226HD60S 226HD75S. Bruksanvisning. Norsk ADVARSEL. GJELDENDE SERIENUMRE: og oppover

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "226HD60S 226HD75S. Bruksanvisning. Norsk 115 14 06-21 ADVARSEL. GJELDENDE SERIENUMRE: 81200101 og oppover"

Transkript

1 Les denne bruksanvisningen før du bruker våre produkter, slik at du forstår hvordan enheten brukes riktig. GJELDENDE SERIENUMRE: og oppover Bruksanvisning 226HD60S 226HD75S Norsk

2

3 EF-erklæring om samsvar Norsk Gjelder kun Europa Vi, Husqvarna AB, SE Huskvarna, Sverige, tlf: , forsikrer hermed at hekksaksene Husqvarna 226HD60S og 226HD75S fra 2008 års serienummer og fremover (året oppgis i klartekst på typeskiltet pluss et etterfølgende serienummer), tilsvarer forskriftene i RÅDSDIREKTIVET av 22. juni 1998 angående maskiner 98/37/EC, tillegg IIA. av 3. mai 1989 angående elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EC, samt gjeldende tillegg. av 8. mai 2000 angående utslipp av støy til omgivelsene 2000/14/EC. Samsvarsvurdering i henhold til tillegg V. For informasjon om støynivå, se kapittelet Tekniske data. Følgende standarder er blitt tillempet: EN292-2, CISPR 12:2005, EN774 SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE Uppsala, Sverige, har utført frivillig typeprøving for Husqvarna AB. Sertifikatene har følgende numre: SEC/08/1278 Huskvarna, 18. desember 2008 Michael Kullberg, Bedriftsleder

4 Norsk Innhold Symboler på maskinen 5 Innledning 5 KJÆRE KUNDE! 5 Sikkerhet 6 SIKKERHETEN FØRST 6 ADVARSLER I BRUKSANVISNINGEN 7 Advarselsmerker på maskinen 6 SYMBOLER 6 Hva er hva? 7 Tekniske data 8 For sikker bruk 9 LEGG MERKE TIL FØLGENDE FØR START: 9 VIKTIG 9 ARBEIDSFORHOLD 9 ARBEIDSBETINGELSER 9 ARBEIDSPLAN 10 FØR DU STARTER MOTOREN 10 STARTE MOTOREN 10 BRUKE PRODUKTET 10 HVIS NOEN KOMMER 11 VEDLIKEHOLD 11 HÅNDTERING AV DRIVSTOFF 11 TRANSPORT 11 Drivstoff 12 ANBEFALT BLANDINGSFORHOLD 12 SLIK BLANDER DU DRIVSTOFF 12 FYLLE DRIVSTOFF PÅ ENHETEN 12 Bruk 13 STARTE MOTOREN 13 STOPPE MOTOREN 13 KJØRE INN MOTOREN 13 JUSTERE TOMGANGSTURTALLET 14 SLIK BRUKER DU HÅNDTAKET 14 TEKNIKKER FOR KLIPPING AV HEKK 14 Vedlikehold 15 LUFTFILTER 15 DRIVSTOFFILTER 15 TENNPLUGG 15 KJØLEVENTIL FOR INNTAKSLUFT 16 KNIVER 16 SLIPE 16 SIKKERHETSLÅS 17 REDUKSJONSGIRKASSE 17 ANTIVIBRASJONSSYSTEM 17 PROSEDYRER SOM MÅ UTFØRES FOR HVER 100. TIMERS BRUK 17 LYDDEMPER 17 GNISTFANGER 17 Lagring 18 Avhending 18 Feilsøking 18

5 Symboler på maskinen Norsk På maskinen er det gravert inn symboler for sikker bruk og vedlikehold. Følg disse anvisningene, og prøv å unngå å gjøre feil. (a) Åpning for påfylling av BENSINBLANDING Sted: DRIVSTOFFTANKLOKK (b) Retning for å stenge choken Sted: LUFTFILTERDEKSEL (c) Retning for å åpne choken Sted: LUFTFILTERDEKSEL KJÆRE KUNDE! Innledning Gratulerer med ditt valg om å kjøpe et Husqvarna-produkt! Husqvarna har aner som går tilbake til 1689, da Sveriges konge Karl XI fikk oppført en fabrikk ved kanten av Huskvarnaelven for produksjon av musketter. Plasseringen ved Huskvarnaelven var logisk, ettersom elven ble benyttet til å produsere vannkraft og på den måten utgjorde et vannkraftverk. I de mer enn 300 år Husqvarna-fabrikken har vært i kontinuerlig drift, har det blitt produsert utallige produkter, alt fra vedovner til moderne kjøkkenmaskiner, symaskiner, sykler, motorsykler m.m. I 1956 ble den første motorgressklipperen lansert, fulgt av motorsagen i 1959, og det er på dette området Husqvarna arbeider i dag. Husqvarna er i dag en av verdens ledende produsenter av skogs- og hageprodukter med kvalitet og yteevne som høyeste prioritet. Vi utvikler, produserer og markedsfører produkter av høy kvalitet til skogs- og hagebruk samt bygg- og anleggsindustrien. Når du kjøper et av våre produkter får du tilgang til profesjonell hjelp med reparasjoner og service dersom noe tross alt skulle skje. Hvis maskinen ikke er kjøpt hos en av våre autoriserte forhandlere, så spør dem etter nærmeste serviceforhandler. Vi håper du vil bli fornøyd med maskinen din og at den vil være din følgesvenn i lang tid fremover. Husk at denne bruksanvisningen er et verdipapir. Ved å følge dens innhold (bruk, service, vedlikehold osv.) kan du vesentlig forlenge maskinens levetid og også øke dens bruktverdi. Hvis du låner ut eller selger denne maskinen, må du forsikre deg om at den som låner eller kjøper maskinen får bruksanvisningen, slik at vedkommende også vet hvordan den skal brukes og vedlikeholdes. Takk for at du bruker et Husqvarna-produkt! Husqvarna AB arbeider løpende med å videreutvikle sine produkter, og forbeholder seg derfor retten til endringer vedrørende bl.a. form og utseende uten varsel. For kundeassistanse kontakter du oss via våre websider: 5

6 Norsk Sikkerhet SIKKERHETEN FØRST Instruksjonene i advarslene i denne bruksanvisningen og på advarsler merket med symbolet på maskinen omhandler viktige punkter som det må tas hensyn til for å unngå fare for alvorlig personskade. Derfor må du lese alle slike instruksjoner nøye, og alltid følge dem. ADVARSLER I BRUKSANVISNINGEN Instruksjoner som er merket som vist over, omhandler svært viktige trinn eller prosedyrer som må utføres for å hindre ulykker som kan føre til alvorlig personskade eller livsfare. Dette symbolet brukes til å merke instruksjoner som må følges uten unntak. Instruksjoner som er merket som vist over gjelder trinn eller prosedyrer som må utføres for å unngå mekanisk feil, maskinsvikt eller skade. OBS Brukes til å merke tilleggsinstruksjoner som er ment som hint eller anvisninger som er nyttige ved bruk av produktet. Advarselsmerker på maskinen SYMBOLER! En hekksaks som brukes skjødesløst eller galt kan være et farlig redskap som kan forårsake alvorlige, til og med livstruende skader. Det er meget viktig at du leser og forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruk alltid: Godkjent hørselsvern Godkjent øyevern Dette produktet er i overensstemmelse med gjeldende EC-direktiv. Støyutslipp til omgivelsene ifølge EUdirektiv. Maskinens utslipp angis i kapitlet Tekniske data og på klistremerke. Andre symboler/etiketter på maskinen henviser til spesielle sertifiseringskrav for ulike markeder. Hvis advarselsetikettene løsner eller blir skitne og uleselige, må du kontakte forhandleren du kjøpte produktet av, for å bestille nye etiketter og sette dem på samme sted. Utfør aldri endringer på maskinen. Garantien er ikke gyldig hvis det utføres inngrep på hekksaksen eller hvis den ikke brukes som beskrevet i bruksanvisningen. Bruk alltid godkjente vernehansker. Bruk stabile, sklisikre støvler eller sko. 6

7 Hva er hva? Norsk HVA ER HVA? 1 Bruksanvisning 2 Smørenippel 3 Girkasse 4 Kniver 5 Knivbeskyttelse 6 Håndbeskyttelse 7 Fremre håndtak 8 Motordeksel (sylinderdeksel) 9 Starthåndtak 10 Drivstofftanklokk 11 Drivstofftank 12 Primerpumpe 13 Chokespak 14 Gasspak 15 Sikkerhetslåsespak 16 Låsespak 17 Bakre håndtak 18 Stoppbryter 19 Luftfilterdeksel 20 Pipenøkkel 21 Unbrakonøkkel 22 Fastnøkkel 23 Transportbeskyttelse 24 Tennplugghette 7

8 Norsk Tekniske data TEKNISKE DATA 226HD60S 226HD75S Motor Motortype Luftavkjølt 2-taktsmotor Luftavkjølt 2-taktsmotor Sylindervolum, cm Sylinderdiameter, mm Slaglengde, mm Tomgangsturtall, o/min 3000± ±200 Maks. effekt, kw/ o/min 0.85/ /8000 Tenningssystem Tennplugg NGK CMR7H NGK CMR7H Elektrodeavstand, mm Brennstoff-/smøresystem Brennstoff Blanding (Bensin 50 : Olje 1) Blanding (Bensin 50 : Olje 1) Drivstofftankens volum, liter Produsent/type av forgasser Walbro membrantype Walbro membrantype Saks Type Dobbeltsidige kniver Dobbeltsidige kniver Lengde, mm Stigning, mm Overføring Sentrifugalclutch. Kamaksel Sentrifugalclutch. Kamaksel Reduksjonsforhold Vekt Vekt, uten drivstoff og smøremiddel, kg Støyutslipp Lydeffektnivå, garantert LWA db(a) Støynivå Lydtrykksnivå ved brukerens øre, målt i henhold til EN ISO 22868, db(a): 94,2 94,2 Vibrasjonsnivå Vibrasjonsnivåer i håndtaket, målt i henhold til EN 774 Topphastighet fremre/bakre håndtak, m/s2 1.8/ /2.1 MERK: Spesifikasjonene kan endres uten varsel. 8

9 For sikker bruk Norsk LEGG MERKE TIL FØLGENDE FØR START: 1. DENNE MASKINEN KAN FORÅRSAKE ALVORLIG SKADE. Les denne bruksanvisningen nøye, til du har forstått alle instruksjoner for bruk og sikkerhet, og følg disse instruksjonene. Du må også vite hvordan du stopper maskinen raskt i en nødsituasjon. 2. Oppbevar denne bruksanvisningen tilgjengelig, slik at du kan slå opp i den senere hvis du har spørsmål. Legg også merket til at du kan kontakte forhandleren du kjøpte produktet av, hvis du har spørsmål som ikke er besvart i denne bruksanvisningen. 3. Pass på at bruksanvisningen følger med hvis du selger, låner ut eller på annen måte overfører eierskapet av produktet til andre. 4. La aldri maskinen bli brukt av barn eller andre som ikke er fullt i stand til å forstå instruksjonene i bruksanvisningen. ARBEIDSFORHOLD 1. Bruk egnet bekledning og verneutstyr når du bruker produktet. Hørselvern (2) Vernebriller eller vernemaske (3) Tykke arbeidshansker (4) Sklisikre arbeidsstøvler (2) (2) Langvarig eksponering overfor støy kan gi varige hørselsskader. Bruk derfor alltid godkjent hørselsvern. VIKTIG Maskinen er bare utformet for kutting av grener og kvister. Bruk aldri en maskin som er modifisert slik at den ikke lenger er i samsvar med originalutførelsen. Bruk aldri maskinen hvis du er trett, har drukket alkohol eller bruker medisiner som kan påvirke syn, vurderingsevne eller kroppskontroll. Bruk personlig verneutstyr. Se anvisninger under overskriften Personlig verneutstyr. Bruk aldri maskinen i ekstreme klimaforhold som sterk kulde eller meget varmt og/eller fuktig klima. Bruk aldri en maskin som det er noe galt med. Følg vedlikeholds-, kontroll- og serviceinstruksjonene i denne bruksanvisningen. Noen vedlikeholds- og servicetiltak må utføres av erfarne og kvalifiserte spesialister. Se anvisninger under overskriften Vedlikehold. Samtlige deksler og vern må være montert før start. Påse at tennplugghette og tenningskabel er uskadd for å unngå risiko for elektrisk støt. (3) (4) 2. Ha alltid med deg følgende: Tilhørende verktøy (2) Tilstrekkelig reservedrivstoff (3) Reservekniv (4) Utstyr til å merke av arbeidsområdet (tau, varselskilter) (5) Fløyte (til kommunikasjon eller nødsituasjoner) (6) Øks eller sag (til å fjerne hindringer) (7) Førstehjelpssett 3. Unngå å bruke løse klær, smykker, korte bukser, sandaler eller å gå barføtt. Unngå å ha på deg noe som kan sette seg fast i de bevegelige delene på enheten. Påse at håret ikke henger nedenfor skuldrene. ARBEIDSBETINGELSER 1. Start aldri motoren inne i et lukket rom eller en bygning. Eksosgassene inneholder farlig karbonmonoksid. 2. Bruk aldri produktet, a. hvis bakken er glatt eller du ikke står støtt. Denne maskinens tenningssystem genererer et elektromagnetisk felt under bruk. Dette feltet kan under visse omstendigheter forstyrre pacemakere. For å redusere risikoen for alvorlig eller livstruende skade, anbefaler vi at personer med pacemaker rådfører seg med sin lege og pacemakerfabrikanten før denne maskinen tas i bruk. Feil på knivene kan øke risikoen for ulykker. b. Om natten, i tett tåke eller i andre situasjoner der synsfeltet er begrenset og det er vanskelig å få oversikt over arbeidsområdet. c. I regnvær, i uvær med sterk vind eller kuling, eller i andre situasjoner der værforholdene gjør det risikabelt å bruke produktet. 9

10 Norsk For sikker bruk ARBEIDSPLAN 1. Produktet må ikke brukes hvis du er påvirket av alkohol, hvis du er utmattet eller lider av søvnmangel, hvis du er ør på grunn av medisiner, eller i andre situasjoner der dømmekraften kan være nedsatt eller der du kanskje ikke er i stand til å bruke produktet riktig og sikkert. 2. Legg inn tilstrekkelig tid til pauser når du planlegger arbeidet. Kontinuerlig bruk av produktet bør begrenses til ca. 30 ~ 40 minutter av gangen, og ta pauser på 10 ~ 20 minutter mellom arbeidsøktene. Prøv alltid å holde den totale arbeidstiden på én arbeidsdag på 2 timer eller mindre. 1. Hvis du ikke følger anbefalingene for arbeidstid og arbeidsteknikk (Se BRUKE PRODUKTET ), kan det oppstå belastningsskader. Hvis du føler ubehag, rødhet eller opphovning i fingrene eller andre deler av kroppen, kontakter du lege før tilstanden blir verre. 2. For å unngå klager på støy bør produktet vanligvis brukes mellom kl. 08 og 17 på hverdager og mellom 09 og 17 i helgene. OBS Kontroller og følg lokale bestemmelser for støynivå og antall driftstimer for produktet. FØR DU STARTER MOTOREN 1. Området innen 15 m (50 fot) fra personen som bruker produktet skal betraktes som farlig område, og ingen skal gå inn i dette området. Om nødvendig brukes gult varseltau eller advarselsskilter rundt området. Når to eller flere personer arbeider samtidig, må de være oppmerksomme og hele tiden se seg rundt eller på annen måte kontrollere hvor de andre personene befinner seg, slik at egnet sikkerhetsavstand mellom personene kan opprettholdes. 2. Kontroller forholdene i arbeidsområdet for å unngå ulykke som følge av at du treffer skjulte hindringer som stubber, steiner, bokser eller glassbiter. Fjern eventuelle hindringer før arbeidet begynner. 3. Kontroller hele enheten med tanke på løse fester og lekkasje. Kontroller at skjæreutstyret er riktig montert og at det er sikkert festet. STARTE MOTOREN 1. Hold tilskuere, spesielt barn, og dyr minst 15 m (50 fot) fra arbeidsstedet. Stopp motoren umiddelbart hvis noen beveger seg mot deg. 2. Produktet er utstyrt med en sentrifugalclutchmekanisme, og skjæreutstyret settes i bevegelse så snart motoren er startet ved å sette gasspaken i startstilling. Ved oppstart av motoren plasserer du produktet på bakken på et flatt sted uten hindringer, og holder det fast slik at skjæreutstyret eller gasspaken ikke berører eventuelle hindringer når motoren starter. Sett aldri gasspaken i stillingen for høy hastighet når motoren startes. Stå på motsatt side av skjæreutstyret når du starter motoren. 3. Når motoren er startet, kontrollerer du at skjæreutstyret stopper når gasspaken slippes helt tilbake til utgangsstilling. Hvis skjæreutstyret fortsatt beveger seg når gasspaken er sluppet helt tilbake, stopper du motoren og tar med deg maskinen til en autorisert Husqvarna serviceforhandler for reparasjon. BRUKE PRODUKTET Skjær bare i materialer som er anbefalt av produsenten. Bruk maskinen bare til de oppgavene som er beskrevet i bruksanvisningen. 1. Hold håndtakene i et fast grep med begge hender, og bruk hele hånden. Sett føttene litt fra hverandre(litt større avstand enn bredden over skuldrene) slik at vekten din er jevnt fordelt på begge ben, og pass alltid på at du står støtt og jevnt mens du arbeider. 2. Hold motorhastigheten på det nivået som anbefales for skjærearbeid, og unngå å kjøre motoren på høyere turtall enn nødvendig. 3. Hvis enheten begynner å riste eller vibrere, stopper du motoren og kontrollerer hele enheten. Maskinen må ikke brukes før problemet er utbedret. 4. Hold alle deler av kroppen borte fra skjæreutstyret og varme overflater. 5. Berør aldri lyddemperen, tennpluggen eller andre metalldeler av motoren når motoren er i gang eller like etter at motoren er stoppet. Dette kan føre til alvorlig forbrenning eller elektrisk støt. 6. Når du bruker maskinen må du alltid forsikre deg om at du bruker en trygg og sikker arbeidsstilling, spesielt hvis du bruker gardintrapp eller stige. 10

11 For sikker bruk Norsk HVIS NOEN KOMMER 1. Unngå alltid farlige situasjoner. Opplys voksne om at husdyr og barn må holdes borte fra området. Vær forsiktig hvis noen beveger seg mot deg. Flygende gjenstander kan føre til skade. 2. Hvis noen roper eller avbryter arbeidet på annen måte, må du alltid stoppe motoren før du snur deg. VEDLIKEHOLD 1. For å holde produktet i god drif tsstand må vedlikeholds- og kontrollprosedyrene som er beskrevet i bruksanvisningen utføres med jevne mellomrom. 2. Pass alltid på at du stopper motoren før du utfører vedlikehold, kontroll eller annet arbeid på maskinen. Metalldelene er svært varme like etter at motoren er stoppet. 3. Ved skifte av skjæreutstyr eller annet utstyr, eller når du skifter olje eller annet smøremiddel, må du alltid bruke Husqvarna-produkter eller produkter som er godkjent av Husqvarna for bruk med Husqvarna-produktet. 4. Hvis en del må skiftes eller det må utføres annet vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen, kontakter du nærmeste autoriserte Husqvarna serviceforhandler for assistanse. 5. Bruk ikke tilbehør eller utstyr som ikke er merket med Husqvarna-logoen, eller som ikke er anbefalt for enheten. 6. Produktet må ikke under noen omstendighet demonteres eller endres på noen måte. Dette kan føre til at produktet blir skadet under drift, eller at det ikke fungerer som det skal. HÅNDTERING AV DRIVSTOFF 1. Motoren på Husqvarna-produktet er konstruert for å kjøre på blandet drivstoff, som inneholder svært brennbar bensin. Unngå å lagre drivstoffbeholdere eller fylle tanken på enheten i nærheten av varmtvannsberedere, ovner, åpen ild, elektriske gnister, sveisegnister eller andre varmekilder eller ild som kan antenne drivstoffet. 2. Det er ikke tillatt å røyke når enheten betjenes eller ved påfylling av drivstoff. 3. Stopp alltid motoren og la den kjøles ned før du fyller tanken. Se deg rundt og forsikre deg om at det ikke finnes gnister eller åpen ild i nærheten før du fyller drivstoff. 4. Tørk drivstoffsøl helt bort med en tørr fille hvis du søler drivstoff under påfylling. 5. Etter påfylling av drivstoff skrur du fast tanklokket igjen, og flytter deretter enheten minst 3 m bort fra stedet der du fylte drivstoff før du starter motoren. 6. Unngå å inhalere de giftige drivstoffgassene. TRANSPORT 1. Når du bærer produktet i hånden, dekker du til skjæreutstyret om nødvendig, løfter opp produktet og bærer det mens du er oppmerksom på knivene. 2. Unngå å transportere produktet i et kjøretøy over lange avstander på dårlig vei uten å tappe alt drivstoff fra drivstofftanken. Ellers kan drivstoff lekke ut av tanken under transport. 11

12 Norsk Drivstoff Bensin er svært brennbart. Unngå røyking eller annen ild eller gnister i nærheten av drivstoffet. Pass på at du stopper motoren og lar den kjøles ned før du fyller drivstoff på enheten. Velg et utendørs område på bar mark ved påfylling av drivstoff, og flytt maskinen minst 3 m (10 fot) bort fra påfyllingspunktet før du starter motoren. Husqvarna-motorene smøres av olje som er spesielt sammensatt for luftkjølte 2-takts bensinmotorer. Hvis Husqvarna-olje ikke er tilgjengelig, bruker du en kvalitetsolje med tilsatt antioksidant som er uttrykkelig merket for bruk i luftkjølte 2-taktsmotorer. (JASO FC-olje eller ISO EGC) Bruk ikke BIA eller TCW-blandet olje (til vannavkjølt 2-taktsmotor). ANBEFALT BLANDINGSFORHOLD BENSIN 50:OLJE 1 50:1 BLANDEDIAGRAM BENSIN gallon TAKTSOLJE fl.oz BENSIN liter TAKTSOLJE ml Eksosgassene styres av grunnleggende motorparametere (dvs. forgasser, tenning, og innsuging/utblåsing), uten tillegg av større maskinvare eller tilførsel av tregt materiale under forbrenning. Motorene er godkjent for bruk med blyfri bensin. Pass på at du bruker bensin med et oktantall på minst 89 RON (USA/Canada: 87AL) Hvis du bruker bensin med lavere oktan enn angitt, er det fare for at motortemperaturen stiger, noe som kan føre til at stempelet skjærer seg eller andre motorproblemer. Blyfri bensin anbefales for å unngå luftforurensning, av hensyn til din egen helse og miljøet. Bensin eller olje av dårlig kvalitet kan skade motorens tetningsringer, drivstoffrør eller drivstofftank. SLIK BLANDER DU DRIVSTOFF Pass på å blande godt. 1. Mål opp riktig mengde bensin og olje som skal blandes. 2. Hell noe av bensinen i en ren, godkjent drivstoffbeholder. 3. Hell på all oljen og rør godt. 4. Hell på resten av bensinen, og rør igjen i minst ett minutt. Enkelte oljetyper kan være vanskelige å blande inn på grunn av oljens bestanddeler, og derfor er det nødvendig å blande tilstrekkelig lenge for at motoren skal vare. Vær oppmerksom på at utilstrekkelig røring kan føre til økt fare for at stempelet skjærer seg for tidlig, på grunn av for tynn blanding. 5. Merk beholderen tydelig for å unngå at den blir blandet med andre beholdere. 6. Angi beholderens innhold utvendig på beholderen, slik at den lett kjennes igjen. FYLLE DRIVSTOFF PÅ ENHETEN 1. Vri løs og fjern tanklokket. Hold tanklokket og tankåpningen rene. 2. Fyll drivstofftanken til 80 % av full kapasitet. 3. Fest tanklokket og tørk bort eventuelt drivstoffsøl rundt enheten. 1. Velg et område med bar bakke for påfylling av drivstoff. 2. Flytt maskinen minst 3 meter (10 fot) fra påfyllingsstedet før du starter motoren. 3. Stopp motoren før du fyller drivstoff på enheten. Pass på at du rører bensinblandingen i beholderen godt rundt. UNNGÅ FØLGENDE AV HENSYN TIL MOTORENS LEVETID: 1. DRIVSTOFF UTEN OLJE(REN BENSIN) - Dette fører raskt til alvorlig skade på de innvendige motordelene. 2. ALKOHOLHOLDIG BENSIN (GASOHOL) - Det kan føre til at gummi- og/eller plastdeler forvitrer og stopper smøringen av motoren. 3. OLJE TIL 4-TAKTSMOTORER - Kan føre til at tennpluggen soter, at eksosuttakene blokkeres eller at stempelringen setter seg fast. 4. Blandet drivstoff som har stått ubrukt i en måned eller mer, kan tette til forgasseren og føre til at motoren ikke fungerer som den skal. 5. Hvis produktet skal lagres i lang tid, tømmer du drivstofftanken og rengjør den. Deretter starter du motoren og tømmer forgasseren for drivstoffblanding. 6. Hvis beholderen for drivstoffblanding skal kastes, må den leveres til et autorisert avfallsmottak. OBS Les beskrivelsen i delen Begrenset garanti nøye, for informasjon om kvalitetssikring Normal slitasje og endringer i produktet som ikke påvirker funksjonen er i tillegg ikke dekket av garantien. Vær også oppmerksom på at hvis produktet ikke brukes som beskrevet i bruksanvisningen når det gjelder bensinblanding osv., kan det føre til at garantien blir ugyldig. 12

13 Norsk Bruk STARTE MOTOREN 1. Fyll drivstoff på drivstofftanken og sett på lokket. 2. Plasser enheten på et flatt, fast underlag. Hold skjærehodet over bakken og borte fra eventuelle gjenstander, siden det starter når motoren starter. 3. Trykk flere ganger på primerpumpen til overskytende drivstoff flyter ut i den gjennomsiktige slangen. Unngå å trekke startsnoren helt ut eller å spole den inn igjen ved å slippe håndtaket. Dette kan føre til feil på starteren. 7. Skyv chokehendelen til åpen stilling. Trekk deretter raskt i startsnoren for å starte motoren. 8. La motoren varmes opp noen minutter før arbeidet begynner. Primerpumpe OBS 1. Hvis motoren startes på nytt umiddelbart etter at den ble stoppet, lar du choken stå åpen. 2. Overdreven bruk av choken kan gjøre det vanskelig å starte motoren, fordi den får for mye drivstoff. Hvis motoren ikke starter etter flere forsøk, åpner du choken og trekker flere ganger i startsnoren, eller fjerner tennpluggen og tørker den. 4. Hvis motoren er kald skyver du chokespaken til lukket stilling. (3) 5. Sett tenningsbryteren i KJØR -stilling. Slipp chokespaken og forsikre deg om at den går helt tilbake. (4) (2) (2) (3) Chokespak (2) Lukket (3) Åpen Tenningsbryter (2) KJØR (3) STOPP (4) Gasspak 6. Hold enheten godt fast og trekk raskt i startsnoren til motoren tenner. STOPPE MOTOREN 1. Slipp chokespaken og la motoren gå i et halvt minutt. 2. Sett tenningsbryteren i STOPP -stilling. (4) (2) (3) Unngå å stoppe motoren mens du trekker i gasspaken, unntatt i nødsituasjoner. OBS Hvis motoren ikke stopper når du skyver tenningsbryteren til stoppstilling, lukker du chokespaken for å stoppe motoren. Hvis dette skjer må maskinen repareres av nærmeste serviceforhandler. KJØRE INN MOTOREN Tenningsbryter (2) KJØR (3) STOPP (4) Gasspak I løpet av de første 20 driftstimene må hekksaksen ikke kjøres med full effekt over lang tid. 13

14 Norsk Bruk JUSTERE TOMGANGSTURTALLET Før du justerer forgasseren rengjør du luftfilteret og varmer opp motoren. Luftfilterelement TEKNIKKER FOR KLIPPING AV HEKK Klipp sidene av hekken først, og deretter toppen. Loddrett klipping: Beveg den hekksaksen med dobbeltsidig kniv, modell 226HD60S/226HD75S, i en bue nedenfra og opp, og deretter ovenfra og ned, slik at begge sidene av kniven brukes. To m g a n g s s k r u e n j u s t e res fo r å o p p n å g o d sikkerhetsmargin mellom tomgangskjøring og innkopling av clutchen. Tomgangsskrue Vannrett klipping: For å få best mulig klipperesultat holdes bladet lett på skrå (5 10 ) i forhold til klipperetningen. Klipp sakte, spesielt på tykke hekker. Kniven skal ikke bevege seg når motoren går på tomgang (3000 o/min). Vi anbefaler at du lar forhandleren eller en autorisert mekaniker utføre eventuelle justeringer av forgasseren. Værforhold og høyde over havet kan påvirke forgasseren. La ikke noen oppholde seg i nærheten av hekksaksen når du arbeider eller justerer forgasseren. SLIK BRUKER DU HÅNDTAKET For å unngå tretthet ved kipping av hekker kan håndtaket dreies 90 til venstre og høyre. Unngå å trykke inn gasspaken mens dette utføres! Gå fram som følger: 1. Frigjør håndtaket ved å trykke på låsespaken. 2. Drei håndtaket til låsespaken klikker på plass. 3. Når håndtaket er låst fast i den nye stillingen kan du bruke gasspaken igjen. (2) Du kan dreie håndtaket også når motoren er i gang, fordi hekksaksen er utstyrt med en knivbrems som holder knivene stille. 14 håndtak (2) låsespak Følg alltid sikkerhetsforskriftene. Hekksaksen må bare brukes til å klippe hekker og små busker. Det er forbudt å skjære i andre typer materiale. Bruk ikke hekksaksen som vippespak for å løfte, flytte eller brekke gjenstander, og fest den ikke på faste støtter. Det er forbudt å bruke annet verktøy eller andre bruksområder enn de som er angitt av produsenten på hekksaksen. Bruk ikke hekksaksen til å beskjære trær eller klippe gress. Bruk bare så mye gasspådrag som er nødvendig for å utføre jobben. Overdrevet høy motorhastighet er unødvendig. Unngå å kappe tykke grener, som kan skade knivene og redusere levetiden til drivverket. Hold alltid kroppen på forgassersiden av hekksaksen, aldri på lyddempersiden. Når en ny maskin brukes for første gang kan det komme fett ut av girkassen de første minuttene. Dette er overflødig fett, og tyder ikke på at noe er galt. Tørk bort fettet neste gang motoren stoppes. Husk alltid at det er TUPPEN av linjen som utfører klippingen. Du oppnår bedre resultat ved å unngå å presse linjen inn i klippeområdet. La enheten klippe i sin egen hastighet.

15 Vedlikehold Norsk Vedlikehold, utskifting eller reparasjon av utslippskontrollenheten og -systemene kan utføres av alle faste verksteder eller reparatører. VEDLIKEHOLDSTABELL MOTOR HEKKSAKS System/komponenter Prosedyre drivstofflekkasje, drivstoffsøl tørk av drivstofftank, luftfilter, drivstoffilter kontroller/rengjør skift om nødvendig tomgangsskrue se justering av tomgangshastighet skift forgasseren om nødvendig Før bruk Hver 25 time etter tennplugg rengjør og juster sylinderkjøleribber, inntaksventil for kjøleluft rengjør lyddemper, gnistfanger, sylinderens eksosuttak rengjør gasspak, tenningsbryter kontroller funksjon skjæredeler skift hvis noe er galt TENNPLUGG Hver 50 time etter Hver 100 time etter Merk ÅPNING : 0,6 ~ 0,7 mm) skift om nødvendig girkasse fett skruer/mutre/bolter trekk til/skift ikke justeringsskruer avfallsbeskyttelse kontroller at det sitter som det skal Forsikre deg om at motoren er stoppet og har kjølt seg ned før du utfører service på maskinen. Hvis du berører skjærehodet mens det er i bevegelse eller den varme lyddemperen kan det føre til personskade. LUFTFILTER Hvis luftfilteret blir tilstoppet, reduseres motorens ytelse. Kontroller og rengjør filterelementet i varmt såpevann etter behov. La filterelementet tørke helt før det monteres igjen. Hvis elementet er ødelagt eller har krympet, må det erstattes med et nytt. Luftfilterelement Startproblemer og feiltenning skyldes ofte at tennpluggen er sotet. Rengjør tennpluggen og kontroller at pluggåpningen er riktig. Hvis tennpluggen skal skiftes, må du bruke riktig type, som spesifisert av Husqvarna. 0.6 ~ 0.7 mm TENNPLUGGTYPE: NGK CMR7H ELLER CHAMPION RZ7C. Slik fester du de to luftfilterelementene 1. Fest det tynne elementet først 2. Fest det tykke elementet slik at stempelet vender ut DRIVSTOFFILTER Hvis drivstofforsyningen til motoren reduseres, kontrollerer du tanklokket og drivstoffilteret med tanke på tilstopping. Legg merket til at bruk av feil tennpluggtype kan føre til at motoren ikke fungerer som den skal, eller at motoren blir overopphetet og skadet. Monter tennpluggen ved først å trekke den til med fingrene, og deretter en kvart omdreining til med en pipenøkkel. TILTREKKINGSMOMENT: 9.8 ~ 13,7 Nm Drivstoffilter 15

16 Norsk Vedlikehold KJØLEVENTIL FOR INNTAKSLUFT Berør aldri sylinderen, lyddemperen eller tennpluggen med bare hender umiddelbart etter at motoren er stoppet. Motoren kan bli svært varm når den er i drift, og dette kan føre til alvorlig forbrenning. Rengjør kjøleribbene på sylinderen med trykkluft eller en børste. Kontroller skjærekantene og slip dem med en flat fil. Merk: 1. Hold hjørnene skarpe. 2. Rund av innerkanten. 3. Bruk ikke vann når du sliper. Når bladet monteres igjen, passer du på å feste avstandsstykke, skive og bolt, og deretter mutteren. (2) Hvis avfall setter seg fast og lager blokkering rundt inntaksventilen for kjøleluft eller mellom kjøleribbene, kan det føre til at motoren blir overopphetet, noe som igjen kan føre til mekanisk feil på hekksaksen. KNIVER SLIPE (4) (3) Bolt (2) Plate (3) Avstandsstykke (4) Mutter Rengjør k nivene for k vae og plantesaf ter med rengjøringsmiddel (UL22) før og etter hver gangs bruk. Kontroller at knivboltene er godt trukket til. Knivenheten er konstruert for å kompensere for slark mellom knivene automatisk. Hold alltid filen eller skjerpestykket i en vinkel på 45 i forhold til bladet. Slip alltid i skjærekantens retning. Merk: Filer skjærer bare i én retning. Løft filen fra bladet når du trekker den tilbake for å slipe på nytt. Fjern alle ujevnheter fra kanten av bladet med en slipestein. Fjern minst mulig av materialet. Før du monterer de slipte bladene fjerner du spon og påfører fett. Prøv ikke å slipe et skadet knivblad. Skift det eller ta det med til en serviceforhandler. 16

17 Vedlikehold Norsk SIKKERHETSLÅS Stopp arbeidet hvis sikkerhetslåsen ikke fungerer som den skal. Sikkerhetslåsen er innretningen som sørger for at gasspaken ikke kan aktiveres utilsiktet. Når du trykker på sikkerhetslåsen kan gasspaken betjenes. Sikkerhetsspak PROSEDYRER SOM MÅ UTFØRES FOR HVER 100. TIMERS BRUK 1. Trekk til alle skruer, bolter og beslag. 2. Kontroller om det har kommet ut olje eller fett mellom clutchplaten og trommelen. Hvis dette har skjedd tørker du det bort med blyfri bensin uten olje. 3. Fjern lyddemperen, stikk en skrutrekker inn i ventilasjonsåpningen, og fjern eventuelle kullavleiringer. Tørk samtidig bort eventuelle kullavleiringer på lyddemperens eksosåpning og sylinderens eksosutgang. 1. Kontroller at gasspaken ikke kan beveges når du ikke trykker inn sikkerhetslåsen. 2. Kontroller at gasspaken beveger seg når du griper eller slipper den mens du trykker på sikkerhetslåsen. 3. Kontroller at sikkerhetslåsen går tilbake til utgangsstilling når du fjerner hånden fra den. Hvis du oppdager noen feil i kontrollene over, kontakter du nærmeste serviceforhandler for reparasjon. REDUKSJONSGIRKASSE Etterfyll girhuset for hver 50. arbeidstime. Bruk en fettpumpe. Pump inn fett til det kommer ut ved foten av knivbladene. Smørenippel: Type A ANTIVIBRASJONSSYSTEM Hvis vibrasjonsdemperne blir deformerte eller skadde, kan det føre til at maskinen blir ubehagelig å håndtere, samt at motoren og/eller kniven løsner Kontroller jevnlig at gummiputene ikke er deformerte eller skadde. LYDDEMPER Kontroller lyddemperen jevnlig med tanke på løse fester, skade og korrosjon. Hvis det oppdages tegn på eksoslekkasje må maskinen ikke brukes. Lever den til reparasjon umiddelbart. Vær oppmerksom på at det kan føre til brann i motoren hvis dette ikke gjøres. Kontroller alltid at de tre boltene som fester lyddemperen sitter som de skal før arbeidet begynner. (Tiltrekkingsmoment: 8 til 12 Nm) Forsikre deg også om at gnistfangeren og fordeleren sitter som den skal med fire bolter. (Tiltrekkingsmoment: 2 til 3 Nm) Selv om bare én av de syv boltene er løse, kan det føre til brann i motoren. GNISTFANGER Enkelte lyddempere er utstyrt med en gnistfanger som hindrer at gnister flyr ut av eksosrøret. Hvis din maskin har denne typen lyddemper, kontrollerer du den regelmessig og rengjør om nødvendig med en stålbørste. Bolt (2) Gnistfanger (2) 17

18 Norsk Lagring 1. Smør knivstengene med spesialsmøremiddel for å hindre rust, delenr (UL21) før lengre tids oppbevaring. 2. Tøm drivstofftanken og sett på lokket. 3. Fjern tennpluggen og hell litt olje i sylinderen. 4. Roter veivakselen flere ganger med startsnoren for å fordele oljen. Sett inn tennpluggen igjen. 5. Pakk inn motoren i plast. 6. Lagre hekksaksen innendørs på et tørt og støvfritt sted, utenfor rekkevidde for barn, helst ikke rett på gulvet, og borte fra varmekilder. Avhending Når maskinen, drivstoff eller olje skal kastes, må du forsikre deg om at du følger lokale forskrifter. Feilsøking Tilfelle 1. Startfeil KONTROLLER SANNSYNLIGE ÅRSAKER TILTAK drivstofftank feil drivstoff tapp av tanken og fyll den med riktig drivstoff drivstoffilter drivstoffilteret er tilstoppet rengjør forgasserens justeringsskrue utenfor normalstilling juster til normalstilling tenning (ingen gnist) tennpluggen er sotet/våt rengjør/tørk feil tennpluggåpning korriger (ÅPNING: 0,6-0,7 mm) tennplugg frakoblet trekk til Tilfelle 2. Motoren starter, men stopper igjen/vanskelig å starte på nytt. KONTROLLER SANNSYNLIGE ÅRSAKER TILTAK drivstofftank feil drivstoff eller gammelt drivstoff tapp av tanken og fyll den med riktig drivstoff forgasserens justeringsskrue utenfor normalstilling juster til normalstilling lyddemper, sylinder (eksosuttak) kullavleiringer tørk av luftfilter tilstoppet av støv rengjør sylinderkjøleribbe/viftedeksel tilstoppet av støv rengjør Hvis det ser ut til at enheten trenger ytterligere service, kontakter du nærmeste serviceforhandler. 18

226HS75S 226HS99S. Bruksanvisning. Norsk 115 35 42-21 ADVARSEL

226HS75S 226HS99S. Bruksanvisning. Norsk 115 35 42-21 ADVARSEL Les denne bruksanvisningen før du bruker våre produkter, slik at du forstår hvordan enheten brukes riktig. Bruksanvisning 226HS75S 226HS99S Norsk 115 35 42-21 H1153542-21,226HS75-99,NO.indd 1 2010-11-08

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk 115 32 10-21. Originale instruksjoner

Bruksanvisning. Norsk 115 32 10-21. Originale instruksjoner Bruksanvisning Les grundig gjennom denne bruksanvisningen før du tar i bruk våre produkter, slik at du forstår hvordan maskinen skal brukes riktig. Originale instruksjoner Norsk 115 32 10-21 EU-samsvarserklæring

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

Bruksanvisning aggregat

Bruksanvisning aggregat Bruksanvisning aggregat Introduksjon Gratulerer med det nye strømaggregatet ditt! Denne bruksanvisningen vil gi deg en god forklaring på bruk og vedlikehold av aggregatet. Dersom du har spørsmål om produktet,

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

225AI15/AI25 Bruksanvisning

225AI15/AI25 Bruksanvisning 225AI15/AI25 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker utstyret. 101 91 39-21 Symboler SYMBOLFORKLARING Maskinen kan være farlig Skjødesløs eller gal bruk kan resultere

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Bruksanvisning 123HD60 123HD65X. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian

Bruksanvisning 123HD60 123HD65X. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian Bruksanvisning 123HD60 123HD65 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hekksaks som brukes skjødesløst eller galt kan

Detaljer

141B/155B. Bruksanvisning 101 91 40-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker utstyret.

141B/155B. Bruksanvisning 101 91 40-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker utstyret. 141B/155B Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker utstyret. 101 91 40-21 SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL Uforsiktig eller feilaktig bruk av blåseren kan resultere

Detaljer

Bruksanvisning 170BT. Norsk ADVARSEL 115 01 97-21

Bruksanvisning 170BT. Norsk ADVARSEL 115 01 97-21 Les grundig gjennom denne bruksanvisningen før du tar i bruk våre produkter, slik at du forstår hvordan maskinen skal brukes riktig. Bruksanvisning 170BT GJELDENDE SERIENUMRE: 60200101 og oppover Norsk

Detaljer

125BT 141B 155B 165BT

125BT 141B 155B 165BT Bruksanvisning 125BT 141B 155B 165BT Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Visuell kontroll. ADVARSEL Hvis maskinen brukes uforsiktig

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Bruksanvisning 123HD60. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning 123HD60. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning 123HD60 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hekksaks som brukes skjødesløst eller galt kan være

Detaljer

Bruksanvisning. 324HDA55 X-series. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. 324HDA55 X-series. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning 324HDA55 -series Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hekksaks som brukes skjødesløst eller galt

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205

Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205 Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205 Innhold 1. Generelle forsiktighetsregler 2. Inkluderte komponenter 3. Bruksområder 4. Miljøbeskyttelse 5. Montering 6. Før oppstart 7. Bruk

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Bruksanvisning 130BT 170BT Norsk ADVARSEL 115 03 25-21

Bruksanvisning 130BT 170BT Norsk ADVARSEL 115 03 25-21 Les grundig gjennom denne bruksanvisningen før du tar i bruk våre produkter, slik at du forstår hvordan maskinen skal brukes riktig. GJELDENDE SERIENUMRE: 70100101 og oppover Bruksanvisning 130BT 170BT

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 STIGA MULTICLIP 46 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 S SVENSKA 1 2 3 4 1. 2. A 3. PRO 46 4. PRO 46 FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton STOP G B* 2 7. Honda 8. G EURO SVENSKA S 3x 9. Briggs & Stratton 10.

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Bruksanvisning. 323HD60 325HD60 X-series 325HD75 X-series. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. 323HD60 325HD60 X-series 325HD75 X-series. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning 323HD60 325HD60 -series 325HD75 -series Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hekksaks som brukes

Detaljer

Bruksanvisning. 323HD60 325HD60 X-series 325HD75 X-series. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. 323HD60 325HD60 X-series 325HD75 X-series. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning 323HD60 325HD60 -series 325HD75 -series Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hekksaks som brukes

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

Bruksanvisning 225B 225B X-SERIES. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning 225B 225B X-SERIES. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning 225B 225B -SERIES Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Symbolforklaring... 4 Sikkerhetsforskrifter... 5

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

SYMBOLFORKLARING. Symboler. 2 Norwegian

SYMBOLFORKLARING. Symboler. 2 Norwegian Bruksanvisning 325HDA55 -series 323HE3 325HE3 -series 325HE4 -series Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hekksaks

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm 1 Hjørnekonstruksjon 1. 45 mm profilerte bord utgjør en stabil veggkonstruksjon. 2. Skjult vindavstivning for optimal plassutnyttelse.

Detaljer

Homologeringsdokument

Homologeringsdokument Homologeringsdokument Førerlisensnummer:... Side 2 Forord Det er enhver anmelder og utøvers ansvar å påse at motoren alltid er i overensstemmelse med dette dokumentet, og det skal alltid fremvises ved

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK HEKKEKLIPPER HCA-265ES-LW ADVARSEL

BRUKERHÅNDBOK HEKKEKLIPPER HCA-265ES-LW ADVARSEL 1Toppdeksel NORSK (Opprinnelige instruksjoner) BRUKERHÅNDBOK HEKKEKLIPPER HCA-265ES-LW ADVARSEL LES INSTRUKSJONENE NØYE OG FØLG SIKKERHETSREGLE- NE FOR BRUK. HVIS DETTE IKKE GJØRES, KAN DET FØRE TIL ALVORLIG

Detaljer

Bruksanvisning. 326HDA55 X-series 326HE3 X-series 326HE4 X-series. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. 326HDA55 X-series 326HE3 X-series 326HE4 X-series. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning 326HDA55 -series 326HE3 -series 326HE4 -series Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hekksaks som

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK HEKKEKLIPPER HC-1501 HC-156 ADVARSEL

BRUKERHÅNDBOK HEKKEKLIPPER HC-1501 HC-156 ADVARSEL 1Toppdeksel NORSK (Opprinnelige instruksjoner) BRUKERHÅNDBOK HEKKEKLIPPER HC-1501 HC-156 ADVARSEL LES INSTRUKSJONENE NØYE OG FØLG SIKKERHETSREGLE- NE FOR BRUK. HVIS DETTE IKKE GJØRES, KAN DET FØRE TIL

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Innholdsfortegnelse

INNHOLDSFORTEGNELSE. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innledning... 22 Symbolforklaring... 23 Sikkerhetsforskrifter... 24 Beskrivelse... 26 Håndtering av brennstoff... 31 Start og stopp... 33 Bruk... 34 Vedlikehold... 37 Tekniske data...

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

SPRØYTEAGGREGAT WJR1525/WJR2525 INSTRUKSJONSBOK

SPRØYTEAGGREGAT WJR1525/WJR2525 INSTRUKSJONSBOK SPRØYTEAGGREGAT WJR1525/WJR2525 INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 Kjære kunde - gratulerer med valget av et HONDA sprøyteaggregat. Denne instruksjonsboken dekker alt du bør vite

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung BAKKE INSTRUKTIONER TABULEIRO DE

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK EB8520RT ADVARSEL

BRUKERHÅNDBOK EB8520RT ADVARSEL 1Toppdeksel NORSK (Opprinnelige instruksjoner) BRUKERHÅNDBOK EB8520RT ADVARSEL LES INSTRUKSJONENE NØYE OG FØLG SIKKERHETSREGLE- NE FOR BRUK. HVIS DETTE IKKE GJØRES, KAN DET FØRE TIL ALVORLIG PER- SONSKADE.

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

F75E ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK

F75E ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK F75E ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK 2 F75E F 50 BRUKSOMRÅDE SWEPAC F75E brukes til pakking av grus og sand ved mindre anleggsarbeid, for eksempel som underlag for betongstein eller teglsteinheller ved hageanlegg.

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

Bruksanvisning 2015-12-01. Optimal evakueringslaken. Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291

Bruksanvisning 2015-12-01. Optimal evakueringslaken. Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291 Bruksanvisning 2015-12-01 Optimal evakueringslaken Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 2 Innledning 2 Produktbeskrivelse og -ytelse 5 Utpakking og installasjon

Detaljer

Manual. Gress/busktrimmer PBT3043T Gräs/busktrimmer PBT3043T

Manual. Gress/busktrimmer PBT3043T Gräs/busktrimmer PBT3043T Manual Gress/busktrimmer PBT3043T Gräs/busktrimmer PBT3043T 540262 1 INTRODUKSJON Takk for ditt kjøp av denne busktrimmeren. Denne bruks. anvisningen forklarer hvordan trimmeren kan håndteres effektivt

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING PINETO Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes innendørs,

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 8211-0223-06

DEUTSCH. Multiclip 8211-0223-06 DEUTSCH D Multiclip 8211-0223-06 SVENSKA 1 2 S 3 4 1. 2. A 3. PRO 46 4. PRO 46 FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton MAX MIN MAX MIN 7. Honda 8. Tecumseh S SVENSKA STOP G B 3x 9. 10. Briggs & Stratton

Detaljer

225L/LD 227L/LD 232L 240L

225L/LD 227L/LD 232L 240L 225L/LD 227L/LD 232L 240L Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker utstyret. 101 89 80-21 Symboler SYMBOLFORKLARING Ryddesager, buskryddere og trimmere kan være

Detaljer

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W Bruksanvisning Strømaggregat 950 i 800 W Sikkerhetsinformasjon Må kun brukes i godt ventilerte rom eller utendørs, da eksos fra aggregatet er farlig å puste inn. Skru alltid av aggregatet ved påfylling

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK BÆRBAR HEKKETRIMMER HC-30ES HC-30ESW ADVARSEL

BRUKERHÅNDBOK BÆRBAR HEKKETRIMMER HC-30ES HC-30ESW ADVARSEL 1Toppdeksel NORSK BRUKERHÅNDBOK BÆRBAR HEKKETRIMMER HC-30ES HC-30ESW ADVARSEL LES INSTRUKSJONENE NØYE OG FØLG SIKKERHETSREGLE- NE FOR BRUK. HVIS DETTE IKKE GJØRES, KAN DET FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE.

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

F 50 F 75 ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK

F 50 F 75 ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK F 50 F 75 ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK F50 F / 50 F75 2 BRUKSOMRÅDE F50 / F75 F 50 SWEPAC F 50 / F75 brukes til pakking av grus og sand ved mindre anleggsarbeid, for eksempel som underlag for betongstein eller

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK HEKKEKLIPPER HCR-1500 ADVARSEL

BRUKERHÅNDBOK HEKKEKLIPPER HCR-1500 ADVARSEL 1Toppdeksel NORSK BRUKERHÅNDBOK HEKKEKLIPPER HCR-1500 ADVARSEL LES INSTRUKSJONENE NØYE OG FØLG SIKKERHETSREGLE- NE FOR BRUK. HVIS DETTE IKKE GJØRES, KAN DET FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE. Viktig informasjon

Detaljer

Du må ha lisens som bl.a. har en forsikring som gjelder når du kjører på NMF - godkjente baner.

Du må ha lisens som bl.a. har en forsikring som gjelder når du kjører på NMF - godkjente baner. Det vil her bli gitt en del tips og råd for deg som er ny i sporten, som kan spare deg for både tid, problemer, penger og skader. Først av alt må du skaffe deg motocross-sykkel og nødvendig utstyr. Av

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06 DEUTSCH D Tornado 8211-0225-06 SVENSKA S 1 2 3 1. 2. ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 3. LS 45 4. XTE 50 3x 5. LS 45 6. XTE 50 STOP I H N 7. 8. S SVENSKA 9. 10. 11. 12. LS 45 0,75 mm 13. XTE 50 14. 15.

Detaljer

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. 2 SVENSKA S 8. 1 2 9. 4 3 11. 36 mm 19 mm 10. 3 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Benzinmotorpumpe BMP 14000 / BMP 30000. Betriebsanleitung

Benzinmotorpumpe BMP 14000 / BMP 30000. Betriebsanleitung Benzinmotorpumpe BMP 14000 / BMP 30000 Betriebsanleitung 477347_a I 04/2014 BMP 14000 BMP 14000 477347_a 3 D BMP 30000 BMP 30000 4 BMP 14000 / BMP 30000 477347_a 5 D BMP 14000 Art.Nr. 113216 BMP 30000

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK MODELL PB-650 PB-655 ADVARSEL

BRUKERHÅNDBOK MODELL PB-650 PB-655 ADVARSEL 1Deksel NORSK BRUKERHÅNDBOK MODELL PB-650 PB-655 ADVARSEL LES INSTRUKSJONENE NØYE OG FØLG SIKKERHETSREGLE- NE FOR BRUK. HVIS DETTE IKKE GJØRES, KAN DET FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE. Innledning 2Innledning

Detaljer

EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL

EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen.

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

Teknisk informasjon Tennplugger - Oversikt

Teknisk informasjon Tennplugger - Oversikt Teknisk informasjon Tennplugger - Oversikt Tennplugger er en av de mest misforståtte komponenter i en motor. Uttallige spørsmål har dukket opp gjennom årtier, og gjort mange mekanikere forvirret. Denne

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer