Informasjonshefte for Trondenes-konfirmanter 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonshefte for Trondenes-konfirmanter 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015"

Transkript

1 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015 INFORMASJONSHEFTE FOR FORELDRE OG KONFIRMANTER I TRONDENES SKOLEÅRET 2014/2015

2 Velkommen til konfirmasjonstida i Trondenes menighet år 2014/2015 Hjertelig velkommen som konfirmanter og foreldre i Trondenes menighet! Trondenes Kirke er ei kirke som mange i Harstad har et forhold til. Vi har ei tradisjonstung kirke, hvor mange ønsker å døpe sine barn, eller kommer for å bli gift. Konfirmant-opplegget i Trondenes er i stadig endring, men noe har kanskje holdt seg siden dere foresatte var konfirmanter. Innholdet dreier seg fortsatt om å bli kjent med den lokale kirka, om dåp, nattverd og gudstjeneste, høytider som jul, påske og pinse, å bli kjent med Bibelen og fokus på diakoni - Kirkens som står til tjeneste og som fokuserer spesielt på sosial rettferdighet og urettferdighet. Det som imidlertid har endret seg over tid er at konfirmasjonstida også nå er en del av trosopplæringa (se for mer informasjon.) Kort fortalt er trosopplæringa kirka sitt eget initiativ til å ha et tilbud til alle døpte fra 0-18 år. Det skjer mer av og for og med ungdom. Vi har flinke MILK'ere og Ungdomsledere som gode støttespillere og medledere- både på leir og i konfirmasjonsundervisninga. Vi reiser på leir, vi leker og prøver å ha ganske variert undervisning. Det er sikkert mange spørsmål dere har både som foreldre og konfirmanter. I det følgende skal vi forsøke å gi dere et oversiktlig bilde på nettopp hvordan konfirmantåret 2014/2015 kommer til å bli i Trondenes Menighet. Inneholdet i konfirmasjonstida Konfirmasjonstida har disse hovedelementene: Undervisningssamlinger/Leir Arrangement Gudstjenester Foreldresamlinger Andre arr. som kan komme til i konfirmanttiden I dette heftet vil dere kunne lese hva disse hovedelementene inneholder. Er det noe du ikke får svar på i dette heftet, så ta gjerne kontakt med Sokneprest Odd Willy Johansen, tlf , epost: eller kirkekontoret, tlf , epost:

3 Undervisningssamlinger I Trondenes menighet er konfirmantopplegget tradisjonelt todelt, hvor man kan velge mellom helårskonfirmant og leirkonfirmant. I år finnes det to tilbud til konfirmantene: Leirkonfirmasjon og helårskonfirmasjon. Dette innebærer i all hovedsak: Helårskonfirmasjon. Ca. 10 samlinger i løpet av høsten 2014 og våren 2015 (endringer kan komme, med f.eks. en lørdagssamling til våren) Varighet på ca. 2 timer hver gang. Gudstjenester og ministranttjeneste. Konfirmantleir på Grøtavær leirskole 30.januar - 1. februar Temaarbeid, ute- og inneprogram. Voksenledere og MILK-ere er med. Samtalegudstjeneste 1. februar 2015 i Grøtavær kirke (i forbindelse med leiren) Leirkonfirmasjon: Inntil 3 temasamlinger i kirken i løpet av høsten 2014, hvor du blir bedre kjent med oss og kirka på Trondenes. (det er mulig at det legges opp til en lørdagssamling i høst eller til våren) Gudstjenester og ministranttjeneste Lysmesse 30. november En ukes konfirmantleir, 21. februar 27. februar (vinterferien) Felles reise med buss fra Trondenes. Leiren blir på Skoghus leirsted på Senja. Temaarbeid, ute- og inneprogram. Voksenledere og MILK-ere. Avsluttes med samtalegudstjeneste i Trondenes kirke fredag kveld, 27.februar 2015, kl GRUPPEINNDELINGER! Avhengig av størrelsen på leir og helårskonfirmantgruppene, vil disse bli delt inn i mindre undergrupper. De vil i så fall bestå av gruppe A og B, det samme vil leirkonfirmantene bli delt inn i. Eventuelle gruppeinndelinger vil dere få senere. Hva skal de lære? Som elever på skolen er konfirmantene omgitt av forskjellige fag som har sine fagplaner og bestemte mål. Bortsett fra at vi ønsker at konfirmantene skal ha en god opplevelse sammen med oss, og at de skal bli kjent med sin lokale kirke, så er det en felles nevner: At de skal bli kjent med kristen tro. I undervisninga er det meste av pensum basert på det som heter Luthers lille katekisme: I kort forstand er det snakk om: Dåp og nattverd, Fadervår, Trosbekjennelsen, de Ti Bud osv. Vi kommer til å dele ut dette stoffet som puggestoff som konfirmantene kan ha hjemme. Dette lille heftet heter «Min lille skattekiste», og deles ut på første konfirmantsamling. I løpet av konfirmantårets slutt skal konfirmantene opp til en liten skriftlig eller muntlig prøve.

4 Arrangement Konfirmantfestivalen 2015 Det har tidligere år vært arrangert en konfirmantfestival som har vært en dagssamling. Det arbeides med å få dette til i konfirmantåret 2014/2015, og da på våren Om og når det blir vil vi komme tilbake til. Fasteaksjonen 2015 Det er tradisjon i hele landet at konfirmantene deltar hvert år i Kirkens Nødhjelp sin Fasteaksjon. Denne er lagt til tidsrommet mars Hos oss vil vi ha den tirsdag 24. mars. Konfirmantene og gjerne andre skal være bøssebærere innenfor Trondenes menighets geografiske område. NB: På foreldremøtet i januar kommer vi tilbake med mer info om konfirmantfestivalen og fasteaksjonen. Det skal blant annet fordeles oppgaver blant dere foresatte. Gudstjenester Gudstjenesten er menighetens viktigste samling i løpet av uka. Gud møter oss, vi møter Gud og vi møter også hverandre. Kirka er et sted for både et møte med Gud og med et fellesskap. Konfirmantene i Trondenes skal delta på minimum 1 gudstjeneste i måneden i løpet av konfirmantåret. Noen av disse er fastsatt, eller obligatorisk. Vi oppfordrer foresatte å være sammen med konfirmantene på gudstjenestene! Konfirmantene finner egne lapper i kirka som de skal fylle ut unger gudstjenesten. Vi gir nødvendig informasjon og opplæring til dette. De fastsette gudstjenestene 1. Presentasjonsgudstenesten Konfirmantene blir presenterte i Trondenes Kirke søndag 28.september kl Her får menigheten møte konfirmantene, og vi deler ut vår første gave til ungdommene: Konfirmantbibelen. Menigheten får også møte noen av våre medhjelpere, Minilederne og Ungdomslederne fra prostiets og menighetens MILK-utdanning. 2. Samtalegudstjenesten a) Samtalegudstjenesten til leirkonfirmantene skal foregå i Trondenes Kirke fredag 27. februar 2015 kl Da er vi nettopp kommet tilbake fra leiren, og skal igjennom ord, musikk og drama vise både foreldre og faste gudstjenestedeltakere hva vi har opplevd og lært på ukesleiren! b) Samtalegudstjenesten for helårskonfirmantene blir 1. februar 2015 på Grøtavær.

5 3. Konfirmasjonsgudstjenestene Konfirmasjonsgudstjenesten er høydepunktet og avslutninga på konfirmantåret. I Trondenes er datoene for konfirmasjon satt til lørdag 9.mai og søndag 10.mai Tidspunktene blir normalt kl og Hvis det viser seg at vi ikke trenger mer enn 3 konfirmasjonsgudstjenester, ønsker vi å ha 2 på lørdag og 1 på søndag. Søndagens tidspunkt blir da kl I forkant av konfirmasjonen vil vi: a) Samles til kappeprøving på Stiftsgården på Trondenes. Dette skjer samtidig med fasteaksjonen. Konfirmantene får da kappene når de kommer inn med bøssene. Det er viktig at alle kommer da for å prøve kappene, ta dem med hjem og ved behov rense disse. Kappene skal taes med på: b) Fotograferinga som er 4.mai 2015 kl i Trondenes Kirke. Mer informasjon om dette på foreldremøtet i januar Kappene skal også konfirmantene ha på seg på selve konfirmasjonsdagen. Denne beholder dere hjemme til den store dagen nærmer seg! 4. Medliturger/ministranter Minimum 2 ganger i konfirmantåret skal alle konfirmantene i Trondenes ha deltatt i ministranttjeneste (nå også kalt medliturger) Hva er en ministrant for noe? Det betyr at konfirmantene er prestens medhjelpere i gudstjenesten. Det er tradisjon i Trondenes at når konfirmantene har ministranttjeneste har foreldrene kirkekaffen i Kirkestua. Ministrantlister blir deles ut senest på presentasjonsgudstjenesten. Å gå på gudstjenester andre steder Konfirmantene kan også gå på gudstjeneste andre steder enn i Trondenes, f.eks i Harstad eller Kanebogen, Sandtorg (Sørvik), Kvæfjord, eller i andre byer/tettsteder/sjømannskirker. Da må dette registreres ved at vedkommende prest underskriver på et gudstjenesteark eller lignende. Dette leveres oss fortløpende! Kontakt med heimen Vi ønsker å ha god kontakt med både konfirmanten og dere der hjemme i løpet av konfirmanttida. Vi skal ha to foreldremøte i løpet av 2014/2015: et i september 2014 og et i januar 2015 Infomøte 25. september 2014, klokken 19:00 på Stiftsgården: Her skal vi dele ut årsplaner m.m Infomøte 21. januar 2015, klokken 19:00 på Stiftsgården: Vårens aktiviteter Foreldre og konfirmant-kontakt Vi ønsker gjerne kontakt med dere foreldre i tillegg til vår jevnlige kontakt med konfirmantene. Det er viktig at vi tidlig får informasjon om det er noe ekstra som kan påvirke konfirmant-tida for den enkelte, og om det er noe vi burde ta hensyn til enten i undervisning eller når vi er på leir! Mye av info som vi sender ut vil dere få på sms fra oss.vi sender også på info på epost. Derfor er det viktig at vi har fått mobilnr og epostadr. til både foreldre og konfirmant (de som har mobiltlf)

6 Internettsider Vi gjør oppmerksom på at alle konfirmantene og deres foreldre, bør - om de har muligheten til det - å gå inn på kirkens eget nettsted: Her vil det etter hvert bli lagt ut all informasjon som berører konfirmantene, både på forsiden men også under Trondenes sin side spesielt. Mål for konfirmasjonstiden Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troen som blir gitt i dåpen, slik at de unge kan leve i: Forsakelse og tro, tilbedelse og tjeneste som Jesu Kristi disipler i heimen, menigheten og samfunnet. Sagt på en annen måte: Konfirmantene skal få lære å oppleve at det å være kristen er ikke bare tro på Gud, men også være et tenkende individ som må være klar over sin rolle i samspill med andre mennesker og bli opptatt av å være medmenneske. Konfirmasjonstida skal gi en helhetlig oversikt over og et møte med troen sin innholds-, praksis- og fellesskapsdimensjon i dialog med konfirmanten sine livsspørsmål. Gjennom konfirmasjonstida skal konfirmantene: oppleve egenverd og se seg selv som skapt, elsket, frelst og holdt oppe ved Guds kjærlighet. arbeide med: trosbekjennelsen, Fadervår de Ti Bud, bli fortrolige med gudstjenesten og sakramentene kjenne Bibelen si store fortelling, sett i lys av sin egen og fellesskapet si fortelling. arbeide med egen tro gjennom samtale og refleksjon. kjenne til og delta i ulike former for tro i praksis, som gir kunnskap og opplevelse. bli kjent med og delta aktivt i menigheten sitt arbeid, slik at de kan finne sin plass i det kristne fellesskapet i kirka. Avtale for konfirmasjonstida Konfirmantlærerne skal sørge for: Godt forberedte samlinger å gi ut viktig informasjon skriftlig at de obligatoriske utgiftene ikke blir høyere enn det som er fastsatt i infoheftet at programmet ikke blir endret uten særlig viktige grunner Konfirmanten skal: møte til de samlingene som planen beskriver gjøre sitt til at det blir et positivt miljø under samlingene eller på leir gi melding dersom det er noe en vil endre på

7 Foreldre må gi melding på forhånd, dersom konfirmanten ikke kan komme til undervisningstimen. For at konfirmanttida skal bli ei god tid, er vi avhengig av at foreldrene motiverer konfirmanten, går sammen med de til gudstjenestene, deltar på foreldremøtene og leser den informasjonen som blir sendt ut. Stadig uro under samlingene vil bli tatt opp med foreldre/foresatte. Ved mer enn 20% fravær blir det kalt inn til ekstraundervisning. I verste fall kan det bli grunnlag for at konfirmasjonen blir utsatt. Ved skriftlig registrering, så bekrefter konfirmanten og foreldre/foresatte at de er kjent med avtalen og konfirmanttida sitt reglement. Økonomi Kostnaden for helårstilbudet er på 1100,- NOK. Dette innebærer en helgeleir på Grøtavær leirsted. Å reise på ukes-konfirmantleir er kostbart for oss som menighet. Derfor er årskontingentene satt til 2500,- NOK for leirkonfirmantene. Giro blir tilsendt i posten, og deles opp i 2 rater, et for hvert halvår. Registrering Innskrivinga av konfirmantene foregikk den 4.juni Vi sendte ut brev til alle medlemmer og tilhørende med forespørsel om de ønsket å registrere seg til konfirmasjon på Trondenes. Dåpsattest Er konfirmanten døpt andre steder enn i Trondenes, Harstad, Kanebogen eller Sandtorg menighet, ber vi om at dere sender en kopi av dåpsattesten til oss på følgende adresse: Trondenes Menighet p.b. 863, 9488 Harstad Ikke døpt? Alle kan delta i konfirmasjonstida, men dåpen er en forutsetning for å ta del i forbønnshandlinga på konfirmasjonsdagen. Dersom du ikke er døpt, kan du være med i konfirmasjonstida, bli kjent med trua og velge om du vil bli døpt undervegs. Hvert år blir konfirmanter døpt i løpet av konfirmasjonstida. Før dåpen har vi dåpssamtale med konfirmant og foresatte. Dåpsgudstjeneste for disse konfirmantene er fortrinnsvis på påskeaftens gudstjeneste kl 23:00 på kvelden.

8 Viktige datoer 2014: Tid Aktivitet Sted 7. september Konfirmantpresentasjon, Trondenes kirke 23. september Info-møte for foreldre Stiftsgården 30. november Lysmesse Trondenes kirke (Se også konfirmantplan for høsten, som deles ut 7. september) 2015: 21. januar Info-møte for foreldre Stiftsgården 30. januar. 1. februar Leir for helårskonfirmantene, Grøtavær 1. februar Samtalegudstjeneste helårskonf. Grøtavær kirke februar Leir for leirkonfirmantene Skoghus 27. februar Samtalegudstjeneste leirkonf. Trondenes kirke 24. mars Fasteaaksjonen, innsamling Stiftsgården 4. mai Fotografering Trondenes kirke 6. mai Øving til konf.gudstjeneste Trondenes kirke 9. og 10. mai Konfirmasjonsgudstjeneste Trondenes kirke I planene for høsten og våren blir det mer detaljert info, g da vil det være en del flere ting enn det som står ovenfor. Det tas forbehold om endringer i oppsatte skjema, og det vil bli gitt beskjed om via sms. Vi håper selvsagt at det ikke skal bli nødvendig å endre tidspunktene. Velkommen som konfirmant i Trondenes!

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet Vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg neste år. Vi kan tilby et spennende og lærerikt

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

KONFIRMASJONSTID. Velkommen til oss i. Eidsvåg menighet 2015/2016

KONFIRMASJONSTID. Velkommen til oss i. Eidsvåg menighet 2015/2016 KONFIRMASJONSTID Velkommen til oss i Eidsvåg menighet 2015/2016 Denne brosjyren er sendt til deg som er medlem eller tilhørende i Den Norske kirke, og bor i Eidsvåg menighet født i 2001. Dersom du kjenner

Detaljer

KONFIRMASJONSTID. Velkommen til oss i. Skjold menighet 2013/2014

KONFIRMASJONSTID. Velkommen til oss i. Skjold menighet 2013/2014 KONFIRMASJONSTID Velkommen til oss i Skjold menighet 2013/2014 Brosjyren blir sendt til de som ikke fikk den på Gospel Night den 27. April. De må da være medlemmer eller tilhørende av Den Norske kirke

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

KONFIRMASJONSOPPLEGGET 2015/2016

KONFIRMASJONSOPPLEGGET 2015/2016 KONFIRMASJONSOPPLEGGET 2015/2016 Kjære alle nye konfirmanter og foreldre! Nå er det snart deres tur, og vi har lyst til å fortelle litt om opplegget for neste årskull med konfirmanter: Onsdag 19.august

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

Konfirmantspeiding VEILEDNINGSHEFTE

Konfirmantspeiding VEILEDNINGSHEFTE Konfirmantspeiding VEILEDNINGSHEFTE 1 KONFIRMANTSPEIDING Veiledningshefte INNHOLD Utgitt av Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 Fax: 22 99 15 51 post@kmspeider.no

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Når et barn under 15 år skal døpes, velger foreldrene faddere. De fleste foreldre er nøye med hvem de velger. De vil gjerne ha faddere som kan bety noe positivt for

Detaljer

teol4514 2013 h Ingvild Osberg lilla gruppe

teol4514 2013 h Ingvild Osberg lilla gruppe teol4514 2013 h Ingvild Osberg lilla gruppe Fylt av glede over livets under, med et nyfødt barn i våre hender, kommer vi til deg som gav oss livet. DÅPSSAMTALEN INNHOLD: 0. INNLEDNING:. 3 1. HVA VIL JEG

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

SE FILM. konfirmant.no. Informasjon fra Den norske kirke

SE FILM. konfirmant.no. Informasjon fra Den norske kirke SE FILM konfirmant.no Informasjon fra Den norske kirke Finn ut mer på konfirmant.no Du er invitert til å finne ut mer om deg selv og troen på Gud TIL DEG SOM FYLLER 14 ÅR I ÅR Du er bare et år unna en

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Glemmen Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Egil Hovland 1924 2013 GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten 28, Pb. 84 Tlf.: 69 36 78 45 1601 Fredrikstad Fax.: 69 36 78 34 Sokneprester Børre Aa.

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung s. 1 INNHOLD s. 2 NLM ung 4 5 6 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 NLM ung Ungdomsarbeid Landsmøte Økonomisk støtte Superblink Barnas Misjonsprosjekt Maks Hjelp SpotOn Bli medlem Kjære leser

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

Bli med i IMI! Å gjøre Guds godhet tilgjengelig!

Bli med i IMI! Å gjøre Guds godhet tilgjengelig! VISJON Å gjøre verdifulle mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus Bli med i IMI! Å gjøre Guds godhet tilgjengelig! GODHET Små ting gjort i kjærlighet kan forandre verden GUNNAR WAREBERGSGT.

Detaljer