesker i vårt nærmiljø. Kan du tenke deg å bli medlem? Kontakt Anne-Britt Nilsen, tlf , e-post: Vi har stadig behov for nye besøksvenner. Du vil glede et medmenneske hvis du har litt tid å bruke på dette. Opplæring blir gitt før du starter. Interessert? Kontaktpersoner: Bente Sand, tlf , e-post: John Haugen, tlf , e-post: Hvis du vil støtte oss med grasrotandelen fra Norsk Tipping, er vårt org.nr Stillingen er nå utlyst. Vi kan neppe vente at en ny trosopplæringsleder er på plass før ved juletider. Om tro Tro er en levende, urokkelig tillit til Guds nåde, så sikker at du tusen ganger kunne dø for den. Det er Den hellige ånd som gjør troen. Derfor vil den som har troen, uten tvang, villig og glad gjøre godt mot enhver, tjene enhver etter Guds vilje og til ære for Gud som har vist ham slik nåde. Martin Luther, 1522 %FUUF CMBEFU FS USZLLFU BW )" (SB¾ TL UPUBMMFWFSBOE S BW HSB¾ TLF UKFOFTUFS TJEFO ØMERKE ILJ T M 241 Hun er blitt tatt godt imot av kollegene ved menighetskontoret, forteller hun. Hva slags erfaringer har hun ellers gjort i denne tiden? - Nordberg er et sted det er takknemlig å drive trosopplæring, sier Elisabeth. Her er det mange frivillige medarbeidere og mange barn. Bago er stort. Det er babysang, søndagsskole og speiderarbeid. Jeg trengte ikke å starte arbeidet helt fra bunnen av, fordi det allerede fantes et bredt tilbud til barn og unge. En utfordring med å drive trosopplæringsarbeid er skillet mellom såkalte "breddetiltak" og det kontinuerlige arbeidet, men dette har gått veldig fint, forteller hun. Trosopplæringen skal drive breddetiltak, det vil si at arbeidet skal rette seg mot alle døpte barn fra 0 til 18 år. Dette er en del av kirkens forpliktelse når barn blir døpt. Samtidig må arbeidet bygge på det som allerede finns av kontinuerlig barneog ungdomsarbeid. Mye av kristendomsundervisningen er blitt borte, så kirken har også et viktig ansvar å lære opp barna. - Jeg tror jeg i løpet av dette halvannet året har sendt brev til nesten alle årskull i me- nigheten fra 0 år til konfirmasjonsalder. De har fått en eller annen form for invitasjon til kirken for å ta imot "Min kirkebok", tårnagenthelg, til Lys Våken-arrangement eller til konfirmasjon. Dette gjør at kirken når mye bredere ut enn tidligere. - Det ideelle er at breddetiltak og det kontinuerlige arbeidet spiller sammen. Nå har vi for eksempel nettopp invitert alle klassinger på Nordberg og i Maridalen til en helg med speiderliv, samling rundt bålet og overnatting i lavvo. Dette ble avsluttet med friluftsgudstjeneste ved Sognsvann 1. september. Tanken er jo at de som ønsker det, etterpå kan bli med i det speiderarbeidet som allerede finnes. Av andre nye tiltak nevner Elisabeth utdeling av 2-årsbok og et tilbud menigheten kaller "Etter skoletid", myntet på alle elever i 5. klasse som ikke lenger går på AKS. - I høst skjer det mye spennende, både av det som har vært arrangenrt tidligere og av nye ting. Den nye trosopplæringslederen vil få nok å ta tak i! sier Elisabeth. 577 )" (SB¾ TL FS HPELKFOU TPN TWBOFNFSLFU CFESJGU %FU JOOFC SFS BU IFMF QSPEVLTKPOFO G MHFS TUSFOHF NJMK LSBW GSB SlWBSFS UJM GFSEJH USZLLTBL )" (SB¾ TL PQQGZMMFS NJMK NFSLJOHTLSBW UJM WBMH BW QBQJSSlWBSF LKFNJLBMJFS M TOJOHTNJEMFS PH GBSHFTUPGGFS PH LBO EPLVNFOUFSF SFEVTFSU BWGBMMTQSPEVLTKPO PH VUTMJQQ )BBLPO "SOFTFO "4 0MF %FWJLT WFJ 0TMP 5FMFGPO QPTU!IBBLPO BSOFTFO OP 11

12 kirkenytt Nytt kjøkken Kirkestuen har fått nytt kjøkken i sommer. Det er bare å glede seg! Oppfordringen til å sette i gang arbeidet med kjøkkenet kom fra Sevat Thon i Stiftelsen for Nordberg menighets eiendommer. Da hadde mange i lang tid klaget over urent gulv, dårlig hygiene og løse skap. Dessuten tillot ikke Mattilsynet at vi oppbevarte Nytt fra kirkekjelleren Eirik Salvesen Hansen er blant de som har bidratt mest som snekker i kirkekjelleren. Han bor på Rektorhaugen. Han er ikke helt ferdigutdannet som snekker ennå. All teori er fullført, bare fagbrevet mangler. For å få det, må han ha 6-12 måneders praksis. - Jeg vil helst ha praksis i et firma, og jeg søker etter et firma som kan hjelpe meg. Hvis jeg skal drive for meg selv, blir det mye papirarbeid, og det vil jeg gjerne slippe, sier Eirik Salvesen Hansen. - Kan arbeidet i speiderkjelleren gjelde som praksis? - Ja, det kan hjelpe. Får jeg andre oppdrag også, kan det bli en del av den praksisen jeg trenger. Nå er han arbeidsledig mens han jakter på noe å gjøre i et firma. Utsiktene til å få jobb som snekker senere, er heller ikke så lyse for Eirik, slik arbeidsmarkedet er for tiden. - Mange firma søker seg bil- blomster og mat i samme kjølerom. Tone Warhuus laget en komité. Hun fikk med seg Torill og Lars-Jørgen Aas, Ida Lende, Per Einar Knutsen og Nils Peder Viberg. Den økonomiske rammen ble snart satt til kroner, og lig utenlandsk arbeidskraft fremfor slike som meg. Han bor på Rektorhaugen. På fritiden driver han med bandy og er medlem av årets norgesmesterlag, Ullevål Bandy. På denne tiden av året kan du se ham gå gatelangs på rulleskøyter. Han trener tre ganger i uka, blant annet på sykkel langt innover i Nordmarka. Han er også ofte planene for den nye kjøkkenet ble lagt. - Vi har hatt mange heftige diskusjoner, men vi ble jo enige etter hvert, sier Lars- Jørgen. Han har vært formann i komitéen. - Blant annet har vi diskutert den nye veggen som deler kjøkkenet. Vi har drøftet om det ble for trangt å gå fram og tilbake med denne veggen. - Ja, hvorfor er den der? - De som arbeidet på kjøkkenet fikk ofte beskjed om å være stille når det var minnesamvær eller andre møter i kirkestuen. Derfor bestemte vi oss for å tette serveringsluken, som har vært lite i bruk. Vi satte også opp veggen for å dempe støyen fra oppvaskmaskinen, og for å skille mellom såkalt ren og uren sone på kjøkkenet. Per Einar Knutsen er arkitekt, og han la raskt noen føringer. - Vi vurderte en tid å rive en vegg og utvide kjøkkenet. Men Per Einar mente at større plass ga mer rot og dermed slo vi den tanken fra oss. I Gave til kirkekjelleren Et ektepar blant kirkens venner har gitt kr til opppusingen og rehabiliteringen av kirkekjelleren og det nye, store møtelokalet der. Det er et bidrag til menighetens økonomi som vi er svært takknemlige for! til stede i Nordberg kirke under gudstjenestene eller ved kirkekaffen. - Firma som er interessert i en snekker, kan bare ta seg en søndagstur i kirken, så treffer de meg der, sier Eirik Hansen. Eirik Hansen er selvforsynt med det profesjonelle verktøy en snekker trenger. stedet ville vi utnytte plassen på best mulig måte. Nå har kjøkkenet to kjølerom i stedet for ett. Det ene er for blomster, flasker, hermetikk og slikt. Det andre for matvarer. Dessuten er det innført et nytt prinsipp: - Vi behøver ikke lenger å flytte kopper ut og inn av skap. De skal stå i vaskekurvene når de er ferdige. Derfor har vi kjøpt inn to trillestativer og flere vaskekurver. - Er dere fornøyde? - Ja! Det står igjen noen detaljer, men nå er det bare å ta kjøkkenet i bruk, sier Lars Jørgen Aas. Det er Stiftelsen som betaler rehabiliteringen av kjøkkenet, basert på inntekter ved utleie. Bjølsen - Tåsen Trafikkinstitutt Maridalsv. 264 Kjøreopplæring Bil og MC Telefon:

13 Bibelgruppe i 50 år Til stede for å feire jubileet, fra venstre: Synøve Rennemo, Doris Johansen, Tove og Torleif Lindtveit, Tove-Lill Annweiler, Jørgen Karlsen, Jorun Mjaaland, Kristian Fredrik og Maien Dammann. De var unge og nyinnflyttede da de startet bibelgruppe. Nå har gruppa feiret 50 års jubileum. - Det startet i juni for 50 år siden, da tidligere sokneprest Flørenes inviterte noen av oss hjem til seg, forteller Tove Lindtveit i Nordbergveien. - Vi var nyinnflyttere i u- blokka i Minister Ditleffs vei på Kringsjå og hadde bare bodd der et års tid. Noen var kollegaer, men vi møttes hos presten mest for å bli bedre kjent med hverandre. Etter dette første møtet ble vi enige om å fortsette til høsten. Fødselsdagen Tove Lindtveit husker godt det første møtet. Hun var høygravid. Etter møtet samme natt ble hun innlagt på fødeavdeling, og neste morgen ble Marit født. Hun ble senere aktiv speiderleder og medlem av menighetens ungdomsforening. - Flørenes fikk sjokk da han hørte hvor tett på fødselen vi møttes, sier Lindtveit. Veteranene i gruppa Fem av de som deltok på det første møtet i bibelstudiegruppa, er med fortsatt, 50 år senere: Jorun Mjaaland, Doris Johansen, Maien og Kristian Fredrik Dammann og Tove og Torleif Lindtveit. I årenes løp har andre vært innom gruppa, men sluttet igjen av ulike grunner. Og nye er kommet til, blant andre Gro og Jørgen Karlsen. Han var sokneprest på Nordberg fra 1988 til Hva skjer? - Det handler ikke bare om bibelstudier på disse møtene, forsikrer Tove Lindtveit. Det er rom for sosialt prat, om ting som har hendt siden sist. Noen holder kanskje en innledning til samtale eller har med en artikkel fra en avis og vil høre hva de andre mener. Som oftest har samtalene noe med kirken å gjøre. - Dessuten leser vi fra Bibelen og snakker om tekstene. Vi har lest oss gjennom Apostlenes gjerninger, Efeserbrevet, Filipperbrevet. Og vi har snakket om islam. - I løpet av disse 50 årene må dere vel ha gått gjennom Bibelen flere ganger? - Ha ha! Vi bestemte oss ett år for å følge Per Lønnings bok Vandring gjennom fasten. Det brukte vi to år på! kirkenytt En liten hilsen til Nordberg menighetsbarnehage Det er med vemodighet vi avslutter vårt forhold til Nordberg menighetsbarnehage nå. Vi har hatt 2 barn her (siste skal begynne på skolen til høsten), og ønsker å rette en takk til denne flotte barnehagen! Vi har opplevd så mye varme og kjærlighet fra ansatte og styrer, og føler oss veldig heldige som fikk oppleve nettopp denne barnehagen. Ord som er beskrivende er stabilitet, trygghet, inkludering og engasjement. Gjennom daglig kontakt og rørende sammenkomster merker man at de ansatte trives i jobben sin, noe som smitter over på barna. Tonje styrer barnehagen med et stort hjerte, stort nok til både ansatte, barn og foreldre! Mette er en fast klippe med mye erfaring og framstår som den store tryggheten for oss. Vi er blitt så glade i dere alle sammen. Nordberg menighetsbarnehage er et sted der barn opplever de beste rammer i viktige og sårbare småbarnsår. Med god omsorg og tilknytning gir dere barna en solid ballast når de skal ut i nye faser i livet. Vi ønsker å takke dere masse for det dere har gitt våre barn! Hilsen Bente Alhaug og Philip Røer Nei, det går ikke så fort, og det hender vi gir opp noe vi har startet på. - Nå har dere Jørgen Karlsen med teologisk ekspertise i gruppa. Det legger vel en demper på dere andre? - Nei da! Han blir jo spurt litt om teologiske saker, og han er en god teolog å spørre. Men nå bor jo han og Gro i Sandefjord, og det er ikke så ofte de kan komme på møtene. - Hva sitter du igjen med etter disse 50 årene i bibelstudiegruppe? - Vi har hatt et sosialt fellesskap som betyr veldig mye. Vi er blitt gode venner, åpne for hverandre og støttet hverandre når det har røynet på. Jeg tror også at vi er blitt bedre kjent med Bibelen. Vi har vært sinna på Gud når vi har lest Det gamle testamente, om hvordan Gud straffer og slikt. - Noe å anbefale andre? - Absolutt! Ikke ved at de blir med hos oss, men at de som er yngre, starter noe eget, sier Tove Lindtveit. 13

14 vi og verden Vil du spise etiopisk middag? Lørdag 12. oktober fra kl og utover dagen blir det servert etiopisk mat i Ungdomshuset. Inntektene går til prosjektet Redd Mendi Klinikk. Klinikken ble i sin tid etablert og drevet med støtte fra Det Norske Misjonsselskap og Frikirken i Norge. I dag blir den drevet av den etiopiske Mekane Yesus-kirken. Prosjektet vil fra september 2013 fokusere på forbedring av de hygieniske forhold både for dagpasienter og innepasienter. Du kan lese mer om prosjektet her: www. reddmendiklinikk.blogspot.com Søkes: Hvit stearin! De som steller med menighetens julemarked, tenker allerede nå på jula. Og nå har de fått idéen at de skal samle hvit stearin som det kan dryppes nye lys av. Så har du lysestumper, så ta vare på dem og levér dem på menighetskontoret. Der vil Inger Marie Viberg og hennes "engler" overta dem. Men husk at det er hvitt som gjelder! KNALLTILBUD MICHELIN - CONTINENTAL - NOKIAN - YOKOHAMA VI HAR OGSÅ: DEKK/SLANGER TIL TILHENGER/TRILLEBÅR KJELSÅS DEKK SERVICE A/S Kjelsåsvn 140, 0491 Oslo (Bak Shell) Tlf To av initiativtakerne til sponsormiddagen 12. oktober, Asfaw Tesema Erena og Martha Mathewos. Begge er med i Oromomenigheten som har sine gudstjenester på Nordberg. Servering av etiopisk middag Minimumspris for voksne: kr. 200 Barn 6-15 år: kr. 50 Barn under 6 år: Gratis Inntektene går til driften av Mendi klinikk i Etiopia. Lørdag 12. oktober fra kl i Ungdomshuset ved Nordberg kirke. EU kontroll - Service - Mekanisk Timeavtale: , eller kom gjerne innom oss! Kjelsåsveien 140 (venstre side av Shell bygningen) 14

15 ung side Familieleir på Hvaler Det er i ferd med å bli en årlig tradisjon at menigheten arrangerer familieleir på forsommeren. I år møttes 65 deltagere juni i Sauervika på Hvaler. Foto: Tore Tveite Leiren er spesielt lagt opp for barnefamilier. Av 65 deltagere var det 40 barn. De deltok blant annet i en familiestafett. En av etappene i stafetten var kanopadling uten åre og uten styrmann. En annen av etappene under familiestafetten var vannløp. Christian står som posten som alle skulle runde ute i vannet. I kirken ber vi ofte om "godt og tjenelig vær". Den bønnen ble til de grader oppfylt denne helgen på Hvaler - at deltagerne ikke unnlot å rette takken til Gud... Et annet av påfunnene ved akuttlege Torleif fra akuttmottaket på Ullevål sykehus, var kirurghanske-blåsing på hodet. Og med dette hodeplagget på skulle den velkjente blyanten senkes ned i flaska... Hva gjorde de ellers denne helgen? De holdt gudstjeneste på søndag, der Ingerd holdt andakten. En kveld var det Taizé-møte for de voksne, med bønn og sanger fra Taizé. Og så var det familieunderholdning, der blant annet tre av gutta bidro med stor rap. Det er Normisjon som eier leirstedet. Her er det spisesal, møtesal, peisestue og store utearealer med strand og fotballbane. Stedet har plass til 80 deltagere fordelt på 19 rom, med dusj og toalett på de fleste rommene. Neste år skal familieleiren holdes siste helg i mai. Om ekteskapet Ekteskapet er en verdslig innretning. Med alt det som følger med, angår det overhode ikke Kirken, uten forsåvidt det berører samvittighetene. Martin Luther,

16 lokalnytt Vårt første bryggeri Vi har fått et nytt foretak i bydelen landets første samvirkebryggeri. I kjelleren på Tåsensenteret møtes naboer for å brygge øl. Denne kvelden er de fire rundt bryggeripanna som tar 200 liter vann. De skal lage pale ale, og de skal kurses i bryggeriledelse. Gunnar Grøndahl Primus motor for foretaket, er Hans Jacob Mydske i Nilserudkleiva. - Det startet som en interesse. Jeg bodde tre år i Bryssel fra 2000 til Der er øl mer enn øl. Det er kultur. Mens tyske bryggerier følger en renhetskodeks og ikke vil tilsette ølet krydder av noe slag, har belgierne mange typer øl. Jeg fikk smaken på mer enn pils, sier Hans Jacob Mydske. Hans Jacob Mydske Idéen blir virkelighet Så gikk han lenge med drømmen, inntil han for to år siden kjøpte seg en 30 liters ståltank og brygget sitt eget øl hjemme. Han gjorde to oppdagelser: For det første at ølet ble godt. Dessuten at utstyret han hadde anskaffet, ble stående lenge ubrukt mellom hver gang han brygget noe. Han lurte på om det ikke kunne brukes mer intensivt? Slik fikk han idéen for vel ett år siden. Og idéen har slått an. - Jeg var heldig og fikk leie et lokale på Tåsensenteret og kjøpte inn utstyr. Ved juletider sendte jeg ut e-post til folk i nabolaget og inviterte dem til å bli med et samvirkebryggeri. I løpet av to uker hadde jeg 30 interesserte, forteller Mydske. Samvirkebryggeriet I mai satt han den første bat- 16 chen som det heter, den første porsjonen med øl, for å se om utstyret og logistikken virket og ølet ble bra. - Det har gått mye glattere enn forventet. Vi har hatt minimalt med problemer. Og interessen bare fortsetter. Nå er vi over 50 andelseiere i Nordberg Samvirkebryggeri. Maksimum antall medlemmer er Er det vanskelig å brygge øl? - Nei! Det er ikke vanskeligere enn å bake brød. - Men det er mest for mannfolk? - Det er åpent for damer, men det er bare én dame som har meldt sin interesse. De som blir med, må være over 18 år. De må skrive under på at ølet er til eget forbruk og ikke skal selges. - Hvilke typer øl kan du lage? - Alt! Det spørs hva du vil ha. Kunsten å brygge øl Og så forteller Mydske om det som skjer når 5-6 medlemmer møtes tidlig på kvelden for å lage en batch. Det starter med 200 liter vann i tanken. Når arbeidet er gjort seks timer senere, har de 120 liter øl på gjæringstankene. Mydske forteller at minst halvparten av kornet de starter med, må være bygg. Ulike typer bygg gir forskjellige typer øl. Han forteller om forskjellen på ale og lager, om Ingar og Hans Jacob tømmer 36 kg malt i sylinderen. gjærtyper og temperaturer, om malt, sukkermolekyler og enzymer. Og om hvordan humle tilsettes i flere omganger for å konservere ølet, regulere bitterhet og aroma. Og om hvor viktig hygienen er for å hindre ukontrollert gjæring etter at kokingen er avsluttet og ølet skal over i gjæringskarene. Der står det en uke før ølet tappes på flasker og korkes. - Vi har kjøpt inn en mengde halvliters flasker. Folk betaler for hvor mange flasker de tar med seg hjem, og prisen ligger på snaut 10 kroner. - Hva med alkoholprosenten? - Den kan variere fra 4 til 8-9 prosent. - Hva står det på etikettene? - Intet foreløpig. Men målet er å lage etiketter med en felles grafisk profil. Kunst utenpå og kunst inni, for å si det slik. Det er mulig vi får Om vin og øl Vinen er velsignet og har vitnesbyrd i Skriften. Ølet hører til den menneskelige overlevering. Martin Luther, 1532

17 Menighetsrådet har fått en rapport om tilstanden til orgelet i Nordberg kirke. Hovedkonklusjonen i rapporlokale navn, kanskje fra personer eller steder. Lokal forankring Den lokale tilhørigheten og forankringen er viktig, understreker Mydske. De som er med i samvirkebryggeriet, får utvidet sitt nettverk. De vil treffes jevnlig for å ha det hyggelig og lage noe sammen, et ekstremt kortreist øl. Og de vil lære å brygge øl, få seg en ny og sosial hobby og bli kjent med ulike ølsorter. Har vi fått det første mikrobryggeret i strøket vårt? - Dette er ikke noe mikrobryggeri. Dette er smått, heller et nanobryggeri, mener Mydske. Store planer Men han tenker større. I mai stiftet han Samvirkebryggeriet Oslo SA. Hans visjon er at ideen skal bre seg og at det etableres lokale samvirkebryggerier over hele landet, i et nabolag, i en bydel eller i et tettsted. I disse dager går han ut offentlig med planene sine i Oslo og Akershus-området. - Det kan være tusen andelseiere i et slikt foretak, spredt rundt i ulike lag på ulike steder. Hvert medlem kjøper en andel i et lite lokalt bryggeri. Kravet til et samvirke er at det skal gi dem en økonomisk fordel i forhold til å operere på egen hånd. Ingen har etablert samvirkebryggeri i denne skalaen tidligere. Hans Jacob Mydske har egne innkjøpsavtaler og kan bistå interesserte med råd i etableringen. Foreløpig står han som eier av Samvirkebryggeriet gjennom sitt eget konsulentfirma. - Hvis dette slår an flere steder, vil det kirkenytt Digitalt orgel i kirken? Orgelsakyndige Hans Jacob Tronshaug har foretatt en full gjennomgang av orgelets tekniske tilstand og dets funksjonalitet. Han har også vurdert kostnadene ved å reparere orgelet. Han nevner tre tiltak som kan bedre funksjonaliteten, men hans hovedkonklusjon er likevel at menigheten ikke bør bruke penger på å rehabilitere orgelet. Bruk av orgelfondet Bakgrunnen for å be om en slik gjennomgang av orgelet er at menigheten har samlet et fond på vel 1 million kroner til nytt pipeorgel. Men med dagens priser vil et nytt orgel koste 6 millioner, og for meg gå over fra å være en hobby til å bli noe man kan drive og leve av. Nå vet vi at det funker her på Nordberg, og jeg tror det kan funke andre steder også, sier Hans Jacob Mydske optimistisk. Siste akt: Bjørn Petter tapper på flaskene og Marius korker dem. det har vært minimal aktivitet rundt orgelaksjonen de siste årene. Det er urealistisk å tro at målet på 6 millioner kan nåes i overskuelig framtid uten spesielle bidrag eller testamentariske gaver. På menighetens årsmøte var det derfor enighet om å vurdere hvorvidt pengene i orgelfondet i stedet kunne benyttes til å reparere det gamle orgelet. Men med denne rapporten, er en slik rehabilitering ikke lenger aktuell. Teknikk og klang Instrumentet har bare vært virksomt i 42 år, men det er konstruert på en slik måte at det ikke tjener de funksjonene det skal ha på en tilfredsstillende måte, og bør av forskjellige årsaker byttes ut når det blir mulig, heter det i rapporten. Deretter går rapporten gjennom mekanikken, svellverket, registrene, pedalverket og pipeverket med de enkelte stemmene. Noen stemmer fungerer tilfredsstillende, mens andre bør organisten unngå å bruke. Totalt sett er det bare stemmer av totalt 33 som fungerer noenlunde tilfredsstillende. Det er altfor lite sett i forhold til aktivitetsnivået i Nordberg kirke, ifølge rapporten. ten er at orgelet på sikt bør byttes ut. Derfor søker menighetsrådet nå en digital løsning på orgelproblemet. Bortkastede penger? Tronshaug sier det "må planlegges kortsiktige løsninger som holder orgelet i gang fram til det blir aktuelt å bytte det ut." Han skisserer tre nivåer av tiltak som midlertidig kan bedre orgelets funksjonalitet. Den minst omfattende tiltakspakken vil koste (minst) kroner. Neste nivå vil koste halvannen million, og det øverste nivået vil koste ca 3 mill kroner. Men dette er uforholdsmessig mye penger på en minimumsløsning for å "holde orgelet i gang over en del år", sier Tronshaug. Min konklusjon er altså at orgelet i Nordberg kirke bør erstattes av et nytt, men ikke nødvendigvis større orgel enn det som er nå." En digital løsning Både organist og menighetsråd mener altså at det er urealistisk å tro at vi kan få et nytt orgel i overskuelig framtid. Derfor vurderer de nå å bruke orgelfondet på et digitalt orgel. Det vil koste en tidel av prisen på et nytt pipeorgel. Både Nidarosdomen og Kristiansand domkirke har valgt en slik løsning - mens de venter på å få rehabilitert orglene sine. Ønsker vi å ha en akustisk lydkilde i tillegg, gir fondet oss råd til å anskaffe et godt nytt flygel som supplement i kirkerommet. Organist Ole Johannes Kosberg går inn for denne løsningen. Han har også en visjon: Kanskje kan vi innvie det nye orgelet til jul? Menighetsrådet tar endelig stilling til orgelspørsmålet på sitt møte 16. september. ÅPEN KIRKE Nordberg kirke er åpen alle dager kl

18 hva skjer? Kunstnerkamp i Berlin og smykkeskrin i Roma Høgskolelektor Lajla Pryser holder to bildeforedrag ved onsdagskafeteriaen i kirkestuen i høst, om kunstneren Käthe Kollwitz i Berlin og om kirken Santa Prassede i Roma. Den tyske kunstneren Käthe Kollwitz var tegner, grafiker og billedhugger, og hun hører til de mest betydningsfulle kvinnelige tyske kunstnere i det 20. århundre. Hun brukte sin kunst i kamp mot fattigdom, nød og krig. I 50 år bodde hun i et fattig arbeiderstrøk i Berlin, og fikk derfor oppleve fattigfolks liv på nært hold, blant annet i de dramatiske mellomkrigsårene. Dette preger hennes bilder. Hennes kunst er realistisk inntil det skremmende, enkel i formen og sterkt forkynnende i budskapet. Käthe Kollwitz mistet en sønn i 1. verdenskrig. Hun ble pasifist, og ett av hennes mest kjente bilder er Nie wieder Krieg! (Aldri mer krig!) Men hun fikk oppleve enda en krig og enda et tap, for i 2. verdenskrig mistet hun en sønnesønn. Käthe Kollwitz signerte en appell mot Nazi-partiet i Tyskland i Adolf Hitler og Nazipartiet kom til makten i 1933, og Käthe Kollwitz ble erklært entartet. Hun mistet sin professortittel og sitt atelier ved Kunstakademiet og fikk ikke mer stille ut sin kunst. Hennes arbeider ble fjernet fra museer og gallerier, og det ble ikke tillatt å selge bildene hennes. Tid: Onsdag 4. september kl Kafeteriaen åpner kl Kirken Santa Prassede i Roma er som et smykkeskrin fra 800- tallet med vakre mosaikker både i kirkerommet og i gravkapellet. Mosaikkene ble laget av bysantinske kunstnere på 800-tallet og er blant de eldste bevarte mosaikkene i Roma. Blir du med i høstens prosjektkor? Koret skal framføre julekantaten I denne søte juletid av Arne Dagsvik ved en julekonsert den 15. desember i Nordberg kirke. Nordberg kirkekor vil danne prosjektkor alene denne gang, uten å samarbeide med andre kor. Etter at kirkekoret i vår sang Skapelsen av Joseph Haydn som prosjektkor i samarbeid med Tonsen Kammerkor, blir høstens prosjekt av mer beskjeden art. Sangen og musikken Kantaten I denne søte juletid er ment å dekke behovet for musikk som har litt større format enn enkeltstående julesanger, og mindre format enn de store klassiske verkene. Kantaten har ni korsatser. Dessuten er det resitativ og solistinnslag. Et kammerorkester med fioliner, fløyte, obo, cello og orgel skal medvirke. Musikken er glad og musikantisk, i fine, lekende arrangementer. Og det er juleevangeliet som fortelles, gjennom tekster av Grundtvig, Kingo, Landstad, Paul Gerhardt, Brorson - og evangelisten Lukas. Påmelding Øvelsene starter tirsdag 29. oktober og fortsetter hver tirsdag kl fram til konserten i desember. I tillegg blir det en ekstraøvelse lørdag 23. november. Det er ingen opptaksprøve. For å bli med, må sende en e-post til kantor Ole Johannes Kosberg, ole.johannes. Samtidig må du betale en prosjektkontingent på kr 500,-, som inkluderer partituret, til Kirkekorets konto nr Deretter får du innkalling og kan møte opp 29. oktober til første korøvelse! Kirken Santa Prassede ligger ikke langt fra den store kirken Santa Maria Maggiore. Eksteriørt er Santa Prassede meget beskjeden. Man skjønner knapt at det er en kirke, når man står utenfor. Men finner man inngangsdøren og kommer inn i kirken, ser man at innvendig er den praktfull! Det er spesielt mosaikkene som gjør inntrykk. De er laget av bysantinske håndverkere. Det var bildeforbud i Øst-Romerriket fra I denne tiden reiste bysantinske billedkunstnere blant annet til Italia. Kirken er bygget av pave Pascalis I og er oppkalt etter Santa Prassede. Man mener at hun var datter av senator Pudens, som er omtalt i Paulus' 2. brev til Timoteus. Santa Prassede og hennes søster Santa Pudenziana ble begravet i Priscilla-katakomben, og levningene ble overført til kirken Santa Prassede på 800-tallet. Mosaikken på apsisbuen i kirkerommet bygger på teksten i Johannes Åpenbaring kapittel 4 og 5. Evangelisten Johannes skildrer det han får se i Guds himmel. Her ligger også Zenokapellet, et gravkapell som pave Pascalis bygget for sin mor, Theodora. I bildeforedraget blir det også vist til lignende motiver av de vi finner i Santa Prassede, fra annen bysantinsk kunst i Istanbul, Ravenna og Venezia. Tid: Onsdag 9. oktober kl Kafeteriaen åpner kl

19 bilservice Vil du være frivillig i gudstjenesten til høsten? På søndagens gudstjenester har vi en stab med frivillige som består av klokkere, kirkeverter, tekstlesere, tolker, blomsterverter, forsangere og sjåfører til kirkeskyss. Vi kjørere en seks ukers turnus, så dette er en oppgave man påtar seg 3-4 ganger i halvåret. Og har man problemer med datoen, kan man bytte med en annen eller melde fra til kontoret. Kan noe av dette være noe for deg? Ta kontakt med menighetskontoret eller med sogneprest Egil direkte. Nytt damekor I disse dager starter organist og kantor Ole Johannes Kosberg et nytt damekor i bydelen. Øvelsene foregår på tirsdager når prosjektkoret ikke har øvelser. De som vil være med, må prøvesynge. Koret skal skal synge variert musikk, både kirkemusikk og andre stilarter. Kontakt: Les om denne konserten på side 3. Konserten er flyttet fram en time, til kl SKIFT TIL EN NY GENERASJON ENERGIGLASS med argongass og varmkant, U-Verdi ned til 1,0 VÅRTILBUD: 2.750, pr. m2 Prisene er inkl. montering og mva. Gjelder rutestr. inntil 3,3 m2. Større rutestr., be om rimelig tilbud. Tillegg for fasongruter, stillas og kittreparasjoner. Minste beregningsgrunnlag 1.00 kvm. Vi kommer på gratis befaring, utfører oppmåling uten kostnader og gir deg et uforpliktende tilbud. Tilbudet gjelder ut juni. BESØK VÅR NYE BUTIKK I BUTIKKEN! Ring oss på 815 GLASS ( ) eller send SMS GLASS til 2077 Direkte salg av glass, speil, hyller, dusjløsninger, fester og beslag m.m. Egen utstilling av vinduer, dører og rekkverk i glass/stål. Velkommen til vår utstilling og en hyggelig glassprat i Brobekkveien 104b på Alnabru. Åpningstider man fre til Vakt hele døgnet Tlf Etbl Etablert VI DEKKER HELE OSLO OG AKERSHUS! TLF: Tåsen Bilverksted AS Ditt lokale bilverksted! Vi utfører: EU-kontroll (PKK) Service Oljeskift Clutch Mekanisk Tåsen Bilverksted Maridalsveien 300, Oslo Tlf: Støtdempere Bremser Eksos Dekk Dekkservice Åpningstider: Mandag - fredag:

20 nytt om navn DØPTE VIELSER Sofia Aurora Reponen Bentzen Lauritz Nissen Hellerud Nicolai Holm Nylenden Lilly Elisabeth Kro Birkeland Elling Kristensen Fannemel (Hornindal kykje) Merle Lund-Filtenborg Ingvild Hildonen Ole Jacob Baalsrud Ingeborgrud Elias Nickelsen Elias Moseng Drewsen (Sandefjord kirke) Ida Aksnes Solheim Julian Martinius OsnesRingen Maria Lindseth Anna Roaldseth Horsth (Nesodden kirke) Kristine Rekkertbø Koren Vårin Strandheim Nærdal Sara Marina Nybø Felde Rebekka Sofie Nybø Felde Thomas Heggen Sondre Sundvor Hjorteset (Sundvor kirke) Ole William Håland (Ålhus kirke) Valentina Madsen-Zippi Hedda Robøle Løberg Jens Kildal Lykke Lervik Christoffersen (Uranienborg kirke) Vetle Nesset-Kristiansen Sebastian Knutson Aron Arntsen Sjøgren Elida Omre Mogstad Ole Martin Jacobsen McClimans Åse Helen Myklebust og Hans Georg Leopolder Rikke Carine Arnulf og Ole Martin Lauritzen Kaja Taasen og Brede Fagermoen Joanne Jelly Kattang og Finn- Egil Nordahl Silje Eckermann Falch og Erling Rostvåg Maja Synøve Spendrup Erichsen og Kristoffer Bugge Vibeke Hillestad Olsen og Vidar Hjelm Eline Letzing og Stefan Dahlgren Marianne Lund og Terje Sigvaldsen Øren Caroline Rømming og Vegard Varmbo Katerin Marie Lind og Hans Kristoffer Klev Siri Bech Holth Martin Kjelsaas Jens Olav Tveter Jan Ove Østlie Olav Tidemandsen Agnes Landsem Rolf Ellefsen Doris Gyda Eleanor Moe Gunvor Tveten Foslie Ragnhild Ellenbacher KarenAntonette Bjørk Gudrun Amalie Brath Eva Gjone Lyberg Jakob Storaas Eileen Margaret Sem Åge Erling Løken Ingrid Berg Hildur Keim Rigmor Rindal Les en bok! Vi henter og sender Ring eller besøk oss. Folke Berndaottes v.41 bokmarkedet.no Telefon Hans-Andreas Holth Kvinner ved brønnen Tirsdag 17. september kl er det kort gudstjeneste med nattverd i Nordberg kirke ved kapellan Gunnhild Nordgaard Hermstad. Kvinnesamling i kirkestuen etterpå, med enkel servering og tro og liv-fellesskap. Vel møtt! Utdeling av menighetsbladet Menighetsbladet deles ut av et korps av frivillige medarbeidere. Seks ganger i året tar de 70 utdelerne bena fatt i sitt nabolag med en bunke de har fått levert på døra. Det er en god og nyttig spasertur! Nå mangler vi utdelere til en del roder. Det gjelder Frysjaveien 7-23 Gaustadveien 8, 10 og 12 Gaustadveien 1-9, 4 og 6, 13 og 15 Gaustadveien 17, 19 og 21 Rektorhaugen , Staudeveien, Lersolveien 2,4 og 6 Langmyrgrenda Sagadammen Hvis du bor i nærheten og kan ta ansvar for en av disse rodene, så gi beskjed til menighetskontoret eller til redaktøren! 20 DØDE Norges eldste begravelsesbyrå Nordstrand: Tlf Majorstuen: Tlf

Lys til jul Se side 3. Nordberg menighetsblad. Nr. 5 Oktober 2013. Korsvoll 50 år Side 4-5. Lions kunsthelg Side 8-9. Besøk i Etiopia Side 16-17

Lys til jul Se side 3. Nordberg menighetsblad. Nr. 5 Oktober 2013. Korsvoll 50 år Side 4-5. Lions kunsthelg Side 8-9. Besøk i Etiopia Side 16-17 Nordberg menighetsblad Nr. 5 Oktober 2013 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Korsvoll 50 år Side 4-5 Lions kunsthelg Side 8-9 Besøk i Etiopia Side 16-17 Ved livets grense Side 18 Oromo i kirken Side

Detaljer

Kreativt i kirken Se side8-9. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Sommeren 2013. Nytt møtested Side 4. Kulturkveld Side 6-7. Til Andalusia Side 10

Kreativt i kirken Se side8-9. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Sommeren 2013. Nytt møtested Side 4. Kulturkveld Side 6-7. Til Andalusia Side 10 Nordberg menighetsblad Nr. 3 Sommeren 2013 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Nytt møtested Side 4 Kulturkveld Side 6-7 Til Andalusia Side 10 Speiderliv Side 15 vår mann i Gaza Side 16 Kreativt i

Detaljer

Påsketid Se side 15-17 og 32

Påsketid Se side 15-17 og 32 Nordberg menighetsblad Nora i Nairobi Side 4-5 Stor konsert Side 7 Ny på kontoret Side 9 Hva med orgelet? Side 10 Kurbitsmalerier Side 16-17 Påsketid Se side 15-17 og 32 Nr. 2 Påskenummer 2013 Nordberg,

Detaljer

Nordberg menighetsblad

Nordberg menighetsblad Nordberg menighetsblad Nr. 4 September 2014 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Årets konfirmanter Side 4-5 Musikk og Maleri Side 6 Den nye diakonen Side 7 Jakten på Jesus Side 3 og 10 Ville blomster

Detaljer

Nordberg menighetsblad

Nordberg menighetsblad Nordberg menighetsblad Nr. 6 Desember 2014 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Det skjer i jula Side 3 og 10-11 I tennishallen Side 6-7 Et spennende liv Side 8-9 Ett år i London Side19 Ny kirkekunst

Detaljer

Gi kirken gode råd! Side 4-7. Nordberg menighetsblad. Nr. 4 September 2015. Årets konfirmanter Side 9. Egil slutter Side 10-11

Gi kirken gode råd! Side 4-7. Nordberg menighetsblad. Nr. 4 September 2015. Årets konfirmanter Side 9. Egil slutter Side 10-11 Nordberg menighetsblad Nr. 4 September 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Årets konfirmanter Side 9 Egil slutter Side 10-11 Musikk og Maleri Side 12 Et lokalt elverk Side14 To fengselsbrev Side

Detaljer

Dette var sjokkplakaten som møtte befolkningen på Lillo terrasse 7. august. Foto: Helene Orthagen. Ruter protesterte, men ble ikke hørt

Dette var sjokkplakaten som møtte befolkningen på Lillo terrasse 7. august. Foto: Helene Orthagen. Ruter protesterte, men ble ikke hørt Oss imellom, vi som bor her i Grefsen menighet i oktober 2013 alefoten Gleder seg til hver dag 6 Solveig Slettahjell 9 Dette var sjokkplakaten som møtte befolkningen på Lillo terrasse 7. august. Foto:

Detaljer

Nordberg menighetsblad

Nordberg menighetsblad Nordberg menighetsblad Nr. 6 Julenummer 2010 Nordberg, Korsvoll & Maridalen Hva skjer i jula? Se side 3 Barn i faresone Side 4 og 6-7 Barnekultur side 16-17 Julens fortellinger side 26-27 Alkoholfri jul?

Detaljer

Nordberg menighetsblad

Nordberg menighetsblad Nordberg menighetsblad Nr. 1 Januar 2012 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Jubileumsnummer på den annen side 2 50 år 50 år er ingen høy alder for et kirkebygg. Men det er et rundt tall, et halvt

Detaljer

Tid for påskefeiring. Nordberg menighetsblad. Se side 4-5. Påskenummer. Nr. 2 Mars 2011. Mozarts Requiem Side 3 og side 28-29. Oslo-borgeren Side 8

Tid for påskefeiring. Nordberg menighetsblad. Se side 4-5. Påskenummer. Nr. 2 Mars 2011. Mozarts Requiem Side 3 og side 28-29. Oslo-borgeren Side 8 Nordberg menighetsblad Nr. 2 Mars 2011 Påskenummer Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Mozarts Requiem Side 3 og side 28-29 Oslo-borgeren Side 8 Kirkevalget Side 10 De er "Tweesters" Se side 14 Møt

Detaljer

Generasjonsmøte Se side 5. Nordberg menighetsblad. Nr. 2 Mars 2015. Ny leder Side 4. Strykeorkesteret Side 6-7. Konfirmantfestival Side 11

Generasjonsmøte Se side 5. Nordberg menighetsblad. Nr. 2 Mars 2015. Ny leder Side 4. Strykeorkesteret Side 6-7. Konfirmantfestival Side 11 Nordberg menighetsblad Nr. 2 Mars 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Ny leder Side 4 Strykeorkesteret Side 6-7 Konfirmantfestival Side 11 Påsketid Side12-13 og 18-20 Ortodoks tro Side 32-33

Detaljer

De reparerer kirken Se hva som skjer på side 6-7

De reparerer kirken Se hva som skjer på side 6-7 Nordberg menighetsblad Nr. 5 Oktober 2010 Nordberg, Korsvoll & Maridalen Barnekulturdagen side 2-3 Ten Sing starter side 4-5 Møt en skeptiker på side 8 Orgelskolen side 10 Lions kunsthelg side 16-17 De

Detaljer

Familiehelg på Hvaler Se bilder på side 7. Nordberg menighetsblad. Pinsenummer. Nr. 3 Mai 2011. Åse-Marie Nesse møter du på side 4-5

Familiehelg på Hvaler Se bilder på side 7. Nordberg menighetsblad. Pinsenummer. Nr. 3 Mai 2011. Åse-Marie Nesse møter du på side 4-5 Nordberg menighetsblad Nr. 3 Mai 2011 Pinsenummer Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Åse-Marie Nesse møter du på side 4-5 HVorfor pinse? Side 8-9 Årets olabilløp Se bilder side 13 Påsketegninger

Detaljer

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13 Nordberg menighetsblad Nr. 3 Juni 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Stor kulturkveld Side 4-5 Reise til Istanbul Side 8 Om dåpen Side 12-13 Leken gudstjeneste Side16 Loppemarked Side 3 og 36

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

alefoten Marthe ble norgesmester med russisk partner Ut på tur aldri sur Leder hjelp til rom-folket 8 Lykke på boks Toppsyklist reparerer

alefoten Marthe ble norgesmester med russisk partner Ut på tur aldri sur Leder hjelp til rom-folket 8 Lykke på boks Toppsyklist reparerer Oss imellom, vi som bor her i Grefsen menighet i september 2013 alefoten Ut på tur aldri sur 6 Leder hjelp til rom-folket 8 Lykke på boks Toppsyklist reparerer 12 25 Hva skjer i menigheten i høst? 15 Marthe

Detaljer

Eventyrskogen. Nordberg menighetsblad. Nr. 1 Januar 2015. Aktiv dødshjelp? Side 3 og 10. Nytt blandakor Side 4-5. H. N.

Eventyrskogen. Nordberg menighetsblad. Nr. 1 Januar 2015. Aktiv dødshjelp? Side 3 og 10. Nytt blandakor Side 4-5. H. N. Nordberg menighetsblad Nr. 1 Januar 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Aktiv dødshjelp? Side 3 og 10 Nytt blandakor Side 4-5 H. N. Hauge Side 6-7 Fastetid Side12-13 Ibsens Brand Side 32-33 Eventyrskogen

Detaljer

Skiløping før og nå. Nordberg menighetsblad. se side 16-17. Nr. 1 Januar 2011. Nestekjærlighet på side 4. Kaj Munk: "Ordet" side 6

Skiløping før og nå. Nordberg menighetsblad. se side 16-17. Nr. 1 Januar 2011. Nestekjærlighet på side 4. Kaj Munk: Ordet side 6 Nordberg menighetsblad Nr. 1 Januar 2011 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Nestekjærlighet på side 4 Kaj Munk: "Ordet" side 6 Kurs om Jesus side 7 Kapell til salgs side 8-9 Kropp og sex side 28-29

Detaljer

I vann og gjørme Se side 6. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Sommernummer 2014. Prøysen-kveld Side 4-5. Bibelske myter Side 10-11. Tone slutter Side 15

I vann og gjørme Se side 6. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Sommernummer 2014. Prøysen-kveld Side 4-5. Bibelske myter Side 10-11. Tone slutter Side 15 Nordberg menighetsblad Nr. 3 Sommernummer 2014 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Prøysen-kveld Side 4-5 Bibelske myter Side 10-11 Tone slutter Side 15 - Ikke i vår favør Side 16 Kulturreisen Side

Detaljer

Nordberg menighetsblad

Nordberg menighetsblad Nordberg menighetsblad Nr. 5 Oktober 2014 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Lions kunsthelg Side 4-5 Kirkelige festdager Side 8-9 Gunnhilds stolaer Side 10-11 Aksjon for vann Side18-19 Sjakkmestrene

Detaljer

Nordberg menighetsblad

Nordberg menighetsblad Nordberg menighetsblad Nr. 2 Påskenummer 2014 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Stor konsert! Side 3 og 30-31 Nytt orgel i kirken Side 4-5 Påskepredikanten Side 6-7 700 konfirmanter på banen Se

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer