Beredskapsøvelse: 24. september gjennomføres det stor grenseøvelse i Eidskog. nær og nyttig informasjon lag og foreninger smått og stort

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsøvelse: 24. september gjennomføres det stor grenseøvelse i Eidskog. nær og nyttig informasjon lag og foreninger smått og stort"

Transkript

1 Beredskapsøvelse: 24. september gjennomføres det stor grenseøvelse i Eidskog nær og nyttig informasjon lag og foreninger smått og stort næringsliv i EIDSKOG nr 3 september 2013 Foto: Ole-Johnny Myhrvold, Glåmdalen DET utenkelige kan skje, også i eidskog Bilder fra Skotterud 1. oktober 2010

2 Intercity-toget fra Svenska Järnvägar hadde ifølge SJ rundt 270 personer ombord, 1. oktober 2010 sporet det av på Skotterud. Foto: Ole-Johnny Myhrvold, Glåmdalen Utgivelsesplan ieidskog, 2013 Oktobermagasinet kommer ut andre uka i oktober Innlevering 23. september Julemagasinet kommer ut ca 25. november Innlevering 10. oktober Annonsering i ieidskog Kontakt: Hilde Mæhlum Magasinet ieidskog utgis av Eidskog kommune Nr årgang 34 Redaktør: Eidskog kommune ved ordfører Redaksjon: Maj-Britt Verhaug, Hilde Mæhlum og Ronald Jørgensen Utgiver: Eidskog kommune, postboks 94, 2230 Skotterud Epost: Ordfører Knut Gustav Woie vi må øve på det utenkelige 24 september gjennomføres det en stor grenseøvelse i Eidskog. En lastebilulykke på Magnormoen, samtidig som tog og buss kolliderer på Magnor stasjon. Det er viktig å øve for å bli bedre, for å teste systemer og rutiner. Det blir mange hundre mennesker som deltar i øvelsen, og det vil bli kaosaktig på Magnor denne dagen. Kommunens beredskap og krisehåndtering vil bli testet fullt ut og det blir interessant å se om planverket holder i praksis. Jeg gleder meg, dette vil bli utrolig lærerikt. Erfaringene vil gi oss bedre trygghet og trivsel for oss alle. Valget 2013 Valget er unnagjort (i skrivende stund vet jeg ikke resultatet). Takk til alle som har stemt, tatt et valg og som er opptatt av å påvirke framtiden vår. Fortsatt er det slik, og bør være slik, at demokratiet lever. La oss håpe at vårt nye Storting fatter gode beslutninger basert på valgprogram og løftene som ble gitt. Landet trenger stødig, klar og tydelig kurs framover. Ansvaret for dette er stort og vi nordmenn, i felleskap, må bli mer ydmyke til omverdenen. Alle har vel en eller annen gang opplevd eksempeler på bortskjemte, arrogante og bedårende rike pappagutter. Er vi i ferd med å bli en sånn pappagutt? Sett i et globalt perspektiv bør vi kanskje jenke oss litt, løse våre små problemer internt og være mer rause og inkluderende. Flere i Eidskog! Mange har fått med seg kommunens tanker om å få flere til å bo i Eidskog. Flere kommuner har gode erfaringer, spesielt med nederlendere og tyskere. På nyåret deltar vi på en innbyggerrekrutteringsmesse i Nederland. Vårt behov er kompetanse, næringsetableringer og arbeidsplasser. Vi har skoler og barnehager, flere typer boligområder og gode etableringsmiljøer/næringsforum som bidrar sammen med Eidskog næringsservice KF og Magnor næringshage AS. Eidskog har plass, muligheter og det er billig å etablere seg her. Men vi mangler gjennomføringsevne og kapital til nye næringer. Potensialet er stort, spesielt i utvikling og samhandling i etablert næringsliv. Til tider evner vi ikke å se dette selv. Derfor blir det viktig å invitere nye folk med andre perspektiver, som vi kan lytte til, lære av og samhandle med. Vi skal ha et fire års perspektiv på prosjektet og jeg er sikker på at Cittaslowkommunen Eidskog er en utmerket vertskommune som vil lykkes med dette. Potensial for vekst i Eidskog? I Eidskog jobbes det blant annet med handel, landbruk, skogbruk, industri, service, håndverk, kultur og turisme. Hva skal til for videre vekst og utvikling? Vi trenger tre elementer: penger, kunnskap og motivasjon. Det siste er nok det viktigste da både kapital og kompetanse er tilgjengelig, for gode prosjekter. Vi har alle tre elementene i Eidskog og vi har arenaene. Så gjelder det at alle snakker sammen og er fokusert på mulighetene. Eidskog har noen fortrinn vi kan få bedre utbytte fra. Som vår grense til Sverige og rv2. Vi kan lykkes om vi spisser oss, blir tydeligere på hvem vi er og hva som skiller oss fra andre kommuner. Vi må bli dyktigere på å foredle mer av våre råvarer og tjenester lokalt. Da bør det være bra rom for vekst og sysselsetning i Eidskog. Eksporten av varer og tjeneste fra Eidskog kan økes ved å realise/utvikle kunnskap, kompetanse og arbeidskraft som vi har. Det vi mangler, importerer vi, kanskje fra nederland. Foto: Hilde Mæhlum Oppslagstavla ieidskog Bedrifter og organisasjoner Alle i Eidskog skal nå ha fått en gateadresse. Bedrifter og organisasjoner som er registrert i Brønnøysund, må selv melde fra om ny adresse dit. Dette kan gjøres på brreg.no. Skatteoppkreveren i Eidskog Høstmøte med lag og foreninger Onsdag 2. oktober kl 18. Vi fokuserer på tilskuddsordninger. Se egen invitasjon på side 15. Husk påmelding, og hvilke lag dere representerer. Velkommen til noen lønnsomme timer! Spillemidler Frist for å søke spillemidler er 15. oktober. Dere søker elektronisk, idrettsanlegg.no. Kulturuka Vi er godt i gang med planlegging av årets Kulturuker, uke 43/44. Det begynner å fylles opp- har du innspill, eller lyst til å delta? Kontakt Hilde Mæhlum eller Elinor Brustad på telefon Kulturpris Som stimulans for det lokale kulturliv kan Eidskog kommune dele ut en kulturpris til personer, lag eller foreninger i kommunen. Begrepet kultur skal tolkes så vidt som mulig. Kulturprisen overrekkes under Kulturuka i uke 44. Send inn et begrunnet forslag på kandidater innen 1. oktober. Statutter finner du på eidskog.kommune.no Simon Hålands minne Stipendet «Simon Hålands minne» er for ungdom som har en interesse de brenner for. Send en begrunnet søknad innen 1. oktober til: Ungdomsrådet i Eidskog. Statutter finner du på eidskog.kommune.no 1. september startet Britt Godtlund opp i et 3-årig prosjekt med tema skogsbilveger. Britt har tidligere jobbet mange år som skogbruksleder, men siden 2009 har hun bygd opp samvirkeforetaket Jentene PÅ Hjørnet i Kongsvinger. Nå er hun tilbake i skogbruket igjen. Målet med prosjektet er å bedre skogsbilveiene i Eidskog både ved en standardheving og ved et jevnt vedlikehold i form av etablering av vegvedlikeholdsforening(er). For å få til dette ønsker Britt seg et «vegmiljø» med entusiasme og aktivitet i samarbeid med Kulturstipend For unge lovende utøvere av kulturaktiviteter. Fristen for å søke kultur stipend er 1. oktober. Send en begrunnet søknad til Eidskog kommune, og merk med «kulturstipend». Stipendet deles ut under kommunens Kulturuke iuke 44. Statutter finner du på eidskog.kommune.no kommunale avgifter og eiendomsskatt Endring av forfallsdato for kommunale avgifter/eiendomsskatt. Vi gjør oppmerksom på at forfallsdato for kommunale avgifter/eiendomsskatt vil bli endret fra under forutsetning av kommunestyrets vedtak. Forfallsdatoer vil bli følgende: 1. termin termin termin termin Økonomienheten RENOVASJONSGEBYR Ubebodde boliger. Det er i utgangspunktet tvungen renovasjon for alle boliger, fritidsboliger og hytter i Eidskog kommune. Det kan gis fritak til boliger som er ubebodde utover 6 måneder. Dette gjelder ikke hytter/fritidsboliger. Det må da sendes skriftlig søknad til GIR. Søknader som kommer inn etter at fakturaene for inneværende termin er sendt ut, vil bli behandlet først neste termin. Søknader som gjelder 1. termin må være hos GIR innen 15. januar, for 2. termin innen 15. mars, 3. termin innen 15. juli og 4. termin innen 15. september. Søknad må inneholde korrekt navn på eier, gårdsog bruksnummer, samt årsak til søknad om fritak for renovasjon. Sendes: GIR, hærnesvegen 299, 2116 Sander. Nytt skogsbilveg-prosjekt i Eidskog kommunens skogeiere, entreprenører, forvaltningen og andre aktører som bruker skogsbilveiene. Britt håper på mye besøk og kontorsted blir på biblioteket. Og ettersom Britt er en typisk praktiker kommer hun til å ha en ubyråkratisk tilnærming til oppgavene og jobbe mye ute i felt. Prosjektet er finansiert ved hjelp av rentemidler og NMSK-midler. I tillegg skal hun jobbe 30 % for landbruksetaten. De siste 20 % blir hos Jentene PÅ Hjørnet. Britt treffes på telefon og mailadressen er Månedens turforslag Det er mange fine turmuligheter i Eidskog. Her er et forslag. Magnormoen er et ypperlig turområde gjennom alle årstider. Det finnes mange turmuligheter der, blant annet tur stiene som for noen år siden ble merket av Magnor Aktiv (eidskogaktiv.no) Med utgangspunkt fra Magnor kirke kan man velge stier med ulike lengder. Ved parkeringsplassen ved kirken står en tavle med informasjon om turrundene som er merket og skiltet med forskjellige farger, og følger man anvisningen er det lett å finne fram. Magnormoen byr på mange lettgåtte stier og veger gjennom ryddig furuskog og lengden på løypene varierer fra ca. 1,5 til ca 12 km. Tekst: Britt Ingelsrud Foto: Hilde Mæhlum

