produkt måle, styre, regulere Weishaupts styrepaneler for oppvarmingsteknikk Informasjon om Weishaupts styrepaneler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "produkt måle, styre, regulere Weishaupts styrepaneler for oppvarmingsteknikk Informasjon om Weishaupts styrepaneler"

Transkript

1 produkt Informasjon om Weishaupts styrepaneler måle, styre, regulere Weishaupts styrepaneler for oppvarmingsteknikk

2 Løsninger for integrert automatisering Weishaupt bygger og leverer passende styrepaneler til alle systemer innenfor området brenner- og fyringsteknikk. Alle komponenter blir fra fabrikken tilpasset hverandre og kontrollert. Dette prinsippet er en av garantiene for pålitelighet og sikkerhet med Weishaupts fyringsteknikk. Komplette tilbud fra én leverandør sparer i tillegg kostnader ved prosjektering, installasjon og service.

3 3

4 Enten den er analog eller digital: Individuelle løsninger er bedre Mer enn 40 års erfaring er grunnlaget for Weishaupts suksess med styrepaneler. Det er et systematisk avstemt program av styrepaneltyper til rådighet som suppleres med forskjellige spesialutførelser. Det viktigste ved Weishaupts styrepaneler er: Brennerstyring Brennere og styrepaneler fra en leverandør, perfekt tilpasset hverandre fra fabrikken: Utførelse iht. EN og internasjonale standarder Digital fyringsautomatikk med ebus og MOD-Bus grensesnitt (kan utvides til mange flere Bus-systemer) Sikkerhetsrettet PLS-styring Kjelanlegg De sikkherhetstekniske kravene iht. EN-normer så vel som nasjonale og lokale forskrifter for kjelanlegg har en avgjørende innflytelse på styringsteknikken. Weishaupt tilbyr løsninger for: Varmtvannsanlegg Hetvannsanlegg Dampanlegg Kjelfølgestyring Optimering av flerkjelanlegg (Weishaupt kaskaderegulering) Skip Dette spesielle området stiller særskilte krav til teknikken. For styring av: Hjelpekjelanlegg Inert gassbehandling Oppvarming tilbyr Weishaupt løsninger iht. alle vanlige standarder som GL, LRS, ABS, DNV, RS, PRS, BV etc. Termisk prosessteknikk Termiske prosesser krever i tillegg til behovsrettet brennerregulering også omfattende styrings- og reguleringsfunksjoner. Typiske anvendelsesområder er: Hetoljeanlegg Saltovner Tørker Lakkeringsanlegg Smelteovner Relé-teknikk Som før overtar robuste elektromekaniske kontaktorer og reléer pålitelig viktige oppgaver i MSR-teknikken. Enkel håndtering, global understøttelse og kjerneegenskaper som stadig blir bedre muliggjør et mangfoldig bruksområde. Relékombinasjoner tilpasset hvert enkelt utstyr tillater prisbesparende sikkerhetskoblinger for brenner og kjelanlegg. PLS-teknikk Komplekse automatiseringsoppgaver omkring forbrenning- og fyringsteknikk krever installasjon av programmerbare styringer i konvensjonell og feilsikker teknikk. Weishaupts fyringsautomat kan integreres horisontalt med seriemessig feltbusteknologi og danner derfor grunnlaget for automatisering av informasjonsflommen. Prosesstyringsteknikk Omfangsrikt nettverk eller vidt forgrente systemer for fyrings- og prosessvarme mestres effektivt med Weishaupts prosesstyringsteknikk. Anleggsvisualisering, datalagring, fjernalarmering /-overvåking og integrering i bestående systemer er krav som konverteres iht. kundens ønske. Vertikal integrering av brenner- og fyringssystemteknikk levert komplett fra én leverandør som overbeviser gjennom funksjonalitet og pålitelighet. Vi sier deg hvilken systemteknikk som er best for ditt bruksområde 4

5 Cruiseskipet AIDA dette flytende luksushotellet er utrustet med Weishaupt-teknikk 5

6 Kompetanse skaper sikkerhet: Alt fra rådgivning til installasjon på anlegget I lyse og romslige montasjehaller produseres styrepaneler for styring av brennere, kjeler og bygningsautomasjon For så og si alle fyringstekniske systemer bygger og leverer Weishaupt passende styrepaneler. Alle komponenter blir fra fabrikken tilpasset hverandre og kontrollert. Dette prinsippet er også en av garantiene for alle Weishauptproduktenes pålitelighet og sikkerhet. Et tett servicenett sørger for sikkerhet 31 filialer og representanter i Tyskland så vel som 15 datterselskaper og tallrike utenlandsforbindelser over hele verden sikrer en omfattende rådgivnings- og servicekvalitet. Anleggenes krav er like så individuelle som Weishaupts spesialister Fagkompetansen til Weishaupts medarbeidere er like så bred som kundenes krav. Derfor er erfaringen til våre ingeniører og teknikere som planlegger, programmerer, igangkjører og vedlikeholder en fordel for kundens anlegg. Utdannede fagkrefter sikrer vår kvalitet Nå som før oppbygges og kables all hardware for hånd. Våre medarbeideres kvalifikasjoner er et av grunnlagene for kvaliteten på Weishaupts styrepaneler. 6

7 Igangkjøring på stedet I tillegg til installasjon av anlegg hører også igangkjøring og innføring på stedet til våre serviceytelser. Vedlikeholdskontrakter sørger for størst mulig utnyttelse av anlegget. Sertifisert kvalitet er standard hos Weishaupt Bare når alle områder er fullstendig tilpasset hverandre er det sørget for kvalitetssikring i et foretak. Sertifikater som EQNet iht. ISO 9001 og DIN EN 9001 bekrefter den høye internasjonale standarden på kvalitetssikringen hos Weishaupt. 7

8 Eksempler som overbeviser: Kaskadereguleringssystem fra Weishaupt Det patenterte kaskadereguleringssystem Weishaupt er en konsekvent videreutvikling av konvensjonell kjelrekkekoblinger med modulerende brennere. Mangeårig erfaring med reguleringsstrategier av flerkjelanlegg hos Weishaupt har ført til utviklingen av et eget patentert kaskadereguleringssystem Weishaupt, som tilbyr flere fordeler sammenlignet med de fleste tidligere løsninger. Ved å bruke komponenter fra Weishaupts automatiseringsprogram samt intelligent programmering blir volumstrømmen i de enkelte kjeler tilpasset forbruket over turtallsregulerte pumper. Innkobling av de neste kjelene følger så sent som mulig. På denne måten reduseres brennerstartene til et minimum. Antall kjeler som er i drift samtidig kan ofte reduseres ved en slik optimering. Ved innføringen av denne teknologien ble brennstofforbruket f.eks. hos OMV Österrike redusert fra 224 tonn til 169 tonn fyringsolje sammenlignet med årene før *. Dermed ble naturligvis også emisjonsutslippene forminsket med en fjerdedel. De viktigste fordelene: Optimale emisjonsforhold og energibesparelse Behovsrettet tilpassing av kjelvannsmengde og belastning forminsker brennerstartene til et minimum. Pålitelig driftsforhold Avbalansert volumstrøm forhindrer kjeloverheting eller gjennomstrømningsbetingede ustabiliteter (f.eks. alle kjeler på eller alle kjeler av). Kjelen blir utnyttet på best mulig måte Regulering av volumstrømmen muliggjør maksimal utnyttelse av en lederkjel f.eks. en kondenserende kjel. Reguleringsegenskapene er fremragende System Weishaupts godt gjennomtenkte reguleringsalgorytmer og regneoperasjoner gir bare små turløpstemperaturavvikelser selv etter et belastningshopp. Hydraulikk og systemintegrering er ukomplisert System Weishaupt holder den hydrauliske vekselvirkningen mellom de enkelte kjelene på laveste nivå, også i kompliserte varmekretser. Den hydrauliske vekselen forenkler og standardiserer tilpassingen, også på bestående varmefordelinger. *) Gjennomsnittsverdien fra begge foregående år ble sammenlignet med målingene til OMV fra januar til mars 2003 Et ferdig anlegg 8

9 9

10 Kaskadereguleringssystem Weishaupt: Spesielle kjennetegn Styring / visualisering Turtallsregulerte sirkulasjonspumper I motsetning til tradisjonelle systemer blir volumstrømmen gjennom hver kjel eksakt målt og regulert med kaskadereguleringssystem Weishaupt. Sammen med turtallsregulerte kjelpumper sørger reguleringen for en balansert mengdelevering mellom kjel og brukerkrets. Turtallsvariable pumper regulerer kjelvannsmengden Når sirkulasjonen i brukerkretsen faller avhengig av belastning, tilpasser kjelpumpene gjennomstrømningen i kjelen gjennom turtallet. System Weishaupt tilbyr dermed også for varmeproduksjon noe som forlengst er vanlig ved varmefordeling: sirkulasjonspumper med turtallsregulering som selv tilpasser effekten til den aktuelle leveringsmengden. Kondenserende kjeler med hydraulisk veksel arbeider uten tap av virkningsgrad Innenfor det totale reguleringsområdet forhindrer mengdereguleringen at returtemperaturen i nettet fra den hydrauliske vekselen til kjelkretsen heves. Weishaupt-systemet utnytter dermed alle reguleringstekniske fordeler ved hydraulisk veksel uten å redusere virkningsgraden for kondenseringen eller sammenlignbar anvendelse. Den installerte kjelkapasiteten står også til rådighet på forbrukssiden Med Weishaupts system er vannkretser og reguleringsstrategi optimalt tilpasset hverandre. Den intelligente volumstrømreguleringen innstiller vannmengden slik at en kjel virkelig kan overføre sin nominelle kapasitet til forbrukerkretsen. Dette understøtter en optimal utnyttelse av en økologisk fordelaktig lederkjel, f.eks. biomasse eller kraftvarmekobling. For først når lederkjelens fulle kapasitet er utnyttet, så starter følgekjelen. Feil ved kjelkoblinger blir straks korrigert Ekselente reguleringsegenskaper blir oppnådd fordi volumendringer pga. kjelinn- eller utkoblinger blir registrert og justert med en gang, før de fører til temperaturfeil. 10

11 Ventil 1 Ventil 2 Ventil 1 Ventil 2 ÅPEN LUKKET ÅPEN ÅPEN Pumpe 1 Pumpe 2 50% 0% Pumpe 1 Pumpe 2 100% 50% Brenner 1 25% Brenner 2 0 % Brenner 1 100% Brenner 2 12,5 % Forbrukernett total varmebelastning i % 0% 12,5% 25% 37,5% 50% 62,5% 75% 87,5% total varmtvannsvolum i % 0% 12,5% 25% 37,5% 50% 62,5% 75% 87,5% 100% 100% Forbrukernett total varmebelastning i % 0% 12,5% 25% 50% 62,5% 75% 87,5% total varmtvannsvolum i % 0% 12,5% 25% 37,5% 50% 62,5% 75% 87,5% 100% 100% Prinsippskjema for kaskaderegulering ved forskjellige behovsprofiler Gasstilførselspisser glattes ut Forsyningsspisser i gasstilførselen som ofte finnes ved temperaturregulering unngåes. Modulær oppbygging for individuelle løsninger En åpen Buskommunikasjon og den modulære oppbyggingen av systemet muliggjør mange opsjoner for kundespesifiske krav som f.eks. integrering i bygningsautomasjon. Alt strategisk feltutstyr til regulering av vannkretsene inkl. styrepanelet, blir tilpasset, prosjektert og levert av Weishaupt individuelt etter kundens varmemedie. Det betyr færre utgifter til snittsteder ved avvikling og installasjon. Weishaupts pakkeløsning Hos Weishaupt får man en komplett pakkeløsning fra en leverandør: Rådgivning Tilstandsanalyse på stedet Hjelp til planlegging Uforpliktende tilbud Omfattende service-pakke -Levering av alle nødvendige komponenter - Montasje - Regulering etter avtale med kunden - Individuell software - Igangkjøring -Vedlikehold 11

12 Ingeniørfirma Paul Schwartz AS Postboks 194 Røa, 0702 Oslo Aslakveien 20 F, 0753 Oslo Telefon Telefaks E-post: Hjemmeside: Trykk nr , mars 2005 Det tas forbehold om produktendringer. Ettertrykk forbudt. Brennere og varmesystemer Produkt Beskrivelse Kapasitet W-Brennere Kompaktbrennere type W har milliontalls ganger til 570 kw bestått sin prøve: økonomisk, pålitelig, helautomatisk. Olje-, gass- og kombinasjonsbrennere for en- eller flerfamilieboliger og driftsanlegg. monarch - Legendariske industribrennere: Pålitelig, oversiktlig og til kw industribrennere med lang levetid. Olje-, gass- og kombinasjonsbrennere for sentralvarme- og industrianlegg. multiflam -brennere Innovativ Weishaupt-LavNO x -teknologi for store brennere: til kw minimale utslippsverdier spesielt ved ytelser over en MW. Olje-, gass- og kombinasjonsbrennere med patentert brennstoffordeling. WK-industribrennere Kraftpakker i modulsystem: med stor tilpasningsevne, til kw robust, kapasitetssterk. Olje-, gass- og kombinasjonsbrennere for industrianlegg. Thermo Unit Varmesystemet Thermo Unit av støpejern eller stål: til 55 kw moderne, økonomisk, pålitelig. Miljøvennlig oppvarming av en- og flerfamilieboliger. Brennstoff: valgfritt gass eller olje. * Thermo Condens Innovativ kondenserende oppvarmingskjel med SCOT- til 240 kw system. Effektiv, minimalt utslipp, mangfoldig. Ideell for leiligheter, en- og flerfamilieboliger. Brennstoff: gass. Solar-systemer Gratisenergi fra solen: perfekt avstemte komponenter, innovativ, pålitelig. Elegante takkollektorer for flate tak for oppvarmingsunderstøttelse og varmtvannsberedere. Varmtvannsberedere / energiakkumulatorer MSR-teknikk / bygningsautomasjon Service Attraktivt program for varmtvannsoppvarming, omfatter klassiske varmtvannsberedere som blir forsynt av et oppvarmingssystem og en energiakkumulator som får energien fra solarsystemet. Fra styrepaneler til komplett styring gjennom bygningsautomasjon Weishaupt tilbyr hele spekteret av moderne MSR teknikk. Fremtidsrettet, økonomisk og fleksibel. Produkter og service hører sammen hos Weishaupt. Vår kundeservice står alltid til disposisjon med informasjon, rådgivning og reservedeler. Når hjelpen behøves finnes våre fagfolk der. * Markedsføres ikke i Norge

Energieffektiv. ..takket være intelligent reguleringsteknikk. Energieffektivitet 02 I 2009

Energieffektiv. ..takket være intelligent reguleringsteknikk. Energieffektivitet 02 I 2009 Energieffektiv Edgar Mayer Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 02 I 2009 Takket være moderne og intelligent reguleringsteknikk, kan man oppnå betydelige energibesparelser i yrkesbygg. Klassiske

Detaljer

Desentral energiproduksjon

Desentral energiproduksjon 3 14 Kundemagasinet fra PHOENIX CONTACT September 2014 Desentral energiproduksjon Produkter og løsninger for en bærekraftig energiforsyning 02 Redaksjonelt UPDATE 3 14 Lederen 02 Henning Grorud Intervju

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

NIBEs PRODUKTUTVALG. En verden av muligheter

NIBEs PRODUKTUTVALG. En verden av muligheter En verden av muligheter NIBEs PRODUKTUTVALG Avtrekksvarmepumper Bergvarmepumper Luft/vann-varmepumper Solvarmesystemer Varmtvannsberedere Akkumulatortanker Kjeler for boliger KIF DE NIBE NYHETER 2011/Produktutvalg

Detaljer

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk.

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk. Løsninger for materialhåndtering Tid og rom 2 Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk. Systemer fra Kardex Remstar:

Detaljer

LANGØ SERVICE PRODUKTKATALOG

LANGØ SERVICE PRODUKTKATALOG LANGØ SERVICE PRODUKTKATALOG TransQ ISO 17025 Qualified Brosjyre_Tungbil_2015.indd 1 18.03.2015 14:48:36 VELKOMMEN TIL LANGØ SERVICE Langø Service leverer markedsledende verkstedutstyr til tunge kjøretøyverksteder,

Detaljer

Kombidamper i verdensklasse

Kombidamper i verdensklasse Kombidamper i verdensklasse Maten skal først glede øyet og deretter magen. (Johann Wolfgang von Goethe) CONVOTHERM - Et begrep verden rundt 3 CONVOTHERM Kombidamper Allrounder for ethvert kjøkken 6 CONVOTHERMs

Detaljer

Miljøbevisst oppvarming. Din totalleverandør av vannbåren varme

Miljøbevisst oppvarming. Din totalleverandør av vannbåren varme Miljøbevisst oppvarming Din totalleverandør av vannbåren varme PRESENTASJONSBROSJYRE 2012 Variant VVS Norge AS Narverødveien 47 3113 Tønsberg +47 95 11 41 70 firmapost@variantvvs.no variantvvs.no INNHOLD

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

Service. SPX Flow Technology. for optimal produktivitet og ytelse

Service. SPX Flow Technology. for optimal produktivitet og ytelse Service SPX Flow Technology for optimal produktivitet og ytelse Merkevarer i samspill SPX Flow Technology utvikler og produserer et bredt spekter av produkter og tjenester, både skreddersydde - og standard

Detaljer

Securing business as usual

Securing business as usual Securing business as usual Innhold 4 Riktig sikkerhetsnivå 6 Energioptimalisering 8 Fysisk IT-sikkerhet 12 Forretningskontinuitet 14 Strøm 15 Kjøling og klima 16 Nettverk og kommunikasjon 17 Innredning

Detaljer

www.efa.no Vi har levert tavler til det norske markedet i mer enn 70 år. Tavlesystemer og skap

www.efa.no Vi har levert tavler til det norske markedet i mer enn 70 år. Tavlesystemer og skap www.efa.no Vi har levert tavler til det norske markedet i mer enn 70 år. Tavlesystemer og skap Når alle brikkene stemmer, blir resultatet bra For å legge press på oss selv til alltid å være i en god utvikling

Detaljer

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN KRAFTPAKKER ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN 1 20 års erfaring med alternative strømløsninger i det norske markedet Sunwind brings innovations into business Sunwind Gylling er en del av det svenske selskapet

Detaljer

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

Komplette adkomstløsninger for distribusjon- og logistikkbedrifter. ASSA ABLOY Entrance Systems

Komplette adkomstløsninger for distribusjon- og logistikkbedrifter. ASSA ABLOY Entrance Systems Komplette adkomstløsninger for distribusjon- og logistikkbedrifter ASSA ABLOY Entrance Systems Vår terminal i Nuremburg er et stort kjøleskap. Etter at ASSA ABLOY Entrance Systems begynte å gjøre jevnlig

Detaljer

IT-løsninger som styrker din forretning og er tilpasset din bransje. EG www.egnorge.no

IT-løsninger som styrker din forretning og er tilpasset din bransje. EG www.egnorge.no IT-løsninger som styrker din forretning og er tilpasset din bransje EG www.egnorge.no » Når vi går på jobb i EG, gjør vi det for å skape produktivitetsløft og fornyet konkurranseevne for og sammen med

Detaljer

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe komfort for fremtiden Tilpasset NYBYGG REHABILITERING BYTTE FRA OLJEFYR VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe INNHOLD HVORFOR VELGE MITSUBISHI ELECTRIC 3 TEKNOLOGI 4 VANNBÅREN GULVVARME

Detaljer

VANNBÅREN ENERGI Vannfordeling - regulering

VANNBÅREN ENERGI Vannfordeling - regulering VANNBÅREN ENERGI Vannfordeling - regulering Varme- og kjøleanlegg HOVEDFORDELING PRIMÆRKRETSER SEKUNDÆRKRETSER Forfatter av 1. utg. desember 1991: Arvid Grindal, RESØK A.S Forfattere av 2. utg. mars 1998:

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

SERVICE SIGMA AIR UTILITY

SERVICE SIGMA AIR UTILITY SERVICE SIGMA AIR UTILITY kjøp bare trykluft Hvorfor kjøpe en kompressor? Det finnes jo SIGMA AIR UTILITY! I et skjerpet konkurransemarked, kan en bedrift bare overleve hvis den konsentrerer seg om sin

Detaljer

norsk selskap med internasjonal suksess

norsk selskap med internasjonal suksess Nr. 3 2001 2. Årgang Siemens, Automation & Drives www.siemens.no Hydralift norsk selskap med internasjonal suksess Hydralift har stor suksess på verdensbasis innen marine og offshore sektoren. Vinsjesystemer

Detaljer

brannsikkerhetsutstyr

brannsikkerhetsutstyr Nr. 1 2001 2. Årgang Siemens, Automation & Drives www.siemens.no Heien-Larssen Stor leverandør av brannsikkerhetsutstyr til cruiseskip Heien-Larssen leverer brannsikkerhetsutstyr til skip og boreplattformer

Detaljer

Generell informasjon om Produkter, Teknologi og Tjenester.

Generell informasjon om Produkter, Teknologi og Tjenester. Generell informasjon om Produkter, Teknologi og Tjenester. Prolog Det globale fokus på hydrogen som alternativ til og erstatter for olje som energibærer, er sterkt. Grunnen er enkel å forstå: Når man har

Detaljer

CRAMO. utleieselskap

CRAMO. utleieselskap CRAMO et moderne utleieselskap Leieløsninger gir større fleksibilitet og lavere risiko I Cramo nøler vi ikke med å innrømme at vi har store ambisjoner. Vi har som mål å bli markedsledende i alle våre hjemmemarkeder.

Detaljer

ThyssenKrupp Elevator

ThyssenKrupp Elevator Ubegrensede muligheter. Velino rulletrapper. ThyssenKrupp Elevator Visjoner som blir til virkelighet, heter fremskritt. Enten du planlegger et butikksenter, innreder et multifunksjonelt kongressenter eller

Detaljer

Boon Edam har 140 års erfaring med å levere estetiske, miljøvennlige og effektive inngangsløsninger, og kan realisere nesten alle ønsker.

Boon Edam har 140 års erfaring med å levere estetiske, miljøvennlige og effektive inngangsløsninger, og kan realisere nesten alle ønsker. Karuselldører En inngang utgjør innfallsporten for den besøkende og er samtidig et lite trafikknutepunkt i seg selv. Inngangen er den første kontakten en person har med en bygning. Den er bygningens kontaktpunkt

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: / All-in-One Med 200 l tank til varme og kranvann 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no / All-in-One

Detaljer