Guide for vedlikeholdseksperter. Løsninger for alle lime-, tettings-, rengjøringsog smørejobber

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Guide for vedlikeholdseksperter. Løsninger for alle lime-, tettings-, rengjøringsog smørejobber"

Transkript

1 Guide for vedlikeholdseksperter Løsninger for alle lime-, tettings-, rengjøringsog smørejobber

2 Løsninger for vedlikeholdseksperter Vi i Henkel er klar over hvilke utfordringer du møter med hensyn til vedlikehold og reparasjon av industriutstyr. For at virksomheten skal gå på skinner trenger du de riktige folkene og de riktige verktøyene. Loctite tilbyr løsninger for alle lime-, tettings-, rengjørings- og smørejobber innen vedlikehold. Uansett oppgave løser du den med Loctite. Slik gjør du det riktige valget Denne guiden for vedlikeholdseksperter er utarbeidet for at du skal kunne velge produkt raskt, enkelt og riktig første gang. Den omfatter de mest relevante produktene du trenger til daglige vedlikeholdsoppgaver. Søk ved hjelp av produktkategori eller arbeidsoppgave Få nyttige tips om påføring i avsnittene Slik bruker du Gå inn på eller kontakt din Henkel-tekniker hvis du ønsker en oversikt over hele vårt produktutvalg. 2

3 Innholdsfortegnelse Vedlikeholdseksperter Helse- og sikkerhetsprodukter Gjengelåsingslim Gjengetetningsmidler Pakningsprodukter Fastsettingsstoff Hurtiglim Konstruksjonsliming Fleksibel tetting og liming Metallfylte masser Beskyttende belegg og masser Rensemidler Smøremidler Overflatebehandlings- og rusthemmende produkter Nødreparasjonsprodukter Utstyr Opplæring for vedlikeholdseksperter Spesifikke vedlikeholdsløsninger 3

4 Hva er arbeidsoppgaven? Hindre at gjengede deler løsner 12 Tette gjenger/rør 16 Gjengelåsingslim Gjengetetningsmidler Hurtigfiksering av mindre deler 28 Sterke og holdbare sammenføyninger av større deler 32 Hurtiglim Konstruksjonsliming 4

5 Tette boltede flenser 20 Sammenføye sylindriske deler 24 Pakningsprodukter Fastsettingsstoff Støt- og vibrasjonsbestandige sammenføyninger 40 Reparere og gjenoppbygge metalldeler 44 Fleksibel tetting og liming Metallfylte masser 5

6 Hva er arbeidsoppgaven? Beskytte utstyr mot slitasje og korrosjon 48 Fjerne olje, fett og smuss 52 Beskyttende belegg og masser Rensemidler Beskytte overflater mot ytre påvirkninger 62 Reparere lekkasjer og andre skader 66 Overflatebehandlings- og rusthemmende produkter Nødreparasjonsprodukter 6

7 Hindre at bevegelige deler kjører seg fast og korroderer 58 Smøremidler Produktgodkjenninger Innenfor visse bransjer kreves produktgodkjenninger, noe det må tas hensyn til ved valg av produkt. Her følger noen av de viktigste godkjenningene: WRAS Drikkevannsgodkjenning, Storbritannia KTW Drikkevannsgodkjenning, Tyskland DVGW Gassgodkjenning, Tyskland NSF Mat- og drikkevannsgodkjenning, USA VDI 6022 Anti-soppgodkjenning, Tyskland Enkel og nøyaktig utpumping av lim 70 Tilgjengelige godkjenninger for hvert produkt er angitt på de respektive sidene. Gå inn på eller kontakt ditt tekniske serviceteam i Henkel hvis du ønsker flere opplysninger. Utstyr 7

8 Loctite vedlikeholdseksperter Løse gjenger, rør som lekker mange reparasjonsoppgaver oppstår helt uventet. Vær forberedt med våre produkter som alle vedlikeholdseksperter bør ha for hånden. Loctite 243 Middels sterkt gjengelåsemiddel Oljetolerant Loctite 55 Gjengetetningstråd Tillater pålitelige omjusteringer Loctite SI 5980 Bruksklart flensetetningsmiddel Oljebestandig Loctite 3090 Hurtiglim til spaltefylling Limer mange forskjellige underlag 8

9 Loctite 401 Hurtiglim for universalbruk Glimrende hefteevne på flere underlag Loctite 3463 Epoksy stift fylt med stål Ypperlig til nødtetting av beholdere og rør Loctite 7063 Delerens Avfetter og rengjør flater før liming Loctite 8201 Universalolje Loctite 8150 Aluminiumglidemiddel Beskytter mot fastkjøring og korrosjon 9

10 Helse- og sikkerhetsprodukter Henkels helse- og sikkerhetsprodukter bedrer sikkerheten på arbeidsplassen samtidig som de sørger for usedvanlig god ytelse. Anaerobe produkter Hvit MSDS* Ingen faresymboler, risiko- eller sikkerhetssetninger Testet og godkjent ytelse Fastsetting Gjengelåsing Gjengetetting Hurtiglim Pakninger Ingen helse- og sikkerhetsrelaterte risikosetninger i MSDS Klassifisert som ikke irriterende Lite lukt, tynne lag Forbedret produktytelse Høy viskositet Lav viskositet Meget lav viskositet *Ingen oppføringer i avsnitt 2, 3, 15 og 16 i materialsikkerhetsdatablad i henhold til (EC) nr. 1907/2006 ISO

11 Pakningsprodukter Ingen faresymboler Lite lukt Vann- og glykolbestandighet Oljebestandighet Høy temperaturbestandighet Kraftig vedlikeholdsrens Ingen eller svært få farlige stoffer Lav giftighet for vannorganismer og biologisk nedbrytbare tensider Organiske stoffer med lav flyktighet Sprutrens Bonderite C-MC 1030 Gulvrens Bonderite C-MC NEXO SOL Høytrykksrens Bonderite C-MC N DB Sprayrens Bonderite C-MC 352 Håndrens Bonderite C-MC

12 Gjengelåsingslim Hvilken styrke trenger du? Lav Løsning Loctite 222 Enkel demontering Gjengestørrelse (opptil) M36 Driftstemperaturområde ( C) -55 til +150 Godkjenninger Kommentarer P1 NSF Bra når det kreves et lavt demonteringsmoment Langsomtherdende lengre justeringstid Tekniske fordeler Løsner ikke på grunn av vibrasjoner Gjengene tettes helt og hindrer dermed pasningskorrosjon Ren og enkel å påføre Erstatter mekaniske gjenglåseinnretninger lavere kostnader og mindre lagerhold 12

13 Middels Høy Loctite 243 Loctite 248 Stift Loctite 270 Allround-produktet Dryppfri Permanent låsing M36 M50 M20-55 til til til +180 P1 NSF P1 NSF Universalbruk God ytelse også på passive metaller Oljetolerant Brukervennlig stift Til bruk i høyden - renner ikke av For permanent låsing hvis det ikke er behov for regelmessig fjerning i forbindelse med vedlikehold 13

14 Gjengelåsingslim Slik bruker du Loctite 222, 243, 248, Klargjøring Rengjøring Vi anbefaler å bruke Loctite 7063 til avfetting og rengjøring av flatene før limet påføres. Aktivering Hvis limet herder for langsomt på grunn av passive metaller eller lav temperatur (under 5 C), brukes Loctite 7240 eller Loctite 7649 som aktivator (se diagram for herdehastighet/aktivator i TDS). 2. Påføring A Loctite 222, 243, 270 Påfør flytende gjengelåsingslim på det aktuelle området. Gjennomgående hull: Monter først bolten og påfør deretter gjengelåsingslim. Blindhull: Påfør i nedre tredjedel av blindhullet. Ettermontering: Monter mutter og bolt og spray produktet på i ytterkant av mutteren og bolten. Utstyr Anbefalt pumpeutstyr: IDH eller IDH (se kapittelet Utstyr). 14

15 B Loctite 248 Påfør gjengelåsemiddel på det aktuelle området. Vri stiften til ønsket mengde Påfør tilstrekkelig med produkt rundt boltgjengen 3. Montering Monter og stram Hvis flere bolter forstrammes, må de dras helt til før produktet er fiksert. Eller bruk et langsomtherdende produkt 4. Demontering Demonteres med standard håndverktøy Hvis det ikke er mulig, må det aktuelle området varmes opp til cirka 250 C. Demonteres mens det er varmt På deler som er korrodert eller fastkjørt, brukes Loctite 8040 Freeze & Release Du finner flere opplysninger i det tekniske databladet eller ved å kontakte ditt tekniske serviceteam i Henkel. 15

16 Gjengetetningsmidler Er gjengene/rørene av metall eller plast? Metall, plast eller en kombinasjon av begge Løsning Loctite 55 Gjengetettingstråd Maks. rørstørrelse (tommer) 4 Driftstemperaturområde ( C) -55 til +149 Godkjenninger Kommentarer DVGW, KTW, WRAS Øyeblikkelig tetning med fullt trykk Tillater vesentlig justering under trykk Tekniske fordeler Hindrer lekkasje av gasser og væsker Tåler vibrasjoner og slagbelastninger Ren og enkel påføring Erstatter teip, hamp og pasta 16

17 Metall Er gjengene grove eller fine? Grove Fine Loctite 577 Allround-produktet Loctite 542 Fine gjenger 3 3/4-55 til til +150 P1 NSF, DVGW Universalbruk Til bruk i høyden - renner ikke av Langsomtherdende DVGW Til fine gjenger i hydrauliske, pneumatiske og generelle rørdeler Hurtigherdende 17

18 Gjengetetningsmidler Slik bruker du Loctite 577, Klargjøring Rengjøring Vi anbefaler å bruke Loctite 7063 til avfetting og rengjøring av flatene før tetningsmiddelet påføres. Aktivering Hvis middelet herder for langsomt på grunn av passive metaller eller lav temperatur (under 5 C), brukes Loctite 7240 eller Loctite 7649 som aktivator (se diagram for herdehastighet/aktivator i TDS). 2. Påføring Påfør en 360 streng på den fremste utvendige gjengen og la den første gjengen være fri På større gjenger påføres middelet både på den utvendige og den innvendige gjengen Utstyr Anbefalt pumpeutstyr: IDH eller IDH (se kapittelet Utstyr). 3. Montering Monter rørdelene ved å stramme med skrunøkkel i henhold til produsentens anbefalinger. 4. Demontering Demonteres med standard håndverktøy. Hvis det ikke er mulig, må området varmes opp til cirka 250 C. Demonteres mens det er varmt På deler som er korrodert eller fastkjørt, brukes Loctite 8040 Freeze & Release 18

19 Slik bruker du Loctite Klargjøring Rengjøring Rengjør gjengene hvis det er nødvendig, og gjør glatte gjenger ru. 2. Påføring Vikle tråden på rørgjengene i samme retning som gjengene. Start fra enden av røret. Se etikett med hensyn til anbefalt antall omganger. Påfør tråden på kryss og tvers for optimal ytelse. Skjær av tråden med det innebygde skjæreverktøyet på toppen. 3. Montering Monteres ved hjelp av godkjente fremgangsmåter i bransjen 45 justering er mulig etter stramming Du finner flere opplysninger i det tekniske databladet eller ved å kontakte ditt tekniske serviceteam i Henkel. 19

20 Pakningsprodukter Er flensen stiv eller fleksibel? Stiv Løsning Loctite 5188 Allround-produktet Flate som skal tettes Metall Maks. åpning (mm) 0,25 Driftstemperaturområde ( C) -55 til +150 Godkjenninger Kommentarer Universalbruk Glimrende kjemikaliebestandighet Oljetolerant Tekniske fordeler Hindrer lekkasje og brudd ved at alle hulrom fylles Krever ikke etterstramming Ett produkt passer til alle former lave kostnader og lite lagerhold 20

21 Fleksibel Loctite 510 Loctite Sl 5980 Loctite SI 5990 Høy temperatur Allround-produktet Høy temperatur Metall Metall, plast eller begge Metall, plast eller begge 0, til til til +350 P1 NSF Til bruksområder med høye temperaturer Universalbruk Oljebestandig Enkel utpumping Ledende innen helse og sikkerhet Til bruksområder med høye temperaturer Enkel utpumping Ledende innen helse og sikkerhet 21

22 Pakningsprodukter Slik bruker du Loctite 5188, 510, SI 5980, SI Klargjøring Rengjøring Påfør Loctite 7200 på gammelt pakningslim og bruk en tre- eller plastskrape til å fjerne rester. Fjern grader Vi anbefaler å bruke Loctite 7063 til avfetting og rengjøring av flatene før limet påføres Aktivering Hvis Loctite 5188 og Loctite 510 herder for langsomt på grunn av passive metaller og lav temperatur (under 5 C), brukes Loctite 7240 eller Loctite 7649 som aktivator (se diagram for herdehastighet/aktivator i TDS) Loctite SI 5980 og Loctite SI 5990 trenger ingen aktivator 2. Påføring Påføres som en sammenhengende lukket streng på én flensflate. Legg strengen tett inntil den innerste kanten av flensen og rundt alle hull. Mindre skrammer kan fylles med lim Loctite 510 og Loctite 5188 kan også påføres med rull på større flenser Utstyr Anbefalt pumpeutstyr: IDH eller IDH (se kapittelet Utstyr). 22

23 3. Montering Monter flenser og stram bolter snarest mulig. 4. Demontering Demonter bolter med standard håndverktøy Bruk skruejekker, påstøpte fremspring eller utsparinger til å løfte flensene fra hverandre På deler som er korrodert eller fastkjørt, brukes Loctite 8040 Freeze & Release Du finner flere opplysninger i det tekniske databladet eller ved å kontakte ditt tekniske serviceteam i Henkel. 23

24 Fastsettingsprodukter Hvor stor er gap/toleransen? < 0,1 mm Løsning Loctite 603 Perfekt til lagre Håndteringsstyrke etter (min.) 1 8 Driftstemperaturområde ( C) -55 til +150 Godkjenninger Kommentarer P1 NSF, WRAS Til bruk på sylindriske deler Høy oljebestandighet 1 Ved romtemperatur på stålsammenføyninger. Tekniske fordeler Fyller alle hulrom for å hindre løsgjøring, korrosjon og slitasje Egner seg for høy belastning selv med eksisterende design 100 % kontakt også ved belastningsfordeling over hele sammenføyningen 24

25 0,1 til 0,25 mm 0,25 til 0,5 mm Loctite 638 Allround-produktet Loctite 660 Spaltefylling til til +150 Universalbruk Hurtigherdende P1 NSF, WRAS P1 NSF Til reparasjon av slitte lagerseter, kiler, splinter, lagre eller koner uten ny bearbeiding Skal brukes sammen med aktivator Loctite

26 Fastholdingsmasser Slik bruker du Loctite 603, 638, Klargjøring Rengjøring Bruk Loctite 7200 for enklere fjerning av rester av gammel fastholdingsmasse Vi anbefaler å bruke Loctite 7063 til avfetting og rengjøring av flatene før limet påføres På større åpninger enn 0,5 mm og slitte aksler, lagerseter eller kilespor brukes Loctite metallfylte masser (se kapittelet Metallfylte masser) Aktivering Hvis limet herder for langsomt på grunn av passive metaller eller lav temperatur (under 5 C), brukes Loctite 7240 eller Loctite 7649 som aktivator (se diagram for herdehastighet/aktivator i TDS). 2. Påføring A Ved montering med glidepasning: Loctite 603, 638, 660 Påfør lim langs den fremre kanten av hannkomponenten og innsiden av hunnkomponenten og bruk en roterende bevegelse under monteringen for å sikre god dekning. B Ved montering med presspasning: Loctite 603 Påfør lim omhyggelig på begge flatene som skal forbindes og press dem hardt sammen. 26

27 C Ved montering med krymppasning: Påfør limet på akselen, varm opp ytterringen for å lage tilstrekkelig klaring for fri montering. Kontakt ditt tekniske serviceteam i Henkel når det gjelder valg av produkt. Utstyr Anbefalt pumpeutstyr: IDH eller IDH (se kapittelet Utstyr). 3. Demontering Varm opp til cirka 250 C og demonter mens det er varmt På deler som er korrodert eller fastkjørt, brukes Loctite 8040 Freeze & Release Du finner flere opplysninger i det tekniske databladet eller ved å kontakte ditt tekniske serviceteam i Henkel. 27

28 Hurtiglim Trenger du et produkt som ikke drypper eller renner? Nei Åpninger < 0,15 mm Løsning Loctite 401 Allround-produktet Festetid (sek.) 3 10 Driftstemperaturområde ( C) -40 til +120 Godkjenninger P1 NSF Kommentarer Universalbruk Lav viskositet Tekniske fordeler Glimrende hefteevne på flere underlag, særlig plast og gummi Svært hurtig posisjonering og festing av delene Liming av små deler 28

29 Ja Åpninger < 0,15 mm Åpninger 5 mm Loctite 454 Gel Loctite 3090 Spaltefylling til til +80 P1 NSF Gel med høy viskositet Til bruk i høyden Universalprodukt Meget effektiv spaltefylling Til kosmetiske aspekter og tynne lag 29

30 Hurtiglim Slik bruker du Loctite 401, 454, Klargjøring Rengjøring Vi anbefaler å bruke Loctite 7063 til avfetting og rengjøring av flatene før limet påføres. Grunning For å gi bedre heft på plastflater som er vanskelige å lime, brukes Loctite 7239 eller Loctite 770 på området som skal limes. Pensles på eller dyppes. Unngå å bruke for mye primer. La primeren tørke. Aktivering Hvis herdingen går for langsomt, er Loctite 7458 en passende aktivator (se diagram for herdehastighet/ aktivator i TDS). Påfør aktivator på en av flatene som skal limes. Sprayes på, pensles på eller dyppes (ikke på grunnede flater). La aktivatoren tørke. Blanding Blanding med statisk blander (Loctite 3090): Før den statiske blanderen monteres på patronen, trykker du ut litt av produktet for å regulere stemplene. Monter den statiske blanderen og trykk ut litt av produktet inntil fargen er ensartet. Da sørger den statiske blanderen for et godt blandet produkt. 30

31 2. Påføring Påfør limet i dråper eller som en streng på en av flatene som skal limes (ikke på aktiverte flater). Utstyr Anbefalt pumpeutstyr: (se kapittel Utstyr) Bruk pumpenåler for nøyaktig utpumping av små mengder lim Statiske reserveblandere til Loctite 3090: IDH Montering Monter delene umiddelbart. Delene må plasseres nøyaktig, ettersom den korte fikseringstiden gir liten mulighet for justering. Sammenføyningen skal holdes eller klemmes sammen inntil limet er fiksert. Tips: Overskytende produkt kan om nødvendig herdes med aktivator Loctite Spray eller drypp aktivator på det overskytende produktet. Du finner flere opplysninger i det tekniske databladet eller ved å kontakte ditt tekniske serviceteam i Henkel. 31

32 Konstruksjonsliming akryler og Hva er viktigst for deg? Generell liming Løsning Teroson PU 6700 Allround-produktet Teknologi 2K-PU Festetid (min.) 30 Skjærstyrke (GBMS N/mm²) >12 Driftstemperaturområde ( C) -40 til +80 Kommentarer Universalbruk Egner seg til malte flater Spaltefyllende Litt fleksibel Tekniske fordeler Stiv til litt fleksibel konstruksjonsliming Høy styrke God kjemikaliebestandighet Glimrende hefteevne på flere underlag 32

33 polyuretaner Plast som er vanskelig å lime Kosmetisk utseende Loctite 3038 Polyolefinlim Loctite V5004 Klar limlinje 2K-Acrylic 2K-Acrylic > (PBT) til til +80 Meget god hefteevne til plast som er vanskelig å lime, for eksempel PE, PP Hurtigherdende Høy styrke Klar limlinje 33

34 Konstruksjonsliming akryler og Slik bruker du Teroson PU 6700, Loctite 3038, V Klargjøring Rengjøring Vi anbefaler å bruke Loctite 7063 til avfetting og rengjøring av flatene før limet påføres. Grunning For at Teroson PU 6700 skal hefte bedre på plast som er vanskelig å lime, påføres Teroson 150 P på området som skal limes. Unngå å bruke for mye primer. La primeren tørke. Blanding Med statisk blander: Før den statiske blanderen monteres på patronen, trykker du ut litt av produktet for å regulere stemplene. Monter den statiske blanderen og trykk ut litt av produktet inntil fargen er ensartet. Da sørger den statiske blanderen for et godt blandet produkt. 34

35 polyuretaner 2. Påføring Påfør produktet direkte på området som skal limes etter at det er blandet. Tips: La den statiske blanderen bli sittende etter bruk og fungere som lokk. Utstyr Anbefalt pumpeutstyr: (se kapittel Utstyr) Pumpeutstyr Blandere/munnstykker Teroson PU 6700 IDH IDH Loctite 3038 IDH IDH Loctite V5004 IDH IDH Montering Delene skal monteres umiddelbart De monterte delene må ikke bevege seg under herdingen Sammenføyningen bør oppnå full styrke før den utsettes for bruksbelastning Du finner flere opplysninger i det tekniske databladet eller ved å kontakte ditt tekniske serviceteam i Henkel. 35

36 Strukturell liming - epoksy Hva er viktigst for deg? Høy teknisk ytelse Løsning Loctite 9492 Høy temperatur Farge Hvit Festetid (min.) 75 Skjærstyrke (GBMS N/mm²) 20 Driftstemperaturområde ( C) -55 til +180 Kommentarer Høy temperaturbestandighet Høy kjemikaliebestandighet Tekniske fordeler Stiv strukturliming Meget høy styrke Meget god kjemikaliebestandighet Glimrende hefteevne på flere underlag 36

37 Generell liming Loctite 3430 Allround-produktet Loctite Double Bubble Brukervennlig Ultraklar Klar til til +100 Fem-minutters epoxy Vannbestandighet Til mindre hurtigreparasjoner Hurtigherdende 37

38 Konstruksjonsliming - epoksyer Slik bruker du Loctite 9492, 3430, Double Bubble 1. Klargjøring Rengjøring Vi anbefaler å bruke Loctite 7063 til avfetting og rengjøring av flatene før limet påføres. Blanding Blanding for hånd (Loctite 3430, Double Bubble): Bland komponentene A og B i henhold til angitt blandingsforhold. Bland de to komponentene nøye før bruk Med statisk blander (Loctite 9492): Før den statiske blanderen monteres på patronen, trykker du ut litt av produktet for å regulere stemplene. Monter den statiske blanderen og trykk ut litt av produktet inntil fargen er ensartet. Da sørger den statiske blanderen for et godt blandet produkt. 38

39 2. Påføring Påfør produktet direkte på området som skal limes etter at det er blandet. Tips: La den statiske blanderen bli sittende etter bruk og fungere som lokk. Utstyr Anbefalt pumpeutstyr for Loctite 9492 (se kapittelet Utstyr): IDH Statiske reserveblandere: IDH Montering Delene skal monteres umiddelbart De monterte delene må ikke bevege seg under herdingen Sammenføyningen bør oppnå full styrke før den utsettes for bruksbelastning Tips: Overskytende eller ikke-herdet produkt kan tørkes bort med Loctite Du finner flere opplysninger i det tekniske databladet eller ved å kontakte ditt tekniske serviceteam i Henkel. 39

40 Fleksibel tetting og liming Hva er viktigst for deg? Elastisk tetting Løsning Teroson MS 930 kjent under navnet Terostat MS 930 Allround-produktet Loctite 5366 Transparent Teknologi 1K-SMP 1K-Silicone Hinnedanningstid (min.) 18 5 Driftstemperaturområde ( C) -40 til til +250 Godkjenninger BSS 7239 Kommentarer Universalbruk Transparent Meget høy temperaturbestandighet Tekniske fordeler Tåler støt, vibrasjoner og bøying God værbestandighet Bredt temperaturområde Glimrende hefteevne på flere underlag 40

41 Elastisk liming Sømtetting Teroson MS 9399 kjent under navnet Terostat MS 9399 Loctite SI 5616 Teroson MS 9320 SF kjent under navnet Terostat 9320 SF Allround-produktet Hurtigherdende Tetningsmiddel i sprayform 2K-SMP 2K-Silicone 1K-SMP til til til +100 ASTM E 662/E 162 VDI 6022 Universalbruk Hurtigherdende Meget hurtigherdende Høy temperaturbestandighet Hurtigherdende Ingen sprekker, ingen gjennomtrengning av rust 41

42 Fleksibel tetting og liming Slik bruker du Teroson MS 930, Loctite 5366, Teroson MS 9399, Loctite SI 5616, Teroson MS 9320 SF 1. Klargjøring Rengjøring Vi anbefaler å bruke Teroson 450 til avfetting og rengjøring av flatene før limet påføres. Det gir dessuten bedre heft på materialer som er vanskelige å lime. Blanding Med statisk blander (Loctite SI 5616, Teroson MS 9399): Før den statiske blanderen monteres på patronen, trykker du ut litt av produktet for å regulere stemplene. Monter den statiske blanderen og trykk ut litt av produktet inntil fargen er ensartet. Da sørger den statiske blanderen for et godt blandet produkt. Tips: Hvis du oppdager små klumper på overflaten, er produktet allerede delvis herdet og vil ikke ha de samme endelige egenskapene. 2. Påføring Påfør produktet med hensiktsmessig pumpeutstyr I tilfeller som krever helliming av flatene anbefaler vi å bruke tokomponentprodukter For liming av store områder hvor ingen av de to underlagene transporterer vanndamp, må ikke produktet påføres på hele området. 42

43 Tips: Hvis produktet brukes på plasttyper som PMMA eller PC, kan det forårsake spenningssprekker i plasten. Test derfor om produktet egner seg for disse materialene før bruk La den statiske blanderen bli sittende etter bruk og fungere som lokk Utstyr Anbefalt pumpeutstyr: (se kapittel Utstyr) Pumpeutstyr Blander/munnstykke Teroson MS 930 IDH IDH Loctite 5366 IDH IDH Teroson MS 9399 IDH IDH Loctite SI 5616 IDH IDH Teroson MS 9320 SF IDH (til spraying) IDH (til standardstreng) IDH (til spraying) IDH (til standardstreng) Du finner flere opplysninger i det tekniske databladet eller ved å kontakte ditt tekniske serviceteam i Henkel. 43

44 Metallfylte blandinger Hva slags reparasjon? Nødreparasjon Løsning Loctite 3463 Metal Magic Steel Stift Festetid ved 20 C (min.) 10 Trykkfasthet (N/mm²) 83 Driftstemperaturområde ( C) -30 til +120 Kommentarer Plastisk stift fylt med stål Til nødtetting av beholdere og rør Tekniske fordeler Reparerer og gjenoppbygger slitte metalldeler Krever ikke oppvarming eller sveising Kan bores, gjenges eller maskineres etter herding 44

45 Reparasjon av aksler Generell gjenoppbygging av metalldeler Loctite 3478 Loctite 3471 Loctite 3475 Høy trykkfasthet Gjenoppbygging av stål Gjenoppbygging av aluminium til til til +120 Gjenoppbygger slitte stålaksler og lagre Høy trykkfasthet Reparerer slitte ståldeler Limmasse som ikke siger Reparerer slitte aluminiumsdeler Limmasse som ikke siger 45

46 Metallfylte masser Slik bruker du Loctite Klargjøring Rengjør og slip flatene grundig. Rengjør til slutt med Loctite 7063 Skjær av ønsket mengde produkt og fjern plastfilmen. Vri og kna til materialet er glatt og fargen ensartet 2. Påføring Påføres bestemt på området som skal limes og formes til ønsket form. Tørk over med en våt klut for å oppnå en glatt overflate. Slik bruker du Loctite Klargjøring Bearbeid det skadde området av akselen og reduser med minst 3 mm i forhold til nominell diameter. Rengjøring Vi anbefaler å bruke Loctite 7063 til avfetting og rengjøring av flatene før limet påføres. Blanding Rør om hver komponent for seg. Bland komponentene A og B i henhold til angitt blandingsforhold i volum eller vekt. Bland omhyggelig i opptil to minutter inntil blandingen er jevn. 46

47 2. Påføring Drei akselen og påfør et tynt lag med Loctite Bygg deretter opp et produktsjikt. Påfør Loctite 3478 med et overskudd i forhold til nominell akseldiameter Etter at produktet er helt herdet, repareres området med verktøy og reduseres til nominell diameter Slik bruker du Loctite 3471, Klargjøring Rengjøring Vi anbefaler å bruke Loctite 7063 til avfetting og rengjøring av flatene før limet påføres. Blanding Rør om hver komponent for seg. Bland komponentene A og B i henhold til angitt blandingsforhold i volum eller vekt. Bland omhyggelig i opptil to minutter inntil blandingen er jevn. 2. Påføring Påfør produktet på arbeidsområdet med spatelen som følger med De reparerte delene må ikke bevege seg under herdingen Full herding oppnås etter 72 timer ved romtemperatur. Hvis delen varmes opp til 40 C, vil tiden reduseres til 24 timer På grunn av varmen som produseres under herdingen, herder gjerne større mengder raskere Du finner flere opplysninger i det tekniske databladet eller ved å kontakte ditt tekniske serviceteam i Henkel. 47

48 Beskyttende belegg og masser Slipemiddelets partikkelstørrelse? Grove partikler Løsning Loctite 7218 Keramikk som kan pusses Blandingsforhold etter volum/vekt (A:B) 2:1 / 100:50 Anbefalt tykkelse per lag (mm) min. 6 Driftstemperaturområde ( C) -30 til +120 Godkjenninger Kommentarer Høy slitestyrke Til bruk i høyden Ved valg av riktig Loctite beskyttende belegg eller masse må man ta hensyn til nøkkelfaktorer som partikkelstørrelse, temperaturbestandighet og kjemikalie-/korrosjonsbestandighet. Vennligst rådfør deg med en ingeniør hos Henkel. Tekniske fordeler Reparerer slitte flater Beskytter deler mot slitasje, erosjon, kjemikalieangrep og korrosjon Forlenger delenes levetid og øker ytelsen Sparer penger ved å unngå utskifting av deler. Færre deler på lager. 48

49 Fine partikler Loctite 7255 Keramikk som kan sprayes Loctite 7117 Keramikk som kan påføres med pensel 2:1 / 100:50 3,34:1 / 100:16 min. 0,5 min. 0,5-30 til til +95 WRAS Universalbruk Ultraglatt Universalbruk Høy glans, lav friksjon 49

50 Beskyttende belegg og masser Slik bruker du Loctite 7218, 7255, Klargjøring Rengjøring Rengjør og slip flatene grundig, sandblås om mulig. Rengjør til slutt med Loctite Flater som er veldig slitt, gjenoppbygges om nødvendig med metallfylte masser som kan pusses For midlertidig korrosjonsbeskyttelse i opptil 48 timer påføres Loctite 7515 etter at flaten er klargjort Blanding Hvis produktet leveres i ferdige pakninger, blandes hele innholdet av harpiks og herder Er det behov for mindre mengder, blandes komponentene A og B i henhold til angitt blandingsforhold i volum eller vekt (blandingsforholdene finner du i teknisk produktdatablad eller på produktets etikett) Bland omhyggelig i opptil to minutter inntil blandingen er jevn 2. Påføring Påfør ferdig blandet produkt på klargjorte flater med pensel, brett eller spray Ta hensyn til virke- og herdetid (se tabell på foregående sider) Med Loctite 7255 og Loctite 7117 påføres minst to lag for å oppnå full sjikttykkelse 50

51 Tips: Flaten kan forbehandles ved å gni den blandede kompositten inn i underlaget. Da fyller reparasjonsmaterialet alle spalter og skaper meget god heft mellom kompositten og underlaget Glatt ut produktet med et varmt pussebrett før det herder for å oppnå en glatt og glansfull overflate Bruk produkter med forskjellige farger ved påføring av mer enn ett lag. Når det første laget begynner å bli slitt, vises lag nummer to gjennom og er dermed en nøyaktig indikator på slitasje Spesielle anbefalinger for produkter som sprayes på (Loctite 7255): Best resultat oppnås ved å påføre den produktspesifikke sjikttykkelsen. Dette er særlig viktig når produktet sprayes på vertikale flater. For å oppnå best resultat også i hjørner og på kanter anbefaler vi å jevne vinkler til en radius på 3 mm Ved bruk av Loctite 7255 anbefaler vi å varme opp produktet før påføring for å sikre enkel spraying og en glattere flate Utstyr Anbefalt pumpeutstyr for Loctite 7255: IDH (se kapittelet Utstyr) Du finner flere opplysninger i det tekniske databladet eller ved å kontakte ditt tekniske serviceteam i Henkel. 51

52 Rensemidler kraftige rensemidler Hvilken type kraftig rensemiddel kreves for vedlikehold? Gulvrens Løsning Bonderite C-MC 80 kjent under navnet Loctite 7861 Kraftig gulvrens Påføringskonsentrasjon (g/l) 50 til 200 Driftstemperaturområde ( C) +15 til +100 Kommentarer Til betonggulv Løsemiddelfri Når det gjelder bruk av kraftige rensemidler for vedlikehold, henviser vi til rengjøringsutstyrets tekniske datablad og bruksanvisning. Tekniske fordeler Vannbaserte alkaliske, syreholdige og nøytrale rensemidler med høy kvalitet Rengjør deler og montasjer i metall-, verksted- samt jernbane- og båtindustrien. Til metallflater, plast, betong, stein, keramikk, glass, malte overflater osv. 52

53 for vedlikehold Delerens Bonderite C-MC 1030 kjent under navnet Loctite 7013 Bonderite C-MC 352 kjent under navnet Loctite 7014 Bonderite C-MC 3000 Kjent under navnet Loctite 7018 Sprutrens Sprayrens Høytrykksrens Klar til bruk 20 til til 200 Romtemperatur +50 til til +50 Til alle typer smuss Løsemiddelfri Biologisk nedbrytbar Til smuss, olje og fett Til delevasker Løsemiddelfri Til smuss, olje og fett Gir kortvarig rustbeskyttelse Løsemiddelfri Biologisk nedbrytbar 53

54 Rensemidler dele- og håndrens Hva vil du rense? Hendene Løsning Loctite 7850 Håndrens Basis Kommentarer Naturlige ekstrakter Biologisk nedbrytbar Brukes med eller uten vann Tekniske fordeler Til forskjellige rengjøringsbehov i verkstedet Et rensemiddel som egner seg til klargjøring av overflater før liming 54

Løsninger for strukturell liming

Løsninger for strukturell liming Løsninger for strukturell liming Avanserte løsninger Loctite -varemerket, som har vært en del av Henkelporteføljen siden 1997, er kjent for sin fortreffelighet innen liming og tettinger. I over 50 år har

Detaljer

Industry. BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø

Industry. BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø Industry BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø Innhold Sika BlueLine 2 Vedheft 3 Hva er viktig for å oppnå maksimal vedheft? 3 Forbehandling av underlag 3 Nating 4 Natedimensjonering

Detaljer

www.crc.se Prøv selv og oppdag at CRC er den beste løsning for deg!

www.crc.se Prøv selv og oppdag at CRC er den beste løsning for deg! Industri Produkter Thousand-and-one solutions Rensemidler / Smøremidler / Korrosjonsbeskyttelses produkter / Maling / Sveiseprodukter / Lim / Spesialprodukter / Tilbehør CRC Industries er en verdensomspennende

Detaljer

ALT OM BÅTEN OVER OG UNDER VANNLINJEN

ALT OM BÅTEN OVER OG UNDER VANNLINJEN ALT OM BÅTEN OVER OG UNDER VANNLINJEN INNHOLD LIDENSKAP OG FART - FOR AT DU SKAL KUNNE NYTE DE GODE STUNDENE PÅ VANNET Det handler om lidenskap. Om ekte båtglede for ekte båtfolk. Om å være godt forberedt

Detaljer

100 år fortsatt forut for sin tid

100 år fortsatt forut for sin tid 100 år fortsatt forut for sin tid DEN LILLE SJØSTERKE 2015 Innhold 1 Innhold Takk for at du valgte Hempel! 2 Hvorfor må båten males? 3 Før du begynner å male 4 Planlegging av jobben 5 Temperatur og luftfuktighet

Detaljer

Innhold. Takk for at du valgte Hempel!

Innhold. Takk for at du valgte Hempel! Innhold 1 Innhold Takk for at du valgte Hempel! 2 Hvorfor må båten males? 3 Før du begynner å male 4 Planlegging av jobben 5 Temperatur og luftfuktighet 6 Verneutstyr 8 Forbehandling av overflaten 13 Påføringsmetoder

Detaljer

Veiledning for pussing av våpen

Veiledning for pussing av våpen Banebrytende teknologi for rengjøring og pleie av våpen Veiledning for pussing av våpen Nyhet: Hoppe s Elite Foaming Gun Cleaner Produktserien «Hoppe s Elite Foaming Gun Cleaner» fra Michaels of Oregon

Detaljer

West System. Epoksyprodukter

West System. Epoksyprodukter West System Epoksyprodkter WEST SYSTEM NORGE AS West System epoksy ble introdsert fra USA til Norge i 1977. West System Norge AS er i dag Norges ledende kompetansesenter i brk av epoksy til bygging og

Detaljer

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave Malingshåndboken med Norsk Utgave Malingshåndboken med Innhold I over hundre år har vi skapt innovative malingsystemer til beskyttelse, forskønnelse og til å forbedre alle typer båters ytelse. Det spiller

Detaljer

Teknisk informasjon 90

Teknisk informasjon 90 90 Teknisk informasjon Innledning Innledning Generell informasjon Oppbygging Platemål Vekt Struktur Kvaliteter Normer for materialegenskaper Kjemikaliebestandighet Termiske egenskaper Stell og vedlikehold

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HRS 536 SDE GRESSKLIPPER INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med ditt valg av en HONDA gressklipper. Denne

Detaljer

Produkt Guide. www.seajet.no. www.seajet.no. Sola Shipping AS Postboks 214 4066 STAVANGER

Produkt Guide. www.seajet.no. www.seajet.no. Sola Shipping AS Postboks 214 4066 STAVANGER Notater www.seajet.no Produkt Guide Eksklusivt bunnstof for fritidsbåter Sola Shipping AS Postboks 214 4066 STAVANGER Telefon: +47 51 60 81 00 Fax: +47 51 60 81 01 E-post: post@sola-shipping.no www.seajet.no

Detaljer

Offisielt Loctite kundemagasin. Slik forbereder man en Porsche GT3 Cup til Porsche Mobil 1 Supercup-løpet. Les mer på side 4 5

Offisielt Loctite kundemagasin. Slik forbereder man en Porsche GT3 Cup til Porsche Mobil 1 Supercup-løpet. Les mer på side 4 5 Offisielt Loctite kundemagasin nr. 2/09 Slik forbereder man en Porsche GT3 Cup til Porsche Mobil 1 Supercup-løpet Les mer på side 4 5 10 Ledende på helse og sikkerhet Vårt bidrag til din sikkerhet på arbeidsplassen.

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen.

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. K1250 ACTIVE Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING Symboler i bruksanvisningen: ADVARSEL Motorkappere kan

Detaljer

Lag ditt eget Glass smykker, hvem som helst kan gjør det!

Lag ditt eget Glass smykker, hvem som helst kan gjør det! Håndboken Lag ditt eget Glass smykker, hvem som helst kan gjør det! Med HotPot kan du smelte glass i en mikrobølgeovn og lage smykker eller smykker tilbehør og andre kreative ting. Teknikken er kalt glass

Detaljer

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...4 1.3 SKJÆRE KAPASITET...5 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...6 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

Produktkatalog nr. 16

Produktkatalog nr. 16 Produktkatalog nr. 16 Sterke Varemerker fra Auto Care Unike produkter som er spesielt utviklet for å gjenopprette og beholde den dype, svarte glansen i lakken på bilen din. Inneholder Pre-Wax Cleaner,

Detaljer

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser Damp Den mektige kombinasjonen energi og vann Damp ble generert av vulkaner

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

6 Overflateteknikk. føre opp et bygg. installere ventilasjon, vann og kloakk. ferdigstille og montere fast inventar

6 Overflateteknikk. føre opp et bygg. installere ventilasjon, vann og kloakk. ferdigstille og montere fast inventar Felles for de tre fagene De forutgående fagene i bygg- og anleggsteknikk har til nå gitt oss kunnskap og begynnende kompetanse til blant annet å føre opp et bygg installere ventilasjon, vann og kloakk

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

"3 in 1" Teknisk Informasjon

3 in 1 Teknisk Informasjon "3 in 1" Teknisk Informasjon KORROSJONSBESKYTTELSE POWER COAT 3 IN 1 TILFREDSSTILLER KRAVENE I DIN EN ISO 12944 Power Coat 3 in 1 tilfredsstiller kravene i henhold til DIN-ISO 12944-6 for alle seks korrosjonskategorier

Detaljer

Håndholdt malingssprøyte for beskyttende lag 3A2875C. Bruk - Deler - Reparasjon

Håndholdt malingssprøyte for beskyttende lag 3A2875C. Bruk - Deler - Reparasjon Bruk - Deler - Reparasjon Håndholdt malingssprøyte for beskyttende lag 3A2875C NO - Kun for bruksområder for bærbare sprøyter for beskyttende lag - - Kun for profesjonelt bruk - - Ikke godkjent for bruk

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning 254XP 257 262XP Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING ADVARSEL! Motorsager kan være farlige! Uforsiktig

Detaljer