NKA 4/15 e Tillegg til årsmelding 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NKA 4/15 e Tillegg til årsmelding 2014"

Transkript

1 NKA 4/15 e Tillegg til årsmelding 2014 Noen blikk på medlemsakademier 2014: - KULT årsmelding - Bjørgvin kirkeakademi: Presten og ateisten - Sandefjord kirkeakademi: Annonsering og informasjon - Borgund kyrkjeakademi og Spjelkavik kyrkjeakademi: Ope debattmøte - Kristiansund kirke kunst kulturakademi: Lederartikkel - Øyer kirkeakademi: omtale av prosjektet «Den siste hvile» - Møtestedet på Hadeland: omtale av to arrangementer - Tromsø kirkeakademi: Omtale av debatt om joik under Tromsø internasjonale kirkefestival - Ringsaker kirkeakademi: omtale av arrangement - Toten kirkeakademi: omtale av arrangement

2 ÅRSRAPPORT FOR 2014 I denne presentasjonen velger vi å gå i dybden på tre prosjekter for å synliggjøre vesentlige sider ved KULT sin praksis: Religionsdialogiske tehus, Påske og pasjon og Lyden av det hellige. Dette er prosjekter som synliggjør hvilken rolle KULT spiller i Oslo både som tradisjonsbærer og som fornyende kraft en flerkulturell virkelighet. Til slutt vil vi kortfattet liste opp noen få eksempler på andre prosjekter og praksiser som KULT også har vært engasjert i, gjennom RELIGIONSDIALOGISKE TEHUS. SAMARBEID MED DANSENS HUS: KULT skaper møter mellom kulturtradisjoner i rammen av tehus, en tradisjon vi finner gjennom hele den islamske verden. I tehuset møtes man over et glass te for å utveksle tanker om verden og livet. Tehuset representerer både det orientalske andre, men samtidig det nære og hverdagslige for de som har røtter i den islamske kulturarven. Tehuset er et møtested hvor brytninger og meninger kan utveksles uformelt. Det skaper også en jordet kontrast til kunstens eksistensielle betraktninger. Vi tror at det er av en særskilt betydning for inkludering og brobygging i Norge at innvandrere i flere generasjoner får se sine egne helter fra kunstens verden (Hafez, Rumi, Bula Shah, Ibn Arabi, Mahmoud Derwish og andre) bli løftet og hyllet av toneangivende representanter for norsk kultur og det norske storsamfunnet. Derfor har vi fortsatt med å invitere anerkjente kunstnere fra forskjellige kulturkretser til å framføre tekster i ord og toner av forfattere som afghanere, iranere, arabere, kurdere og tyrkere regner som sine. Dette er en serie som vi samarbeider med Dansens Hus om. Her formidles og omtales forfatterne av tre kunstnere sammen med publikum gjennom en lang rekke slike religionsdialogiske tehus i Oslo. Dette har vi holdt på med siden Tehus-arrangementene i 2014 ble lagt i tilknytning til en danseforestilling som utvidet temaene som diskuteres, ofte med kunstnere som er knyttet til eller har bakgrunn i samme land som samtalens tekst-grunnlag hentes fra. KULT og Dansens Hus arrangerte tre tehus i 2014: 21.mars med Gisken Armand og Tania Saleh fra Libanon, tema Vårofferet /kvinnepoesi fra Midtøsten 3.juni med Andrea Bræin Hovig og Mahsa Vahdat fra Iran, tema ekstase/rumi 23.oktober med Gisken Armand og Mahsa Vahdat fra Iran, tema Every Order Eventually Looses its Terror /persisk kvinnelig samtidspoesi PÅSKE & PASJON: Påske og pasjon gjør bredden i markeringen av pasjons- og påsketiden som kulturuttrykk mer synlig og tilgjengelig for befolkningen i Oslo. Tiltaket ble arrangert for fjerde året på rad i produksjoner fra 30 av byens mest markante kunstinstitusjoner og kirker var involvert.

3 Oppstart skjedde i pasjons- og påsketiden i 2011, og har med tiden blitt utvidet med nyskapende interaktivitet mellom ulike arrangementer og arrangører. Dette kom til uttrykk i 7 forfattere/7 tester hvor samtidsforfattere oppsøkte kunstproduksjoner i Påske og pasjon, skrev skjønnlitterære tekster om disse opplevelsene og samtalte om dette i et åpent arrangement i Oslo Domkirke. 7 forfattere/7 tester ble videreført også i 2014 men i tillegg ble det i 2014 introdusert et nytt forfatterkonsept, Gamle Aker. I Gamle Aker deltok 12 forfattere. På skjærtorsdag urfremførte de nye tekster om hendelser, tegn og symboler fra kirkens 900 år. Forfatterne som deltok var: Tina Aamodt, Håvard Rem, Kjersti Annesdatter Skomsvold, Lars Ramslie, Aina Villanger, Erling Kittelsen, Gyrid Gunnes, Lars Ove Seljestad, Ingrid Z. Aanestad, Audun Mortensen, Hanne Ørstavik, Brynjulf Jung Tjønn. For 2015 videreutvikles Påske og pasjon på basis av alle gode erfaringer fra foregående år. Herunder forfatterkonseptene 7 forfattere/7 tekster og Gamle Aker. Påske og pasjon er således blitt en kommunikasjons- og produksjonsplattform. Kommunikasjonsplattformen fungerer som et virtuelt programblad for kunstneriske uttrykk i Oslo i pasjons- og påsketiden, støttet av pressedekning, bruk av sosiale medier og en brosjyre som formidles gjennom alle kirker og deltakende kunstinstitusjoner. Herunder større og mindre annonseinnrykk i kulturavisene Klassekampen og Vårt Land. Produksjonsplattformen er kommer særlig til uttrykk i de forannevnte to forfatterkonseptene. 64 OPPLEVELSESDAGER i 2014: KULT leder Påske og pasjon i samarbeid med Oslo Bispedømmeråd, Kirkelig Fellesråd i Oslo og Domkirkeakademiet. LYDEN AV DET HELLIGE delprosjekt under OSLO WORLD MUSIC FESTIVAL 2014: Gjennom migrasjon og globalisering etableres det nye menigheter og trossamfunn med opphav i religioner som i liten grad har vært synlige og hørlige i Norge tidligere. Betydningen av den kulturelle og religiøse dimensjonen i integrerings- og inkluderingsarbeidet er underkommunisert. Arrangeres av KULT Senter for kunst, kultur og kirke i samarbeid med OSLO WORLD MUSIC FESTIVAL (heretter OWMF). KULT har siden 2011 arrangert «Lyden av det hellige». Siden 2013 har vi samarbeidet om dette med OWMF. Samarbeidet ble videreført i Formålet med «Lyden av det hellige» er å utvikle nye arenaer og konsepter for opplevelsen av musikk i den fler-religiøse virkeligheten i Oslo. Dette virkeliggjort gjennom et samarbeid mellom de nevnte arrangører som begge har lang erfaring på dette feltet. Opplevelsesreise til ulike religiøse praksisrom i Oslo

4 Gjennom opplevelsesreiser til hellige rom ble "Lyden av det hellige" utforsket under "Oslo World Music Festival 2014". Migrasjon og globalisering skaper som sagt nye menigheter og trossamfunn med opphav i religioner som i liten grad har vært synlige og hørlige i Norge tidligere. Kanskje forbinder vi dette først og fremst med det synlige, som ny og ukjent arkitektur og religiøse klesplagg. Men religionene har flere dimensjoner det er verdt å bli kjent med, og som kan bidra til å gi større innsikt i de ulike tradisjonene som omgir oss i Oslo i dag. Arrangørene ønsker å rette oppmerksomheten mot mangfoldet av lyder som er knyttet til de religiøse rom. Lyd er en viktig ingrediens i alle religioner. Hva er lyden av det hellige? Hvilken funksjon har lydene i de ulike religionene? Hva har endret seg i diaspora? Følgende religiøse praksissteder ble besøkt under "Lyden av det hellige" i 2014: Det Mosaiske Trossamfund på St. Hanshaugen, Islamic Cultural Centre på Tøyen og i Den gresk ortodokse menigheten på Fagerborg. Her var det særlig det å lytte etter resitasjonen av hellige tekster som var i fokus. Andre aktiviteter: RÅDGIVENDE FUNKSJONER: KULT har i tillegg til nevnte arrangementer en av sine viktigste funksjoner som rådgiver for kunstnere og arrangører som arrangerer kunstproduksjoner i ulike scenerom, kirker og offentlige rom. Dette er en vesentlig del av virksomheten. Dette omfatter blant annet frie kunstnere innenfor alle kunstuttrykk og er av «løpende karakter». Et eksempel: Nattens Lys 11.april natt til 12.april 2015 Kulturkirken Jakob En våkenatt med Gunvor Hofmo KULT har gjennom flere år samarbeidet med kunstnerne bak denne produksjonen. Vi brukte mye tid I 2014 på møter og forberedelser til en performativ skyggeteaterinstallasjon for kirkerom, fra solnedgang til soloppgang, et stille teater, der diktene er det man møtes i. I fellesskap vil vi gjennom natten komme Gunvor Hofmo i møte, og slik møte eget mørket. Vi vil ved sitte sammen til det lysner. Arr: Nattens Lys i samarbeid med KULT. Prosjektet er initiert og ledet av Christina Lindgren og Liv Kristin Holmberg. Medvirkende: Ragni Halle, Gisle Hass, Ella Honeyman-Novotny, Tormod Lindgren, Marianne Thallaug Wedset, Hubert Wild, Sindre Beitohaugen og Majorstuen barne- og ungdomskor. For mer info INTERNASJONALT SAMARBEID: KULT deltar i konferanser i regi av kirker som driver et profesjonelt kulturarbeid i Europa. Intensjonen er å utvikle strategier og ideer knyttet til hvordan kirker som helt eller delvis er tatt ut av ordinær menighetsdrift kan gjøre nytten som spennende kunstarenaer. Dette arbeidet skjer i nær kontakt med Kulturkirken Jakob. I 2014 deltok vi på to slike konferanser, en i Düsseldorf i mai og en i Gdansk, Polen i september.

5 PRESTEN OG ATEISTEN Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen, i samarbeid med Human-Etisk Forbund, Kirkelig dialogsenter og Bjørgvin kirkeakademi arrangerer ÅPEN DIALOGKVELD torsdag 5. mars kl 1800 i Rådhuskantina, Rådhusgaten 10 Stian Kilde Aarebrot er prest. Didrik Søderlind er ateist. De er også gode venner. Hvordan har det seg at de, som har mye annet til felles i livet, har så forskjellig livssyn? Boka «Presten og ateisten» er basert på en brevveksling mellom de to. Nå møtes forfatterne til samtale i forbindelse med arrangementet «Åpen dialogkveld» i kantina i Bergen rådhus. Presten og ateisten fører en åpenhjertig og respektfull dialog om tro og tvil, savn og håp, som kan være interessant for alle, uavhengig av tro og livssyn. Samtalen ledes av BT-spaltisten Håvard Nyhus. Etter pausen er det åpent for innspill og spørsmål fra salen. Styresekretær Amila Suljevic gir en kort presentasjon av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STLB), som er blitt et viktig møtested for dialog mellom representanter for ulike tros- og livssynssamfunn i Bergen. Enkel servering. Fri entré.

6 Sandefjord Kirkeakademi: Litt om hvordan vi kunngjør arrangementer I arbeidet med å kunngjøre møtene våre, tenker vi også merkevarebygging. Logo, grønn farge og ramme går igjen i det visuelle. Merkevarebygging handler også om å gjøre seg synlig i media. Vi bruker flg. medier/«kanaler»: Programfolder Brev til alle medlemmer Trailere (forfilmer) Annonser Plakater QR-koder Avisoppslag Programfolder Vi lager programfolder (både på papir og en elektronisk versjon) for et halvt år av gangen. Folderen inneholder en kort beskrivelse av hvert enkelt møte. Samtidig har vi med en presentasjon av Sandefjord Kirkeakademi med informasjon om styret og kontakttelefon.. For og bak-side:

7 Brev til alle medlemmer Alle registrerte medlemmer får tilsendt brev fra Sandefjord Kirkeakademi 2 ganger i året. Programfolderen er da vedlagt. Januar-brevet er med giro og medlemskort Bruk av trailere (forfilmer) Siste år har Sandefjord Kirkeakademi prøvd ut annonsering/møtepresentasjon på internett ved bruk av YouTube. Vi vet at film er et sterkt medium. «Den levende plakaten» anser vi som det som har sterkest appell og gjennomslagskraft. Vi har ca 120 mobiltlf.-numre og en rekke epostadresser som vi bruker for å distribuere link til våre trailere. Linkene sender vi også til journalister både til aviser og NRK Linker til de ulike forfilmene i 2014: Prøysenkveld: Filmseminar: Møte med Petter Skauen: Biskop Laila Riksaasen Dahl rett før hun gikk av: Møte med filosof Christian Egge: Annonser Eksempel på annonse: Onsdag 26. okt Kl Sandefjord bibliotek Det underfundige ved Prøysens diktning v/ove Røsbakk Poet, forfatter, entertainer Prøy sen-v iser m. Berit H. Gulbransen og Kjeld Lunde. Ikke-medl. kr 70,- Vi annonserer dagen før hvert arrangement. Pga. lave inntekter, er annonsen svært liten. Samtidig må vi kommentere at den blir lagt merke til.

8 QR-kode QR-kode har til hensikt å gjøre informasjon mer tilgjengelig. Koden forutsetter at man har telefon som kan lese QR-kode. Høsten 2014 hadde alle våre plakater QR-kode med link til filmsnuttene. Nedenfor er et par eksempler på ulik bruk av QR-kode: Invitasjon til Prøysen-møte: Kirkeakademi: Invitasjon til Sandefjord (test selv) Ved bruk av telefon kan man skanne QR-koden. I det første eksemplet blir man direkte koblet til filmsnutten på YouTube. Fordelen med denne er at vi når enda lenger ut med det levende bilde. I det andre eksemplet er en invitasjon til å være med i Sandefjord Kirkeakademi Oppslag med QR-kode på videregående skoler gir de unge lettere tilgang. QR-kode med f.eks. link til hjemmeside kan også brukes f.eks. på brev, visitt-kort Avis oppslag Avisoppslag vurderer vi som minst like viktig som annonsering. Vi har et positivt forhold til Sandefjords Blad. Her er noen eksempler på avisoppslag:

9 Ovenstående er oppslag på kultursidene.

10

11

12

13

samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Årsrapport 2007 FORORD Denne årsberetningen rapporterer fra Samarbeidsrådets virksomhet i 2007 og frem til årsmøtet 26. mars 2008. Samarbeidsrådet for tros-

Detaljer

torsdag 11. juni. Takk til NRK og Kirkerådet

torsdag 11. juni. Takk til NRK og Kirkerådet Kjære salmevenner! Takk at din kirke aldri sover! Mens jorden ruller uten stans, ditt folk i vekselsang deg lover, for nattens ro og dagens glans. T: John Ellerton / O: Johannes Smemo nr. 820 i N13, vers

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien

Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Kort prosjektbeskrivelse Det ett-årige prosjektet Leselyst og språkforståelse

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Norske kirkeakademier Årsmøte Sanner Hotell, Gran 14. - 16. mars 2014

Norske kirkeakademier Årsmøte Sanner Hotell, Gran 14. - 16. mars 2014 NKA 4/14 Årsmelding fra styret i Norske kirkeakademier 2013 Saksdokumenter: a Årsmelding 2013 b Medlemmer i NKA 2013 c Oversikt over akademiprogrammer 2013 d Tillegg til årsmelding 2013 Forslag til vedtak:

Detaljer

Norske kirkeakademier Årsmøte Sanner Hotell, Gran 14. - 16. mars 2014. Vedlegg:

Norske kirkeakademier Årsmøte Sanner Hotell, Gran 14. - 16. mars 2014. Vedlegg: Vedlegg: 1. Vedtekter for NKA 2. Økonomireglement for NKA 3. Informasjon om frister og støtteordninger 4. Strategiplan for Norske kirkeakademier 2012-2015 Vedlegg 1 2014 NORSKE KIRKEAKADEMIER VEDTEKTER

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

HOLISTEN. Holistisk Forbunds medlemsavis En livssynsorganisasjon Alle innlegg står for forfatterens egen regning. Leder oktober 2009

HOLISTEN. Holistisk Forbunds medlemsavis En livssynsorganisasjon Alle innlegg står for forfatterens egen regning. Leder oktober 2009 HOLISTEN Nr 3 2009 Oktober Holistisk Forbunds medlemsavis En livssynsorganisasjon Alle innlegg står for forfatterens egen regning. Leder oktober 2009 Kjære Holist! Nå er innledningen til vinteren i gang

Detaljer

Samtalepartnere om tro og livssyn

Samtalepartnere om tro og livssyn Prosjektrapport 2011/12 Samtalepartnere om tro og livssyn En rapport fra pilotprosjektet Tros- og livssynsbetjening for pasienter og pårørende på sykehus Forfatter: Anders Huuse Kartzow Fredrikke Qvams

Detaljer

Dialogens hus. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. En mulighetsstudie RAPPORT. 30 april 2010

Dialogens hus. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. En mulighetsstudie RAPPORT. 30 april 2010 Dialogens hus En mulighetsstudie RAPPORT 30 april 2010 Otto Hauglin rådgivning as - Fjordveien 1, N-1363 - ohauglin@online.no - (+47) 67 57 57 00 Rapportens tittel Ansvarlig Dialogens hus en mulighetsstudie

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena Berit Berg Patrick Kermit PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena 2 Grafisk utforming og trykk: NTNU Grafisk senter 2015 Foto: Geir Otto Johansen (side 9, 14 og 32) Øvrige foto: De fem folkebibliotekene

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Prosjektrapport NK LMS 1/2010 På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF, Aker - april 2010 Michelle Chinnappen og

Detaljer

SKOLEMATERIALE HUNDRE HEMMELIGHETER. Av Anne Marit Sæther / Cirka Teater Trøndelag Teater, Hovedscenen

SKOLEMATERIALE HUNDRE HEMMELIGHETER. Av Anne Marit Sæther / Cirka Teater Trøndelag Teater, Hovedscenen SKOLEMATERIALE HUNDRE HEMMELIGHETER Av Anne Marit Sæther / Cirka Teater Trøndelag Teater, Hovedscenen Urpremiere 5.april 2014 0 INNHOLDSLISTE INNLEDNING 2 OM CIRKA TEATER 2 OM TRONDHEIM VOICES 3 HANDLINGSREFERAT

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Nyheter. Menighetsrådene går til spillebordet

Nyheter. Menighetsrådene går til spillebordet Nyheter Menighetsrådene går til spillebordet (02.01.2002) - I hver menighet bør menighetsrådet, de ansatte og de frivillige medarbeiderne med jevne mellomrom drøfte hva som det er viktig å bruke tid og

Detaljer

Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015

Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015 1. Innledning Årsplanen peker ut bevegelsens prioriteringer og satsinger, med utgangspunkt i strategiplanen. Årsplanen legger særlig føringer for styret og

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Servicedesign av Nye Deichman

Servicedesign av Nye Deichman Servicedesign av Nye Deichman Kjerneinnsikter fra brukerstudiet Reinert Mithassel Lavrans Løvlie Gunnar Bothner-By Are Hovland Nielsen Deichmanske bibliotek 2010 live work nordic AS www.livework.no Introduksjon

Detaljer

NOU 2007: 6 Formål for framtida. Formål for barnehagen og opplæringen. Høringsuttalelse fra IKO Kirkelig pedagogisk senter

NOU 2007: 6 Formål for framtida. Formål for barnehagen og opplæringen. Høringsuttalelse fra IKO Kirkelig pedagogisk senter Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0031 OSLO Oslo, 30. oktober 2007 NOU 2007: 6 Formål for framtida. Formål for barnehagen og opplæringen. Høringsuttalelse fra IKO Kirkelig pedagogisk senter IKO

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

PROGRAMHØST2014 VESTFOLD

PROGRAMHØST2014 VESTFOLD PROGRAMHØST2014 VESTFOLD LITTERATURHUS VESTFOLD Bibliotekene i Tønsberg/Nøtterøy, Horten, Sandefjord og Larvik er nå samlet i prosjektet Litteraturhus Vestfold. Disse bibliotekene er litteraturhusbibliotekene

Detaljer

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer Telefon: 74 13 46 60. Faks: 74 13 46 61 E-post: post@tfou.no Litteraturhus

Detaljer

Kunsten å stille de riktige spørsmålene. Var det verdt det?

Kunsten å stille de riktige spørsmålene. Var det verdt det? Kunsten å stille de riktige spørsmålene Vi lever i et Internettsamfunn. Aldri har så mye informasjon vært så lett tilgjengelig for så mange. Det er nærliggende å tro at vi som lever i dag, er klokere og

Detaljer