4. Trykkdifferanse måling. 9. Valg av måler. Generelt om mengdemåling. Strømninger i rør. Måleenheter. Teknologi og måleprinsipper.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4. Trykkdifferanse måling. 9. Valg av måler. Generelt om mengdemåling. Strømninger i rør. Måleenheter. Teknologi og måleprinsipper."

Transkript

1 Generelt om mengdemåling Strømninger i rør Måleenheter Teknologi og måleprinsipper 4. Trykkdifferanse måling VA meter Elektromagnetisk mengdemåler Ultralyd mengdemåler Mekaniske målere 9. Valg av måler 36

2 Pitotmåler Denne gjennomstrømningsmåleren skaper i prinsipp en middelverdi. Måleren består av to målesonder, hvorav den fremre måler det dynamiske trykket, den bakre det statiske trykket. Trykkforskjellen er, ifølge Bernouilli, proporsjonalt med kvadratet av gjennomstrømningshastigheten. Middelverdien oppnås ved at den fremre sonden måler det dynamiske trykket i et antall punkter langs rørdiameteren, hvorved en middelverdi automatisk dannes. 37

3 Pitotmåler Pitotmåleren mangler bevegelige deler, er relativt enkel i konstruksjonen og har en viss evne til å skape middelverdier. Den krever relativt rene medier ettersom åpningene i målesondene ikke må tettes igjen. 38

4 Generelt om mengdemåling Strømninger i rør Måleenheter Teknologi og måleprinsipper 4. Trykkdifferanse måling VA meter Elektromagnetisk mengdemåler Ultralyd mengdemåler Mekaniske målere 9. Valg av måler 39

5 Det er tre krefter som påvirker flotøren Avlesningspunkt. Kraft -S Oppstrømskraft skapt av mediet. Oppdrift-A Konstant ved konstant densitet Tyngdekraft - G Konstant tyngdekraft 40

6 Rotameteret er beregnet for måling av medier som kun er i en fase, enten ren gass eller ren væske. Ved urenheter gir måleren feil målinger Trykk/ temperatur.: Strømningsrate gjennom måleren er avhengig av densitet og viskositet. For gasser er det derfor nødvendig å korrigere for trykk og temperatur. Densiteten må være konstant. Måleområdet for de fleste VA metere er 1:10 til 1:12, m.a.o. Et godt dynamisk området. Usikkerheten er betydelig større ved de laveste 20% av området i forhold til mellom 50% og 100% av måleområdet. 41

7 Rotameteret er lite avhengig av hastighetsprofilen ved innløpet til måleren. Ikke krav til rett strekk før / etter måler. Rotameteret skal monteres vertikalt, tommelfinger regelen sier at måleren skal plasseres i lodd. Riktig avlesning er meget viktig 42

8 43

9 Generelt om mengdemåling Strømninger i rør Måleenheter Teknologi og måleprinsipper 4. Trykkdifferanse måling VA meter Elektromagnetisk mengdemåler Ultralyd mengdemåler Mekaniske målere 9. Valg av måler 44

10 Pulp & Paper Water & Wastewater Chemical industry 45

11 En elektromagnetisk mengdemåler består av et målerør som er kledd med et isolerende materiale. På hver side av målerøret ligger to spoler. Ved å sende en strøm igjennom disse spolene skapes et magnetfelt B. Den induserte spenningen U detekteres av to elektroder når en væske med ledningsevne passerer igjennom måleren. D.v.s: Faradays lov. U=K x BxVxD. K= Instrumentkonstant. B= Magnetisk feltstyrke. V= Mediets hastighet. D= Rørets dia. 46

12 Hva påvirker nøyaktigheten? Installasjon Dimensjonering - gjennomstrømningshastighet Eventuelt belegg i målerøret 47

13 Installasjon Generelle krav til rett rør: 5 x DN før måleren (KROHNE WATERFLUX 0 x DN før måleren) 2 x DN etter måleren (KROHNE WATERFLUX 0 x DN etter måleren) (DN = målerstørrelse) Dette gjelder for 90 bend eller for opp- eller nedkoning. Hvis det er en pumpe eller reguleringsventil oppstrøms for måleren, må avstanden økes betraktelig (10-15 x DN). 48

14 Potensielle feilkilder 49

15 Belegg Arealet i røret reduseres - hastigheten øker - målingen blir feil. I tillegg kommer effekten av varierende elektrisk ledningsevne på belegget. Hvis ledningsevnen på målt medium er lik ledningsevnen på belegget, har det lite innvirkning på nøyaktigheten. 50

16 Muligheter for kontroll / kalibrering under drift - Visuell kontroll Jording Elektriske koblinger Fuktighet i koblingsboks Generell tilstand - Funksjonskontroll/kalibrering av forsterker med simulator. - Fullstendig verifikasjon av måleren kan kun gjøres i akkreditert flow-rigg. 51

17 Erfaring med bruk av elektromagnetiske mengdemålere Måleren har ingen bevegelige deler - ingen slitasje. Meget stabil over lang tid. Svært få problem forårsaket av belegg i målerøret. Konklusjon Rutiner på demontering for fullstendig kalibrering/ verifikasjon er ikke nødvendig. Tilstandskontroll under drift med rimelige tidsintervall kan være fornuftig. Elektromagnetiske mengdemålere er av de mest brukte måleprinsipp for måling av væsker. 52

18 Oppstartskontroll: Dato,år :. Utstyr:. Serie nr.:. Tag. Nr.:. Funksjonstest / kontroll av Krohne elektromagnetiske mengdemålere. Kontrollen utføres i følge beskrivelse testing av signalomformer med GS 8 Dato, år : Type måler :Aquaflux 410, 50mm. Com. No. A Tag.nr. :FT Programmering: Fkt. Tekst Angitt verdi Nå verdi Anmerk. 3.2 Dia. Omr. Puls verdi GK verdi Felt frekv. Retning. 1.4 Displ mengde Displ tellev. Kontroll av: Tilstand: Anmerk! Kapsling/deksel Kabelgjennomføring Jording. Installasjon. Velger Y Utgang (ma) Display % Pos. Riktig verdi Avlest verdi Riktig verdi Avlest verdi , Eventuell nullpkt. Justering er bare nødvendig hvis måleren ikke viser null. Målerøret må da være fylt med stillestående medie. Kontroll av: Tilstand: Anmerk! Kabelgjennomføringer Ok! Feilkoblet Installasjon. Ok! Deksel Ok! Merknader: Koblingsfeil i målerør. Innerskjerm koblet til jord, skal kobles til klemme 1 i målerøret. Koblet om ok! Polaritetsfeil på utgangssignal koblet om og funnet i orden. Nullpkt. Justert måler alt ok! Merknader: Underskrift:.. 53

19 Elektromagnetisk mengdemåler for delvis fylte rør. 54

20 calibration volume setpoint (true value) meter level switch calibration start level switch calibration stop computer totaliser countermeasured volume (actual value) calibration protocol -Våt kalibrering av målere opp til DN Kalibreringsrigg nøyaktighet 0,03 % av målt verdi ( sertifisert av NMI ) Flow straightener value water reservoir 55

21 Elektromagnetisk mengdemåler dimensjon DN

22 Jording av målerør. Målerør montert i metallrør. Målerør montert i plastledning eller metallrør med isolering. Riktig utført jording av målerøret er en viktig forutsetning for en nøyaktig måling. 57

23 Generelt om mengdemåling Strømninger i rør Måleenheter Teknologi og måleprinsipper 4. Trykkdifferanse måling VA meter Elektromagnetisk mengdemåler Ultralyd mengdemåler Mekaniske målere 9. Valg av måler 58

24 ULTRALYD MENGDEMÅLER 59

25 Virkemåte Det er viktig å skille mellom ultralyd mengdemålere basert på doppler effekten og på transittid. Doppler-måleren er lite brukt og har en stor usikkerhet. Det motsatte er tilfelle for ultralyd mengdemålere basert på transittid. 60

26 Unlike the Doppler Method wich frequently involves a measurement error of more than 10%... transmitter receiver reflecting solids

27 Måleprinsippet for en transittids måler er basert på at det sendes et akustisk signal gjennom mediet fra sensorer som er montert på hver side av røret. Dette signalet sendes både medstrøms og motstrøms i en vinkel på ca. 45 gr., og tidsdifferansen er et direkte mål på hastigheten på mediet (se figur nedenfor). Den volumetriske mengden blir så kalkulert i elektronikken som følge av at arealet på røret er kjent. 62

28 Den ultrasoniske gangtids måler. Se for deg to kanoer som krysser en elv på den samme diagonale linje, en medstrøms og en motstrøms. Kanoen medstrøms bruker kortere tid over elven en den kanoen som må krysse motstrøms. Ultralyd bølger oppfører seg på nøyaktig samme måte. En lyd bølge går raskere medstrøms en motstrøms.. Differansen mellom tiden til lydbølgen medstrøms og motstrøms er proporsjonal med mediets hastighet.

29 Nøyaktigheten på målesignalet påvirkes ikke av variasjoner i trykk, temp., tetthet, viskositet og elektrisk ledningsevne på mediet. Det er ingen restriksjoner som kan skape trykkfall i måleren. 64

30 Montering Måleren må plasseres på en slik måte at røret er helt fylt opp med væske under måling. Den krever også visse rette rørstrekk både foran og etter. Lengden er avhengig av hva som er umiddelbart foran måleren (bend, nedkoning, pumpe o.s.v.) En to-stråle måler krever for eks. 10 x DN rett rørlengde foran måleren etter et 90 graders bend. Etter måleren er det generelt 5 x DN. Måleren kan monteres både i vertikale og horisontale rør. 65

31 Fordeler. Måleresultatet påvirkes ikke av variasjoner i tetthet, temperatur, trykk, viskositet og elektrisk ledningsevne på mediet. God nøyaktighet. Vedlikeholdsfri. Ulemper. Kan ikke brukes på medier med gass innhold som er høyere enn 2% (volum). eller partikkelinnhold som er høyere enn 5% (volum). 66

32 Lyd hastighet. Væsker Vann Gasser Luft 330 m/s Klor 210 m/s Methane 430 m/s Hydrogen 1280 m/s 1480 m/s Methanol1100 m/s Parafin 1320 m/s Glycerol 1900 m/s Materialer Stål 5900 m/s 3200 m/s Glass 5600 m/s 3300 m/s Berylium m/s 8900 m/s

33 Hva blir målt? Hva er ønsket målt? VL Vavg VL = Snitt hastighet over en lydbane path L Vavg = Snitt hastighet over hele målerøret 68

34 Flowprofil Turbulent flow Laminar flow Turbulent flow - Flattened shape - Re > 2300 Laminar flow - Parabolic shape - Re < 2300 Reynolds Number: R e D Transition region - in unfavourable process conditions e.g. high viscosities, low flow rates / 1000 < Re < Unpredictable measurement uncertainty 69

35 Strålebaner Chordal configuration Mye informasjon om forhold I flowprofilen. Cross configuration Hastighetsmåling kun i senter av målerøret. Reflex mode Hastighetsmåling kun i senter av målerøret. Inline & clamp on 70

36 Measurement of the sonic speed for liquid identification interface detection High measurement accuracy Over wide measuring ranges Large sizes up to mm bore Also available with weld-on or clamp-on sensors (plus portable clamp-on measuring systems) Sensors exchangeable under process conditions Unobstructed pipe cross- section virtually no opportunity for clogging no wear no additional pressure loss

37 Generelt om mengdemåling Strømninger i rør Måleenheter Teknologi og måleprinsipper 4. Trykkdifferanse måling VA meter Elektromagnetisk mengdemåler Ultralyd mengdemåler Mekaniske målere 9. Valg av måler 72

38 Mekaniske hastighetsmålere Dette måleprinsippet bygger på en direkte hastighetsmåling av det gjennomstrømmende mediet. Anvendelsesområdet er væsker, i første rekke varmt og kaldt vann, men det finnes målere også for gassmåling. Med hensyn til utførelsen, kan de inndeles i følgende grupper: Vingehjulsmålere, propeller eller turbinmålere. 73

39 Vingehjulsmålere Vingehjulet befinner seg i et hus hvor veggene er utstyrt med hull eller slisser. Disse er konstruert slik at vannet ved strømningsretningen fra venstre til høyre passerer inn i huset gjennom de nedre åpningene, setter vingehjulet i rotasjon og forlater deretter huset gjennom de øvre åpningene. Vingehjulets bevegelse overføres til et telleverk på magnetisk vis, dvs. helt uten pakkboks. Vingehjulet og dets aksel er de eneste bevegelige deler som befinner seg i væsken. 74

40 Vingehjulsmålere Telleverket er et såkalt roterende telleverk og ligger innkapslet i en evakuert boks som gir større driftsikkerhet og levetid. Målerne kan være utstyrt med frostbeskyttelse. Anvendelsesområdet er for disse kaldt vann som husholdningsmålere i boliger. Typisk målenøyaktighet er ca ± 2% 75

41 Woltmanmålere Består av roterende turbinhjul, såkalt woltmanhjul, hvis aksel er lagret parallelt med rørledningens aksel. Krever rett strekk før 10 x D og etter 2 x D. Anvendes for kaldt og varmt vann i kjelesentraler, vaskerier og industri. Målenøyaktigheten er ± 2%. Overføringen av målingen skjer fra woltmanhjulets bevegelse via en permanent magnet til et roterende telleverk. 76

42 Turbinmålere Kommersielt i bruk siden sent på 1940-tallet Rotor montert på en opplagret aksel i målehuset Mediet passerer rotoren og får den til å snurre Rotasjonshastigheten er proporsjonal med mediets hastighet Sensor detekterer passeringen av hvert turbinblad Strømningsretter oppstrøms av turbinmåleren Krever smørende medier 77

43 Turbinmåler 78

44 Generelt om mengdemåling Strømninger i rør Måleenheter Teknologi og måleprinsipper 4. Trykkdifferanse måling Rotameter Elektromagnetisk mengdemåler Ultralyd mengdemåler Mekaniske målere 9. Valg av måler 79

45 Å VELGE RETT MÅLER PÅ RETT PLASS 80

46 Å VELGE RETT MÅLER PÅ RETT PLASS OPPLYSNINGER SOM PÅVIRKER VALGET KAN VÆRE FØLGENDE: 1. PROSESSMEDIET OG DETS EGENSKAPER 2. KRAV TIL NØYAKTIGHET. 3. HENSIKTEN MED MÅLINGEN. 4. INSTRUMENTERINGEN FOR ØVRIG. 5. DRIFTS OG SERVICEKOSTNADER. 81

47 Å VELGE RETT MÅLER PÅ RETT PLASS OPPLYSNINGER SOM PÅVIRKER VALGET KAN VÆRE FØLGENDE: 6. KALIBRERING. 7. INNKJØPSPRIS-TOTALKOSTNAD. 8. LEVERANDØR. 9. MATERIALE. 10.INSTALLASJON. 82

Design og test av aksialvifter

Design og test av aksialvifter Design og test av aksialvifter Bror Øiseth Jakobsen Master i produktutvikling og produksjon Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Lars Sætran, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Rapport nr.:2001.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Borehullsinspeksjon. En utprøving og sammenligning av Optisk og Akustisk Televiewer.

Rapport nr.:2001.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Borehullsinspeksjon. En utprøving og sammenligning av Optisk og Akustisk Televiewer. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.:2001.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Borehullsinspeksjon. En utprøving og sammenligning

Detaljer

Hovedoppgave ved institutt for maskin og marin

Hovedoppgave ved institutt for maskin og marin Hovedoppgave ved institutt for maskin og marin System for automatisk flushing og trykktesting av hydraulikkrør. - Undersøkelse av gjennomførbarhet og produksjon av prototype. Utdanning/kull/klasse: 11HUVT

Detaljer

DeltaV Prosessautomasjonssystem

DeltaV Prosessautomasjonssystem Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag RAPPORT FRA 6. SEMESTERS PROSJEKT VÅREN 2013 PRH606 Hovedprosjekt IA6-4-13 DeltaV Prosessautomasjonssystem Fakultet for teknologiske fag Adresse: Kjølnes

Detaljer

Håndbok Oktober 2013/Rev. 02 Copyright 2013 Norsk olje og gass Med bidrag fra Mintra AS, Ingolf fra Holmslet m.fl. VENTILTEKNIKK

Håndbok Oktober 2013/Rev. 02 Copyright 2013 Norsk olje og gass Med bidrag fra Mintra AS, Ingolf fra Holmslet m.fl. VENTILTEKNIKK Håndbok Oktober 2013/Rev. 02 Copyright 2013 Norsk olje og gass Med bidrag fra Mintra AS, Ingolf fra Holmslet m.fl. VENTILTEKNIKK Innholdsfortegnelse 2 Innledning generelt 1. Grunnleggende teori 2. Generelle

Detaljer

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett.

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett. 262 EMC SKAP MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK 10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 268 MCSE IP 54, NEMA 12, IK 10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Side Paneler Dører Separasjons plate Pakning Bunn og tak

Detaljer

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 Innhold Generell Sikkerhet & Vedlikeholds Informasjon... 1 1.1 Hvem kan bruke dette utstyret... 1 1.2 Arbeidsplass Sikkerhet... 1 1.3 Utstyr Sikkerhet...

Detaljer

Kurskompendium. Paragliding med hjelpemotor PPG-XC Gjelder fra 01.01.2010 (Revidert Januar 2010 av styringsgruppa PPG HP/NLF)

Kurskompendium. Paragliding med hjelpemotor PPG-XC Gjelder fra 01.01.2010 (Revidert Januar 2010 av styringsgruppa PPG HP/NLF) 1 Kurskompendium Paragliding med hjelpemotor PPG-XC Gjelder fra 01.01.2010 (Revidert Januar 2010 av styringsgruppa PPG HP/NLF) Hang- og Paragliderseksjonen NLF 2 Innhold 1. Innledning.. s. 3 2. Motorlære...

Detaljer

bersoninline + DW UV System Brukermanual

bersoninline + DW UV System Brukermanual bersoninline + DW UV System Brukermanual Modell : bersoninline + DW / UVtronic Utgave : Januar 2005 Versjon : 11-ILUVtr+DW-Eng-2005mmdd Oversatt av : Trond Kristensen HOH Birger Christensen AS Hauger Skolevei

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole

Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole Per O. Tjelflaat, Bjørn J. Wachenfeldt og Berouz Z. Shahriari. Faggruppe energiforsyning og klimatisering av bygninger Institutt for energi-

Detaljer

Varme. Valg av oppvarming for svømmebasseng og badestamp. Oppvarming

Varme. Valg av oppvarming for svømmebasseng og badestamp. Oppvarming Valg av oppvarming for svømmebasseng og badestamp Har du ett utendørs svømmebasseng eller en badestamp så vil man normalt ønske en form for tileggsvarme utover det naturen klarer å prestere på egenhånd.

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Konstruksjoner og materialer/maskin Vårsemesteret, 2011 Åpen Forfatter: Lars Topnes Fagansvarlig: Vidar Hansen Lars

Detaljer

Red Line BRUKERMANUAL ELIT 105B. Bærbart bilmultimeter med mange funksjoner

Red Line BRUKERMANUAL ELIT 105B. Bærbart bilmultimeter med mange funksjoner Red Line BRUKERMANUAL ELIT 105B CE Bærbart bilmultimeter med mange funksjoner Innhold Tittel Side Oversikt... 3 Inspeksjon ved utpakking... 4 Sikkerhetsinformasjon... 5 Regler for sikker bruk... 6 Sikkerhetsregler

Detaljer

Realisering og utprøving av hastighetsmåler for tredemølle

Realisering og utprøving av hastighetsmåler for tredemølle Realisering og utprøving av hastighetsmåler for tredemølle Sven Verner Niklas Bengtsson Master i teknisk kybernetikk og robotikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Øyvind Stavdahl, ITK Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Kalibrering av store ultralyd gassmålere for bruk på Norske offshore installasjoner (del 2)

Kalibrering av store ultralyd gassmålere for bruk på Norske offshore installasjoner (del 2) Kalibrering av store ultralyd gassmålere for bruk på Norske offshore installasjoner (del 2) v/ Ole Kristian Våga, IKM I artikkelen kalibrering av store ultralyd gassmålere del 1 summerte vi opp erfaringer,

Detaljer

3.1 Mølla er grovt sett bygget opp av fem hoveddeler:

3.1 Mølla er grovt sett bygget opp av fem hoveddeler: 3 Teknikk For å få en forståelse av hvordan en vindmølle fungerer, hva reaktiv effekt er og hvorfor det må fasekompenseres må den grunnleggende teorien om møllenes komponenter være på plass. Tallene som

Detaljer

1 Likestrøm... 6. 2 Vekselstrøm... 18. 3 Resistorer... 26. 4 Spolen... 38. 5 Kondensatoren... 44. 6 Dioden... 56. 7 Effekt... 76. 8 Seriekopling...

1 Likestrøm... 6. 2 Vekselstrøm... 18. 3 Resistorer... 26. 4 Spolen... 38. 5 Kondensatoren... 44. 6 Dioden... 56. 7 Effekt... 76. 8 Seriekopling... Innhold 1 Likestrøm... 6 2 Vekselstrøm... 18 3 Resistorer... 26 4 Spolen... 38 5 Kondensatoren... 44 6 Dioden... 56 7 Effekt... 76 8 Seriekopling... 82 9 Elektrisk potentsial... 90 10 Parallellkopling...

Detaljer

BRUKERMANUAL digiphone+ marklytter

BRUKERMANUAL digiphone+ marklytter BRUKERMANUAL digiphone+ marklytter Innhold 1 Råd om sikkerhet... 3 2 Teknisk beskrivelse... 5 2.1 Beskrivelse av systemet... 5 2.2 Tekniske data... 7 2.3 Tilkoblinger og betjeningsorganer på indikatorenheten...

Detaljer

Forord. Narvik 04.06.04. Alexander Bugge Anders Groth Helland Torgeir Prytz

Forord. Narvik 04.06.04. Alexander Bugge Anders Groth Helland Torgeir Prytz Forord Hensikten med prosjektet var å gjennomføre og mestre et større prosjekt på egenhånd med planlegging og gjennomføring. Prosjektet som ble valg var å utrede muligheten for å installere bakkesegmentet

Detaljer

Rørhåndboka Mai 2007

Rørhåndboka Mai 2007 Rørhåndboka Mai 007 Innholdsfortegnelse Om håndboka... 4 Oppdatert informasjon på internett... 4 Generelt... 5 Symbolbruk og terminologi... 5 FDV-dokumentasjon, produktdatablad, miljødeklarasjon o.s.v...

Detaljer

DNV ENERGY. Veiledning i optisk måling av utslipp til luft ved aluminiumverk:

DNV ENERGY. Veiledning i optisk måling av utslipp til luft ved aluminiumverk: Veiledning i optisk måling av utslipp til luft ved aluminiumverk: Rapport til Rapport no.: 2007-1561 Rev 04, 12 mars 2008. 1.0 Bakgrunn...1 2.0 Generelt om optisk måling av gasskonsentrasjon...2 2.1 Måling

Detaljer

folde propeller Moderne er fulle av kraft Test: Foldepropeller

folde propeller Moderne er fulle av kraft Test: Foldepropeller Test: Foldepropeller MORTEN JENSEN Moderne folde propeller er fulle av kraft 28 SEILmagasinet 2004/2 Foldepropellene du får kjøpt i dag er langt bedre enn sitt rykte; det kan vi slå fast etter å ha testet

Detaljer

TERMOCOMBI TC 30 PELLET- OG VEDFYRT KJELE MED OMVENDT FLAMME. Brukerveiledning

TERMOCOMBI TC 30 PELLET- OG VEDFYRT KJELE MED OMVENDT FLAMME. Brukerveiledning TERMOCOMBI TC 30 PELLET- OG VEDFYRT KJELE MED OMVENDT FLAMME Brukerveiledning Les nøye gjennom brukerveiledningen før installasjon, bruk og vedlikehold. Veiledningen utgjør en vesentlig del av produktet.

Detaljer

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning Klemvekt med sortering fra Bruksanvisning Innledning Velkommen som kunde hos Knarrhult! Gratulerer med ditt kjøp av sorteringsanlegg fra! Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese bruksanvisningen nøye

Detaljer

Polarisasjon og Elektrisk ledningsevne i HVDC massekabler som funksjon av spenning og temperatur

Polarisasjon og Elektrisk ledningsevne i HVDC massekabler som funksjon av spenning og temperatur Polarisasjon og Elektrisk ledningsevne i HVDC massekabler som funksjon av spenning og temperatur Esten Øyen Fremmegaard Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 20 Hovedveileder: Erling Ildstad,

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

Tom Andersen AUTOMATISK REGISTRERING AV SNØENS VANNEKVIVALENT VED RADIOAKTIV STRÅLING. Delrapport nr. 1 (A-105) til

Tom Andersen AUTOMATISK REGISTRERING AV SNØENS VANNEKVIVALENT VED RADIOAKTIV STRÅLING. Delrapport nr. 1 (A-105) til Tom Andersen AUTOMATISK REGISTRERING AV SNØENS VANNEKVIVALENT VED RADIOAKTIV STRÅLING Delrapport nr. 1 (A-105) til Rådet for den kraftverkshydrologiske tjenesten Intern rapport nr. 3 Norsk hydrologisk

Detaljer

Temahefte Brannalarmanlegg

Temahefte Brannalarmanlegg Temahefte Brannalarmanlegg Carsten S. Due Hvordan de fungerer Hvordan velge riktig detektor Hvordan unngå blindalarmer Informasjonen i dette skriv skal ikke videreformidles uten etter avtale med Honeywell

Detaljer

Denne brukerhåndboken beskriver installering, igangsetting og vedlikehold av GSM-repeaterne GSM-305, GSM-505 og GSM-1205.

Denne brukerhåndboken beskriver installering, igangsetting og vedlikehold av GSM-repeaterne GSM-305, GSM-505 og GSM-1205. Forord Denne brukerhåndboken beskriver installering, igangsetting og vedlikehold av GSM-repeaterne GSM-305, GSM-505 og GSM-1205. Les denne brukerhåndboken nøye før du installerer og vedlikeholder repeatere.

Detaljer