)ULVWHU IRU LQQOHYHULQJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ")ULVWHU IRU LQQOHYHULQJ"

Transkript

1

2 Innhold

3 Guvernørens gnist Velkommen til nytt Kiwanisår! Det viktigste blir å videreføre det gode arbeidet som allerede er i gang, men samtidig se på muligheten til forbedring og utvikling. På DS 1 i Arendal gjorde vi et viktig vedtak. Ordet vekst er utslitt, og for mange av oss gir det negative refleksjoner. Vi kan ikke sette oss mål om vekst uten å se på helheten i organisasjonen; fundament og daglig virke skjer i klubbene. Vi vedtok at fra nå av erstattes vekst med KLUBBUTVIK- LING. Dette blir hovedtema når jeg skal besøke klubber, divisjonsmøter og interklubbmøter. Bevisstgjøring på all utvikling i klubbene er nødvendig for å føre Kiwanis inn i fremtiden. Det er viktig at klubbene har orden på økonomi, møteprogram og ikke minst en god møtestruktur. Alle er enige om at et møte har et starttidspunkt, men like viktig er at vi har respekt for møtets sluttidspunkt. Ingen er tjent med at vi går over tiden, med den følge at møtedeltakerne begynner å se på klokka. Møtestruktur er nødvendig for trivsel og gjensidig respekt, og er et viktig moment i arbeidet med klubbutvikling. Vår økonomi burde vært bedre, med det følger at vi er veldig opptatt av å spare. Jeg vil selvfølgelig mane til videre nøkternhet, men jeg vil advare mot at vi sparer oss til fant. Hva med å snu på argumentasjonen? Min utfordring til klubbene blir å se på hvordan vi kan øke vår inntjening. Senk fokus på sparing tenkt positivt og fokuser på hvordan vi kan få til økte inntekter! Økt budsjett gir større handlerom. Ikke se på begrensningene, men se heller på utfordringen med å øke våre inntekter! I så måte vil jeg rose de som fikk ideen med Kiwanisbrødet. Et glimrende eksempel på nytenkning som fører til positiv markedsføring av Kiwanis, og som i beste fall fører til økte inntekter. Gode program på våre møter er en kjepphest, som jeg har hevdet ved flere anledninger. For at programkomiteen skal få den posisjon den fortjener, bør leder av programkomiteen ha plass i styret. Noen klubber har vedtatt at forrige president skal være leder av programkomiteen. Det er en god måte å forankre programarbeidet inn i styret. Uansett hvordan klubbene gjør dette, så vil jeg sterkt anbefale at leder av programkomiteen blir medlem av styret. Medlemsverving er en absolutt nødvendighet for vår videre eksistens. Tilgang på nye medlemmer må være Velkommen til Kiwanis Det gleder oss å kunne ønske følgende nye medlemmer velkommen til Kiwanis: Truls Jørgensen Ivar Johannessen Knut Martinsen Harald Eriksen Haugesund Sandefjord Sandefjord Langesund Edmund Helsing Gunnar Lundberg Jan Simonsson Roy Simonsson av en slik størrelse at vi får en faktisk økning av klubbens medlemstall. Naturlig avgang og noen utmeldinger er noe vi må leve med. Klubbutvikling innebærer at vi evner å få inn så mange nye medlemmer så vi faktisk får en økning av medlemsmassen. I den forbindelse tillater jeg meg å komme med en utfordring som går ut på at hvert enkelt medlem skaffer ett nytt medlem innen en periode av tre år. Aller helst bør dette nye medlemmet ha en lavere alder enn oss selv. Så enkelt er det. Nettopp det å forenkle er viktig. Vi mennesker har en tendens til å vanskeliggjøre selv de enkleste utfordringer. Sett deg ned og tenk nøye igjennom om du kjenner noen som du kan spørre om medlemskap i Kiwanis. Dette er ikke en jobb bare for komiteer, men en utfordring for hver og en av oss. Mitt håp er at dere skal ta denne utfordring med lyst og optimisme! Vil vi så kan vi! Som guvernør vil jeg utfordre klubbene til å se mulighetene til hvert enkelt medlem og samtidig utfordre medlemmene til å se sine egne muligheter og sitt eget potensial. Kiwanis i tiden! Hilsen Arne Johan Guvernør Langesund Strömstad Strömstad Strömstad Ukens hjertesukk kommer fra Medlemsansvarlig: TILLITSVALGTE SE HER! Ved endringer av et medlems personlia eller ved inn- og utmeldinger skal INFORMASJONEN sendes til Per idag er det enkelte personer som sender meldingen til andre tillittsvalgte og som igjen skaper ekstra arbeid. 3

4 Kiwaniskunnskap Thomas E. Tom DeJulio Kiwanis International president Medlem av Kiwanis Club Fordham, Bronx, og har tidligere vært medlem av både Key Club Mount Vernon og Circle K ved Fordham universitet og av Kiwanis Club Ernst von der Weppen Kiwanis International-European Federation president Kiwanis Club Saarbrucken, Tyskland I skrivende stund mangler vi mer informasjon om ham - se evt. lenger utpå. Mount Vernon, New York. Har vært Kiwanianer i 46 år. Gift med Rosemary, som også er kiwanianer. Hun har vært viseguvernør og har vært leder for utdanning i New York District. Han var guvernør for District New York , og har hatt mange oppgaver i komiteer både i distriktet og internasjonalt. Han er utdannet jurist med en doktorgrad og jobber som rådgiver på Fordham universitet. De som husker godt vet at han var rådgiver (counselor) til vårt distrikt i I en mail som han har sendt ut nylig skriver Arne Johan Sigstad Guvernør for District Norden For informasjon viser vi til forrige nummer av Kiwanisnytt eller til våre nettsider under Om Kiwanis. han bl a at tiden er inne for å go back to the future og gjenopplive de seks grunnreglene gjennom å fremheve dem og leve etter dem. Å følge dem vil vi vise mulige nye medlemmer hva Kiwanis gjør, hver dag, for å oppfylle det enkelte mål. Du kan høre ham snakke om dette i månedens budskap på - Resources/default.aspx?PageID=412 ÓSKAR GUÐJÓNSSON Counselor; rådgiver til distriktet for Vår rådgiver for inneværende år er Óskar Guðjónsson fra Kópavogur på Island, medlem av Kiwanis Club Kópavogur Eldey. Han var guvernør for Island/Færøyene i , og noen vil kjenne ham fra Follokonventet. Han er valgt til styremedlem i Kiwanis International fra Han er gift med Konny og de har to barn - se evt. her - kiwanis.is/felagatal/skoda/id/39 På våre nettsider, under Presse og informasjon > Glimt fra pressen, ligger det 4-5 artikler fra før om det som skjer; om Kiwanismodellen og om Kiwanisbrødet - begge prosjekter som virkelig har slått til. Brødsalget går strykende og sprer seg - se side 16 i dette nummeret, på konventet solgte de mange brød og vi vet salget foregår rundt omkring og interessen øker. Kiwanismodellen har siden starten høsten 2010 tatt skikkelig av, og den sprer seg også til nabokommunene - og rundt omkring i Kiwanis er det også liknende satsninger der Nicolai Grovik ofte er en populær inspirator. Han holdt et flott innlegg på konventsøndagen og prosjektet fikk god PR og en pris fra Kiwanis. Etter sigende har allerede 6-7 kommuner fattet interesse, og vi har tidligere fortalt at det har ryktes i Stortingskretser. Vi kommer tilbake senere med mer om disse sakene. I mellomtiden kan du på nettsidene lese tre nye artikler om at; - Kiwanis Club Risør vil gi bort penger til lag og foreninger, - om at Kiwanismodellen utvides og at - banksjefen i Gjerstad plutselig fant ,- kroner som går til Kiwanismodellen i bygda. Slå opp og les - og de som er på Facebook finner også stoff der - stadig vekk. Vi gleder oss over suksessen i Risørklubben og - all honnør! 4

5 Redaktøren har ordet Så du skikkelig på frontsiden vet du at dette nummeret av bladet er det første i den 48de årgangen. Det betyr at om to år er det 50 år siden o. s. v. Den 10. januar 2014 er det 50 år siden Kiwanis offisielt kom til Norden; det er nemlig organiseringsdatoen for Kiwanis Club Oslo. Denne datoen ville kanskje kunne brukes som startdato for distriktet, selv om dannelsen av noe som kan kalles en distriktsspire ikke skjedde før i juni 1965 da Skandinavisk divisjon så dagens lys i Basel. Året etter ble navnet Skandinavisk Distrikt i Zürich, og navnet District Norden ble fastsatt i 1969 på konventet i Reykjavik. I august 1964 kom det første nummeret av en klubbavis ut - under navnet Kiwanis Nytt, og de første linjer som daværende redaktør Otto Munthe-Kaas Pay skrev, var: I dag har vi den glede å presentere det første nummer av vår klubbavis Kiwanis-nytt. Det er en beskjeden begynnelse, etter hvert håper vi at bladet skal komme ut regelmessig og bli et viktig bindeledd mellom alle Kiwanianere. Han har fått ønsket sitt oppfylt, og selv om navnet har svingt noe så går vi under samme navn den dag i dag, og det kommer ut regelmessig og vi anser oss for oppegående og viktig. Det kan jo hende at ved 50-årsmerket er det fremdeles et papirblad, selv om tiden nok nærmer seg da man alvorlig kan vurdere å gå over til en elektronisk form. Uansett så er vi godt forberedt på å fortelle historien, alle utgitte blad er i arkivet, og den som er redaktør høsten 2014 vil kunne utgi et fyldig jubileumsnummer. Tiden vil vise. Ellers har vi her i redaksjonen et luksusproblem denne gangen; alle innspill får ikke plass i full bredde. Heldigvis så har vi mange kanaler. Ja, det er en kanal for enhver, uansett om en liker papir, nettsider eller andre sosiale medier. Derfor er det enkelte saker som bare nevnes her i bladet, mens en mer utfyllende versjon finnes andre steder. Derfor anbefaler jeg å se på nettsidene under Siste nytt, Glimt fra pressen eller Kiwanisnytt på nett. Der er alt det vi ikke fikk plass til her. De råeste har sikkert lest det meste på Facebook - som stadig samler flere venner og viser seg å være den suverent raskeste informajonskanalen; men enda når vi ikke frem til alle den veien. Det har skjedde en masse siden forrige blad, ikke minst fikk vi delta på et hyggelig og godt konvent i Arendal. Ny guvernør og et nytt distriktsstyre har tatt over, og selv har vi deltatt på Promenadekonsert i Horten, den 10de i rekken, og det var en flott forestilling for full sal. Resten av siden synes vi derfor arrangørklubbene i Vestfold fortjener at vi vier det arrangementet. Og det vi ikke får med her finner du på nettsidene - se bildene der! Lykke til arbeidet i det nye året! - og så høres vi ved juletider; her på disse sider Begivenheten ble fyldig dekket av Hortensavisen Gjengangeren, med oppslag på forsiden og 2 sider inne i avisen. Avisen starter med: «The last night of the Proms» er blitt tradisjon. Et par kvelder i året får Bakkenteigen lov til å late som om den er Royal Albert Hall. Et feststemt publikum fylte stolradene, i tillegg til at mange av de spesielt inviterte gjestene hadde medbrakt stol med hjul på. Flagg, hatter, serpentiner og blåsefløyter hører med. - les hele artikkelen på våre nettsider under Glimt fra pressen. Kongelige Norske Marines Musikkorps spilte, dirigert av Terje Boye-Hansen og mezzosopran Ingebjørg Kosmo var solist. 4 Kiwanisklubber i Vestfold sto for det årvisse gratisarrangementet og det var stinn brakke - over 400 eldre, funksjonshemmede med ledsager fylte salen og koste seg storligen. De ble i andre avdeling av konserten utstyrt med hatter og annet karnevalsutstyr, hadde selv medbrakt norske flagg og stemningen ble til slutt ekstatisk da korpset slo til med Rule Britannia, Land of Hope and Glory og helt sist Auld Lang Syne. De viftet og sang med, sammen med solisten, og syntes å storkose seg. Vi hadde en sterk aften sammen med dem og venner i Kiwanis. Takk Kiwanisklubbene Holmestrand, Horten Freia, Horten og Åsgårdstrand - se fler bilder på nettsidene og baksiden. 5

6 Klubbaktiviteter Kiwanisdagen er en dugnadsdag, hvor dame- og herreklubben slår seg sammen, alle med glød og iver for å gjøre denne dagen optimal for våre gjester. I tillegg til god dugnadsånd - er også lokale sponsorer en viktig faktor - for å gjøre dette mulig år etter år. Etter den offisielle åpningen ved presidentene til de 2 klubbene, spilte Framnes Skole musikkorps - en fin start på aktivitet, som Ballongslipp - med gavelapp inne i ballongen, dette er topp. Deretter gikk det slag i slag med Natursti, Svampekast meget populært, Boccia presisjonskast, Fiskedam - med fangst til stor glede for de om slang ut fiskestanga. Bespisningen er høydepunkt. Grillmat og fløtestuede poteter smakte godt, selv med et godt underlag av nystekte vafler. Maten skaper god stemning og setter smaksløkene i gang, med sin gode duft som spredte seg over Kurbadets plass - som er et fantastisk sted for gjennomføring av Kiwanisdagen. Guvernør Ralph Castellan og viseguvernør Hilde Meyer var til stede, som vi syntes var veldig hyggelig. Lokale aktører sto for musikalsk underholdning - mens Bare Gode Venner fra Horten fikk fart på dansefoten. Igjen en fin Kiwanis-dag som gir oss - som medlemmer av Kiwanis - stor glede. Neste år, siste lørdag i august, er vi på plass igjen og det gleder vi oss til. 6

7 20 år Klubbaktiviteter Etter en uke med varmt flott sommervær, ble vår dag våt - tildels store nedbørsmengder gjorde at aktiviteten for vår fest, ble begrenset - vi måtte være inne - men som en god dameklubb vi er, med en flott FESTKOMITE, som ikke bare stiller opp når det er fest, men også på våre vanlige møter, viste de seg igjen fra sin kreativ og beste side. Vi koste oss med god mat og drikke - bordets gleder - krydret med gode historier og mimring fra vi startet opp for 20 år siden og fram til i dag. På festen var det 10 chartermedlemmer, og de fortalte med stor iver om de første aktivitetene og aksjonene - og de var det mange av. Åra har gått - medlemmer har kommet og gått - og aktivitetene har endra seg - men en livskraftig 20 åring er vi, og det er fortsatt mange som får glede av vårt arbeid - både i form av pengegaver eller tilstedeværelse ved forskjellige målretta formål. På vårt første møte etter ferien - fikk vi overraskende besøk fra fadderklubben`s president Vidar, som strødde noen roser på sin vei, og overrakte en gavesjekk på Kr 2000,-. 20 år; ingen alder - så vi ser framover. President Åse Karlsen Gave fra Kiwanis Club Sandefjord Kiwanis Club Sandefjord Hvalen er i dag distriktets niende største klubb med sine 30 medlemmer. Blant våre 10 dameklubber er de dermed den største. Så langt våre kilder har klubben alltid hatt et stabilt og høyt medlemstall. Organisert 18. august 1992 med Kiwanis Club Sandefjord som fadderklubb, og charterfesten avholdt i mai/ juni 1993 (omtalt i juni i K-nytt uten angivelse av dato). Guvernør Åge Meum var der og overrakte charteret til president Unni Låge Hansen (se bilde) Aktiviteten er stor i klubben har vi fått inntrykk av, og den har gjennom årene vært en av de flittigste bidragsyterne til Kiwanisnytt. Herfra kjenner vi til blomstershowene, deltakelse i julemarkeder og Kiwanisdagen, loppemarkeder, bidrag til Gurvika - for å nevne noen av de vi kjenner best til. Charterfesten er beskrevet i Kiwanisnytt nr 5/92-93 og bildet er derfra. 7

8 Klubbaktiviteter Små barn med store øyne og beundrende blikk ivret rundt på Drammen Brannstasjon lørdag 22. september mellom klokken 10 og -12 på Åpen dag Kiwanisklubbene Lier og Konnerud var sterkt profilert og stod for salg av pølser, vafler, kaffe og mineralvann. Kjøpelysten var stor da de besøkende fikk vite at overskuddet ville gå til brannskadde barn - Burn Camp - og det ble omsatt pølser, vafler, kaffe og brus over en lav sko. Det ble en fin dag i brannsikkerhetens tjeneste. Brannstasjonens ledelse ønsket Kiwanis velkommen tilbake neste år! For oss i Kiwanis er dette blitt en hyggelig og meningsfull tradisjon. Barna fikk prøvekjøre både brannbiler, stigebiler og ambulansekjøretøyer. Til stor overraskelse fant små barnehender til og med knappene som utløste både sirener og blålys. Foreldre og barn fikk en spennende innføring i brannsikkerhet ved å delta i en liten konkurranse. På syv ulike steder i lokalet var det hengt opp plakater med spørsmål. Barna skulle ta stilling til hvilket av svaralternativene som var riktig. Til slutt ble alle premiert. Det er ikke mye som skal til for å skape glede i små barnesinn! 8

9 Klubbaktiviteter Kiwanis Landsturnering U-12 i Asker. Under 9 spännande och livliga dagar spillte vi över 538 tenniskamper på Asker Tennisklubbs uteanlegg med 9 utebaner. Det var över 170 deltagare som var meldt på og alla fick minimum spille 4 kamper, og noen spilte opp mot 18 kamper. Alderen varierte fra 12 år og helt ned till 8 år. Barna stannade hela dagarna på anlegget med extra aktiviteter runtomkring, og det synstes jag som turneringsledare var utroligt morsomt att se. Det var glädje og lek även om man hade tapt kampen tidigare på dagen. Players Party - spillerfest -var nok höjdepunktet för många når vi dukade upp med pizza og brus og hade disco for over 125 barn som hade meldt sig på till partyt. Her hade vi dragkamp, olabil, leskebakksklattring som extra aktiviteter förutom klassiska danstävlingen og limbo. Jag vill passa på att tacka Kiwanis för all hjälp og stötte slik att vi kunde genomföra ett av tennisnorges största arrangemang på den lekfulla og livliga måten for barna. Det viktigaste är att de har det göy och får en härlig og positiv opplevelse till sport uavsett vinst eller tap. Det er 6 jenter som har strikket til barna i Albania; 74 luer, 54 sokker og 5 par votter. En stor Takk til dere alle for at dere strikket dette til barna. Foran fra høyre: Lovise Veberg Inger Allis Lilleby Eva Gade Asbjørg Stene. Bak fra høyre: Inger Sandvik Borgny Ingebrigtsen. På Kiwanisdagen kan barn og voksne stifte, eller fornye, bekjentskap med dyra på gården. Her er hester, kuer, geiter, griser, gjess, høns og kalkuner og en gårdshund som passer på at alt går riktig for seg! Barna kan hoppe i høyet på låven og ta en riderunde på hesteryggen. Kiwanisgutta i Kiwanis Club Oslo St. Hallvard stiller med lynlotteri med flotte premier for både barn og voksne. Vi selger pølse og lompe fra utendørs grill, og damene våre betjener kaféen med salg av kaffe, mineralvann, nystekte vafler og kaker. Nytt av året var at vi solgte brukte bøker og flotte selskapsvesker til damene. Barna får ballong, diplom for frammøte og en liten gave/kosedyr når de kommer. De kan få utført ansiktsmaling, de kan vinne en liten premie i fiskedammen og de får en flott spesiallaget ballongfigur av Happy Cow Balloons. De voksne kan kjøpe lodd og vinne en fin sykkel til junior. Inne i kaféen blir gjestene underholdt med trekkspillmusikk. Kiwanisdagen gir fin PR om Kiwanis i vårt område, som er Groruddalen og Oslo Øst. Vi deler ut brosjyrer som forteller om klubben vår og om Kiwanisorganisasjonen. Arrangementet blir annonsert i Aften (Oslopuls), Akers Avis Groruddalen, Bydel Alnas hjemmeside, Lokalavisen Groruddalen og ved oppslag flere uker i forveien på gården. Fra Akers Avis Groruddalen får vi alltid besøk av en journalist, som fotograferer og skriver referat om Kiwanisdagen i avisen. I år hadde vi besøk av ca 200 barn og mange voksne - foreldre, onkler, tanter og besteforeldre. Været var bra, og alle så ut til å kose seg på gården. Dette er en populær aktivitet som er kommet for å bli i Kiwanis Club Oslo St. Hallvard! 9

10 Klubbaktiviteter Grytidlig om morgenen 20. august entret 17 godt voksne Tønsberg kiwanianere Norwegian-flyet på Torp flyplass. På Schønefeld Airport Berlin ble vi og våre mye bedre halvdeler, 31 til sammen ønsket velkommen av Berlin City Tour`s unge og hyggelige representant, Jesper Poelke. En skikkelig varm velkomst. Etter en vanlig, blåsende morgentemperatur sommeren 2012 i Tønsberg på rundt 10 grader, var det et vindstille og solfylt Berlin med 34 virkelig varme grader som ventet oss. Etter innkvartering på All Seasons Hotel nær Alexanderplatz, bar det avsted med egen buss og norsk guide, Gunnar Kristiansen, på rundtur i storbyen. Og Berlin var virkelig stor, med en variert bebyggelse, ganske flat, nesten ikke en høydeforskjell noe sted. Forbausende mange trær og her og der åpninger i husrekkene, som manglende tenner i en tanngard. Det er minner etter krigen, utbombede bygninger som aldri ble bygget opp igjen. Dagens program ble rundet av med en velsmakende middag på Løvenbrau Restaurant. Menyen så slik ut: Creme tomato soup; Beef goulash with Spatzle; Vanilla creme. Kan man bedre ha det? På dag 2 tok guiden oss med til Potsdam. Her fikk vi bl. annet se Fredrik den stores flotte rokokko sommerslott og hageanlegg fra 1700 tallet med det betegnende, franske navn Sanssouci eller på norsk Sorgenfri. Vi besøkte også det idylliske stedet der de tre store i juli/august 1945 holdt sin Potsdamkonferanse for å avgjøre Tysklands skjebne etter krigen. Tilbake i Berlin ble det shoppingrunde i det store varehuset KaDeWe. Vi avsluttet dagens program med solid tysk kost: Svineknoker, Bratwurst, kalkun, kylling, sauerkraut etc. Kelnere i lederhosen og real ompamusikk i bakgrunnen. Dag 3 Guiden øste av sin viten om Berlin og byens arkitektur på en ny rundtur. En artig stopp på et museum 10 for veteranbiler, fikk mange gutteøyne til å skinne og funkle. Men det var bare se - ikke røre. Om kvelden var det gourmetmiddag på et preusisk kongeslott Charlottenburg, og etterpå klassisk konsert med 6 strykere, klaver og tverrfløyte og?, sopran og tenor. Alle i autentiske 1700 talls kostymer, damer i brusende krinoliner, herrer i knebukser, vest og jakke til knærne, struttende kalvekryss i halsen og fine blonder rundt håndleddene. En sann fryd for gane, øyne og ører. Dag 4 ruslet vi for oss selv, før vi fra kl. 17.oo til kl. 20.oo var på cruise på elven Spree. En flott tur som viste oss Berlin fra en ny vinkel. Folk slanget seg i gresset langs elvebreddene, og det var et yrende liv på de mange uterestaurantene i det gode sensommerværet. Stor trafikk av cruisebåter som var opptil 60 meter lange. Vi koste oss med en flott velsmakende middag med viner og øl etc. ombord i båten Amsterdam. Oppholdet ga oss mange flotte opplevelser. Vi vandret på Unter den Linden, gjennom det selsomme minnesanlegget etter jødeforfølgelsene med de mange store og firkantede betongblokkene og under den mektige Branderburger Tor. Vi så det høye, imponerende fjernsynstårnet fra mange vinkler, og besøkte det enorme russiske krigsminneanlegget og mye mer. Det enkle hotellet hadde pene rom og gode senger, hyggelig betjening og en rikholdig og variert frokostmeny. Den enslige og sendrektige heisen lot ofte vente på seg, men den kom. Berlin City Tours ved Joanna Kucharczyk hadde lagt opp et godt program og kunne ikke bebreides for at transporten ble noe forsinket enkelte ganger. Drosjene med plass til 8 var greie og overkommelige i pris. Noen av oss opplevde også undergrunnsbanen. Den gikk så det bokstavelig ulte. Det var fort gjort å bli skikkelig klemt i døråpningene og du måtte være rask for å komme av på riktig holdeplass. Det var utrolig mange syklister som tok sjansen på å konkurrere med alle bilene om plass i den tette trafikken. Kulinarisk var det noe for enhver smak. Fra den enkle pizza på et meget slitt italiensk etablissement til gourmemiddag i kongelige omgivelser. Den bastante tyske meny svineknoker og sauerkraut etc., og Thaimat som gikk som et fakkeltog gjennom halsen ga variasjon til utsøkte retter med imponerende tekst på menykartet. Vi er stor takk skyldig til vår eminente guide Gunnar Kristiansen. Han gjorde alle våre utflukter til en stor opplevelse. Hans viten om Berlin, arkitektur og internasjonal historie, gammel så vel som nyere, var imponerende. Hans evne til å formidle sine kunnskaper, hans lune humor og hjelpsomhet vil vi huske lenge. Stor takk også til vår effektive reiseleder, Øyvind Ottestad og Per Garder, som begge har hatt et omfattende og tidkrevende arbeid med å tilrettelegge turen for oss. Charlottenburg slott

11 Konventer Tid: sep 2012 Sted: Arendal Hotell: Clarion Hotel Tyholmen Deltakere: nesten 200 Delegater: 125 (at large inkl) Klubber repr.: 63. Årsrapport; godkjent m/5 merkn. Regnskap : godkjent m/2 merkn. Regnskap Fondet 2011: Godkjent. Medlemskontingent: økes til kr. 570,-. Forslag fra Moss; godkj. Distriktsstyrets redegjørelse og forslaget ble trukket. Budsjett tatt til orientering. Guvernør: Arne Johan Sigstad Neste guv.: Mona Hurtig Foreslått guv.: Tor Tausvik Styremedl. Fondet: Kjell Kristiansen. Europapresidenten Paul Inge Paulsen m/frue. Guvernør Østerrike Walter Plieseis m/frue. Guvernør Island Færøyene Ragnar Ørn Pettursson. Counselor til distriktet Oscar Gudjonsson m/frue. Ellers var der: Varaordfører i Arendal Anders Kylland. Nestleder MHU Marit Holmsen Rune Kløvtveit Ca ledsagere. Hovedinntrykk: Fint konvent, greit årsmøte, god sosial omgang og mange hyggelige mennesker. Ja det er vår reaksjon i etterkant. Det ble et hyggelig, interessant og vel arrangert konvent, sterkt preget av Kiwanissaker og spesielt Eliminate, som den lokale konventkomiteen kan si seg fornøyd med. Vi tenker her på de orienteringer som ble presentert både fredag og søndag. Både under og etter konventet har vi mottatt gode uttalelser, og man koste seg i hverandres selskap og i en vakker og solfylt Arendal. Et konvent er et stort og mangslungent arrangement. Det er en kjempejobb som ligger bak. Den krever en masse arbeid av de som har tatt på seg jobben. Arbeidet strekker seg over mer enn 2 år, og mange biter skal settes sammen til et hele. Det må tas i betraktning når kvaliteten skal vurderes. Riktignok har vi etter hvert fått en bra oppskrift som setter rammene, men forhindrer ikke at alle detaljer må passes på. Det ville være underlig dersom det ikke fantes ting som ikke klaffer helt, og noen har muligens funnet noe å pirke på, men det må ha vært detaljer av mindre betydning. Alle de som var der har nå dratt hjem og har sikkert fortalt om hva de opplevde. Det aller viktigste er da også hva de sier de som deltok, og da kan vi andre forklare og synes hva vi vil - inntrykkene som formidles rundt omkring er fasiten. På den bakgrunn skal vi her konsentrere oss om å skissere det som skjedde, holdt opp mot de regler og føringer som foreligger. Evalueringen etterpå vil ta vare på både gode og mindre gode sider, og erfaringene vil så bli lagt inn i den reviderte Konventhåndboka som er under arbeid. Bunadkledd velkomstkomite og en velordnet mottaks- og registreringsdisk var meget positivt. Forlegning måtte dessverre foregå på 2 hoteller, men når avstanden ikke er mer enn vel 100 meter mellom dem, så ble vel ikke dette det store problemet. Her var stands slik det pleier. Her var Kiwanisbutikken og solgte godt så det ut til, her var Albaniahjel- 11

12 Klubbaktiviteter Konventer pen, Eliminate spilte en fremtredende rolle under hele konventet, Humanitærkomiteen - i kompaniskap med Fondet og Vekstkomiteen hadde en stor avdeling. Diverse brosjyrer var tilgjengelig, og både redaktøren og webmaster var der under hele konventet. Som tidligere hadde vi en utsendt medarbeider på ledsagerturen som tok bilder. Vi viser ellers til noen bilder på neste side, og på våre nettsider. Åpningen på fredag kveld gikk etter planen og etter det faste ritualet med lystenning, hymnen, velkomst av konventleder Eivind Sandnes og formell åpning ved guvernør Ralph Castellan. Flott med fremføringen av hymnen, sunget med kraftig røst av sangeren Kjell Erik Jørgensen, akkompagnert på piano av kona Ann Britt. Flott tiltak, annonsert av konventlederen, var at tradisjonelle blomster denne gang var erstattet av Eliminateroser. Foredragsholdere og andre fortjente fikk således et brev med takk og en forklaring om at deres bidrag hadde spart 15 liv - se bildet på baksiden. Varaordfører Anders Kylland ønsket velkommen til Arendal og ga oss både historisk og nåtidskunnskap, og han talte godt om Kiwanis lokalt. Deretter fikk vi to meget gode, interessante og til dels sterke innlegg fra h.h.v. Rune Kløvtveit om Burn Camp og arbeidet med brannskadde, og av Marit Holmsen om Mental Helse Ungdom - se bilder neste side. Historien om Rune finner du i Dagbladet ved å søke på internett på navnet hans. Kvelden ble så fullbrakt med sjømat og en nydelig fiskesuppe. Alle så ut til å hygge seg kongelig, noe man kunne høre på stemningen. Konklusjonen må bli at vi følte oss velkomne og alt innbød til å bli kjent. Årsmøtet. Protokollen er allerede ute og der kan man lese om forhandlingene og resultatet, ved siden av fakta i boksen lenger oppe. Ordstyrer Tore Brynslund gikk greit gjennom programmet, og det landet vel innenfor tidsrammen selv om det ble et par strafferunder underveis. Vi tror bestemt at disse kunne vært unngått med noe mer fokus på forberedelsene. Men man tok seg fint inn ved å kjøre programmet videre mens man ventet på en del nye dokumenter. Det var til forrige årsmøte fremmet forslag angående Distriktsprosjekter fra 12 Kiwanis Club Moss, og dette ble vedtatt utsatt til neste årsmøte. Saken var nå på agendaen, Distriktsstyret hadde behandlet saken og fremla en redegjørelse som årsmøtet godkjente, hvoretter Kiwanis Club Moss trakk sitt forslag. Korte og fine presentasjoner av kandidatene til valg ble gjort og valgene gikk elegant og raskt. Valget av Arne Johan Sigstad fra Elverum som guvernør ble stadfestet, og Mona Hurtig fra Karlstad ble valgt som Neste guvernør. Det var to kandidater til Foreslått guvernør, og her gikk Tor Tausvik fra Trondheim av med seieren. Som nytt medlem i Fondets styre ble Kjell Kristiansen fra Ski valgt. Selv med et par små uroligheter i svevet ble det et fint årsmøte. Det var hele tiden en god stemning, saklige debatter med argumenter i flere retninger, og klare flertall for de valgte løsninger. Således ble forhøyelse av kontingenten vedtatt med klart flertall. Banketten; som så ofte før - en stilig og fin opplevelse, med festkledde og glade mennesker omkring runde bord og med de deiligste retter av laks og lam, fint servert. Mange vil nok i lang tid huske en morsom og sprudlende toastmaster, Rune Høgevold, som hadde mange flotte historier, og som skapte bølger av latter under en av sine svært flotte opptredener. Under taffelet ble Kiwanis Ærespris utdelt, denne gang til Mental Helse Ungdom - se side 14. Under banketten ble det også utdelt spesialpriser - såkalte Presidential --- Awards til en del personer; se bildene. Hedret ble også Kiwanis Club Skien- Nora, som en av de første rene dameklubbene, og en pris ble gitt til klubbens charterpresident og sterke drivkraft Erna Follaug. Vi hadde også gleden av en tale av Europapresident Paul Inge Paulsen. Avrunding. Søndagens innslag var viet distriktets fellesprosjekter. Nicolai Grovik fra Kiwanis Club Risør holdt først et flott og følelsesladet innlegg om Kiwanismodellen i Risør. Her fikk vi historien om hvordan og hvorfor Kiwanismodellen, og dette innlegget burde inspirere mange til å ta tak i dette i egne klubber. Fin og godt koordinert var også presentasjonen av Albaniahjelpen, fremført av Falk Bakke, Sissel Laurendz og Kjell Johansen. Bildene de viser og historiene de forteller berører alle og burde inspirere til fortsatt innsats. Vi fikk også forståelsen av at det gjøres endringer i hvilke prosjekter som Albaniahjelpen vil jobbe med fremover; brannprosjektet er jo allerede avsluttet, nødhjelpsprosjektet er i ferd med å avsluttes, og nye prosjekter er på gang som Open School og Helsestasjonen i Torovice. Til slutt var det distriktskoordinator og ildsjel Hilde Meyers tur med Eliminate. Også dette innslaget fremført med engasjement og styrke i kjent stil. Dette kan du lese mer om på side 19. Alt i alt en tankevekkende formiddag som viser at noen brenner for våre felles prosjekter, og at de er fine og nødvendige synes helt klart. Reaksjonen hos publikum i salen understøtter en slik tanke. Og dett var dett! Før vi visste ordet av det var avtroppende og påtroppende styre presentert, Ralph den store brukte vikingsverdet og slo arvtakeren til guvernør, guvernørkjedet skiftet eier og nåler ble utvekslet, guvernørsfanen ble overlatt til Kiwanis Club Elverum og den lokale konventkomite ble behørig takket og gitt oppmerksomheter. Neste konvent, i Sarpsborg, ble presentert av Reidun Westgaard fra Kiwanis Club Sarpsborg med tilhørende bilder - se hele presentasjonen på våre nettsider. Ledsagerturen foregikk på sjøen denne gangen, med båt fra Pollen, på Nidelven og rundt Hisøya. Og inntrykkene kunne ledsagerne fordøye sammen med reker og det som hører til i slike tilfeller. Vi hørte få klager fra denne turen som foregikk i strålende, fint vær. Mer om konventet finner du bl. a. i: - avisartikkel fra Arendal Tidende; se nettsidene under Glimt fra pressen - nettsidene under lenken Konventer > konventhistorie m/tekst. - flere bilder på nettsidene under lenken Konventer > konventbilder. Det vil også bli laget en DVD med mange bilder fra konventet - henvend PKU-komiteen.

13 Eivind Sandnes Ralph Castellan Anders Kylland Rune Kløvtveit Marit Holmsen Toastmaster Mange flere bilder fra Konventet finner du på våre nettsider - som et slideshow. Presentasjonen av neste Konvent, i Sarpsborg, er i sin helhet lagt ut på nettsidene. 13

14 Konventer Årets ærespris gikk til Mental Helse Ungdom (MHU) og ble utdelt, etter tradisjonen, på banketten under konventet. Det var nestleder Marit Holmsen som fikk overrakt trehesten og det tilhørende diplomet av forrige guvernør Paul Mannes. Sammen med prisen ble det også overlevert en sjekk på ,- kroner fra konventarrangørene i Divisjon Sørlandet, som et forskudd til neste års sommerleir. Å dømme etter reaksjonen i salen så var dette et populært valg - en lang, stående applaus. I begrunnelsen som ble lest opp het det: Denne prisen er fysisk en statue av en hest. MEN - det er ikke hvilken som helst hest. Det er en KLØVHEST. Altså en arbeidshest. Og det er vel det som kjennetegner årets mottaker av Kiwanis Ærespris. De står på og jobber målbevisst mot målet. I statuttene for Kiwanis Ærespris står det blant annet: Mottaker av Kiwanis Ærespris skal gå til dem som jobber innenfor Kiwanis sine idealer. Denne organisasjonen gjør virkelig det. Foreningen jobber imponerende på mange plan: - de arbeider mot myndighetene - for å få økt fokus på psykisk helse - de jobber med økt ÅPENHET - for å ta knekken på stigmatisering og tabu rundt psykisk helse - de bygger opp lokallag for å være til stede - der det er behov for å ha en møteplass - de arrangerer mestringskurs og ikke minst den årlige SOM MRLEIREN. Da Kiwanis gjerne vil gjøre en forskjell for barn og ung, var det aldri noen tvil for den lokale konventkomite om hvem som skulle få årets pris. Under banketten ble det også utdelt en del spesielle oppmerksomheter; såkalte Presidential Awards, signert av verdenspresident og guvernør, som en honnør til personer o. a. som har gjort en god innsats for Kiwanis. Her er bildene fra overrekkelsen. Fra venstre: Asbjørn Schjølberg, Elverum;, Heidie Ringsby, Larvik Bøken; Nicolai Grovik, Risør, Kari Rasmussen, Larvik Bøken; repr. for Skien-Nora; Grete Hvardal, Byrgin; og Erna Follaug, Skien-Nora. Mellom 40 og 50 ledsagere deltok på den to timers båtturen på Nidelva og rundt Hisøya. Her ble det servert reker og loff med tilbehør, og det var anledning til å kjøpe passe drikke til. Turen startet og endte i Pollen. Det rapporteres om en fin tur, i passe godt vær. Det var noe urolig sjø på yttersiden av Hisøya uten at vi registrerte at det skapte problemer av noen art. Etter på var det god tid til å nyte været og spasere i byen og langs kaiene, og hygge seg på koselige restauranter i Pollen, sammen med de innfødte. Vi tar med et par bilder tatt av vår utsendte medarbeider på båten og i Pollen. 14

15 Kvinneåret På det internasjonale konventet i Washington DC, onsdag 7. juli 1987, ble det gjort et historisk vedtak da det ble vedtatt en rettelse til loven. Egentlig vedtok de en justering av en foreslått endring som gjorde det mulig for klubber i USA å åpne for medlemskap uten hensyn til kjønn. Justeringen besto i å tillate klubber over hele verden til å gjøre dette. Da den første klubben i Detroit, Michigan, ble chartret 21. januar 1915 var ikke spørsmålet om kjønn aktuelt overhodet. Kiwanisklubber var pr tradisjon for herrer. I 1921 ble det til og med satt inn at medlemskapet kun var for menn. Fra 1970 ble det så fremmet forslag nesten på hvert eneste konvent om å endre loven slik at kvinner kunne bli medlemmer i Kiwanis, med påfølgende diskusjon for og imot. Et forsøk på å få en fot i dørsprekken ble gjort i 1976 på konventet i San Diego ved å foreslå æresmedlemskap for kvinner. Etter som tiden nå gikk vet man at flere klubber tillot kvinnelige medlemmer, på tross av lovbestemmelsene. Slike klubber fikk raskt en melding om at de hadde 60 dager på å komme i takt med loven; hvis ikke ville charteret bli trukket inn. Styret fulgte nøye med utviklingen og var raskt ute med advarsel til de som ikke føyde seg. På internasjonalt nivå fortsatte fremsendelsen av forslag om at kvinnelig medlemskap skulle lovfestet, uten at de fikk det nødvendige 2/3 flertall. I august 1985 erklærte advokaten Marcia Baer (American Civil Liberties Union) i en TV-sending at Kiwanis Club Ridgewood, New Jersey, ville stevne Kiwanis for retten med bakgrunn i loven som bestemte at Kiwanis var for men only. For å komme dette i forkjøpet ba Kiwanis sine advokater om å få en domstol i New Jersey til å reise sak mot Ridgewood-klubben for å forby den å kalle seg Kiwanisklubb siden den ikke fulgte lovens bestemmelser. Det ble sågar bedt om at retten skulle erklære at KI hadde rett til å kontrollere bruken av Kiwanisnavnet og de registrerte logoer, og derigjennom forby Ridgewood-klubben å bruke disse etter 25. september. Det hører med til historien at ikke lenge etter at Kiwanis hadde problemer, så fikk Rotary de samme problemene innen sin organisasjon. Disse prosessene kostet selvsagt mye, ikke bare i penger, men også i pine, uro og uvennskap. Da konventet i Washington, DC sto for døren hadde mer enn 50 klubber åpenlyst tillatt kvinnelig medlemskap. Gjennom den positive holdningen hos årsmøtedelegatene 7. juli i 1987 løste problemet seg selv da både styret og Ridgewood-klubben kunne tilbakekalle alle rettsanmodninger. Kiwanisklubber kunne meddele alle kvinnelig medlemmer som før hadde fått illegalt medlemskap, at de var å anse seg som rettmessige og lovlige medlemmer av sine klubber. Effekten av vedtaket i Washington så man umiddelbart, gjennom at medlemstallet økte med mer enn 3000 kvinner i de første seks månedene. Trenden var åpenbar; antallet kvinnelige medlemmer doblet seg innen neste års konvent, og økningen bare fortsatte utover i , og videre utover for den saks skyld. fra venstre; Grete Hvardal, Tove Fiksdal, Hilde Meyer, Kari Rasmussen og Mona Hurtig. 15

16 Klubbaktiviteter I år var også Kiwanis på plass i egen bod, med salg av Kiwanisbrødet, stylter laget på dugnad og kunstlotteri med flotte bilder fra lokale kunstnere. Havnedagene er møtestedet for kystens slitere både på land og sjø. Her finner en jakter, jekter, sildeseilere, kuttere, skøyter, passasjerbåter, agentbåter, fanteskøyter og fritidsbåter. Alle med det til felles at de har tjent kysten i generasjoner. I bodene på indre kai finner en utstillere med kystkulturforankring som utgjør ryggraden i Havnedagene. Her vil en oppleve lukten og lyden av gamle motorer, tradisjonelle håndverk, og ulike utstillinger, og altså midt i alt dette, Kiwanis. Under årets havnedager ble Kiwanisbrødet presentert for Haugesunds befolkning. Oppskrift, ide og konsept kommer fra Kiwanis Club Risør, så vi i Haugesund kom bokstavelig talt til duk og dekket bord. I samarbeid med en lokal baker fikk vi laget 200 brød for salg. Flotte kiwanisbrødposer fra Risør gav brødet et eksklusivt preg. Kiwanis bød på saksprøver så det sunne og gode brødet gikk unna som varmt hvetebrød. Kiwans Club Haugesund vil i løpet av høsten forsøke å få Kiwanisbrødet lansert i utvalgte butikker etter modell fra Risør. Neste august blir vi igjen å finne på indre kai under Havnedagene. Dette var både trivelig, lønnsomt og en flott måte å profilere Kiwanis på i bybildet. Torsdag 14. juni var mange av Kiwanis Club Ringerike sine medlemmer samlet i Krematoriet på Hønefoss for å ta avskjed med Helge Andersen som helt uventet gikk bort en uke tidligere. Etter bisettelsen var det minnesamvær der både vi fra Kiwanis og tidligere arbeidskollegaer 16 deltok sammen med familien. Helge var født og oppvokst på Bornholm, men hadde bodd i Hønefoss i ca 40 år. Her stiftet han familie og fikk arbeid på Østlandske Spennbetong der han ble til han oppnådde pensjonsalder. 20. april 1998 ble han opptatt som medlem av Kiwanis Club Ringerike, og spesielt etter at han ble enkemann så han på Kiwanis som et godt sosialt nettverk. På de forskjellige dugnader stillet han villig opp så fremt det var mulig. Selv om han trivdes godt sammen med familie og barnebarn, hadde han gitt klart uttrykk for at møter i Kiwanis hadde prioritet foran det meste annet. For Kiwanisåret Minneord var han klubbens president, og var med på mange interklubbmøter og Divisjonsrådsmøter der han stiftet bekjentskap med kiwanianere også i øvrige klubber i divisjonen. En gang i året dro Helge ut på en ferietur, og i år var det Hurtigruten som ble valget. Han bestilte tur / retur billett fra Bergen til Kirkenes og fikk oppleve Norskekysten i fint vårvær. Etter ankomst Bergen tok han toget tilbake til Hønefoss, men døde så undervegs over fjellet. Helge var født 5. mai 1942 og hadde like før turen med Hurtigruten feiret sin 70 årsdag sammen med sin nærmeste familie. Vi lyser fred over Helges minne

17 Fra komiteene Årets sommerleirer. Først ut var som vanlig Burn Camp med sin sommerleir som ble arrangert på Haraldvangen ved Hurdal i uke 26. Det var 22 barn og 8 ledere på denne leiren. Kiwanisklubbene klarte også i år å fremskaffe nok midler, kr , til at ledelsen i Burn Camp kunne gjennomføre leiren med stor suksess. I forbindelse med besøk ved Skedsmo Brannstasjon stilte Kiwanis klubb Skedsmo og Kiwanis klubb Lillestrøm opp og serverte gratis pølser til alle, noe som ble meget godt mottatt. Mental Helse Ungdom hadde i år igjen valgt å arrangere sin sommerleir ved Bjerkely Folkehøyskole i Flisa. Dette foregikk i uke juli. Kiwanisklubbene klarte å fremskaffe mer midler i år enn i foregående år, og var dermed med på å sørge for at ytterligere barn og unge kunne delta på sommerleiren Det var 50 deltakere og 20 frivillige medarbeidere. Leiren ble gjennomført etter tidligere erfaringer med ulike workshops som f. eks. leiravis, dans, drama, musikk, hobbyverksted, en god porsjon sosial omgang og nettverksbygging mellom deltakerne. Det vil i et senere nummer av Kiwanisnytt komme en mer utfyllende reportasje fra begge sommerleirene. Red s merknad: Les leiravisa for årets sommerleir på våre nettsider; Prosjekter > egen lenke for MHU. Dette er den gamle Vekstkomiteen; med nytt navn og nytt mandat. På DS 01 ble både komitenavnet og mandatet enstemmig vedtatt og nå gleder vi oss til å ta fatt på arbeidet. Sørlandskonventet er også historie, og et nytt arbeidsår står for døren. Hva blir våre arbeidsoppgaver og hva kan Klubbutviklingskomiteen stå til tjeneste med? Eksisterende klubber: Overfor eksisterende klubber som sliter vil vi fremme trivsel og medlemsøkning ved å videreføre og utvikle ideer og tiltak fra klubber som allerede har lykkes: - Møtestruktur, Innhold og Program: Være behjelpelig med tilpasset materiell, samt med ideer og tiltak fra klubber som har lykkes. - planlegger om å opprette en idébank over programposter som fungerer godt i andre klubber - sammen med humanitærkomiteen være behjelpelig med prosjekter for barn og ungdom som er tilpasset klubben og klubbens resurser. Legge tilrette for en oversikt over de lokale prosjtene som er med på å sette Kiwanispå kartet. - Sammen med PKU-komiteen hjelpe klubbene med informasjonsmateriell, brosjyrer osv. - tilrettelegge tiltak og eventuelt kampanjer for å øke medlemstallet i klubben. - Stå til tjeneste med å fremskaffe navn på personer når det gjelder invitasjon i forbindelse med medlemskampanje. I tillegg hjelper vi til med invitasjonsbrev og øvrig materiell. Klubber som lykkes og driver godt har noen fellestrekk: Strukturerte møter, godt og variert program, gode prosjekter rettet mot barn og ungdom, motiverte medlemmer og tillitsvalgte. Nye klubber og satelittklubber: Vedr. oppstart av nye klubber/satelitttklubber er det gledelig å registrere ønske og vilje til det. Det jobbes for tiden med 4 prosjekter på dette området. En av utfordringene vi har hatt er å finne frem til navn på potensielle medlemmer. Det har vi løst. En fremgangsmåte vi nå forsøker er å sende ut invitasjonsbrev til informasjonsmøte, noe vi håper kan gi oss resultater. Om klubber/divisjoner har tanker og ønske om å starte ny klubb/satelittklubb står vi til tjeneste med å skaffe så mange navn som du ønsker. Vi hjelper også med invitasjonsbrev og stiller svært gjerne på informasjonsmøter. Om vi skal ha mulighet for å klare alle de flotte oppgavene og prosjektene som Kiwanis står overfor må vi ha nye medlemmer i District Norden. La oss brette opp armene og gjøre en innsats. Vi i Klubbutviklingskomiteen er klar. Medlemmene er der ute, vi må hente de inn. TA KONTAKT MED OSS OG BRUK OSS Normalstadgar för klubbar på väg. Processen har tagit cirka två år. Det är lång tid och det är lätt att som vanligt säga ja, ja disse amerikaner. Så kan vi inte säga. Det är europeiska, där vi själva ingår, och asiatiska åsikter som fördröjt processen. Det skall vi vara glada och stolta över. Kiwanis blir mer och mer globalt och samtidigt anpassat till regionala förhållanden. I den världen är regionerna stora och din egen klubb måste inse att den är endast en liten isolerad ö i regionen. Nu kommer din klubb i centrum. Ni skall förnya era stadgar (klubblover). Ni skall acceptera det nya och behålla det gamla. Det viktiga är att ni skall ta ställning och ha åsikter i det här fallet internt inom klubben. Utanför klubben gäller ramvärdena för att vara just en just Kiwanisklubb. Hur gör vi? Den slutliga utformningen av Standard form of Club Bylaws beslutas av Kiwanis International Board (KI styrelsemöte) i början av oktober. Vad Arne Johan då kommer att säga vet jag inte. I mitten av oktober kan jag, via vår dis- 17

18 triktssekreterare, sända ut korrekt underlag skrivet på amerikansk engelska. Eftersom Standard Form innehåller väldigt många absoluta val i alternativ som t ex val på ett eller två år kan de klubbar som vill direkt jobba med amerikansk engelska börja sitt förändringsarbete när den officiella texten publiceras De klubbar som vill jobba på svenska eller norska får vänta på sitt förberedelsearbete. Så fort Standard form of Club Bylaws är publicerat kommer min kommitté att översätta till norska och sven ska. Behövs det så blir det också danska. Service. Min kommitté är ett service-organ som inte många i distriktet använder. Jag förstår det. Vi hanterar hårda frågor och känsliga frågor både uppåt och neråt. Då blir det känsligt att ta kontakt. I den här frågan om ny stadgar erbjuder min kommitté allt stöd för att det skall bli enkelt. Du som tillhör en klubb som kan acceptera att direkt börja jobba med den amerikansk engelska texten ligger bra till d.v.s. jag minskar min arbetsinsats i frågan. För dig som tillhör en klubb som enbart accepterar text på norska eller svenska skall min kommitté hjälpa till. Tyvärr tar det då en längre tid. Texten måste översättas! Fortsättning? Starta gärna nu i klubben - utse en Stadgekommitté (Lovkomite) - som diskuterar under året med klubbens alla medlemmar om hur vi vill ha det (klubbens tradition). Starta en kommunikation med Lovko- Fra komiteene mitteen! Vårt distrikt skall inte godkänna din klubbs stadgar. Men det skall Kiwanis International göra. Det sker på amerikansk engelska jag kommer därför att föreslå distriktets styrelse att alla klub - bars nya stadgar sänds in via Lovkomit teen som då hjälper till med att fixa all formalia mellan klubben och Kiwanis In ternational. Vi, som fortsatt under Arne Johan, fått förtroendet att jobba vidare i den mystiska, konstiga och oanvända kommittén hoppas på många meningsfulla och engagerande arbetsuppgifter från dig under Kiwanis-året P = PR, K = Kommunikasjon, U = Utdanning - en komite med vidtspennende oppdrag. En komite som bare kan løse sitt oppdrag gjennom god kontakt og samarbeid med de enkelte ledd i organisasjonen - det er av avgjørende betydning for at oppgaven skal kunne løses. Komiteen har en lang rekke virkemidler å spille på - PR-materiell, personlig kontakt, brev, telefon, SMS, e-post, Kiwanisnytt, nettsider, Facebook-sider og diverse andre sosiale medier. Vi spiller faktisk på de fleste fra komiteens side, men det er et stort potensial for forbedring når det gjelder organisasjonens bruk av komiteen, innspill og informasjon TIL komiteen. Så langt virker systemene som er etablert godt, poenget er imidlertid at brukerne i organisasjonen må ta disse i bruk. Inntil så skjer blir måloppnåelsen begrenset. Vårt høyeste ønske er derfor at alle ledd innser at de må spille inn til komiteen og aktivt bruke midlene for at dette skal virke. Komiteen har tilrettelagt, etablert og iverksatt systemene for PKU-området, stoffet som skal inn der er det medlemmene, klubbene, divisjonene, komiteene og distriktsstyret og dets medlemmer som må bestemme. Det er de som er brukerne, og komiteen er teknikerne som får det til å virke. Får vi til dette er vi langt på vei. PR. Det foreligger allerede en god del PRmateriell som kan bestilles, og det til landets beste priser gjennom PKUs kontakter. I tillegg kommer at dagens teknologi gjør det enkelt for brukerne å produsere materiell selv. Det som PKU har laget finns på våre nettsider, men vi er alltid klar til å bidra etter ønsker fra dere. Bruk oss og våre kontakter! PKU-komiteen har etablert forbindelser til landsomfattende nyhetsbyråer. Vi har sendt inn stoff, men det er ikke mye som fanger omverdenens oppmerksomhet - dessverre. På det lokale plan derimot virker det mye bedre, og mange klubber har fått en god del oppmerksomhet i lokale media - se nettsidene og Glimt fra pressen. Kommunikasjon er et moderne og mer korrekt uttrykk for informasjon. I dette ligger en tosidig informasjon som selvsagt er langt 18 bedre enn tidligere tiders ensrettede informasjonsflom. Dette gir muligheter for utdypning på områder der det er ønskelig. Som påpekt ovenfor så spiller vi allerede på et stort spekter av midler her, problemet er imidlertid at det tar tid å venne seg til nye hjelpemidler på denne fronten. Å ta i bruk e-post eks. vis har tatt mange år i Kiwanis, og enda er det alt for mange som vegrer seg. Men ser vi på matrikkelen så har i hvert fall svært mange nå e-post, men fremdeles liker de dårlig at noe sendes der. Da må vi snakke litt om informasjonsstrategier; den enkleste (og gammeldagse) er å sende ut minst mulig informasjon - da klager alle på at de ikke får vite noe. En annen utvei er å vurdere hva man skal sende ut og dermed nesten sile informasjonen. Det er en håpløs metode - for hvem all verden vet hva den enkelte ønsker å la seg informere om? Dermed så klager de også! En tredje metode - og det er den vi bruker mest i dag - er å sende ut alt og la den enkelte velge selv. Selvfølgelig for mange, og da særlig yngre generasjoner. For de litt mer tilårskomne er dette noe mer tvilsomt dessverre, og som komiteleder hører jeg ofte at det kommer en flom av saker og ting på diverse kanaler og vi er ikke interessert i det meste. Jeg kan godt forstå disse også. Poenget er imidlertid at vi har ubegrenset tilgang til informasjon og kan tilfredsstille de fleste behov - i løpet av sekunder og i store mengder. Vi har også tilgang til metoder som er raskere enn vi noen gang har sett. Dette betyr at enhver vil kunne finne det vedkommende er interessert i, til enhver tid, hvor som helst, - og informasjonen er helt fersk og oppdatert. Og la gjerne PC-en sortere for deg. Hva er så problemet? - Sannsynligvis at det meste er som før; nye ting er skumle og bør unngås. Tenk bare på reaksjonene da dampmaskinen, jernbanen, elektrisiteten, automobilen, lyspæra, telefonen, datamaskinen, fjernstyringen til TV o. s. v. ble introdusert! Det va fa li det!! Men de fleste av dem er i bruk i dag, og flere nye ting kommer hver dag. Du kan regne med at mange av disse er kommet for å bli, uaktet hva du mener og føler. Hvorfor ikke da ta dem i bruk? Bilen og PC-en er vel det siste som enda ikke alle er sikre på kommer til å vare - glem det! Sosiale medier er et enda nyere eksempel. Mange vegrer seg og er nesten fiendtlig innstilt. Men over 3 millioner nordmenn, og milliarder av mennesker over hele kloden er brukere av Facebook (eks. vis) i dag. Det er i disse moderne samfunnsformene de yngre er å finne - hvorfor i all verden skulle ikke vi delta der? Det er ikke fali bare du bruker hue og opptrer med fornuft! PKU har gått foran - store deler av Kiwanis er å finne på sosiale medier - så også District Norden. Bare se etter! Utdanning - er listet som en suksessfaktor av alle som evaluerer organisasjoner. Vi kan trygt stole på at dette gir gode resultater. I vårt distrikt er dette godt forankret, de fleste skjønner at 5 minutter Kiwaniskunnskap er vel anvendt tid på møtene. Vi har fått gode hjelpemidler i form av nettsider og håndbøker som gir råd og faktainformasjon. Hvert år arrangeres Motivasjonskonferanse for de som skal overta som tillitsvalgte neste år, og vi har trolig nå funnet en fin form for denne konferansen skal vi dømme etter uttalelsene fra de som deltok på den siste. Vi akter å gjenta dette til våren, og da i en enda bedre versjon. Vi anbefaler at ett flertall klubber og divisjoner benytter denne anledningen. Så bør divisjoner og klubber følge opp med tilpasset opplæring på sitt nivå. For å sitere vår nyvalgte guvernør: Jeg er ikke verdensmester, men sammen skal vi få til et godt resultat. Det er på denne måten vi bygger et enda bedre Kiwanis, og utdanning og trening er en god byggekloss.

19 Prosjekter INNSAMLEDE MIDLER TOTALT PR AUGUST - CA 18,3 MILL USD/32 LAND GJENSTÅR (2015) ELIMINATE gjør en forskjell! Tusen takk til dere alle, medlemmer av Kiwanis District Norden for: - Bidragene til Eliminate pr. 5.september kr ,- = liv reddet - Bidragene på konventet i Arendal kr. 2540,- = 254 liv reddet - Ideen om Eliminate blomster som ble gitt bort på konventet, verdi kr 6.000,- = 600 liv reddet - Ideene dere har og tenker på å sette ut i livet for å samle mer midler og redde flere livf. eks Kiwanis Club Haugesund Kaia sitt kunstlotteri, og ideen om å gi bort en kaffekopp på kafeen på kjøpesenteret. Søylen til høyre forteller at vi i skrivende stund har reddet ca liv. TUSEN TAKK til dere! Takk for sist til dere jeg traff i Arendal. Dere ga meg positive tilbakemeldinger på hva dere gjør og ønsker å gjøre i forbindelse med Eliminate. Det var hyggelig å høre. Alle klubbene som var til stede fikk med seg en konvolutt innholdende en lommeguide til hvert medlem. Lommeguiden innholder basis informasjon; den er grei å ha i lommeboken. Da kan alle og enhver av oss svare på spørsmål om prosjektet. For de klubbene som ikke var på konventet, så fikk viseguvernørene for konvoluttene deres. Den kan etterspørres hos vedkommende om dere ikke har fått den. På konventet ble det solgt armbånd i to blåfarger; pris kr. 50,- = 5 liv reddet. Om en klubb ønsker å selge disse i forbindelse med en aksjon så er det mulig. Jeg har en del på lager, så ta bare kontakt. Som dere har sett andre steder i bladet ble det på konventet delt ut Eliminateblomster, - en ide fra den lokale konventkomiteen om at de i stedet for å bruke penger på blomsterbuketter, lot disse blomstene gjøre en forskjell. Hver av bukettene var på kr. 150,- - altså 15 liv reddet. Dette er en mulighet som også klubbene kan benytte. Vi kan lage blomsterbuketter i alle størrelser. Ta bare kontakt med oss. Buketten vil koste det beløp klubben ønsker samt kr. 25,- i kostnader for å lage den. Ring eller send en e-post Det er tidligere bedt om forslag på 2 nye multi divisjonskoordinatorer. Tenk en gang til nøye igjennom om du har noen forslag. Får vi det på plass så har vi mer ressurser til å jobbe med andre inntektsbringende ideer som vil komme klubbene til gode. Det er også bedt om en koordinator i hver divisjon og i hver klubb. Noen divisjoner og klubber har fått det på plass, veldig bra. De som ikke har det på plass enda, ber vi om at gjør det så fort som mulig. Det sikrer informasjonsflyten i prosjektet. (2014) (2013) Sammen skal vi eliminere stivkrampe OG KONTONUMMERET FOR INNBETALING ER: KIWANIS DISTRICT NORDEN Hilde Meyer, prosjektkoordinator Husk at gjør en stor forskjell for et (2012) Kontakt informasjon menneskeliv som trenger det. Pr. 1. okt 2012 Ca sparte liv Distriktskoordinator Hilde E. Meyer Tlf: E-post: Mer informasjon finner du: 1. Vår egen hjemmeside - redaktøren legger ut det som til en hver tid er interessant 2. Distriktets Facebook side - her legges det også ut informasjon fortløpende 3. Hjemmesiden for prosjektet Send oss en e-post med spørsmål dere har så svarer vi - 19

20 Kjære kiwanianere! Ja, så er et nytt Kiwanis år startet, med nytt mannskap og nye muligheter. Fondet har også fått et nytt styremedlem som vi ønsker velkommen; Kjell Kristiansen fra Kiwanis Club Ski som er valgt for tre år. I tillegg ønsker vi vår guvernør Arne Johan Sigstad fra Kiwanis Club Elverum velkommen som medlem av styret; dette er også en av sittende guvernørs mange oppgaver. Vårt neste styremøte blir i forbindelse med Distriktsstyremøte nr. 2 i 2012/2013. Den som ikke ønsket gjenvalg og har gått ut av styret er Hans Haveraaen fra Kiwanis Club Konnerud. Hans Haveraaen vil jeg takke for hans sekretærjobb og gode innspill og ideer. Samtidig takker jeg også de andre styremedlemmene for deres bidrag og også godt samarbeid. På Sørlandskonventet i Arendal hadde vi et kunstlotteri med fine gevinster og det ga kr 13540,00. Vi takker klubbene og andre for støtten til Fondet. På dette konventet viste vi også fram vårt nye profileringsverktøy nemlig vår nye roll-up. Den hadde for øvrig sin debut på Europakonventet i Bergen i juni i år hvor vi også fikk en del positive tilbakemeldinger. Vi har så langt i år levert 11 stk Øienmedaljer med diplom. Det er en fin påskjønnelse å dele ut Øienmedaljer og diplomer til medlemmer som har gjort seg fortjent til en utmerkelse. På våre bankkonti står det nå ca , så det er fremdeles et stykke igjen til årets mål som er 1 million kroner. Trekningsresultatet. Vinnerne av gevinstene i Kunstlotteriet på Sørlandskonventet 2012 ble: District Nordens Fond Øystein Klemp; Vinboks. Kiwanis Club Svelvik; Tine. og de vant også Maleri Blomst Kiwanis Club Glommen; Fat. Kiwanis Club Askim, stort maleri (fyr). Kiwanis Club Sandefjord; Lite maleri. og de vant også Foto sjø. Kiwanis Club Haugesund; Foto Steiner. Ta gjerne kontakt med oss og vi kommer gjerne på besøk for å fortelle om fondet. Vi ønsker hverandre et godt og fremgangsrikt Kiwanis år med mange fine humanitære prosjekter for barn og unge i år også. Kiwanis hilsen fra Fondet Carl Erik Fra Fondets vedtekter Fondet er registrert i Brønnøysundregistrene i november Fondet er en stiftelse og har sine egne vedtekter. Om formålet siteres fra pkt 3 i vedtektene: 3. Stiftelsens formål er ved frivillig innsamlinger og gaver fra distriktets klubber og enkeltmedlemmer, samt andre bidragsytere, å bygge opp et fond i regi av Kiwanis International District Norden hvor inntil 25 % av årlig avkastning, fratrukket fondets driftsutgifter, samt inntil 25 % av fondets kapital skal kunne benyttes til: a) En eller flere årlige pengegaver til verdige humanitære formål. Mottaker plikter å rapportere til fondet etter tilde ling av midler. b) Ved akutte krisesituasjoner, som jordskjelv, flomkatastro fer o.l. straks kunne yte midler på vegne av distriktet. c) Summen av a) og b) kan til sammen ikke overstige total begrensning i henhold til denne artikkel før fondets kapi tal utgjør 10G (Folketrygdens grunnbeløp). Når fondets kapital overstiger 10G kan inntil 75 % av overskytende kapital disponeres. (Komplette vedtekter finner du på våre nettsider under Fondet og lenken Fondets vedtekter) President Carl-Erik Thielemann Kiwanis Club Nedre Eiker Styremed/sekr Kjell Kristiansen Kiwanis Club Ski Styremedlem Heidie Ringsby Kiwanis Club Larvik Bøken Styremedlem Arne Johan Sigstad Kiwanis Club Elverum NR NAVN KIWANIS CLUB 131 Steinar Vollestad Elverum 132 Statius Jansen Tønsberg 142 Karl Johan Allum Åsgårdstrand Det er nå lave priser på profileringsartikler - se nederst til venstre på siden President Carl-Erik Thielemann, Tollbugt. 53, 3044 Drammen. Bankkonto nr , e-post: Direkte innbetaling av bidrag på ovennevnte bankkonto. Kjøp av Ivar Øiens minnemedalje (bestilles hos Fondet) Pris: 5000,- kroner. Kjøp av District Norden pins kr 20,-. Kjøp av stickers kr 30,-. Innbetaling til Fondet ved jubileumsgaver til klubber m m. Kjøp av nøkkelbånd på konventet kr 30,-. 20 District Nordens Fond har laget denne æresmedaljen til minne om Kiwanis Club Oslos charterpresident og Nordens første, norske Guvernør Ivar Øien og det banebrytende arbeid han la ned i Kiwanisorganisasjonen. Medaljen kan kjøpes av Distriktet, Divisjoner og klubber for å hedre noen som fortjener det. Samtidig gis det dermed et bidrag til fondet. Medaljen koster 5000,- kroner, hvorav det meste går til Fondet. Jakkemerke og diplom medfølger.

Kiwanis International

Kiwanis International Kiwanis International District Norden www.kiwanis.no org.nr 983 757 189 ÅRSMØTET 2012 PROTOKOLL FRA KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDENS (KIDN) 46 ÅRSMØTE, AVHOLDT PÅ CLARION HOTEL TYHOLMEN, ARENDAL,

Detaljer

REFERAT FRA MOTIVASJONSKONFERANSEN 5. OG 6. APRIL 2014

REFERAT FRA MOTIVASJONSKONFERANSEN 5. OG 6. APRIL 2014 /// District Norden Org. nr: 983 757 189 MOTIVASJONSKONFERANSEN 2014 www.kiwanis.no REFERAT FRA MOTIVASJONSKONFERANSEN 5. OG 6. APRIL 2014 Konferansen ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell Gardermoen,

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

MATRIKKEL 2012 2013 Revidert oktober 2012 DEL I. Organisasjonen

MATRIKKEL 2012 2013 Revidert oktober 2012 DEL I. Organisasjonen MATRIKKEL 2012 2013 Revidert oktober 2012 DEL I Organisasjonen District Norden, KI, KI-EF, tidligere guvernører,divisjonsinndeling, jubileer og konventer Ajourført 12.02.2013 Kiwanis International District

Detaljer

Kiwanis International District Norden

Kiwanis International District Norden Kiwanis International District Norden Vi kan - la oss gjøre det sammen www.kiwanis.no Distriktssekretær Dag Gladsø, Kongens gt. 16, 3211 Sandefjord sekretar@kiwanis.no Tlf: 91 66 51 02 eferat fra Distriktsstyremøte

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP 2014 I RYTMISK GYMNASTIKK FOR YNGRE JUNIOR, JUNIOR OG SENIOR INDIVIDUELT. SENIOR LAG, JUNIOR OG SENIOR TROPP, SAMT JUNIOR OG SENIOR DUO/TRIO. Rakkestadhallen 4-6. april Det

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Nyhetsbrev for september

Nyhetsbrev for september Nyhetsbrev for september Nyhetsbrevene kommer i hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. September har vært en innholdsrik høstmåned

Detaljer

Kiwanis International District Norden

Kiwanis International District Norden Kiwanis International District Norden Vi kan - la oss gjøre det sammen www.kiwanis.no Distriktssekretær Dag Gladsø, Kongens gt. 16, 3211 Sandefjord sekretar@kiwanis.no Tlf: 91 66 51 02 eferat fra Distriktsstyremøte

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. «Kom mai du skjønne milde» synger vi på Sofienberghjemmet,

Detaljer

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere på Hitra, 3-4. juni 2011. Invitasjon og Program. Arrangementskomitéen for Slektsstevnet har gleden av å innvitere alle etterkommere av Gjertrud og

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6. hbrevik@online.no

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6. hbrevik@online.no LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6 hbrevik@online.no Redaktør: Torbjørn Øygard 29.01.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte 04.02.2015... 4 Forretningssaker referert i

Detaljer

Nyhetsbrev for februar

Nyhetsbrev for februar Nyhetsbrev for februar Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Februar har, til tross for sine mange grå

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

Kiwanisnytt. Nr. 06 2014 2015 September 2015

Kiwanisnytt. Nr. 06 2014 2015 September 2015 Kiwanisnytt Nr. 06 2014 2015 September 2015 1 I redaksjonen: Redaktør: Ludvik Ervik Medhjelper: Bjørn Vold Stoff til Kiwanisnytt sendes til: kiwanisnytt@kiwanis.no Guvernørens Gnist September 2015! Vi

Detaljer

MATRIKKEL 2014 2015. Revidert mai 2015 DEL I. Organisasjonen

MATRIKKEL 2014 2015. Revidert mai 2015 DEL I. Organisasjonen MATRIKKEL 2014 2015 Revidert mai 2015 DEL I Organisasjonen District Norden, KI, KI-EF, tidligere guvernører, divisjonsinndeling, jubileer og konventer Ajourført 06.05.2015 DEL I: ORGANISASJONEN 2014-2015

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Motivasjonsleder Eivind Sandnes, Hvidebergveien 248, 4909 Songe nesteguvernor@kiwanis.no Tlf:+47 91 57 55 80

Motivasjonsleder Eivind Sandnes, Hvidebergveien 248, 4909 Songe nesteguvernor@kiwanis.no Tlf:+47 91 57 55 80 Org. nr: 983 757 189 Neste Guvernør www.kiwanis.no Motivasjonsleder Eivind Sandnes, Hvidebergveien 248, 4909 Songe nesteguvernor@kiwanis.no Tlf:+47 91 57 55 80 Til: Divisjoner og klubber Risør, 19.februars

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske I helgen 6-8. mai ble det avviklet årsmøte og bobiltreff på Fauske. Ja, så var det første ordinære årsmøtet for bobilforeningens Region Nordland avviklet - og det

Detaljer

Aktiviteter på Dansebandfestivalen. Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen.

Aktiviteter på Dansebandfestivalen. Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen. Aktiviteter på Dansebandfestivalen Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen. Torsdagen 7/7-05 Denne uken ble turen lagt til Telemark, bestemt Seljord. Dansebandfestivalen

Detaljer

Munnspillseminaret 2014

Munnspillseminaret 2014 Munnspillseminaret 2014 Nermo Hotell, Øyer Tekst og foto: Gustav Olsen Årets seminar var lagt til Øyer, med konserter på Lillehammer. Det var Vidar Gundersen og hans kone Hilde som var arrangører i år.

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

UKEBLADET UKE 48 2015

UKEBLADET UKE 48 2015 UKEBLADET UKE 48 2015 Mandag 30. november: Adventsspiral Vel overstått julemarked! Hei alle foreldre, barnehagebarn, elever, lærere, besteforeldre og andre som gjorde en super innsats på julemarkedet.

Detaljer

Referat fra Distriktsstyremøte nr. 4-2014-2015 Tid: Fredag den 4. september 2015. Sted: First Hotell Ambassadeur Strømsø Torg 7 N 3044 DRAMMEN.

Referat fra Distriktsstyremøte nr. 4-2014-2015 Tid: Fredag den 4. september 2015. Sted: First Hotell Ambassadeur Strømsø Torg 7 N 3044 DRAMMEN. /// District Norden Org. nr: 983 757 189 Distriktssekretæren www.kiwanis.no Distriktssekretær 2014-2015 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJOD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102 eferat fra Distriktsstyremøte

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Skien Skien Sentrum er det alltid hyggelig å besøke. Den gode møteplassen i en tusenårig by har også i år flott blomsterprakt. Ampler og bed er satt ut med omtanke og flotte farger. Skien Skien Sentrum

Detaljer

Det hele handler om møte med mennesker...

Det hele handler om møte med mennesker... Det hele handler om møte med mennesker... Hvordan møter du dine gjester? Hvor mye byr du på deg selv? Hvor godt forberedt er du? Hva ønsker du dine gjester skal oppleve? Hva ønsker du at din gjest skal

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER Hva har skjedd? Velkommen til TENKs første nyhetsbrev dette skoleåret. Hvis du er interessert i hva som foregår i organisasjonen vår, les gjerne videre! PANGSTARTSKVELD

Detaljer

COGNACLAUGET XO. - tur til cognac 6. til 9. juni 2012

COGNACLAUGET XO. - tur til cognac 6. til 9. juni 2012 COGNACLAUGET XO NORWAY - tur til cognac 6. til 9. juni 2012 Et reisebrev fra Morten, Rune og Kay Tore ONSDAG 6. juni: Nok en gang startet vi tidlig om morgenen 6. juni på Rygge med Ryan Air med kurs mot

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommersamling på Toftemo, Dovre! SOMMERSAMLINGEN 2016

Detaljer

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke»

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» Evaluering Våler folkebibliotek Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» 1) IDÉ, MÅL OG BUDSKAP Erik Wold skriver: «Det er viktig å utarbeide klare mål, spisse budskapet

Detaljer

SITGES/BARCELONA 24.09 01.10 2006

SITGES/BARCELONA 24.09 01.10 2006 SITGES/BARCELONA 24.09 01.10 2006 Sitges Velkommen til Middelhavets juvel, som byen Siges blir kalt. Og du vil fort forstå hvorfor. Sitges er en av Spanias eldste og mest sjarmerende badebyer, med ca 20.000

Detaljer

APRIL PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Bursdagsmåned:

APRIL PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Bursdagsmåned: APRIL PÅ SIRKELEN Vi har fått en liten smak av våren, selv om det fortsatt er ganske vått og "klinete " ute. Vann og leire er gode nyheter for barna. Det fører med seg mye fin vann lek og mange våte og

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2013/2014 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005

Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005 Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005 Torsdagen 23.6 Første kvelden var det Ole Ivars som var det store trekksplasteret på Geilo. Dansefestivalen ble lagt på Park in highland Geilo, og arrangementet

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Mine damer og herrer; ta vel imot. Leder for prosjektkomiteen Konvent 2014. Steinar Vollestad

Mine damer og herrer; ta vel imot. Leder for prosjektkomiteen Konvent 2014. Steinar Vollestad Er det vår tur nå? Mine damer og herrer; ta vel imot Leder for prosjektkomiteen Konvent 2014 Steinar Vollestad Divisjon Indre Østland presenterer: INNLANDSKONVENTET 2014 PÅ HAMAR 5. 7. SEPTEMBER 2014

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

GOD SOMMER! MEDLEMS INFO. Vertskapskurs vel gjennomført. Visningstur i mai. Nye medlemmer. side 3. Side 2. Side 4 og 5. Årgang 14, nummer 3

GOD SOMMER! MEDLEMS INFO. Vertskapskurs vel gjennomført. Visningstur i mai. Nye medlemmer. side 3. Side 2. Side 4 og 5. Årgang 14, nummer 3 MEDLEMS INFO Årgang 14, nummer 3 Gjøvik, juni 2013 Vertskapskurs vel gjennomført Side 2 Visningstur i mai side 3 Nye medlemmer Side 4 og 5 GOD SOMMER! G J Ø V I K R E G I O N E N T U R I S T K O N T O

Detaljer

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012 Foreningens leder Oddbjørn Wiggen ønsket veteraner og gjester velkommen til bords i Offisersmessen, etter en bedre aperitiff (både med og uten). Til jubileumsmarkeringen møtte det frem hele 53 feststemte

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Barnebymarsjen med SOS-barnebyer

Barnebymarsjen med SOS-barnebyer Barnebymarsjen med SOS-barnebyer Standardrapport Totalt antall besvarelser: 54 I hvilken by deltok du på årets Barnebymarsj? 1% 7% 19% Bergen Kristiansund Levanger Lillestrøm Mo i Rana Oppdal 15% Oslo

Detaljer

Avisen GOD JUL OG GODT NYTTÅR HUSK JULEMESSEN I HANAHALLEN AJAX FOTBALLSKOLE. til alle medlemmer, frivillige og sponsorer i Hana idrettslag.

Avisen GOD JUL OG GODT NYTTÅR HUSK JULEMESSEN I HANAHALLEN AJAX FOTBALLSKOLE. til alle medlemmer, frivillige og sponsorer i Hana idrettslag. Avisen Informasjon til sponsorer julen 2014 GOD JUL OG GODT NYTTÅR til alle medlemmer, frivillige og sponsorer i Hana idrettslag. HUSK JULEMESSEN I HANAHALLEN ONSDAG 10.12. KL 17-21 AJAX FOTBALLSKOLE SANDNES

Detaljer

TUR TIL ENGLAND 7. - 18. AUGUST 2014. Klar til å kjøre videre. Dagen etter, tirsdag den 12,. våkner vi til strålende sol og stille vær.

TUR TIL ENGLAND 7. - 18. AUGUST 2014. Klar til å kjøre videre. Dagen etter, tirsdag den 12,. våkner vi til strålende sol og stille vær. TUR TIL ENGLAND 7. - 18. AUGUST 2014 Dagen etter, tirsdag den 12,. våkner vi til strålende sol og stille vær. Klar til å kjøre videre. Mye natur rundt her. Så er det i gang med sluser igjen. Jeg og Anni

Detaljer

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 17.- 20. januar 2016

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 17.- 20. januar 2016 Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 17.- 20. januar 2016 Bli med til Berlin, byen som er selve symbolet på det gjenforente Europa, byen der øst møter vest, byen der historien

Detaljer

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg.

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg. Bremen nok en gang Da var årets Brementur gjennomført. Igjen sitter man med mange gode minner og ennå rikere på motorhistoriske opplevelser opplevd sammen med motorhistoriske venner. Jeg har ved flere

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK)

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Tilstede Trond N: Eddie:

Detaljer

SKOLENYTT. Påskeinnspurt! Studentopphold

SKOLENYTT. Påskeinnspurt! Studentopphold 2015/2016 Påskeinnspurt! Da er det like før påskeferie, men vi har et par dager spekket med innhold før påskesola kan skinne over oss. Torsdag er det grillfest, og fredag er det påskeverksted og lunsj

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

Kalenderen: I morgen- lørdag

Kalenderen: I morgen- lørdag o fb.c m/hu ru ine mste Barn eh på s agen ide T O r Uke 43 Fredag 24. okt 2014 Kalenderen: I morgen- lørdag Tirsdag 28. okt Torsdag 30. okt Tirsdag 11. nov Onsdag 12. nov Torsdag 13. nov Noen elever selger

Detaljer

Årsmøtesamlingen 17. 19. April 2015 LOVUND. Helgeland Historielags årsmøte var samlet på Lovund RorbuHotell i dagene 17. Til 19. april 2015.

Årsmøtesamlingen 17. 19. April 2015 LOVUND. Helgeland Historielags årsmøte var samlet på Lovund RorbuHotell i dagene 17. Til 19. april 2015. Årsmøtesamlingen 17. 19. April 2015 LOVUND Helgeland Historielags årsmøte var samlet på Lovund RorbuHotell i dagene 17. Til 19. april 2015. Deltagerne ankom Lovund med ferge og hurtigbåt utover fredags

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

MATRIKKEL 2013 2014 Revidert oktober 2013 DEL I. Organisasjonen

MATRIKKEL 2013 2014 Revidert oktober 2013 DEL I. Organisasjonen MATRIKKEL 2013 2014 Revidert oktober 2013 DEL I Organisasjonen District Norden, KI, KI-EF, tidligere guvernører,divisjonsinndeling, jubileer og konventer Ajourført 29.08.2014 Kiwanis International District

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015 Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015 Bli med til Berlin, byen som er selve symbolet på det gjenforente Europa, byen der øst møter vest, byen der historien lever!

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2015/2016 Dato: 18. november 2015 Kl.: 18.00 Sted: Nordstrand Kirke Ekebergveien 236/238, 1166 Oslo Tilstede:

Detaljer

Floristen januar 2014

Floristen januar 2014 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på februar og mars 2 Også i februar har snøen glimret med sitt fravær, så syklene har vært flittig brukt. Likeså har det vært en del aktivitet i sandkassen.

Detaljer

NR 4 FREDAG 12. AUGUST 2011 BUDSTIKKEN

NR 4 FREDAG 12. AUGUST 2011 BUDSTIKKEN NR 4 FREDAG 12. AUGUST 2011 51. ÅRGANG BUDSTIKKEN Tegnsatt og skrivetolket konsert - felles opplevelse - felles glede! Sigvart Dagsland m/band bestånde av Torjus Vierli, Hildegunn Garness Reigstad, Ingelin

Detaljer

Prosjektevaluering 2014

Prosjektevaluering 2014 Prosjektevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Dramatisering av Skinnotten Periode: uke 13-25 1. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Etter bokstavprosjektet startet vi opp med samtaler og en

Detaljer

Referat OSSK 20 april 2013

Referat OSSK 20 april 2013 Referat OSSK 20 april 2013 Til stede Nestleder Sekretær Vara RKM HI & OI Aktivitetskomitèen Gjør det enkelt Fredagsgruppa Søndagsgruppa Veien til frihet Fly fri Sammen kan vi Club 67 Vennesla hæran Mandalsgruppa

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

Nettverksbrev nr. 44, november 2015

Nettverksbrev nr. 44, november 2015 Norsk-Dansk studiegruppe på Reggioreisen 2015. Besøk i barnehagen Salvador Allende den 20. oktober. Atelierista Stefano Sturloni svarer på spørsmål fra deltakerne. Foto: Willy Freese. Nettverksbrev nr.

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Vi har to vakre reiser å velge mellom; Somontano og Penedès samt Rioja og Otero v/madrid. Reise 1: Somotano og Penedès

Vi har to vakre reiser å velge mellom; Somontano og Penedès samt Rioja og Otero v/madrid. Reise 1: Somotano og Penedès V I N T U R Ekjord har helt siden sin spede begynnelse vært opptatt av å tilby det norske markedet det beste av det beste av hva verden har å tilby av vin. Og vår erfaring er at vakker natur og omgivelser

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Styremøte i Delta. Frode Børseth. 9. april 2014

Styremøte i Delta. Frode Børseth. 9. april 2014 Styremøte i Delta Frode Børseth 9. april 2014 Styret holdes med et oppmøte på 9 (-Fredrik, -Ståle) Frode møter opp 10 min for sent. Drikker sin ølstraff. 1 Godkjenning av møteinnkalling Godkjennes ved

Detaljer

ffikiwanis =- APNING IØRDAG DEN 6. SEPTEMBER 201.4. AVDøDE MEDLEMMER MINNES District Norden HILSNINGER

ffikiwanis =- APNING IØRDAG DEN 6. SEPTEMBER 201.4. AVDøDE MEDLEMMER MINNES District Norden HILSNINGER ffikiwanis District Norden Org. nr: 983757 :"89 PROTOKOLL FRA KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDENS (KIDN) =- APNING aa. Åns*røTE, AvHoror r'å SCANDIC HorELL, HAMAR, IØRDAG DEN 6. SEPTEMBER 201.4. Kiwanishymnen

Detaljer

PROTOKOLL NR 10 STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN 2004/2006. Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen Styremedlem

PROTOKOLL NR 10 STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN 2004/2006. Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen Styremedlem PROTOKOLL NR 10 STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN 2004/2006 STED: Ullevål DATO: 04. februar 2006, kl. 10-17 DELTAKERE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem Anne Sofie Skaufel

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet handler om å mestre hverdagen. Selv om du ikke skal delta i lydighetskonkurranser,

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene april 2014

Månedsbrev for Marikåpene april 2014 Månedsbrev for Marikåpene april 2014 Den siste snøen som fins i skaret, den tiner jeg for jeg er April. Jeg gir deg blåveis i bekkefaret og regn og solskinn og mere til. Da kjenner vi at våren nærmer seg

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer