Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR!"

Transkript

1 Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR!

2 Side 2 Overmester har ordet Det blir også spennende å se om vi klarer å gjennomføre den planlagte turen til Lidkøping i Sverige. Det var jo veldig hyggelig å ha besøk fra Sverige i høst, så det hadde vært veldig moro om det melder seg så mange at dette kan bli noe av. Vår loge har som mål å ekspandere. Derfor håper jeg at alle brødre tenker godt gjennom om det er noen de kan tenke seg å spørre om å være med på informasjonsmøte. Kjære logebrødre Så er vi godt i gang med det nye året! Vi har allerede gjennomført flere møter med god oppslutning. Julemøtet vårt hadde veldig godt fremmøte, og det ser lovende ut videre hvis denne trenden holder seg. Dessverre har vi hatt 2 dødsfall i januar. Det er alltid trist å motta dødsbudskapet. Denne gang gjelder det Morten Knutsen og Rolleiv Berg Nilsen. Begge to var positive mennesker som det er vanskelig å forstå at ikke er mer. I tillegg har vi også fått ett dødsfall i februar i og med at Lars Aspeflaten er død. Han har ikke vært så aktiv i logesammenheng i de senere årene, men tidligere var han aktiv. Vi lyser fred over deres minne! Men livet må gå videre, og vi har mange spennende møter utover våren. Vi har gradspasseringer, og ikke minst festloge med damer. På dette møtet har du sjanse til å ta med deg din bedre halvdel og hygge deg sammen med andre brødre og søstre. Vi er avhengige av at det stadig kommer tilsig av nye medlemmer. Det er også veldig inspirerende at det kommer nye og at vi blir kjent med nye folk. Derfor en sterk oppfordring: Tenk gjennom din bekjentskapskrets og meld i fra om du har noen du kan tenke deg! Krig og naturkatastrofer blir vi nok aldri kvitt. Nå sist er det den voldsomme naturkatastrofen som har rammet Haiti. Dette viser igjen at vi må tenke på å hjelpe våre medmennesker. Det er mange i verden som lider og trenger hjelp. Vi må ikke glemme tanken på alle som lider. Nå var det Haiti som ble rammet, men det er ikke alltid vi bør reise så langt for å hjelpe. Faktisk kan det være noen i vår nærhet som trenger en eller annen form for hjelp. Bare det å besøke noen, kan være en hjelp. Vi prøver på våre møter å ha fokus på nestekjærligheten. Dette kan ikke gjentas ofte nok, men igjen en oppfordring: Tenk på din neste! Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet Yngvar Jacobsen OM

3 Side 3 ta sin del av jobben: Alle utnevnte Storrepresentanten dramagruppene sin, privatnemnda som emb.menn må gjøre sin del, de forskjellige villig stiller opp for oss på hvert eneste skriver møte. Og de mange andre i de forskjellige nemnder som hver enkelt har en jobb å utføre. Uten alle disse brødre som bruker av sin fritid for å skape en god og trivelig møteplass for oss vil det hele snart stoppe opp. Men det er enda en gruppe som ikke er nevnt og det er den største og viktigste Kjære Brødre av alle, og som kan defineres som SAMTLIGE AV LOGENS MED- LEMMER. Hva hjelper det om det blir arbeidet, planlagt, forberedt og innbudt til møter, om ikke brødrene møter opp? Vi er pr. dato 100 medlemmer i vår loge, noen av disse er av åpenbare grunner avskåret fra å komme, men at vi i alle fall burde ha en frammøteprosent over 50 synes jeg er rimelig. Og at alle deltar i hele møtet burde være en selvfølge. Det skjer noe i Loge DAG. Når dette skrives er vi allerede kommet et stykke inn i den første måneden i det nye året, når det leses er vinteren forhåpentlig på hell og vi kan ane de første tegn til vår. Da vil vi se på noen av de tingene som vi forbereder i dag, som noe som allerede er skjedd. Vi har for eksempel lagt bak oss en forfremmelse i Den Høye Sannhets grad og vi har gledet oss over å være sammen om en Festloge med damer. Og vi har fått være med om Odd Fellowkorets årlige og hyggelige Syng med oss. Men tiden stanser ikke opp og vi må vandre videre inn i det som enda ligger foran oss. Og en av de begivenhetene som venter, er den planlagte turen til Sverige. Vi skal jo gjøre et gjenbesøk til Loge nr. 86 Magnus Gabriel de la Gardie i Lidkøping. Turen går av stabelen torsdag den 18. mars, og har du ikke meldt deg på ennå så gjør det i dag. Så, kjære brødre, tenk over dette. Tenk over at den beste takk og den beste anerkjennelse til de som har sagt seg villige til å gjøre en jobb er å delta i logemøtene. Jeg avslutter med br. UMs kjente ord: Møt så ofte du kan ( ) og du vil sikkert motta og ta med deg gode impulser til glede og gavn for deg selv. Finn Bjørnø Storrepresentant Kjære brødre. Det er med en viss baktanke jeg nevner alle disse begivenhetene. Ingen ting av dette kommer av seg selv. Det er mye arbeid som ligger bak hvert eneste møte, hver eneste begivenhet, hver eneste ting som vedgår logens ve og vel. Logens embedskollegium med OM i spissen bærer naturlig nok de største byrdene, men det er så mange, mange flere som må

4 Side 4 Fred Sørensen 25 års Veteran men at du sa De til meg ble litt fremmet og rart for meg, sa bror Fred. I en høytidelig sammenkomst i Jønholt terasse 26 (Vanntårenet) ble bror Fred Sørensen overrakt 25 år Veteran Juvel av bror Storrepresentant Finn Bjørnø. Kaken smakte! Storrep. fester veteranjuvelen OM overrakte blomster og gratulerte Veteranen. Han hadde håpet at seremonien hadde kunne gjennomføres i logesalen men var glad for at det kunne gjøres her. Tilstede var forøvrig bror OM Yngvar Jacobsen sammen med nære brødre fra logen og nevø Runar Lid. Eks OM Tormod Knutsen hadde tatt seg av den praktiske arbeidet slik at det hele ble en fin markering rundt tildelingen. OM kom med blomster Bror Fred takket for sammenkomsten og rettet en spesiell takk til brødrene Rolf Andersen og Tormod Knutsen som hadde besøkt ham helt fra han ble syk. Gratulasjoner fra Storrep. Flere av de tilstedeværende brødrene Finn Bjørnø og veteranen hadde kjent hadde med hilsener fra kjente av bror Fred. hverandre fra tidligere i arbeidslivet. Dette ble nevnt i forbindelse i minnene fra innvielsen-dagen. Det var overraskende å se deg stå på OM -stolen denne kvelden,

5 Side 5 Vi ber Fred fortelle litt om seg selv: Jeg vokste opp i en søskenflokk på ni på Holmen i Asker. Fire av søsknene lever i dag. Min far var spesielt glad i folkemusikk og jeg husker at den berømte felespilleren Sigbjørn Bernhard Osa spilte i konfirmasjonen min. Jeg gikk på folkeskolen på Holmen, og det var det, men jeg klarte meg for øvrig godt - smiler Fred. Jeg kom til Grenland i 1960 og jobbet på Heistad fabrikker, der traff jeg min kone Ellinor og vi giftet oss samme året. Så ble det jobb på PEA noen år, og deretter begynte jeg ved AC Elektro hvor jeg var fram til pensjonsalder. I 1968 bygde vi oss hus på Raskenlund, det var den gangen kommunen hadde billige tomter. Vi fikk ingen barn, så en niese av kona overtok huset etter at jeg mistet kona i 1992 og jeg ble syk og måtte flytte hit. Hobbyen min var treskjæring men det får jeg ikke til nå, sier han. Dagsnytt har sett mange av de flotte gjenstanden som Fred har skåret ut - de er bare et mesterverk å se på. Nå går tiden mest til å se på sport på TV, mest fotball. En får ta en dag av gangen slik situasjonen er, avslutter Fred og ber oss hilse gutta i logen. Vi ber Bror Roy K. Schwanstrøm fortelle: Du har vært redaktør av Klippe-nytt? Ja, jeg drev med det i noen år, men til slutt så ville ikke Leiren dekke de små ut- giftene, og dermed gikk Klippe-nytt inn. Det var et blad for patriarkene i Leiren. Det var forøvrig Peter Sandøy som begynte, han kalte det for Patriarken og holdt på i 2 år, så det var hans ide. Peter spurte om jeg kunne overta, og jeg gjorde det, men det ble for tungt å drive alene. Det ble vanskelig å skaffe stoff etter hvert, men jeg holdt på i mange år. Jeg har alle utgavene som kom ut her hjemme. Det var en artig tid, men lite med leserinnlegg, det merker vel dere også i Dagsnytt. Redaksjonens svar på dette er et ubetinget JA. Kjære brødre, kom med leserinnlegg både på godt og ondt. La oss høre hva dere mener om bladet!

6 Side 6 Bror Tor Lekven 40 års Veteran Br. Tor Lekven ble tildelt 40 års Veteran Juvel i møte den 2. desember med mange til stede i salen. Dagsnytt har vært på besøk hos br. Tor i hans vakre hjem i Jonsokgt 10. Han forteller at han ble født i Os i Hordaland og er nest eldst av en søskenflokk på ni som alle er i live. Vi har gode gener skjønner du, sier han og det forstår vi for vi møtte en frisk og opplagt bror som forteller at han tok sin utdannelse på Landbrukshøyskolen på Ås. Jeg har jobbet i Jordskifteverket i Lofoten og Indre Nordfjord, før jeg kom til Porsgrunn og jobbet her i kommunen i over 30 år. Var bl.a. med under kommune sammenslåingen i 1964 å gå opp alle kommunegrensene. Kommunen har alltid vært en god arbeidsplass for meg. Jobbet sammen med ordfører Harald Moen, og rådmennene Knutsen og Dolva og for ikke å glemme personalsjef Rolf Nygård. Jeg hadde også mye med Isak Havstad å gjøre, han var jo tomtegeneralen. De var flotte karer. Det var den gang kommunen hadde penger og tomtene var store, som regel 1 mål. Jeg lå en gang på sykehuset i 3 måneder, den som var å besøkte meg da var Nygard, han ordna med TV og diverse. Det syntes jeg var flott gjort. Jeg bygde først hus på Grønli, og i 1992 bygde jeg huset her i Jonsokgt. og flyttet hit, og her har jeg trivdes godt sammen med kona. Jeg har 2 døtre, barnebarn, og olderbarn, som kona og jeg er veldig glad i. Jeg har til nå hatt 15 fine år som pensjonist og har beholdt helsa. Kona og jeg er ofte ute og går tur for å holde oss i form og noen ganger blir det lange turer som rundt broene i Porsgrunn-Skien. Som logebror ble jeg tatt opp i Fidelitas i Skien i 1969 og var der til jeg ble overført til Dag i Jeg likte meg godt i Fidelitas og var en periode Inspektør. Vi var en fin gjeng fra Porsgrunn som var medlemmer der, og vi skiftet på å kjøre til møtene. Bilordningen fungerte fint i mange år Etter hvert så gikk de andre over til loge Dag, jeg fulgte med og har aldri angret på det. Jeg liker meg godt og prøver å møte så ofte jeg kan. På torsdagstreffet er jeg fast gjest og liker meg svært godt. Det er hyggelig å kunne ta en tur på formiddagen og treffe andre brødre, men nå som det er så mange pensjonister, burde flere vært på torsdagstreffet. Jeg oppfordrer alle til å møte der, det er svært hyggelig, og et veldig godt tiltak for brødrene. Formiddagen gikk fort. Dagsnytt takker for at vi fikk komme og slå av en prat, både for kaffen og smørbrødene og det hele, og vi ønsker bror Tor til lykke med en fortjent 40 års juvel.

7 Side 7 Hva vet vi mer om bror Roy? I kontorlokalene i Sverresgt. henger det fotografier av alle OM i loge Dag gjennom tidene. Det var bror Roy som i sin tid tok initiativet til dette, og som vi fortsatt viderefører. Dagsnytt vil i dette og kommende nummer av avisen bringe bilde og signaturer til alle OM opp gjennom årene. Vi kjenner til at bror Roy også er medlem at Druide-ordenen og har vært medlem der i 38 år. Ordenen holder til i eget hus på Osebakken og bror Roy har også her engasjert seg der og bl. annet vært Edel Erk som tilsvarer OM i vår loge. Logen har mye til felles med vår Orden og Roy har tanker om å kunne få til noe mer samarbeid med dem på visse områder. Forholdet til Storlogen vet vi opptar bror Roy og han har ikke alltid vært like fornøyd med hva som er kommet av skriv og direktiver innenfra hovedstaden. Diverse dramaspill som han utarbeidet til bruk i logene var det ikke så lett å få godkjent av Storlogen, men det lykkes til slutt etter mye om og men. Da Roy drev reisebyrå i Porsgrunn hadde han en plan om å leie hele hurtigruteskipet Nordlys, hvor skipperen ombord var en Odd Fellowbror, fylle skipet opp med Odd Fellow medlemmer, og da til en svært gunstig pris. Arrangementet ble stoppet av Stor Sire som mente det lå økonomiske fordeler for han her, og bror Roy ble truet med eksklusjon hvis ikke dette ble droppet. Skutebildet i Sverresgt. 9 Det gikk to år før tyskerne overtok gården og i hele denne tiden ble logesalen leiet ut til diverse foreningsaktiviteter. Så gikk det Over peisen i Sverresgt. 9 henger et som man kunne vente, gården ble beslaglagt av tyskerne og gikk over til å bli bilde i glass og ramme, forestillende en seilskute for fulle seil. Det er ikke helt Soldatheim inntil fredslutningen 8. mai tilfeldig at det finnes der På frigjøringsdagen ble undertegnede hentet av H.E.Kjølseth og sammen Forhistorien er som følgende, nedfelt av avdøde bror Rolf Asjersen: dro vi bort for å ivareta gårdens interesser. Da Norge ble hærtatt 9.april 1940, oppsto Tro det eller ei, bildet hang der fremdeles! visse vansker med hensyn til Odd Fellows virke og man stilte seg avventende til hva I dag henger bildet som nevnt over som ville komme. Logesalen sto fortsatt peisen i spisesalen. urørt, bortsett fra at visse deler av inven- taret i stillhet ble fjernet bl.a. Det Altseende øye over Overmesters stol. Men, her ble det nå et skjemmende hull i veggen. Daværende rådmann i Porsgrunn og logebror H.E.Kjølseth fikset dette. Han dro hjem og hentet skutebildet og hengte det over hullet.

