NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003"

Transkript

1 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER Kaffekroken på butikken åpner for servering ÅPEN BRANNSTASJON kl Namdalseid Pensjonistlag har medlemsmøte på dagsenteret på alders- og sykeheimen kl Ring for skyss. VEL MØTT! Styret VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE markeres med stand på Namdalseid S-lag. Informasjon og lotteri! GODT VAKSIN i Samfunnshuset TV-AKSJON Aksjonen i år går til REDD BARNA! NORDLYSET - I ORD, TONER OG BILDER Biblioteket i samarbeid med kunstforeningen inviterer til hyggelig samvær i Selja kl Enkel servering m/pris kr 30,-. Månedens bilde for oktober er Tango kapital Av Oluf Føinum. Har du en hobby som du er glad i Denne måneden er det Namdalseid Husflidslag som stiller ut dukkeklær, som de har laget til barnehagen. AKTIVITETER PÅ DAGSENTERET I OKTOBER: DAG/DATO: TIDSPUNKT: AKTIVITET: Mandager småtjoning, kaffe Tirsdager felles frokost Trim Onsdager Bingo Kveldsmat Tirsdag Tur til SPAR-KJØP hvis nok påmelding. Avreise fra Dagsenteret kl Pris : kr 150,- Påmelding til Grete innen tirsdag 30. September. Onsdag Dialektkveld kl Fredag kl arrangerer Godt vaksin hyggekveld med god mat og drikke. Det blir også muligheter for en svingom. Onsdag Støper vi lys fra kl Det blir kun kveldsmat denne kvelden. Bingo utgår. Dagsenteret er ubemannet onsdag 1. oktober. ******************************************************************************** Frist for innlevering av stoff til november-nummeret er 15. oktober.

2 KOMMUNENS SENTRALBORD Tlf og kommunale kontorer for øvrig har åpent hver dag mellom kl og LEGEKONTORET Telefontid alle hverdager fra kl Åpen time alle hverdager fra kl (med påmelding fra kl ) HELSESØSTER treffes på helsestasjonen mandag og tirsdag mellom kl og Dersom helsesøster ikke er å få tak i, kan evt. beskjed eller lignende legges igjen på legekontoret eller servicekontoret. FYSIKALSKE har åpent hver dag mellom kl PSYKIATRISK sykepleier og hjelpepleier treffes mandag torsdag i kommunens ordinære åpningstid. BIBLIOTEKET mandag kl , tirsdag kl , onsdag kl , torsdag kl TANNLEGEN (tlf ) har kontortid mandag, tirsdag og onsdag. NAMDALSEID LIKNINGSKONTOR (tlf ) /FOLKEREGISTER ( ) Vi minner igjen om at likningskontoret har flyttet til Steinkjer og adressen er: Namdalseid Likningskontor Statens Hus 7734 STEINKJER TRYGDEKONTORET (tlf ) Har åpent tirsdag, onsdag og torsdag. Servicekontoret kan ta i mot beskjed hvis trygdekontoret er stengt. DEN NORSKE KIRKE Soknediakon Magne Fossum tlf Kirkeverge Bodil Silset Kirkestua/Halle Anzjøn TV-AKSJONEN REDD BARNA Søndag 19. oktober er dagen for TV-aksjonen Aksjonen er i år tildelt Redd Barna. Redd Barna arbeider for å sikre barns rettigheter i Norge og utlandet. Redd Barna skal gjøre verden bedre for barn ved å gi dem skolegang, en rettighet som er nedfelt i FNs konvensjon for barnets rettigheter (Barnekonvensjonen). Kunnskap og skolegang er det viktigste våpen mot fattigdom og ufrihet. Samtidig sier Redd Barna ikke bare skole til flere barn, men også bedre skole til flere barn. Redd Barna vil øke kvaliteten på skolegangen for jenter, barn i krig og andre vanskeligstilte barn. Midlene fra TV-aksjonen vil fordeles til Redd Barnas prosjektland Uganda, Etiopia, Kambodsja, Nicaragua, Guatemala, Afghanistan, Angola og Sri Lanka. En liten del vil også gå til bekjempelse av mobbing i Norge. For mange barn kan mobbing føre til at de ikke makter å delta i undervisningen. Komitèen er trygg på at innbyggerne i kommunen vil gjøre som tidligere gi med raus hånd den 19. oktober. Per Arve Lie Leder TV-aksjonkomitèen

