Båndet. Menighetsblad for Valle, Spangereid og Vigmostad menigheter Nr årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Båndet. Menighetsblad for Valle, Spangereid og Vigmostad menigheter Nr. 2-2012 65. årgang"

Transkript

1 Båndet Menighetsblad for Valle, Spangereid og Vigmostad menigheter Nr årgang Det har vært stor aktivitet for barn i alle kirkene i vår. Det kan du se i Båndet dette nummeret. Her er det Linus Karlsen som har fått sin bok i Spangereid kirke. 1

2 Fra redaksjonen Gudstjenester i Lindesnes Kirkens har feiret sin store høytid, påsken. Nå er våren her og vi ser fram til sommeren. Mange familier i kommunen er travelt opptatt med å forberede konfirmasjon for en av sine unge. Båndets redaksjon sender sine gratulasjoner til konfirmantene og familiene deres og håper de får en flott og minnerik dag. Neste nummer Neste nummer kommer i midten av juni. Frist for innsending av stoff: 21. mai Redaksjonskomité Paul Daasvand, Bjørn Gabrielsen, Siri Gjerdsjø Risdal, Ellen Johanne Skofteland og Sigrid Tufteland. E-post Trykk Bjovand & Skarpodde s e påske Vigmostad Kirke, kl Familiegudstjeneste Kirketjener: Anne Britt Gjedrem Offer: Menighetens arbeid s e påske Spangereid Kirke, kl Lekmannsgudstjeneste s e påske Spangereid Kirke, kl Konfirmasjonsgudstjeneste Kirketjener: Elin Giljebrekke Offer: KRIK Lø e 4. s e påske ValleKirke, kl Konfirmasjonsgudstjeneste Offer: Haydom Lø e 4. s e påske ValleKirke, kl Konfirmasjonsgudstjeneste Offer: Kirkens SOS mai Valle Kirke, kl Festgudstjeneste Offer: Redd Barna mai Spangereid Kirke, kl Festgudstjeneste Kirketjener: Elin Giljebrekke Organist: Offer: Redd Barna mai Vigmostad Kirke, kl Festgudstjeneste Kirketjener: Anne Britt Gjedrem Offer: Redd Barna s e påske Vigmostad Kirke, kl Familiegudstjeneste med konfirmasjon Gudstjenesteleder: Elisabeth Fladstad Kirketjener: Anne Britt Gjedrem Offer: Menighetens arbeid Pinsedag Valle Kirke, kl Offer: Laxmipur Treenighets Lindesnes Fyr, kl Friluftsgudstjeneste Kirketjener: Elin Giljebrekke s e pinse Tjøm, kl Friluftsgudstjeneste Offer: Søndagsskolene lokalt s e pinse Vigmostadhytta, kl Friluftsgudstjeneste Kirketjener: Anne Britt Vigmostad Offer: Vigmostadhytta s e pinse Spangereid Kirke, kl Kirketjener: Elin Giljebrekke Offer: Menighetens arbeid s e pinse Valle Kirke, kl Offer: Menighetens arbeid s e pinse Kråkevika, kl Friluftsgudstjeneste Kirketjener: Elin Giljebrekke Offer: Søndagsskolene lokalt Lærte konfirmantene mer før? Nå i mai fylles igjen våre kirker av festkledde mennesker for å feire våre åringer på den store konfirmasjonsdagen. Mange i ulik alder har ofte selv mange minner fra sin konfirmanttid. Og når vi går tilbake noen tiår, ser vi at det har skjedd store endringer. Og i overgangen til 2012/2013 er en ny stor endring på gang. I år blir det siste gang (?) det blir konfirmasjon i mai. I 2013 blir det august/september som blir konfirmasjonstid. Denne endringen bygger på svært gode erfaringer mange steder i landet og er også en tilbakeføring til tiden de som nå feirer 50-årsjubileum som konfirmanter feiret sin konfirmasjonsdag. Nytt er også en 5 dagers leir som en viktig bærebjelke i konfirmantforberedelsene. Vi spør oss stadig om endringer fører til å konfirmantene får med seg bedre det som er hensikten med konfirmanttiden. Lærte de mer før? Det er mindre pugging av salmevers og lignende i dag. Men de unge er nok langt mer involvert og aktiv deltakende både i konfirmanttimer, i lokalt ungdomsarbeid og i gudstjenestene. Selv om vi gjerne skulle hatt med mye mer tror vi mange av de endringer vi har sett de senere år er en positiv utvikling. Litt lærer de enda utenat av sentrale bibelord med mer, men viktigere er nærkontakten med kristne ungdomsmiljø lokalt, samt nå også å få delta med andre jevnaldrende fra distriktet på en spennende sommerleir. En 14-åring trenger grunnleggende kunnskap om troens vei, men vi ser også hvor viktig erfaringer og positive opplevelser er for å kunne gjøre gode veivalg selv i livet. Vi håper menighetene i Lindesnes kan være med å gi flest mulig av våre ungdommer en positiv opplevelse i denne viktige fasen av livet. Så det er ikke så sikkert at de lærer så mye mindre i dag som grunnlaget for sine viktige veivalg i eget liv enn for en generasjon eller to siden? SVEN GILJEBREKKE 2 3

3 Avgangselever fra videregående skole avslutter sin skolegang med å være russ. For ungdom som står for kristne verdier er det å delta i Kristenrussen et godt alternativ. Kristenrussen forkortes til Krussen. Det å være med i Kristenrussen er et supplement til den vanlige russefeiringa. De første russearrangementene starter allerede utpå høsten. Det kan være turer, russekroer og andre arrangementer. Ved Mandal videregående skole er det ca. 30 avgangselever som er Kristenruss. Kristenrussen har eget russestyre med egen russepresident som også sitter i russestyret for all russen ved skolen. Kristenrussen ved Mandal videregående skole står som arrangør av Russebryllup som arrangeres på Hald internatskole, og er et arrangement for hele mandalsrussen. Her deltok i alt 120 russ, arrangementsstedet ble den begrensede faktor. Et annet arrangement som Kristenrussen har er tur til Vigmostadhytta. Kristenruss fra Lindesnes er Lars Martin Gjerdsjø Risdal, Charlotte Stene Kolstad, Haavard Homestad, Camilla Friberg Nilsen og John Christer Ryste. Det som er felles for alle arrangement i regi av Kristenrussen er at de er rusfrie. Gjennom disse arrangementene er hensikten å gjøre det lettere å være kristen i russetiden og å stå for kristne verdier. Kristenrussens har sin egen visjon som tydeliggjør hva kristenrussen står for: Sammen og til stede gjør vi en forskjell! Sammen Ved å stå sammen i et tverrkirkelig fellesskap på tvers av grenser vil ingen bli stående alene som kristen i russetiden. Gjennom Kristenrussen står alle troende samlet. Til stede Kristenrussen er ikke ment som et alternativ, men et tillegg til russetiden. Derfor oppfordres det til å være med på det som skjer av happenings, både lokalt og nasjonalt. Alkohol står sentralt for mange russ i russetiden. Kristenrussens organisasjon oppfordrer sine medlemmer Russ 2012 Lars Martin Gjerdsjø Risdal, Charlotte Stene Kolstad og Haavard Homestad. Det er mange gode argumenter for å være med i Kristenrussen, det er Charlotte, Lars Martin og Haavard samstemte om: Godt fellesskap, Litt tryggere, Kan være med på alle arrangementene, både i regi av Kristenrussen og øvrige russearrangementer, og Greit å være sammen med andre som ikke drikker. Likeledes er de også enige i at de vil anbefale Kristenruss for senere russekull en får mer ut av russetida på den måten. til å være avholds fra alkohol i russetiden, men stiller ikke dette som et krav. Hensikten er å få hver enkelt til å tenke over hvor man drikker og hvor mye man drikker. Forskjell For Kristenrussen er det sentralt å ha Jesus i fokus i sine handlinger og med det gjøre en forskjell. Jesus står i sentrum også i russetiden. Kristenrussen har et misjonsprosjektet hvert år. Årets russ, Krussen12, skal samle inn penger til tre prosjekter, som skal fremme lese- og skriveferdigheter til barn i Honduras, Etiopia og Thailand. Disse misjonsprosjektene er med å gjøre en forskjell, også utenfor Norge. Russefestival 27. april 29. april arrangeres det Kristenrussfestival for hele landet i Kragerø. Denne festivalen er et samarbeid mellom Kristenrussen og Skjærgårds Live. Der vil det bli russeparade, russe-ol, lansering av årets krusseknuter, seminarer, russetalentiade, møter og mye bra musikk en skikkelig happening for Kristenruss i fra hele Norge. Referanser Kristenrussen, Ungdom i oppdrag Sigrid Tufteland Vigeland bedehus program våren 2012 TORSDAGSMØTER HVER TORSDAG KL BØNNEMØTE KL Hovedtema for denne våren er Den Hellige Ånd Oddvar Søvik taler. Tema: Ånden utruster med nådegaver Ingunn Holm taler. Tema: Den Hellige Ånd Oddvar Søvik taler. Tema: Ånden driver oss ut Johnny Iversen taler. Tema: Den Hellige Ånd Oddvar Søvik taler. Tema: Ånden reiser opp til evig liv Martin Hjeltvik taler. Tema: Den Hellige Ånd Martin Hjeltvik taler. Tema: Den Hellige Ånd. FASTE ARRANGEMENT SOM SKJER PÅ BEDEHUSET Jenteforeninga har samling annenhver tirsdag i oddetallsuker. For 2 til 5 klasse. Kl på Bedehuset , , , , Guttelaget har samlinger annenhver tirsdag i oddetallsuker. For 2 til 5 klasse. Kl i sløydsalen på Nyplass , , , , Yngres har samling annenhver onsdag i oddetallsuker. For 6 og 7 klasse. Kl Dorkas kvinneforening har samling i lillesalen på Bedehuset mandager i oddetallsuker kl Mannsgruppa har samling siste mandag i mnd i lillesalen på Bedehuset kl Storsøndag har samling en søndag i mnd kl på bedehuset , støtter vi opp om familiemøte på Betania med Viggo Klausen. Tur til Melhus 3. juni. Formiddagstreff har to treff i semesteret kl. 11 på Bedehuset. Nytt piano i Valle Kirke Valle kirke har endelig fått et nytt og etterlengtet piano. Det er et flott piano, Yamaha SU7, som er et meget godt konsertpiano. Pianoet er håndlaget, og dette er ikke et instrument som normalt er lagervare i Norge. Pianoet ble kjøpt hos W. Sællmann eftf i Kristiansand, som er den eneste rene pianoforretning mellom Oslo og Stavanger. Det er en stor fordel å ha leverandøren såpass nær, slik at stemminger og ev. ting vi lurer på kan bli avklart ganske fort. Pianoet kostet kr ,- inkl. klimaanlegg. Valle menighet har samlet inn totalt kr ,-, og vi er utrolig takknemlige for all økonomisk støtte som bedrifter og privatpersoner har bidradd med. Vår kantor Jörn Hänsch gleder seg stort over det nye instrumentet, og han satt allerede første kvelden og spilte på pianoet i mange timer. Senere har det blitt mye øving, og kanskje blir det pianokonsert en gang til våren. På bildet ser vi mannskapet som måtte til for å få instrumentet på plass inne i kirken, og på neste bilde ser vi Jörn i full sving med sine første toner på det nye pianoet. Kirkeverge Siri 4 5

4 Oppslagstavla Konfirmanter 2012 Spangereid kirke søndag 6. mai kl Maren Dalland Berntsen Christina Bjerge David Edvard Fjeldskår Olav Hansen Hjellup Sindre Kristensen Johannes Aleksander Kvinlaug Marita Lerbæk Cecilie Friberg Nilsen Jonas Njerve Reidar Andreas Ryste (konfirmeres i Bamble kirke) Cecilie Bjorland Strande Tore Storm Olav Lucas Sævik Torstrup Valle Kirke lørdag 12. mai kl Benedicte Aslesen Emilie Grimestad Buksholt Veronika Egeland Inger Fredrikke Eskeland Celina Fredly Fasseland Anders Hansen Gjertsen Julie Hanssen Tormod Helliesen Ida Tryland Høiberg Åse Hennestad Lamo Marianne Rødland Ida Marlene Røksland Stian Simonsen Ida Kristine Solås Ida Christine Sigvartsen Vigeland Valle Kirke lørdag 12. mai kl Martin Bentsen Marie Kerim Herstøl Maria Wårøy Mikkelsen Lisa Marie Møllevold Petter Sandal Nodevik Cecilie Støle Nordås Camilla Desiree Kjosavik Knutsen Lars Fardal Kvinen Stine Dammen Roland Synne Roland Sonja Divine Sand Markus Østrem Sandnes Celina Simonsen Leif Isak Vinsjevik Vigmostad søndag 20. mai kl Linn Vaishali Brådland Friluftsgudstjenester i Lindesnes sommeren 2012 Lindesnes Fyr søndag 3. juni kl Ta med noe å sitte på. Tjøm søndag 10. juni kl Menighets- og søndagsskoletur. Alternativt på Ungdomslokalet på Vigeland ved dårlig vær. Felles avgang fra U.lok. Oppmøte kl Grilling og aktiviteter for store og små etter gudstjenesten. Opplesing av årsmelding med muligheter for spørsmål og kommentarer. Ta med noe å sitte på og mat og drikke. Vigmostadhytta søndag 17. juni kl Grilling etter gudstjenesten. Naturlostur kl fra Seland på den gamle Kirkeveien til Vigmostad. Los er Signe Håland. Ta med noe å sitte på, mat og drikke og gode sko for dem som vil på tur. Oppslagstavla Helene Bøksle & Sondre Bratland Helene Bøksle & Sondre Bratland Kommer til Spangereid Kirke Tirsdag 24. juli Kommer til Spangereid Kirke Tirsdag 24. juli Konsert i Kråkevika - Lynda Randle i Kråkevika Lørdag 21. juli kl Helene Bøksle & Sondre Bratland Kommer til Spangereid Kirke Tirsdag 24. juli Konsert En av de mest populære artistene i Bill Gaither s Homecoming Friends. Arrangør: Betel Svennevik, Betania Spangereid, Reme Bedehus og Spangereid menighet. lørdag 21. juli kl Lynda Randle -en av de mest populære artistene i Bill Gaither's Homecoming Friends. Arrangør: Betel Svennevik, Betania Spangereid, Reme Bedehus og Spangereid menighet. Kråkevika søndag 8. juli kl Ta med noe å sitte på. Kråkevika søndag 22. juli kl Felles gudstjeneste med Reme Bedehus, Betel Svennevik og Betania Spangereid. Taler er Mike Randle (blir tolket til Norsk). Ta med noe å sitte på. Spilling søndag 18. august kl Grilling etter gudstjenesten. Omvisning på Rivefabrikken ca. kl Naturlostur kl fra Spilling til Tjomsland Skifabrikk. Los er Arvid Helleren. Ta med noe å sitte på, mat og drikke og gode sko for dem som vil på tur. 6 7

5 Oppslagstavla g og konsert gninger 2 Kjell Inge Torgersen Trio gitarer: Dag Sindre Vagle bass: Karl-Dag Kjosavik Utgitte album Torgersen har vært gjest på mange TV- og radioprogram, deriblant NRKs Kvelden før kvelden, Beat for Beat etc. Velkommen til konsert og utstilling i Lindesnes Kystkultursenter Arrangementet i pinsehelgen mai ved Lindesnes Kystkultursenter er en av nysatsningene ved senteret dette året. Den gamle nedlagte fiskefabrikken er i de siste årene omgjort til kulturarena og museal virksomhet, med virksomhet i sommermånedene. Galleri Ramsalt, den sanselige delen av LINDESNES KYSTKULTURSENTER PRESENTERER: kystkultursenteret, gjester sangeren Kjell Inge sommersalt JUNI TIL 12. AUGUST Torgersen og illustratør Jens Flesjå. Åpent hver dag fra kl til (unntatt mandager) her var det godt å være. Lindesnes Coastal Centre speaks to your senses with the ocean lapping language. Here you can watch your own herring barrel be built, study the history of canning and learn about coastal industry and it s people. You can walk into a artgallery. You can buy art or simply sit Kjell down, Inge grab a cup of coffee Torgersen and just get a feeling how good it is to be here. UTSTILLING Evy Horpestad (Norge) og Yvonne Buskie (Skottland) arbeider Torgersen i hele sommer med kunstprosjektet har i noen år holdt Jeg fant jeg fant. Kunstnerne ser på ulike forbindelser mellom deres to land og hvordan historien har formet dagens liv. EXHIBITION The artists are considering subjects that connect their two intimforestilinger countries and how that history has i Stavanger shaped life today. RAKU-BRENNING Torhild F. Jacobsen fra 7. juli t.o.m. 15. juli Raku bispekapell betyr nytelse, behag, lykke - og det er som har begeistret og rørt virkelig et øyeblikk ren glede når man henter sitt eget kunstverk ut av et spann med glødende sagflis. Sluttresultatet ofte en fascinerende blanding det planlagte og det uforutsigbare. RAKU-BURNING Torhild stavangerpublikummet. F. Jacobsen from 7 July - 15 July. 21. og 28. juli kl and 28 July at to Galleri Ramsalt inviterer ungdom Galleri Ramsalt invites children and youth i alderen år til en eksperimentell, aged years to an experimental, utforskende og morsom dag ute. Kjell exploring and funny Inge day outside. Torgersen har gitt ut tre Ta gjerne med et fotoapparat.. Feel free to bring a camera. SALG AV GLASS OG KERAMIKK HELE SOMMEREN SALES OF GLASS AND album CERAMICS ALL SUMMERmed norske tekster til meget god kystkultursenter mottakelse. Hans gjendiktninger kystkultursenter.no av Stings sanger til fyret nynorsk, Aks av gull, har rørt folkesjela. I 2007 kom en NRK-konsert med samme materiale. I 2008 utga han albumet Gnist med eget materiale og hadde med seg blant andre Ole Paus og Jan Toft på duett. I 2011 lanserte han nytt album: Julelegender og deltok på NRKs Kvelden før kvelden lille julaften 2011 med Søn 27. mai 2012 kl. 20 BILLETTER ved inngangen: 200,- Info: Every day from 2 pm to 6 pm (Mondays closed) Lindesnes Kystkultursenter snakker til dine sanser med havets skvulpende språk. Her kan du se din egen sildetønne bli bygget, studere hermetikkens historie og lære litt om kystindustri og et tålmodig folkeferd. Her kan du vandre rundt i et levende galleri. Du kan kjøpe kunst eller du kan rett og slett bare sette deg ned, ta en kopp kaffe og konstatere at Raku means enjoyment, pleasure, happiness - and it is truly a moment of pure joy when you take your own piece of work out of a bucket with hot sawdust. WORKSHOP HVOR GODT KJENNER DU ET STED? HOW WELL DO YOU KNOW A PLACE? Mandal Møteuker på Vigmostad bedehus sin versjon av Fager er jorda. På konserten i Lindesnes Kystkultursenter søndag 27. mai kl , har han med seg de drevne musikere; Karl-Dag Kjosavik på bass og Dag Sindre Vagle på gitarer. LINDESNES KYSTKULTURSENTER PRESENTERER: Jens Flesjå utstilling og konsert Jens Flesjå,fra Finnøy i Ryfylke, ble nok ikke født Kjell Inge med pensel i hånden, Torgersen Trio men fikk tidlig sans for form og farger. gitarer: Dag Sindre Vagle bass: Karl-Dag Kjosavik Naturen er hans store læremester Utgitte album og inspirasjonskilde. Som maler og Torgersen har vært gjest på tegner gjør han seg stor nytte HVOR GODT av KJENNER sine DU ET STED? mange TV- og radioprogram, 21. og 28. juli kl deriblant NRKs Kvelden før Galleri Ramsalt inviterer ungdom Jens Flesjå kvelden, Beat for Beat etc. i alderen år til en eksperimentell, utforskende og morsom dag ute. observasjoner i Guds frie natur. Ta gjerne med et fotoapparat.. Utstilling malerier og tegninger Flesjå bor mai i 2012 dag på Randaberg, Søn 27. hvor mai han 2012 har kl. atelier 20 UTSTILLINGSDAGER BILLETTER Lørdag på 26.5.: låven I tillegg jobber han med illustrasjonsarbeid ved inngangen: 200,- kystkultursenter Søndag 27.5.: Info: Mandag 28.5.: fyret i et kreativt felleskap ved Badedammen i Stavanger. Han har de siste ti årene deltatt i en rekke kollektiv- og separatutstillinger. Flesjå har illustrert flere bøker og bokverk, samt levert illustrasjonsarbeider til nærings- og kulturlivet. Utstillingen åpner 26. mai og varer frem til 28. mai. sommersalt JUNI TIL 12. AUGUST Åpent hver dag fra kl til (unntatt mandager) Every day from 2 pm to 6 pm (Mondays closed) Lindesnes Kystkultursenter snakker til dine sanser med havets skvulpende språk. Her kan du se din egen sildetønne bli bygget, studere hermetikkens historie og lære litt om kystindustri og et tålmodig folkeferd. Her kan du vandre rundt i et levende galleri. Du kan kjøpe kunst eller du kan rett og slett bare sette deg ned, ta en kopp kaffe og konstatere at her var det godt å være. Lindesnes Coastal Centre speaks to your senses with the ocean lapping language. Here you can watch your own herring barrel be built, study the history of canning and learn about coastal industry and it s people. You can walk into a artgallery. You can buy art or simply sit down, grab a cup of coffee and just get a feeling how good it is to be here. UTSTILLING Evy Horpestad (Norge) og Yvonne Buskie (Skottland) arbeider i hele sommer med kunstprosjektet Jeg fant jeg fant. Kunstnerne ser på ulike forbindelser mellom deres to land og hvordan historien har formet dagens liv. EXHIBITION The artists are considering subjects that connect their two countries and how that history has shaped life today. RAKU-BRENNING Torhild F. Jacobsen fra 7. juli t.o.m. 15. juli Raku betyr nytelse, behag, lykke - og det er virkelig et øyeblikk ren glede når man henter sitt eget kunstverk ut av et spann med glødende sagflis. Sluttresultatet er ofte en fascinerende blanding av det planlagte og det uforutsigbare. RAKU-BURNING Torhild F. Jacobsen from 7 July - 15 July. Raku means enjoyment, pleasure, happiness - and it is truly a moment of pure joy when you take your own piece of work out of a bucket with hot sawdust. WORKSHOP HOW WELL DO YOU KNOW A PLACE? 21 and 28 July at to Galleri Ramsalt invites children and youth aged years to an experimental, exploring and funny day outside. Feel free to bring a camera. SALG AV GLASS OG KERAMIKK HELE SOMMEREN SALES OF GLASS AND CERAMICS ALL SUMMER Mandal kystkultursenter.no Den lille hindring Tillat meg å begynne med et aldri så lite smil, med underfundighetens alvor som bakteppe. Et smil produsert av danskenes uforlignelige Storm P! Les og lær! Min forstand herr Pastor hindrer meg i å beskjeftige meg med religiøse spørsmål! Hvortil herr Pastor svarer: Nåja det var da så menn en lille hindring! Hvor ofte møter man ikke et slikt argument når man kommer i samtale om de ting, som går ut over vår fatteevne. ( jeg skrev ikke fattige evne, men fatteevne) Enskjønt det kan vel nesten gå for det samme i alle fall til tider! For nemlig, den største fattigdom er å leve på jord uten himmel over, som han skrev Hans Vatne, tidligere redaktør i Aftenposten. La nå det være understreket med en gang, jeg underkjenner på ingen måte verken vett eller fornuft. Det er en del av menneskets aller viktigste egenskaper dette å ville/måtte forstå alt. Og likevel er det viktig å ikke frata seg selv evnen til undring over livet og dets mangfold. Det hender at vi bør gi oss over til opplevelsen og ikke forstå eller for den saks skyld å kunne forklare alt. Livet mitt ville bli et fattig liv om jeg mistet evne til å undres. Vi har nettopp feiret påske. En tid på året hvor vi kirkelig sammenheng stilles ansikt til ansikt med fenomener vi på ingen måte kan forklare rasjonelt. Vi møter begreper som korsfestelse, død og oppstandelse og evig liv. De to siste oppstandelse og evig liv - ord vi har store vanskeligheter med å fylle logisk innhold i. Begreper som omfatter de innerste og viktigste opplevelser i et menneskes liv. Hva om vi stoppet opp aldri så lite i vårt stressede og rastløse liv hvor vi synes vi må få med oss mest mulig på kortest mulig tid? Kan hende vi skulle legge bort de strenge krav vi setter til å forstå og å forklare. Rett og slett legge bort den lille hindringen, og gi oss troens verden i vold. Vesle vitet strekk ikkje til ei tru må stydja under, Som Ivar Aasen så klart fikk sagt det. Påsken har som allerede nevnt banket på døren vår. Er den bare avkobling fra dagliglivets mange og hektiske gjøremål eller er den total utkobling. Det den burde være er tilkobling! En tid for undring ettertanke og takknemlighet! Vigmostad NLM skal ha møteuker på Vigmostad Bedehus med Sang evangelist Nils Kåre Strøm fra og med 1. mai til og med 13. mai. Nils Kåre Strøm reiser på landsbasis for Norsk Luthersk Misjonssamband, og skal nå i vår være sammen med oss i to uker her på Vigmostad. Sang og musikk blir det hver kveld, og vi håper mange har lyst til å komme å være sammen med oss på møtene. Møtene begynner kl 1930 hver kveld. Tirsdag 1. mai Onsdag 2. mai sang Konsmokammeratene Torsdag 3. mai Fredag 4.-søndag 5.mai sang Berit og Agnar Gjertsen m/fler tirsdag 8. mai onsdag 9. mai torsdag 10. mai fredag 11. mai LJOS lørdag 12. mai Søndag 13. mai Det jobbes pr dd med å få sangere til de andre kveldene og det håper vi kommer i boks om ikke så lenge. Ellers blir det annonsert i Lindesnes, så følg med der. Håper mange setter av en kveld eller to og finner veien til Vigmostad Bedehus. Alle er hjertelig velkommen. Vigmostad NLM v/ Grete T Askekjær Trosopplæring 2012 Søndagsskolen Vigmostad søndagskole 8.januar Innsamling og utlodding til Ukraina. Ellen Marie Høiland viste bilder og fortalte fra arbeidet med barn/barnehjem i Ukraina. Grete Askekjær får overrakt en blomst for 15 år som trofast søndagskoleleder. (Irene Tryland fra Vigmostad Kr. U. for. overrakte blomst.) 8 9

6 VåkenAgent! Vi har startet opp et nytt opplegg for 11 åringene våre. Først ute har vært Spangereid, de har hatt samlinger to onsdager. På samlingene skal barna lære mer om de store linjene i bibelen, helt fra gamle testamentet og inn i det nye testamentet. Her går det en rød tråd som leder oss til å finne svar på mye av det vi lærer. Vi har tatt utgangspunkt i et opplegg som heter Kode B, og da ser vi film, løser oppgaver, blir bedre kjent med kirka vår og med Bibelen. Nedenfor ser dere bilder r fra samlingene. De har vært lærerike, spennende og morsomme. Viss du er 11 år, og har lyst til å være med på dette så har du sjanse 25. april og 2. mai på Vigeland. Du må melde deg på til Elisabeth innen 20. April. Til høsten blir det to nye samlinger, der den siste av disse samlingene er en overnatting i Spangereid kirke. Mer info om dette får du om du melder deg på. Utdeling av bøker til 4- og 6-åringer Alle 6 åringene i Spangereid. Utdeling av 6 års bibler i Spangereid: presten vår, Sven, deler ut bøkene og her har Sunniva Lindal, Isak Emil Fladstad, Linus Karlsen og Ovar Røyrås fått sine Barnebibler. Utdeling av 4 år bøker og 6 års bibler i Vigmostad kirke. S-leir Tema for leiren Kirka, vårt hus mars hadde vi S leir for 9 og 10 åringer i Valle kirke. På leiren var vi til sammen 21 barn. Vi hadde Utdeling av 4 års bøker i Valle kirke en flott leir der barna ble kjent med kirka og fikk være med på ulike aktiviteter. På søndagen var barna med i gudstjenesten med dramatisering, lystenning og lesing. Tema for leiren Kirka, vårt hus ble knyttet sammen med tekst om den bortkomne sønn. Inngangsprosesjon: Åse Hennestad Lamo som er konfirmant i år var med som leder. Barna leser bønner som de selv har laget, og tenner lys

7 Spangereid menighetsråd årsmelding 2011 Spangereid menighetsråd har i 2011 bestått av: Sigbjørn Stigen (leder), Frank Olsen (nestleder), Elisabeth Fladstad, Gunnhild Fjeldskår, Paul Daasvand, Marta Telhaug og sokneprest Sven Giljebrekke. Nytt menighetsråd fra oktober: Sigbjørn Stigen (leder), Ståle Ryste (nestleder), Paul Daasvand, Marta Telhaug, Vibeke Gislefoss, Håvard Kyte og sokneprest Sven Giljebrekke. Varamedlemmer: Ståle Ryste, Wenche T. Storaker, Vibeke Gislefoss, Linda Kleiven, Håvard Kyte. Nytt menighetsråd fra oktober: Anita Steinsland, Judith Skjæveland, Arne Chritian Osestad, Anne Osestad og Wenche T. Storaker, Kirkelig Fellesråd: Menighetsrådets representanter i Kirkelig Fellesråd er Sigbjørn Stigen og Paul Daasvand. Fra november: Sigbjørn Stigen og Ståle Ryste Det har vær avviklet 7 møtet, hvorav to møter var felles med de andre to menighetsrådene i kommunen. Det ble behandlet til sammen 49 saker. Sekretær for rådet har vært Beate AF Johnsen. Ansatte i Kirken Kateket Helene Lohne Kristensen har blitt innvilget 6 mnd permisjon for å arbeide som sokneprest i Konsmo. Monica DeKlerk er ansatt i 50 % stilling som menighetspedagog og er vikar for Helene. Kirketjener Sabrina valgte i å si opp sin stilling i mai. Elin Giljebrekke ble tilsatt som ny kirketjener. Velkommen til henne. Vil takke alle ansatte for en god innsats også dette året: Menighetspedagog Elisabeth Fladstad, kirketjener Elin Giljebrekke, sogneprest Sven Giljebrekke, kantor Jørn Hänsch, menighetssekretær Beate A.F. Johnsen, menighetspedagog Monica DeKlerk, kateket Helene Lohne Kristensen, kirkeverge Siri G. Risdal og kirketjener Sabrina Schmid. Gudstjenester: Det var en friluftsgudstjeneste på Lindesnes fyr med godt oppmøte tross en del vind dette året også. Friluftsgudstjenesten i Kråkevika ble flyttet til kirka på grunn av regn. Det ble i år som i fjor holdt familiegudstjeneste på Reme Bedehus. Dette var en positiv opplevelse og fullt hus. I 2011 ble det holdt 18 gudstjenester i Spangereid med til sammen 2945 deltakere. Frammøtet har økt fra 2010 og var faktisk høyest i kommunen målt i antall per gudstjeneste. Det er svært gledelig. Det var 21 døpte, 12 konfirmerte, 10 vigsler og 4 kirkelige begravelser i I løpet av høsten ble ny liturgi gradvis tatt i bruk som en del av gudstjenestereformen. Andre arrangementer I 2011 ble det arrangert en konsert med Even Lohne i kirka. Med seg hadde han sønnen Vegard og fire flotte musikere. Det ble en vakker og flott konsert for den nesten fullsatte kirka. Musikk, dans og drama linjen på Lyngdal Videregående skole holdt en konsert i april til inntekt for Haydom. Mandagstreffene Sammen med Bedehuset og Helselaget arrangerer menigheten Mandagstreffene annenhver mandag på Bedehuset. Dette er populære og godt besøkte arrangement. Vi takker for godt samarbeid og ser fram til fortsatt gode og hyggelige samlinger. Her er det mange frivillige som stiller opp og er med på å gjøre disse samlingene så bra. Trosopplæring Størst av alt Som ledd i myndighetenes ønske om at opplæringen i den kristne tro skal skje i regi av menighetene og ikke i skolen, er trosopplæringsreformen under utrulling. Mandal prosti er en del av første runde og menighetene i Lindesnes har gjennom prosjektperioden fått en god start. Planen for trosopplæring for barn og unge i gruppen 0 18 år er utarbeidet og godkjent av menighetsrådene og bipebømmet. Elisabeth har fått gode tilbakemeldinger fra bispebømmet om at denne planen er et forbilde Utfordringen er at bevilgningene fra staten gradvis har blitt redusert, De eksisterende tilbudene består, men utfordringen blir å starte nye tilbud. Her er noen av de aktivitetene som kommer inn under Størst av alt. Menighetsfaddere Martha Telhaug, Marit Tønnesland, Laila Kyte og Beate Stiland Wårøy er menighetsfaddere for Spangereid. De leverer gaver på 1, 2 og 3 års dåpsdag. 4 årsbok og 6 års bibel Det var 8 barn som fikk 4 årsboka, og 7 barn som fikk 6 års bibelen. Vi har stor sett god oppslutning på dette, de barna som ikke kommer på Gudstjenesten i kirka får boka levert hjem etterpå i posten. S-leir: Det ble arrangert to S- leirer i og 10-åringer på våren, og 7 og 8-åringer på høsten. Det var til sammen 72 deltagere, fra de 3 sognene, på leirene. M-leir/ lys våken Første søndag i Advent inviterte vi 11 og 12 åringer på overnatting i kirka, det var bare 15 påmeldte, men vi bestemte oss for å gjennomføre leiren. Det ble en flott opplevelse for alle. Barna er ivrige med, vi hadde tema: Kristuskransen, der barna hører fortellinger knyttet til hver perle. Vi forbereder og Gudstjenesten sammen med Prest og Kantor. Ser film, leker og har ballspill i gymsalen på skolen, spiser god mat og er ganske så våkne når natten inntreffer. Til 2012, har vi planlagt nytt opplegg for 11 åringene: De blir invitert på tre samlinger, to i vår og to i høst, der den ene samlingen er fredag kveld og barna skal da delta på lysmessa denne fredagen. Kongebarna kor: Elisabeth dirigerer koret som har øvelse annenhver onsdag på Betania Spangereid. Dette er et samarbeid mellom menighetene, og fungerer veldig bra. Voksne fordeler oppgavene som: Ledelse og andakt, samt kaffekoking til de av foreldrene som er til stede. Sissel Hadland er med som leder. I 2011 har det vært innom ca 60 (!) barn, men har et gjennomsnitt på ca 25 stk på øvelsene. Vi har sunget på gudstjenesten 17. mai, Familiemøtene på skolen, på Betania og Reme bedehus. Internasjonalt arbeid Alle tre menighetene i kommunen støtter misjonsprosjektet i Mali. Vi støtter det menighetsbyggende arbeidet i Bamako som Lloyd og Inger Lise Osestad var med i. Også i år deltok vi i fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp hvor konfirmantene var bøssebærere. De fikk samlet inn ,-. Frivillige medarbeidere Menighetsrådet vil takke alle de frivillige medarbeidere for at dere stiller opp og gjør Jesu ord levende gjennom deres gjerninger. For Spangereid Menighetsråd Sigbjørn Stigen 12 13

8 Valle menighetsråd årsmelding 2011 Valle menighetsråd har i 2011 bestått av: Tørres Lohne (leder), Anne Grethe Tørressen (nestleder), Line Sirnes Mønsås, Marianne Timenes Norum, Monica de Klerk, Elisabeth Romedal, Terje P. Fløystøl, Venke Holm, Sven Giljebrekke (sogneprest). Fra 17.oktober: Tørres Lohne(leder), Marianne T. Norum(nestleder), Dag Helge Engeland, Kjetil Braadland, Heidi Fedog Helliesen, Bjørg Foss, Inger Lise Osestad, Kristin Maria A. Stiland. Varamedlemmer: Signe Lise Skofteland, Pål Harry Egeland, Øyvind Aslesen, Arve Lerum, Astrid Kofod. Fra 17.oktober: Svein Otto Vigmostad, Terje Nielsen, Pål Harry Egeland, Gunnlaug Sandvik, Jorunn Urberg Fredly. Kirkelig Fellesråd: Menighetsrådets representanter i Kirkelig Fellesråd har vært: Line Sirnes Mønsås, Monica de Klerk. Fra 30.november: Heidi F. Helliesen, Dag Helge Engeland. Menighetsrådet har hatt 7 møter, 2 av dem felles med Vigmostad og Spangereid menighetsråd. 17.oktober var siste møte i rådet og konstituerende møte for det nye rådet Ansatte i Kirken har vært: Elisabeth Fladstad menighetspedagog. Trond Helliesen kirkegårdsarbeider. Gerd Lindland Nielsen kirketjener. Jørn Hänsch kantor. Helene Lohne Kristensen kateket som gikk i permisjon 1.september. Menighetspedagog Monica de Klerk overtok. Siri Risdal kirkeverge. Sven Giljebrekke sogneprest. Beate A. F. Johnsen menighetssekretær. Menighetsrådet takker alle for godt arbeid! Gudstjenester: Gudstjenestene er menighetens viktigste samlinger. Kirkekaffe etter gudstjenestene fortsetter. Også i påska og jule-nyttårshelgene ble det oppfordret til å ta turen til alle 3 kirkene i kommunen for å feire høytidene sammen. Samarbeid på tvers av de 3 menighetene er en positiv utfordring. På sikt vil kanskje et felles menighetsråd være hensiktsmessig? Vi har fortsatt med den nye dåpsliturgien som ble innført august I 2011 ble gudstjenestereformen satt i verk gradvis. Venke Holm og Tørres Lohne deltar i gudstjenesteutvalget fra Valle menighetsråd og de fortsetter også etter valg av nytt råd. Gudstjenestereformen har vært og blir en viktig sak for menighetsrådet. Vi prøver å ha forsangere i kirka så ofte som mulig. Det ble i 2011 holdt 33 gudstjenester i Valle kirke med tilsammen 5019 deltakere. Det var 26 døpte, 22 konfirmerte, 5 vigsler og 30 begravelser. Andre arrangementer: Sogneprest Sven Giljebrekke fortsatte med temasamling i Prestegården, med et enkelt måltid og med musikkandakt i kirken etterpå. Disse samlingene er uformelle, og gir deltakerne god anledning til ettertanke og samtale. Menighetsrådet ser det også som viktig å annonsere og delta på bibeltimer etc. som arrangeres i de andre lokalene innen menigheten, for eksempel ble Alfa-kurs på bedehuset i høst. I forbindelse med trosopplæringsprogrammet er det viktig å huske at også den voksne del av menigheten stadig trenger å arbeide med Guds Ord. 20.februar var det årsmøte i menigheten på ungdomslokalet etter familiegudstjenesten i kirka. For neste år planlegges årsmøtet som menighetstur sammen med søndagsskolen der vedtatt årsmelding leses opp. Flere konserter har vært avholdt i kirken: I forbindelse med s-leiren i vår var det en konsert med Ivar Skippervold. Ellers har kirken vært leid ut til en konsert med Clutter Billies og en med Inger Lise Stulien. M-leir/ lys våken : Arrangert første helga i advent. 15 barn deltok Kor: Sprell levende er for barn 3-7 år I høst overtok Monica de Klerk og Marianne T. Norum ansvaret for koret etter Elisabeth Fladstad. Kantor Jörn spiller. Ca. 20 barn samles hver tirsdag til sang, andakt, frukt og lek. Barnekoret for barn 8-12 år: I høst prøvde vi noe nytt: Vi hadde øvelsene rett etter skoletid. Ca. 20 stk. var på øvelsene hver gang. Målet var å være med på 2 gudstjenester 1. søndag i advent, men det var dessverre mange som ikke kom da vi skulle opptre Vi er litt i tenkeboksen for et nytt prosjekt med dette koret. Voksenkor: Vigeland blandakor er nå i god gang. Kristen hovedsending i Lindesnes Nærradio: Einar Mydland, Pål Harry Egeland og Torbjørn Stensland har representert Valle menighet i nærradioen en søndag annen hver måned. Internasjonalt arbeid: Alle 3 menighetene fortsetter sitt misjonsprosjekt i Mali, hvor det er arbeidet som Lloyd og Inger Lise Osestad var med i, som er mottakere videre. Vi deltok også i år i fasteaksjonen til Kirkens nødhjelp. Temaet var i år økonomisk rettferdighet. Konfirmantene samlet inn kr ,50. Trosopplæring, Størst av alt : Menighetsrådet har vært kurset i dette, og trosopplæring tas opp på hvert menighetsrådsmøte som uttrykk for at vi ser denne reformen sammen med gudstjenestereformen som viktige satsingsområder. Trosopplæringsplanen for alle grupper barn og unge fra 0 til 18 år er nå sendt til biskopen for godkjenning. Dåpsfaddere: 11 4 årsbok og 6 års bibel 4års bok: 32 stk. 6års bibel: 25 stk. De som ikke kom og fikk den i Kirka har fått den sendt hjem til seg eller hentet den på kirkekontoret. S-leir: 2 S-leirer med til sammen 72 deltagere fra 3 sogn. Vennskapsmenigheter: Vår vennskapsmenighet er i Laxmipur i Nepal. Karin og Erling Lande er kontaktpersoner mellom menighetene. Frivillige medarbeidere: En stor takk til alle som stiller opp som frivillige medarbeidere. Nærmere 200 personer er aktive gjennom året som kirkeverter, klokkere, ledere på konfirmantleir og S-leir og i korene. Det ordnes med kirkekaffe, noen hjelper å trille de gamle til andaktene på eldresenteret og andre hjelper til med dugnad til konfirmantfest, samlinger i Prestegården og så videre. Som tegn på en levende menighet! For Valle menighetsråd Tørres Lohne, leder 14 15

9 - + Barnesida Vi er midtveis i april, og påsken ligger bak oss. Denne store høytiden hvor vi følger Jesu siste dager, fra død og grav til den store oppstandelsesdagen, med fullsatt kirke, hvor vi sammen synger høyt og fritt: Deg være ære, Herre over dødens makt. Dette er grunnlaget for hele den kristne tro, og derfor betyr denne høytiden så mye for mange av oss. Det er utrolig travle tider for de ansatte før og i påsken. Vi som sitter på kontoret ser bare kollegaer som fyker ut og inn av kontoret, på vei til barnehagebesøk, påskevandringer med skolene, speidergudstjeneste utendørs, skolegudstjenester og øvelser i forkant av dem. Så kommer påskehøytiden hvor prest, kantor, kirketjenere er i fullt arbeid, mens vi andre har fri. De gjør alle en fantastisk jobb. Nå etter påske er det konfirmantene som har hovedfokus. Det er tid for samtalegudstjeneste, konfirmantfest, fotografering, og ikke minst konfirmasjonsdagene som kommer på løpende bånd nå i mai. Dette er store festdager for konfirmantene, og vi ønsker at alle må få en god dag hvor ungdommen får være i fokus, og at de får høre hvor flotte de er. De som har jobbet tettest på konfirmantene, skryter av den flotte gjengen med ungdommer som de har blitt kjent med gjennom konfirmantåret. 16 På kirkegården har Grethe Aslesen plantet alle påskeliljene i uka før påske, og i begynnelsen av mai begynner utplantingen av stemorsblomstene. Ta dere en tur ut på våre kirkegårder og se hvor velstelt og fint folk planter på gravene sine. Vi ønsker hverandre en fortsatt god vår! Kirkeverge Siri Nå er det vår, og kjennes godt! Vi har hatt mange gode varme dager allerede og vi kan glede oss over denne fine årstida. Da Gud skapte jorda, var den helt tom. Det var mørkt over alt. Men Gud hadde en plan. Gud skilte lyset fra mørket. La det bli lys sa han. Og så kom det lys. Han kalte lyset for dag og mørket for natt. Så skapte Gud vann og skyer. Han kalte rommet mellom dem for himmel. Gud skapte trær, blomster, fjell, åser og daler. Og satte en stor skinnende sol til å lyse på himmelen om dagen, og månen om natten. Gud skapte fisker og sjødyr til å virvle i sjøen, og han skapte fugler. Han skapte dyr til å krype, åle, hoppe og gallopere. Så skapte Gud den mest fantastiske skapninger av alle MENNESKE! Gud har skapt oss, forskjellige og like verdifulle alle sammen. Ingen av oss er mindre verd enn andre for Gud, han har skapt oss til den vi er og den vi skal være. Gud er så glad i oss at han sendte Jesus, sin sønn for at vi skulle bli bedre kjent med Gud gjennom Jesus. Gud er glad i deg, så uendelig glad i deg at hans kjærlighet til oss er så stor at vi ikke kan kom over, ikke under, og ikke ut av. Midt der står du, omgitt av Guds kjærlighet - Det mest verdifulle Gud har skapt! Guds kjærlighet er rundt om meg den er over alt jeg vet, og hvor jeg snur eller vender meg står jeg midt i Guds kjærlighet. Den er over, under foran, bak. Og den varer hver eneste dag! Konkurranse Riktig svar på forrige oppgave var: JESUS, premie er sendt til Martine Byremo for riktig svar. Her er denne gangens NØTT : Hvor mange dager er det fra påske til Kristihimmelfartsdag? Vet du svaret kan du sende det til: Elisabeth f17

10 Vigeland, tel Olaf Osestad Svennevik, 4521 Lindesnes tlf / Bønnenettverket Bønn for Den norske kirke ønsker samle alle som ber, til bønn for kirkes ledere og deres møter, de kirkelige valg og for folk og land. Vi ønsker å holde deg oppdatert med bønneemner på e-post eller sms. Vi ønsker også etter hvert å formidle våre bønneemner på papir. Meld deg inn i nettverket og lese mer om Bønn for Den norske kirke på Alf Osestad Presthusbakken, 4521 Lindesnes tlf / Edgars Bakeri & Konditori A/S (Du kan også melde deg inn med å sende navn, adresse, postnr, poststed, menighet og bispe-dømme til Bønn for Den norske kirke, Hortensvn. 60, 3157 Barkåker eller på sms til ) Båly, 4521 Spangereid Fax Bli med til søndagsskolen! NEUMANN N E U M A N N B Y G G A S - E N V I R K S O M H E T I D T G R O U P LINDESNES TLF.: HESTEHAVEN TLF.: OO Annonsere i Båndet? Kontakt Redaksjonskomiteen, se s. 2. Hilsen Sissel, Birte, Merete, Malin og Camilla Rådhusvn. 1, Tel Produsent TREDAL A/S Dame og Herre Frisør Telefon Mandag - Tirs - Ons Torsdag - Fredag Lørdag Lindesnes, Telefon Sørlands STEIN a.s Din lokale GRAVMONUMENTER SKIFER & GRANITT Org.nr MVA Steinleverandør Sørlands STEIN AS GRAVMONUMENTER Tlf fax SKIFER & GRANITT Lindesnes Tlf fax Tlf. verksted Hestehagen Tlf. mobil eller Gahre næringspark Sørlandsstein a.s 4521 Hestehavenindustri Lindesnes 4520 Sør-Audnedal Tlf Mobil Fax e-post: hjemmeside: Vigeland Telefon Åpningstider For deg som elsker god mat Tlf Fax Tlf NORUM as MASKINENTREPRENØR Graving - Sprenging - Transport Forbrukersamvirket Sør Lindesnes Tlf , Fax Støtt våre annonsører De støtter oss Tlf Pb. 27, 4523 Lindesnes Besøksadr. Knutsen-gården Lyst til å være frivillig? Ønsker du besøk eller hjelp? Ta gjerne kontakt! Alt i kolonial Blomster Garn Audnastrand overnatting - selskaper Utlevering av Middag - Smørbrød - Koldtbord Vi gjør ditt selskap velsmakende! Kontakt oss på telefon Smibakken 8. Tlf Postboks Lindesnes Tlf Fax Montér Mandal telefon Montér Lindesnes telefon Fyringsolje - diesel Alt i smøreolje til alle maskiner LANDBRUKSVERKSTED / FORRETNING TLF FAX MOB / SALG - REPARASJON Forhandler for Tredal Biltilhengere Barnas trygghet - Foreldrenes ansvar! Få mediekunnskap av BarneVakten BarneVakten Skjenet 2, 5353 Straume Tlf Tlf Fax Platearbeid / Mek.Verksted Postboks 99, 4523 Lindesnes Tlf Fax E-post Tlf Fax Mob / SAGBRUK - TRELAST - BYGGEVARER VIGMOSTAD Tlf Fax

11 Dueflukten kan benyttes med og uten bakgrunnsfarge, med og uten ordene gjennom livet samt i de forskjellige profilfargene. Den kan deles opp og man kan bruke den i ulike størrelser. Den kan også stå på egne ben, men skal ikke brukes innkopiert på foto og den skal ikke speilvendes. Retur Båndet, Postboks Lindesnes Ulike utgaver av dueflukten kan lastes ned her: (> Ressurser > Grafisk profil) slekters gang dueflukten med tekst Valle kirke Døpte: Torjus Manneråk Knutsen Thomas Edvardsen Støle Emilie Grimestad Buksholt dueflukten Jette Marie uten Grimestad tekst Buksholt Mathias Birkeland Mats Birkeland Arne Birkeland Gravlagte: Margit Aslaug Lian f Ella Simonsen f Gladys Lilly Eilertsen f Spangereid kirke Døpte: Jonathan Kristiansen Thea Eltervåg Gravlagte: Bjørn Flatebø f Vigmostad kirke Resultat fra Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012 Konfirmantene samlet inn penger i vår kommune utsnitt av dueflukten tirsdag i transparent 27. mars. 50% En verden uten fattigdom er mulig Det handler om rettferdighet Vigmostad 9.493, ,50 Valle , ,15 Spangereid 9.879, ,00 20 I ALT , ,65 utsnitt av dueflukten i negativ trykk på profilfarge Valle kirke Menighetsrådsformann Tørres Lohne, tlf Kirketjener Gerd L.Nielsen, tlf Spangereid kirke Menighetsrådsformann Sigbjørn Stigen, tlf Kirketjener Elin Giljebrekke, tlf Vigmostad kirke Menighetsrådsformann Jan Inge Gjedrem tlf Kirketjener Anne Britt Gjedrem, tlf Støtt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012 Send SMS <KN200> til 2090 (200 Alle kirker Menighetspedagog kr) Elisabeth Fladstad eller ring givertelefon Tlf. ( kr) 50 60/ Sokneprest Sven Giljebrekke eller benytt kontonummer Den E-post norske kirkes våpen Tlf , Mobil E-post grafisk designmanual DNK primo Kirkegårdsarbeider Trond Helliesen Den norske Tlf. kirkes våpen 86 (Olavsmerket) 00 har vært benyttet som kirkens merke, segl eller våpen Kirkeverge Siri Gjerdsjø Risdal har Bispemøtet blant annet i 1965 kommet til at Olavsmerket er det samlende symbolet for De Tlf , Mobil Kirkedepartementet om å foreslå en kongelig resolusjon for å få vedtatt en nytegnet utgave av våpen. E-post Kirkekontoret året etter forelå vedtaket. Menighetspedagog Monica de Klerk Tlf , Mobil E-post Sekretær Beate A. F. Johnsen Tlf , Mobil E-post Kantor Jörn Hänsch Tlf , Mobil E-post Takk for ditt bidrag Kirkerådets Mandag retningslinjer - fredag for bruk kl av Den norske kirkes våpen er tilrettelagt på Tlf Fax Postboks 115, 4524 Sør-Audnedal Besøksadresse Rådhusveien 5, Denne veiledninge inngang vis à vi Kulturtorget. Den norske kirkes Båndets kontonummer DEN NORSKE KYRKJA Den norske kirkes kirkens logo. Farg presenteres på en Olavsmerket kan b offisielle organer o tjenester. DEN NORSKE KIRKE Bispemøtet mars KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON 2012 I denne designma til tidligere praksis våpenskjoldet, stør ulike trykksaker o skjoldet og teksten

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES MENIGHETSBLADET Nr. 1 MARS 2013 60. årgang Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Glemmen Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Egil Hovland 1924 2013 GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten 28, Pb. 84 Tlf.: 69 36 78 45 1601 Fredrikstad Fax.: 69 36 78 34 Sokneprester Børre Aa.

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

menighetsblad NR. ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul!

menighetsblad NR. ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul! menighetsblad NR. 5 2009 63. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul! 5 2009 63. ÅRGANG

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

M enighetsblad. for Søndre Land. God Påske! Av innholdet: Nr. 1 Mars 2008 68. årgang. Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24.

M enighetsblad. for Søndre Land. God Påske! Av innholdet: Nr. 1 Mars 2008 68. årgang. Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24. M enighetsblad for Søndre Land Nr. 1 Mars 2008 68. årgang Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24. februar Av innholdet: God Påske! Konsert med Sondre Bratland og Annbjørg Lien Da Randsfjorden

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Sørfold Menighetsblad

Sørfold Menighetsblad Sørfold Menighetsblad nr 1-2009 Foto: Mariann Strømdal. Les om: Utdrag av årsmelding s. 3 Årets konfirmanter s. 10 Info fra Sørfold kommune s. 14 Se ellers bilder fra barnekorets aktivitet i Røsvik og

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

IRKENYTT. Gamle merkedager og skikker GROiTRO, å høste der man sår På plakaten Kveldskirken i Drøbak

IRKENYTT. Gamle merkedager og skikker GROiTRO, å høste der man sår På plakaten Kveldskirken i Drøbak IRKENYTT MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN ÅRGANG 83 NR. 3 2012 Gamle merkedager og skikker GROiTRO, å høste der man sår På plakaten Kveldskirken i Drøbak Foto: Marit Andresen Hesteskyss etter familiegudstjenesten

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Foto: Sverre Sparby Løken MARS 2015 KLOKKEKLANG LEDEREN HAR ORDET Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2009

Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2009 Tårnklang Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2009 Eg veit ei hamn for meg som heimlaus vankar og som i livsens storm så lett driv av. Eg veit ei hamn for mine redde tankar som flyg lik trøytte

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

Tårnagentene inntok Enebakk kirke

Tårnagentene inntok Enebakk kirke Menighetsblad Nr 2, 54 årgang 15. mai 2012 for Enebakk og Mari Tårnagentene inntok Enebakk kirke Det vrimlet av skumle agenter i og utenfor Enebakk kirke lørdag 14. april! Noen så ut som detektiver, men

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 2 - MAI 2014-41. ÅRGANG Seksåringer i Holter kirke, dåpsbarn og liturg i Bjørke kirke og fra gudstjenesten på Bekkestua Påsketro - pinsetro Snart skal vi feire pinse. Om vi

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Interiør, Østsinni Kirke Foto: Kai Slettum KIRKEN I NORDRE LAND Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret,

Detaljer

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Bautaen ved Åmot kirke. Blant skarpskytterne fant Asbjørn Sollien sin tipp tipp oldefar Anders Mikkelsen Sollien Foto: Hans Olav Smedsrud Menighetsbladet for nordre land nr.

Detaljer