Regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger på ressursforvaltningsområdet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger på ressursforvaltningsområdet"

Transkript

1 Regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger på ressursforvaltningsområdet Dette er en alfabetisk oversikt over regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger. Den viser hva som skal sendes til Oljedirektoratet (). Oversikten er ment som en hjelp, men den er ikke nødvendigvis uttømmende til enhver tid. Oversikten omfatter også informasjon som andre myndigheter ber om. Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen åpner for elektronisk innsending, jf. 3 som sier at henvendelse til et forvaltningsorgan kan skje i elektronisk form når henvendelsen fremsettes på den måten og til den elektroniske adressen forvaltningsorganet har gitt anvisning på for den aktuelle typen henvendelse. Der oversikten ikke sier noe om innsendelsesmåte, anbefaler vi bruk av «JV Authorities» i License2Share (L2S). L2S er en sikker løsning for elektronisk kommunikasjon, jf. s/ptils likelydende brev av til operatører og rettighetshavere. Dokumenter er ansett som offisielt oversendt myndighetene når de er rutet fra "JV Authorities" i L2S til hovedadressen. Oversikten viser også hva som skal sendes til Diskos istedenfor direkte til. Oljedirektoratet har krav til signatur ved meldinger til Petroleumsregisteret. Det er ikke krav til signatur for andre henvendelser. Hovedregelen for innsending av opplysninger er at de skal være endelige dokumenter som er en avgrenset og sammenhengende informasjonsmengde. Beskrivelse Hjemmel Innsending til Kommentarer Avslutningsplan Registrering av grunne borehull Informasjon om formasjonstest Klassifisering og reklassifisering av brønner Rapportering Særskilt rapportering for utvinningsbrønner Informasjon om permanent tilbakeplugging Registrering av brønner og brønnbaner Hovedplan petroleumsvirksomhet 5-1 petroleumsvirksomhet 43 ( petroleumsvirksomhet 48) Ressursforskriften 22 Ressursforskriften 22 Veiledning for PUD og PAD kapittel 4.15 Kopi Rapporteres daglig i CDRS Sendes inn sammen med PUD eller søknad om fritak fra slik plan

2 Beskrivelse Hjemmel Innsending til Kommentarer Boreprogram Erklæring om ikke å igangsette utvinning Felt i produksjon Statusrapport Geofaglige og reservoartekniske brønndata Sluttrapportering, inkludert enkeltrapporter Geofaglige og reservoartekniske brønndata Prognoser for og resultat av undersøkelsesbrønner Utredningsprogram før PUD Som del av PUD Loggbok for fiskerikyndig person Dokumentasjon av målesystemet i bruk CO2-rapportering i forbindelse med CO2-avgift Informasjon om fiskale målinger om samtykke for oppstart av målesystem Oppstart av produksjon Statusrapport Petroleumsregisteret Endringer i utvinningstillatelsen Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD) Plan for utbygging og drift av petroleumsforekomster (PUD) Planer, budsjett m.v. Opplysninger om dette Produksjonsdata Rapportering Produksjonsfasen Daglige opplysninger Produksjonstillatelse om tillatelse, herunder brenning og kaldventilering petroleumsvirksomhet 17 petroleumsvirksomhet 47, Ressursforskriften 29 petroleumsvirksomhet 22 petroleumsvirksomhet 22a, 22b og 22c Ressursforskriften 21 petroleum 29 petroleum 29 CO2-avgiftsloven 4 petroleum 30 petroleum 18 Ressursforskriften 26 Forskrift om Petroleumsregisteret 2-3 petroleumsvirksomhet 4-3 petroleumsvirksomhet 28 petroleumsvirksomhet 4-2 petroleumsvirksomhet 20 petroleumsvirksomhet 50 Kopi Diskos og s regionskontor i det aktuelle området Kopi Kopi, Boretillatelse for letebrønner gis på grunnlag av boreprogrammet. Årlig Forslag til program om konsekvensutredning som utarbeides før PUD som innsendes sammen med PUD Halvårlig Signatur kreves Ressursforskriften 28 Månedlig Ressursforskriften 27 petroleumsvirksomhet 23 Kopi Gjøres direkte tilgjengelig via License2Share (L2S)

3 Beskrivelse Hjemmel Innsending til Kommentarer Prøveutvinning Rik- og tørrgass Opplysninger om fremtidige leveranser Salg av petroleum Opplysninger Samtykke om samtykke Tidlig fase Dokumentasjon Traséundersøkelser og andre grunnundersøkelser Opplysninger Opplysninger senest fem uker før aktiviteten starter Ukentlige opplysninger mens aktiviteten pågår Endringsmelding Materiale og opplysninger Undersøkelsestillatelse Utvinningstillatelse Forlengelse av tillatelsen - Utvidelse av initiell periode - Overgang til forlengelsesperioden Utvinningstillatelse Vurdering av en petroleumsforekomst Informasjon petroleumsvirksomhet 18 petroleumsvirksomhet 19 petroleumsvirksomhet 49 Ressursforskriften 28 petroleumsvirksomhet 30a petroleumsvirksomhet 4-2 og 4-3 Veiledning til PUD og PAD petroleumsvirksomhet 30 Ressursforskriften 7 Ressursforskriften 4 nr. 1 Ressursforskriften 6 Ressursforskriften 4 nr. 3 Ressursforskriften 20 petroleumsvirksomhet 3 petroleumsvirksomhet 14 petroleumsvirksomhet 8 petroleumsvirksomhet 16, Kopi, Kopier:,, Diskos Kopi Kvartalsvis rapportering via License2share (L2S) Se egen veiledning om ressursmessig samtykke på s nettsted Ved seismisk datainnsamling sendes opplysninger som gitt i ressursforskriften 4 Gebyr for hver undersøkelse betales til, jf. petroleums-forskriften 5 og 9 I henhold til veiledning Geofysiske data - Veiledning for rapportering «Gul bok» Gebyr betales forskuddsvis til, jf. petroleumsforskriften 5 Gebyr betales forskuddsvis til, jf. petroleumsforskriften 9 Oppdatert

4 Utgående brev «Navn» «Postadresse» «Postnr» «Poststed» Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 11/371 Ptil 12/200 /ILS/GRK/ELSV Bruk av Authorities til myndighetskorrespondanse i License2Share (L2S) Bakgrunn AuthorityWeb startet opp i 2004 som en løsning knyttet til formell myndighetskorrespondanse mellom petroleumsnæringen og myndighetene. Med myndighetene menes Oljedirektoratet (), Petroleumstilsynet (Ptil) og Olje- og energidepartementet (). Denne løsningen ble i februar 2011 videreført i License2Share (L2S) der myndighetskorrespondansen administreres i et eget Joint Venture (JV) som har fått navnet Authorities. Det er EPIM (Exploration & Production Information Management Association) som administrerer løsningen. L2S-løsningen Authorities i L2S er en sikker transportkanal for utveksling av formell elektronisk korrespondanse mellom operatørselskapene/rettighetshaverne og myndighetene. Den er laget med høy grad av sikkerhet slik at bare avsender og mottaker kan lese innholdet. Løsningen er tilrettelagt med mapper for korrespondanse mellom det enkelte selskap og, Ptil og. Myndighetene vil alltid rute/sende til selskapsdefinerte grupper som skal inneholde firmaets offisielle e-postadresse. Løsningen tilbyr full sporbarhet av alle dokumenter som utveksles., Ptil og oppfordrer nå alle operatørselskaper/rettighetshavere i L2S til å ta i bruk Authorities for innsending av formell myndighetskorrespondanse. Alle selskaper som ønsker å benytte L2S som transportkanal mot myndighetene, og som har signert L2S Authorities Policy Document, vil automatisk få tilgang til relevante mapper i Authorities. Utsendelse av likelydende brev fra myndighetene I Authorities er det etablert et fellesområde kalt Common og som er åpent for alle selskap som har tilgang til Authorities. Dette fellesområdet skal brukes kun for offentlige likelydende brev som er adressert fra myndighetene til flere mottakere. og Ptil vil fra 1.juni 2012 ta i bruk Common -området for sending (ruting) av offentlige likelydende brev til alle operatørselskaper/rettighetshavere som har signert L2S Authorities Policy dokumentet. Selskapene vil i tillegg automatisk få varsel i e-post om at rutingen er utført. Vi vil på denne måten oppnå målsettingen om utstrakt bruk av digital samhandling ved hjelp av L2S framfor bruk av ordinær post, e-post og Droppsone. Professor Olav Hanssens vei 10, Boks 599, 4003 Stavanger, telefon: , telefaks: , E-post: internett:

5 e-forvaltningsforskriften 8 sier: (1) Underretning om enkeltvedtak kan skje ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom parten uttrykkelig har godtatt dette og oppgitt den elektroniske adresse forvaltningsorganet skal benytte. I følge forskriften er myndighetene derfor forpliktet til å be om aksept fra det enkelte selskap før sending av utgående brev kan tas i bruk. Dette vil bli ivaretatt ved at EPIM sender forespørsel til operatørselskapene/rettighetshaverne i L2S og ber dem signere L2S Authorities Policy Document. Anbefaling Vi anbefaler alle operatørselskaper/rettighetshavere som bruker L2S-løsningen til å signere L2S Authorities Policy Document og ta i bruk Authorities for elektronisk kommunikasjon. Denne anbefalingen vil bli fulgt opp av EPIM med informasjon om hvordan dette i praksis kan tas i bruk. Spørsmål om dette kan rettes til Med hilsen Kopi: EPIM (Exploration & Production Information Management Association) Postboks 8065 N-4068 Stavanger Professor Olav Hanssens vei 10, Boks 599, 4003 Stavanger, telefon: , telefaks: , E-post: internett:

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM Nøytralitetsprogram Nøytralitetsprogram for Hafslund Nett AS Gjennom energiloven og tilhørende forskrifter stiller NVE krav til Hafslund Nett og andre nettselskap i forhold til nøytral opptreden ovenfor

Detaljer

Tildelingsbrev til Oljedirektoratet

Tildelingsbrev til Oljedirektoratet Tildelingsbrev til Oljedirektoratet 2015 1 INNHOLD 1 Innledning... 3 2 Mål, prioriteringer og styringsparametere for 2015... 3 2.1 Hovedmål... 3 2.2 Delmål... 3 3 Andre forutsetninger og krav... 7 3.1

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring

Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Norsk olje og gass - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og FORORD Norsk olje og gass har på vegne av Operatørene tilrettelagt for en kvalitetssikrings- og godkjenningsordning

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel Dokument 3:6 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på internett:

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

S L U T T R A P P O R T

S L U T T R A P P O R T S L U T T R A P P O R T Arbeidsgruppe mellom Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet angående problemstillinger knyttet til innsamling av seismikk, herunder elektromagnetiske undersøkelser 1. april 2008

Detaljer

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Foranalyse Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Rapport til Skate Versjon: 1.0 Dato: 8. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Mandat...

Detaljer

Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport

Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport Telenor Norge AS Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00339-14/MAB Dato 7. mars 2012 Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat.

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat. Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 15/280-28.01.2015 Høring - forslag til endringer i forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag

Detaljer

Veiledning til utfylling av innrapporteringsfil

Veiledning til utfylling av innrapporteringsfil Veiledning til utfylling av innrapporteringsfil INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED RAPPORTERING, TIDSPLAN, MV... - 3-1.1. FORMÅL MED RAPPORTERING...- 3-1.2. RAPPORTERINGSFRISTER/-FORMAT MV....- 3-1.3.

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

Finstas DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Finansministeren 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012

Finstas DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Finansministeren 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012 -03-214:36 Å 22249514» P 1/7 DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Finansministeren Stortingets kontroll- og konsfitusjonskomite Stortinget 0026 OSLO Deres ref 13.03.2012 Vår ref Dato 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6 Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.6 Side 1 av 42 Versjon 2.6 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM DETTE DOKUMENTET... 4 1.2 BEGREPSDEFINISJONER... 4 2 DETTE ER EFAKTURA... 6 2.1 EFAKTURA-TJENESTEN...

Detaljer

Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2009

Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2009 Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2009 9. november 2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag... X Content la ad enibh

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato Datatilsynet TELE AS Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato XXXX XXXXXX KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV OPPLYSNINGER OM ABONNENTERS BRUK AV TELETJENESTER I medhold av Lov

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.8. Brukerhåndbok Utsteder efaktura B2C Page 1 of 40

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.8. Brukerhåndbok Utsteder efaktura B2C Page 1 of 40 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.8 Brukerhåndbok Utsteder efaktura B2C Page 1 of 40 Innhold Contents 1 Innledning... 5 1.1 Om dette dokumentet... 5 1.2 Begrepsdefinisjoner...

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011. Eniro Norge AS avd Trondheim Postboks 2333 7004 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00721-5/MHN 29. august 2011 Vedtak - endelig kontrollrapport for Eniro Norge AS Det

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av installatørprøven

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT Datatilsynet Likelydende brev sendes: Statens vegvesen, Vegdirektoratet v/ vegdirektør Olav Søfteland Tønsberg Hovedvegfinans, v/ Sigmund Aasly Bergen Bompengeselskap, v/ Jan Otto Evjen, Bergen Kommune

Detaljer

Vår ref. ( hentes fra sak) oppgis ved alle henv.

Vår ref. ( hentes fra sak) oppgis ved alle henv. Navn Adresse Postnummer poststed Vår saksbehandler (entes fra saksbehandler) Vår ref. ( hentes fra sak) oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Hentes fra sak. TILBUD OM TILSETTING I TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim

Detaljer

Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune

Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 28. februar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2

Detaljer

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av Bransjenorm Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger Siste oppdatering: 14. november 2012 Utarbeidet av Norges Innsamlingsråd i samarbeid med Datatilsynet og Forbrukerombudet Frivillige

Detaljer

KS KommIT KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS KommIT KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 4, juni 2015 KS SvarUt Side 2 av 18 Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva er SvarUt?... 4 3. Fra saksbehandler til mottaker... 6 3.1.

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak Wiersholm Mellbye & Bech advokatfirma AS Att.: Advokat Line Coll Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M1596276/1/126907-001/LCO 09/01240-11 /HSG 19. januar

Detaljer

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Kontaktinformasjon: TV 2 AS Foretaksnummer: 979 484 534

Detaljer

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr Protector Forsikring ASA Postboks 1351 Vika 0113 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00060-8/MHN 24. mai 2012 Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak

Detaljer