1. JULI 2013 NR. 13 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE KAN VI STOLE P A RELIGIONSSAMFUNNENE?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. JULI 2013 NR. 13 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE KAN VI STOLE P A RELIGIONSSAMFUNNENE?"

Transkript

1 8 VAKTTARNET 1. JULI 2013 NR. 13 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE KAN VI STOLE P A RELIGIONSSAMFUNNENE?

2 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 1. APRIL JULI 2013 NR. NR VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE Vol. 134, No. 13 Semimonthly NORWEGIAN DETTE BLADET, Vakttarnet, ærer Jehova Gud, universets Hersker. Det trøster folk med det gode budskap om at Guds himmelske rike snart skal gjøre slutt paaltdetondeog gjøre jorden til et paradis. Det styrker troen pa Jesus Kristus, som døde for at vi skulle kunne oppna evig liv, og som na hersker som Konge i Guds rike. Den engelske utgaven av dette bladet er blitt utgitt uavbrutt siden Bladet er upolitisk og bruker Bibelen som autoritet. ( Samlet opplag: PA 209 SPRAK JULY 1, 2013 FORSIDETEMA Kan vi stole p a religionssamfunnene? Hvorfor rette søkelyset mot religion? SIDE 3 Religion og PENGER 4 Religion og KRIG 5 Religion og MORAL 6 Finnes det noe religionssamfunn DU KAN STOLE P A? 7 I DETTE NUMMERET OGSA Ønsker du mer informasjon eller et gratis bibelkurs? Gainnp a eller skriv til Jehovas vitner Stenhusvej 28 DK-4300 HOLBÆK DANMARK (for DANMARK, FÆRØYENE, GRØN- LAND, ISLAND, NORGE og SVERIGE) Se fullstendig adresseliste pa Denne publikasjonen er ingen salgsartikkel. Den er utgitt som et ledd i et verdensomfattende bibelsk undervisningsarbeid som blir støttet av frivillige bidrag. Den bibeloversettelsen som brukes, er Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter studieutgave, med mindre noe annet angis. Forkortelsen NO star for Det Norske Bibelselskaps oversettelser. ( s Nøkler til et lykkelig familieliv: Hvordan fa ekteskap nummer to til afungere 8 Nærm deg Gud: Han fyller vare «hjerter i fullt mal» 11 Bibelen forandrer folks liv 12 En bibelsk samtale: Bryr Gud seg om at vi lider? 14 Svar pa bibelske spørsmal 16 LES MER P ANETT r OFTE STILTE SPØRSMAL OM JEHOVAS VITNER: Hvorfor besøker dere folk som allerede tror pagud? (Se under OM OSS OFTE STILTE SPØRSM AL) The Watchtower (ISSN ) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vakttarnet (ISSN ) utgis panorskav Jehovas vitner, Gaupeveien 24, 1914 Ytre Enebakk. Ansvarlig utgiver: Bent Arntzen. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e.v., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Med enerett. Printed in Germany. LAST NED DETTE BLADET I FORSKJELLIGE FORMATER FRA VART NETTSTED 8 VAKTT ARNET KAN VI DET STOLE ER P MULIG A AHA RELIGIONSSAMFUNNENE? ET MENINGSFYLT LIV

3 FORSIDETEMA Hvorfor rette søkelyset mot religion? Sett at du lider av en livstruende sykdom og trenger en operasjon. Du ønsker at kirurgen skal være en du kan stole helt og fullt pa, for livet ditt ligger i hans hender. Ville det ikke være fornuftig a undersøke hva slags erfaring han har? Pa lignende mate er det fornuftig a undersøke sin religion nøye. Hvis du tilhører et religionssamfunn, har du i virkeligheten lagt ditt andelige liv, ja dine utsikter til a oppnaevigliv,idetshender. Jesus fastsatte en norm som kan hjelpe oss til a vurdere religion paenobjektivm ate. Han sa: «Hvert tre kjennes pa sin egen frukt.» (Lukas 6:44) Hvilke frukter ser du hvis du undersøker en bestemt religion eller et bestemt religionssamfunn? Er lederne overdrevent opptatt av penger? Følger medlemmene bibelske prinsipper med hensyn til krig og moral? Og finnes det i det hele tatt noe religionssamfunn du kan stole pa? Vi vil oppfordre deg til a lese de neste artiklene. «Hvert tre kjennes pasin egen frukt.» Lukas6:44 1. JULI

4 Religion og penger Estelle 1 gikk regelmessig i kirken sammen med barna sine. «Jeg sa til presten at jeg hadde lyst til a lære om Bibelen», sier hun. Men han tilbød seg aldri a undervise henne. Med tiden sluttet hun a ga i kirken. Hun forteller videre: «Jeg fikk et brev fra kirken, og innholdet gikk i bunn og grunn ut pa at hvis jeg ikke kunne komme selv, kunne jeg bare sende penger. Jeg tenkte: Det er det samme for dem om jeg kommer, bare de far pengene mine.» Angelina, som alltid har vært religiøs, sier: «I min kirke sendte de rundt kollektkurven tre ganger under hver gudstjeneste, og det ble ventet at vi skulle gi noe hver gang. De bad alltid om penger. Jeg tenkte med meg selv: De har ikke Guds and.» Hvordan er det med religionssamfunnene der du bor? Legger de, direkte eller indirekte, press pa medlemmene for af ademtilagipenger?er dette i harmoni med Bibelen? HVA LÆRER BIBELEN? Jesus, kristendommens grunnlegger, sa: «Dere har fatt det for intet; gi det for intet.» (Matteus 10:8) Bibelens verdifulle budskap skal verken kjøpes eller selges for penger. Det ma være fritt tilgjengelig for alle som vil høre det. Hvordan dekket de første kristne menighetens utgifter? Enhver gav det «han [hadde] besluttet i sitt 1 Noen av navnene i denne artikkelserien er forandret. hjerte, ikke motvillig eller under tvang, for Gud elsker en glad giver». (2. Korinter 9:7) Apostelen Paulus sa: «Det var mens vi arbeidet natt og dag, for ikke a legge en dyr byrde pa noen av dere, at vi forkynte Guds gode budskap for dere.» (1. Tessaloniker 2:9) Paulus arbeidet som teltmaker for a forsørge seg selv som forkynner. Apostlenes gjerninger 18:2, 3. Hvordan bør religionssamfunnene dekke sine utgifter? HVA MED JEHOVAS VITNER? Jehovas vitner holder møtene sine i enkle lokaler som kalles Rikets sal. Hvordan blir utgiftene dekket? Jehovas vitner sender aldri rundt kollektbøsserogsenderhelleraldriutkonvolutterder de ber om pengebidrag. Alle som setter pris pa det andelige programmet, kan paendiskr em ate leggeetbidragienbøsseiriketssal. Det sier seg selv at det koster penger atrykke og sende ut dette bladet. Men du vil aldri se reklame eller annonser hvor du blir bedt om agi penger. Det som det blir lagt vekt pa, er aformidle Bibelens sannhet. Hva mener du? Er denne maten adekkeutgiftene pa i samsvar med Jesu ord og de første krist- nes eksempel? 4 VAKTT ARNET

5 Religion og krig Alberto tjenestegjorde i sitt lands væpnede styrker i nesten ti ar. Han forteller: «Feltpresten velsignet oss og sa: Gud er med dere. Men jeg tenkte: Jeg drar ut for a drepe, enda Bibelen sier: Du skal ikke slaihjel.» Ray var i marinen under den andre verdenskrig. En gang sa han til feltpresten: «Du kommer om bord og ber om seier for soldatene. Gjør ikke fienden det samme?» Feltpresten svarte at Herrens veier er uransakelige. Hvis du synes at det svaret er lite tilfredsstillende, er du ikke alene om det. HVA LÆRER BIBELEN? Jesus sa at et av de største budene Gud har gitt oss, er: «Du skal elske din neste som deg selv.» (Markus 12:31) Satte Jesus grenser for var nestekjærlighet, basert pahvorv ar neste bor, eller hvilken nasjonalitet han har? Nei. Han sa til sine disipler: «Av dette skal alle vite at dere er mine disipler, om dere har innbyrdes kjærlighet.» (Johannes 13:34, 35) Den kjærligheten de viste hverandre, skulle være sa spesiell at den ville være et kjennetegn. De ville heller gi sitt liv for hverandre enn a ta andres liv. De første kristne levde i samsvar med Jesu ord. Et religionsleksikon sier: «De tidlige kirkefedrene, blant andre Tertullian og Origenes, stadfestet at de kristne ikke kunne ta menneskeliv,etprinsippsomgjordeatdeikkevarmed i den romerske hæren.» The Encyclopedia of Religion. HVA MED JEHOVAS VITNER? Ettersom det er Jehovas vitner i omtrent hvert eneste land pa jorden, befinner de enkelte vitnene seg pa begge sider i nasjonenes konflikter. De gjør imidlertid sitt beste for at kjærlighet fortsatt skal være deres kjennetegn. Vi kan nevne et eksempel: Under den etniske konflikten mellom hutuer og tutsier i Rwanda i Har religiøse ledere lært sine tilhengere aviseektekristen kjærlighet? 1994 var Jehovas vitner fullstendig nøytrale. Vitner fra den ene stammen skjulte vitner fra den andre, ofte med stor fare for sitt eget liv. Da to vitner som var hutuer og hadde skjult noen brødre som var tutsier, ble tatt, sa hutumilitsen Interahamwe: «Dere ma dø fordi dere har hjulpet tutsier med a rømme.» Tragisk nok ble begge hutuene drept. Johannes 15:13. Hva mener du? Handler Jehovas vitner i samsvar med Jesu ord om selvoppofrende kjærlighet? 1. JULI Based on U.S. Army photo

6 Religion og moral «Jeg gikk pa høyskolen sammen med mange som sa de var religiøse», forteller Sylvia, som arbeider i helsevesenet. «Men de jukset paprøver og brukte stoff. Religionen deres hadde ikke noe a si for hvordan de levde.» En mann som heter Lionel, sier: «Kollegene mine lyver og sykmelder seg nar de i virkeligheten ikke er syke. Religion er noe de har, men ikke tar i bruk som et møbel som bare er til pynt.» Religion øver ikke noen sterk positiv innflytelse pa moralen til folk flest. Mange i dag har «en ytre form for gudhengivenhet, men viser seg falske nar det gjelder dens kraft». (2. Timoteus 3:5) Deres religiøse ledere har ikke vært gode eksempler. De har heller ikke gitt sine menigheter den veiledningen de trenger for aleveetmoralsk rent liv. Det er ikke rart at mange tror at Gud ikke bryr seg om hvordan de lever. HVA LÆRER BIBELEN? Bibelen viser at Gud har følelser, og at han virkelig bryr seg om hvordan vi lever. Nar israelittene i gammel tid gjorde opprør mot ham, saret de ham. (Salme 78:40) Men det er stor «glede i himmelen» nar noen oppriktig angrer det gale de har gjort. (Lukas 15:7) Nar de lærer asette pris pav ar himmelske Fars vakre egenskaper, vil deres kjærlighet til ham vokse og motivere dem til a elske det han elsker, og hate det han hater. Amos5:15. HVA MED JEHOVAS VITNER? Jehovas vitner «fremmer sterke familieband og gjør folk til arbeidsomme og ærlige borgere», skriver avisen Deseret News, som kommer ut i Salt Lake City i Utah. Avisen skriver videre: «Medlemmene har tro p ahøyemoral- Har religiøse ledere hjulpet sine menigheter til afølgeguds moralnormer? normer. De mener at røyking, alkohol- og narkotikamisbruk, gambling, løse seksuelle forbindelser og homoseksuelle handlinger er andelig nedbrytende.» Hvordan er det til hjelp for Jehovas vitner at de lærer om Guds egenskaper? «Svindel er utbredt i helsevesenet», sier Sylvia, som er sitert tidligere. «Det ville være lett a følge mengden. Men det at jeg vet hvordan Jehova 1 ser padette, hjelper meg til a gjøre det som er rett. Jeg er glad og tilfreds og har indre ro.» Sylvia er overbevist om at hun har fatt et bedre liv fordi hun lever i samsvar med sin religiøse overbevisning. 1 Jehova er Guds navn ifølge Bibelen. 6 VAKTT ARNET

7 Finnes det noe religionssamfunn du kan stole p a? Hvorforikkespørrenoen Jehovas vitner om hva det er som gjør at de stoler pa sitt religionssamfunn? Hvis du er blitt skuffet over et bestemt religionssamfunn, har du kanskje vondt for astolep anoe religionssamfunnidetheletatt.menduskalvite at det finnes et slikt samfunn som det er verdt a stole pa. Da Jesus var her pajorden,samlethanen gruppe trofaste tilhengere og lærte dem aleveetter Guds normer. Det finnes fortsatt noen som vir- kelig følger Jesus rettskafne mennesker som gar inn for a leve etter kristne normer. Hvor kan du finne dem? Estelle, som er omtalt i en tidligere artikkel, sier: «Jeg fikk endelig lære om Bibelen da jeg begynte a studere sammen med Jehovas vitner. Det gikk ikke lang tid før jeg begynte aforst adetsomst ar i Johannes 8:32: Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» Ray, som ogsa er omtalt tidligere, sier: «Ved a studere Bibelen sammen med Jehovas vitner lærte jeg at Gud ikke er ansvarlig for menneskenes lidelser. Jeg ble glad for alæreatselvomgudhargod grunn til a tillate det onde na, har han lovt at han snart skal fjerne det.» Det er naturlig nok vanskelig ag a mot strømmen ienverdenfullavd arlige moralnormer. Men det er mulig. Mange vil gjerne ha hjelp til aforst a Bibelen og leve etter den. Det er derfor Jehovas vitner leder gratis hjemmebibelstudier med millioner av mennesker verden over. Hver uke er det mange som far vite hva Bibelen egentlig lærer. Som følge av det far de et nært forhold til sin Skaper og oppnar et lykkeligere liv. 1 Hvorfor ikke spørre noen Jehovas vitner om hva det er som gjør at de stoler pa sitt religionssamfunn, neste gang du treffer noen av dem? Finn ut om det er samsvar mellom liv og lære hos dem. Sa kan du selv ta stilling til om det finnes et religionssamfunn du kan stole pa. ˇ 1 Du finner flere opplysninger i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner. 1. JULI

8 NØKLER TIL ET LYKKELIG FAMILIELIV Hvordan fa ekteskap nummer to til afungere HERMAN: 1 «Min første kone døde av kreft etter at vi hadde vært gift i 34 ar. Jeg giftet meg pa nytt, og min nye kone, Linda, følte at jeg alltid sammenlignet henne med min første kone. Det gjorde ikke saken bedre at gamle venner ofte snakket om min avdøde kones fine egenskaper, og det syntes ikke Linda var noe hyggelig.» LINDA: «Etter at Herman og jeg hadde giftet oss, følte jeg at jeg levde i skyggen av hans første kone. Hun var sagodtlikt,behagelig a være sammen med og alltid elegant. Av og til lurer jeg pa om jeg noen gang kommer til ast ahamlikenær som hun gjorde.» Herman og Linda er glad for at de har funnet hverandre. Linda, som ble skilt fra den første mannen sin, kaller til og med Herman sin «ridder i skinnende rustning». Men som de begge er klar over, kan ekteskap nummer to by pa andre utfordringer enn ekteskap nummer en. 2 1 Navnene er forandret. 2 Det er naturligvis stor forskjell pa a miste sin ektefelle i døden og a miste sin ektefelle som følge av skilsmisse. Denne artikkelen er skrevet for a hjelpe personer i begge disse situasjonene til a lykkes i et nytt ekteskap. Hvis du har giftet deg igjen, hva tenker du da om det nye ekteskapet ditt? Tamara, som giftet seg pa nytt tre ar etter at hun ble skilt, sier: «Nar du gifter deg første gang, har du denne spesielle følelsen av at ekteskapet ditt kommer til a vare livet ut. Men nar det gjelder ekteskap nummer to, har du kanskje ikke den samme følelsen, for du har alltid i bakhodet at det første ekteskapet tok slutt.» Mange par har ikke desto mindre funnet dyp og varig lykke i sitt andre ekteskap. De har lyktes. Det samme kan du! Hvordan? Tenk over tre vanlige 8 VAKTT ARNET

9 utfordringer og hvordan Bibelens prinsipper kan hjelpe deg til atakledem. 1 UTFORDRING 1: DU KJEMPER FOR AT DITT NAVÆRENDE EKTESKAP IKKE SKAL BLI STILT I SKYGGEN AV ET TIDLIGERE EKTESKAP. «Jeg kan jo ikke bare viske ut minnene fra det første ekteskapet mitt, spesielt ikke nar vi reiser pa ferie til de samme stedene som eksmannen min og jeg reiste til», sier Ellen, som bor i Sør-Afrika. «Noen ganger sammenligner jeg min naværende mann med min forrige.» Pa den annen side: Hvis det er ektefellen din som har vært gift før, synes du kanskje det er sarende hvis han eller hun ofte snakker om det forrige ekteskapet. FORSLAG: Godta det faktum at det er urealistisk a forvente at du og ektefellen din bare skal glemme et tidligere ekteskap, særlig hvis det varte i mange ar. Ja, noen innrømmer at de ved en feiltagelse har brukt den forrige ektefellens navn pa den de er gift med na! Hvordan kan du takle en slik situasjon? «Prøv aforst a hverandre», er det radet Bibelen gir. 1. Peter 3:8, Easy-to-Read-Version. Ikke la sjalusi fadegtil a nekte ektefellen din a snakke om sitt tidligere ekteskap. Hvis han eller hun føler behov for a snakke om sin første ektefelle og ting de gjorde sammen, sa vær villig til alytteog vis forstaelse. Vær ikke for snar til a trekke den slutning at du blir sammenlignet med den første ektefellen. «Kaitlyn, som jeg er gift med na, har aldri sett padet a snakke om min første kone som tabu», sier Ian, som giftet seg panyttforti ar siden. «Hun har heller sett det som en mulighet til aforst ahvordan jeg er blitt den jeg er i dag.» Det kan til og med være at slike samtaler kan styrke vennskapet mellom deg og din nye ektefelle. Fokuser padinn aværende ektefelles unike og positive egenskaper. Det er sant at han eller hun kanskje ikke har de samme egenskapene eller evnene som din tidligere ektefelle. Men han eller hun utmerker seg sikkert paandreomr ader. Styrk derfor forholdet til din naværende ektefelle, «ikke i sam- 1 I artikkelserien «Stefamilier som far det til hvordan?» i Vakn opp! for april 2012 (utgitt av Jehovas vitner) finner du flere opplysninger om utfordringer ved a oppdra stebarn. menligning med» den andre, men ved atenkep aog sette pris pa det du liker ved ham eller henne. (Galaterne 6:4) Edmond, som har vært gift to ganger, sier det slik: «Akkurat som to vennskap aldri er helt like, er heller aldri to ekteskap helt like.» Hva kan du gjøre for at det skal være likevekt mellom de gode minnene fra ditt første ekteskap og det livet du naharbegyntp a sammen med din nye ektefelle? «Jeg forklarte en gang min kone at det første ekteskapet mitt var som en vakker bok skrevet av min første kone og meg», sier Jared. «Av og til kan jeg apne den boken, lese i den og tenke tilbake pa de gode opplevelsene vi hadde sammen. Men jeg lever ikke i den boken. Nei, min kone og jeg skriver var egen bok sammen, og det er i den jeg nale- ver et lykkelig liv.» PRØV DETTE: Spør ektefellen din om han eller hun føler seg ille til mote nar dere kommer inn padet første ekteskapet. Prøv a finne ut nar det kan være best alavære a komme inn padet. UTFORDRING 2: DU SYNES DET ER VANSKELIG AOMG AS GAMLE VENNER SOM IKKE KJENNER DIN NYE EKTEFELLE. «I en periode etter at vi hadde giftet oss, følte min kone at noen av mine venner analyserte og vurderte henne», sier Javier, som giftet seg igjen seks ar etter at han ble skilt. Leo opplevde noe lignende. Han sier: «Noen fortalte min kone hvor glad de hadde vært i den første mannen hennes, og hvor høyt de savnet ham og det mens jeg hørte pa!» FORSLAG: Prøv a sette dere inn i hvordan vennene deres føler det. «Jeg tror gamle venner noen ganger synes det er veldig vanskelig og rart a skulle være sammen med noen som er bare halvparten av det paret de kjente før», sier Ian, som er sitert tidligere. Vær derfor rimelig og vis all mildhet overfor alle mennesker. (Titus 3:2) La venner og familie fatidtil a tilpasse seg. Situasjonen har forandret seg, og det samme kan skje med forholdet til vennene dine. Javier, som er sitert tidligere, sier at han og hans kone etter hvert har gjenoppfrisket gamle vennskap. «Men som ektepar prøver vi ogsa af a nye venner», tilføyer han, «og det har hjulpet oss.» 1. JULI

10 Skap nye minner som knytter dere sammen som ektepar Ta hensyn til din ektefelles følelser nar dere er sammen med gamle venner. Hvis det for eksempel blir snakk om ditt første ekteskap, saværtakt- full og vis god dømmekraft, slik at den du naer gift med, ikke føler seg utenfor. «Hvis noen taler uten a tenke», sier et bibelsk ordsprak, «kan ordene sare som et sverd. Men en som er klok, er forsiktig med hva han sier. Ordene hans kan lege de sa- rene.» Ordsprakene 12:18, Holy Bible Easy-to-Read Version. PRØV DETTE: Forutse sosiale arrangementer der det kan oppsta pinlige situasjoner for deg eller ektefellen din. Snakk paforh and om hvordan dere best kan takle venners spørsmal og kommentarer om det første ekteskapet. UTFORDRING 3: DU SYNES DET ER VANSKELIG ASTOLEP ADINNYE EKTEFELLE FORDI DEN FØRSTE VAR ILLOJAL. «Jeg var livredd for a bli sviktet en gang til», sier Andrew, som ble forlatt av sin første kone. Senere giftet han seg med sin naværende kone, Riley. «Jeg lurteoftep a om jeg noen gang kunne bli like bra som Rileys første mann. Jeg var til og med redd for at hun ville tenke at jeg ikke var bra nok, og sag a fra meg til fordel for en annen.» FORSLAG: Snakk apent med ektefellen din om dine bekymringer. «Planer blir gjort til intet der hvor det ikke er fortrolig samtale», sier Bibelen. (Ordsprakene 15:22) Fortrolige samtaler hjalp Andrew og Riley til astolep a hverandre. «Jeg forsikret Riley om at jeg aldri ville ty til skilsmisse som en enkel løsning hvis det skulle oppstaproble- mer», sier Andrew, «og Riley forsikret meg om det samme. Etter hvert har jeg lært a stole helt og fullt pa henne.» Hvis den du naergiftmed,blebedrattisittførste ekteskap, bør du ta bevisste skritt for agjøredeg fortjent til hans eller hennes tillit. Michel og Sabine, for eksempel, som begge hadde en skilsmisse bak seg, ble enige om a fortelle hverandre det hvis de hadde kontakt med sin tidligere ektefelle. «Det at vi hadde denne avtalen, gjorde at vi følte oss trygge», sier Sabine. Efeserne 4:25. PRØV DETTE: Begrens private samtaler med en av det annet kjønn, enten de foregar direkte, over telefon eller pa nett. Mange som har giftet seg pa nytt, har fatt et lykkelig ekteskap, og det kan du ogsaf a. Tross alt kjenner du deg selv bedre na enn første gang du giftet deg. «Jeg har fatt det veldig godt sammen med Riley», sier Andrew. «Etter 13 ars ekteskap har vi et svært nært forhold et forhold som vi ikke vil ødelegge for alt i verden.» ˇ SPØRDEGSELV... ˇ Hvilke egenskaper setter jeg spesielt stor pris p a hos min ektefelle? ˇ Hvis det skulle bli snakk om detførsteekteskapetmitt,hvordan kan jeg da vise at jeg tar hensyn til min nye ektefelles følelser? 10 VAKTT ARNET

11 NÆRM DEG GUD Han fyller vare «hjerter i fullt mal» Bryr Jehova seg egentlig om oss mennesker, eller er han ufølsom overfor vare vanskeligheter? Bibelen gir et hjertevarmende svar pa det spørsmalet. Jehova bryr seg virkelig om oss, og han vil at vi skal glede oss over livet. Hver dag lar han mennesker selv de mest utakknemlige fa nyte godt av hans store godhet. Tenk over hva apostelen Paulus sa. Les Apostlenes gjerninger 14:16, 17. Da Paulus snakket til noen i byen Lystra som ikke tilbad Gud, sa han: «I de generasjoner som er gatt, har han tillatt alle nasjonene ag asineegne veier, selv om han slett ikke har latt seg uten vitnesbyrd, idet han har gjort godt og gitt dere regn fra himmelen og fruktbare tider og fylt deres hjerter i fullt mal med føde og glede.» Hva betydde disse ordene for Paulus tilhørere? Det var ikke vanskelig for innbyggerne i Lystra aforst a at dette var sant. De tilhørte et jordbrukssamfunn og bodde i et fruktbart og vannrikt omrade. Men som Paulus minnet dem om, er det Gud som gir regn og fruktbare tider. Hver gang de høstet inn en stor avling og spiste et velsmakende maltid, erfarte de Guds godhet. Paulus ord til innbyggerne i Lystra lærer oss flere viktige sannheter om Jehova Gud. Jehova har gitt oss en fri vilje. Legg merke til at Jehova har tillatt mennesker av alle nasjoner «ag a sine egne veier». Et oppslagsverk for bibeloversettere sier at dette uttrykket kan bety «ag a der de ville», eller «agjøredetdeselvsyntesvar best». (A Handbook on the Acts of the Apostles) Jehova tvinger ingen til atilbeham.hanhargitt ossenfrivilje evnentilavelgev ar egen mate alevep a. 5. Mosebok 30:19. Jehovavilatviskalkjenneham.Han har ikke «latt seg uten vitnesbyrd», sa Paulus. Det nevnte oppslagsverket forklarer at disse ordene kan gjengis slik: «Han har tydelig vist mennesker hva slags Gud han er.» Det han har skapt, er et kraftig vitnesbyrd om hans «usynlige egenskaper», deriblant hans godhet, visdom, makt og kjærlighet. (Romerne 1:20) Og i Bibelen har Jehova apenbart mye mer om seg selv. (2. Timoteus 3: 16, 17) Er det ikke tydelig at han vil at vi skal kjenne ham? Hver dag lar Gud mennesker selv de mest utakknemlige fanytegodtavhansstoregodhet Jehovavilatviskalværelykkelige.Han fyller vare «hjerter i fullt mal med føde og glede», sa Paulus. Ogsa de som ikke tror pajehova,kan glede seg over god mat og oppna et visst mal av lykke i livet. Gud ønsker imidlertid at vi skal oppna ekte og varig lykke. Det er bare mulig hvis vi lærer sannheten om ham og lever etter den. Salme 144:15; Matteus 5:3. Vi nyter alle godt av Jehovas godhet hver eneste dag. Hvorfor ikke lære mer om hvordan du kan vise din takknemlighet mot den Gud som fyller ditt hjerte «i fullt mal med føde og glede»? ˇ FORSLAG TIL BIBELLESNING I JULI Apostlenes gjerninger 11 28

12 BIBELEN FORANDRER FOLKS LIV «Jeg føler ikke lenger at jeg ma forandre verden» FORTALT AV JUKKA SYLGREN FØDT: 1966 HJEMLAND: FINLAND BAKGRUNN: SOSIAL AKTIVIST Animalia MIN FORTID: Jeg har vært glad i naturen helt fra jeg var barn. Familien var drog ofte pa utflukter til de spennende skogene og de vakre sjøene rundt hjembyen var, Jyvas- kyla, i Midt-Finland. Jeg er ogsa veldig glad i dyr. Som barn ville jeg holde rundt hver eneste hund og katt jeg sa! Etter hvert som jeg ble eldre, reagerte jeg pahvordan mange ofte mishandler dyrene. Med tiden meldte jeg meg inn i en dyrevernorganisasjon, hvor jeg traff likesinnete. Vi kjempet aktivt for dyrenes rettigheter. Vi delte ut informasjon og arrangerte protestmarsjer og demonstrasjoner mot pelsforretninger og laboratorier som drev med dyreforsøk. Vi opprettet ogsa en ny dyrevernorganisasjon. Fordivibrukteradikalemetoderfor a fremme var sak, fikk vi ofte problemer med myndighetene. Jeg ble arrestert og saksøkt flere ganger. I tillegg til at jeg var bekymret for dyrene, var jeg opptatt av andre problemer i verden. Etter hvert ble jeg engasjert i en rekke organisasjoner, deriblant Amnesty International og Greenpeace. Jeg satte alt inn pa a støtte deres sak. Jeg gjorde meg til talsmann for de fattige, dem som sultet, og andre som var uheldig stilt. Men etter hvert innsa jeg at jeg ikke ville klare aforandre verden. Disse organisasjonene klarte nok arettep a noen fa, mindre problemer, men det virket som om de store problemene bare ble enda større. Det var som om onde krefter hadde overtatt styringen i hele verden og ingen brydde seg om noe som helst. Jeg følte meg helt maktesløs. HVORDAN BIBELEN FORANDRET MITT LIV: Jeg var lei meg fordi jeg følte meg sa hjelpeløs. Jeg begynte atenkep a Gud og pa Bibelen. Jeg hadde studert Bibelen sammen med Jehovas vitner tidligere. Jeg satte pris pa at vitnene 12 VAKTT ARNET

13 var vennlige og viste meg personlig interesse, men den gang var jeg ikke klar til aforandremin livsførsel. Na var situasjonen annerledes. Jeg fant fram Bibelen og begynte a lese den. Den viste seg aværesombalsamfors arene mine. Jeg la merke til at det star mange steder i Bibelen at vi ma ha omsorg for dyrene. I Ordsprakene 12: 10 star det for eksempel at «gode mennesker tar vare pa dyrene sine». (Good News Translation) Jeg skjønte ogsa at det ikke er Gud som er arsaken til verdens problemer. Det er snarere slik at problemene er blitt verre fordi de fleste ikke lar seg lede av Gud. Det jeg lærte om Jehovas kjærlighet og langmodighet, gjorde dypt inntrykk pameg. Salme 103:8 14. Pa denne tiden fant jeg en kupong hvor det stod at man kunne bestille boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, og jeg sendte den inn. Etter kort tid kom det et ektepar hjem til meg og tilbød meg et bibelstudium, og jeg tok imot tilbudet. Jeg begynte ogsa ag ap a møter i Rikets sal. Etter hvert begynte Bibelens sannhet asl a rot i hjertet mitt. Takket være Bibelen klarte jeg agjøremange forandringer. Jeg sluttet a røyke og drikke. Jeg gikk inn for a se mer velstelt ut og begynte a bruke et penere sprak. Og jeg forandret holdning til myndighetene. (Romerne 13:1) Jeg hadde hatt et noksaliberaltsynp amoral,menn alajegogs a min umoralske livsstil bak meg. Den forandringen som det var vanskeligst for meg aforeta,var akorrigeremittsynp aorganisasjoner som kjemper for menneskers og dyrs rettigheter. Det skjedde ikke over natten. I begynnelsen følte jeg at jeg ville svikte disse organisasjonene hvis jeg meldte meg ut. Men jeg forstod etter hvert at Guds rike er det eneste virkelige hap for var verden. Jeg bestemte meg for ag ainnfor a støtte dette riket og ahjelpeandretil alæreom det. Matteus 6:33. HVORDAN LIVET ER BEDRE NA: Som aktivist pleide jeg a dele folk inn i to kategorier gode og onde og jeg var rede til aaksjoneremotdem som jeg mente var onde. Men takket være Bibelenfølerjegikkelengeretsterkthatmotnoen. Jeg forsøker a vise alle mennesker kristen kjærlighet. (Matteus 5:44) Det gjør jeg blant annet ved a forkynne det gode budskap om Guds rike. Det er et arbeid som fremmer fred og lykke og gir folk et virkelig hap. Jeg har oppnaddfredisinnetved a legge alt i Jehovas hender. Jeg er overbevist om at han, Skaperen, ikke i all evighet vil tillate at dyr og mennesker blir darlig behandlet, og at han heller ikke vil tillate at jorden, som er savakker,blirøde- lagt. Ved sitt rike vil han tvert imot om kort tid rette opp all den skaden som har skjedd. (Jesaja 11:1 9) Jeg gleder meg virkelig, ikke bare over a kjenne disse sannhetene, men ogsaover a kunne hjelpe andre til avisetrop a dem. Jeg føler ikke lenger at jeg ma forandre verden. ˇ 1. JULI

14 EN BIBELSK SAMTALE Bryr Gud seg om at vi lider? Dette er et eksempel pa hvordanensamtalekan foregan ar et av Jehovas vitner kommer padøren. La oss si at en som heter Miriam, har ringt pahos en som heter Sofie. HVORDAN KUNNE HAN LA DET SKJE? Miriam: I dag deler jeg ut denne trykksaken til alle her i nabolaget. Den heter Er det mulig a finne sannheten? Vær sagod! Sofie: Har det noe med religion agjøre? Miriam: Ja. Legg merke til de seks spørsmalene her paforsiden.hvilketavdem... Sofie: Et øyeblikk! Det er bare bortkastet tid a snakke med meg. Miriam: Hvorforsierdudet? Sofie: For a si det som det er jeg vet ikke om jeg i det hele tatt tror pagud. Miriam: Nei vel. Det er fint at du sier det som det er. Men kan jeg faspørreomduhartroddp a Gud før? Sofie: Ja, som barn var jeg av og til med i kirken. Men det er jo lenge siden. Miriam: Jeg forstar. Jeg er ikke kommet for a patvinge deg min tro. Jeg er bare litt nysgjerrig. Var det noe bestemt som fikk deg til atvilep aat det finnes en Gud? Sofie: Ja.Morenminbleutsattforenbilulykke for 17 ar siden. Miriam: A, det var leit a høre. Ble hun skadet? Sofie: Ja. Hun ble lam etter ulykken. Miriam: Noe safryktelig!dum aværehelt knust. Sofie: Ja, jeg er det. Jeg kan ikke noe for det, men jeg tenker: Hvis Gud finnes, hvordan kunne handaladetteskje?hvorforlarhanosshadets a vondt? ER DET GALT A SPØRRE HVORFOR? Miriam: Det er bare naturlig aføledets ann, og jeg skjønner godt at du stiller slike spørsmal. Nar vi lider, er det helt normalt aspørrehvorfor. Ogsanoentrofastemennogkvinneribibelsktid gjorde det! Sofie: A? Miriam: Ja. Kan jeg fa vise deg et eksempel fra Bibelen? Sofie: Det kan du godt. Miriam: Legg merke til hva en av Guds profeter spurte Gud om. Det star her i Habakkuk, kapittel 1, versene 2 og 3: «Hvor lenge, Jehova, ma jeg skrike om hjelp uten at du hører? Hvor lenge skal jeg rope til deg om bistand pa grunn av vold uten at du frelser? Hvorfor lar du meg se det som er skadelig?» Ligner disse spørsmalene noe av det du har spurt om? Sofie: Ja, faktisk. Miriam: Gud bebreidet ikke profeten at han spurte om dette, og han sa heller ikke at han bare trengte mer tro. Sofie: Det var interessant. GUD HATER LIDELSER Miriam: Bibelen lærer at Gud ser at vi lider, og at han bryr seg om det. Sofie: Hvordan da? Miriam: La meg vise deg et eksempel her i 2. Mosebok 3:7. Kanskje du har lyst til a lese det verset? Sofie: Greit. «Og Jehova tilføyde: Jeg har virkelig sett nøden hos mitt folk, som er i Egypt, og jeg har hørt deres rop pa grunn av dem som driver dem til arbeidet; for jeg kjenner godt til de smerter de lider.» Miriam: Takk skal du ha. Synes du at dette verset viser at Gud ser det nar hans folk lider? Sofie: Ja, det ser sann ut. 14 VAKTT ARNET

15 Miriam: Og han har ikke bare en svak anelse om hva som skjer. Se pa den siste delen av dette verset en gang til. Gud sa: «Jeg kjenner godt til de smerter de lider.» Høres det ut som om disse ordene kommer fra en kald og ufølsom Gud? Sofie: Egentlig ikke. Miriam: En ting er naturligvis a legge merke til at noe skjer. Noe helt annet er abliberørtavdet ahafølelseridenforbindelse. Sofie: Det er sant. Miriam: La oss se pa et annet tilfelle da Guds folk hadde det vondt. Det kan vi lese om i Jesaja 63:9. I den første delen av verset star det: «I all deres trengsel var det en trengsel for ham.» Hva synes du? Viser dette at Gud ble berørt av at hans folk led? Sofie: Ja, egentlig gjør det jo det. Miriam: Faktum er at Gud virkelig bryr seg om oss og hater at vi har det vondt. Nar vi lider, lider hansammenmedoss. HVORFOR HAR HAN VENTET SALENGE? Miriam: Før jeg gar, er det bare en ting til jeg har lyst til avisedeg. Sofie: Ja? Miriam: Tenk over det Bibelen lærer oss om den kraft, eller makt, Gud har. Jeg tenker panoe som star i Jeremia 10:12. Vil du lese det ogsa? Sofie: Ja. Her star det: «Han er den som dannet jorden ved sin kraft, den som grunnfestet det fruktbare land ved sin visdom, og den som ved sin forstand spente ut himlene.» Miriam: Takk skal du ha. La oss se litt nærmere pa dette verset. Ville ikke Gud trenge stor kraft for a skape det veldige universet og alt som finnes idet? Sofie: Absolutt. Miriam: Hvis Gud har kraft til askapealtomkring oss, burde vi ikke da kunne vente at han ogsaharmakttil a ha kontroll over sitt skaperverk? Sofie: Jo. Miriam: Tenk pa moren din. Hvorfor plager det deg a se henne lide? Sofie: Fordi jeg er sa glad i henne. Hun er jo moren min. Miriam: Og ville du ikke ha gjort henne frisk her og na hvis du hadde kunnet? Sofie: Selvfølgelig. Miriam: Tenk pa hva det betyr. Bibelen lærer at Gud legger merke til vare lidelser, at han føler med oss, og at han har stor makt. Kan du da forestille deg hvor stor selvkontroll det kreves av Gud a ikke gripe inn for agjøresluttp av are lidelser med en gang? Sofie: Det har jeg aldri tenkt pa. Miriam: Kan han ha god grunn til aventemed agripeinnforagjøresluttp a problemene vare? 1 Sofie: Hmm, kanskje det... Miriam: Kan jeg fakommetilbakeogvisedeg Bibelens svar pa det spørsmalet? Er du hjemme pa denne tiden neste uke? Sofie: Ja, det tror jeg. Miriam: Fint! Jeg heter forresten Miriam. Sofie: Og jeg heter Sofie. Miriam: Da ses vi til uken, Sofie. 2 ˇ 1 Flere opplysninger finnes i kapittel 11 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner. 2 En senere artikkel i denne serien vil drøfte hvorfor Gud tillater lidelser. ErdetnoebestemtiBibelenduharlurtp a? Er du nysgjerrig pa hva Jehovas vitner tror, eller pa hva som skiller dem fra andre religioner? Da kan du spørre om det neste gang du snakker med et av Jehovas vitner. Han eller hun vil gjerne svare paspørsm alene dine. 1. JULI

16 SVAR P ABIBELSKESPØRSM AL Er det mulig aleveevig? Det første menneske, Adam, levde i flere hundre ar. Men til slutt døde han. Siden har menneskene pamangem ater forsøkt a unnga aldringsprosessen. Likevel er det ingen som har unnsluppet døden. Hvorfor ikke? Adam ble gammel og døde fordi han syndet ved a være ulydig mot Gud. Vi blir gamle fordi vi har arvet synden fra Adam og den straffen som fulgte med synden, nemlig døden. Les 1. Mosebok 5:5; Romerne 5:12. Hvis vi skal fa evig liv, trenger vi noen som kan betale en løsepenge for oss. (Job 33:24, 25) En løsepenge er det som mabetalesfor af afrigitt noen, og i vart tilfelle trenger vi a bli løskjøpt fra døden. (2. Mosebok 21:29, 30) Jesus betalte løsesummen da han døde for oss. Les Johannes 3:16. Hvordan kan vi fa evig liv? Det er ikke alle som kommer til ablibefriddfor sykdom og aldring. Sannheten er at de som i likhet med Adam er ulydige mot Gud, vil miste den gave det er aleve.deterbaredesomf ar sine synder tilgitt, som far leve evig. Les Jesaja 33:24; 35:3 6. Vi magjørenoefor af atilgivelse.vim alære mer om Gud ved a studere hans Ord, Bibelen. Den lærer oss hvordan vi kan fa et bedre liv, og ogsa hvordan vi kan fa Guds godkjennelse og oppna evig liv. Les Johannes 17:3; Apostlenes gjerninger 3:19. Hvakanutfrioss fra døden? Flere opplysninger finnes i kapittel 3 i denne boken, utgitt av Jehovas vitner LES SVARENE PAFLERE BIBELSKE SPØRSMAL PANETT HVAERDET BIBELEN egentlig LÆRER? s n o Last ned dette bladet og tidligere numre gratis p Nettbibel tilgjengelig pa cirka 50 sprak Gainnp a eller skann koden wp13 07/01-N

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Kurskveld 10: Hva med fremtiden?

Kurskveld 10: Hva med fremtiden? Kurskveld 10: Hva med fremtiden? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Velkommen Velkommen til den siste meg@gud-samlingen. Det er trist, ikke sant?

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen.

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. En BIBELSK Menighet. Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. Guds plan med menigheten, er at den skal være en familie med omsorg og hjelp, og et sted hvor

Detaljer

PROGRAM ETTERLIGN JESUS! 2015 Jehovas vitners stevne

PROGRAM ETTERLIGN JESUS! 2015 Jehovas vitners stevne PROGRAM ETTERLIGN JESUS! 2015 Jehovas vitners stevne FREDAG «Lær av meg» MATTEUS 11:29 FORMIDDAG 9.20 Musikk 9.30 Sang nr. 5 og bønn 9.40 ORDSTYRERENS TALE: Etterlign Jesus hvorfor og hvordan? (Lukas 6:40)

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord.

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelen GUDS Ord. Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelens bøker og brever,- hvor flere forskjellige personer har skrevet de ned,- så var det Den Hellige Ånd som dirigerte

Detaljer

Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen.

Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen. DÅPEN. Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen. Ingen mennesker har funnet på sannheten om den bibelske dåp, hverken pinsevenner eller andre venner, men som vi skal se senere i dette emne,

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! 2 Dedikasjon Til de som oppriktig, ærlig og fordomsfritt søker sannheten! Det evige budskap! 3 Innhold Spørsmål før du leser 4 Rett til poenget

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha)

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha) BUDDHISMEN. Buddhismen er en religion som oppstod i Nord-India for nesten 2500 år siden. I dag er det cirka 550 millioner buddhister i verden. Det er den 4. største religionen i verden. Kartet viser hvor

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Rom 7, 19 19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Vers 15 lød slik: "Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg". Når Paulus nå gjentar det

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Velg GODE RELASJONER med andre

Velg GODE RELASJONER med andre F R I G J Ordne mine relasjoner R T tilgi dem som har såret meg og gjøre godt igjen for skade jeg har påført andre, med mindre det ikke skader dem eller andre. Salige er de barmhjertige. Salige er de som

Detaljer

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT 1 Jesus Kristi Lignelse # 9 Senneps Sæd. 30 november 2003. Pastor Brian Kocourek. Matt 13, 31-32 Også denne lignelsen la han fram: "Himmelriket kan lignes med et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Gå fram med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt.

Gå fram med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt. Gå fram med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt. (Dette er ikke noen fullstendig utskrift av talen, men en del av de punktene som ble tatt opp) Er det lengesiden noen har

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig Å være og gjøre rettferdig Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig det slik: Hele Guds herredømme bygger på rettferdighet. I Salmenes bok beskrives Rettferdighet og rett er Hans trones grunnvoll. (Sal. 97, 2)

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

3. søndag i fastetiden 2016. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 22. kapitlet.

3. søndag i fastetiden 2016. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 22. kapitlet. 3. søndag i fastetiden 2016 Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 22. kapitlet. Jesus sa til disiplene: Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

ET GODT BUDSKAP FRA GUD!

ET GODT BUDSKAP FRA GUD! ET GODT BUDSKAP FRA GUD! Hvordan fa fullt utbytte av denne brosjyren: Denne brosjyren vil hjelpe deg til å lære direkte fra Guds Ord, Bibelen. Henvisningene i slutten av hvert avsnitt viser hvor i Bibelen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge Å lytte til Guds stemme Kristin L. Berge 1 Teste ordet Du skal teste det du hører opp mot dette: 1. Er det i tråd med bibelen? 2. Kjenner du fred for det? Rom. 8:16 3. Test det opp mot andre? 4. Gir det

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer