226HD60S 226HD75S. Bruksanvisning. Norsk ADVARSEL. GJELDENDE SERIENUMRE: og oppover

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "226HD60S 226HD75S. Bruksanvisning. Norsk 115 14 06-21 ADVARSEL. GJELDENDE SERIENUMRE: 81200101 og oppover"

Transkript

1 Les denne bruksanvisningen før du bruker våre produkter, slik at du forstår hvordan enheten brukes riktig. GJELDENDE SERIENUMRE: og oppover Bruksanvisning 226HD60S 226HD75S Norsk

2

3 EF-erklæring om samsvar Norsk Gjelder kun Europa Vi, Husqvarna AB, SE Huskvarna, Sverige, tlf: , forsikrer hermed at hekksaksene Husqvarna 226HD60S og 226HD75S fra 2008 års serienummer og fremover (året oppgis i klartekst på typeskiltet pluss et etterfølgende serienummer), tilsvarer forskriftene i RÅDSDIREKTIVET av 22. juni 1998 angående maskiner 98/37/EC, tillegg IIA. av 3. mai 1989 angående elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EC, samt gjeldende tillegg. av 8. mai 2000 angående utslipp av støy til omgivelsene 2000/14/EC. Samsvarsvurdering i henhold til tillegg V. For informasjon om støynivå, se kapittelet Tekniske data. Følgende standarder er blitt tillempet: EN292-2, CISPR 12:2005, EN774 SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE Uppsala, Sverige, har utført frivillig typeprøving for Husqvarna AB. Sertifikatene har følgende numre: SEC/08/1278 Huskvarna, 18. desember 2008 Michael Kullberg, Bedriftsleder

4 Norsk Innhold Symboler på maskinen 5 Innledning 5 KJÆRE KUNDE! 5 Sikkerhet 6 SIKKERHETEN FØRST 6 ADVARSLER I BRUKSANVISNINGEN 7 Advarselsmerker på maskinen 6 SYMBOLER 6 Hva er hva? 7 Tekniske data 8 For sikker bruk 9 LEGG MERKE TIL FØLGENDE FØR START: 9 VIKTIG 9 ARBEIDSFORHOLD 9 ARBEIDSBETINGELSER 9 ARBEIDSPLAN 10 FØR DU STARTER MOTOREN 10 STARTE MOTOREN 10 BRUKE PRODUKTET 10 HVIS NOEN KOMMER 11 VEDLIKEHOLD 11 HÅNDTERING AV DRIVSTOFF 11 TRANSPORT 11 Drivstoff 12 ANBEFALT BLANDINGSFORHOLD 12 SLIK BLANDER DU DRIVSTOFF 12 FYLLE DRIVSTOFF PÅ ENHETEN 12 Bruk 13 STARTE MOTOREN 13 STOPPE MOTOREN 13 KJØRE INN MOTOREN 13 JUSTERE TOMGANGSTURTALLET 14 SLIK BRUKER DU HÅNDTAKET 14 TEKNIKKER FOR KLIPPING AV HEKK 14 Vedlikehold 15 LUFTFILTER 15 DRIVSTOFFILTER 15 TENNPLUGG 15 KJØLEVENTIL FOR INNTAKSLUFT 16 KNIVER 16 SLIPE 16 SIKKERHETSLÅS 17 REDUKSJONSGIRKASSE 17 ANTIVIBRASJONSSYSTEM 17 PROSEDYRER SOM MÅ UTFØRES FOR HVER 100. TIMERS BRUK 17 LYDDEMPER 17 GNISTFANGER 17 Lagring 18 Avhending 18 Feilsøking 18

5 Symboler på maskinen Norsk På maskinen er det gravert inn symboler for sikker bruk og vedlikehold. Følg disse anvisningene, og prøv å unngå å gjøre feil. (a) Åpning for påfylling av BENSINBLANDING Sted: DRIVSTOFFTANKLOKK (b) Retning for å stenge choken Sted: LUFTFILTERDEKSEL (c) Retning for å åpne choken Sted: LUFTFILTERDEKSEL KJÆRE KUNDE! Innledning Gratulerer med ditt valg om å kjøpe et Husqvarna-produkt! Husqvarna har aner som går tilbake til 1689, da Sveriges konge Karl XI fikk oppført en fabrikk ved kanten av Huskvarnaelven for produksjon av musketter. Plasseringen ved Huskvarnaelven var logisk, ettersom elven ble benyttet til å produsere vannkraft og på den måten utgjorde et vannkraftverk. I de mer enn 300 år Husqvarna-fabrikken har vært i kontinuerlig drift, har det blitt produsert utallige produkter, alt fra vedovner til moderne kjøkkenmaskiner, symaskiner, sykler, motorsykler m.m. I 1956 ble den første motorgressklipperen lansert, fulgt av motorsagen i 1959, og det er på dette området Husqvarna arbeider i dag. Husqvarna er i dag en av verdens ledende produsenter av skogs- og hageprodukter med kvalitet og yteevne som høyeste prioritet. Vi utvikler, produserer og markedsfører produkter av høy kvalitet til skogs- og hagebruk samt bygg- og anleggsindustrien. Når du kjøper et av våre produkter får du tilgang til profesjonell hjelp med reparasjoner og service dersom noe tross alt skulle skje. Hvis maskinen ikke er kjøpt hos en av våre autoriserte forhandlere, så spør dem etter nærmeste serviceforhandler. Vi håper du vil bli fornøyd med maskinen din og at den vil være din følgesvenn i lang tid fremover. Husk at denne bruksanvisningen er et verdipapir. Ved å følge dens innhold (bruk, service, vedlikehold osv.) kan du vesentlig forlenge maskinens levetid og også øke dens bruktverdi. Hvis du låner ut eller selger denne maskinen, må du forsikre deg om at den som låner eller kjøper maskinen får bruksanvisningen, slik at vedkommende også vet hvordan den skal brukes og vedlikeholdes. Takk for at du bruker et Husqvarna-produkt! Husqvarna AB arbeider løpende med å videreutvikle sine produkter, og forbeholder seg derfor retten til endringer vedrørende bl.a. form og utseende uten varsel. For kundeassistanse kontakter du oss via våre websider: 5

6 Norsk Sikkerhet SIKKERHETEN FØRST Instruksjonene i advarslene i denne bruksanvisningen og på advarsler merket med symbolet på maskinen omhandler viktige punkter som det må tas hensyn til for å unngå fare for alvorlig personskade. Derfor må du lese alle slike instruksjoner nøye, og alltid følge dem. ADVARSLER I BRUKSANVISNINGEN Instruksjoner som er merket som vist over, omhandler svært viktige trinn eller prosedyrer som må utføres for å hindre ulykker som kan føre til alvorlig personskade eller livsfare. Dette symbolet brukes til å merke instruksjoner som må følges uten unntak. Instruksjoner som er merket som vist over gjelder trinn eller prosedyrer som må utføres for å unngå mekanisk feil, maskinsvikt eller skade. OBS Brukes til å merke tilleggsinstruksjoner som er ment som hint eller anvisninger som er nyttige ved bruk av produktet. Advarselsmerker på maskinen SYMBOLER! En hekksaks som brukes skjødesløst eller galt kan være et farlig redskap som kan forårsake alvorlige, til og med livstruende skader. Det er meget viktig at du leser og forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruk alltid: Godkjent hørselsvern Godkjent øyevern Dette produktet er i overensstemmelse med gjeldende EC-direktiv. Støyutslipp til omgivelsene ifølge EUdirektiv. Maskinens utslipp angis i kapitlet Tekniske data og på klistremerke. Andre symboler/etiketter på maskinen henviser til spesielle sertifiseringskrav for ulike markeder. Hvis advarselsetikettene løsner eller blir skitne og uleselige, må du kontakte forhandleren du kjøpte produktet av, for å bestille nye etiketter og sette dem på samme sted. Utfør aldri endringer på maskinen. Garantien er ikke gyldig hvis det utføres inngrep på hekksaksen eller hvis den ikke brukes som beskrevet i bruksanvisningen. Bruk alltid godkjente vernehansker. Bruk stabile, sklisikre støvler eller sko. 6

7 Hva er hva? Norsk HVA ER HVA? 1 Bruksanvisning 2 Smørenippel 3 Girkasse 4 Kniver 5 Knivbeskyttelse 6 Håndbeskyttelse 7 Fremre håndtak 8 Motordeksel (sylinderdeksel) 9 Starthåndtak 10 Drivstofftanklokk 11 Drivstofftank 12 Primerpumpe 13 Chokespak 14 Gasspak 15 Sikkerhetslåsespak 16 Låsespak 17 Bakre håndtak 18 Stoppbryter 19 Luftfilterdeksel 20 Pipenøkkel 21 Unbrakonøkkel 22 Fastnøkkel 23 Transportbeskyttelse 24 Tennplugghette 7

8 Norsk Tekniske data TEKNISKE DATA 226HD60S 226HD75S Motor Motortype Luftavkjølt 2-taktsmotor Luftavkjølt 2-taktsmotor Sylindervolum, cm Sylinderdiameter, mm Slaglengde, mm Tomgangsturtall, o/min 3000± ±200 Maks. effekt, kw/ o/min 0.85/ /8000 Tenningssystem Tennplugg NGK CMR7H NGK CMR7H Elektrodeavstand, mm Brennstoff-/smøresystem Brennstoff Blanding (Bensin 50 : Olje 1) Blanding (Bensin 50 : Olje 1) Drivstofftankens volum, liter Produsent/type av forgasser Walbro membrantype Walbro membrantype Saks Type Dobbeltsidige kniver Dobbeltsidige kniver Lengde, mm Stigning, mm Overføring Sentrifugalclutch. Kamaksel Sentrifugalclutch. Kamaksel Reduksjonsforhold Vekt Vekt, uten drivstoff og smøremiddel, kg Støyutslipp Lydeffektnivå, garantert LWA db(a) Støynivå Lydtrykksnivå ved brukerens øre, målt i henhold til EN ISO 22868, db(a): 94,2 94,2 Vibrasjonsnivå Vibrasjonsnivåer i håndtaket, målt i henhold til EN 774 Topphastighet fremre/bakre håndtak, m/s2 1.8/ /2.1 MERK: Spesifikasjonene kan endres uten varsel. 8