3 Foto: Hilde Mæhlum Månedens leser Wenche Lindberg Ready Player One av Ernest Cline Anbefaler den. Sci-fi bok om verdenen i år 2044 hvor man tilbringer mer tid foran data enn i den virkelige verden. En designer av dataspill, fra oppstart av spillverdenen og framover mot mer actionfylte spill, vil gi formuen sin til den i verden som er best på dataspill, hvilket innebærer en forutsetning å kunne spillene designeren har utformet. Hvor langt er deltakerne villig til å gå for å vinne? I 2044 er ikke plastisk kirurgi aktuelt, man har designet den profilen man ønsker å være og spiller med den i cyber-verdenen og holder kontakt med andre på nettet under pseudonym. Boka begynner litt dystert, men vær tålmodig. TANNHELSE FOR ELDRE Alle som er i langtidspleie på sykehjem og i hjemmesykepleien (over 3 mnd.) har rett til fri tannbehandling. Det gjelder også ved visse sykdommer. Ved bruk av medisiner som medfører munntørrhet gis det avslag på tannlege - regningen ved attest fra lege at det brukes slike medisiner. Det er den offentlige tannhelsetjenesten eller private tannleger som har avtaler med fylket som gir denne tjenesten. Nytt fra 1. juli 2013 er tannhelseundersøkelse for eldre over 75 år, utført av tannlege.det gis inntil kr 800 annet hvert år fra det året en fyller 75 år. Det innebærer at en får stønad det året en er 75 år, 77 år, 79 år, osv.for å få stønad må en bestille time til slik undersøkelse hos tannlege. Det er lurt å spørre tannlegen om vedkommende har avtale med HELFO. Da slipper en å legge ut for behandlingen selv. Hvis tannlegen ikke har slik avtale må en betale regningen og deretter søke HELFO om stønad. En må da sende HELFO et skjema som tannlegen fyller ut. Avdekker undersøkelsen behov for behandling vet tannlegen om en er berettiget til stønad. Reglene er slik at de fleste må betale tannlegeutgiftene selv, men det finnes unntak. Norske Kvinners Sanitetsforening Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S) er en landsdekkende organisasjon som er forankret i nærmiljøet gjennom lokalforeninger. N.K.S. har som formål å bidra til et trygt og inkluderende samfunn ved å aktivisere medlemmene til frivillig innsats innenfor helse-og sosialområdet med spesielt fokus på kvinner. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral. «I de små ting frihet. I de store ting enighet. I alle ting kjærlighet» N.K.S. ble i sin tid også etablert som en beredskapsorganisasjon. I dag er denne delen videreført gjennom satsing på omsorgsberedskap. Eidskog sanitetsforening ble startet 8. november 1921 fordi det manglet en sykesøster i bygda. Den gang var det kampen mot tuberkulose som var tema. Eidskog sanitetsforening har i dag 256 medlemmer fordelt på fem arbeidsgrupper som er: Vestmarka, Tobøl, Skotterud, Nevjen og Magnor. Foreningen har et styre på 9 personer der også leder av hver arbeidsgruppe er representert. Leder er Anne Lise Kvisla. Eidskog sanitetsforening har fokus på kvinnehelse, eldre, barn og unge og omsorgsberedskap. I år er fokuset rettet mot vold mot kvinner. Eidskog sanitetsforening er et bindeledd mellom arbeidsgruppene, fylkesstyret og organisasjonen sentralt. Eidskogs sanitetshus: med festsal og kjøkken er lokalisert på Skotterud. Formiddagskaffen holdes også her. Eidskog sanitetsforening eier fem omsorgsboliger på Skotterud. Helsearbeid: Helsesøstrene er våre partnere på dette området og administrerer utleie av sikkerhetsutstyr, samt fysioterapiutstyr for barn, gitt av saniteten. I henhold til handlingsplanen er det i løpet av året følgende aktiviteter: Formiddagskaffen: første tirsdag i mnd. er det formiddagstreff for eldre og ansvaret for mat og kaffe går på rundgang hos arbeidsgruppene Fastelavnsris: er N.K.S. største og viktigste merkevare. I år ble det solgt ca. 900 fastelavnsris i Eidskog Sangkveld vår og høst Serverer rømmegrøt for Boligtjenesten i Sanitetens hus Temamøter Olsokgudstjeneste i samarbeid med Eidskog Menighetsråd, der saniteten står for kirkekaffen Fotpleie: det støttes med kr 45 til tre behandlinger for alders-og uføretrygdede samt diabetikere Julemesse Sanitetens uke: er fra september og hver enkelt arbeidsgruppe markerer denne på forskjellige måter. Det blir et temamøte om rus på Sanitetens hus onsdag 25. september kl 19. Arbeidsgruppene har også sine individuelle handlingsplaner med ulike aktiviteter i løpet av året. Eidskog sanitetsforening støttet sist år nærmiljøet med gaver for kr I tillegg kommer det som gis av gaver fra arbeidsgruppene. Beredskap: Eidskog sanitetsforening har en skriftlig avtale med Eidskog kommune til ut 2015 om beredskap. Det er laget egne varslingslister, og utstyr og «nødsekker» er lagret på Sanitetens hus. VED til salgs Kjell Ivar Granheim Tlf: E-post: DIGIKORT. Hendig format mange muligheter Er du en av dem som føler at du ikke har nok tid til å sette deg ned og lese bøker? Kjenner du samtidig at du er glad i en god historie og får et rikere liv med litteratur? Da kan du kanskje prøve å høre på lydbok mens du arbeider i hagen, tar oppvasken, trener, driver med håndarbeid eller gjør andre ting. Eller kanskje du liker best å høre andre lese, mens du kan lene deg tilbake i godstolen og slappe av? Lydbøker, i ulike format, kan være et fint alternativ til TV. Biblioteket i Eidskog har et rikt utvalg av lydbøker på CD. I tillegg bestiller vi fra andre steder etter ønske fra lånere. En hendig form for lydbok er nå på vei til å bli manges favoritt. Dettte heter digikort og er svært enkelt å bruke. For å bruke et digikort, må du ha en digispiller. Til denne kan du koble enten ørepropper/hodetelefoner eller høyttaler. Spilleren er liten og lett og får lett plass i lomma. På biblioteket har vi en spiller til utlån, slik at folk kan prøve om dette er noe for dem. Hvis man vil kjøpe spiller selv, koster det ca kr 250. Lydbokforlaget og noen bokklubber forhandler digispillere. På Eidskog bibliotek har vi noen digikort, men vil nok få inn flere etter hvert. I mellomtida låner vi fra andre bibliotek. Du kan også selv bestille digikort fra andre steder via Her går du inn på Hedmark og velger hvilken medietype du vil ha. Så søker du på titler, fritekst, emne, eller forfattere. Du må ha nasjonalt lånenummer og pinkode for å bestille selv (dette får du på biblioteket). Så hører du fra oss når boka er kommet fram til biblioteket på Skotterud. Eidskog Frivilligsentral organiserer også i år årets TV-aksjon. I år er også Eda/Eidskog Rotary med og hjelper til med organiseringen. Sparebank 1 på Skotterud bidrar som telleapparat. Litt svett på ryggen og spis 5 om dagen er gode råd fra helse/omsorgssjef Evy Anne Vestli Heggen. Frisklivssentralen gir folk i Eidskog et friskere liv Det er en engasjert helse/omsorgssjef vi finner ved Eidskog helsetun. Evy Anne Vestli Heggen forteller gjerne om de gode resultatene Frisklivssentralen oppnår. Livsstilsendringer er ikke enkelt å få til alene, Frisklivssentralen kan gi deg motivasjon og kunnskap om egen helse som gjør det mulig, sier Heggen. Som også oppfordrer enda flere til å benytte seg av tilbudet. Her får vi se overflødige kilo bli borte, eller blodtrykkstabletter blir færre. diabetes og kolesterol problematikk møter oss ofte, og det er nok ikke bare den fysiske delen av mennesket som opplever bedring ved litt endring. I Eidskog tilbys det langsiktig oppfølgning, og vi gir ikke opp ved første forsøk. Vi vet at endringer tar tid, men at selv små grep kan gi stor helsegevinst. Kontakt: Både via henvisning eller ved egen direkte henvendelse, Møt oss på eller Facebook. FAKTA om frisklivssentralen i Eidskog Startet: Ansatte: Fysioterapeut, ernæringsfysiolog og røykesluttveileder. Tilbud: Helsesamtaler rundt livsstilsendring, kostveiledning, fysisk aktivitet, snus/røykeslutt, foredrag skole/barnehage/sfo. Samarbeidsparter: Eidskog legesenter, NAV, psykisk helsetjeneste, helsestasjon, tannklinikk, fysioterapeuter samt sykehuset Innlandet. Antall brukere: ca 150 personer har vært i kontakt med eller følges jevnlig opp av Frisklivssentralen har demens får sykdommen hvert år. det kan ramme oss alle. Både deg, meg og noen vi kjenner. vi går for en løsning. Årets aksjon går til mennesker med demens. Over nordmenn har demens. Demens er en sykdom som kan ramme oss alle, og de fleste av oss vil i løpet av livet bli berørt av sykdommen. bli bøssebærer for tv-aksjonen nrk, ring blimed.no Vi er mange som har en personlig grunn til å bidra til en løsning på dette folkehelseproblemet. Vi trenger ditt bidrag som bøssebærer.

4 info MisBruk av hyttecontainere Bruk gjenvinningsstasjonene! GIR er pålagt å ha en renovasjonsordning for hytter/ fritidsboliger i GIR-kommunene. Det vil si at vi har utplassert hyttecontainere og hyttebeholdere i tilknytning til hytteområder. Hyttecontainerne/beholderne skal kun benyttes av hytteabonnenter til husholdningsavfall fra hytta/ fritidsboligen. Det vil si det daglige husholdningsavfallet (restavfallet) fra hytta. Hyttecontainerne blir dessverre svært ofte misbrukt, og forsøpling har blitt et stort problem. Med misbruk mener vi at den fylles opp med mye annet enn restavfall fra hytteabonnentene. I tillegg settes det ut andre typer avfall utenfor containeren som skulle ha vært levert på gjenvinningsstasjonen. Hytterenovasjonen skal ikke brukes av folk flest bare de som har hytterenovasjon. Hyttecontainere og beholdere som er merket med hytterenovasjon er dimensjonert for levering av husholdningsavfall fra hytteabonnentene. Har du som fastboende/hytteeier større mengder avfall, store gjenstander eller byggeavfall etter oppussing skal dette leveres til våre gjenvinningsstasjoner. Å ta forsvarlig vare på avfallet er en miljødugnad der alle må bidra. Gjenvinningsstasjonene har åpent til kl flere dager i uka. Der kan du få levert grovavfall og annet avfall. GIR har fire gjenvinningsstasjoner (en i hver kommune). Følgende typer avfall fra både hytter og husholdninger skal leveres på gjenvinningsstasjonen: grovavfall (restavfall), elektrisk og elektronisk avfall, hvitevarer, metaller, farlig avfall osv. Restavfall (grovavfall) koster kr. 100,- pr.m³. Alle andre avfallstyper er gratis. Følgende avfall er gratis å levere (ikke bedrifter/næring): restavfall grovavfall (kr 100,- pr m 3 ) Papir og papp Glass- og metallemballasje Plastemballasje fra husholdningen Elektronisk avfall Hvitevarer Rent trevirke Impregnert trevirke Farlig avfall Klær og sko som er i bra stand Metaller Hagemøbler og andre møbler Madrasser Utslitte klær og sko Dyner og puter Gulvtepper Keramikk og porselen Isopor Vi tar ikke i mot bildekk. Utslitte bildekk kan du levere til din nærmeste dekkforhandler. Våre gjenvinningsstasjoner har ikke betalingsterminaler, så det er fint om du har med kontanter. hyttecontaineren Dette skal i hyttecontaineren - husholdningsavfall fra hyttene eksempler: Matavfall Pålegg- og pølsepakker Yoghurt- og rømmebegre Kjøttdeig og kyllingbegre Potetgullposer Isbokser Smørbokser Suppeposer Shampo- såpe og skyllemiddelflasker Plastfolie Nugattibokser Ketchup- og sennepflasker Her er hyttecontaineren dekket av grovavfall som skulle ha vært levert på gjenvinningsstasjonen. Husk! Hyttecontainerne er til for hytteeiere, ikke fastboende. eidskog gjenvinningsstasjon Matrandvegen 215, 2230 Skotterud Tirsdag og torsdag (I perioden 1.april til 1. oktober også åpent mandag ) Mobil: (nytt nummer) E-post: servicetelefonen Du treffer oss mandag til fredag på telefon , faks , eller e-post Kontakt oss hvis: Vi har glemt å tømme hos deg (ringefrist en uke) Ødelagt beholder Du trenger ny hentekalender Endring av abonnement og annet

5 Ulykker skjer. Og de kan skje i eidskog. store ulykker berører ofte mange mennesker både direkte og indirekte. for å teste og trene kommunens evne til å takle en hendelse gjennomføres det en stor grenseøvelse onsdag 24. september. Foto: Anita Andersen, DSB ØVER på AT det utenkelige kan skje Når øver vi? Onsdag 24. september kl Hvor øver vi? Ved planovergangen i Magnor sentrum Avkjøringen fra Rv. 2 og inn på Fv. 347 Hvorfor øver vi? Eidskog kommune deltar i øvelsen primært for å teste kommunens evne til å takle en hendelse utfra gjeldene beredskapsplanverk og for at Eidskog skal være et trygt og godt sted å bo. Hensikt med øvelsen Grenseredningsrådet i Hedmark, Värmland og Dalarna ønsker å utvikle samarbeidet og finne måter og rutiner for å utnytte offentlige tilgjengelige ressurser i grenseområdet på en best mulig måte. Det skal tilrettelegges for samarbeid mellom beredskapsaktører i de ulike etater og organisasjoner, slik at: vi får en felles forståelse for problemene i grensetraktene vi opparbeider en felles kunnskap om hvordan disse løses i fellesskap vi utvikler felles planer for å løse oppgavene vi får en forståelse for hverandres organisering, arbeidsmåter med videre Hva skjer? Det gjennomføres en godt forberedt «fullskala redningsøvelse» 1) Kollisjon mellom to tog og buss på planovergangen i Magnor sentrum. 2) Tømmerbil veltet ved avkjøringen fra Rv. 2 og inn på Fv. 347 Hvordan påvirker øvelsen? Mange mennesker, biler, utrykningskjøretøy, presse og øvelsesdeltagere i sentrum Stengte veier og omkjøringer og stengt planovergang Magnor Kan bli kaotiske tilstander Noen vennlige oppfordinger Merk dere omkjøringsrutene og benytt disse Informer gjerne venner og bekjente om øvelsen Hold hverdagen i gang som normalt, men med kunnskap om øvelsen som foregår i sentrum Mer informasjon Eidskog kommunes Facebook-side Samarbeidspartnere: Grenseredningsrådet består av representanter fra Länsstyrelsene og Landstingene i Dalarna og Värmland, Polisen i Dalarna og Värmland, Räddningstjänsten i Dalarna og Värmland, SOS Alarm i Dalarna og Värmland, Fylkesmannen i Hedmark, Politiet i Hedmark, Midt Hedmark Brann- og redningsvesen v/110-sentralen, Sykehuset innlandet v/prehospitale tjenester, samt Sivilforsvaret. I tillegg deltar Jernbaneverket, NSB, tågkompaniet, SJ og representanter fra de frivillige redningsorganisasjoner-forf. Kartutsnitt over øvelsesområdet Magnor Glassverk Ved planovergangen i Magnor sentrum Magnor Rv 2 Fv 347 (Grensevegen) H-vinduet Avkjøringen fra Rv. 2 og inn på Fv. 347

6 Velkommen til Velkommen til Velkommen til BOBLEN GLAM Design Finn Schjøll. Vase gull 1499,- GRAF Lysestake i seks farger. Design Ann Viola Ulvin. Fabrikkpris 179,- HøSTenS NYh ETER SKYLINE SAND Lykter i tre størrelser. Design Halvor Bakke Fabrikkpris fra 167,- BOBLEN METALLIC i lysteret gull sølv eller kobber. Design Finn Schjøll. Vase 599,- lykt 399,- Prisene er basert på 2. sort/samsort. Nystuen Her kan du bo! Nystuen Her kan du bo! Nystuen er alt du kan ønske deg Solrikt - Sjøutsikt - Sentrumsnært Nystuen er er alt alt du du kan ønske deg Solrikt - - Sjøutsikt -- Sentrumsnært Nytt boligfelt «midt i» Skotterud Sentrum Eneboliger og Flermannsboliger med Fjernvarme For Selvbyggere og Byggentrepenører Nytt boligfelt «midt i» Skotterud Sentrum Kontakt Melby Maskin AS V/MARTHE TLF Eneboliger og Flermannsboliger med Fjernvarme For Selvbyggere og Byggentrepenører Nytt boligfelt «midt i» Skotterud Sentrum Eneboliger og Flermannsboliger med Fjernvarme For Selvbyggere og Byggentrepenører Kontakt Melby Maskin AS AS V/MARTHE TLF Som gode eidskoginger heier vi på Ovlien og Ryen SKOG Lykter i grønn, turkis og lime. Design Caroline Olsson Fabrikkpris fra 119,-. GRATIS SUPPORTERBUSS PÅ KILs HJEMMEKAMPER Mer info se: ALBA Barglass med håndslepet dekor i to ulike mønster. Design Teresa Bergerud. Fabrikkpris fra 239,- Fabrikkutsalget - Grenseveien Magnor - tel åpent man-fre 9-17, lør 10-16, søn Lik oss på facebook!

7 Skikkelig ren bil før vinteren kommer Vårt skånsomme Kärcher automatvaske anlegg gir skinnende ren bil, helt enkelt. Nytt selvvaskeanlegg. Skal du ha skikkelig ren bil, kom til oss. Flere ForMer EIDSKOGRØYA Årets vakreste trimløp Lørdag 28 september START FRA: VESTMARKA på sykkel ÅBOGEN på sykkel MATRAND til fots HESBØLSJØEN til fots Pit stops, energipåfyll og underholdning underveis! PÅMELDING: 250,- pr.pers Grupper og firmaer min 6 pers 200,- pr.pers Påmeldingsfrist 22 september Påmelding til: eller telefon: Sponsorer 2013 FELLES MÅLGANG MAGNOR! KL spiller showmann og trubadur B O TAN & V E S T L I underholder ved målgang på Magnor Torg. BERNT TORP opp til dans! Gratis inngang for alle trimdeltakere, 150,- for alle andre. Hovedsponsorer Løypeinfo: Kafè De Fire Årstider Matrandveien 31, 2230 Skotterud Telefon Gravmonumenter fra Amundrød Stenindustri Bjørkelangen Noe for alle anledninger Daglig leder i Eidskog Frivilligsentral Bjørg Dyblie og alle de frivillige takker Heart of Gold. Botan (t.v), Birgit Brinck og Vestli n var noen av alle de flotte artistene som skapte en fantastisk konsert. Salg av gravstøtter, omslip, navninnskripsjoner, oppussing, fjerning av mose. Tilbehør: Gravlykter, kransestativ, gravvaser m. navn, spurver og duer, bedrammer Salg: Skifer og granitt til inne- og utebruk Magnor tlf cccccccccccccccccc cccccccccccccccc Med omtanke og verdighet kan vi være en hjelpende hånd i en tung tid. Vi har døgnvakt på tlf Du treffer da Kirsten eller Anita. Adr Skotterud cccccccccccccccc cccccccccccccccccc FLERE FORMER Heart of Gold har gitt oss en møteplass for viktige verdier og holdninger Heart of Gold med rekordhøy pengegave Lørdag 24. august var omtrent 500 musikkelskere samlet i Elveparken på Magnor da årets Heart of Gold gikk av stabelen. Og årets overskudd av konserten, kroner gikk i sin helhet til Eidskog Frivilligsentral. Helt utrolig at årets Heart of Gold konsert innbrakte kroner som i sin helhet går til Eidskog Frivilligsentral. En stor takk til alle som har bidratt. Både ledelsen, musikerne og publikum, sier en meget glad daglig leder Bjørg Dyblie da hun fikk beskjeden om den utrolige summen. Og alle de frivillige som var til stede på konserten var med sine lett gjenkjennende røde vester meget godt fornøyde da de fikk vite hvor mye penger som overskuddet fra Heart of Gold-konserten ble Eidskog Frivilligsentral til del. Vi skal sørge for at pengene kommer innbyggerne i Eidskog til gode, og vi vil informere ledelsen i Heart of Gold hva pengene går til, avslutter en takknemlig Bjørg Dyblie, og får for disse ordene solid anerkjennelse fra alle frivillige i Eidskog Frivilligsentral.

8 Det skjer ieidskog HLF Kongsvinger og omegn. Batterisalg på Eldres Hus, Skotterud fredag 13 sept. fra kl Behjelplig med slangeskift og bruk av høreapparat. Eidskog Pensjonistforening Vi inviterer til knytkalas på Bøndenes Hus Skotterud fredag 20. sept. kl Medbragt mat serveres fra felles bord. Ta med kopp og asjett. Kaffen spander vi. «Tørbærsgutta» spiller til dans. Inngangs billet kr 100. Loddsalg. Alle velkommen. Her blir det liv. E.P.F. Hyggemøte Bøndernes hus onsdag 9. oktober kl 17. Tema: Gustrumoen viser bilder og forteller om livet til norske soldater i Afganistan. Vidar og Anne spiller til dans. Verdensdagen for psykiskhelse Markeres i Eidskog 17. oktober kl i kantina på Eidskog ungdomsskole. Det blir foredrag og underholdning. Nærmere opplysninger kommer i oktoberutgaven av ieidskog. Gratis inngang og bevertning. DAMVANDRING Søndag 29. september kl 11. Børjåavassdraget. Oppmøte ved Søndre Åkroken. Ved Helledammen kåseri ved Asbjørn Gulbrandsen: Skogsarbeider gjennom 50 år. Salg av ertersuppe i Ljorkoia. Turleder Geir Hamre. BLODKLUBB Lørdag 2. november kl Eidskog bygdetun Almenninga Ingrid Melbye og Torill Taugbøl koker klubb og serverer i «Austun». Kaffesalg i «Vestun». «DET STÅR KVINNER BAK» Torsdag 14. november kl 19. Bygdehuset, Vestmarka. Foredrag ved Kristin Solli Schøien. JUL PÅ ALMENNINGA Søndag 8. desember kl Eidskog bygdetun Almenninga. Stuene er pyntet til jul, julebaksten forberedes, salg av risengrynsgraut. Julemarked med kvalitetsvarer i og ved utstillingslåven. Juleverkstedet for barn er i Bygdehuset kl Hesteskyss mellom almenninga og Bygdehuset. JULETREFEST Lørdag 28. desember 4. dag jul kl 16. Bygdehuset, Vestmarka. Knytkalas og kakao. Randi Heggland Strøm leder gangen rundt juletreet. Nissebesøk. Eidskog kunstforening Hver tirsdag fra kl 16 til kl 20 møtes vi i Kunstforeningen/Kulturskolen, Kulturhuset. Vi maler, diskuterer, skrøner og drikker kaffe. Det er åpent for alle, og det er gratis. Og vi har galleri Arthur. Eidskog Normisjon 18. september kl 12, formiddagstreff på Skotterud bedehus. Vi får besøk av Harald Schøien 29. september kl 17, fest på Finsrud Bedehus, Thomas Midtsund og Finsrudmusikken. 3. oktober kl 19, bibelsamling på Skotterud bedehus. Vi får besøk av Harald Schøien. FINSRUD NORMISJON Tirsdag 17. sept. kl 12: Kvinneforeningsmøte på bedehuset. Søndag 29. sept. kl 17: Fest på bedehuset. Eidskog bygdekvinnelag 29. sept., høsttakkefest i Eidskog kirke. 16. oktober: Årsmøte. Betania Eidskog Søndag 22. sept kl 17: Sang og vitnesbyrd av venner fra Granlien Evangeliesenter. Fredag 27.sept kl : B:KIDZ Filmkveld for barn. Fra 6 år. Kiosk-salg. Samtidig vil det være foreldre-kafé. Lørdag 28.sept kl 11 15: Celebrate recovery. Undervisning ved Arild Hovden. Les mer på Lørdag 28. sept Sang og andakt Kl14.30 Skotterud-tunet Kl 16 Eidskog Helsetun Søndag 29. sept kl 12: Familiesamling. Sang og andakt ved Twinkle. Passer for alle fra år. Kollekt. Kirkekaffe Søndag 13. oktober, møte kl 18: Nils Petter Lien synger og taler. Kollekt. Søndag 20. oktober, velkomstmøte kl 11 for Salma og Lars-Gustaf Ingelsrud. De vil være i Eidskog i 4 uker fremover. TENTRO - KONFIRMASJON Tentro er et annerledes og spennende konfirmantopplegg som er åpent for alle. Det er frikirkene i Norge som har utarbeidet Tentro, og på lokalt plan er det Pinsekirken Filadelfia Kongsvinger og Betania Eidskog som starter opp sammen til høsten. Se også Interessert i å vite mer; kontakt Jorunn på Informasjonsmøte; torsdag 12. september kl 19. Pinsekirken Kongsvinger, Haakon VIIs vei 2. Tre skalder Velkommen til en munter kveld i Tyrielden, Eidskog bibliotek onsdag 25. september kl 19. Billetter selges ved inngang, kr 100. Alle 3 trubadurene hører hjemme i Nord- Odal og kan på sett og vis kalle seg ekte «indianere». Programmet de framfører er for størstedelen skrevet av medlemmene selv. De har tidligere gitt ut CD, se mer på treskalder.kaijohansen.com Hans Ludvig Fredheim. Forfatter og dikter. Har utgitt dikt og fortellinger fra bygda. Mest kjent er diktet «Stønna». Leser sine egne tekster og synger, både egne og andres viser. Ronald Andersen. Synger og spiller, en mangfoldig kar, til og med tidligere ordfører i hjemkommunen. Ronald er hukommelsesekspert og holder kurs både i dette og hvordan du skal få bedre tro på deg selv. Kai Johansen. Gitarist og sanger. Spiller sine gitarer på mange forskjellige måter og i flere stilarter. Skriver viser, melodier og musikkstykker, med sterk helling mot country, folk og blues. Kveldens program bærer tittelen «Til ettertanke og en god del tankeløst»? Dette blir en munter kveld i Tyrielden! Gratis linjeannonsering for lag og foreninger. Neste nummer kommer andre uka i oktober. Tekst sendes til: senest 23. september. Bidrag mottatt etter den 23. kan ikke påregnes tatt med. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere innsendte tekster. Foto og Tekst: Sverre eier et hav av tilskuddsordninger få oversikten hent inn penger Anders A. Vik fra Kristiansund har i flere år holdt kurs over hele Norge innen temaet tilskuddsordninger. Innenfor kommunale tiltak og frivillig sektor fordeles over 30 milliarder kroner hvert år i Norge. Tilskuddskurset er spesielt tilrettelagt for frivillige lag og organisasjoner, men er åpent for alle og vil vise veien til pengene og hvordan man på best mulig måte kommer frem i tilskuddsjungelen, sier Anders A. Vik. Det er mange som kan ha nytte av å få oversikten over de ulike tilskudds ordningene som finnes, sier Vik og nevner: Frivillige lag og organisasjoner FAU medlemmer fra skoler, og SU fra barnehager Idrettsråd og idrettslag Reiselivsaktører, opplevelsesleverandører Temaer vi snakker om i løpet av kvelden: Det store «havet» av tilskuddsordninger. Hvor finner vi oversikten over tilskuddsordningene? Tenke nytt for å kunne se på flere tilskuddsordninger. Samarbeid, det er lønnsomt. Hvordan? Tips til hvordan elektroniske søknader kan lages enklere. Noen gode eksempler og suksesshistorier, lær av de flinke! Hvordan få innsyn til andre sine søknader? Oppfølgingskurs i søknadsskriving kan bli gjennomført, om det viser seg stor interesse fra kursdeltakerne, sier Vik. Timeplan MAnDAg Sigrid Sirkeltrening Sigrid Seniortimen Siv June Mage/rumpe/lår Siv June Zumba fitness Thomas Sykkel Thomas Sykkel Karl Morten Catslide circuit 50 tirsdag Renate Bodywork Renate Pilates Trudi Sykkel intervall Gro Linedance nybegynner Trudi Sterk & stabil Käthe Aktiv box 55 OnsDAg Renate Bosu kondis Gunn Sykkel Renate Latin moves Linda Bodywork 60 torsdag Melissa Tabata-step Melissa Bodywork Roger Sykkel Roger Sykkel Jørn Innebandy Magnor Skole 90 FreDAg Gunn Sykkel/ styrke Gunn Seniortimen Rullering Sykkel 60 søndag Rullering Se eget oppslag Priser På trening Dropp-inn kr måned trening kr måneder trening kr 495 pr måned 12 måneder trening kr 395 / 345 pr måned Ved 1, 6 og 12 mnd trening kommer kr 100 i tillegg for medlemskort Prøv CAtSLide du er med i trekningen Vi trekker en vinner blant de som melder seg inn. Premie: treningsbag med varer til en verdi av kr Anders A. Vik fra Kristiansund innehar spisskompetanse på dette området. Han har siden 2006 holdt kurs for kommuner, regionråd, fylkeskommuner og organisasjoner over hele Norge. På kurset vil han trekke frem en rekke spennende tilskudds ordninger og vise hvordan disse kan brukes på spennende og kreative områder. Anders A. Vik er kjent for å ha en lett undervisningsform. Høsttilbud 1 måned gratis trening Med eget treningskort kan du bruke senteret når det passer deg best. Tid og sted Onsdag 2. oktober, kl Skotterud, Rådhuset i Kommunestyresalen Gratis Arrangør: Eidskog kommune Påmelding: Hilde Mæhlum Påmeldingsfrist: Onsdag 25. september BLi med Start høsttreningen nå og få 1 måned gratis trening når du blir medlem hos oss. Tilbudet gjelder kun i september. Avtale med 12 mnd (betalende) bindingstid. eidskogaktiv.no telefon Betjening er tilstede Dagtid: mandag, onsdag og fredag kl 8.30 til Kveldstid: mandag til torsdag kl 17.30til FLERE FORMER

9 Foto: EIDSKOG KOMMUNE / ROBERT EIK eidskog zeggen welkom aan nieuwe bewoners De åtte siste årene er det blitt 250 færre eidskoginger og det er bekymringsfullt, sier kommunalsjef for kultur og samfunn, Maj-Britt Verhaug. Det gir tap i kommunens inntekter. Og det kan bli en negativ spiral blant annet fordi det er færre som handler i butikkene og som aktivt er med i lag og foreninger. Det er ingen som ønsker en slik utvikling vi må snu trenden, og vi må foreta oss noe. Ett av tiltakene er kommuneadministrasjonens forslag: å hente arbeidsvillige og ambisiøse nederlendere som ønsker å bli en del av det samfunnet de flytter til. dette gjøres i samarbeid med Gert rietman i Placement. Gert er selv nederlender, bosatt på Sunnmøre. Han har bygget opp et firma basert på kompetanse på rekrutteringsog tilflyttingsprosjekter i Skandinavia. De hjelper kommuner og bedrifter med å hente inn selvstendig næringsdrivende, arbeidskraft og familier fra EØS-området. Maj-Britt Verhaug i Eidskog kommune og Thor Torp i Eidskog Næringsservice KF samarbeider med Placement for å rekruttere nye innbyggere til Eidskog. Tolga kommune har fått det til Det er seks år siden Tolga kommune innledet et samarbeid med Placement, og vi har fått 40 nye innbyggere. Det er positive tall og påvirker kommunens videre fremtid, sier Tolgas utviklingssjef Knut Sagbakken. Vi valgte denne formen for innbyggerrekruttering fordi Placement jobber så mål rettet. Det er mange norske bygder og utkanter som ønsker tilflytting, og virkemidlene har vært mange og kreative. Men, kanskje ikke alltid like vellykket, legger utviklingssjefen til. Alle utkantkommuner i Norge er naturskjønne og vi er alle unike på hver våre måter. Da er det avgjørende å få snakke direkte med de som vurderer flytting til Skandinavia, slik vi får i samarbeidet med Placement. Og husk; Det er først når folk har flyttet til kommunen jobben med integrering virkelig begynner. Ha langsiktig perspektiv på satsingen, sier Sagbakken. Fra smør til pizza Det som også er vesentlig å ta med seg er at det ikke bare er kommunen alene som blir pådriver for tilflytting, sier Knut Sagbakken. Vi er også avhengig av lokal engasjement og innsats for å oppnå gode resultater. Sommeren 2008 våknet Tolga kommune til nyheten om at Tine skal legge ned sitt toppmoderne meierianlegget i kommunen. Denne typen nedleggelser kan ramme små kommuner hardt, men stå-påviljen til de drøyt 1700 tolgingene sørget for nye muligheter. Staur Foods overtok lokalene med sin pizzafabrikk, Tolga forsyner nå alle landets Rema og Bunnpris- butikker med fersk pizza og calzone. Kvalifisert og stabil arbeidskraft som er lojal overfor jobben sin, er ifølge Jan Erik Glimsholt i Staur den viktigste fordelen ved å være etablert på Tolga. Mange ønsker å flytte på seg, realisere seg selv og sine drømmer et sted i bygde-norge. Lavere priser på eiendommer gir nye muligheter, og svært mange tiltrekkes av naturen, roen og det motsatte av by-livet. Spesielt er nederlenderene både nysgjerrige og glade i Norge, og nå ønsker vi i Eidskog «welkom» og satser på økt tilflytting. Prøvebo Tolga kommune har invitert hollendere til å prøvebo kommunen i håp om at de på sikt vil slå seg ned i området. Det er mange faktorer for å velge et bosted, men viktigst er nok møtet med andre mennesker, og tolgingene synes det er positivt med tilflyttingen, sier Sagbakken. Maj-Britt Verhaug i Eidskog kommune er klar over at det kan kreve en god del av både kommunen og eidskogingen å ta imot innbyggere fra Nederland og kanskje andre land i Europa. Det tror jeg vi i Eidskog er klar for. Vår oppgave er også å være konkrete på hva vi har av tilbud og hvilke jobbmuligheter de som vil flytte til oss har. Samarbeidet med Placement gjør at vi treffer folk som er bevisste og har vært i tenkeboksen en stund, sier Verhaug. Knut Sagbakken, utviklings sjef i Tolga kommune, sier det må være vilje i kommunen til å satse på innbyggerrekruteringen, både politisk og administrativt. Og kommunikasjonen til publikum må være dønn ærlig, unngå «rosemaling». Placement AS drives av Gert Rietman som er bosatt på Sunnmøre. Firmaet har bygd opp kompetanse på rekrutteringsog tilflyttingsprosjekter i Norge, Sverige og Danmark. Hjelper norske, danske og svenske kommuner og bedrifter med å skaffe selvstendig næringsdrivende og arbeidskraft og familier fra EØS-området. Arrangerer blant annet innbyggermesse i Almere i Nederland der Eidskog deltar i januar 2014.

Kongsvinger. TV-aksjonen side 3 og 25. I ramma side 22. Lokale helter side 36

Kongsvinger. TV-aksjonen side 3 og 25. I ramma side 22. Lokale helter side 36 Guiden nr. 10 oktober 2013 - Årgang 13 Kongsvinger Informasjon TV-aksjonen side 3 og 25 KOngsvingerkortet side 4 I ramma side 22 Lokale helter side 36 Foto: Helene Ness Poteter og grønnsaker for vinterlagring.

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Kongsvingerguiden Nr. 11 november 2012. Årgang 12

Kongsvingerguiden Nr. 11 november 2012. Årgang 12 guiden Nr. 11 november 2012. Årgang 12 INFORMASJON næringsliv julegateåpning i ramma Fornyelse av Glommengata er i gang Vinduer produsert i gammel stil Vår produksjon omfatter dører og vinduer til så vel

Detaljer

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22.

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. årgang Barnehagen i Kodal er klar! I begynnelsen av juni flytter endelig Kodal barnehage over i nye og store lokaler. Personalet

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Kongsvingerguiden Nr. 3 mars 2011. Årgang 11

Kongsvingerguiden Nr. 3 mars 2011. Årgang 11 Kongsvingerguiden Nr. 3 mars 2011. Årgang 11 INFORMASJON Fra næringslivet Det skjer i Kongsvinger Litt av hvert. Ella i full fart i Resconløpet på Holt stadion 2011. Bildet er utlånt av Kongsvinger Skøyteklubb.

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2014. God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2014. God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2014 God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 Dugnad i Sansehagen! Tirsdag 6 mai blir det dugnad i Sansehagen på Bygdeheimen.

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

INFORMASJON NR. 5 MAI 2014 - ÅRGANG 14 KONGSVINGER GRUNNLOVEN 200 ÅR

INFORMASJON NR. 5 MAI 2014 - ÅRGANG 14 KONGSVINGER GRUNNLOVEN 200 ÅR Guiden NR. 5 MAI 2014 - ÅRGANG 14 KONGSVINGER GRUNNLOVEN 200 ÅR 1814 2014 INFORMASJON Velkommen til ny sesong fra mandag 5. mai - tomater, agurker, Pimpernell poteter, stemor - forskjellige ampler og sommerblomster

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

Julegave. Kortet ÅRETS KONGSVINGER. Vinduer produsert i gammel stil INFORMASJON NR. 11 NOVEMBER 2014 - ÅRGANG 14

Julegave. Kortet ÅRETS KONGSVINGER. Vinduer produsert i gammel stil INFORMASJON NR. 11 NOVEMBER 2014 - ÅRGANG 14 Guiden NR. 11 NOVEMBER 2014 - ÅRGANG 14 KONGSVINGER INFORMASJON Kongsvinger Kortet Julegave ÅRETS Vinduer produsert i gammel stil Vår produksjon omfatter dører og vinduer til så vel nybygg som til rehabilitering,

Detaljer

Odalstidende. Vellykket HMS kurs

Odalstidende. Vellykket HMS kurs Odalstidende Godt år for lokalbanken Vellykket HMS kurs Vi er Odalen! Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 2-2014 1 Utvikling engasjement og frivillighet Vi har

Detaljer

Lysukene 2015 Slik unngår du pensjonsfella Vi gir bort 1,5 million!

Lysukene 2015 Slik unngår du pensjonsfella Vi gir bort 1,5 million! Odalstidende Lysukene 2015 Slik unngår du pensjonsfella Vi gir bort 1,5 million! Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 1-2015 1 Utviklingen går raskt Hva gjør oss

Detaljer

Kongsvingerguiden. Nr. 3 mars 2012. Årgang 12. Oppgi foretaksnummer Byen Vår 976730070. torsdagslunsj årsmøte fotokonkurranse næringsliv

Kongsvingerguiden. Nr. 3 mars 2012. Årgang 12. Oppgi foretaksnummer Byen Vår 976730070. torsdagslunsj årsmøte fotokonkurranse næringsliv Nr. 3 mars 2012. Årgang 12 torsdagslunsj årsmøte fotokonkurranse næringsliv. Oppgi foretaksnummer Byen Vår 976730070. INFORMASJON Kongsvingerguiden Månedens Uno rekordstor UTGAVE - IGJEN Hvor skal dette

Detaljer

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Nr. 1 Januar 2011 aremark best PÅ fair Play Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Aremark IF er langt fra størst i Østfold, men kanskje viktigst, sa Per Ravn Omdal, som kom til Aremark

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011 Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang Kommunestyret 2007-2011 3. rekke (bakerst) fra venstre: Rådmann Ole Sverre Lund, Cathrine Ellefsrød V, Per Asbjørn Trevland

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Kongsvinger. Kjenner du en hverdagshelt i Kongsvinger? Innbyggertreff. Kunstlotteri. I ramma. side 3. side 6. side 13

Kongsvinger. Kjenner du en hverdagshelt i Kongsvinger? Innbyggertreff. Kunstlotteri. I ramma. side 3. side 6. side 13 Guiden nr. 04 April 2013 - Årgang 13 Kongsvinger Informasjon 1 Innbyggertreff side 3 Kunstlotteri side 6 I ramma side 13 Sjukehuset 50 år Kjenner du en hverdagshelt i Kongsvinger? Bli med og foreslå personer

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Møteplass for seniorer

Møteplass for seniorer INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 6 - ÅRGANG 2 - AUGUST 2015 Møteplass for seniorer Høstens program for alle seniorsentrene finner du som et eget bilag midt inni avisen. Bli med på

Detaljer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Ja, det spirer og gror i Høyjord for tiden. Ikke bare bokstavelig, men det skjer faktisk ting i bygda nå. På toppen av brekka, Hammern, skal det bygges

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

Har du en drøm? Det er lettere å realisere drømmene dine når du får gode råd. God rådgivning får du hos oss. Velkommen!

Har du en drøm? Det er lettere å realisere drømmene dine når du får gode råd. God rådgivning får du hos oss. Velkommen! Kongsvingerguiden Nr. 12 desember 2011. Årgang 11 årets servicepris Næringsliv Det skjer i Kongsvinger Har du en drøm? Det er lettere å realisere drømmene dine når du får gode råd. God rådgivning får du

Detaljer

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 Desember 2012 Et møtested for Aremark Marker Rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 Avisa Grenseland desember 2012 Desember 2012 Aremark Innbyggere: 1.423 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer