ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET FOR PERIODEN 1. JAN til 31. DES. 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET FOR PERIODEN 1. JAN. 2007 til 31. DES. 2007"

Transkript

1 ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET FOR PERIODEN 1. JAN til 31. DES STYRET Styret i FL Fart har i 2007 bestått av: Leder: Kasserer og regnskapsfører: Sekretær: Leder sportsavdeling: Leder økonomiavdeling: Leder anleggsavdeling: Leder arrangementsavdeling: Mikkel Dobloug Elin Kringsjå Stein Olstad Andreas Sæhlie Anne Guri Skramstad Ingar Høye Rune Lund Det har vært avholdt 12 styrmøter i løpet av året. Det har i tillegg vært avholdt 2 medlemsmøte og 2 ekstraordinære årsmøter. Medlemsmøtet var for å orientere om de planer styret arbeidet med for anleggsutviklingen og våre tippemiddel søknader. Det første ekstraordinære årsmøte gikk på omlegging av kunstgress på hovedbane og minibane, det andre gikk på organisasjonsendring, daglig leder, og tribune. Styret besluttet i løpet av 2007 at leder av arrangementsavdelingen tiltrer styret og fungerer som medlem av hovedstyret. Denne organisasjonsendringen ble senere vedtatt på ekstraordinært årsmøte 21. november MEDLEMSOVERSIKT Æresmedlemmer: FL Fart har 8 æresmedlemmer. Disse er Petter Nyhagen, Jørgen Lunde, Jan Tore Øvergaard, Jørgen Arnseth, John Olav Stenberg, Marit Nordby, Knut Myhrvang og Helge Hafsahl Karset. De fleste av disse er fortsatt med enten som tillitsvalgt, oppmann eller utfører annen dugnadsinnsats. Vi takker igjen for at disse fortsatt stiller opp og går foran som gode eksempler for andre. Medlemmer Medlemmer Fart har per i dag 661 medlemmer fordelt slik: Aldersgruppe Kvinner Menn Totalt 0-5 år år år Eldre enn 19 år Foreldre o.a Styret takker alle medlemmer, og andre hjelpere for den innsats som blir ytet både på og utenfor banen.

2 3. SPORTSLIG SAMMENDRAG Årsmelding Fotballaget Fart 2007 I sesongen 2007 hadde vi totalt 26 lag inkludert samarbeidslag med Vang FL for herrer i 4 og 5 divisjon og et lag i J 19. I tillegg kommer lekepartiet for nye rekrutter det året de begynner på skolen. Dette er en populær aktivitet før den mer organiserte treningen starter. Sportslig sett er 2007 den beste i klubbens historie. Damelaget rykket ned fra 1 divisjon til 2 divisjon i 2006, men fikk en gratis opprykksmulighet ved at et lag trakk seg fra den nye 1 divisjonen. Etter en vurdering sammen med spillere og støtteapparat tok vi sjansen vi fikk tilbud om fra NFF. Etter en god sesong med mange spennende kamper resulterte i at Fart ble avdelingsvinner og rykket opp til Toppserien for sesongen At Fart skulle spille på øverste nivå i Norge er det få som hadde trodd. En stor prestasjon. Videre rykket damer 2 opp i 2 divisjon etter å ha vunnet alle sine kamper i 3 divisjon. Etter sesongen 2006 ble det kontakt mellom ledelsen i FL Fart og Vang FL om et mulig å samarbeide etter at begge rykket ned i 4 divisjon. Dette samarbeidet ville vært utenkelig for noen år siden, men styret la vekt på at det skulle bli et godt sportslig grunnlag for de som ønsket å spille fotball på seniornivå. Totalt sett ble samarbeidet meget vellykket. Det ble ei stor og god treningsgruppe som utviklet et godt miljø selv om de ikke var godt kjente fra før og sportslig ble det opprykk til 3 divisjon igjen. Forutsetningen for samarbeidet var at ved eventuelt opprykk skulle det bli Fart og slik ble det. I de aldersbestemte klassene har det vært stor og god aktivitet med sportslige opp og nedturer i god blanding. For J 19 hadde vi også et vellykket samarbeidet med Vang FL. Det resulterte i et rent Fartlag og et blandingslag som spilte i samme avdeling. Postbanken Fart Cup ble arrangert med 74 lag i alderen 6 10 år. Fartcupen markerte ved samme anledning sitt 25 års jubileum. Den første kampen ble satt i gang av vår nye biskop, Solveig Fiske, etter en kort og enkel åpningsseremoni. Arrangementet er populært og hadde totalt ca 650 deltagere på en søndag med flott høstvær. Med større banekapasitet fra sommeren 2008 er det plass til utvidelse av deltagende lag. Fart Tine fotballskole ble også i år arrangert rett etter skoleslutt. Fotballskolen ble godt arrangert med stor innsats fra våre beste damespillere. Antall deltagere var 60 jenter i alderen10 16 år. Deltagerantallet var litt lavere enn forventet hovedsakelig på grunn av økt konkurranse fra andre fotballskoler på samme tid. Det blir derfor for 2008 etablert et å samarbeide med nabolag samtidig som tidspunktet blir uka før skolestart i Både fotballskolen og Fartcupen konkurrerer med andre arrangementer slik at det er viktig at deltagerne har en positiv erfaring med sin deltagelse. Med nytt anlegg fra 2008 bør det bli økt interesse for deltagelse. Mjøstalent ble også arrangert i 2007, men med noe lavere deltagelse enn tidligere. Derfor prioriteres det ikke i 2008, men det vil bli diskutert med IØFK om et fremtidig opplegg fra For skoleåret 2007/2008 ble det etablert et fotballtilbud for jenter ved Hamar Katedralskole på lik linje med det gutta har hatt i regi av HamKam de siste årene. Det er i året arbeidet mer bevisst med trener og lederutdannelse og målsetningen er på sikt å øke egenrekrutteringen av trenere og utvikle flere nye ledere. Dette et av de viktigste elementene i å øke både aktiviteten og kvaliteten i klubben. Anders Bredesen og Monica Treseng har tatt trener II utdannelse.

3 Arbeidet med revidert sportsplan og retningslinjer for trenere og ledere har resultert i en god plan med ambisjoner om utvikling både i bredde og topp. For mer detaljer henvises til årsrapporten til Sportsavdelingen. 4. KLUBBUTVIKLING Det påbegynte klubbutviklingsprosjektet som startet i 2006 fortsatte også gjennom Det har vært arrangert flere samlinger med eksterne og interne innleder i tillegg til trener og lederkurs. Dette arbeidet har vært gjennomført med ressurser fra NFF og IØFK. Samarbeidet med IØFK`s apparat har vært godt. Resultatene vil vise seg både innefor organisasjon, sportslige resultater, anlegg og arrangement. Arbeidet og videreutvikling av klubben er en kontinuerlig prosess som må gå hele tiden. I tillegg til våre egne avsatte Helstadpenger har vi også i 2007 mottatt økonomisk støtte fra NFF/IØFK. Helstadpengene er solidaritetspengene vi fikk etter Thorstein`s overgang fra Rosenborg til Brann i Styret har tidligere besluttet at disse pengene ikke skal tas inn i den løpende ordinære drift, men benyttes til spesielle tiltak for utvikling av klubben. 5. REPRESENTASJON Mikkel Dobloug og Andreas Sæhlie representerte FL Fart på kretstinget i IØFK på Gjøvik. Anni Rogstad møtte sammen med Mikkel Dobloug på NFF`s lederkonferense. Vi har hatt representanter på flere møter i regi av SKF (Serieforeningen for kvinnefotball) og NFF. Ingunn Røe, Anders Bredesen og Mikkel Dobloug deltok på NFF`s lanseringsmøte for Toppfotballprosjektet Mikkel Dobloug har deltatt i NFF`s utvalg for videreutvikling av 1 divisjon kvinner og har etter ønske fra NFF/SFK fortsatt deltagelsen etter vårt opprykk for å få kontinuitet. 6. BANER OG ANLEGG Vårt anlegg og våre baner har vært maksimalt utnyttet også i Bruksfrekvensen dekker ikke vårt behov og vi har brukt mange forskjellige baner for å få kabalen til å gå opp og dekke behovet best mulig. Dette er ikke tifredsstillende. Styret har derfor søknader inne på spillemidler til ny gressbane og kunstgras på hovedbanen og minibanen. Disse er prioritert på anleggsplanen til Hamar kommune. Ventetiden på spillemidler er imidlertid lang og dermed et hinder for rask utbygging. Vi søkte derfor våren 2007 Hamar kommune om forskuttering av spillemidler og kommunalt tilskudd. Formannskap og kommunestyret bevilget et rente og avdragsfritt lån på kr 9,5 mill som en slik forskuttering. Dette har resultert i at den nye gressbanen er ferdig sådd og skal tas i bruk sommeren Videre er anleggsarbeidene for hovedbanen og minibanen i gang og kunstgras skal legges så snart som mulig våren Med værforbehold er målsetningen å ha spillbare kunstgrasbaner i overgangen mai/juni Refusjon av kostnader til tomtekjøpet i 2005 er mottatt fra Hamar kommune tidlig i 2007 etter vedtak i desember Videre er kostnadene til omlegging til ny vei til naboene nord for banen dekket etter bevilgning fra Hamar kommune og arbeidet utført i 2007 er blitt meget vellykket. Ved at vi også har flyttet avkjørselen til Fartanlegget litt mot øst og laget en midlertidig gang og sykkelvei forbi anlegget er det trafikksikkerhetsmessig blitt vesentlig bedre enn før. Uten velvillig finansieringsbistand fra Hamar kommune ville disse helt nødvendige prosjektene kunne vært realisert så raskt. I tillegg har vi vært heldige å få tilskudd fra Gjensidigefondet med kr til trafikksikkerhetstiltakene. Tilskuddet blir utbetalt tidlig i 2008.

4 Tribune fra Briskeby bestående av betongelementer er overtatt etter avtale med Hamar Sportsanlegg/HamKam og ligger nå på Fart. Den skal monteres på nytt i løpet av senvinteren Planlagt takoverbygg over deler av tribunen vil bli presentert for årsmøtet for endelig beslutning og styrets mål er at det er plass til hovedbanen skal åpnes på nytt. Det arbeides også med et arrangementshus mellom innbytterboksene på den nye banen i tillegg til bedrede toalett forhold og kiosk ved den nye tribunen nær grusbana. Den løpende driften av anlegget har vært utført på vanlig god måte og anlegget har framstått meget bra. I tillegg til det vanlige banemannskapet har det nyetablerte Seniorlaget gjort en kjempeinnsats gjennom hele sesongen og lettet arbeidet for den ordinære dugnadsgjengen Det har i forbindelse med den nye gressbanen og forberedelsene til ombygging av hovedbanen vært utført mye dugnadsarbeide i vanlig Fart-stil. Husutvalget har også sørget for god drift av kiosken og huset for øvrig. Det er i året anskaffet ny og moderne kopimaskin og det er lagt inn bredbånd til klubbhuset. Modernisering av utstyr, tilpassning av telefonløsning etc. vil bli gjort i Klubbhuset er malt utvendig i løpet av året og det har vært et par uhell med det elektriske anlegget som er utbedret. Fart ble i sommer offer for et nytt innbrudd hvor vår John Deere selvgående gressklipper ble stjålet sammen med noe mindre verktøy og bensinkanner. Skaden er erstattet av forsikringsselskapet og verdien er balanseført og vil bli benyttet når vi skaffer oss erstatningsutstyr i løpet av ØKONOMI FL Fart har fortsatt en velordnet økonomi. Styret fremlegger et regnskap for 2007 med et mindre overskudd på ordinær drift etter avsetninger på kr Omsetningen og kostnadene for 2007 ble noe større enn budsjettert hovedsakelig pga at vi i mars fikk klarsignal om fortsatt å spille i 1 divisjon med damelaget og noe endret måte å føre regnskapet på. Med de transaksjoner som er gjennomført i 2007 sammen med råd fra NFF om føring av frie midler, og ekstraordinære tilskudd er egenkapitalen økt til kr Sum gjeld og egenkapital, totalkapitalen/balansen, er betydelig økt i Dette skyldes i hovedsak at de igangværende prosjektene kun balanseføres både med påløpne kostnader og midlertidig lån fra Hamar kommune som vil øke i takt med utbyggingen. Lånetilsagn på langsiktig lån i tråd med vedtatte planer på kr 2 856` er i orden. For de enkelte poster henvises til årsrapporten fra økonomiutvalget, årsregnskapet med detaljert gjennomgang på årsmøtet. Styret vil berømme alle deler av organisasjon for aktiv deltagelse til å lykkes med å ha økonomien under kontroll i tråd med våre vedtatte rutiner og rammer. 8. SPONSORER OG SAMARBEIDSPARTNERE Våre største samarbeidspartnere i 2007 har vært: - Spar og Wik Matsenter - Eidsiva Energi - Norsk Tipping - Hamar Media - DnBNOR - Postbanken - CC Mart`n - Freske Fraspark/Adidas - S.Farmen Mesterbygg - Moelven

5 I tillegg har vi en rekke avtaler om støtte i form av kontantydelser og levering av rabatterte og gratis tjenester vi ellers måtte kjøpe. Vi takker alle store og små samarbeidspartnere for meget verdifull støtte. Uten det bidraget de samlet står for ville det ikke vært mulig å opprettholde virksomheten i det omfang vi har uten en vesentlig økning av kontingenter og treningsavgift. 9. SLUTTORD De sportslige resultater i 2007 og da spesielt opprykket til Toppserien for vårt damelag gir oss som klubb en rekke nye utfordringer, men også noen muligheter vi ellers ikke ville hatt. Gjennom de økonomiske virkemidler og oppfølgingen fra NFF som ligger i det nye Toppfotballsprosjektet til NFF kommer vi enda bedre i gang med flere utviklingstiltak. Dette gjelder innen organisasjon, sport, anlegg, økonomi og arrangement. Gjennom dette drar damelagets resultater nå hele klubben framover til beste for Fart og lokalsamfunnet. Prosessen med ansettelse av daglig leder er igangsatt. Styret tror også at den opprustingen som skjer på anleggssiden vil gi en ekstra stimulans for økt rekruttering og vekst sammen med at våre egne unge spillere får bedre utviklingsmuligheter. Videre vil vi enda tydeligere med både Toppserielag og 2 divisjon for damene bli en utviklingsarena for alle jenter i regionen som har ambisjoner om å utvikle seg videre utover det de har muligheter til i egen klubb. Dette vil vi måtte diskutere åpent med IØFK og de aktuelle klubbene i regionen. De organisasjonsmessige justeringer som ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte gjør at den vellykkede omorganiseringen av klubben høsten 2005 blir enda bedre tilpasset. Styret vil oppnevne personer i de roller som ikke fremgår av organisasjonsplanen og som er nødvendige som en konsekvens av opprykket. Fortsatt vil dugnadsinnsatsen vi har hatt og vi er viden kjent for fortsette videre på samme nivå og styret forventer og håper at det vil skje. Det løftet Fart nå gjør vil vi klare å gjennomføre uten i denne omgang økt kontingent og treningsavgifter som for øvrig er av de laveste i regionen. Vårt sportslige opplegg for kommende sesong er meget bra og det er derfor et håp om at vi klarer å trekke enda flere barn og unge til oss og fotballen. Samtidig håper vi at vi lykkesmed å holde på ungdommen litt lengre og stimulere til idrettslig aktivitet i et godt miljø gjennom de viktige ungdomsåra. Opp i all suksessen må vi ikke miste vår visjon av syne: Fotballaget Fart, klubben for alle på og utenfor banen. Styret takker for et begivenhetsrikt år og ser fram til et meget spennende og utfordrende år med mye glede, entusiasme, og moro i og på Fart. FL Fart er i farta.

6 ÅRSRAPPORT FOR SPORTSAVDELINGEN SESONGEN 2007 Før årsmøtet 2007 var Fart s damelag i 2. divisjon. Før årsmøtet 2008 er samme laget i vår øverste divisjon. Vi har klart det umulige! La oss lære av dette, og ta det med oss framover. Liungens død, ble vårt brød. Dessverre og heldigvis. Vi må ikke gå i samme fella som noen klubber gjør. Vi må ha tæring etter næring, hele tiden. Etter forrige års nedrykk var vi alle enige om at vi skulle ha et kortest mulig opphold i 2. divisjon. Vi skulle legge forholdene til rette for optimal trening, og lykkes med det. Til tross for en vanskelig vinter og vanskelige baneforhold på vår grusbane. Eller kanskje på grunn av det? Vi ble tøffe nok til å ta forholdene som de var! Viktige holdninger for å nå langt. På herresiden var det tynt med mannskap, noe det også var på et annet av bygdas lag som også rykket ned. Derfor ble det naturlig å ta kontakt med Vang FL. Begge styrene mente det var viktig å ha et bra tilbud for seniorspillere, både som forbilder for de yngre, og for å holde litt liv i seniorfotballen på begge lag. Også her skjedde det umulige. Erkerivalene fra Vang samarbeidet og begge lag hadde nytte av det. Til tross for noen få, men sterke mishagsytringer fra innbarkede motstandere av den andre klubben. Fart-Vang ble en suksess sportslig og miljømessig, og rykket opp. Det var avklart på forhånd at dersom opprykk, var det Fart som rykket opp. Nå har de fleste Vang-spillerne meldt overgang til Fart for å spille videre i den trivelige spillergruppa. Andreas Sæhlie Nina Røhnebæk Knut Arne Smestad/ Leif Erik Henriksen Kurt Nyhagen Rune Lund Tore Gustav Tomter Mariann Korsvold Anders Henriksen Tore Røe/Kåre Bekkevold Trond Kristensen Anita Ø. Bekken Per Audensen Anni Rogstad Trond Morten Blystad Leder Sportsavdeling Sekretær Utdanning-/dommeransvarlig Materialforvalter Leder Arrangementsutvalg Medlem Arrangementsutvalg Medlem Arrangementsutvalg Medlem Arrangementsutvalg Medlem Arrangementsutvalg Leder Trenerutvalg Medlem Trenerutvalg Medlem Trenerutvalg Medlem Trenerutvalg Medlem Trenerutvalg I tillegg fikk vi nok et opprykk med 3-divisjonslaget for damer. En serie helt uten tap er greit, og spesielt om spillerne også føler at de får testet seg skikkelig og utvikler seg mot større mål. Vi fortsetter å legge vekt på trivsel og moro på de yngre lagene. Det skal være moro å komme på trening og bli utfordret til å strekke seg litt videre. Spillere som går hjem fra trening og er fornøyd fordi de har klart litt mer enn tidligere, ønsker vi stadig flere av. Fart fikk endelig på plass en trenerkoordinator i vinter, en som skulle lede arbeidet med en rød tråd i vårt treningsarbeid. Det er gjort en god del arbeid på dette, og dessverre valgte Elisabeth å gå hardt ut i jobben. Til tross for noen advarsler møtte hun til slutt veggen, og sa opp jobben. Et annet viktig utviklingsområde vi jobber hardt med, er trener- og lederutvikling. I samarbeid med en meget velvillig fotballkrets, fikk vi i høst til en tur til Trondheim. På bussen opp og ned hadde vi kurstid, og i Trondheim besøkte vi fotballkretsen og Kattem (toppserieklubb), samt at vi fikk påfyll om styrketrening fra Olympiatoppen. Vi ble også bedre kjent gjennom trivelig sosialt samvær. Helstad-pengene er med og utvikler oss til å bli bedre også.

7 Sportsplanen vår er rullert og oppdatert, og vil være vår viktigste redskap i hvordan vi skal drive denne klubben. Vi har utarbeidet retningslinjer for hvordan vi må drive klubben for ikke å havne i samme situasjon som Liungen, eller få andre uønskede resultater av at vi ikke drar i samme retning i klubben. I skrivende stund er de fleste trenere på plass, men vi er fortsatt ikke helt i mål. Vi har noe å jobbe med som klubb før alt går helt på skinner sportslig, og kanskje skal det ikke gjøre det. Vår struktur i sportsavdelingen er blitt endret på og vedtatt på ekstraordinært årsmøte. Vår erfaring gjorde at vi ønsket å flytte arrangement opp mot styret og de samarbeidspartnere der, mens sportsavdelingen er blitt justert til å bli klubbens sportslige hjerte som skal utvikle det sportslige og ta de sportslige avgjørelser. Vi tror vi er kommet et godt stykke videre i klubbutviklingen. Med status som toppfotballklubb kommer også nye utfordringer, på flere hold. Sportslig sett må vi skaffe oss spillerutvikler for å tilfredsstille NFF s lisenskrav, og det er også viktig for vår egen utvikling. Vi er i prosessen for øyeblikket. Med progresjonen vi har hatt på anleggssiden de siste par årene, vil vi få noen utfordringer til våren, men står desto sterkere ut på sommeren når anlegget er ferdig. Vi tar med oss våre erfaringer fra i fjor og forbereder oss på nye og nyttige erfaringer sesongen SPORTSLIGE DATA SESONGEN 2007 Vi hadde 26 lag i aksjon fra lekeparti til de to Old Boys/Girls. Vi fikk 3 opprykk, hvorav ett rykket opp to divisjoner. Damer A vant 1. divisjon og rykket opp i toppserien. Damer 3. divisjon vant suverent og rykket opp i 2. divisjon. Fart-Vang herrer vant 4. divisjon og rykket opp i 3. divisjon. Våre yngre lag har tapt og vunnet i skjønn forening, noen mer av det ene eller det andre. Dette er noe av det vi må lære våre unge, at å tape en kamp kan være å ha gjort framgang. Eller at å vinne en kamp ikke behøver å være noen seier fordi vi ikke har behøvd å prestere. For oss blir det viktig å vinne nye erfaringer og utvikle oss videre, noe vi har gjort mye av i år og må fortsette med til neste år. På siden av banen har vi våre supportere i foreldre, besteforeldre, trenere og andre. Disse er også viktige faktorer i et godt miljø, og må være med som forbilder for de unge. Vi må fortsatt bli bedre til å samarbeide på tvers av lag og skape gode treningsgrupper hele tiden. Dette må trenere og oppmenn jobbe enda bedre med sammen. Vi erfarer at vi må bli flinkere til å lage årsplaner (oversikt over hva laget skal gjøre gjennom sesongen) slik at foreldre og spillere er oppdatert tidlig på hva som kan forventes gjennom året. Og ikke minst, slik at ambisjonene til trenere og foreldre er i tråd med spillernes ønsker som lag. Og her kan det sprike mye. Vi må derfor bli flinkere til å både tenke lagets beste, ut fra forutsetninger, og den enkelte spillers utvikling. Derfor må vi være flinke til å utfordre riktig og drive treningsarbeid på tvers av lag, kjønn og aldre. I år er vi i gang med fotballtilbud på Hamar Katedralskole. Det trenes to morgener i uka med jentene på skoletilbudet, og vi ønsker å tilby andre spillere denne treningsmuligheten også, når det passer. Anders Bredesen tar treningene som foregår på Storhamars kunstgress og i deres klubbhus. Vi ønsker å være tydelige på at vi er avhengig av god samarbeid med klubber i nærområdet om vi skal klare å stille topp lag også i framtida. MATERIALFORVALTER

8 Denne sesongen har vært en stor utfordring for materialforvalter i og med at det nå ble ansvar for hele klubben. Men med god og tydelig ledelse har dette fungert fint. Noen utfordringer av praktisk art er når oppmenn eller trenere skal ha baller eller isposer straks. Da kan det virke nokså uforståelig at slike behov dukker opp så brått at det blir hastesak i flere ledd. Erfaringer fra sesongen er at dersom alle trenere og oppmenn melder fra i god tid hva de trenger, finnes det gode løsninger for alle, og innenfor de budsjettrammer vi har. Draktreklamen som skulle vært påsydd har vært en liten nøtt i år, men det kommer av at sponsorer ikke har greid å få dette til, men vi skal få det til i år. Vi skal få ny hovedsponsor og derfor blir det litt innlevring av drakter når dette skal gjøres. Da er det viktig at dere som oppmenn/kvinner levere draktene til omsying av dette. Mange av dere har fått nye drakter men noen sliter litt med de gamle, dette skal utbedres i år derfor var det litt skuffende over den responsen som jeg ikke har fått av dere ang dette. Noen av dere er flinke til å si i fra, men skal vi få dette til å gå på skinner må vi alle sammen ta i et tak, dette har noe med budsjetter å gjøre. (nevnes gjerne flere ganger) Takker for 2007 og vi sees i 2008 Men det som skuffer meg mest er at det finnes folk på huset som har brutt opp låsen inn til kontoret mitt på Fart, dette blir for meg et lavmål. Jeg er ikke den vannskligste å spørre om utstyr.. Ingeberg Kurt Nyhagen DOMMERKONTAKTENE 14 ungdommer, 12 gutter og 2 jenter gjennomførte klubbdommerkurs før sesongstart. Det har vært mange positive tilbakemeldinger på dommerne både fra lagledere og foreldre, og det er vel fortjent. Det har virkelig vært en positiv gjeng som det har vært moro å følge. Honoraret for kamper ble justert opp noe i forkant av denne sesongen. Kr.100,- for femmer, kr.120,- for sjuer og kr. 200,- for elverkamper Det har vært noen få kamper der dommer ikke har møtt til kamp. Dette må kvalitetssikres bedre gjennom at dommeroppsettet blir en del av kampoppsettet på Fart-sida. Her kreves det forpliktende samarbeid, slik at dette blir klart i god tid før sesongstart. Dommerne hadde en fantastisk avslutning med besøk av Sven Erik Edvardsen med mentor Henry Øberg. Dette var til inspirasjon for fotballentusiaster i alle aldre. Vi ser fram til en ny sesong og håper mange av våre unge dommere fortsetter. Uten dommer ingen kamp! Mvh. Ingeberg Leif Erik Henriksen og Knut Arne Smestad ÅRSRAPPORT DAMER 1. DIV. 2007

9 TRENINGS-/CUP-KAMPER: RESULTAT: Eda Fart 0-10 Fart Fart gutt/jr. 1-3 Fart Mallbacken 0-2 Fart Vålerenga 3-0 Fart Vålerenga 0-2 Skjetten Fart 5-1 Fart Hadeland 1-0 Fart M/S 0-1 Skeid Fart 0-4 Fart Gjøvik (NM) 2-0 Fart Kolbotn (NM) 0-7 Tynset Fart 0-10 Fart Hødd 6-2 SERIEKAMPER: RESULTAT: Donn Fart 4-1 Fart M/S 1-1 Medkila Fart 0-1 Fart Linderud/Grei 1-0 Haugar Fart 3-2 Fart Tromsdalen 5-1 Larvik Fart 2-2 Fart Skjetten 3-2 Fortuna Fart 1-2 Fart Donn 4-0 M/S Fart 4-0 Fart Medkila 1-1 Linderud/Grei Fart 0-1 Fart Haugar 0-1 Tromsdalen Fart 0-1 Fart Larvik 1-1 Skjetten Fart 1-1 Fart Fortuna 1-0

10 KAMPSTATISTIKK: Spilt Seier Uavgjort Tap Målforskjell Trenings-/cupkamper Seriekamper Sum SLUTTABELL: Lag S Vunnet Uavgjort Tapt Mål Poeng 1 FART FK Larvik M/S Fortuna Medkila Haugar Donn Linderud/Grei Skjetten Tromsdalen SCORINGSTOPPEN: Trenings-/cupkamper Seriekamper Totalt Ida Jakobsen Inger Helene H. Karset Anne Hagen Ane S. Olsen Ingunn Røe Anniken M. Ryen Solvår Wennersgaard Monica Treseng Vilde S. Ulven Liv Rundhaugen Kristin Horndalsveen June Holter Marthe Sollien Sunniva Wennersgaard Ingvild Flagstad Regine Bakken Ingrid Moe Wold 1 0 1

11 ÅRETS SPILLER: Poeng Ane S. Olsen 32 Anniken M. Ryen 21 Kristin Horndalsveen 14 Ida Grubben 14 Marthe Sollien 13 Anne Hagen 10 Ida Jakobsen 9 Marianne Jacobsen 7 Monica Treseng 4 Sunniva Wennersgaard 3 Ingunn Røe 3 Regine Bakken 2 Inger Helene H. Karset 2 Ingvild Flagstad 1

12 ANTALL A-KAMPER 2007: Trenings-/cupkamper Seriekamper Totalt Ane S. Olsen Inger Helene H. Karset Kristin Horndalsveen Anniken M. Ryen Anne Hagen Ida Grubben Ingunn Røe Ida Jakobsen Marianne Jacobsen Marthe Sollien Monica Treseng June Holter Ingvild Flagstad Sunniva Wennersgaard Liv Rundhaugen Monica Johansen Regine Bakken Vilde S. Ulven Solvår Wennersgaard Lisabet Johansen Annette Hovland Meike Heide Hanne Sætre Marita N. Disserud Kristine Gråbergsveen Mari H. Kristiansen Monica Hval Ingrid Moe Wold 1 0 1

13 OVERSIKT OVER A-KAMPER ETTER SESONGEN 2007: Sesongen 2007 Totalt for FART Ingvild Flagstad Ane S. Olsen Ingunn Røe Lisabet Johansen Monica Treseng Marthe Sollien Ida Grubben Marianne Jacobsen Mari H. Kristiansen 1 84 Ida Jakobsen Inger Helene H. Karset Kristin Horndalsveen Monica Johansen Anne Hagen Liv Rundhaugen Solvår Wennersgaard 9 39 June Holter Anniken M. Ryen Sunniva Wennersgaard Hanne Sætre 3 14 Regine Bakken Vilde S. Ulven Meike Heide 6 12 Annette Hovland 8 8 Marita N. Disserud 2 2 Kristine Gråbergsveen 2 2 Monica Hval 1 1 Ingrid Moe Wold 1 1

14 Fotball / Norge / 4.div Menn avd 03 / Nr. Navn Kampe Hjemme Borte Totalt Poeng r V U T Mål V U T Mål V U T Mål 1 Fart Østre Trysil Ottestad Sander Hof Elverum Sørskogbygda Kjellmyra Eidskog Romedal Rena Resultater og statistikk A-herrer 2007 Antall kamper A-lag herrer sesongen 2007 Spiller: Kamper 2007: Kamper fra før: Kamper totalt: Ivar Thorsteinsen Frode Bekk Tom Mangerud Stian Pedersen Joachim Øverland Jensen Frode Blystad Sture Saxrud Thor Kristian Høimoen Narve Solvoll Eirik Sæther Frode Løvbak Stian Lindbergsengen Tommy Hagen Bjørn Atle Molvik Arild Feragen Kristian Kvarstad Truls Finstad Thomas Brekken Ronny Brekken Stig Morten Volla Vegard Kristiansen Andreas Sandstad Lawrence Madufor Marius Aspeli

15 Fredrik Orre Haaland Jan Ronnie Aspeli Anders Dølgaard Tommy Finstad Marius Berget Lars Knashoug Jostein Evensen Svein Ivar Andersen Kim H. Skogen Johnny Kjeverud Haaken Haakensveen Thomas Heggelund Stian Vaagen 8 8 Even Opsahl 3 3 Anders Galaasen Bakken Petter Vestheim Simen E. Nordli Simen Samuelsen 1 1 Svein Ivar Andersen 9 9 Petter Asla 6 6 Lasse Løberg 3 3 Magnus Tonvang 7 7 Didrik Stensrud Klas Øyvind Jensen 1 1 Johan Storsveen 4 4 Ola Lien 1 1 Fredrik Lund 1 1 TRENERE OG OPPMENN 2007

16 Lag/funksjon Navn Tlf. privat/mobil E-postadresse 4. divisjon herrer Trener Morten Flengsrud Assistenttrener Joacim Ø Jensen Oppmann John Willy Nielsen divisjon herrer Trener John Willy Nielsen Assistenttrener Oppmann Junior herrer Trener Eirik Sæther Assistenttrener Martin Rasch Oppmann Old boys Oppmann Bjørn Torgersen Oppmann Anders Hoel divisjon damer Trener Anders Bredesen Assistenttrener Frode Bekk Oppmann Marit Nordby Oppmann Erik Grubben divisjon damer Trener Anders Bredesen Assistenttrener Frode Bekk Oppmann Marit Nordby Junior jenter Trener Magnus Sørensen Assistenttrener Magne Wesche Oppmann Trond Kristensen Junior jenter Fart-Vang Trener Magnus Sørensen

17 Assistenttrener Magne Wesche Oppmann Trond Kristensen Old girls Trener Assistenttrener Oppmann Rita Veidal Gutt (91-92) Trener Helge Andreas Nordli Assistenttrener Oppmann Foreldrekontakt Alf Evensen Smågutt (93) Trener Remy Farmen Assistenttrener Morten Nordsveen Oppmann Knut Bjørnar Sørmoen Foreldrekontakt Laila Kullbunnen Smågutt (94) Trener Anders Galaasen Assistenttrener Oppmann Øyvind Busterud Lillegutt (95) 7er Trener Assistenttrener Stein Olstad Oppmann Elin Kringsjå Lillegutt (96) 7er Trener Gjermund Opsahl Assistenttrener Dag Arnold Rønningen Oppmann Elin S Sandaker Foreldrekontakt Hege Sletli Minigutt (97-1) 5er FART UNITED Trener Kazbek M Cerezerov Oppmann Trond Gihlemoen

18 Foreldrekontakt Nina Røhnebæk Minigutt (97-2) 5er FART CITY Trener Kazbek M Cerezerov Oppmann Trond Gihlemoen Foreldrekontakt Pia Arnesen Minigutt(98-1) 5er Trener Rune Otterstad Oppmann Arne Brendlien Foreldrekontakt Steinar Rottem Foreldrekontakt Kirsten Aune Minigutt(98-2) 5er Trener Rune Otterstad Oppmann Arne Linløkken Foreldrekontakt Steinar Rottem Foreldrekontakt Kirsten Aune Minigutt (99) 5er Trener Jørn Cato Johansen Assistenttrener Kristin Huse Oppmann Per Olav Lindstad Minigutt/jenter (00) 5er Trener Anders Dæmroen Trener Audun Wennersgaard Assistenttrener Thomas Martinsen Oppmann Jane Veidahl Martinsen Foreldrekontakt Kjersti Frøisland Jenter (92-93) Trener Anne Guri Skramstad Assistenttrener Tore Bekken Assistenttrener Henning Fjelstad Oppmann Anne Guri Skramstad Småjenter (94) Trener Terje Grongstad Assistenttrener

19 Oppmann Odleif Bakken Oppmann Elin Kringsjå Lillejenter (95) 7er Trener Anni Rogstad Assistenttrener Rita Veidal Oppmann Tove Taaje Foreldrekontakt Gro Ellegaard Lillejenter (96-97) 7er Trener Anita Ødegård Bekken Oppmann Janne S Olstad Foreldrekontakt Hanne C Svalheim Minijenter (98) 5er Trener Joar Finbråten Oppmann Hilde Helberg Foreldrekontakt Steinar Rottem Foreldrekontakt Kirsten Aune Minijenter (99) 5er Trener Atle Hanstad Assistenttrener Rune Kojedahl Oppmann Ann Kjersti Svalheim Oppmann Jenny Andberg Ervik Lekepartiet (01-02) Trener Odd Ivar Pettersen Trener Rolf Melaas Oppmann Rune Slåtten Keepertrener John Bennet Keepertrener Roar Holter Trenerkoordinator Elisabeth Hval Ingeberg Andreas Sæhlie ÅRSMELDING FOR ARRANGEMENTSAVDELINGEN MEDLEMMER

20 Arrangementsavdelingen har bestått av følgende medlemmer: Leder: Rune T Lund Medlemmer: Tore Gustav Tomter Anders Henriksen Tore Røe Kåre Bekkevold Mariann L Korsvold 2. OPPGAVER Arrangementsavdelingen har hatt ansvar for følgende oppgaver: - Teknisk gjennomføring av hjemmekamper 1. div. damer - Teknisk gjennomføring av hjemmekamper 4. div. herrer - Arrangere Fart Tine fotballskole - Arranger Postbanken Fart Cup 3. ORGANISERING Vi valgte også i år å opprette underkomitèer for våre arrangementer; en komité med ansvar for fotballskolen, en for miniturneringa og en komité for A-kamper. Ut fra erfaringene vi hadde i fjor, fungerte dette hensiktsmessig. Samarbeid med ansvarlige fra både Husstyret og Anlegg/ Bane er viktig med tanke på både forberedelse og gjennomføring av arrangementene. Komiteene: - A-kamper damer/ herrer Tore Røe Kåre Bekkevold Erik Grubben (oppmann damer, deltatt på møter) Tove Pedersen (husstyret) Werner Hafsal (bane) Ingar Høye (anleggsavd) Rune T Lund Mariann L Korsvold Tore G Tomter Anders Henriksen John Willy Fritjof Nielsen (oppmann herrer) - Fart Tine fotballskole og Postbanken Fart Cup Rune T Lund Tore G Tomter Mariann L Korsvold Tove Pedersen (husstyret) Werner Hafsal (bane) Ingar Høye (anleggsavd) Rita Veidahl (oppmann jenter-95) Anita Ødegård Bekken (trener jenter-96/-97) - - Ida Grubben (damelaget) - - Inger H Hafsal Karset (damelaget) - - fotballskolen Kristin Horndalssveen (damelaget) - - Knut Arne Smestad (dommerkontakt) turneringa 4. MØTEVIRKSOMHET

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00

Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00 Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00 Fotballaget FART ønsker alle velkommen til GLA'FOTBALL på Fartbana for 34. gang! Velkommen til Fart! Hei alle fotballvenner! Vi er klare

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

SpareBank 1 Østlandet FART CUP

SpareBank 1 Østlandet FART CUP SpareBank 1 Østlandet FART CUP Søndag 10. september 2017 kl. 10.00 Fotballaget FART ønsker alle velkommen til GLA'FOTBALL på Fartbana for 36. gang! Velkommen til Fart! Hei alle fotballvenner! Vi er klare

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Sparebanken Hedmark FART CUP

Sparebanken Hedmark FART CUP Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 4. september 2016 kl. 10.00 Fotballaget FART ønsker alle velkommen til GLA'FOTBALL på Fartbana for 35. gang! Velkommen til Fart! Hei alle fotballvenner! Vi er klare

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte tirsdag 26.05.09 Saksnummer Sak Ansvarlig 260509-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sverre 260509-0 Budsjett 2009 og regnskap Q Pål A 260509-02 Regnskapsrutiner/økonomistyring

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Sesongen 2016 2 Styret Nordbygda Fotball Tor Egil Bjørsland Leder Lars Søberg Sportslig leder Rune Vegard Huse Kasserer Elin Mellum Larsen Sekretær Evy Lillehagen Styremedlem 3 KONTAKTPERSONER 2016 STYRET:

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Mandag 13.03.2012 kl. 19.00. Stad: Meland Aktiv 1. Velja møtedirigent. 2. Velja møtereferent. 3. Godkjenna årsmøteinnkallinga. 4. Godkjenna dagsorden. 5. Handsama

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Saksliste 1. Åpning 2. Godkjenning dagsorden / innkalling 3. Valg av møteleder / referent 4. Gjennomgang årsmelding 2014 5. Gjennomgang regnskap 2014 6. Budsjett

Detaljer

Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede.

Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede. Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede. Sak 1 Kiosksalg på Stampa sesongen 2011 Klubben har satt opp noen tanker om hvordan dette bør se ut: 4 ganger pr uke UTENOM

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015 Foreldremøte Skeid Junior Lokal Januar 2015 Agenda Sportslig opplegg for 2015 treninger og treningshelg, treningskamper i vinter, sommerserie, cuper Administrativt opplegg for 2015 Støtteapparat, Økonomi,

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Referat fra styremøte i fotballgruppa tirsdag 25. juni 2013 kl. 1830

Referat fra styremøte i fotballgruppa tirsdag 25. juni 2013 kl. 1830 1 Referat fra styremøte i fotballgruppa tirsdag 25. juni 2013 kl. 1830 Sted: Idrettsbygget, Evje stadion Tilstede: Geir, Connie, Pål, Jon Gunnar Forfall: Torgny, Bente, Joachim Sak 1 juni 2013 Saker til

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Innholdsfortegnelse - Styret 2010 - Økonomi - Barn og ungdomsfotballen - JIF Budbiler - Daglig leder - Vedlegg: - Budsjett 2011 - Resultatregnskap 2010 - Balanse

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

Årsberetning Express Håndball 2015

Årsberetning Express Håndball 2015 Årsberetning Express Håndball 2015 Express Håndball (EH) er nå halvveis i sin første sesong som selvstendig håndballklubb. Vi gikk ut av samarbeidsklubben Grimstad Håndball med virkning fra 1. mai 2015,

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG

ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG 1. Organisasjon: Navn: Sandved Idrettslag Adresse: Postboks 3520 4393 Sandnes Stiftet: 27. mai 1980 Konto nr.: 3260 07 86074 (Sandnes Sparebank) Styret har i 2008

Detaljer

VELKOMMEN TIL SESONGEN

VELKOMMEN TIL SESONGEN 2 TEKST INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 FØR AVSPARK 8 FAKTA & INFO 4. DIVISJON 9 DAGENS SPILELRPROFIL 10 SPONSORER SESONGEN 2010 12 3 VELKOMMEN Styret i Vanvik IL Fotballavdelingen ønsker

Detaljer

ÅRSMELDING ASK FOTBALL 2015. «Vi skaper øyeblikkene»

ÅRSMELDING ASK FOTBALL 2015. «Vi skaper øyeblikkene» ÅRSMELDING ASK FOTBALL 2015 «Vi skaper øyeblikkene» Styret : Styret har vært som følger : Leder : Jan Erik Mikkelsen Nestleder og sportslig leder : Eirik Kristoffersen Sekretær : Tove Berntzen Økonomi

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Tirsdag 13.desember 2016 Varighet: 17.30 21.00 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Hanne Dahl Molden (HM), Terje Bråthen

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Eina SK takker for støtten fra våre sponsorer: Årsrapport Eina Sportsklubb Fotball

Eina SK takker for støtten fra våre sponsorer: Årsrapport Eina Sportsklubb Fotball Årsrapport 2016 Eina Sportsklubb Fotball Styret i Fotballgruppa Leder Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Geir Ove Borgli Liv O Østby Kjersti Bjørnerud Geir Midtbu Erik Evensen Styremøter:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Randaberg volleyball Kvalitet - Kontinuitet - Utvikling

Randaberg volleyball Kvalitet - Kontinuitet - Utvikling Randaberg volleyball Kvalitet - Kontinuitet - Utvikling Styret i Randaberg: Jon Rønning Tom Erik Eckhoff Tor-Ragnar Gilje Ståle Sæthre Anne May Waage Tonje With Anne Lise Reianes Annbjørg Kirkeli Verdigrunnlag:

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball

Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball Vi i styret og sportslig utvalg yngres/senior ønsker velkommen til en ny fotballsesong. Lurer du på hvem som er i komiteer og styret. Se www.stange-sportsklubb.no

Detaljer

Foreldremøte Skeid G98.2. Mandag 6. januar 2014

Foreldremøte Skeid G98.2. Mandag 6. januar 2014 Foreldremøte Skeid G98.2 Mandag 6. januar 2014 Agenda Sportslig opplegg for 2014 treninger og treningshelg, vinterserie, sommerserie, cuper Administrativt opplegg for 2014 Støtteapparat, Økonomi, Dugnader

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg Årsmøte 2016 HK Trøgstad 97 Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg ÅRSMELDING SESONGEN 2015/2016 Styret i HKTrøgdtad97 har bestått

Detaljer

Sluttrapport; Fotball som virkemiddel for integrering. Nesna IL Fotball

Sluttrapport; Fotball som virkemiddel for integrering. Nesna IL Fotball Sluttrapport; Fotball som virkemiddel for integrering Nesna IL Fotball Forebygging, 2011/1/0291 Fotball som virkemiddel for integrering Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Forord

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008 REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM 95 10. DESEMBER 2008 Avholdt på rødhuset på Sveum med ca 20 foreldre. 1. Kort oppsummering av sesong 2008 v/ Frode Fotballåret 2008 startet med ca 38 spillere. Det ble på

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

INNHOLD INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 VANVIKAN FLERBRUKS OG FOTBALLHALL 6

INNHOLD INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 VANVIKAN FLERBRUKS OG FOTBALLHALL 6 2 INNHOLD INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 VANVIKAN FLERBRUKS OG FOTBALLHALL 6 LAG OG TERMINLISTER SENIOR 4. DIVISJON 8 SENIOR 5. DIVISJON 9 GUTTER 16 10 GUTTER 14 11 JENTER 12 12 GUTTER 12

Detaljer

Velkommen til. KIWI Skrim Cup 2013

Velkommen til. KIWI Skrim Cup 2013 Velkommen til KIWI Skrim Cup 2013 Velkommen!! Kjære Fotballvenner! Tradisjon tro inviterer vi igjen til årets KIWI Skrim Cup for 12`te året på rad her på Skrimsletta. Rekord deltakelse med 62 lag bekrefter

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak. 67/ Innkalling og saksliste Klaus. 68/ Referat fra styremøtet i mai Klaus. 69/ Orienteringer Alle

Saksnr. Tidspunkt Sak. 67/ Innkalling og saksliste Klaus. 68/ Referat fra styremøtet i mai Klaus. 69/ Orienteringer Alle Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 24. mai 2003 Tid: 19.00 22.00 Sted: Klubbhuset Til Stede:, Jacob, Nina, Morten, Vidar, Anne-Marie Forfall: Hilda 67/03 18.30 Innkalling og saksliste

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Samarbeid i Sund Fotballen. mellom Sund Sportsklubb og Telavåg idrettslag

Samarbeid i Sund Fotballen. mellom Sund Sportsklubb og Telavåg idrettslag Samarbeid i Sund Fotballen mellom Sund Sportsklubb og Telavåg idrettslag Sentrale spørsmål Presentasjon av Sportslig utvalg Presentasjon av Trener team Hva vil vi? Hvor vil vi?? Målsetninger?? Hvordan

Detaljer

Oppdatert 17/10/2010 Trenere fotball: Årskull Navn Adresse Postnr Mob. Tlf. privat Tlf. arb e-post 92-94 Junior, gutt Samarbeidslag MO IL 91-94

Oppdatert 17/10/2010 Trenere fotball: Årskull Navn Adresse Postnr Mob. Tlf. privat Tlf. arb e-post 92-94 Junior, gutt Samarbeidslag MO IL 91-94 Oppdatert 17/10/2010 Trenere fotball: Årskull Navn Adresse Postnr Mob. Tlf. privat Tlf. arb e-post 92-94 Junior, gutt Samarbeidslag MO IL 91-94 Junior, gutt Frode Hauge 91-94 Junior Damer Stian Forland

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

SPORTSPLAN - Rekruttering og kompetanse Aug 2017

SPORTSPLAN - Rekruttering og kompetanse Aug 2017 3.6 Rekruttering Rekrutteringstiltak spillere: For at klubben skal kunne opprettholde målsettingen om å gi et tilbud til alle som vil spille fotball og samtidig ha sportslige utfordringer for de som ønsker

Detaljer

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016.

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Styrets sammensetning Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i februar 2016 bestått av følgende personer: Styreleder Atle Hellerud Nestleder Ine Hansen Styremedlem/kasserer

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Årsmelding Fotballaget Fart 2008

Årsmelding Fotballaget Fart 2008 1 ÅRSMØTE 11. FEBRUAR 2009 SAKLISTE: 1. ÅPNING OG KONSTITUERING 2. ÅRSMELDING 3. REGNSKAP MED REVISJONSBERETNING 4. INNKOMNE SAKER (ingen saker innmeldt innen fristen) 5. VEDTEKTSENDRING TILPASNING TIL

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

2. Representasjon Skien IHK sin representant i BTV styret har vært Per-Ivar Andersen.

2. Representasjon Skien IHK sin representant i BTV styret har vært Per-Ivar Andersen. Klubbens årsmelding Behandle klubbens og styrets årsmelding 1. Møtevirksomhet i perioden 8 styremøter Alle lag har gjennomført foreldremøte 1 årsmøte Trener/lagleder møte NIHF i Oslo 2 møter med Sam Liebkind

Detaljer