Offentlig journal. Skog og landskap ber om tilbud på hovedrengjøring i Raveien 9 og Høgskoleveien 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Skog og landskap ber om tilbud på hovedrengjøring i Raveien 9 og Høgskoleveien 8"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Skog og landskap ber om tilbud på hovedrengjøring i Raveien 9 og Høgskoleveien 8 Anskaffelse - Hovedrengjøring av fellesarealer i R9 og H8 2011/ / KL Ofl. 13, fvl. 13. og ofl. 26 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / P2 Off.l. 13 jf fvl, 13 1 ledd, 25 NAV Ås Nabovarsel - Søknad om tiltak Hoxmark 2006/ / Steinar Kvestad Nabovarsel - Nedsenket svømmebasseng med sikkerhetstrekk Høgskoleveien / / Hege og Otto Fiske Side: 1 av 23

2 ndertegnet kontrakt vedr. prosjekt LAND: Ash dieback in Norway - causes, impact and control Prosjekt: LANS: Ash dieback in Norway - causes, impact and control NFR-prosjekt: /E40 Prosjekt / / Søknad_Rådgiver i skoggenetiske ressurser ntern utlysning: Rådgiver i Skoggenetiske ressurser 2011/ / A Off.l. 13 jf fvl ledd, Off.l. 25 ***** Søknad-Rådgiver i skoggenetiske ressurser, 50 % stilling ntern utlysning: Rådgiver i Skoggenetiske ressurser 2011/ / A Off.l. 13 jf fvl ledd, Off.l. 25 ***** Opprykk til forsker kode 1183 Personalmappe - ***** ***** ***** P 2007/ /2011 Ofl. 5a, fvl. 13. ***** Side: 2 av 23

3 Søknad om permisjon Personalmappe - ***** ***** 2008/ / P2 Off.l. 13 jf fvl, 13 1 ledd, 25 ***** Vedr. din søknad om permisjon uten lønn Personalmappe - ***** ***** 2008/ / P2 Off.l. 13 jf fvl, 13 1 ledd, 25 ***** Tilbud om stilling Avdelingsingeniør/Overingeniør/Rådgjevar Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / / A Off.l. 13 jf fvl ledd, Off.l. 25 ***** Tilbud om stilling som Seniorrådgiver ntern utlysning: Rådgiver i Skoggenetiske ressurser 2011/ / A Off.l. 13 jf fvl ledd, Off.l. 25 ***** Side: 3 av 23

4 Søknad om støtte til konferanse - Forest management and sivilculture in the North: Balancing future needs Konferanser holdt av Skog og landskap 2010/ / Landbruks- og matdepartementet Plan for levering, testing og godkjenning Anskaffelse av AV-utstyr 2011 (Audiovisuelt) 2010/ / Avikom Klage på produkt og leveranse fra Avikom Anskaffelse av AV-utstyr 2011 (Audiovisuelt) 2010/ / Avikom Vedr. nvitaion - Mr. Achim Steiner, Executive Director, NEP - EO/0791/ / / Achim Steiner Side: 4 av 23

5 Vedr. nvitation to the Forest Europe Ministerial Conference 2010/ / Office of Hon David Carter Vedr. nvitation to the Forest Europe Ministerial Conference 2010/ / Teresa Presas Vedr. nvitation to the Forest Europe Ministerial Conference 2010/ / lse Aigner Vedr. nvitation to the Forest Europe Ministerial Conference 2010/ / Office of the Minister of natural Resources, Canada Side: 5 av 23

6 Vedr. nvitation to the Forest Europe Ministerial Conference 2010/ / Dr. Fazekas Sándor, Minister of Rural Development Vedr. nvitation to the Forest Europe Ministerial Conference 2010/ / Frances McMahon, Department of Agricutlure, Fisheries and Food Vedr. nvitation to the Forest Europe Ministerial Conference 2010/ / Mr. Pal Vidar Sollie, Faculty of Forestry, niversity of Toronto Vedr. nvitation to the Forest Europe Ministerial Conference 2010/ / Shane McEntee T.D., Department of Agriculture, Fisheries and Food Side: 6 av 23

7 Vedr. nvitation to the Forest Europe Ministerial Conference 2010/ / Haut Commissariat aux Eaux et Forêts, Marokko Vedr. nvitation to the Forest Europe Ministerial Conference 2010/ / Prof. Dr. Veysel EROGL, Ministry of Environment and Forestry, Vedr. nvitation to the Forest Europe Ministerial Conference 2010/ / F. Saverio Romano Vedr. nvitation to the Forest Europe Ministerial Conference 2010/ / Christiana Figueres, Climate Change Secretariat (NFCCC) Side: 7 av 23

8 Vedr. nvitation to the Forest Europe Ministerial Conference 2010/ / Federal Ministry of Agriculture, Water Management and Forestry Vedr. nvitation to the Forest Europe Ministerial Conference 2010/ / Ahmed Djoghlaf, Secretariat of the Convention on Biological Diversity Vedr. nvitation to the Forest Europe Ministerial Conference 2010/ / Dacian Ciolos, Tilbud og bestilling av Allegro MX Anskaffelse - PC`er med AllegroMX SD_2 2011/ / Side: 8 av 23

9 Fritak for verv som meddommer ***** ***** ***** ***** Fritak fra verv 2011/ / P2 Off.l. 13 jf fvl, 13 1 ledd, 25 Ski kommne Bestilling av ortorektifisering av flyfoto Dataleveranse (småoppdrag med mva) Prosjekt / / Bioforsk Vest Fureneset Søknad - Current status of research and research training within the subject area in the Nordic coutries. Diverse søknader (se egen saksmappe NFR) 2011/ / NordForsk Leveranse av skog- og miljødata til Skog og landskap Skogbruksplanlegging ved Norsk institutt for skog og landskap (Prosjekt ) 2006/ / Viken skog Side: 9 av 23

10 Vedr. søknad på sommerjobb - feltarbeid Åpen søknad Landsskogtakseringen - Feltarbeid 2007/ / P2 Off.l. 13 jf fvl, 13 1 ledd, 25 Luis Barreiro Tome Letter of ntent - Bekreftelse på deltagelse i prosjekt - ndicator system for monitoring water quality in Costa Rica Prosjektstøtte / letter of support (intent) 2009/ / Norwegian nstitute for Nature Research Letter of intent - Project Gully erosion in Norway Prosjektstøtte / letter of support (intent) 2009/ / Bioforsk, Soil and Environment Tilbud på utebeplantninger Raveien / / Ambius Side: 10 av 23

11 Vurdering av jordkvlitet på deler av gnr 56 brn 1 i Rygge kommune Beskrivelse av jordsmonnet 2011/ / Foreløpig kursprogram - NiN, NiN-kartlegging. tsettelse - innlevering av tilbud på Mini-konkurranser. Minikonkurranser om naturtypekartlegging etter NiN i Nordland, Sør-Trøndelag, Hordaland, Vest-Agder og Telemark 2011/ / Direktoratet for naturforvaltning Vedrørende stamtavler for Østlandsk raukolle Kuregisteret - korrespondanse 2011/ / ngunn Grepperud Fagevaluering biologi, medisin og helsefag - oppfølging etter høringsmøtene Fagevaluering av biologi, medesin og helsefag 2010/ / Side: 11 av 23

12 Godkjenning av fakturagrunnlag Omløpsfotografering - Prosjekt nr / / Statens kartverk Land tvikling av et karbonovervåkingssystem i skogs-og jordbruksjord Karbonovervåkingssystem for jordbruksjord 2008/ / Landbruks- og matdepartementet Receipt - Prosjekt: Primed conifer defences interferes with pheromone biosynthesis in a tree-killing bark beetle Søknader til / / Receipt - Prosjekt: LAND-'Bck to the future' - A case study of the natural and cultural history of the Trillemarka-Rollagsfjell nature Reserve (TROLL) Søknader til / / Side: 12 av 23

13 Receipt - Prosjekt: Dutch Elm Disease in Norway: Biology, mpact and Future Søknader til / / Receipt - Land: Towards indicator-based monitoring and management of (semi-)natural features in agricultural landscapes Søknader til / / Receipt - Prosjekt: BOTOOLS: Tools for the Sustainable Management of Biodiversity in Central America Søknader til / / nvoice for first half 2011 Sudan Forst Sector Programme - Prosjektnr / / Norskog Side: 13 av 23

14 Gårdskart og litt til Gårdskart og AR5 for Radøy kommune 2011/ / Eli Bjørklid Vurdering av jordkvalitet på deler av 56/1 i Rygge Jordsmonnkartlegging 2006/ / Kostnadsoverslag knyttet til test av metode for overvåking av fredete kulturmiljø Forslag til et overvåkingsprogram for kulturmiljø / / Riksantikvaren Vedr. kostnadsoverslag fra Skog og landskap Forslag til et overvåkingsprogram for kulturmiljø / / Riksantikvaren Side: 14 av 23

15 Søknad og svar vedr ferdselstillatelse i deler av Froan Naturreservat - sommeren 2011 Froan - Skjøtselsplan for kulturlandskapet 2011/ / Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Training agreement - Vayssettes Damien Trainee stillinger 2011/ / nstitut National Des Sciences Appliquees Rød skogfrue Rød skogfrue (Prosjekt ) 2009/ / Fylkesmannen i Buskerud Bekreftelse fra DN vedr. overføring av prosjekt Kartleggingsmetodikk for biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap - samarbeidsavtale (se også sak 06/74) - Prosjektnr / / Direktoratet for naturforvaltning Side: 15 av 23

16 Rapprt for DevPine Claim 4 NTERREG - Developing the Scots Pine - First level controller (Prosjekt ) 2009/ / Ben Davies Søknad om prosjektforlengelse BP prosjekt BALAB - bakkemontert laser som verktøy for bedre utnyttelse av skogressursene (327009) 2009/ / Søknad om kontantmidler Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/ / Fylkesmannen i Finnmark Tilskuddsbrev - Kartlegging og innsamling av flerårige grønnsaker og urter i norske hager Planter - Prosjektstøtte 2010/ / Stephen Barstow Side: 16 av 23

17 Letter of support - "Mapping and barcoding of pseudofungi in Norway, including Svalbard" Prosjektstøtte / letter of support (intent) 2009/ / Artsdatabanken Støttebrev til prosjekt: Land - The role of vector transport for invasion and spread of the pinewood nematode an invasive forest pest Prosjektstøtte / letter of support (intent) 2009/ / Bjørn Økland tbetalinger til prosjekt "tvikling av et arboretum i Tromsø" Skogtrær - Tildelte prosjekter 2010/ / Bioforsk, Nord Holt nderskrevet tilskuddsbrev - Grøntanleggshygiene Skogtrær - Tildelte prosjekter 2010/ / Bioforsk Plantehelse Side: 17 av 23

18 Framdriftsrapport prosjekt for perioden NFR-prosjekt /10 - Breeding Norway spruce for beneficial wood properties and resistance against root rot and bark beetle associated blue-stain fungi attacks 2010/ / nformasjon til nasjonal gruppe for GMES, GEO og jordobservasjon Rådgivende nasjonal gruppe for jordobservasjon, GMES og GEO 2010/ / Landbruks- og matdepartementet Kontingent - Contribution of Norway to the European Regional Focal Point ERFP ( European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources ) 2010/ / Eruopean Regional Focal Point for Animal Genetic Resources, ERFP Søknad sendt NFR - BOTOOLS: Tools for the Sustainable Management of Biodiversity in Central America Søknader til / /2011 Off.l. 5 2 ledd Side: 18 av 23

19 Fribio-søknad om granbarkbillen Søknader til / /2011 Off.l. 5 2 ledd Søknad - A case study of the natural and cultural history of the Trillemarka-Rollagsfjell nature Reserve (TROLL) Søknader til / /2011 Off.l. 5 2 ledd Søknad - NORFACE Søknader til / /2011 Ofl Søknad - Dutch Elm Disease in Norway: Biology, mpact and Future Søknader til / /2011 Off.l. 5 2 ledd Side: 19 av 23

20 nnkalling til Generalforsamling i NFG 17.juni 2011 NFG - Norwegian forestry group 2006/ / NFG, Norwegian Forestry Group AS Prosjekt: Måleprogram Statoil Tjeldbergodden - nderskrevet kontrakt Diverse oppdrag 2007/ / Norsk institutt for naturforskning (NNA) Nettverk søknad Northern European Network for Wood Science and Engineering Diverse søknader (se egen saksmappe NFR) 2011/ / og Fullmakt NFG NFG - Norwegian forestry group 2006/ / Norwegian forestry group (NFG) Side: 20 av 23

21 Ref kunde: Re: klage vedr. telefonkatalogen Telefonkatalogen 2009/ / Mediehuset Nova Selskaper og anskaffelsesregelverk Offentlige anskaffelser 2008/ / Landbruks- og matdepartementet mplementering av løsning for mottak av elektronisk handels format ( EHF ) - mport av elektronisk faktura efaktura på ehandel.no-format 2011/ / EDB ErgoGroup mplementeringsjournal efaktura på ehandel.no-format 2011/ / EDB ergogroup Side: 21 av 23

22 Signert avtale om endringer til EFB-format efaktura på ehandel.no-format 2011/ / EDB ErgoGroup Produktark Elektronisk Faktura Agresso efaktura på ehandel.no-format 2011/ / EDB ErgoGroup CenBio_Work Order_2011_05.pdf Bioenergy nnovation Centre ( CenBio ) (Mo) - Prosjekt / / CenBio - Bioenergi nnovation Centre Søknad og CV - Prosjektkoordinator - st. ref. ( ) - ***** ***** Prosjektkoordinator Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / / A Off.l. 13,fvl 13 1.ledd og Off.l. 25 ***** Side: 22 av 23

23 Svarbrev, søknad mottatt - Prosjektkoordinator Norsk institutt for skog og landskap - st. ref ***** ***** ***** ***** Prosjektkoordinator Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / / A Off.l. 13,fvl 13 1.ledd og Off.l. 25 ***** Side: 23 av 23

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.02.2013 Registrering av Domenenavn Domenenavn 2006/431-11 1514/2007 22.06.2007 ninett Egenerklæring 'skogskader.no'

Detaljer

Offentlig journal. Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog. Satellittovervåking av skog 2015/99-1 549/2015 19.02.

Offentlig journal. Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog. Satellittovervåking av skog 2015/99-1 549/2015 19.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.5.2015-10.5.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 11.05.2015 Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog Satellittovervåking av skog 2015/99-1

Detaljer

Offentlig journal. Position in Forest Carbon Monitoring/REDD+ Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1777670191 2013/307-41 1938/2013

Offentlig journal. Position in Forest Carbon Monitoring/REDD+ Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1777670191 2013/307-41 1938/2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2013-9.6.2013, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 12.06.2013 Svarbrev, søknad mottatt - Position in Forest Carbon Monitoring/REDD+ Norsk institutt for skog

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.2014 Tilbud på minikonkurranse Kartlegging av naturtyper

Detaljer

Offentlig journal. Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling

Offentlig journal. Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2012-22.1.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 23.01.2012 Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling Kystskogbruket - taubaner og vanskelig

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.2014 Fornyet forespørsel om tilbud på drikkevannsløsning

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Offentlig journal. Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser. Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4 508/2013 08.06.

Offentlig journal. Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser. Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4 508/2013 08.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2013-10.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.02.2013 Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4

Detaljer

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.10.2013-13.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.10.2013 Partneropplysninger GNK KRYOVR Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 11.10.2013

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.2015 Framdriftsrapport til NFR for perioden 01.06.2014-30.11.2014,

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.2012 Husleie Barnehagen Hundre Leieavtale Barnehagen

Detaljer

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011 Minikonkurranse, tstyr til ndervisningsrom ved MB - saksnr. 011/671 Minikonkurranse - tstyr til undervisningsrom ved MB 011 011/671-1 5198/011 8.04.011 8.04.011 Yit m.fl. Søknad om godkjenning av Avtale

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.2012 E-post søknad om midler for 2012 - SKOLEHAGE Tingvoll

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.2012 Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.2014 Signert - Green Industry Innovation Romania

Detaljer

Offentlig journal. Control of visual observations. Visuelle observasjoner- brev til observatørene 2011/170-6 478/2011 07.03.2011 08.03.

Offentlig journal. Control of visual observations. Visuelle observasjoner- brev til observatørene 2011/170-6 478/2011 07.03.2011 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.03-11.03 2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.03.2011 Control of visual observations Visuelle observasjoner- brev til observatørene 2011/170-6 478/2011

Detaljer

Journaldato: 1.6.2011-31.10.2011, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 22.10.

Journaldato: 1.6.2011-31.10.2011, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.6.2011-31.10.2011, Journalenhet: JN - Journal Norsk olarinstitutt, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 29.06.2012 Arbeidsavtale - ***** ***** ersonalmappe -

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.2012 Samarbeidsplan 2012 Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml Page 1 of 115 Offentlig journal 02.03.2015-09.03.2015 14/00120-1 Dok.dato: 09.01.2014 Jour.dato: 04.03.2015 Arkivkode: Grad: U Sak: Utleie av 5711 - Utveien 6A - leilighet H0104-1 fra vest Dok: Leiekontrakt

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Dok.dato: 31.03.2011. Dok.dato: 29.04.2011. Distribution of a WMO WDCGG Data Summary from the WMO World Data Centre for Greenhouse Gases Japan

Dok.dato: 31.03.2011. Dok.dato: 29.04.2011. Distribution of a WMO WDCGG Data Summary from the WMO World Data Centre for Greenhouse Gases Japan Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.05-06.05 2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.05.2011 nnhold: Candidature for membership to the Executive Council of WMO Election of the Executive Council

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.2013 Søknad om midler til prosjektet "Biokull - Vurdering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.2013 Retur av signert kontrakt Normalavlinger i

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.2015 Tilbudsbrev for Tematiske etterundersøkelser

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.2014 Agronomisk vurdering av nytt yrkespreparat

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.2015 Oversender CV Personalmappe - Marte Sverdrup

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok.

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2011-26.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 28.06.2011 Godkjenning av ekstern sensor Studentmappe - ***** ***** - SH, Seksjon for helsefag 2008/18217-9

Detaljer

Offentlig journal. Værforhold Reine, Moskenes kommune. Værforespørsel - Offentlig 2013 2013/69-10 1198/2013 09.08.2013 12.08.2013

Offentlig journal. Værforhold Reine, Moskenes kommune. Værforespørsel - Offentlig 2013 2013/69-10 1198/2013 09.08.2013 12.08.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.08-16.08 2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2013 Værforhold Reine, Moskenes kommune Værforespørsel - Offentlig 2013 2013/69-10 1198/2013 09.08.2013

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.2014 Søknad om støtte til konferanse JPI-kulturarv

Detaljer

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml Page 1 of 48 Offentlig journal 08.12.2014-14.12.2014 14/01000-1 X Til: Dok.dato: 11.11.2013 Jour.dato: 09.12.2014 Arkivkode: 452 Grad: Sak: NFR Prosjekt 204051/V10 - " Monitoring and risk assessment of

Detaljer