REIDAR FRITZVOLD ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REIDAR FRITZVOLD (1920-1998)"

Transkript

1 REIDAR FRITZVOLD ( ) februar 2006 GALLERI PINGVIN RETROSPEKTIV UTSTILLING: MALERIER OG LITOGRAFIER FRA

2 Galleri Pingvin viser i denne salgsutstillingen en samling ekspresjonistiske oljemalerier og litografier utført av landskapsmaleren Reidar Fritzvold ( ) i perioden Fritzvold ble født i Oslo og bodde her under store deler av oppveksten. Han var elev ved Bjølsen folkeskole og fikk sin første tegneundervisning av den kjente pedagogen Rolf Bull-Hansen ( ), som ofte tok klassen med til Nasjonalgalleriet. Feriene ble tilbrakt på Eidsvoll hos slektninger av faren ute på landsbygda. Den unge Reidar mottok sterke naturinntrykk fra skogsturer med sin far her oppe. Disse to dro også sammen på lystringsferd nattestid i robåt på elven Vorma. Fritzvold studerte ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole under Chrix Dahl ( ) og Per Krohg ( ). Axel Revold ( ) ble hans lærer under hans senere studier ved Statens Kunstakademi. Revold hadde selv vært elev av den franske fauvisten Henri Matisse ( ) i Paris. Fritzvold giftet seg i 1943 med studiekameraten Edith Christensen, og paret bosatte seg på Holmsbu ved Drammensfjorden. Den gangen fant kunstneren mange motiver rundt den lille havnen Støa med dens garngalger, reketrålere og brislinglaster. Maleriene er holdt i enkle jordfarger med en kraftig, svart kontur. Henrik Sørensen ( ), Reidar Aulie ( ), Harald Kihle ( ), Aage Storstein ( ), Fritzvold m.fl. dannet i krigsårene en egen kunstnerkoloni på Holmsbu. Etter krigen flyttet Fritzvold og hans kone til Lillesand og bosatte seg langs Fjelldalselven på husmannsplassen Østerhagen. I sine landskapsbilder fra Aust-Agder gjengir kunstneren motiver bl.a. fra Fjelldal, Tovdal og Bygland. Maleriene gir en følelse av nærhet til motivet ved at horisontlinjen er lagt tett opp til øvre billedkant. De er malt i klare, ekspressive farger. Et pastost og opphugget penselstrøk vitner om innlevelse og engasjement. Lillesand ble utgangspunktet for kunstnerens mange ekspedisjoner på 50- og 60-tallet på sykkel oppover i Setesdal til Valle og Bykle. Hans 2

3 fremstillinger av den storslagne Sarvsfossen i Otra-elven bygger på studier fra disse turene. I likhet med Henrik Sørensen og Harald Kihle besøkte Fritzvold også de maleriske og urnorske telemarksbygdene. Fritzvold har utført flere store fjell- og skoglandskap bl.a. fra Vinje og Tokke. Disse maleriene uttrykker en nasjonalromantisk begeistring for landskapets formasjoner, vegetasjon, bosetting og kulturarv. Et motiv han stadig vendte tilbake til var utsynet over Tokke-dalen med den bratte fjellgården Felland og i det fjerne innsjøen Bandak. De utstilte bildene fra Nordmarka, Hurdal og Hardangervidda viser at Fritzvold må ha reist mye rundt i landet og tegnet. Kunstneren foretok ellers en rekke studiereiser til andre land både i Europa og på andre kontinenter. Dette resulterte bl.a. i det lille maleriet Beau Rivage (1951) fra Nice som også inngår i denne utstillingen. Fritzvold mangfoldiggjorde mange av sine malte motiver som litografier for å kunne nå ut til et større publikum. Flere av disse ble tatt inn i grafikkmapper utgitt av Norsk Forening for Grafisk Kunst. På sine fjellturer kom kunstneren i kontakt med mange vandringsmenn og jegere og tilegnet seg derved gode kunnskaper om jakt i eldre tider. Hans illustrasjoner til de to bøkene Bjønneskyttaren av Olav Dalen (1981) og Jo Gjendes Rike av Sven R. Gjems (1983) viser hvor korrekt og nøyaktig han har gjengitt ville dyr, børser, skrepper, kniver og krutthorn. Fritzvold var dessuten virksom som portrettmaler og malte bl.a. Dronning Maud (1955; Maudstiftelsen, Trondhjem) og statsminister Lars Korvald (1986; Regjeringsbygningen). Reidar Fritzvold deltok mange ganger på Høstutstillingen og holdt flere separatutstillinger i Kunstnerforbundet. Hans arbeider er innkjøpt av bl.a. Nasjonalgalleriet, Oslo Kommunes Kunstsamlinger, Oslo Bymuseum og Bykle kommune. Ingeborg Vibe cand. philol. 3

4 1. Husmannsplass Opp., 100cm x 81cm Forenkling og stilisering preger kunstnerens fremstilling av denne lille husmannsplassen dypt inne i skogen. Detaljene er samlet i store flater omgitt av mørke konturer. Det har dessverre ikke vært mulig å identifisere stedet som er gjengitt på bildet. 4

5 2. Beau Rivage Opp., 20cm x 24,5cm Kunstneren har murt opp dette lille strandlandskapet fra Nice med tykke malinglag. Han foretok i sin tid mange studiereiser på kontinentet bl.a. til Nice. Den dag i dag ligger det fremdeles et gammelt hotell kalt Beau Rivage i denne byen. Kunstnere og intellektuelle fra hele verden har vært gjester her, bl.a. den franske fauvisten Henri Matisse ( ). Motivet kan være hentet fra stranden nedenfor hotellet. 5

6 3. Brislingsfiskere Opp., 46cm x 55cm Kunstnerens inntrykk av dette lille kystlandskapet er festet raskt til lerretet som en skisse. Robåtene og fiskerne er gjengitt i sterke farger, med grove, ekspressive penselstrøk. Det har dessverre ikke vært mulig å foreta en sikker identifisering av stedet som er gjengitt på bildet. Motivet er sannsynligvis hentet enten fra Holmsbu eller Lillesand. Kunstneren flyttet til Lillesand da krigen tok slutt, men fortsatte fremdeles å besøke Holmsbu, hvor han hadde vært bosatt under hele krigen. 6

7 4. Brua over Fjelldalselven Opp., 46cm x 38cm Bildet gjengir en liten bro over Fjelldalselven i nærheten av kunstnerens bosted ved Lillesand. Kunstnerens faste, dekorativ holding kommer til uttrykk i bildets sterke farger, mørke konturer og brede penselstrøk. 7

8 5. Byklehei. Hovden Opp., 46cm x 55cm Motivet er hentet fra Hovden i Bykle kommune i Setesdal. Den maleriske behandlingen, de store kontrastene og den friske koloritten gir bildet en karakter som både er uttrykksfull og dekorativ. 8

9 6. Utover Bykle. Setesdal Opp., 65cm x 81cm På sine sykkelturer på 50- og 60-tallet var kunstneren innom alle daler og grender i hele Setesdal og tok skisser. Dette maleriet fremstiller et stort utsyn over Bykle. De kryssende diagonalene og detaljene innover i bildet skaper en illusjon av et virkelighetsnært, perspektivisk rom. De små, grå husene nedover dalsiden gir et godt inntrykk av panoramaets veldige dimensjoner. 9

10 7. Fra Hardangervidda Opl., 73cm x 100cm I dette maleriet kombinerer kunstneren et før-modernistisk utsyn over et stort fjellområde med en modernistisk insistering på bildets maleriske virkemidler. Fargeperspektivet og gjengivelsen av atmosfæren leder blikket innover i bildet. Sterke farger og grove penselstrøk gir det samtidig en ekspressiv og dekorativ virkning. 10

11 8. Kveldssol i bjørkeskogen Opl., 117cm x 155cm Kunstneren gjengir den lyse bjørkeskogen i korte, pastose strøk og mørke konturer og skaper derved en dekorativ, rytmisk virkning. Fritzvold har gjengitt tilsvarende motiver flere ganger i sine litografier. 11

12 9. Sveigefoss. Bykle. Setesdal Opl., 62.5cm x 73cm Sveigefossen tilhører Otra-vassdraget og ligger rett nord for den store innsjøen Bykil. Fritzvold deltok på 1960-tallet i kampen mot planene om en 70 m høy mur tvers over hele hoveddalen nedenfor Bykle. Konsekvensene ville være at flere gårdsbruk og verdifulle skogsområder ville bli liggende under vann. Til slutt valgte man et annet alternativ som fikk mindre dramatiske følger for miljøet. 12

13 10.Utover fjellene. Mot Ripillen. Telemark Opp., 65cm x 81cm Maleriet viser et veldig panorama over Tokke-dalen i Telemark med utsyn mot Ripillen. På dette stedet ligger en malerisk liten fjellgård som kunstneren har gjengitt i flere av sine litografier. 13

14 11. Lysning i skogen Opl., 61cm x 54cm Maleriet skildrer en lysning langs en sti en sommerdag langt inne i skogen. Den oppløste penselføringen gir et godt inntrykk av sollysets virkning i det tette løvverket. 14

15 12.Høstmyr i ettermiddagslys Opl., 90cm x 100cm Ved bruk av kalde og varme farger blir landskapets forskjellige plan satt opp mot hverandre slik at det skapes en dybdevirkning innover i bildet. Den uflidde penselføringen gir kunstnerens tolkning av den høstlige stemningen et sterkt personlig preg. 15

16 13.Kveldsstemning. Fjelldalsfjorden Opp., 65cm x 81cm Dette bildet er en stemningsskildring fra Fjelldalsfjorden i Aust- Agder en sommerkveld. Påskriftene på maleriets bakside gir oss følgende opplysninger om maleriet: Det skal ha vært en studie til et større bilde med tittelen Det trekker opp mot uvær. En annen benyttet tittel skal være Sørlandsholme. Utenfor Lillesand. Maleriet skal tidligere ha blitt vist i Kunstnerforbundet under tittelen Pålandsvind eller Strandnellik. 16

17 14.Det klarner opp. Telemark Opl., 105cm x 123cm I dette landskapsmaleriet fungerer bruken av lyset og gjengivelsen av atmosfæren som stemningsbærende elementer i seg selv. Motivet er hentet fra Tokke-dalen i Telemark. Påskriften på maleriets bakside indikerer at det tidligere er blitt vist på utstilling i Kunstnerforbundet i 1986 (kat. nr. 2). Fritzvold har gjengitt Tokke-dalens bratte gårdsbruk med jorder og steingjerder i flere av sine malerier og litografier. 17

18 15.Det regner. Husemyra. (Blestermyra) Opl., 76cm x 125cm Fritzvold har gjengitt myra en regnværsdag i et pastost og opphugget penselstrøk som passer hans individualitet som kunstner. Men påskriftene Husemyra og Blestermyra gir motstridende opplysninger med hensyn til områdets lokalisering. Husemyra ligger i Aust-Agder langs Fjelldalselven i nærheten av kunstnerens bosted. Blestermyra ligger i Midtre Gauldal i Sør- Trøndelag. 18

19 16.Etter uvær. Telemark Opl., 132cm x 100cm Den bratte fjellgården Felland i Tokke-dalen var et motiv kunstneren stadig vendte tilbake til i sine bilder. Innsjøen Bandak skimtes i det fjerne. Fargen er lagt på lerretet med korte, oppløste penselstrøk. 19

20 17.Ved elvebredden Opp., 81cm x 100cm Intimitet, sterke farger, oppløst penselføring og høy horisont er karakteristiske trekk ved mange av Fritzvolds bilder, som i dette lille skoglandskapet. Motivet er hentet fra en liten skog på bredden av Fjelldalselven i nærheten av kunstnerens hjemsted. 20

21 18.Tidlig morgen Opl., 100cm x 135cm Bildets avdempede farger, bløte lys og reflekterende vannspeil formidler en stemning av dragende mystikk. Det har ikke latt seg gjøre å stedsbestemme motivet nærmere. 21

22 19.En morgen i april Opl., 125cm x 150cm Det finnes ingen påskrifter på baksiden av maleriet som kunne angi hvilket område dette vintermotivet er hentet fra. Et så å si identisk landskap gjengitt på sommeren er avbildet i Sigurd Telnes bok Med Reidar Fritzvold fra fjord til fjell (1990), s. 22. Den tilhørende billedteksten angir at motivet er hentet fra Aust- Agder. 22

23 20.Ved Lundane. Setesdal Opp., 46cm x 55cm Fremstillingen av dette storlinjete fjellandskapet fra Setesdal har kunstneren tilpasset tidens krav til forenkling. De taggete fjellformasjonene, fargekontrastene og de opphakkete penselstrøkene formidler høstens fargeprakt, men kan også gi en skremmende virkning. 23

24 21 En dag i april Opl., 140cm x 105cm Et nesten helt identisk vinterlandskap er gjengitt i Sigurd Telnes bok Med Reidar Fritzvold fra fjord til fjell (1990), s I henhold til billedteksten er motivet hentet fra Sørkedalen utenfor Oslo. Det er antagelig Sørkedalselven i vårløsningen vi ser på bildet. 24

25 22.Vårnatt Opl., 123cm x 185cm Den dristige avskjæringen av elvens buktninger, lysrefleksene på vannflaten, det bleke lyset og de blonde fargene bidrar til den lyriske stemningen i bildet. Det har ikke vært mulig å identifisere elven som er gjengitt på bildet. 25

26 23.Teinefossen i kveldslys. Tovdal Opl., 46,5cm x 96cm Fritzvold har valgt å fremstille den monumentale Teinefossen i Tovdalselven i en dempet aftenbelysning. Komposisjonen er fast, storlinjet og naturlig avgrenset. Det bløte lyset brukes bevisst som et eget stemningsskapende virkemiddel. 26

27 24.Mot vår. Hurdalsskogen Opl., 100cm x 81cm Fritzvold tolker lyset på en intens og personlig måte i dette nesten blålige vinterlandskapet. 27

28 25.Uten tittel. Udatert Opl., 144cm x 115cm Kunstneren har lagt horisontlinjen høyt slik at vi kommer tett innpå motivet, en bratt fjellskråning fremstilt som en fargemosaikk. Dette gir bildet et moderne preg og viser en orientering mot det abstrakte. De kronglete furuene på toppen av skrenten leder derimot tankene hen til romantikkens landskapsmaleri. Det har ikke vært mulig å identifisere hvilket område dette motivet er hentet fra. 28

29 Reidar Fritzvold ( ) - vitaliste Utdannelse: Statens Håndverks- og Kunstindustriskole ( ) Statens Kunstakademi ( ) Separatutstillinger: Kunstnerforbundet 1947, -53 og -74 Skiens Kunstforening 1975 Christiansands Kunstforening 1978 Kunstnerforbundet 1979, -82, -84 og -86 Kollektivutstillinger (et utvalg): Kunstnerforbundet 1942 og -45 Høstutstillingen Kunstforeningen i Oslo 1951 Nordisk Grafisk Union, Oslo 1954 Nordisk Grafikk, Oslo, Stavanger og Trondheim 1954 Biennalen i São Paulo 1955 Nordisk Grafisk Union, København 1956 La Gravure Norvégienne Contemporaine, Frankrike 1956 Contemporary Prints from Norway, Oregon, USA Nordisk Grafikk, Stockholm 1960 Østersjøbiennalen i Rostock 1960 Salon Internationale, Biaritz 1970 Høstutstillingen 1970, -73 og 78 Norske Grafikeres Vegg, Kunstnernes Hus

30 Illustrasjonsarbeider (i utvalg): Nordahl Rolfsen, Like før Leseboka, 1959 Jon Leirfall, Bra folk, 1977 Olav Dalen, Bjønneskyttaren, 1981 Sven R. Gjems, Jo Gjendes Rike, 1983 Sven R. Gjems, Storjegere i Østerdalen, 1986 Bidratt til mapper utgitt av Norsk Forening for Grafisk Kunst 1951 og -61 Oppdrag bl.a. for Landslaget Kunst i skolen og Kunst i sykestuene Stillinger, medlemskap og verv: Styremedlem av Unge Kunstneres Samfunn og Bildende Kunstneres Styre Medlem av Høstutstillingens faste jury Styremedlem i Foreningen Norske Grafikere Styremedlem i Kunstnerforbundet ; formann fra 1969 Medlem av Nasjonalgalleriets innkjøpskomité fra

31 Offentlige arbeider (et utvalg): Rikshospitalets barneklinikk, Oslo Ullevål sykehus, Oslo Dronning Maud-stiftelsen, Trondheim (portrett av Dronning Maud til hest) Altertavle til Holmsbu kirke, Hurum Oslo Kommune Lillesand rådhus Bykle rådhus Utenriksdepartementet Fortidsforeningens portrettgalleri (portrett av arkitekt Bernt Heiberg) Offentlige innkjøp (et utvalg): Nasjonalgalleriet Riksgalleriet Oslo Bymuseum Oslo Kommunes Kunstsamlinger Bykle kommune Ørsta kommune Sandnes kommune Kunstmuseet i København 31

32 GALLERI PINGVIN SAMTIDSGALLERIET I MØLLERGATA 13 Juridisk navn: Galleri Pingvin AS Tlf Postadresse: Pb.8837 Youngstorget, 0028 Oslo Fax org.nr MVA

STREK. en tegneutstilling fra Kunst i Skolen

STREK. en tegneutstilling fra Kunst i Skolen 1 STREK en tegneutstilling fra Kunst i Skolen INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 3 Til formidlingsansvarlig side 3 Bildene i utstillingen og kunstnerbiografier side 4 Om tegning, tegneredskaper og ulike

Detaljer

Møter med utvalgte malerier. av Inger Sitter

Møter med utvalgte malerier. av Inger Sitter Møter med utvalgte malerier av Inger Sitter 1952 1967 Emnekode KVI-3900 Sissel Dybvik Mastergradsoppgave i kunstvitenskap Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Universitetet i Tromsø

Detaljer

Hotell. Refsnes Gods

Hotell. Refsnes Gods Hotell Refsnes Gods Historie Mat Vin Kunst Foto fra sommerfest for kunstnerne i 2005 (Fotograf Ann Westli) «Refsnes Gods satsning på kunst synes jeg er enestående! Er glad for å være med der. Det er en

Detaljer

25 års Jubileum. Velkommen til Galleri Pingvin

25 års Jubileum. Velkommen til Galleri Pingvin 25 års Jubileum Det hele startet i 1985. Hobby og yrke smeltet sammen til et galleri. Navnet ble B.A.Mathisen Kunsthandel. Lokaliteten var Kongensgate, Oslo. Etter noen år med blanding av gamle mestre,

Detaljer

2 Bærum Kunstforening UTSTILLING. Foto: Tor Nestande Foto: Tor Nestande

2 Bærum Kunstforening UTSTILLING. Foto: Tor Nestande Foto: Tor Nestande PROGRAM januar august 2013 2 Bærum Kunstforening Utstillingsprogram 2013 VÅR 3 Vårens arrangementer Peter Esdaile malerihappening i Bærum Kunstforening lørdag 12. januar 01 5. JANUAR 27. januar Peter Esdaile

Detaljer

FRANS WIDERBERG FRANS WIDERBE. LANDSKAP OG MYTER MYSTIKK OG EKSTASE Kunstverket Hovedøya 2012. Med tekster av Holger Koefoed og Theod

FRANS WIDERBERG FRANS WIDERBE. LANDSKAP OG MYTER MYSTIKK OG EKSTASE Kunstverket Hovedøya 2012. Med tekster av Holger Koefoed og Theod FRANS WIDERBERG FRANS WIDERBE LANDSKAP OG MYTER MYSTIKK OG EKSTASE Kunstverket Hovedøya 2012 Med tekster av Holger Koefoed og Theod 1 FRANS WIDERBERG LANDSKAP OG MYTER MYSTIKK OG EKSTASE ESSAY AV HOLGER

Detaljer

TOM LID Lillesand Kunstforening 23. juni - 29. juli - 2012

TOM LID Lillesand Kunstforening 23. juni - 29. juli - 2012 TOM LID Lillesand Kunstforening 23. juni - 29. juli - 2012 Gjenskinn - 200x183 - olje/lerret - 2012 TOM LID Lillesand Kunstforening 23. juni - 29. juli - 2012 KJÆRLIG, MEN USENTIMENTALT Av Gunvald Opstad

Detaljer

Leif Osvold -------------------------------------- Hans Heyerdahl. Maleren som gikk sine egne veier. Biografi -----------------------------

Leif Osvold -------------------------------------- Hans Heyerdahl. Maleren som gikk sine egne veier. Biografi ----------------------------- Leif Osvold -------------------------------------- Hans Heyerdahl Maleren som gikk sine egne veier Biografi ----------------------------- Foreligger kun som nettbok, ikke i trykket versjon Oslo Mars 2011

Detaljer

RBR NR. 1-2002 - ÅRGANG 19. www.bedriftskunstforeninger.no

RBR NR. 1-2002 - ÅRGANG 19. www.bedriftskunstforeninger.no RBR R A P P O R T NR. 1-2002 - ÅRGANG 19 www.bedriftskunstforeninger.no Redaksjonen: Styret i RBR: Rogaland Bedriftskunstforeningsråd Postboks 461-4304 SANDNES RBR Rapport er et medlemsblad for bedriftskunstforeningene

Detaljer

HARDERE STOFFER TROLLVEGG OG RYTMER NORSK TEKSTILKUNST MOBILISERER. Louise Bourgeois, Annika Ekdahl, Matisse. Løvaas & Wagles operautsmykking

HARDERE STOFFER TROLLVEGG OG RYTMER NORSK TEKSTILKUNST MOBILISERER. Louise Bourgeois, Annika Ekdahl, Matisse. Løvaas & Wagles operautsmykking Utgis av Norske tekstilkunstnere 2006 HARDERE STOFFER Løvaas & Wagles operautsmykking TROLLVEGG OG RYTMER Tekstil utsmykking på Blindern NORSK TEKSTILKUNST MOBILISERER Omtaler av Art Textiles: Norway,

Detaljer

LØRDAG 16/9 OG SØNDAG 17/9

LØRDAG 16/9 OG SØNDAG 17/9 Kunst Kundeavis 6/2010 KUNSTDAGER PÅ SENTERET 13.- 17. OKTOBER 2010 SKOLE- BARNAS KUNSTUTSTILLING for skolebarna i nærmiljøet. Tegninger kan leveres til Skedsmo Bokhandel Skedsmo Senter 100 KUNSTNERE!

Detaljer

DEL A: KUNST OG FORMKULTUR OPPGAVE 2

DEL A: KUNST OG FORMKULTUR OPPGAVE 2 DEL A: KUNST OG FORMKULTUR OPPGAVE 2 I denne oppgaven vil jeg gjøre en bildeanalyse av " En bondebegravelse" av Erik Werenskiold. Analysen består av denotasjon: beskrivelsesdel med fakta, bildebeskrivelse

Detaljer

Kulturuttrykk på Adamstuen Norges veterinærhøgskole 75 år

Kulturuttrykk på Adamstuen Norges veterinærhøgskole 75 år Kulturuttrykk på Adamstuen Norges veterinærhøgskole 75 år 06 Forord ved Yngvild Wasteson 10 Veterinærhøgskolen på Adamstuen: En by i byen ved Peter Butenschøn 30 Kunstsamlingen ved Hilde Mørch 40 Morten

Detaljer

Alt blir som en visjon En lesning av Anna-Eva Bergmans verk Grande Montagne d argent

Alt blir som en visjon En lesning av Anna-Eva Bergmans verk Grande Montagne d argent Alt blir som en visjon En lesning av Anna-Eva Bergmans verk Grande Montagne d argent Av Tove Aadland Sørvåg Masteroppgave i kunsthistorie, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium Universitetet

Detaljer

1 2 t G N A G R Å - 5 0 0 2-3. R rappor N R RB

1 2 t G N A G R Å - 5 0 0 2-3. R rappor N R RB r a p p o r t N R. - 2 0 0 5 - Å R G A N G 2 1 RBR 3 Redaksjonen: Styret: Rogaland Bedriftskunstforeningsråd Postboks 461-4304 SANDNES RBR Rapport er et medlemsblad for bedriftskunstforeningene i Rogaland

Detaljer

EIVIND NIELSEN - KUNSTNER OG PEDAGOG

EIVIND NIELSEN - KUNSTNER OG PEDAGOG 2 Eivind Nielsen kunstner og pedagog Eivind Nielsen kunstner og pedagog 3 EIVIND NIELSEN - KUNSTNER OG PEDAGOG Geirmund Ihle Ekebergbanen var stappfull av mennesker som i den vakre maikveld steg ut ved

Detaljer

Hamran Kjøkken. Gi mennesker mer enn hva de forventer, og gjør det fordi du liker å gjøre det. Indisk tantra

Hamran Kjøkken. Gi mennesker mer enn hva de forventer, og gjør det fordi du liker å gjøre det. Indisk tantra Hamran Kjøkken Gi mennesker mer enn hva de forventer, og gjør det fordi du liker å gjøre det. Indisk tantra HAMRAN KJØKKEN, HAMRAN SNEKKERVERKSTED AS Art Direction: Kenneth Hansen/Lovechild Scandinavia

Detaljer

Novemberutstillingen 30 år JUBILEUMSKATALOG 1977-2007

Novemberutstillingen 30 år JUBILEUMSKATALOG 1977-2007 Novemberutstillingen 30 år JUBILEUMSKATALOG 1977-2007 NOVEMBERUTSTILLINGEN 30 ÅR DEN 28. MARS 1976 DEN 22. NOVEMBER 2007 Den 28. mars 1976 ble Buskerud Bildende Kunstnere (BBK) opprettet. Ett hvert jubileum

Detaljer

Rapport. n r 2 2007. Norske kunstnere strømmer til for å bidra til salgsutstillingen Med hjertet midt i byen i oktober

Rapport. n r 2 2007. Norske kunstnere strømmer til for å bidra til salgsutstillingen Med hjertet midt i byen i oktober Per Kleiva Helsing til Ho Chi Minh Rapport n r 2 2007 Norske Grafikeres medlemsblad a k t u e l lt Norske kunstnere strømmer til for å bidra til salgsutstillingen Med hjertet midt i byen i oktober r e

Detaljer

Nærbilder. Fotografier av Morten Krogvold og Rune Johansen. Lærerveiledning

Nærbilder. Fotografier av Morten Krogvold og Rune Johansen. Lærerveiledning Nærbilder Fotografier av Morten Krogvold og Rune Johansen Lærerveiledning NORDNORSK KUNSTMUSEUM TROMSØ 2000 Innhold Forord... 3 Fotografiet som kunstnerisk uttrykksmiddel... 4 Morten Krogvold... 7 Rune

Detaljer

KULTURMINNEDAGEN 2004

KULTURMINNEDAGEN 2004 KULTURMINNEDAGEN 2004 SØNDAG 12. SEPTEMBER KL 1300 ØSTRE VOKSEN GÅRD Sørkedalsvn. 301 JORDBRUK OG GÅRDSANLEGG I VESTRE AKER Gårdbruker Johannes Woxen og lektor Finn Holden vil snakke om det som var og

Detaljer

på jakt & vakt 4/12 B-PostAbonnement I dette nummeret

på jakt & vakt 4/12 B-PostAbonnement I dette nummeret B-PostAbonnement Returadresse: Historielaget, Postboks 49 Grefsen 0409 Oslo på jakt & vakt 4/12 På jakt etter røtter i lokalhistorien og vakt om kulturverdier av alle slag Historielaget Grefsen Kjelsås

Detaljer

VELKOMMEN TIL KULTURMINNEDAGEN

VELKOMMEN TIL KULTURMINNEDAGEN VELKOMMEN TIL KULTURMINNEDAGEN Vinderen Historielag og Oslo Montesorriskole ønsker velkommen til medlemsmøte og samvær på Oslo Montesorriskole tirsdag 21. september kl. 1830. Finn Holden snakker om Holmsborg

Detaljer

God vår! INNHOLD: Nr. 2-2010 / Årgang 55 UTGITT AV OSLO MUSEUM

God vår! INNHOLD: Nr. 2-2010 / Årgang 55 UTGITT AV OSLO MUSEUM Nr. 2-2010 / Årgang 55 UTGITT AV OSLO MUSEUM avd. Bymuseet FROGNERVEIEN 67 POSTBOKS 3078 ELISENBERG 0207 OSLO TLF: 23 28 41 70 FAX: 23 28 41 71 E-post: post.bymuseet@oslomuseum.no Hjemmeside: www.oslomuseum.no

Detaljer

Påminnelser Fire kunstprosjekter

Påminnelser Fire kunstprosjekter Påminnelser Fire kunstprosjekter Påminnelser Fire kunstprosjekter Påminnelser Fire kunstprosjekter Utsmykkingsfondet for offentlige bygg 2006 2. opplag, Kunst i offentlige rom, KORO 2012 www.koro.no Redaksjon:

Detaljer

Utsmykkingssted: Gullaug skole

Utsmykkingssted: Gullaug skole Utsmykkingssted: Gullaug skole Kunstner: Brit Dyrnes Årstall: 2002 Navn på utsmykkingen: Elvetrappen Avsatte midler: Kr. 200.000, - Samarbeidende landskapsarkitekt: Christine Gjermo Innhold: Om kunstneren

Detaljer

INTERVJUER FESTIVALNYTT PROGRAMOVERSIKT LOKALE AKTØRER INSPIRASJON BEGEISTRING

INTERVJUER FESTIVALNYTT PROGRAMOVERSIKT LOKALE AKTØRER INSPIRASJON BEGEISTRING 24 7 NORDIC LIGHT INTERNATIONAL FESTIVAL OF PHOTOGRAPHY 7 2012 Festivalprogram 2012 INTERVJUER FESTIVALNYTT PROGRAMOVERSIKT LOKALE AKTØRER INSPIRASJON Tirsdag 24. April 14.00 15.00 Lunsj Quality Hotel

Detaljer

TATERKULTUR I BARNEHAGE OG SKOLE

TATERKULTUR I BARNEHAGE OG SKOLE TATERKULTUR I BARNEHAGE OG SKOLE Rapport fra arbeidet Trondheim, juni 2013 Førstelektor Anne-Mari Larsen Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning 1 2 Barnehage og skole til tatere... 6

Detaljer

HØSTTUR onsdag 7. oktober 2009.

HØSTTUR onsdag 7. oktober 2009. HØSTTUR onsdag 7. oktober 2009. Vinderen Historielag arrangerer busstur over Krokskogen langs den Gamle Kongevei fra Lommedalen til Sundvollen. Guiding/orientering og stopp underveis og lunsj på Kleivstua.

Detaljer

«Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

«Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY SOMMERNUMMER NR. 2 2013 1 Liste over embedsmenn i perioden 2011-2013: Storrepresentant

Detaljer