8 Side 8 Våre to siste tildelinger av DHSG Kristian Kalvenes fikk Den Høye Sannhet Grad i møte 30.september Alle var lyttende En noe begrenset forsamling hadde funnet veien til logen denne kvelden. Det viser seg at vi i vår siste grad ikke appellerer til full oppslutning om møtene, og det må vi gjøre noe med. En mistanke om at en viktig fotballkamp på TV nok også påvirket fremmøtet. Med nye, ferske embedsmenn på stolene, ble imidlertid gjennomføringen av seremonien utført på en fremragende måte. Festmiddagen besto av Får i kål og UM Kjell O.Myrseth syntes det var en liten, men eksklusiv gjeng, som var samlet til bords. OM Yngvar Jacobsen gratulerte den nye bror av D.H.S.G. og berømmet ham for godt fremmøte i logen og aktiv deltager i utviklings-programmet. Ikke minst sett med bakgrunn på ditt arbeidsforhold er dette svært positiv. Ved å møte fram blir vi bedre kjent med hverandre og med logen. OM understreket verdien i nestekjærligheten. Vi vet at det er mange ensomme rundt om som vi må ha i våre tanker. Bror Kristian ble oppfordret til å være villig til å påta seg oppgaver når forespørslene kommer. OM delte deretter ut en aksje i Sverresgt. 9 og håpet at den ville medvirke til å føle eierskap til huset vårt. Fadder Kjetil Lønne gratulerte med tildelingen og minnet bror Kristian bl.a. om en forpliktelse til å finne kandidater til vår loge- ikke minst fra den yngre garde. Fadderen var også imponert over det fremmøte bror Kristian hadde maktet å få til. Storrepresentant Finn Bjørnø hilste fra Leir nr. 5 Klippen og nevnte grunnlaget for å bli med i leiren. Trofasthet og interesse i logearbeidet vil kvalifisere til kallelse til leiren om ca. tre år. Bruk tiden godt og jeg vil forsikre deg om at logen vil gi deg mer enn du vil klare å gi logen. Hold derfor fram som du stevner, avsluttet Storrepresentanten sin hilsen. Bror Kristian Kalvenes takket for tildeling av graden og for den fine seremonien denne kvelden. -Jeg føler selv at jeg er blitt litt varmere i trøya nå og ser at jeg bruker mindre tid etter hvert til å få på meg livkjolen. Bror Yngve Trydal takket for maten. Han hadde gjort seg noen tanker om hva som skjer med oss i logen. Vi er enige om at seremoniene påvirker oss. Det tilføres alltid noe nytt selv om det må bli en del gjentagelser. Skifte av embedsmenn hver annet år, medvirker til at teksten blir tolket, og ord vektlagt forskjellig, - kanskje noe av forklaringen ligger her. Tilslutt oppfordret han brødrene til å hjelpe til i logen- notèr tlf.nr. til bror UM og støtt også han i hans arbeide. Fadder Ketil Lønne gratulerte bror Kristian Kalvenes

9 Side 9 vektla betydningen av å møte så ofte som en kan. Det gir oss muligheter til å bli bedre kjent med hverandre. Selv om dere nå har nådd den siste grad i logen, er dere på ingen måte utlært, det vil alltid være påfyll å hente ved å delta på våre møter. I den verden vi lever i, vil nestekjærligheten alltid være et sentralt emne i vårt daglige liv, understreket han i sin tale. Vær heller ikke redd på å påta dere oppgaver som dere blir forespurt om, avsluttet han sin hilsen, til de to brødrene. Fung. OM overrakte deretter hver av brødrene en aksje i A/S Sverresgt., etterfulgt av blomster og gratulasjoner. Brødr. Ulf Arse Hillestad og Ingar Eckholdt Storrepresentant Finn Bjørnø hadde med hilsener fra Leir nr. 5 Klippen og fortalte. Vår UM Kjell O. Myrseth måtte i OMs om de etterfølgende trinn innen Ordenen fravær føre forsete denne kvelden som han og betingelsene for å bli kallet til Leiren og utførte på en fin og sikker måte- en fin mente at de ville ha stort utbytte for dem ved å bli med. debut! Ingar Eckholdt og Ulf Arse Hillestad ble i møte 3. februar forfremmet til DHSG Ved festmåltidet var det fung. UM Per N. Holter som ledet taffelet. Det er dere to brødre sin kveld, fremhevet han og utbrakte en skål for de nye brødrene av 3.grad. Fungerende OM hadde først med hilsener fra vår OM og CM som begge var i varmere strøk. Bror Ingar Eckholdt takker for tildelingen Ingar Eckholdt takket på vegne av de to for tildelingen av graden, og han syntes det var hyggelig og givende å være med i logen. Kjell Gunnar Eik takket for maten og hadde tydelig satt seg godt inn i tilblivelsen og historien om kveldens meny: Wienersnitsel. Fungerende OM overrekker aksje i Sverresgt. 9 Kvelden ble avsluttet i salongen med kaffe Dere to har begge en grei fremmøte- og tilbehør. Fremmøte denne kvelden prosent, understreket han i sin tale og kunne vært bedre, men kulde og mye snø må ta noe av skylden.

10 Side 10 logen og var inne i sitt 40. år som logebror. Rolleiv var en aktiv mann på så mange områder, et kjent navn innen friidretten i Urædd og en mann med sterke følelser for sin kjære by Porsgrunn. I logen lærte vi å kjenne Rolleiv som et positivt og aktiv medlem som påtok seg flere verv gjennom de mange år han var hos oss. En fullsatt Østre Porsgrunn kirke tok avskjed med bror Rolleiv ved hans bisettelse. Morten Gunnar Knutsen døde 10. januar bare 59 år gammel etter et kort sykeleie. Han ble opptatt i vår loge den som medlem nr Han hadde ikke vært medlem hos oss så lenge, men markerte seg tidlig som et positivt menneske som alltid sa ja til oppgaver han ble spurt om. Med sine lune og fine måte å være på ble han en god bror å være sammen med og som vi sårt vil savne i våre rekker. Morten ble begravet ved Eidanger kirke og mange brødre fulgte han til det siste hvilested. Lars Aspeflaten døde 7. februar i en alder av 85 år. Han ble opptatt i vår Orden den 7.mai 1952 som medlem nr. 255 og var ved sin død den bror med lengst medlemskap i vår loge.vi kjente han best som en dyktig advokat, og en aktiv lokalpolitiker gjennom mange år. Aktiv som han var på så mange områder ble det mindre tid igjen til logearbeide, men han beholdt sitt medlemskap gjennom hele 57 år. Han ble begravet fra Bamble kirke 12. februar under stor deltagelse. Rolleiv Berg-Nilsen døde 17. januar 80 år gammel. Vi kjente til at han bar på en alvorlig sykdom så døden var ikke helt uventet, men det er alltid trist når budskapet når oss. Han ble opptatt i Vi lyser fred med deres minne!

11 Side 11 Loge 17 Dag - Overmestre gjennom tidene Vi vil i dette og påfølgende nummer av presentere de overmestre vår loge har hatt / / /1955 P.E. Hagen Olav C. Jacobsen / /38 Jens O. Grundseth Johs. Myklebust / / /40 H.E. Kjølseth Kaare Granli /47 Olav Rand /61 Johan Aspaas /49 William Prøis /63 Steffen Kristiansen

12 Side 12 Blomsterbordet Forklaring av symbolene som ligger til grunn for bordets utforming. Vår bror Carl Schønning Wright, som var medlem av vår loge nr. 17 DAG inntil han døde den Hans hustru Agnes skjenket logen en pengegave, som skulle brukes til utsmykking av logesalen. Bror Sekretær Kaare Andreas Halvorsen foreslo for OM Johan L. Mikkelsen å lage bordet. Det resulterte i at det ble av kollegiet bestemt at det skulle lages et blomsterbord som skulle stå foran overmesterstolen. Det skulle ikke være et vanlig bord, men et som hadde en bestemt tilknytting til Logen og dens ritualer. Bror Kaare Andreas Halvorsen fikk i oppdrag å lage dette bord, med alle de symboler og sinnbilder Logen hadde, skulle bordet bære preg av dette. Bibelen som vi møter første gang vi kommer til Logen, og som følger oss hele tiden inntill vi kommer til vår avsked med både Logen og livet. Blomsterbordet står på tre ben av jern, belagt med 24 karat gull. Symboliserer Skaperen og opprettholderen av denne verden, og vår felles Far. Det andre ben symboliserer Sønnen. Det tredje ben symboliserer Den Hellige Ånd. Men det minner oss også om den lovmessighet som råder alle steds. Dette understrekes ved at tre av de ti bud omhandler vårt forhold til våre brødre, og til alle andre mennesker og naturen, og skaperverket. Dette markeres ved at bunnplaten er syvkantet, og er i to høyder. Disse to høydene, markerer det Gamle og Det Nye Testamentet som inneholder Skapelsesberetningen, hvorav fremgår at Gud skapte Himmel og Jord på seks dager og fullendte skaperverket ved å hvile på den syvende dag. Denne bunnplaten er laget i Norsk eik, i to høyder som symboliserer mine to vitner sier Herren. Det Gamle og det Nye Testamentet. Testamentene som gir dere den rettmessige arven til det Forgjettede land.. De tre kjedeledd som er vårt symbol, og som står for Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. De er laget av jern og belagt med 24 karat blagull. Topplaten er laget i sedertre, fra Libanon. Den samme tresort som Israels folk brukte for å bygge tempelet i Jerusalem. Den som brant ned i år sytti etter Kristus. I motsettning til den syvkantede, fullkomne bunnplaten, har toppflaten bare fem kanter. De to kantene som mangler viser vår ufullkommenhet, på kjærlighet og sannhet. De tre høydene på toppflaten symboliserer, vårt håp for fremtiden som er: TRO HÅP og KJÆRLIGHET. Måtte den som mottar blomster fra dette bord, bli rikelig tildelt av vårt ønske for fremtiden.

13 Side 13 Juletrefesten Leir nr. 5 Klippen I leirmøtet 8. februar ble to av logens medlemmer, Nils Johan Remen Fjelldahl og Odd Langtvedt Henriksen, opptatt i Patriarkgraden. En fullsatt logesal med nær 100 patriarker tilstede gjorde kvelden til en stor opplevelse for de nye patriarker. I alt ti nye patriarker fikk sin grad under en verdig og høytidlig seremoni. Rundt juletreet må man gå, ingen juletrefest uten! Fredag 7. januar var det duket for den årlige juletrefesten i Sverresgt. 9. Som vanlig var det trangt om plassen, men det brydde slett ikke barna seg om. Det ble servert pølser, kaker og brus, og selvfølgelig kaffe til de voksne som hadde vært så heldige å få være med. Det var gang rundt juletreet, noen leker, og høydepunktet var selvfølgelig da julenissen kom! Alle barna fikk en overraskelse av nissen, og returnerte smilende til sine respektive voksne. Det hele var en suksess, som det jo alltid er, og vi må få takke for en herlig kveld. Våre to nye patriarker Syng med oss. Telemark Odd Fellow-kor gjennomførte 5. febr. sin årlige Syng med oss -kveld med over 100 fremmøtte. Koret hadde lagt opp til en telemark-kveld med sanger fra fjell til fjord, med egne opptredener med stev og skjetser i god forening og med allsang av gamle sanger fra skolens sangbok. Det ble servert fløtegrøt og lefsene smakte godt til kaffen. Det hele ble en riktig hyggekveld. Julenissen - alltid et populært innslag på juletrefesten! Loddsalget gikk strykende!

14 Side 14 Torsdagstreffet Vi har spurt Bror EksOM Roy K. Schwanstrøm som var med på å starte Torsdagstreffet hvordan det hele ble til: Ja, det begynte med at Fredrik Rokling ble overført fra Bergen til loge Dag. Han fortalte om treffet de hadde i Bergen og foreslo ovenfor Overmester å starte noe liknende i Porsgrunn. Bergen ble kon- taktet, som hadde sitt treff på mandager, men vi ville satse på torsdager. Frank Dahle var primus motor og fikk det hele i gang i Det startet opp med 8-10 mann i den gamle salongen, men økte raskt til mann som kom fast til treffet, både fra logene Dag og Grenmar og fra Skienslogene. Det ble servert kaffe og rundstykker til kr Dette var så vellykket at etter en tid måtte vi flytte til spisesalen da det ble for trangt i salongen. Mange av brødrene som var eldre og hadde vanskelig for å komme seg ut om kvelden til logen - møtte opp om formiddagen. Frank nedla et stort arbeide med torsdagstreffet, det ble både sommerturer og julebord. Torsdagstreffet er fortsatt i gang, men det er ikke så mange som møter nå. Brødre dere må skjerpe dere å stille opp særlig nå som det er blitt så mange pensjonister - så møt opp!! Loge nr. 28 Agdesiden 60 år Loge nr. 28 Agdesiden, Kristiansand feiret 60 års jubileet den 28. november 2009 og vår loge var representert ved Storrepresentant Finn Bjørnø. Dannelsen av den første Odd Fellow mannsloge i Kristiansand skyldtes ikke noe lokalt initiativ, men var resultat av en reise Eks OM P.E. Hagen fra vår loge foretok i Kristiansand sommeren Han hadde fått i oppdrag å reise dit for å søke å skaffe seg medlemmer med henblikk på å få dannet en mannsloge i byen. Det første resultat var 10 søknader. I en stor leid drosje og en privatbil drog de første 9 kandidater for å bli innviet i loge Dag 14. november I november 1948 kom en hel busslast med kandidater fra Kristiansand til loge Dag for å bli opptatt i Ordenen. I alt 25 brødre ble opptatt i loge Dag. Loge nr. 28 Agdesiden ble stiftet 26.november Vi gratulerer med jubileet! Redaksjonen består av: Tormod Knutsen Tor Arne Garstad Kai Hansen Nils Martin Nilsen Ketil Lønne

15 Side 15 Rettelse Kjell Jansen Vi gjengir her den riktige sammensetningen av de to nevnder: Finansnevnd Arne Kittilsen, varamedl. Nevnd for styrkelse og ekspan-sjon Kjell Eugen Edvardsen Tormod Knutsen, leder Svein Martin Larsen Nils Martin Nilsen, sekretær Tor Arne Garstad Finn Bjørnø (storrepr.) Yngve Trydal, varamedl. Støtt våre annonsører - de støtter oss Rådgivende ingeniør: INNEKLIMA ENØK VVS VARME VARMEPUMPER Tlf : Bjørklund Handelsbyen Herkules Ulefossveien 32b 3730 Skien Tel NORGES STØRSTE UR- OG GULLSMEDKJEDE Flåtten Supermarked AS Deichmannsgate 109, 3924 Porsgrunn Tel:

16 Kontakt Tlf: Fax: Døgnvakt: TENK ØKONOMI OG MILJØ I.V.T. VARMEPUMPER URMAKERMESTER N. LANGTVEDT A/S Storgt PORSGRUNN TLF:

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg Nr.2 Årgang 5 Mai 2011 Dag`s Nytt C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg 1929 Side 2 Overmester har ordet Kjære logebrødre Så er vi kommet til veis ende med

Detaljer

Nr. 1 Februar 2014 42. årg. Ut i. vintereventyret...

Nr. 1 Februar 2014 42. årg. Ut i. vintereventyret... Nr. 1 Februar 2014 42. årg. Ut i vintereventyret... SIDE 2 Leder Så kom snøen, og det rikelig. Noen til glede andre til ergrelse. De som har kjøpt seg snøfreser, syns det bare er gøy med snø. Selv bruker

Detaljer

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg.

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. 21 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Veteranjuveler Side 5-13 Landssaken 2012: SOSbarnebyer Side 24

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Odd Fellow Huset i Grimstad slik EksDDSS Thorleif Bredesen så det. Store utvidelser (på denne siden) av huset er nå under utarbeidelse Terjenytt gratulerer Grimstad- og Lillesandlogene

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte...

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte... INNHOLD Nummer 01/2013 27. årgang Fridtjof Nansen Nytt Medlemsblad for Odd Fellow Loge nr. 20 Fridtjof Nansen Vi ønsker brødrene en riktig fin vår Redaktørens spalte...s2 Overmesters spalte...s3 Sekretærens

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Nr 1 2014 28. årgang Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Innholdsfortegnelse Redaktørens spalte... 3 Overmesters spalte... 6 Sekretærens spalte... 8 Dagens dikt... 9 Logens resultat og

Detaljer

Om leiravisen i 30 år. S. 16 55555.

Om leiravisen i 30 år. S. 16 55555. i ØSTERLEN JJU UB BIILLE EU UM MS SU UTTG GA AV VE EN N ffoorr 5500--åårrssjjuubbiilleeeett ddeenn 2255.. aapprriill 22001144.. Østerlen Denne utgaven av I ØSTERLEN er ment å gjengi et tverrsnitt av det

Detaljer

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum Støttestenen Organ for loge nr. 67 Castrum Årgang 18 nr. 1 2010 Innhold: s2: Overmester har ordet. s3: Støttestenen gratulerer, 25-års Veteranjuvel, Tur til Stockholm s5: Logemøte 27.01. s6: Til ettertanke,

Detaljer

Nore SAs årsmelding og regnskap Side 16-17

Nore SAs årsmelding og regnskap Side 16-17 NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2014 21. mai Utgivelse nr. 48 Årg. 24 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Logene har delt ut Veteranjuveler Side 5-11 Nore SAs årsmelding

Detaljer

Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge

Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge LEGO Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge Nr 19/1-2013 Det nye embedskollegiet ble installert 4. september 2013. Fra v: 2. HM Per Kallestad, Sekretær Eilif Henriksen, 1. HM Einar Mortensen, Eks HP Arild Persson,

Detaljer

Odd Fellow reiser Aust Agder besøker danske logehus Distrikt 22

Odd Fellow reiser Aust Agder besøker danske logehus Distrikt 22 Nr. 3 Høsten 2014 42. Årgang Odd Fellow reiser Aust Agder besøker danske logehus Distrikt 22 Odd Fellow Palæet København Se Side 3 Else M. Byholt fra 93 Kaprifol Se Side 2 Odd Fellow huset Rønne, Bornholm

Detaljer

Påsken 1995 Redaksjon: Olav Aasprong, Arve Stokke Minneord. Den 14. februar 1995 fikk vi beskjed om at bror Johan Petter Rød var død, nær 70 år gammel. Johan Petter har de siste årene vært mye syk slik

Detaljer

Oslo 28. mai 1909. Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang. Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva. ble stiftet i

Oslo 28. mai 1909. Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang. Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva. ble stiftet i Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva ble stiftet i Oslo 28. mai 1909 Feires over hele landet Festloge i alle Rebekkaloger der det framføres en prolog,

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2008 37. Årgang UNP 2008

Nr. 3 Høsten 2008 37. Årgang UNP 2008 Nr. 3 Høsten 2008 37. Årgang UNP 2008 På Side 3 finner du den stilen Håvard Liltved Dalen vant turen med. Ungdommene er kommet tilbake etter en fin, fin tur til USA og besøk i FN. Se side 2 Min tur med

Detaljer

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og 22. Side 4. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg.

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og 22. Side 4. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg. NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg. 21 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Veteranjuveler Side 4 Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og

Detaljer

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18 De Tre Kjedeledd 2/08 86. årgang Intervju med Stor Marsjall Erna Steffensen side 4 De nye Ordenslokalene i Trondheim. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11 Odd Fellow Ordenens vei til Europa side 26

Detaljer

10 å r 7. j u n i 2 0 0 7

10 å r 7. j u n i 2 0 0 7 «Ærefrykt for livet» En beretning om Odd Fellow loge nr. 132 Albert Schweitzer I.O.O.F. 10 å r 7. j u n i 2 0 0 7 1 2 F o r o r d Loge nr. 132 Albert Schweitzer er 10 år, og logens andre 5-års periode

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2009 38. Årgang

Nr. 3 Høsten 2009 38. Årgang Nr. 3 Høsten 2009 38. Årgang Opplæring Embedsmenn i Arendal For søstrene: 22. oktober 2009 kl. 18.00 For alle nye EksOM OM - UM For brødrene:1.oktober 2009 kl. 17.30 Stor Sire Harald Thoen deltar For alle

Detaljer

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Svein Harald Sataslaatten

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Svein Harald Sataslaatten Kongshaug-nytt Desember 2014 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så ofte du kan. 04.01.15 Juletrefest for barn (søndag) 05.01.15 25 Ve.Ju (Galla) 10.01.15 Nyttårsfest 19.01.15 Arbm. Rapporter

Detaljer

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY JULENUMMER NR. 4 2010 1 Liste over embedsmenn i perioden 2009-2011: Storrepresentant

Detaljer

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet Truls Erik Pettersen Overmester

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet Truls Erik Pettersen Overmester Kongshaug-nytt Desember 2012 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så ofte du kan. 07.01.13 40 års Ve. Ju Galla 12.01.13 Nyttårsfest med damer 21.02.13 O Rapp nevnder Regnsk./Budg. 04.02.13

Detaljer

Ny leir i Distrikt 22.

Ny leir i Distrikt 22. 2013 Terjenytt Høsten Nr. 4 Julen 2013 42. Årgang Ny leir i Distrikt 22. Fortelleren bak (Tom Schulz) OM til venstre (Jarle Christiansen) Fung EksOM til høyre (Anders Bjørnholmen) Åpningscenen logemøtet

Detaljer

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum Støttestenen Organ for loge nr. 67 Castrum Årgang 17 nr. 2 2009 Innhold: s2: OM har ordet, s3: Besøke andre loger, s5: Hva er sannhet?, Det er bare jeg... s6: Vennelogearbeidet, Schuyler Colfax, s8: Leveregel.

Detaljer

Vi gratulerer! Veteranjuveler. UM Magne Grav. 25 års. Br Harald Dyrnes. 50 års. Nr 50 Julen 2009 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Arve Stokke (AS)

Vi gratulerer! Veteranjuveler. UM Magne Grav. 25 års. Br Harald Dyrnes. 50 års. Nr 50 Julen 2009 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Arve Stokke (AS) Nr 50 Julen 2009 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Arve Stokke (AS) Veteranjuveler Loge nr 6 Rune har også i denne terminen delt ut heder for langt medlemsskap. og 1. desember var det vår UM Magne Grav

Detaljer

Logenes nye kollegier 2013-2015 Side 11

Logenes nye kollegier 2013-2015 Side 11 NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2013 21. nov. Utgivelse nr. 47 Årg. 23 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD OM er tenker tilbake Side 5 Logenes nye kollegier 2013-2015 Side

Detaljer

«Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

«Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY PÅSKENUMMER NR. 1 2015 Liste over embedsmenn i perioden 2013-2015: Storrepresentant

Detaljer

Hvilket menneskesyn har du? side 11

Hvilket menneskesyn har du? side 11 1 06 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 84. årgang Hvilket menneskesyn har du? side 11 Dannelse av nye foreninger side 14-15 Deputert Stor Sire Morten Buan side 3 Intervju med Gunvor Tjugum

Detaljer

Nr. 1 2015 Årgang 12

Nr. 1 2015 Årgang 12 Nr. 1 2015 Årgang 12 Side Ord fra Overmester 3 Fra redaksjonen 4 Fra Storrepresentanten 5 25-års Veteran-Juvel 6-7 Talen til Veteranene på Julemøtet 8 United Nations Pilgrimage for Youth (UNP) 9 Takkebrevet

Detaljer

KONGSHAUG - NYTT LOGE NR. 15 KONGSHAUG DESEMBER 2006

KONGSHAUG - NYTT LOGE NR. 15 KONGSHAUG DESEMBER 2006 KONGSHAUG - NYTT LOGE NR. 15 KONGSHAUG DESEMBER 2006 Overmester :Åge B. Eriksen Redaktør: Arvid Wold Kjære lesere av Kongshaug-nytt! Vi kunne 5. november se tilbake på 80 års drift av Loge 15 Kongshaug.

Detaljer

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang Forsidebildet: Ordenens lokaler i Sykkylven Intervju med Turid Tuft side 4 Stor Sire Oddvar Granlund trer tilbake side 6 Stor Sire har ordet

Detaljer