Journaldato: , Journalenhet: JNP - Journalenhet Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 1.2.2015-28.2.2015, Journalenhet: JNP - Journalenhet Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JN - Journalenhet Norsk olarinstitutt, Dokumenttype:,,N, Status: J,A Feltrapport Timing geochemical signature and environmental variability of the ermian strata Samarbeidsprosjekt - Timing geochemical signature and environmental variability of the ermian strata and the ermian-triassic boundary TB on Svalbard - niversity of Leeds - RiS id / / KLMA/DB Mottaker Sysselmannen på Svalbard Norsk olarinstitutt KLMA/DB Oppdatering av miljøforvaltningens forskningsbehov Miljøvernforvaltningens prioriterte forskningsbehov / / TA Klima- og miljødepartementet Antarktisekspedisjon Are Johansen Melding om aktivitet / ekspedisjoner / prosjekter i henhold til Antarktisforskriften - Sesong 2014 / / / MFS/ØO 650 MFS/ØO Birgit Njaastad Side: 1 av 20

2 Signert prøvetidsskjema - ***** ***** ersonalmappe - ***** ***** 2015/ / ERS/RML ***** ERS/RML TA ***** Arbeidsavtale tom ***** ***** ersonalmappe - ***** ***** 2015/ / ERS/RML ***** Mottaker ***** Ragnhild Marie Lindberg ERS/RML Norwegian skiing expeditions Melding om aktivitet i Antarktis 2015/ ALE som operatør 2015/ / MFS/ØO ***** MFS/ØO David Rootes Signert arbeidsavtale tom ***** ***** ersonalmappe - ***** ***** 2015/ / ERS/RML ***** ERS/RML TA ***** Side: 2 av 20

3 Søknad om fullmakt til dekning av flytteutgifter fra utlandet - ***** ***** Flyttegodtgjørelser - Flytting fra utlandet 2012/ / ERS/ES Mottaker Klima- og miljødepartementet Ragnhild Marie Lindberg ERS/RML Tildelingsbrev Norsk olarinstitutt 2015 Statsbudsjettet tarbeidelse tildeling og oppfølging 2014/ / MKA/BE 115 MKA/BE Klima- og miljødepartementet Tildeling til flaggskip Havforsuring for Kap 1474 post 50 - Midler til faglig aktivitet Flaggskip - rosjekt - Havforsuring - Ocean Acidification 2011/ / FORSK/NK FORSK/NK Klima- og miljødepartementet Tildeling til flaggskip olhavet Kap 1474 post 50 - Midler til faglig aktivitet Flaggskip - rosjekt - Havisen i olhavet teknologi og avtaleverk 2010/ / KLMA/AS 501 KLMA/AS TA Klima- og miljødepartementet Side: 3 av 20

4 nnvilger søknad om fullmakt til dekning av flytteutgifter fra utlandet - ***** ***** Flyttegodtgjørelser - Flytting fra utlandet 2012/ / ERS/ES ERS/RML TA Klima- og miljødepartementet Anmodning om uttalelse til søknad om produksjon og drift på Goliatfeltet Høringer - etroleumsrelaterte - program for konsekvensutredning etter petroleumsloven / tillatelser etter forurensningsloven for leteboring 2011/ / MFS/NMJ Miljødirektoratet Sluttrapport - skjema og rapport for prosjekt 13/61 - last i havhest SMF prosjekt - 13/61 - last i havhest - lastic in fulmars - rosjektleder Geir Wing Gabrielsen 2013/ / MGFT/GWG Mottaker Svalbard miljøvernfond v/asbjørn Hagen Geir Wing Gabrielsen MGFT/GWG Side: 4 av 20

5 Sluttrapport - skjema og rapport - prosjekt 14/35 Vadefuglbestandene i Kongsfjorden SMF rosjekt 14/35 - Vadefuglbestandene i Kongsfjorden 2014/ / MGFT/GWG Mottaker Svalbard miljøvernfond v/asbjørn Hagen Geir Wing Gabrielsen MGFT/GWG Godkjenning av sluttrapport og sluttutbetaling fra Svalbards miljøvernfond SMF rosjekt 14/35 - Vadefuglbestandene i Kongsfjorden 2014/ / MGFT/GWG MGFT/GWG Svalbard miljøvernfond v/asbjørn Hagen Godkjenning av sluttrapport og sluttutbetaling fra Svalbard miljøvernfond SMF prosjekt - 13/61 - last i havhest - lastic in fulmars - rosjektleder Geir Wing Gabrielsen 2013/ / MGFT/GWG MGFT/GWG Svalbard miljøvernfond v/ Asbjørn Hagen Side: 5 av 20

6 Bekreftelse på mottatt bidrag til budsjett for 2015 CCAMLR Scientific Observer Report - Observasjonsrapporter 2010/ / Royal Norwegian Embassy in Canberra Referat fra møte i overvåkingsgruppen 24. november 2014 Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten 2010/ / MFS/CVQ 731 MFS/CVQ Havforskningsinstituttet v/ Tone Vollen nntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV Oppfølging av sykmeldt - ***** ***** 2015/ / MKA/BE MKA/BE ***** nnkalling til samarbeidsmøte Arktis april Samarbeidsforum for statlige institusjoner med interesse i arktis 2013/ / FORSK/HST 016 FORSK/HST Meteorologisk institutt Side: 6 av 20

7 S-rapport for perioden S-rapporter - Rapportering til Miljøverndepartementet 2010/ /2015 ØKO/SO Mottaker Klima- og miljødepartementet nger Brattsti Dypås ØKO/BD TopSec Mobile - bekreftelse/godkjenning på registrerte brukere - Oversendelse av dokument A03-S:14/ Beredskap og beredskapsplan 2014/ / DR/JGW 004 DR/JGW B 13 Nasjonal sikkerhetsmyndiget Høring - forslag til endring i forskrift til tjenestemannsloven fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høring - forslag til endring i forskrift til tjenestemannsloven fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2015/ / ERS/SC 008 ERS/SC Klima- og miljødepartementet Oversendelse signert samsvarserklæring og risikoaksept - TopSec Mobile Beredskap og beredskapsplan 2014/ /2015 DR/JGW 004 Mottaker Nasjonal sikkerhetsmyndiget Ann Elin Steinsund KT/AES Side: 7 av 20

8 Merknader og anbefalinger til søknad om vitenskapelig undersøkelse - Alfred Wegener nstitute med fartøyet olarstern Høringer - Søknader om vitenskapelige undersøkelsestillatelser 2010/ / Mottaker Olje- og energidepartementet Stein Ørjan Nilsen CCAMLR Scientific Observer Report - Observasjonsrapport fra skipet Juvel CCAMLR Scientific Observer Report - Observasjonsrapporter 2010/ / TO Royal Norwegian Embassy in Canberra Arbeidsavtale tom ***** ***** ersonalmappe - ***** ***** 2013/ / KLMA/SG 221 Mottaker ***** Ragnhild Marie Lindberg ERS/RML Arbeidsavtale tom ***** ***** ersonalmappe ***** ***** 2011/ /2015 BODV/KMK 221 Mottaker ***** Ragnhild Marie Lindberg ERS/RML Side: 8 av 20

9 Regulering av leie Regulering av leie og 8452 Boliger Boligpool Longyearbyen og 8746 Bolig Svalbard Regulering av leie - Svalbard Forskningspark - Troll forskningsstasjon - Sverdrupstasjonen - Boligpool Svalbard 2011/ / ADM/RBB 032 ADM/RBB TA Statsbygg Takker Kystvakten for assistanse i 2015 rosjekt N-CE Barents 2020 / Arktisk samarbeid - Norwegian young sea ice cruise / / FORSK/HST Mottaker Kystvakten Øystein Mikelborg OLA/ØM Ber om avklaring rundt tekniske valg for modernisering av aerolys / aerolykter på Svalbard - kopi av brev til Luftfartstilsynet Aerolykter / aerolys Svalbard - Kartlegging av tilstand - Avklaring rundt modernisering 2011/ / OLA/JEG OLA/JEG Kystverket Oversendelse etterspurt dokumentasjon for revisjon av regnskaps- og årsavslutningen 2014 Riksrevisjonens revisjon av regnskaps- og årsavslutningen for / / ØKO/KHA Offl Mottaker Riksrevisjonen Kenth Hanssen ØKO/KHA Side: 9 av 20

10 Rapportering - innhenting av timesatser 2015 til Norges forskningsråd Budsjettering av personalkostnader og indirekte kostnader i prosjektsøknader fra instituttsektoren - Rapportering til Forskningsrådet 2011/ / ØKO/KHA 121 ØKO/KHA Norges forskningsråd Forhåndsmelding om planlagt forskningsaktivitet Antarktis nsights into Fimbul ce Shelf dynamics - Johannes Schweitzer Melding om forskningsaktivitet i Antarktis NARE nsights into Fimbul ce Shelf dynamics - Johannes Schweitzer 2015/ / Johannes Schweitzer Forhåndsmelding om planlagt forskningsaktivitet Antarktis Geomicrobiology associated to suphide mineralization... - Antonio Garcia-Moyano Melding om forskningsaktivitet i Antarktis NARE Geomicrobiology associated to suphide mineralization... - Antonio Garcia-Moyano 2015/ / Antonio Garcia-Moyano Side: 10 av 20

11 Forhåndsmelding om planlagt forskningsaktivitet Antarktis 2015 og NARE CHARMNG Characterizing channelized ice-shelf ocean interaction... - Geir Moholdt Melding om forskningsaktivitet i Antarktis 2015 og NARE CHARMNG Characterizing channelized ice-shelf ocean interaction... - Geir Moholdt 2015/ / Geir Moholdt Arbeidsavtale timer tom ***** ***** ersonalmappe - ***** ***** 2011/ / Mottaker ***** Ragnhild Marie Lindberg ERS/RML Oppsigelse av avtale Sikkerhet Oppsett og Supportavtale inkl mcare advanced swap Samarbeidsavtale N og Telehuset 2011/ / ØKO/OSH Mottaker Telehuset Tromsø Ann Elin Steinsund KT/AES Bekreftelse på oppsigelse av avtale - Sikkerhet Oppsett og Supportavtale inkl mcare advanced swap Samarbeidsavtale N og Telehuset 2011/ / ØKO/OSH KT/AES TA Telehuset Side: 11 av 20

12 Videre oppdatering av indikatorgrunnlag for status i de norske marine havforvaltningsområdene Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten 2010/ / MFS/CVQ 731 MFS/CVQ Havforskningsinstituttet Framdriftsrapport økonomirapport og statusrapport - NOR-13/0083 Kompilasjon av geologisk oversiktskart for Dronning Maud Land Fo rosjekt avtalenr NOR-13/ Kompilasjon av geologisk oversiktskart for Dronning Maud Land - finansiert av tilskuddsordning fra tenriksdepartementet 2013/ / KLMA/SE Mottaker tenriksdepartementet Synnøve Elvevold KLMA/SE Sluttrapport og hovedrapport prosjekt 12/147 - tvikling av elektronisk isbjørnvarsling SMF rosjekt 12/147 - tvikling av et elektronisk isbjørnvarslingssystem - prosjektleder Tor van Karlsen 2012/ / KLMA/TK Mottaker Svalbards miljøvernfond c/o Sysselmannen på Svalbard Tor van Karlsen KLMA/TK Side: 12 av 20

13 Opphør av fremleieavtale mellom Norsk olarinstitutt og Norges forskningsråd Norges forskningsråd - leieavtale for leiligheter i Longyearbyen 2011/ / ADM/RBB 008 Mottaker Norges forskningsråd Roy Bruun ADM/RBB Signert arbeidsavtale timer tom ***** ***** ersonalmappe - ***** ***** 2011/ / ERS/RML TA ***** Signert arbeidsavtale tom ***** ***** ersonalmappe - ***** ***** 2013/ / KLMA/SG 221 ERS/RML TA ***** Flaggskip olhavet - tildeling av midler oversikt over fordelingen på enkeltprosjekter Flaggskip - rosjekt - Havisen i olhavet teknologi og avtaleverk 2010/ / KLMA/AS 501 Mottaker Klima- og miljødepartementet Arild Sundfjord KLMA/AS Side: 13 av 20

14 Søknader glasiologi - RiS id 3231 Mass balance Svalbard glaciers AWS Kongsvegen og 6658 Kronebreen-Holtedahlfonna bedmap Søknader om dispensasjoner / tillatelser for feltvirksomhet til Sysselmannen på Svalbard / / BODV/KMK 501 Mottaker Sysselmannen på Svalbard Norsk olarinstitutt KLMA/JK Tilsagn om prosjektmidler - prosjektbeskrivelse og retningslinjer NFR prosjekt /E10 - Norways ice-associated whales in a changing Arctic 2015/ / BODV/KMK BODV/KMK TA Norges forskningsråd Forhåndsmelding om planlagt forskningsaktivitet i Antarktis NARE Atmospheric Composition, rocesses and Sources of Air ollution in the Antarctic Environment - NL Melding om forskningsaktivitet i Antarktis NARE Atmospheric Composition, rocesses and Sources of Air ollution in the Antarctic Environment - NL 2015/ / Norsk institutt for luftforskning Side: 14 av 20

15 VSTA tildelingsbrev prosjektmidler prosjekt 6162 A future for ice-associated top trophic Arctic animals in a changing climate VSTA prosjekt - A future for ice-associated top trophic Arctic animals in a changing climate - prosjektleder Rolf ms it 2013/ / BODV/KMK BODV/KMK TA Vista Avtale til signering - utlysning og behandling av søknader til Antarktisforskning NARE Avtale om utlysning og behandling av søknader til Antarktisforskning NARE / / FORSK/NK 501 FORSK/NK TA Norges forskningsråd Sluttrapport - økonomirapport - feltrapport WWF Global Arctic rogramme - olar bear den survey Samarbeidsprosjekt World Wildlife Fund Canada WWF og Norsk olarinstitutt - olar bear den survey Kongsøya with a climate focus - sbjørnhi klimafokus 2011/ / BODV/JAA Mottaker WWF Canada Jon Aars BODV/JAA Side: 15 av 20

16 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2014 påminnelse Rapport om målbruk i offentlig tjeneste / / KOMM/GSJ KOMM/GSJ TA Språkrådet Feltavtale tom ***** ***** ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / KLMA/E 221 Mottaker ***** Ragnhild Marie Lindberg ERS/RML CTES eksporttillatelse nr 15NO-005-EX og 15NO-011-RX - isbjørnprøver fra Svalbard til fastlandet og fra Norge til Danmark CTES - eksporttillatelser - eksport av vitenskapelige prøver av biologisk materiale 2011/ / BODV/JAA BODV/CL Miljødirektoratet Melding om vedtak - Bekreftelse på medlemskap i folketrygden ved utenlandsopphold ersonalmappe - ***** ***** ***** 2010/ / FORSK/NK 221 ØKO/HJE NAV nternasjonalt Side: 16 av 20

17 Signert arbeidsavtale tom ***** ***** ersonalmappe ***** ***** 2011/ / BODV/KMK 221 ERS/RML TA ***** Signert feltavtale tom ***** ***** ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / KLMA/E 221 ERS/RML TA ***** Retur signert avtale om utlysning og behandling av søknader til Antarktisforskning Avtale om utlysning og behandling av søknader til Antarktisforskning NARE / / FORSK/NK 501 Mottaker Norges forskningsråd ngrid Storhaug FORSK/S nnspill til etatsstyringsmøte med Sysselmannen på Svalbard mars 2015 Etatstyringsmøte med Sysselmannen på Svalbard 2012/ /2015 MKA/BE MKA/BE Klima- og miljødepartementet Side: 17 av 20

18 Forhåndsmelding om planlagt forskningsaktivitet i Antarktis NARE Long-term observing system for the oceanic regime of Filchner-Ronne ce Shelf ObsFRS Melding om forskningsaktivitet i Antarktis NARE Long-term observing system for the oceanic regime of Filchner-Ronne ce Shelf ObsFRS - Svein Østerhus ni Research 2015/ / Svein Østerhus - ni Research Delrapportering / kommunikasjon rundt ekspedisjon til Bouvetøya og eter Øy - Oceanwide expeditions Melding om aktivitet / ekspedisjoner / prosjekter i henhold til Bouvetøyaforskriften - Sesong 2014 / / / MFS/ØO TA Troels Jacobsen Tillatelse / bruksrett for ortofoto S2011 Longyearbyen til Flysimulator Tillatelser / Avtaler om bruksrett for digitale kartdata og flybilder 2013/ /2015 KART/HFA 405 Mottaker Joakim Tychesen Harald Faste Aas KART/HFA Side: 18 av 20

19 Flaggskip MKON konsortieavtale signert av N MKON - Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet og annen ny næringsvirksomhet i nord - faglig satsingsområde i Framsenteret 2013/ /2015 MKA/BE 721 Mottaker NNA - Norsk institutt for naturforskning Kit Kovacs BODV/KMK Tilbakemelding på oppdatert strategi for forvaltning av røye - kopi av brev til Sysselmannen på Svalbard Strategi for forvaltning av røye på Svalbard 2012/ / MFS/ØO 733 MFS/ØO Miljødirektoratet Rapport om målbruk i offentlig tjeneste Norsk olarinstitutt Rapport om målbruk i offentlig tjeneste / / KOMM/GSJ Mottaker Språkrådet Gunn Sissel Jaklin KOMM/GSJ Signert konsortieavtale Flaggskipet Miljøgifter - effekter på økosystemer og helse Faglige aktiviteter i Framsenteret - flaggskipene 2010/ / DR/JGW 016 FORSK/NK TA Norsk institutt for luftforskning Side: 19 av 20

20 Sluttvarsel - ***** ***** ***** ersonalmappe - ***** ***** ***** 2012/ / MGFT/GWG 221 Mottaker ***** Elsa Syrstad ERS/ES Side: 20 av 20

Journaldato: 1.6.2011-31.10.2011, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 22.10.

Journaldato: 1.6.2011-31.10.2011, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.6.2011-31.10.2011, Journalenhet: JN - Journal Norsk olarinstitutt, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 29.06.2012 Arbeidsavtale - ***** ***** ersonalmappe -

Detaljer

Journaldato: 1.11.2011-31.12.2011, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.

Journaldato: 1.11.2011-31.12.2011, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.11.2011-31.12.2011, Journalenhet: JN - Journal Norsk olarinstitutt, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 29.06.2012 rotokoll fra møte 6/2010 i Tilsettingsrådet

Detaljer

Årsmelding 2014 - Annual Report 2014

Årsmelding 2014 - Annual Report 2014 Årsmelding 2014 - Annual Report 2014 Norsk Polarinstitutt - Norwegian Polar Institute PRINS KARLS FORLAND/PRINS KARLS FORLAND Grimaldibukta, Prins Karls Forland på Svalbard, var sentrum for geologisk feltarbeid

Detaljer

Offentlig journal. Periode:04012013-10012013

Offentlig journal. Periode:04012013-10012013 Offentlig journal Periode:04012013-10012013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00038-12 Dok.dato: 02012013 I Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:08022013-14022013

Offentlig journal. Periode:08022013-14022013 Offentlig journal Periode:08022013-14022013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00242-30 I Fra: Longyearbyen lokalstyre

Detaljer

Norges forskningsinnsats i Antarktis 2013 2022. Rapport Divisjon for energi, ressurser og miljø

Norges forskningsinnsats i Antarktis 2013 2022. Rapport Divisjon for energi, ressurser og miljø Norges forskningsinnsats i Antarktis 2013 2022 Rapport Divisjon for energi, ressurser og miljø Norges forskningsinnsats i Antarktis 2013-2022 Rapport Divisjon for Energi, ressurser og miljø Norges forskningsråd

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

Offentlig journal. Periode:06072012-12072012

Offentlig journal. Periode:06072012-12072012 Offentlig journal Periode:06072012-12072012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00237-84 Dok.dato: 12072012 I Fra:

Detaljer

The fifth Meeting of the Joint Scientific Committee of WMO World Weather research Programme (WMO/WWRP) 11-13 April 2012

The fifth Meeting of the Joint Scientific Committee of WMO World Weather research Programme (WMO/WWRP) 11-13 April 2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03-09.03 2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.03.2012 The fifth Meeting of the Joint Scientific Committee of WMO World Weather research rogramme (WMO/WWR)

Detaljer

Journaldato: 20.4.2015-27.4.2015, Journalenhet: MIJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 05.02.

Journaldato: 20.4.2015-27.4.2015, Journalenhet: MIJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 05.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.4.2015-27.4.2015, Journalenhet: MJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A Tilbud - Værtjenester DOF-Goliat 2015 nstallasjon

Detaljer

Offentlig journal. Periode:23112012-29112012

Offentlig journal. Periode:23112012-29112012 Offentlig journal Periode:23112012-29112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00055-77 Dok.dato: 28112012 I Fra:

Detaljer

NORSK POLARINSTITUTT. Årsmelding 2003

NORSK POLARINSTITUTT. Årsmelding 2003 NORSK POLARINSTITUTT Årsmelding 2003 Annual Report 2003 ÅRSMELDING 2003 Innhold/Contents Året som gikk side/page 3 Organisasjon og hovedtall side/page 4 Årsrapport Administrasjon og personale side/page

Detaljer

Offentlig journal. Periode:12102012-18102012

Offentlig journal. Periode:12102012-18102012 Offentlig journal Periode:12102012-18102012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00323-57 U Til: DNB Bank ASA Sak: Gml

Detaljer

Offentlig journal. Periode:29062012-05072012

Offentlig journal. Periode:29062012-05072012 Offentlig journal Periode:29062012-05072012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 05/00420-47 Dok.dato: 03072012 I Fra:

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.2015 Oversender CV Personalmappe - Marte Sverdrup

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011 Minikonkurranse, tstyr til ndervisningsrom ved MB - saksnr. 011/671 Minikonkurranse - tstyr til undervisningsrom ved MB 011 011/671-1 5198/011 8.04.011 8.04.011 Yit m.fl. Søknad om godkjenning av Avtale

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Dok.dato: 31.03.2011. Dok.dato: 29.04.2011. Distribution of a WMO WDCGG Data Summary from the WMO World Data Centre for Greenhouse Gases Japan

Dok.dato: 31.03.2011. Dok.dato: 29.04.2011. Distribution of a WMO WDCGG Data Summary from the WMO World Data Centre for Greenhouse Gases Japan Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.05-06.05 2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.05.2011 nnhold: Candidature for membership to the Executive Council of WMO Election of the Executive Council

Detaljer

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03.

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.3.2012, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2012 Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1 Diverse bekreftelser i landbruket

Detaljer

Offentlig journal. Værforhold Reine, Moskenes kommune. Værforespørsel - Offentlig 2013 2013/69-10 1198/2013 09.08.2013 12.08.2013

Offentlig journal. Værforhold Reine, Moskenes kommune. Værforespørsel - Offentlig 2013 2013/69-10 1198/2013 09.08.2013 12.08.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.08-16.08 2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2013 Værforhold Reine, Moskenes kommune Værforespørsel - Offentlig 2013 2013/69-10 1198/2013 09.08.2013

Detaljer

Offentlig journal. Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling

Offentlig journal. Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2012-22.1.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 23.01.2012 Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling Kystskogbruket - taubaner og vanskelig

Detaljer

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype:,,, Status: J,A 06.01.2014 Svar fra SL på søknad - tvekslingsstudent

Detaljer

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.02.2013 Registrering av Domenenavn Domenenavn 2006/431-11 1514/2007 22.06.2007 ninett Egenerklæring 'skogskader.no'

Detaljer

Offentlig journal. Sak: NFR søknad " Promary and secondary objectives of the project " Dok: Søknad til NFR

Offentlig journal. Sak: NFR søknad  Promary and secondary objectives of the project  Dok: Søknad til NFR Offentlig journal Journaldato: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00582-001 U Datert: 31.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: PRODMED/[Ufordelt] Til: Norges Forskningsråd Sak: NFR søknad

Detaljer

MAREANO Årsrapport 2011

MAREANO Årsrapport 2011 MAREANO Årsrapport 2011 MAREANO Programgruppen 08.05.2012 I n n h o l d 1. Summary... 3 2. Sammendrag... 4 3. Innledning... 5 4. Mål, tid og kostnader 2011... 6 Mål - datainnsamling 2011... 6 Mål - bearbeiding

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01.

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 19.03.2015 osteringer til Kapitalregnskapet Statsregnskapet - regnskapsrapportering

Detaljer

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2013-9.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.01.2013 Tilbakemelding rådsmedlemmer TR 36/11 entralt tilsettingsråd den 19.10.2011 2011/4726-6 21373/2011

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2014 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2014/1096-5 10868/2014 23.05.2014 KE/SVH Mottaker Fylkesmannen i Vestfold

Detaljer