Skrevet av Tore Johannessen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skrevet av Tore Johannessen"

Transkript

1 TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen

2 Innhold: VIKTIGHETEN AV TRO... 3 HVA SIER BIBELEN OM TRO?... 3 ØKT TRO?... 4 FORSKJELLIG MÅL AV TRO... 4 TRO OG NÅDE... 5 HVA SOM PÅVIRKER OSS TIL Å TENKE "LOVISK"... 6 HVORDAN JESUS VISTE TRO OG NÅDE... 7 AV TRO TIL TRO... 9 HVORDAN KAN JEG FÅ EN STERKERE TRO? FATALISTISK TRO BE KONKRET Innledning Tro kan være et vanskelig tema å snakke om, det vekker i alle fall mange reaksjoner. Dette kan være årsaken til at det mange ganger har vært liten forkynnelse om tro. Og kanskje har det også vært noe ekstremt forkynnelse om det som har ført til at mange har tatt avstand fra teamet. Bibelen snakker mye om tro derfor tror jeg også at dette er et viktig emne. Jeg ønsker med dette kompendium og hjelpe deg til å få se hva tro er. Kanskje jeg kan være med på å bryte ned noen tankebygninger som du eventuelt har om tro, slik at du kan få større tro, og kan utrette mye. Jak 5:15f 15 Og troens bønn skal hjelpe den syke Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Når det er sagt så lærer jeg stadig å stole mer på Gud, og jeg er så absolutt ikke utlært. Men jeg ser en del prinsipper i Guds ord og det er det jeg ønsker å dele med deg! Tore Alle skriftsteder hentet fra Norsk Bibel 1988 Du kan kopiere opp dette kompendium og gi det videre, men ikke salg av tekst og innhold Tore Johannessen 2

3 Viktigheten av tro Det er mange grunner til at vi ikke har tro og jeg ønsker gjennom det jeg skriver å belyse grunner til vantro og hvorfor så mange reagerer når man nevner ordet tro. Vi kan starte med noen punkter om hva tro er og ikke er: Tro er: Å kjenne Gud. Handle på Guds ord i lydighet. Full visshet om at Gud vil oppfylle de løftene han har gitt til oss, til tross for at vi ikke ser det i det synlige. Utholdenhet, ikke gi seg. Tro er ikke å prester noe. krampaktig prøve å få til noe. en ånd i en lampe som du kan gni på for å få alt hva du ønsker. ikke en følelse. Mer tro får deg ikke til å bli mer elsket av Gud Hva sier Bibelen om tro? Rom 10:17 17 Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord. Uten å "mate seg" med ordet eller få undervisning som ikke er basert på Bibelens sannheter vil vi ikke kunne få større tro Og, skal vi få se tegn, under, helbredelser og så videre trenger vi å tro! Jesus sier selv blant annet: Alt er mulig for den som tror. (Mark 9:23) Alt dere ber om i bønnen, tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere. (Mark 11:24) Og disse tegn skal følge dem som tror. (Mark 16:17) Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min Far. (Joh 14:12) Han sa til dem: For deres vantros skyld! Sannelig sier jeg dere: Om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet: Flytt deg herfra og dit! Og det skal flytte seg. Og ingen ting skal være umulig for dere. (Mat 17:20) Frykt ikke, bare tro (Luk 8:50) Hebreerbrevets forfatter sier også: Heb 11:6. Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. De fleste kristne har ikke så stor problemer med å tro at Gud er til, men når det kommer til at han lønner den som søker ham får mange større problemer. Jeg skal skrive litt om årsaken til dette senere. La oss også se litt nærmere på hva tro egentlig betyr. I vårt norske språk har ordet tro blitt veldig diffust. Vi bruker veldig ofte ordet tro om noe vi ikke er helt sikre på. For eksempel kan vi si Tore Johannessen Viktigheten av tro 3

4 hvis vi er usikker på om det var i dag vi skulle til tannlegen: Jeg tror det var i dag jeg skulle til tannlegen? Bibelens betydning av ordet tro er ikke en svak antagelse, men en full visshet om noe. Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. Heb 11:1 Ordet tro heter på gresk pístos, og har flere betydninger. Ordet står for den tillit en har til noen, men kan også gå på troverdighet og pålitelighet. Det kan også bety lydighet mot Guds bud. (Hentet fra studie bibelen) Tro kan forklares på følgende måte: En gang familien min skulle kjøpe en leilighet hadde de enda ikke lagd den leiligheten vi skulle ha. Vi ble lovet en leilighet, selv om det på det tidspunktet bare var ett stort hull i bakken der leiligheten skulle være. Fordi de som skulle selge det sa og viste oss tegninger på at det ville bli en leilighet der, trodde vi på dem. På samme måte kan vi vite at når Gud har gitt oss et løfte vil han gi oss det, selv om vi ikke ser det i det synlige ennå. Økt tro? Tro er ikke og krampaktig få til ett eller annet, men det er å ha tillit til og være lydig i mot Gud. Den måten vår tro kan øke er gjennom å bli kjent med Guds karakter. Jeg tro årsaken til at mange reagerer når man snakker om tro er fordi de har et galt bilde av hvem Gud er. Mange kristne opplever at når det kommer til tro, for eksempel for å bli helbredet, føler de at Gud krever større tro av dem. Dermed føler de seg fordømt. Det er viktig å se tro i lys av Guds kjærlighet og nåde. For i det hele tatt kunne studere tro (eller andre emner i bibelen for den sakens skyld) er det viktig å se at Gud er en nådens Gud, som ikke er ute etter å slå handa av deg hvis du ikke klarer å oppfylle hans krav. Derfor vil jeg nå vise deg hvordan Gud ser på deg, og på hvilken måte han går frem for å øke din tro. Forskjellig mål av tro Rom 12:3 3 For ved den nåde som er meg gitt, sier jeg til hver og en blant dere, at en ikke skal gjøre seg høyere tanker enn rett er. Men en skal tenke sindig, i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. Vi som kristne har forskjellig mål av tro. Viktig å erkjenne at er på forskjellige tros nivåer og ikke føle seg fordømt fordi man har mindre tro en andre på et annet nivå av tro. Det er dermed ikke sagt at du aldri kan få et større nivå av tro, fordi tro er noe som kan vokse. Det finnes også noe som heter troens gave som Den Hellige Ånd gir deg i gitte situasjoner. Se min undervisning om Den Hellige Ånd for mer informasjon om dette. Tore Johannessen Viktigheten av tro 4

5 Tro og nåde Det er veldig viktig å vite hva nåde betyr, hvis ikke vil du stagnere i din utvikling som kristen. De fleste kristne vet at de er frelst av nåde og de siterer Rom 2:8 flittig, men mange går allikevel rundt med fordømmelse og føler at de burde ha vært en bedre kristen. Gud er nådens Gud hele tiden, ikke bare da du ble frelst. I Luk 15:11-32 forteller Jesus en lignelse om den fortapte sønn. Den fortapte sønn ville ha forskudd på sin del av arven og dra ut i verden og prøve "livet". Han sløser bort alle pengene sine på gale ting (bl.a. i prostitusjon), og den eneste jobben han får til slutt er å mate griser. Da kommer han til seg selv og angret på det han hadde gjort. Han tenker: "Jeg kan jo prøve på og dra tilbake til min fars hus, men han vil nok ikke ha meg som sønn lenger, så jeg får spørre om jeg kan være hans tjener isteden". Han får seg en overraskelse for faren (som er et bilde på Gud) kommer løpende i mot ham og han kaster seg om halsen på ham og holder en fest for ham. Det er jo slik Gud ønsker å gjør med oss også om vi faller og er borte fra ham en periode. Du trenger ikke nødvendigvis være en frafallen, men det kan hende du ikke har tatt deg tid sammen med ham på en stund. Uansett så står Gud der og lengter etter at vi skal komme til ham og at vi skal bli bedre kjent med ham. Noen kristne føler og tenker slik: "Hvis jeg ikke har klart å tro nok eller har hatt ett fall er ikke Gud helt fornøyd med meg lenger." Mange vil videre tenke, og kanskje litt ubevisst: "Hvis jeg prøver å be og lese i Bibelen mer hver dag, blir jeg kanskje mer godtatt og elsket av Gud igjen." Du trenger ikke gjøre masse gjerninger for å bli mer godtatt av Gud for du er hans sønn, ikke en tjener. Men det er nettopp det mange kristne ubevisst identifiserer seg som. Hvis du er preget av å ikke identifisere deg som sønn av Gud, vil du enten reagere som den fortapte sønn eller som den hjemmeværende. Den fortapte sønn lurte på om faren ville godta ham når han hadde gjort så mye galt. Mange kristne sitter åndelig talt i en grisebinge, føler seg fordømt og tror at Gud ikke er helt fornøyd med dem fordi de har hatt et fall har vært sløve eller vært vantro. Hvis vi ser på den hjemme værende sønnen så blir han sur på faren fordi han behandler den fortapte sønn så bra. Han er med andre ord dømmende, og synes han er så mye bedre og fortjener en mye større oppmerksomhet enn broren som hadde gjort så mye galt. Den hjemmeværende sønn identifiserte seg som en tjener. Se hva han sier til faren: 29 Se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du aldri gitt et kje så jeg kunne glede meg med vennene mine. 30 Men da denne sønnen din kom, han som ødslet bort formuen din sammen med skjøger, da slaktet du gjøkalven for ham! 31 Men han sa til ham: Barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt! 32 Men nå skulle vi fryde oss og være glade, fordi denne din bror var død og er blitt levende, var tapt og er funnet. Det er en stor forskjell på å være en sønn og en tjener. Hvis du for eksempel skal ha en bestemt jobb, stilles det visse krav til deg. Hvis du ikke oppfyller de kravene som en arbeidsgiver setter får du ikke den jobben du søker på. Men når du er en sønn trenger du ikke oppfylle forskjellige krav, for det er noe du er født til. Mange av de første kristne trodde fortsatt de måtte trelle og tjene under loven, de identifiserte seg heller ikke som sønner. Før Jesus kom måtte Israels folk trelle og tjene under moseloven for å komme i kontakt med Gud, og det at de var blitt fri fra dette var det vanskelig for dem å forstå. "Ja men dette var jo for jødene som hadde blitt innprentet med moseloven." Vil kanskje noen si, men situasjonen er egentlig ikke så veldig mye annerledes for oss i dag. Tore Johannessen Tro og nåde 5

6 Hva som påvirker oss til å tenke "lovisk" Det første er: Skal du oppnå noe i "denne verden" må du oppfylle forskjellige krav. Det andre er: De fleste religioner bygger på bud og regler som du må holde for å bli godtatt av en hellig Gud eller komme til "himmelen" (få en belønning i ditt neste liv), hvis du ikke holder budene vi du bli straffet. Det tredje er: Vi har alle en natur som kalles kjødet eller det egoistiske "jeg", og denne naturen har en tilbøyelighet til å være lovisk. Det fjerde er: Vi har en fiende som heter djevelen, og han vil gjerne så tvil om din identitet. Da Jesus ble ført ut i ørkenen og ble fristet av djevelen, sa djevelen blant annet: Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra...(matt 4:6). Han kommer gjerne når du har hatt ett fall og sier: Er du virkelig sønn av Gud? Du har jo falt nå igjen, hvis du skal være en sønn av Gud må du være perfekt slik Jesus var og er. Alle disse fire tingene påvirker oss til å tenke på oss selv som tjener, og ikke sønner ovenfor Gud. Derfor er det som Paulus skriver om disse tingene, blant annet i Rom 6:14 og 8:15, like aktuelt i dag. Og der står det: For dere er ikke under loven, men under nåden. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets Ånd som gjør at vi roper: Abba*, Far! *Abba betyr Pappa (min anmerkning) På grunn av det Jesus gjorde kan du med stor frimodighet kalle deg sønn eller datter av Gud! Hvorfor er det så viktig å se dette? Når du vet at du er en sønn av Gud vil det frigjøre deg fra all fordømmelse, det gir deg frimodighet til å bruke de nådegavene du har fått og du blir trygg på at Gud er den han er. De fleste kristne vet dette, men det er ikke alltid de føler det. Det er nok her det største problemet ligger. Følgende sannhet er viktig å huske: Dine følelser forteller deg ikke alltid sannheten, men Guds ord gjør! Tore Johannessen Tro og nåde 6

7 Hvordan Jesus viste tro og nåde La oss se litt nærmere på Guds ord når den snakker om tro. Vi kan se på noen skriftsteder der Jesus irettesetter sine disipler for deres dårlige tro, men samtidig viser nåde. I Matt 8:23-27 leser vi om en gang disiplene og Jesus var ute på sjøen i en båt. Det blåste opp til storm og disiplene ble redde, men Jesus lå og sov. 25 Da gikk disiplene bort til ham og vekket ham og sa: Herre, frels oss! Vi går under! 26 Han svarte: Hvorfor er dere så redde, dere lite troende? Så reiste han seg og truet vindene og sjøen, og det ble blikkstille. Da Jesus gjorde disiplene klar over deres svake tro, snur han seg ikke rundt på siden igjen og fortsetter med å sove, men nei! Han hjelper dem, viser dem nåde. Djevelen vil gjerne ha deg til å tro at når du er vantro vil Gud ikke hjelpe deg, men det er en løgn! En far vil alltid hjelpe sin sønn selv om han ikke alltid fortjener det. Jesus kommer ikke med en dømmende pekefinger og sier du må tro, men det han sier til oss er: "Du har kanskje ikke tro nok nå, men ikke gi opp, for jeg gir deg alltid en ny sjanse og jeg har tro på deg! Bare pass på og lev i min nærhet". Det som gav disiplene stor tro var at de holt seg nær og brukte mye tid sammen med Jesus. Disiplene var så absolutt ingen perfekte super åndelige personer. De tvilte faktisk mange ganger. Vi kan se på flere skriftsteder der vi ser hvordan Jesus irettesetter, men samtidig viser nåde. I Matt 14:25-32 leser vi om en annen gang disiplene var på sjøen i dårlig vær. Denne gangen kom Jesus gående til dem på sjøen. 25 Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. 26 Da disiplene fikk se ham der han gikk på sjøen, ble de slått av skrekk og sa: Det er et spøkelse! Og de skrek av redsel. 27 Men Jesus talte straks til dem og sa: Vær ved godt mot, det er meg. Frykt ikke! 28 Da svarte Peter ham og sa: Herre, er det deg, da byd meg å komme til deg på vannet! 29 Han sa: Kom! Og Peter steg ut av båten og gikk bortover vannet mot Jesus. 30 Men da han så det veldige uværet, ble han redd, og begynte å synke. Da ropte han: Herre, frels meg! Da Peter mister blikket på Jesus fordi han blir mer fokuserer på omstendighetene omkring seg og begynner å synke. Da han ber om hjelp sier ikke Jesus: "Siden du har så liten tro får du klare deg selv, be de andre i båten om å hjelpe deg". Men Jesus hjelper Peter til tross for hans vantro. 31 Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i ham, og han sa til ham: Du lite troende! Hvorfor tvilte du? Jesus forteller Peter her om hvor liten tro han har, men samtidig hjelper han Peter og viser ham nåde. I Mark 9:14-29 leser vi om en annen fortelling der vi ser det samme. Tore Johannessen Hvordan Jesus viste tro og nåde 7

8 17 Mester, jeg har ført til deg min sønn, som er besatt av en stum ånd. 18 Når den tar tak i ham, sliter den i ham, han fråder og skjærer tenner og visner bort. Jeg sa til dine disipler at de skulle drive den ut, men de var ikke i stand til det. 19 Han sa da til dem: Du vantro slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Før ham til meg! 20 De førte gutten til ham, og da han så Jesus, begynte straks ånden å rive og slite i gutten så han falt til jorden, veltet seg og frådet. 21 Og han spurte hans far: Hvor lang tid har det vært slik med ham? Han svarte: Fra barndommen av. 22 Ofte har den kastet ham i ild og i vann for å gjøre ende på ham. Men om du kan gjøre noe, ha medynk med oss og hjelp oss. 23 Jesus sa til ham: Om du kan tro, alt er mulig for den som tror. 24 Straks ropte guttens far: Jeg tror! Hjelp min vantro! Jesus satte denne gutten i frihet og hjalp faren i hans vantro. Da disiplene var alene sammen med Jesus, spurte de: 28 Hvorfor kunne ikke vi drive den ut? 29 Han sa til dem: Dette slag kan ikke bli drevet ut uten ved bønn og faste. I Matt 17:20 er den samme historien fortalt, der referere Matteus vers 29 slik: Fordi dere har så liten tro. (78 overs.) Bønn og faste har faktisk noe med tro og gjøre, for gjennom bønn og faste blir vi bedre kjent med Gud og din tro vil øke når du er i Guds nærvær. Tore Johannessen 8

9 Av tro til tro Troen sitter ikke først og fremst hos oss, men hos Gud. Vi får tro gjennom at vi ser at Gud har tro på oss. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro og til tro. Slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro. (Rom 1:17) Hvis vi ser på historien om Abraham, var han ikke en enorm tros kjempe til å begynne med, som det refereres til i Hebreerbrevet det 11 kapittel, men han var faktisk ganske vantro. En av de gangene Gud kom til Abraham og fortalte det løfte som han hadde lovt ham, er hans reaksjon ganske vantro. 1 Mos 17: 1 Mos 15: 17 Da falt Abraham på sitt ansikt og lo, og han sa i sitt hjerte: Skulle en som er hundre år gammel, få barn? Og Sara, som er nitti år gammel, skulle hun føde? 3 Og Abram sa: Meg har du ikke gitt barn, og se, en som er født i mitt hus, skal arve meg. 4 Da kom Herrens ord til ham, og det lød så: Denne mann skal ikke arve deg, men den som skal utgå av ditt eget liv, han skal arve deg. 5 Han førte ham utenfor og sa: Se nå opp mot himmelen og tell stjernene, hvis du er i stand til å telle dem! Og han sa til ham: Slik skal din ætt bli. Ettersom Gud igjen og igjen kom til Abraham, og minte ham om det løftet han har gitt ham, ble hans vantro vendt til tro. Gud forandrer navnet hans fra Abram til Abraham, og det betyr: Far for en mengde folk. Da Abraham hørte navnet sitt, hørte han denne sannheten: Far for en mengde folk. Gud viste ham noe som enda ikke var til, og han ba Abraham egentlig om å bekjenne noe som ikke var til som om det var til. Denne bekjennelsen var en av årsakene til at Abraham trodde Gud for en sønn. Rom 4: 17 Til far for mange folkeslag har jeg satt deg. Han er vår far i Guds øyne - den Gud som han trodde på, han som gjør de døde levende og kaller på det som ikke er til, som om det var til. 18 Mot håp trodde han med håp, for at han skulle bli mange folks far, etter det som var sagt: Slik skal din ætt bli. 19 Uten å bli svak i troen tenkte han på sitt eget legeme, som alt var utlevd - han var jo snart hundre år - og på at Saras morsliv var utdødd. 20 Men på Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men han ble sterk i sin tro, idet han gav Gud ære. 21 Han var fullt viss på at det Gud hadde lovt, det var han og mektig til å gjøre. Når vi får se Guds tro og hans mektige løfter til oss, vil det bli fra hans tro til min tro slik at jeg kan vandre ved tro. Tore Johannessen Av tro til tro 9

10 Hvordan kan jeg få en sterkere tro? Som vi leste i verset ovenfor, ble Abraham sterk i sin tro ved at han gav Gud æren. Han bekjente Guds løfte, selv om det normalt sett var umulig for Abraham og Sara og få en sønn i det naturlige. Det er faktisk veldig viktig hva du sier og bekjenner, for det du bekjenner er med på å påvirker det du tror i positiv eller negativ retning. Hvis du for eksempel tenker om deg selv at du er en person som aldri vil lykkes i noen ting, kan det lett også bli en virkelighet. I Ords 23:7 står det: For som han tenker i sin sjel, slik er han. Gud har gitt oss mange fantastiske løfter i Bibelen, som tar av seg alle de behov vi måtte ha. Pågående tro. Det er viktig at du holder fast ved disse løftene. Når du begynner å bekjenne Guds ord isteden for å fokusere på dine negative erfaringer, omstendigheter og følelser vil din tro øke. Din tro vil også øke når du ikke gir deg selv om omstendighetene ser håpløse ut. I Luk 18: 1-8 leser vi om en lignelse Jesus fortalte, som handler om en enke og en urettferdig dommer. 1 Han sa en lignelse til dem om at de alltid skulle be og ikke bli trette: 2 Det var en dommer i en by, som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. 3 Og det var en enke der i byen. Hun kom gang på gang til ham og sa: Hjelp meg til å få rett over min motstander! 4 Lenge ville han ikke, men til sist sa han til seg selv: Om jeg verken frykter Gud eller tar hensyn til noe menneske, 5 så vil jeg likevel hjelpe denne enken til å få rett, fordi hun bryr meg slik. Ellers kommer hun vel til slutt og slår til meg. 6 Og Herren sa: Hør hva den urettferdige dommer sier! 7 Men skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Erhan sen når det gjelder dem? 8 Jeg sier dere: Han skal skynde seg å hjelpe dem til sin rett! Det som først og fremst fører til vantro er dårlig erfaring, hvis du har bedt om noe og det ikke skjer, vil du huske dette til neste gang du ber om noe. Det kan være flere årsaker til at vi ikke får bønnesvar, men den største årsaken er at vi ikke er utholdende. Jesus sier også videre i vers 8: Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden? Den troen Jesus sikter til her er ikke den troen som vi må ha for å bli frelst. Med andre ord snakker ikke Jesus om de troende, men en slik pågående tro som denne kvinnen hadde. Grunnen til at vi ofte gir oss så lett er at vi føler at vi har liten tro, men tro er ikke en følelse. Tore Johannessen Hvordan kan jeg få en sterkere tro? 10

11 Fatalistisk tro En annen ting som hindrer troen er å ha en slags fatalistisk tro på Gud. Det er å ha en tro på at alt som skjer er Guds vilje. Hvis det er en som er syk og ikke blir helbredet er det Guds vilje, eller hvis det er noe som hindrer dem i å gjøre noe er dette også Guds vilje. Jeg kan ikke svare på hvorfor ikke alle blir helbredet, og det kan være mange årsaker til en sykdom, men jeg tror ikke på at alt som skjer er det en mening med, for det ville frata oss vår frie vilje. Grunnen til at mange tror at alt som skjer er Guds vilje er at de ofte føler seg fordømt og at Gud stiller krav til dem. Dette fratar også ansvaret ved å be og være utholdene. Jeg tror nettopp at dette er nøkkelen til å se gjennombrudd, men om vi ikke skulle være utholdene i bønn er Gud like glad i oss for det. Be konkret For å få en sterkere tro er det viktig å ha konkrete mål å be i mot. Hvis vi ikke har mål blir vi veldig vaklende. I Jakob 1:6-7 står det: Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren. Uten åpenbaring (visjon. eng. overs.) blir folket tøylesløst(kommer folk på villspor. 78 overs.). Ord 29:18 Når en arkitekt skal bygge et hus gir han arbeiderne konkrete mål å jobbe etter. Hvis for eksempel en menighet skal ha vekst og fremgang, må de ha en visjon, et mål å jobbe etter. Derfor er det viktig at hele menigheten søker Gud om visjon for menigheten og ønsker å jobbe mot den. Hvis de som bygger et hus ikke samarbeider, eller hadde sine egne mål å jobbe etter vil det bli kaos og ingen ting ville bli gjort. Når en menighet opplever det slik vil troen på vekst å framgang forsvinne. De som bygger et hus har hele tiden det usynlige for øye, de bygger for å gjøre noe som er usynlig synlig. De fokuserer hele tiden på det målet de har. Hvis de mister det vil de ikke oppnå noen resultater. De som bygger ser veldig ofte på tegningen de har, for å hele tiden vite hva de skal gjøre. De ser også hele tiden på hvordan det kommer til å bli, ikke på hvordan det har vært, men de er også klar over hvilket stadie de befinner seg på nå. Nå har jeg tatt menighets vekst som eksempel, men de samme prinsippene gjelder om du skal ha fremgang i ditt personlige kristenliv eller andre ting som du ønsker skal bli en virkelighet. Da Abraham begynte å se på Guds løfter, den "tegningen" som Gud hadde vist ham ved at han begynte å telle stjerner (1Mos 15:5), begynte hans tro og vokse. Når hans tro begynte å vokse gjorde han en viktig ting: Han begynte å handle på troen. Da Peter gikk på vannet(matt 14:29), satte han Guds ord ut i handling. Jeg skrev før i dette kompendium at det å ha en bekjennelse er viktig, og det er det, men det er handling som setter troen i bevegelse slik at de løftene du har fått blir en virkelighet. Hadde arkitekten for det huset han hadde tegnet hele tiden bare fortalt hvordan huset skal bli og ikke satt arbeiderne i gang, ville han aldri sett huset i virkeligheten. Bekjennelsen skaper tro på visjonen, handling oppfyller den. Tore Johannessen Hvordan kan jeg få en sterkere tro? 11

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Vi trenger en åpenbaring av Guds kjærlighet!

Vi trenger en åpenbaring av Guds kjærlighet! Vi trenger en åpenbaring av Guds kjærlighet! Skrivefeil i dette dokument kan forekomme. Hvis du skulle ønske å hjelpe meg til å rette den, gi meg beskjed på tore@btww.net Det er mange som er veldig opptatt

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Bestem selv hva som er god og ondt.

Bestem selv hva som er god og ondt. Bestem selv hva som er god og ondt. Den fristelsen som ble presentert for menneskeheten helt fra tidenes morgen er: Du kan selv bestemme hva som er rett og galt, godt og ondt. 1Mos 3:1-5 1 Slangen var

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Fridd ut fra mørkets makt

Fridd ut fra mørkets makt Fridd ut fra mørkets makt Denne undervisningen er hentet fra to forskjellige serier jeg har på nettet: Dr Jekyll og herr Hyde kristen og Helbredelse for ånd sjel og legemet, som du finner på www.bibelundervisning.com.

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Tenk over hva du tenker!

Tenk over hva du tenker! Tenk over hva Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du vil hjelpe med å rette det kan du skrive meg en e-post på tore@bibelundervisning.com Er det likegyldig hva du tenker? Hvis du tror vi stammer

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn Salem Ung 4. mai 2013 Bønn og forbønn Bønn og Forbønn Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Skrivefeil i dette dokument kan forekomme. Hvis du skulle ønske å hjelpe meg til å rette den, gi meg beskjed på tore@btww.net

Skrivefeil i dette dokument kan forekomme. Hvis du skulle ønske å hjelpe meg til å rette den, gi meg beskjed på tore@btww.net Ikke mist frimodigheten Skrivefeil i dette dokument kan forekomme. Hvis du skulle ønske å hjelpe meg til å rette den, gi meg beskjed på tore@btww.net Føler du ofte at dine bønner ikke blir besvart, eller

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Bestem selv hva som er god og ondt.

Bestem selv hva som er god og ondt. Bestem selv hva som er god og ondt. Den fristelsen som ble presentert for menneskeheten helt fra tidenes morgen er: Du kan selv bestemme hva som er rett og galt, godt og ondt. 1Mos 3:1-5 1 Slangen var

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Det er sikket en del som sitter med en del spørsmål om faste. Jeg vil prøve i denne undervisningen å gi svar på en del spørsmål.

Det er sikket en del som sitter med en del spørsmål om faste. Jeg vil prøve i denne undervisningen å gi svar på en del spørsmål. Hva er faste? Hva handler faste om? Får fasten Gud til å gjøre noe? Behager vi Gud mer når vi faster? Blir vi mer hellige av det? Kommer Gud nærmere når vi faster? Det er sikket en del som sitter med en

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

GUDS JOMFRUFØDTE SØNN.

GUDS JOMFRUFØDTE SØNN. JESU LIV OG VANDRING. OG SE DU SKAL BLI FRUKTSOMMELIG OG FØDE EN SØNN OG DU SKAL KALLE HAM JESUS. Luk.1/31 FOR HAN SKAL FRELSE SITT FOLK FRA DERES SYNDER. Matt.1/21. Denne beskjeden fikk Maria fra engelen

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Håp. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO August 2011

Håp. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO August 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO August 2011 Håp Kjære deg som går med TO SKO! Det er alt august og ferien er over for mange. Skolebarna og studentene begynner å innstille seg på et nytt skoleår/studieår,

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

1. Johannesbrev Kapitel 3.

1. Johannesbrev Kapitel 3. Side 11. Dette ene budet omfatter troen på Kristus og kjærligheten til hverandre, som J.R.W. Stott sier i Tyndalekommentaren. Troen og dens frukt fører oss så inn i et varig samliv med Gud, v. 24. Det

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Se på Jesus! Viktig å ha rett fokus! Tiden går, årene går... du ber og venter på Guds under i ekteskapet. Det er ikke alltid like lett å være tålmodig i

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

Parasha 3 Brit hadashah

Parasha 3 Brit hadashah Parasha 3 Brit hadashah Apostlenes gjerninger Kapittel 7 Romerbrevet Kapittel 3 Romerbrevet Kapittel 4 Romerbrevet Kapittel 5 Galaterbrevet Kapittel 3 Galaterbrevet Kapittel 5 Kolosserbrevet Kapittel 2

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

De tre store fristelser

De tre store fristelser De tre store fristelser Av synder som djevelen frister oss med er det spesielt tre som han ønsker å få oss til å falle i. Det er missbruk av penger, sex/nytelser (som for eksempel alkohol) og makt. I seg

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer