Forside: Påskeliljer Foto Erik Hafnor Korrekturleser: Gunnar Abelgaard

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forside: Påskeliljer Foto Erik Hafnor Korrekturleser: Gunnar Abelgaard"

Transkript

1 Leder Opp fra en krise! I bakhodet ligger at det kinesiske tegnet for vårt ord krise består av to deler. Det ene står for utfordringer og det andre for muligheter. Slik opplever også vi i våre daglige liv at noe skremmende og i første omgang negativt kan vise seg å gi et resultat som senere oppleves som positivt. I denne lederen vil jeg trekke frem to aktuelle temaer: 26. januar brant Hønefoss kirke ned til grunnen. Drømmen om en nyrestaurert kirke til 150 årsjubiléet i 2012 ble bokstavelig talt lagt i ruiner. Hønefoss menighet står nå foran et stort og tidkrevende arbeid med å få reist sitt tilbedelsessted igjen. Men midt i det triste og utfordrende oppleves et forsterket kirkelig engasjement lokalt. Også mennesker med perifert forhold til kirken har nå sorgreaksjoner og tanker om hvor og hvordan en ny kirke skal reises. Allerede mens branntomta var varm, kom spørsmål og tilbud fra nabomenighetene. Norderhov og Ask menighet er derfor glade for at tilbudet om bruk av Norderhov kirke til konfirmasjon for Hønefoss konfirmanter 8. og 9. mai ble godt mottatt. Midt i tragedien er det godt å vite at en menighet kan bidra til å løse en akutt situasjon hos en nabo og trosfelle, og at vi sammen sikkert vil komme styrket ut av dette. I Kirkebladets påskenummer er det også naturlig å dvele ved en enda mer dramatisk krise som oppsto for nesten to tusen år siden. Jesus ble dømt og korsfestet. Den gang så disiplene og tilhengerskaren ganske sikkert bare det håpløse i en situasjon der alt tilsynelatende var tapt. Men så viste det seg at Jesus død var forskjellig fra menneskers død, Han sto opp fra graven på den tredje dagen. Da ble hans død en soningsdød for verdens troendes samlede skyld. Slik ble han i stedet det såkornet som siden har vokst og har gitt mange fold over hele verden. Krisen ble til en mulighet og en redning for mange. La derfor påskens mysterium sige stille inn og glede, og se etter dine muligheter i enhver krise som måtte oppstå i det daglige! En riktig god og meningsfull påske ønskes Kirkebladets lesere! Nils Skjørvold Redaksjonskomité: Nils Skjørvold Tlf Unni Brun Tlf Jenny Hafnor Tlf Tore Hafnor Tlf Kasserer/annonseansvarlig: Anny Andreassen Grete Lyseng Fotograf: Erik Hafnor Kirkebladet for Lunder, Norderhov og Ask, Tyristrand, Ullerål og Veme Utgiver: Menighetsrådene Forside: Påskeliljer Foto Erik Hafnor Korrekturleser: Gunnar Abelgaard Frivillig kontingent kr. 150,- Bankgiro Støtt våre annonsører, de støtter oss! Layout og trykk: Menova as - grafisk Frist for innlevering til neste nummer er 1. juni. Stoff leveres til Jenny og Tore Hafnor Prestens hjørne Kom og se, gå og fortell! Det satt en engel på en gravstein en første påskedag. Oppdraget var klart; fortell til kvinnene at Jesus lever. Vis dem den tomme graven! La de se de tomme likklærne. La dem forstå at Jesus har stått opp fra de døde! Han går visst i forveien til Galilea. Der skal han møte disiplene også! Dere to kvinner er de første sendebud. Selv om mange kanskje ikke vil tro dere fordi dere kvinner. Kom og se, gå og fortell! Det er påske. Det er tro. Vi får nok ikke se en engel på noen gravstein, uansett hvilken kirkegård vi går til påskenatt eller påskedag! Det er ikke en engel vi skal se etter! Det er ikke en åpnet grav heller. Og likklærne er nok råtne og borte, selv om noen gjerne vil vise dem fram som bevis på at Jesus gikk ut av dem. Kom og se, gå og fortell! Det er påske. Det er tro! Kom og se! Det er et rop fra prestens hjørne! Ikke på egne vegne! Ikke for å få opp statistikken. Ikke for kjenne seg vellykket. Kom og se at Jesus lever. Han stod opp fra de døde. Han er aldri mer synlig enn påskenatt og påskedag. Musikken og ordene. Det nye Påskelyset og alle de andre lysene. Fellesskapet. Måltidet med brød og vin. Kom og se! Gå og fortell! Det er det å være kirke: å leve og fortelle: Jesus lever! Han har seiret over døden og alle onde krefter! I det er det mot til å gå! I det er det kraft til å fortelle! God påske! Bjørg Elisabeth Oserud, sokneprest KIRKEBLADET NR

2 LUNDER Fredag 2. april - Langfredag Gudstjeneste kl. 1900: Greve. Søndag 4. april - Påskedag Høytidsgudstjeneste kl. 1100: Greve. Søndag 18. april 2. søndag etter påske Gudstjeneste kl. 1100: Greve. Torsdag 22. april Speidergudstjeneste kl. 1800: Slekters gang Lørdag 1. mai Sokna omsorgssenter kl. 1100: Greve. Søndag 9. mai 5. søndag etter påske Samtalegudstjeneste kl med Lunderog Veme-konfirmantene i Veme kirke: Greve. 17. mai Grunnlovsdagen Gudstjeneste kl. 1200: Greve. Søndag 23. mai Pinsedag Høytidsgudstjeneste kl. 1100: Greve. Søndag 30. mai Treenighetssøndag Konfirmasjon i Lunder kirke kl. 1100: Greve. Søndag 30. mai Treenighetssøndag Konfirmasjon i Strømsoddbygda kapell kl. 1330: Greve. Søndag 13. juni 3. søndag etter pinse Kl. 1100: Avskjedsgudstjeneste for sokneprest Ida Greve: Myrseth. Lunder kirke Signe Marie Fjellstad Solli Daniel Fjellstad Pedersen Martine Granheim Aamodt Ingeborg Henriette Lehn Sætra Kristine Vilbrad Strand Strømsoddbygda kapell Isak Andersen Strømsoddbygda kapell Håvard Strømsodd og Linn-Therese Ingebretsen Kåre Roa Olga Tutanrud Marta Elfrida Larsen Gunnar Oset Alma Tonette Sjåstad Frøidis Thorvaldsen Nils Haukedalen NORDERHOV OG ASK Norderhov kirke: Søndag 28. mars Palmesøndag Gudstjeneste kl. 1100: Norendal. Lørdag 3. april - Påskeaften Påskenattsmesse kl. 2230: Prester i prostiet. Søndag 11. april 1. søndag etter påske Gudstjeneste kl. 1100: Meberg. Besøk fra Frimurerlogen Halvdan Svarte i Hønefoss. Ringerike Frimurerkor deltar. Søndag 25. april 3. søndag etter påske Familiegudstjeneste kl. 1100: Oserud. Utdeling av 4-årsbok. Barne- og ungdomskoret. Årsmøte i Norderhov/Ask menighet. Søndag 16. mai 6. søndag etter påske Samtalegudstjeneste med konfirmantene kl. 1100: Oserud. Mandag 17. mai Grunnlovsdag Gudstjeneste kl. 1215: Oserud. Barn fra Kirkeskolen. Søndag 23. mai Pinsedag Høytidsgudstjeneste kl. 1100: Norendal. Søndag 30. mai Treenighetssøndag Konfirmasjon kl. 1230: Oserud. Ask kapell: Mandag 5. april 2. påskedag Høytidsgudstjeneste kl. 1100: Norendal. Mandag 24. mai 2. pinsedag Høytidsgudstjeneste kl. 1100: Norendal. Søndag 30. mai Treenighetssøndag Konfirmasjon kl. 1030: Oserud og kateket Bjørg N. Halvorsen. 4 KIRKEBLADET NR. 1-10

