info til våre nye studenter høsten 2011 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "info til våre nye studenter høsten 2011 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi"

Transkript

1 info høsten 2011 til våre nye studenter Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 1

2 Velkommen til Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi! Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) har all sin virksomhet innenfor NTNU s teknisk naturvitenskapelige hovedprofil. Vi er en vesentlig bidragsyter innenfor sivilingeniør- og doktorgradsutdanning i Norge og bidrar med viktig kunnskapsproduksjon nasjonalt og internasjonalt. IVT-fakultetets oppgave er, gjennom utdanning, forskning og formidling, å bringe fram kandidater og teknologiske løsninger til beste for mennesket og samfunnet. Kravene til ingeniørvitenskapelig kompetanse øker, og det stilles stadig strengere krav til konkurransedyktighet, kostnadsreduksjon, effektivitet, sikkerhet og miljø. IVTfakultetet bidrar til å løse globale utfordringer ut fra nasjonale forutsetninger, og etablerer gjennom dette grunnlag for konkurransedyktig virksomhet i Norge. Ingeniørfagene i Norge kan vise til en lang rekke tekniske bragder. Eksempler på slike er oljeinstallasjonene på norsk sokkel, skipsbygging og lange brospenn. I den globale arbeidsdelingen er det naturlig at Norge tar utgangspunkt i sine naturgitte betingelser. Ingeniørfagene og IVT-fakultetet spiller en sentral rolle i forvaltningen av naturressursene. Våre studieprogrammer og vår forskning er knyttet til temaer innen energi og miljø, produktutvikling og produksjon, geologi, tekniske geofag, petroleumsfag, industriell design, ingeniørvitenskap og IKT, marin teknikk inklusive fiskeri og havbruk og byggteknisk infrastruktur inklusive vann og transport. 2

3 Du har gjort et godt valg som vil studere ingeniørvitenskap ved NTNU. I tillegg til å være krevende og givende, vil du oppleve studietiden som interessant og spennende et godt fundament for å kunne arbeide med viktige samfunnsoppgaver senere i livet. Bruker du studietiden godt, finner du plass til både fagstudier og fritid. Som «StudiebyEN» har Trondheim svært mye å tilby sine studenter. Gratulerer med ditt valg og lykke til med studiene og studietiden! NTNUs visjon er: «Kunnskap for en bedre verden. NTNU internasjonalt fremragende.» IVT-fakultetet vil bidra til å oppfylle visjonen ved å utvikle «Teknologi for bærekraft og nyskaping». Ingvald Strømmen Dekanus 3

4

5 Innhold Velkommen... 6 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi... 8 Gled deg til ditt nye liv som student De første ukene Studiekalender Studere og jobbe i utlandet? Oversiktskart Gløshaugen Har du lyst til å starte egen bedrift? Informasjon fra A til Å Vedlegg

6 Velkommen til Utdanningsseksjonen Vi ønsker deg velkommen som student ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi og studie programmet du nå skal starte på. Det er mye informasjon du skal ta inn over deg de første dagene, og vi håper at vi i administrasjonen og denne brosjyren kan bidra til å hjelpe deg. «Les våre Informasjonsbrev med viktig studieinformasjon sendt direkte til din e-post. og på våre nettsider: 6

7 Studieveiledning Ved Utdanningsseksjonen finner du våre studie veiledere og en egen studentekspedisjon. Hver studieveileder er ansvarlig for hvert sitt studieprogram. De veileder studenter i alle årskurs/trinn og er admini strativt ansvarlig for studie programmet. Her får du informasjon om ditt studieprogram, personlig veiledning, informasjon om regler og forskrifter, svar på studie tekniske spørsmål, studie retningsvalg m.m. Studieveilederne har taushets plikt og du kan være anonym. For spørsmål knyttet til enkelt emner, henviser vi deg til aktuell faglærer ved instituttet. Finn din studieveileder her: Kontaktopplysninger: Utdanningsseksjonen Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi NTNU Høgskoleringen 6, 7491 Trondheim Telefon: / Telefax: E-post: Hjemmeside: 7

8 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi tilbyr masterstudier i teknologi (sivilingeniør), realfagstudier, inter - n asjonale masterprogrammer og en rekke doktorgradsstudier. Det finnes mer enn 30 kompetanseprofiler å velge mellom. Realfag Geologi (Bachelor/Realfag, 3-årig) Geologi (Mastergrad/Realfag, 2-årig) Sivilingeniørstudier Bygg- og miljøteknikk (5-årig) Bygg- og miljøteknikk (2-årig) Industriell design (5-årig) Industriell design (2-årig) Ingeniørvitenskap og IKT (5-årig) Marin teknikk (5-årig) Marin teknikk (2-årig) Petroleumsfag (5-årig) Petroleumsfag (2-årig) Produktutvikling og produksjon (5-årig) Produktutvikling og produksjon (2-årig) Tekniske geofag (5-årig) Undervannsteknologi (2-årig) Fakultetet tilbyr også flere internasjonale masterprogram. Se for komplett oversikt over IVTs studietilbud. 8

9 Ph.d.-studiet 3-årig forskerutdanning Etter fullført sivilingeniørstudium kan du fortsette dine studier ved NTNU og gjennomføre en ph.d.-grad. Ph.d.- utdanningen er en forskerutdanning som har til formål å utdanne selvstendige forskere på interna sjonalt nivå. Dette skjer i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Studiet er normert til 3 år. Mer info om ph.d.-studiet: Fakultetet har 10 institutter: Institutt for bygg, anlegg og transport (BAT) Institutt for energi og prosessteknikk (EPT) Institutt for geologi og bergteknikk (IGB) Institutt for konstruksjonsteknikk (KT) Institutt for marin teknikk (IMT) Institutt for produktutvikling og materialer (IPM) Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk (IPT) Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK) Institutt for produktdesign (IPD) Institutt for vann- og miljøteknikk (IVM) 9

10 Gled deg til ditt nye liv som student! Engasjér deg! Vi ønsker deg velkommen til studentbyen Trondheim og gratulerer med ditt valg av studium! Vi kan ikke annet enn å si at du har valgt helt riktig. En studiehverdag er så mangt, men uten ditt engasjement kan hverdagen bestå av mange kjedelige forelesninger, lange øvingstimer og en eksamens periode med mye pugging...! At Trondheim er studentby nr. 1 i Norge er et ubestridt faktum. Grunnen til at byen, år etter år, beholder denne tittelen, ligger i det unike studentmiljøet skapt av frivillig engasjement blant studentene. Nå er det din tur til å videreføre tradisjonene! Så i stedet for å tilbringe all din tid på lesesalen, kom deg ut og nyt studentlivet! Delta! Tilbudene er her med Studentersamfundet, UKA, ISFiT, studentpolitikk, NTNUI og mye mer. Vi ønsker deg lykke til med studietiden. Dette er en tid du garantert vil huske for resten av livet! Med vennlig hilsen Sondre Gjengedal og Magni Vestad Studenttillitsvalgte ved IVT-fakultetet 10

11 Linjeforeningene ved IVT: Trondheim blir gang på gang kåret til Norges beste studentby! Noe av æren for dette har alle fra linjeforeningene ved NTNU. De bidrar til å skape et godt sosialt miljø, har bedriftspresentasjoner og arrangerer sosiale turer. Studieprogrammenes linjeforeninger: Studieprogram bygg- og miljøteknikk H. M. Aarhønen Realfagstudiet i geologi Studieprogram petroleumsfag Studieprogram tekniske geofag Bergstuderendes Forening Studieprogram industriell design Leonardo Studieprogram ingeniørvitenskap og IKT Hybrida Studieprogram marin teknikk Mannhullet Studieprogram produktutvikling og produksjon Smørekoppen 11

12 De første ukene 1. årskurs har spesielt opplegg i uke 33 og 34, «Tekno start», med fokus på oppfriskning i matematikk, studieprogrammets eget matematikkprosjekt og refleksjon/ arbeidsgruppe. Se info på: og Fra uke 35 starter ordinær undervisning. Studenter opptatt i høyere årskurs og geologi studentene følger ordinær undervisning fra uke 34. Huskeliste ved semesterstart: Betal semesteravgiften senest 1. september. Lånet blir satt direkte inn på din konto når semesteravgiften er betalt. Du får ikke tilgang til It s Learning (s. 25) før semesteravgiften er betalt, og du har meldt deg til undervisning og eksamen i de emnene du skal ha. For nærmere informasjon, se Alle nye studenter ved NTNU må melde seg til undervisning og vurdering og bekrefte sin utdanningsplan senest 15. september. Dette gjør du på Har du f.eks tatt ex.phil tidligere? Da kan du søke fritak for dette emnet. Lever karakterutskrift til Utdanningsseksjonen. Praksis: det er et krav om 12 uker praksis (6 uker for studenter på 2-årig master) før du kan ta ut masteroppgaven i 5. årskurs. Attester leveres fortløpende til Utdanningsseksjonen. 12

13 Huskeliste som ny databruker: Du får tildelt brukernavn ved semesterstart. Dette beholder du hele studietiden. Brukernavnet kan ikke endres. Passordet skal endres regelmessig. Informa sjon om plikter og begrensninger tilknyttet bruk av NTNUs anlegg, finner du i IT-reglementet, Har du problemer med datamaskin eller programvare, skal du ta kontakt med NTNUs orakelkontor som ligger i 2. etg. i Sentralbygg II. Send e-post til eller ring tlf Har du problemer direkte knyttet til studieprogrammet, kan du i tillegg få hjelp på fakultetet. Mer informasjon kommer. Les om data og e-post på de sentrale websidene til NTNU, Her finner du informasjon om det meste for å komme i gang. Utviklingen går i retning av at studenter bruker egne, bærbare PC-er i studiet. Har du planer om å kjøpe deg egen PC, kan det være lurt å rådføre seg med studieprogrammet du skal begynne ved om hva man bør ha. Ta gjerne kontakt. Kontaktperson for IT på fakultetet: Bjørn Østbye 13

14 Studiekalender For sivilingeniørstudiet og de engelskspråklige programmene innenfor teknologi alle årskurs HØSTSEMESTERET Semesterstart Uke 33 Immatrikulering 16. august «TEKNOSTART»/Infomøter m/fakulteter og institutter: 17. august Undervisningsstart «TEKNOSTART» for 1. årskurs forts august - Timeplanfestet undervisning for årskurs: 22. august - Timeplanfestet undervisning for 1. årskurs: 29. august Frist for annullering av eksamensmelding 15. november Undervisningsslutt - For årskurs: 25. november - For 1. årskurs: 2. desember Eksamensstart - For årskurs: 1. desember - For 1. årskurs: 8. desember Eksamensslutt/Semesterslutt - For alle årskurs: 21. desember VÅRSEMESTERET Undervisningsstart/Semesterstart - Timeplanfestet undervisning for alle årskurs: 9. januar Påskeferie april Undervisningsslutt - For alle årskurs: Tirsdag i uke 17 (mandag og tirsdag) er kompensasjon for 2. påskedag og tirsdag etter påske 24. april Frist for annullering av eksamensmelding 30. april Selvstudieuker * - For alle årskurs 25. april 18. mai Eksamensstart - For alle årskurs 19. mai Eksamensslutt/Semesterslutt - For alle årskurs 9. juni Utsatt eksamen 2012 Uke 33 og deler av eller hele uke 32 * Første selvstudieuke kan benyttes til å ta igjen tapt undervisning pga ekskursjon. 14

15 Studieteknikk la det inspirere deg til å lære mer og effektivt! Overgangen fra elev til student kan oppleves som tøff for mange. Riktig studieteknikk er et av de viktigste redskapene du har i studietiden, og bør læres så tidlig som mulig i studiet. Det vil bli avholdt egne kurs i studie teknikk i starten av høst semesteret. «Vil du kontrollere dine emner og oppmeldinger, logg deg inn på Noen gode tips i starten: gjør ditt beste for å prøve og forstå; ikke bare lær alt utenat spør foreleseren om det du ikke forstår; ikke gi deg så lett lag kollokviegrupper; studér sammen med andre og hjelp hverandre forbered deg til neste dags forelesninger repetér det du har lært deg hver dag 15

16 Studere og jobbe i utlandet under studiet ved NTNU? Som student ved NTNU har du muligheten til å ta et semester eller et år i utlandet som en del av din sivilingeniørutdanning. Vi anbefaler at du helst tar 4. årskurs i utlandet. Da har du valgt studieretning og har tilstrekkelig faglig grunnlag for å studere ved et utenlandsk lærested. Det er viktig å velge et universitet som er anerkjent innen det fagområdet du har valgt. I utlandet kan du også ta deler av ditt obligatoriske praksisarbeid, deler av prosjekt- og masteroppgave i 5. årskurs og sommer jobber. Internasjonal seksjon, fagmiljø og studieveileder vil gi deg mer informasjon om dine valgmuligheter. For mer informasjon: Internasjonal seksjon O.S. Bragstads plass 3 IASTE: «NTNU har utdannings- og forskningssamarbeid med 188 universitet over hele verden. 16

17

18 18

19 19

20 «Vil du vite mer om NTNU, næringsliv og nyskaping, se:

21 Har du lyst til å starte egen bedrift under eller etter studiene? NTNU ønsker på ulike måter å stimulere studenter til entreprenørskap og gi hjelp til å starte egne bedrifter. Vi vet at mange studenter har supre ideer, men savner kunnskap om hvordan man realiserer disse. Nyskaping er en naturlig integrert del av NTNUs tre virksomhets områder innen utdanning, forskning og formidling. Innovasjonssenter Gløshaugen: Innovasjonssenter Gløshaugen er den første on campus inkubator for næringsutvikling i Norge. Senteret skal stimulere til kunnskapsbasert nyskaping med utgangspunkt i utdannings- og forskningsmiljøet i Trondheim. Her får du tilbud om veiledning og kontorplass. Start NTNU: Start NTNU er en studentorganisasjon som arbeider for nyskaping. De arrangerer kurs, konkurranser, møteplasser og andre arrangementer med fokus på det å starte opp en bedrift. De gir veiledning i forbindelse med oppstart av eget foretak ved henvendelse direkte og på internett. NTNUs Entreprenørskole: NTNUs Entreprenørskole er et toårig masterstudium i teknologi innen entreprenørskap. Studenter som har fullført tre år av sin masterutdanning i teknologi (sivilingeniørutdanningen), og studenter med en treårig bachelor i ingeniørfag (eller tilsvarende) eller bachelor i realfag, kan søke NTNUs Entreprenørskole. 21

22 22

23 Informasjon fra A til Å: AVBRYTELSE AV STUDIET Hvis du ønsker å avslutte studiet, er det viktig at du gir Utdanningsseksjonen skriftlig beskjed om dette. bachelor i realfag er tittelen du får etter fullført bachelorstudium i geologi. BEGRUNNELSE OG KLAGE Eksamensresultater kan påklages. Fristen for å be om begrunnelse eller klage over karakterfastsettingen er 3 uker etter at resultatet er offentliggjort. Skjema får du på Utdanningsseksjonen og tilsendt i våre informasjonsbrev på e-post. Klagen sendes til det fakultetet som underviser emnet. Det anbefales at du ber om en muntlig begrunnelse før du eventuelt går videre med klage. DEKANUS er fakultetets øverste leder og leder av fakultetsstyret. Professor Ingvald Strømmen er dekanus for perioden DELTIDSSTUDIER betyr at du kan ta ett årskurs over to studieår i henhold til avtale som må tegnes med Utdannings seksjonen. Se studiehåndbok 8 s. 19. EKSKURSJONER/FELTKURS er reiser med faglig innhold som du har i løpet av studiet. EMNEBESKRIVELSER finner du på emner. Her finner du hvem som er faglærer, krav til forkunnskaper og når det skal avholdes avsluttende eksamen. Hvilke hjelpemidler som tillates ved eksamen er angitt ved egen kode, se s. 37 i studiehåndboken, 23

24 EMNER FRA HØYERE ÅRSKURS Se studiehåndboken, 5.0.2, side 32. Dersom du får fritak i et eller flere emner, eller ellers ligger godt an, kan du i tillegg ta enkeltemner som du skal ha senere i studiet. Frist for høsten, for våren. FAKULTETER NTNU omfatter 7 fakulteter og Vitenskapsmuseet: Fakultet for arkitektur og billedkunst (AB) Gløshaugen Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Gløshaugen Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Gløshaugen Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT) Gløshaugen Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) Dragvoll Det humanistiske fakultet (HF) Dragvoll Det medisinske fakultet (DMF) Gløshaugen ved St. Olavs hospital FAKULTETETS TIME I 1. årskurs er det avsatt en time hver uke til fakultetets studieveiledere og årskurskoordinatorer. Disse blir benyttet til studietekniske spørsmål, annen aktuell studieinformasjon, gjesteforelesninger, orientering om emnevalg m.m. FAKULTETSTILLITSREPRESENTANT (FTR), se tillitsrepresentant. 24

25 FRITAK FOR VURDERING Fakultetet kan gi fritak for avsluttende eksamen, prøve eller annen vurdering når du kan dokumentere at tilsvarende vurdering er gjort ved NTNU eller en annen utdanningsinstitusjon. Se studiehåndboken 16, s. 20. HJELPEMIDLER TIL AVSLUTTENDE EKSAMEN Se studiehåndboken s. 37. HOVEDBIBLIOTEKET ligger ved aulaen i Hovedbygningen. «INNSIDA» er NTNUs intranett for informasjon til ansatte og studenter. Informasjonen er strukturert slik at innholdet er spesialtilpasset til deg og det studiet du tar. Her finner du bl.a. informasjon om dine forelesninger, eksamensfrister, klageadgang, øvinger m.m.. It s:learning er NTNUs nettbaserte læringsstøtte system. Med it s:learning kan du kommunisere og samarbeide med studenter og lærere ved hele NTNU. KALKULATOR Det stilles spesielle krav til hvilke kalkulatorer som kan brukes ved eksamen. Se side 37 i studiehåndboken. KARAKTERSKALA På side 24 i studiehåndboken finner du oversikten over bokstavkaraktertrinnene for teknologistudiet, som går fra A (fremragende) til F (ikke bestått). KARAKTERUTSKRIFT får du ved henvendelse til Student service i Gamle kjemi eller Utdannings seksjonen ved fakultetet. Du kan også bestille karakterutskrift via Studentweb. KLASSETILLITSREPRESENTANT (KTR), se tillitsrepresentant. 25

26 LÆREBØKER For 1. årskurs legges det ut egne boklister på SiT Tapir fagbokhandel. Se også emnebeskrivelsene i studiehåndboken og orienteringer fra faglærer i de første forelesningene. LÆRERSTAB Professorer, førsteamanuenser, amanuenser og universitetslektorer er fast tilsatt vitenskapelig personale og er faglærere/forelesere. Vitenskapelige assistenter og stipendiater er midlertidig tilsatt og assisterer faglærerne med bl.a. øvingsopplegget. MASTEROPPGAVE Avsluttende oppgave i 10. semester. OVERGANG TIL ANNET STUDIEPROGRAM Søknadsfristen er første mandag etter semesterstart, dvs. 29. august Overgangen kan kun godkjennes dersom det er ledige plasser på studieprogrammet du søker til. PERMISJON FRA STUDIET Frivillig permisjon gis fortrinnsvis for et år, og du må ha fullført mer enn 30 studiepoeng for å få frivillig permisjon, se studiehåndboken 7, s. 19. For kortere tidsrom gis permisjon til utgangen av et semester. Det tillates gjentak av eksamen i permisjonstiden forutsatt at du er oppflytningsklar til neste årskurs før permisjonen innvilges. Søknad om permisjon sendes til utdanningsseksjonen og bør normalt være innsendt før 1. september for det aktuelle studieåret. PRAKSIS Det stilles krav til relevant praksis før masteroppgaven kan påbegynnes. Les praksisbestemmelsene i studiehåndboken s. 109, særbestemmelser for IVTfakultetet. Les mer om praksisforskriften: 26

27 «Vi ønsker deg lykke til med studiene!

28 PRODEKANER er fakultetets nestledere. Professor Asbjørn Rolstadås er prodekan for forskning og professor Svein Remseth er prodekan for utdanning. SEKSJONSBIBLIOTEK Studieprogram Produktutvikling og produksjon har eget bibliotek i Valgrinda. Petroleumsfag, Tekniske geofag og Geologi realfag har bibliotek i Bergbygget og på Petroleumsteknisk senter. Studieprogrammene Bygg- og miljøteknikk og Industriell design har bibliotek sammen med Arkitekt og Matematiske fag i 2. etasje Sentralbygg I. Marin teknikk har bibliotek på Marinteknisk senter. master i teknologi/sivilingeniør er den tittel du får etter endt studium ved NTNU. Master i Geologi er tilsvarende tittel for masterstudiet i Geologi. STUDENTARBEIDSPLASSER Hovedbiblioteket har flere leseplasser og i tillegg er det noen leseplasser ved de enkelte seksjonsbibliotekene. Hvert studieprogram har egne lesesaler og datasaler til sine studenter. Du får beskjed om hvilke plasser du kan benytte ved semesterstart. STUDENTASSISTENTER Studenter i høyere årskurs ansettes som studentassistenter for å assistere faglærer med rettearbeid og veiledning i forbindelse med øvinger og gruppe undervisning. Disse jobbene utlyses hvert semester på Innsida. STUDENTWEB er nettstedet der du bl.a. bekrefter din studie plan, melder deg opp til eksamen, ser dine eksamens resultat etc. Se 28

29 STUDIEHÅNDBOK for sivilingeniør - og realfagstudiet får du kjøpt på Tapir og prisen er ca kr 60. Boken inneholder universitetsloven, forskrift og utfyllende regler for teknologi studiet og studie planer for alle studieprogrammene. Nettutgave: STUDIEPLAN for ditt studieprogram finner du i studiehåndboken for sivilingeniørstudiet. Studieplan for realfagstudiet finner du i studiehåndboken for realfagstudiet. STUDIEPOENG Et emne er normalt på 7,5 studiepoeng. En fulltidsstudent skal ha en obligatorisk arbeidsbelastning på totalt 60 studiepoeng pr. år, dvs. 30 studiepoeng pr. semester, normalt 4 emner pr. semester. TILLEGGSEMNER Det er anledning til å ta eksamen i flere emner enn de som er obligatoriske i hvert enkelt studieprogram. Karakteren for disse vil komme nederst på karakter utskriften, dvs. at emnene ikke teller i hovedkarakteren, se 4, s. 18 i studiehåndboken. TImeplaner finner du på timeplan. Se også (uoffisiell, men nyttig). TILLITSREPRESENTANT Studentene velger to fakultetstillitsrepresentanter (FTR) som har ansvar for koordinering av studentarbeid på fakultetsnivå. FTR ene er medlem av Fakultetsstyret og Utdanningskomiteen på IVT. FTR ene leder også Studentrådet. I tillegg velges en studieprogramrepresentant (SPR) og vara-spr. SPR ene deltar i studieprogramråd og utvalg. Hvert årskurs velger en tillitsrepresentant (KTR). Tillitsrepresentantene er bindeleddet mellom studentene og fakultetets studieveiledere. 29

30 TILLITSREPRESENTANTENES TIME Dette er en time som er avsatt i timeplanen på mandager kl for alle årskurs. Den benyttes bl.a. til avvikling av allmøter etc. UTDANNINGSPLAN Studenter, som er tatt opp til studier på 60 studiepoeng eller mer, skal innen 15. september inngå utdanningsplan med sitt lærested. Se studentweb. Utdannings planen repre senterer en gjensidig avtale mellom studenten og NTNU som beskriver plikter og ansvar mellom partene, se 5, s. 18 i studiehåndboken ØVINGER er ferdighetstrening i emnet. Det kan være regneøvinger, dataøvinger, tegneøvinger, felt-/laboratorieøvinger og prosjektarbeid. Mange av øvingene er obligatoriske. Vi gjør oppmerksom på at dersom du ikke har bestått alle obligatoriske øvinger, kan du bli nektet adgang til avsluttende vurdering. 30

31 31

32 Vedlegg 32

33 33

34

35 35

36 Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: Utdanningsseksjonen Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi NTNU Høgskoleringen 6, 7491 Trondheim Telefon: / Telefax: E-post: Hjemmeside: 36

NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006

NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006 NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006 DE FØRSTE DAGENE 6 Viktige formaliteter 7 Unngå villedning -søk veiledning 8 Utdanning for alle? 9 Karrieretjenesten 9 Hold deg informert 10 Planlegging er kjempelurt

Detaljer

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 9 Det skjer stadig endringer som påvirker studiehverdagen din, og det er du som har ansvar for å holde deg oppdatert. Viktig informasjon blir lagt ut på nettsidene. Beskjeder kan også bli sendt til

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole...

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... 4 STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON... 6 Lover og reglementer...

Detaljer

Velkommen. som ny medarbeider. ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Det skapende universitet

Velkommen. som ny medarbeider. ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Det skapende universitet FOTO: NTNU/CHRISTINE SÆTRE FOTO: NTNU/JOHAN RØED FOTO: NTNU/CHRISTINE SÆTRE Velkommen som ny medarbeider ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Det skapende universitet FOTO: NTNU/MAREN AGDESTEIN

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

studiehåndbok 2007/2008 Avdeling for mat- og medisinsk teknologi HiST - så høyt du vil! Trondheim

studiehåndbok 2007/2008 Avdeling for mat- og medisinsk teknologi HiST - så høyt du vil! Trondheim studiehåndbok 2007/2008 Trondheim HiST - så høyt du vil! Avdeling for mat- og medisinsk teknologi INNHOLD Forord 3 Studiekalender 4 GENERELL INFORMASJON Studieevaluering 5 Studentportalen 6 Semesterregistrering

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 Utgiver: Studieavdelingen, UMB Utgitt: August 2006 Trykk: LOBO Media AS 2 3 Innholdsfortegnelse Velkommen som student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap!... 4 Del 1 Innledning...

Detaljer

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i STUD IEHÅN 0809 v d e l i n g f o r t e k n o l o g i Kontaktinformasjon vdeling for teknologi vdelingens servicesenter Besøksadresse: Postadresse: Tlf.:/faks: Epost: E.C. Dahls gate 2 700 Trondheim 73

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2005/2006

STUDIEHÅNDBOK 2005/2006 STUDIEHÅNDBOK 2005/2006 Utgiver: Studieavdelingen, UMB Utgitt: August 2005 Trykk: LOBO Media AS 2 3 Innholdsfortegnelse Velkommen som student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap!... 4 Del 1 Innledning...

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) (Tips:Hvor mange

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap 2013/2014 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen ved UMB, Universitetet

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2013 2014 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2013 2014... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Ta en utfordring ta NTNU Studietilbud fra NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Din framtid. Ditt valg. Innhold Prorektors epistel... 6 Verden er full av utfordringer... 7 Sivilingeniørutdanning

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET 1 UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Utdanningsutvalget 23.03.2006 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 45. Endringer vedtatt

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

Kjære Student. Velkommen som ny student ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning! - Og velkommen tilbake, du som fortsetter studiene hos oss!

Kjære Student. Velkommen som ny student ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning! - Og velkommen tilbake, du som fortsetter studiene hos oss! Kjære Student Velkommen som ny student ved! - Og velkommen tilbake, du som fortsetter studiene hos oss! Du kommer til et utdanningsmiljø som har en ambisiøs visjon for sin virksomhet: Vi utvikler kunnskapsrike

Detaljer

INNHOLD 1.10 NYTT SYSTEM FOR EMNEKODER VED NTNU 17 1.11 KOMPETANSE - UNDERVISNING I SKOLEN 18

INNHOLD 1.10 NYTT SYSTEM FOR EMNEKODER VED NTNU 17 1.11 KOMPETANSE - UNDERVISNING I SKOLEN 18 INNHOLD SIDE 1 1. GENERELT 5 1.1 KILDER TIL INFORMASJON 5 1.2 KALENDER FOR STUDIEÅRET 6 1.3 BEGREP OG GRADER 7 1.3.1CAND.MAG.-GRADEN 8 1.3.2CAND.SCIENT.-GRADEN 9 1.3.3DR.SCIENT.-GRADEN 9 1.4 FAGTILBUD

Detaljer

Program for studiestart 2015

Program for studiestart 2015 STUDIESTART 2015/ 2016 Program for studiestart 2015 Tirsdag 11. august Oppmøte for nye studenter ved andre år bachelor (alle studieretninger), praktisk-pedagogisk utdanning, fysisk aktivitet og funksjonshemming

Detaljer

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen.

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. I dag har du mulighet du stille spørsmålene som kan bestemme din fremtid.

Detaljer

Sivilingeniørutdanning datateknikk. Ta en utfordring styr datamaskinene

Sivilingeniørutdanning datateknikk. Ta en utfordring styr datamaskinene 2008 2009 Sivilingeniørutdanning datateknikk Ta en utfordring styr datamaskinene sivilingeniørutdanning Arkitektutdanning estetiske fag, kunst-og musikkfag historie, religion, kultur- og idéfag idrettsfag

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2012 2013 BACHELOR I SYKEPLEIE

STUDIEHÅNDBOK 2012 2013 BACHELOR I SYKEPLEIE STUDIEHÅNDBOK 2012 2013 BACHELOR I SYKEPLEIE GENERELL INFORMASJON... 4 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 5 ANSATTE... 6 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 8 Resepsjonen... 8 Datoer for studieåret 2012 2013...

Detaljer

SKRIFTSERIE 10/2005. Elisabeth Hovdhaugen Per Olaf Aamodt. Eksperter i team. En evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU gjennomført våren 2005

SKRIFTSERIE 10/2005. Elisabeth Hovdhaugen Per Olaf Aamodt. Eksperter i team. En evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU gjennomført våren 2005 SKRIFTSERIE 10/2005 Elisabeth Hovdhaugen Per Olaf Aamodt Eksperter i team En evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU gjennomført våren 2005 NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer