Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham."

Transkript

1 Å SE OG HØRE GUD INNLEDNING Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. 1 Jeg har valgt å stille spørsmålet: Kan vi tale dersom vi ikke har sett og hørt? Det spørsmålet kan det være minst to svar på. Vi kan f. eks. si: Selvfølgelig kan vi det. Da blir spørsmålet: Hva taler vi om dersom vi ikke har sett og hørt noe eller i denne sammenheng Gud?.og har talen (eller forkynnelsen) da noen hensikt? Hvis vi velger å svare nei vi kan ikke tale dersom vi ikke har sett og hørt så må vi, og det har sikkert alle pastorer personlig erfaring med, likevel tale i kraft av den tjeneste vi står i. Vi skal vende tilbake til spørsmålene i samtale senere, men jeg har valgt å jobbe videre ut fra følgende påstand: Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham. En slik påstand kan virke skremmende, men da kan det være godt å minne om at Gud åpenbarer seg på svært mange måter, og det er det dette lille bibelstudiet handler om. Paulus sitt vitnesbyrd om å se stykkevis tror jeg er overførbart på et hvert menneskes Gudsåpenbaring. Det betyr at vi alle har et stykke igjen til en åpenbaring av Gud i hele hans velde. 1. Hva er opp til meg, og hva er opp til Gud? Et interessant spørsmål fordi det pirker bort i en utfordring vi står overfor både i vår egen åndelige utvikling og hvordan evangeliet skal formidles. Innenfor teologien snakker vi om naturlig og åpenbart teologi: Definisjoner: Naturlig teologi... består av alle de teologiske sannheter som kan sammenfattes av et menneskelig intellekt (m.a.o. uten guddommelig hjelp) Åpenbart teologi...består av de videre sannheter som ikke er tilgjengelige for den menneskelige fornuft, men som bare kan gjøres kjent for oss hvis de åpenbares av Gud Men slik et menneske er i seg selv 2, tar det ikke imot det som hører Guds Ånd til. 3 Det som kjennetegner det sjelelige mennesket (slik det er i seg selv) er at det styres av fornuften 4 og av følelsene 5. Kan jeg i det hele tatt oppdage noe om Gud ved hjelp av fornuften? Paulus setter det at han før fulgte tanken på lik linje med det å følge den syndige natur (kjødet): Ja, vi levde en gang alle som de. Vi fulgte lystene i vår syndige natur og lot oss lede av den og av våre egne tanker. Slik var vi av naturen under Guds vrede, 1 Apgj. 4:20 2 Grunnteksten bruker "psykjikós ánthrópos" altså det sjelelige mennesket Kor. 2:14 4 de kognitive verdier 5 de affektive verdier 1

2 liksom de andre 6 Her brukes riktignok ikke det greske psykos, men dianoion for ordet tanken, men siden tankelivet/fornuften er en del av sjelelivet tar jeg det med her. Dagens New Age er på mange måter en tilbakevending til gnostisisme som var en forherligelse av fornuften 7 hvor man skulle søke en slags gudsbevissthet inne i seg. Man skulle se sannheten inni seg. Dette blir en forherligelse av mennesket selv som til slutt ender opp med at menneskets ånd blir dets egen gud. Denne fokuseringen som gnostisismen her har kommer som nevnt fra dens dualistiske fundament. De kristne skulle være våkne nettopp for dette. Vi finner det samme igjen i New Age og derfor er det svært viktig å kunne skille mellom sjel og ånd. 8 En slik visdom kommer ikke ovenfra, men er jordisk, rent menneskelig 9, ja, djevelsk. For hvor misunnelse og selvhevdelse rår, der er det uorden og alt som er ondt 10 Her ser vi hvordan den «sjelelige» fornuft kan forårsake skade. Det er neppe alltid slik, men i Guds rike må man bruke Guds visdom og ikke menneskets fornuft. Det spesielle er jo at vi som kristne gjerne vil forstå guddommelige/åndelige sannheter med vår fornuft. Det kan føre til splittelse. Jeg blir alltid betenkt når jeg møter kristne som har fått den hele og fulle sannhet. Det er vel tvilsomt om noe vanlig menneske kan komme særlig lenger enn Paulus når det gjelder å forstå med fornuften, og han bekjente: Nå ser vi som i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg forstå 11 fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. 12 Mange kristne mener at de kan stole på fornuften til å forstå guddommelige sannheter og ved det utforske Åndens hemmeligheter, mens Skriften erklærer at det sjelelige menneske (altså også den troende for så vidt som han ennå er sjelelig) ikke kan ta imot de ting som hører Guds Ånd til, fordi de kun kan bedømmes åndelig. 13 Det kan være synspunkter som dette som gjorde at Spurgeon sa: Man behøver ikke forsvare en løve. Slipp den løs, så forsvarer den seg selv. 14 Fornuften kan være et veldig fint redskap i Guds hånd, men dersom den styres av andre krefter kan den forårsake mye vondt. 1.1 Er kristendommen en fiende av fornuften? Det kan neppe være tilfellet ettersom Jesus sier: og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all 6 Ef. 2:3 7 gnosis = kunnskap/innsikt/fornuft 8 Johannes evangelium er fullt av gnostisk tankegang. Det har blant leg og lærd vært strid om forfatteren ville forsøke å påvirke kristendommen i gnostisk retning eller om han forsøkte å nå gnostikere ved å gjøre budskapet om Jesus mer forståelig for dem. Undertegnede heller til den siste oppfatning og mener at nettopp Johannes evangelium er spesielt nyttig til å nå inn til dem som i dag er opptatt av New Age. 9 Gr.: "psykjike" = sjelelig 10[ Jak. 3: Gr.: epignósomai Kor. 13:12 13 Lewis J.P. Se det i øynene 1979 s. 31) 14 Som sitert i Søvik O.: Hva skal vi svare? 1991 s. 7 2

3 din forstand og av all din kraft 15 Eller Peter som sier: Vær alltid beredt til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med frykt, så dere kan ha god samvittighet 16 Likeledes sier Paulus: Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus 17 Vis forstand i omgang med dem som står utenfor, og kjøp den rette tid. Tal alltid vennlige ord, men la dem ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt. 18 Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som tåpelige mennesker, men som kloke, så dere kjøper den rette tid, for dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje 19 Med andre ord er det ikke noe i skriften som taler mot å begrense trospranget - snarere tvert imot, bibelens egne forfattere gjør det, se f. eks.: Naturens vitnesbyrd - Rom. 1:18f Samvittighetens vitnesbyrd - Rom. 2:14-17 Øyenvitneskildringer - 1. Kor. 15:3-8; 1. Joh. 1:1-3, 2. Pet. 1:16f Vitenskapelig argumentasjon - Lk. 1:1-4, Apgj. 1:1-3 Overnaturlig stadfestelse - Apgj. 14:3 Skriftens eget vitnesbyrd 2. Tim. 3:16 2. Er det legitimt å ville se og høre Gud? Ved første øyekast virker spørsmålet underlig, i og med at Gud har valgt å åpenbare seg på måter som kan oppfattes med intellektet, men dersom vi velger å gå for en guddommelig åpenbaring altså søker å se Gud selv, kan vi faktisk støte på innsigelser: 2.1 Hvilke betenkeligheter er det? Moses hadde et brennende ønske om å få se Herrens herlighet, og fikk følgende respons: Han svarte: «Jeg vil gå forbi deg i all min godhet og rope ut for deg mitt navn, Herren. For jeg er nådig mot den jeg viser nåde, og barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. Du kan ikke få se mitt ansikt,» sa han, «for det menneske som ser meg, kan ikke leve.» Siden sa Herren: «Se, her er et sted tett ved meg; still deg der på berget! Når så min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i fjellkløften, og jeg vil dekke deg med min hånd til jeg er kommet forbi. Så vil jeg ta min hånd bort; da kan du se meg bakfra; men mitt ansikt kan ingen se.» 2Mos 33:19-23 Jesaja ble slått av frykt for sitt eget liv da han så Guds herlighet (Jes. 6) og vi vet at prestene bandt et rep om foten til øverstepresten da han en gang i året skulle inn i det 15 Mk. 12: Pet. 3: Kor. 10: Kol. 4: Ef. 5:

4 aller helligste for å ofre på soningslokket til Arken. Dette en sikkerhetsforanstaltning i tilfelle Gud skulle åpenbare seg og at denne åpenbaring skulle ta livet av øverstepresten. Vi finner likevel en klar lengsel etter å se Gud også i GT. Dette kommer særlig til uttrykk i Salmene f. eks: Jeg minnes at du har sagt: «Dere skal søke mitt åsyn!» 20 Herre, nå søker jeg ditt åsyn. Skjul ikke ditt ansikt for meg! Vis ikke din tjener bort i harme, du som har hjulpet meg. Slipp meg ikke og forlat meg ikke, du Gud som er min frelser. 21 Argumentasjonen fra GT, faller likevel på den evangeliske sannhet at Kristus har åpnet vegen til Faderen. Da han døde revnet forhenget inn til helligdommen, og på grunn av hans blod har vi frimodighet til å søke inn til Gud: Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen 22 Likevel er det mange som stanser med det de kan se og høre av Gud i det som kan fattes med forstanden, og vi slår oss ofte til ro med mangelfull åpenbaring med trøst i ord som: Men han svarte dem: En ond og utro slekt krever tegn; men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet. 23 og Jesus sier til ham: «Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser og likevel tror.» 24 men heller ikke disse versene kan brukes som argumenter mot å søke inn til Herrens hjerte for å se og høre ham. De omhandler feil holdninger nemlig kravet om tilfredsstillelse av forstanden for å ville tro. For en som allerede er troende oppfordres til aktivt å søke: 2.2 Bibelen legitimerer og plasserer ansvar Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. 25 Paulus setter her selv en standard for å nå målet inn til Guds hjerte, og han innfører begrepet å jage. Det er aktivt det er ikke lenger jeg som overlater til Gud å komme til meg, men jeg jager eller presser på 26[26] for å nå fram til ham. Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter 20 Og dersom du søker Herren din Gud der, skal du finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og hele din sjel. 5Mos 4:29 21 Sal 27:8f 22 Hebr 10:19 23 Matt 12:39 24 Joh 20:29 25 Fil 3:12 26 engelsk= press on fra gresk= dioko: jage eller forfølge 4

5 ved Guds høyre hånd. 27 Igjen en klar oppfordring om å søke det som er der oppe. Her brukes det greske ordet dseteite som i akkurat samme form i Matt. 7:7 blir oversatt med Let!. Det kan videre bety begjære etter å eie. Paulus bruker veldig sterkere ord som viser at initiativet ligger hos oss. Sterke ord bruker han også når han sier: Jag etter kjærligheten, streb etter åndsgavene, mest etter å tale profetisk. 28 Jage her er det samme som er brukt i Fil. 3:12, mens strebe kommer fra det greske dselute som også kan bety ivre etter eller brenne for. Ordet er det samme som vi finner i Selot-partiet som Simon var medlem av. De ivret for å bevare den jødiske tradisjon og var aktive motstandere av det romerske regimet. Selot har i noen sammenhenger blitt synonymt med fanatisme. Det skulle ikke være i tvil her heller hvor initiativet ligger og vi oppfordres til å strebe etter å høre fra Gud for å kunne tale profetisk. Når vi gjør det vil vi: 3. Gjenoppdage vår profetiske røst I siste nummer av The Officer 29 kom det en oppfordring til å sende inn kommentarer på følgende utsagn fra en av våre ledere: I believe God wants the Army to find its prophetic voice once again 30. Dette utsagnet utfordrer meg, og går rett inn i det temaet jeg er blitt bedt om å si noe om på offisersmøtene. Det interesserer meg både pga av at Guds ord oppfordrer oss til å strebe etter å tale profetisk, men det er flere grunner: Siden reformasjonen har det vært en vedvarende rennesanse for de tjenestegaver vi finner beskrevet Ef. 4:11 det starter med en gjenoppdagelse av den pastorale tjeneste og lærergjerningen. Ut fra dette vokser evangelisttjenesten og fortsetter fram til vår tid hvor profetens og apostelens tjeneste på nytt finner en plass i menigheten på tvers av kirkesamfunn. Hvis jeg beveger meg til det personlige plan, har Gud brukt det profetisk ord på en raus måte som har hjulpet meg til å holde meg i tråd med hans vilje. Jeg kunne ha skrevet et langt vitnesbyrd om hvordan Gud har grepet inn i mange situasjoner gjennom sitt eget ord og gjennom mennesker utrustet med gaven til å kunne profetere. Videre påvirkes interessen av den personlige opplevelse som jeg hadde for ni år siden og som forandret min egen tjeneste og tilførte den en profetisk dimensjon. Jeg ville ikke unnvært velsignelsen jeg opplevde gjennom det dramatiske møtet med Gud, men fra tid til annen er den byrde og uro som følger overbevisningen om at jeg må bære fram et ord av en slik karakter at selv vissheten om at det kan gjøre noe godt kun blir en liten oppmuntring i min innvendige krig. Det er umulig å gå inn i den profetiske sfære uten å innse både den store mulighet for frigjøring og den iboende fare for manipulasjon. Det ville likevel være en katastrofe dersom frykten for å feile skulle hindre Åndens gaver ble tatt i bruk i menigheten. Bare en samvittighetsfull og vedvarende undervisning om det profetiske kan forberede både formidleren og mottakeren av budskapet på en slik måte at misforståelser kan unngås: For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. 31 Jeg har også sett hvordan en utenforstående med en profetisk tjeneste som har 27 Kol 3:1 28 1Kor 14:1 29 September/October 2003 s Jeg tror Gud ønsker at FA skal finne igjen sin profetiske stemme 31 1Kor 13:9 5

6 betjent korpset har vært en katalysator for og en oppmuntring for særlig den yngre generasjon til å søke et dypere fellesskap med Gud og få en mer oppriktig forståelse av kallet til å gå ut og gjøre mennesker til disipler. Jeg ser at FAs store troverdighet i mange land setter oss i en posisjon og jeg tror den er Gudgitt hvor vi har en anledning og et ansvar for å være en profetisk røst i samfunnet, og da må vi spørre: 4. Hva er en profetisk røst Innenfor FA (som i de fleste kirkesamfunn) vil det være forskjellige fortolkninger av hva en profetisk røst er. Jeg skal nevne noen av disse, og jeg tror ikke at de nødvendigvis står i konflikt til hverandre, men at de hver på sin måte handler om å se og høre Gud i Ordet og hverdagen: 4.1 En profetisk røst er en klar forkynnelse av Guds ord. Jeg tror ikke at noen vil argumenter mot en slik forståelse. Bibelen inneholder det profetiske ord 32[32], og man kan til og med antyde at hele Skriften er profetisk. Derfor er en oppfordring til oss salvasjonister om å løfte vår profetiske røst gjennom en bevisst og sunn forkynnelse av Guds ord helt på sin plass. Sett mot denne bakgrunn kan man si at enhver forkynner tar del i en profetisk tjeneste, og mottakeren av budskapet kan godt oppleve det som et profetisk ord direkte inn i hans eller hennes situasjon. Forkynnelsen av Guds ord har aldri stoppet i vår bevegelse, men jeg trenger hele tiden å minne meg selv om det enorme ansvar jeg har som Ordets forkynner ved å være tro mot evangeliets profetiske intensjon. Hvis jeg alltid klarte det, ville FA kanskje være enda et skritt nærmere å finne igjen sin profetiske stemme. 4.2 En profetisk røst har en klar forståelse av den tiden vi lever i. Når vi leser om profetene i Bibelen ser vi at et av kjennetegnene var deres evne til å tolke samtiden og Guds vei videre. Vi kan f. eks. lese om Jissakars sønner: som forstod seg på tidene, så de visste hva Israel burde gjøre. 33 Som en grasrotbevegelse vil Frelsesarmeen under Den Hellige Ånds ledelse være i stand til å se, føle og tolke den åndelige, sosiale og materielle nød som finnes i vårt samfunn. Å komme med Guds løsning på disse utfordringene til vårt eget folk, til mannen i gata og til kommunale, regionale og nasjonale myndigheter vil definitivt være en måte å oppfylle noe av det profetiske kall som ligger på oss i kraft av å være Frelsesarmeen. Dette var sant på William Booths tid, og det er sant i dag. 4.3 En profetisk røst er å komme med en profetisk hilsen Jeg velger å gjøre et skille mellom det å komme med en profetisk hilsen og det å inneha en profetisk tjeneste. Jeg mener at alle troende skulle oppmuntres og undervises i det å tale profetisk ved Den Hellige Ånd (1. Kor. 14:1), men dette vil ikke gjøre dem til profeter. Når vi oppdager hvor mye frigjøring som ligger i en profetisk hilsen, ser vi hvor fattige mange menigheter er på denne typen gaver. Noen få ord kan på sekunder utrette det som sjelesorgen eller terapien må bruke timer, uker kanskje år på å rette på. Når det gjelder Frelsesarmeens fattigdom, ligger kanskje noe av forklaringen på at vi er 32 Derfor står også profetordet desto fastere for oss. Dette ord bør dere ha for øye, for det er lik en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. For aldri er noen profeti båret fram fordi et menneske ville det; men drevet av Den Hellige Ånd talte mennesker ord fra Gud. 2Pet 1: Krøn 12:32 6

7 en hellighetsbevegelse. Jeg elsker og oppmuntrer til god hellighetsundervisning og jeg lengter etter å se mer hellighet både i mitt eget liv og i korpsets liv. Men ofte kan jakten på fullkommenhet føre til en kjettersk tanke om at vi må være fullkomne for at vi skal kunne gjøre noe for Gud dette er ofte oppfatningen (ofte ubevisst) når det snakkes om Åndens gaver. Men gavene er Åndens gaver og lånes ikke til noen som en belønning eller i anerkjennelse av et hellig liv. En jakt etter Kristus-likhet og en streben etter å høre Guds stemme og føle hans hjerteslag for vår verden skulle kunne falle sammen uten at man trekker den konklusjonen at det ene avhenger av det andre. Bare når vi oppdager dette, kan Gud motta alle ære og verden vil gjenkjenne vårt budskap som en ekte profetisk røst. 4.4 En profetisk røst er en handling eller et budskap fra en profet Jeg innfører enda et begrep innenfor det profetiske nemlig en profetisk handling. Forenklet kan man si at det er en handling som har en profetisk betydning fordi den som utfører den står i en profetisk salvelse. Handlingen kan stå alene eller være akkompagnert av et budskap. Agabus er et godt eksemplet. Han tar Paulus sitt belte og bandt sine egne føtter og hender (en profetisk handling) og sier: «Dette sier Den Hellige Ånd: Slik skal jødene i Jerusalem binde den mann som eier dette belte og utlevere ham til hedningene.» 34 Når mennesker blir identifiserte som profeter enten de formelt er innsatt som det eller utelukkende blir oppfattet som det av sine omgivelser, kan handlingene deres være like viktige som budskapet. Samtidig er det klart at det er viktig også å lytte til slike mennesker uavhengig av hvilket kirkesamfunn de kommer fra. Jeg tror det kan være viktig for oss som enkeltmennesker at vi identifiserer mennesker med en profetisk salvelse som vi kan ha tillit til. Like viktig er det at vi som bevegelse kan finne mennesker med en slik utrustning som lederne kan søke råd hos i vanskelige situasjoner. Det var vanlig for ledere å gjøre det i GT (se f. eks. 2. Kong. 3:11 35 ) og at Paulus presiserer ved en anledning ikke gjør det 36, skulle tilsi at det også i NT-tid var det som var vanlig praksis. Med en slik backup vil vi kunne fremme FAs budskap med en større trygghet og autoritet, og den profetiske røst vil igjen lyde klart. Det kan godt være at slik utrustning allerede er på plass i vårt lederskap. Vår bønn må da bli at disse profetene ser og hører enda klarere slik at signalene som sendes ut oppfattes nettopp som Guds plan og vilje. 5. Hvordan får man et profetisk budskap? I en av sine bøker stiller den danske teologen C. Skovgaard-Petersen et tilsvarende spørsmål: Hvordan fik profeterne deres budskab? og han velger å begrense det til to måter. Det er klart det vil være nyanser innenfor hver kategori, men han sier som følger: 5.1 Ved samliv med Gud Profeterne levede med Gud i helhjertet og kompromisløs Alvor. De var verken Helgener eller halvguder, men skrøbelige menneskelige Væsener under den Højestes Opdragelse; men hvor denne Opdragelse lykkedes, dér naaedes til Gengæld det højeste. Før de blev Guds Mund 37, var de Guds Mænd 38 ; og den Rangforordning var 34 Apg 21:11 35 Men Josjafat sa: «Er det ikke en av Herrens profeter her, så vi kan søke råd hos Herren gjennom ham?» En av Israelskongens menn svarte: «Her er Elisja, sønn av Sjafat, han som var Elias mest betrodde tjener.» 2Kong 3:11 36 Men Gud, som utvalgte meg fra mors liv og kalte meg ved sin nåde, bestemte at han ville åpenbare sin Sønn for meg, for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham for folkeslagene. Da rådførte jeg meg ikke med mennesker. Gal 1:15f 37 Da svarte Herren: Dersom du vender om, vil jeg la deg komme tilbake og stå for mitt åsyn. Er det du taler, edelt og godt og ikke verdiløse ord, så skal du være som min munn. Da skal folket vende seg til deg, men du skal ikke vende deg til dem. Jer 15:19 38 Det kom en gudsmann til Eli 1Sam 2:27 7

8 derovenfra. 39 Nå vil det være en skremmende tanke å trekke paralleller fra profetene i Skriften til oss som lever i dag og som ønsker å høre fra Gud, men vi kan identifisere oss med Skovgaard-Petersens beskrivelse av de skrøpelige menneskelige vesener, og det er helt klart at det stedet hvor man lettest kan fange opp Guds ord er nær til hans hjerte. Jeg har derfor ikke problemer med å understreke at samliv med Gud er en viktig faktor når det gjelder å høre hans stemme. 5.2 Ved syner fra Gud Ogsaa gennem Syner faar Profeterne undertiden et Budskab fra Gud; men ogsaa Synerne forudsætter (under normale Forhold) et gudvendt Hjerte hos Profeten selv. Dog kan Gud vel ogsaa tage den synske Evne i Brug selv dér, hvor de rette aandelige Forudsætninger i væsentlig Grad synes at mangle, - hvad Bileam er et mærkeligt og tragisk Eksempel paa. 40 Jeg er glad for at Gud i sin raushet ikke har et kvalitetskrav noe vi har nevnt tidligere 41. I og med at dette langt fra er en uttømmende beskrivelse av det og se og høre Gud, er det heller ikke nødvendig å lage et skille mellom syner og drømmer, men nøye oss med å konstatere at Gud også kan formidle syner og profetiske hilsener gjennom disse. 42 Så langt Skovgaard-Petersen, men det er tre viktige elementer til som jeg ønsker å ha med og som også Jack Deere tar opp i sin bok: Overrasket av Guds stemme : 5.3 Ved tilgjengelighet 43 Dette er helt i tråd med det som står under 5:1. Jesus er selv et fantastisk eksempel på at hele hans tid og liv tilhørte Faderen. Når han forteller liknelsen om arbeiderne i vingården, har husbonden ingen krav til de arbeiderne han henter bortsett fra at de er tilgjengelige. 44 Selv har jeg en teori om at utsagnet I de dager kom det sjelden ord fra Herren, og av syner var det få. 45 er feil det er en korrekt beskrivelse av virkeligheten, men vi leser mellom linjene at Herren ikke talte eller sendte syner og det tror jeg er feil. Det var nemlig ingen som var tilgjengelige til å ta imot. De var for opptatte med det materielle, og det var få eller ingen som oppriktig søkte Herren. Derfor måtte Gud tale til en liten gutt. 5.4 Ved villighet/lydighet 46 Den som vil gjøre hans vilje, skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg har den fra meg selv. 47 et ønske om gjøre Gud vilje er en forutsetning for å høre og se ham. Det interessante er at dette ønsket må komme forut for bekreftelsen: den som vil gjøre skal få kjenne Villighet og lydighet går hånd i hånd, og kan i denne sammenheng oppfattes som synonymer. 5.5 Ved ydmykhet 48 Det passer å avslutte med et punkt om ydmykhet. Bibelen sier at den person i Bibelen 39 C. Skovgaard-Petersen: Fra profeternes verden 1950 s op. cit. s Jfr. 4:3 42 I de siste dager skal det skje, sier Gud: Jeg vil utøse min Ånd over alle mennesker. Sønner og døtre hos dere skal tale profetiske ord, de unge menn skal ha syner, og de gamle blant dere ha drømmer. Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utøse av min Ånd, og de skal tale profetisk. Apg 2:17f 43 Jfr. Jack Deere Overrasket av Guds stemme s Jfr. Matt. 20: Jfr. 1. Sam. 3:1b 46 Jfr. Op. cit s Joh 7:17 48 Jfr. Op. cit s

9 som hadde de største åpenbaringer var Moses. 49 Den samme kilde sier at Moses var mer ydmyk enn noe annet menneske på jorden. 50 Daniel hørte og så mye av Herren, og ved en anledning sier sendebudet: «Vær ikke redd, Daniel. For fra den første dagen du satte deg fore å vinne forstand og ydmyke deg for din Gud, er dine ord blitt hørt; og på grunn av dine ord er jeg kommet. 51 Ydmykhet kan best beskrives med å være liten i egne øyne 52. Moses spurte: Hvem er vel jeg? 53. Å høre fra Gud gir ingen grunn til å bli stor i seg selv, men det fører snarere til en ydmykhet overfor det faktum at uten ham kan vi ingenting gjøre. 54 Til ettertanke og samtale: 1) Hvor mye må jeg se og høre for å kunne forkynne er det nok å holde seg til det som kan oppfanges med forstanden? 2) Er FAs profetiske røst i ferd med å våkne til live igjen? I så fall på hvilken måte og i hvilken grad? 3) Er det mulig for deg å dele med andre opplevelser om hvordan du ser og hører Gud? 4) Hvis du opplever å se og høre Gud, har du da behov for å søke råd hos andre som gjør det? Om så, hvor finner du da slike seere. 5) I det siste avsnittet nevnes fem faktorer som spiller inn på en profetisk tjeneste: samliv med Gud, syner fra Gud, tilgjengelighet, villighet/lydighet og ydmykhet. Dersom du skulle ta pulsen på først enten deg selv, korpset eller Frelsesarmeen hvor ligger den største utfordringen? 49 Hør hva jeg, Herren, sier: Er det noen profet hos dere, gir jeg meg til kjenne for ham i syner og taler til ham i drømmer. Men annerledes er det med min tjener Moses; han er trofast i hele mitt hus. Jeg taler med ham ansikt til ansikt, klart og tydelig, ikke i gåter; Herrens skikkelse ser han. 4Mos 12: Jfr. 4Mos 12:3 51 Jfr. Dan 10:12 52 Samuel sa: Da du var liten i dine egne øyne, ble du hode for Israels stammer, og Herren salvet deg til konge over Israel. 1Sam 15: Mos. 3:11 54 Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre. Joh 15:5 9

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. (Am. 3, 7) Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

av de som ofte ble kalt de stille i landet. Mennesker som levde i det stille, uten noen talerstol, men dypt fromme, fulle av tro og håp.

av de som ofte ble kalt de stille i landet. Mennesker som levde i det stille, uten noen talerstol, men dypt fromme, fulle av tro og håp. PREKEN GUDSTJENESTE Romjulsøndag Fjellhamar kirke 27. desember 2015 Lukas 2, 25 35 SIMON I Jerusalem bodde det en mann som het Simon. Han var rettskaffen og gudfryktig, og ventet på Israels trøst. Det

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Derfor er det viktig at man setter seg litt inn i stoffet og kommer til klarhet om hva Bibelen faktisk lærer om dette temaet.

Derfor er det viktig at man setter seg litt inn i stoffet og kommer til klarhet om hva Bibelen faktisk lærer om dette temaet. Erstatningsteologi Av Eva Olsvold Sundar For eller imot Erstatningsteologi er to kjente fronter når det gjelder det jødiske folks nåværende stilling mht. løftene som er gitt dem i Det Gamle Testamentet

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner.

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner. 5. s. i treenighetstiden. Prekentekst: Jer 23,16-24 For noen år siden ble det laget en liten bok med tittelen «Hva ville Jesus gjort?» Den handlet om et ungt menneske som bestemte seg for at han i alle

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version Jesus krever alt 57

PDF created with pdffactory Pro trial version  Jesus krever alt 57 Kjære dere, Ny uke og nye utfordringer. Mange er glade i teksten om Herren som kaller Samuel, og har sikkert sanger som de tenker er gode til denne teksten. Vanskeligere er det kanskje å finnet tekster

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge Å lytte til Guds stemme Kristin L. Berge 1 Teste ordet Du skal teste det du hører opp mot dette: 1. Er det i tråd med bibelen? 2. Kjenner du fred for det? Rom. 8:16 3. Test det opp mot andre? 4. Gir det

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Rom 7, 19 19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Vers 15 lød slik: "Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg". Når Paulus nå gjentar det

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Kap. 14 Vår Yppersteprest

Kap. 14 Vår Yppersteprest Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 14 Vår Yppersteprest Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Nådegaver. Innhold: Jesus har gitt oss stafettpinnen. Hva sier Bibelen. Hva er nådegave? Må undervises om og trenes i

Nådegaver. Innhold: Jesus har gitt oss stafettpinnen. Hva sier Bibelen. Hva er nådegave? Må undervises om og trenes i 1 Nådegaver Innhold: Jesus har gitt oss stafettpinnen Hva sier Bibelen Hva er nådegave? Må undervises om og trenes i Det handler om hva du ER, ikke hva du GJØR Om bruken Hvordan finne din nådegave? Jesus

Detaljer

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN Jesus sa:< Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg, skal leve selv om han dør> Kol.2:13. Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Vår Skaper, Frelser og Livgiver, vi ber deg: opplys vår. forstand, omskap våre hjerter, og gi oss en levende tro så din

Vår Skaper, Frelser og Livgiver, vi ber deg: opplys vår. forstand, omskap våre hjerter, og gi oss en levende tro så din Tekst og preken, Treenighets søndag 2013 Høymesse, 26. mai 2013, Kirkenes (to dåp). S-97, 194: Halleluja! Dette hellige ev. står hos ev. Lukas, i det 24. kapitel: 45 Jesus åpnet deres forstand så de kunne

Detaljer

Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten

Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten Serie: Troens fundamenter; Filadelfia, Askim 15.02.2015 Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten Av pastor Ole Sletten 1. Innledning Vi har nå i to søndager tatt for oss jordsmonnet som fruktbærende

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER

NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER Står om dette i 1.Korinterbrev kap 12 og 14 Romerbrevet kap 12 Efeserbrevet kap 4 1.Petersbrev kap 4 NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER 1.Kor 12,7-11 Hos hver

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

1. Johannesbrev Kapitel 3.

1. Johannesbrev Kapitel 3. Side 11. Dette ene budet omfatter troen på Kristus og kjærligheten til hverandre, som J.R.W. Stott sier i Tyndalekommentaren. Troen og dens frukt fører oss så inn i et varig samliv med Gud, v. 24. Det

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER

MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER FORFATTER BRED STØTTE I OLDKIRKEN: JOHANNES MARKUS SKREV NED PETERS UNDERVISNING OM JESUS. DE PLEIDE Å SAMLES HJEMME HOS MOREN HANS (APG 12:12) KANSKJE

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

" Guds ord " er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen.

 Guds ord  er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen. " Guds ord " er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen. 1) Guds ord er til oss; kunnskap(opplysning),logos om Gud vår Far,Jesus Kristus vår Frelser og Den Hellige ånd

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Innledning Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Matt 5:17 Og

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Bibelens mannsideal. Mannen mandig og sterk? Mandighet i Bibelen: Våk. Stå faste i troen! Vær mandige! Vær sterke! La alt hos dere skje i kjærlighet.

Bibelens mannsideal. Mannen mandig og sterk? Mandighet i Bibelen: Våk. Stå faste i troen! Vær mandige! Vær sterke! La alt hos dere skje i kjærlighet. Bibelens mannsideal Mannen mandig og sterk? Mandighet i Bibelen: Våk. Stå faste i troen! Vær mandige! Vær sterke! La alt hos dere skje i kjærlighet. 1 Kor 16,13-14 Mandighet er oversatt med tapper. Mandighet

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn Fremstilling Leddet ledes fra prekestolen. Ordinasjon Prost En ny arbeider i vår kirke fremstilles for oss i dag: Kandidat i teologien, Hanne Kristin Sørlid er kalt til tjeneste som kapellan i Oslo bispedømme.

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann 1 ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Når en synode eller et presbyterium velger nye tilsynsmenn vigsles disse til tjeneste for menighetene og fellesvirket

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

10: For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.

10: For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Rom 10, 10 10: For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Først legger en merke til hvordan Paulus nå nevner troen og bekjennelsen i deres rette rekkefølge. Når han

Detaljer

Dick Krommenhoek Kommandør Leder for Frelsarmeen i Norge, Island og Færøyene Mars 2016

Dick Krommenhoek Kommandør Leder for Frelsarmeen i Norge, Island og Færøyene Mars 2016 Verdier De aller fleste i Norge vet noe om hva Frelsesarmeen er og gjør. Men hva dette «noe» virkelig inneholder, det varierer fra person til person. For å kunne utføre Frelsesarmeens oppdrag på best mulig

Detaljer

Tilbake til menighetsrøttene del 2

Tilbake til menighetsrøttene del 2 Tilbake til menighetsrøttene del 2 : Det klasseløse hverandre-samfunnet Lærdom fra fotball-løkka vi var ofte et bedre lag når proffene ikke var med Driver vi menighet på en måte som overlater det meste

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A

Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A 1. lesning 1 Mos 11,1 9 Den ble kalt Babel. For der forvirret Herren all verdens tungemål. Hele verden hadde ett språk og samme tungemål. Da folk brøt

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 6. søndag i påsketiden (25. mai) Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 masekjerring 72 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: L UK

Detaljer