NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003"

Transkript

1 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER Kaffekroken på butikken åpner for servering ÅPEN BRANNSTASJON kl Namdalseid Pensjonistlag har medlemsmøte på dagsenteret på alders- og sykeheimen kl Ring for skyss. VEL MØTT! Styret VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE markeres med stand på Namdalseid S-lag. Informasjon og lotteri! GODT VAKSIN i Samfunnshuset TV-AKSJON Aksjonen i år går til REDD BARNA! NORDLYSET - I ORD, TONER OG BILDER Biblioteket i samarbeid med kunstforeningen inviterer til hyggelig samvær i Selja kl Enkel servering m/pris kr 30,-. Månedens bilde for oktober er Tango kapital Av Oluf Føinum. Har du en hobby som du er glad i Denne måneden er det Namdalseid Husflidslag som stiller ut dukkeklær, som de har laget til barnehagen. AKTIVITETER PÅ DAGSENTERET I OKTOBER: DAG/DATO: TIDSPUNKT: AKTIVITET: Mandager småtjoning, kaffe Tirsdager felles frokost Trim Onsdager Bingo Kveldsmat Tirsdag Tur til SPAR-KJØP hvis nok påmelding. Avreise fra Dagsenteret kl Pris : kr 150,- Påmelding til Grete innen tirsdag 30. September. Onsdag Dialektkveld kl Fredag kl arrangerer Godt vaksin hyggekveld med god mat og drikke. Det blir også muligheter for en svingom. Onsdag Støper vi lys fra kl Det blir kun kveldsmat denne kvelden. Bingo utgår. Dagsenteret er ubemannet onsdag 1. oktober. ******************************************************************************** Frist for innlevering av stoff til november-nummeret er 15. oktober.

2 KOMMUNENS SENTRALBORD Tlf og kommunale kontorer for øvrig har åpent hver dag mellom kl og LEGEKONTORET Telefontid alle hverdager fra kl Åpen time alle hverdager fra kl (med påmelding fra kl ) HELSESØSTER treffes på helsestasjonen mandag og tirsdag mellom kl og Dersom helsesøster ikke er å få tak i, kan evt. beskjed eller lignende legges igjen på legekontoret eller servicekontoret. FYSIKALSKE har åpent hver dag mellom kl PSYKIATRISK sykepleier og hjelpepleier treffes mandag torsdag i kommunens ordinære åpningstid. BIBLIOTEKET mandag kl , tirsdag kl , onsdag kl , torsdag kl TANNLEGEN (tlf ) har kontortid mandag, tirsdag og onsdag. NAMDALSEID LIKNINGSKONTOR (tlf ) /FOLKEREGISTER ( ) Vi minner igjen om at likningskontoret har flyttet til Steinkjer og adressen er: Namdalseid Likningskontor Statens Hus 7734 STEINKJER TRYGDEKONTORET (tlf ) Har åpent tirsdag, onsdag og torsdag. Servicekontoret kan ta i mot beskjed hvis trygdekontoret er stengt. DEN NORSKE KIRKE Soknediakon Magne Fossum tlf Kirkeverge Bodil Silset Kirkestua/Halle Anzjøn TV-AKSJONEN REDD BARNA Søndag 19. oktober er dagen for TV-aksjonen Aksjonen er i år tildelt Redd Barna. Redd Barna arbeider for å sikre barns rettigheter i Norge og utlandet. Redd Barna skal gjøre verden bedre for barn ved å gi dem skolegang, en rettighet som er nedfelt i FNs konvensjon for barnets rettigheter (Barnekonvensjonen). Kunnskap og skolegang er det viktigste våpen mot fattigdom og ufrihet. Samtidig sier Redd Barna ikke bare skole til flere barn, men også bedre skole til flere barn. Redd Barna vil øke kvaliteten på skolegangen for jenter, barn i krig og andre vanskeligstilte barn. Midlene fra TV-aksjonen vil fordeles til Redd Barnas prosjektland Uganda, Etiopia, Kambodsja, Nicaragua, Guatemala, Afghanistan, Angola og Sri Lanka. En liten del vil også gå til bekjempelse av mobbing i Norge. For mange barn kan mobbing føre til at de ikke makter å delta i undervisningen. Komitèen er trygg på at innbyggerne i kommunen vil gjøre som tidligere gi med raus hånd den 19. oktober. Per Arve Lie Leder TV-aksjonkomitèen

3 INFLUENSAVAKSINE HØSTEN 2003 Risikogrupper som bør ta vaksine: 1. hjerte- og lungesyke barn og voksne 2. pasienter med nedsatt immunforsvar 3. beboere på alders- og sykehjem 4. personer over 65 år Priser for de i risikogruppene : kr 35,- pluss konsultasjon kr 75,- Andre interesserte : kr 95,- 75,- Det er ingen påmelding. MØT OPP! Vaksinasjonsdag blir følgende: Namdalseid legekontor 9. Oktober kl Statland Alderspensjonat 16. Oktober kl TAKSTER FOR ALLMENNPRAKTISERENDE LEGE I FASTLEGEORDNINGEN Nye takster fra 1. juli 2003, kunngjort ved plakat på legekontoret sin oppslagstavle på venterommet. Ny takst er kommet til hvor det innebærer at pasienten skal betale kr. 35,- skriving av resept, utfylling av sykmeldingsattest, henvisning til fysioterapeut osv. Frikort gjelder. I tillegg kr. 45,- for ekspedisjonsgebyr når disse sendes pr brev, faks eller telefon etter pasientens ønske. Taksten dekkes ikke av folketrygden. Regning sendes pasienten. ETTERLYSNING! Legekontoret etterlyser pariapparat som er lånt ut til pasienter i bygda. Vennligst lever dette inn eller gjør avtale med oss om behov for varig utlån. Namdalseid kommunes kulturpris for Enkeltpersoner og/eller kulturorganisasjoner inviteres til å sende inn forslag på kandidat til Namdalseid kommunes kulturpris. Kulturprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats for kulturlivet i Namdalseid. Med prisen følger et beløp på kr og et innrammet bilde malt av Carol C. Haaker. Kulturprisen kan deles ut til en person eller en organisasjon. Med forslag til kandidat skal det følge en begrunnelse fra forslagsstiller, samt en beskrivelse av kandidatens virke for å fremme kulturlivet i Namdalseid. Frist for å nominere priskandidater for 2003 er 15. desember Forslaget sendes Namdalseid kommune, fellestjenesten. 125'/<6(7,25'721(52*%,/'(5 Biblioteket og kunstforeningen inviterer til hyggelig samvær på Selja den 22. Oktober kl Kvelden er viet Nordlyset, og gjennom ord, toner og bilder skal vi la oss inspirere av dette praktfulle naturens farvespill på himmelen, som folk til alle tider har hatt et forhold til, og som opp til våre dager har vært forbundet med overtro og mystikk.

4 Musikkskolen vil med sitt innslag bidra med tonene, og vi vil ha en enkel servering, som vil koste kr 30,-. Det hadde vært fint om du på forhånd kunne si ifra om du kommer, slik at vi vet omtrent hvor mye mat vi skal kjøpe inn. 9(/.200(17,/(1+<**(/,*2*,163,5(5(1'(.9(/' Det har nå kommet inn mange nye og spennende bøker til biblioteket. Etter ønske har vi også abonnert på 2 nye serier: Hekseringen Ingebjørg Olavsdatter Hilsen Mari-Ann 7HDWHUIRUHVWLOOLQJL6DPIXQQVKXVHW Nord-Trøndelag Teater kommer til Namdalseid 3.november med forestillingen %<7,1*(1ÃDYÃ6HOPDÃ/DJHUO IÃ Dette er en fantastisk spennende og fantasifull eventyrframsyning for både voksne og barn. (mer om forestillingen i november-nummeret) Nytt fra landbruk og miljø: Vi minner alle som har plantet eller utført ungskogpleie om å sende inn søknad om uttak av skogavgift så raskt som mulig. Vi minner også om meldeplikten for verneskoghogst, hogst i kystgranskog, veibygging og omdisponering både av jordbruksareal og skogareal. Jeg minner om at søknadsfrist for miljøtilskudd i skogbruket til kommunen er 1. oktober. Jeg oppfordrer også til å bruke høsten til ungskogpleie og eventuelt høstplanting. Hilsen Ragnar LAST NED ØKONOMISK KARTVERK FRA INTERNETT!!! Trenger du kart over egen eiendom, kan du nå laste ned fra Internett. Landbruket både jordbruk og skogbruk har rettigheter til bruk av Økonomisk kartverk (ØK). Næringsdrivende innen landbruket kan benytte ØK for egen eiendom i sin næringsaktivitet. Det offentlige krever ofte kart som dokumentasjon og vedlegg til søknader og planer. Her kan de næringsdrivende benytte ØK. Alle med rettigheter til Økonomisk kartverk kan hente kart over egen eiendom gratis på Internettsiden Ta kontakt med Servicekontor eller Landbruksforvaltning i kommunen for å få brosjyre som beskriver hvordan du skal gå frem. LYKKE TIL!!

5 ELG / HJORTEFORVALTNING, KURSSERIE VINTEREN 2003 / 2004 Vinteren 2003 / 2004 vil Namdalseid & Flatanger BSF i samarbeid med enhet for landbruk og miljø dra i gang en kursserie som går på målrettet forvaltning, bedre ressursutnyttelse av elg og hjortestammene. Kursserien er utarbeidet av Norges Skogeierforbund og Norges Bondelag som ett ledd i den satsningen som de har på å bistå grunneiere / rettighetshavere med å bedre ressursutnyttelsen av utmarksressursene. Serien består av 2 kurs hver på 16 timer. Ett kurs for elg og ett kurs for hjort. Det arbeides med å se på mulighetene for å slå kursene sammen til ett og utvide ett av kursene med noen timer. En god del av innholdet er likt i begge kursene. I Namdalseid kommune skal man vinteren 2003 / 2004 utarbeide nye bestandsplaner for elg og hjort. Disse planene skal erstatte de gamle driftsplanene m/avskytingsavtale Kursserien tar utgangspunkt i Stortingets satsning på omlegging av viltforvaltningen, og de nye forskrifter som har kommet i løpet av 2002 / Omleggingen av viltforvaltningen bygger på at det meste av ansvaret med forvaltningen skal legges til kommune og grunneiere. Kursserien vil på denne måten danne ett godt grunnlag for utarbeidelse av nye bestandsplaner for elg og hjort i Namdalseid kommune. Kursene omfatter fire hoveddeler 1 Ramme for forvaltningen. 2 Næringsutvikling og jaktas påvirkning på bestandene. 3 Kunnskapsgrunnlag og målsetning. 4 Hvordan nå målene. Kursstart høsten 2003 Hvert av kursene er på 16 timer ( vil bli endret hvis kursene kan slås sammen ) Start med en felles kurskveld med foredragsholder Kurspris kr 300,- pr. kurs ( prisen på lærebok) Påmelding til BSF Namdalseid É Flatanger v/nord-fosen landbrukstjenester, tlf Benytt matpauser/kafferast under høstens jakt til å diskutere kursing med jaktkammeratene. Kursene er godt egnet til å gjennomføres på vald/jaktfeltnivå. Det vil komme mere informasjon om kursene og fornying av bestandsplaner senere i høst. BSF Namdalseid &Flatanger Enhet for landbruk og miljø ELEKTRISKE GJERDER PÅ INNMARK OG I UTMARK. Ved flerer anledninger er det blitt registrert og skutt hjortevilt som har hatt tråd som stammer fra elektriske gjerder sittende fast i forskjellige kroppsdeler. Tråden er til stor plage for det viltet som får kroppsdeler inntullet i den. For at vi i størst mulig grad skal unngå dette oppfordres de som bruker slikt gjerde til å samle inn tråden den tiden av året den ikke er i bruk Namdalseid kommune, viltnemnda. INFORMASJON OM KOMMUNENS DRIKKEVANN DRIKKEVANNSKVALITET Kvaliteten på kommunens to drikkevannskilder blir nøye kontrollert gjennom uttak av prøver og analyser ved Næringsmiddeltilsynet i Namsos. Analysene viser at vi har god kvalitet på drikkevannet,både ved Namdalseid og Statland vannverk. På Statland har vi dog noe for høy verdi på innhold av fluor. Så langt har vi ikke lykkes med å redusere innholdet av fluor til godkjent nivå. Det innebærer at kommunen fortsetter ordningen overfor abonnentene på Statland med Gratis drikkevann fra Nerbutikken til alle barn fra 0 til 11/2 år. Denne aldersgruppen bør ikke drikke vann med for høye fluorverdier, da det senere kan føre til flekker på tennene.

6 KAPASITET Ved Namdalseid vannverk er kapasiteten rimelig bra. Det kan bli knapt med vann om våren når det vannes, spyles og gjødselkjellere fylles opp med vann. Det henstilles til alle abonnenter om ikke å tappe for mye i gangen i denne perioden. Da unngår vi å levere vann som må kokes før det drikkes. Ved Statland vannverk er også kapasiteten bra, men anlegget er veldig sårbart for feil på ledningsnettet. Kommunen har skiftet ut mye av de gamle hovedledningene. Neste år vil trolig siste rest av eternitrørene bli skiftet ut. Abonnentene har ansvar for stikkledninger og innvendige installasjoner. Her er det også mye dårlige ledninger og utstyr. Det har en erfart de siste årene hvor lekkasjene har ført til kapasitetsproblemer. For å unngå slike problemer framover, vil en anmode abonnentene å kontrollere at ledninger, koblinger og utstyr er i orden og at det fungerer som forutsatt. VANNGLASS Ved Statland vannverk har en siden i fjor kjørt forsøk med tilsetting av vannglass i drikkevannet. Vannglass er flytende natriumsilikat som brukes for å holde rør, koblinger og armatur fri for belegg. Det synes også å ha en positiv virkning på vann med høyt innhold av mangan. Forsøket med tilsetting av vannglass vil fortsette til neste år. En vil da avgjøre om forsøket skal bli en permanent løsning. ÅPEN BRANNSTASJON På Brannverndagen lørdag 4. oktober arrangerer vi åpen dag på Namdalseid brannstasjon. Det blir morsomme aktiviteter, og alle barn som kommer får Hjemmets Sikkerhetssjef-bevis. Stasjonen er åpen mellom kl Velkommen til en spennende og lærerik dag! Hilsen oss på brannstasjonen INFORMASJON FRA FYSIKALSKE Har hatt et økende press på tjenesten, slik at enkelte innbyggere nok har ventet litt lenge for behandling. Ventelista begynner å komme ned mot 2 måneder for personer med kroniske plager, mens alle med akutte plager kommer inn snarest. Har du venta lenge, ta kontakt!! VARMBADING PÅ STATLAND Varmbadinga vil bli på tirsdager i vinter, med oppstart 7/10. Arnfinn lover 35 grader i vannet. Tidsprogram: Flatanger parti Namdalseid og Statland Barnegruppe Bading for barn under skolealder, ansvarlig Agnar Forbord Namdalseid og Statland Arne Sverkmo har fått anbudet på kjøringa, og vil starte dagturen på Korsen kl , og kveldsturen kl Ta kontakt med Arne for å avtale oppmøte sted. Alle som skal være med på varmbadinga må ha rekvisisjon fra fastlegen. Skyssen er gratis for alle med rekvisisjon til varmbading. Badinga er gratis for de som har en diagnose slik at de får gratis fysioterapi. Andre må betale en egenandel på 40,-, for pensjonister vil saniteten betale 20,-. Randi, Agnar, Tore. GRUPPER: Mandager kl : mandagstrim på fysikalske, 1 time med utholdenhet, styrke, tøyninger, og avspenning. Treninga er ledet av fysioterapeut, og koster 40,-, for de som ikke har diagnosedekt behandling fra folketrygden. Onsdager kl : Bechterewsgruppe, på fysikalske ledet av fysioterapeut, oppstart 8/10. TRIMMEN SOL- OG TRENINGSSTUDIO: Er oppløst, kommunen har overtatt utstyret, og Namdalseid LHL vurderer å drive trimtilbudet i vinter. Nærmere informasjon vil komme i neste nummer av melkerampa, se ellers plakater.

7 Informasjon fra Namdalseid Idrettslag: Vi selger fortsatt gamle og nye treningsdrakter, college-gensere og gensere med høy hals. Ta kontakt med Ragnar J.Haga for informasjon og bestilling. Hilsen Namdalseid idrettslag V/Ragnar J. Haga MENTAL HELSE AVD. NAMDALSEID INFORMERER : 10. oktober er VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE, og vi vil i den forbindelse ha stand på Namdalseid S-lag. Vi deler ut materiell og informasjon om Mental Helse. Vi har også et lotteri gående, hvor gevinstene er sponset av forskjellige bedrifter i Namdalseid. Kom å ta en prat med oss! Ønsker du å bli medlem, er du hjertelig velkommen til laget vårt! Med hilsen Mariann Gladsø Vinnere i Reiselaupens lotteri : Gavekort m/danmarkstur Oddleiv Kolstad Brodert salongbord-duk Maren Helden Pyntehandkle m/hylle Magne Kaldal Pyntehandkle m/hylle Lill Harriet Aune Fat fra Åsnes glassverk Odin Viset 1 bord Liv Rennan Heklet gardinkappe Laila Hansen Overnatting i fjellstyrehytte Hilda S. Sæther Middag for 2 pers. Sjøåsen Hotell Elsa Langøren Gavekort Langøren gartneri Liv Rennan Svipptur-sekk Stian Wik Barnevekkerklokke Nina Meldal Pute Mildrid Elden Pute Ann Helen Hansen Strikket salongbord-duk Annfrid Oksdøl Div. Oriflameprodukt Irene Stendal Smykkesett Janne Heggdal Pynteharer Vidar Anzjøn sen. Ståltermos (stor) Jarle Bøgseth Ståltermos (liten) Bodil Berg Blomstervase Lillian Staven Løper Kirsten Johansen 2 brikker Marianne Torp Hjartans takk åt aill som støtta åss! Busstur til SPAR-KJØP - IKEA torsdag Start fra Sjøåsen kl Skyss kr 100,- Påmelding: Arne Sverkmo tlf Reiselaupen

8 Bassengåpning Statland! Folkebading f.o.m. onsdag og hver onsdag fremover! csqlqjvwlghu.o ² ² ² $OGHUVJU ²nUPIDPLOLH ²nUPIDPLOLH nurjrssryhu ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ+(,$//(6$00(1 à ÃÃÃÃÃÃÃà $QJnHQGHPLWWIUDY UIUD),56 5.-(//$5C1 à à à 6RPÃGHUHÃYHWÃKDUÃMHJÃY UWÃV\NPHOGWÃHQÃWLGÃQnÃRJÃVNDOÃJnÃXWÃLÃVYDQJHUVNDSVSHUPLVMRQÃà RNWREHUÃÃ,ÃGHQÃIRUELQGHOVHÃYHWÃMHJÃDWÃPDQJHÃOXUHUÃSnÃKYRUIRUÃGHWÃLNNHÃNRPPHUÃQRHQà YLNDU à 'HWÃJM UÃGHWÃLNNHÃIRUGLà -HJÃKDUÃSODQHUÃRPÃVnÃVPnWWÃnÃEHJ\QQHÃSnÃMREEÃLJMHQÃDOOHUHGHÃYHGÃSnVNHWLGHUà 'HWÃILQQHVÃQHVWHQÃLNNHÃDUEHLGVOHGLJHÃIULV UHUà 'HWÃYLOOHÃLÃDOOHÃIDOOÃY UWÃYDQVNHOLJÃnÃILQQHÃHQÃVRPÃYLOOHÃVWLOOHÃRSSÃSnÃMREEÃQHVWHQÃWLOÃDOOHà G JQHWVÃWLGHUÃRJÃRIWHÃGURSSHÃPDWSDXVHQÃIRUÃDWÃIOHVWÃPXOLJÃVNXOOHÃInÃWLPHÄà )5,6 5.-(//$5C1ÃKROGHUÃHWÃODYWÃSULVQLYnÃÃ)RUÃnÃNXQQHÃKDÃHQÃIULV UÃLÃMREEÃPHGÃO QQà HWWHUÃWDULIIÃÃDUEHLGVJLYHUDYJLIWÃRJÃIRUVLNULQJÃYLOOHÃYLÃY UWÃQ GWÃWLOÃnà NHÃSULVHQHÃPHGà PLQVWÃÈÄÃÃ'HWÃHUÃOLWWÃP\HÃSnÃHQÃJDQJÃV\QHVÃMHJà à +LOVHQÃ7RYHÃ$QLWDÃ:HVWYLNà H e i! Barneklær til gutt og jente fra 6 mnd år selges på visninger. Ønsker Dere visning, ta kontakt med Ann Monica Aasbø, tlf /mob (kjempespennende og fine klær, mange kombinasjoner, finnes ikke i butikk, meget bra på kvalitet/pris, enkelt og greit for vertinnen; ingen varer/penger å ta vare på.)

9 Nå åpner vi kaffekroken på butikken.. Vi vet at våre kunder har ventet, og forhåpentligvis lengtet etter å få sitte ned i den nye kaffekroken på butikken. Onsdag 1.oktober kl åpner vi kaffekroken for våre kjære kunder. Der vil det bli anledning til å få sitte ned og ta en kopp kaffe og treffe kjente. Vi ber om forståelse for at det blir lagt til rette for selvbetjening av kaffe / the og kaker. Vi ber om at kundene våre sørger for å yte service overfor hverandre og rydde av kopper etter besøk i kaffekroken. De søm ønsker kan legge igjen noen mynter for kaffen og evt kaker de har forsynt seg av. Lag og foreninger: Samtidig oppfordrer vi lag og foreninger til å drive salg av kaffe og kaker på lørdager og/eller over flere dager. Vi ber interesserte om å ta kontakt med personalet ved butikken. Kunstutstilling på butikken? Vi ser muligheter for at bygdas kunstnere og utøvere av handverk skal få enda et utstillingsvindu i Namdalseid, og vi håper at dere vil være nysgjerrig på å være med og skape miljø og atmosfære i kaffekroken på butikken. Interesserte som ønsker å stille ut kan henvende seg til personalet på butikken. Gamle fotografier fra butikkdrift i Namdalseid, ønsker vi svært gjerne å kunne henge opp i kaffekroken vår. Er det noen som kan være behjelpelig med utlån av bilder, hører vi gjerne fra dere. Honnør og blomsterhilsen til Tore Eldnes. Styret for Coop Namdalseid ønsker å rette en honnør og blomsterhilsen til Tore Eldnes for den flotte innsatsen han har lagt ned ved ervervelse av vår tidligere filial Korsen. Tore Eldnes har restaurert bygninger og opparbeidet et flott uteområde, og vi i styret setter stor pris på at vår tidligere filial er blitt så flott tatt vare på. Vi takker Tore og vi ønsker han lykke til videre! Styret KONKURRANSE - SOUVERNIR Er du kreativ? Oppfinnsom? Kan du lage, eller få noen andre til å lage en souvenir? Vi ønsker at Statland (og omegn) skal ha en gjenstand, kunst bakverk eller lignende som etter hvert kan knyttes til Statland. Forslag innleveres til : Utkant i sentrum v/kristin Ekker.

10 Innleveringsfrist : 1. Desember Bedømming og premiering. Trim hjernecellene og sett i gang! Statland Utkant i sentrum Informasjonsbrev fra Evy Kristin Olsen ANGÅENDE TV-NORGE- AKSJONEN Her kommer et skriv som jeg fikk ang. aksjonen vi hadde. Dem beklage frustrasjonen vi har ang. fjerning av senderen vi hadde på Øyenskavlen, med at det er en lokal kommersiell TV-stasjon med kontor i Steinkjer, Levanger og Namsos. Dem er 7 ansatte totalt. Og at TV-stasjonen har slitt økonomisk over lang tid. År 2002 hadde de driftsinntekter på 4 millioner, og et underskudd på 1,6 millioner. Med bakgrunn for dette ang. TV.N N.Tr. inn i en viktig fase, hvor dem må foreta visse endringer for å få ballanse i økonomien. Senderne leies av Norkring A/S til en fastsatt pris. Dem måtte se hvilke områder som dekkes og ikke dekkes. Dette med hensyn til hvilke muligheter vi har redaksjonelt og markedsmessig i de enkelte områdene. I analysen vi fikk var at hele Ytre Namdal ikke fikk i TV. Nord-Tr. (B.Leknes er fra Kolvereid) Området ble vurdert som interessant mht. at vi tilfører kanalen flere seere, samtidig som vi når et potensielt større marked, med tanke på vårt viktige inntektsarbeid. Derfor har de ikke råd til å sette opp ny sender i Yt. Namdal, samtidig når vi et større marked med tanke på kunder som kan være aktuelle for kjøp av reklame i kanalen, og til slutt får vi tilført flere seere i Yt. Na. enn N.eid. Så en gang til: Prøv dere også og ringe til Bjørnar Leknes tlf Kanskje han da gir oss masten tilbake. Tusen takk til dere som skrev under på protesten. VI GIR OSS IKKE! Korsen Bil- og båtpleie tilbyr fra 1. Oktober : utlån av gjør-det-selv-hall med løftebukk og verktøy vaskehall vask/polering av bil m.v. utføres Mobil oljeprodukter og bilrekvisita Hilsen Tore Eldnes Tlf LEDIGE STILLINGER I SAMFUNNSHUSET: Namdalseid Samfunnshus søker etter fast ekstrahjelp/ferievikar som renholder. Vi ønsker en person som er fleksibel, har godt humør og god helse. Lønn etter avtale. Søknadsfrist: snarest. Opplysninger om stillingen fås ved henv. Samfunnshuset. Tilkallingshjelp på kjøkkenet. Namdalseid Samfunnshus søker etter tilkallingshjelp på kjøkkenet, ved sykdom, i ferier osv. Interessert? Ta kontakt med Samfunnshuset snarest! (tlf ) Fra kafè n i samfunnshuset kan du bestille :

11 - lokaler til fest/selskap, personalet serverer mat etter ønske - mat til selskaper e.l som kan bringes hvis ønskelig - kaker av forskjellig slag, f.eks bløtkake, Verdens beste, Lukket valnøtt, gulkake, sjokoladekake og skuff-kake På torsdager serveres lunch-bord til kr 50,- på kafeen. Samfunnshuset har lokaler ledig til leie, passer til f. eks kontor eller salg. Vi har også prima lokaler til kunst og håndverk. Ta kontakt med Sture på tlf Bestillinger e.l utenom fast åpningstid er NYTT LOKALT EIENDOMSELSKAP DANNET PÅ STATLAND. Sjøtrøa Eiendom A/S ble stiftet på Statland den Selskapets virksomhet er å eie og drive utleie av fast eiendom. Selskapet ønsker å være med på å skape positiv utvikling på Statland. Det er fremdeles muligheter for å tegne aksjer. Hvis DU er interessert i å være med på å utvikle Statland og ønsker å tegne aksjer, så kan du ta kontakt med en av oss i styret: -Leif Martinsen tlf: Unni Wiik tlf: Grete Selbo tlf: / Fra 1. oktober er gatekjøkkenet åpent fredag, lørdag og søndag fra kl til Sentrum Auto A.S. NAMDALSEID SONGLAG - PASSIV KONTINGENT Vi opplyser at vi snart kommer og samler inn passiv kontingent for dette Sangeråret og håper på god støtte også i år. For våre passive medlemmer arrangerer vi sang og fest fredag 24. Oktober. P.S. Vi vil også gjerne ha flere aktive medlemmer! Hilsen fra Songlaget I forbindelse med REDD BARNA-aksjonen har Vangstunet barnehage kaffesalg på butikken fredag den 17. oktober fra kl til 14.00

12

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA AUGUST 2004 9LLQYLWHUHUDOOHWLO nsqlqjdyghwq\h ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NO1%cSHQWWLO ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ9L VHUYHUHU ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃEO WNDNHÃ NDIIH

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 16-20.07. Møter på Tøtdal 16. 20. juli v/bjørn Valde kl 19.30 Tøtdal Misjonsforening 21.07. Fest søndag kl 15.00. 19.07. MARKVANDRING PÅ STAVEN KL 11.00 Oppmøte

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 G O D S O M M E R! 30.06. ÅPENT MØTE! NYTT SERVICEKONTOR/SAMLOKALISERING MED BIBLIOTEK Banken flytter inn i de tidligere post-lokalene. Kommunen planlegger å flytte

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 07.09. Namdalseid pensjonistlag starter med medlemsmøtene i ungdoms- og eldresenteret i Samfunnshuset kl 15.00. Underholdning. Ring for skyss: tlf. 74 27 83

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005 *2'71

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 04.09. Namdalseid Næringsforum har ÅPENT MØTE på Sjøåsen Hotell kl. 19.30. Prosjektleder Arnhild Holstad er invitert for å informere om innovasjonsprosjekt

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2003 01.06. Museumslageret ved Åsnesset er åpent for besøkende fra kl. 12.00 16.00. Trekning på vårens loddsalg kl. 14.00. Kaffeservering. Alle hjertelig VELKOMMEN! Kulturminnelaget

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 ARRANGEMENT: 02.07. Tur til Heitømte Det blir båtskyss fra Straumen ( Finnvollvatnet) kl. 12.00. De som ønsker å gå kan møte en 1/2 time før om en ønsker å gå ilag

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2000

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2000 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2000 01.10.: ÅPNING AV VANDREUTSTILLING SKRIK 2000 I SELJA I SAMFUNNSHUSET KL. 16.00 Namdalseid kunstforening. 06.10.: PUB-KVELD I SAMFUNNSHUSET Gratis inngang. Musikk

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 2. 2017 Nå er det vår! «Sant atte det er deilig!» Det er så kjekt at så mange kommer på aktivitetene vi lager til, tusen takk til alle dere! Håper å se dere alle, igjen og igjen, og at vi

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG v/rita Gjerde og Gunn Hauge mob.tlf 41234761/90677180

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016.

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Så er snart barnehage året 2015/2016 slutt og vi ser frem til sommerferie og late dager. Vi har hatt en fantastisk tid sammen med deres barn og vi har opplevd

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004 ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ*2'6200(5 07.07. BEITEMARKDAG hos Bjørn Dag Derås kl 11.00. Beitekvalitet beitepussing gjødsling - tilleggsfor ugras. Vi ser på forsøksfeltet

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 3. 2017 Sommerhilsen Håper dere alle har hatt en fin sommer, og at solen har skint for dere alle! Jeg var litt utålmodig i min venting, så jeg oppsøkte solen selv. Fem deilige uker i mitt

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2001

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2001 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2001 12.07.: HUSK: TRIMGRUPPA ARRANGERER KVELDSTUR TIL SØR-FURUDALSSETEREN Oppmøte kl. 19.00 ved vegen mellom Vollavatn og Furudalsvatn. Ta med niste. Kaffe serveres.

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:00 til Utvalg: Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:00 til Utvalg: Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 14.04.2016 Tidspunkt: Fra 10:00 til 10.25 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Arne Bratberg Nina Edel Damås

Detaljer

Søbstad helsehus. Velkommen til etterbehandlingsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse

Søbstad helsehus. Velkommen til etterbehandlingsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse Søbstad helsehus Velkommen til etterbehandlingsavdelingen Kunsten å være i bevegelse Halldor Skard Kontaktinfo Kristin Haarberg er enhetsleder ved Søbstad Helsehus, Kari Marte Hegdal er fagkoordinator

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

KURSPLAN FOR LAPPE-LOFTET VÅREN

KURSPLAN FOR LAPPE-LOFTET VÅREN Våren 2012 KURSPLAN FOR LAPPE-LOFTET VÅREN 2012 Kursplan for Lappe-Loftet for våren 2012. Velkommen til en produktiv vår Håper noen av kursene vi har i programmet vil friste. Vi prøver å finne kurs for

Detaljer

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2012 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2012 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2012 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG - Stort utvalg i håndstrikkegarn og tilbehør -

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 08.04. Namdalseid Pensjonistlag har møte i Senteret i Samfunnshuset kl. 15.00. Ring 74 27 83 13 for skyss! Styret 09.04. Årsmøte i Solhaug Grendehus kl. 19.30.

Detaljer

Velkommen til Ringebu Eldresenter

Velkommen til Ringebu Eldresenter Velkommen til Ringebu Eldresenter Adresse: Evjevegen 1, 2630 Ringebu. tlf. 61 28 33 50 Desember 2015 Vi ønsker deg velkommen som beboer og som pårørende ved Ringebu Eldresenter. Det å flytte er alltid

Detaljer

Månedsplan for september 2016

Månedsplan for september 2016 Månedsplan for september 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 35 36 37 Gruppe rød på tur: Tur til parker og lekeplasser i nærområdet. (dmmh parken) Obs: vær her senest kl 8.30. Skolestartergruppe:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem

Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem Kirkeveien 29 5072 Bergen Velkommen til Storetveit sykehjem. Vårt motto er Kvalitet og trivsel! Driftsgrunnlag; Storetveit sykehjem skal drive etter

Detaljer

Helse- og aktivitetssentrene

Helse- og aktivitetssentrene 89714 Wera as Foto forside: Ragnhild Johansen, Varden Helse- og aktivitetssentrene Møteplasser der folk bor Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn 2 Velkommen til Helse- og aktivitetssentrene i Porsgrunn

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Avisa vår. Våren 2014

Avisa vår. Våren 2014 Våren 2014 Avisa vår *Oppsett og informasjon om året hytte tur *Sjefens hjørne *Iddebo aktiviteter *Oppstart av besøksvenn med hund * 5 års jubileum solheim dagsenter * informasjon om bruker undersøkelsen

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

FOLKE HELSE SEPTEMBER 2017 U K A 2017 PROGRAMOVERSIKT FOLKEHELSEUKA for Tjeldsund kommune

FOLKE HELSE SEPTEMBER 2017 U K A 2017 PROGRAMOVERSIKT FOLKEHELSEUKA for Tjeldsund kommune 18.-24. SEPTEMBER PROGRAMOVERSIKT FOLKEUKA for Tjeldsund kommune 18.-24. SEPTEMBER Tjeldsund kommune arrangerer Folkehelseuka 18. - 24.september. Folkehelseuka er en årlig markering for å øke bevisstheten

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten. Adresse: Skippergata 1 C, 9008 Tromsø Mobil: Tlf:

Rus- og Psykiatritjenesten. Adresse: Skippergata 1 C, 9008 Tromsø Mobil: Tlf: Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Mobil: 91347492 Tlf: 77791090 Åpningstider: Vintertid fra 15. september til 14. mai. - Mandag og tirsdag: kl. 09.00 15.30. - Onsdag: Kun åpent for personer i aldersgruppen

Detaljer

WWW.DFDS.NO/KLUBB 21 62 13 33

WWW.DFDS.NO/KLUBB 21 62 13 33 OSLO - KØBENHAVN SEAWAYSKLUBB - MØT VÅREN I KØBENHAVN KJÆRE KLUBBMEDLEM! I vårens klubbfolder finner du gunstige tilbud på ulike reiser til København. Tilbudene kan bestilles på dfds.no/klubb. Nytt i år

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord.

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag SPOR 1 og 2 A1 Min dag 8 Min dag Min dag 9 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag spiser Min dag Gyldendal Norsk Forlag SIDE 1 Min dag SPOR 1 og 2 A1 3 Se på

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

September 2013. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn. 9. 10. 11. 12. Varm mat 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 13. Tur/utedag 14. 15.

September 2013. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn. 9. 10. 11. 12. Varm mat 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 13. Tur/utedag 14. 15. September 2013 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn 35 36 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 37 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 38 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 39 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Oktober 2013 Uke

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2004 01.11. SPEDBARNSTREFF i kafeen på Samfunnshuset kl 11.00. Det vil bli spedbarnstreff den første mandagen i hver måned framover. 03.11. EVENTYRSTUND PÅ BIBLIOTEKET

Detaljer

Velkommen til Kroken sykehjem

Velkommen til Kroken sykehjem Velkommen til Kroken sykehjem Et godt sted å være mye å lære Foto: Toril Bülow Mobakken Informasjonsfolder til pasienter og pårørende Oppdatert november 2007 1 VELKOMMEN TIL KROKEN SYKEHJEM Hensikten med

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA AUGUST 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA AUGUST 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA AUGUST 2002 09.08.: GODT VAKSIN Samfunnshuset kl 19.00 - Musikk : MIXDANS Arr. Samfunnshuset 18.08.: SØNDAGSKAFFE PÅ SYKEHEIMEN OG DAGSENTRET KL. 15.30 Pårørende og venner

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Storetveit Sykehjem. Halvannenlinjetjeneste i Bergen. Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem. Jo Kåre Herfjord/ Marit Stordal Bakken

Storetveit Sykehjem. Halvannenlinjetjeneste i Bergen. Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem. Jo Kåre Herfjord/ Marit Stordal Bakken Velkommen til Spesialisert Behandlings Avdeling Storetveit Sykehjem Halvannenlinjetjeneste i Bergen Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2002 3. - 6.9: Møter på Statland: Statland kirke 3. 6. september kl 19.30 Hilde og Morten taler og synger. Arr. Misjonssambandet 5.9: Åpent informasjonsmøte Namdalseid

Detaljer

MEG & MITT - FASTE AKTIVITETER. gir deg mulighet til blant annet å:

MEG & MITT - FASTE AKTIVITETER. gir deg mulighet til blant annet å: Vestby og Son bibliotek våren 2015 MEG & MITT - gir deg mulighet til blant annet å: FASTE AKTIVITETER - Holde oversikt over egne lån - Fornye egne lån (gjelder ikke innlånt materiell) - Reservere bøker

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med nedsatt

Detaljer

Sandnes skolefritidsordning

Sandnes skolefritidsordning Sandnes skolefritidsordning Velkommen til Sandnes SFO! Denne brosjyren er for deg/dere som har barn i SFO på Sandnes, eller som vurderer å benytte tilbudet vi har. Kontakt oss Adresse: Sjyveien 7 8450

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI

NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI INNBYDELSE til NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI 2010 langrenn 19. 21. mars 2010 Seida i Tana - 1 - Innhold Side Tekst 3 Innledning, arena 4 Rennprogram 5 Innkvartering 6 Bevertning og garderober 7 Rennkontor,

Detaljer

TV-aksjonen2008. En tapt barndom. Rusmisbruk ødelegger for mange KOMMUNALE MØTER:

TV-aksjonen2008. En tapt barndom. Rusmisbruk ødelegger for mange KOMMUNALE MØTER: N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 2 0 0 8 En tapt barndom Rusmisbruk ødelegger for mange Barn som vokser opp i heimer som preges av rusmisbruk, blir preget for livet! TV-aksjonen2008

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen.

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Tema:Den levende skogen Spurvene NOVEMBER 2015 Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Mandag Uke nr 45 (2-6.11) Tirsdag

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2002 1.11. PUB! Kuvelter-laget med Petter, Espen og Trond spiller i Samfunnshuset. Årets damekveld på Åsnesset. Mat og vin, klær og glass-smykker. Inngang kr 100,-

Detaljer

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem Informasjon til pasient og pårørende ved Mandal Sykehjem Velkommen Vi ønsker deg velkommen til Mandal sykehjem, og håper du vil trives her. Sykehjemmets hovedmålsetting er å gi tilpasset tilbud, når det

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER HAGLEBUPOST Nr. 278 Dato: 20.11.17 Temp: -10 gr Snødybde: Ca 5 cm Skispor: Se skisporet.no Kjørt Hovdanløype og rundt vannet. Det er ikke spor, men slådd. ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER Man - Tors fra

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Periodeplan for november og desember 2015

Periodeplan for november og desember 2015 Periodeplan for november og desember 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 47 (16.-20.11) Vi maler juleposer Førskolegruppe Salat buffé til lunsj Magisk samling Vi maler Vi maler 48 (23.-27.11)

Detaljer

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER PILLARGURI ønsker BADMINTONKLUBB velkommen til Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER Hjertelig velkommen til Otta Open 2012 og til Pillarguri Badmintonklubb Hei badmintonvenner! Ja nå står vi foran

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

Innbydelse til Poseidon Tyr Cup 15. - 16. mars 2014 i Kjølneshallen.

Innbydelse til Poseidon Tyr Cup 15. - 16. mars 2014 i Kjølneshallen. Totalt kr. 30.000 i pengepremier Innbydelse til Poseidon Tyr Cup 15. - 16. mars 2014 i Kjølneshallen. SK Poseidon Porsgrunn har med NSFs godkjenning, gleden av å invitere til Poseidon TYR Cup i Kjølneshallen,

Detaljer

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg:

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 25.04.2017 Tidspunkt: 13:00 De faste medlemmene innkalles med dette til

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN: - Vi ønsker at barna skal kunne noen sommerblomster, samt se endringene som har skjedd i naturen.

MÅL FOR PERIODEN: - Vi ønsker at barna skal kunne noen sommerblomster, samt se endringene som har skjedd i naturen. UKE 25 TEMA: SOMMER MANDAG 17 /6 Vi har avdelingsmøte 12.30-14.00 SSV: Solfrid TIRSDAG 18/6 LEKE SSV: Mette ONSDAG 19/6 TUR I SKOGEN for de som ikke skal på besøk. Besøk på Grashoppa for de som skal begynne

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. September 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. September 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. September 2014 Nå er alle barn og voksne på plass på Fiolen og vi begynner å kjenne hverandre ved navn alle sammen. Hver dag har vi en liten samling der vi teller

Detaljer

Andedammen. Hva har vi gjort i september?

Andedammen. Hva har vi gjort i september? Månedsbrev oktober 2015 Andedammen Hva har vi gjort i september? Vi har blitt et godt og komplett lag på Andedammen. Vi voksne har blitt godt kjent med hele barnegruppen, og dere foreldre. Vi vet hvem

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/388-6 C00 &75 HK/KNL/RKL

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/388-6 C00 &75 HK/KNL/RKL Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Eliplass: Hege Stokkstad musikkstund i Olavshallen kl Skolestarterne på tur

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Eliplass: Hege Stokkstad musikkstund i Olavshallen kl Skolestarterne på tur Februar 2017 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke 5 30 31 1 2 3 Uke 6 6 7 8 Gruppe rød: Tur til uteområdet på Dronning Maud minnes høgskole Eliplass: Hege Stokkstad musikkstund i Olavshallen kl. 10.30

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA BLÅBÆR - MAI 2014

MÅNEDSBREV FRA BLÅBÆR - MAI 2014 MÅNEDSBREV FRA BLÅBÆR - MAI 2014 Liakroken barnehage Kjære foreldre. Vi har denne måneden ønsket velkommen til en ny gutt som heter Theo. Hjertelig velkommen til oss. Pinnedyrene er tilbake og vi jobber

Detaljer