9 For sikker bruk Norsk LEGG MERKE TIL FØLGENDE FØR START: 1. DENNE MASKINEN KAN FORÅRSAKE ALVORLIG SKADE. Les denne bruksanvisningen nøye, til du har forstått alle instruksjoner for bruk og sikkerhet, og følg disse instruksjonene. Du må også vite hvordan du stopper maskinen raskt i en nødsituasjon. 2. Oppbevar denne bruksanvisningen tilgjengelig, slik at du kan slå opp i den senere hvis du har spørsmål. Legg også merket til at du kan kontakte forhandleren du kjøpte produktet av, hvis du har spørsmål som ikke er besvart i denne bruksanvisningen. 3. Pass på at bruksanvisningen følger med hvis du selger, låner ut eller på annen måte overfører eierskapet av produktet til andre. 4. La aldri maskinen bli brukt av barn eller andre som ikke er fullt i stand til å forstå instruksjonene i bruksanvisningen. ARBEIDSFORHOLD 1. Bruk egnet bekledning og verneutstyr når du bruker produktet. Hørselvern (2) Vernebriller eller vernemaske (3) Tykke arbeidshansker (4) Sklisikre arbeidsstøvler (2) (2) Langvarig eksponering overfor støy kan gi varige hørselsskader. Bruk derfor alltid godkjent hørselsvern. VIKTIG Maskinen er bare utformet for kutting av grener og kvister. Bruk aldri en maskin som er modifisert slik at den ikke lenger er i samsvar med originalutførelsen. Bruk aldri maskinen hvis du er trett, har drukket alkohol eller bruker medisiner som kan påvirke syn, vurderingsevne eller kroppskontroll. Bruk personlig verneutstyr. Se anvisninger under overskriften Personlig verneutstyr. Bruk aldri maskinen i ekstreme klimaforhold som sterk kulde eller meget varmt og/eller fuktig klima. Bruk aldri en maskin som det er noe galt med. Følg vedlikeholds-, kontroll- og serviceinstruksjonene i denne bruksanvisningen. Noen vedlikeholds- og servicetiltak må utføres av erfarne og kvalifiserte spesialister. Se anvisninger under overskriften Vedlikehold. Samtlige deksler og vern må være montert før start. Påse at tennplugghette og tenningskabel er uskadd for å unngå risiko for elektrisk støt. (3) (4) 2. Ha alltid med deg følgende: Tilhørende verktøy (2) Tilstrekkelig reservedrivstoff (3) Reservekniv (4) Utstyr til å merke av arbeidsområdet (tau, varselskilter) (5) Fløyte (til kommunikasjon eller nødsituasjoner) (6) Øks eller sag (til å fjerne hindringer) (7) Førstehjelpssett 3. Unngå å bruke løse klær, smykker, korte bukser, sandaler eller å gå barføtt. Unngå å ha på deg noe som kan sette seg fast i de bevegelige delene på enheten. Påse at håret ikke henger nedenfor skuldrene. ARBEIDSBETINGELSER 1. Start aldri motoren inne i et lukket rom eller en bygning. Eksosgassene inneholder farlig karbonmonoksid. 2. Bruk aldri produktet, a. hvis bakken er glatt eller du ikke står støtt. Denne maskinens tenningssystem genererer et elektromagnetisk felt under bruk. Dette feltet kan under visse omstendigheter forstyrre pacemakere. For å redusere risikoen for alvorlig eller livstruende skade, anbefaler vi at personer med pacemaker rådfører seg med sin lege og pacemakerfabrikanten før denne maskinen tas i bruk. Feil på knivene kan øke risikoen for ulykker. b. Om natten, i tett tåke eller i andre situasjoner der synsfeltet er begrenset og det er vanskelig å få oversikt over arbeidsområdet. c. I regnvær, i uvær med sterk vind eller kuling, eller i andre situasjoner der værforholdene gjør det risikabelt å bruke produktet. 9

10 Norsk For sikker bruk ARBEIDSPLAN 1. Produktet må ikke brukes hvis du er påvirket av alkohol, hvis du er utmattet eller lider av søvnmangel, hvis du er ør på grunn av medisiner, eller i andre situasjoner der dømmekraften kan være nedsatt eller der du kanskje ikke er i stand til å bruke produktet riktig og sikkert. 2. Legg inn tilstrekkelig tid til pauser når du planlegger arbeidet. Kontinuerlig bruk av produktet bør begrenses til ca. 30 ~ 40 minutter av gangen, og ta pauser på 10 ~ 20 minutter mellom arbeidsøktene. Prøv alltid å holde den totale arbeidstiden på én arbeidsdag på 2 timer eller mindre. 1. Hvis du ikke følger anbefalingene for arbeidstid og arbeidsteknikk (Se BRUKE PRODUKTET ), kan det oppstå belastningsskader. Hvis du føler ubehag, rødhet eller opphovning i fingrene eller andre deler av kroppen, kontakter du lege før tilstanden blir verre. 2. For å unngå klager på støy bør produktet vanligvis brukes mellom kl. 08 og 17 på hverdager og mellom 09 og 17 i helgene. OBS Kontroller og følg lokale bestemmelser for støynivå og antall driftstimer for produktet. FØR DU STARTER MOTOREN 1. Området innen 15 m (50 fot) fra personen som bruker produktet skal betraktes som farlig område, og ingen skal gå inn i dette området. Om nødvendig brukes gult varseltau eller advarselsskilter rundt området. Når to eller flere personer arbeider samtidig, må de være oppmerksomme og hele tiden se seg rundt eller på annen måte kontrollere hvor de andre personene befinner seg, slik at egnet sikkerhetsavstand mellom personene kan opprettholdes. 2. Kontroller forholdene i arbeidsområdet for å unngå ulykke som følge av at du treffer skjulte hindringer som stubber, steiner, bokser eller glassbiter. Fjern eventuelle hindringer før arbeidet begynner. 3. Kontroller hele enheten med tanke på løse fester og lekkasje. Kontroller at skjæreutstyret er riktig montert og at det er sikkert festet. STARTE MOTOREN 1. Hold tilskuere, spesielt barn, og dyr minst 15 m (50 fot) fra arbeidsstedet. Stopp motoren umiddelbart hvis noen beveger seg mot deg. 2. Produktet er utstyrt med en sentrifugalclutchmekanisme, og skjæreutstyret settes i bevegelse så snart motoren er startet ved å sette gasspaken i startstilling. Ved oppstart av motoren plasserer du produktet på bakken på et flatt sted uten hindringer, og holder det fast slik at skjæreutstyret eller gasspaken ikke berører eventuelle hindringer når motoren starter. Sett aldri gasspaken i stillingen for høy hastighet når motoren startes. Stå på motsatt side av skjæreutstyret når du starter motoren. 3. Når motoren er startet, kontrollerer du at skjæreutstyret stopper når gasspaken slippes helt tilbake til utgangsstilling. Hvis skjæreutstyret fortsatt beveger seg når gasspaken er sluppet helt tilbake, stopper du motoren og tar med deg maskinen til en autorisert Husqvarna serviceforhandler for reparasjon. BRUKE PRODUKTET Skjær bare i materialer som er anbefalt av produsenten. Bruk maskinen bare til de oppgavene som er beskrevet i bruksanvisningen. 1. Hold håndtakene i et fast grep med begge hender, og bruk hele hånden. Sett føttene litt fra hverandre(litt større avstand enn bredden over skuldrene) slik at vekten din er jevnt fordelt på begge ben, og pass alltid på at du står støtt og jevnt mens du arbeider. 2. Hold motorhastigheten på det nivået som anbefales for skjærearbeid, og unngå å kjøre motoren på høyere turtall enn nødvendig. 3. Hvis enheten begynner å riste eller vibrere, stopper du motoren og kontrollerer hele enheten. Maskinen må ikke brukes før problemet er utbedret. 4. Hold alle deler av kroppen borte fra skjæreutstyret og varme overflater. 5. Berør aldri lyddemperen, tennpluggen eller andre metalldeler av motoren når motoren er i gang eller like etter at motoren er stoppet. Dette kan føre til alvorlig forbrenning eller elektrisk støt. 6. Når du bruker maskinen må du alltid forsikre deg om at du bruker en trygg og sikker arbeidsstilling, spesielt hvis du bruker gardintrapp eller stige. 10

11 For sikker bruk Norsk HVIS NOEN KOMMER 1. Unngå alltid farlige situasjoner. Opplys voksne om at husdyr og barn må holdes borte fra området. Vær forsiktig hvis noen beveger seg mot deg. Flygende gjenstander kan føre til skade. 2. Hvis noen roper eller avbryter arbeidet på annen måte, må du alltid stoppe motoren før du snur deg. VEDLIKEHOLD 1. For å holde produktet i god drif tsstand må vedlikeholds- og kontrollprosedyrene som er beskrevet i bruksanvisningen utføres med jevne mellomrom. 2. Pass alltid på at du stopper motoren før du utfører vedlikehold, kontroll eller annet arbeid på maskinen. Metalldelene er svært varme like etter at motoren er stoppet. 3. Ved skifte av skjæreutstyr eller annet utstyr, eller når du skifter olje eller annet smøremiddel, må du alltid bruke Husqvarna-produkter eller produkter som er godkjent av Husqvarna for bruk med Husqvarna-produktet. 4. Hvis en del må skiftes eller det må utføres annet vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen, kontakter du nærmeste autoriserte Husqvarna serviceforhandler for assistanse. 5. Bruk ikke tilbehør eller utstyr som ikke er merket med Husqvarna-logoen, eller som ikke er anbefalt for enheten. 6. Produktet må ikke under noen omstendighet demonteres eller endres på noen måte. Dette kan føre til at produktet blir skadet under drift, eller at det ikke fungerer som det skal. HÅNDTERING AV DRIVSTOFF 1. Motoren på Husqvarna-produktet er konstruert for å kjøre på blandet drivstoff, som inneholder svært brennbar bensin. Unngå å lagre drivstoffbeholdere eller fylle tanken på enheten i nærheten av varmtvannsberedere, ovner, åpen ild, elektriske gnister, sveisegnister eller andre varmekilder eller ild som kan antenne drivstoffet. 2. Det er ikke tillatt å røyke når enheten betjenes eller ved påfylling av drivstoff. 3. Stopp alltid motoren og la den kjøles ned før du fyller tanken. Se deg rundt og forsikre deg om at det ikke finnes gnister eller åpen ild i nærheten før du fyller drivstoff. 4. Tørk drivstoffsøl helt bort med en tørr fille hvis du søler drivstoff under påfylling. 5. Etter påfylling av drivstoff skrur du fast tanklokket igjen, og flytter deretter enheten minst 3 m bort fra stedet der du fylte drivstoff før du starter motoren. 6. Unngå å inhalere de giftige drivstoffgassene. TRANSPORT 1. Når du bærer produktet i hånden, dekker du til skjæreutstyret om nødvendig, løfter opp produktet og bærer det mens du er oppmerksom på knivene. 2. Unngå å transportere produktet i et kjøretøy over lange avstander på dårlig vei uten å tappe alt drivstoff fra drivstofftanken. Ellers kan drivstoff lekke ut av tanken under transport. 11

12 Norsk Drivstoff Bensin er svært brennbart. Unngå røyking eller annen ild eller gnister i nærheten av drivstoffet. Pass på at du stopper motoren og lar den kjøles ned før du fyller drivstoff på enheten. Velg et utendørs område på bar mark ved påfylling av drivstoff, og flytt maskinen minst 3 m (10 fot) bort fra påfyllingspunktet før du starter motoren. Husqvarna-motorene smøres av olje som er spesielt sammensatt for luftkjølte 2-takts bensinmotorer. Hvis Husqvarna-olje ikke er tilgjengelig, bruker du en kvalitetsolje med tilsatt antioksidant som er uttrykkelig merket for bruk i luftkjølte 2-taktsmotorer. (JASO FC-olje eller ISO EGC) Bruk ikke BIA eller TCW-blandet olje (til vannavkjølt 2-taktsmotor). ANBEFALT BLANDINGSFORHOLD BENSIN 50:OLJE 1 50:1 BLANDEDIAGRAM BENSIN gallon TAKTSOLJE fl.oz BENSIN liter TAKTSOLJE ml Eksosgassene styres av grunnleggende motorparametere (dvs. forgasser, tenning, og innsuging/utblåsing), uten tillegg av større maskinvare eller tilførsel av tregt materiale under forbrenning. Motorene er godkjent for bruk med blyfri bensin. Pass på at du bruker bensin med et oktantall på minst 89 RON (USA/Canada: 87AL) Hvis du bruker bensin med lavere oktan enn angitt, er det fare for at motortemperaturen stiger, noe som kan føre til at stempelet skjærer seg eller andre motorproblemer. Blyfri bensin anbefales for å unngå luftforurensning, av hensyn til din egen helse og miljøet. Bensin eller olje av dårlig kvalitet kan skade motorens tetningsringer, drivstoffrør eller drivstofftank. SLIK BLANDER DU DRIVSTOFF Pass på å blande godt. 1. Mål opp riktig mengde bensin og olje som skal blandes. 2. Hell noe av bensinen i en ren, godkjent drivstoffbeholder. 3. Hell på all oljen og rør godt. 4. Hell på resten av bensinen, og rør igjen i minst ett minutt. Enkelte oljetyper kan være vanskelige å blande inn på grunn av oljens bestanddeler, og derfor er det nødvendig å blande tilstrekkelig lenge for at motoren skal vare. Vær oppmerksom på at utilstrekkelig røring kan føre til økt fare for at stempelet skjærer seg for tidlig, på grunn av for tynn blanding. 5. Merk beholderen tydelig for å unngå at den blir blandet med andre beholdere. 6. Angi beholderens innhold utvendig på beholderen, slik at den lett kjennes igjen. FYLLE DRIVSTOFF PÅ ENHETEN 1. Vri løs og fjern tanklokket. Hold tanklokket og tankåpningen rene. 2. Fyll drivstofftanken til 80 % av full kapasitet. 3. Fest tanklokket og tørk bort eventuelt drivstoffsøl rundt enheten. 1. Velg et område med bar bakke for påfylling av drivstoff. 2. Flytt maskinen minst 3 meter (10 fot) fra påfyllingsstedet før du starter motoren. 3. Stopp motoren før du fyller drivstoff på enheten. Pass på at du rører bensinblandingen i beholderen godt rundt. UNNGÅ FØLGENDE AV HENSYN TIL MOTORENS LEVETID: 1. DRIVSTOFF UTEN OLJE(REN BENSIN) - Dette fører raskt til alvorlig skade på de innvendige motordelene. 2. ALKOHOLHOLDIG BENSIN (GASOHOL) - Det kan føre til at gummi- og/eller plastdeler forvitrer og stopper smøringen av motoren. 3. OLJE TIL 4-TAKTSMOTORER - Kan føre til at tennpluggen soter, at eksosuttakene blokkeres eller at stempelringen setter seg fast. 4. Blandet drivstoff som har stått ubrukt i en måned eller mer, kan tette til forgasseren og føre til at motoren ikke fungerer som den skal. 5. Hvis produktet skal lagres i lang tid, tømmer du drivstofftanken og rengjør den. Deretter starter du motoren og tømmer forgasseren for drivstoffblanding. 6. Hvis beholderen for drivstoffblanding skal kastes, må den leveres til et autorisert avfallsmottak. OBS Les beskrivelsen i delen Begrenset garanti nøye, for informasjon om kvalitetssikring Normal slitasje og endringer i produktet som ikke påvirker funksjonen er i tillegg ikke dekket av garantien. Vær også oppmerksom på at hvis produktet ikke brukes som beskrevet i bruksanvisningen når det gjelder bensinblanding osv., kan det føre til at garantien blir ugyldig. 12

13 Norsk Bruk STARTE MOTOREN 1. Fyll drivstoff på drivstofftanken og sett på lokket. 2. Plasser enheten på et flatt, fast underlag. Hold skjærehodet over bakken og borte fra eventuelle gjenstander, siden det starter når motoren starter. 3. Trykk flere ganger på primerpumpen til overskytende drivstoff flyter ut i den gjennomsiktige slangen. Unngå å trekke startsnoren helt ut eller å spole den inn igjen ved å slippe håndtaket. Dette kan føre til feil på starteren. 7. Skyv chokehendelen til åpen stilling. Trekk deretter raskt i startsnoren for å starte motoren. 8. La motoren varmes opp noen minutter før arbeidet begynner. Primerpumpe OBS 1. Hvis motoren startes på nytt umiddelbart etter at den ble stoppet, lar du choken stå åpen. 2. Overdreven bruk av choken kan gjøre det vanskelig å starte motoren, fordi den får for mye drivstoff. Hvis motoren ikke starter etter flere forsøk, åpner du choken og trekker flere ganger i startsnoren, eller fjerner tennpluggen og tørker den. 4. Hvis motoren er kald skyver du chokespaken til lukket stilling. (3) 5. Sett tenningsbryteren i KJØR -stilling. Slipp chokespaken og forsikre deg om at den går helt tilbake. (4) (2) (2) (3) Chokespak (2) Lukket (3) Åpen Tenningsbryter (2) KJØR (3) STOPP (4) Gasspak 6. Hold enheten godt fast og trekk raskt i startsnoren til motoren tenner. STOPPE MOTOREN 1. Slipp chokespaken og la motoren gå i et halvt minutt. 2. Sett tenningsbryteren i STOPP -stilling. (4) (2) (3) Unngå å stoppe motoren mens du trekker i gasspaken, unntatt i nødsituasjoner. OBS Hvis motoren ikke stopper når du skyver tenningsbryteren til stoppstilling, lukker du chokespaken for å stoppe motoren. Hvis dette skjer må maskinen repareres av nærmeste serviceforhandler. KJØRE INN MOTOREN Tenningsbryter (2) KJØR (3) STOPP (4) Gasspak I løpet av de første 20 driftstimene må hekksaksen ikke kjøres med full effekt over lang tid. 13

14 Norsk Bruk JUSTERE TOMGANGSTURTALLET Før du justerer forgasseren rengjør du luftfilteret og varmer opp motoren. Luftfilterelement TEKNIKKER FOR KLIPPING AV HEKK Klipp sidene av hekken først, og deretter toppen. Loddrett klipping: Beveg den hekksaksen med dobbeltsidig kniv, modell 226HD60S/226HD75S, i en bue nedenfra og opp, og deretter ovenfra og ned, slik at begge sidene av kniven brukes. To m g a n g s s k r u e n j u s t e res fo r å o p p n å g o d sikkerhetsmargin mellom tomgangskjøring og innkopling av clutchen. Tomgangsskrue Vannrett klipping: For å få best mulig klipperesultat holdes bladet lett på skrå (5 10 ) i forhold til klipperetningen. Klipp sakte, spesielt på tykke hekker. Kniven skal ikke bevege seg når motoren går på tomgang (3000 o/min). Vi anbefaler at du lar forhandleren eller en autorisert mekaniker utføre eventuelle justeringer av forgasseren. Værforhold og høyde over havet kan påvirke forgasseren. La ikke noen oppholde seg i nærheten av hekksaksen når du arbeider eller justerer forgasseren. SLIK BRUKER DU HÅNDTAKET For å unngå tretthet ved kipping av hekker kan håndtaket dreies 90 til venstre og høyre. Unngå å trykke inn gasspaken mens dette utføres! Gå fram som følger: 1. Frigjør håndtaket ved å trykke på låsespaken. 2. Drei håndtaket til låsespaken klikker på plass. 3. Når håndtaket er låst fast i den nye stillingen kan du bruke gasspaken igjen. (2) Du kan dreie håndtaket også når motoren er i gang, fordi hekksaksen er utstyrt med en knivbrems som holder knivene stille. 14 håndtak (2) låsespak Følg alltid sikkerhetsforskriftene. Hekksaksen må bare brukes til å klippe hekker og små busker. Det er forbudt å skjære i andre typer materiale. Bruk ikke hekksaksen som vippespak for å løfte, flytte eller brekke gjenstander, og fest den ikke på faste støtter. Det er forbudt å bruke annet verktøy eller andre bruksområder enn de som er angitt av produsenten på hekksaksen. Bruk ikke hekksaksen til å beskjære trær eller klippe gress. Bruk bare så mye gasspådrag som er nødvendig for å utføre jobben. Overdrevet høy motorhastighet er unødvendig. Unngå å kappe tykke grener, som kan skade knivene og redusere levetiden til drivverket. Hold alltid kroppen på forgassersiden av hekksaksen, aldri på lyddempersiden. Når en ny maskin brukes for første gang kan det komme fett ut av girkassen de første minuttene. Dette er overflødig fett, og tyder ikke på at noe er galt. Tørk bort fettet neste gang motoren stoppes. Husk alltid at det er TUPPEN av linjen som utfører klippingen. Du oppnår bedre resultat ved å unngå å presse linjen inn i klippeområdet. La enheten klippe i sin egen hastighet.

15 Vedlikehold Norsk Vedlikehold, utskifting eller reparasjon av utslippskontrollenheten og -systemene kan utføres av alle faste verksteder eller reparatører. VEDLIKEHOLDSTABELL MOTOR HEKKSAKS System/komponenter Prosedyre drivstofflekkasje, drivstoffsøl tørk av drivstofftank, luftfilter, drivstoffilter kontroller/rengjør skift om nødvendig tomgangsskrue se justering av tomgangshastighet skift forgasseren om nødvendig Før bruk Hver 25 time etter tennplugg rengjør og juster sylinderkjøleribber, inntaksventil for kjøleluft rengjør lyddemper, gnistfanger, sylinderens eksosuttak rengjør gasspak, tenningsbryter kontroller funksjon skjæredeler skift hvis noe er galt TENNPLUGG Hver 50 time etter Hver 100 time etter Merk ÅPNING : 0,6 ~ 0,7 mm) skift om nødvendig girkasse fett skruer/mutre/bolter trekk til/skift ikke justeringsskruer avfallsbeskyttelse kontroller at det sitter som det skal Forsikre deg om at motoren er stoppet og har kjølt seg ned før du utfører service på maskinen. Hvis du berører skjærehodet mens det er i bevegelse eller den varme lyddemperen kan det føre til personskade. LUFTFILTER Hvis luftfilteret blir tilstoppet, reduseres motorens ytelse. Kontroller og rengjør filterelementet i varmt såpevann etter behov. La filterelementet tørke helt før det monteres igjen. Hvis elementet er ødelagt eller har krympet, må det erstattes med et nytt. Luftfilterelement Startproblemer og feiltenning skyldes ofte at tennpluggen er sotet. Rengjør tennpluggen og kontroller at pluggåpningen er riktig. Hvis tennpluggen skal skiftes, må du bruke riktig type, som spesifisert av Husqvarna. 0.6 ~ 0.7 mm TENNPLUGGTYPE: NGK CMR7H ELLER CHAMPION RZ7C. Slik fester du de to luftfilterelementene 1. Fest det tynne elementet først 2. Fest det tykke elementet slik at stempelet vender ut DRIVSTOFFILTER Hvis drivstofforsyningen til motoren reduseres, kontrollerer du tanklokket og drivstoffilteret med tanke på tilstopping. Legg merket til at bruk av feil tennpluggtype kan føre til at motoren ikke fungerer som den skal, eller at motoren blir overopphetet og skadet. Monter tennpluggen ved først å trekke den til med fingrene, og deretter en kvart omdreining til med en pipenøkkel. TILTREKKINGSMOMENT: 9.8 ~ 13,7 Nm Drivstoffilter 15

16 Norsk Vedlikehold KJØLEVENTIL FOR INNTAKSLUFT Berør aldri sylinderen, lyddemperen eller tennpluggen med bare hender umiddelbart etter at motoren er stoppet. Motoren kan bli svært varm når den er i drift, og dette kan føre til alvorlig forbrenning. Rengjør kjøleribbene på sylinderen med trykkluft eller en børste. Kontroller skjærekantene og slip dem med en flat fil. Merk: 1. Hold hjørnene skarpe. 2. Rund av innerkanten. 3. Bruk ikke vann når du sliper. Når bladet monteres igjen, passer du på å feste avstandsstykke, skive og bolt, og deretter mutteren. (2) Hvis avfall setter seg fast og lager blokkering rundt inntaksventilen for kjøleluft eller mellom kjøleribbene, kan det føre til at motoren blir overopphetet, noe som igjen kan føre til mekanisk feil på hekksaksen. KNIVER SLIPE (4) (3) Bolt (2) Plate (3) Avstandsstykke (4) Mutter Rengjør k nivene for k vae og plantesaf ter med rengjøringsmiddel (UL22) før og etter hver gangs bruk. Kontroller at knivboltene er godt trukket til. Knivenheten er konstruert for å kompensere for slark mellom knivene automatisk. Hold alltid filen eller skjerpestykket i en vinkel på 45 i forhold til bladet. Slip alltid i skjærekantens retning. Merk: Filer skjærer bare i én retning. Løft filen fra bladet når du trekker den tilbake for å slipe på nytt. Fjern alle ujevnheter fra kanten av bladet med en slipestein. Fjern minst mulig av materialet. Før du monterer de slipte bladene fjerner du spon og påfører fett. Prøv ikke å slipe et skadet knivblad. Skift det eller ta det med til en serviceforhandler. 16

17 Vedlikehold Norsk SIKKERHETSLÅS Stopp arbeidet hvis sikkerhetslåsen ikke fungerer som den skal. Sikkerhetslåsen er innretningen som sørger for at gasspaken ikke kan aktiveres utilsiktet. Når du trykker på sikkerhetslåsen kan gasspaken betjenes. Sikkerhetsspak PROSEDYRER SOM MÅ UTFØRES FOR HVER 100. TIMERS BRUK 1. Trekk til alle skruer, bolter og beslag. 2. Kontroller om det har kommet ut olje eller fett mellom clutchplaten og trommelen. Hvis dette har skjedd tørker du det bort med blyfri bensin uten olje. 3. Fjern lyddemperen, stikk en skrutrekker inn i ventilasjonsåpningen, og fjern eventuelle kullavleiringer. Tørk samtidig bort eventuelle kullavleiringer på lyddemperens eksosåpning og sylinderens eksosutgang. 1. Kontroller at gasspaken ikke kan beveges når du ikke trykker inn sikkerhetslåsen. 2. Kontroller at gasspaken beveger seg når du griper eller slipper den mens du trykker på sikkerhetslåsen. 3. Kontroller at sikkerhetslåsen går tilbake til utgangsstilling når du fjerner hånden fra den. Hvis du oppdager noen feil i kontrollene over, kontakter du nærmeste serviceforhandler for reparasjon. REDUKSJONSGIRKASSE Etterfyll girhuset for hver 50. arbeidstime. Bruk en fettpumpe. Pump inn fett til det kommer ut ved foten av knivbladene. Smørenippel: Type A ANTIVIBRASJONSSYSTEM Hvis vibrasjonsdemperne blir deformerte eller skadde, kan det føre til at maskinen blir ubehagelig å håndtere, samt at motoren og/eller kniven løsner Kontroller jevnlig at gummiputene ikke er deformerte eller skadde. LYDDEMPER Kontroller lyddemperen jevnlig med tanke på løse fester, skade og korrosjon. Hvis det oppdages tegn på eksoslekkasje må maskinen ikke brukes. Lever den til reparasjon umiddelbart. Vær oppmerksom på at det kan føre til brann i motoren hvis dette ikke gjøres. Kontroller alltid at de tre boltene som fester lyddemperen sitter som de skal før arbeidet begynner. (Tiltrekkingsmoment: 8 til 12 Nm) Forsikre deg også om at gnistfangeren og fordeleren sitter som den skal med fire bolter. (Tiltrekkingsmoment: 2 til 3 Nm) Selv om bare én av de syv boltene er løse, kan det føre til brann i motoren. GNISTFANGER Enkelte lyddempere er utstyrt med en gnistfanger som hindrer at gnister flyr ut av eksosrøret. Hvis din maskin har denne typen lyddemper, kontrollerer du den regelmessig og rengjør om nødvendig med en stålbørste. Bolt (2) Gnistfanger (2) 17

18 Norsk Lagring 1. Smør knivstengene med spesialsmøremiddel for å hindre rust, delenr (UL21) før lengre tids oppbevaring. 2. Tøm drivstofftanken og sett på lokket. 3. Fjern tennpluggen og hell litt olje i sylinderen. 4. Roter veivakselen flere ganger med startsnoren for å fordele oljen. Sett inn tennpluggen igjen. 5. Pakk inn motoren i plast. 6. Lagre hekksaksen innendørs på et tørt og støvfritt sted, utenfor rekkevidde for barn, helst ikke rett på gulvet, og borte fra varmekilder. Avhending Når maskinen, drivstoff eller olje skal kastes, må du forsikre deg om at du følger lokale forskrifter. Feilsøking Tilfelle 1. Startfeil KONTROLLER SANNSYNLIGE ÅRSAKER TILTAK drivstofftank feil drivstoff tapp av tanken og fyll den med riktig drivstoff drivstoffilter drivstoffilteret er tilstoppet rengjør forgasserens justeringsskrue utenfor normalstilling juster til normalstilling tenning (ingen gnist) tennpluggen er sotet/våt rengjør/tørk feil tennpluggåpning korriger (ÅPNING: 0,6-0,7 mm) tennplugg frakoblet trekk til Tilfelle 2. Motoren starter, men stopper igjen/vanskelig å starte på nytt. KONTROLLER SANNSYNLIGE ÅRSAKER TILTAK drivstofftank feil drivstoff eller gammelt drivstoff tapp av tanken og fyll den med riktig drivstoff forgasserens justeringsskrue utenfor normalstilling juster til normalstilling lyddemper, sylinder (eksosuttak) kullavleiringer tørk av luftfilter tilstoppet av støv rengjør sylinderkjøleribbe/viftedeksel tilstoppet av støv rengjør Hvis det ser ut til at enheten trenger ytterligere service, kontakter du nærmeste serviceforhandler. 18

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53)

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 PS Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

EXCELLENT S EXCELLENT S H COMET S COMET S H COMET SE PRO 19 S H

EXCELLENT S EXCELLENT S H COMET S COMET S H COMET SE PRO 19 S H SE - Bruksanvisning "#$%&'()*$+,-.#/(0%#(%(&'($()&&,/(1$)23$45,#16$%(('3677'1$%((/($8-$ /(0"(8',$*/#.%('(9 DK - Brugsanvisning :#$+,-&#/(0%#(%(&'($)*3;&&'7%&1$%&'(('*$)&$4),#16$%(83)78'1

Detaljer

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen.

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. K1250 ACTIVE Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING Symboler i bruksanvisningen: ADVARSEL Motorkappere kan

Detaljer

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning SG13 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning 254XP 257 262XP Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING ADVARSEL! Motorsager kan være farlige! Uforsiktig

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2311 M FR 2312 MA Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina FORMULA 60 PN. 5008 REV. 00 (06/07) Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I

Detaljer

Colibri II+ 545123474 12/15/06

Colibri II+ 545123474 12/15/06 Colibri II+ SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON:

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

Bruksanvisning Svenska. Brukerhåndbok. Ohjekirja Suomi. Brugerhåndbog Dansk. Manual do Operador

Bruksanvisning Svenska. Brukerhåndbok. Ohjekirja Suomi. Brugerhåndbog Dansk. Manual do Operador J O N S E R E D S E R V I C E Bruksanvisning Svenska Brukerhåndbok Norsk Ohjekirja Suomi Brugerhåndbog Dansk Manual do Operador Português ΕΛΛΗΝΙΚΛ Läs instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA trimmer/ryddesag. Denne instruksjonsboken dekker

Detaljer

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI COBRA COMBI Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Motorboremaskiner og spett COBRA COMBI Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 og ProFlex 21 Innhold Innhold...1

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA VANNPUMPE WX10 INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA vannpumpe. Denne instruksjonsboken

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA SNøfReSeR HSM1590i INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Symbolet e-spec ble opprinnelig skapt for å signalisere ønsket om å bevare naturen

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

Bruksanvisning PT 26D. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning PT 26D. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning PT 26D Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian Innledning... 3 Kjære kunde... 3 Ferdsel og transport på allmenn vei... 3 Tauing... 3 Bruk...

Detaljer