Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 14/ /MEI 5. november 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 14/00137-12/MEI 5. november 2014"

Transkript

1 Vestfold fylkeskommune Svend Foynsgt TØNSBERG Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 14/ /MEI 5. november 2014 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Vi viser til Datatilsynets kontroll hos Vestfold fylkeskommune ved Sandefjord videregående skole den 12. mars 2014 og vårt varsel om vedtak 2. juni Vurdering av tilsvar Datatilsynet mottok deres kommentarer til vårt varslede vedtak i brev av 11. september Vi ba om mer informasjon om Lanschool i e-post sendt 15. oktober 2014 og mottok svar 28. oktober Vi legger til grunn at dere ikke har merknader til innholdet i foreløpig kontrollrapport ellers og de øvrige vedtakspunktene. Rapporten gjøres dermed om til endelig rapport og de vedtak som gjelder avvik, og som ikke er lukket, fattes i tråd med varselet. Vestfold fylkeskommune foreslår selv ulike frister for å lukke avvik. Datatilsynet har ikke merknader til deres foreløpige plan for å lukke avvik og legger de angitte tidsfristene til grunn som frister i vedtak om pålegg. Vi har følgende kommentarer til det som fremkommer av deres gjennomgang av pålegg: Pålegg 1 Oversikt over behandlinger Vestfold fylkeskommune erklærer at arbeidet med å få oversikt over behandlinger vil bli Pålegg 2 - Innsyn, informasjon og sletting Vestfold fylkeskommune erklærer at rutiner for innsyn, informasjon, og sletting vil bli Pålegg 3 - Bruk av Lanschool Etter vår vurdering har Vestfold fylkeskommune iverksatt tilfredsstillende tiltak for å endre sin bruk av Lanschool slik at elever som ikke er til stede i klasserommet ikke blir overvåket. Avvikspunkt anses som lukket. Postadresse: Kontoradresse: Telefon: Telefaks: Org.nr: Hjemmeside: Postboks 8177 Dep Tollbugt OSLO

2 Pålegg 4 - Bruk av Websence TRITON Webfilter Avvikspunktet gjelder Vestfold fylkeskommunes bruk av Websence TRITON Webfilter. I etterkant av kontrollen fikk vi tilsendt et eksempel på bruk som ikke er i tråd med et formål om administrasjon av systemet, og vi fattet vedtak om dette. Vestfold fylkeskommune mener at avviket i hovedsak må skyldes misforståelse av deres bruk. Fylkeskommunen erklærer at de kun benytter Websence TRITON Webfilter til å sperre uønsket innhold på nettet og logge hvilke nettsider som blir besøkt. URL-filteret beskytter dem mot virus og hindrer misbruk av båndbredde. For å beskytte mot urettmessig innsyn i loggene, har Vestfold fylkeskommune utarbeidet en ny prosedyre for innsyn i logger i Websence TRITON Webfilter. Dette for å sikre at virksomhetsleder alene ikke kan godkjenne innsyn, men at IKT-sjef også må godkjenne. Etter vår vurdering har Vestfold fylkeskommune iverksatt tilfredsstillende tiltak ved å innføre ny prosedyre for å hindre urettmessig innsyn i loggene. Fylkeskommunen har erklært at bruken av Websence TRITON Webfilter brukes kun å administrere systemet eller til å avdekke/oppklare brudd på sikkerheten i informasjonssystemet som samsvarer med personopplysningsloven. Avvikspunktet anses som lukket. Pålegg 5 - Dekryptering av HTTPS-trafikk Avvikspunktet gjelder Vestfold fylkeskommunes praksis med å dekryptere HTTPS-trafikk via proxyløsning. I etterkant av kontrollen ba vi om en beskrivelse av Websence TRITON Webfilter, og vi fikk da vite at verktøyet dekrypterer HTTPS-trafikk via en proxyløsning. Vi fattet vedtak om at dekryptering ikke skal gjøres på antatt sikre nettsteder med høyt behov for konfidensialitet. Vestfold fylkeskommune mener at avviket må skyldes en misforståelse. Fylkeskommunen opplyser om at Websence TRITON Webfilter kan brukes til dekryptering av HTTPS-trafikk, men at dette ikke blir gjort i Vestfold fylkeskommune. Datatilsynet tar Vestfold fylkeskommunes erklæring om at dekryptering ikke blir gjort, til etterretning. Avvikspunktet anses som lukket. Pålegg 6 - Informasjon om Lanschool og Websence TRITON Webfilter Etter vår vurdering har Vestfold fylkeskommune iverksatt tilfredsstillende tiltak til å gi informasjon om bruk av Websence TRITON Webfilter. Datatilsynet mener at fylkeskommunen ikke gir ut tilstrekkelig informasjon om bruk av Lanschool. Informasjonen som gis ut til elever og foresatte må minimum beskrive hva verktøyet faktisk gjør og når det vil bli brukt. Dokumentet «LanSchool - Slik bruker vi det hos oss», som ble sendt til Datatilsynet 28. oktober 2014, gir god informasjon og bør kunne gis ut til elever og foresatte, sammen med en lenke til veiledningsvideoen på YouTube.com. Informasjonen bør kunne ferdigstilles i løpet av Vi har satt en tidsfrist på ferdigstillelse i vedtakspunktet. 2

3 Pålegg 7 - Sikkerhetsmål og -strategi Vestfold fylkeskommune erklærer at arbeidet med sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi vil bli Pålegg 8 - Risikovurdering Vestfold fylkeskommune erklærer at risikovurderinger vil bli gjennomført i løpet av høsten Tiltak og tidsplan ser rimelig ut. Pålegg 9 - Sikkerhetsrevisjon Vestfold fylkeskommune erklærer at sikkerhetsrevisjon vil bli gjennomført i løpet av Tiltak og tidsplan ser rimelig ut. Pålegg 10 - Sikkerhetstiltak Vestfold fylkeskommune erklærer at arbeidet med sikkerhetstiltak vil bli gjennomført i løpet av høsten Tiltak og tidsplan ser rimelig ut. Pålegg 11 - Databehandleravtaler Vestfold fylkeskommune erklærer at arbeidet med databehandleravtaler vil bli gjennomført i løpet av våren Tiltak og tidsplan ser rimelig ut. Vedtak om pålegg Med hjemmel i personopplysningsloven 46 gir Datatilsynet følgende pålegg: 1. Vestfold fylkeskommune må utarbeide en oversikt over behandlinger av personopplysninger som foretas innenfor fylkeskommunens virksomhet i samsvar med personopplysningsloven 14 og 13, jf. personopplysningsforskriften 2-4. Vi viser til kontrollrapportens pkt Vestfold fylkeskommune må dokumentere rutiner for innsyn, informasjon til den registrerte og sletting i samsvar med personopplysningsloven 14, jf. personopplysningsforskriften 3-1 bokstav d og c. Vi viser til kontrollrapportens pkt Vestfold fylkeskommune må gi informasjon til elevene i forbindelse med aktivering av Lanschool og bruk av Websense TRITON Webfilter, i samsvar med personopplysningsloven 19. Vi viser til kontrollrapportens pkt Frist settes til 1. januar Vestfold fylkeskommune må gjennomgå sikkerhetsmål og -strategi, for å kartlegge om disse er hensiktsmessige og gir tilfredsstillende informasjonssikkerhet, i samsvar med personopplysningsloven 13, jf. personopplysningsforskriften 2-3. Vi viser til kontrollrapportens pkt

4 5. Vestfold fylkeskommune må dokumentere tilfredsstillende informasjonssikkerhet for informasjonssystemet og digitale læringsressurser. Risikovurderinger må gjennomføres, dokumenteres, og gjentas ved endringer som har betydning for informasjonssikkerheten, i samsvar med personopplysningsloven 13, jf. personopplysningsforskriften 2-4 og Vi viser til kontrollrapportens pkt Frist settes til 31. oktober Vestfold fylkeskommune må sørge for gjennomføring og dokumentasjon av sikkerhetsrevisjoner i samsvar med personopplysningsloven 13, jf. personopplysningsforskriften 2-5. Vi viser til kontrollrapportens pkt Frist settes til 31. desember Vestfold fylkeskommune må dokumentere sikkerhetstiltak i samsvar med personopplysningsloven 13, jf. personopplysningsforskriften Vi viser til kontrollrapportens pkt Frist settes til 31. oktober Vestfold fylkeskommune må utarbeide databehandleravtaler med alle leverandører av systemer hvor personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven 14, 15 og 13, jf. personopplysningsforskriften Vi viser til kontrollrapportens pkt Frist settes til 1. mars Frist for gjennomføring av samtlige pålegg er 5. januar Vestfold fylkeskommune må innen nevnte dato bekrefte skriftlig overfor Datatilsynet at påleggene er gjennomført. Med mindre annet er særskilt angitt krever vi ikke ytterligere dokumentasjon på at pålegget er gjennomført. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at Datatilsynet vil kunne foreta en etterkontroll av dette. 4

5 Klageadgang Dere kan klage på dette vedtaket i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Dere må fremsette en eventuell klage overfor Datatilsynet senest 26. november Datatilsynet gjør i den forbindelse oppmerksom på at dere har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven 18. Personvernnemnda er klageorgan, og skal behandle saken dersom Datatilsynet ikke finner grunn til å gjøre om sitt eget vedtak. Med vennlig hilsen Eirin Oda Lauvset seniorrådgiver Martha Eike senioringeniør Kopi: Sandefjord videregående skole, Postboks 2006, 3202 SANDEFJORD Vedlegg: Endelig kontrollrapport 5

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Kripos - Internasjonal seksjon Postboks 8136 Dep 0034 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 2010/00638 10/00525-10/HVE 18. mai 2012 Dato Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Vedtak om pålegg - oversendelse av endelig kontrollrapport for kommune

Vedtak om pålegg - oversendelse av endelig kontrollrapport for kommune Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/858/09/5428 09/00171-8 /ABE 30. juni 2009 Vedtak om pålegg - oversendelse av endelig kontrollrapport for kommune Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Scanstat Norway AS avdeling CATI Sjøfartsgata 14 7725 STEINKJER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00720-6/MHN 29. august 2011 Vedtak - Endelig kontrollrapport for Scanstat i

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00137 Dato for kontroll: 12.03.2014 Foreløpig rapport: 02.07.2014 Endelig rapport: 05.11.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Vestfold fylkeskommune, Sandefjord videregående skole

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011. Sjøsiden v/senterleder Teatergaten 6 3187 HORTEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01070-2/SEV 12. mars 2012 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi Stavanger Taxi Postboks 14 Forus 4064 STAVANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00716-13/SDK 17. oktober 2013 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos NextGenTel AS 27. april 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3. juni 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos NextGenTel AS 27. april 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3. juni 2011. NextGenTel AS Postboks 3 Sandsli 5861 BERGEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00257-7/FUE 2. august 2011 Kontroll hos NextGenTel AS 27042011 - Vedtak Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00933 Dato for kontroll: 30.10.2013 Foreløpig rapport: 20.12.2013 Endelig rapport: 07.08.2014 1 Innledning Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Oslo kommune, Foss videregående skole Sted:

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Smart Club AS v/ Advokatene Kjetil Bull og Bjørn Tore Flaatten Postboks 1173 Sentrum 0107 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00831-9/HVE 21. desember 2011 Vedtak om pålegg

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011. Eniro Norge AS avd Trondheim Postboks 2333 7004 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00721-5/MHN 29. august 2011 Vedtak - endelig kontrollrapport for Eniro Norge AS Det

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 13/00939 Dato for kontroll: 05.11.2013 Foreløpig rapport: 26.02.2014 Endelig rapport: 11.07.2014 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Elverum kommune, Elverum ungdomsskole Sted: Elverum

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00937 Dato for kontroll: 17.10.2013 Foreløpig rapport: 13.01.2014 Endelig rapport: 13.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Randaberg kommune, Harestad skole Sted: Randaberg Utarbeidet

Detaljer

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00864-17/HTE 22. oktober 2013 Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Datatilsynet

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 14/00139 Dato for kontroll: 18.03.2014 Foreløpig rapport: 22.04.2014 Endelig rapport: 14.07.2014 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Kongsberg kommune, Skrim ungdomsskole Sted: Kongsberg

Detaljer

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak Wiersholm Mellbye & Bech advokatfirma AS Att.: Advokat Line Coll Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M1596276/1/126907-001/LCO 09/01240-11 /HSG 19. januar

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Sparebank 1 Markets AS den 17. oktober 2012 og

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Sparebank 1 Markets AS den 17. oktober 2012 og Sparebank 1 Markets AS Postboks 1398 Vika 0114 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 12/00864-9/HTE Dato 8. juli 2013 Kontroll hos Sparebanken 1 Markets - lydopptak - vedtak Det vises

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01433 Dato for kontroll: 26.01.2015 Foreløpig rapport: 02.02.2015 Endelig rapport: 08.04.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Hurtigruten ASA Sted: Tromsø Utarbeidet av: Martha Eike

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 2013/518 13/00093-9/MEP 20. juni 2013

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 2013/518 13/00093-9/MEP 20. juni 2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Norge HF Postboks 6060 9038 TROMSØ Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 2013/518 13/00093-9/MEP 20. juni 2013 Vedtak om pålegg - endelig kontrollrapport-

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Teletopia Gruppen AS Strandveien 8 1366 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01209-23/HTE 20. juni 2012 Kontroll hos Teletopia Gruppen AS 22112011 - varsel om vedtak varsel

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 14/00119 Dato for kontroll: 24.02.2014 Foreløpig rapport: 11.04.2014 Endelig rapport: 07.08.2014 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Norlandiabarnehagene, Myrertoppen barnehage Sted:

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01434 Dato for kontroll: 13.02.2015 Foreløpig rapport: 19.02.2015 Rapportdato: 27.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ving Norge AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Martha Eike Knut

Detaljer

BEST Helse Nordstrand pålegg om avslutning av urettmessig behandling av personopplysninger

BEST Helse Nordstrand pålegg om avslutning av urettmessig behandling av personopplysninger BEST Helse Nordstrand Postboks 104 Bekkelagshøgda 1109 Oslo Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/01093-10/CGN 8. april 2014 BEST Helse Nordstrand pålegg om avslutning av urettmessig

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01426 Dato for kontroll: 27.01.2015 Rapportdato: 07.04.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Troms fylkeskommune Sted: Tromsø Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Martha Eike 1

Detaljer

Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys

Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys Blålys Postboks 70 7201 KYRKSÆTERØRA Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/01053-4/SEV 12. mars 2013 Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys Det vises

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 14/00140 Dato for kontroll: 19.03.2014 Foreløpig rapport: 29.04.2014 Endelig rapport: 08.08.2014 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Akershus fylkeskommune, Skedsmo videregående skole

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00941 Dato for kontroll: 03.12.2013 Foreløpig rapport: 11.03.2014 Endelig rapport: 04.07.2014 1 Innledning Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Bergen kommune, Møhlenpris skole Sted:

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01435 Dato for kontroll: 13.01.2015 Foreløpig rapport: 02.02.2015 Endelig rapport: 06.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: TUI Norway Holding AS Sted: Stabekk Utarbeidet av: Knut

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr Protector Forsikring ASA Postboks 1351 Vika 0113 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00060-8/MHN 24. mai 2012 Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak

Detaljer