Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 BVE/TOBIE ***** BVE/TOBIE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A klientjournal ngdomsmappe - X 2010/ / BVE/TOBE O Torunn Bie BVE/TOBE Tilbudsbrev ansatt på TT05, Flyktning Ansettelsessak-NAV-veileder flyktning-2 stillinger-fast-100% 2010/ / NAVA/LSKJ2 O Offl Andersen, Mirva M Hovdenak, Elisa A NAVA/LSKJ2 Jobbtilbudsbrev ANSETTELSE-NAV ARENDAL-VELEDER-FAST-100% 2010/ / NAVA/LSKJ2 411 Tonje Johansen NAVA/LSKJ2 Side: 1 av 97

2 Klage ang. innsyn i dokumenter om eiendomsskatt - Sandvigveien 143 Gnr. 306 Bnr. 144, Sandvigveien Eiendomsskatt - Helge Omar Jacobsen 2010/ / RDM/TRBER 306/144 Fylkesmannen i Aust-Agder, justis- og byggesaksavdelingen RDM/TRBER Oppfølgingsplan mars 2011 Personalmappe / / SØ-BH/ANMAR P SØ-BH/ANMAR Svar på permisjonssøknad Personalmappe / / SØ-BH/ANMAR Renate Rosvold SØ-BH/ANMAR HALVÅRSRAPPORT - HØST 2010 Elevmappe 2010/ / MOL-S/EGMJÅ E MOL-S/EGMJÅ Side: 2 av 97

3 Tilsettingsbrev Personalmappe / / ST-S/HAROS Meliha Hadzibegovic ST-S/HAROS ndividuell oppfølgingsplan mars 2011 Personalmappe / / BR-S/GFEV BR-S/GFEV TE Sier opp sin stilling ved Birkenlund skole Personalmappe 2010/ / BR-S/GFEV Brit Bugge Mjåvatn BR-S/GFEV Aktiv sykemelding april 2007 Personalmappe / / SØ-BH/ANMAR P SØ-BH/ANMAR Side: 3 av 97

4 Avtale om aktiv sykemelding mai 2007 Personalmappe / / SØ-BH/ANMAR P SØ-BH/ANMAR Avtale om aktiv sykemelding mars 2007 Personalmappe / / SØ-BH/ANMAR P SØ-BH/ANMAR Oppfølgingssamtale april 2007 Personalmappe / / SØ-BH/ANMAR P SØ-BH/ANMAR Oppfølgingssamtale august 2007 Personalmappe / / SØ-BH/ANMAR P SØ-BH/ANMAR Side: 4 av 97

5 Oppfølgingssamtale juli 2007 Personalmappe / / SØ-BH/ANMAR P SØ-BH/ANMAR Oppfølgingsplan mai 2007 Personalmappe / / SØ-BH/ANMAR P SØ-BH/ANMAR Oppfølgingsplan november 2007 Personalmappe / / SØ-BH/ANMAR P SØ-BH/ANMAR Oppfølgingsplan desember 2009 Personalmappe / / SØ-BH/ANMAR P SØ-BH/ANMAR Side: 5 av 97

6 Oppfølgingsplan februar 2007 Personalmappe / / SØ-BH/ANMAR P SØ-BH/ANMAR Oppfølgingsplan 2011 Personalmappe / / SØ-BH/ANMAR P SØ-BH/ANMAR følgingsplan mars 2007 Personalmappe / / SØ-BH/ANMAR P SØ-BH/ANMAR Oppfølgingsplan 2009 oktober Personalmappe / / SØ-BH/ANMAR P SØ-BH/ANMAR Side: 6 av 97

7 ANSETTELSE 100% STLLNG - MOLTEMYR SKOLE Personalmappe / / MOL-S/EGMJÅ O MOL-S/ÅSSA ANSETTELSE - MOLTEMYR SKOLE Personalmappe / / MOL-S/EGMJÅ O MOL-S/ÅSSA ANSETTELSE - MOLTEMYR SKOLE Personalmappe / / MOL-S/EGMJÅ O MOL-S/ÅSSA Svar - Søknad om tilkobling sanitæranlegg for 2-mannsbolig Gnr 41 - Bnr 281, Klinkeleveien 15 B og 15C Gnr 41 bnr Klinkeleveien - Tilkobling sanitæranlegg - Terje Egerdal 2011/ / KOG/BJSLO 41/281 Tom Schjøtt Pedersen KOG/BJSLO Side: 7 av 97

8 Tjenestebevis Personalmappe / / O-VEST/PELAR Birgitte Trontveit Fosse ADM/DML Registrering i B- delen i Matrikkelen Gnr 503 Bnr 316, Løvlie terrasse 6 - ulovlig boenhet - Maruf Nabizadah 2011/ / PBL/JOAAS 503/316 PBL/JOAAS Dalen, Stian Svar på søknad om kommunalt utbedringslån Kommunalt utbedringslån / / NFO OG SERV/HHEG O NFO OG SERV/HHEG Søknadskjema - Kulturskolen Kulturskolen - søknad om opptak, mottatt plassbekreftelse / / KL/SBE A30 KL/SBE TE Postmottak Side: 8 av 97

9 Application MYP Coordinator AS ANSETTELSE-ARENDAL NTERNASJONALE SKOLE-MYP COORDNATOR- 2011/ / AS-S/BEPED 416 AS-S/BEPED TE. Noorthoorn van der Kruijff Fylkesvei Rykene sentrum - idrettsplassen, overføring av areal fra 418/62 Gnr 601 bnr 173, Rykene sentrum - drettsplassen, gang- og sykkelvei - - eiendom 2011/ / KOG/EMYH 601/173 Paul Kristen og Anne Kjersti D. Myre KOG/EMYH Gnr. 44 bnr. 252, Saltrød - Søknad om kjøp av kommunalt areal - Sigurd Otto Noddeland Gnr. 44 bnr. 252, Saltrød - Kjøp av kommunalt areal - Sigurd Otto Noddeland 2011/ / HEOM/OLMYK 44/252 Sigurd otto Nodeland HEOM/OLMYK Fylkesvei Rykene sentrum - idrettsplassen, overføring av areal fra 418/64 Gnr 601 bnr 173, Rykene sentrum - drettsplassen, gang- og sykkelvei - - eiendom 2011/ / KOG/EMYH 601/173 Nybo velforening KOG/EMYH Side: 9 av 97

10 Hovedgata 10, Tvedestrand. Status fremdriftsplan Gnr. 50 bnr. 89, Søndeledtunet omsorgssenter 2011/ / BRA/KJKT 50/89 Øyvind Gedde Jørgen bisch BRA/KJKT Søknad om leie kommunal utleieleilighet - Leie kommunal utleiebolig - Kjetil Alexander Kaya 2011/ / HEOM/GØCHR O 613 HEOM/GØCHR Fylkesvei Rykene sentrum - idrettsplassen, overføring av areal fra 418/76 Gnr 601 bnr 173, Rykene sentrum - drettsplassen, gang- og sykkelvei - - eiendom 2011/ / KOG/EMYH 601/173 Astrid Elisabeth og Kåre Markseth KOG/EMYH Gnr 307 Bnr kommunale eiendomsgebyrer - renovasjon - Sandvigveien 45 C Gnr 307 bnr Sandvigveien 45C - kommunale eiendomsgebyrer - Carl Herlof Sørensen 2011/ / KOG/SPED 307/196 Carl H. Sørensen KOG/SPED Side: 10 av 97

11 Søknad - leie komunal utleiebolig Leie kommunal utleiebolig - Juni Marie Carlsen 2011/ / HEOM/GØCHR O 613 HEOM/GØCHR Avvikling av ferie 2011, permisjon og trekk i lønn. Personalmappe - N 2010/ / KOG/OLHOP Jorunn Lande KOG/JOLAN TO Ole Andreas Hopstock KOG/OLHOP nnmelding SFO - Liliane Eikrem Myra skole - skolefritidsordning - SFO / / / MYR-S/TOSAG A22 Ketil og Lena Eikrem MYR-S/TOSAG Gnr. 218 bnr. 11, Alvekilen - Oppføring av nytt anlegg for mobiltelefon og mobilt bredbånd, mast og utstyrshytte - Telenor Norge AS Gnr. 218 bnr. 11, Alvekilen - Oppføring av nytt anlegg for mobiltelefon og mobilt bredbånd, mast og utstyrshytte - Telenor Norge AS 2011/ / PBL/ASSØR 218/11 PBL/ASSØR TO Bagheri Maghsoud Side: 11 av 97

12 Søknad - leie kommunal utleiebolig Leie kommunal utleiebolig - Veronica Sivertsen 2011/ / HEOM/GØCHR O 613 HEOM/GØCHR Avslag på søknad om kommunal bolig Leie kommunal utleiebolig - Jens Jensen 2011/ / HEOM/GØCHR O 613 HEOM/GØCHR Forvaltningsmelding - manglende dokumentasjon Leie kommunal utleiebolig - Rolf Larsen Løkeland 2011/ / HEOM/GØCHR O 613 HEOM/GØCHR Avslag på søknad kommunal bolig Leie kommunal utleiebolig - Kari Sørensen 2011/ / HEOM/GØCHR O 613 HEOM/GØCHR Side: 12 av 97

13 Forarbeid- Områdeplan for Gullsmedenga- Kolbjørnsvik Reguleringsplan Guldsmedenga - Kolbjørnsvik - områdeplan 2010/ / PBL/NOLL 2012pua1 PBL/NOLL TO Øyvind Rosenvinge MC-health ;Annuall report March 2011 Vennskapsbyer/vennskapskontakt 2010/ / KOG/PESVE 075 KOG/PESVE TE Witzøe, Sanna M referat utv.samtale Personalmappe - X 2011/ / MOL-S/EGMJÅ P MOL-S/EGMJÅ Jan nge Nilsen MOL-S/JANL2 Tjenestebevis Personalmappe 2010/ / MEREB/RAVG Hege Tellefsen ADM/DML Side: 13 av 97

14 Referat Personalmappe - X 2011/ / MOL-S/EGMJÅ P MOL-S/EGMJÅ Jan nge Nilsen MOL-S/JANL2 Referat Personalmappe - X 2011/ / MOL-S/EGMJÅ P MOL-S/EGMJÅ Jan nge Nilsen MOL-S/JANL2 Oppsigelse for Hanne Heggtveit Kulturskolen - utmelding / / KL/SBE A30 KL/SBE TE Ketil Heggtveit Flødevigveien Gnr. 304 bnr. 125, Flødevigen 46 - Vann- og avløp - Kristin Dalane Woods 2011/ / KOG/MARØE 304/125 KOG/MARØE TO Tor Albert Oveland Side: 14 av 97

15 Ang.Oppsigelse Personalmappe 2010/ / LØD-S/GEBR P LØD-S/GEBR TE Fylkesvei Rykene sentrum - idrettsplassen, overføring av areal fra 418/133,136, kvalitetsheving av grenser for 418/134 Gnr 601 bnr 173, Rykene sentrum - drettsplassen, gang- og sykkelvei - - eiendom 2011/ / KOG/EMYH 601/173 Rolf Hansen KOG/EMYH nnmelding SFO - Stein Robin Johansen Roligheden skole - Skolefritidsordning (SFO) / / / ROL-S/NØDE A22 Trine Lill Johansen ROL-S/NØDE Fylkesvei Rykene sentrum - idrettsplassen, overføring av areal fra 418/135 Gnr 601 bnr 173, Rykene sentrum - drettsplassen, gang- og sykkelvei - - eiendom 2011/ / KOG/EMYH 601/173 eva Dambrauskaité og Tomas Sutkus KOG/EMYH Side: 15 av 97

16 Skademelding vedr. Birkenlund skole - Skademeldinger 2010/ / BR-S/GFEV E G51 BR-S/SSØR Søknad om dekning av studieutgifter Personalmappe / / HS-S/NSON Tonje Ryssgård HS-S/NSON Søknad om overføring av en ferieuke Personalmappe / / RYK-S/ASKRO RYK-S/HANT B 5 Aimee Kittelsen Tjenestebevis Felles vikarer 2011/ / AKT&SER/ELKOP 420 Aslaug Haugan ADM/DML Side: 16 av 97

17 Søknad om overføring av en ferieuke Personalmappe / / RYK-S/ASKRO Aimee Kittelsen RYK-S/HANT Begjæring om tvangssalg Begjæring om tvangssalg - Eiendom / / ADM/BJASL O 200 Aust-Agder Tingrett ADM/ALTOR Permisjons søknad Personalmappe / / TR-BH/GAND P TR-BH/GAND Fylkesvei Rykene sentrum - idrettsplassen, overføring av areal fra 418/35, 418/283, 418/319 og 421/44 Gnr 601 bnr 173, Rykene sentrum - drettsplassen, gang- og sykkelvei - - eiendom 2011/ / KOG/EMYH 601/173 Johnsen, Per KOG/EMYH Side: 17 av 97

18 ad. rettelser Reguleringsplan Guldsmedenga - Kolbjørnsvik - områdeplan 2010/ / PBL/NOLL 2012pua1 PBL/NOLL TO Kirkedam, lrik REFERAT Personalmappe / / O-ØST/AGTHO P ORG OG KT/HEAND Arbeidsnotat Elevmappe / / BR-S/GFEV E BR-S/EVWAT Tilbud om jobb ved Løddesøl oppvekstsenter Personalmappe 2011/ / ROL-S/HATOR John Trygve M. Evensen LØD-S/GEBR Side: 18 av 97

19 REFERAT - FORHÅNDSKONFERANSE - Gnr. 206, Bnr. 106, Rævesandsveien 345 Gnr. 206, Bnr. 106, Rævesandsveien parkeringsplass og terrengtrapp 2011/ / PBL/ASSØR 206/106 Kjell Jensen PBL/ASSØR Søknad om skoleplass Elevmappe- 2011/ / ASD-S/JOBAK E ASD-S/JOBAK Søknad om skoleplass Elevmappe / / ASD-S/JOBAK E ASD-S/JOBAK Referat fra Møtet den Gnr. 44 bnr. 38, Møllebukta, Saltrød - avtale om parkering - Hilde Frisø Jensen X 2011/ /2011 EENDOM/AROL 44/38 Arnfinn Olimstad EENDOM/AROL Side: 19 av 97

20 Svar - Søknad om tilkobling sanitæranlegg Gnr Bnr 58, Smørblomstenga Bygg B (7-12) Gnr 426 bnr 58 snr Smørblomsenga - Tilkobling sanitæranlegg 2011/ /2011 KOG/BJSLO 426/58 K.A. Risholt AS KOG/BJSLO Svar - Søknad om tilkobling sanitæranlegg Gnr Bnr 58, Smørblomstenga Bygg C (13-18) Gnr 426 bnr 58 snr Smørblomstenga - Tilkobling sanitæranlegg 2011/ /2011 KOG/BJSLO 426/58 K.A. Risholt AS KOG/BJSLO Svar - Søknad om tilkobling sanitæranlegg Gnr Bnr 58, Smørblomstenga Bygg D (19-24) Gnr 426 bnr 58 snr Smørblomstenga - Tilkobling sanitæranlegg 2011/ /2011 KOG/BJSLO 426/58 K.A. Risholt AS KOG/BJSLO oppsigelse Kulturskolen - utmelding / / KL/SBE A30 KL/SBE TE Anne Marit Storaker Side: 20 av 97

21 Oppsigelse av plass v/kulturskolen Kulturskolen - utmelding / / KL/SBE A30 KL/SBE TE Anja Katharina Roshan Gnr. 305 bnr. 484, Vesterveien Tilbygg - Toril Beisland Gnr. 305 bnr. 484, Vesterveien Tilbygg - Toril Beisland 2011/ /2011 PBL/STDAL 305/484 Q2 Arkitekter AS PBL/STDAL Fylkesvei Rykene sentrum - idrettsplassen, kvalitetsheving av grense, gnr.418, bnr.50 Gnr 601 bnr 173, Rykene sentrum - drettsplassen, gang- og sykkelvei - - eiendom 2011/ /2011 KOG/EMYH 601/173 Sven Heien KOG/EMYH Vedrørende nyoppsatt gjerde - Gnr. 501, Bnr. 447, Langbryggen 3 - rekkverk uteplass - Sjøloftet/Bark Bar & Brasseri Gnr. 501, Bnr. 447, Langbryggen 3 - rekkverk uteplass - Sjøloftet/Bark Bar & Brasseri 2011/ /2011 PBL/NBLO 501/447 Sjøloftet/Bark Bar & Brasseri PBL/NBLO Side: 21 av 97

22 Svar - Søknad om ettergivelse av tilleggsavgift nr Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010, / /2011 KOG/TPED 231 Eugenijus Luozys KOG/TPED Melding om avsluttet sak Gnr. 432 bnr. 178 m.fl. - Jordskiftesak Srømsbu 2011/ /2011 KOG/OLAND 432/178 KOG/OLAND SA Spanne, John Fylkesvei Rykene sentrum - idrettsplassen, overføring av areal Gnr 601 bnr 173, Rykene sentrum - drettsplassen, gang- og sykkelvei - - eiendom 2011/ /2011 KOG/EMYH 601/173 Aust-Agder fylke v/vegsjefen v/olav Røysland KOG/EMYH Annonse ANSETTELSE-BARNEHAGE OG SKOLEKONTORET-SPESALPEDAGOGER-1,6 STLLNG-FAST 2011/ /2011 OPPV/MAOLS 411 ORG OG KT/LLAR Larsen, Lisbeth Side: 22 av 97

23 Svar- søknad om fri Magnus Langemyr Bang Stuenes skole - elevpermisjoner skoleåret 2010/ / /2011 ST-S/WELB B34 Rita langemyr ST-S/ATHO Ansettelsesbrev ANSETTELSE-ASDAL SKOLE-RÅDGVER PÅ NGDOMSTRNNET-FAST-CA 30% 2011/ /2011 ASD-S/JOBAK 411 Marina de Bartolo ASD-S/SØTVE Gnr.507 Bnr Mauråsveien 78 - Pålegg om retting av vannlekkasje på eiendommen Gnr.507 Bnr Mauråsveien 78 - Pålegg om utbedring av vannlekasje 2011/ /2011 KOG/ASØYB 507/1763 ngunn Brobakken KOG/ASØYB Ansettelsesbrev ANSETTELSE-ASDAL SKOLE-NNTL 10 LÆRERE-FAST/VKAR 2011/ /2011 ASD-S/JOBAK 411 Helene Lassen ASD-S/SØTVE Side: 23 av 97

24 REFERAT FRA MØTE HMS TVALGET 21. FEBR. Strømmen oppvekstsenter - Helse, miljø og sikkerhet N 2010/ /2011 STR-S/ØYDAL 440 Lise Engesæth ORG OG KT/LENG TE Øystein Dalsmo STR-S/ØYDAL nnmelding SFO for Eireen Lindstrøm Hisøy skole - skolefritidsordning - SFO / / /2011 HS-S/JOOL A22 Mary Jean Lindstrøm HS-S/JOOL REFERAT Personalmappe / /2011 HB/ASHS P ORG OG KT/HEAND nnmelding SFO - Sunniva Anthonsen Hisøy skole - skolefritidsordning - SFO / / /2011 HS-S/JOOL A22 Torunn Anthonsen HS-S/JOOL Side: 24 av 97

25 Ferdigattest - Gnr. 71, Bnr. 312, Borås, Rt, oppføring bolig - Kay Petter Thomassen Gnr. 71, Bnr. 312, Borås, Rt, oppføring bolig - Kay Petter Thomassen 2010/ /2011 PBL/TOFOL 71/312 Skanska Norge AS PBL/TOFOL nnmelding SFO - Lane Noddeland Hisøy skole - skolefritidsordning - SFO / / /2011 HS-S/JOOL A22 Erik Christiansen og Vibecke Noddeland HS-S/JOOL nnmelding SFO - Sigurd Solberg-Jacobsen Hisøy skole - skolefritidsordning - SFO / / /2011 HS-S/JOOL A22 Mari Fensli HS-S/JOOL Vedr. begjæring om oppdeling i eierseksjoner "Løddesølåsen 7" Gnr 412 Bnr 135 Gnr. 412, Bnr. 135, Løddesølåsen 7 - seksjonering - Trond Rønningen 2011/ /2011 KOG/OLAND 412/135 KOG/OLAND Bravebygg as Side: 25 av 97

26 Gnr 429 bnr 3 m.fl., Natvig - Grensejustering - Per T. Terjesen m.fl. Gnr 429 bnr 3 m.fl., Natvig - Grensejustering - Per T. Terjesen m.fl. 2010/ /2011 PBL/JOAAS 429/3 Per T. Terjesen, Harry Jørgensen og Eva Terjesen PBL/JOAAS Gnr. 224 bnr. 353, Østre Tromøyvei Bolig - Ferdigattest Gnr. 224 bnr. 353, Østre Tromøyvei Bolig - Runi Nordlund 2011/ /2011 PBL/JOAAS 224/353 Asphols Bygghjelp PBL/JOAAS Referat - møte Oppvekstmappe - X 2011/ /2011 BR-S/THKN O Therese Knudsen BR-S/THKN Fluet - anmodning om tilbaketrekkelse av innsigelse - nr. 2 Reguleringsplan Fluet 2010/ /2011 PBL/ELLN2 2214pua1 Solberg Glenn PBL/ELLN2 Side: 26 av 97

27 svar - Fritak fra båndtvang Ekstraordinær båndtvang / /2011 PBL/MADE K44 PBL/MADE B 4 Norsk Retrieverhund Klubb v/ Frode Mong Skjerli Tjenestebevis Personalmappe / /2011 O-VEST/PELAR Elin Johanne Nordnes ADM/DML Gnr. 305, Bnr. 94, Trommestadveien Fradeling til Arendal Kirkelige Fellesråd - Arendal Eiendom KF Gnr. 305, Bnr. 94, Trommestadveien fradeling til Arendal Kirkelige Fellesråd - Arendal Eiendom KF 2011/ /2011 PBL/STDAL 305/94 Statens vegvesen Region Sør PBL/STDAL Fremmes forslag med frivillig gjeldsordning - nnfordring generell / /2011 ADM/ALTOR O 200 NAV Arendal ADM/ALTOR Side: 27 av 97

28 nnkalling til møte Personalmappe / /2011 MOL-S/EGMJÅ P MOL-S/EGMJÅ Gnr. 39, Bnr. 30, Botteråsen 8 - takopplett utvidelse bad og påbygg luftebalkong - Leif Rino Muller Gnr. 39, Bnr. 30, Botteråsen 8 - takopplett utvidelse bad og påbygg luftebalkong - Leif Rino Muller X 2011/ /2011 PBL/LSÆL 39/30 Stian Dalen PBL/STDAL Gnr. 501 Bnr Oppfølging og befaring Gnr Bnr Friergangen 4 - Bruksendring - Citygården Arendal AS 2010/ /2011 PBL/NOLL 501/229 PBL/NOLL TO Birkeland Lars nge Ang. - Søknad om utslipp Gnr. 221 Bnr. 160, Skarestrand - Rune Olav Pedersen 2011/ /2011 KOG/KAALF 221/160 KOG/KAALF nger Haaland Røed Side: 28 av 97

29 Gjenpart av og kvittering for nabovarsel Gnr. 221 Bnr. 160, Skarestrand - Rune Olav Pedersen 2011/ /2011 KOG/KAALF 221/160 KOG/KAALF nger Haaland Røed Situasjonsplan Gnr. 221 Bnr. 160, Skarestrand - Rune Olav Pedersen 2011/ /2011 KOG/KAALF 221/160 KOG/KAALF nger Haaland Røed Prinsippskisse Gnr. 221 Bnr. 160, Skarestrand - Rune Olav Pedersen 2011/ /2011 KOG/KAALF 221/160 KOG/KAALF nger Haaland Røed Produktsertifikat Gnr. 221 Bnr. 160, Skarestrand - Rune Olav Pedersen 2011/ /2011 KOG/KAALF 221/160 KOG/KAALF nger Haaland Røed Side: 29 av 97

30 Renseeffekt Gnr. 221 Bnr. 160, Skarestrand - Rune Olav Pedersen 2011/ /2011 KOG/KAALF 221/160 KOG/KAALF nger Haaland Røed Ang. - Driftsbok Gnr. 221 Bnr. 160, Skarestrand - Rune Olav Pedersen 2011/ /2011 KOG/KAALF 221/160 KOG/KAALF nger Haaland Røed Gjennomføringsplan Gnr. 221 Bnr. 160, Skarestrand - Rune Olav Pedersen 2011/ /2011 KOG/KAALF 221/160 KOG/KAALF nger Haaland Røed Mottatte nabomerknader - Gnr. 74, Bnr. 39, Kilsund - Søknad om fradeling av grunneiendom Gnr. 74, Bnr. 39, Kilsund - grensejustering / /2011 PBL/HAGOO 74/39 Arendal Kommune v/ Per Johnsen PBL/HAGOO Side: 30 av 97

31 Melding til tinglysing - matrikkelenhet utgår Gnr. 308 bnr. 30 fnr. 44, Losveien 1 - deling - Ole Trommestad 2011/ /2011 KOG/JOSPA 308/30/44 Statens Kartverk KOG/ANJAH nnhenting av opplysninger vedrørende gammel skade nnsyn/forespørsel om opplysninger/dokumenter 2010/ /2011 RDM/TRBER 273 Aust-Agder Kulturhistoriske senter ADM/SYDS 13% stilling som helsefagarbeider. Margrethestiftelsen.i ANSETTELSE-MARGARETE STFTELSEN-2 FAGARBEDERE-1 FAST OG 1 VKAR-13% HELG 2011/ /2011 O-ØST/HAHAN 411 Maria F. Torp ADM/AMYH Skilsøferga AS - tillatelser m.v. Arendal Havn - generelle saker 2010/ /2011 RDM/TRBER P30 RDM/TRBER Per-Jacob Haakstad Side: 31 av 97

32 GNR 507 BNR 2272 KOMMNALE EENDOMSGEBYRER - RENOVASJON - HAENE 32 B Gnr. 507 bnr. 2272, Hauene 32 B - Kommunale eiendomsgebyrer - Liv Margareth Evensen og Tomas Larsen 2011/ /2011 KOG/LCL 507/2272 Liv Margareth Eriksen KOG/LCL Gnr 433 bnr kommunale eiendomsgebyrer - renovasjon - Bieveien 42 Gnr 433 bnr Bieveien 42 - Kommunale eiendomsgebyrer - Ellen Bie Øiestad 2011/ /2011 KOG/SPED 433/261 Ellen Bie Øiestad KOG/SPED Gnr. 508 bnr. 29, Kystveien 80 - Riving/oppføring uthus - gangsettingstillatelse Gnr. 508 bnr. 29, Kystveien 80 - Riving/oppføring uthus/garasje mm. - Ole K. Johannessen 2010/ /2011 PBL/JOAAS 508/29 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PBL/JOAAS nnmelding SFO - Mona Melhus Gundersen Sandnes skole - Skolefritidsordning (SFO) 2011/ / /2011 SAN-S/MASØN A22 Gunn M. Gundersen SAN-S/MASØN Side: 32 av 97

33 nnmelding SFO - Thomas Gundersen Sandnes skole - Skolefritidsordning (SFO) 2011/ / /2011 SAN-S/MASØN A22 Gunn M. Gundersen SAN-S/MASØN Prosjekter i Block Watne - Eiendomskatt nnfordring generell / /2011 ADM/ALTOR 200 ADM/BJASL TE nnfordring Mail Søknad om ettergivelse av parkeringsgebyr nr Søknad om ettergivelse av parkeringsgebyr 2010, / /2011 KOG/TPED 231 KOG/TPED B 382 Mona Linda Olsen Lørdagsskolen i Aust- Agder - driftstilskudd anmodning om utbetaling av tilskudd Kulturskolen - Lørdagsskolen i Aust-Agder 2010/ /2011 KL/OLGL B11 Aust Agder Fylkeskommune KL/OLGL Side: 33 av 97

34 Svar på Søknad om redusert oppholdsavgift - Redusert betaling i barnehage (kun kommunale barnehager) 2011/ /2011 OPPV/HANAR O 200 OPPV/HANAR Tildeling av midler til - statlig satsing på barnevern Barneverntjenesten 2010/ /2011 BVE/KJFJE F40 Fylkesmannen i Aust-Agder BVE/NHAL Godkjenning av ny styrer for serveringsbevillingen og ny styrer for skjenkebevillingen ved Langbryggen 3 AS - Bark Langbryggen 3 AS - Serverings- og skjenkebevilling Bark (tidligere Sjøboden) 2010/ /2011 NFO OG SERV/GBRE 63 Langbryggen 3 AS NFO OG SERV/GBRE Søknad om garasje Gnr. 507, Bnr. 843, Fløyveien 21 - garasje - Ellen Skogby 2011/ /2011 PBL/PEDAH 507/843 Ellen Skogby PBL/PEDAH Side: 34 av 97

35 Svar - Ønsker situasjonskart Gnr. 305, Bnr. 427, Kirkeveien 17 - tilbygg - Odd Arvid Knudsen 2011/ /2011 PBL/MAMOE 305/427 PBL/MAMOE TO Knudsen, Odd Arvid Svar på søknad om redusert oppholdsavgift - Redusert betaling i barnehage (kun kommunale barnehager) 2011/ /2011 OPPV/HANAR O 200 OPPV/HANAR Tjenestebevis Personalmappe / /2011 ST-S/WELB Aslaug rene Trydal ST-S/ATHO Svar - Søknad om sletting av parkeringsgebyr nr med tilleggsgebyr Søknad om ettergivelse av parkeringsgebyr 2010, / /2011 KOG/TPED 231 Tor Kaastrup KOG/TPED Side: 35 av 97

36 Vedrørende mottat søknad Gnr. 507, Bnr. 1010, Nye Stenklevvei 18 - tilbygg bolig - Rasoli Abdul Ghami 2011/ /2011 PBL/MAMOE 507/1010 Rasoli Abdul Ghami PBL/MAMOE Agder Energi Nett AS -skjønnssak. Oppnevning av advokat for Agder Energi Nett AS - Avtale om rettigheter og pliktier ved bygging, drift og vedlikehold av høyspenningsluftledninger 2010/ /2011 RDM/TRBER T31 Adv. Wigermyr Aust-Agder Tingrett RDM/TRBER Ber om ytterligere utsettelse av befaring Gnr. 308, Bnr. 105, Sandvigveien mur - Hilde og Tore Mac Donald Barstad 2010/ /2011 PBL/NBLO 308/105 PBL/NBLO paul olaf kolsum Tilbud om lærerstilling - årsvikariat - Nesheim skole ANSETTELSE-NESHEM SKOLE-LÆRER-VKARAT-100% 2011/ /2011 NES-S/HEKLØ 416 Wanja Aabak Synstrud NES-S/EVLAR Side: 36 av 97

37 MELDNG OM VEDTAK Gnr. 305, Bnr. 427, Kirkeveien 17 - tilbygg - Odd Arvid Knudsen 2011/ /2011 PBL/MAMOE 305/427 Odd Arvid Knudsen PBL/MAMOE Tildelingsbrev, Kontrakt asfaltering 2011 Tilbud/kontrakter asfaltering i 2010/ /2011 KOG/TOHJE Q04 Agder Asfalt AS KOG/TOHJE Ønske om at logoped- og spesialundervisning sikres ut skoleåeret. Svar fra skolen Elevmappe / /2011 ST-S/HAROS E ST-S/HAROS 1. mai feiring på Eydehavn svar Søknad om støtte til 1. mai feiring 2010/ /2011 PB/TOBAK 223 Eydehavn Arbeiderforening avd 32 ndustri Energi EENDOM/TRKLA Side: 37 av 97

38 Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport Gnr 508 Bnr 47, Birkenlundhallen - Branntilsyn / /2011 BRA/NRØM 508/47 Arendal Eiendom KF BRA/NRØM Behandling av klage over vedtak - Gnr 305 bnr 287 og 578, Kirkeveien utbygging av to firemannsboliger og en enebolig Gnr 305 bnr 287 og 578, Kirkeveien utbygging - Hisøy Snekkerservice v/helge Nordbø 2010/ /2011 PBL/HAGOO 305/287 Pollen Bygg & Eiendom PBL/HAGOO Søknad om tilbygg Gnr. 418, Bnr. 363, Klokkerveien 1 - tilbygg - Geir Egil Olsen 2011/ /2011 PBL/PEDAH 418/363 Pollen Bygg & Eiendom Geir Egil Olsen PBL/PEDAH Side: 38 av 97

39 Oversendelse av sak til endelig klagebehandling - Gnr 305 bnr 287 og 578, Kirkeveien Dispensasjon fra plankravet og arealformålet i kommuneplanen Gnr 305 bnr 287 og 578, Kirkeveien utbygging - Hisøy Snekkerservice v/helge Nordbø 2010/ /2011 PBL/HAGOO 305/287 Fylkesmannen i Aust-Agder, justis- og byggesaksavdeling PBL/HAGOO Søknad om startlån Startlån / /2011 NFO OG SERV/SMOR O NFO OG SERV/SMOR Vedr utsprengning av tomt Gnr. 507, Bnr. 370, Kystveien 2 - tspengning for mulig framtidig parkeringskjeller 2011/ /2011 PBL/JOAAS 507/370 PBL/JOAAS TE Jessen, Magne Side: 39 av 97

40 418/335 Nybo Oddvin Larsen Gnr. 418, Bnr. 335, Nybo - enebolig - Oddvin Larsen 2011/ /2011 PBL/MAMOE 418/335 PBL/MAMOE TO Post Arkitekt-service AS 13% stiilling som helsefagarbeider. Hjemmesykepleien Margrethestiftelsen. ANSETTELSE-MARGARETE STFTELSEN-2 FAGARBEDERE-1 FAST OG 1 VKAR-13% HELG 2011/ /2011 O-ØST/HAHAN 411 Gisele F. Kamwanya ADM/AMYH Tilbud om lærerstilling - 100% årsvikariat - Roligheden skole ungdomstrinn ANSETTELSE-ROLGHETEN 1-10 SKOLE-4 LÆRERSTLLNGER-FAST OG VKARATER 2011/ /2011 ROL-S/HATOR 416 Jørgen Torgersen ROL-S/ASEYV Tjenestebevis Tjenestebevis for tidligere ansatte 2011/ /2011 ORG OG KT/LLAR 420 Jenssen Weronica ADM/DML Side: 40 av 97

41 Svar- nnmelding SFO - Thea Jensen Stuenes skole- Skolefritidsordning - SFO 2011/ / /2011 ST-S/LAAN A22 Nina Jensen ST-S/LAAN 13% helsefagarbeiderstilling - vikar. Margrethestiftelsen. ANSETTELSE-MARGARETE STFTELSEN-2 FAGARBEDERE-1 FAST OG 1 VKAR-13% HELG 2011/ /2011 O-ØST/HAHAN 411 smahan Yasin ADM/AMYH Foreløpig svar - anmodning om ferdigattest Gnr. 428, Bnr. 900, Snr (tomt 67-70) Blåklokkesvingen 17, 19, 21 og 23 A/B - ferdigattest - Block Watne AS 2011/ /2011 PBL/ASSØR 428/900 Block Watne AS PBL/ASSØR Tilbud om ansettelse i (regnskap/innfordring) ANSETTELSE-ADMNSTRAJONSENHETEN-REGNSKAPSNETTVERKET-KONSLENT-FAST-HELTD 2011/ /2011 ADM/TRASL 411 Veronica Tømte Sætre ADM/TRASL Side: 41 av 97

42 Svar- nnmelding SFO - Maren Jensen Stuenes skole- Skolefritidsordning - SFO 2011/ / /2011 ST-S/LAAN A22 Nina Jensen ST-S/LAAN Svar på søknad om elevpermisjon for Henrik Mathiesen Asdal skole - Elevpermisjoner/fravær 2010/ / /2011 ASD-S/JOBAK B34 Anita Mathiesen ASD-S/SØTVE Saken er mottatt og journalført: Oversendelse av sak til endelig klagebehandling - Gnr 305 bnr 287 og 578, Kirkeveien Dispensasjon fra plankravet og arealformålet i kommuneplanen Gnr 305 bnr 287 og 578, Kirkeveien utbygging - Hisøy Snekkerservice v/helge Nordbø 2010/ /2011 PBL/HAGOO 305/287 PBL/HAGOO TE Fylkesmannen i Aust-Agder Side: 42 av 97

43 Svar på søknad om elevpermisjon for Magnus Peder Vågene Asdal skole - Elevpermisjoner/fravær 2010/ / /2011 ASD-S/JOBAK B34 Rune Vågene ASD-S/SØTVE Korreksjon av antall barn -Langse kulturbarnehage pr Statstilskudd til drift av barnehager / /2011 OPPV/HANAR 233 Fylkesmannen i Aust-Agder, Familie-og utdanningsavd OPPV/HANAR Gnr. 507, Bnr. 370, Kystveien 2 -tspregning for mulig framtidig parkeringskjeller Gnr. 507, Bnr. 370, Kystveien 2 - tspengning for mulig framtidig parkeringskjeller 2011/ /2011 PBL/JOAAS 507/370 Skanska Norge AS PBL/JOAAS Tilbud om ansettelse i (regnskap/innfordring) ANSETTELSE-ADMNSTRASJONSENHETEN-REGNSKAPSNETTVERKET-KONSLENT-VKARAT-100% 2011/ /2011 ADM/TRASL 416 Kurt Børge Holm Pedersen ADM/TRASL Side: 43 av 97

44 Gnr. 52 bnr. 763, Heggedalen - Søknad om dispensasjon vedr. byggegrense og møneretning Gnr. 52 bnr. 763, Heggedalen - Søknad om dispensasjon vedr. byggegrense og møneretning X 2010/ /2011 PBL/HAGOO 52/763 Stian Dalen PBL/STDAL Attest Personalmappe / /2011 KL/OLGL P KL/OLGL Halvåresrapport høst 2010 Elevmappe / /2011 NED-S/SVLN E NED-S/NBL 90% stilling som helsefagarbeider - svangerskapsvikariat. Hjemmesykepleien - Margrethestiftelsen. ANSETTELSE-MARGARETE STFTELSEN-FAGARBEDER-VKARAT-90% 2011/ /2011 O-ØST/HAHAN 416 Lene Eikevoll ADM/AMYH Side: 44 av 97

45 O-plan vår 2011 Elevmappe / /2011 NED-S/SVLN E NED-S/NBL 100% stilling som helsefagarbeider -svangerskapsvikariat. Hjemmesykepleien Margrethestiftelsen. ANSETTELSE-MARGARETE STFTELSEN-HJEMMESYKEPLEEN-FAGARBEDER-VKARAT-100% 2011/ /2011 O-ØST/HAHAN 416 Biljana Harambic Drazic ADM/AMYH Møterefeat Elevmappe / /2011 NED-S/SVLN E NED-S/NBL Møteinnkallelse 14.september 2009 Elevmappe / /2011 NED-S/SVLN E Offl. 13, jfr. Forvl. 13 nr NED-S/NBL Side: 45 av 97

46 Gnr 205 bnr Kommunale eiendomsgebyrer - renovasjon - Kaffijordet 47 Gnr 205 bnr 391, Kaffijordet 47 - Kommunale eiendomsgebyrer - Terje Arentz 2011/ /2011 KOG/SPED 205/391 Terje Arentz KOG/SPED Referat fra møte 14.september 2009 Elevmappe / /2011 NED-S/SVLN E NED-S/NBL Referat fra møte Elevmappe / /2011 NED-S/SVLN E NED-S/NBL 50% stilling som vikar for helsefagarbeider. Hjemmesykepleien Margrethestiftelsen. ANSETTELSE-MARGARETE STFELSEN-2 FAGARBEDERE-VKARAT-50% 2011/ /2011 O-ØST/HAHAN 416 Jeanne Banzemwabo ADM/AMYH Side: 46 av 97

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2010. Klassering: 2113r3 PBUL/NOLIL. Dok.dato: 02.08.2011. Klassering: 217/118 PBUL/FRGAU. Dok.dato: 02.08.2011. Klassering: 501/24

Dok.dato: 18.08.2010. Klassering: 2113r3 PBUL/NOLIL. Dok.dato: 02.08.2011. Klassering: 217/118 PBUL/FRGAU. Dok.dato: 02.08.2011. Klassering: 501/24 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.8.2011, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 08.08.2011 Reguleringsplan for del 2 på Kulltangen - merknad Reguleringsplan del 2 av Kulltangen U 2010/1606-47

Detaljer

Dok.dato: 02.05.2011. Klassering: ***** ADM/ASJOH. Dok.dato: 19.08.2011. Klassering: ***** BRA/LIEIK. Dok.dato: 19.08.2011.

Dok.dato: 02.05.2011. Klassering: ***** ADM/ASJOH. Dok.dato: 19.08.2011. Klassering: ***** BRA/LIEIK. Dok.dato: 19.08.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 21.09.2011 TJENESTEBEVS Personalmappe - 2011/4027-1 20405/2011 02.05.2011 O-VEST/TOPS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 43 bnr. 79, Saltrød - Oversendelsesbrev til søknad om seksjonering - Saltrødsenteret AS

Offentlig journal. Gnr. 43 bnr. 79, Saltrød - Oversendelsesbrev til søknad om seksjonering - Saltrødsenteret AS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2011, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 09.02.2011 nnhold: Gnr. 43 bnr. 79, Saltrød - Oversendelsesbrev til søknad om seksjonering - Saltrødsenteret AS

Detaljer

Dok.dato: 25.02.2011. Klassering: ***** STI-S/STKRO

Dok.dato: 25.02.2011. Klassering: ***** STI-S/STKRO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.3.2011, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 23.03.2011 nnhold: O-Plan vår 2011 levmappe - U 2010/11099-4 9126/2011 25.02.2011 ST-S/HAROS Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kitty Reistad Arkiv: 060 Arkivsaksnr.: 12/57

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kitty Reistad Arkiv: 060 Arkivsaksnr.: 12/57 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kitty Reistad Arkiv: 060 Arkivsaksnr.: 12/57 SAKER AVGJORT AV ADMINISTRASJONEN ETTER DELEGERT MYNDIGHET HOVEDUTVALGET FOR NÆRING OG DRIFT Rådmannens forslag til vedtak: Saker

Detaljer

Dok.dato: 08.02.2010. Klassering: 447/7 IOG/JOSPA. Dok.dato: 08.02.2010. Klassering: 447/7 IOG/JOSPA. Dok.dato: 18.02.2010.

Dok.dato: 08.02.2010. Klassering: 447/7 IOG/JOSPA. Dok.dato: 08.02.2010. Klassering: 447/7 IOG/JOSPA. Dok.dato: 18.02.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 02.03.2010 nnhold: Vedr. grenselinjer Gnr. 447, Bnr. 7, Rykene - grense mot gnr. 447, bnr. 1,5 - Tormod Andersen 2010/3153-1

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01.

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.01-11.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.01.2016 Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet

Detaljer

Offentlig journal. Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 07.04.2015 15.11.2013. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/50

Offentlig journal. Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 07.04.2015 15.11.2013. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/50 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.04-19.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.04.2015 Vannledning Røssholmen Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 15.11.2013

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.12-11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Svar på henvendelse ang. boplikt Gnr 48 Bnr 27 Oppfølging av boplikt - gnr 48 bnr 27 2013/1031-6 23148/2013

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011 Lnr: 9583/11 Regdato:05.08.2011 Arkivkode:141 Saksnr: 11/800-16 Dok.type: /U Saksb: TM/AF/EG Journalenhet:SEN Offentlige myndigheter

Detaljer

Gnr 501 Bnr 276, Arrestbakken 1 - Kommunale eiendomsgebyrer - Niels R. Kaastrup Nielsen og Bjørn Barexstein. Dok.dato: 27.10.2011.

Gnr 501 Bnr 276, Arrestbakken 1 - Kommunale eiendomsgebyrer - Niels R. Kaastrup Nielsen og Bjørn Barexstein. Dok.dato: 27.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 02.11.2011 nnhold: Vedr. abonnement Gnr 501 Bnr 276, Arrestbakken 1 - Kommunale eiendomsgebyrer - Niels R. Kaastrup Nielsen

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing.

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.04-21.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.04.2016 Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole Stilling lærer 100% - Hvaler

Detaljer

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.11.2015 Frister for spillemiddesøknader 2016 Spillemidler 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 Flesberg idrettsråd Frister

Detaljer

Offentlig journal. Sanitærabonnement - søknad/melding om endring 2010/2381-2 5188/2011 27.04.2011 08.05.2015. Søknad og CV 2015/811-37 8434/2015

Offentlig journal. Sanitærabonnement - søknad/melding om endring 2010/2381-2 5188/2011 27.04.2011 08.05.2015. Søknad og CV 2015/811-37 8434/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.05-07.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.05.2015 Sanitærabonnement - søknad/melding om endring Sanitærabonnement - søknad/melding

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av søkerliste og utlysningstekst. Id 1818 - tilsetting 100% kommunefysioterapeut Lyngen kommune

Offentlig journal. Oversendelse av søkerliste og utlysningstekst. Id 1818 - tilsetting 100% kommunefysioterapeut Lyngen kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.8.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.08.2014 Oversendelse av søkerliste og utlysningstekst d 1818 - tilsetting 100% kommunefysioterapeut

Detaljer

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06-16.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan Ødegårdskilen Torg

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 Lnr: 8817/13 Regdato:26.07.2013 Arkivkode:L73 Saksnr: 13/1024-3 Dok.type: /U Saksb: RÅDM//JAA Journalenhet:SEN Navn: Sarpsborg

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04-12.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.04.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand - Kirkøy 2011/2783-71 515/2015 27.05.2015 29.05.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand - Kirkøy 2011/2783-71 515/2015 27.05.2015 29.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.05-31.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07.

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.07.2015 Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Ragnhild Svennes 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 Ragnhild Svennes

Detaljer

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11.

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.02-02.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.02.2015 nnhold: nderinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 49 bnr 14 fnr

Detaljer

Dok.dato: 19.04.2010. Klassering: 76/143 PBUL/IRAND. Dok.dato: 22.07.2010. Klassering: 443/164 PBUL/JOAAS. Dok.dato: 20.07.2010.

Dok.dato: 19.04.2010. Klassering: 76/143 PBUL/IRAND. Dok.dato: 22.07.2010. Klassering: 443/164 PBUL/JOAAS. Dok.dato: 20.07.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.7.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 27.07.2010 SV: Etterlyser komplett søknad påbygg hytte Botaskogen Gnr. 76, Bnr. 143, Botaskogen/Øytangen - ark

Detaljer

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok.

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2011 nnhold: Vedrørende eiendomsskatt på eiendommen 1942/65/42 Klage/spørsmål

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.01-13.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.01.2015 Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1

Detaljer

Dok.dato: 24.08.2011. Dok.dato: 24.08.2011. 202/1, Istandsetting av gammel kulturmark (SMIL), endring av arbeidsfrist, Lysestøl, Lindesnes kommune

Dok.dato: 24.08.2011. Dok.dato: 24.08.2011. 202/1, Istandsetting av gammel kulturmark (SMIL), endring av arbeidsfrist, Lysestøl, Lindesnes kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 26.08.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 26.08.2011 nnhold: Høring angående Skuretjønnveien i Lindesnes, Reidun Olsen 9/2, Landbruksveg, Skuretjønnveien,

Detaljer

Offentlig journal. Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport 2015/ / Tilsynsrapport 2016/ /2016

Offentlig journal. Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport 2015/ / Tilsynsrapport 2016/ /2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.02.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.02.2016 Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport Tilsyn 13 Bygg - 2015 2015/2563-18 143/2016 08.01.2016

Detaljer

Offentlig journal. Politiske planverksteder - våren 2016 2014/2649-28 22038/2015 15.12.2015 06.01.2016. Offentlig søkerliste HR-konsulent vikariat

Offentlig journal. Politiske planverksteder - våren 2016 2014/2649-28 22038/2015 15.12.2015 06.01.2016. Offentlig søkerliste HR-konsulent vikariat Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.01-05.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.01.2016 Politiske planverksteder - våren 2016 Rullering av kommuneplan 2016-2028

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad 2014/2198-2 18056/2014 10.09.2014 HVALER KOMMUNE/EIKA 08.09.2014 HVALER KOMMUNE/EIKA

Offentlig journal. Svar på søknad 2014/2198-2 18056/2014 10.09.2014 HVALER KOMMUNE/EIKA 08.09.2014 HVALER KOMMUNE/EIKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.09-09.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.09.2014 Svar på søknad Startlån - 2014/2198-2 18056/2014 HVALER KOMMNE/EKA 252 Mottaker Elin Karlsen HVALER KOMMNE/EKA

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE 23.08 24.08.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE 23.08 24.08.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE 23.08 24.08.2011 Lnr: 10165/11 Regdato:24.08.2011 Arkivkode:***** ********************* Saksnr: 07/2580-3 Dok.type: /U Offvl 23 Saksb: KULT//OHR Journalenhet:SEN

Detaljer

Dok.dato: 20.05.2014. Dok.dato: 14.08.2015. Dok.dato: 18.08.2015

Dok.dato: 20.05.2014. Dok.dato: 14.08.2015. Dok.dato: 18.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.09-10.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 11.09.2015 Svar på opprettholdelse av klage gnr 53 bnr 152 Eiendomsskatt 2014-2015

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 12.5.2014-18.5.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 12.5.2014-18.5.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 12.5.2014-18.5.2014 2014/00119-096 U Datert: 18.03.2014 Arkiv: 206 Saksans: ESK/PTH Til: Kristian Moen Sak: Eiendomsskatt 2014 Dok: Gnr 113/1 klage på eiendomsskatt

Detaljer

Offentlig journal. Orientering om protokoll og godkjenning. 2012/2361-12 2147/2014 30.01.2014 16.01.2015. Oppmålingsforretning Edholmen.

Offentlig journal. Orientering om protokoll og godkjenning. 2012/2361-12 2147/2014 30.01.2014 16.01.2015. Oppmålingsforretning Edholmen. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.01-14.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.01.2015 Orientering om protokoll og godkjenning. Gnr 13 bnr 4 - Søknad om rekvisisjon

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08-20.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.08.2015 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant min.språklige barn

Detaljer

Svar på søknad om dispensasjon for tillatelse til ulike tiltak på eiendommen gnr. 27 bnr 27-32 - Nordre Sandøy. Dok.dato: 07.09.2015. Dok.

Svar på søknad om dispensasjon for tillatelse til ulike tiltak på eiendommen gnr. 27 bnr 27-32 - Nordre Sandøy. Dok.dato: 07.09.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.09-08.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.09.2015 nnhold: Svar på søknad om dispensasjon for tillatelse til ulike tiltak på

Detaljer

Periode: 28092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 30092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 28092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 30092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 30092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02885-23 I Dok.dato: 26092010 0 Øvrebø Kjøkkenprodukter

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2014 nnhold: Søknad om jobb Personalmappe - tilsettingsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/1239-6 12567/2014 23.04.2014

Detaljer

Dok.dato: 02.09.2011. Klassering: 215/299 KOG/STJØR. Dok.dato: 01.09.2011. Klassering: A22 SAN-S/MASØN. Dok.dato: 01.09.2011.

Dok.dato: 02.09.2011. Klassering: 215/299 KOG/STJØR. Dok.dato: 01.09.2011. Klassering: A22 SAN-S/MASØN. Dok.dato: 01.09.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.9.2011, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 07.09.2011 nnhold: Ferdig registrert skjema for montert vannmåler. Gnr. 215, Bnr. 299, Sandum - vannmåler - Anne

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent søknad om midlertidig dispensasjon Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Søndre Sandøy - 2013 2013/165-213 11471/2013 26.06.2013

Detaljer

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.05-06.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.05.2015 Svar på søknad om sanitærabonnement - 49/2/150 Søknad om sanitærabonnement

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent endring av ansvarsforhold for byggetiltak på eiendom gnr/bnr 40/164 Firemannsboliger - gnr 40 bnr 164 2013/844-9 8818/2014 05.05.2014 BS/Trine Lise Johnsen 40/164

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.10-08.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 2013/00553-002 U Datert: 13.09.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Til: Lena Lindteigen Sak: OK - kompetanseutvikling Dok: Svar på søknad

Detaljer

Offentlig journal. Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 2012/1899-70 21424/2014 27.10.2014 30.10.2015

Offentlig journal. Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 2012/1899-70 21424/2014 27.10.2014 30.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.10-01.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.11.2015 Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 Gnr 48 bnr 300

Detaljer

Offentlig journal. Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 2015/710-2 3628/2015 17.08.2015 24.08.2015

Offentlig journal. Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 2015/710-2 3628/2015 17.08.2015 24.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.08.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.10.2015 Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 Gnr 90/1/1 Brannforebyggende tiltak 2015/710-2 3628/2015

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigattest gnr. 1942/60/11 2015/1478-5 2490/2016 15.03.2016 17.03.2016

Offentlig journal. Ferdigattest gnr. 1942/60/11 2015/1478-5 2490/2016 15.03.2016 17.03.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16/03.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.03.2016 Ferdigattest gnr. 1942/60/11 Byggesak på gnr. 1942/60/11 2015/1478-5 2490/2016 Trine Soini Johansen og Johan

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10.

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.10-29.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.10.2015 nnhold: Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus

Detaljer

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10.

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.11-17.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.11.2015 Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok.

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12-15.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2014 Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85,

Detaljer

Periode: 21042009-21042009

Periode: 21042009-21042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 23042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00842-9 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKOLE-ELEV1 Seksjon

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om utbetaling av tilskudd. Organisert beitebruk 2009 2009/8943-9 28591/2010 13.01.2011 17.08.2010 LYADM/OMS V17 LYADM/OMS

Offentlig journal. Anmodning om utbetaling av tilskudd. Organisert beitebruk 2009 2009/8943-9 28591/2010 13.01.2011 17.08.2010 LYADM/OMS V17 LYADM/OMS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.1.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.01.2011 Anmodning om utbetaling av tilskudd Organisert beitebruk 2009 2009/8943-9 28591/2010

Detaljer

Offentlig journal. 16/126 - Tillatelse til tiltak. Skilt 2014/3149-2 16762/2014 09.09.2014 04.09.2014

Offentlig journal. 16/126 - Tillatelse til tiltak. Skilt 2014/3149-2 16762/2014 09.09.2014 04.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 09.09.2014 16/126 - Tillatelse til tiltak. Skilt 16/126 Tegleverksveien 17 - Skilt 2014/3149-2 16762/2014 Norsk Dekorservice

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 28 bnr. 25 Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Detaljer

Dok.dato: 28.07.2014. Dok.dato: 28.07.2014

Dok.dato: 28.07.2014. Dok.dato: 28.07.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 30.07.2014 50/4 - Befaring 50/4 - Avfall og utendørslagring 2014/3210-3 16884/2014 Tore Nuven 24/1 - Befaring - henstilling

Detaljer

Periode: 18062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 18062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04298-58 I Dok.dato: 08062010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Melding om at annet firma fikk oppdraget ANSETTELSE-PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE-LEDER-FAST-100% 2011/670-10 23038/2011

Offentlig journal. Melding om at annet firma fikk oppdraget ANSETTELSE-PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE-LEDER-FAST-100% 2011/670-10 23038/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.09.2011 nnhold: Melding om at annet firma fikk oppdraget ANSETTELSE-PEDAGOGSK PSYKOLOGSK TJENESTE-LEDER-FAST-100%

Detaljer

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.06.2010 nnhold: Tilsetting i stilling som kommuneveterinær D 636 Utlysning av stilling

Detaljer

Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2015. Dok.dato: 13.05.

Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2015. Dok.dato: 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.01-07.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.01.2016 Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy - 13-15.05.15 Søknad

Detaljer

Journaldato: 17.12.2012-17.12.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.12.2012

Journaldato: 17.12.2012-17.12.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.12.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A Tillatelse til etablering av skredforebygging og masseuttak 1940/32/8, 10 - RASLEDEVOLL

Detaljer

Dok.dato: 02.09.2011. Dok.dato: 02.09.2011

Dok.dato: 02.09.2011. Dok.dato: 02.09.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse på mottatt oppsigelse av båtplass 1065 på Båly, Spangereid Båtplassnr. 1065, Båly småbåthavn 2009/200-3 9625/2011

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.03-03.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.03.2015 Svar på søknad om dispensasjon Dispensasjon for 5 år fra forbudet om kjøring

Detaljer

Offentlig journal. Vedr vedtak om ekspropriasjon eiend 1942/52/1 - Dekning av kostnader 2015/ /

Offentlig journal. Vedr vedtak om ekspropriasjon eiend 1942/52/1 - Dekning av kostnader 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.09.2015 Vedr vedtak om ekspropriasjon eiend 1942/52/1 - Dekning av kostnader Områderegulering Lunde - Nordreisa kommune (E4

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

POSTLISTE UKE 28. Dokumenter registrert: 07.07.2014-13.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 28. Dokumenter registrert: 07.07.2014-13.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3360/14 Regdato:08.07.2014 Arkivkode:411 Saksnr: 14/313-22 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Bodhild Karlsen Lang Dok.beskr: TILBUD PÅ STILLING VIRKSOMHETSLEDER HELSE OG BARNEVERN

Detaljer

Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: 206/48 KOG/BJSLO. Dok.dato: 07.07.2011. Klassering: ***** MOL-S/ÅSISA. Dok.dato: 15.08.2011. Klassering: 503/29

Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: 206/48 KOG/BJSLO. Dok.dato: 07.07.2011. Klassering: ***** MOL-S/ÅSISA. Dok.dato: 15.08.2011. Klassering: 503/29 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.8.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 19.08.2011 Svar på forespørsel Gnr.206 Bnr.49 - Bukkevika - Forhåndsuttalelse ang. kapasitet på ledningsnettet

Detaljer

Dok.dato: 12.01.2010. Klassering: 202/31 PBUL/IRAND. Dok.dato: 12.01.2010. Klassering: 202/31 PBUL/STDAL

Dok.dato: 12.01.2010. Klassering: 202/31 PBUL/IRAND. Dok.dato: 12.01.2010. Klassering: 202/31 PBUL/STDAL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 02.03.2010 nnhold: Anmodning om ferdigattest Gnr. 202, Bnr. 31, Kongshavn - sjøbod og brygge - Stig Olav Ramse 2010/3082-2

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse papirer. Elevmappe - ***** ***** ***** 2015/795-3 11364/2015 25.08.2015 MELSK/ARJOH 18.09.2015 ***** MELSK/RUJE

Offentlig journal. Oversendelse papirer. Elevmappe - ***** ***** ***** 2015/795-3 11364/2015 25.08.2015 MELSK/ARJOH 18.09.2015 ***** MELSK/RUJE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.09.2015 Oversendelse papirer Elevmappe - 2015/795-3 11364/2015 25.08.2015 MELSK/ARJOH E Mottaker MELSK/RJE Svar

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Offentlig journal. Innspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN 2011/2472-41 8606/2014 28.04.2014 29.02.2016

Offentlig journal. Innspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN 2011/2472-41 8606/2014 28.04.2014 29.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.02-29.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.03.2016 nnhold: nnspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN Bankerød boligområde

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Journaldato: 22.5.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.05.2013. Dok.dato: 21.05.2013. Dok.

Journaldato: 22.5.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.05.2013. Dok.dato: 21.05.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.5.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.05.2013 Ferdigattest gbr.1942/76/48 Søknad om tillatelse til ett trinn 1942/76/48

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Arbeidsbekreftelse Personalmappe - tilsettingsforhold - Heidi Aasen Nilsen U 2010/232-1 977/2010 02.02.2010 HAUB/Kirsten Elvsveen ***** Mottaker Heidi Aasen Nilsen Utvidelse

Detaljer

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11-04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.11.2015 Søknad sanitærabonnement 35/362 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 35

Detaljer

Offentlig journal. Melding til tinglysing 2014/2379-8 4139/2015 02.03.2015 30.03.2015

Offentlig journal. Melding til tinglysing 2014/2379-8 4139/2015 02.03.2015 30.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.03-29.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.03.2015 Melding til tinglysing Oppretting av ny grunneiendom med oppmålingsforretning

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 19.08.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 11/1977-8 U Sakstittel Dok.dato: 08.08.2013 Driftsbygning Bakkebø gård - framtidig Dalane folkemuseum disponering 1-FE-614; 2-FA-V00 Overtakelse driftsbygning

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

KM mellomdistanse AAOK

KM mellomdistanse AAOK H21 5 Viggo Molund IL Imås 14:08:00 109078 6 Svein Rødseth Hope IL 14:10:00 89558 7 Terje Urfjell IL Imås 14:12:00 97789 8 Håvard Nilsen Vegårshei IL 14:14:00 134236 9 Helge Fossøy Lia IL 14:16:00 86123

Detaljer

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok.

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06-03.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 nformasjon om videre saksgang - på bakgrunn av henvendelse. Spørsmål om

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 501/785 EIENDOM/AROLI. Dok.dato: 10.12.2010. Klassering: 501/785 EIENDOM/AROLI EIENDOM/AROLI

Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 501/785 EIENDOM/AROLI. Dok.dato: 10.12.2010. Klassering: 501/785 EIENDOM/AROLI EIENDOM/AROLI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.7.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.07.2011 Oversendelse av kjøpekontrakt for undertegning. Gnr 501 Bnr 785, Nedre Tyholmsvei 13 - Kjøp av kommunalt

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet:

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet: Lnr: 2809/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:GN/BN 18/2 Saksnr: 11/492-10 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CLFA TEI Dok.beskr: TINGLYST EIENDOM, GNR 18 BNR 124 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV Lnr: 2810/12

Detaljer

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.02-09.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.02.2016 nnhold: Varsel om vedtak rettet til eiendom 42/242 vedrørende vegetasjon

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 4023/15 Regdato:10.11.2015 Arkivkode:***** ****************************** Saksnr: 14/705-5 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅD/SK/MONSØB Journalenhet:SEN ** Dok.beskr: Vedtak om fritak fra

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.07.2012-15.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.07.2012-15.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 6659/12 Regdato:13.07.2012 Arkivkode:EA 8/9 Saksnr: 11/912-5 Dok.type: /U Gradering:24 Ofl 24 Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Fjæra eiendom MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PÅLEGG OM ØYEBLIKKELIG

Detaljer

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03.

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.03-22.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.03.2015 nnvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks

Detaljer

Periode: 01032010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 02032010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01032010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 02032010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 02032010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/00098-6 U Dok.dato: Jour.dato: 0 Seksjon for samfunnsutvikling

Detaljer

Offentlig journal. 48/16 - Kåfjord Vest, godkjent søknad om utslipp fra 2 hytter, samt søknad om dispensasjon

Offentlig journal. 48/16 - Kåfjord Vest, godkjent søknad om utslipp fra 2 hytter, samt søknad om dispensasjon Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.09.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.09.2011 48/16 - Kåfjord Vest, godkjent søknad om utslipp fra 2 hytter, samt søknad om dispensasjon 48/16, tslipp

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Underinstansens behandling - klage - eiendomsskatt - gnr 46 bnr 53 - Skjelsbusundet 323 Klage - eiendomsskatt - gnr 46 bnr 53 - Skjelsbusundet 323 U 2013/2219-5 23354/2013

Detaljer

Møteprotokoll. Ole Petter Skjævestad Rådmann Anne-Grete Glemming Kommunalsjef Anne Marie Isaksen Enhetsleder

Møteprotokoll. Ole Petter Skjævestad Rådmann Anne-Grete Glemming Kommunalsjef Anne Marie Isaksen Enhetsleder 1 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Administrasjonsbygget Dato: 12.03.2013 Tid: 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tone Barbro Loftesnes Medlem AP

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av adm byggesaksvedtak 16/15. Eiendommen gnr 1 bnr 23 2013/327-5 1576/2015 29.06.2015 UTV/APE 26.06.

Offentlig journal. Oversendelse av adm byggesaksvedtak 16/15. Eiendommen gnr 1 bnr 23 2013/327-5 1576/2015 29.06.2015 UTV/APE 26.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.06.2015 nnhold: Oversendelse av adm byggesaksvedtak 16/15 Eiendommen gnr 1 bnr 23 2013/327-5 1576/2015 L70 Arkidecco

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.12.2012, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2012 Angående vedtak opprydding på tomt 1942/52/9 Opprydding på eiendom

Detaljer

Dok.dato: 06.06.2011. Klassering: RDM/BERIS ADM/TOKAR BRA/SVSVE. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** MYR-S/BEAND. Dok.dato: 01.07.

Dok.dato: 06.06.2011. Klassering: RDM/BERIS ADM/TOKAR BRA/SVSVE. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** MYR-S/BEAND. Dok.dato: 01.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 28.07.2011 nnhold: Østre Agder brannvesen Konsekvensjustert budsjett 2012 Budsjett 2012 - Handlingsprogram 2012-2015 X 2011/834-5

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune

Offentlig journal for Flesberg kommune Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 5.4.2010-11.4.2010 Dokumenttype: I,U, Status: J,A 2010/00137-001 U Datert: 04.03.2010 Arkiv: 411 Saksans: FT/SVEINF Til: JobbNorge Sak: Oppvekst og kultur

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.06.14, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.06.2014 Vedtak etter søknad om spesialpedagogiske ressurser for skoleåret

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 Lnr: 3247/11 Regdato:25.03.2011 Arkivkode:252 *** Saksnr: 10/1560-5 Dok.type: /U Gradering: Offvl 13 Saksb: NAV//LIE Journalenhet:SEN

Detaljer