Sør for elva. «Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise!» Presentasjon av kandidater til menighetsrådet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sør for elva. «Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise!» Presentasjon av kandidater til menighetsrådet"

Transkript

1 Sør for elva Informasjonsorgan for Mjøndalen menighet 16. årgang nr «Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise!» Presentasjon av kandidater til menighetsrådet Informasjon om Kirkevalget 2011 Konfaction 2011

2 Kirkevalget september (søndag kl , mandag kl ) Mjøndalen menighet Kirkekontoret i Mjøndalen menighet Postadresse: Vikveien 1, 3050 Mjøndalen Telefon: Telefax: E-post: nedre-eiker.kommune.no Kontortid: Man, tors, fre:... kl Tirs:... kl Ons:... kl Redaktør: Knut Johan Finquist Redaksjonskomité: Jørn Gjennestad, Marit Bergem Øystein Wang Design: Lene Hannevig, Pluss Design Tlf Trykk: Zoom Grafisk AS Årets kirkevalg skal velge medlemmer til menighetsråd og bispedømmeråd i Den norske kirke for perioden Valgene foregår samtidig med kommune- og fylkestingsvalget, faktisk i samme bygning, men i nærliggende lokale. I Mjøndalen sokn er det fire valglokaler: Ytterkollen grendehus, samfunnshuset, Åsen skole og Steinberg skole. 2 lister skal legges i valgurna: 1 til menighetsrådet og 1 til bispedømmet Menighetsrådsvalget Listene inneholder 12 navn. Det skal velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer, så hvis det føyes andre navn til lista (se under) så vil disse bli regnet med i opptellingen. Rådet velges av alle soknets stemmeberettigede kirkemedlemmer for en periode på 4 år. Slik stemmer du: Du kan levere stemmeseddelen uten endringer. Vil du endre på stemmeseddelen kan du: gi kandidaten en tilleggsstemme ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet tilføye navn på valglisten en gang. Disse kan ikke gis tilleggsstemme stryke kandidater på valglisten ved å sette en strek over navnet Hvilke oppgaver har menighetsrådet? «Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet. Rådet skal legge til rette for det lokale menighetslivet med trosopplæring, omsorgsarbeid (diakoni) og kirkemusikk» (kirkeloven 9). Forhåndsstemming Du kan forhåndsstemme på kirkekontoret i perioden 10. august 9. september, mandag torsdag kl Har du forhåndsstemt kan du ikke stemme september. Det blir forhåndsstemming én dag på institusjonene Bråta og Haglund. Datoen vil bli annonsert. Valgkort Alle registrerte medlemmer i Den norske kirke får tilsendt et valgkort med personopplysninger som ligger i manntallet. Kortet sendes ut i begynnelsen av august. Kortet informerer om stemmerett, tid og sted for valget i det sognet vedkommende er manntallsført. Alle medlemmer av Den norske kirke og som fyller 15 år i løpet av 2011 kan stemme ved årets kirkevalg! Godt valg! Hilsen Øyvind Bolstad, kirkelig adm.sjef Opplag: 4000 Menighetsbladet «sør for elva» Distribusjon: Bjørn Herstrøm og Knut Johan Finquist Besøk vår hjemmeside hvor du finner informasjon om dåp, konfirmasjon, vigsel, samliv, sorg og et variert menighetsarbeidet. Bladet utgis av Mjøndalen menighet med fire utgaver i året. Neste nummer har materiellfrist medio oktober og dekker månedene desember 2011, januar og februar Elektronisk materiell leveres redaktøren: Bladet kan leses elektronisk på eller Bladet finansieres med gaver og annonser. Gi din støtte til Mjøndalens menighetsblads konto Sør for elva Informasjonsorgan for Mjøndalen menighet 16. årgang nr Presentasjon av kandidater til menighetsrådet Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise! Informasjon om Kirkevalget 2011 Konfaction

3 TANKER i TIDEN Ved skolestart Det er tid for skolestart. Spente og forventningsfulle små barn begynner på skolen for å lære å «bli store». I Kristi skole begynner vi på skolen for å «bli små», som barn. Denne skolen er vanskelig og det tar tid å lære leksa. Jesus bruker barnet som veiviser til himmelens rike. Hva er det med barnet som gjør det skikket til denne oppgaven? Et lite barn er hjelpeløst, det er forutsetningen for å nå inn i himlenes rike. Det er avhengig av andres omsorg og pleie. Uten denne hjelpen ville det ikke klare seg. Vurdering og sortering er ikke barnets sterke side. Det er først og fremst et mottakerapparat. Åpen for livet slik er barnet. Det har heller ingen vansker med Gud og himmel. Barnet tror fordi det hører. Vi voksne er sterkere i vurderingen og sorteringen, men svakere i det å kunne motta og tro Guds Ord. Det vanskeligste arbeid for Gud er å få gjort oss så små at vi ser at vi trenger hjelp, den hjelp som alene Gud kan gi. Guds Ord gir veiledning og styrke. Bønnen gir kraft og hjelp. I nattverden tilgir Gud og gir krefter til den som ingen krefter har. Jo mer den korsfestede og Velkommen til morgenbønn Hver tirsdag klokken feires morgenbønn i kapellet. Du er velkommen til en halv times morgen bønn med salmesang og tekstlesning, ofte med ord til ettertanke eller en samtale om søndagens tekst og bønn. Hilsen staben i Mjøndalen menighet Tekst: Knut Johan Finquist oppstandne får prege vårt liv, desto større styrke får vi. Våre ord og våre handlinger gir uttrykk for at veksten i vårt indre er på rett vei. Vi skal aldri stanse i veksten, vi skal stadig gå frem på helliggjørelsens vei, men noen sammenligner seg i stedet med andre i stedet for å se på Jesus. Han er det rette forbildet for oss. Sønnen til universets skaper kom som et ydmykt menneske! Vi skulle legge bort stolthet og dømmesyke slik at vi kunne ble mer brukbare i ydmykelsens og kjærlighetens tjeneste. Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde (Jak 4,6). Og han kalte et lite barn til seg og sa: Hvis dere ikke omvender dere og blir som barn, skal dere slett ikke komme inn i himlenes rike (Matt 18,3). La dere ydmyke for Herren, og Han skal opphøye dere (Jak 4,10). Derfor, den som gjør seg liten som dette barn, han er den største i himlenes rike (Matt 18,4). Vi er like hjelpeløse som barnet, og vi er helt avhengige av Guds hjelp. Derfor skulle vi ha mer av barnets tro og tillit. En far ville imponere sin lille sønn med å vise gutten alt det han kunne, men gutten svarte: Jeg vet om en ting ikke du kan, far. Du kan ikke vokse mer, men det kan jeg. Øystein Wang Forsidefoto: Etter tragedien 22. juli har det skjedd endringer i det norske folk. Samholdet har blitt styrket. Vi har grått og vi har uttrykt fortvilelse over det meningsløse som skjedde. I lang tid framover har vi behov for å dele de sterke inntrykkene og opplevelsene som har brent seg fast. Derfor er det viktig at vi fortsetter med å holde rundt hverandre og på den måten vise hverandre omsorg og omtanke. Foto: Knut Johan Finquist Ansatte i menigheten Sokneprest Kjell Ivar Berger Arbeid: Mobil: Kapellan Christine Holmsen Lindbjør Arbeid: nedre-eiker.kommune.no Soknediakon Knut Johan Finquist Arbeid: Privat: Kontorleder/menighetssekr. Ingrid Skar Auvi Arbeid: Menighetspedagog Monica Aardalsbakke Sirnes Arbeid: Privat: Kantor Jostein Dalebø Arbeid: Privat: Vaktmester/kirketjener Roar Svendsen Arbeid: Renholder Jorunn Steenberg Arbeid: Leder Mjøndalen menighetsråd Kari Nedberg Mobil: Kirkelig adm. sjef Øyvind Bolstad Arbeid: Mobil: Kirekegårdsbetjeningen i Nedre Eiker Kontortelefon: Steinar Hunnestad, mobil:

4 Menighetsrådsvalget Spørsmål: Hva vil du legge vekt på i ditt arbeid i menighetsrådet? Kandidatliste: 1. Marit Seljevold Bergem, 52 år, Steinberg Det jeg vil jobbe videre med er større aktivitet i kirken, bruke kirken og kirkerommet mer til folket. At kirken kan være en møteplass i det travle samfunnet vårt og få den mer folkelig. 2. Erland Frydenlund, 53 år, Mjøndalen For meg er det viktig å satse på kommende generasjoner gjennom barne- og ungdomsarbeid med vekt på trosopplæring. Er også opptatt av uteområdene ved kirken og kirkegården på Rygh. 3. Jo Vestly, 63 år, Mjøndalen Det kirkelige arbeidet vil alltid være sentralt for alle, men menigheten har også et stort ansvar som sosialt og kulturelt sentrum. Personlig kan jeg antakelig gjøre størst nytte i kulturprosjektene og ønsker et styrket kulturtilbud, enten det gjelder konserter, litteraturtreff, debatt, allsang og korkvelder til felles nytte og hygge, men også spesialprosjekter som springer ut av engasjement overfor saksutfordringer i tiden Tove Jensen, 50 år, Steinberg Jeg vil arbeide for en inkluderende og åpen kirke for alle. 5. Runar Tollefsen, 70 år, Mjøndalen Gjennom mitt arbeid i menighetsrådet ønsker jeg å bidra til at Mjøndalen kirke skal være et sted der alle kan føle seg velkommen og oppleve et fellesskap i alle livets situasjoner. 6. Odd Wilson, 59 år, Mjøndalen Jeg vil fortsette med det gode arbeidet som menighetsrådet har gjennomført i perioden som har vært. 7. Anne Marie Nedberg, 48 år, Steinberg Jeg ønsker å være med på å videreføre det viktige arbeidet som menighetsrådet jobber med i dag. Jeg håper innbyggerne ser verdien av dette arbeidet og kanskje ønsker å besøke kirken oftere. 8. Hilde Oftebro, 53 år, Mjøndalen For meg er det viktig å bevare takhøyden i kirka, slik at alle som ønsker det føler seg velkommen der. Jeg er tilhenger av statskirka, og tenker at når kirka får mer og mer selvstyre, må vi «vanlige» engasjere oss så vi sikrer at kirka er for oss også. Sang og musikk er mitt interessefelt, så jeg vil sikkert fokusere en del på det. 9. Terje Hansen, 66 år, Mjøndalen Jeg ønsker å styrke den norske kristne kulturarven. Bidra til samarbeid mellom menighetene i bygda. 10. Randi N. Lomheim, 47 år, Steinberg Jeg legger nok mest vekt på barne og ungdomsarbeid. Det er i den forbindelse jeg har hatt mest med kirken å gjøre hittil. Men jeg ser også frem til å bli kjent med kirken fra innsiden og andre grupper/ frivillighetsarbeid som foregår i kirken og i menigheten. Viktig med en åpen kirke for alle. 11. Inger Nina Arvesen, 51 år, Mjøndalen Jeg vil først gjøre meg kjent med menighetsrådets arbeid, og fortsette arbeidet med å gjøre kirken tilgjengelig for hele menigheten. 12. Marit Eikstad Micaelsen, 57 år, Mjøndalen Vil fortsette arbeidet med å skape møteplasser for visjonen «Mjøndalskirka for alle».

5 Hvis kirken er viktig for deg Tenk over om den er det! I en tid der alt forandres, må vi spørre om hva vi vil beholde og hvilke verdier vi vil bygge videre på. De kristne verdiene har bestått sin prøve og vil kunne være et vern i kommende tider. I Den norske kirke står vi foran to kirkevalg til høsten. Hvis du er kirkemedlem, kan du være med på å bestemme kirkens fremtid. Lokalt har kandidater stilt seg til disposisjon for å være medlemmer av det lokale menighetsrådet, de er dine nærmeste medarbeidere. De ønsker å være med å bygge en menighet som er tilstede, er nær livet, både i glede og sorg og til hverdags. Vær med og gi dem din støtte ved å stemme ved kirkevalget På bispedømmeplan har 20 personer sagt seg villig til å være kandidater til å sitte i Bispedømmerådet og også Kirkemøtet. Dette regionale rådet står blant annet for samarbeid mellom menighetene i vårt vidstrakte bispedømme. Stem inn tre av disse kandidatene det er utfordringen som jeg gir deg på valgdagen den 12. september. Altså: Hvis kirken er viktig for deg møt fram og stem ved kirkevalget! Laila Riksaasen Dahl, Biskop i Tunsberg Velkommen til babysang Er du hjemme med en baby og har lyst til å komme sammen med andre foreldre en formiddagsstund? Da er du hjertelig velkommen til BABYSANG i Mjøndalen menighet. Med Babysangen forsøker vi å skape en variert opplevelse der barn og voksne kan oppleve glede og samspill gjennom bruk av sanger, rim, regler og enkle former for ringdans. Du trenger ikke være spesielt musikalsk eller «flink til så synge». For ditt barn er din stemme den vakreste, og her synger vi med den stemmen vi har! Før sangstunden kan de som ønsker det spise medbrakt mat. Kaffe/te serverer vi. (Det koster kr. 30,- pr. gang å være med). Ketil Bjørnstad til Mjøndalen kirke! Vi møtes mandager fra kl til Det blir en spennende konsert med Ketil Bjørnstad og korene Samklang, Vox Egeri, Omnibus og Nedre Eiker kirkekor torsdag 10. november kl i Mjøndalen kirke. Møtedatoer høsten 2011: 19. og 26. september 10., 17., 24. og 31. oktober 7., 14., 21. og 28. november Ketil Bjørnstad er en av våre spennende multikunstnere som både skriver musikk og litteratur og som aktiv utøvende musiker. Han er utdannet klassisk pianist. Bjørnstad har etter hvert beveget seg mot jazz og rock i nært samarbeid med musikere som Terje Rypdal, Arild Andersen, Jon Christensen og den amerikanske cellisten David Darling. Ketil Bjørnstad har spilt inn over 50 cd-plater. Hans mest kjente verk må sies å være «Leve Pategonia» fra 1978, der sangen «Sommernatt ved fjorden» er en del. Korene gleder seg til å samarbeide med Ketil Bjørnstad, i tillegg til at de stiller med eget repertoar. Arrangør er Kulturutvalget i Mjøndalen menighet ved kantor Jostein Dalebø «Så nære er Gud som hud er mot hud, som varmen fra ditt kinn.»(per Harling) Tro og lys program høst aug., 18. sept. og 4. des.: kl i kirkekjelleren, og kl 19.00, gudstjeneste i Nedre Eiker kirke. 13. nov: Vi blir med på gudstjenesten i Mjøndalen kirke kl Kontaktperson: Gudrun Klingsheim: (Diakon i Nedre Eiker menighet) Tlf: /

6 Kandidater til bispedømmerådsvalget i Tunsberg bispedømme DIREKTE VALG AV LEKE ALFABETISK REKKEFØLGE Kandidater tilmedlemmer bispedømmerådsvalget direkte valg av leke medlemmer alfabetisk rekkefølge Kandidater til bispedømmerådsvalget i Tunsberg bispedømme Askeland, Harald Askeland, Harald 48 år, professor DIREKTE 48 år, professor Torød sokn Torød sokn Barn og unge. Diakoni. Framtidig kirkeorganisasjon. Borgersen, Berit Borgersen, Berit Bratsberg, Ingjerd Sørhaug Bratsberg, Ingjerd Dahl, Kjønnø Dahl,Merethe Merethe Green, Marie Green,Åse Åse Marie 43 år, adjunkt/ sykepleier Sande sokn Trosopplæring. Gudstjenestereform. Bibelundervisning for voksne. Diakoni for alle aldre. 27 år, veileder Horten sokn Trosopplæring. Diakoni. Gudstjenesteliv. Frivillighet. Holby, Timea Bakay Ihle, Hilde Nygaard 72 år, pensjonist sekretær, Sandefjord sokn En inkluderende folkekirke. Medlemmenes tilhørighet. Gudstjenestelivet. Sang og musikk. Hedberg, Ingjerd Breian Internasjonal 46år, selvst.næringsdrivende forståelse. Sem sokn 37 år, pedagoghuset Filtvet/Tofte sokn 40 år, frivillighetskoordinator Kongsdelene sokn Hof sokn Kirken for alle. Systematisk trosopplæring. Medvirkning under gudstjeneste. Salmer menigheten kan. Kirkemusikk/ Johnsen, Hilde-Solveig konserter. Askeland, Harald Borgersen, Berit Bratsberg, Ingjerd Sørhaug Dahl, Merethe Kjønnø Green, Åse Marie 48 år, professor Torød sokn 63 år, regnskapssekretær, Sandefjord sokn 43 år, adjunkt/sykepleier Sande sokn 27 år, veileder Horten sokn 67 år, rektor Hof sokn Kaslegard, Ingvild 35 år, lærer Kollstrøm, Harald Larsen, Reidar Ljåstad, Atle Olav Lona, Einar 69 år, pensjonist 68 år, pensjonist Sandefjord sokn 63 år, rektor 47 år, entreprisesjef Hedberg, Ingjerd Breian Hedberg, Ingjerd 46år, selvst.næringsdrivende Breian Sem sokn 46år, selvst. næringsdrivende Sem sokn Styrke kirkens bønnearbeid. Menighetsvekst/ Skjerpe, Olav 29 år, fagleder misjon. God løsning Tangen sokn kirke-stat. Levende Kollstrøm, Harald gudstjenesteliv. 69 år, pensjonist Fastholde kirkens trosgrunnlag. else. Holby, Timea Bakay Holby, Timea 37 år, pedagoghuset Bakay Filtvet/Tofte sokn 37 år, pedagoghuset Filtvet/Tofte sokn Diakoni (forbønnstjeneste). Trosopplæring. Religionsdialog, Strand, Morten Løberg 25 år, student inkluderende Bragernes sokn fellesskap for Larsen, Reidar innvandrere. 68 år, pensjonist Indremisjon i Sandefjord sokn samarbeid med fri menigheter. Kristen etikk/ Kirkens synspunkt i etiske spørsmål. Ihle, Nygaard Ihle,Hilde Hilde Nygaard Johnsen, Johnsen,Hilde-Solveig Trogstad, Haga, Margrethe Ål sokn Haga, Margrethe Haga, Margrethe 72 år, pensjonist 72 år, pensjonist En åpen og inkluderende kirke. Diakoni. Trosopplæring. Mikkelsen, Arild 63 år, pensjonist Vestfossen sokn Kaslegard, Ingvild 35 år, lærer Ål sokn 63 år, regnskapssekretær, 43 år, adjunkt/sykepleier ALFABETISK 27 år, veileder 67 år, rektor VALG LEKE MEDLEMMER REKKEFØLGE 63 år, AV regnskaps Sørhaug Kjønnø 67sokn år, rektor Sandefjord sokn Sande sokn Horten sokn Hof 6 Mikkelsen, Arild 40 år, frivillighetskoordinator Kongsdelene sokn 40 år, frivillighetskoordinator Kongsdelene sokn Kirkeforliket. Trosopplæring. Barne- og ungdomsarbeid. Wirgenes, Kjell Rune 44 år, kst. seksjonsleder Internasjonalt Nanset sokn samarbeid. Ljåstad, Atle Olav 63 år, rektor Trogstad, 21 år, student, Lier sokn Hilde-Solveig Trogstad, 21 år, student, Lier sokn Barn og ungdommers interesser. Trosopplæring. Øhren, Jorun 63 år, sykepleier Miljø og globalt perspektiv. Lona, Einar Liturgireform. 21 år, student, Lier sokn 47 år, entreprisesjef Skjerpe, Olav Strand, Morten Løberg Wirgenes, Kjell Rune Øhren, Jorun

7 i Tunsberg bispedømme Askeland, Harald Borgersen, Berit Bratsberg, Ingjerd Sørhaug Dahl, Merethe Kjønnø Green, Åse Marie 48 år, professor Torød sokn 63 år, regnskapssekretær, Sandefjord sokn 43 år, adjunkt/sykepleier Sande sokn 27 år, veileder Horten sokn 67 år, rektor Hof sokn DIREKTE VALG AV LEKE MEDLEMMER ALFABETISK REKKEFØLGE i Tunsberg bispedømme Haga, Margrethe Hedberg, Ingjerd Breian Holby, Timea Bakay Ihle, Hilde Nygaard 72 år, pensjonist 46år, selvst.næringsdrivende Sem sokn 37 år, pedagoghuset Filtvet/Tofte sokn 40 år, frivillighetskoordinator Kongsdelene sokn Askeland, Harald Borgersen, Berit Bratsberg, Ingjerd Sørhaug Dahl, Merethe Kjønnø Green, Åse Marie 48 år, professor Torød sokn 63 år, regnskapssekretær, Sandefjord sokn 43 år, adjunkt/sykepleier Sande sokn 27 år, veileder Horten sokn 67 år, rektor Hof sokn Kaslegard, Ingvild Kaslegard, Ingvild 35 år, lærer 35 år, lærer Ål sokn Ål sokn Haga, Margrethe 72 år, pensjonist Søndre Slagen sokn og Dialog. Kunst kultur. Gudsteneste. Trusopplæring. Kollstrøm, Harald Kollstrøm, Harald 69 år, pensjonist Hønefoss sokn 69 år, pensjonist Hedberg, Ingjerd Breian 46år, selvst.næringsdrivende Sem sokndet frivilbedre lige engasjement/ arbeid i menighetene/bispedømmet. Arbeide for større forståelse og dialog mellom bispedømskjerpe, Olav met og menigheter/ 29 år, fagleder Tangen sokn prosti. Gjøre terskelen for kirkebesøk Kollstrøm, Harald lavere. Barne- og 69 år, pensjonist ungdomsarbeid. Larsen, Reidar Larsen, Reidar 68 år, pensjonist Sandefjord sokn 68 år, pensjonist Sandefjord sokn Holby, Timea Bakay 37 år, pedagoghuset Filtvet/Tofte sokn Diakoni. Ungdomsarbeid. Kunst i kirken. Arbeide med å få flere kirkegjengere. Menighetenes økonomi. Ljåstad, Atle Olav Ljåstad, Atle Olav 63 år, rektor Ihle, Hilde Nygaard 40 år, frivillighetskoordinator Kongsdelene sokn Trosopplæring. Menighetsvekst. Barne- og ungdomsarbeid. Sang og musikk. Misjon. Lona, Einar 63 år, rektor 47 år, entreprisesjef Strand, Morten Løberg Wirgenes, Kjell Rune Øhren, Jorun 25 år, student Bragernes sokn 44 år, kst. seksjonsleder Nanset sokn 63 år, sykepleier Larsen, Reidar Ljåstad, Atle Olav Lona, Einar 68 år, pensjonist Sandefjord sokn 63 år, rektor 47 år, entreprisesjef Skjerpe, Olav Skjerpe, Olav 29 år, fagleder 29 år,sokn fagleder Tangen Tangen sokn Anerkjennelse av frivillige. Unge og trosopplæring. Inkludering og involvering. Strand, Morten Løberg Strand, Morten 25 år, student Løberg Bragernes sokn 25 år, student Bragernes sokn Barne- og ungdomsarbeid. Liturgi og gudstjenesteliv. Kirkemusikalsk virksomhet. Økumenisk arbeid. Wirgenes, Kjell Rune Wirgenes, Kjell Øhren, Øhren,Jorun Jorun 44 år, kst. seksjonsleder Nanset sokn 63 år, sykepleier Mikkelsen, Arild 63 år, pensjonist Vestfossen sokn Kaslegard, Ingvild 35 år, lærer Ål sokn Mikkelsen, Arild Mikkelsen, Arild 63 år, pensjonist 63 år, pensjonist Vestfossen sokn Vestfossen sokn Fornying/ny ordning av gudstjenesten. Kirkemusikk. Kirkens samfunnsmessige stilling og posisjon og ansvar. Religionsdialog (Hans Küngs tanke). Utvikling av lokalmenighet. Rune 44 år, kst. seksjonsleder Nanset sokn Flest mulig til gudstjeneste. Trosopplæring. Mangfold og kreativitet i Den norske kirke. Diakoni. Rekruttering av frivillige medarbeidere. Johnsen, Hilde-Solveig Trogstad, 21 år, student, Lier sokn Lona, Einar 47 år, entreprisesjef Johnsen, Hilde-Solveig Trogstad, 21 år, student, Lier sokn Ungdomsarbeid. Sang og musikk. Inkluderende fellesskap. Bibelstudier. 63 år, sykepleier Skape engasjement. Aktiviteter for mange målgrupper. Tilrettelegge for barn. Tilrettelegge for de unge. 7

8 samarbeid etter samlivsbrudd et kurstilbud for deg som enkeltforelder bosatt i Øvre Eiker kommune eller Nedre Eiker kommune Fortsatt Foreldre er et kurstilbud til deg som har opplevd et samlivsbrudd og som ønsker å få til et godt nok foreldresamarbeid. I løpet av tre kurskvelder vil det bli tatt opp temaøkter med følgende hovedpunkt: Bruddprosessen, samspill konflikt og kommunikasjon, å se barnas livssituasjon, foreldresamarbeid og veien videre. Fortsatt Foreldre gir deg hjelp til å forstå hva som skjer i en konflikt og hva som skal til for at man skal kunne kommunisere best mulig. Kurset gir også råd til å manøvrere godt på veien videre i nye familiekonstellasjoner. Håpet er at økt bevissthet om disse temaene hos de voksne, vil kunne gjøre livet enklere for barna. Barnas hverdag krever mye organisering. Å få dette til etter et samlivsbrudd kan være krevende både for barn og foreldre. Hvis du selv gjennomlever en krise, og samtidig opplever at samarbeidet med ekspartner er konfliktfylt, kan det være ekstra vanskelig å ha fokus på hva som er best for barna. Målet med kurset er å anerkjenne hverandre som foreldre selv om man er skilt. Praktisk informasjon: Kursdager: Tirsdag 20., torsdag 22. og torsdag 29. september Tidspunkt: Klokken Kurssted: Familiesenteret/ helsestasjonen i Nedre Eiker Kursledere: Laila Foss Jacobsen og Knut Johan Finquist Kursavgift: Kr 500,- pr person Påmelding: Familiesenteret, telefon Kirkens sos trenger frivillige medarbeidere Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste betjent av frivillige medarbeidere. Kirkens SOS tilbyr en anonym samtale på telefon eller via internett. Kirkens SOS gir støtte og trøst, livsmot og håp. Kirkens SOS møter den enkelte med åpenhet og respekt. Kirkens SOS arbeider forebyggende og akutt for å avverge selvmord. 8 Hvem kan bli frivillig medarbeider? Vi ser etter vanlige mennesker som har fylt 20 år, som har avstand til egne kriser og som kan identifisere seg med vårt verdigrunnlag. Vi tilbyr en avgrenset tjeneste, innføringskurs og faglige medarbeidersamlinger. Underveis får du støtte og veiledning. Nytt kurs starter til høsten. Høres dette interessant ut? Ta kontakt med daglig leder Elsbet Pilskog på telefon eller VI RYDDER FOR LIVET Årets TV-aksjon går til Norsk Folkehjelp og arbeidet med å fjerne miner og klasebomber som ligger igjen etter krig og konflikt. Når Norsk Folkehjelp rydder en mine, er den borte for alltid. Hver eneste dag drepes og lemlestes uskyldige mennesker av miner og klasevåpen. Dette er en forferdelig trussel for menneskene som bor i disse områdene. Miner og klasebomber ligger gravd ned på over alt. Det er ikke uvanlig å finne eksplosiver på skoleveier, lekeplasser, dyrket mark eller langs veien. Bare i Laos ligger det igjen 70 millioner klasebomber etter Vietnamkrigen. Pengene fra årets TV-aksjon skal gå til å rydde vekk denne trusselen. Norsk Folkehjelp graver frem og uskadeliggjør miner og klasebomber hver dag i 15 ulike land. Det er et tidkrevende arbeid, hvor hver kvadratmeter blir søkt gjennom før arealet kan overlates til lokalbefolkningen. Det finnes ikke én løsning på rydding av miner og klasebomber. Hvert område har spesielle utfordringer og egenskaper, avhengig av konfliktens omfang, lengde og type. Landskap, klima og infrastruktur setter også betingelser. Derfor har Norsk Folkehjelp utviklet en komplett verktøykasse for mine- og eksplosivrydding: Kartlegging av problemet, manuell rydding, minehunder og mekanisk rydding. Verdens største dugnad TV-aksjonen har vært gjennomført hver eneste høst siden 1974 og er blitt en institusjon og en tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall deltakere. Hvert år jobber 7000 frivillige landet over med organiseringen av innsamlingen i sin kommune. Målet er at bøssebærer skal besøke 2 millioner husstander i Norge i løpet av to timer denne søndagen i oktober.

9 Vil du bli speider? Vi har møter hver mandag kl Prester fra de ulike vennskapsmenighetene samlet etter gudstjenesten i prestegårdshagen. Fra venstre: EeroHeino, Pirjo Vahtola, Anders Grape, Roar Røkeberg, Jan-Otto Eek, Christine H. Lindbjør og Elisabeth Marie Odder Højgaard. Nordisk Vennskapsmenighetstreff Tekst: Christine Holmsen Lindbjør Foto: Privat I begynnelsen av juni reiste representanter fra Nedre Eiker og Mjøndalen menigheter, samt foreningen Norden, til Ølstykke i Danmark. Det ble en fin tur i nydelig sommervær. Vi hadde mange kulturelle opplevelser sammen med våre nordiske venner; der i blant konsert og besøk på en gammel dansk mølle. Det ble også tid til diskusjoner og erfaringsutveksling rundt konfirmantundervis- ningen i de ulike nordiske landene. Lørdag kveld var det festmiddag med sang og ulike innslag. Søndag feiret vi gudstjeneste sammen i prestegårdshagen i strålende sol. Nye kontakter er knyttet, og gode minner høstet. Neste gang går turen til Finland. Vennskapsmenighetene: Ølstykke, Danmark Nedre Eiker og Mjøndalen, Norge Enköping, Sverige St. Karin/Kaarinan Finland Følg med på det som skjer i ditt lokalmiljø les: I speideren... lærer du å kle deg etter været og å grave deg ned i tide dersom du glemte å sjekke værmeldingen tenner du bål og får førstehjelp dersom du blir litt for ivrig lærer du å pakke tursekken og å bruke kart og kompass for å finne veien hjem hvis du går deg bort får du mange nye venner og tilgivelse hvis du har dummet deg ut Speidergruppa vår har ei hytte på Mjøndalsskauen som vi drar på turer til, og vi har teltturer om sommeren. Nå tar vi inn nye speidere fra 3. klasse. Bli med på første møte mandag 5. september kl i Mjøndalen kirke, så får du vite mer om hva vi gjør i speideren. Ta gjerne med en voksen. For spørsmål kan du ta kontakt med gruppeleder Hilde D. Nordlid på tlf eller på e-post: BEGRAVELSESBYRÅ NEDRE EIKER Arbeidergt 9, Mjøndalen 24t: LOKALAVISA I EIKER 9

10 Friskt & Frodig Vi utfører alt innen: Sorgbinderi Dåp Bryllup Konfirmasjon Arbeidergaten 21, 3050 Mjøndalen Tlf «Vi har alt du trenger til ditt selskap» Storgata 2, 3050 Mjøndalen Telefon Møbelforretning 3050 Mjøndalen Vi utfører alt innen elektrisk arbeid El. Installatør thor r. s. andersen as Telefon Alt innen Butikk Verksted Uteservice PC-produksjon Nettverk data og nettverk Mail: Ø. Torggt. 6, Mjøndalen Tlf Åpent man-fre Vakttelefon: (alle dager ) BESTILL EN TURBUSS Vi kjører for dere som skal på tur! Vi leverer alt til store og små selskaper: konfirmasjon bryllup jubileum eller ganske enkelt en hyggelig anledning Strandveien, 3050 Mjøndalen Tlf.: Velkommen til en hyggelig handel med Alfhild Krogsrud A/S DAME- og UNGDOMSKLÆR Kommunens virksomhet betyr noe for oss alle hver dag. Ansvaret for kommunens ulike tjenester og utvikling ligger først og fremst på den politiske og administrative ledelse, men vi har alle et ansvar for oss selv, vår hverdag og vårt miljø. I fellesskap kan vi klare det enda bedre. Det kan du hjelpe oss med. Ta kontakt. Vi treffes på rådhuset eller på telefon Elly Th. Thoresen Ordfører i Nedre Eiker 10

11 Vi takker for økonomisk støtte under årets Fasteaksjon tirsdag 12. april Nordicstone AS_90x55.pdf :38:49 Blomsterbutikken Opdahl Blomster Brudebuketter Kranser Stasjonsgaten 16, 3050 Mjøndalen Tlf.: Faks: Stryken Grustak og Maskinentreprenørforretning AS Sentralt godkjent entreprenør Mobiltelefoner: Thore: Odd Arve: Thomas: Tlf.: Faks: E-post: Drammensveien 149, Mjøndalen Vi utfører: Graving Sprengning Transport Riving Snørydding Planering Vei- og tomtearbeid Park og inrettsanlegg GEVELT GRUSTAK & ENTREPRENØR AS Malervarer Tapeter Parfymeri Vaskeartikler Telefon Mjøndalen Rygh, 3050 Mjøndalen Tlf.: Mobil: Etablert 1959 Langebru, Hokksund: (døgnvakt) Mjøndalen: Blomsterbutikken Opdahl, Gunhild og Håvard Melbø Tajet, Kari og Ole Melbø,Erik Wilthil, Tor Arne Aarnes For Eiker-bygdene i generasjoner! Alle fototjenester og gode utvalg i kamara og video Din faghandler: Hokksund tlf.: Lakk & Mek. Verksted as B.B. Lakk & Mekanisk Verksted er et anerkjent mekanisk verksted innen mange arbeidsfelt. Vi mottar store som små ordre innen: maskinmontering stålkonstruksjoner stålbygg rørskjøting platearbeid trapper repoer gangbaner rekkverk reparasjoner/vedlikehold til industrien Ryggata Industriområde 3050 Mjøndalen Faks MJØNDALEN Steinbergveien 11, 3050 Mjøndalen Tlf

12 Kommunikasjonskurs for par et kurs for par som ønsker å få nye perspektiver på samlivet Noen av temaene som vil bli tatt opp: Kjærlighet og forventninger Risikofaktorer og faresignaler Struktur, trygghet og kommunikasjon Problemløsningsmodellen Nærhet, intimitet og seksualitet Forpliktelse og hengivenhet Oppgjør, tilgivelse og forsoning Vennskap, glede og humor Godt samliv er et verdifullt parkurs for småbarnsforeldre Tekst: Knut Johan Finquist Godt samliv er et gratis parkurs for småbarnsforeldre. Hensikten med kurset er å gi støtte og inspirasjon i en periode med store forandringer og utfordringer i hverdagen og i par forholdet. Neste kurs arrangeres torsdagene 13. og 20. oktober Kursene starter kl og varer til kl Helsestasjonene og helsesøstrene er de som formidler kurset til nybakte foreldre. Påmelding skjer via helsestasjonen. På kurset vektlegges: Fokus på ressurser og muligheter i eget parforhold Muligheten til å dele erfaring med andre i samme situasjon Lære nyttige metoder for konflikthåndtering Lære kommunikasjonsteknikker Inspirasjon og tips til et godt samliv Dager: Torsdag 27. oktober kl Torsdag 3. november kl Lørdag 5. november kl Sted: Ormåsen skole i Øvre Eiker Pris: Kr 1000,- pr par som inkluderer kursmateriell og bevertning. Påmelding innen 18. oktober 2011 via eller e-post: Kurset er et samarbeid mellom Mjøndalen menighet, Familiens hus i Øvre Eiker og Familiehuset i Nedre Eiker. I familiemessen søndag 4. september deler vi i Mjøndalen menighet ut 6-årsbok til årets førsteklassinger. Personlig invitasjon vil bli sendt ut i august, men har du en førsteklassing så hold av datoen allerede nå. I tillegg til bok vil 6-åringene få utdelt en T-skjorte påtrykt: JEG ER HELT FØRSTEKLASSES! Etter gudstjenesten inviteres alle til pølsefest! Vi gleder oss! 12 Godt samliv er delt inn i fire kursdeler: Den store forandringen: Fra par til familie Kommunikasjon: Å holde forbindelsen Krangel og konflikt: Hvordan håndtere det? Kjærlighetens ABC: Fornuft og følelser I løpet av to kurskvelder legges det opp til mange nyttige parsamtaler. Ytterligere informasjon om Godt samliv hentes fra Trenger du en lyttende medvandrer i forbindelse med sorg eller en annen livskrise? Ta kontakt med soknediakon Knut Johan Finquist, tlf

13 KULTURKALENDER for Mjøndalen menighet Lørdag 17. september kl : Musikkhalvtimen Viktoria Bækkelund, trompet Jostein Dalebø, orgel Torsdag 29. september kl : Nedre Eiker synger Folkets hus i Krokstadelva Allsangkonsert med fire kor og musikere Arr.: Aksjonsutvalget for Nedre Eiker synger Onsdag 12. oktober kl : Temakveld med biskop Laila Riksaasen Dahl Stine Burvald Enersen, saxofon Jostein Dalebø, klaver Arr.: Mjøndalen menighetsråd v/programkomiteen Lørdag 15. oktober kl : Søndag 16. oktober kl : Musikkgudstjeneste Musikere fra Minsk kammerorkester Silva Vocale, dir.: Torgeir Hansen Jostein Dalebø, orgel Christine Holmsen Lindbjør, prest Kirkekaffe v/ kulturutvalget etter gudstjenesten. Onsdag 26. oktober kl : 10 salmer på to hender Kjell Ivar Berger, sang og gitar. Torsdag 10. november kl : Konsert med Ketil Bjørnstad. Se egen presentasjon i bladet. Lørdag 12. november kl : Musikkhalvtimen Anja Fossesholm, fløyte Jostein Dalebø, orgel Kulturutvalget i Mjøndalen menighet står som arrangør av de fleste arrangementene. Velkommen til en kulturell og musikalsk opplevelse. Onsdag 30. november kl : Julejazz med Norsk Linie Arr.: Nedre Eiker folkeakademi Lørdag 10. desember kl : Musikkkhalvtimen Martine Kristoffersen, trompet Omnibus, dir.: Anne Lise Solheim Jostein Dalebø, orgel og klaver Arr.: Kulturutvalget i Mjøndalen menighetsråd Søndag 18. desember kl : Nedre Eiker synger Mjøndalen samfunnshus Allsangkonsert med fire kor og orkester. Arr.: Aksjonsutvalget for Nedre Eiker synger Fredag 23. desember kl : «HJEM TIL JUL» Julekonsert på lillejulaften med unge musikere fra Eiker. Arr.: Kulturutvalget i Mjøndalen menighetsråd Kulturutvalget i Mjøndalen menighetsråd: Jostein Dalebø, sekretær og koordinator Torgeir Hanssen, Kåre Solberg Runar Tollefsen, kasserer Jo Vestly og Gunn Wilberg Temakveld med biskop Laila Riksaasen Dahl Musikkhalvtimen Musikere fra Minsk kammerorkester, Katinka Nilssen, og flere unge strykere fra Eiker. Jostein Dalebø, orgel og klaver i Mjøndalen kirke, onsdag 12. oktober klokken Hva betyr det at vi har og tilhører en kristen kirke? Har kirken utspilt sin rolle? Hvilken vei bør kirken gå? Biskop Laila Riksaasen Dahl innleder til samtale. Lokale innledere. Ta i mot utfordringen: si din mening, eller ble sittende og lytte til innspill og samtale Alle er hjertelig velkommen! Arr:. Programkomiteen i Mjøndalen menighet 13

14 Slekters gang Faste aktiviteter Døde Nora Arnesen Odd Wendelborg Walter Jørgensen John Borgersen Kåre Myrvang Torbjørn Schulstad Liv Torild Ombye Kristiansen Rolf Johan Thomassen Ingrid Alvilde Iversen Gro Ask Aase Margrethe Nedberg Mandager: Mikrogospel øver annenhver uke fra kl på Menighetssenteret i Krokstadelva. Speidere i Mjøndalskirken hver uke kl Døpte Petter Falch Brænden Sander Langaard Gustavsen Iselin Neverdal Oseth Afua Christina Massaquoi Oliver Kjølsen Kollerud Elias Immanuel Gimle Lucas Jacobsson Linnea Ytreberg Pettersen Marius Ytreberg Pettersen Frida Wilson Johansen Konstance Juliana Rhodén Andre steder Selin Adina Cinar Kaaby (Bragernes kirke) Kasper Bekkevar Simensen (Nedre Eiker kirke) Ole-Isak Watnås (Vatnås kirke) Marius Sanden Lund-Hanssen (Nedre Eiker kirke) Tirsdager: Morgenbønn i kapellet kl Omnibus er et frittstående kor innen Nedre Eiker og Mjøndalen menigheter. De øver hver uke fra kl på Nedre Eiker menighetssenter. Onsdager: Kor for Små og Store og Mjøndalen Soul Children øver annenhver uke fra kl KONTAKTPERSONER Mikrogospel: Ingeborg Skagestad tlf.: Speiderne: Hilde D. Nordlid tlf.: Kor for Små og Store og Mjøndalen Soul Children: Marit Sandhaug tlf.: Omnibus: Tone Furevik tlf.: Fredager: NETS øver hver uke kl NETS: Anne Marie (Mia) Brekkenes tlf.: Søndager: Datoer for søndagsskolen se side 15. Mannsgruppa: Bjørn Herstrøm tlf.: Vigde Camilla Såstad Hansen og Ronny Schwencke Sissel Natalie Smith og Tommy Olsen Silia Dahl og Henrik Gimle Holm Janne Kristiansen og Jarle Bråthen Anette Skjelbred og Asbjørn Wulfsberg Iversen Søndagsskolen: Solveig S. Angell tlf.: Ragnhild Hovd tlf.: MYLDER er for barn i alderen 1-3 år i følge med voksen. Her kan du være sammen med andre barn og voksne, leke og lære noen morsomme barnesanger. Det hele begynner med et enkelt middagsmåltid kl , og samlingen avsluttes kl Middagen koster kr 10 pr. barn, kr 20 pr. voksen og maks kr 50 pr. familie. Samlingene er torsdag én gang i måneden. Annen hver gang på Nedre Eiker menighetssenter og i Mjøndalen kirke. Vi leier ut våre lokaler Datoene for høsten 2010: Torsdag 25. august Mjøndalen Torsdag 29. september Nedre Eiker Torsdag 3. november Mjøndalen Torsdag 1. desember Nedre Eiker (Grøtfest) Mjøndalen kirke har tre rom som leies ut: kirkestuen, peisestuen og ungdomssalen. Kjøkkenet er godt utstyrt med ny oppvaskmaskin og dekketøy til ca. 90 personer. Det er ikke tillatt med alkoholservering eller røyking i våre lokaler. MYLDER er en del av Nedre Eiker og Mjøndalen menigheters trosopplæring. Dette er et lavterskeltilbud til alle som bor i Nedre Eiker. Vi gleder oss til å møte dere! Kontakt kirkekontoret, tlf for informasjon om pris, eller nærmere avtale

15 Gudstjenesteliste 14. august 9.s.e.pinse Tabor kl Fellesgudstjeneste. Dåp. Nattverd. Berger. Herstrøm. Nattverd. Kirkekaffe. Offer til Tabor. 9. oktober 17. s.e.pinse Tabor kl Berger. Herstrøm. Dåp. Kirkekaffe. Offer til Tabor. 21. august 10.s.e.pinse Familiegudstjeneste. Dåp. Nattverd. Lindbjør. Dalebø. Offer til Mjøndalen menighet. 16. oktober 18. s.e.pinse Musikkgudstjeneste. Nattverd. Lindbjør. Dalebø. Søndagsskole. Silva vokale og Minsk kammerorkester. Kirkekaffe ved kulturutvalget. Offer til kulturutvalget i Mjøndalen menighet. 28. august 11.s.e.pinse Mjøndalenstevne. Nattverd. Berger. Preken ved Kurt Hjelmdal. Felleskoret i Hokksund. Offer til Normisjonen i Buskerud. 4. september 12.s.e.pinse Familiemesse. Utdeling av bok til 6-åringene. Nattverd. Lindbjør. Dalebø. Kor for små og store. Mjøndalen Soul Children. Pølsefest ved trosopplæringsutvalget. Offer til misjonsprosjektet. 11. september 13.s.e.pinse Konfirmantpresentasjon. Nattverd. Berger. Finquist. Søndagsskole. Kirkekaffe. Offer til Mjøndalen menighet. 18. september 14.s.e.pinse Tabor kl Nattverd. Lindbjør. Herstrøm. Kirkekaffe. Offer til Tabor. 25. september 15.s.e.pinse Familiemesse. Dåp. Nattverd. Berger. Kirkekaffe. Offer til Mjøndalen menighet. 2. oktober 16.s.e.pinse Høymesse. Nattverd. Lindbjør. Dalebø. Søndagsskole. Samklang. Kirkekaffe. Offer til Mjøndalen menighet. 23. oktober 19. s.e.pinse Mjøndalen kirke kl Ung messe. Nattverd. Berger. Dalebø. Finquist. Søndagsskole. Offer til TV-aksjonen. 30. oktober Bots- og bededag Samfunnshuset kl Økumenisk gudstjeneste. Lindbjør. Offer til misjonsprosjektet. 6. november Allehelgensdag Mjøndalen kirke kl Minne- og meditasjonsgudstjeneste. Nattverd. Berger. Dalebø. Finquist. Vox Egeri. Kirkekaffe. Offer til sorgarbeidet i Mjøndalen menighet. 13. november 22. s.e.pinse Gudstjeneste med dåp. Lindbjør. Dalebø. Kor for små og store. Mjøndalen Soul Children. Kirkekaffe. Offer til Mjøndalen menighet. 20. november Siste søndag i kirkeåret Høymesse med nattverd. Berger. Omnibus. Kirkekaffe. Offer til misjonsprosjektet. Bli med på søndagsskolen høsten 2011 Søndagsskolen i Mjøndalen menighet møtes klokken i Mjøndalen kirke følgende datoer: , , , , og Finnen har hjerteform innerst. Hjertet er symbol for kjærlighet. Jesu kjærlighet og hans varme og bankende hjerte for barna. Det står også for medmenneskelig kjærlighet. Finnen er drivkraften hos fisken akkurat som kjærlighet er drivkraften hos menneskene. Øyet hos fisken kan også være Guds øye. Hvis man ser fisken fra «snuten» og opp, ser man et menneske som holder i eller strekker seg mot finnen, hjertet. Øyet til fisken er menneskets hode. Formen på logoen er dynamisk, det underbygger fiskens bevegelse. Streken er barnslig og uten mange detaljer slik som barn ofte uttrykker seg. Logoen formidler SØNDAGSSKOLENs verdisyn og hva vi står for. Den er fylt av glede og liv og har friske farger. Fisken har røtter og tradisjon i søndagsskolens fortid 15

16 «Strømmen» i Sommarland var en populær aktivitet aktiviteter, vennskap, lovsang og bibeltimer med Jesus i sentrum Sondre Tølløvsen har akkurat tatt magasuget i Sommarland Eirik Bergh Riise i aksjon under aktiviteten amerikansk fotball Susann Kupen Midtgård og Cecilie Brønstad Hansen Stian Brekkenes i aksjon med brettsurfing i Sommarland Rebekka Sofie Rinnan, Fredrik Ravndal Ørbeck, Eirik Kjernaas Juvet, Karoline Åhlander Gevelt, Iseline Holth Augestad og Mina Berg Haugen

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51. Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet.

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51. Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51 Bragernes Menighetsblad I dette nummer: Foto: Ingeborg Drange Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet. Hvem er kirken? Til ettertanke. Kristin

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken.

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken. NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer God Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang Jul www.as.kirken.no Prestens Prostens hjørne juleandakt I mange hjem settes det fram en

Detaljer

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT LES OM: BARN OG MEDIER 1.FLORVÅG BARNEARBEID - KFUM MITT BIBELVERS nummer 6 - oktober 2003 @:men ASKØY MENIGHETSNYTT BARNEÅRET BILDENE Barnekoret Lysglimt 25 år PÅ FORRIGE SIDE: I NYLAGEDE JUBILEUMS T-SKJORTER

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52. Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52. Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52 Bragernes Menighetsblad Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes Foto: Bent A. Møller I dette nummer: Til ettertanke Kristin Fæhn Menighetsrådet og dets virksomhet

Detaljer

Lys Våken i Lier kirkene

Lys Våken i Lier kirkene Nr. 7 2012 UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 65. ÅRGANG Lys Våken i Lier kirkene I denne utgave: Leder: Respekt side 2 Ny organisering av kirken side 3 Konfirmantjubileum

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

til fastelavn Velkommen Kontaktinformasjon side 21 Kalender side 24

til fastelavn Velkommen Kontaktinformasjon side 21 Kalender side 24 Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 1/15 ÅRGANG 52 Velkommen til fastelavn Full rulle i Ytrebygda Ytrebygda kirke har et høyt aktivitetsnivå. I dette bladet

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Trives på stjernen. Vinne for Jesus. Vokse i tro. god påske. Side 13. Menigheten ønsker alle en riktig. Side 6 Gjester Riska

Trives på stjernen. Vinne for Jesus. Vokse i tro. god påske. Side 13. Menigheten ønsker alle en riktig. Side 6 Gjester Riska Vinne for Jesus. Vokse i tro. NR 1-2014 MENIGHETSBLAD FOR RISKA OG HØLE Trives på stjernen Side 13 Side 6 Gjester Riska Menigheten ønsker alle en riktig god påske Velkommen høst - det handler om ALPHA-kurs

Detaljer

Godt nytt. -Følg ditt hjerte! Marit H. Svensen. Kristin og Erik Bøhler fra Bærum driver sykehus i Nepal Se side 3

Godt nytt. -Følg ditt hjerte! Marit H. Svensen. Kristin og Erik Bøhler fra Bærum driver sykehus i Nepal Se side 3 Seniortur til Fredriksten festning Se side 6 Godt nytt fra Østenstad Menighet - Juni 2012 Marit H. Svensen -Følg ditt hjerte! Kristin og Erik Bøhler fra Bærum driver sykehus i Nepal Se side 3 Østenstad

Detaljer

Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg Vale Opdal Klimakaravane

Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg Vale Opdal Klimakaravane SKØYEN MENIGHET Nr. 1 2012, 27. årgang Treenighetsrosen Alterbilde Veslemøy Nystedt Stoltenberg/BONO 2011. Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Påskefest. www.slettebakken-kirke.no. Uten vann svinner håpet. Side 8-11. Til minne om Olav Øgaard. Snart er det tid for valg

Påskefest. www.slettebakken-kirke.no. Uten vann svinner håpet. Side 8-11. Til minne om Olav Øgaard. Snart er det tid for valg NR. 2/15 ÅRGANG 56 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Uten vann svinner håpet Kirkens Nødshjelps fasteaksjon har i år «vann» som tema. For uten rent vann blir kriser fort til rene katastrofer.

Detaljer

Jessheim kirke bygges ut! Presentasjon på Hovin menighets årsmøte 8. mars etter gudstjenesten i Jessheim kirke.

Jessheim kirke bygges ut! Presentasjon på Hovin menighets årsmøte 8. mars etter gudstjenesten i Jessheim kirke. Nr.1 * Mars 2015 * 51 årgang Jessheim kirke bygges ut! Presentasjon på Hovin menighets årsmøte 8. mars etter gudstjenesten i Jessheim kirke. Babysang s.4 Kirkevalget s.3 Konfirmant 2015 s.4 FASTEAKSJONEN

Detaljer

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans Bæringen TORSdag 16. august 2012 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 7 Årgang 24 Skolehverdagen venter Smart miljø I juni deltok ordfører Lisbeth Hammer Krog på SmartCity-konferanse i Amsterdam.

Detaljer

UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 66. ÅRGANG

UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 66. ÅRGANG Nr. 6 2013 UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 66. ÅRGANG Velkommen til konsert Ord og toner søndag 27.oktober kl.19. 00 i Tranby menighetshus Velkommen til en stemningsfull

Detaljer

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis?

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? 1 MGD 300 Masteroppgave i diakoni Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? Student: Marit Kristine Hanssen Veileder:

Detaljer

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 LEDER MINNEORD Takk din store Gud Paul Liseth til minne Reidar Larsen! Av Atle Haugen! Når dette leses, har Norge passert høydepunktet

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer!

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer! Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51 FOTO: ODDVAR SKRE God sommer! Konsertsommer Sommeren står for døren, men hver torsdag fram til 1. august

Detaljer

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du?

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du? 4-12 Å r g a n g 1 0 9 portrettet : Øyvind Haraldseid Sommerglimt Hovedtema: Hvor er du? Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen ammandt@misjonsforbundet.no

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer