info til våre nye studenter høsten 2011 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "info til våre nye studenter høsten 2011 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi"

Transkript

1 info høsten 2011 til våre nye studenter Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 1

2 Velkommen til Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi! Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) har all sin virksomhet innenfor NTNU s teknisk naturvitenskapelige hovedprofil. Vi er en vesentlig bidragsyter innenfor sivilingeniør- og doktorgradsutdanning i Norge og bidrar med viktig kunnskapsproduksjon nasjonalt og internasjonalt. IVT-fakultetets oppgave er, gjennom utdanning, forskning og formidling, å bringe fram kandidater og teknologiske løsninger til beste for mennesket og samfunnet. Kravene til ingeniørvitenskapelig kompetanse øker, og det stilles stadig strengere krav til konkurransedyktighet, kostnadsreduksjon, effektivitet, sikkerhet og miljø. IVTfakultetet bidrar til å løse globale utfordringer ut fra nasjonale forutsetninger, og etablerer gjennom dette grunnlag for konkurransedyktig virksomhet i Norge. Ingeniørfagene i Norge kan vise til en lang rekke tekniske bragder. Eksempler på slike er oljeinstallasjonene på norsk sokkel, skipsbygging og lange brospenn. I den globale arbeidsdelingen er det naturlig at Norge tar utgangspunkt i sine naturgitte betingelser. Ingeniørfagene og IVT-fakultetet spiller en sentral rolle i forvaltningen av naturressursene. Våre studieprogrammer og vår forskning er knyttet til temaer innen energi og miljø, produktutvikling og produksjon, geologi, tekniske geofag, petroleumsfag, industriell design, ingeniørvitenskap og IKT, marin teknikk inklusive fiskeri og havbruk og byggteknisk infrastruktur inklusive vann og transport. 2

3 Du har gjort et godt valg som vil studere ingeniørvitenskap ved NTNU. I tillegg til å være krevende og givende, vil du oppleve studietiden som interessant og spennende et godt fundament for å kunne arbeide med viktige samfunnsoppgaver senere i livet. Bruker du studietiden godt, finner du plass til både fagstudier og fritid. Som «StudiebyEN» har Trondheim svært mye å tilby sine studenter. Gratulerer med ditt valg og lykke til med studiene og studietiden! NTNUs visjon er: «Kunnskap for en bedre verden. NTNU internasjonalt fremragende.» IVT-fakultetet vil bidra til å oppfylle visjonen ved å utvikle «Teknologi for bærekraft og nyskaping». Ingvald Strømmen Dekanus 3

4

5 Innhold Velkommen... 6 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi... 8 Gled deg til ditt nye liv som student De første ukene Studiekalender Studere og jobbe i utlandet? Oversiktskart Gløshaugen Har du lyst til å starte egen bedrift? Informasjon fra A til Å Vedlegg

6 Velkommen til Utdanningsseksjonen Vi ønsker deg velkommen som student ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi og studie programmet du nå skal starte på. Det er mye informasjon du skal ta inn over deg de første dagene, og vi håper at vi i administrasjonen og denne brosjyren kan bidra til å hjelpe deg. «Les våre Informasjonsbrev med viktig studieinformasjon sendt direkte til din e-post. og på våre nettsider: 6

7 Studieveiledning Ved Utdanningsseksjonen finner du våre studie veiledere og en egen studentekspedisjon. Hver studieveileder er ansvarlig for hvert sitt studieprogram. De veileder studenter i alle årskurs/trinn og er admini strativt ansvarlig for studie programmet. Her får du informasjon om ditt studieprogram, personlig veiledning, informasjon om regler og forskrifter, svar på studie tekniske spørsmål, studie retningsvalg m.m. Studieveilederne har taushets plikt og du kan være anonym. For spørsmål knyttet til enkelt emner, henviser vi deg til aktuell faglærer ved instituttet. Finn din studieveileder her: Kontaktopplysninger: Utdanningsseksjonen Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi NTNU Høgskoleringen 6, 7491 Trondheim Telefon: / Telefax: E-post: Hjemmeside: 7

8 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi tilbyr masterstudier i teknologi (sivilingeniør), realfagstudier, inter - n asjonale masterprogrammer og en rekke doktorgradsstudier. Det finnes mer enn 30 kompetanseprofiler å velge mellom. Realfag Geologi (Bachelor/Realfag, 3-årig) Geologi (Mastergrad/Realfag, 2-årig) Sivilingeniørstudier Bygg- og miljøteknikk (5-årig) Bygg- og miljøteknikk (2-årig) Industriell design (5-årig) Industriell design (2-årig) Ingeniørvitenskap og IKT (5-årig) Marin teknikk (5-årig) Marin teknikk (2-årig) Petroleumsfag (5-årig) Petroleumsfag (2-årig) Produktutvikling og produksjon (5-årig) Produktutvikling og produksjon (2-årig) Tekniske geofag (5-årig) Undervannsteknologi (2-årig) Fakultetet tilbyr også flere internasjonale masterprogram. Se for komplett oversikt over IVTs studietilbud. 8

9 Ph.d.-studiet 3-årig forskerutdanning Etter fullført sivilingeniørstudium kan du fortsette dine studier ved NTNU og gjennomføre en ph.d.-grad. Ph.d.- utdanningen er en forskerutdanning som har til formål å utdanne selvstendige forskere på interna sjonalt nivå. Dette skjer i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Studiet er normert til 3 år. Mer info om ph.d.-studiet: Fakultetet har 10 institutter: Institutt for bygg, anlegg og transport (BAT) Institutt for energi og prosessteknikk (EPT) Institutt for geologi og bergteknikk (IGB) Institutt for konstruksjonsteknikk (KT) Institutt for marin teknikk (IMT) Institutt for produktutvikling og materialer (IPM) Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk (IPT) Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK) Institutt for produktdesign (IPD) Institutt for vann- og miljøteknikk (IVM) 9

10 Gled deg til ditt nye liv som student! Engasjér deg! Vi ønsker deg velkommen til studentbyen Trondheim og gratulerer med ditt valg av studium! Vi kan ikke annet enn å si at du har valgt helt riktig. En studiehverdag er så mangt, men uten ditt engasjement kan hverdagen bestå av mange kjedelige forelesninger, lange øvingstimer og en eksamens periode med mye pugging...! At Trondheim er studentby nr. 1 i Norge er et ubestridt faktum. Grunnen til at byen, år etter år, beholder denne tittelen, ligger i det unike studentmiljøet skapt av frivillig engasjement blant studentene. Nå er det din tur til å videreføre tradisjonene! Så i stedet for å tilbringe all din tid på lesesalen, kom deg ut og nyt studentlivet! Delta! Tilbudene er her med Studentersamfundet, UKA, ISFiT, studentpolitikk, NTNUI og mye mer. Vi ønsker deg lykke til med studietiden. Dette er en tid du garantert vil huske for resten av livet! Med vennlig hilsen Sondre Gjengedal og Magni Vestad Studenttillitsvalgte ved IVT-fakultetet 10

11 Linjeforeningene ved IVT: Trondheim blir gang på gang kåret til Norges beste studentby! Noe av æren for dette har alle fra linjeforeningene ved NTNU. De bidrar til å skape et godt sosialt miljø, har bedriftspresentasjoner og arrangerer sosiale turer. Studieprogrammenes linjeforeninger: Studieprogram bygg- og miljøteknikk H. M. Aarhønen Realfagstudiet i geologi Studieprogram petroleumsfag Studieprogram tekniske geofag Bergstuderendes Forening Studieprogram industriell design Leonardo Studieprogram ingeniørvitenskap og IKT Hybrida Studieprogram marin teknikk Mannhullet Studieprogram produktutvikling og produksjon Smørekoppen 11

12 De første ukene 1. årskurs har spesielt opplegg i uke 33 og 34, «Tekno start», med fokus på oppfriskning i matematikk, studieprogrammets eget matematikkprosjekt og refleksjon/ arbeidsgruppe. Se info på: og Fra uke 35 starter ordinær undervisning. Studenter opptatt i høyere årskurs og geologi studentene følger ordinær undervisning fra uke 34. Huskeliste ved semesterstart: Betal semesteravgiften senest 1. september. Lånet blir satt direkte inn på din konto når semesteravgiften er betalt. Du får ikke tilgang til It s Learning (s. 25) før semesteravgiften er betalt, og du har meldt deg til undervisning og eksamen i de emnene du skal ha. For nærmere informasjon, se Alle nye studenter ved NTNU må melde seg til undervisning og vurdering og bekrefte sin utdanningsplan senest 15. september. Dette gjør du på Har du f.eks tatt ex.phil tidligere? Da kan du søke fritak for dette emnet. Lever karakterutskrift til Utdanningsseksjonen. Praksis: det er et krav om 12 uker praksis (6 uker for studenter på 2-årig master) før du kan ta ut masteroppgaven i 5. årskurs. Attester leveres fortløpende til Utdanningsseksjonen. 12

13 Huskeliste som ny databruker: Du får tildelt brukernavn ved semesterstart. Dette beholder du hele studietiden. Brukernavnet kan ikke endres. Passordet skal endres regelmessig. Informa sjon om plikter og begrensninger tilknyttet bruk av NTNUs anlegg, finner du i IT-reglementet, Har du problemer med datamaskin eller programvare, skal du ta kontakt med NTNUs orakelkontor som ligger i 2. etg. i Sentralbygg II. Send e-post til eller ring tlf Har du problemer direkte knyttet til studieprogrammet, kan du i tillegg få hjelp på fakultetet. Mer informasjon kommer. Les om data og e-post på de sentrale websidene til NTNU, Her finner du informasjon om det meste for å komme i gang. Utviklingen går i retning av at studenter bruker egne, bærbare PC-er i studiet. Har du planer om å kjøpe deg egen PC, kan det være lurt å rådføre seg med studieprogrammet du skal begynne ved om hva man bør ha. Ta gjerne kontakt. Kontaktperson for IT på fakultetet: Bjørn Østbye 13

14 Studiekalender For sivilingeniørstudiet og de engelskspråklige programmene innenfor teknologi alle årskurs HØSTSEMESTERET Semesterstart Uke 33 Immatrikulering 16. august «TEKNOSTART»/Infomøter m/fakulteter og institutter: 17. august Undervisningsstart «TEKNOSTART» for 1. årskurs forts august - Timeplanfestet undervisning for årskurs: 22. august - Timeplanfestet undervisning for 1. årskurs: 29. august Frist for annullering av eksamensmelding 15. november Undervisningsslutt - For årskurs: 25. november - For 1. årskurs: 2. desember Eksamensstart - For årskurs: 1. desember - For 1. årskurs: 8. desember Eksamensslutt/Semesterslutt - For alle årskurs: 21. desember VÅRSEMESTERET Undervisningsstart/Semesterstart - Timeplanfestet undervisning for alle årskurs: 9. januar Påskeferie april Undervisningsslutt - For alle årskurs: Tirsdag i uke 17 (mandag og tirsdag) er kompensasjon for 2. påskedag og tirsdag etter påske 24. april Frist for annullering av eksamensmelding 30. april Selvstudieuker * - For alle årskurs 25. april 18. mai Eksamensstart - For alle årskurs 19. mai Eksamensslutt/Semesterslutt - For alle årskurs 9. juni Utsatt eksamen 2012 Uke 33 og deler av eller hele uke 32 * Første selvstudieuke kan benyttes til å ta igjen tapt undervisning pga ekskursjon. 14

15 Studieteknikk la det inspirere deg til å lære mer og effektivt! Overgangen fra elev til student kan oppleves som tøff for mange. Riktig studieteknikk er et av de viktigste redskapene du har i studietiden, og bør læres så tidlig som mulig i studiet. Det vil bli avholdt egne kurs i studie teknikk i starten av høst semesteret. «Vil du kontrollere dine emner og oppmeldinger, logg deg inn på Noen gode tips i starten: gjør ditt beste for å prøve og forstå; ikke bare lær alt utenat spør foreleseren om det du ikke forstår; ikke gi deg så lett lag kollokviegrupper; studér sammen med andre og hjelp hverandre forbered deg til neste dags forelesninger repetér det du har lært deg hver dag 15

16 Studere og jobbe i utlandet under studiet ved NTNU? Som student ved NTNU har du muligheten til å ta et semester eller et år i utlandet som en del av din sivilingeniørutdanning. Vi anbefaler at du helst tar 4. årskurs i utlandet. Da har du valgt studieretning og har tilstrekkelig faglig grunnlag for å studere ved et utenlandsk lærested. Det er viktig å velge et universitet som er anerkjent innen det fagområdet du har valgt. I utlandet kan du også ta deler av ditt obligatoriske praksisarbeid, deler av prosjekt- og masteroppgave i 5. årskurs og sommer jobber. Internasjonal seksjon, fagmiljø og studieveileder vil gi deg mer informasjon om dine valgmuligheter. For mer informasjon: Internasjonal seksjon O.S. Bragstads plass 3 IASTE: «NTNU har utdannings- og forskningssamarbeid med 188 universitet over hele verden. 16

17

18 18

19 19

20 «Vil du vite mer om NTNU, næringsliv og nyskaping, se:

21 Har du lyst til å starte egen bedrift under eller etter studiene? NTNU ønsker på ulike måter å stimulere studenter til entreprenørskap og gi hjelp til å starte egne bedrifter. Vi vet at mange studenter har supre ideer, men savner kunnskap om hvordan man realiserer disse. Nyskaping er en naturlig integrert del av NTNUs tre virksomhets områder innen utdanning, forskning og formidling. Innovasjonssenter Gløshaugen: Innovasjonssenter Gløshaugen er den første on campus inkubator for næringsutvikling i Norge. Senteret skal stimulere til kunnskapsbasert nyskaping med utgangspunkt i utdannings- og forskningsmiljøet i Trondheim. Her får du tilbud om veiledning og kontorplass. Start NTNU: Start NTNU er en studentorganisasjon som arbeider for nyskaping. De arrangerer kurs, konkurranser, møteplasser og andre arrangementer med fokus på det å starte opp en bedrift. De gir veiledning i forbindelse med oppstart av eget foretak ved henvendelse direkte og på internett. NTNUs Entreprenørskole: NTNUs Entreprenørskole er et toårig masterstudium i teknologi innen entreprenørskap. Studenter som har fullført tre år av sin masterutdanning i teknologi (sivilingeniørutdanningen), og studenter med en treårig bachelor i ingeniørfag (eller tilsvarende) eller bachelor i realfag, kan søke NTNUs Entreprenørskole. 21

22 22

23 Informasjon fra A til Å: AVBRYTELSE AV STUDIET Hvis du ønsker å avslutte studiet, er det viktig at du gir Utdanningsseksjonen skriftlig beskjed om dette. bachelor i realfag er tittelen du får etter fullført bachelorstudium i geologi. BEGRUNNELSE OG KLAGE Eksamensresultater kan påklages. Fristen for å be om begrunnelse eller klage over karakterfastsettingen er 3 uker etter at resultatet er offentliggjort. Skjema får du på Utdanningsseksjonen og tilsendt i våre informasjonsbrev på e-post. Klagen sendes til det fakultetet som underviser emnet. Det anbefales at du ber om en muntlig begrunnelse før du eventuelt går videre med klage. DEKANUS er fakultetets øverste leder og leder av fakultetsstyret. Professor Ingvald Strømmen er dekanus for perioden DELTIDSSTUDIER betyr at du kan ta ett årskurs over to studieår i henhold til avtale som må tegnes med Utdannings seksjonen. Se studiehåndbok 8 s. 19. EKSKURSJONER/FELTKURS er reiser med faglig innhold som du har i løpet av studiet. EMNEBESKRIVELSER finner du på emner. Her finner du hvem som er faglærer, krav til forkunnskaper og når det skal avholdes avsluttende eksamen. Hvilke hjelpemidler som tillates ved eksamen er angitt ved egen kode, se s. 37 i studiehåndboken, 23

24 EMNER FRA HØYERE ÅRSKURS Se studiehåndboken, 5.0.2, side 32. Dersom du får fritak i et eller flere emner, eller ellers ligger godt an, kan du i tillegg ta enkeltemner som du skal ha senere i studiet. Frist for høsten, for våren. FAKULTETER NTNU omfatter 7 fakulteter og Vitenskapsmuseet: Fakultet for arkitektur og billedkunst (AB) Gløshaugen Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Gløshaugen Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Gløshaugen Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT) Gløshaugen Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) Dragvoll Det humanistiske fakultet (HF) Dragvoll Det medisinske fakultet (DMF) Gløshaugen ved St. Olavs hospital FAKULTETETS TIME I 1. årskurs er det avsatt en time hver uke til fakultetets studieveiledere og årskurskoordinatorer. Disse blir benyttet til studietekniske spørsmål, annen aktuell studieinformasjon, gjesteforelesninger, orientering om emnevalg m.m. FAKULTETSTILLITSREPRESENTANT (FTR), se tillitsrepresentant. 24

25 FRITAK FOR VURDERING Fakultetet kan gi fritak for avsluttende eksamen, prøve eller annen vurdering når du kan dokumentere at tilsvarende vurdering er gjort ved NTNU eller en annen utdanningsinstitusjon. Se studiehåndboken 16, s. 20. HJELPEMIDLER TIL AVSLUTTENDE EKSAMEN Se studiehåndboken s. 37. HOVEDBIBLIOTEKET ligger ved aulaen i Hovedbygningen. «INNSIDA» er NTNUs intranett for informasjon til ansatte og studenter. Informasjonen er strukturert slik at innholdet er spesialtilpasset til deg og det studiet du tar. Her finner du bl.a. informasjon om dine forelesninger, eksamensfrister, klageadgang, øvinger m.m.. It s:learning er NTNUs nettbaserte læringsstøtte system. Med it s:learning kan du kommunisere og samarbeide med studenter og lærere ved hele NTNU. KALKULATOR Det stilles spesielle krav til hvilke kalkulatorer som kan brukes ved eksamen. Se side 37 i studiehåndboken. KARAKTERSKALA På side 24 i studiehåndboken finner du oversikten over bokstavkaraktertrinnene for teknologistudiet, som går fra A (fremragende) til F (ikke bestått). KARAKTERUTSKRIFT får du ved henvendelse til Student service i Gamle kjemi eller Utdannings seksjonen ved fakultetet. Du kan også bestille karakterutskrift via Studentweb. KLASSETILLITSREPRESENTANT (KTR), se tillitsrepresentant. 25

26 LÆREBØKER For 1. årskurs legges det ut egne boklister på SiT Tapir fagbokhandel. Se også emnebeskrivelsene i studiehåndboken og orienteringer fra faglærer i de første forelesningene. LÆRERSTAB Professorer, førsteamanuenser, amanuenser og universitetslektorer er fast tilsatt vitenskapelig personale og er faglærere/forelesere. Vitenskapelige assistenter og stipendiater er midlertidig tilsatt og assisterer faglærerne med bl.a. øvingsopplegget. MASTEROPPGAVE Avsluttende oppgave i 10. semester. OVERGANG TIL ANNET STUDIEPROGRAM Søknadsfristen er første mandag etter semesterstart, dvs. 29. august Overgangen kan kun godkjennes dersom det er ledige plasser på studieprogrammet du søker til. PERMISJON FRA STUDIET Frivillig permisjon gis fortrinnsvis for et år, og du må ha fullført mer enn 30 studiepoeng for å få frivillig permisjon, se studiehåndboken 7, s. 19. For kortere tidsrom gis permisjon til utgangen av et semester. Det tillates gjentak av eksamen i permisjonstiden forutsatt at du er oppflytningsklar til neste årskurs før permisjonen innvilges. Søknad om permisjon sendes til utdanningsseksjonen og bør normalt være innsendt før 1. september for det aktuelle studieåret. PRAKSIS Det stilles krav til relevant praksis før masteroppgaven kan påbegynnes. Les praksisbestemmelsene i studiehåndboken s. 109, særbestemmelser for IVTfakultetet. Les mer om praksisforskriften: 26

27 «Vi ønsker deg lykke til med studiene!

28 PRODEKANER er fakultetets nestledere. Professor Asbjørn Rolstadås er prodekan for forskning og professor Svein Remseth er prodekan for utdanning. SEKSJONSBIBLIOTEK Studieprogram Produktutvikling og produksjon har eget bibliotek i Valgrinda. Petroleumsfag, Tekniske geofag og Geologi realfag har bibliotek i Bergbygget og på Petroleumsteknisk senter. Studieprogrammene Bygg- og miljøteknikk og Industriell design har bibliotek sammen med Arkitekt og Matematiske fag i 2. etasje Sentralbygg I. Marin teknikk har bibliotek på Marinteknisk senter. master i teknologi/sivilingeniør er den tittel du får etter endt studium ved NTNU. Master i Geologi er tilsvarende tittel for masterstudiet i Geologi. STUDENTARBEIDSPLASSER Hovedbiblioteket har flere leseplasser og i tillegg er det noen leseplasser ved de enkelte seksjonsbibliotekene. Hvert studieprogram har egne lesesaler og datasaler til sine studenter. Du får beskjed om hvilke plasser du kan benytte ved semesterstart. STUDENTASSISTENTER Studenter i høyere årskurs ansettes som studentassistenter for å assistere faglærer med rettearbeid og veiledning i forbindelse med øvinger og gruppe undervisning. Disse jobbene utlyses hvert semester på Innsida. STUDENTWEB er nettstedet der du bl.a. bekrefter din studie plan, melder deg opp til eksamen, ser dine eksamens resultat etc. Se 28

29 STUDIEHÅNDBOK for sivilingeniør - og realfagstudiet får du kjøpt på Tapir og prisen er ca kr 60. Boken inneholder universitetsloven, forskrift og utfyllende regler for teknologi studiet og studie planer for alle studieprogrammene. Nettutgave: STUDIEPLAN for ditt studieprogram finner du i studiehåndboken for sivilingeniørstudiet. Studieplan for realfagstudiet finner du i studiehåndboken for realfagstudiet. STUDIEPOENG Et emne er normalt på 7,5 studiepoeng. En fulltidsstudent skal ha en obligatorisk arbeidsbelastning på totalt 60 studiepoeng pr. år, dvs. 30 studiepoeng pr. semester, normalt 4 emner pr. semester. TILLEGGSEMNER Det er anledning til å ta eksamen i flere emner enn de som er obligatoriske i hvert enkelt studieprogram. Karakteren for disse vil komme nederst på karakter utskriften, dvs. at emnene ikke teller i hovedkarakteren, se 4, s. 18 i studiehåndboken. TImeplaner finner du på timeplan. Se også (uoffisiell, men nyttig). TILLITSREPRESENTANT Studentene velger to fakultetstillitsrepresentanter (FTR) som har ansvar for koordinering av studentarbeid på fakultetsnivå. FTR ene er medlem av Fakultetsstyret og Utdanningskomiteen på IVT. FTR ene leder også Studentrådet. I tillegg velges en studieprogramrepresentant (SPR) og vara-spr. SPR ene deltar i studieprogramråd og utvalg. Hvert årskurs velger en tillitsrepresentant (KTR). Tillitsrepresentantene er bindeleddet mellom studentene og fakultetets studieveiledere. 29

30 TILLITSREPRESENTANTENES TIME Dette er en time som er avsatt i timeplanen på mandager kl for alle årskurs. Den benyttes bl.a. til avvikling av allmøter etc. UTDANNINGSPLAN Studenter, som er tatt opp til studier på 60 studiepoeng eller mer, skal innen 15. september inngå utdanningsplan med sitt lærested. Se studentweb. Utdannings planen repre senterer en gjensidig avtale mellom studenten og NTNU som beskriver plikter og ansvar mellom partene, se 5, s. 18 i studiehåndboken ØVINGER er ferdighetstrening i emnet. Det kan være regneøvinger, dataøvinger, tegneøvinger, felt-/laboratorieøvinger og prosjektarbeid. Mange av øvingene er obligatoriske. Vi gjør oppmerksom på at dersom du ikke har bestått alle obligatoriske øvinger, kan du bli nektet adgang til avsluttende vurdering. 30

31 31

32 Vedlegg 32

33 33

34

35 35

36 Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: Utdanningsseksjonen Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi NTNU Høgskoleringen 6, 7491 Trondheim Telefon: / Telefax: E-post: Hjemmeside: 36

info til våre nye studenter høsten 2008 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

info til våre nye studenter høsten 2008 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi info høsten 2008 til våre nye studenter Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 1 Velkommen til Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi! Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) har all

Detaljer

Masterprogrammet i voksnes læring

Masterprogrammet i voksnes læring 1 Velkommen til orienteringsmøte for Masterprogrammet i voksnes læring Elin Steen Studieveileder (fakultet) Berit Rau Studiekonsulent (institutt) 2 FAKTA Organisasjon STYRET REKTOR FAKULTETENE ARKITEKTUR

Detaljer

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Masterprogrammet i voksnes læring

Masterprogrammet i voksnes læring 1 Velkommen til orienteringsmøte for Masterprogrammet i voksnes læring 2 FAKTA Organisasjon STYRET REKTOR FAKULTETENE ARKITEKTUR OG BILLED- KUNST (AB) HISTORISK- FILOSOFISK (HF) INFORMASJONS- TEKNOLOGI,

Detaljer

Masterprogrammet i rådgivning

Masterprogrammet i rådgivning 1 Velkommen til orienteringsmøte for Masterprogrammet i rådgivning 2 FAKTA Organisasjon STYRET REKTOR FAKULTETENE ARKITEKTUR OG BILLED- KUNST (AB) HISTORISK- FILOSOFISK (HF) INFORMASJONS- TEKNOLOGI, MATEMATIKK

Detaljer

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

info til våre nye studenter høsten 2004 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

info til våre nye studenter høsten 2004 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi info høsten 2004 til våre nye studenter Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Velkommen til fakultetet med visjonen Teknologi for bærekraft og nyskaping Teknologi vil alltid være en bærebjelke under

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET 1 UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Utdanningsutvalget 23.03.2006 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 45. Endringer vedtatt

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT-fakultetet)

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT-fakultetet) 1 Velkommen til orienteringsmøte for Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT-fakultetet) 2 FAKTA Organisasjon STYRET REKTOR FAKULTETENE ARKITEKTUR OG BILLED- KUNST (AB) HISTORISK- FILOSOFISK

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 8 Det skjer stadig endringer som påvirker studiehverdagen din, og det er du som har ansvar for å holde deg oppdatert. Viktig informasjon fra institutt, fakultetet eller andre ved NTNU, blir lagt ut

Detaljer

Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT)

Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) 1 Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) Bedriftspresentasjon, NTNU 10. mai Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 3 SENTER Senter for idrettsanlegg og teknologi KUD

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 9 Det skjer stadig endringer som påvirker studiehverdagen din, og det er du som har ansvar for å holde deg oppdatert. Viktig informasjon blir lagt ut på nettsidene. Beskjeder kan også bli sendt til

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 5 GENERELL STUDIEINFORMASJON INFORMASJONSKILDER Innsida It s learning Studentweb Studentepost Studieinformasjon på nett www.ntnu.no NTNUs intranett. Dette er en kanal for

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

Studieprogram for Kommunikasjonsteknologi Velkomst og presentasjon

Studieprogram for Kommunikasjonsteknologi Velkomst og presentasjon 1 Studieprogram for Kommunikasjonsteknologi Velkomst og presentasjon Tirsdag 20/8-2013 kl 15:15-16:00 2 Agenda Velkomst og presentasjon av studieprogrammet 15:15 16:00 Astrid Hatlen, studieveileder IME

Detaljer

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging August 2014 Ny student ved ILP Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Studierådgivere Landskapsarkitektur og Landskapsingeniør:

Detaljer

Informasjon til deg som skal velge studieretning

Informasjon til deg som skal velge studieretning Informasjon til deg som skal velge studieretning Studieprogrammet Ingeniørvitenskap og IKT våren 2010 Innledning Du som leser dette har allerede valgt å studere ved studieprogrammet Ingeniørvitenskap og

Detaljer

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Seksjon for studieadministrative støttesystemer

Seksjon for studieadministrative støttesystemer 1 av 6 Studieavdelingen Seksjon for studieadministrative støttesystemer Notat Til: Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Fakultet

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

Orientering. Viktige datoer våren Viktige datoer høsten 2016

Orientering. Viktige datoer våren Viktige datoer høsten 2016 Orientering Viktige datoer høsten 2016 15. september : betale semesteravgift : bekrefte utdanningsplan (eksamensmelding) Frist for å trekke seg fra eksamen er 2 uker før Viktige datoer våren 2017 1. februar

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Næringslivsringen. Formål: Rekruttering av studenter Bidra til god og relevant undervisning og forskning. FBS - høsten 2009 JM

Næringslivsringen. Formål: Rekruttering av studenter Bidra til god og relevant undervisning og forskning. FBS - høsten 2009 JM Næringslivsringen Et samarbeidstiltak mellom byggenæringen og Studieprogram bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Opprettet i 1999 frivillighet og dugnad 53 medlemmer. Formål: Rekruttering av studenter Bidra

Detaljer

UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET. 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master

UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET. 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET Gjelder til og med 14. august 2016 Kapittel 2 Grader 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master pkt. 3 Forskerlinjen i odontologistudiet

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 137 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON 9 KILDER TIL INFORMASJON I løpet av studiet vil du oppdage at viktig informasjon vil foreligge i svært ulik form og på forskjellige steder. Det er klokt å gjøre det til en vane å oppsøke disse kildene

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 8 KILDER TIL INFORMASJON I løpet av studiet vil du oppdage at viktig informasjon vil foreligge i svært ulik form og på forskjellige steder. Det er klokt å gjøre det til en vane å oppsøke disse kildene

Detaljer

Seniorstudent i Trondheim?

Seniorstudent i Trondheim? Seniorstudent i Trondheim? Foredrag og praktisk orientering om tilbud og muligheter, spesielt på NTNU Senioruniversitetet Rådhussalen 21. mai 2013 seniorrådgiver emeritus Studieavdelingen NTNU Eirik Lien

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Velkommen til studieretning italiensk!

Velkommen til studieretning italiensk! Velkommen til studieretning italiensk! Oppbygging av Bachelorgraden 80-gruppe i italiensk 40-gruppe Støttegruppe 40 SP Frie emner 20 SP Ex.phil & Ex.fac OPPBYGGING OG STUDIELØP Italienskstudiet består

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.2004 for samordning med Master-120. Vedlegget er oppdatert 17.11.2006 for å samsvare med nye opptaksforskrifter fra Kunnskapsdepartementet gjeldende fra og med studieåret

Detaljer

Masterprogrammer ved Matematisk institutt

Masterprogrammer ved Matematisk institutt Masterprogrammer ved Matematisk institutt MI tilbyr tre masterprogrammer: Matematikk (ingen studieretninger) Anvendt matematikk og mekanikk (Mekanikk og CS) Modellering og dataanalyse (SDATA og FFR) Praktisk

Detaljer

Utfyllende regler for realfagstudiene ved NTNU

Utfyllende regler for realfagstudiene ved NTNU Utfyllende regler for realfagstudiene ved NTNU Utfyllende regler til Forskrift om studier ved NTNU for realfagstudier av 15.08.2017 erstatter utfyllende regler gjeldende fra 01.08.15. Utfyllende regler

Detaljer

Velkommen som ny student!

Velkommen som ny student! Velkommen som ny student! Orienteringsmøte høsten 2015 5-årig master i samfunnsøkonomi MSØK5 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) - Institutt for samfunnsøkonomi Orientering Viktige

Detaljer

Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane Studieplan

Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane Studieplan Fakultet for ingeniørvitskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane Studieplan 2016-2017 Innhold 1 Innledning... 3 2. Læringsmål for programmet...

Detaljer

NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 N O T A T

NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 N O T A T NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 Til: Styret Fra: Rektor Om: Gjentak av bestått eksamen N O T A T Tilråding: Styret vedtar endring i Forskrift

Detaljer

Integrert PhD-utdanning ( Forskerskolen ) Bård Kjos Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap NTNU

Integrert PhD-utdanning ( Forskerskolen ) Bård Kjos Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap NTNU Integrert PhD-utdanning ( Forskerskolen ) Bård Kjos Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap NTNU 1 Ethvert doktorgradsstudium er en unik mulighet til å få jobbe innenfor det fagområdet man selv

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

Evaluering av siv.ing. Evalueringskomiteens rapport

Evaluering av siv.ing. Evalueringskomiteens rapport 1 Onsdag 18 mars 2009, 14.15 15.45 Program: 1. Studieprogramstruktur 2. Komplementære emner 3. Teknostart 2009 4. Aktuelle FUS-saker Utredning: BSc utgang i 5 årig studieprog Utredning: Simulering/IKT

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 249 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL )

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL ) Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11) Utfyllende bestemmelser for graden master femårig lærerutdanningen

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Informasjonsmøte for Latin-Amerika-studier

Informasjonsmøte for Latin-Amerika-studier Informasjonsmøte for Latin-Amerika-studier Å studere ved Universitetet i Oslo Ansvar for egen læring. Fulltid = 37,5 timer! Du er selv ansvarlig for å ta riktige emner og sørge for at du gjør det som kreves

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Velkommen til masterprogrammet i sosiologi

Velkommen til masterprogrammet i sosiologi Velkommen til masterprogrammet i sosiologi Program Orienteringsmøte: Velkommen ved undervisningsleder Katrine Fangen Presentasjon av masterprogrammet Praktisk informasjon og viktige frister Spørsmål? Presentasjon

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Ann-Charlott Pedersen. Øyvind Weiby Gregersen Roger Midtstraum Stein Ove Erikstad Åsmund Pedersen Hugo

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Ann-Charlott Pedersen. Øyvind Weiby Gregersen Roger Midtstraum Stein Ove Erikstad Åsmund Pedersen Hugo Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fra møte i: NTNU - FUS - Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen Møtested: Styrerommet, NTNU, Hovedbygningen, Gløshaugen Dato: 12.05.2016 Tidspunkt:

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 9 KILDER TIL INFORMASJON I løpet av studiet vil du oppdage at viktig informasjon vil foreligge i svært ulik form og på forskjellige steder. Det er klokt å gjøre det til en vane å oppsøke disse kildene

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 9 KILDER TIL INFORMASJON I løpet av studiet vil du oppdage at viktig informasjon vil foreligge i svært ulik form og på forskjellige steder. Det er klokt å gjøre det til en vane å oppsøke disse kildene

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) 304 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG Hvorfor blir samfunn, kulturer og teknologier som de blir? Og hvordan blir det slik, og ikke helt annerledes? På hvilken

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

tverrfaglig samarbeid EiT-leder

tverrfaglig samarbeid EiT-leder Eksperter i team Erfaringsbasert emne i tverrfaglig samarbeid ved NTNU Bjørn Sortland EiT-leder 1 Stikkord - En liten EiT- introduksjon Kan si noe om: - Utviklingen av EiT - Organiseringen - Landsbytema

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

STUDIET OG GRADER SIDE 15 STUDIET OG GRADER

STUDIET OG GRADER SIDE 15 STUDIET OG GRADER SIDE 15 ÅRSSTUDIER Årsstudier er et eget studieprogram på ett år (60 studiepoeng) fra ett eller flere fagområder. I noen årsenheter er alle emnene obligatoriske, mens du i andre kan velge mellom flere

Detaljer

Velkommen til master i voksnes læring!

Velkommen til master i voksnes læring! Velkommen til master i voksnes læring! Berit Rau, studieveileder Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) Hva skal jeg gjøre nå? Betale semesteravgift Registrere deg i Studentweb (frist 15.september,

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Velkommen til master i rådgivningsvitenskap!

Velkommen til master i rådgivningsvitenskap! Velkommen til master i rådgivningsvitenskap! Berit Rau, studieveileder Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) Hva skal jeg gjøre nå? Betale semesteravgift Registrere deg i Studentweb (frist

Detaljer

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Grunnlag: Definisjonsliste vedtatt i UMBs studienemnd 21.05.03. Oppdatert av NMBUs studieavdeling 01.08.2015 Begrepssamling og

Detaljer

NTNU Manntall HØST 2010 20. sept. 2010

NTNU Manntall HØST 2010 20. sept. 2010 Stemmerett stedkode Stemmerettsted Tilknytningskodenavn Antall 194.12.1.0 Rektor stab Tekn/adm, fast og midlertidig ansatt 1 194.13.1.0 Forskning og nyskaping stab Tekn/adm, fast og midlertidig ansatt

Detaljer

NTNU S-sak 65/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/EMa Arkiv: 2006/10909/SM N O T A T

NTNU S-sak 65/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/EMa Arkiv: 2006/10909/SM N O T A T NTNU S-sak 65/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.09.2006 SA/EMa Arkiv: 2006/10909/SM Til: Styret Fra: Rektor N O T A T Om: ETABLERING AV INTERNASJONALT MASTERPROGRAM I NATURRESSURSFORVALTNING

Detaljer

Studieavdelingen Dekan, prodekan, Instituttledere og studieprogramledere og fakadm Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studieavdelingen Dekan, prodekan, Instituttledere og studieprogramledere og fakadm Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 1 av 8 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 30.04.2008 2008/4021/HNL Notat Til: Kopi til: Fra: Studieavdelingen Dekan, prodekan, Instituttledere og studieprogramledere og fakadm Fakultet for ingeniørvitenskap

Detaljer

MASTER I EUROPASTUDIER

MASTER I EUROPASTUDIER 96 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 MASTER I EUROPASTUDIER EMNER MASTER - STUDIERETNING MASTER I EUROPASTUDIER - STUDIERETNING MASTER I EUROPASTUDIER MED PROSJEKTORIENTERING Mål og innhold

Detaljer

Introduksjon. Mai 2013

Introduksjon. Mai 2013 1 Introduksjon 2 Om NTNU NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag,

Detaljer

Informasjonsmøte Russisk

Informasjonsmøte Russisk Informasjonsmøte Russisk Oppbygging av bachelorgraden 100-gruppe Fordypning 40-gruppe Støttegruppe 20 studiepoeng Frie emner 20 sp Ex.phil & Ex.fac Valg av fordypning. Du kan velge mellom tre fordypninger

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Velkommen til bachelorstudiet i geofag: Geologi, geofysikk og geografi

Velkommen til bachelorstudiet i geofag: Geologi, geofysikk og geografi Velkommen til bachelorstudiet i geofag: Geologi, geofysikk og geografi Om BSc geofag Et bachelorstudium består av 180 studiepoeng fordelt på 3 studieår (=60 sp per studieår, 30 sp per semester) BSc geofag

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag Studieåret 2007-2008

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag Studieåret 2007-2008 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-INDØKG, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:22 Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid:

Detaljer

Politikk for samarbeid med arbeidslivet

Politikk for samarbeid med arbeidslivet Politikk for samarbeid med arbeidslivet Råd for samarbeid med arbeidslivet NTNU 7. november Kunnskap for en bedre verden 1 Kunnskap for en bedre verden NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 9 KILDER TIL INFORMASJON I løpet av studiet vil du oppdage at viktig informasjon vil foreligge i svært ulik form og på forskjellige steder. Det er klokt å gjøre det til en vane å oppsøke disse kildene

Detaljer

3.3A TO- ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT)

3.3A TO- ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) 3.3A TO- ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) SIDE 155 3.3A TO- ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Institutt for bioteknologi

Detaljer

Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane Studieplan 2015-2016

Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane Studieplan 2015-2016 Fakultet for ingeniørvitskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane Studieplan 2015-2016 Innhold 1 Innledning... 3 2. Læringsmål for programmet...

Detaljer

Velkommen til Kinesisk med Kina-studier!

Velkommen til Kinesisk med Kina-studier! Velkommen til Kinesisk med Kina-studier! https://youtu.be/kzoajjpw0fi Hva er program for Asia- og Midtøsten-studier? 8 studieretninger på bachelornivå: India-studier med hindi India-studier med sanskrit

Detaljer

Absolutt/relativ problematikken: To scenarioer med utgangspunkt i hver av forutsetningene

Absolutt/relativ problematikken: To scenarioer med utgangspunkt i hver av forutsetningene 1 Absolutt/relativ problematikken: To scenarioer med utgangspunkt i hver av forutsetningene Bjørn Torger Stokke Leder, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Dekan for sivilingeniørutdanningen, NTNU Kort

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Masterstudiene i Pedagogikk

Masterstudiene i Pedagogikk 1 Velkommen til orienteringsmøte for Masterstudiene i Pedagogikk 2 FAKTA Organisasjon STYRET REKTOR FAKULTETENE HUMANISTISK (HF) ARKITEKTUR OG BILLED- KUNST (AB) INFORMASJONS- TEKNOLOGI, MATEMATIKK OG

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

I så fall, hvilke emner er dette snakk om? (Emnekode).

I så fall, hvilke emner er dette snakk om? (Emnekode). AltUnd Studentrådskontoret Sentralbygg II, Gløshaugen 7491 Trondheim altund@list.stud.ntnu.no http://altund.wordpress.com 17. januar 2011 Studentgruppa for alternativ undervisning (AltUnd) ønsker å komme

Detaljer

Sivilingeniørstudiet i ingeniørvitenskap og IKT. Ta en utfordring skap fremtidens dataverktøy

Sivilingeniørstudiet i ingeniørvitenskap og IKT. Ta en utfordring skap fremtidens dataverktøy Sivilingeniørstudiet i ingeniørvitenskap og IKT Ta en utfordring skap fremtidens dataverktøy S I V I L I N G E N I Ø R - S T U D I E N E A R K I T E K T S T U D I E T H U M A N I S T I S K E FA G R E A

Detaljer

Velkommen som ny student høsten 2016!

Velkommen som ny student høsten 2016! Velkommen som ny student høsten 2016! Orienteringsmøte for Årsstudium i pedagogikk Bachelor i pedagogikk Bachelor i rådgivning og voksnens læring Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) Orientering

Detaljer

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING 3.11.1 INNLEDNING 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING SIDE 185 Naturressursforvaltning er et tverrfaglig studieprogram ved NTNU. Målet med studieretningen er å utdanne studenter for

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 235 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

Eksamensprosedyre #01 Oppfølging av studenter som stryker til eksamen

Eksamensprosedyre #01 Oppfølging av studenter som stryker til eksamen Eksamensprosedyre #01 Oppfølging av studenter som stryker til eksamen Utarbeidet av: Tobias S. Slørdahl, tobias.s.slordahl@ntnu.no Godkjent av: Tobias S. Slørdahl, Eksamensleder Laget/oppdatert: 1. Februar

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller ønsker du å studere ved et universitetet eller en høyskole. Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv

Detaljer

Velkommen til bachelorprogrammene: Geofysikk og klima Geologi og geografi

Velkommen til bachelorprogrammene: Geofysikk og klima Geologi og geografi Velkommen til bachelorprogrammene: Geofysikk og klima Geologi og geografi Geofysikk og klima, Geologi og geografi Våre splitter nye bachelorprogram i geofag! Et bachelorstudium består av 180 studiepoeng

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-INDØKG, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid:

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer