Side 3: Innledning. Side 4: Målsøm. Side 6: Trappetyper. Side 8: Trinn. Side 14: Utendørs: Rettløpstrapper. Side 48: Innendørs: Rettløpstrapper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 3: Innledning. Side 4: Målsøm. Side 6: Trappetyper. Side 8: Trinn. Side 14: Utendørs: Rettløpstrapper. Side 48: Innendørs: Rettløpstrapper"

Transkript

1 midthaug Trapper

2 hold midthaug innholdmidthaug innho Side 3: Innledning Side 4: Målsøm Side 6: Trappetyper Side 8: Trinn Side 10: Side 12: Rekkverk Farger Side 14: Utendørs: Rettløpstrapper Side 28: Side 34: Side 36: Side 42: Spiraltrapper Svingtrapper Gangbaner Terrengtrapper Side 48: Innendørs: Rettløpstrapper Side 92: Side 104: Side 112: Side 116: Spiraltrapper Svingtrapper Vindeltrapper Gangbaner Side 120: Side 122: Brannmotstand R30 Teknisk info 2

3 ing midthaug Innledning midthaug innl Brødrene Midthaug AS, har fra etableringen i 1947, utviklet og produserte mange ulike produkter i stål. Fra slutten av 50-tallet, har et av hovedsatsingsområdene vært trapper og rekkverk. Med kontinuerlig produktutvikling og et landsdekkende salgsapparat, er Midthaug i dag en av landets mest betydningsfulle aktører på utvikling, produksjon og leveranse av trappeløsninger. Vi har trapper til nær sagt alle formål og i alle former. Velg blant våre mange trappemodeller, eller du kan utfordre oss på å skreddersy en unik løsning tilpasset ditt spesielle behov. Brødrene Midthaug AS har et fleksibelt produksjonssystem og et produktsortiment som dekker kundens behov innen følgende kategorier: Trapper Rekkverk Balkonger Fasader Trinn og repos Gitterrister Veggstiger og leidere Brannstiger Rullestolramper Flaggstenger Områdesikring Hus og hageprodukter Spesialproduksjon Strekkmetall og perforering Pulverlakkering Brannmaling Karsten O. Midthaug Adm. dir. 3

4 Lsøm Midthaug Målsøm Midthaug Målsø De aller fleste av våre trappeløsninger bygger til en viss grad på modulbaserte grunnelementer. Spiraltrapper til innendørs og utendørs bruk og rettløpstrapper utendørs, er i all hovedsak modulbaserte løsninger med gitte mål. Men utover dette er det aller meste av det vi leverer, basert på skreddersydde løsninger hva angår dimensjoner, mål og materialbruk. Nå er det ikke noe automatikk i at trappeløsninger som avviker fra «normalen», nødvendigvis blir mer omfattende å produsere og montere. Større og mindre justeringer; spesielt til innendørs bruk, blir ofte utført for å yte trappeprosjektet en optimal tilpasning til omgivelsene. Slike justeringer kan dreie seg om alt fra målsatte forandringer i hovedkonstruksjonen, til designmessige justeringer på rekkverk. I enkelte tilfeller vil oppdragsgiver ha noe helt unikt. Midthaugs stab av dyktige konstruktører, utvikler på egen hånd eller i samarbeid med arkitekt/byggherre, spesialdesignede trapper og rekkverk. 4

5 m Midthaug Målsøm Midthaug Målsøm 5

6 er Midthaug trappetyper Midthaug tra Trapper utendørs Midthaugs trappekonstruksjoner for utendørs bruk, er alle i varmforzinket stål for å tåle de mest ekstreme værforhold. Varmforzinking benyttes også til innendørs anlegg i spesielle miljøer som badeanlegg og fuktige industrimiljø. I tillegg til varmforzinking, blir mange trappeanlegg pulverlakkert etter kundens eget fargevalg. Rettløp side Rettløp med repos side rettløp m/repos 90 o side 18 rettløp m/repos 180 o side Spiral side Sving 90 o Sving 180 o side Vindel Gangbane side Terreng side

7 ppetyper Midthaug trappetyper Midtha Trapper innendørs Stål er et suverent materiale hva angår styrke og produksjons messig smidighet. Stål passer inn over alt og i alle miljøer. Alle våre trappeløsninger har stål som bærende konstruksjon og til innendørs bruk er overflatebehandlingen i all hovedsak slyngrenset og pulverlakkert. Rettløp side 50-51,62-63 Rettløp med repos side 52-53,56-57,64-67,70-71 rettløp m/repos 90 o side 68-69,73,78-81,84-85,88-89 rettløp m/repos 180 o side 48-49,54-55,58-61,63,72,74-77,82-83,86-87,90-91 Spiral side Sving 90 o side Sving 180 o side Vindel side Gangbane side

8 Trinn Midthaug Trinn Midthaug trinn M Midthaug designer og produserer trinn etter kundens ønsker og behov. Vi gjør oppmerksom på at typiske utendørstrinn som strekkmetall og gittertrinn, også kan brukes innendørs her er det i første rekke snakk om smak og behag. Vårt råd er imidlertid å velge trinntype ut fra trappens estetiske uttrykk og hvilket miljø den skal stå i. Gittertrinn GR1 Strekkmetall side 14-29, 32-33, 38, 40, Tresorter Steinsorter Fliser Tåreplate side

9 idthaug trinn Midthaug trinn Midthaug Gittertrinn GR2 Gittertrinn GR3 PP1 serratert (taggete) side 29,31,37,41-43 PP2 Ø9 mm. PP3 Ø13 mm. side 30, PP4 Ø13 mm, serratert (taggete) Akryl side Glass side Belegg side 64-67, tre side 54-63, 90-95, Mørtel og flis side 70-89, , naturstein side

10 verk Midthaug Rekkverk Midthaug rekkv 10

11 erk Midthaug rekkverk Midthaug rekkv I forbindelse med evakuering ved brann og lignende krisesituasjoner, er det helt avgjørende at rømningsveier har gode trapper med solide rekkverk. I prinsippet er rekkverkets primære oppgave å ivareta brukerens sikkerhet, som for eksempel i trapper, repos og gangbaner. Et rekkverk skal være godt å holde i og tilfredsstille alle nødvendige sikkerhetskrav. Til industriformål, rømningsveier og utvendige trappeoppganger, leverer vi også sikringsbur med låsbare dører. Som et meget synlig element i en trappeløsning, er rekkverkets utforming, material- og/fargevalg faktorer en må ta hensyn til ved utviklingen av et trappekonsept. Dette gjelder ikke minst der det er ønskelig at trappen skal være et blikkfang og samtidig ha en sentral funksjon. Midthaug har de senere årene brukt mye ressurser på å utvikle mange spennende rekkverksmodeller. Komplett oversikt på rekkverk, finner du i brosjyren: «Midthaug rekkverk». felt i glass felt i perforert plate Felt i stålspiler Åpne felt Håndlist i lakkert stål Håndlist i syrefast stål Håndlist i tre Håndlist i lakkert aluminium 11

12 arger Midthaug Farger Midthaug Farger Midthaug er en av Nordens ledende pulverlakkeringsbedrifter og er sertifisert av Norges byggforsknings institutt NBI i korrosjonsklasse C5-1/M (marine- og offshoremiljø). For mer info: - NBI Teknisk godkjenning. Midthaug har lang erfaring innen pulverlakkering av stålprodukter, varmforzinkede stålprodukter og eloksert aluminium. 12

13 Midthaug Farger Midthaug Farger midt For uten å betjene egen produksjon, utfører vi pulverlakkering for industrikunder over hele Norge. Det lave svinnet (3 %), fravær av løsemidler, den forenklede automatiseringen og det minimale behovet for etterbehandling, er noen av momentene som gjør pulverlakkering mer kostnadseffektivt enn annen lakkering. En annen viktig faktor er det helsemessige. Hverdagen for en pulverlakkerer kan ikke sammenlignes med en våtlakkerers. Pulverlakkering gir et «grønt» resultat uansett hvordan en regner. Brannmaling Formålet med brannbeskyttelse av stål er å bevare styrken i konstruksjonen under en brann lenge nok til å evakuere bygningen, samt å redusere skadeomfanget på bygget. Brannbeskyttelse av stål til klassene R30, R60 eller R90 minutter (NS3919) kan oppnås ved bruk av brannbeskyttende maling, så fremt produktet er brukt korrekt og påført i rett mengde. Dette krever erfaring og ekspertise. Malingen isolerer underlaget under brann ved at den sveller opp til et tykt skumlag, og dette forsinker temperaturøkingen i stålet. Et attraktivt alternativ til innkledning av stålet, spesielt der det er synlig i bygget. 13

14 Midthaug rettløpstrapper Midthaug r Moksnes, Trondheim Rettløpstrapp med repos. Trinn og repos i strekkmetall. Rekkverk modell Reisa. Alt i varmforzinket utførelse, rekkverk varmforzinket og pulverlakkert. Trinnene har sparkelist for barnesikring i bakkant, åpning maks 100 mm. Melhus, Sør-Trøndelag Rettløpstrapper med trinn i strekkmetall, vanger i flattstål, rekkverk modell Gaula med stender PS-5. Håndlist: stål i trapp, aluminium på rette strekk. Alt stål i varmforzinket utførelse. 14

15 ettløpstrapper Midthaug rettløpstrap 15

16 Midthaug rettløpstrapper Midthaug r Elnesvågen, Fræna Rettløpstrapp med trinn i strekkmetall, vanger i flattstål, rekkverk modell Otta (industri). Alt i varmforzinket utførelse. Letohallen, Dal Repostrapp 180. Trinn og repos i strekkmetall, vanger i flattstål, rekkverk modell Gaula med stender HS-5. Søyler i HUP. Alt i varmforzinket utførelse. 16

17 ettløpstrapper Midthaug rettløpstrap Heimdal, Trondheim Rettløpstrapp med repos. Trinn og repos i strekkmetall, vanger i flattstål, rekkverk modell Gaula med stender HS-8. Alt i varmforzinket utførelse. 17

18 Midthaug rettløpstrapper Midthaug r Lillehammer Rettløpstrapp med repos. Trinn og repos i strekkmetall, vanger i flattstål. Rekkverk modell Gaula, stender HS-9. Bæring: HUP søyler. Alt i varmforzinket utførelse. 18

19 ettløpstrapper Midthaug rettløpstrap Bjørsetalléen, Molde Repostrapp 180. Trinn og repos i strekkmetall, vanger i flattstål. Varmforzinket. Rekkverk modell Sjoa, PS stender i varmforzinket og pulverlakkert utførelse. 19

20 Midthaug rettløpstrapper Midthaug r Kleppe, Rogaland Kleppestemmen. Rettløpstrapper med repos og 180 repostrapper. Trinn og repos i strekkmetall, vanger i flattstål, søyler i HUP. Rekkverk i trapper og svalganger modell Gaula, stender HS-8. Alt i varmforzinket utførelse. 20

21 ettløpstrapper Midthaug rettløpstrap 21

22 Midthaug rettløpstrapper Midthaug r Vestre Haugen, Oslo Repostrapp 180. Trinn og repos i strekkmetall, vanger i flattstål, rekkverk modell Gaula, stender HS-8. Søyler i varmforzinket og pulverlakkert utførelse. 22

23 ettløpstrapper Midthaug rettløpstrap Elnesvågen, Fræna Rettløpstrapp med repos. Trinn og repos i strekkmetall, vanger i flattstål, rekkverk modell Gaula med stender HS-8. Bæring: knekter under repos. Trappen har bur med låsbar port. Alt i varmforzinket og pulverlakkert utførelse. Ås Repostrapp 180. Trinn og repos i strekkmetall, vanger i flattstål, rekkverk modell Gaula. Bur kledd med flatvalset strekkmetall og med låsbar port. 23

24 Midthaug rettløpstrapper Midthaug r Trapper med sikringsbur Sikringsbur blir ofte benyttet i forbindelse med trappeløsninger utendørs. Løsningene skreddersys til de ulike prosjekter og kan variere fra enkle bur i påstigningsnivå, til å dekke hele trappekonstruksjonen fra bunn til topp, inklusiv takkonstruksjon. Våre bur er designet med vertikale spiler, perforerte plater, eller flatvalset strekkmetall. Alt leveres i varmforzinket stål, eller i en kombinasjon av stål og aluminium - svært ofte i pulverlakkert utførelse. Portløsninger tilbys for montasje med låssystem etter kundens egne spesifikasjoner. Uavhengig av trappens størrelse, bur gir en helt spesiell sikkerhetsfølelse. Vi designer og overflatebehandler våre sikringsbur med tanke på byggets arkitektoniske uttrykk. Ofte blir spiraltrapper brukt som rømningsvei, da kan det være hensiktsmessig med burløsning og låsbar port som hindrer uønsket adkomst og bruk. Skogli, Lillehammer Repostrapp 180º med flattstålvanger og trinn med strekkmetall. Rekkverk modell Gaula, stender HS-5. Varmforzinket. Bur i HUP kledd med perforerte plater og låsbar port, alt i varmforzinket og pulverlakkert utførelse. 24

25 ettløpstrapper Midthaug rettløpstrap 25

26 Midthaug rettløpstrapper Midthaug r Fyllingsdalen Løvåsen sykehjem. Repostrapper 180. Trinn og repos i strekkmetall, vanger i flattstål, varmforzinket utførelse. Søyler og bur med porter i varmforzinket og pulverlakkert utførelse. 26

27 ettløpstrapper Midthaug rettløpstrap Bodø Repostrapp 180, med strekkmetalltrinn og flattstålvanger i varmforzinket utførelse. Bur i vertikale rør med låsbar port, varmforzinket og pulverlakkert utførelse. Her er håndlistene festet til bur og yttervegg. 27

28 R Midthaug Spiraltrapper midthaug Spi Fjord1, Molde Spiraltrapp med bur i vertikale rør og tette stålplater (flammeskjold). Trapp i varmforzinket utførelse, rekkverk, bur og portløsning i varmforzinket og pulverlakkert utførelse. Sterkoder, Kristiansund Spiraltrapp med industrirekkverk. Alt i varmforzinket utførelse. Trinn og repos i strekkmetall. 28

29 raltrapper midthaug Spiraltrapper mid Thon Hotell Molde Spiraltrapp med bur i vertikale rør og med låsbar port. Trapp som rømningsvei. Alt stål i varmforzinket og pulverlakkert utførelse. Sparebank 1, Jevnaker Spiraltrapp med burløsning integrert til betongsøyler og takoverbygg. Låsbar port. Alt i varmforzinket utførelse. 29

30 R Midthaug Spiraltrapper midthaug Spi Gjemnes, Batnfjordsøra Spiraltrapp med industrirekkverk og burløsning/port i perforerte plater. Trinn modell PP3. Trinn og søyle i varmforzinket utførelse, rekkverk, bur og dør i varmforzinket og pulverlakkert utførelse. 30

31 raltrapper midthaug Spiraltrapper mid 31

32 R Midthaug Spiraltrapper midthaug Spi Lamberseter, Oslo Steinspranget barnehage Spiraltrapp med bur og låsbar port. Trapp i varmforzinket utførelse, bur i vertikale rør. Port og bur med perforert plate rundt dørvrider og lås. 32

33 raltrapper midthaug Spiraltrapper mid Meierigården, Heimdal Spiraltrapp med burløsning og låsbar port på gateplan. Alt i varmforzinket utførelse. 33

34 ER midthaug Svingtrapper midthaug Svi Årøråket, Molde Svingtrapp 180, trinn PP3. Vanger i flattstål. Håndlist i stål på vegg. Varmforzinket utførelse. Spilevegg i vertikale aluminiumsrør. 34

35 ngtrapper midthaug Svingtrapper midt 35

36 ner Midthaug Gangbaner midthaug gang Hydro Aluminium, Sunndal Gangbaner i industrielt miljø. Gangrister og trinn type PP1, varmforzinket. Rekkverk og bæring i pulverlakkert utførelse. 36

37 baner midthaug gangbaner midthaug g 37

38 ner Midthaug Gangbaner midthaug gang NSB Nordlandsbanen, Bodø Gangbane over Nordlandsbanen, Bertnes ved Bodø. Trinn og repos i strekkmetall, vanger i flattstål, søyler i HUP, rekkverk modell Gaula. Alt i varmforzinket utførelse. 38

39 baner midthaug gangbaner midthaug g Aker Stadion, Molde Gangbane med gitterrister. Rekkverk i solid utførelse, som også er fundament for belysning av fotballbanen. Alt i varmforzinket utførelse. Flaggstenger fra Midthaug i varmforzinket og pulverlakkert utførelse. 39

40 ner Midthaug Gangbaner midthaug gang OMYA Hustadmarmor Gangbane og trapp med rister og trinn i strekkmetall. Rekkverk i «fagverk» for bæring av gangbane og trapp. Bildet over og øverst til venstre: Midthaug produserte og leverte en 850 meter lang gangbane med rekkverk under Bergsøysundet flytebro, en av broene til Kristiansund fastlandsforbindelse. Ordren ble vunnet i sterk konkurranse med utenlandske produsenter. Gangbanen har rister i strekkmetall. Til Krifastsambandet leverte Midthaug også spiraltrapper til brotårn i Gjemnessundet hengebro. 40

41 baner midthaug gangbaner midthaug g 41

42 midthaug Terrengtrapper midthaug Te Lysgårdsbakkene OL-anlegg, Lillehammer Trapper med trinn i henholdsvis gitter og strekkmetall. Midthaug har levert alt av trapper og rekkverk i OL-anlegget. Våre produkter har blitt brukt av over 1 mill. besøkende etter OL i 1994, et bevis på vår kvalitet. 42

43 rrengtrapper midthaug Terrengtrappe «Utsikten», Kleive Terrengtrapp med trinn PP1, vanger i flattstål, rekkverk modell Otta, stender HS-8. Vanger og rekkverk i varmforzinket og pulverlakkert utførelse, trinn i varmforzinket utførelse. 43

44 midthaug Terrengtrapper midthaug Te Slemmestad Terrengtrapp med hvilerepos og fire trappeløp. Trinn i strekkmetall, vanger i flattstål, rekkverk modell Gaula med stender HS-8. Alt i varmforzinket utførelse. Trondheim Terrengtrapp med gangbaner. Trinn modell PP1, vanger i flattstål, rekkverk modell Gaula med stender HS-9. Alt i varmforzinket utførelse, rekkverk varmforzinket og pulverlakkert. 44

45 rrengtrapper midthaug Terrengtrappe 45

46 midthaug Terrengtrapper midthaug Te Boligfelt, Kleive Terrengtrapp med vegger av stålplater og glassfelt. Buet takkonstruksjon. Trinn i strekkmetall. Hele konstruksjonen er i varmgalvanisert og pulverlakkert utførelse. 46

47 rrengtrapper midthaug Terrengtrappe 47

48 Midthaug rettløpstrapper Midthaug r Gjensidige, Ålesund Repostrapp 180 over 3 etasjer. Trinn med glass, rekkverk i innspendt glass med rustfri håndlist. 48

49 ettløpstrapper Midthaug rettløpstrap 49

50 Midthaug rettløpstrapper Midthaug r Enebolig, Røros Rettløpstrapp med glasstrinn i stålomramming. Rekkverk med punktinnfestet glass modell Istra, inntrukket håndlist i rustfri utførelse. 50

51 ettløpstrapper Midthaug rettløpstrap 51

52 Midthaug rettløpstrapper Midthaug r Os Amfi, Hordaland Rettløpstrapp med repos. Vanger i hulprofil. Trinn og repos i glass med stålomramming. Rekkverk i punktinnfestet glass modell Istra, inntrukket håndlist i tre. Repos med Amfi-kjedens logo. 52

53 ettløpstrapper Midthaug rettløpstrap 53

54 Midthaug rettløpstrapper Midthaug r «Den blå diamant», Fosnavåg Ståltrapp med pulverlakkerte HUP-vanger. Rekkverk i punktinnfestet glass modell Istra, inntrukket håndlist i rustfri utførelse. Trinn i akryl i frostet utførelse med lysdioder. Dette byggets arkitektoniske uttrykk har vist stor interresse langt utenfor landets grenser. 54

55 ettløpstrapper Midthaug rettløpstrap 55

56 Midthaug rettløpstrapper Midthaug r Brattvåg barneskole Rettløpstrapp med repos. Tretrinn med stålbæring, rekkverk med vertikale spiler. Håndlister i treverk. Underliggende HUP-vange med søylebæring. Pulverlakkert utførelse. 56

57 ettløpstrapper Midthaug rettløpstrap 57

58 Midthaug rettløpstrapper Midthaug r Benterudgata, Hønefoss Repostrapp 180 med gangbane. Trinn, repos og gangbane i tre. Rekkverk i innspendt glass, håndlist i tre. Vanger og bæring i pulverlakkert utførelse. 58

59 ettløpstrapper Midthaug rettløpstrap 59

60 Midthaug rettløpstrapper Midthaug r Enebolig, Kleive Romsdalshorn. Repostrapp 180º med delt repos. Trinn og håndlister i massiv oljet eik. Spiler i rustfritt stål. Underliggende vanger og meglere i stål, pulverlakkert i sort struktur. 60

61 ettløpstrapper Midthaug rettløpstrap 61

62 Midthaug rettløpstrapper Midthaug r Stiklestad Hotell Rettløpstrapp med tretrinn. Vanger i flattstål, rekkverk modell Orkla. Håndlist i rustfri utførelse. Vanger og stendere i pulverlakkert utførelse. 62

63 ettløpstrapper Midthaug rettløpstrap Repostrapp 180º. Trinn og håndlist i bøk, rekkverksfelt i bøkfinér. Utvendige vanger og rekkverk i stål, pulverlakkert utførelse. 63

64 Midthaug rettløpstrapper Midthaug r Wenaas, Måndalen i Rauma Rettløpstrapp med repos. Trinn og repos i tre, vanger i HUP, rekkverk i punktinnfestet glass, modell Istra. Håndlist i tre. Vanger og dekkekant-forblendinger i pulverlakkert utførelse. 64

65 ettløpstrapper Midthaug rettløpstrap 65

66 Midthaug rettløpstrapper Midthaug r Borgund vidaregåande skole, Ålesund Rettløpstrapp med hvilerepos. Trinn i spesialutførelse med belegg i gangsonen lagt på mørtel. Rekkverk med spiler i massivt stål og håndlist i lakkert tre. 66

67 ettløpstrapper Midthaug rettløpstrap 67

68 Midthaug rettløpstrapper Midthaug r Trim Towers, Stavanger Repostrapp 90 med trinn for belegg. Rekkverk modell Gaula, stendere HS-9, meglere i HUP, håndlist i rustfri utførelse. Trapp og rekkverk i pulverlakkert utførelse. 68

69 ettløpstrapper Midthaug rettløpstrap 69

70 Midthaug rettløpstrapper Midthaug r Nordlandssykehuset, Bodø Rettløpstrapp med hvilerepos. Trinn for mørtel og granitt. Vanger i HUP. Rekkverk med punktinnfestet glass, modell Istra. Håndlist i tre. 70

71 ettløpstrapper Midthaug rettløpstrap 71

72 Midthaug rettløpstrapper Midthaug r Nardo skole, Trondheim Repostrapp 180 med trinn for mørtel og flis. Vanger i flattstål, rekkverk modell Reisa, stendere HS-6. Trapp og rekkverk i pulverlakkert utførelse. 72

73 ettløpstrapper Midthaug rettløpstrap Sørlandsparken, Kristiansand Repostrapp 90 med trinn for mørtel og flis. Rekkverk modell Orkla, stender PS-5. Håndlist og inntrukket håndlist i rustfri utførelse. Vanger i flattstål i pulverlakkert utførelse. 73

74 Midthaug rettløpstrapper Midthaug r National Oilwell Varco, Dvergsnes, Kristiansand Repostrapp 180, heishus og gangbane. Trappen har HUP-vanger, trinn for mørtel og flis, rekkverk modell Orkla, stender PS-5. Håndlist i tre. Pulverlakkert utførelse. 74

75 ettløpstrapper Midthaug rettløpstrap 75

76 Midthaug rettløpstrapper Midthaug r Avinor Molde lufthavn Årø Repostrapp 180º med trinn for mørtel og flis. Rekkverk modell Rinna (syrefast), men her med pulverlakkert utførelse av stendere og håndlist. Felt i glass med dobbel overlist i syrefast utførelse. Vanger og trinn i pulverlakkert utførelse. 76

77 ettløpstrapper Midthaug rettløpstrap 77

78 Midthaug rettløpstrapper Midthaug r Årabrot, Haugesund Repostrapp med trinn for mørtel og keramiske fliser. Vanger i flattstål. Rekkverk modell Visa, stender PS-5, håndlist i tre. Alt stål i pulverlakkert utførelse. 78

79 ettløpstrapper Midthaug rettløpstrap 79

80 Midthaug rettløpstrapper Midthaug r Skeidar, Ålesund Repostrapp med to trappeløp. Trinn med mørtel for flis. Innfelt lys i opptrinn. Rekkverk med HUP-stendere, glass i felt med doble spiler. Vanger i flattstål. Alt i pulverlakkert utførelse. Håndlist i rustfri utførelse. 80

81 ettløpstrapper Midthaug rettløpstrap 81

82 Midthaug rettløpstrapper Midthaug r REC ScanWafer Porsgrunn Repostrapp med trinn for mørtel og flis, vanger i flattstål, bæring i HUP. Glassrekkverk med HUP-stendere. Innvendig håndlist i treverk. Vi har produsert, levert og montert heissjakt med tilhørende gangbaner, trapper, glass og rekkverk. Alt prefabrikkert på vår fabrikk og montert ferdig pulverlakkert på byggeplass. Heissjakten ble løftet på plass ferdig sammensatt fra fabrikk. 82

83 ettløpstrapper Midthaug rettløpstrap 83

84 Midthaug rettløpstrapper Midthaug r Kvartal 11, Bødø De mange trappene i Kvartal 11 har ulike løsninger med hensyn til understøttelse/innfesting. Trinn for mørtel og flis. Rekkverk med vertikale spiler, håndlist i tre. 84

85 ettløpstrapper Midthaug rettløpstrap 85

86 Midthaug rettløpstrapper Midthaug r Tussatun, Ørsta Frittstående repostrapp 180 over to etasjer. Trinn med skifer lagt i mørtel. Rekkverk med felt i perforerte plater og håndlist i bøk. Vanger i UNP. 86

87 ettløpstrapper Midthaug rettløpstrap 87

88 Midthaug rettløpstrapper Midthaug r Statens Vegvesen, Ålesund. Repostrapp med vanger i flattstål, trinn med mørtel belagt med keramiske fliser. Rekkverk modell Orkla, stender HS-8, underlist Ø34 mm, håndlist i treverk. Alt i pulverlakkert utførelse. 88

89 ettløpstrapper Midthaug rettløpstrap Lysaker Torg, Oslo Rettløpstrapp med hvilerepos med vanger i HUP. Rekkverkstendere i HUP med felter i glass. Håndlist i rustfri utførelse. Vanger, trinn og stendere i pulverlakkert utførelse. 89

90 Midthaug rettløpstrapper Midthaug r Storkaia Brygge, Kristiansund Trapp med vanger i UNP, rekkverk med glass, Håndlist i treverk. Keramiske fliser i trinn. 90

91 ettløpstrapper Midthaug rettløpstrap 91

92 R Midthaug Spiraltrapper midthaug Spi Enebolig, Oslo Spiraltrapp modell Breitind. Trinn og håndlist i lakkert massiv eik. Frittstående trinn. Rekkverk og bæring i stål, pulverlakkert sort. 92

93 raltrapper midthaug Spiraltrapper mid 93

94 R Midthaug Spiraltrapper midthaug Spi Ulstein Betong Spiraltrapp modell Svarttind. Trinn i lakkert massiv eik som understøttes av stålkonsoller. Rekkverk med håndlist og bæring i stål, pulverlakkert. 94

95 raltrapper midthaug Spiraltrapper mid 95

96 R Midthaug Spiraltrapper midthaug Spi Servicetorget, Molde. Spiraltrapp modell Breitind, her med utvendig vange (spesial), trinn med innfelt skifer i gangsonen. Pulverlakkert utførelse. 96

97 raltrapper midthaug Spiraltrapper mid 97

98 R Midthaug Spiraltrapper midthaug Spi Enebolig, Asker Innvendig spiraltrapp i forbindelse med svømmebasseng. Trinn med treverk i maritim utførelse. Rekkverk med stående spiler og håndlist i Ø44,5 mm. Alt i varmforzinket og pulverlakkert utførelse for å tåle tøft klima (svømmebasseng). 98

99 raltrapper midthaug Spiraltrapper mid 99

100 R Midthaug Spiraltrapper midthaug Spi Gjøvik Tonejordet barnehage. Spiraltrapp, trinn med belegg, rekkverk med «tette» felt. Håndløper i markert farge. Alt i pulverlakkert utførelse. 100

101 raltrapper midthaug Spiraltrapper mid Osbadet, Hordaland Spiraltrapp til startrampe for vannsklie, trinn med sklisikker plastdekke. Alt varmforzinket og pulverlakkert. 101

102 R Midthaug Spiraltrapper midthaug Spi Østre Rosten, Trondheim Innvendig spiraltrapp med utvendig vange og trinn for mørtel med belegg. Rekkverk med stående spiler og rund håndlist. Alt i slyngrenset og pulverlakkert utførelse. 102

103 raltrapper midthaug Spiraltrapper mid Sentrumsgården, Ulsteinvik Spiraltrapp med trinn for mørtel og med keramiske fliser. Alt i slyngrenset og pulverlakkert utførelse. 103

104 ER midthaug Svingtrapper midthaug Svi Enebolig, Kleive Modell Romsdalshorn, svingtrapp 180º. Trinn og håndlist i massiv lakkert bøk. Meglere, spiler og underliggende vanger i stål, pulverlakkert i sort struktur. 104

105 ngtrapper midthaug Svingtrapper midt 105

106 ER midthaug Svingtrapper midthaug Svi Fosnavåg Svingtrapp 180 med tretrinn, rekkverk i punktinnfestet glass modell Istra. Håndlist i tre. Vanger i flattstål, pulverlakkert utførelse. 106

107 ngtrapper midthaug Svingtrapper midt 107

108 ER midthaug Svingtrapper midthaug Svi Trico Supply, Fosnavåg Svingtrapp med underliggende vange i rør, trinn i treverk, rekkverk i stående rustfrie spiler og håndlist i tre. 108

109 ngtrapper midthaug Svingtrapper midt 109

110 ER midthaug Svingtrapper midthaug Svi Svingtrapp 90 med trinn i tåreplate. Rekkverk modell Gaula med stendere og meglere i HUP. Alt i pulverlakkert utførelse. 110

111 ngtrapper midthaug Svingtrapper midt 111

112 r Midthaug Vindeltrapper midthaug Vin Smedvig Drilling, Stavanger Vindeltrapp med håndlist og trinn i teak med stålbæring, rekkverk og liggende staffering i rustfritt stål. Horisontale felter har liggende staffering og glass på dekkekanter. Alt stål produsert og pulverlakkert på vår fabrikk. Montering utført av Midthaug, ingen sveising eller produksjon på byggeplass. 112

113 deltrapper midthaug Vindeltrapper mid 113

114 r Midthaug Vindeltrapper midthaug Vin Madsen bil, Verdal Vindeltrapp med trinn for mørtel og keramiske fliser. Rekkverk modell Røa. 114

115 deltrapper midthaug Vindeltrapper mid Tafjord Kraft, Olsvika, Ålesund Frittstående vindeltrapper over tre etasjer. Trinn med mørtel og 20 mm eiketrinn. Rekkverk med pulverlakkerte perforerte plater og rustfri håndlist. 115

116 ner Midthaug Gangbaner midthaug gang REC ScanWafer, Porsgrunn Vi har produsert, levert og montert heissjakt med tilhørende gangbaner, glass og rekkverk. Alt prefabrikkert på vår fabrikk og montert ferdig pulverlakkert på byggeplass. Heissjakten ble løftet på plass ferdig sammensatt fra fabrikk. 116

117 baner midthaug gangbaner midthaug g 117

118 ner Midthaug Gangbaner midthaug gang National Oilwell Varco, Dvergsnes, Kristiansand Gangbane med hulprofilvanger i HUP 50x250 mm opplagt i ender og dragere mot heissjakt. Dekke for mørtel og keramiske fliser. Pulverlakkert. 118

119 baner midthaug gangbaner midthaug g 119

120 idthaug Brannmotstand R30 midthaug Branntest R30 Brødrene Midthaug AS har fullskalatestet en 180⁰ repostrapp i stål med mørteltrinn. Som den aller første produsent av ståltrapper, kan Midthaug tilby ståltrapper som holder kravene satt til R30, uten å måtte brannmale eller montere sprinkelanlegg i forbindelse med trappen. Branntesten ble gjennomført hos Sintef NBL AS i henhold til NS-EN R30 er simulert brann i 30 minutter med en sluttemperatur på 849⁰ C. Kravet er at trappen skal kunne brukes når den er nedkjølt til en temperatur der mannskap kan gå inn for søk/redning. Brødrene Midthaug AS har arbeidet i flere år med å dokumentere at våre ståltrapper tilfredsstiller kravene som nå ligger til grunn i NS-EN , som er en europeisk standard. Så vidt oss bekjent har ingen tidligere gjennomført en slik test i full skala etter denne normen i Europa. Brødrene Midthaug AS har lang erfaring med at det kan settes krav til R30 for trapper til innendørs bruk. Problemet har vært at det ikke har vært utarbeidet en standard som beskriver hvordan kravet til R30 skulle dokumenteres, inntil den nye standarden NS-EN som nå har kommet. Med R30-dokumentasjon åpner det seg et nytt marked for bruk av ståltrapper. 120

121 Brannmotstand R30 midthaug Brannmo Kvalitetssikring Testen er utført på en slik måte at vi kan bruke testresultatene på andre sammenlignbare trappekonstruksjoner. Trappen som besto testen hadde slyngrenset og pulverlakkert overflate, noe vi tror hadde en positiv innvirkning på utfallet av testen. Brødrene Midthaug AS produserer alle sine trapper i seksjoner i eget fabrikkanlegg, og utfører selv slyngrensing og pulverlakkering. Trappene blir sendt til kunden og montering blir utført av egne ansatte montører som ivaretar kvaliteten på sluttmontasjen. På denne måten sikrer vi kvaliteten fra måltaking, konstruksjon, produksjon og sluttmontering. Det er viktig å ha kontroll med hele prosessen, inklusiv materialvalg og kvalitetssikring. På den måten kan vi dokumentere at de valgte løsninger tilfredsstiller forutsetningene satt til R30 på våre trapper. Fullskala branntest av trapp, her utført hos Sintef NBL for Midthaugs trappeløsninger. 121

122 idthaug teknisk info trapper midthaug Utdrag fra byggteknisk forskrift til PBL, juli Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende skal minst være oppfylt: a) Trapp skal ha sikker avgrensing og ha håndlist på begge sider. b) Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde. c) Trapp med rette løp skal ha samme dybde på inntrinn. Inntrinn i ganglinjen skal være minimum 0,25 m. d) Repos skal ha tilstrekkelig størrelse til å stanse fall. Det skal være repos ved høydeforskjell på mer enn 3,3 m. e) Trapperom skal ha god belysning slik at trappetrinn er synlige. Inntrinn skal ha sklisikker overflate. f) Fri bredde i trapp skal være minimum 0,9 m og fri høyde minimum 2,1 m. Trapp internt i boenhet skal ha fri bredde på minimum 0,8 m og fri høyde på minimum 2,0 m. g) Trapp som ikke har rette løp, skal ha effektiv bredde tilsvarende trapp med rette løp. For svingt trapp skal inntrinn i indre ganglinje være minimum 0,15 m. (2) For hovedtrapp som betjener mer enn én boenhet gjelder i tillegg til første ledd, følgende: a) Fri bredde skal være minimum 1,1 m og fri høyde skal være minimum 2,1 m. b) Håndlist skal være i to høyder på begge sider med overkant henholdsvis 0,9 m og 0,7 m over inntrinnets forkant. Håndlist skal føres utover øverste og nederste trinn med avrundet avslutning. Håndlist skal følge trappeløpet, også rundt repos. c) Inntrinn skal markeres slik at det oppnås luminanskontrast 0,8 i forhold til trinnfarge. Markering på inntrinn skal være i hele trinnets bredde i maksimum 40 mm dybde. d) Dybde på repos fra trinnforkant eller fra rekkverk til motstående vegg skal være minimum 1,5 m. (3) I byggverk med krav om universell utforming gjelder i tillegg til krav i første og annet ledd, følgende: a) Hovedtrapp skal ha fri bredde på minimum 1,2 m. b) Håndlist skal ha et tilnærmet rundt tverrsnitt med luminanskontrast 0,8 i forhold til bakgrunnsfarge. Ved begynnelse av hver etasje skal etasjeangivelse markeres taktilt på Håndlistens underside. Håndlist skal føres 0,3 m utover øverste og nederste trinn med avrundet avslutning. c) Det skal være et farefelt foran øverste trappetrinn og et oppmerksomhetsfelt foran nederste trinn i hele trappens bredde. Feltene skal være taktilt og visuelt merket med luminanskontrast 0,8 i forhold til bakgrunnsfarge. Trappebegreper, tegnforklaring (Midthaug-begreper) SM - Strekkmetall V - Variabel R - Radius M - Metall trinntype 2 MH - Massivt tre, trinntype 3 SK - Stålkonsoll for tretrinn F - Fast radius S - Barnesikkert I - Industrirekkverk NS - Naturstein TP - Tåreplate GR - Gitterrister PP - Perforert plate Inntrinn, opptrinn og stigning Trapp skal ha forsvarlig stigningsforhold. Inntrinn i ganglinjen skal være minst 250 mm. I svingte trapper som er bredere enn 1100 mm skal inntrinn i indre ganglinje være minst 150 mm. Innvendige trapper for vanlig trafikk bør ha en stigningsvinkel på grader. Utvendige trapper bør være slakere med en stigningsvinkel på grader og med trinnhøyde 120 mm mm. Trappene bør ha behagelige gangforhold. Trappeformelen gir i de fleste tilfeller gode stigningsforhold. Den lyder; 2 opptrinn + 1 inntrinn = 620 mm ± 20 mm. Byggverkets fysiske utforming og arealer nær byggverket skal være slik at skade på person unngås. Det medfører at bl.a trapp i boenhet skal ha fri høyde minst 2000 mm, trapp i arbeidslokaler skal ha fri høyde minst 2200 mm. Andre trapper skal ha fri høyde minst 2100 mm. 122

Plan- og bygningsloven TEK 2010

Plan- og bygningsloven TEK 2010 Plan- og bygningsloven TEK 2010 Endringer i TEK 2010 Den nye TEK har mange endringer og en annen oppbygning enn dagens forskrift. De viktigste nyhetene er gjennomgående krav om at de fleste byggverk skal

Detaljer

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER Randaberg kommune Det er mange turmuligheter i Randaberg, som her fra Harestadmyra. Foto:

Detaljer

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 Glass og TEK 10 Tekniske krav Universell Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 1.1.2012 skiftet Statens bygningstekniske etat (BE) navn til Direktoratet for byggkvalitet Nytt godkjenningsmerke,

Detaljer

Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk Det er beskrevet tre ulike kravnivåer for planløsning, kommunikasjonsveier mv. i byggverk: 1. Generelle krav Dette er generelle krav som gjelder alle typer

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

Estetisk, trygt og tilgjengelig. en veileder for riktig utforming av bygg

Estetisk, trygt og tilgjengelig. en veileder for riktig utforming av bygg Estetisk, trygt og tilgjengelig en veileder for riktig utforming av bygg Innhold Utgitt av Norges Blindeforbund 2013 ISBN 978-82-92998-21-2 Heftet er produsert med midler fra Husbanken. I redaksjon har

Detaljer

ET TRINN OVER Riktig trapp forsterker boligens særpreg MEISLAND TRAPP

ET TRINN OVER Riktig trapp forsterker boligens særpreg MEISLAND TRAPP ET TRINN OVER Riktig trapp forsterker boligens særpreg MEISLAND TRAPP 2 Meisland Trapp lever av å forme tre, og vi tar oss av hele trappeprosessen: Vi tegner, konstruerer, sager, limer, høvler, dreier,

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

Produkt håndbok. Stiger stillas Oppbevaring traller Brann og vann

Produkt håndbok. Stiger stillas Oppbevaring traller Brann og vann Grove Knutsens Produkt håndbok 2011 Stiger stillas Oppbevaring traller Brann og vann velkommen til Grove Knutsen Grove Knutsen & Co AS er Norges største og ledende leverandør innen stiger, stillas, opp

Detaljer

- et naturlig steg. www.nortrapp.no

- et naturlig steg. www.nortrapp.no - et naturlig steg www.nortrapp.no - et naturlig steg / NOR-TRAPP Meglere, Sprosser & Håndlister Et lite stykke Håndlister NOR-TRAPP ble etabelert i 1946 og er den produsenten i Norge med lengst tradisjon

Detaljer

Et lite stykke. - et naturlig steg / NOR-TRAPP

Et lite stykke. - et naturlig steg / NOR-TRAPP - et naturlig steg Et lite stykke NOR-TRAPP ble etablert i 1946 og er den rendyrkede trappeprodusenten med lengst tradisjoner i Norge. Helt fra oppstarten har familiebedriftens visjon vært industriell

Detaljer

Universell utforming - publikumsbygg. Univer

Universell utforming - publikumsbygg. Univer Universell utforming - publikumsbygg Et prosjekteringsverktøy Univer Et p tøy PUBLIKUMSBYGG Innhold 00:01 00: INNLEDNING 20.12.2012 Innhold 00:01 20.12.2012 Forord 00:02 20.12.2012 De sju prinsipper for

Detaljer

STORT UTVALG OG KUNDETILPASSEDE LØSNINGER

STORT UTVALG OG KUNDETILPASSEDE LØSNINGER STORT UTVALG OG KUNTILPASSE LØSNINGER Markedsleder Med snart 80 år i skiltbransjen har Sytemtext utviklet seg til å bli markedsleder innen skilt og dekor i Skandinavia. Vi har alltid hatt fokus på utvikling

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING I SENTRUM...

UNIVERSELL UTFORMING I SENTRUM... UNIVERSELL UTFORMING I SENTRUM... ... 2 UNIVERSELL UTFORMING I SENTRUM FORORD INNHOLD... Universell utforming i sentrum gjør våre byer og tettsteder til et attraktivt sted å være. Det bidrar til inkludering

Detaljer

Din leverandør av industriporter og lastesystemer. WIN4005 leddheiseport

Din leverandør av industriporter og lastesystemer. WIN4005 leddheiseport Din leverandør av industriporter og lastesystemer WIN4005 leddheiseport Bodø Transport og Caravan Innholdsfortegnelse (klikk på ønsket avsnitt) Informasjon om Windsor Door as Seks fordeler med å velge

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 2, 07.11.05 1

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 2, 07.11.05 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Universell utforming - Eksempler på gode løsninger...2 Hva er universell utforming?...2 0versikt over brukte symboler...3 Inngangsparti...4 Høydeforskjeller trapper og ramper...12 Høydeforskjeller

Detaljer

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv INGEN HINDRING Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv Utgitt av SINTEF Bygg og Miljø avdeling Arkitektur og Byggteknikk. Heftet er utarbeidet med støtte fra DELTA-senteret, Riksantikvaren

Detaljer

GIlje vinduer passer i både moderne og tradisjonelle miljøer.

GIlje vinduer passer i både moderne og tradisjonelle miljøer. VINDUER Alltid i rute! 2 GIlje vinduer passer i både moderne og tradisjonelle miljøer. 3 Innhold 6 7 8 10 11 12 15 16 17 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 42 60 års erfaring gilje Produksjonssystem kvalitet

Detaljer

Veileder for universell utforming i Bærum kommune

Veileder for universell utforming i Bærum kommune Veileder for universell utforming i Bærum kommune Rådhuset oppgradert i 2009 i tråd med prinsipper for universell utforming Bilde: Pedro Ardila Siste oppdatering: 23.09.09 Overordnet plan i PMA Side 1

Detaljer

En guide for skyvedørsløsninger fra LEBA Versjon 1.0

En guide for skyvedørsløsninger fra LEBA Versjon 1.0 Innhold 1) Litt om våre forskjellige kolleksjoner Side 2 2) 30 års kvalitetsgaranti Side 4 3) Litt om hjulsystemet Side 5 4) Profilsystemet Side 6 5) Soft-close (anbefalt tilvalg) Side 6 6) Dempebørster

Detaljer

Universell utforming flerleilighetsbygg

Universell utforming flerleilighetsbygg Byutvikling Universell utforming flerleilighetsbygg Et prosjekteringsverktøy Universell utforming Tilgjengelighet for alle INNLEDNING Innhold 00:01 00: INNLEDNING 01.02.2009 Innhold 00:01 01.02.2009 Forord

Detaljer

Gi fantasien muligheter

Gi fantasien muligheter Moelven Limtre Gi fantasien muligheter sett inn bilde Gode rom Nydalen videregående skole. Arkitekt: Link Arkitektur Innhold Om limtre 04 Hva vi leverer 06 Mange muligheter 08 Spennende løsninger 10 Limtrebruer

Detaljer

Innhold. Selskapet 4 Opplevelse 6 Prosjekter 12 Konsepter 18 Fordeler 20

Innhold. Selskapet 4 Opplevelse 6 Prosjekter 12 Konsepter 18 Fordeler 20 Luft og kjærlighet Innhold Selskapet 4 Opplevelse 6 Prosjekter 12 Konsepter 18 Fordeler 20 Selskapet Hallmaker Balkong er et selskap i Hallmaker Gruppen. Hallmaker Gruppen er et av Norges ledende konsern

Detaljer

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD 1 side 1 UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD (Sist revidert 10.05.13) Veilederen er utarbeidet november/desember 2012. Veilederen er ikke en fullstendig prosjektering etter TEK.

Detaljer

GIlje vinduer passer i både moderne og tradisjonelle miljøer.

GIlje vinduer passer i både moderne og tradisjonelle miljøer. VINDUER Alltid i rute! 2 GIlje vinduer passer i både moderne og tradisjonelle miljøer. 3 Innhold 6 7 8 10 11 12 15 16 17 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 42 60 ÅRS ERFARING GILJE PRODUKSJONSSYSTEM KVALITET

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT

SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT SETTE OPP TERRASSE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT SLIK GJØR DU DET TERRASSE MATERIALLISTE DEL 1 / 18 HVA TRENGER DU AV VERKTØY? Jordbor Vater Håndsag Metermål Slegge, hakke og spade Kapp-

Detaljer

www.tilgjengelighet.no

www.tilgjengelighet.no www.tilgjengelighet.no Rapport, juli 2015 2 Rapport www.tilgjengelighet.no Juli 2015 Bakgrunn/oppstart Det ble tatt initiativ til prosjektet Kulturby for alle i fylkeskommunens regi da Stavanger og Sandnes

Detaljer

Uteglede. Terrassegulv Plattinger Rekkverk Trapper

Uteglede. Terrassegulv Plattinger Rekkverk Trapper Uteglede Terrassegulv Plattinger Rekkverk Trapper U UTEROMSPRISEN - du kan vinne 50 000 kroner! Til deg som bygger med tre! Jeg heter Asgeir og er en av flere som sitter i juryen for Bergene Holm AS sin

Detaljer

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder 1 forord Deltakelse og likestilling Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Regjeringen legger universell

Detaljer