info til våre nye studenter høsten 2011 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "info til våre nye studenter høsten 2011 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi"

Transkript

1 info høsten 2011 til våre nye studenter Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 1

2 Velkommen til Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi! Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) har all sin virksomhet innenfor NTNU s teknisk naturvitenskapelige hovedprofil. Vi er en vesentlig bidragsyter innenfor sivilingeniør- og doktorgradsutdanning i Norge og bidrar med viktig kunnskapsproduksjon nasjonalt og internasjonalt. IVT-fakultetets oppgave er, gjennom utdanning, forskning og formidling, å bringe fram kandidater og teknologiske løsninger til beste for mennesket og samfunnet. Kravene til ingeniørvitenskapelig kompetanse øker, og det stilles stadig strengere krav til konkurransedyktighet, kostnadsreduksjon, effektivitet, sikkerhet og miljø. IVTfakultetet bidrar til å løse globale utfordringer ut fra nasjonale forutsetninger, og etablerer gjennom dette grunnlag for konkurransedyktig virksomhet i Norge. Ingeniørfagene i Norge kan vise til en lang rekke tekniske bragder. Eksempler på slike er oljeinstallasjonene på norsk sokkel, skipsbygging og lange brospenn. I den globale arbeidsdelingen er det naturlig at Norge tar utgangspunkt i sine naturgitte betingelser. Ingeniørfagene og IVT-fakultetet spiller en sentral rolle i forvaltningen av naturressursene. Våre studieprogrammer og vår forskning er knyttet til temaer innen energi og miljø, produktutvikling og produksjon, geologi, tekniske geofag, petroleumsfag, industriell design, ingeniørvitenskap og IKT, marin teknikk inklusive fiskeri og havbruk og byggteknisk infrastruktur inklusive vann og transport. 2

3 Du har gjort et godt valg som vil studere ingeniørvitenskap ved NTNU. I tillegg til å være krevende og givende, vil du oppleve studietiden som interessant og spennende et godt fundament for å kunne arbeide med viktige samfunnsoppgaver senere i livet. Bruker du studietiden godt, finner du plass til både fagstudier og fritid. Som «StudiebyEN» har Trondheim svært mye å tilby sine studenter. Gratulerer med ditt valg og lykke til med studiene og studietiden! NTNUs visjon er: «Kunnskap for en bedre verden. NTNU internasjonalt fremragende.» IVT-fakultetet vil bidra til å oppfylle visjonen ved å utvikle «Teknologi for bærekraft og nyskaping». Ingvald Strømmen Dekanus 3

4

5 Innhold Velkommen... 6 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi... 8 Gled deg til ditt nye liv som student De første ukene Studiekalender Studere og jobbe i utlandet? Oversiktskart Gløshaugen Har du lyst til å starte egen bedrift? Informasjon fra A til Å Vedlegg

6 Velkommen til Utdanningsseksjonen Vi ønsker deg velkommen som student ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi og studie programmet du nå skal starte på. Det er mye informasjon du skal ta inn over deg de første dagene, og vi håper at vi i administrasjonen og denne brosjyren kan bidra til å hjelpe deg. «Les våre Informasjonsbrev med viktig studieinformasjon sendt direkte til din e-post. og på våre nettsider: 6

7 Studieveiledning Ved Utdanningsseksjonen finner du våre studie veiledere og en egen studentekspedisjon. Hver studieveileder er ansvarlig for hvert sitt studieprogram. De veileder studenter i alle årskurs/trinn og er admini strativt ansvarlig for studie programmet. Her får du informasjon om ditt studieprogram, personlig veiledning, informasjon om regler og forskrifter, svar på studie tekniske spørsmål, studie retningsvalg m.m. Studieveilederne har taushets plikt og du kan være anonym. For spørsmål knyttet til enkelt emner, henviser vi deg til aktuell faglærer ved instituttet. Finn din studieveileder her: Kontaktopplysninger: Utdanningsseksjonen Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi NTNU Høgskoleringen 6, 7491 Trondheim Telefon: / Telefax: E-post: Hjemmeside: 7

8 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi tilbyr masterstudier i teknologi (sivilingeniør), realfagstudier, inter - n asjonale masterprogrammer og en rekke doktorgradsstudier. Det finnes mer enn 30 kompetanseprofiler å velge mellom. Realfag Geologi (Bachelor/Realfag, 3-årig) Geologi (Mastergrad/Realfag, 2-årig) Sivilingeniørstudier Bygg- og miljøteknikk (5-årig) Bygg- og miljøteknikk (2-årig) Industriell design (5-årig) Industriell design (2-årig) Ingeniørvitenskap og IKT (5-årig) Marin teknikk (5-årig) Marin teknikk (2-årig) Petroleumsfag (5-årig) Petroleumsfag (2-årig) Produktutvikling og produksjon (5-årig) Produktutvikling og produksjon (2-årig) Tekniske geofag (5-årig) Undervannsteknologi (2-årig) Fakultetet tilbyr også flere internasjonale masterprogram. Se for komplett oversikt over IVTs studietilbud. 8

9 Ph.d.-studiet 3-årig forskerutdanning Etter fullført sivilingeniørstudium kan du fortsette dine studier ved NTNU og gjennomføre en ph.d.-grad. Ph.d.- utdanningen er en forskerutdanning som har til formål å utdanne selvstendige forskere på interna sjonalt nivå. Dette skjer i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Studiet er normert til 3 år. Mer info om ph.d.-studiet: Fakultetet har 10 institutter: Institutt for bygg, anlegg og transport (BAT) Institutt for energi og prosessteknikk (EPT) Institutt for geologi og bergteknikk (IGB) Institutt for konstruksjonsteknikk (KT) Institutt for marin teknikk (IMT) Institutt for produktutvikling og materialer (IPM) Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk (IPT) Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK) Institutt for produktdesign (IPD) Institutt for vann- og miljøteknikk (IVM) 9

10 Gled deg til ditt nye liv som student! Engasjér deg! Vi ønsker deg velkommen til studentbyen Trondheim og gratulerer med ditt valg av studium! Vi kan ikke annet enn å si at du har valgt helt riktig. En studiehverdag er så mangt, men uten ditt engasjement kan hverdagen bestå av mange kjedelige forelesninger, lange øvingstimer og en eksamens periode med mye pugging...! At Trondheim er studentby nr. 1 i Norge er et ubestridt faktum. Grunnen til at byen, år etter år, beholder denne tittelen, ligger i det unike studentmiljøet skapt av frivillig engasjement blant studentene. Nå er det din tur til å videreføre tradisjonene! Så i stedet for å tilbringe all din tid på lesesalen, kom deg ut og nyt studentlivet! Delta! Tilbudene er her med Studentersamfundet, UKA, ISFiT, studentpolitikk, NTNUI og mye mer. Vi ønsker deg lykke til med studietiden. Dette er en tid du garantert vil huske for resten av livet! Med vennlig hilsen Sondre Gjengedal og Magni Vestad Studenttillitsvalgte ved IVT-fakultetet 10

11 Linjeforeningene ved IVT: Trondheim blir gang på gang kåret til Norges beste studentby! Noe av æren for dette har alle fra linjeforeningene ved NTNU. De bidrar til å skape et godt sosialt miljø, har bedriftspresentasjoner og arrangerer sosiale turer. Studieprogrammenes linjeforeninger: Studieprogram bygg- og miljøteknikk H. M. Aarhønen Realfagstudiet i geologi Studieprogram petroleumsfag Studieprogram tekniske geofag Bergstuderendes Forening Studieprogram industriell design Leonardo Studieprogram ingeniørvitenskap og IKT Hybrida Studieprogram marin teknikk Mannhullet Studieprogram produktutvikling og produksjon Smørekoppen 11

12 De første ukene 1. årskurs har spesielt opplegg i uke 33 og 34, «Tekno start», med fokus på oppfriskning i matematikk, studieprogrammets eget matematikkprosjekt og refleksjon/ arbeidsgruppe. Se info på: og Fra uke 35 starter ordinær undervisning. Studenter opptatt i høyere årskurs og geologi studentene følger ordinær undervisning fra uke 34. Huskeliste ved semesterstart: Betal semesteravgiften senest 1. september. Lånet blir satt direkte inn på din konto når semesteravgiften er betalt. Du får ikke tilgang til It s Learning (s. 25) før semesteravgiften er betalt, og du har meldt deg til undervisning og eksamen i de emnene du skal ha. For nærmere informasjon, se Alle nye studenter ved NTNU må melde seg til undervisning og vurdering og bekrefte sin utdanningsplan senest 15. september. Dette gjør du på Har du f.eks tatt ex.phil tidligere? Da kan du søke fritak for dette emnet. Lever karakterutskrift til Utdanningsseksjonen. Praksis: det er et krav om 12 uker praksis (6 uker for studenter på 2-årig master) før du kan ta ut masteroppgaven i 5. årskurs. Attester leveres fortløpende til Utdanningsseksjonen. 12

13 Huskeliste som ny databruker: Du får tildelt brukernavn ved semesterstart. Dette beholder du hele studietiden. Brukernavnet kan ikke endres. Passordet skal endres regelmessig. Informa sjon om plikter og begrensninger tilknyttet bruk av NTNUs anlegg, finner du i IT-reglementet, Har du problemer med datamaskin eller programvare, skal du ta kontakt med NTNUs orakelkontor som ligger i 2. etg. i Sentralbygg II. Send e-post til eller ring tlf Har du problemer direkte knyttet til studieprogrammet, kan du i tillegg få hjelp på fakultetet. Mer informasjon kommer. Les om data og e-post på de sentrale websidene til NTNU, Her finner du informasjon om det meste for å komme i gang. Utviklingen går i retning av at studenter bruker egne, bærbare PC-er i studiet. Har du planer om å kjøpe deg egen PC, kan det være lurt å rådføre seg med studieprogrammet du skal begynne ved om hva man bør ha. Ta gjerne kontakt. Kontaktperson for IT på fakultetet: Bjørn Østbye 13

14 Studiekalender For sivilingeniørstudiet og de engelskspråklige programmene innenfor teknologi alle årskurs HØSTSEMESTERET Semesterstart Uke 33 Immatrikulering 16. august «TEKNOSTART»/Infomøter m/fakulteter og institutter: 17. august Undervisningsstart «TEKNOSTART» for 1. årskurs forts august - Timeplanfestet undervisning for årskurs: 22. august - Timeplanfestet undervisning for 1. årskurs: 29. august Frist for annullering av eksamensmelding 15. november Undervisningsslutt - For årskurs: 25. november - For 1. årskurs: 2. desember Eksamensstart - For årskurs: 1. desember - For 1. årskurs: 8. desember Eksamensslutt/Semesterslutt - For alle årskurs: 21. desember VÅRSEMESTERET Undervisningsstart/Semesterstart - Timeplanfestet undervisning for alle årskurs: 9. januar Påskeferie april Undervisningsslutt - For alle årskurs: Tirsdag i uke 17 (mandag og tirsdag) er kompensasjon for 2. påskedag og tirsdag etter påske 24. april Frist for annullering av eksamensmelding 30. april Selvstudieuker * - For alle årskurs 25. april 18. mai Eksamensstart - For alle årskurs 19. mai Eksamensslutt/Semesterslutt - For alle årskurs 9. juni Utsatt eksamen 2012 Uke 33 og deler av eller hele uke 32 * Første selvstudieuke kan benyttes til å ta igjen tapt undervisning pga ekskursjon. 14

15 Studieteknikk la det inspirere deg til å lære mer og effektivt! Overgangen fra elev til student kan oppleves som tøff for mange. Riktig studieteknikk er et av de viktigste redskapene du har i studietiden, og bør læres så tidlig som mulig i studiet. Det vil bli avholdt egne kurs i studie teknikk i starten av høst semesteret. «Vil du kontrollere dine emner og oppmeldinger, logg deg inn på Noen gode tips i starten: gjør ditt beste for å prøve og forstå; ikke bare lær alt utenat spør foreleseren om det du ikke forstår; ikke gi deg så lett lag kollokviegrupper; studér sammen med andre og hjelp hverandre forbered deg til neste dags forelesninger repetér det du har lært deg hver dag 15

16 Studere og jobbe i utlandet under studiet ved NTNU? Som student ved NTNU har du muligheten til å ta et semester eller et år i utlandet som en del av din sivilingeniørutdanning. Vi anbefaler at du helst tar 4. årskurs i utlandet. Da har du valgt studieretning og har tilstrekkelig faglig grunnlag for å studere ved et utenlandsk lærested. Det er viktig å velge et universitet som er anerkjent innen det fagområdet du har valgt. I utlandet kan du også ta deler av ditt obligatoriske praksisarbeid, deler av prosjekt- og masteroppgave i 5. årskurs og sommer jobber. Internasjonal seksjon, fagmiljø og studieveileder vil gi deg mer informasjon om dine valgmuligheter. For mer informasjon: Internasjonal seksjon O.S. Bragstads plass 3 IASTE: «NTNU har utdannings- og forskningssamarbeid med 188 universitet over hele verden. 16

17

18 18

19 19

20 «Vil du vite mer om NTNU, næringsliv og nyskaping, se:

21 Har du lyst til å starte egen bedrift under eller etter studiene? NTNU ønsker på ulike måter å stimulere studenter til entreprenørskap og gi hjelp til å starte egne bedrifter. Vi vet at mange studenter har supre ideer, men savner kunnskap om hvordan man realiserer disse. Nyskaping er en naturlig integrert del av NTNUs tre virksomhets områder innen utdanning, forskning og formidling. Innovasjonssenter Gløshaugen: Innovasjonssenter Gløshaugen er den første on campus inkubator for næringsutvikling i Norge. Senteret skal stimulere til kunnskapsbasert nyskaping med utgangspunkt i utdannings- og forskningsmiljøet i Trondheim. Her får du tilbud om veiledning og kontorplass. Start NTNU: Start NTNU er en studentorganisasjon som arbeider for nyskaping. De arrangerer kurs, konkurranser, møteplasser og andre arrangementer med fokus på det å starte opp en bedrift. De gir veiledning i forbindelse med oppstart av eget foretak ved henvendelse direkte og på internett. NTNUs Entreprenørskole: NTNUs Entreprenørskole er et toårig masterstudium i teknologi innen entreprenørskap. Studenter som har fullført tre år av sin masterutdanning i teknologi (sivilingeniørutdanningen), og studenter med en treårig bachelor i ingeniørfag (eller tilsvarende) eller bachelor i realfag, kan søke NTNUs Entreprenørskole. 21

22 22

23 Informasjon fra A til Å: AVBRYTELSE AV STUDIET Hvis du ønsker å avslutte studiet, er det viktig at du gir Utdanningsseksjonen skriftlig beskjed om dette. bachelor i realfag er tittelen du får etter fullført bachelorstudium i geologi. BEGRUNNELSE OG KLAGE Eksamensresultater kan påklages. Fristen for å be om begrunnelse eller klage over karakterfastsettingen er 3 uker etter at resultatet er offentliggjort. Skjema får du på Utdanningsseksjonen og tilsendt i våre informasjonsbrev på e-post. Klagen sendes til det fakultetet som underviser emnet. Det anbefales at du ber om en muntlig begrunnelse før du eventuelt går videre med klage. DEKANUS er fakultetets øverste leder og leder av fakultetsstyret. Professor Ingvald Strømmen er dekanus for perioden DELTIDSSTUDIER betyr at du kan ta ett årskurs over to studieår i henhold til avtale som må tegnes med Utdannings seksjonen. Se studiehåndbok 8 s. 19. EKSKURSJONER/FELTKURS er reiser med faglig innhold som du har i løpet av studiet. EMNEBESKRIVELSER finner du på emner. Her finner du hvem som er faglærer, krav til forkunnskaper og når det skal avholdes avsluttende eksamen. Hvilke hjelpemidler som tillates ved eksamen er angitt ved egen kode, se s. 37 i studiehåndboken, 23

24 EMNER FRA HØYERE ÅRSKURS Se studiehåndboken, 5.0.2, side 32. Dersom du får fritak i et eller flere emner, eller ellers ligger godt an, kan du i tillegg ta enkeltemner som du skal ha senere i studiet. Frist for høsten, for våren. FAKULTETER NTNU omfatter 7 fakulteter og Vitenskapsmuseet: Fakultet for arkitektur og billedkunst (AB) Gløshaugen Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Gløshaugen Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Gløshaugen Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT) Gløshaugen Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) Dragvoll Det humanistiske fakultet (HF) Dragvoll Det medisinske fakultet (DMF) Gløshaugen ved St. Olavs hospital FAKULTETETS TIME I 1. årskurs er det avsatt en time hver uke til fakultetets studieveiledere og årskurskoordinatorer. Disse blir benyttet til studietekniske spørsmål, annen aktuell studieinformasjon, gjesteforelesninger, orientering om emnevalg m.m. FAKULTETSTILLITSREPRESENTANT (FTR), se tillitsrepresentant. 24

25 FRITAK FOR VURDERING Fakultetet kan gi fritak for avsluttende eksamen, prøve eller annen vurdering når du kan dokumentere at tilsvarende vurdering er gjort ved NTNU eller en annen utdanningsinstitusjon. Se studiehåndboken 16, s. 20. HJELPEMIDLER TIL AVSLUTTENDE EKSAMEN Se studiehåndboken s. 37. HOVEDBIBLIOTEKET ligger ved aulaen i Hovedbygningen. «INNSIDA» er NTNUs intranett for informasjon til ansatte og studenter. Informasjonen er strukturert slik at innholdet er spesialtilpasset til deg og det studiet du tar. Her finner du bl.a. informasjon om dine forelesninger, eksamensfrister, klageadgang, øvinger m.m.. It s:learning er NTNUs nettbaserte læringsstøtte system. Med it s:learning kan du kommunisere og samarbeide med studenter og lærere ved hele NTNU. KALKULATOR Det stilles spesielle krav til hvilke kalkulatorer som kan brukes ved eksamen. Se side 37 i studiehåndboken. KARAKTERSKALA På side 24 i studiehåndboken finner du oversikten over bokstavkaraktertrinnene for teknologistudiet, som går fra A (fremragende) til F (ikke bestått). KARAKTERUTSKRIFT får du ved henvendelse til Student service i Gamle kjemi eller Utdannings seksjonen ved fakultetet. Du kan også bestille karakterutskrift via Studentweb. KLASSETILLITSREPRESENTANT (KTR), se tillitsrepresentant. 25

26 LÆREBØKER For 1. årskurs legges det ut egne boklister på SiT Tapir fagbokhandel. Se også emnebeskrivelsene i studiehåndboken og orienteringer fra faglærer i de første forelesningene. LÆRERSTAB Professorer, førsteamanuenser, amanuenser og universitetslektorer er fast tilsatt vitenskapelig personale og er faglærere/forelesere. Vitenskapelige assistenter og stipendiater er midlertidig tilsatt og assisterer faglærerne med bl.a. øvingsopplegget. MASTEROPPGAVE Avsluttende oppgave i 10. semester. OVERGANG TIL ANNET STUDIEPROGRAM Søknadsfristen er første mandag etter semesterstart, dvs. 29. august Overgangen kan kun godkjennes dersom det er ledige plasser på studieprogrammet du søker til. PERMISJON FRA STUDIET Frivillig permisjon gis fortrinnsvis for et år, og du må ha fullført mer enn 30 studiepoeng for å få frivillig permisjon, se studiehåndboken 7, s. 19. For kortere tidsrom gis permisjon til utgangen av et semester. Det tillates gjentak av eksamen i permisjonstiden forutsatt at du er oppflytningsklar til neste årskurs før permisjonen innvilges. Søknad om permisjon sendes til utdanningsseksjonen og bør normalt være innsendt før 1. september for det aktuelle studieåret. PRAKSIS Det stilles krav til relevant praksis før masteroppgaven kan påbegynnes. Les praksisbestemmelsene i studiehåndboken s. 109, særbestemmelser for IVTfakultetet. Les mer om praksisforskriften: 26

27 «Vi ønsker deg lykke til med studiene!

28 PRODEKANER er fakultetets nestledere. Professor Asbjørn Rolstadås er prodekan for forskning og professor Svein Remseth er prodekan for utdanning. SEKSJONSBIBLIOTEK Studieprogram Produktutvikling og produksjon har eget bibliotek i Valgrinda. Petroleumsfag, Tekniske geofag og Geologi realfag har bibliotek i Bergbygget og på Petroleumsteknisk senter. Studieprogrammene Bygg- og miljøteknikk og Industriell design har bibliotek sammen med Arkitekt og Matematiske fag i 2. etasje Sentralbygg I. Marin teknikk har bibliotek på Marinteknisk senter. master i teknologi/sivilingeniør er den tittel du får etter endt studium ved NTNU. Master i Geologi er tilsvarende tittel for masterstudiet i Geologi. STUDENTARBEIDSPLASSER Hovedbiblioteket har flere leseplasser og i tillegg er det noen leseplasser ved de enkelte seksjonsbibliotekene. Hvert studieprogram har egne lesesaler og datasaler til sine studenter. Du får beskjed om hvilke plasser du kan benytte ved semesterstart. STUDENTASSISTENTER Studenter i høyere årskurs ansettes som studentassistenter for å assistere faglærer med rettearbeid og veiledning i forbindelse med øvinger og gruppe undervisning. Disse jobbene utlyses hvert semester på Innsida. STUDENTWEB er nettstedet der du bl.a. bekrefter din studie plan, melder deg opp til eksamen, ser dine eksamens resultat etc. Se 28

29 STUDIEHÅNDBOK for sivilingeniør - og realfagstudiet får du kjøpt på Tapir og prisen er ca kr 60. Boken inneholder universitetsloven, forskrift og utfyllende regler for teknologi studiet og studie planer for alle studieprogrammene. Nettutgave: STUDIEPLAN for ditt studieprogram finner du i studiehåndboken for sivilingeniørstudiet. Studieplan for realfagstudiet finner du i studiehåndboken for realfagstudiet. STUDIEPOENG Et emne er normalt på 7,5 studiepoeng. En fulltidsstudent skal ha en obligatorisk arbeidsbelastning på totalt 60 studiepoeng pr. år, dvs. 30 studiepoeng pr. semester, normalt 4 emner pr. semester. TILLEGGSEMNER Det er anledning til å ta eksamen i flere emner enn de som er obligatoriske i hvert enkelt studieprogram. Karakteren for disse vil komme nederst på karakter utskriften, dvs. at emnene ikke teller i hovedkarakteren, se 4, s. 18 i studiehåndboken. TImeplaner finner du på timeplan. Se også (uoffisiell, men nyttig). TILLITSREPRESENTANT Studentene velger to fakultetstillitsrepresentanter (FTR) som har ansvar for koordinering av studentarbeid på fakultetsnivå. FTR ene er medlem av Fakultetsstyret og Utdanningskomiteen på IVT. FTR ene leder også Studentrådet. I tillegg velges en studieprogramrepresentant (SPR) og vara-spr. SPR ene deltar i studieprogramråd og utvalg. Hvert årskurs velger en tillitsrepresentant (KTR). Tillitsrepresentantene er bindeleddet mellom studentene og fakultetets studieveiledere. 29

30 TILLITSREPRESENTANTENES TIME Dette er en time som er avsatt i timeplanen på mandager kl for alle årskurs. Den benyttes bl.a. til avvikling av allmøter etc. UTDANNINGSPLAN Studenter, som er tatt opp til studier på 60 studiepoeng eller mer, skal innen 15. september inngå utdanningsplan med sitt lærested. Se studentweb. Utdannings planen repre senterer en gjensidig avtale mellom studenten og NTNU som beskriver plikter og ansvar mellom partene, se 5, s. 18 i studiehåndboken ØVINGER er ferdighetstrening i emnet. Det kan være regneøvinger, dataøvinger, tegneøvinger, felt-/laboratorieøvinger og prosjektarbeid. Mange av øvingene er obligatoriske. Vi gjør oppmerksom på at dersom du ikke har bestått alle obligatoriske øvinger, kan du bli nektet adgang til avsluttende vurdering. 30

31 31

32 Vedlegg 32

33 33

34

35 35

36 Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: Utdanningsseksjonen Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi NTNU Høgskoleringen 6, 7491 Trondheim Telefon: / Telefax: E-post: Hjemmeside: 36

info til våre nye studenter høsten 2004 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

info til våre nye studenter høsten 2004 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi info høsten 2004 til våre nye studenter Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Velkommen til fakultetet med visjonen Teknologi for bærekraft og nyskaping Teknologi vil alltid være en bærebjelke under

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET 1 UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Utdanningsutvalget 23.03.2006 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 45. Endringer vedtatt

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 8 Det skjer stadig endringer som påvirker studiehverdagen din, og det er du som har ansvar for å holde deg oppdatert. Viktig informasjon fra institutt, fakultetet eller andre ved NTNU, blir lagt ut

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 9 Det skjer stadig endringer som påvirker studiehverdagen din, og det er du som har ansvar for å holde deg oppdatert. Viktig informasjon blir lagt ut på nettsidene. Beskjeder kan også bli sendt til

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

Studieprogram for Kommunikasjonsteknologi Velkomst og presentasjon

Studieprogram for Kommunikasjonsteknologi Velkomst og presentasjon 1 Studieprogram for Kommunikasjonsteknologi Velkomst og presentasjon Tirsdag 20/8-2013 kl 15:15-16:00 2 Agenda Velkomst og presentasjon av studieprogrammet 15:15 16:00 Astrid Hatlen, studieveileder IME

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 137 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 249 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

Seniorstudent i Trondheim?

Seniorstudent i Trondheim? Seniorstudent i Trondheim? Foredrag og praktisk orientering om tilbud og muligheter, spesielt på NTNU Senioruniversitetet Rådhussalen 21. mai 2013 seniorrådgiver emeritus Studieavdelingen NTNU Eirik Lien

Detaljer

Velkommen til studieretning italiensk!

Velkommen til studieretning italiensk! Velkommen til studieretning italiensk! Oppbygging av Bachelorgraden 80-gruppe i italiensk 40-gruppe Støttegruppe 40 SP Frie emner 20 SP Ex.phil & Ex.fac OPPBYGGING OG STUDIELØP Italienskstudiet består

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging August 2014 Ny student ved ILP Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Studierådgivere Landskapsarkitektur og Landskapsingeniør:

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Evaluering av siv.ing. Evalueringskomiteens rapport

Evaluering av siv.ing. Evalueringskomiteens rapport 1 Onsdag 18 mars 2009, 14.15 15.45 Program: 1. Studieprogramstruktur 2. Komplementære emner 3. Teknostart 2009 4. Aktuelle FUS-saker Utredning: BSc utgang i 5 årig studieprog Utredning: Simulering/IKT

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 N O T A T

NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 N O T A T NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 Til: Styret Fra: Rektor Om: Gjentak av bestått eksamen N O T A T Tilråding: Styret vedtar endring i Forskrift

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING 3.11.1 INNLEDNING 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING SIDE 185 Naturressursforvaltning er et tverrfaglig studieprogram ved NTNU. Målet med studieretningen er å utdanne studenter for

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER FOR REALFAGSTUDIENE VED NTNU

UTFYLLENDE REGLER FOR REALFAGSTUDIENE VED NTNU e 1 av 32 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Notat Til: Kopi til: Fra: Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for

Detaljer

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag Studieåret 2007-2008

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag Studieåret 2007-2008 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Grunnlag: Definisjonsliste vedtatt i UMBs studienemnd 21.05.03. Oppdatert av NMBUs studieavdeling 01.08.2015 Begrepssamling og

Detaljer

Sivilingeniørstudiet

Sivilingeniørstudiet Vi mener Evaluering av sivilingeniørstudiet ved NTNU Foto: NTNU Info/Mentz Indergaard STUDENTRÅDET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Forord Denne rapporten

Detaljer

Sivilingeniørstudiet i ingeniørvitenskap og IKT. Ta en utfordring skap fremtidens dataverktøy

Sivilingeniørstudiet i ingeniørvitenskap og IKT. Ta en utfordring skap fremtidens dataverktøy Sivilingeniørstudiet i ingeniørvitenskap og IKT Ta en utfordring skap fremtidens dataverktøy S I V I L I N G E N I Ø R - S T U D I E N E A R K I T E K T S T U D I E T H U M A N I S T I S K E FA G R E A

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane Studieplan 2015-2016

Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane Studieplan 2015-2016 Fakultet for ingeniørvitskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane Studieplan 2015-2016 Innhold 1 Innledning... 3 2. Læringsmål for programmet...

Detaljer

tverrfaglig samarbeid EiT-leder

tverrfaglig samarbeid EiT-leder Eksperter i team Erfaringsbasert emne i tverrfaglig samarbeid ved NTNU Bjørn Sortland EiT-leder 1 Stikkord - En liten EiT- introduksjon Kan si noe om: - Utviklingen av EiT - Organiseringen - Landsbytema

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts

Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts 1 Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts 2 Utdanningsområder Estetiske fag, kunst- og musikkfag Historie, religion, kultur og idéfag Idrettsfag Informasjonsteknologi og informatikk Lærerutdanning

Detaljer

Universitetshistoriske samlinger ved NTNU

Universitetshistoriske samlinger ved NTNU Roland Wittje og Ola Nordal Universitetshistoriske samlinger ved NTNU Rapport fra kartleggingen av vitenskaps- og teknologihistoriske gjenstander og samlinger ved NTNU, og perspektiver for bevaring og

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Dannelse som element i teknologutdanningene

Dannelse som element i teknologutdanningene Dannelse som element i teknologutdanningene Anne Borg Prodekan utdanning Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Noen fakta om teknologistudiene : 18 integrerte 5-årige studieprogram. Opptak til

Detaljer

Masterstudiene i Pedagogikk

Masterstudiene i Pedagogikk 1 Velkommen til orienteringsmøte for Masterstudiene i Pedagogikk 2 FAKTA Organisasjon STYRET REKTOR FAKULTETENE HUMANISTISK (HF) ARKITEKTUR OG BILLED- KUNST (AB) INFORMASJONS- TEKNOLOGI, MATEMATIKK OG

Detaljer

Absolutt/relativ problematikken: To scenarioer med utgangspunkt i hver av forutsetningene

Absolutt/relativ problematikken: To scenarioer med utgangspunkt i hver av forutsetningene 1 Absolutt/relativ problematikken: To scenarioer med utgangspunkt i hver av forutsetningene Bjørn Torger Stokke Leder, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Dekan for sivilingeniørutdanningen, NTNU Kort

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Ta en utfordring skap løsningene

Ta en utfordring skap løsningene 2007 2008 Sivilingeniørutdanning ingeniørvitenskap og IKT Ta en utfordring skap løsningene Foto: Kim Nygård sivilingeniørutdanning Arkitektutdanning estetiske fag, kunst-og musikkfag historie, religion,

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

Velkommen til masterprogrammet i sosiologi

Velkommen til masterprogrammet i sosiologi Velkommen til masterprogrammet i sosiologi Program Orienteringsmøte: Velkommen ved undervisningsleder Katrine Fangen Presentasjon av masterprogrammet Praktisk informasjon og viktige frister Spørsmål? Presentasjon

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Høst 2015. www.ntnu.no/ivr. Velkommen til. Bachelor i rådgivning og voksnes læring Master i voksnes læring Master i rådgivningsvitenskap

Høst 2015. www.ntnu.no/ivr. Velkommen til. Bachelor i rådgivning og voksnes læring Master i voksnes læring Master i rådgivningsvitenskap Høst 2015 Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap Velkommen til Bachelor i rådgivning og voksnes læring Master i voksnes læring Master i rådgivningsvitenskap www.ntnu.no/ivr Velkommen til

Detaljer

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 275 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og inmasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

Avtale for mastergradsstudiet

Avtale for mastergradsstudiet Avtale for toårig mastergradsstudium ved Institutt for geovitenskap revidert september 2012 Avtalen er basert på Grads- og studiereglement for UiB og på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-KONMAT, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:22 Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljøog biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold www.teknologi.no

Detaljer

Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet?

Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet? Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet? Eksempler på hvordan vi jobber på utdanningsområdet Erfaring med næringslivsringer og andre møteplasser Problemløsning og kunnskapsutvikling med

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 337 INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI Vedtatt i Styret 9.11.2004, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. INNLEDNING

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Målet med studiet er å gi kunnskap om og grunnlag

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 143 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Bakgrunn N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Jentepoeng ved opptak til sivilingeniørstudiene. Tilråding:

Bakgrunn N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Jentepoeng ved opptak til sivilingeniørstudiene. Tilråding: NTNU S-sak 5/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.03.2015 RE/AMS Arkiv: 2015/1542 Saksansvarlig: Berit Kjeldstad Saksbehandler: Anne Marie Snekvik N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

Velkommen som student i

Velkommen som student i Velkommen som student i samfunnsøkonomi Bachelor i samfunnsøkonomi Årsstudie i samfunnsøkonomi Instituttleder Gunnar Bårdsen Program 09:15 09:40 Om samfunnsøkonomi, samfunnsøkonomistudiet og jobbmuligheter

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 10. 2. 2003

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 10. 2. 2003 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 10. 2. 2003 Til stede: Leder,

Detaljer

SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE

SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Søknaden leveres/sendes til fakultetet SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE PERSONALIA Etternavn, fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Fakultet, studieprogram

Detaljer

1.1 TILBUDET AV STUDIEPROGRAM I REALFAG. Lektorutdanning: Se kap. 1.12 og 3.12. 1.1.2 KRAV FOR Å BLI TATT OPP TIL PROGRAMMENE

1.1 TILBUDET AV STUDIEPROGRAM I REALFAG. Lektorutdanning: Se kap. 1.12 og 3.12. 1.1.2 KRAV FOR Å BLI TATT OPP TIL PROGRAMMENE 1. GENERELT 1. GENERELT SIDE 7 1.1 TILBUDET AV STUDIEPROGRAM I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid

Detaljer

8. LOV OG FORSKRIFTER

8. LOV OG FORSKRIFTER SIDE 255 Utdrag av Lov om universiteter og høgskoler av 1.4.2005 er inntatt sist i kapitlet. NTNUs Opptaksforskrift av 7.12.2005 er intatt i sin helhet. NTNUS Forskrift om studier av 7.12.05 er også inntatt

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF

Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF Om beskrivelsene Hvilke verv og grupper som utgjør Studentrådet DMF, de formelle rammene for deres arbeid og hvordan de velges er nedfelt i vedtektene for Studentrådet

Detaljer

FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET

FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET 352 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET Hjemmel: Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller ønsker du å studere ved et universitetet eller en høyskole. Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

UTDANNINGSVEIER. til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER. til olje- og gassindustrien Prossessoperatør Boreoperatør Sivilingeniør Automatiker FU-operatør Brønnoperatør Brønnoperatør Kjemiker Elektriker Geolog Sivilingeniør Fysiker Geofysiker Ingeniør Kran- og løfteoperatør Kjemiker Prosessoperatør

Detaljer

Velkommen som ny student Orienteringsmøte for årsstudiet og bachelorprogram i

Velkommen som ny student Orienteringsmøte for årsstudiet og bachelorprogram i Velkommen som ny student Orienteringsmøte for årsstudiet og bachelorprogram i pedagogikk Pedagogisk institutt, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU Vi har forventninger til deg! Vi

Detaljer

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør Avdeling for Ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Bergen (HiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) Norges Handelshøyskole (NHH) Sivilingeniørutdanning i Bergen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 12. 12. 2002

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 12. 12. 2002 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 12. 12. 2002 Til stede:

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11).

Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11). Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11). Instituttets årsrapport for

Detaljer

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl.

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl. Side 1/6 Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013 Data Oppstart H2010, 1. kl. Oslofjorden teknologiutdanning Endringshistorikk Mal versjon 1.0: 09.februar 2007 Mal versjon 2.0 19.februar 2007 studieplan

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 295 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

Studieveiledningens rolle: oppfølging av studenter ved Universitetet i Bergen

Studieveiledningens rolle: oppfølging av studenter ved Universitetet i Bergen Studieveiledningens rolle: oppfølging av studenter ved Universitetet i Bergen Ingvild Greve, underdirektør ved Utdanningsavdelingen Ronald Worley, studiesjef ved Det humanistiske fakultet Et tilbakeblikk

Detaljer

Respondents: 383 displayed, 383 total Status: Closed. Launched Date: 08.04.2013 Closed Date: 14.04.2013

Respondents: 383 displayed, 383 total Status: Closed. Launched Date: 08.04.2013 Closed Date: 14.04.2013 Brukerundersøkelse NTNU IT Respondents: 383 displayed, 383 total Status: Closed Launched Date: 08.04.2013 Closed Date: 14.04.2013 1. Hvilket fakultet tilhører du? Det humanistiske fakultet (HF) 35 11%

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium

Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Offshore systemer omfatter utforming,

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studenter høsten 2014 IGANG. Frist: 26.

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studenter høsten 2014 IGANG. Frist: 26. UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Påmelding til undervisning for nye studenter høsten 2014 IGANG Frist: 26. juli IGANG-påmeldingen gjelder for studenter som har fått tilbud

Detaljer

Fremtidig kapasitetsbehov i bransjen

Fremtidig kapasitetsbehov i bransjen Fremtidig kapasitetsbehov i bransjen Hva er Næringslivsringen? Dette er Næringslivsringen? Et samarbeidstiltak mellom byggenæringen og Studieprogram bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Opprettet i 1999 frivillighet

Detaljer

1. GENERELT 1.1 TILBUDET AV STUDIEPROGRAM I REALFAG 1.1.2 KRAV FOR Å BLI TATT OPP TIL PROGRAMMENE

1. GENERELT 1.1 TILBUDET AV STUDIEPROGRAM I REALFAG 1.1.2 KRAV FOR Å BLI TATT OPP TIL PROGRAMMENE 1. GENERELT 1. GENERELT SIDE 9 1.1 TILBUDET AV STUDIEPROGRAM I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid

Detaljer

Velkommen til studieretning fransk!

Velkommen til studieretning fransk! Velkommen til studieretning fransk! Oppbygging av Bachelorgraden 80-gruppe i fransk 40-gruppe Støttegruppe 40 SP Frie emner 20 SP Ex.phil & Ex.fac Franskstudiet består av emner à 10 studiepoeng. Studerer

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Velkommen som student i samfunnsøkonomi. Bachelor i politisk økonomi

Velkommen som student i samfunnsøkonomi. Bachelor i politisk økonomi Velkommen som student i samfunnsøkonomi Bachelor i politisk økonomi Instituttleder Gunnar Bårdsen Program 12:1515 12:40 Om samfunnsøkonomi, samfunnsøkonomistudiet og jobbmuligheter Instituttleder ttl Gunnar

Detaljer

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Tidsplan: Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar 1. februar: endelige versjoner ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Ansvarsfordeling

Detaljer

FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HISTORISK- FILOSOFISKE FAKULTET

FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HISTORISK- FILOSOFISKE FAKULTET FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HISTORISK- FILOSOFISKE FAKULTET Utfyllende regler for Det historisk-filosofiske fakultet fastsatt av Fakultetsstyret 07.10.2003 med hjemmel i

Detaljer

Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi Fører

Detaljer

Kvalitetssikringssystem av undervisning og læring ved Institutt for samfunnsøkonomi

Kvalitetssikringssystem av undervisning og læring ved Institutt for samfunnsøkonomi Kvalitetssikringssystem av undervisning og læring ved Institutt for samfunnsøkonomi Støttesystem for utdanningskvalitet på nett (KVASS) NTNU har utviklet et nettbasert kvalitetsstøttesystem for undervisning,

Detaljer