Skrevet av Tore Johannessen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skrevet av Tore Johannessen"

Transkript

1 TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen

2 Innhold: VIKTIGHETEN AV TRO... 3 HVA SIER BIBELEN OM TRO?... 3 ØKT TRO?... 4 FORSKJELLIG MÅL AV TRO... 4 TRO OG NÅDE... 5 HVA SOM PÅVIRKER OSS TIL Å TENKE "LOVISK"... 6 HVORDAN JESUS VISTE TRO OG NÅDE... 7 AV TRO TIL TRO... 9 HVORDAN KAN JEG FÅ EN STERKERE TRO? FATALISTISK TRO BE KONKRET Innledning Tro kan være et vanskelig tema å snakke om, det vekker i alle fall mange reaksjoner. Dette kan være årsaken til at det mange ganger har vært liten forkynnelse om tro. Og kanskje har det også vært noe ekstremt forkynnelse om det som har ført til at mange har tatt avstand fra teamet. Bibelen snakker mye om tro derfor tror jeg også at dette er et viktig emne. Jeg ønsker med dette kompendium og hjelpe deg til å få se hva tro er. Kanskje jeg kan være med på å bryte ned noen tankebygninger som du eventuelt har om tro, slik at du kan få større tro, og kan utrette mye. Jak 5:15f 15 Og troens bønn skal hjelpe den syke Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Når det er sagt så lærer jeg stadig å stole mer på Gud, og jeg er så absolutt ikke utlært. Men jeg ser en del prinsipper i Guds ord og det er det jeg ønsker å dele med deg! Tore Alle skriftsteder hentet fra Norsk Bibel 1988 Du kan kopiere opp dette kompendium og gi det videre, men ikke salg av tekst og innhold Tore Johannessen 2

3 Viktigheten av tro Det er mange grunner til at vi ikke har tro og jeg ønsker gjennom det jeg skriver å belyse grunner til vantro og hvorfor så mange reagerer når man nevner ordet tro. Vi kan starte med noen punkter om hva tro er og ikke er: Tro er: Å kjenne Gud. Handle på Guds ord i lydighet. Full visshet om at Gud vil oppfylle de løftene han har gitt til oss, til tross for at vi ikke ser det i det synlige. Utholdenhet, ikke gi seg. Tro er ikke å prester noe. krampaktig prøve å få til noe. en ånd i en lampe som du kan gni på for å få alt hva du ønsker. ikke en følelse. Mer tro får deg ikke til å bli mer elsket av Gud Hva sier Bibelen om tro? Rom 10:17 17 Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord. Uten å "mate seg" med ordet eller få undervisning som ikke er basert på Bibelens sannheter vil vi ikke kunne få større tro Og, skal vi få se tegn, under, helbredelser og så videre trenger vi å tro! Jesus sier selv blant annet: Alt er mulig for den som tror. (Mark 9:23) Alt dere ber om i bønnen, tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere. (Mark 11:24) Og disse tegn skal følge dem som tror. (Mark 16:17) Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min Far. (Joh 14:12) Han sa til dem: For deres vantros skyld! Sannelig sier jeg dere: Om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet: Flytt deg herfra og dit! Og det skal flytte seg. Og ingen ting skal være umulig for dere. (Mat 17:20) Frykt ikke, bare tro (Luk 8:50) Hebreerbrevets forfatter sier også: Heb 11:6. Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. De fleste kristne har ikke så stor problemer med å tro at Gud er til, men når det kommer til at han lønner den som søker ham får mange større problemer. Jeg skal skrive litt om årsaken til dette senere. La oss også se litt nærmere på hva tro egentlig betyr. I vårt norske språk har ordet tro blitt veldig diffust. Vi bruker veldig ofte ordet tro om noe vi ikke er helt sikre på. For eksempel kan vi si Tore Johannessen Viktigheten av tro 3

4 hvis vi er usikker på om det var i dag vi skulle til tannlegen: Jeg tror det var i dag jeg skulle til tannlegen? Bibelens betydning av ordet tro er ikke en svak antagelse, men en full visshet om noe. Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. Heb 11:1 Ordet tro heter på gresk pístos, og har flere betydninger. Ordet står for den tillit en har til noen, men kan også gå på troverdighet og pålitelighet. Det kan også bety lydighet mot Guds bud. (Hentet fra studie bibelen) Tro kan forklares på følgende måte: En gang familien min skulle kjøpe en leilighet hadde de enda ikke lagd den leiligheten vi skulle ha. Vi ble lovet en leilighet, selv om det på det tidspunktet bare var ett stort hull i bakken der leiligheten skulle være. Fordi de som skulle selge det sa og viste oss tegninger på at det ville bli en leilighet der, trodde vi på dem. På samme måte kan vi vite at når Gud har gitt oss et løfte vil han gi oss det, selv om vi ikke ser det i det synlige ennå. Økt tro? Tro er ikke og krampaktig få til ett eller annet, men det er å ha tillit til og være lydig i mot Gud. Den måten vår tro kan øke er gjennom å bli kjent med Guds karakter. Jeg tro årsaken til at mange reagerer når man snakker om tro er fordi de har et galt bilde av hvem Gud er. Mange kristne opplever at når det kommer til tro, for eksempel for å bli helbredet, føler de at Gud krever større tro av dem. Dermed føler de seg fordømt. Det er viktig å se tro i lys av Guds kjærlighet og nåde. For i det hele tatt kunne studere tro (eller andre emner i bibelen for den sakens skyld) er det viktig å se at Gud er en nådens Gud, som ikke er ute etter å slå handa av deg hvis du ikke klarer å oppfylle hans krav. Derfor vil jeg nå vise deg hvordan Gud ser på deg, og på hvilken måte han går frem for å øke din tro. Forskjellig mål av tro Rom 12:3 3 For ved den nåde som er meg gitt, sier jeg til hver og en blant dere, at en ikke skal gjøre seg høyere tanker enn rett er. Men en skal tenke sindig, i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. Vi som kristne har forskjellig mål av tro. Viktig å erkjenne at er på forskjellige tros nivåer og ikke føle seg fordømt fordi man har mindre tro en andre på et annet nivå av tro. Det er dermed ikke sagt at du aldri kan få et større nivå av tro, fordi tro er noe som kan vokse. Det finnes også noe som heter troens gave som Den Hellige Ånd gir deg i gitte situasjoner. Se min undervisning om Den Hellige Ånd for mer informasjon om dette. Tore Johannessen Viktigheten av tro 4

5 Tro og nåde Det er veldig viktig å vite hva nåde betyr, hvis ikke vil du stagnere i din utvikling som kristen. De fleste kristne vet at de er frelst av nåde og de siterer Rom 2:8 flittig, men mange går allikevel rundt med fordømmelse og føler at de burde ha vært en bedre kristen. Gud er nådens Gud hele tiden, ikke bare da du ble frelst. I Luk 15:11-32 forteller Jesus en lignelse om den fortapte sønn. Den fortapte sønn ville ha forskudd på sin del av arven og dra ut i verden og prøve "livet". Han sløser bort alle pengene sine på gale ting (bl.a. i prostitusjon), og den eneste jobben han får til slutt er å mate griser. Da kommer han til seg selv og angret på det han hadde gjort. Han tenker: "Jeg kan jo prøve på og dra tilbake til min fars hus, men han vil nok ikke ha meg som sønn lenger, så jeg får spørre om jeg kan være hans tjener isteden". Han får seg en overraskelse for faren (som er et bilde på Gud) kommer løpende i mot ham og han kaster seg om halsen på ham og holder en fest for ham. Det er jo slik Gud ønsker å gjør med oss også om vi faller og er borte fra ham en periode. Du trenger ikke nødvendigvis være en frafallen, men det kan hende du ikke har tatt deg tid sammen med ham på en stund. Uansett så står Gud der og lengter etter at vi skal komme til ham og at vi skal bli bedre kjent med ham. Noen kristne føler og tenker slik: "Hvis jeg ikke har klart å tro nok eller har hatt ett fall er ikke Gud helt fornøyd med meg lenger." Mange vil videre tenke, og kanskje litt ubevisst: "Hvis jeg prøver å be og lese i Bibelen mer hver dag, blir jeg kanskje mer godtatt og elsket av Gud igjen." Du trenger ikke gjøre masse gjerninger for å bli mer godtatt av Gud for du er hans sønn, ikke en tjener. Men det er nettopp det mange kristne ubevisst identifiserer seg som. Hvis du er preget av å ikke identifisere deg som sønn av Gud, vil du enten reagere som den fortapte sønn eller som den hjemmeværende. Den fortapte sønn lurte på om faren ville godta ham når han hadde gjort så mye galt. Mange kristne sitter åndelig talt i en grisebinge, føler seg fordømt og tror at Gud ikke er helt fornøyd med dem fordi de har hatt et fall har vært sløve eller vært vantro. Hvis vi ser på den hjemme værende sønnen så blir han sur på faren fordi han behandler den fortapte sønn så bra. Han er med andre ord dømmende, og synes han er så mye bedre og fortjener en mye større oppmerksomhet enn broren som hadde gjort så mye galt. Den hjemmeværende sønn identifiserte seg som en tjener. Se hva han sier til faren: 29 Se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du aldri gitt et kje så jeg kunne glede meg med vennene mine. 30 Men da denne sønnen din kom, han som ødslet bort formuen din sammen med skjøger, da slaktet du gjøkalven for ham! 31 Men han sa til ham: Barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt! 32 Men nå skulle vi fryde oss og være glade, fordi denne din bror var død og er blitt levende, var tapt og er funnet. Det er en stor forskjell på å være en sønn og en tjener. Hvis du for eksempel skal ha en bestemt jobb, stilles det visse krav til deg. Hvis du ikke oppfyller de kravene som en arbeidsgiver setter får du ikke den jobben du søker på. Men når du er en sønn trenger du ikke oppfylle forskjellige krav, for det er noe du er født til. Mange av de første kristne trodde fortsatt de måtte trelle og tjene under loven, de identifiserte seg heller ikke som sønner. Før Jesus kom måtte Israels folk trelle og tjene under moseloven for å komme i kontakt med Gud, og det at de var blitt fri fra dette var det vanskelig for dem å forstå. "Ja men dette var jo for jødene som hadde blitt innprentet med moseloven." Vil kanskje noen si, men situasjonen er egentlig ikke så veldig mye annerledes for oss i dag. Tore Johannessen Tro og nåde 5

6 Hva som påvirker oss til å tenke "lovisk" Det første er: Skal du oppnå noe i "denne verden" må du oppfylle forskjellige krav. Det andre er: De fleste religioner bygger på bud og regler som du må holde for å bli godtatt av en hellig Gud eller komme til "himmelen" (få en belønning i ditt neste liv), hvis du ikke holder budene vi du bli straffet. Det tredje er: Vi har alle en natur som kalles kjødet eller det egoistiske "jeg", og denne naturen har en tilbøyelighet til å være lovisk. Det fjerde er: Vi har en fiende som heter djevelen, og han vil gjerne så tvil om din identitet. Da Jesus ble ført ut i ørkenen og ble fristet av djevelen, sa djevelen blant annet: Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra...(matt 4:6). Han kommer gjerne når du har hatt ett fall og sier: Er du virkelig sønn av Gud? Du har jo falt nå igjen, hvis du skal være en sønn av Gud må du være perfekt slik Jesus var og er. Alle disse fire tingene påvirker oss til å tenke på oss selv som tjener, og ikke sønner ovenfor Gud. Derfor er det som Paulus skriver om disse tingene, blant annet i Rom 6:14 og 8:15, like aktuelt i dag. Og der står det: For dere er ikke under loven, men under nåden. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets Ånd som gjør at vi roper: Abba*, Far! *Abba betyr Pappa (min anmerkning) På grunn av det Jesus gjorde kan du med stor frimodighet kalle deg sønn eller datter av Gud! Hvorfor er det så viktig å se dette? Når du vet at du er en sønn av Gud vil det frigjøre deg fra all fordømmelse, det gir deg frimodighet til å bruke de nådegavene du har fått og du blir trygg på at Gud er den han er. De fleste kristne vet dette, men det er ikke alltid de føler det. Det er nok her det største problemet ligger. Følgende sannhet er viktig å huske: Dine følelser forteller deg ikke alltid sannheten, men Guds ord gjør! Tore Johannessen Tro og nåde 6

7 Hvordan Jesus viste tro og nåde La oss se litt nærmere på Guds ord når den snakker om tro. Vi kan se på noen skriftsteder der Jesus irettesetter sine disipler for deres dårlige tro, men samtidig viser nåde. I Matt 8:23-27 leser vi om en gang disiplene og Jesus var ute på sjøen i en båt. Det blåste opp til storm og disiplene ble redde, men Jesus lå og sov. 25 Da gikk disiplene bort til ham og vekket ham og sa: Herre, frels oss! Vi går under! 26 Han svarte: Hvorfor er dere så redde, dere lite troende? Så reiste han seg og truet vindene og sjøen, og det ble blikkstille. Da Jesus gjorde disiplene klar over deres svake tro, snur han seg ikke rundt på siden igjen og fortsetter med å sove, men nei! Han hjelper dem, viser dem nåde. Djevelen vil gjerne ha deg til å tro at når du er vantro vil Gud ikke hjelpe deg, men det er en løgn! En far vil alltid hjelpe sin sønn selv om han ikke alltid fortjener det. Jesus kommer ikke med en dømmende pekefinger og sier du må tro, men det han sier til oss er: "Du har kanskje ikke tro nok nå, men ikke gi opp, for jeg gir deg alltid en ny sjanse og jeg har tro på deg! Bare pass på og lev i min nærhet". Det som gav disiplene stor tro var at de holt seg nær og brukte mye tid sammen med Jesus. Disiplene var så absolutt ingen perfekte super åndelige personer. De tvilte faktisk mange ganger. Vi kan se på flere skriftsteder der vi ser hvordan Jesus irettesetter, men samtidig viser nåde. I Matt 14:25-32 leser vi om en annen gang disiplene var på sjøen i dårlig vær. Denne gangen kom Jesus gående til dem på sjøen. 25 Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. 26 Da disiplene fikk se ham der han gikk på sjøen, ble de slått av skrekk og sa: Det er et spøkelse! Og de skrek av redsel. 27 Men Jesus talte straks til dem og sa: Vær ved godt mot, det er meg. Frykt ikke! 28 Da svarte Peter ham og sa: Herre, er det deg, da byd meg å komme til deg på vannet! 29 Han sa: Kom! Og Peter steg ut av båten og gikk bortover vannet mot Jesus. 30 Men da han så det veldige uværet, ble han redd, og begynte å synke. Da ropte han: Herre, frels meg! Da Peter mister blikket på Jesus fordi han blir mer fokuserer på omstendighetene omkring seg og begynner å synke. Da han ber om hjelp sier ikke Jesus: "Siden du har så liten tro får du klare deg selv, be de andre i båten om å hjelpe deg". Men Jesus hjelper Peter til tross for hans vantro. 31 Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i ham, og han sa til ham: Du lite troende! Hvorfor tvilte du? Jesus forteller Peter her om hvor liten tro han har, men samtidig hjelper han Peter og viser ham nåde. I Mark 9:14-29 leser vi om en annen fortelling der vi ser det samme. Tore Johannessen Hvordan Jesus viste tro og nåde 7

8 17 Mester, jeg har ført til deg min sønn, som er besatt av en stum ånd. 18 Når den tar tak i ham, sliter den i ham, han fråder og skjærer tenner og visner bort. Jeg sa til dine disipler at de skulle drive den ut, men de var ikke i stand til det. 19 Han sa da til dem: Du vantro slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Før ham til meg! 20 De førte gutten til ham, og da han så Jesus, begynte straks ånden å rive og slite i gutten så han falt til jorden, veltet seg og frådet. 21 Og han spurte hans far: Hvor lang tid har det vært slik med ham? Han svarte: Fra barndommen av. 22 Ofte har den kastet ham i ild og i vann for å gjøre ende på ham. Men om du kan gjøre noe, ha medynk med oss og hjelp oss. 23 Jesus sa til ham: Om du kan tro, alt er mulig for den som tror. 24 Straks ropte guttens far: Jeg tror! Hjelp min vantro! Jesus satte denne gutten i frihet og hjalp faren i hans vantro. Da disiplene var alene sammen med Jesus, spurte de: 28 Hvorfor kunne ikke vi drive den ut? 29 Han sa til dem: Dette slag kan ikke bli drevet ut uten ved bønn og faste. I Matt 17:20 er den samme historien fortalt, der referere Matteus vers 29 slik: Fordi dere har så liten tro. (78 overs.) Bønn og faste har faktisk noe med tro og gjøre, for gjennom bønn og faste blir vi bedre kjent med Gud og din tro vil øke når du er i Guds nærvær. Tore Johannessen 8

9 Av tro til tro Troen sitter ikke først og fremst hos oss, men hos Gud. Vi får tro gjennom at vi ser at Gud har tro på oss. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro og til tro. Slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro. (Rom 1:17) Hvis vi ser på historien om Abraham, var han ikke en enorm tros kjempe til å begynne med, som det refereres til i Hebreerbrevet det 11 kapittel, men han var faktisk ganske vantro. En av de gangene Gud kom til Abraham og fortalte det løfte som han hadde lovt ham, er hans reaksjon ganske vantro. 1 Mos 17: 1 Mos 15: 17 Da falt Abraham på sitt ansikt og lo, og han sa i sitt hjerte: Skulle en som er hundre år gammel, få barn? Og Sara, som er nitti år gammel, skulle hun føde? 3 Og Abram sa: Meg har du ikke gitt barn, og se, en som er født i mitt hus, skal arve meg. 4 Da kom Herrens ord til ham, og det lød så: Denne mann skal ikke arve deg, men den som skal utgå av ditt eget liv, han skal arve deg. 5 Han førte ham utenfor og sa: Se nå opp mot himmelen og tell stjernene, hvis du er i stand til å telle dem! Og han sa til ham: Slik skal din ætt bli. Ettersom Gud igjen og igjen kom til Abraham, og minte ham om det løftet han har gitt ham, ble hans vantro vendt til tro. Gud forandrer navnet hans fra Abram til Abraham, og det betyr: Far for en mengde folk. Da Abraham hørte navnet sitt, hørte han denne sannheten: Far for en mengde folk. Gud viste ham noe som enda ikke var til, og han ba Abraham egentlig om å bekjenne noe som ikke var til som om det var til. Denne bekjennelsen var en av årsakene til at Abraham trodde Gud for en sønn. Rom 4: 17 Til far for mange folkeslag har jeg satt deg. Han er vår far i Guds øyne - den Gud som han trodde på, han som gjør de døde levende og kaller på det som ikke er til, som om det var til. 18 Mot håp trodde han med håp, for at han skulle bli mange folks far, etter det som var sagt: Slik skal din ætt bli. 19 Uten å bli svak i troen tenkte han på sitt eget legeme, som alt var utlevd - han var jo snart hundre år - og på at Saras morsliv var utdødd. 20 Men på Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men han ble sterk i sin tro, idet han gav Gud ære. 21 Han var fullt viss på at det Gud hadde lovt, det var han og mektig til å gjøre. Når vi får se Guds tro og hans mektige løfter til oss, vil det bli fra hans tro til min tro slik at jeg kan vandre ved tro. Tore Johannessen Av tro til tro 9

10 Hvordan kan jeg få en sterkere tro? Som vi leste i verset ovenfor, ble Abraham sterk i sin tro ved at han gav Gud æren. Han bekjente Guds løfte, selv om det normalt sett var umulig for Abraham og Sara og få en sønn i det naturlige. Det er faktisk veldig viktig hva du sier og bekjenner, for det du bekjenner er med på å påvirker det du tror i positiv eller negativ retning. Hvis du for eksempel tenker om deg selv at du er en person som aldri vil lykkes i noen ting, kan det lett også bli en virkelighet. I Ords 23:7 står det: For som han tenker i sin sjel, slik er han. Gud har gitt oss mange fantastiske løfter i Bibelen, som tar av seg alle de behov vi måtte ha. Pågående tro. Det er viktig at du holder fast ved disse løftene. Når du begynner å bekjenne Guds ord isteden for å fokusere på dine negative erfaringer, omstendigheter og følelser vil din tro øke. Din tro vil også øke når du ikke gir deg selv om omstendighetene ser håpløse ut. I Luk 18: 1-8 leser vi om en lignelse Jesus fortalte, som handler om en enke og en urettferdig dommer. 1 Han sa en lignelse til dem om at de alltid skulle be og ikke bli trette: 2 Det var en dommer i en by, som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. 3 Og det var en enke der i byen. Hun kom gang på gang til ham og sa: Hjelp meg til å få rett over min motstander! 4 Lenge ville han ikke, men til sist sa han til seg selv: Om jeg verken frykter Gud eller tar hensyn til noe menneske, 5 så vil jeg likevel hjelpe denne enken til å få rett, fordi hun bryr meg slik. Ellers kommer hun vel til slutt og slår til meg. 6 Og Herren sa: Hør hva den urettferdige dommer sier! 7 Men skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Erhan sen når det gjelder dem? 8 Jeg sier dere: Han skal skynde seg å hjelpe dem til sin rett! Det som først og fremst fører til vantro er dårlig erfaring, hvis du har bedt om noe og det ikke skjer, vil du huske dette til neste gang du ber om noe. Det kan være flere årsaker til at vi ikke får bønnesvar, men den største årsaken er at vi ikke er utholdende. Jesus sier også videre i vers 8: Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden? Den troen Jesus sikter til her er ikke den troen som vi må ha for å bli frelst. Med andre ord snakker ikke Jesus om de troende, men en slik pågående tro som denne kvinnen hadde. Grunnen til at vi ofte gir oss så lett er at vi føler at vi har liten tro, men tro er ikke en følelse. Tore Johannessen Hvordan kan jeg få en sterkere tro? 10

11 Fatalistisk tro En annen ting som hindrer troen er å ha en slags fatalistisk tro på Gud. Det er å ha en tro på at alt som skjer er Guds vilje. Hvis det er en som er syk og ikke blir helbredet er det Guds vilje, eller hvis det er noe som hindrer dem i å gjøre noe er dette også Guds vilje. Jeg kan ikke svare på hvorfor ikke alle blir helbredet, og det kan være mange årsaker til en sykdom, men jeg tror ikke på at alt som skjer er det en mening med, for det ville frata oss vår frie vilje. Grunnen til at mange tror at alt som skjer er Guds vilje er at de ofte føler seg fordømt og at Gud stiller krav til dem. Dette fratar også ansvaret ved å be og være utholdene. Jeg tror nettopp at dette er nøkkelen til å se gjennombrudd, men om vi ikke skulle være utholdene i bønn er Gud like glad i oss for det. Be konkret For å få en sterkere tro er det viktig å ha konkrete mål å be i mot. Hvis vi ikke har mål blir vi veldig vaklende. I Jakob 1:6-7 står det: Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren. Uten åpenbaring (visjon. eng. overs.) blir folket tøylesløst(kommer folk på villspor. 78 overs.). Ord 29:18 Når en arkitekt skal bygge et hus gir han arbeiderne konkrete mål å jobbe etter. Hvis for eksempel en menighet skal ha vekst og fremgang, må de ha en visjon, et mål å jobbe etter. Derfor er det viktig at hele menigheten søker Gud om visjon for menigheten og ønsker å jobbe mot den. Hvis de som bygger et hus ikke samarbeider, eller hadde sine egne mål å jobbe etter vil det bli kaos og ingen ting ville bli gjort. Når en menighet opplever det slik vil troen på vekst å framgang forsvinne. De som bygger et hus har hele tiden det usynlige for øye, de bygger for å gjøre noe som er usynlig synlig. De fokuserer hele tiden på det målet de har. Hvis de mister det vil de ikke oppnå noen resultater. De som bygger ser veldig ofte på tegningen de har, for å hele tiden vite hva de skal gjøre. De ser også hele tiden på hvordan det kommer til å bli, ikke på hvordan det har vært, men de er også klar over hvilket stadie de befinner seg på nå. Nå har jeg tatt menighets vekst som eksempel, men de samme prinsippene gjelder om du skal ha fremgang i ditt personlige kristenliv eller andre ting som du ønsker skal bli en virkelighet. Da Abraham begynte å se på Guds løfter, den "tegningen" som Gud hadde vist ham ved at han begynte å telle stjerner (1Mos 15:5), begynte hans tro og vokse. Når hans tro begynte å vokse gjorde han en viktig ting: Han begynte å handle på troen. Da Peter gikk på vannet(matt 14:29), satte han Guds ord ut i handling. Jeg skrev før i dette kompendium at det å ha en bekjennelse er viktig, og det er det, men det er handling som setter troen i bevegelse slik at de løftene du har fått blir en virkelighet. Hadde arkitekten for det huset han hadde tegnet hele tiden bare fortalt hvordan huset skal bli og ikke satt arbeiderne i gang, ville han aldri sett huset i virkeligheten. Bekjennelsen skaper tro på visjonen, handling oppfyller den. Tore Johannessen Hvordan kan jeg få en sterkere tro? 11

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster Småfellesskapsopplegg Bibeltekster Smågruppeopplegg i Storsalen menighet våren 2015 Hvorfor Bibeltekster? Dette er et av småfellesskapsoppleggene i Storsalen våren 2015. Det er basert på bibeltekster fra

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Bibelundervisning emne nr.17b.

Bibelundervisning emne nr.17b. Bibelundervisning emne nr.17b. Familie, hjem og samfunn. A. Som ditt hjem er, slik er ofte ditt åndelige liv... Hjemmet's levende vitnesbyrd: Mange interesser fra vårt tidligere liv (før vi ble frelst)

Detaljer

Sannheter om Gud. Side 1

Sannheter om Gud. Side 1 Sannheter om Gud Hva slags tanker får du når du tenker på Gud? Fordømmelse, skyld, og dom og en som er ute etter å finne feil hos deg, eller er det: Kjærlighet, fred og glede. De fleste opplever kanskje

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER.

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER. 1 PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. Grace Fellowship Tabernacle EN SAMLING AV FEM TALER. 1. Mesterstykket #116. 2. Det Talte Ord # 55. 3. Det Talte Ord #112. 4. Det Talte Ord #113. 5.

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M

TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M God morgen, alle sammen. Glad for å være i Herrens tjeneste denne morgenen, tilbake igjen... Visste ikke om vi ville komme tilbake eller ikke, men Herren ordnet en

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Å NDELIG MAT I RETT TID

Å NDELIG MAT I RETT TID Å NDELIG MAT I RETT TID, Bare tro, bare tro, Alle ting er mulig, bare Nå, på denne måten: Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror jeg; Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8...

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... 6 del 7 Matt 6:19-27... 7 del 8 Matt 6:28-34... 8 del 9 Mat

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Grensebrytende åndelig ledelse

Grensebrytende åndelig ledelse Grensebrytende åndelig ledelse et kort studium av 7 bibelske ledere og egenskaper som kjennetegnet dem. Didache 2006 Innledning Det finnes mange bøker om lederutvikling, lederfunksjoner og lederegenskaper,

Detaljer

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2008 Årgang 104 Misjonshuset tar form Vennene på Misjonshuset Moss har mye å glede seg over. Deres nye lokale begynner virkelig å ta form, og misjonær

Detaljer