Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR!"

Transkript

1 Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR!

2 Side 2 Overmester har ordet Det blir også spennende å se om vi klarer å gjennomføre den planlagte turen til Lidkøping i Sverige. Det var jo veldig hyggelig å ha besøk fra Sverige i høst, så det hadde vært veldig moro om det melder seg så mange at dette kan bli noe av. Vår loge har som mål å ekspandere. Derfor håper jeg at alle brødre tenker godt gjennom om det er noen de kan tenke seg å spørre om å være med på informasjonsmøte. Kjære logebrødre Så er vi godt i gang med det nye året! Vi har allerede gjennomført flere møter med god oppslutning. Julemøtet vårt hadde veldig godt fremmøte, og det ser lovende ut videre hvis denne trenden holder seg. Dessverre har vi hatt 2 dødsfall i januar. Det er alltid trist å motta dødsbudskapet. Denne gang gjelder det Morten Knutsen og Rolleiv Berg Nilsen. Begge to var positive mennesker som det er vanskelig å forstå at ikke er mer. I tillegg har vi også fått ett dødsfall i februar i og med at Lars Aspeflaten er død. Han har ikke vært så aktiv i logesammenheng i de senere årene, men tidligere var han aktiv. Vi lyser fred over deres minne! Men livet må gå videre, og vi har mange spennende møter utover våren. Vi har gradspasseringer, og ikke minst festloge med damer. På dette møtet har du sjanse til å ta med deg din bedre halvdel og hygge deg sammen med andre brødre og søstre. Vi er avhengige av at det stadig kommer tilsig av nye medlemmer. Det er også veldig inspirerende at det kommer nye og at vi blir kjent med nye folk. Derfor en sterk oppfordring: Tenk gjennom din bekjentskapskrets og meld i fra om du har noen du kan tenke deg! Krig og naturkatastrofer blir vi nok aldri kvitt. Nå sist er det den voldsomme naturkatastrofen som har rammet Haiti. Dette viser igjen at vi må tenke på å hjelpe våre medmennesker. Det er mange i verden som lider og trenger hjelp. Vi må ikke glemme tanken på alle som lider. Nå var det Haiti som ble rammet, men det er ikke alltid vi bør reise så langt for å hjelpe. Faktisk kan det være noen i vår nærhet som trenger en eller annen form for hjelp. Bare det å besøke noen, kan være en hjelp. Vi prøver på våre møter å ha fokus på nestekjærligheten. Dette kan ikke gjentas ofte nok, men igjen en oppfordring: Tenk på din neste! Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet Yngvar Jacobsen OM

3 Side 3 ta sin del av jobben: Alle utnevnte Storrepresentanten dramagruppene sin, privatnemnda som emb.menn må gjøre sin del, de forskjellige villig stiller opp for oss på hvert eneste skriver møte. Og de mange andre i de forskjellige nemnder som hver enkelt har en jobb å utføre. Uten alle disse brødre som bruker av sin fritid for å skape en god og trivelig møteplass for oss vil det hele snart stoppe opp. Men det er enda en gruppe som ikke er nevnt og det er den største og viktigste Kjære Brødre av alle, og som kan defineres som SAMTLIGE AV LOGENS MED- LEMMER. Hva hjelper det om det blir arbeidet, planlagt, forberedt og innbudt til møter, om ikke brødrene møter opp? Vi er pr. dato 100 medlemmer i vår loge, noen av disse er av åpenbare grunner avskåret fra å komme, men at vi i alle fall burde ha en frammøteprosent over 50 synes jeg er rimelig. Og at alle deltar i hele møtet burde være en selvfølge. Det skjer noe i Loge DAG. Når dette skrives er vi allerede kommet et stykke inn i den første måneden i det nye året, når det leses er vinteren forhåpentlig på hell og vi kan ane de første tegn til vår. Da vil vi se på noen av de tingene som vi forbereder i dag, som noe som allerede er skjedd. Vi har for eksempel lagt bak oss en forfremmelse i Den Høye Sannhets grad og vi har gledet oss over å være sammen om en Festloge med damer. Og vi har fått være med om Odd Fellowkorets årlige og hyggelige Syng med oss. Men tiden stanser ikke opp og vi må vandre videre inn i det som enda ligger foran oss. Og en av de begivenhetene som venter, er den planlagte turen til Sverige. Vi skal jo gjøre et gjenbesøk til Loge nr. 86 Magnus Gabriel de la Gardie i Lidkøping. Turen går av stabelen torsdag den 18. mars, og har du ikke meldt deg på ennå så gjør det i dag. Så, kjære brødre, tenk over dette. Tenk over at den beste takk og den beste anerkjennelse til de som har sagt seg villige til å gjøre en jobb er å delta i logemøtene. Jeg avslutter med br. UMs kjente ord: Møt så ofte du kan ( ) og du vil sikkert motta og ta med deg gode impulser til glede og gavn for deg selv. Finn Bjørnø Storrepresentant Kjære brødre. Det er med en viss baktanke jeg nevner alle disse begivenhetene. Ingen ting av dette kommer av seg selv. Det er mye arbeid som ligger bak hvert eneste møte, hver eneste begivenhet, hver eneste ting som vedgår logens ve og vel. Logens embedskollegium med OM i spissen bærer naturlig nok de største byrdene, men det er så mange, mange flere som må

4 Side 4 Fred Sørensen 25 års Veteran men at du sa De til meg ble litt fremmet og rart for meg, sa bror Fred. I en høytidelig sammenkomst i Jønholt terasse 26 (Vanntårenet) ble bror Fred Sørensen overrakt 25 år Veteran Juvel av bror Storrepresentant Finn Bjørnø. Kaken smakte! Storrep. fester veteranjuvelen OM overrakte blomster og gratulerte Veteranen. Han hadde håpet at seremonien hadde kunne gjennomføres i logesalen men var glad for at det kunne gjøres her. Tilstede var forøvrig bror OM Yngvar Jacobsen sammen med nære brødre fra logen og nevø Runar Lid. Eks OM Tormod Knutsen hadde tatt seg av den praktiske arbeidet slik at det hele ble en fin markering rundt tildelingen. OM kom med blomster Bror Fred takket for sammenkomsten og rettet en spesiell takk til brødrene Rolf Andersen og Tormod Knutsen som hadde besøkt ham helt fra han ble syk. Gratulasjoner fra Storrep. Flere av de tilstedeværende brødrene Finn Bjørnø og veteranen hadde kjent hadde med hilsener fra kjente av bror Fred. hverandre fra tidligere i arbeidslivet. Dette ble nevnt i forbindelse i minnene fra innvielsen-dagen. Det var overraskende å se deg stå på OM -stolen denne kvelden,

5 Side 5 Vi ber Fred fortelle litt om seg selv: Jeg vokste opp i en søskenflokk på ni på Holmen i Asker. Fire av søsknene lever i dag. Min far var spesielt glad i folkemusikk og jeg husker at den berømte felespilleren Sigbjørn Bernhard Osa spilte i konfirmasjonen min. Jeg gikk på folkeskolen på Holmen, og det var det, men jeg klarte meg for øvrig godt - smiler Fred. Jeg kom til Grenland i 1960 og jobbet på Heistad fabrikker, der traff jeg min kone Ellinor og vi giftet oss samme året. Så ble det jobb på PEA noen år, og deretter begynte jeg ved AC Elektro hvor jeg var fram til pensjonsalder. I 1968 bygde vi oss hus på Raskenlund, det var den gangen kommunen hadde billige tomter. Vi fikk ingen barn, så en niese av kona overtok huset etter at jeg mistet kona i 1992 og jeg ble syk og måtte flytte hit. Hobbyen min var treskjæring men det får jeg ikke til nå, sier han. Dagsnytt har sett mange av de flotte gjenstanden som Fred har skåret ut - de er bare et mesterverk å se på. Nå går tiden mest til å se på sport på TV, mest fotball. En får ta en dag av gangen slik situasjonen er, avslutter Fred og ber oss hilse gutta i logen. Vi ber Bror Roy K. Schwanstrøm fortelle: Du har vært redaktør av Klippe-nytt? Ja, jeg drev med det i noen år, men til slutt så ville ikke Leiren dekke de små ut- giftene, og dermed gikk Klippe-nytt inn. Det var et blad for patriarkene i Leiren. Det var forøvrig Peter Sandøy som begynte, han kalte det for Patriarken og holdt på i 2 år, så det var hans ide. Peter spurte om jeg kunne overta, og jeg gjorde det, men det ble for tungt å drive alene. Det ble vanskelig å skaffe stoff etter hvert, men jeg holdt på i mange år. Jeg har alle utgavene som kom ut her hjemme. Det var en artig tid, men lite med leserinnlegg, det merker vel dere også i Dagsnytt. Redaksjonens svar på dette er et ubetinget JA. Kjære brødre, kom med leserinnlegg både på godt og ondt. La oss høre hva dere mener om bladet!

6 Side 6 Bror Tor Lekven 40 års Veteran Br. Tor Lekven ble tildelt 40 års Veteran Juvel i møte den 2. desember med mange til stede i salen. Dagsnytt har vært på besøk hos br. Tor i hans vakre hjem i Jonsokgt 10. Han forteller at han ble født i Os i Hordaland og er nest eldst av en søskenflokk på ni som alle er i live. Vi har gode gener skjønner du, sier han og det forstår vi for vi møtte en frisk og opplagt bror som forteller at han tok sin utdannelse på Landbrukshøyskolen på Ås. Jeg har jobbet i Jordskifteverket i Lofoten og Indre Nordfjord, før jeg kom til Porsgrunn og jobbet her i kommunen i over 30 år. Var bl.a. med under kommune sammenslåingen i 1964 å gå opp alle kommunegrensene. Kommunen har alltid vært en god arbeidsplass for meg. Jobbet sammen med ordfører Harald Moen, og rådmennene Knutsen og Dolva og for ikke å glemme personalsjef Rolf Nygård. Jeg hadde også mye med Isak Havstad å gjøre, han var jo tomtegeneralen. De var flotte karer. Det var den gang kommunen hadde penger og tomtene var store, som regel 1 mål. Jeg lå en gang på sykehuset i 3 måneder, den som var å besøkte meg da var Nygard, han ordna med TV og diverse. Det syntes jeg var flott gjort. Jeg bygde først hus på Grønli, og i 1992 bygde jeg huset her i Jonsokgt. og flyttet hit, og her har jeg trivdes godt sammen med kona. Jeg har 2 døtre, barnebarn, og olderbarn, som kona og jeg er veldig glad i. Jeg har til nå hatt 15 fine år som pensjonist og har beholdt helsa. Kona og jeg er ofte ute og går tur for å holde oss i form og noen ganger blir det lange turer som rundt broene i Porsgrunn-Skien. Som logebror ble jeg tatt opp i Fidelitas i Skien i 1969 og var der til jeg ble overført til Dag i Jeg likte meg godt i Fidelitas og var en periode Inspektør. Vi var en fin gjeng fra Porsgrunn som var medlemmer der, og vi skiftet på å kjøre til møtene. Bilordningen fungerte fint i mange år Etter hvert så gikk de andre over til loge Dag, jeg fulgte med og har aldri angret på det. Jeg liker meg godt og prøver å møte så ofte jeg kan. På torsdagstreffet er jeg fast gjest og liker meg svært godt. Det er hyggelig å kunne ta en tur på formiddagen og treffe andre brødre, men nå som det er så mange pensjonister, burde flere vært på torsdagstreffet. Jeg oppfordrer alle til å møte der, det er svært hyggelig, og et veldig godt tiltak for brødrene. Formiddagen gikk fort. Dagsnytt takker for at vi fikk komme og slå av en prat, både for kaffen og smørbrødene og det hele, og vi ønsker bror Tor til lykke med en fortjent 40 års juvel.

7 Side 7 Hva vet vi mer om bror Roy? I kontorlokalene i Sverresgt. henger det fotografier av alle OM i loge Dag gjennom tidene. Det var bror Roy som i sin tid tok initiativet til dette, og som vi fortsatt viderefører. Dagsnytt vil i dette og kommende nummer av avisen bringe bilde og signaturer til alle OM opp gjennom årene. Vi kjenner til at bror Roy også er medlem at Druide-ordenen og har vært medlem der i 38 år. Ordenen holder til i eget hus på Osebakken og bror Roy har også her engasjert seg der og bl. annet vært Edel Erk som tilsvarer OM i vår loge. Logen har mye til felles med vår Orden og Roy har tanker om å kunne få til noe mer samarbeid med dem på visse områder. Forholdet til Storlogen vet vi opptar bror Roy og han har ikke alltid vært like fornøyd med hva som er kommet av skriv og direktiver innenfra hovedstaden. Diverse dramaspill som han utarbeidet til bruk i logene var det ikke så lett å få godkjent av Storlogen, men det lykkes til slutt etter mye om og men. Da Roy drev reisebyrå i Porsgrunn hadde han en plan om å leie hele hurtigruteskipet Nordlys, hvor skipperen ombord var en Odd Fellowbror, fylle skipet opp med Odd Fellow medlemmer, og da til en svært gunstig pris. Arrangementet ble stoppet av Stor Sire som mente det lå økonomiske fordeler for han her, og bror Roy ble truet med eksklusjon hvis ikke dette ble droppet. Skutebildet i Sverresgt. 9 Det gikk to år før tyskerne overtok gården og i hele denne tiden ble logesalen leiet ut til diverse foreningsaktiviteter. Så gikk det Over peisen i Sverresgt. 9 henger et som man kunne vente, gården ble beslaglagt av tyskerne og gikk over til å bli bilde i glass og ramme, forestillende en seilskute for fulle seil. Det er ikke helt Soldatheim inntil fredslutningen 8. mai tilfeldig at det finnes der På frigjøringsdagen ble undertegnede hentet av H.E.Kjølseth og sammen Forhistorien er som følgende, nedfelt av avdøde bror Rolf Asjersen: dro vi bort for å ivareta gårdens interesser. Da Norge ble hærtatt 9.april 1940, oppsto Tro det eller ei, bildet hang der fremdeles! visse vansker med hensyn til Odd Fellows virke og man stilte seg avventende til hva I dag henger bildet som nevnt over som ville komme. Logesalen sto fortsatt peisen i spisesalen. urørt, bortsett fra at visse deler av inven- taret i stillhet ble fjernet bl.a. Det Altseende øye over Overmesters stol. Men, her ble det nå et skjemmende hull i veggen. Daværende rådmann i Porsgrunn og logebror H.E.Kjølseth fikset dette. Han dro hjem og hentet skutebildet og hengte det over hullet.

8 Side 8 Våre to siste tildelinger av DHSG Kristian Kalvenes fikk Den Høye Sannhet Grad i møte 30.september Alle var lyttende En noe begrenset forsamling hadde funnet veien til logen denne kvelden. Det viser seg at vi i vår siste grad ikke appellerer til full oppslutning om møtene, og det må vi gjøre noe med. En mistanke om at en viktig fotballkamp på TV nok også påvirket fremmøtet. Med nye, ferske embedsmenn på stolene, ble imidlertid gjennomføringen av seremonien utført på en fremragende måte. Festmiddagen besto av Får i kål og UM Kjell O.Myrseth syntes det var en liten, men eksklusiv gjeng, som var samlet til bords. OM Yngvar Jacobsen gratulerte den nye bror av D.H.S.G. og berømmet ham for godt fremmøte i logen og aktiv deltager i utviklings-programmet. Ikke minst sett med bakgrunn på ditt arbeidsforhold er dette svært positiv. Ved å møte fram blir vi bedre kjent med hverandre og med logen. OM understreket verdien i nestekjærligheten. Vi vet at det er mange ensomme rundt om som vi må ha i våre tanker. Bror Kristian ble oppfordret til å være villig til å påta seg oppgaver når forespørslene kommer. OM delte deretter ut en aksje i Sverresgt. 9 og håpet at den ville medvirke til å føle eierskap til huset vårt. Fadder Kjetil Lønne gratulerte med tildelingen og minnet bror Kristian bl.a. om en forpliktelse til å finne kandidater til vår loge- ikke minst fra den yngre garde. Fadderen var også imponert over det fremmøte bror Kristian hadde maktet å få til. Storrepresentant Finn Bjørnø hilste fra Leir nr. 5 Klippen og nevnte grunnlaget for å bli med i leiren. Trofasthet og interesse i logearbeidet vil kvalifisere til kallelse til leiren om ca. tre år. Bruk tiden godt og jeg vil forsikre deg om at logen vil gi deg mer enn du vil klare å gi logen. Hold derfor fram som du stevner, avsluttet Storrepresentanten sin hilsen. Bror Kristian Kalvenes takket for tildeling av graden og for den fine seremonien denne kvelden. -Jeg føler selv at jeg er blitt litt varmere i trøya nå og ser at jeg bruker mindre tid etter hvert til å få på meg livkjolen. Bror Yngve Trydal takket for maten. Han hadde gjort seg noen tanker om hva som skjer med oss i logen. Vi er enige om at seremoniene påvirker oss. Det tilføres alltid noe nytt selv om det må bli en del gjentagelser. Skifte av embedsmenn hver annet år, medvirker til at teksten blir tolket, og ord vektlagt forskjellig, - kanskje noe av forklaringen ligger her. Tilslutt oppfordret han brødrene til å hjelpe til i logen- notèr tlf.nr. til bror UM og støtt også han i hans arbeide. Fadder Ketil Lønne gratulerte bror Kristian Kalvenes

9 Side 9 vektla betydningen av å møte så ofte som en kan. Det gir oss muligheter til å bli bedre kjent med hverandre. Selv om dere nå har nådd den siste grad i logen, er dere på ingen måte utlært, det vil alltid være påfyll å hente ved å delta på våre møter. I den verden vi lever i, vil nestekjærligheten alltid være et sentralt emne i vårt daglige liv, understreket han i sin tale. Vær heller ikke redd på å påta dere oppgaver som dere blir forespurt om, avsluttet han sin hilsen, til de to brødrene. Fung. OM overrakte deretter hver av brødrene en aksje i A/S Sverresgt., etterfulgt av blomster og gratulasjoner. Brødr. Ulf Arse Hillestad og Ingar Eckholdt Storrepresentant Finn Bjørnø hadde med hilsener fra Leir nr. 5 Klippen og fortalte. Vår UM Kjell O. Myrseth måtte i OMs om de etterfølgende trinn innen Ordenen fravær føre forsete denne kvelden som han og betingelsene for å bli kallet til Leiren og utførte på en fin og sikker måte- en fin mente at de ville ha stort utbytte for dem ved å bli med. debut! Ingar Eckholdt og Ulf Arse Hillestad ble i møte 3. februar forfremmet til DHSG Ved festmåltidet var det fung. UM Per N. Holter som ledet taffelet. Det er dere to brødre sin kveld, fremhevet han og utbrakte en skål for de nye brødrene av 3.grad. Fungerende OM hadde først med hilsener fra vår OM og CM som begge var i varmere strøk. Bror Ingar Eckholdt takker for tildelingen Ingar Eckholdt takket på vegne av de to for tildelingen av graden, og han syntes det var hyggelig og givende å være med i logen. Kjell Gunnar Eik takket for maten og hadde tydelig satt seg godt inn i tilblivelsen og historien om kveldens meny: Wienersnitsel. Fungerende OM overrekker aksje i Sverresgt. 9 Kvelden ble avsluttet i salongen med kaffe Dere to har begge en grei fremmøte- og tilbehør. Fremmøte denne kvelden prosent, understreket han i sin tale og kunne vært bedre, men kulde og mye snø må ta noe av skylden.

10 Side 10 logen og var inne i sitt 40. år som logebror. Rolleiv var en aktiv mann på så mange områder, et kjent navn innen friidretten i Urædd og en mann med sterke følelser for sin kjære by Porsgrunn. I logen lærte vi å kjenne Rolleiv som et positivt og aktiv medlem som påtok seg flere verv gjennom de mange år han var hos oss. En fullsatt Østre Porsgrunn kirke tok avskjed med bror Rolleiv ved hans bisettelse. Morten Gunnar Knutsen døde 10. januar bare 59 år gammel etter et kort sykeleie. Han ble opptatt i vår loge den som medlem nr Han hadde ikke vært medlem hos oss så lenge, men markerte seg tidlig som et positivt menneske som alltid sa ja til oppgaver han ble spurt om. Med sine lune og fine måte å være på ble han en god bror å være sammen med og som vi sårt vil savne i våre rekker. Morten ble begravet ved Eidanger kirke og mange brødre fulgte han til det siste hvilested. Lars Aspeflaten døde 7. februar i en alder av 85 år. Han ble opptatt i vår Orden den 7.mai 1952 som medlem nr. 255 og var ved sin død den bror med lengst medlemskap i vår loge.vi kjente han best som en dyktig advokat, og en aktiv lokalpolitiker gjennom mange år. Aktiv som han var på så mange områder ble det mindre tid igjen til logearbeide, men han beholdt sitt medlemskap gjennom hele 57 år. Han ble begravet fra Bamble kirke 12. februar under stor deltagelse. Rolleiv Berg-Nilsen døde 17. januar 80 år gammel. Vi kjente til at han bar på en alvorlig sykdom så døden var ikke helt uventet, men det er alltid trist når budskapet når oss. Han ble opptatt i Vi lyser fred med deres minne!

11 Side 11 Loge 17 Dag - Overmestre gjennom tidene Vi vil i dette og påfølgende nummer av presentere de overmestre vår loge har hatt / / /1955 P.E. Hagen Olav C. Jacobsen / /38 Jens O. Grundseth Johs. Myklebust / / /40 H.E. Kjølseth Kaare Granli /47 Olav Rand /61 Johan Aspaas /49 William Prøis /63 Steffen Kristiansen

12 Side 12 Blomsterbordet Forklaring av symbolene som ligger til grunn for bordets utforming. Vår bror Carl Schønning Wright, som var medlem av vår loge nr. 17 DAG inntil han døde den Hans hustru Agnes skjenket logen en pengegave, som skulle brukes til utsmykking av logesalen. Bror Sekretær Kaare Andreas Halvorsen foreslo for OM Johan L. Mikkelsen å lage bordet. Det resulterte i at det ble av kollegiet bestemt at det skulle lages et blomsterbord som skulle stå foran overmesterstolen. Det skulle ikke være et vanlig bord, men et som hadde en bestemt tilknytting til Logen og dens ritualer. Bror Kaare Andreas Halvorsen fikk i oppdrag å lage dette bord, med alle de symboler og sinnbilder Logen hadde, skulle bordet bære preg av dette. Bibelen som vi møter første gang vi kommer til Logen, og som følger oss hele tiden inntill vi kommer til vår avsked med både Logen og livet. Blomsterbordet står på tre ben av jern, belagt med 24 karat gull. Symboliserer Skaperen og opprettholderen av denne verden, og vår felles Far. Det andre ben symboliserer Sønnen. Det tredje ben symboliserer Den Hellige Ånd. Men det minner oss også om den lovmessighet som råder alle steds. Dette understrekes ved at tre av de ti bud omhandler vårt forhold til våre brødre, og til alle andre mennesker og naturen, og skaperverket. Dette markeres ved at bunnplaten er syvkantet, og er i to høyder. Disse to høydene, markerer det Gamle og Det Nye Testamentet som inneholder Skapelsesberetningen, hvorav fremgår at Gud skapte Himmel og Jord på seks dager og fullendte skaperverket ved å hvile på den syvende dag. Denne bunnplaten er laget i Norsk eik, i to høyder som symboliserer mine to vitner sier Herren. Det Gamle og det Nye Testamentet. Testamentene som gir dere den rettmessige arven til det Forgjettede land.. De tre kjedeledd som er vårt symbol, og som står for Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. De er laget av jern og belagt med 24 karat blagull. Topplaten er laget i sedertre, fra Libanon. Den samme tresort som Israels folk brukte for å bygge tempelet i Jerusalem. Den som brant ned i år sytti etter Kristus. I motsettning til den syvkantede, fullkomne bunnplaten, har toppflaten bare fem kanter. De to kantene som mangler viser vår ufullkommenhet, på kjærlighet og sannhet. De tre høydene på toppflaten symboliserer, vårt håp for fremtiden som er: TRO HÅP og KJÆRLIGHET. Måtte den som mottar blomster fra dette bord, bli rikelig tildelt av vårt ønske for fremtiden.

13 Side 13 Juletrefesten Leir nr. 5 Klippen I leirmøtet 8. februar ble to av logens medlemmer, Nils Johan Remen Fjelldahl og Odd Langtvedt Henriksen, opptatt i Patriarkgraden. En fullsatt logesal med nær 100 patriarker tilstede gjorde kvelden til en stor opplevelse for de nye patriarker. I alt ti nye patriarker fikk sin grad under en verdig og høytidlig seremoni. Rundt juletreet må man gå, ingen juletrefest uten! Fredag 7. januar var det duket for den årlige juletrefesten i Sverresgt. 9. Som vanlig var det trangt om plassen, men det brydde slett ikke barna seg om. Det ble servert pølser, kaker og brus, og selvfølgelig kaffe til de voksne som hadde vært så heldige å få være med. Det var gang rundt juletreet, noen leker, og høydepunktet var selvfølgelig da julenissen kom! Alle barna fikk en overraskelse av nissen, og returnerte smilende til sine respektive voksne. Det hele var en suksess, som det jo alltid er, og vi må få takke for en herlig kveld. Våre to nye patriarker Syng med oss. Telemark Odd Fellow-kor gjennomførte 5. febr. sin årlige Syng med oss -kveld med over 100 fremmøtte. Koret hadde lagt opp til en telemark-kveld med sanger fra fjell til fjord, med egne opptredener med stev og skjetser i god forening og med allsang av gamle sanger fra skolens sangbok. Det ble servert fløtegrøt og lefsene smakte godt til kaffen. Det hele ble en riktig hyggekveld. Julenissen - alltid et populært innslag på juletrefesten! Loddsalget gikk strykende!

14 Side 14 Torsdagstreffet Vi har spurt Bror EksOM Roy K. Schwanstrøm som var med på å starte Torsdagstreffet hvordan det hele ble til: Ja, det begynte med at Fredrik Rokling ble overført fra Bergen til loge Dag. Han fortalte om treffet de hadde i Bergen og foreslo ovenfor Overmester å starte noe liknende i Porsgrunn. Bergen ble kon- taktet, som hadde sitt treff på mandager, men vi ville satse på torsdager. Frank Dahle var primus motor og fikk det hele i gang i Det startet opp med 8-10 mann i den gamle salongen, men økte raskt til mann som kom fast til treffet, både fra logene Dag og Grenmar og fra Skienslogene. Det ble servert kaffe og rundstykker til kr Dette var så vellykket at etter en tid måtte vi flytte til spisesalen da det ble for trangt i salongen. Mange av brødrene som var eldre og hadde vanskelig for å komme seg ut om kvelden til logen - møtte opp om formiddagen. Frank nedla et stort arbeide med torsdagstreffet, det ble både sommerturer og julebord. Torsdagstreffet er fortsatt i gang, men det er ikke så mange som møter nå. Brødre dere må skjerpe dere å stille opp særlig nå som det er blitt så mange pensjonister - så møt opp!! Loge nr. 28 Agdesiden 60 år Loge nr. 28 Agdesiden, Kristiansand feiret 60 års jubileet den 28. november 2009 og vår loge var representert ved Storrepresentant Finn Bjørnø. Dannelsen av den første Odd Fellow mannsloge i Kristiansand skyldtes ikke noe lokalt initiativ, men var resultat av en reise Eks OM P.E. Hagen fra vår loge foretok i Kristiansand sommeren Han hadde fått i oppdrag å reise dit for å søke å skaffe seg medlemmer med henblikk på å få dannet en mannsloge i byen. Det første resultat var 10 søknader. I en stor leid drosje og en privatbil drog de første 9 kandidater for å bli innviet i loge Dag 14. november I november 1948 kom en hel busslast med kandidater fra Kristiansand til loge Dag for å bli opptatt i Ordenen. I alt 25 brødre ble opptatt i loge Dag. Loge nr. 28 Agdesiden ble stiftet 26.november Vi gratulerer med jubileet! Redaksjonen består av: Tormod Knutsen Tor Arne Garstad Kai Hansen Nils Martin Nilsen Ketil Lønne

15 Side 15 Rettelse Kjell Jansen Vi gjengir her den riktige sammensetningen av de to nevnder: Finansnevnd Arne Kittilsen, varamedl. Nevnd for styrkelse og ekspan-sjon Kjell Eugen Edvardsen Tormod Knutsen, leder Svein Martin Larsen Nils Martin Nilsen, sekretær Tor Arne Garstad Finn Bjørnø (storrepr.) Yngve Trydal, varamedl. Støtt våre annonsører - de støtter oss Rådgivende ingeniør: INNEKLIMA ENØK VVS VARME VARMEPUMPER Tlf : Bjørklund Handelsbyen Herkules Ulefossveien 32b 3730 Skien Tel NORGES STØRSTE UR- OG GULLSMEDKJEDE Flåtten Supermarked AS Deichmannsgate 109, 3924 Porsgrunn Tel:

16 Kontakt Tlf: Fax: Døgnvakt: TENK ØKONOMI OG MILJØ I.V.T. VARMEPUMPER URMAKERMESTER N. LANGTVEDT A/S Storgt PORSGRUNN TLF:

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. Vedtatt i logemøte den 07.12.2011 1. Logen avholder sine ordinære logemøter den 1. og 3. onsdag i måneden kl.19.00. Endringer av dette må være i tråd med Lov

Detaljer

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 KVITBJØRN- POSTEN Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 LEIRMØTE KIRKENES FORFREMMELSE 50 års veteranjuvel FOREDRAG BESØK FRA THULE INNVIELSE Foto: Fred Davidsen NYTT KOLLEGIUM siste

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Geir Ståle Aursnes Mobil 975 92 100 E-post: geir-aur@online.no Sekr. Tor Ivar Pedersen mobil 971 82 067 E-post: tor.ivar.pedersen@volmax.no

Detaljer

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG Osebergposten er tilbake, og i første omgang satser vi på en månedlig utgivelse. Bidrag i form av tekst og/eller bilder mottas med takk. Det samme gjelder meldinger med ros eller ris, eller forslag til

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2013

Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2013 KVITBJØRN POSTEN Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2013 Foto: Fred Davidsen Vi ønsker brødrene med familie en God Jul! Kjære brødre. OVERMESTERENS HJØRNE Da er vårt siste logemøte

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Det er en stor glede som overmester å igjen ha en leder i OrigoPosten.

Det er en stor glede som overmester å igjen ha en leder i OrigoPosten. OrigoPosten Årgang 2. Utgitt April 2013 Utgave nummer 2 ENDELIG. HER KOMMER A N D R E U T G A V E A V ORIGOPOSTEN. AV OG FOR BRØDRE I LOGE NR 96 ORIGO, TROMSØ. I DETTE NUMMERET: Redaksjonen har ordet Runde

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør g I Redaksjonen: Eks.storrep. Per Henrik Fredriksentlf. 33 19 74 95 E-post: per-henrik.f@tele2.no OM. Kjell Aanstad mobil 928 40 501 E-post: k3a@online.no

Detaljer

Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Tildeling av 50 års Veteranjuvel til søster Eli Hermansen. Bak fra venstre: Eks Om Karin Gabrielsen, Eks Storrepr. Wenche Aas Hermansen, Eks DSS Kjellaug

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD 2011 HOVEDMÅL FOR LOGE NR 16 URD Gjennom ritualer, samarbeid og fokus på mellommenneskelige relasjoner bidra til økt vekst for Odd Fellow Ordenen og loge nr 16 URD NEVND

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD 2010 2014 HOVEDMÅL FOR LOGE NR 16 URD Gjennom ritualer, samarbeid og fokus på mellommenneskelige relasjoner bidra til økt vekst for Odd Fellow Ordenen og loge nr 16 URD

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre.

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre. Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Geir Ståle Aursnes Mobil 975 92 100 E-post: geir-aur@online.no Sekr. Tor Ivar Pedersen mobil 971 82 067 E-post: tor.ivar.pedersen@volmax.no

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Odd Fellow-året 2013-2014

Odd Fellow-året 2013-2014 Odd Fellow-året 2013-2014 Høst-terminen 22.08.13 : Møte i loge nr. 24 Gregorius Dagssønn 0 Arbm. Rapport nevnder. ( - gjelder Finansnevnd og Revisjonsnevnd ). 30.08-01.09 : Fjelltur jf. eget program. 31.08.13

Detaljer

Red.:Aage Nicolai Rosland MÅNEDENS BILDE. Trekkspillet låter fra båtene allting forhekses av låtene

Red.:Aage Nicolai Rosland MÅNEDENS BILDE. Trekkspillet låter fra båtene allting forhekses av låtene MÅNEDENS BILDE Trekkspillet låter fra båtene allting forhekses av låtene Sankthansfeiringen, også kalt Jonsmesse, Jons vake eller Jonsok, har sin opprinnelse både i den kristne og den folkelige tradisjon.

Detaljer

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel til søster Nelly Embrå. Foran fra venstre: Stor Sire Morten Buan, Jubilanten Nelly Embrå, OM Lillian Nilssen.

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

V-G VERNS GANG. Organ for Odd Fellow Loge nr.40 Vern. Horten nr årgang.

V-G VERNS GANG. Organ for Odd Fellow Loge nr.40 Vern. Horten nr årgang. V-G VERNS GANG Organ for Odd Fellow Loge nr.40 Vern. Horten nr.1 2016-8. årgang. Gode Brødre Nå er vi snart igjennom en ny termin, og påske står for tur. Når jeg ser ut av vinduet, snør det litt, det er

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Jubileumsskrift. til 10 års jubileum 30. mai Leir nr. 24 Salten

Jubileumsskrift. til 10 års jubileum 30. mai Leir nr. 24 Salten Jubileumsskrift til 10 års jubileum 30. mai 2015 Leir nr. 24 Salten Bakgrunn og forberedelse Hvorfor behov for en ny leir i distrikt 13 Distrikt 13 hadde i 1990 årene en jevnt god økning av medlemstallet.

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Årets andre høstmåned har kommet og gått med mildvær og vakre

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr Fra logemøtet 12. februar. Fra Ordensetiketten. Ord til ettertanke

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr Fra logemøtet 12. februar. Fra Ordensetiketten. Ord til ettertanke Borgen Rundt En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 1-2015 Fra logemøtet 12. februar Fra Ordensetiketten Ord til ettertanke Fra logemøtet 12. februar 23 brødre stilte til logemøtet samt 4 gjester fra

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

SÆRLOV ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER FOR I.O.O.F.

SÆRLOV ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER FOR I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER I.O.O.F. Februar 2015 SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER I.O.O.F. Vedtatt i logemøte 28. januar 2015 SÆRLOV 1 Møter Logen avholder sine møter to til tre

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

OrigoPosten. OM har ordet:

OrigoPosten. OM har ordet: OrigoPosten Årgang 2. Utgitt Mai 2013 Utgave nummer 3 D A E R V I K O M M E T T I L S E S O N G E N S S I S T E U T G A V E A V O R I G O P O S T E N. A V O G F O R B R Ø D R E I L O G E N R 9 6 O R I

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Lyskasteren. Organ for loge 26. Svenør

Lyskasteren. Organ for loge 26. Svenør Lyskasteren Organ for loge 26. Svenør I Redaksjonen; Ex.Storrepr. Per Henrik Fredriksen tlf; 33 19 74 95 UM. Erling Hedly Halvorsen mob; 930 92 360 Sekr. Kjell Aanstad mob: 928 40 501 E-post; k3a@online.no

Detaljer

Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER

Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER Side 2 Overmester har ordet DAG's-nytt 4 år, og utført jobben på en utmerket måte. Vi vet det ligger mye arbeid i et slikt verv. Bror Finn har stått på både sent

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 4 Julen 2015 NY 50-ÅRSVETERAN. Br. Ernst David Halvorsen ble tildelt 50-årsveteranjuvel 26. november.

ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 4 Julen 2015 NY 50-ÅRSVETERAN. Br. Ernst David Halvorsen ble tildelt 50-årsveteranjuvel 26. november. VARNA PP. POSTEN ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 4 Julen 2015 k NY 50-ÅRSVETERAN Br. Ernst David Halvorsen ble tildelt 50-årsveteranjuvel 26. november. Side 6-7 JULEHILSEN OM Arne Palm hilser brødrene

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Lyskasteren. Kjære Embetsmenn og brødre. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør

Lyskasteren. Kjære Embetsmenn og brødre. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Hans Sigurd Iversen mobil 928 27 926 E-post: hansigiv@online.no Sekr. Reidar Haakonsen mobil 916 17 890 E-post: rehaa@online.no Fung.

Detaljer

OrigoPosten. OM har ordet:

OrigoPosten. OM har ordet: OrigoPosten Årgang 2. Utgitt Desember 2013 Utgave nummer 4 D A E R V I K O M M E T T I L F Ø R S T E U T G A V E A V O R I G O P O S T E N M E D V Å R N Y E O V E R M E S T E R T H O R I F U N K S J O

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

folksomt Masseutflukten sørover blant pensjonistene vil ikke snu med det første! Bare hjemme for å høste epler! Magasinet for og om oss nordmenn

folksomt Masseutflukten sørover blant pensjonistene vil ikke snu med det første! Bare hjemme for å høste epler! Magasinet for og om oss nordmenn Magasinet for og om oss nordmenn Masseutflukten sørover blant pensjonistene vil ikke snu med det første! Bare hjemme for å høste epler! Idar gjør som mer enn 30.000 andre norske pensjonister. Han overvintrer

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F. Vedtatt i logemøte 11. april 2002, revidert i logemøte 11. mars 2014. 1 Logen avholder sine ordinære møter annenhver tirsdag, kl.19 i uke nr. med

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD 2014 2018 HOVEDMÅL FOR LOGE NR 16 URD Gjennom ritualer, samarbeid og fokus på mellommenneskelige relasjoner bidra til økt vekst for Odd Fellow Ordenen og loge nr 16 URD

Detaljer

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg Nr.2 Årgang 5 Mai 2011 Dag`s Nytt C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg 1929 Side 2 Overmester har ordet Kjære logebrødre Så er vi kommet til veis ende med

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 4-2013. Julehilsen fra overmester. Fra julemøtet 12. desember. Ord til ettertanke

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 4-2013. Julehilsen fra overmester. Fra julemøtet 12. desember. Ord til ettertanke Borgen Rundt En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 4-2013 Julehilsen fra overmester Fra julemøtet 12. desember Ord til ettertanke Julehilsen fra overmester Kjære bror! Vi nærmer oss slutten av logeåret

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

TO NYE 25-ÅRSVETERANER I LOGEN

TO NYE 25-ÅRSVETERANER I LOGEN VARNA PP. POSTEN ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 3 Høsten 2015 k TO NYE 25-ÅRSVETERANER I LOGEN Torsdag 24. september fikk logen to nye 25-årsveteraner Side 6 SVENSKEBESØK Tradisjon tro fikk vi

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Jubileum for vår eldste

Jubileum for vår eldste St. Hallvard-Nytt Medlemsblad Loge nr. 10 St. Hallvard, sept 2008 Høst og ny logegiv Bli kjent med Huset og historien bak Odd Fellow Ordenen denne høsten. Vi begynte med Stortingsgaten 28s tilbli velse

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

MÅNEDENS BILDE. Fra Retiro utendørsscene ved Molde i april 2013

MÅNEDENS BILDE. Fra Retiro utendørsscene ved Molde i april 2013 MÅNEDENS BILDE Fra Retiro utendørsscene ved Molde i april 2013 Foto: Svein MM Det er den draumen Det er den draumen me ber på at noko vidunderlig skal skje, at det må skje - at tidi skal opna seg, at hjarta

Detaljer

Nr 2 mai 2010 YGGDRASIL. Rebekkaloge nr. 37

Nr 2 mai 2010 YGGDRASIL. Rebekkaloge nr. 37 Nr 2 mai 2010 YGGDRASIL Rebekkaloge nr. 37 Brev fra Distrikt Stor Sire. Til alle loger i Distrikt nr. 8 Vestfold. Vterminen g mot slutten, og vi kan se tilbake på flere store begivenheter. Lørdag 22.april

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Vi sender noen ekstra gode tanker til våre syke brødre som ikke har hatt mulig het til å møte så ofte dette året, med ønske om god bedring.

Vi sender noen ekstra gode tanker til våre syke brødre som ikke har hatt mulig het til å møte så ofte dette året, med ønske om god bedring. V-G VERNS GANG Organ for Odd Fellow-loge nr.40 Vern. Horten Årgang 3. Desember 2011 Julehilsen fra Overmester! Vi står foran årets mørkeste tid. Siden sommeren har lyset sakte men sikkert forlatt oss.

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN 1.Ekspansjon. Alle loger skal ha en nettoøkning av medlemmer på 5 % i 2-årsperioden. 1.1. 5% Medlemsøkning over en 2 års periode. Dette utgjør ca.

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Loge nr. 51 Folden 60 år

Loge nr. 51 Folden 60 år Loge nr. 51 Folden 60 år 07.02.2017 Da logen vår nærmet seg sitt 60-årsjubileum, oppnevnte bror OM Johnny Norman Pedersen følgende komiteer som skulle forberede markeringen av jubileet: En festkomite bestående

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

KVITBJØRN POSTEN. Søstre og brødre ønskes en God Jul! 40 ÅRS VETERAN INNVIELSE FORFREMMELSE

KVITBJØRN POSTEN. Søstre og brødre ønskes en God Jul! 40 ÅRS VETERAN INNVIELSE FORFREMMELSE KVITBJØRN POSTEN Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2015 40 ÅRS VETERAN INNVIELSE Ivar F. Johansen ble tildelt 40 års veteranjuvel FORFREMMELSE Våre nye brødre. Øyvind Naustvik

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Nr.1 Årgang 6 Januar 2012. Dag`s Nytt GODT NYTT LOGEÅR

Nr.1 Årgang 6 Januar 2012. Dag`s Nytt GODT NYTT LOGEÅR Nr.1 Årgang 6 Januar 2012 Dag`s Nytt GODT NYTT LOGEÅR Side 2 Overmester har ordet DAG's-nytt som ikke møter så ofte å ta i et tak med denne gruppe. Vi maser ofte om å se etter nye kandidater til vår Loge,

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN - medlem av Den Uavhængige norske Storloge av Odd Fellow Ordenen ( I.O.O.F.) HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN 2005-2009 ( - behandlet og godkjent pr. 26.04.06 ) Vennskap Kjærlighet Sannhet

Detaljer

Guri (95) er medlem nummer 1

Guri (95) er medlem nummer 1 adressa.no 19.11.2006 12.56 Guri (95) er medlem nummer 1 Publisert 21.12.2005-10:18 Endret: 21.12.2005-10:45 Hun er Tobbs første medlem, og bor i Trondheims første borettslag. Ikke rart Guri Synnøve Sand

Detaljer