3 INFLUENSAVAKSINE HØSTEN 2003 Risikogrupper som bør ta vaksine: 1. hjerte- og lungesyke barn og voksne 2. pasienter med nedsatt immunforsvar 3. beboere på alders- og sykehjem 4. personer over 65 år Priser for de i risikogruppene : kr 35,- pluss konsultasjon kr 75,- Andre interesserte : kr 95,- 75,- Det er ingen påmelding. MØT OPP! Vaksinasjonsdag blir følgende: Namdalseid legekontor 9. Oktober kl Statland Alderspensjonat 16. Oktober kl TAKSTER FOR ALLMENNPRAKTISERENDE LEGE I FASTLEGEORDNINGEN Nye takster fra 1. juli 2003, kunngjort ved plakat på legekontoret sin oppslagstavle på venterommet. Ny takst er kommet til hvor det innebærer at pasienten skal betale kr. 35,- skriving av resept, utfylling av sykmeldingsattest, henvisning til fysioterapeut osv. Frikort gjelder. I tillegg kr. 45,- for ekspedisjonsgebyr når disse sendes pr brev, faks eller telefon etter pasientens ønske. Taksten dekkes ikke av folketrygden. Regning sendes pasienten. ETTERLYSNING! Legekontoret etterlyser pariapparat som er lånt ut til pasienter i bygda. Vennligst lever dette inn eller gjør avtale med oss om behov for varig utlån. Namdalseid kommunes kulturpris for Enkeltpersoner og/eller kulturorganisasjoner inviteres til å sende inn forslag på kandidat til Namdalseid kommunes kulturpris. Kulturprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats for kulturlivet i Namdalseid. Med prisen følger et beløp på kr og et innrammet bilde malt av Carol C. Haaker. Kulturprisen kan deles ut til en person eller en organisasjon. Med forslag til kandidat skal det følge en begrunnelse fra forslagsstiller, samt en beskrivelse av kandidatens virke for å fremme kulturlivet i Namdalseid. Frist for å nominere priskandidater for 2003 er 15. desember Forslaget sendes Namdalseid kommune, fellestjenesten. 125'/<6(7,25'721(52*%,/'(5 Biblioteket og kunstforeningen inviterer til hyggelig samvær på Selja den 22. Oktober kl Kvelden er viet Nordlyset, og gjennom ord, toner og bilder skal vi la oss inspirere av dette praktfulle naturens farvespill på himmelen, som folk til alle tider har hatt et forhold til, og som opp til våre dager har vært forbundet med overtro og mystikk.

4 Musikkskolen vil med sitt innslag bidra med tonene, og vi vil ha en enkel servering, som vil koste kr 30,-. Det hadde vært fint om du på forhånd kunne si ifra om du kommer, slik at vi vet omtrent hvor mye mat vi skal kjøpe inn. 9(/.200(17,/(1+<**(/,*2*,163,5(5(1'(.9(/' Det har nå kommet inn mange nye og spennende bøker til biblioteket. Etter ønske har vi også abonnert på 2 nye serier: Hekseringen Ingebjørg Olavsdatter Hilsen Mari-Ann 7HDWHUIRUHVWLOOLQJL6DPIXQQVKXVHW Nord-Trøndelag Teater kommer til Namdalseid 3.november med forestillingen %<7,1*(1ÃDYÃ6HOPDÃ/DJHUO IÃ Dette er en fantastisk spennende og fantasifull eventyrframsyning for både voksne og barn. (mer om forestillingen i november-nummeret) Nytt fra landbruk og miljø: Vi minner alle som har plantet eller utført ungskogpleie om å sende inn søknad om uttak av skogavgift så raskt som mulig. Vi minner også om meldeplikten for verneskoghogst, hogst i kystgranskog, veibygging og omdisponering både av jordbruksareal og skogareal. Jeg minner om at søknadsfrist for miljøtilskudd i skogbruket til kommunen er 1. oktober. Jeg oppfordrer også til å bruke høsten til ungskogpleie og eventuelt høstplanting. Hilsen Ragnar LAST NED ØKONOMISK KARTVERK FRA INTERNETT!!! Trenger du kart over egen eiendom, kan du nå laste ned fra Internett. Landbruket både jordbruk og skogbruk har rettigheter til bruk av Økonomisk kartverk (ØK). Næringsdrivende innen landbruket kan benytte ØK for egen eiendom i sin næringsaktivitet. Det offentlige krever ofte kart som dokumentasjon og vedlegg til søknader og planer. Her kan de næringsdrivende benytte ØK. Alle med rettigheter til Økonomisk kartverk kan hente kart over egen eiendom gratis på Internettsiden Ta kontakt med Servicekontor eller Landbruksforvaltning i kommunen for å få brosjyre som beskriver hvordan du skal gå frem. LYKKE TIL!!

5 ELG / HJORTEFORVALTNING, KURSSERIE VINTEREN 2003 / 2004 Vinteren 2003 / 2004 vil Namdalseid & Flatanger BSF i samarbeid med enhet for landbruk og miljø dra i gang en kursserie som går på målrettet forvaltning, bedre ressursutnyttelse av elg og hjortestammene. Kursserien er utarbeidet av Norges Skogeierforbund og Norges Bondelag som ett ledd i den satsningen som de har på å bistå grunneiere / rettighetshavere med å bedre ressursutnyttelsen av utmarksressursene. Serien består av 2 kurs hver på 16 timer. Ett kurs for elg og ett kurs for hjort. Det arbeides med å se på mulighetene for å slå kursene sammen til ett og utvide ett av kursene med noen timer. En god del av innholdet er likt i begge kursene. I Namdalseid kommune skal man vinteren 2003 / 2004 utarbeide nye bestandsplaner for elg og hjort. Disse planene skal erstatte de gamle driftsplanene m/avskytingsavtale Kursserien tar utgangspunkt i Stortingets satsning på omlegging av viltforvaltningen, og de nye forskrifter som har kommet i løpet av 2002 / Omleggingen av viltforvaltningen bygger på at det meste av ansvaret med forvaltningen skal legges til kommune og grunneiere. Kursserien vil på denne måten danne ett godt grunnlag for utarbeidelse av nye bestandsplaner for elg og hjort i Namdalseid kommune. Kursene omfatter fire hoveddeler 1 Ramme for forvaltningen. 2 Næringsutvikling og jaktas påvirkning på bestandene. 3 Kunnskapsgrunnlag og målsetning. 4 Hvordan nå målene. Kursstart høsten 2003 Hvert av kursene er på 16 timer ( vil bli endret hvis kursene kan slås sammen ) Start med en felles kurskveld med foredragsholder Kurspris kr 300,- pr. kurs ( prisen på lærebok) Påmelding til BSF Namdalseid É Flatanger v/nord-fosen landbrukstjenester, tlf Benytt matpauser/kafferast under høstens jakt til å diskutere kursing med jaktkammeratene. Kursene er godt egnet til å gjennomføres på vald/jaktfeltnivå. Det vil komme mere informasjon om kursene og fornying av bestandsplaner senere i høst. BSF Namdalseid &Flatanger Enhet for landbruk og miljø ELEKTRISKE GJERDER PÅ INNMARK OG I UTMARK. Ved flerer anledninger er det blitt registrert og skutt hjortevilt som har hatt tråd som stammer fra elektriske gjerder sittende fast i forskjellige kroppsdeler. Tråden er til stor plage for det viltet som får kroppsdeler inntullet i den. For at vi i størst mulig grad skal unngå dette oppfordres de som bruker slikt gjerde til å samle inn tråden den tiden av året den ikke er i bruk Namdalseid kommune, viltnemnda. INFORMASJON OM KOMMUNENS DRIKKEVANN DRIKKEVANNSKVALITET Kvaliteten på kommunens to drikkevannskilder blir nøye kontrollert gjennom uttak av prøver og analyser ved Næringsmiddeltilsynet i Namsos. Analysene viser at vi har god kvalitet på drikkevannet,både ved Namdalseid og Statland vannverk. På Statland har vi dog noe for høy verdi på innhold av fluor. Så langt har vi ikke lykkes med å redusere innholdet av fluor til godkjent nivå. Det innebærer at kommunen fortsetter ordningen overfor abonnentene på Statland med Gratis drikkevann fra Nerbutikken til alle barn fra 0 til 11/2 år. Denne aldersgruppen bør ikke drikke vann med for høye fluorverdier, da det senere kan føre til flekker på tennene.

6 KAPASITET Ved Namdalseid vannverk er kapasiteten rimelig bra. Det kan bli knapt med vann om våren når det vannes, spyles og gjødselkjellere fylles opp med vann. Det henstilles til alle abonnenter om ikke å tappe for mye i gangen i denne perioden. Da unngår vi å levere vann som må kokes før det drikkes. Ved Statland vannverk er også kapasiteten bra, men anlegget er veldig sårbart for feil på ledningsnettet. Kommunen har skiftet ut mye av de gamle hovedledningene. Neste år vil trolig siste rest av eternitrørene bli skiftet ut. Abonnentene har ansvar for stikkledninger og innvendige installasjoner. Her er det også mye dårlige ledninger og utstyr. Det har en erfart de siste årene hvor lekkasjene har ført til kapasitetsproblemer. For å unngå slike problemer framover, vil en anmode abonnentene å kontrollere at ledninger, koblinger og utstyr er i orden og at det fungerer som forutsatt. VANNGLASS Ved Statland vannverk har en siden i fjor kjørt forsøk med tilsetting av vannglass i drikkevannet. Vannglass er flytende natriumsilikat som brukes for å holde rør, koblinger og armatur fri for belegg. Det synes også å ha en positiv virkning på vann med høyt innhold av mangan. Forsøket med tilsetting av vannglass vil fortsette til neste år. En vil da avgjøre om forsøket skal bli en permanent løsning. ÅPEN BRANNSTASJON På Brannverndagen lørdag 4. oktober arrangerer vi åpen dag på Namdalseid brannstasjon. Det blir morsomme aktiviteter, og alle barn som kommer får Hjemmets Sikkerhetssjef-bevis. Stasjonen er åpen mellom kl Velkommen til en spennende og lærerik dag! Hilsen oss på brannstasjonen INFORMASJON FRA FYSIKALSKE Har hatt et økende press på tjenesten, slik at enkelte innbyggere nok har ventet litt lenge for behandling. Ventelista begynner å komme ned mot 2 måneder for personer med kroniske plager, mens alle med akutte plager kommer inn snarest. Har du venta lenge, ta kontakt!! VARMBADING PÅ STATLAND Varmbadinga vil bli på tirsdager i vinter, med oppstart 7/10. Arnfinn lover 35 grader i vannet. Tidsprogram: Flatanger parti Namdalseid og Statland Barnegruppe Bading for barn under skolealder, ansvarlig Agnar Forbord Namdalseid og Statland Arne Sverkmo har fått anbudet på kjøringa, og vil starte dagturen på Korsen kl , og kveldsturen kl Ta kontakt med Arne for å avtale oppmøte sted. Alle som skal være med på varmbadinga må ha rekvisisjon fra fastlegen. Skyssen er gratis for alle med rekvisisjon til varmbading. Badinga er gratis for de som har en diagnose slik at de får gratis fysioterapi. Andre må betale en egenandel på 40,-, for pensjonister vil saniteten betale 20,-. Randi, Agnar, Tore. GRUPPER: Mandager kl : mandagstrim på fysikalske, 1 time med utholdenhet, styrke, tøyninger, og avspenning. Treninga er ledet av fysioterapeut, og koster 40,-, for de som ikke har diagnosedekt behandling fra folketrygden. Onsdager kl : Bechterewsgruppe, på fysikalske ledet av fysioterapeut, oppstart 8/10. TRIMMEN SOL- OG TRENINGSSTUDIO: Er oppløst, kommunen har overtatt utstyret, og Namdalseid LHL vurderer å drive trimtilbudet i vinter. Nærmere informasjon vil komme i neste nummer av melkerampa, se ellers plakater.

7 Informasjon fra Namdalseid Idrettslag: Vi selger fortsatt gamle og nye treningsdrakter, college-gensere og gensere med høy hals. Ta kontakt med Ragnar J.Haga for informasjon og bestilling. Hilsen Namdalseid idrettslag V/Ragnar J. Haga MENTAL HELSE AVD. NAMDALSEID INFORMERER : 10. oktober er VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE, og vi vil i den forbindelse ha stand på Namdalseid S-lag. Vi deler ut materiell og informasjon om Mental Helse. Vi har også et lotteri gående, hvor gevinstene er sponset av forskjellige bedrifter i Namdalseid. Kom å ta en prat med oss! Ønsker du å bli medlem, er du hjertelig velkommen til laget vårt! Med hilsen Mariann Gladsø Vinnere i Reiselaupens lotteri : Gavekort m/danmarkstur Oddleiv Kolstad Brodert salongbord-duk Maren Helden Pyntehandkle m/hylle Magne Kaldal Pyntehandkle m/hylle Lill Harriet Aune Fat fra Åsnes glassverk Odin Viset 1 bord Liv Rennan Heklet gardinkappe Laila Hansen Overnatting i fjellstyrehytte Hilda S. Sæther Middag for 2 pers. Sjøåsen Hotell Elsa Langøren Gavekort Langøren gartneri Liv Rennan Svipptur-sekk Stian Wik Barnevekkerklokke Nina Meldal Pute Mildrid Elden Pute Ann Helen Hansen Strikket salongbord-duk Annfrid Oksdøl Div. Oriflameprodukt Irene Stendal Smykkesett Janne Heggdal Pynteharer Vidar Anzjøn sen. Ståltermos (stor) Jarle Bøgseth Ståltermos (liten) Bodil Berg Blomstervase Lillian Staven Løper Kirsten Johansen 2 brikker Marianne Torp Hjartans takk åt aill som støtta åss! Busstur til SPAR-KJØP - IKEA torsdag Start fra Sjøåsen kl Skyss kr 100,- Påmelding: Arne Sverkmo tlf Reiselaupen

8 Bassengåpning Statland! Folkebading f.o.m. onsdag og hver onsdag fremover! csqlqjvwlghu.o ² ² ² $OGHUVJU ²nUPIDPLOLH ²nUPIDPLOLH nurjrssryhu ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ+(,$//(6$00(1 à ÃÃÃÃÃÃÃà $QJnHQGHPLWWIUDY UIUD),56 5.-(//$5C1 à à à 6RPÃGHUHÃYHWÃKDUÃMHJÃY UWÃV\NPHOGWÃHQÃWLGÃQnÃRJÃVNDOÃJnÃXWÃLÃVYDQJHUVNDSVSHUPLVMRQÃà RNWREHUÃÃ,ÃGHQÃIRUELQGHOVHÃYHWÃMHJÃDWÃPDQJHÃOXUHUÃSnÃKYRUIRUÃGHWÃLNNHÃNRPPHUÃQRHQà YLNDU à 'HWÃJM UÃGHWÃLNNHÃIRUGLà -HJÃKDUÃSODQHUÃRPÃVnÃVPnWWÃnÃEHJ\QQHÃSnÃMREEÃLJMHQÃDOOHUHGHÃYHGÃSnVNHWLGHUà 'HWÃILQQHVÃQHVWHQÃLNNHÃDUEHLGVOHGLJHÃIULV UHUà 'HWÃYLOOHÃLÃDOOHÃIDOOÃY UWÃYDQVNHOLJÃnÃILQQHÃHQÃVRPÃYLOOHÃVWLOOHÃRSSÃSnÃMREEÃQHVWHQÃWLOÃDOOHà G JQHWVÃWLGHUÃRJÃRIWHÃGURSSHÃPDWSDXVHQÃIRUÃDWÃIOHVWÃPXOLJÃVNXOOHÃInÃWLPHÄà )5,6 5.-(//$5C1ÃKROGHUÃHWÃODYWÃSULVQLYnÃÃ)RUÃnÃNXQQHÃKDÃHQÃIULV UÃLÃMREEÃPHGÃO QQà HWWHUÃWDULIIÃÃDUEHLGVJLYHUDYJLIWÃRJÃIRUVLNULQJÃYLOOHÃYLÃY UWÃQ GWÃWLOÃnà NHÃSULVHQHÃPHGà PLQVWÃÈÄÃÃ'HWÃHUÃOLWWÃP\HÃSnÃHQÃJDQJÃV\QHVÃMHJà à +LOVHQÃ7RYHÃ$QLWDÃ:HVWYLNà H e i! Barneklær til gutt og jente fra 6 mnd år selges på visninger. Ønsker Dere visning, ta kontakt med Ann Monica Aasbø, tlf /mob (kjempespennende og fine klær, mange kombinasjoner, finnes ikke i butikk, meget bra på kvalitet/pris, enkelt og greit for vertinnen; ingen varer/penger å ta vare på.)

9 Nå åpner vi kaffekroken på butikken.. Vi vet at våre kunder har ventet, og forhåpentligvis lengtet etter å få sitte ned i den nye kaffekroken på butikken. Onsdag 1.oktober kl åpner vi kaffekroken for våre kjære kunder. Der vil det bli anledning til å få sitte ned og ta en kopp kaffe og treffe kjente. Vi ber om forståelse for at det blir lagt til rette for selvbetjening av kaffe / the og kaker. Vi ber om at kundene våre sørger for å yte service overfor hverandre og rydde av kopper etter besøk i kaffekroken. De søm ønsker kan legge igjen noen mynter for kaffen og evt kaker de har forsynt seg av. Lag og foreninger: Samtidig oppfordrer vi lag og foreninger til å drive salg av kaffe og kaker på lørdager og/eller over flere dager. Vi ber interesserte om å ta kontakt med personalet ved butikken. Kunstutstilling på butikken? Vi ser muligheter for at bygdas kunstnere og utøvere av handverk skal få enda et utstillingsvindu i Namdalseid, og vi håper at dere vil være nysgjerrig på å være med og skape miljø og atmosfære i kaffekroken på butikken. Interesserte som ønsker å stille ut kan henvende seg til personalet på butikken. Gamle fotografier fra butikkdrift i Namdalseid, ønsker vi svært gjerne å kunne henge opp i kaffekroken vår. Er det noen som kan være behjelpelig med utlån av bilder, hører vi gjerne fra dere. Honnør og blomsterhilsen til Tore Eldnes. Styret for Coop Namdalseid ønsker å rette en honnør og blomsterhilsen til Tore Eldnes for den flotte innsatsen han har lagt ned ved ervervelse av vår tidligere filial Korsen. Tore Eldnes har restaurert bygninger og opparbeidet et flott uteområde, og vi i styret setter stor pris på at vår tidligere filial er blitt så flott tatt vare på. Vi takker Tore og vi ønsker han lykke til videre! Styret KONKURRANSE - SOUVERNIR Er du kreativ? Oppfinnsom? Kan du lage, eller få noen andre til å lage en souvenir? Vi ønsker at Statland (og omegn) skal ha en gjenstand, kunst bakverk eller lignende som etter hvert kan knyttes til Statland. Forslag innleveres til : Utkant i sentrum v/kristin Ekker.

10 Innleveringsfrist : 1. Desember Bedømming og premiering. Trim hjernecellene og sett i gang! Statland Utkant i sentrum Informasjonsbrev fra Evy Kristin Olsen ANGÅENDE TV-NORGE- AKSJONEN Her kommer et skriv som jeg fikk ang. aksjonen vi hadde. Dem beklage frustrasjonen vi har ang. fjerning av senderen vi hadde på Øyenskavlen, med at det er en lokal kommersiell TV-stasjon med kontor i Steinkjer, Levanger og Namsos. Dem er 7 ansatte totalt. Og at TV-stasjonen har slitt økonomisk over lang tid. År 2002 hadde de driftsinntekter på 4 millioner, og et underskudd på 1,6 millioner. Med bakgrunn for dette ang. TV.N N.Tr. inn i en viktig fase, hvor dem må foreta visse endringer for å få ballanse i økonomien. Senderne leies av Norkring A/S til en fastsatt pris. Dem måtte se hvilke områder som dekkes og ikke dekkes. Dette med hensyn til hvilke muligheter vi har redaksjonelt og markedsmessig i de enkelte områdene. I analysen vi fikk var at hele Ytre Namdal ikke fikk i TV. Nord-Tr. (B.Leknes er fra Kolvereid) Området ble vurdert som interessant mht. at vi tilfører kanalen flere seere, samtidig som vi når et potensielt større marked, med tanke på vårt viktige inntektsarbeid. Derfor har de ikke råd til å sette opp ny sender i Yt. Namdal, samtidig når vi et større marked med tanke på kunder som kan være aktuelle for kjøp av reklame i kanalen, og til slutt får vi tilført flere seere i Yt. Na. enn N.eid. Så en gang til: Prøv dere også og ringe til Bjørnar Leknes tlf Kanskje han da gir oss masten tilbake. Tusen takk til dere som skrev under på protesten. VI GIR OSS IKKE! Korsen Bil- og båtpleie tilbyr fra 1. Oktober : utlån av gjør-det-selv-hall med løftebukk og verktøy vaskehall vask/polering av bil m.v. utføres Mobil oljeprodukter og bilrekvisita Hilsen Tore Eldnes Tlf LEDIGE STILLINGER I SAMFUNNSHUSET: Namdalseid Samfunnshus søker etter fast ekstrahjelp/ferievikar som renholder. Vi ønsker en person som er fleksibel, har godt humør og god helse. Lønn etter avtale. Søknadsfrist: snarest. Opplysninger om stillingen fås ved henv. Samfunnshuset. Tilkallingshjelp på kjøkkenet. Namdalseid Samfunnshus søker etter tilkallingshjelp på kjøkkenet, ved sykdom, i ferier osv. Interessert? Ta kontakt med Samfunnshuset snarest! (tlf ) Fra kafè n i samfunnshuset kan du bestille :

11 - lokaler til fest/selskap, personalet serverer mat etter ønske - mat til selskaper e.l som kan bringes hvis ønskelig - kaker av forskjellig slag, f.eks bløtkake, Verdens beste, Lukket valnøtt, gulkake, sjokoladekake og skuff-kake På torsdager serveres lunch-bord til kr 50,- på kafeen. Samfunnshuset har lokaler ledig til leie, passer til f. eks kontor eller salg. Vi har også prima lokaler til kunst og håndverk. Ta kontakt med Sture på tlf Bestillinger e.l utenom fast åpningstid er NYTT LOKALT EIENDOMSELSKAP DANNET PÅ STATLAND. Sjøtrøa Eiendom A/S ble stiftet på Statland den Selskapets virksomhet er å eie og drive utleie av fast eiendom. Selskapet ønsker å være med på å skape positiv utvikling på Statland. Det er fremdeles muligheter for å tegne aksjer. Hvis DU er interessert i å være med på å utvikle Statland og ønsker å tegne aksjer, så kan du ta kontakt med en av oss i styret: -Leif Martinsen tlf: Unni Wiik tlf: Grete Selbo tlf: / Fra 1. oktober er gatekjøkkenet åpent fredag, lørdag og søndag fra kl til Sentrum Auto A.S. NAMDALSEID SONGLAG - PASSIV KONTINGENT Vi opplyser at vi snart kommer og samler inn passiv kontingent for dette Sangeråret og håper på god støtte også i år. For våre passive medlemmer arrangerer vi sang og fest fredag 24. Oktober. P.S. Vi vil også gjerne ha flere aktive medlemmer! Hilsen fra Songlaget I forbindelse med REDD BARNA-aksjonen har Vangstunet barnehage kaffesalg på butikken fredag den 17. oktober fra kl til 14.00

12

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 G O D S O M M E R! 30.06. ÅPENT MØTE! NYTT SERVICEKONTOR/SAMLOKALISERING MED BIBLIOTEK Banken flytter inn i de tidligere post-lokalene. Kommunen planlegger å flytte

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa oktober 2005 ARRANGEMENT: 05.10. Eventyrstund Kl. 12.00 starter vi med eventyrstund på biblioteket igjen. Passer for barn opp til 9 år. 08.10. Gammelpop på Solhaug kl. 19.00,

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 08.04. Namdalseid Pensjonistlag har møte i Senteret i Samfunnshuset kl. 15.00. Ring 74 27 83 13 for skyss! Styret 09.04. Årsmøte i Solhaug Grendehus kl. 19.30.

Detaljer

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 0 7 TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE FOR DET NYVALGTE KOM- MUNESTYRET 18.10.07 KL. 19.00

Detaljer

Høytid i ulike kulturer

Høytid i ulike kulturer N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 9 Høytid i ulike kulturer KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 26. NOVEMBER 2009 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2002 02.02.: SNØSCOOTERDAG PÅ SOLHAUG GRENDEHUS KL. 11.00 15.00 (Se egne plakater) Landbruk og Maskinservice AS i samarbeid. med Namsos fritid AS. 04.02.: NAMDALSEID

Detaljer

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 0 7 Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid Rådgiver Bodil Lie og ordfører Steinar Lyngstad vil nå benytte resultatene fra spørreundersøkelsen

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2000

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2000 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2000 02.09.: LØRDAGSKAFÈ I SAMFUNNSHUSET KL. 10.00 14..00 Arr.: Namdalseid Husflidslag. 04.09.: VENGSTADTRIMMEN KL 19.00. (Hos Kari Anne og Martin Elden). Man. Trimgruppa.

Detaljer

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 13 Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 10.9. Eldreråd 10.9. Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Nr. 3 April 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Side 4-6, 8 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 9, 11-13 Nytt fra

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.02.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/09. Søknad om ekstrabevilgning

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 10/10-2008 Nr: 19/08. Invitasjon. Aksjonskomiteen ønsker alle HJERTELIG VELKOMMEN

Utgiver: Leka kommune Dato: 10/10-2008 Nr: 19/08. Invitasjon. Aksjonskomiteen ønsker alle HJERTELIG VELKOMMEN Utgiver: Leka kommune Dato: 10/10-2008 Nr: 19/08 Invitasjon Tirsdag 14. oktober kl. 19.00 inviteres dere til felles kveldsmat i Herlaughallen. Ta med pålegg, brød, varm eller kald mat aksjonskomiteen stiller

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Tilrettelegger for ungdomsboliger

Tilrettelegger for ungdomsboliger N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N. 0 6 Tilrettelegger for ungdomsboliger Namdalseid kommune ønsker å tilrettelegge for nybygging av sentrumsnære boliger for ungdom og eldre voksne.

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Parkinson. bladet. Setertausa på Holsingsetra. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 3 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. Setertausa på Holsingsetra. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 3 2012 årgang 12 Parkinson Nr 3 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år Setertausa på Holsingsetra MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no Side 2 Parkinsonbladet

Detaljer

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22.

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. årgang Barnehagen i Kodal er klar! I begynnelsen av juni flytter endelig Kodal barnehage over i nye og store lokaler. Personalet

Detaljer

AGDENES. POSTEN Nr 5-09. Vi ønsker alle våre lesere ei riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR. I dette nr kan du bl.a. lese om dette:

AGDENES. POSTEN Nr 5-09. Vi ønsker alle våre lesere ei riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR. I dette nr kan du bl.a. lese om dette: AGDENES POSTEN Nr 5-09 I dette nr kan du bl.a. lese om dette: Juleglede, Begonia cheimantha, er opprinnelig en krysning som franskmannen Lemonie foretok med to begonia-arter i 1891. Julegleden er en stueplante

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 13 mars 2009 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 God påske! E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto: Høgevarde

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 16-20.07. Møter på Tøtdal 16. 20. juli v/bjørn Valde kl 19.30 Tøtdal Misjonsforening 21.07. Fest søndag kl 15.00. 19.07. MARKVANDRING PÅ STAVEN KL 11.00 Oppmøte

Detaljer

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte Vårnummer 1 utgave 2007 Årgang 43. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Annonser: Sommer på Skogstua Sommervakt? Dugnad på Skogstua m.m Info Nytt fra Litt om Skogstua Personalia Aktivitetsdag/

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001 05.04.: ÅRSMØTE I NAMDALSEID AVLØSERLAG PÅ SJØÅSEN HOTELL KL. 20.00 Kveldsmat fra kl. 19.00. Styret. 07.04.: STAUT TEATERLAG REVY MED FEST I MUSIKKHALLEN PÅ STATLAND

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2010-11. årgang INFORMASJON. Til kommunale vannabonnenter. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2010-11. årgang INFORMASJON. Til kommunale vannabonnenter. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 5 september 2010-11.

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 17. oktober 2014 Nr: 20/14

Utgiver: Leka kommune Dato: 17. oktober 2014 Nr: 20/14 Utgiver: Leka kommune Dato: 17. oktober 2014 Nr: 20/14 Den Norske Epledagen Den 17. oktober feirer vi Den Norske Epledagen. Dagen ble etablert av Opplysningskontoret for frukt og grønt, og har vært markert

Detaljer