Sivilingeniørstudiet nanoteknologi. Ta en utfordring - studer Nanoteknologi!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sivilingeniørstudiet nanoteknologi. Ta en utfordring - studer Nanoteknologi!"

Transkript

1 Sivilingeniørstudiet nanoteknologi Ta en utfordring - studer Nanoteknologi!

2 SIVILINGENIØR- STUDIENE ARKITEKTSTUDIET HUMANISTISKE FAG REALFAG SAMFUNNSVITEN - SKAPELIGE FAG LÆRERUTDANNING I MEDISIN I PSYKOLOGI NANOTEKNOLOGI Foto: M. Sjøholtstrand Nanoteknologi - i førersetet mot framtiden! Tenk deg å sette atomer og molekyler sammen til helt nye materialer. Materialer som gir oss nye medisiner, ren energiteknologi og originale elektroniske duppeditter. Bare fantasien begrenser hva som er mulig å skape. Ved NTNU kan du bli en av Norges første sivilingeniører i nanoteknologi. Nano betyr milliarddel og stammer fra det greske ordet nanos, som betyr dverg. En nanometer er det samme som en milliarddels meter, hvilket tilsvarer omtrent 10 ganger diameteren til et atom. Nanoteknologi handler nettopp om å studere og manipulere ulike materialer helt nede på et atomært nivå. Dette gir muligheter til å designe materialer med unike egenskaper, som igjen åpner opp for fremstilling av produkter med helt nye kvaliteter. Når man beveger seg ned på et atomært nivå møtes de tradisjonelt atskilte fagområdene fysikk, kjemi og biologi og det blir viktig med en bred faglig bakgrunn for å forstå helheten. Nanoteknologi er derfor tverrfaglig, hvilket også gjenspeiles i bredden av anvendelsesområdene medisin, elektronikk og fornybar 2 Foto: Gjertrud Maurstad

3 KUNSTAKADEMIET UTØVENDE MUSIKK- UTDANNING energi for å nevne noen eksempler. Nanoteknologi krever avansert utstyr og mulighet til å arbeide under kontrollerte forhold i såkalte renrom. Ved NTNU bygges det nå helt nye renromslaboratorier som du vil få undervisning i etter behov. Disse laboratoriene blir lokalisert i nærheten av hverandre og vil dermed innby til tverrfaglig samspill. Om studieprogrammet Sivilingenørstudiet i nanoteknologi er et tverrfakultært studium der forskjellige Nano-emner utgjør en rød tråd gjennom hele studiet. Fra første semester vil du møte nye ideer og muligheter som oppstår ved bruk av nanomaterialer og nanokomponenter, en utfordring som vil gi deg glede og inspirasjon gjennom studietiden. De tre første årene av studiet vil gi deg en solid basis i kjemi, fysikk og matematikk. Parallelt med dette vil du bli introdusert til nanoskala systemer, manipulering av atomer og molekyler, og få innsikt i bruk av moderne nanoverktøy. Som en integrert del av studiet vil du også bli konfrontert med etiske, samt miljømessige aspekter ved bruk av nanoteknologi. De to siste årene vil du spesialisere deg innenfor en av følgende hovedprofiler: nanoelektronikk, bionanoteknologi, nanostrukturerte materialer eller nanoteknologi for ren energi og miljø. Nanoelektronikk Mobiltelefon, digitalkamera, ipod og egen laptop med bredbåndstilgang er på kort tid blitt en selvsagt del av hverdagen for deg som i dag står på terskelen til høyere utdanning og yrkeskarriere. Dette elektroniske nærmiljø, som langt på vei definerer vår tid - informasjonsalderen, hviler på en ufattelig kompleks produksjonsteknologi der av millioner elektroniske komponenter (transistorer) er koplet sammen på små brikker (chips) av halvledermaterialet silisium. Miniatyrisering er nøkkelordet for denne utviklingen, som om kort tid vil møte tekniske barrierer av fundamental natur. For å takle disse utfordringene har internasjonal elektronikkindustri rettet sin oppmerksomhet mot vekst og strukturering av nye materialer for elektroniske, optiske, magnetiske og mekaniske komponenter med fysiske dimensjoner på nanometer (atomær) skala. Disse vil kunne brukes i bl.a. nye superraske datamaskiner (kvantecomputere) og sensorer for miljøkontroll, optisk kommunikasjon, medisinsk terapi og Faktaboks Nytt studium, første opptak 2006/2007. Opptaksramme: 30 studieplasser Søknadsfrist: 15. april (med forbehold om vedtak i NTNUs styre) Adresse: NTNU, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, 7491 Trondheim Telefon: E-post: diagnose.fakta Informasjon om studiet: Studieveiledere: tlf Opptakskrav: Normalt gjelder generell studiekompetanse + 3MX + 2FY, eller tilsvarende 3

4 SIVILINGENIØR- STUDIENE ARKITEKTSTUDIET HUMANISTISKE FAG REALFAG SAMFUNNSVITEN - SKAPELIGE FAG LÆRERUTDANNING I MEDISIN I PSYKOLOGI NANOTEKNOLOGI Denne teknologien vil sette sitt preg på fremtidens samfunn og næringsliv, slik mikroelektronikken har preget det 20. århundre. Bionanoteknologi Gjennom millioner av år har mange planter og dyr utviklet suverene måter å produsere materialer med ekstreme og unike egenskaper. Tenk bare på styrken og elastisiteten i et edderkoppspinn eller de fantastiske fargene til mange sommerfugler og insekter. Ved å studere naturlig forekommende materialer i nanometer skala kan vi få inspirasjon og kunnskap til å skape nye materialer med helt særegne egenskaper. Som student i bionanoteknologi vil du lære hvordan vi kan avsløre naturens hemmeligheter og være med på å utnytte den nye viten i fremstilling av nye materialer. Bionanoteknologi omfatter også kunnskap om hvordan biologiske molekyler, som proteiner og DNA kan integreres med menneskeskapte materialer for å gi nye typer sensorer og produkter. Dette er et hurtigvoksende og spennende felt med anvendelser innenfor eksempelvis medisinsk diagnostikk. Nanostrukturerte materialer Tenk deg konsekvensen av å kunne lage nanometer tynne og lette karbon nanorør som er sterkere enn stål. Anvendelsesområdene vil være nærmest ubegrenset fra fly til skistaver Det er ikke bare styrken, men også de elektroniske, magnetiske og optiske egenskapene som kan påvirkes ved å styre oppbyggingen av materialer på nano-skala nivå. Det er materialer med slike unike egenskaper nanoteknologien vil bringe med seg, og som vil gi grunnlag for den videre utvikling av nye produkter. For å kunne lage slike komplekse materialer må Foto: John Walmsley en beherske flere ulike synteseteknologier. Velger du å studere nanostrukturerte materialer vil du bli kjent med en rekke avanserte teknikker for enten å bygge opp materialer atom for atom eller ved å påvirke materialer fra overflaten og nedover i nanometerskala. Vi har kun sett begynnelsen av hva som er mulig å skape av nanomaterialer ved å utnytte disse teknikkene, og nye teknikker er stadig under utvikling. Nanoteknologi for energi og miljø Utvikling av ren energi og et renere miljø er to av de viktigste utfordringene vi står overfor i årene som kommer. Ved å utdanne deg innenfor nanoteknologi kan du bidra til begge deler. Utvikling av lette, sterke materialer vil gjøre fly, tog og biler lettere og dermed redusere energiforbruket. Verden vil imidlertid også trenge alternative, effektive metoder for konvertering av en type energi til en annen. Materialer med nye funksjonelle egenskaper vil kunne effektivisere 4

5 KUNSTAKADEMIET UTØVENDE MUSIKK- UTDANNING Foto: M. Sjøholtstrand energikonvertering for eksempel fra sollys til elektrisitet i solceller, eller fra elektrisk energi til kjemisk energi i form av hydrogengass. Produksjon av nye og effektive nanomaterialer kan også gi en miljøgevinst da materialbehovet vil være mindre enn ved bruk av tradisjonelle materialer. Med kunnskap i nanoteknologi vil du også kunne bidra til utvikling av nye effektive metoder for rensing av gasser, væsker og drikkevann. Forståelse av hvordan de nye nanomaterialene taes opp i miljøet vil også være essensielt for å unngå mulige negative effekter. Studiet egner seg for - deg som er interessert i naturvitenskap og som synes det høres spennende ut å forske i grenselandet mellom de tradisjonelle disiplinene medisin, biologi, kjemi, fysikk, materialviten-skap og elektronikk. 5

6 SIVILINGENIØR- STUDIENE ARKITEKTSTUDIET HUMANISTISKE FAG REALFAG SAMFUNNSVITEN - SKAPELIGE FAG LÆRERUTDANNING I MEDISIN I PSYKOLOGI NANOTEKNOLOGI Foto: GettyImages JOBBMULIGHETER Når du er ferdig utdannet som sivilingeniør i Nanoteknologi har du verktøy og kunnskap som gjør deg i stand til å løse framtidige oppgaver og utfordringer. Jobbmulighetene vil først og fremst være innenfor framtidig utvikling av materialer og systemer for medisinsk teknologi, kommunikasjonsteknologi og ren energiteknologi. Kunnskap innenfor nanoteknologi er grunnleggende for å lykkes i å utvikle morgendagens alternativ til fossile energikilder, for eksempel effektive materialer for solenergi og hydrogenlagring, sensorer til bruk i kommunikasjon og medisinsk diagnose, og skreddersydd medisin for ulike sykdommer. Nanoteknologi har relevans for de fleste samfunnsområder. Dette leder til arbeidsmuligheter i tradisjonell og ikke minst framtidig industri. Studieprogrammet gir også en god basis for en framtidig forskningskarriere. 6

7 KUNSTAKADEMIET UTØVENDE MUSIKK- UTDANNING STUDIEMILJØ Som nanoteknologistudent vil du være en del av en klasse på ca 30. Dette gjør det lett å bli godt kjent med alle kullkameratene. Ved NTNU er det tradisjon med linjeforeninger, og som student på et nytt studium vil du få anledning til å være med å bygge opp linjeforeningen for nanoteknologer. Denne utfordring vil by på gode venner og mye moro. Siden nanoteknologi er et tverrfaglig studium, vil du ta fag ved flere institutt og komme i kontakt med mange studenter utenfor ditt eget studieprogram. Dette er en ypperlig mulighet for nettverksbygging som du vil ha glede av både i studietiden og senere i arbeidslivet. Trondheim er kåret til Norges beste studentby! Studentersamfundet (www.samfundet.no), Studenterhytta og NTNUI (www.ntnui.no) er sterkt medvirkende årsaker til dette. Visste du at studentenes idrettsforening NTNUI er Norges største med utøvere i verdenstoppen, og har tilbud i 42 ulike idretter? NTNUI har også et utstrakt nettverk av koier som inviterer til friluftsliv og hytteturer. Kort sagt; i Trondheim finner du aktivitetstilbud for enhver smak! UT I VERDEN Nanoteknologi er et hurtigvoksende fagfelt internasjonalt. I 3. eller 4. årskurs vil det bli arrangert en ekskursjon som gir deg muligheter til å se og lære om forskning og industriell virksomhet innenfor nanoteknologi i utlandet. Erfaringer fra studier i utlandet vil være verdifulle når du senere skal søke jobber. Faglærerne ved NTNU har gode kontakter internasjonalt og vil kunne hjelpe deg om du ønsker å utføre en del av studiet utenlands. Faktaboks 1, 2 og 3. år: Fra og med første semester utgjør nanoemner en rød tråd gjennom hele studiet. I FAKTA tillegg kommer basisemner innenfor eksempelvis matematikk, fysikk, kjemi, programmering og elektronikk. 3. år: Velg hovedprofil: - Nanoelektronikk - Bionanoteknologi - Nanostrukturerte materialer - Nanoteknologi for energi og miljø 4. år: - Obligatoriske og valgbare nano-emner - Ikke-teknologiske emner 5. år: - Fordypningsemner - Prosjekt - Masteroppgave 7

8 NTNU Det skapende universitet Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur og kunstfag. Samarbeid på tvers av faggrensene gjør oss i stand til å tenke tanker ingen har tenkt før, og skape løsninger som forandrer hverdagen.

Ta en utfordring du kan forandre verden nå!

Ta en utfordring du kan forandre verden nå! NTNU SivIng brosj_komtek ORIG 22.12.04 14:58 Side 2 Sivilingeniørstudiet i kommunikasjonsteknologi Ta en utfordring du kan forandre verden nå! NTNU SivIng brosj_komtek ORIG 22.12.04 14:58 Side 3 SIVILINGENIØR-

Detaljer

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Ta en utfordring ta NTNU Studietilbud fra NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Din framtid. Ditt valg. Innhold Prorektors epistel... 6 Verden er full av utfordringer... 7 Sivilingeniørutdanning

Detaljer

Jenter og data studieprogram i datateknikk, kommunikasjonsteknologi og informatikk. Ta en utfordring, jenter skap framtida!

Jenter og data studieprogram i datateknikk, kommunikasjonsteknologi og informatikk. Ta en utfordring, jenter skap framtida! 2007 2008 Jenter og data studieprogram i datateknikk, kommunikasjonsteknologi og informatikk Ta en utfordring, jenter skap framtida! sivilingeniørutdanning ArkitektutdAnning estetiske fag, kunst-og musikkfag

Detaljer

sivilingeniørutdanning kommunikasjonsteknologi

sivilingeniørutdanning kommunikasjonsteknologi sivilingeniørutdanning kommunikasjonsteknologi 2013 2014 sivilingeniørutdanning kommunikasjonsteknologi Vi leter etter deg som vil utvikle framtidens nettbaserte samfunn Teknologien bak Internett, bredbånd,

Detaljer

100 skapende år. sivilingeniørutdanning. www.ntnu.no/studier

100 skapende år. sivilingeniørutdanning. www.ntnu.no/studier Trykt på Munken Polar. Papiret er miljøvennlig og oppfyller kravene til ISO 14001, EMAS, FSC og Svanemerking. Produksjon: Tapir Uttrykk. Design/AD: Agendum See Design as. Illustrasjon: Agendum See Design/Commando

Detaljer

Sivilingeniørstudiet i marin teknikk. Ta en utfordring skap verdens beste skip

Sivilingeniørstudiet i marin teknikk. Ta en utfordring skap verdens beste skip Sivilingeniørstudiet i marin teknikk Ta en utfordring skap verdens beste skip S I V I L I N G E N I Ø R - S T U D I E N E A R K I T E K T S T U D I E T H U M A N I S T I S K E FA G R E A L FA G S A M F

Detaljer

Sivilingeniørutdanning datateknikk. Ta en utfordring styr datamaskinene

Sivilingeniørutdanning datateknikk. Ta en utfordring styr datamaskinene 2008 2009 Sivilingeniørutdanning datateknikk Ta en utfordring styr datamaskinene sivilingeniørutdanning Arkitektutdanning estetiske fag, kunst-og musikkfag historie, religion, kultur- og idéfag idrettsfag

Detaljer

Strategi. Regjeringens FoU-strategi for nanoteknologi 2012 2021

Strategi. Regjeringens FoU-strategi for nanoteknologi 2012 2021 Strategi Regjeringens FoU-strategi for nanoteknologi 2012 2021 Strategi Regjeringens FoU-strategi for nanoteknologi 2012 2021 4 Regjeringens FoU-strategi for nanoteknologi 2012 2021 Hanne Bjurstrøm Arbeidsminister

Detaljer

NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006

NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006 NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006 DE FØRSTE DAGENE 6 Viktige formaliteter 7 Unngå villedning -søk veiledning 8 Utdanning for alle? 9 Karrieretjenesten 9 Hold deg informert 10 Planlegging er kjempelurt

Detaljer

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold Innhold Pedagogisk plattform...4 Studiespesialisering...6 Realfag...6 Språk, samfunnsfag og økonomi...8 Sciencelinja...10 Musikk, dans og drama...14 Helse- og oppvekstfag...16 Byggfag...18 TAF...20 Påbygning...22

Detaljer

Jeg - en teknisk fysiker?

Jeg - en teknisk fysiker? Studieretningen Teknisk fysikk Studieretningen Teknisk fysikk 1 Studieretning i Teknisk fysikk Sivilingeniørstudiet fysikk og matematikk Sivilingeniørstudiet fysikk og matematikk Jeg en teknisk fysiker?

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

Greåker.vgs.no STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

Greåker.vgs.no STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Greåker.vgs.no Fagvalg alg science ce STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SCIENCELINJA Til elever i ungdomsskolen som vurderer sciencelinja. Her kommer informasjon om programfag og hvorfor du bør velge

Detaljer

Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon

Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon NYHET STUDIESPESIALISERING Fra høsten 2015 kan du søke på ekstra økonomieller idrettsfag i Vg1 og i Vg2 2016 kan

Detaljer

Marine studier. -Ta del i Norges næringseventyr. uit.no. uin.no. ntnu.no. hist.no. hials.no. uib.no. hib.no. nvh.no. hsh.no. uio.no. umb.

Marine studier. -Ta del i Norges næringseventyr. uit.no. uin.no. ntnu.no. hist.no. hials.no. uib.no. hib.no. nvh.no. hsh.no. uio.no. umb. Marine studier -Ta del i Norges næringseventyr uit.no uin.no ntnu.no hist.no hials.no uib.no hib.no hsh.no nvh.no uio.no umb.no Norges fremtid er marin. Er din? Sjømat er en av Norges viktigste næringer

Detaljer

Nanoteknologier og nye materialer: Helse, miljø, etikk og samfunn

Nanoteknologier og nye materialer: Helse, miljø, etikk og samfunn Nanoteknologier og nye materialer: Helse, miljø, etikk og samfunn Nasjonale forsknings- og kompetansebehov Store programmer En utredning utført av en uavhengig arbeidsgruppe oppnevnt i samarbeid mellom

Detaljer

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden Master of Management er et videreutdanningstilbud fra NTNU www.ntnu.no/mm - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB. 01-07-2008 Frist for ettersending av vitnemål

15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB. 01-07-2008 Frist for ettersending av vitnemål 01-02-2008 du har fått informasjon om Universitetet for miljø- og biovitenskap 15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB 14-04-2008 Du har sendt søknadskjemaet til Samordna opptak 01-06-2008

Detaljer

www.hiof.n START HER.

www.hiof.n START HER. S A R P S B O R G F R E D R I K S T A D H A L D E N www.hiof.n START HER. STUDIEKATALOG 2005 Sjekkliste for STUDIEVALG UNDERSØKE Hvilke studietilbud finnes? VURDERE Hva har du lyst til? VELGE Hva passer

Detaljer

INGENIØR? HVA GJØR EN

INGENIØR? HVA GJØR EN HVA GJØR EN INGENIØR? Sivilingeniør og ingeniør er en samlebetegnelse på mennesker med teknologisk utdanning. Få om noen utdanninger gir deg så mange muligheter som den teknologiske utdanningen. Utfordrer

Detaljer

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) 3 Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

OVERSIKT BACHELORGRADER INFO ÅRSTUDIUM TEOLOGI MASTERGRADER. studiekatalogen 2014-2015. Bachelorgrad, mastergrad og Cand. Theol.

OVERSIKT BACHELORGRADER INFO ÅRSTUDIUM TEOLOGI MASTERGRADER. studiekatalogen 2014-2015. Bachelorgrad, mastergrad og Cand. Theol. STUDIEKATALOG 2014-2015 INFO STUDENTBYEN STAVANGER side 4-5 LIVET PÅ CAMPUS side 6-7 MISJONSHØGSKOLEN side 8-9 SPØRSMÅL & SVAR side 30 SPROSEDYRER side 31 BACHELORGRADER Bachelorgrad i KRISTENDOM, LEDELSE

Detaljer

Guttenes valg av utdanning i biologi

Guttenes valg av utdanning i biologi Guttenes valg av utdanning i biologi "Survival of the Females... Et biologifag uten mannlig tilstedeværelse, er det framtiden?" Vegard Ovesen Master i lærerutdanning med realfag Oppgaven levert: Juni 2010

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

INNHOLD. Side 1 INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2

INNHOLD. Side 1 INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 INNHOLD INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 MATEMATIKK... 2 KJEMI... 3 FYSIKK... 4 BIOLOGI... 5 GEOFAG... 5 INFORMASJONSTEKNOLOGI... 7 X-KURSENE... 8 GEOFAG X... 8 TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE X...

Detaljer

SKRIFTSERIE 10/2005. Elisabeth Hovdhaugen Per Olaf Aamodt. Eksperter i team. En evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU gjennomført våren 2005

SKRIFTSERIE 10/2005. Elisabeth Hovdhaugen Per Olaf Aamodt. Eksperter i team. En evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU gjennomført våren 2005 SKRIFTSERIE 10/2005 Elisabeth Hovdhaugen Per Olaf Aamodt Eksperter i team En evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU gjennomført våren 2005 NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/

Detaljer