3 Slekters gang Norderhov kirke Nii Mensah Narh Patricia Patiecne Naa Norkor Narh Nii Tetteh Narh Samuel Nii Noye Narh Naa Shintoh Narh Benjamin Norberg Skjørvold Scott Risberg Osen Amalie Sundberg Risberg Olivia Christiansdatter Fredrik Larsen Eirik Dokken Aastorp Linnea Nordby Normann Nichlas Sødal Haagenrud Emilie Julusmoen-Braata Maria Ørpen Sannerud Ask kapell Torkild Moljord Johnsrud Alba Jensen Willand Norderhov kirke Morten Riis Andersen og Hanne Anniken Wæhler Bergit Johannessen Einar Andreas Hansen Else Bjerkeli Ellen Karoline Myhre Gudbrand Ruste Mildrid Selseth Bjarne Kristian Bjerkeli Jan Svendsen Ranveig E. Krokvik Oddvar Fremgård Karin Olaug Tuft Eva Grove Ragna Skarasæther Kjell Johannes Larsen TYRISTRAND Torsdag 1. april - Skjærtorsdag Gudstjeneste kl. 1900: Oserud. Orgelmusikk fra kl Kveldsmåltid. Søndag 4. april Påskedag Høytidsgudstjeneste kl. 1100: Oserud. Tyristrand kammerkor. Frokost før gudstjenesten. Søndag 18. april 2. søndag etter påske Gudstjeneste kl. 1100: Oserud. Slekters gang Tyristrand kirke Kevin Hamremoen Karlsen Søndag 2. mai 4. søndag etter påske Samtalegudstjeneste med konfirmantene kl. 1100: Oserud og Bjørg N. Halvorsen. Søndag 9. mai 5. søndag etter påske Konfirmasjon kl og kl. 1230: Oserud og Halvorsen. Tyristrand barnekor. Mandag 17. mai Grunnlovsdag Gudstjeneste kl. 1030: Norendal. Tyristrand barnekor. Tor Ødegård Ragnhild Johansen Edith Gundersen Sigurd Rønning Mandag 24. mai 2. pinsedag Friluftsgudstjeneste på Hovinsetra kl. 1400: Norendal. Søndag 6. juni 2. søndag etter pinse Gudstjeneste kl. 1100: Oserud. Søndag 27. juni 5. søndag etter pinse Gudstjeneste kl. 1100: Oserud. Anne Marie Johansen Jan Winger Hilda Schinnes Henning Pedersen Arne Magnussen Mathilde Junge Erik Dybdal Åse Ingeborg Orkås KIRKEBLADET NR

4 ULLERÅL Søndag 28. mars Palmesøndag Gudstjeneste kl. 1100: Bøe. Torsdag 1. april Skjærtorsdag Gudstjeneste med påskemåltid kl. 1900: Aschim. Søndag 4. april Påskedag Høytidsgudstjeneste kl. 1100: Aschim. Søndag 18. april 2. søndag etter påske Samtalegudstjeneste med konfirmantene kl. 1100: Aschim. Kirkekaffe. Slekters gang Søndag 25. april 3. søndag etter påske Konfirmasjon kl og kl. 1300: Aschim. Torsdag 13. mai Kristi himmelfartsdag Festgudstjeneste kl. 1100: Aschim. Kirkekaffe. Søndag 23. mai Pinsedag Høytidsgudstjeneste kl. 1100: Aschim. Søndag 6. juni 2. søndag etter pinse Gudstjeneste kl. 1100: Aschim. Kirkevaffel. Søndag 20. juni 4. søndag etter pinse Kl. 1100: Avskjedsgudstjeneste med prost Jan Otto Myrseth. Biskop Laila Riksaasen Dahl. Kirkekaffe. Sander Klungsør Larsen Oskar Vik Eline Nymo Solgård Gard Rundhaugen Mie Framås Bondehagen Natalie Knapstad Novsett Henrik Dragerengen Torjussen Truls Ånesen Hval og Marte Helleseter Morten Nyhagen og Susanne Davidsen Nordbø Anna Erlingsdatter Rivedal Jorun Delviken Willy Eriksrud Johan Hæhre Pål Kristian Bækkedal Kari Irene Parthaugen Olaf Øveren Ruth Evelyn Engebretsen Arvid Oddvar Hansen Kirsten Nordengen Baksvær Ragnhild Knutsen Knut Arne Fossum VEME Torsdag 1. april Skjærtorsdag Gudstjeneste kl. 1100: Greve. Mandag 5. april 2. påskedag Høytidsgudstjeneste kl. 1100: Greve. Påskelunsj i kirkestua. Søndag 25. april 3. søndag etter påske Gudstjeneste kl. 1100: Greve. Slekters gang Søndag 9. mai 5. søndag etter påske Samtalegudstjeneste kl med Vemeog Lunder-konfirmantene: Greve. Søndag 6. juni 2. søndag etter pinse Konfirmasjon kl. 1100: Greve. Søndag 13. juni 3. søndag etter pinse Avskjedsgudstjeneste for sokneprest Ida Greve i Lunder kirke kl. 1100: Myrseth. Søndag 20. juni 4. søndag etter pinse Gudstjeneste kl Andreas Breili Støen Petter Eid Skalstad og Renate Wien Berger Ivar Moen 6 KIRKEBLADET NR. 1-10

5 Fra Tyristrand menighet VENNETREFF Vennetreff har en lang og god tradisjon på Tyristrand. Gjennom flere tiår har det vært tradisjon å samle bygdas godt voksne garde til hyggetreff på lørdag formiddag 6 7 ganger i året. Vennetreffene har hatt god oppslutning av en trofast gjeng, og en ting er helt sikkert: De som kommer, koser seg veldig! Programmet varierer fra gang til gang, men består alltid av en god blanding av skjemt og alvor. I tillegg har allsang og musikk en fremtredende rolle, vi har utlodning, og sist, men ikke minst, er det alltid rom for god mat og god prat i godt selskap. Kristi Marthe Sandsbakk leder treffene på en lun og trivelig måte, slik at alle føler seg velkommen. Den praktiske gjennomføringen for øvrig ivaretas av menighetsrådet med sine gode hjelpere. Vi ønsker med dette å gjøre Vennetreffene mer kjent, og vi håper at mange vil finne veien til resten av årets samlinger. Her finnes ingen aldersgrense, verken oppad eller nedad. De som trenger skyss, kan ringe til noen av de som står på lista over medhjelpere. Søndag 9. mai er det konfirmasjon. Det blir to gudstjenester, kl og Tyristrand barnekor synger på begge gudstjenestene. Hilsener til konfirmantene kan leveres på Herredshuset samme dag. 17.mai kl er det festgudstjeneste. Prostiprest Håvar Norendal forretter, og det blir korsang under ledelse av Bjørg Nygård Halvorsen. 2. pinsedag 24. mai kl er det friluftsgudstjeneste på Hovinsetra. Denne gudstjenesten pleier å samle folk fra hele prostiet. Det er en spesiell opplevelse å feire gudstjeneste ute i Guds frie natur, med Holleia og Setertjern som altertavle. Håvar Norendal forretter, og kantor Ringkjøb har ansvaret for musikken. Etter gudstjenesten tenner vi grillen og nyter medbrakt grillmat. Noen tar kanskje også årets første dukkert? Ta med noe å sitte på! Dato Medhjelpere 20. mars Irene Solberg, Elisabeth Dokken 1. april Anne Lise Hauger, Tor Solheim 18. september Anne Lise Tobiassen, Gunnar Eidsheim 23. oktober Marit Tranby, Berit Ellingsen 27. november Olaug B. Ringkjøb, Ingebjørg Opperud PÅSKEN I TYRISTRAND KIRKE Skjærtorsdag 1.april 18.30: Denne kvelden håper vi mange finner veien til den vakre kirken vår. Kantor Ringkjøb spiller fastemusikk på orgel en halv time før gudstjenesten som starter kl Sokneprest Bjørg Elisabeth Oserud forretter, og vi får være med å feire nattverd på selve innstiftelsesdagen! Etter gudstjenesten samles vi til kveldsmåltid på Menighetshuset. 1.påskedag 4.april kl.09.00: Vi møtes til påskefrokost på Menighetshuset. Her pleier vi å samles, både unge og eldre, til et godt fellesskapsmåltid før høytidsgudstjenesten som starter kl Gudstjenesten er ved sokneprest Bjørg Elisabeth Oserud, kantor Ringkjøb spiller orgel, og det blir sang av Tyristrand kammerkor under ledelse av Bjørg Nygård Halvorsen. Velkommen til fellesskap og feiring på oppstandelsens morgen! xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx april blir det 5. klasse-weekend. Da overnatter vi to netter på Tyristrand skole, hvor vi gjør mange morsomme ting forming, fysisk aktivitet, bibeltimer, allsang, film, grilling og leker. Søndag 2. mai kl er det samtalegudstjeneste med konfirmantene våre. Vi oppfordrer menigheten til å slutte opp om gudstjenesten. Husk: De er menighetens konfirmanter! MITT BIBELVERS Vi fikk utfordringen fra Veme menighetsråd, og våre bibelvers er knyttet til den vakre altertavla (med originalmaleri av Adolph Tidemann) i kirken vår. Under bildet, som har Kristus på skyen som motiv, står det to bibelvers, begge hentet fra Matteus evangelium: Det første er hentet fra Matt.11.28: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Det andre, som er hentet fra Misjonsbefalingen, finner vi i Matt.28.20: Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Disse to bibelversene har vært til trøst og oppbyggelse for menigheten i over 150 år. Det er mange som forteller at de har sittet i begravelse i stor sorg over å ha mistet en av sine kjære. Plutselig har blikket blitt dratt mot altertavla, der Jesus står med sine utstrakte hender og sier: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Opplevelsen av at disse ordene har vært sagt direkte til dem som sørger, akkurat der og da, har vært sterk og uforglemmelig for mange. Ei dame sa det slik: Det var det som hjalp meg gjennom den dagen! Jeg fikk trøst da jeg trengte det mest. Til neste nummer av Kirkebladet vil vi gjerne sende stafettpinnen videre til Ullerål menighetsråd. KIRKEBLADET NR

6 REGNSKAP FOR KIRKEBLADET 2009: Inntekter: Utgifter: Kontingent ,00 Trykking (3 utgivelser) ,00 Annonser ,00 Porto 0,00 Gaver ,00 Giroomkostninger 442,00 Renter 59,09 Driftstilsk. fra MR ,00 Innfridd likviditetslån ,00 Nytt likviditetslån ,00 Overskudd , , ,09 Beholdninger : Beholdninger : Sparebank1Ringerike kto ,35 Sparebank1Ringerike kto 202 0,00 Sparebank1Ringerike kto ,71 Sparebank1Ringerike kto , , ,15 -Likviditetslån ,00 -Likviditetslån ,00 Egenkapital ,06 Egenkapital ,15 Hønefoss, den : Grete Lyseng og Anny Andreassen kasserere Resultat 2009: Egenkapital pr ,15 Egenkapital pr ,06 Overskudd ,09 Norderhov og Ask Velkommen til babysang! Det er Babysang i Norderhov kirke også i vår! Her synges det mange kjente sanger: Bjørnene sover, Om jeg er liten eller stor, Kjære Gud, Lille Petter edderkopp og Bæ, bæ lille lam for å nevne noen. Etter å ha sunget en god stund, spiser og hygger vi oss sammen. Ta gjerne med matpakke, så holdes kaffe og te. Vi møtes i Norderhov kirke kl 11:30 Regnskapet revideres av kommunerevisjonen. Rapport ikke mottatt. 13:00 følgende onsdager: 7. og 21. april. Har du lyst til å delta, så gi gjerne beskjed til sogneprest Bjørg Elisabeth Oserud. (Se telefonliste i KirkebladetJ!) Kjenner du noen aktuelle babysangere, så inviter dem gjerne med, også om de bor utenfor menigheten! Knut Kristiansen a.s Når du skal kjøpe TV, VIDEO eller STEREO - Eget serviceverksted! - Din servicepartner på radio / tv Klekkenveien 155, 3514 Hønefoss Tlf Fax Tlf Hønefoss - 8 KIRKEBLADET NR. 1-10

7 Vi i Kirkebladet har laget en liten uhøytidlig bibelquiz. Test gjerne både dine egne og andres kunnskaper, og send inn svar til Kirkebladet c/o Tore Hafnor, Konvallveien 3, 3515 Hønefoss eller på e-post til Det konkurreres i to klasser, under og over 16 år. De som har flest rette svar i hver klasse vinner. Skulle det være flere med likt antall svar, så blir det trekning mellom disse. Svarfrist er 15. april, og det er CD- gavekort til to vinnere. Husk derfor å oppgi aldersklasse! Spørsmål til aldersklassen over 16 år: 1. Hvem fikk beskjed om å lyde Sara i alt det hun sa? 2. Hva het fjellet der Moses fikk lovtavlene? 3. Moren til Samson var barnløs og kunne ikke få barn, men så kom en Herrens engel til henne. Hva er navnet på Samsons far? 4. Hva het Abrahams sønner? 5. Hvor stor var Ninive på Jonas tid, i antall dagsreiser? 6. Hva het svigerfar til Maria, Jesu mor? 7. Hva er bibelens lengste kapittel? 8. Hvordan lyder bibelens korteste vers? 9. Hva er det siste ordet i Bibelen? Hvor godt kjenner du Bibelen? 10. Det står om flere tilfeller der Jesus metter en stor folkemengde med lite mat. En gang var det 4000 og en annen gang var det Hvor mange brød og fisk gikk det med for å mette disse menneskene ved disse to tilfellene? 11. Hva var det den barmhjertige samaritan helte på såret til den forslåtte mannen? 12. Hvorfor er de som skaper fred salige? 13. De fleste av de ti bud handler om hva man ikke skal gjøre, men 2 handler om hva man skal gjøre. Hvilke bud er det? Hva handler de om? 14. Hvem skrev brevene til Timoteus? 15. Johannes 3:16 lyder: «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Hva kalles dette bibelverset? Spørsmål til aldersklassen under 16 år: 1. Hva het broren til Marta og Maria? 2. Hvor mange ganger fornektet Peter, Jesus? 3. Hvor mange disipler hadde Jesus? 4. Hvor mange sølvpenger fikk Judas for å forråde Jesus? 5. Hva het disippelen som gikk på vannet? 6. Hva skjedde? 7. Hva var det første Gud skapte? 8. Hva het han som ble solg av brødrene sine? 9. Hvilket land ble han fraktet til? 10. Hva kaller vi dagen da Jesus ble født? 11. Hva kaller vi dagen da Jesus døde? 12. Hva kaller vi dagen da Jesus stod opp fra de døde? KIRKEBLADET NR

8 Historisk rekonstruksjon av kjerrathjulhus i Åsa: I Kirkebladets oppmerksomhet på den lokale historie, har vi denne gang et meget spennende prosjekt å presentere! De fleste på Ringerike har hørt om Peder Ankers anlegg Kjerraten i Åsa. Med dette skulle tømmer helt fra Valdres og Land fløytes til Steinsforden, heises/trekkes opp til Flåtan og fløtes til Ankers sagbruk i nederst i Lysakerelva. Lokale ildsjeler ledet av Arve Frydenlund fikk reist Kjerratmuseet ved Åsakrysset, der en modell viser anlegget. I tillegg er det reist en oppgangssag og en mølle, som kjøres noen dager når museet er åpent. Og nå er et fullskala hjulhus reist i Johnsrudmarka, som den gang var eid av nevnte foregangsmann Peder Anker. Byggingen av hjulhuset er nå godt synlig fra Stubdalsveien. Kirkebladet har besøkt hjulhuset og Arve Frydenlund, som viste rundt og arbeidet mot en åpning og prøvekjøring av anlegget våren Året 2009 er historisk sett et merkeår, sier Frydenlund: For to hundre år siden, i 1809, ble hele kjerratanlegget med hestebanen startet opp, etter at deler av anlegget da hadde vært i drift fra senhøstes Det foreligger ikke noe tegninger av hvordan selve hjulhuset så ut, men man vet at selve vannhjulet hadde en diameter på 8 m. Både Kongsberg og Røros hadde mange vannhjul, så konstruksjonen av det er kjent, mens huset og kjerratbanen er Arve Frydenlunds rekonstruksjon og bygg. Viken skog har gitt tømmer til rekonstruksjonen, og det har ellers vært mye oppmuntrende lokal giverglede og dugnadsånd rundt anlegget. Med hjelp av Erland Walbækken, Svein Gulbrandsen, sønnen Audun med flere, har hjulhuset reist seg. Anlegget er til og med så heldig å ha sin lokale smed i Arild Øyseth! Likevel innrømmer Arve Frydenlund at han har tilbrakt de fleste dagene på prosjektet alene. Når veien må bli til mens man går den, og han på bakgrunn av mange kjente detaljer har rekonstruert anlegget, er nok det likevel en praktisk arbeidsform! Selve bygget er reist på restene av det gamle hjulhuset. Riktignok var den øverste meteren av de gamle murene borte. Disse muresteinene ble brukt til byggematerialer rundt i bygda da kjerraten ble nedlagt. Videre lå det en stor dam ved 10 KIRKEBLADET NR. 1-10

9 hjulhuset for å skaffe vann til driften. Rester av denne kan fortsatt ses i elva, mens murkrona og rosentorven som tettet er borte. Til modellen er vannforsyningen nå opprettet ved en vannrenne fra elva oppover mot Stubdal. Det er store dimensjoner, og bare akslingen til vannhjulet er på 75x75 cm med akseltapper i endene av stål på 120 millimeter =12 cm! Til å trekke tømmeret på modellen, har man fått laget en kjetting (Kjerrat) lik den originale, og denne er laget på verkstedet på Ringerike Fengsel. Tanken er at det skal bli prøvekjøring til våren, og tre store stokker på 400 liter er allerede på plass. Dette er grovt tømmer på 4,8 m lengde, tilsvarende 8 alen, og diameteren på toppen er hele 34 cm. Dette er typiske stokker fra driftsperioden, for anlegget var tuftet på transport av grovt tømmer som skulle skjæres og eksporteres til England. Når dette byggest skulle reises, måtte det bli med nettopp Arve Frydenlund som drivende kraft. Han er oppvokst på gården Åsa, og med både de mange historiske detaljer som årlig dukket opp når de kjørte jorda, og hans families utpregete historiske interesse, har han fått kjerraten inn så å si med morsmelken. Og interessen har han videreformidlet til sine barn, og han forteller stolt at sønnen Bård kommer med bok om Peder Anker i november. Kirkebladet ønsker Arve Frydenlund lykke til med arbeidet frem mot prøvekjøringen til våren, og håper riktig mange benytter anledningen til å besøke anlegget når det åpnes! Nils Skjørvold KIRKEBLADET NR

10 Kontor- og sekretærtjenester Rolf Edgar Elvigen Nedre Dahlsvei 3B, 3511 Hønefoss Tlf Mob FAKTURERING - LØNN - KONSULENTBISTAND FARGEKOPIERING - INNBINDING Distributør for Xango mangostan juice og helseprodukter fra Tiens. Begravelser Kremasjoner BERGS BEGRAVELSESBYRÅ Hans Narve Berg i Sentrum, 3510 Hønefoss - Tlf KVALITET TIL LAV-PRIS Eget serviceverksted VI VASKER, RENSER, STRYKER, RULLER OG PRESSER Nordsiden Renseri Ullerålsgt. 4, 3513 Hønefoss (Bak UnoX i Hønengt.) Tlf Åpent man.-fre. kl FOR GRØNT OG VAKKERT MILJØ Sprøyting - utstyr til golfbaner og øvingsområder - frø - gjødsel Barlindveien 44, 3512 Hønefoss Tlf , Fax: Web: - E-post: ÅSA LANDHANDLERI Åsa, 3512 Hønefoss Tlf Blomster-Bua MEGA Industrigt Hønefoss Tlf Stua-Fjeld Blomster Sentrum, tlf Røyse, tlf Her er en ledig plass for din annonse. Ta kontakt og støtt Kirkebladet. HØLEN ELEKTRISKE A/S Ø. Hønengt Hønefoss Tlf Gratis utkjøring Ø. Hønengt., 3515 Hønefoss Tlf Löchengården, S. Torv Boks 295, 3502 Hønefoss Telefon BRILLER OG KONTAKTLINSER Ringeriks-Kraft - det trygge valget Kontakt oss gjerne på tlf Byens egen bank Lyseng Billakkering Alt innen OPPRETTING OG LAKKERING av store og små skader. Forsikringsjobber/Taksering Tlf KIRKEBLADET NR. 1-10

11 ÅPNINGSTIDER: Hverd.: Lørd.: Sønd.: Oslovn pb. 3068, 3501 Hønefoss Tlf.: Fax: Begravelser Kremasjoner HØNEFOSS BEGRAVELSESBYRÅ Etablert 1912 A. Sukken N. Torg 5 Tlf Acantus Begravelsesbyrå Lisbeth og Iver Koksrud RINGERIKE, HOLE OG OMEGN Tilgjengelig - når du trenger oss. Tlf Når frisyre betyr noe Dame- og herrefrisør Søndre torg Hønefoss Tlf RUSTAD KAFE Sokna - Tlf Kafeteria - Selskapslokaler PIANO/FLYGEL REPARASJON STEMMING RESTAURASJON TAKSERING KJØP SALG RINGERIKE PIANOSERVICE Autorisert pianostemmer og reparatør Tore Leinebø - Kvernberggt Hønefoss - Tlf Alt du trenger av trykksaker får du hos oss... Hensmoveien 19, Postboks Hønefoss Tlf.: Faks: HØNEFOSS STEINHUGGERI Kirkegt. 2 - Tlf Godt utvalg i Monumenter - skrift-tilføyelser på gamle monumenter DAHL S INTERIØR A.S Tepper - Gardiner - Utstyr Torvet 1 - Tlf Beklager Torunn og Ida! Ved en feil sto Ida Greve oppført som ansvarlig for Prestens hjørne i julenummeret. Det var Torunn Aschim som var forfatteren, uten at forvekslingen ble oppdaget i korrekturen. Redaksjonskomiteen beklager, og håper på syndenes forlatelse fra dere to?! Medlemsfordeler der folk møtes Kjøpeutbytte hver gang du handler Medlemskortet gir deg kjøpeutbytte MEGA KIRKEBLADET NR

12 Takk til Eivind Gulbrandsen Etter 8 år som leder av menighetsrådet og daglig leder av Ullerål menighet gikk Eivind av etter siste menighetsråds valg. Han signaliserte en tid før nominasjonen at han tenkte å gi seg når nytt menighetsråd skulle velges høsten Før listen skulle settes opp sa han likevel ja til å stå en runde til, og hele det daværende råd og resten av menigheten var svært glade for det. Det var en selvfølge at Eivind skulle toppe lista vår. Valgdeltakelsen var større enn noen gang, men det er kanskje noe som er feil med valgordningen når menig-hetsrådet ikke kan kumulere den de ønsker som leder, i og med at listen skulle settes opp i prioritert rekkefølge. Det kom som et sjokk på alle at noen få strykninger førte til at Eivind havnet på varamannsplass. Menighetsrådet prøvde å få ham til å fortsette som daglig leder, men vi respekterer at han ikke ville det i den situasjonen som var oppstått. Derfor er vi nå i den stilling at vi, minst 2 år før vi hadde tenkt, skal takke ham for den enorme innsatsen han har gjort for Ullerål menighet. Denne innsatsen er gjort på mange plan; han var rett mann på rett plass til rett tid. Han var nyvalgt leder i menighetsrådet da bygging av ny kirke ble aktualisert. Planene var klare, men det politiske flertallet var ikke klart. Eivind gjorde en kjempejobb med å forklare både meningsfeller i politikken og andre at en arbeidskirke er noe annet og mer enn en kirke som bare brukes om søndagen. Og han greide å få gjennomslag for sitt syn først i egne rekker, og så i kommunestyret. Denne innsatsen kostet for Eivind. Han fikk nok en del reaksjoner som kunne svi, fra folk i farta. Det å fronte bygging av kirke, vil alltid være forbundet med å utvise stort personlig mot, ikke minst i våre dager når kommunen har så mange oppgaver som står i kø. At et kirkebygg er et byggverk som skal tjene mennesker i svært lang tid framover og dermed forrentes over lang tid, tenker en ikke over. Eivind sto rakrygget opp og forsvarte byggingen hele tiden, og det er vel riktig å si de fleste innvendingene mot kirken nå er borte? Det var en imponerende innsats. At Eivind var så tett inne i prosessen helt fra starten, gjorde at han fikk et naturlig eierforhold til kirkebygget. Han var med da tekniske installasjoner av alle slag ble montert. Teknisk interessert som han er, lærte han seg funksjon og virkemåte på det meste, som varme, lys og lydanlegg. Dette er jo ikke minst viktig ved utlån. Eivind var den alle ringte til når et spørsmål vedrørende kirken dukket opp. Ofte var han allerede på plass, for sikkerhets skyld. Hvis han ikke var det, tok det bare noen minutter før han var der, tjenestevillig som han er og med bolig bare et par steinkast fra kirken. Ikke minst måtte han ofte komme når en eller annen hadde utløst alarmen i kirken og ikke visste hvordan den skulle slås av. Eivind sparte derved menigheten for mange kroner i utrykning til vaktselskapet. Ved store arrangementer i kirken, som konserter og lignende, er utleier pålagt å stille med brannvakt. Eivind gikk kurs i dette og stilte som ulønnet vakt på mange arrangementer. (Lønna gikk til menighetskassa.) Eivind tok også jobben som daglig leder i menigheten. Dette er en funksjon som vi ikke har hatt tidligere. Han var den rette til å inneha denne funksjonen i en startfase av en arbeidskirke. Han er sterk i lover og bestemmelser, per-tentlig og systematisk i organisering og handlekraftig. Ikke minst var dette viktig for ham for å vise at arbeidskirken virket etter sin hensikt. Når vi nevner kunnskap om lover og regler, så var dette også noe Eivind bidro med i Ringerike kirkelige fellesråd. Erfaringene hans fra politikken var svært gode å ha for at det som ble bestemt i fellesrådet, skulle ligge innenfor regelverket. Et av hjertebarna til Eivind var etter skoletid -ordningen, som han fikk i stand og var sterkt medvirkende til driften av. Han har den gode egenskap at han kan framstå både som en myndig voksen men også som en forståelsesfull kamerat overfor barna som var der. Når Eivind var daglig leder, jobbet hele staben som et team. Med sokneprest, kontorfullmektig, kasserer, diakon, kirketjener og han sjøl tilstede, var det et bredt utvalg som var tilstede og ledet kirken vår. For Eivind var på plass de fleste av ukens arbeidsdager. Ulønnet. Helt utrolig! De rutinene som Eivind har innarbeidet er til stor nytte for alle som skal gjøre et arbeid i kirken vår i fortsettelsen, enten det gjelder menighetsråd eller mer interne ting som har med hus og drift å gjøre. Sånn sett er det lett å ta over etter Eivind Ute i byen representerte han Ullerål kirke med stor frimodighet der han omtalte kirken med positivt fortegn, iført kirkens genser og logo. 14 KIRKEBLADET NR. 1-10

13 Eivind fikk med seg mer enn de fleste av store begivenheter, i sine år som menighetsleder. Det er ikke mange forunt å rekke to bispevisitaser og høytidelig innvielse av ny kirke i sine funksjonsår. Ikke minst den første visitasen med daværende biskop Sigurd Osberg gjorde inntrykk. Også under gudstjenestene framstod Eivind med stor autoritet og verdighet, enten det var som klokker eller kirkevert. Enkelte ganger fungerte han som kirketjener også. Det var noe solid og trygt når han ledet an og bar korset i prosesjonen i starten av gudstjenesten. Takk for det Eivind! Eivind ga også uttrykk for at han satte svært stor pris på de to sokneprestene han samarbeidet med: Leif Thoresen og Torunn Aschim. Både som prester og som medmennesker. Dette gode forholdet var gjensidig og var med på å skape den gode tonen og det tillitsfulle samarbeidet som vi har vært så heldig å ha i Ullerål menighet. Det vil føre for langt å ta med alt som Eivind har vært med på i årene som daglig leder og formann i menighetsrådet. Men menigheten vil på denne måten minne om noen saker. Tilslutt vil hele Ullerål menighet takke Eivind for stor og uegennyttig innsatsen for Ullerål arbeidskirke. Tusen takk, Eivind. Ola Solheim Barneklubb på Veme I mange år hadde Veme menighet en populær barneklubb. Et forsøk for et par år siden viste at interessen stadig er til stede. De siste årene har det imidlertid ikke vært mulig å få tak i ledere, men det kan kanskje DU gjøre noe med? Menighetsrådet hjelper til med å legge det praktiske til rette, undervisningsmateriale kommer fra Søndagsskoleforbundet og er lett å bruke og lett å tilpasse for enhver voksen som vil lede barn i lek og littegrann alvor. Grunnlaget for en klubb i kirkestua er naturligvis bibelhistoriene, men vi søker ikke etter superforkynnere, heller historiefortellere med god fantasi og skaperglede. Hvis flere melder seg, blir det mindre arbeid på hver. Ta kontakt da vel, til beste for Vemebygda. Vi står til tjeneste Norderhov og Ask: Kontor, Storgt. 11, Hønefoss... Tlf Sokneprest Bjørg E. Oserud... Tlf Mobil... Tlf Klokker Norderhov og Ask: Charlotte Altø Olsen... Tlf Organist Audun F. Ringkjøb... Tlf Mobil... Tlf Kirketjener Ole André Flattum... Tlf Kirketj. Jan Denné... Tlf Kirketjener Gro E. Håkenrud... Tlf Norderhov kirkegård, Mobil... Tlf Ask kapell... Mob M.råd Guro Bentsop... Mob Tyristrand: Kontor Storgt. 11, Hønefoss... Tlf Sokneprest Bjørg E. Oserud... Tlf Mobil... Tlf Klokker Olaug B. Ringkjøb... Tlf Organist Audun F. Ringkjøb... Tlf Mobil... Tlf Kateket Bjørg N. Halvorsen... Tlf treffes på Tyristrand skole... Tlf Kirketj. Per Ø. Aamodt... Tlf Mobil... Tlf M.råd Tor Harald Solheim... Tlf Tyristrand kirke... Mob Lunder: Kontor Storgt. 11, Hønefoss... Tlf Sogneprest Ida Elisabeth Greve... Tlf Organist Dmitry Ermilov... Mob Kirketj. Erik Sjømyr Hansen... Mob M.råd Arild Karlengen... Tlf Strømsoddbygda: M.råd Arild Karlengen... Mob Kirketj. Erik Sjømyr Hansen... Mob Veme: Kontor Storgt. 11, Hønefoss... Tlf Sogneprest Ida Elisabeth Greve... Tlf Organist Dmitry Ermilov... Mob Kirketj. Jon Rikard Nettum... Mob Mobil... Tlf M.råd Svein Olav Møtteberg... Mob Ullerål: Kontor, Krokenvn. 42, Hønefoss, man-tir... Tlf Sogneprest Torunn Aschim... Tlf Mobil... Tlf Kontor mandag og tirsdag... Tlf Organist Leif Berger... Tlf Mobil... Tlf Kirketj. Johny Thorsrud... Tlf Soknediak. Per M. Kristiansen... Tlf Mob M.råd Tore Hafnor... Tlf mob Web: og Ringerike kirkelige fellesråd... Tlf Storgt. 11, Hønefoss KIRKEBLADET NR

14 Min salme Bjørg Nygård Halvorsen: Jeg kan mange salmer og jeg synger gjerne salmer. Mange av dem er utrolig flotte og slitesterke. På bedehuset der jeg vokste opp, sang vi mye. Å velge er umulig, men jeg har gjort det likevel! Da jeg bodde i Sandnes, sang jeg i Ganddal Pikekor i 15 år. Vi reiste på sommerturné hvert år. En sang sto alltid på repertoaret nemlig O Store Gud, eller som vi ofte sang den, O Lord my God. Jeg har stått i bunad i nærmere 40 grader i Chigago og i iskald kirke med ull under bunaden i Christchurch i New Zealand. Sangen ble sunget med like stor entusiasme og klang, alltid like fint. Den ble hver gang godt mottatt kjent som den er over hele verden. I 1885 ble forfatteren av sangen, svensken Carl Gustav Bober, overrasket av en storm. Den var så kraftig at det sto om livet til den unge pastoren, Da stormen løyet og sola tittet fram og fuglene begynte å synge i trærne, ble han inspirert av opplevelsen sin. Slik ble salmen til, og den ble publisert i en lokalavis. Melodien er en svensk folketone som riktignok gikk i ¾ takt, mens vi synger i 4/4 takt. Den passer så fint til teksten. Den lar oss fortelle verset på en rolig måte og så får vi kontrasten i refrenget som har mer kraft i seg. Sangen er kjent fra Russland i Øst til USA i vest. Billy Graham brukte den i korstogene på 50-tallet. Og Elvis, som var veldig glad i gospel, har sunget inn sangen på plate. Den er og blitt stemt fram som Storbritannias favorittsalme. En flott salme som forteller mye om Guds skaperkraft og storhet; om alle under som vi vet Gud kan gjøre, om Jesus som ble sendt til jorden, og om vårt håp om et evig liv. Alt er med i denne lovsangen. Jeg utfordrer Randi Sandsmark Frivold Nådelandingen Nei - den har jeg vel ikke hørt om. Er det lenge siden den skjedde? For å være helt ærlig så regner jeg vel med at det er månelandingen du snakker om. For det VAR jo tidenes desidert største hendelse og prestasjon. Eller --Nådelandingen?! Tja siden det er du som spør så må det vel være. Han landet et ubetydelig sted midt i jordens landmasser. Det ble ingen sjokkbølger i landskapet der det skjedde, men det var like vel en hendelse som skapte undring, håp, glede, bevegelse og mulighet for Den store gjenforening. Hvor er jødenes Konge? Nærmere enn man skulle tro. De laveste på samfunnets rangstige, gjeterne, fikk først innvilget audiens. Nådelandingen måtte skje der, slik at alle var inkludert. Nådelandingen proklamerte med englesang at Guds bolig er hos menneskene, ingen unntatt. De så han herlighet full av nåde og sannhet- slik også verden i fortsettelsen har fått se. Man må vel kunne anta at verken, hyrdene, fiskerne, uteliggerne, bøndene, eller andre med lav samfunnsrang kunne ha noe håp om å få audiens i Herodes Den stores palasser på Herodion i Judaørkenen eller i Jerusalem, men gjennom Nådelandingen kunne portene åpnes for alle helt inn i Guds Helligdom. Jødenes konge ble annonsert av engler og profeter og på stjernehimmelen. Proklamasjonene ble arkivert i mor Marias hjerte. Jødenes, verdens og universets Konge ble møtt med gaver, tilbedelse-- og forsøk på utslettelse. O store Gud, når jeg i undring aner Hva du har skapt i verden ved ditt ord Ser universet med de mange baner Og vet alt liv oppholdes ved ditt bord: :/: Da bryter lovsang ifra sjelen ut: O store Gud, O store Gud:/: Når vårens vinder suser over trakten, Når blomster dufter skjønt ved bekkens fot, Når lerken jubler over sommerprakten Og furuskogens ange slår imot: :/: Da bryter lovsang ifra sjelen ut: O store Gud, O store Gud:/: Når jeg i Skriften ser de mange under Som Gud har gjort fra første Adams tid Og ser hvor trofast Herren alle stunder Har ført sitt folk igjennom livets strid: :/: Da bryter lovsang ifra sjelen ut: O store Gud, O store Gud:/: Når jeg så vet at Kristus lot seg føde Ja, at han gikk omkring og gjorde vel Inntil han sonet verdens synd og døde Og oppsto for å frelse hver sjel: :/: Da bryter lovsang ifra sjelen ut: O store Gud, O store Gud:/: Hvordan vil du nærme deg han som foretok den uhørte, livsviktige og dristige nådelandingen? Gjeterne og vismennene visste hvordan. Hvilket budskap bringer du med deg tilbake til hverdagen etter selv å ha opplevd Nådelandingen? Gjeterne drog tilbake, mens de priste og lovet Gud for det de hadde hørt og sett. Alt stemte. Han var og ER full av nåde og sannhet! Frelseren kom fra jødene, og de var de første til å videreformidle budskapet til Folket og siden til folkeslagene. Slik måtte det være. Morten Kravik misjonssekretær Den Norske Israelsmisjon KIRKEBLADET NR. 1-10

15 Noen tanker om kirkelig skikk og bruk / folkeskikk : Vi har lagt bak oss en valgkamp der to relaterte temaer ble lansert. Ordet folkeskikk dukket opp i debattspaltene i noen aviser. Hva er folkeskikk? spurte noen. Svarene var mange og sprikende, og det virket som de speilet de svarendes alder med sine forskjellige syn. Det andre temaet var en prest som tok opp folks vaner, eller uvaner, under gravferd: Det ble pratet høylydt om hverdagslige ting i kirken og på vei til graven, og det ble bommet fyr til en sigarett nesten på gravkanten. Ut fra disse to innfallsvinklene kan det kanskje være plass for litt tankevirksomhet rundt vår kirkelige oppførsel? La meg innlede med å si at kirkene våre er oppført for å være et møtested mellom mennesker og det guddommelige. For mange innebærer det et behov for stillhet og ettertanke, og derfor kan følelsen av verdighet bli borte når noen i nærheten høylydt diskuterer sine hverdagslige anliggender. Andre møter medmennesker så sjelden, at de har behov for en melkerampe, for å prate sammen og sosialisere. Jeg tror vi må innse at av disse to forskjellige behovene, skal kirkerommet først og fremst tilfredsstille det første. La det derfor bli et sted slik mange av oss har opplevd det i domkirker og i utenlandske kirker: Et sted der stemmen senkes, nakken bøyes, og man suger inn det kirkerommet og de kirkelige handlinger kan gi av opplevelse og påvirkning. Behovet for møteplassen mellom menneskene i kirken er også viktig. Det sosiale kan likevel med fordel henlegges til kirkevangen eller parkeringsplassen utenfor, eller til utgangen fra kirkerommet. Etter at det seremonielle er avsluttet, kan fokus flyttes fra det guddommelige til den mellommenneskelige samtalen. Mange menigheter har et tilbud om kirkekaffe eller en kopp kaffe og en kjeks i våpenhuset for de som tar seg tid til å stoppe der etter gudstjenesten. Kanskje flere burde benytte seg av dette? Jeg konstaterer at forskjellige seremonier og liturgiske varianter gjør at ingen opplevelser blir helt like. Det er ønskelig med valgmuligheter, og det blir derfor lokale tilpasninger. Da er det viktig å tenke på hva som skjer og hvorfor, samt hvem som kan eller bør gjøre hva. De fleste reiser seg automatisk når et dåpsbarn bæres inn, når bruden kommer til vielsen eller når en kiste bæres ut. Ved konfirmasjon praktiserer noen menigheter at familien KAN reise seg når det er forbønn for den enkelte konfirmant. Ved dåp KAN forskjellige delta med lesning før dåpshandlingen, og ved vielser har jeg observert forskjellig antall både foreldre og forlovere i koret. Ved gravferd er det valgfrihet til å velge eventuell samlingsmusikk og omfang. Det viktige for alle alternativene blir samtalen med presten i forkant. Der blir alternative løsninger løftet frem og valg foretas. Det viktigste er at det legges opp til å roe ned fra utenverdenens kjas og mas den siste halve timen, slik at vi er i mentalt fokus når seremonien begynner. (Som konsertdeltager hadde vi i korpset en enighet om at når siste halvtimen kom, skulle kirken være satt i stand til konsert: All øvelse og aktivitet skulle være avsluttet, for ikke å ødelegge opplevelsen for det ankommende publikum. Jeg ser ikke noen stor forskjell fra dette og til rent kirkelige seremonier, det være seg så vel gravferd som gudstjenester.) Når det gjelder å få til verdighet rundt en begravelse, syns jeg personlig at hensynet til familie og pårørende og deres sorgbearbeidelse tilsier at man tilstreber fred og ro til alt er avsluttet ved graven. Når man har kondolert og er utenfor hørevidde for de pårørende, ser jeg derimot ikke noe galt i de mer personlige og lavmelte samtaler med kjente. Til slutt litt om teknologien: Ta en time-out fra mobilen, skru den gjerne av før seremonien eller konserten begynner. Har du glemt at du har den med, så steng den raskest mulig når du blir overrasket! Om fotografering lærte jeg noe i Hønefoss Kameraklubb for lenge siden: Skal du fotografere i kirken, skal ingen legge merke til at du gjør det. Ta derfor bilder uten blits, og med kamera som ikke bråker som et treskeverk med alle sine finesser. Sitt gjerne stille, slik at det ikke ser ut som et paparazziangrep! Uansett: Presten skal gi, eller ikke gi, tillatelse til å fotografere under en seremoni. Tenk også over hva du eventuelt tar av bilder, det er kanskje ikke alt som er like hyggelig å se i ettertid! Lykke til med ettertanker og indre fred og ro. Fortsatt velkommen til kirke ved de mange anledninger! Nils Skjørvold KIRKEBLADET NR

16 Hugst på kirkegårdene På Norderhov kirkegård har det vært forberedt et generasjonsskifte ved at det gamle kastanjetreet ved gravkapellet begynte å skrante. For noen år siden ble det derfor plantet et erstatningstre, og nå var tiden moden for å felle det gamle. Etter avtale med Kirkevergen ble dette utført av menighetsrådet, og på bildet ser vi nytt tre ved siden av den gamle stubben. Også på Ask var det ønskelig med hugst etter at plantefeltet på nordsiden av kirkegården ble hugget. Her var det en del større trær som virket svært dominerende, og som nå er fjernet. Siden noen av disse sto mellom gravstedene, måtte de felles stykkevis ovenfra av eksperter med klatreutstyr. Bildene viser kirketjenerne som fjerner hugstavfallet, og at kirkegården nå har blitt mer lys og åpen. Tlf Loppemarked/basar/kakelotter/kafé i Ullerål kirke 8. mai Til loppemarkedet har vi fått en del LP-plater, singler, videoer, bøker og stoler med mer. Men vi ønsker selvsagt flere lopper. Vi tar ikke i mot store tunge møbler (TV inkludert), men ellers tar vi imot alt som kan være av verdi for andre. Har du noe å bidra med så kontakt oss. Lopper kan leveres til kirkekontoret i kontortida, det vil si mandager og tirsdager Dessuten mottar vi også lopper på torsdager mellom og Trenger du hjelp til å få hentet lopper så ring til kontoret på telefon mellom og en mandag eller tirsdag. Til basaren har vi allerede fått mange fine gaver av firmaer og privatpersoner. (Se for fullstendig oversikt.) Men vi tar gjerne imot flere om du ønsker å bidra med noe. Loddsalget har allerede begynt så bare kontakt oss hvis du ønsker å få kjøpt lodd. Den 8. mai er du hjertelig velkommen til kirka, enten du er på utkikk etter noen fine lopper, vil kjøpe lodd på basaren eller rett og slett bare se på folkelivet. Eller kanskje kakelotteriet frister deg mest. Vi skal sørge for å ha mange gode kaker å lodde ut så bare ta deg en tur innom. Og etterpå så kan du slappe av i kaféen vår med en god kopp kaffe og en vaffel eller noe annet godt. 18 KIRKEBLADET NR. 1-10

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Adresse ved reisens slutt

Adresse ved reisens slutt Adresse ved reisens slutt 1 O store Gud, når jeg i undring aner hva du har skapt i verden ved ditt ord, ser universet med de mange baner, og vet alt liv oppholdes ved ditt ord, 84 sktonstad@llu.edu da

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Du er høyt elsket! Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.

Du er høyt elsket! Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd. Du er høyt elsket! DU er unik. Du er høyt elsket. Du er skapt i Guds bilde og Gud gav sin sønn, den eneste, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men hå evig liv! Jesus kom ikke til verden

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Samling Preludium med prosesjon ( ) Bare prosesjon ved dåp, konfirmasjon, på høytidsdager og spesielle gudstjenester. Nattverdselementene bæres inn og

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR FAMILIEGUDSTJENESTE (G3) Familiegudstjenestene kan ha dåp eller nattverd, men ikke begge deler. Gudstjenestene bør være korte, ikke over 1 time. L = liturg ML = medliturg

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer