)ULVWHU IRU LQQOHYHULQJ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ")ULVWHU IRU LQQOHYHULQJ"

Transkript

1

2 Innhold

3 Guvernørens gnist Velkommen til nytt Kiwanisår! Det viktigste blir å videreføre det gode arbeidet som allerede er i gang, men samtidig se på muligheten til forbedring og utvikling. På DS 1 i Arendal gjorde vi et viktig vedtak. Ordet vekst er utslitt, og for mange av oss gir det negative refleksjoner. Vi kan ikke sette oss mål om vekst uten å se på helheten i organisasjonen; fundament og daglig virke skjer i klubbene. Vi vedtok at fra nå av erstattes vekst med KLUBBUTVIK- LING. Dette blir hovedtema når jeg skal besøke klubber, divisjonsmøter og interklubbmøter. Bevisstgjøring på all utvikling i klubbene er nødvendig for å føre Kiwanis inn i fremtiden. Det er viktig at klubbene har orden på økonomi, møteprogram og ikke minst en god møtestruktur. Alle er enige om at et møte har et starttidspunkt, men like viktig er at vi har respekt for møtets sluttidspunkt. Ingen er tjent med at vi går over tiden, med den følge at møtedeltakerne begynner å se på klokka. Møtestruktur er nødvendig for trivsel og gjensidig respekt, og er et viktig moment i arbeidet med klubbutvikling. Vår økonomi burde vært bedre, med det følger at vi er veldig opptatt av å spare. Jeg vil selvfølgelig mane til videre nøkternhet, men jeg vil advare mot at vi sparer oss til fant. Hva med å snu på argumentasjonen? Min utfordring til klubbene blir å se på hvordan vi kan øke vår inntjening. Senk fokus på sparing tenkt positivt og fokuser på hvordan vi kan få til økte inntekter! Økt budsjett gir større handlerom. Ikke se på begrensningene, men se heller på utfordringen med å øke våre inntekter! I så måte vil jeg rose de som fikk ideen med Kiwanisbrødet. Et glimrende eksempel på nytenkning som fører til positiv markedsføring av Kiwanis, og som i beste fall fører til økte inntekter. Gode program på våre møter er en kjepphest, som jeg har hevdet ved flere anledninger. For at programkomiteen skal få den posisjon den fortjener, bør leder av programkomiteen ha plass i styret. Noen klubber har vedtatt at forrige president skal være leder av programkomiteen. Det er en god måte å forankre programarbeidet inn i styret. Uansett hvordan klubbene gjør dette, så vil jeg sterkt anbefale at leder av programkomiteen blir medlem av styret. Medlemsverving er en absolutt nødvendighet for vår videre eksistens. Tilgang på nye medlemmer må være Velkommen til Kiwanis Det gleder oss å kunne ønske følgende nye medlemmer velkommen til Kiwanis: Truls Jørgensen Ivar Johannessen Knut Martinsen Harald Eriksen Haugesund Sandefjord Sandefjord Langesund Edmund Helsing Gunnar Lundberg Jan Simonsson Roy Simonsson av en slik størrelse at vi får en faktisk økning av klubbens medlemstall. Naturlig avgang og noen utmeldinger er noe vi må leve med. Klubbutvikling innebærer at vi evner å få inn så mange nye medlemmer så vi faktisk får en økning av medlemsmassen. I den forbindelse tillater jeg meg å komme med en utfordring som går ut på at hvert enkelt medlem skaffer ett nytt medlem innen en periode av tre år. Aller helst bør dette nye medlemmet ha en lavere alder enn oss selv. Så enkelt er det. Nettopp det å forenkle er viktig. Vi mennesker har en tendens til å vanskeliggjøre selv de enkleste utfordringer. Sett deg ned og tenk nøye igjennom om du kjenner noen som du kan spørre om medlemskap i Kiwanis. Dette er ikke en jobb bare for komiteer, men en utfordring for hver og en av oss. Mitt håp er at dere skal ta denne utfordring med lyst og optimisme! Vil vi så kan vi! Som guvernør vil jeg utfordre klubbene til å se mulighetene til hvert enkelt medlem og samtidig utfordre medlemmene til å se sine egne muligheter og sitt eget potensial. Kiwanis i tiden! Hilsen Arne Johan Guvernør Langesund Strömstad Strömstad Strömstad Ukens hjertesukk kommer fra Medlemsansvarlig: TILLITSVALGTE SE HER! Ved endringer av et medlems personlia eller ved inn- og utmeldinger skal INFORMASJONEN sendes til Per idag er det enkelte personer som sender meldingen til andre tillittsvalgte og som igjen skaper ekstra arbeid. 3

4 Kiwaniskunnskap Thomas E. Tom DeJulio Kiwanis International president Medlem av Kiwanis Club Fordham, Bronx, og har tidligere vært medlem av både Key Club Mount Vernon og Circle K ved Fordham universitet og av Kiwanis Club Ernst von der Weppen Kiwanis International-European Federation president Kiwanis Club Saarbrucken, Tyskland I skrivende stund mangler vi mer informasjon om ham - se evt. lenger utpå. Mount Vernon, New York. Har vært Kiwanianer i 46 år. Gift med Rosemary, som også er kiwanianer. Hun har vært viseguvernør og har vært leder for utdanning i New York District. Han var guvernør for District New York , og har hatt mange oppgaver i komiteer både i distriktet og internasjonalt. Han er utdannet jurist med en doktorgrad og jobber som rådgiver på Fordham universitet. De som husker godt vet at han var rådgiver (counselor) til vårt distrikt i I en mail som han har sendt ut nylig skriver Arne Johan Sigstad Guvernør for District Norden For informasjon viser vi til forrige nummer av Kiwanisnytt eller til våre nettsider under Om Kiwanis. han bl a at tiden er inne for å go back to the future og gjenopplive de seks grunnreglene gjennom å fremheve dem og leve etter dem. Å følge dem vil vi vise mulige nye medlemmer hva Kiwanis gjør, hver dag, for å oppfylle det enkelte mål. Du kan høre ham snakke om dette i månedens budskap på - Resources/default.aspx?PageID=412 ÓSKAR GUÐJÓNSSON Counselor; rådgiver til distriktet for Vår rådgiver for inneværende år er Óskar Guðjónsson fra Kópavogur på Island, medlem av Kiwanis Club Kópavogur Eldey. Han var guvernør for Island/Færøyene i , og noen vil kjenne ham fra Follokonventet. Han er valgt til styremedlem i Kiwanis International fra Han er gift med Konny og de har to barn - se evt. her - kiwanis.is/felagatal/skoda/id/39 På våre nettsider, under Presse og informasjon > Glimt fra pressen, ligger det 4-5 artikler fra før om det som skjer; om Kiwanismodellen og om Kiwanisbrødet - begge prosjekter som virkelig har slått til. Brødsalget går strykende og sprer seg - se side 16 i dette nummeret, på konventet solgte de mange brød og vi vet salget foregår rundt omkring og interessen øker. Kiwanismodellen har siden starten høsten 2010 tatt skikkelig av, og den sprer seg også til nabokommunene - og rundt omkring i Kiwanis er det også liknende satsninger der Nicolai Grovik ofte er en populær inspirator. Han holdt et flott innlegg på konventsøndagen og prosjektet fikk god PR og en pris fra Kiwanis. Etter sigende har allerede 6-7 kommuner fattet interesse, og vi har tidligere fortalt at det har ryktes i Stortingskretser. Vi kommer tilbake senere med mer om disse sakene. I mellomtiden kan du på nettsidene lese tre nye artikler om at; - Kiwanis Club Risør vil gi bort penger til lag og foreninger, - om at Kiwanismodellen utvides og at - banksjefen i Gjerstad plutselig fant ,- kroner som går til Kiwanismodellen i bygda. Slå opp og les - og de som er på Facebook finner også stoff der - stadig vekk. Vi gleder oss over suksessen i Risørklubben og - all honnør! 4

5 Redaktøren har ordet Så du skikkelig på frontsiden vet du at dette nummeret av bladet er det første i den 48de årgangen. Det betyr at om to år er det 50 år siden o. s. v. Den 10. januar 2014 er det 50 år siden Kiwanis offisielt kom til Norden; det er nemlig organiseringsdatoen for Kiwanis Club Oslo. Denne datoen ville kanskje kunne brukes som startdato for distriktet, selv om dannelsen av noe som kan kalles en distriktsspire ikke skjedde før i juni 1965 da Skandinavisk divisjon så dagens lys i Basel. Året etter ble navnet Skandinavisk Distrikt i Zürich, og navnet District Norden ble fastsatt i 1969 på konventet i Reykjavik. I august 1964 kom det første nummeret av en klubbavis ut - under navnet Kiwanis Nytt, og de første linjer som daværende redaktør Otto Munthe-Kaas Pay skrev, var: I dag har vi den glede å presentere det første nummer av vår klubbavis Kiwanis-nytt. Det er en beskjeden begynnelse, etter hvert håper vi at bladet skal komme ut regelmessig og bli et viktig bindeledd mellom alle Kiwanianere. Han har fått ønsket sitt oppfylt, og selv om navnet har svingt noe så går vi under samme navn den dag i dag, og det kommer ut regelmessig og vi anser oss for oppegående og viktig. Det kan jo hende at ved 50-årsmerket er det fremdeles et papirblad, selv om tiden nok nærmer seg da man alvorlig kan vurdere å gå over til en elektronisk form. Uansett så er vi godt forberedt på å fortelle historien, alle utgitte blad er i arkivet, og den som er redaktør høsten 2014 vil kunne utgi et fyldig jubileumsnummer. Tiden vil vise. Ellers har vi her i redaksjonen et luksusproblem denne gangen; alle innspill får ikke plass i full bredde. Heldigvis så har vi mange kanaler. Ja, det er en kanal for enhver, uansett om en liker papir, nettsider eller andre sosiale medier. Derfor er det enkelte saker som bare nevnes her i bladet, mens en mer utfyllende versjon finnes andre steder. Derfor anbefaler jeg å se på nettsidene under Siste nytt, Glimt fra pressen eller Kiwanisnytt på nett. Der er alt det vi ikke fikk plass til her. De råeste har sikkert lest det meste på Facebook - som stadig samler flere venner og viser seg å være den suverent raskeste informajonskanalen; men enda når vi ikke frem til alle den veien. Det har skjedde en masse siden forrige blad, ikke minst fikk vi delta på et hyggelig og godt konvent i Arendal. Ny guvernør og et nytt distriktsstyre har tatt over, og selv har vi deltatt på Promenadekonsert i Horten, den 10de i rekken, og det var en flott forestilling for full sal. Resten av siden synes vi derfor arrangørklubbene i Vestfold fortjener at vi vier det arrangementet. Og det vi ikke får med her finner du på nettsidene - se bildene der! Lykke til arbeidet i det nye året! - og så høres vi ved juletider; her på disse sider Begivenheten ble fyldig dekket av Hortensavisen Gjengangeren, med oppslag på forsiden og 2 sider inne i avisen. Avisen starter med: «The last night of the Proms» er blitt tradisjon. Et par kvelder i året får Bakkenteigen lov til å late som om den er Royal Albert Hall. Et feststemt publikum fylte stolradene, i tillegg til at mange av de spesielt inviterte gjestene hadde medbrakt stol med hjul på. Flagg, hatter, serpentiner og blåsefløyter hører med. - les hele artikkelen på våre nettsider under Glimt fra pressen. Kongelige Norske Marines Musikkorps spilte, dirigert av Terje Boye-Hansen og mezzosopran Ingebjørg Kosmo var solist. 4 Kiwanisklubber i Vestfold sto for det årvisse gratisarrangementet og det var stinn brakke - over 400 eldre, funksjonshemmede med ledsager fylte salen og koste seg storligen. De ble i andre avdeling av konserten utstyrt med hatter og annet karnevalsutstyr, hadde selv medbrakt norske flagg og stemningen ble til slutt ekstatisk da korpset slo til med Rule Britannia, Land of Hope and Glory og helt sist Auld Lang Syne. De viftet og sang med, sammen med solisten, og syntes å storkose seg. Vi hadde en sterk aften sammen med dem og venner i Kiwanis. Takk Kiwanisklubbene Holmestrand, Horten Freia, Horten og Åsgårdstrand - se fler bilder på nettsidene og baksiden. 5

6 Klubbaktiviteter Kiwanisdagen er en dugnadsdag, hvor dame- og herreklubben slår seg sammen, alle med glød og iver for å gjøre denne dagen optimal for våre gjester. I tillegg til god dugnadsånd - er også lokale sponsorer en viktig faktor - for å gjøre dette mulig år etter år. Etter den offisielle åpningen ved presidentene til de 2 klubbene, spilte Framnes Skole musikkorps - en fin start på aktivitet, som Ballongslipp - med gavelapp inne i ballongen, dette er topp. Deretter gikk det slag i slag med Natursti, Svampekast meget populært, Boccia presisjonskast, Fiskedam - med fangst til stor glede for de om slang ut fiskestanga. Bespisningen er høydepunkt. Grillmat og fløtestuede poteter smakte godt, selv med et godt underlag av nystekte vafler. Maten skaper god stemning og setter smaksløkene i gang, med sin gode duft som spredte seg over Kurbadets plass - som er et fantastisk sted for gjennomføring av Kiwanisdagen. Guvernør Ralph Castellan og viseguvernør Hilde Meyer var til stede, som vi syntes var veldig hyggelig. Lokale aktører sto for musikalsk underholdning - mens Bare Gode Venner fra Horten fikk fart på dansefoten. Igjen en fin Kiwanis-dag som gir oss - som medlemmer av Kiwanis - stor glede. Neste år, siste lørdag i august, er vi på plass igjen og det gleder vi oss til. 6

7 20 år Klubbaktiviteter Etter en uke med varmt flott sommervær, ble vår dag våt - tildels store nedbørsmengder gjorde at aktiviteten for vår fest, ble begrenset - vi måtte være inne - men som en god dameklubb vi er, med en flott FESTKOMITE, som ikke bare stiller opp når det er fest, men også på våre vanlige møter, viste de seg igjen fra sin kreativ og beste side. Vi koste oss med god mat og drikke - bordets gleder - krydret med gode historier og mimring fra vi startet opp for 20 år siden og fram til i dag. På festen var det 10 chartermedlemmer, og de fortalte med stor iver om de første aktivitetene og aksjonene - og de var det mange av. Åra har gått - medlemmer har kommet og gått - og aktivitetene har endra seg - men en livskraftig 20 åring er vi, og det er fortsatt mange som får glede av vårt arbeid - både i form av pengegaver eller tilstedeværelse ved forskjellige målretta formål. På vårt første møte etter ferien - fikk vi overraskende besøk fra fadderklubben`s president Vidar, som strødde noen roser på sin vei, og overrakte en gavesjekk på Kr 2000,-. 20 år; ingen alder - så vi ser framover. President Åse Karlsen Gave fra Kiwanis Club Sandefjord Kiwanis Club Sandefjord Hvalen er i dag distriktets niende største klubb med sine 30 medlemmer. Blant våre 10 dameklubber er de dermed den største. Så langt våre kilder har klubben alltid hatt et stabilt og høyt medlemstall. Organisert 18. august 1992 med Kiwanis Club Sandefjord som fadderklubb, og charterfesten avholdt i mai/ juni 1993 (omtalt i juni i K-nytt uten angivelse av dato). Guvernør Åge Meum var der og overrakte charteret til president Unni Låge Hansen (se bilde) Aktiviteten er stor i klubben har vi fått inntrykk av, og den har gjennom årene vært en av de flittigste bidragsyterne til Kiwanisnytt. Herfra kjenner vi til blomstershowene, deltakelse i julemarkeder og Kiwanisdagen, loppemarkeder, bidrag til Gurvika - for å nevne noen av de vi kjenner best til. Charterfesten er beskrevet i Kiwanisnytt nr 5/92-93 og bildet er derfra. 7

8 Klubbaktiviteter Små barn med store øyne og beundrende blikk ivret rundt på Drammen Brannstasjon lørdag 22. september mellom klokken 10 og -12 på Åpen dag Kiwanisklubbene Lier og Konnerud var sterkt profilert og stod for salg av pølser, vafler, kaffe og mineralvann. Kjøpelysten var stor da de besøkende fikk vite at overskuddet ville gå til brannskadde barn - Burn Camp - og det ble omsatt pølser, vafler, kaffe og brus over en lav sko. Det ble en fin dag i brannsikkerhetens tjeneste. Brannstasjonens ledelse ønsket Kiwanis velkommen tilbake neste år! For oss i Kiwanis er dette blitt en hyggelig og meningsfull tradisjon. Barna fikk prøvekjøre både brannbiler, stigebiler og ambulansekjøretøyer. Til stor overraskelse fant små barnehender til og med knappene som utløste både sirener og blålys. Foreldre og barn fikk en spennende innføring i brannsikkerhet ved å delta i en liten konkurranse. På syv ulike steder i lokalet var det hengt opp plakater med spørsmål. Barna skulle ta stilling til hvilket av svaralternativene som var riktig. Til slutt ble alle premiert. Det er ikke mye som skal til for å skape glede i små barnesinn! 8

9 Klubbaktiviteter Kiwanis Landsturnering U-12 i Asker. Under 9 spännande och livliga dagar spillte vi över 538 tenniskamper på Asker Tennisklubbs uteanlegg med 9 utebaner. Det var över 170 deltagare som var meldt på og alla fick minimum spille 4 kamper, og noen spilte opp mot 18 kamper. Alderen varierte fra 12 år og helt ned till 8 år. Barna stannade hela dagarna på anlegget med extra aktiviteter runtomkring, og det synstes jag som turneringsledare var utroligt morsomt att se. Det var glädje og lek även om man hade tapt kampen tidigare på dagen. Players Party - spillerfest -var nok höjdepunktet för många når vi dukade upp med pizza og brus og hade disco for over 125 barn som hade meldt sig på till partyt. Her hade vi dragkamp, olabil, leskebakksklattring som extra aktiviteter förutom klassiska danstävlingen og limbo. Jag vill passa på att tacka Kiwanis för all hjälp og stötte slik att vi kunde genomföra ett av tennisnorges största arrangemang på den lekfulla og livliga måten for barna. Det viktigaste är att de har det göy och får en härlig og positiv opplevelse till sport uavsett vinst eller tap. Det er 6 jenter som har strikket til barna i Albania; 74 luer, 54 sokker og 5 par votter. En stor Takk til dere alle for at dere strikket dette til barna. Foran fra høyre: Lovise Veberg Inger Allis Lilleby Eva Gade Asbjørg Stene. Bak fra høyre: Inger Sandvik Borgny Ingebrigtsen. På Kiwanisdagen kan barn og voksne stifte, eller fornye, bekjentskap med dyra på gården. Her er hester, kuer, geiter, griser, gjess, høns og kalkuner og en gårdshund som passer på at alt går riktig for seg! Barna kan hoppe i høyet på låven og ta en riderunde på hesteryggen. Kiwanisgutta i Kiwanis Club Oslo St. Hallvard stiller med lynlotteri med flotte premier for både barn og voksne. Vi selger pølse og lompe fra utendørs grill, og damene våre betjener kaféen med salg av kaffe, mineralvann, nystekte vafler og kaker. Nytt av året var at vi solgte brukte bøker og flotte selskapsvesker til damene. Barna får ballong, diplom for frammøte og en liten gave/kosedyr når de kommer. De kan få utført ansiktsmaling, de kan vinne en liten premie i fiskedammen og de får en flott spesiallaget ballongfigur av Happy Cow Balloons. De voksne kan kjøpe lodd og vinne en fin sykkel til junior. Inne i kaféen blir gjestene underholdt med trekkspillmusikk. Kiwanisdagen gir fin PR om Kiwanis i vårt område, som er Groruddalen og Oslo Øst. Vi deler ut brosjyrer som forteller om klubben vår og om Kiwanisorganisasjonen. Arrangementet blir annonsert i Aften (Oslopuls), Akers Avis Groruddalen, Bydel Alnas hjemmeside, Lokalavisen Groruddalen og ved oppslag flere uker i forveien på gården. Fra Akers Avis Groruddalen får vi alltid besøk av en journalist, som fotograferer og skriver referat om Kiwanisdagen i avisen. I år hadde vi besøk av ca 200 barn og mange voksne - foreldre, onkler, tanter og besteforeldre. Været var bra, og alle så ut til å kose seg på gården. Dette er en populær aktivitet som er kommet for å bli i Kiwanis Club Oslo St. Hallvard! 9

10 Klubbaktiviteter Grytidlig om morgenen 20. august entret 17 godt voksne Tønsberg kiwanianere Norwegian-flyet på Torp flyplass. På Schønefeld Airport Berlin ble vi og våre mye bedre halvdeler, 31 til sammen ønsket velkommen av Berlin City Tour`s unge og hyggelige representant, Jesper Poelke. En skikkelig varm velkomst. Etter en vanlig, blåsende morgentemperatur sommeren 2012 i Tønsberg på rundt 10 grader, var det et vindstille og solfylt Berlin med 34 virkelig varme grader som ventet oss. Etter innkvartering på All Seasons Hotel nær Alexanderplatz, bar det avsted med egen buss og norsk guide, Gunnar Kristiansen, på rundtur i storbyen. Og Berlin var virkelig stor, med en variert bebyggelse, ganske flat, nesten ikke en høydeforskjell noe sted. Forbausende mange trær og her og der åpninger i husrekkene, som manglende tenner i en tanngard. Det er minner etter krigen, utbombede bygninger som aldri ble bygget opp igjen. Dagens program ble rundet av med en velsmakende middag på Løvenbrau Restaurant. Menyen så slik ut: Creme tomato soup; Beef goulash with Spatzle; Vanilla creme. Kan man bedre ha det? På dag 2 tok guiden oss med til Potsdam. Her fikk vi bl. annet se Fredrik den stores flotte rokokko sommerslott og hageanlegg fra 1700 tallet med det betegnende, franske navn Sanssouci eller på norsk Sorgenfri. Vi besøkte også det idylliske stedet der de tre store i juli/august 1945 holdt sin Potsdamkonferanse for å avgjøre Tysklands skjebne etter krigen. Tilbake i Berlin ble det shoppingrunde i det store varehuset KaDeWe. Vi avsluttet dagens program med solid tysk kost: Svineknoker, Bratwurst, kalkun, kylling, sauerkraut etc. Kelnere i lederhosen og real ompamusikk i bakgrunnen. Dag 3 Guiden øste av sin viten om Berlin og byens arkitektur på en ny rundtur. En artig stopp på et museum 10 for veteranbiler, fikk mange gutteøyne til å skinne og funkle. Men det var bare se - ikke røre. Om kvelden var det gourmetmiddag på et preusisk kongeslott Charlottenburg, og etterpå klassisk konsert med 6 strykere, klaver og tverrfløyte og?, sopran og tenor. Alle i autentiske 1700 talls kostymer, damer i brusende krinoliner, herrer i knebukser, vest og jakke til knærne, struttende kalvekryss i halsen og fine blonder rundt håndleddene. En sann fryd for gane, øyne og ører. Dag 4 ruslet vi for oss selv, før vi fra kl. 17.oo til kl. 20.oo var på cruise på elven Spree. En flott tur som viste oss Berlin fra en ny vinkel. Folk slanget seg i gresset langs elvebreddene, og det var et yrende liv på de mange uterestaurantene i det gode sensommerværet. Stor trafikk av cruisebåter som var opptil 60 meter lange. Vi koste oss med en flott velsmakende middag med viner og øl etc. ombord i båten Amsterdam. Oppholdet ga oss mange flotte opplevelser. Vi vandret på Unter den Linden, gjennom det selsomme minnesanlegget etter jødeforfølgelsene med de mange store og firkantede betongblokkene og under den mektige Branderburger Tor. Vi så det høye, imponerende fjernsynstårnet fra mange vinkler, og besøkte det enorme russiske krigsminneanlegget og mye mer. Det enkle hotellet hadde pene rom og gode senger, hyggelig betjening og en rikholdig og variert frokostmeny. Den enslige og sendrektige heisen lot ofte vente på seg, men den kom. Berlin City Tours ved Joanna Kucharczyk hadde lagt opp et godt program og kunne ikke bebreides for at transporten ble noe forsinket enkelte ganger. Drosjene med plass til 8 var greie og overkommelige i pris. Noen av oss opplevde også undergrunnsbanen. Den gikk så det bokstavelig ulte. Det var fort gjort å bli skikkelig klemt i døråpningene og du måtte være rask for å komme av på riktig holdeplass. Det var utrolig mange syklister som tok sjansen på å konkurrere med alle bilene om plass i den tette trafikken. Kulinarisk var det noe for enhver smak. Fra den enkle pizza på et meget slitt italiensk etablissement til gourmemiddag i kongelige omgivelser. Den bastante tyske meny svineknoker og sauerkraut etc., og Thaimat som gikk som et fakkeltog gjennom halsen ga variasjon til utsøkte retter med imponerende tekst på menykartet. Vi er stor takk skyldig til vår eminente guide Gunnar Kristiansen. Han gjorde alle våre utflukter til en stor opplevelse. Hans viten om Berlin, arkitektur og internasjonal historie, gammel så vel som nyere, var imponerende. Hans evne til å formidle sine kunnskaper, hans lune humor og hjelpsomhet vil vi huske lenge. Stor takk også til vår effektive reiseleder, Øyvind Ottestad og Per Garder, som begge har hatt et omfattende og tidkrevende arbeid med å tilrettelegge turen for oss. Charlottenburg slott

11 Konventer Tid: sep 2012 Sted: Arendal Hotell: Clarion Hotel Tyholmen Deltakere: nesten 200 Delegater: 125 (at large inkl) Klubber repr.: 63. Årsrapport; godkjent m/5 merkn. Regnskap : godkjent m/2 merkn. Regnskap Fondet 2011: Godkjent. Medlemskontingent: økes til kr. 570,-. Forslag fra Moss; godkj. Distriktsstyrets redegjørelse og forslaget ble trukket. Budsjett tatt til orientering. Guvernør: Arne Johan Sigstad Neste guv.: Mona Hurtig Foreslått guv.: Tor Tausvik Styremedl. Fondet: Kjell Kristiansen. Europapresidenten Paul Inge Paulsen m/frue. Guvernør Østerrike Walter Plieseis m/frue. Guvernør Island Færøyene Ragnar Ørn Pettursson. Counselor til distriktet Oscar Gudjonsson m/frue. Ellers var der: Varaordfører i Arendal Anders Kylland. Nestleder MHU Marit Holmsen Rune Kløvtveit Ca ledsagere. Hovedinntrykk: Fint konvent, greit årsmøte, god sosial omgang og mange hyggelige mennesker. Ja det er vår reaksjon i etterkant. Det ble et hyggelig, interessant og vel arrangert konvent, sterkt preget av Kiwanissaker og spesielt Eliminate, som den lokale konventkomiteen kan si seg fornøyd med. Vi tenker her på de orienteringer som ble presentert både fredag og søndag. Både under og etter konventet har vi mottatt gode uttalelser, og man koste seg i hverandres selskap og i en vakker og solfylt Arendal. Et konvent er et stort og mangslungent arrangement. Det er en kjempejobb som ligger bak. Den krever en masse arbeid av de som har tatt på seg jobben. Arbeidet strekker seg over mer enn 2 år, og mange biter skal settes sammen til et hele. Det må tas i betraktning når kvaliteten skal vurderes. Riktignok har vi etter hvert fått en bra oppskrift som setter rammene, men forhindrer ikke at alle detaljer må passes på. Det ville være underlig dersom det ikke fantes ting som ikke klaffer helt, og noen har muligens funnet noe å pirke på, men det må ha vært detaljer av mindre betydning. Alle de som var der har nå dratt hjem og har sikkert fortalt om hva de opplevde. Det aller viktigste er da også hva de sier de som deltok, og da kan vi andre forklare og synes hva vi vil - inntrykkene som formidles rundt omkring er fasiten. På den bakgrunn skal vi her konsentrere oss om å skissere det som skjedde, holdt opp mot de regler og føringer som foreligger. Evalueringen etterpå vil ta vare på både gode og mindre gode sider, og erfaringene vil så bli lagt inn i den reviderte Konventhåndboka som er under arbeid. Bunadkledd velkomstkomite og en velordnet mottaks- og registreringsdisk var meget positivt. Forlegning måtte dessverre foregå på 2 hoteller, men når avstanden ikke er mer enn vel 100 meter mellom dem, så ble vel ikke dette det store problemet. Her var stands slik det pleier. Her var Kiwanisbutikken og solgte godt så det ut til, her var Albaniahjel- 11

12 Klubbaktiviteter Konventer pen, Eliminate spilte en fremtredende rolle under hele konventet, Humanitærkomiteen - i kompaniskap med Fondet og Vekstkomiteen hadde en stor avdeling. Diverse brosjyrer var tilgjengelig, og både redaktøren og webmaster var der under hele konventet. Som tidligere hadde vi en utsendt medarbeider på ledsagerturen som tok bilder. Vi viser ellers til noen bilder på neste side, og på våre nettsider. Åpningen på fredag kveld gikk etter planen og etter det faste ritualet med lystenning, hymnen, velkomst av konventleder Eivind Sandnes og formell åpning ved guvernør Ralph Castellan. Flott med fremføringen av hymnen, sunget med kraftig røst av sangeren Kjell Erik Jørgensen, akkompagnert på piano av kona Ann Britt. Flott tiltak, annonsert av konventlederen, var at tradisjonelle blomster denne gang var erstattet av Eliminateroser. Foredragsholdere og andre fortjente fikk således et brev med takk og en forklaring om at deres bidrag hadde spart 15 liv - se bildet på baksiden. Varaordfører Anders Kylland ønsket velkommen til Arendal og ga oss både historisk og nåtidskunnskap, og han talte godt om Kiwanis lokalt. Deretter fikk vi to meget gode, interessante og til dels sterke innlegg fra h.h.v. Rune Kløvtveit om Burn Camp og arbeidet med brannskadde, og av Marit Holmsen om Mental Helse Ungdom - se bilder neste side. Historien om Rune finner du i Dagbladet ved å søke på internett på navnet hans. Kvelden ble så fullbrakt med sjømat og en nydelig fiskesuppe. Alle så ut til å hygge seg kongelig, noe man kunne høre på stemningen. Konklusjonen må bli at vi følte oss velkomne og alt innbød til å bli kjent. Årsmøtet. Protokollen er allerede ute og der kan man lese om forhandlingene og resultatet, ved siden av fakta i boksen lenger oppe. Ordstyrer Tore Brynslund gikk greit gjennom programmet, og det landet vel innenfor tidsrammen selv om det ble et par strafferunder underveis. Vi tror bestemt at disse kunne vært unngått med noe mer fokus på forberedelsene. Men man tok seg fint inn ved å kjøre programmet videre mens man ventet på en del nye dokumenter. Det var til forrige årsmøte fremmet forslag angående Distriktsprosjekter fra 12 Kiwanis Club Moss, og dette ble vedtatt utsatt til neste årsmøte. Saken var nå på agendaen, Distriktsstyret hadde behandlet saken og fremla en redegjørelse som årsmøtet godkjente, hvoretter Kiwanis Club Moss trakk sitt forslag. Korte og fine presentasjoner av kandidatene til valg ble gjort og valgene gikk elegant og raskt. Valget av Arne Johan Sigstad fra Elverum som guvernør ble stadfestet, og Mona Hurtig fra Karlstad ble valgt som Neste guvernør. Det var to kandidater til Foreslått guvernør, og her gikk Tor Tausvik fra Trondheim av med seieren. Som nytt medlem i Fondets styre ble Kjell Kristiansen fra Ski valgt. Selv med et par små uroligheter i svevet ble det et fint årsmøte. Det var hele tiden en god stemning, saklige debatter med argumenter i flere retninger, og klare flertall for de valgte løsninger. Således ble forhøyelse av kontingenten vedtatt med klart flertall. Banketten; som så ofte før - en stilig og fin opplevelse, med festkledde og glade mennesker omkring runde bord og med de deiligste retter av laks og lam, fint servert. Mange vil nok i lang tid huske en morsom og sprudlende toastmaster, Rune Høgevold, som hadde mange flotte historier, og som skapte bølger av latter under en av sine svært flotte opptredener. Under taffelet ble Kiwanis Ærespris utdelt, denne gang til Mental Helse Ungdom - se side 14. Under banketten ble det også utdelt spesialpriser - såkalte Presidential --- Awards til en del personer; se bildene. Hedret ble også Kiwanis Club Skien- Nora, som en av de første rene dameklubbene, og en pris ble gitt til klubbens charterpresident og sterke drivkraft Erna Follaug. Vi hadde også gleden av en tale av Europapresident Paul Inge Paulsen. Avrunding. Søndagens innslag var viet distriktets fellesprosjekter. Nicolai Grovik fra Kiwanis Club Risør holdt først et flott og følelsesladet innlegg om Kiwanismodellen i Risør. Her fikk vi historien om hvordan og hvorfor Kiwanismodellen, og dette innlegget burde inspirere mange til å ta tak i dette i egne klubber. Fin og godt koordinert var også presentasjonen av Albaniahjelpen, fremført av Falk Bakke, Sissel Laurendz og Kjell Johansen. Bildene de viser og historiene de forteller berører alle og burde inspirere til fortsatt innsats. Vi fikk også forståelsen av at det gjøres endringer i hvilke prosjekter som Albaniahjelpen vil jobbe med fremover; brannprosjektet er jo allerede avsluttet, nødhjelpsprosjektet er i ferd med å avsluttes, og nye prosjekter er på gang som Open School og Helsestasjonen i Torovice. Til slutt var det distriktskoordinator og ildsjel Hilde Meyers tur med Eliminate. Også dette innslaget fremført med engasjement og styrke i kjent stil. Dette kan du lese mer om på side 19. Alt i alt en tankevekkende formiddag som viser at noen brenner for våre felles prosjekter, og at de er fine og nødvendige synes helt klart. Reaksjonen hos publikum i salen understøtter en slik tanke. Og dett var dett! Før vi visste ordet av det var avtroppende og påtroppende styre presentert, Ralph den store brukte vikingsverdet og slo arvtakeren til guvernør, guvernørkjedet skiftet eier og nåler ble utvekslet, guvernørsfanen ble overlatt til Kiwanis Club Elverum og den lokale konventkomite ble behørig takket og gitt oppmerksomheter. Neste konvent, i Sarpsborg, ble presentert av Reidun Westgaard fra Kiwanis Club Sarpsborg med tilhørende bilder - se hele presentasjonen på våre nettsider. Ledsagerturen foregikk på sjøen denne gangen, med båt fra Pollen, på Nidelven og rundt Hisøya. Og inntrykkene kunne ledsagerne fordøye sammen med reker og det som hører til i slike tilfeller. Vi hørte få klager fra denne turen som foregikk i strålende, fint vær. Mer om konventet finner du bl. a. i: - avisartikkel fra Arendal Tidende; se nettsidene under Glimt fra pressen - nettsidene under lenken Konventer > konventhistorie m/tekst. - flere bilder på nettsidene under lenken Konventer > konventbilder. Det vil også bli laget en DVD med mange bilder fra konventet - henvend PKU-komiteen.

Kiwanis. God. Jul! Nytt Medlemsblad for Kiwanis International District Norden. «Vi bygger» BARN FØRST OG FREMST www.kiwanis.no

Kiwanis. God. Jul! Nytt Medlemsblad for Kiwanis International District Norden. «Vi bygger» BARN FØRST OG FREMST www.kiwanis.no Kiwanis Nr. 2 12/13 - Desember 2012 48. Årgang Nytt Medlemsblad for Kiwanis International District Norden «Vi bygger» BARN FØRST OG FREMST www.kiwanis.no Skien/Nora hedrer Erna Follhaug med Øien medaljen

Detaljer

Kiwanisnytt. Husk Jubileumskonventet med Barnas dag i Drammen. Nr. 04 2014 2015 Juni 2015. Foto: Adnan Muhammad Mughal.

Kiwanisnytt. Husk Jubileumskonventet med Barnas dag i Drammen. Nr. 04 2014 2015 Juni 2015. Foto: Adnan Muhammad Mughal. Kiwanisnytt Nr. 04 2014 2015 Juni 2015 Husk Jubileumskonventet med Barnas dag i Drammen. Foto: Adnan Muhammad Mughal. 1 I redaksjonen: Redaktør: Ludvik Ervik Medhjelper: Bjørn Vold Stoff til Kiwanisnytt,

Detaljer

Årsrapport for Humanitærkomiteen for 2014/2015

Årsrapport for Humanitærkomiteen for 2014/2015 /// District Norden Org. nr: 983 757 189 Humanitærkomiteen www.kiwanis.no Terje Kristian Th. Christensen Rådyrstien 5, 4950 Risør humanitar@kiwanis.no Komiteleder Tlf:+47 91 10 56 72 15/6 2015, Risør Årsrapport

Detaljer

Sosial hygge på Tanum Strand

Sosial hygge på Tanum Strand RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2013 - 32. ÅRGANG Sosial hygge på Tanum Strand Ble overrasket på bursdagen sin Full fres på Haraldvangen - sommerleir Sydenferie for alle Les mer side 10

Detaljer

Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte

Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte Godkjent for bruk 8. mai 2010 Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte Divisjoner og klubber Revidert april 2015 INNHOLD 1. FORORD/INNLEDNING... 3 2. OM KIWANIS... 6 Kiwanis historie..6 - KI..6 - KIEF..7 - District

Detaljer

Årsmelding 2007 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2007 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2007 Ringerike Taekwondo klubb Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets visjon for perioden var disse punktene... 3 Styrets kommunikasjons strategi er disse punktene.... 3 Styrets

Detaljer

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 St. Olavposten God Jul ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 og Godt Nytt År Innhold Gode Ordensbrødre side 3 - Riksdrott Ole M. Granum Drott/Hærmestermøtet side 4 Fra Drott/ Hærmestermøtet

Detaljer

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6 CP bladet Nr. 3 2014 60. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Rett til brukerstyrt personlig assistent se side 5 Den store overgangen se side 24 Storsamling 2014 se side 10 Hilde Løberg: Engasjert,

Detaljer

NR. 1/2015 l ÅRGANG 68 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Reisen til Moldova Nasjonal nettverkskonferanse

NR. 1/2015 l ÅRGANG 68 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Reisen til Moldova Nasjonal nettverkskonferanse NR. 1/2015 l ÅRGANG 68 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Reisen til Moldova Nasjonal nettverkskonferanse UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimister Riktig godt nytt år! Jeg håper dere har hatt en

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary venner. Et nytt Rotary år godt i gang og alle komiteene har hatt møter. Styret var samlet kveld til ide dugnad og agenda er staket ut en tid fremover. Målsettingen

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011 nr. 2-2011 KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7 Side 2 RD har ordet Side 3 Alle barn er våre barn Side 4-5 Pressearbeid Side 6 Hvordan nå målene Side 7-10 Alt om Regionkonferansen Side 11-13 Rekruttering

Detaljer

Moldova i fokus Arendalklubben i Tanzania

Moldova i fokus Arendalklubben i Tanzania NR. 1/2012 l ÅRGANG 65 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN soroptima norsk Moldova i fokus Arendalklubben i Tanzania UNIONSPRESIDENTEN Kjære soroptimister! Et nytt, ubrukt år ligger foran oss med

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Organ for Norges Brevdueforbund

Organ for Norges Brevdueforbund Organ for Norges Brevdueforbund Årgang 96 nummer 1 januar / februar 2009 Fra innholdet : Sommerferie på Hvaler. Brevduens tilpasning til rovfugl (fortsettelse) Magnetisme og orientering Sommervisitt i

Detaljer

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte Vårnummer 1 utgave 2007 Årgang 43. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Annonser: Sommer på Skogstua Sommervakt? Dugnad på Skogstua m.m Info Nytt fra Litt om Skogstua Personalia Aktivitetsdag/

Detaljer

sorord ELSE LILL ELSE MARIE EVA G ledelig jul til alle Sorords lesere! ELLEN RETRO MOTESHOW se bilder på side 9-10

sorord ELSE LILL ELSE MARIE EVA G ledelig jul til alle Sorords lesere! ELLEN RETRO MOTESHOW se bilder på side 9-10 ELSE har vært medlem siden 1969 og har hatt mange verv i klubben. På novembermøtet fortalte hun om sitt barenbarn som kom på soroptimistmøte i Panama! Se side 27 LILL er i Sorord, Soroptima og tidligere

Detaljer

Muntre damer på distriktsmøte, s. 17 Referat fra SIE-kongress i Berlin, s. 4 7

Muntre damer på distriktsmøte, s. 17 Referat fra SIE-kongress i Berlin, s. 4 7 NR. 6/2013 l ÅRGANG 66 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Muntre damer på distriktsmøte, s. 17 Referat fra SIE-kongress i Berlin, s. 4 7 UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimistsøstre Ja, så er det

Detaljer

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 07/ 11 Gråt med barnas foreldre Én av fem må gå Kast deg på kompetansekarusellen Kick-off for det nye Finansforbundet AFR-stryk

Detaljer

LINDA. Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget. Ballplassen. Naken flaggstang. Nyoppusset barnehage

LINDA. Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget. Ballplassen. Naken flaggstang. Nyoppusset barnehage LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2009 Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget Ballplassen Naken flaggstang Nyoppusset barnehage Innhold Leder... 2 I dag står flaggstangen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290

ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein Aanestad, Distriktsguvernør 2006 2007 ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290 RI President William B. Boyds tema for rotaryåret 2006 2007 Rotary International D - 2290 ÅRSBERETNING

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

sorord KIRKEKONSERT 2009 TOVE GRO KARI ELLEN KAT. TORUNN Organ for Larvik Soroptimist Klubb nr. 27 - Årgang 14-2009

sorord KIRKEKONSERT 2009 TOVE GRO KARI ELLEN KAT. TORUNN Organ for Larvik Soroptimist Klubb nr. 27 - Årgang 14-2009 GRO avtroppende president ble invitert på work-shop i Oslo 2.desember 2008 sammen med bla. unionspresident Solveig. Se side 7 TOVE er påtroppende president i klubben vår og var med på julemarkedet i 2008.

Detaljer

Høybråten opplever i sommer å få to av Oslos flotteste bygg. Høybråten skole og det nye sykehjemmet.

Høybråten opplever i sommer å få to av Oslos flotteste bygg. Høybråten skole og det nye sykehjemmet. Nr 1 Mai 2008 Årgang 19 Høybråten opplever i sommer å få to av Oslos flotteste bygg. Høybråten skole og det nye sykehjemmet. Underetasjen Gamle Høybråten skole åpner for elever 5 /6. mai 2008. Uteområdet

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 10 11 12 12 UNG LEDELSE Leder VIKTIGE VEIVALG Engasjementet var stort på årets landsting 17.

Detaljer

Seniortreff i Trondheim

Seniortreff i Trondheim STORSAMLING: HUSK PÅMELDING INNEN 1. MAI Nr. 1 2015 61. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen se side 16 ADRIAN BJØRDAL: Foto for livet se side 10 CP-BLADET 1-2015 Seniortreff i Trondheim se

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary-venner. Da er vi godt i gang med Rotaryåret 2013-2014. Styret har hatt to møter og lagt planer for inneværende år. Jeg føler at alle jobber godt og selvstendig

Detaljer