ST. LAURENTIUS BUDSTIKKE. Han er ikke her, han er stått opp... (Matt 28,6-7) Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST. LAURENTIUS BUDSTIKKE. Han er ikke her, han er stått opp... (Matt 28,6-7) Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen"

Transkript

1 ST. LAURENTIUS BUDSTIKKE NR /70. årgang Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen Han er ikke her, han er stått opp... (Matt 28,6-7)

2 BUDSTIKKE: NR 1/2013 Budstikkens innhold Ansvarlig redaktør: p.johannes Hung Manh Vu Redaksjon: Mang Van Le, Hilde Schlaupitz, Trond Aaring og Tuan Ba Mai Layout: Malin Borge Trykk: Zoom Grafisk Forsidebilde: Rafael Wikipedia Sogneadministrator p.johannes Hung Manh Vu Tlf.: e-post: Kontortid Tirsdag fredag: Mandag og lørdag har vi stengt Kan kontaktes utenom kontortid når det gjelder viktig saker Webside for St. Laurentius menighet i Drammen: Felles webside for Den Katolske kirken i Norge: Gaver til St. Laurentius katolske menighet kan sendes til: Postgiro: Bankgiro: (DNB) Redaktøren har ordet Ordets liturgi for barn Johannes, Sebedeus sønn Konvertittens tre stadier Aktiviteter Nyttårsfeiring Aktiviteter Første hellige kommunion Aktiviteter Ungdomslaget Dueflokken Informacija- Informacja Redaksjonen ønsker alle lesere en velsignet påskehøytid St. Laurentius budstikke er menighetsbladet for St. Laurentius katolske kirke i Drammen. Menigheten har 5456 medlemmer i 14 kommuner. Budstikken sendes til alle registrerte katolske husstander i Drammen, Flesberg, Hurum, Lier, Kongsberg, Modum, Svelvik, Sande, Nedre Eiker, Øvre Eiker, uvdal, Rollag, Røyken og Sigdal Vi i redaksjonen gratulerer alle katolikker i Norge med den nye paven. Måtte Gud velsigne Vår Hellige Far, pave Frans I. 2 ST. LAURENTIUS

3 Redaktøren har ordet Påsken omvendelsens og fornyelsens fest For ca. førti år siden ble en berømt bok filmet. Den het Quo vadis, Domine (Hvor går du, Herre). Denne boken var skrevet av en polsk forfatter og fikk Nobelprisen i Den forteller følgende: I oldkirkens historie var det fra det 1. til 4. århundre kristenforfølgelser igangsatt av keisere i Roma. De setter dype spor etter seg i Roma, i Colosseum, i Forum Romanum, i Katakombene. På den tid, under keiser Nero er Simon Peter kirkens leder og blir strengt forfulgt. Derfor akter han å flykte fra Roma for en tid. Om natten er han underveis og nærmer seg port Capena på via Appia - en lang og viktig vei som forbandt Roma med Capua, i Sør-Italia. Der treffer han Jesus som kommer imot ham på vei inn til Roma. Full av glede spør han Jesus: Quo vadis, Domine? Jesus svarer: Jeg går inn til Roma for å korsfestes en gang til. Fordi du er redd smerten og du flykter! Og så er Jesus borte for øynene på ham. Med en gang forstår Peter Herrens ord. Han vender tilbake til Roma, og han var modig, forkynte og styrket de kristne i Roma i troen. Peter ble fanget i år 67 og henrettet ved korsfestelse. Som sin mester Jesus, bar han selv sitt kors opp til Caligula på Vatikan høyden, og der ble han korsfestet med hodet ned. For å minnes Peters møte med Herren ble det i det 16. århundre innviet en kirke i området, hvor dette møtet fant sted. Kirken fikk navnet Quo vadis, Domine og den eksisterer ennå på via Appia Antica, utenfor Roma. Peter vi møter i historien vender om og kommer tilbake til sin misjon til tross for alle prøvelser og lidelser, når han treffer Kristus, den oppstandne. Kvinnene vi møter i påskens evangelium (Matt 28,1-10; Mark 16,1-8; Luk 24,1-12) vender også om da de hører at Jesus, den korsfestede, er oppstanden, og da de får se ham. De stråler av glede og løper for å bringe budskapet videre til hans disipler. De fornyer sitt liv og blir vitner om alt som de har sett og hørt om den oppstandne. Det er sikkert at den oppstandne ikke viser seg i dag som han gjorde det for kvinnene eller for disiplene sine, eller for Peter på veien da han flyktet fra Roma. Men Jesus Kristus viser seg likevel for oss gjennom sakramentene, gjennom tegn vi kan se og høre. Han taler til oss gjennom bibelen og i bønnen. Og på grunn av apostlenes forkynnelse, vitnesbyrd og eksempel i livet tror vi på det. Troen på Jesu oppstand else innebærer troen på at også vår ensomhet, vårt opprør, vår angst og sorg er overvunnet. Det vil si at vår død er p.johannes Hung Manh Vu overvunnet. Men det kreves av oss at vi må vende om, vi må fornye vårt liv. Å tro på oppstandelsen betyr ikke at denne troen skal fjerne all vår sorg, all vår angst. Vi kan ikke unngå prøvelser og lidelser i denne verden. Jesus selv måtte gjennomgå alt dette. Han tok imot døden og ventet gjennom døden livet. Han ble ikke skuffet. Slik må vi i hverdagen gå gjennom døden og vente livet. Som kvinnene vil vi forkynne Guds kjærlighet, det glade budskap, videre til alle gjennom våre gode gjerninger. Da kommer vi alle sammen til å fortsetter neste side ST. LAURENTIUS 3

4 møte den oppstandne. Gå nå avsted og si til hans disipler, og til Peter, at han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik som han sa. (Mark 16,7). Kristus, den oppstandne er iblant oss når vi er samlet i hans navn (cf. Matt 18,20). Han er med oss når vi tar imot det hellige sakrament. Han er oss nær i vår neste. Og så må vi lete etter ham i vårt eget liv, i samfunnet, i denne verden. Som Peter vil vi vende om og fornye oss. Hver gang vi feirer påske fylles vi på nytt med glede, vi kommer nærmere det fullkomne, den oppstandne. Da blir påsken ikke bare en minnefest, men den blir fornyelsens og omvendelsens fest for oss alle. Med kjærlig het og barmhjertighet vil Gud forandre menneskets sinnelag og handli ng, og med kjærlighet og godhet skal menneskene forbedre situasjonen i verden. Jeg ønsker dere alle en nåderik og gledefull påskefest. p. Johannes Hung Manh Vu Ordets liturgi for barn Hvorfor ordets liturgi for barn? Biskop Bernt Eidsvig har godkjent felles retningslinjer for Ordets liturgi i Den katolske kirke. Det mange kjenner som søndagsskole. Vi i søndagskole-teamet i menigheten har et brennende engasjement for å få dette i gang og vi tror og håper at en søndagskole skal bli en berikelse for St. Laurentius menighet. Som andre områder i en menighet, er vi avhengig av at vi står sammen. Vi forventer ikke at alle i menigheten skal ønske seg søndagskole, men vi forventer at vi støtter hverandre, oppmuntrer hverandre og hjelper hverandre. Dette gjør vi for at barna våre skal lære om Jesus og bli glad i ham og Kirken! Hva innebærer dette i praksis? Søndagsskole, også kalt ordets liturgi for barn, foregår under selve ordets liturgi fra den første lesning til trosbekjennelsen. Det er et tilbud for alle barn. Fokuset i formidlingen vil være på de minste barna (3-6 år) da dette er en gruppe som ikke går til vanlig katekese. Barna går samlet ned når en av lederne reiser seg med plakat der det står søndagsskole. Barn som er under 3 år, må ha med seg en forelder, ellers kan barna gå alene ned. Her vil barna få formidlet dagens evangelium på en kreativ og barnlig måte. Vi synger og ber sammen, før vi går opp til kirkerommet igjen og ber trosbekjennelsen sammen med hele menigheten, før vi feirer eukaristien. Dette halvåret vil vi ha søndagsskole annenhver søndag, slik at vi er sikre på at det blir en kontinuitet og kvalitet på opplegget. 1. gang vil være søndag 27. januar. Hva kan du bidra med? Har du barn, håper vi du vil la barnet ditt oppleve hva søndagsskole er. Om barnet ikke tør å gå alene de første gangene, håper vi en voksen vil bli med og gjøre barna trygt, slik at det på sikt kan få lyst til å bli med alene. Har du lyst til å være med i et søndagsskole-team, ta kontakt med undertegnende. Jo flere ledere vi er, jo bedre tror vi søndagsskolen kan bli. Har du ideer til hvordan evangeliet kan formidles, må du også ta kontakt. Jesus er vårt største forbilde på å se barna. La oss strebe etter å bli like flinke til å la barna føle sett. Vi ser fram til å ha en søndagsskole i menigheten og håper på et godt samarbeid med dere alle! På vegne av søndagskole-teamet Therese Skaar tlf ST. LAURENTIUS

5 Johannes, Sebedeus sønn Av Kjell Ivar Maudal Johannes, Herrens disippel Av Herrens disipler er det ingen vi har så rikt materiale om som Johannes. De tre synoptiske evangelier forteller mye om ham, mens i det fjerde evangelium og i brevene får vi adgang til hans indre liv. Også i Åpenbaringen er det steder som sterkt preges av hans personlighet. Johannes var den disippel som sammen med Andreas først kom til Jesus, og han var den av disiplene som forlot ham sist. I sitt evangelium forteller Johannes om sitt første møte med Jesus. Han og Andreas var begge Johannes-døperens disipler og en dag de sto i samtale kom Jesus gående forbi. Døperen pekte på Jesus og sa: Se - der er Guds lam. (Joh. 1,36). Dette var ikke første gangen døperen hadde vist sine disipler til Jesus (Joh. 1,29), men denne gangen ble resultatet at de to disipler fulgte Jesus hjem. Vi hører ikke noe om hvilket emne disiplene og Jesus talte om under dette første møtet, men samværet ble en uforglemmelig stund for Johannes. Da han som gammel mann, nesten to menneskealdre senere, forteller han om denne dagen og han tidfester den nøyaktig: Det var omkring den tiende timen. Han forteller også at de ble hos Jesus, ikke bare den dagen men for resten av livet. Johannes fulgte Jesus helt til korset. Sammen med Maria og kvinnene står Johannes der til Jesus dør. Når Jesus sier til Maria: Kvinne der står din sønn og henvendt til Johannes: Der står din mor (Joh. 19,26), har dette ikke årsak i det jordiske slektskapsforhold Jesus står i til Johannes Jesu mor Maria og Johannes mor var sannsynligvis søstrer men på grunn av det åndelige bånd som bandt dem sammen. Johannes tokk Maria til seg og var hos henne til hun døde. Siden vandret Johannes i sin Herres fortrolige samfunn gjennom et langt liv, for så å gå bort for å være med Herren for evig. Alle Johannes venner i disippelflokken led en voldsom død, men selv om hans liv ble spart han ble en gammel mann rundt 100 år forteller historien unngikk han ikke forfølgelser. Historisk er hans forvisning til øya Patmos under keiser Domitian. Jeg, Johannes, deres bror, som deler med dere både trengselen og riket og standhaftigheten, i Jesus, - jeg befant meg for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld på den øy som heter Patmos.» (Åp 1,9). Her får Johannes den åpenbaring som han lot nedskrive - Åpenbaringen - og i den går Herrens gjenkomst som en rød trå Se, jeg kommer snart, og bringer min lønn med meg; da skal jeg lønne enhver efter hans verk. Jeg er Alfa og Omega, den Første og den Siste, opphavet og målet. (Åp. 22,12-14). For Johannes er gjenkomsten oppfyllelsen av hans kjæreste ønsker og lengsel, noe han venter på gjennom hele sitt liv. Når Jesus sier Ja, jeg kommer snart!, jubler Johannes Å ja, kom, Herre Jesus! (Åp 22,20-21). ST. LAURENTIUS 5

6 Konvertittens tre stadier Fra konvertittens dagbok Det er ikke bare-bare å konvertere til den Katolske Kirke - spesielt hvis man har bakgrunn fra mer eller mindre radikal protestantisme. Jeg skriver dette utfra egen erfaring, men har også etterhvert forstått at mange, mange andre kan beskrive sin ferd på noenlunde samme måte: 1) Mistanke Det starter med en mistanke om at Kirken likevel ikke er korrupt og forlatt av Gud (slik man alltid har hørt), og at man derfor tillater seg å lytte til positiv omtale av den historiske Kirken og dermed også tillate at dette kan få konsekvenser for ens egen tradisjon. Denne mistanken kan komme fra flere kilder og på flere måter: Eksempelvis kan det være at man kommer i kontakt med kristne som er svært gode, fromme og Gudfryktige, og at man deretter til sin store forskrekkelse oppdager at disse er katolske. Eller at man av forskjellige grunner, uten behørig tilsyn fra protestanter, på egenhånd begynner å utforske den kristne historien - for deretter å bli sjokkert over å oppdage de slående likhetene mellom den tidlige Kirken (urkirken) og dagens Katolske Kirke. Eller at man, i en verden preget av moralsk forfall oppdager at det er noen kristne som standhaftig står opp for klassiske uforanderlige moralske prinsipper, og at man til sin store forskrekkelse oppdager at de som er mest samstemte, organiserte og konsistente i dette er Katolikker. Eller at man har en stadig gnagende følelse - fordi man aldri har fått svar på spørsmålet om hvor er Kirken Jesus grunnla? og at man, som i en åpenbaring, motvillig må erkjenne at denne er jo fortsatt oppegående, og at det er denne som alltid er blitt kalt Katolsk. 2) Dragning Etter at et eller flere frø av denne sorten er sådd i konvertittens sjel, vil dette vokse. Ærlig og sannhetssøkende som han er, vil han straks iverksette undersøkelser for å forsikre seg om sannhetsinnholdet i sine observasjoner. Dette kan for noen fortone seg som om man begynner å nøste opp historien til alle sine forgjengere i troen, helt tilbake til Kristus og til Bibelen. For andre kan det være å gå inn i noen av de konkrete anklager som gjennom tidene er blitt rettet mot Kirken, for å se om disse kan forsvares når man ser historien fra forskjellige innfallsvinkler. For atter andre, kan det være at man sammenligner forholdene i sin egen forsamling med den historiske Kirken. Det kan være at man sammenligner teologi eller åndsliv, og utfra dette finner rikdommer og sannheter i den Katolske tradisjon som man ikke var klar over. Eller at man rett og slett har en lengsel etter Gud og etter Kirkens fellesskap, og at man finner at Kirken fyller dette behovet, både det vertikale (mot Gud) og det horisontale (mot mennesker). 3) Forelskelse Den siste fasen før en fullstendig opptagelse i Kirkens fulle fellesskap er det jeg vil kalle en forelskelse - der man har en tendens til å la følelsene i større grad få slippe til. Dette er en fase der inntrykkene og sannhetene man hittil har erkjent begynner å falle på plass og man ser 6 ST. LAURENTIUS

7 helheten av den kristne tradisjon gjennom tidene og at alle de merkelige tingene man tidligere ikke forstod har sine årsaker og hensikter. Eksempelvis blir man salig av å tenke på at man er i ferd med å ta del i samme tro som alle helgnene - alle de som har utmerket seg ved å tjene Gud, eller til og med ofret sine liv for Kirkens tro. Og man blir trygg av å tenke på at tradisjonen er ubrutt helt tilbake til apostlene - uten at man legger sin skjebne i hendene på en eller annen utbrytergruppe underveis, eller at man skal måtte tro at den egentlige Kirken skal ha vært en marginal og diffus undergrunnsbevegelse i alle år. Dette vitner om at det hele er et verk av Gud, og at Hans løfter, gitt i Bibelen faktisk er gyldige innenfor denne rammen som altså kalles det Katolske og ikke innenfor det heretiske. Og man skjønner mer og mer at Kristus er fysisk nærværende i Eukaristien, og at man knapt kan vente med å bekjenne sine synder for deretter å ta imot Kristus slik så mange før oss har gjort det i nesten to tusen år. Og man blir mer og mer glad i liturgien der alle er samstemte, idet de løfter sine røster til himmelen - og ikonene, krusifikset, luktene og alt som minner om at man befinner seg i det velsignede kirkerommet der Kristus selv er midtpunktet. Det er bare én bekymring; frykten for at forelskelsen skal gå over... Trond Jørgensen Aktiviteter Nyttårsfeiring Den vietnamesiske gruppen feiret Nyttår, Tết som de selv kaller, på søndag etter messen kl.1400 i menighetssal. Det var mye gode og tradisjonelle mat og god underholding, spesielt dragedans som hører til i nyttårfeiring. I år er det slangeår etter den kinesiske kalenderen. ST. LAURENTIUS 7

8 Første Hellige Kommunion OVERNATTING I KIRKEN Lørdag til søndag februar overnattet 11 barn fra førstekommunionsgruppen i kirken. Barna ble igjen etter katekesen på lørdagen, og gikk på tur, spiste spaghetti, malte, sang og så film. De laget også forbønner som de leste i messen på søndagen og laget et stort felles bilde som ble vist frem for menigheten. Tilslutt solgte de vafler på kirkekaffen. Takk til alle voksne og ungdommer som hjalp til! 8 ST. LAURENTIUS

9 Ungdomslaget Dueflokken I helgen februar hadde ungdomslaget i menighet en overnatting i menighetssal. De fikk besøk av tre representanter fra NUK. I programmet hadde de mye leker, spiste mye god mat men også morgen- og kveldsbønner med sang og musikk hørte også til. sjon til å fortsette med aktiviteter i menigheten og komme sammen enda oftere. I anledning Troens År har NUK invitert ungdomslag fra hele Norge til FAITH HOUR, en time med bønn og refleksjon, i hver sin menighet. DUEFLOKKEN har vært med på to ganger. Det var også tid til skriftemål med pater Johannes som også ga ungdommene en prat om fastetid. På søndag var det ungdomsmesse (tror dette var første gang) med sang og forbønner som DUEFLOKKEN sto for. Håper at NUK- representanter har gitt ungdommer en inspira- ST. LAURENTIUS 9

10 INFORMACIJA APIE ŠV. LAURENCIJAUS KATALIKIŠKĄJĄ BAŽNYČIĄ DRAMMENE ISTORIJA Pirmoji katalikų bažnyčia Drammene buvo įkurta po reformacijos, 1899 metais. Ji buvo įkurta imigrantų amatininkų palikuonių iniciatyva, kurie norėjo turėti katalikų bažnyčią vietoje. Pradžioje parapija apėme visas Buskerudo ir Vestfoldo apskritis. O pirmosios atskiros bendruomenės 1934 ir 1935 metais buvo įkurtos Tionsberge ir Hionefose. Parapijos plotas nepakitęs išliko iki šių dienų. Vėlesniais dešimtmečiais bendruomenė žymiai išaugo, ir po kurio laiko tapo aišku, kad bažnyčia, kuri buvo pastatyta tik 80-čiai žmonių, tapo per maža metais ji buvo atiduota Osideno liuteronų bendruomenei ir stovi dabartinėse Osideno kapinėse. O Cappelens gatvės sklype buvo pastatyta moderni bažnyčia su 250 sėdimųjų vietų, parapijos raštine, parapijos sale, dviem susirinkimų salėm, biblioteka ir kunigų butais. Naują bažnyčią įkūrė vyskupas dr. Gerhardas Švenceris SSCC 1988 metais balandžio 19-tą dieną. Øvre Eiker ųjų metų pradžioje buvo užregistruota 5200 šios katalikų bendruomenės narių iš 80-ies šalių. VEIKLA 1. Kiekvieną sekmadienį po Pagrindinių mišių susitikimas prie kavos puodelio. 2. Pasiruošimo Pirmąjai komunijai pamokėlės vaikams (norvegų kalba), kurios vyksta kas antrą sekmadienį (mokslo metais). Taip pat organizuojama Pirmoji komunija, Sutvirtinimas. 3. Du kartus per metus (šv. Kalėdom ir šv.velykom) leidžiamas bendruomenės laikraštis St.Laurentius budstikke. 4. Kryžiaus kelio maldos kiekvieną Gavėnios penktadienį. 5. Bažnyčioje taip pat buriasi vaikų grupė, krikščioniška paauglių ir jaunimo organizacija Dueflokken ir diakonai (ministrantai). 6. Karito grupė. 7. Marios legionas (Legio Marie). 8. Yra susikūrę vietnamiečių ir filipiniečių chorai. Mišios lietuvių kalba balandžio 1-ą (antrą šv. Velykų dieną) val. Mišios anglų/filipiniečių kalbomis 1-ą mėnesio šeštadienį val. Mišios prancūzų kalba balandžio 13-tą ir birželio 15-tą val. Mišios lenkų kalba kiekvieną šeštadienį val. Mišios ispanų kalba 4-tą mėnėsio šeštadienį val. Mišios vietnamiečių kalba trečią mėnesio sekmadienį val. KONGSBERGAS Adresas: Metodistų bažnyčia, Rogstadbakken 1. Mišios vyksta paskutinį mėnesio sekmadienį val. (išskyrus vasarą). PARAPIJOS RAŠTINĖS DARBO LAIKAS: Nuo antradienio iki ketvirtadienio val. FAKTAI APIE PARAPIJĄ Šv. Laurencijaus katalikiškoji bendruomenė jungia keturioliką komunų: Drammen, Flesberg, Hurum, Kongsberg, Lier, Modum, Nedre Eiker, Nore og Uvdal, Rollag, Røyken, Sande, Sigdal, Svelvik og MIŠIOS: Ketvirtadieniais: val. Penktadieniais: val. Šeštadieniais: val. Sekmadieniais: Rytinės mišios val. Pagrindinės mišios(suma) val. Bilder: Emilie Lieblein Røsæg 10 ST. LAURENTIUS

11 INFORMACJA O ŚW. LAURENTIUS KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO DRAMMEN HISTORIA KOSCIOLA W roku 1899, po reformacji, zostal konsekrowany pierwszy kosciol katolicki w Drammen. O lokalny kosciol katolicki upomnieli się potomkowie emigrantow o katolickich korzeniach. Na początku w sklad probostwa Drammen wchodzilo cale wojewodztwo Buskerud oraz Vestfold. Dopiero na przelomie 1934/35 utworzone zostaly odrębne parafie w Tønsberg oraz Hønefoss i tak tez pozostalo do dzisiaj. W okresie ostatniego dziesięciolecia parafia rozrosla się w sposob znaczący a maly, drewniany kosciolek, ktory zbudowany zostal na 80 osob okazal się za maly. W roku 1996 zostal on więc przekazany do luteranskiej parafii na Åssiden i funkcjonuje jako kaplica cmentarna. Na jego miejscu przy ulicy Cappelensgate 1, wybudowany zostal nowoczesny kosciol z miejscem na ok. 250 osob. W budynku znajduje się rowniez biuro parafialne, sala parafialna, dwie sale katechetyczne, biblioteka, kuchnia, pomieszczenia sanitarnogospo-darcze oraz mieszkanie dla księdza. 19 kwietnia 1998 roku biskup dr. Gerhard Schwenzer SSCC poswięcil i oddal do uzytku wiernych nowy kosciol katolicki. FAKTY O PARAFII Do parafii pod wezwaniem Sw. Wawrzynca nalezą wierni z 14 powiatow: Drammen, Flesberg, Hurum, Kongsberg, Lier, Modum, Nedre Eiker, Nore og Uvdal, Rollag, Røyken, Sande, Sigdal, Svelvik oraz Øvre Eiker. Na początku roku 2012 zarejestrowanych bylo 5200 wiernych z 80 krajow. AKTYWNOSCI PARAFIALNE 1. Spotkania przy kawie w kazdą niedzielę po sumie. 2. Nauka religii w języku norweskim, przygotowywanie dzieci do sakramentu pierwszej komunii sw., mlodziezy do sakramentu bierzmowania oraz nauczanie dla osob doroslych, ktore chcą przejsc na wiarę katolicką. Zajęcia odbywają się co drugą sobotę. 3. Wydawana jest gazetka parafialna St. Laurentius budstikke z okazji Swiąt Bozego Narodzenia oraz Swiąt Wielkanocnych. 4. Msza swięta codziennie w dni robocze oprocz poniedzialkow. W okresie Postu - droga krzyzowa w kazdy piątek. 5. Grupa dzieci i mlodziezy Due- flokken i grupa ministrantow. 6. Grupa Caritas. 7. Legion Maryjny (Legio Mariae). 8. Parafia ma chor wietnamski, filipinski i polski. MSZE SW. Czwartek: Piatek: Sobota: Niedziela: Msze Sw.: Suma: Msza Sw. w jezyku angielskim i w jezyku filipinskim 1. Sobota w miesiacu godz 15:00 Msza w jezyku francuskim i godz 16:00 Msza w jezyku litewskim godz 9:00 (2. Dzien Wielkanocy) Msza w jezyku polskim w kazda sobote godz 19:00 Msza w jezyku hiszpanskim 4. Sobota w miesiacu godz 16:00 Msza w jezyku wietnamskim 3. Niedziela w miesiacu godz 14:00 KONGSBERG Adresse: Metodistkirken, Rogstadbakken 1. Msza Sw. ostatnia sobota miesiąca, godz oprocz czerwca i lipca. BIURO CZYNNE: Wtorek - Piątek: ST. LAURENTIUS 11

12 Returadresse: Den Katolske menigheten Cappelensgate Drammen Kalender mars Palmesøndag kl Fromesse med velsignelse av palmer og prosesjon gjennom Drammen sentrum til Bragernes kirke. Deretter nattverdliturgien i St. Laurentius kirke. 26. mars kl DEN STILLE UKE Oljevigselsmesse i St Olav domkirke i Oslo. 28. mars Skjærtorsdag kl Aftenmesse til minne om Herrens nattverd med fotvasking. kl Messe på polsk 29. mars Langfredag faste og abstinensdag kl Korsveiandakt kl Feiring av Herrens lidelseshistorie. (Kollekt til Det hellige land) 30. mars Påskevigilien (Ingen messe kl eller 19.00) kl Velsignelse av påskemat etter polsk tradisjon. Poswiecenie pokarmow na stol wielkanocny. kl Påskenattsliturgi 31. mars Påskedag kl Messe på polsk kl Messe på Kongsberg 1. april 2. påskedag (mandag) kl Messe på litauisk 5. mai 6. søndag i påske KONFIRMASJON kl Fromesse kl Messe med ferming v/msgr. Torbjørn Olsen 9. mai Kristihimmelfart (torsdag) 19. mai Pinsedag kl Fromesse kl Messe på Kongsberg 20. mai 2. pinsedag (mandag) 26. mai Den hellige Treenighet FØRSTEKOMMUNION kl Fromesse 1 m/1.kommunion kl Høymesse 2 m/1.kommunion 2. juni Festen for Kristi legeme og blod kl Fromesse med prosesjonen til fire altere. 29. juni De hellige apostler Peter og Paulus (lørdag) kl Høymesse 18. august 20. søndag i kirkeåret Patronatsfesten til St. Laurentius kl Fromesse Deretter menighetsfest I maimåned fra tirsdag fredag kl : Rosenkransandakt og deretter messe. Lørdag 7. September kl : Innskriving til katekese for alle klassetrinn og konfirmanter i menighetssalen.

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25)

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS Budstikke Nr. 1-2014 71. årgang Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) nr 2-2013 BUDSTIKKE NR 1-2014 Ansvarlig redaktør: p.johannes

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndag 26. juni 2011 A.D. I dag: Festen for Kristi Legeme og Blod, år A, messeboken side 326 1. lesning: 5 Mos 8, 2-3.14b-16a Omkved: Lovsyng Herren, Jerusalem. 2. lesning:

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

ANNEN MESSE. Trinnbønn.

ANNEN MESSE. Trinnbønn. ANNEN MESSE Du kan i den hellige messe oppnå Guds store nåde og hjelp for deg og andre. Din bønn er forenet med prestens bønn. Enda mer: du ber sammen med Jesus. Derfor er din bønn sterk. Hva vil du be

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

I dag: søndag 24.august 21. søndag i det alminnelige kirkeår

I dag: søndag 24.august 21. søndag i det alminnelige kirkeår Søndag uke 34,2014 I dag: søndag 24.august 21. søndag i det alminnelige kirkeår Første lesning: Jes. 22,19-23 Annen lesning: Sal 138(137), 1-2a.2bc-3.6+8bc Evangelium: Matt 16,13-20 Adresse: Bredtvetveien

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund Preken 2. s i åp.tiden 10. januar 2016 Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag handler om døperen Johannes som står ved Jordanelva og døper folk. Vi skal få høre om hva som skjedde den dagen Jesus

Detaljer

Preken 1. På skedåg 20.4.2014 Fredrikståd Domkirke

Preken 1. På skedåg 20.4.2014 Fredrikståd Domkirke Biskop Atle Sommerfeldt: Preken 1. På skedåg 20.4.2014 Fredrikståd Domkirke Luk 24,1-9 Kristus er oppstanden! Og hele folket sier: Ja, han er sannelig oppstanden! Håpet er menneskeslektens kjennemerke

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndagene 24. juli til 7. august 2011 A.D. 24. juli 17. søndag i det alm. kirkeår, år A, messeboken side 521 1. lesning: 1 Kong 3, 5.7-12 Omkved: Herre, jeg elsker din lov.

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Søndagsblad Søndag 12. april Uke 15, 2015 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Miskunns-søndag side 2 Kollekt side 3 Velkommen til Åpent Hus side 4 Kallsøndag: St. Eystein side 5 Katolsk akademi side

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 15. Mars Uke 11, 2015 4. Søndag i Fasten Laetare søndag. Menigheten gratulerer Dåp: 28/2: Leo Dampas Smedby 28/2: Bianca Jelius

Søndagsblad. Søndag 15. Mars Uke 11, 2015 4. Søndag i Fasten Laetare søndag. Menigheten gratulerer Dåp: 28/2: Leo Dampas Smedby 28/2: Bianca Jelius Laetare søndag side 2 Kontortid p. Jeyanthan side 3 Sant Egidio fellesskap & Lodd til fasteaksjonen side 4 Påskedugnad 2 side 5 Militærvalfart side 6 Polsk retrett side 7 Søndagsblad Søndagstekster år

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Bibeltekster for askeonsdag. Matt 6. 16-18 Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS NR 1-2015. Budstikke. Nr. 1-2015 72. årgang. Påskeglede

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS NR 1-2015. Budstikke. Nr. 1-2015 72. årgang. Påskeglede Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen NR 1-2015 ST. LAURENTIUS Budstikke Nr. 1-2015 72. årgang Påskeglede NR 1-2015 ST. LAURENTIUS BUDSTIKKE BUDSTIKKE NR 1-2015 Ansvarlig redaktør: p.johannes

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? (skrevet av Inge Flaat, Nedenes Bedehus, Normisjon; http://www.nedenesbedehus.no) Interessen for åndelige fenomener ser ut til å være betydelig. Det har blitt viktig å omgi seg

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Herrens måltid. ImF-Bryne Mai 2008

Herrens måltid. ImF-Bryne Mai 2008 Herrens måltid ImF-Bryne Mai 2008 Bakgrunn Hvorfor Herrens måltid?! Fordi Jesus innstiftet Herrens måltid som et paktsmåltid mellom seg og sine disipler. Matt. 26,26-29; Mark. 14, 22-25; Luk. 22,15-20!

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

HVA INNEHOLDER EN MESSE (OG HVORFOR GJØR VI DET VI GJØR)?

HVA INNEHOLDER EN MESSE (OG HVORFOR GJØR VI DET VI GJØR)? HVA INNEHOLDER EN MESSE (OG HVORFOR GJØR VI DET VI GJØR)? p. Oddvar Moi Først litt generelt om SYMBOLER OG OPPFØRSEL I KIRKEN Når vi går inn og ut av kirken Når vi går inn i kirken, sørger vi for at vi

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 9. august Uke 32, 2015. 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I

Søndagsblad. Søndag 9. august Uke 32, 2015. 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I Søndagsblad Søndag 9. august Uke 32, 2015 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I Velkommen tilbake til katekese Vi trenger flere hjelpere side 2 Fest og Mariaprosesjon

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen.

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. En BIBELSK Menighet. Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. Guds plan med menigheten, er at den skal være en familie med omsorg og hjelp, og et sted hvor

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

DEN NYE EVANGELISERING FOR FORMIDLINGEN AV DEN KRISTNE TRO I DE NORDISKE LAND DEL 1

DEN NYE EVANGELISERING FOR FORMIDLINGEN AV DEN KRISTNE TRO I DE NORDISKE LAND DEL 1 DEN NYE EVANGELISERING FOR FORMIDLINGEN AV DEN KRISTNE TRO I DE NORDISKE LAND Innledning I dagene 1. 5. august var den skandinaviske foreningen for prestestudenter og ordenskandidater, Pro Scandiae Populis

Detaljer

Noe nytt er skjedd. Noe nytt er skjedd 04.03.2014. Guds kjærlighet i våre hjerter

Noe nytt er skjedd. Noe nytt er skjedd 04.03.2014. Guds kjærlighet i våre hjerter Guds kjærlighet i våre hjerter Noe nytt er skjedd Ef 1,13: «I ham kom også dere til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse.i ham ble dere merket med seglet: Den hellige ånd som var

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Den Hellige Ånd og nådegavene Roald Kvam 2008 Vi som vil drive Indremisjon er opptatt av at den arbeidsfordeling vi gjør, skal samsvare med den nådegavefordeling

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik

KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik Tenk i dag er det 1.s. i advent! Nå er snart den kalde, grå novembermåneden slutt. Og så er det ikke lenge igjen til

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

Fortid, nåtid og evighet 84. Hovedtekst: Matt 3,11-12. GT tekst: 2 Mos 14,15-22. Epistel tekst: Tit 3,4-7. Barnas tekst: Apg 9,1-19

Fortid, nåtid og evighet 84. Hovedtekst: Matt 3,11-12. GT tekst: 2 Mos 14,15-22. Epistel tekst: Tit 3,4-7. Barnas tekst: Apg 9,1-19 2. søndag i treenighetstiden (22. juni) Hovedtekst: Matt 3,11-12 GT tekst: 2 Mos 14,15-22 Epistel tekst: Tit 3,4-7 Barnas tekst: Apg 9,1-19 Fortid, nåtid og evighet 84 S ø n d a g e n s t e k s t F OR

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG 44 Bibelhelg 1-3 november med Johnn Hardang Vellykket høstmøte på Molde bedehus Finn frem Bibelen! Førjulsmesse 16. november fra kl. 10.00 www.moldebedehus.no

Detaljer