Årsberetning og regnskap 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap 2009"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2009

2 Årsberetning fra Hovedstyret i Tistedalens Friluftslag 2009 Styret har bestått av: Leder: Nestleder/økonomiansvarlig: Sekretær: Leder O-gruppa: Leder Ski/trimgruppa: Leder turgruppa: Leder Barnas turlag: Leder Budalsvika gruppa: Leder Hyttegruppa: Leder Løypegruppa: Leder vedlikeholdsgruppa: Leder TFL-Posten: Terje Jensen Magne Redi Hege Kjelvik Mayna Nossen Edmund Eide Ann-Kristin Fosby Hanne Narvestad Larry Ernstzen Wenche Hauge Joar Wang Bjørn Larsen Arild Svendsen Medlemmer: Tistedalen Friluftslag har pr , 1087 medlemmer. 559 av disse er medlem i DNT og 73 er medlem i Barnas Turlag. Medlemmer 17 år eller yngre er 125 stk. Møtevirksomhet: Årsmøtet avholdt 25. februar med 38 medlemmer tilstede. Ekstraordinært årsmøte ble avholdt 17. juni, med 16 medlemmer tilstede. Saken det dreide seg om var utbedringen av lysløypa og finansiering av dette. Styret ba om tillatelse til å utbedre lysløypa, og evnt ta opp lån på kr , for å dekke utgiftene. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Hovedstyret har hatt 11 styremøter i løpet av året. Vi hadde også i 2009 et bli kjent møte for nye og gamle tillitsvalgte i laget. Møtet ble avholdt 15. april m/ enkel bevertning og presentasjon av styre og grupper. Jan Erik Bjerkeli og Sigmund Kvam viste flotte bilder fra turer i inn- og utland. Godt frammøte, men et par grupper manglet. Årets grunneiermøte ble avholdt 10 juni, med 8 grunneiere tilstede. Tor Arild Fosby fra turgruppa og Morten Ståhl fra Barnas turlag, representerte TFL på landsmøte til Den norske turistforening, i Bergen 4-7 juni. Aktiviteter: Vi deltok også dette året i dugnadsarbeidet i forbindelse med Allsang på Grensen. 30 medlemmer deltok under opprigging, gjennomføring og nedrigging i løpet av 7 uker i perioden juni-juli-august. Det ble tilslutt nærmere 600 dugnadstimer utført av TFL. Nevnes bør at Joar Wang bidrog med 113 timer! Tusen takk til ham, og også de 29 andre som sørget for drøyt kr i klubbkassa!! Også den etter hvert velkjente coladrikkestasjonen under Grenserittet bidrog til dugnadspenger i kassa. 14 medlemmer delte ut ca 600L coca cola. Takk nok en gang til Karsten Sandtorp for planlegging og gjennomføring av denne dugnaden. 5 september deltok TFL på Tistedalen velforeningers aktivitetsdag. Barnas Turlag arrangerte det såkalte Bombru-løpet med god deltagelse. Barnas turlag bidrog også til å markere at Barnas Turlag hadde 10 års bursdag, 13 september, på Ertehytta. Vi har også i 2009 hatt 2 hovedrengjøringer av badstuer/garderober utført av Renico Renhold AS. Når det gjelder øvrige aktiviteter, vises til gruppenes respektive årsberetninger

3 Utbedringer/anlegg: Lysløypa har i år fått en formidabel oppgradering m/ ca 50 nye stolper og armaturer. Selve jobben er utført av Infratec AS og Kjell Harlems gravemaskiner AS. Mange bidro med dugnad her også, men vi vil trekke fram Asbjørn Holmen for uvurderlig kompetanse, og dessuten Jan Hauge og Joar Wang, som har bidratt under hele prosessen. Aktivitetsbanen er ferdig. Den ble offisielt åpnet under Ertemarka Rundt 1. november. Det har blitt utført en del utbedringer på parkeringsplassen ved Ertemoen. Vi vil etter hvert få til ny innkjøring i nedkant, og øke kapasiteten ytterligere. Skialliansen har også bidratt til denne utbedringen. Jan Hauge og Joar Wang har også bidratt til å sette TFL på kartet, ikke minst i Halden Arbeiderblad, ved 2 andre prosjekt. De har brukt mange timer på å grave ut ei kjempestor jettegryte mellom lysløypa og Myraneveien, med skilting og merking av sti. Dessuten ved å bygge ny trapp til Tomte- Elias` hule i Lundsneset. Trappearbeidet var et samarbeid med både Aremark kommune og Østfold fylkeskommune. Ny trykktank er installert på Ertehytta. Økonomi: Den store jobben med lysløypa, har tært kraftig på vår kapital, men vi har ikke trengt å ta opp lån. Kostnaden ble kr ,- totalt. Søknad om tippemidler til dekning av 2/3 av dette, er sendt via Halden kommune/kultur og idrett. Dette er midler som temmelig sikkert kommer inn, men vi vet ikke når disse pengene kommer inn. Vi fikk uforutsette utgifter til reparering av taket på herregarderoben. Det oppstod lekkasje gjennom taket som måtte utbedres straks. Grasrotandelen trådte i kraft i % av tippeinnsatsen blir overført til en klubb/forening som tipperen har valgt. For TFL ble dette bidraget kr i Vi har også i år mottatt 1000 kr i gave fra Idd Sanitetsforening, - øremerket Barnas Turlag. Vi har mottatt kr ,- fra Halden kommune/ idrettsrådet Vi har mottatt kr ,- fra Idrettsforbundet Vi har mottatt kr 7 520,- fra Frifond Lysløypas venner har mottatt kr ,-, herav kr fra Halden Resirkulering AS Bidrag fra enkeltpersoner varierer fra kr 100 til kr 1000 for enkeltmedlemmer. Hovedstyret vil takke alle som i løpet av året har bidratt med midler og/eller arbeid. Takk til Skialliansen for utmerket jobb og tilrettelegging for langrenn, og veldig godt samarbeid. En takk også til torsdagsgubbene som bidrar med små og store oppgaver året rundt. Tistedal 10. januar Hege Kjelvik sekretær - 2 -

4 TFLs AKTIVITETSBANE Arbeidsgruppas årsrapport 2009 Gruppa har bestått av: 11 personer. Idemaker Arne Kristiansen, Kai Nilsen, Gro Olsen, Bjørn Larsen, Magne Redi, Joar Wang, Tom Olaussen, Magnus Redi, Leif Kruse, Gro Lie og Mayna Nossen. Sentral medhjelper: Ingar Lauritzen og noen av torsdagsgubbene. Banen er plassert ved stengarden på Ertehytta, bak gapahuken. Arne Kristiansen 82 år,fikk ideen til banen og ivret for et tilbud der barn fra 10 år og oppover og voksne personer kan leke seg eller delta i konkurranse. Styret ga sitt ja til planen høsten kr ble innvilget til banen. Gruppa begynte umiddelbart å leke seg med ideer. Gro Olsen tegnet arkitekt forslag som benyttes under søknader mot kommune, fylket, forsikringsselskap etc. Vinter 2009 ble gruppa delt : Snekkergruppe v/ Tom, Jan-Gunnar, Kai og Magnus. Løpestreng og vaier: Magne og Joar. Knyting og kapping av tau: Arne Gro,Leif og Mayna. Foreberedelser pågikk under våren i påvente av grave vær. 3 gruppemøter avholdt. Sommeren 09 jobbet Arne titt og ofte med hjelp av Ingar, Bjørn, noen av torsdagsgubbene med akerutsje banen og andre utprøvinger som ble bra eller ble forkastet. Under høsten ble det jobbet iherdig. Maskinelt graveutstyr ble benyttet for å fjerne røtter og til å grave dype nok forankringshull. Bark er kjørt ut under apparatene. Det er gått med adskillige arbeidstimer. Banen består av : 1.Dommerbord 2. Stubber 3.Linebane, løpestreng 4.Taubru/klatrenett 5.Bildekk balanse 6. Klatrevegg m gripetak 7. Lang stige på bakken, 15 trinn 7. Krypetunnel og slengtau 9. Tømmerstokk balanse 10. Stubber 11. Vippestokk 12. Ake/rutsjebane. På Ertemarka rundt, 1. november kunne banen offisielt åpnes med HA og lagets leder Terje Jensen tilstede. Arne fikk en påskjønnelse for det utmerkede resultatet. Også mindre barn benytter seg av banen. Det yrer av liv på søndager og andre dager. Det er satt opp skilt som opplyser at foreldre har ansvar for barna under lek. Noe gjenstår, litt finish her og der, samt en bruker og vedlikeholdsplan. Takk til alle for innsatsen. Sekretær Mayna Nossen, januar

5 Årsberetning for Turgruppa 2009 Leder: Ann-Kristin Fosby Medlemmer: Jan Erik Bjerkeli, Jan Hauge, Edmund Eide, Tor Arild Fosby og Sigmund Kvam. Turgruppa har hatt 5 møter i Tor Arild fra Turgruppa og Morten fra Barnas Turlag var delegater på Landsmøte til DNT i Bergen. For øvrig har vi deltatt på østlandsmøte i DNT, samarbeidsmøte med de øvrige turlaga i Østfold og møte om friluftsdelen for fysisk aktivitet i Østfold. Vi har arrangert 6 fotturer i nærmiljø, 1 kulturvandring i samarbeid med Halden Turist, Ertemarka Rundt, 1 fottur i fjellet og 1 seniortur. Vi har i samarbeid med DNT Oslo arrangert fottur Halden Stasjon-Ertehytta-Budalsvika. Årets fotturer 19. april Tur i Vestfjella Naturreservat, 25 pers. 21. mai Tur på Kjeøya i Sponvika, 32pers. 25. juni Kulturvandring til jettegrytene i Ertemarka, 35 pers. 23. aug. Tur i Degernesfjella, 35 pers. 6. sept. Tur i Prestebakkefjella, 13 pers. 20. sept. Tur til Budalsvika, 37 pers. 27. sept. Fellestur med Berg, Rokke og Asak Historielag fra Mellevold i Rokke, 65 pers aug. Fottur i Rondane fra Bjørnholia til Venabu, 14 pers sept. Seniortur på fjellet, 45 pers. (28 til Fagerhøi og 17 til Kamben.) 1. nov. Ertemarka Rundt, 350 startkort ble delt ut nov. Fottur Halden Stasjon-Ertehytta-Budalsvika Alle turer har fått omtale i TFL Posten. Onsdagsvandrerne har arrangert fottur hver onsdag i vår og høsthalvåret med frammøte på Fiskebrygga

6 På fellesmøte for alle turlaga i Østfold ble det enighet om å lage et felles turprogram for Østfold. Den skal distribueres ut til alle medlemmer i DNT i Østfold, også TFL medlemmene. En stor takk til alle som har bidratt. Tistedal Ann-Kristin Fosby - 5 -

7 Årsberetning for Budalsvika-gruppa 2009 Gruppa har bestått av: Leder: Larry Ernstzen Fredrik Rødsmoen Wiggo Løvås Rolf Johansen Steffen Steffensen Vi har som vanlig hatt 2 stor-dugnader. Det ble hugget ca 4 favner ved, hele hytta ble vasket innvendig, pluss alt i skuffer og skap. Senger ble byttet på, og alle vinduer ble vasket. Brannmuren i kjøkkenet ble malt. Det er laget bord til vedklyver, og skiftet bunnstokk i stallveggen. Vinder er blitt malt. Grensebrua er blitt rettet opp. Vi har fått ny plass til båten, litt lenger inn i bukta. Båten er tatt opp, og kjørt til Ertehytta for vinterlagring. Vi har også i år hatt mange inspeksjonsturer, hvor vi har hentet søppel og slått gress. Hytta har vært meget godt besøkt, både av overnattingsgjester og dagsbesøkende. Antall overnattingsgjester i 2009, ble ca 400. Vi har innkassert: Fra turistkontoret på Ed: kr 7 781,23 Fra Kornsjø Mat: kr 1 300,00 Fra Tangen Bensin: kr ,00 Beløpet er satt inn på konto i Halden Sparebank1 Gruppestyret takker alle som har vært med oss i år. Larry Ernstzen - 6 -

8 Årsberetning for Hyttegruppa 2009 Gruppa har bestått av: Leder: Medlem/ Ansvarlig hytteutleie: Wenche Hauge Helga Løwengreen Erik Windt Bent Ormestad Sissel Huseby Hyttegruppa er veldig fornøyd med antall besøkende, som er stigende for hvert år. Kom deg ut dagen 8. februar var det full aktivitet rundt hytta med skiføre og flott vær. Skolens vinterferie fra 18. februar, hadde vi åpen hytte formiddag og kveld + påfølgende uke på kveldtid. Fine skiløyper sørget skigruppa for. Til innsamlingsaksjonen på TV 18. oktober, gav vi 10 % av sandagens salg, - kr 800. Søndag 1. november hadde vi Ertemarka rundt i lettskyet vær. Aktivitetsløypa ble offisielt åpnet denne dagen, og har blitt en suksess, særlig blant barnefamilier. Søndag 13. desember var det nissesøndag. Gang rundt juletre med trekkspillmusikk av Tor Hveding, og besøk av vår trofaste nisse. 100 poser ble solgt. Søndag 27. desember var det stor utfart i marka. Sesongens første skidag. Hytta var åpen hver kveld i romjula. Vi har hatt 2 dugnader med vindusvask og rengjøring av hytta. Vi har hatt 2 gruppemøter. Hytta har vært utleid 14 helger og 1 hel uke. Nyinnkjøp: 2 TV-kanner og 2 vaffeljern. Vi vil også takke alle våre trofaste hyttevakter. Wenche Hauge leder - 7 -

9 Årsberetning for Løypegruppa 2009 Løypegruppa har bestått av: Leder: Joar Wang Hans-Kristen Kjelvik Wiggo Løvås Hans Nossen Thorbjørn Åkerseth Asbjørn Kirkeng I 2009 har vi gjennomført 2 dugnader, hvor det har blitt ryddet i lysløypa mellom Ertehytta Bjørnlia parkeringsplassen. Det gjenstår fortsatt noe rydding. Lysløypa har i 2009 hatt store utskiftinger med 55 nye stolper og lysarmaturer. Det ble tidlig i fjor vinter utnevnt en komité på 3 personer, Asbjørn Holmen, Jan Hauge og Joar Wang, som kulle foreta en stolpekontroll og planlegging av arbeidet. Medlemmer i og utenfor løypegruppa, har til sammen lagt ned 220 timer dugnadsabeid. Dette arbeidet har bestått av forberedelser, utkjøring av stolper, stag og annet utstyr. Da Infratec AS og Kjell Harlem Gravemaskiner AS, hadde gjort sin del av jobben, kunne vi transportere utskiftede stolper fram til oppsamlingsplass for rensing av jern og isolatorer. Derfra ble stolpene hentet som miljøavfall. Jern og isolatorer ble levert til skraphandler. I forbindelse med arbeide i lysløypa, har maskiner skapt stygge sår i løypetraseen. Det vil bli foretatt utbedringer av disse i Løypegruppa har solgt til Turistforeningen, Køhn Libris og H. Andersen Libris: 105 grensekart og 16 løypekart. Løypegruppa var også representert på grunneiermøte. Løypegruppa har montert noen nye skilt, og likeledes skiltet nye traseer til jettegrytene. Første prioritet i 2010, vil bli å rydde og oppdatere merking i eksisterende løyper i TFL`s ansvarsområde. Da snøen kom ble det kjørt sport i lysløypa, til Siljedalen og til Brudemoen. Det ble gjort forsøk på å kjøre sport på Holevannet, men dette mislyktes pga overvann. Løypegruppa vil takke alle som har gjort en jobb i Ertemarka i året som har gått. Løypegruppa Joar Wang - 8 -

10 Årsberetning for Vedlikeholdsgruppa 2009 Gruppa har bestått av: Bjørn Larsen ( leder ) Ingar Lauritzen ( medlem ) Kjell Svendsen ( medlem ) Kai Nilsen ( medlem ) Nok et arbeidsår i Vedlikeholdsgruppa er tilbakelagt og det er i dette året i likhet med forgående år blitt utført en rekke oppgaver på bygninger og utearealer. Det meste er blitt utført på vår- og høstdugnaden, med meget bra frammøte, men også resten av året er det en rekke oppgaver som er blitt utført. Av ting som er utført kan nevnes: Drenering av plass ved innkjørsel til hytta. Tilkjørt ett lass singel som er fylt på plassen og rundt bygningene. Gressklipping på utearealene ved hytta. Laget ny grillplass ved gapahuken. Påført pukk og singel i huller på veien til Ertehytta. Reparert taket på herrebadstua. Skiftet vindu i tidtagerbua. Isolering av oppvaskmaskin. Reparasjon etter innbrudd, hvor vedklyver og batteridrill ble stjålet. Utbedret vannlekkasje mellom garasje og trykkeri. Behandlet gapahuk og portstolper med tjære. Kjørt ved fra parkeringsplass til Ertehytta. Tining av vannrør til klossetene, to ganger i inneværende år. Skiftet trykktank, utført dette året av Kolås. Laget skilter for dører til dusj og badstu. Utført i Vedlikeholdsgruppa vil til slutt takke alle som har bidratt til at ovennevnte oppgaver er blitt gjennomført

11 Årsberetning for Barnas Turlag 2009 Gruppa har bestått av: Hanne Narvestad (leder) John Mosbye Morten Ståhl Aanon Røring Gjermund Tønnesen Monica Bagger måtte melde forfall etter årsmøtet i Medlemmer: Per var det registrert 74 barn i alderen 0-12 år tilknyttet Barnas Turlag i Tistedalen Friluftslag. 28 av disse barna er innmeldt i 2009(2010). Møter: Gruppen har avholdt tre møter i 2009 (12.03, og 27.10). For øvrig har gruppen hatt planleggingsaktivitet (møter, e-post, tlf kontakt etc.) i forkant av hver tur. Barnas Turlag er representert ved leder på styremøter i TFL. Morten Ståhl fra Barnas Turlag deltok sammen med Tor Arild Fosby på DNT s landsmøte i Bergen i juni. Diverse: Aanon Røring representerte Barnas Turlag på morgensamling på Høiås som ble sendt direkte på radio i NRK Østfold i februar. Arrangementer: Det er avholdt 13 arrangementer i 2009 (inklusive felles arrangement med andre grupper). Arrangementene har vært åpne for alle. Gruppen har benyttet TFL posten, TFLs hjemmeside og Halden Arbeiderblad aktivt for å få ut informasjon. Det ble trykket opp en folder med beskrivelse av arrangementer i Denne ble sendt ut til alle medlemmer våren Den nasjonale markeringen av at Barnas Turlag er 10 år ble feiret lokalt på Ertehyttas åpningsdag 13.september og samlet 115 barn i strålende høstvær

12 ARRANGEMENTER I ) Refleks-tur 15.januar - ca. 30 stk barn og voksne deltok - meget flott stjernehimmel og gode popcorn 2) Kom deg ut dag 8.februar - ca. 30 stk barn og voksne deltok 3) Fjærestein-tur 2.mai: - ca.30 stk barn og voksne deltok - litt kaldt og vind men ellers OK vær - forhåndsomtale med bilde i Penneknekten - meget bra dekning i Halden Arbeiderblad (flotte fargebilder på s. 2-3) 4) Hengebro-tur 27.mai: - 5 barn og 5 voksne deltok - en meget vindfylt dag, vinden medførte at turen over hengebroen ble veldig spennende - gøyere enn Liseberg 5) Skjærgårdstur (Rossö) 14.juni: - ca.40 stk barn og voksne deltok - fint vær, etter strandliv med krabbe- og rekefiske samt nistepakke gikk vi tur til Kockholmen 6) Badetur til Ystehede 23.august: - ca. 30 deltakere (barn og voksne) - natursti frem til stranda og felles grilling - lettskyet, pent vær litt vind (noen sprekinger badet), hyggelig atmosfære 7) Bombruløp i Tistedal 5.september: - ble arrangert i samarbeid med velforeningene i Tistedal - TFL arrangerte selve bombruløpet med hele 75 barn - i tillegg hadde TFL en stand med salg av bøker og kart samt info. om Barnas Turlag 8) Kom deg ut dag (Karneliushytta) 6.september: - ca. 30 deltakere (barn og voksne) - flott vær - det er storartet å ha med Erling Fosser vi ser frem til videre samarbeid 9) Bursdagsfeiring BT 10 år (Ertehytta) 13.september: barn ble registrert som deltakere på naturstien fra renseanlegget til Ertehytta - strålende høstvær igjen, info. om sopp, blindebukk, pinnebrød og pølse på bål - o-gruppa arrangerte brikkeløp - alle barn fikk Turbos jubileumspannebånd 10) Sagtjern (Ertemarka) 18.oktober: - ca. 15 deltakere (barn og voksne) - flott sted, kunne gjerne ha hatt flere deltakere 11) Ertemarka rundt (Ertemarka) 1.november: - noe færre deltakere enn tidligere (350 registrerte barn og voksne) - Barnas Turlag bidro tradisjonelt med natursti for barn og popcorn på bål - i tillegg ble det delt ut premier til barn som fullførte natursti og den nyåpnede aktivitetsløypen 12) Juleverksted (Ertehytta) 25.november: - ca. 30 deltakere (voksne og barn) - koselig onsdagskveld med verksted og servering 13) Nissesøndag (Ertehytta) 13.desember: - Barnas Turlag vartet opp med bål, gløgg og pepperkaker for voksne og barn på vei til TFLs nissesøndag For Barnas Turlag Hanne Narvestad

13 Årsberetning for Ski- og Trimgruppa 2009 Gruppa har bestått av: Leder: Edmund Eide Medlem; Ulf Grandal Liv-Marit Bernstrøm Kent Bagger Oddbjørn Torgalsbøen Anne-Gro Westberg Tom Olaussen Vinteren 2009 har vært et meget godt år for skigruppa. Kunstsnøanlegget var klart ved juletider 2008, og det ble kjørt ut snø i TFL`s lysløype mot Blesemoen. Dette ga meget bra treningsforhold, og resultatene lot ikke vente på seg. Den største overraskelsen fikk vi vel av Emilie Moberg, som ble verdensmester sammen med lagvenninner i Østerrike. Hun ble også nr 4 i det individuelle rennet. I EM i Slovakia ble det også en 4 plass individuelt. I tillegg ble hun både Haldenmester og kretsmester her hjemme i Norge. Det har også vært mange løpere fra TFL som har vært med å toppe premielistene rundt omkring i Østfold. Vi har også noen turløpere som har deltatt i Birken, Vasaloppet, Inga-Låmi og Marcialonga. Morten Andreassen er fremdeles vår desidert beste turløper, som gikk Birken på 3.16 og Vasaloppet på 4.59 under dårlige forhold. Skigruppa i TFL har også vært arrangør for Haldenmesterskap og KM i sprintstafett. Vi stilte med hele 5 lag i stafetten, og gjorde det meget bra. Hans Lie har vært TFL`s trener de siste 8 årene, og må ta mye av æren for at vi har fått fram så mange unge og gode skiløpere. Karusellrennene som vært gjennomført en gang i uka hele 10 ganger, ser vi på som både rekruttering og god skitrening. Hele 97 forskjellige barn og ungdommer var med på Karusellrennene. Liv-Marit, Ulf, Kent og Morten Lund har også i året som har gått stått for innetrening og rulleskitrening. Vi takker dem for det! TFL-løpet ble avviklet 27 september med 27 deltakere som i fjor. Vi savner deltakere fra TFL. Klubbmesterskap på ski, og likeså terrengløp ble ikke avviklet i Ertetrimmen hadde også i år en viss framgang med 64 deltakere i snitt. Halden Sparebank1 er fremdeles vår samarbeidspartner, og Terje Jensen er trimgeneral Vi er stadig avhengig av hjelp fra andre, og vi takker alle som har hjulpet oss. Ski- og Trimgruppa V/ Edmund

14 Årsberetning for TFL-Posten 2009 TFL-postens redaksjon har bestått av: Leder: Arild Svendsen Rune Grottenberg Hilde Redi TFL-posten har i 2009 som vanlig kommet ut med fire nummer. Tilgangen på stoff har vært god. Gruppene kommer stort sett med stoffet omkring deadline for dette. Vi trykker 1100 eksemplarer i utgangspunkt med 20 sider. Noen ganger har vi vært nødt til å bruke 24 sider. Høstnummeret i 2009 hadde 28 sider. Annonsørene til TFL-Posten var i 2009 velvillige somvanlig. Det er helt avgjørende for å utgi avisa. Rodemannskapene svikter ikke og fortjener her en takk. Vi håper på flere årganger med TFL-Posten og ber fortsatt om bidrag fra medlemene. Med takk for godt samarbeid med gruppene i 2009 fra TFL-postens redaksjon

15 ÅRSBERETNING FRA O-GRUPPA 2009 Leder: Mayna Nossen, medlem: Hanne Rommetveit og kartansvarlig Rune Grottenberg. TUR-O kontakt var Joar Wang. Også ansvarlig i 2009 for å legge ut turorienteringsposter på TFLs kart. Turorientering er et samarbeid mellom HSK, Gimle IF og Idd Skiklubb.Det ble solgt 155 konvolutter totalt i Ga et resultat til o- gruppa på kr 5000, pluss kartsalg kr Generelt kan man si at at det har vært svært liten deltagelse på både treningsløp vi selv har arrangert, på kretsløp og treningsløp i Haldendistriktet. Kun Joar Wang deltok og fullførte Blodslitet. TRENINGSLØP FOR HALDENDISTRIKTET. O-gruppa arrangerte 1 treningsløp ved vannrenseanlegget i april. Løypelegger Rune Grottenberg/kartselger M.Nossen. På høsten la Jan Hauge og Joar Wang løypene /M. Nossen på kartsalg.samlingsplass på Ertehytta. 14 treningsposter lå ute i juni, juli og august, nord i Ertemarka. *Hjalp BT m natursti fra vannrenseanlegget i februar. *Brikkeløp på Barnas Turlags 10 års bursdagsfeiring i september. *Deltatt på grunneiermøte på Ertehytta i juni. *Leder eller medlem har deltatt på de fleste styremøter i hovedstyret. *Tradisjonell grøtstafett, torsdag før jul måtte avlyses pga minus 12 grader kalde og sno. Men likevel ble det trening, grøt og premiequiz ved Terje Jensen for de 9 som møtte opp. KARTSALG: Innbringer 3120 kr. O-gruppa Mayna Nossen

16 Årsregnskap for for TISTEDALEN FL 1790 TISTEDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: MASTERMIND REGNSKAPSTJENESTER AS SYKEHUSGATA HALDEN Org.nr Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

17 Resultatregnskap med budsjett tall for 2009 Tistedalen FL - grupper Grupper Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett År inntekter inntekter utgifter utgifter resultat Skigruppa , , , , , ,00 O-gruppa 4 740, , , , ,00 Hyttegruppa , , , , , ,00 TFL-posten , , , ,00 119, ,00 Turgruppa 3 100, , , , , ,00 Barnas Turlag 1 815, , , , , ,00 Budalvika-gruppa , , , , , ,00 Løypegruppa , , , , ,00 0,00 Vedlikeholdsgruppa - 0, , , , ,00 Hovedlaget , , , , , ,00 TFL, sum total , , , , , ,

18 Resultatregnskap for 2009 TISTEDALEN FL Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Annen egenkapital Sum Note ( ) ( ) (6 672) (3 260) 0 (61 245) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (29) 0 (50) (56) (79) (56) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

19 Balanse pr. 31. desember 2009 TISTEDALEN FL Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign. Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Varer Varer Sum varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

20 Balanse pr. 31. desember 2009 TISTEDALEN FL EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Note Styrets leder Terje Jensen Magne Redi Styremedlem Hege Kjelvik Styremedlem Mayna Nossen Styremedlem Ann-Kristin Fosby Styremedlem Edmund Eide Styremedlem Hanne Narvestad Styremeldem Larry Ernstzen Styremedlem Wenche Hauge Styremedlem Joar Wang Styremedlem Arild Svendsen Styremedlem Bjørn Larsen Styremedlem

21 Budsjett for 2010 Tistedalen FL - grupper Grupper Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett År inntekter inntekter utgifter utgifter resultat resultat Skigruppa , , , , , ,00 O-gruppa 4 740, , , , ,00 Hyttegruppa , , , , , ,00 TFL-posten , , , ,00 119, ,00 Turgruppa 3 100, , , , ,00 Barnas Turlag 1 815, , , , , ,00 Budalvika-gruppa , , , , , ,00 Løypegruppa , , , , ,00 0,00 Vedlikeholdsgruppa , , , ,00 Hovedlaget , , , , , ,00 0,00 TFL, sum total , , , , , ,00-20-

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

JULEN 2010 ÅRGANG 37 NR. 4. God jul! TISTEDALEN FRILUFTSLAG POSTBOKS 18 1790 TISTEDAL. www.tfl.no

JULEN 2010 ÅRGANG 37 NR. 4. God jul! TISTEDALEN FRILUFTSLAG POSTBOKS 18 1790 TISTEDAL. www.tfl.no JULEN 2010 ÅRGANG 37 NR. 4 God jul! TISTEDALEN FRILUFTSLAG POSTBOKS 18 1790 TISTEDAL www.tfl.no 2 3 God jul med TFL-posten Synes det gikk litt fort, men nå er det vinter igjen. Elgjakta er bare så vidt

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Fra TV aksjonen 2011 Vårt første æresmedlem, Eli Odden mottar det synlige beviset på sin nye status fra Arne Hauan Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse Møter... 4 Medlemmer...

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Fra snitetsvakt på Reinfjellmarsjen 2014 Sanitetsungdomen på vakt Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse...1 Styresammensetning 2014...3 Møter...4 Medlemmer...4 Satsningsområder...4

Detaljer

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00!

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00! INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 14. SEPTEMBER 2013 KL. 15.30 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 Årsmøte 6. mars 2013 Visjon: Fellesskap og helse i lokalmiljøet gjennom konkrete aktiviteter Vår generalsponsor:

ÅRSBERETNING 2012 Årsmøte 6. mars 2013 Visjon: Fellesskap og helse i lokalmiljøet gjennom konkrete aktiviteter Vår generalsponsor: ÅRSBERETNING 2012 Årsmøte 6. mars 2013 Visjon: Fellesskap og helse i lokalmiljøet gjennom konkrete aktiviteter Vår generalsponsor: AGENDA: Åpning v/ leder. Valg av møtedirigent. Valg av møtereferent. Valg

Detaljer

Årsmøte 2015. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00.

Årsmøte 2015. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00. Bagn Idrettslag Stifta 05.03.1911 Årsmøte 2015 Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00. Saksliste: 1. Åpning - godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og

Detaljer

Årsberetning for sesongen 2009

Årsberetning for sesongen 2009 Årsberetning for sesongen 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010

Detaljer

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Med Livet som Innsats Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp Du finner årsrappporter og forslag inne i avisen Torvil Dahlen vant den gjeveste

Detaljer

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang Orkanger-idrett www.orkanger-if.no Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang 2 Lederen har ordet Betraktninger etter årsmøtet Store utfordringer for OIF OIF avviklet sitt årsmøte

Detaljer

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Grendehuset Dal 16.11.2010 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Agenda for årsmøtet 16. november 2010:... 3

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

UT-HITRA SPORTSKLUBB. Tilsluttet Norges Idrettsforbund. Styret/arbeidsutvalget og gruppene

UT-HITRA SPORTSKLUBB. Tilsluttet Norges Idrettsforbund. Styret/arbeidsutvalget og gruppene UT-HITRA SPORTSKLUBB Tilsluttet Norges Idrettsforbund Styret/arbeidsutvalget og gruppene ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Dagsorden 1. Velkommen til årsmøtet v/tove Vike 2. Godkjenning av stemmeberetigede,

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsberetning 2012. Regnskap 2012. Budsjett 2013. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2012. Regnskap 2012. Budsjett 2013. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Årsberetning. Kari Mette Østrem. Oddvin Lund. Olav Harlem. Lillevold

Årsberetning. Kari Mette Østrem. Oddvin Lund. Olav Harlem. Lillevold Årsberetning 2006 Lillevold Olav Harlem Oddvin Lund Kari Mette Østrem Skiforeningen Foreningen til Ski-Idrettens Fremme Skiforeningens formålsparagraf: Foreningen er åpen for alle og har til formål å

Detaljer

Nr. 1 2010 35. Årgang

Nr. 1 2010 35. Årgang Nr. 1 2010 35. Årgang Leder n Da har vi kommet godt ut i det nye året. Aktivitetene på denne årstiden er i full gang både ute og inne. Det er tid for å stoppe opp og ta et tilbakeblikk på hva vi har gjort,

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer