Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 BVE/TOBIE ***** BVE/TOBIE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A klientjournal ngdomsmappe - X 2010/ / BVE/TOBE O Torunn Bie BVE/TOBE Tilbudsbrev ansatt på TT05, Flyktning Ansettelsessak-NAV-veileder flyktning-2 stillinger-fast-100% 2010/ / NAVA/LSKJ2 O Offl Andersen, Mirva M Hovdenak, Elisa A NAVA/LSKJ2 Jobbtilbudsbrev ANSETTELSE-NAV ARENDAL-VELEDER-FAST-100% 2010/ / NAVA/LSKJ2 411 Tonje Johansen NAVA/LSKJ2 Side: 1 av 97

2 Klage ang. innsyn i dokumenter om eiendomsskatt - Sandvigveien 143 Gnr. 306 Bnr. 144, Sandvigveien Eiendomsskatt - Helge Omar Jacobsen 2010/ / RDM/TRBER 306/144 Fylkesmannen i Aust-Agder, justis- og byggesaksavdelingen RDM/TRBER Oppfølgingsplan mars 2011 Personalmappe / / SØ-BH/ANMAR P SØ-BH/ANMAR Svar på permisjonssøknad Personalmappe / / SØ-BH/ANMAR Renate Rosvold SØ-BH/ANMAR HALVÅRSRAPPORT - HØST 2010 Elevmappe 2010/ / MOL-S/EGMJÅ E MOL-S/EGMJÅ Side: 2 av 97

3 Tilsettingsbrev Personalmappe / / ST-S/HAROS Meliha Hadzibegovic ST-S/HAROS ndividuell oppfølgingsplan mars 2011 Personalmappe / / BR-S/GFEV BR-S/GFEV TE Sier opp sin stilling ved Birkenlund skole Personalmappe 2010/ / BR-S/GFEV Brit Bugge Mjåvatn BR-S/GFEV Aktiv sykemelding april 2007 Personalmappe / / SØ-BH/ANMAR P SØ-BH/ANMAR Side: 3 av 97

4 Avtale om aktiv sykemelding mai 2007 Personalmappe / / SØ-BH/ANMAR P SØ-BH/ANMAR Avtale om aktiv sykemelding mars 2007 Personalmappe / / SØ-BH/ANMAR P SØ-BH/ANMAR Oppfølgingssamtale april 2007 Personalmappe / / SØ-BH/ANMAR P SØ-BH/ANMAR Oppfølgingssamtale august 2007 Personalmappe / / SØ-BH/ANMAR P SØ-BH/ANMAR Side: 4 av 97

5 Oppfølgingssamtale juli 2007 Personalmappe / / SØ-BH/ANMAR P SØ-BH/ANMAR Oppfølgingsplan mai 2007 Personalmappe / / SØ-BH/ANMAR P SØ-BH/ANMAR Oppfølgingsplan november 2007 Personalmappe / / SØ-BH/ANMAR P SØ-BH/ANMAR Oppfølgingsplan desember 2009 Personalmappe / / SØ-BH/ANMAR P SØ-BH/ANMAR Side: 5 av 97

6 Oppfølgingsplan februar 2007 Personalmappe / / SØ-BH/ANMAR P SØ-BH/ANMAR Oppfølgingsplan 2011 Personalmappe / / SØ-BH/ANMAR P SØ-BH/ANMAR følgingsplan mars 2007 Personalmappe / / SØ-BH/ANMAR P SØ-BH/ANMAR Oppfølgingsplan 2009 oktober Personalmappe / / SØ-BH/ANMAR P SØ-BH/ANMAR Side: 6 av 97

7 ANSETTELSE 100% STLLNG - MOLTEMYR SKOLE Personalmappe / / MOL-S/EGMJÅ O MOL-S/ÅSSA ANSETTELSE - MOLTEMYR SKOLE Personalmappe / / MOL-S/EGMJÅ O MOL-S/ÅSSA ANSETTELSE - MOLTEMYR SKOLE Personalmappe / / MOL-S/EGMJÅ O MOL-S/ÅSSA Svar - Søknad om tilkobling sanitæranlegg for 2-mannsbolig Gnr 41 - Bnr 281, Klinkeleveien 15 B og 15C Gnr 41 bnr Klinkeleveien - Tilkobling sanitæranlegg - Terje Egerdal 2011/ / KOG/BJSLO 41/281 Tom Schjøtt Pedersen KOG/BJSLO Side: 7 av 97

8 Tjenestebevis Personalmappe / / O-VEST/PELAR Birgitte Trontveit Fosse ADM/DML Registrering i B- delen i Matrikkelen Gnr 503 Bnr 316, Løvlie terrasse 6 - ulovlig boenhet - Maruf Nabizadah 2011/ / PBL/JOAAS 503/316 PBL/JOAAS Dalen, Stian Svar på søknad om kommunalt utbedringslån Kommunalt utbedringslån / / NFO OG SERV/HHEG O NFO OG SERV/HHEG Søknadskjema - Kulturskolen Kulturskolen - søknad om opptak, mottatt plassbekreftelse / / KL/SBE A30 KL/SBE TE Postmottak Side: 8 av 97

9 Application MYP Coordinator AS ANSETTELSE-ARENDAL NTERNASJONALE SKOLE-MYP COORDNATOR- 2011/ / AS-S/BEPED 416 AS-S/BEPED TE. Noorthoorn van der Kruijff Fylkesvei Rykene sentrum - idrettsplassen, overføring av areal fra 418/62 Gnr 601 bnr 173, Rykene sentrum - drettsplassen, gang- og sykkelvei - - eiendom 2011/ / KOG/EMYH 601/173 Paul Kristen og Anne Kjersti D. Myre KOG/EMYH Gnr. 44 bnr. 252, Saltrød - Søknad om kjøp av kommunalt areal - Sigurd Otto Noddeland Gnr. 44 bnr. 252, Saltrød - Kjøp av kommunalt areal - Sigurd Otto Noddeland 2011/ / HEOM/OLMYK 44/252 Sigurd otto Nodeland HEOM/OLMYK Fylkesvei Rykene sentrum - idrettsplassen, overføring av areal fra 418/64 Gnr 601 bnr 173, Rykene sentrum - drettsplassen, gang- og sykkelvei - - eiendom 2011/ / KOG/EMYH 601/173 Nybo velforening KOG/EMYH Side: 9 av 97

10 Hovedgata 10, Tvedestrand. Status fremdriftsplan Gnr. 50 bnr. 89, Søndeledtunet omsorgssenter 2011/ / BRA/KJKT 50/89 Øyvind Gedde Jørgen bisch BRA/KJKT Søknad om leie kommunal utleieleilighet - Leie kommunal utleiebolig - Kjetil Alexander Kaya 2011/ / HEOM/GØCHR O 613 HEOM/GØCHR Fylkesvei Rykene sentrum - idrettsplassen, overføring av areal fra 418/76 Gnr 601 bnr 173, Rykene sentrum - drettsplassen, gang- og sykkelvei - - eiendom 2011/ / KOG/EMYH 601/173 Astrid Elisabeth og Kåre Markseth KOG/EMYH Gnr 307 Bnr kommunale eiendomsgebyrer - renovasjon - Sandvigveien 45 C Gnr 307 bnr Sandvigveien 45C - kommunale eiendomsgebyrer - Carl Herlof Sørensen 2011/ / KOG/SPED 307/196 Carl H. Sørensen KOG/SPED Side: 10 av 97

11 Søknad - leie komunal utleiebolig Leie kommunal utleiebolig - Juni Marie Carlsen 2011/ / HEOM/GØCHR O 613 HEOM/GØCHR Avvikling av ferie 2011, permisjon og trekk i lønn. Personalmappe - N 2010/ / KOG/OLHOP Jorunn Lande KOG/JOLAN TO Ole Andreas Hopstock KOG/OLHOP nnmelding SFO - Liliane Eikrem Myra skole - skolefritidsordning - SFO / / / MYR-S/TOSAG A22 Ketil og Lena Eikrem MYR-S/TOSAG Gnr. 218 bnr. 11, Alvekilen - Oppføring av nytt anlegg for mobiltelefon og mobilt bredbånd, mast og utstyrshytte - Telenor Norge AS Gnr. 218 bnr. 11, Alvekilen - Oppføring av nytt anlegg for mobiltelefon og mobilt bredbånd, mast og utstyrshytte - Telenor Norge AS 2011/ / PBL/ASSØR 218/11 PBL/ASSØR TO Bagheri Maghsoud Side: 11 av 97

12 Søknad - leie kommunal utleiebolig Leie kommunal utleiebolig - Veronica Sivertsen 2011/ / HEOM/GØCHR O 613 HEOM/GØCHR Avslag på søknad om kommunal bolig Leie kommunal utleiebolig - Jens Jensen 2011/ / HEOM/GØCHR O 613 HEOM/GØCHR Forvaltningsmelding - manglende dokumentasjon Leie kommunal utleiebolig - Rolf Larsen Løkeland 2011/ / HEOM/GØCHR O 613 HEOM/GØCHR Avslag på søknad kommunal bolig Leie kommunal utleiebolig - Kari Sørensen 2011/ / HEOM/GØCHR O 613 HEOM/GØCHR Side: 12 av 97

13 Forarbeid- Områdeplan for Gullsmedenga- Kolbjørnsvik Reguleringsplan Guldsmedenga - Kolbjørnsvik - områdeplan 2010/ / PBL/NOLL 2012pua1 PBL/NOLL TO Øyvind Rosenvinge MC-health ;Annuall report March 2011 Vennskapsbyer/vennskapskontakt 2010/ / KOG/PESVE 075 KOG/PESVE TE Witzøe, Sanna M referat utv.samtale Personalmappe - X 2011/ / MOL-S/EGMJÅ P MOL-S/EGMJÅ Jan nge Nilsen MOL-S/JANL2 Tjenestebevis Personalmappe 2010/ / MEREB/RAVG Hege Tellefsen ADM/DML Side: 13 av 97

14 Referat Personalmappe - X 2011/ / MOL-S/EGMJÅ P MOL-S/EGMJÅ Jan nge Nilsen MOL-S/JANL2 Referat Personalmappe - X 2011/ / MOL-S/EGMJÅ P MOL-S/EGMJÅ Jan nge Nilsen MOL-S/JANL2 Oppsigelse for Hanne Heggtveit Kulturskolen - utmelding / / KL/SBE A30 KL/SBE TE Ketil Heggtveit Flødevigveien Gnr. 304 bnr. 125, Flødevigen 46 - Vann- og avløp - Kristin Dalane Woods 2011/ / KOG/MARØE 304/125 KOG/MARØE TO Tor Albert Oveland Side: 14 av 97

15 Ang.Oppsigelse Personalmappe 2010/ / LØD-S/GEBR P LØD-S/GEBR TE Fylkesvei Rykene sentrum - idrettsplassen, overføring av areal fra 418/133,136, kvalitetsheving av grenser for 418/134 Gnr 601 bnr 173, Rykene sentrum - drettsplassen, gang- og sykkelvei - - eiendom 2011/ / KOG/EMYH 601/173 Rolf Hansen KOG/EMYH nnmelding SFO - Stein Robin Johansen Roligheden skole - Skolefritidsordning (SFO) / / / ROL-S/NØDE A22 Trine Lill Johansen ROL-S/NØDE Fylkesvei Rykene sentrum - idrettsplassen, overføring av areal fra 418/135 Gnr 601 bnr 173, Rykene sentrum - drettsplassen, gang- og sykkelvei - - eiendom 2011/ / KOG/EMYH 601/173 eva Dambrauskaité og Tomas Sutkus KOG/EMYH Side: 15 av 97

16 Skademelding vedr. Birkenlund skole - Skademeldinger 2010/ / BR-S/GFEV E G51 BR-S/SSØR Søknad om dekning av studieutgifter Personalmappe / / HS-S/NSON Tonje Ryssgård HS-S/NSON Søknad om overføring av en ferieuke Personalmappe / / RYK-S/ASKRO RYK-S/HANT B 5 Aimee Kittelsen Tjenestebevis Felles vikarer 2011/ / AKT&SER/ELKOP 420 Aslaug Haugan ADM/DML Side: 16 av 97

17 Søknad om overføring av en ferieuke Personalmappe / / RYK-S/ASKRO Aimee Kittelsen RYK-S/HANT Begjæring om tvangssalg Begjæring om tvangssalg - Eiendom / / ADM/BJASL O 200 Aust-Agder Tingrett ADM/ALTOR Permisjons søknad Personalmappe / / TR-BH/GAND P TR-BH/GAND Fylkesvei Rykene sentrum - idrettsplassen, overføring av areal fra 418/35, 418/283, 418/319 og 421/44 Gnr 601 bnr 173, Rykene sentrum - drettsplassen, gang- og sykkelvei - - eiendom 2011/ / KOG/EMYH 601/173 Johnsen, Per KOG/EMYH Side: 17 av 97

18 ad. rettelser Reguleringsplan Guldsmedenga - Kolbjørnsvik - områdeplan 2010/ / PBL/NOLL 2012pua1 PBL/NOLL TO Kirkedam, lrik REFERAT Personalmappe / / O-ØST/AGTHO P ORG OG KT/HEAND Arbeidsnotat Elevmappe / / BR-S/GFEV E BR-S/EVWAT Tilbud om jobb ved Løddesøl oppvekstsenter Personalmappe 2011/ / ROL-S/HATOR John Trygve M. Evensen LØD-S/GEBR Side: 18 av 97

19 REFERAT - FORHÅNDSKONFERANSE - Gnr. 206, Bnr. 106, Rævesandsveien 345 Gnr. 206, Bnr. 106, Rævesandsveien parkeringsplass og terrengtrapp 2011/ / PBL/ASSØR 206/106 Kjell Jensen PBL/ASSØR Søknad om skoleplass Elevmappe- 2011/ / ASD-S/JOBAK E ASD-S/JOBAK Søknad om skoleplass Elevmappe / / ASD-S/JOBAK E ASD-S/JOBAK Referat fra Møtet den Gnr. 44 bnr. 38, Møllebukta, Saltrød - avtale om parkering - Hilde Frisø Jensen X 2011/ /2011 EENDOM/AROL 44/38 Arnfinn Olimstad EENDOM/AROL Side: 19 av 97

20 Svar - Søknad om tilkobling sanitæranlegg Gnr Bnr 58, Smørblomstenga Bygg B (7-12) Gnr 426 bnr 58 snr Smørblomsenga - Tilkobling sanitæranlegg 2011/ /2011 KOG/BJSLO 426/58 K.A. Risholt AS KOG/BJSLO Svar - Søknad om tilkobling sanitæranlegg Gnr Bnr 58, Smørblomstenga Bygg C (13-18) Gnr 426 bnr 58 snr Smørblomstenga - Tilkobling sanitæranlegg 2011/ /2011 KOG/BJSLO 426/58 K.A. Risholt AS KOG/BJSLO Svar - Søknad om tilkobling sanitæranlegg Gnr Bnr 58, Smørblomstenga Bygg D (19-24) Gnr 426 bnr 58 snr Smørblomstenga - Tilkobling sanitæranlegg 2011/ /2011 KOG/BJSLO 426/58 K.A. Risholt AS KOG/BJSLO oppsigelse Kulturskolen - utmelding / / KL/SBE A30 KL/SBE TE Anne Marit Storaker Side: 20 av 97

21 Oppsigelse av plass v/kulturskolen Kulturskolen - utmelding / / KL/SBE A30 KL/SBE TE Anja Katharina Roshan Gnr. 305 bnr. 484, Vesterveien Tilbygg - Toril Beisland Gnr. 305 bnr. 484, Vesterveien Tilbygg - Toril Beisland 2011/ /2011 PBL/STDAL 305/484 Q2 Arkitekter AS PBL/STDAL Fylkesvei Rykene sentrum - idrettsplassen, kvalitetsheving av grense, gnr.418, bnr.50 Gnr 601 bnr 173, Rykene sentrum - drettsplassen, gang- og sykkelvei - - eiendom 2011/ /2011 KOG/EMYH 601/173 Sven Heien KOG/EMYH Vedrørende nyoppsatt gjerde - Gnr. 501, Bnr. 447, Langbryggen 3 - rekkverk uteplass - Sjøloftet/Bark Bar & Brasseri Gnr. 501, Bnr. 447, Langbryggen 3 - rekkverk uteplass - Sjøloftet/Bark Bar & Brasseri 2011/ /2011 PBL/NBLO 501/447 Sjøloftet/Bark Bar & Brasseri PBL/NBLO Side: 21 av 97

22 Svar - Søknad om ettergivelse av tilleggsavgift nr Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010, / /2011 KOG/TPED 231 Eugenijus Luozys KOG/TPED Melding om avsluttet sak Gnr. 432 bnr. 178 m.fl. - Jordskiftesak Srømsbu 2011/ /2011 KOG/OLAND 432/178 KOG/OLAND SA Spanne, John Fylkesvei Rykene sentrum - idrettsplassen, overføring av areal Gnr 601 bnr 173, Rykene sentrum - drettsplassen, gang- og sykkelvei - - eiendom 2011/ /2011 KOG/EMYH 601/173 Aust-Agder fylke v/vegsjefen v/olav Røysland KOG/EMYH Annonse ANSETTELSE-BARNEHAGE OG SKOLEKONTORET-SPESALPEDAGOGER-1,6 STLLNG-FAST 2011/ /2011 OPPV/MAOLS 411 ORG OG KT/LLAR Larsen, Lisbeth Side: 22 av 97

23 Svar- søknad om fri Magnus Langemyr Bang Stuenes skole - elevpermisjoner skoleåret 2010/ / /2011 ST-S/WELB B34 Rita langemyr ST-S/ATHO Ansettelsesbrev ANSETTELSE-ASDAL SKOLE-RÅDGVER PÅ NGDOMSTRNNET-FAST-CA 30% 2011/ /2011 ASD-S/JOBAK 411 Marina de Bartolo ASD-S/SØTVE Gnr.507 Bnr Mauråsveien 78 - Pålegg om retting av vannlekkasje på eiendommen Gnr.507 Bnr Mauråsveien 78 - Pålegg om utbedring av vannlekasje 2011/ /2011 KOG/ASØYB 507/1763 ngunn Brobakken KOG/ASØYB Ansettelsesbrev ANSETTELSE-ASDAL SKOLE-NNTL 10 LÆRERE-FAST/VKAR 2011/ /2011 ASD-S/JOBAK 411 Helene Lassen ASD-S/SØTVE Side: 23 av 97

24 REFERAT FRA MØTE HMS TVALGET 21. FEBR. Strømmen oppvekstsenter - Helse, miljø og sikkerhet N 2010/ /2011 STR-S/ØYDAL 440 Lise Engesæth ORG OG KT/LENG TE Øystein Dalsmo STR-S/ØYDAL nnmelding SFO for Eireen Lindstrøm Hisøy skole - skolefritidsordning - SFO / / /2011 HS-S/JOOL A22 Mary Jean Lindstrøm HS-S/JOOL REFERAT Personalmappe / /2011 HB/ASHS P ORG OG KT/HEAND nnmelding SFO - Sunniva Anthonsen Hisøy skole - skolefritidsordning - SFO / / /2011 HS-S/JOOL A22 Torunn Anthonsen HS-S/JOOL Side: 24 av 97

25 Ferdigattest - Gnr. 71, Bnr. 312, Borås, Rt, oppføring bolig - Kay Petter Thomassen Gnr. 71, Bnr. 312, Borås, Rt, oppføring bolig - Kay Petter Thomassen 2010/ /2011 PBL/TOFOL 71/312 Skanska Norge AS PBL/TOFOL nnmelding SFO - Lane Noddeland Hisøy skole - skolefritidsordning - SFO / / /2011 HS-S/JOOL A22 Erik Christiansen og Vibecke Noddeland HS-S/JOOL nnmelding SFO - Sigurd Solberg-Jacobsen Hisøy skole - skolefritidsordning - SFO / / /2011 HS-S/JOOL A22 Mari Fensli HS-S/JOOL Vedr. begjæring om oppdeling i eierseksjoner "Løddesølåsen 7" Gnr 412 Bnr 135 Gnr. 412, Bnr. 135, Løddesølåsen 7 - seksjonering - Trond Rønningen 2011/ /2011 KOG/OLAND 412/135 KOG/OLAND Bravebygg as Side: 25 av 97

26 Gnr 429 bnr 3 m.fl., Natvig - Grensejustering - Per T. Terjesen m.fl. Gnr 429 bnr 3 m.fl., Natvig - Grensejustering - Per T. Terjesen m.fl. 2010/ /2011 PBL/JOAAS 429/3 Per T. Terjesen, Harry Jørgensen og Eva Terjesen PBL/JOAAS Gnr. 224 bnr. 353, Østre Tromøyvei Bolig - Ferdigattest Gnr. 224 bnr. 353, Østre Tromøyvei Bolig - Runi Nordlund 2011/ /2011 PBL/JOAAS 224/353 Asphols Bygghjelp PBL/JOAAS Referat - møte Oppvekstmappe - X 2011/ /2011 BR-S/THKN O Therese Knudsen BR-S/THKN Fluet - anmodning om tilbaketrekkelse av innsigelse - nr. 2 Reguleringsplan Fluet 2010/ /2011 PBL/ELLN2 2214pua1 Solberg Glenn PBL/ELLN2 Side: 26 av 97

27 svar - Fritak fra båndtvang Ekstraordinær båndtvang / /2011 PBL/MADE K44 PBL/MADE B 4 Norsk Retrieverhund Klubb v/ Frode Mong Skjerli Tjenestebevis Personalmappe / /2011 O-VEST/PELAR Elin Johanne Nordnes ADM/DML Gnr. 305, Bnr. 94, Trommestadveien Fradeling til Arendal Kirkelige Fellesråd - Arendal Eiendom KF Gnr. 305, Bnr. 94, Trommestadveien fradeling til Arendal Kirkelige Fellesråd - Arendal Eiendom KF 2011/ /2011 PBL/STDAL 305/94 Statens vegvesen Region Sør PBL/STDAL Fremmes forslag med frivillig gjeldsordning - nnfordring generell / /2011 ADM/ALTOR O 200 NAV Arendal ADM/ALTOR Side: 27 av 97

28 nnkalling til møte Personalmappe / /2011 MOL-S/EGMJÅ P MOL-S/EGMJÅ Gnr. 39, Bnr. 30, Botteråsen 8 - takopplett utvidelse bad og påbygg luftebalkong - Leif Rino Muller Gnr. 39, Bnr. 30, Botteråsen 8 - takopplett utvidelse bad og påbygg luftebalkong - Leif Rino Muller X 2011/ /2011 PBL/LSÆL 39/30 Stian Dalen PBL/STDAL Gnr. 501 Bnr Oppfølging og befaring Gnr Bnr Friergangen 4 - Bruksendring - Citygården Arendal AS 2010/ /2011 PBL/NOLL 501/229 PBL/NOLL TO Birkeland Lars nge Ang. - Søknad om utslipp Gnr. 221 Bnr. 160, Skarestrand - Rune Olav Pedersen 2011/ /2011 KOG/KAALF 221/160 KOG/KAALF nger Haaland Røed Side: 28 av 97

29 Gjenpart av og kvittering for nabovarsel Gnr. 221 Bnr. 160, Skarestrand - Rune Olav Pedersen 2011/ /2011 KOG/KAALF 221/160 KOG/KAALF nger Haaland Røed Situasjonsplan Gnr. 221 Bnr. 160, Skarestrand - Rune Olav Pedersen 2011/ /2011 KOG/KAALF 221/160 KOG/KAALF nger Haaland Røed Prinsippskisse Gnr. 221 Bnr. 160, Skarestrand - Rune Olav Pedersen 2011/ /2011 KOG/KAALF 221/160 KOG/KAALF nger Haaland Røed Produktsertifikat Gnr. 221 Bnr. 160, Skarestrand - Rune Olav Pedersen 2011/ /2011 KOG/KAALF 221/160 KOG/KAALF nger Haaland Røed Side: 29 av 97

30 Renseeffekt Gnr. 221 Bnr. 160, Skarestrand - Rune Olav Pedersen 2011/ /2011 KOG/KAALF 221/160 KOG/KAALF nger Haaland Røed Ang. - Driftsbok Gnr. 221 Bnr. 160, Skarestrand - Rune Olav Pedersen 2011/ /2011 KOG/KAALF 221/160 KOG/KAALF nger Haaland Røed Gjennomføringsplan Gnr. 221 Bnr. 160, Skarestrand - Rune Olav Pedersen 2011/ /2011 KOG/KAALF 221/160 KOG/KAALF nger Haaland Røed Mottatte nabomerknader - Gnr. 74, Bnr. 39, Kilsund - Søknad om fradeling av grunneiendom Gnr. 74, Bnr. 39, Kilsund - grensejustering / /2011 PBL/HAGOO 74/39 Arendal Kommune v/ Per Johnsen PBL/HAGOO Side: 30 av 97

31 Melding til tinglysing - matrikkelenhet utgår Gnr. 308 bnr. 30 fnr. 44, Losveien 1 - deling - Ole Trommestad 2011/ /2011 KOG/JOSPA 308/30/44 Statens Kartverk KOG/ANJAH nnhenting av opplysninger vedrørende gammel skade nnsyn/forespørsel om opplysninger/dokumenter 2010/ /2011 RDM/TRBER 273 Aust-Agder Kulturhistoriske senter ADM/SYDS 13% stilling som helsefagarbeider. Margrethestiftelsen.i ANSETTELSE-MARGARETE STFTELSEN-2 FAGARBEDERE-1 FAST OG 1 VKAR-13% HELG 2011/ /2011 O-ØST/HAHAN 411 Maria F. Torp ADM/AMYH Skilsøferga AS - tillatelser m.v. Arendal Havn - generelle saker 2010/ /2011 RDM/TRBER P30 RDM/TRBER Per-Jacob Haakstad Side: 31 av 97

32 GNR 507 BNR 2272 KOMMNALE EENDOMSGEBYRER - RENOVASJON - HAENE 32 B Gnr. 507 bnr. 2272, Hauene 32 B - Kommunale eiendomsgebyrer - Liv Margareth Evensen og Tomas Larsen 2011/ /2011 KOG/LCL 507/2272 Liv Margareth Eriksen KOG/LCL Gnr 433 bnr kommunale eiendomsgebyrer - renovasjon - Bieveien 42 Gnr 433 bnr Bieveien 42 - Kommunale eiendomsgebyrer - Ellen Bie Øiestad 2011/ /2011 KOG/SPED 433/261 Ellen Bie Øiestad KOG/SPED Gnr. 508 bnr. 29, Kystveien 80 - Riving/oppføring uthus - gangsettingstillatelse Gnr. 508 bnr. 29, Kystveien 80 - Riving/oppføring uthus/garasje mm. - Ole K. Johannessen 2010/ /2011 PBL/JOAAS 508/29 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PBL/JOAAS nnmelding SFO - Mona Melhus Gundersen Sandnes skole - Skolefritidsordning (SFO) 2011/ / /2011 SAN-S/MASØN A22 Gunn M. Gundersen SAN-S/MASØN Side: 32 av 97

33 nnmelding SFO - Thomas Gundersen Sandnes skole - Skolefritidsordning (SFO) 2011/ / /2011 SAN-S/MASØN A22 Gunn M. Gundersen SAN-S/MASØN Prosjekter i Block Watne - Eiendomskatt nnfordring generell / /2011 ADM/ALTOR 200 ADM/BJASL TE nnfordring Mail Søknad om ettergivelse av parkeringsgebyr nr Søknad om ettergivelse av parkeringsgebyr 2010, / /2011 KOG/TPED 231 KOG/TPED B 382 Mona Linda Olsen Lørdagsskolen i Aust- Agder - driftstilskudd anmodning om utbetaling av tilskudd Kulturskolen - Lørdagsskolen i Aust-Agder 2010/ /2011 KL/OLGL B11 Aust Agder Fylkeskommune KL/OLGL Side: 33 av 97

34 Svar på Søknad om redusert oppholdsavgift - Redusert betaling i barnehage (kun kommunale barnehager) 2011/ /2011 OPPV/HANAR O 200 OPPV/HANAR Tildeling av midler til - statlig satsing på barnevern Barneverntjenesten 2010/ /2011 BVE/KJFJE F40 Fylkesmannen i Aust-Agder BVE/NHAL Godkjenning av ny styrer for serveringsbevillingen og ny styrer for skjenkebevillingen ved Langbryggen 3 AS - Bark Langbryggen 3 AS - Serverings- og skjenkebevilling Bark (tidligere Sjøboden) 2010/ /2011 NFO OG SERV/GBRE 63 Langbryggen 3 AS NFO OG SERV/GBRE Søknad om garasje Gnr. 507, Bnr. 843, Fløyveien 21 - garasje - Ellen Skogby 2011/ /2011 PBL/PEDAH 507/843 Ellen Skogby PBL/PEDAH Side: 34 av 97

35 Svar - Ønsker situasjonskart Gnr. 305, Bnr. 427, Kirkeveien 17 - tilbygg - Odd Arvid Knudsen 2011/ /2011 PBL/MAMOE 305/427 PBL/MAMOE TO Knudsen, Odd Arvid Svar på søknad om redusert oppholdsavgift - Redusert betaling i barnehage (kun kommunale barnehager) 2011/ /2011 OPPV/HANAR O 200 OPPV/HANAR Tjenestebevis Personalmappe / /2011 ST-S/WELB Aslaug rene Trydal ST-S/ATHO Svar - Søknad om sletting av parkeringsgebyr nr med tilleggsgebyr Søknad om ettergivelse av parkeringsgebyr 2010, / /2011 KOG/TPED 231 Tor Kaastrup KOG/TPED Side: 35 av 97

36 Vedrørende mottat søknad Gnr. 507, Bnr. 1010, Nye Stenklevvei 18 - tilbygg bolig - Rasoli Abdul Ghami 2011/ /2011 PBL/MAMOE 507/1010 Rasoli Abdul Ghami PBL/MAMOE Agder Energi Nett AS -skjønnssak. Oppnevning av advokat for Agder Energi Nett AS - Avtale om rettigheter og pliktier ved bygging, drift og vedlikehold av høyspenningsluftledninger 2010/ /2011 RDM/TRBER T31 Adv. Wigermyr Aust-Agder Tingrett RDM/TRBER Ber om ytterligere utsettelse av befaring Gnr. 308, Bnr. 105, Sandvigveien mur - Hilde og Tore Mac Donald Barstad 2010/ /2011 PBL/NBLO 308/105 PBL/NBLO paul olaf kolsum Tilbud om lærerstilling - årsvikariat - Nesheim skole ANSETTELSE-NESHEM SKOLE-LÆRER-VKARAT-100% 2011/ /2011 NES-S/HEKLØ 416 Wanja Aabak Synstrud NES-S/EVLAR Side: 36 av 97

37 MELDNG OM VEDTAK Gnr. 305, Bnr. 427, Kirkeveien 17 - tilbygg - Odd Arvid Knudsen 2011/ /2011 PBL/MAMOE 305/427 Odd Arvid Knudsen PBL/MAMOE Tildelingsbrev, Kontrakt asfaltering 2011 Tilbud/kontrakter asfaltering i 2010/ /2011 KOG/TOHJE Q04 Agder Asfalt AS KOG/TOHJE Ønske om at logoped- og spesialundervisning sikres ut skoleåeret. Svar fra skolen Elevmappe / /2011 ST-S/HAROS E ST-S/HAROS 1. mai feiring på Eydehavn svar Søknad om støtte til 1. mai feiring 2010/ /2011 PB/TOBAK 223 Eydehavn Arbeiderforening avd 32 ndustri Energi EENDOM/TRKLA Side: 37 av 97

38 Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport Gnr 508 Bnr 47, Birkenlundhallen - Branntilsyn / /2011 BRA/NRØM 508/47 Arendal Eiendom KF BRA/NRØM Behandling av klage over vedtak - Gnr 305 bnr 287 og 578, Kirkeveien utbygging av to firemannsboliger og en enebolig Gnr 305 bnr 287 og 578, Kirkeveien utbygging - Hisøy Snekkerservice v/helge Nordbø 2010/ /2011 PBL/HAGOO 305/287 Pollen Bygg & Eiendom PBL/HAGOO Søknad om tilbygg Gnr. 418, Bnr. 363, Klokkerveien 1 - tilbygg - Geir Egil Olsen 2011/ /2011 PBL/PEDAH 418/363 Pollen Bygg & Eiendom Geir Egil Olsen PBL/PEDAH Side: 38 av 97

39 Oversendelse av sak til endelig klagebehandling - Gnr 305 bnr 287 og 578, Kirkeveien Dispensasjon fra plankravet og arealformålet i kommuneplanen Gnr 305 bnr 287 og 578, Kirkeveien utbygging - Hisøy Snekkerservice v/helge Nordbø 2010/ /2011 PBL/HAGOO 305/287 Fylkesmannen i Aust-Agder, justis- og byggesaksavdeling PBL/HAGOO Søknad om startlån Startlån / /2011 NFO OG SERV/SMOR O NFO OG SERV/SMOR Vedr utsprengning av tomt Gnr. 507, Bnr. 370, Kystveien 2 - tspengning for mulig framtidig parkeringskjeller 2011/ /2011 PBL/JOAAS 507/370 PBL/JOAAS TE Jessen, Magne Side: 39 av 97

40 418/335 Nybo Oddvin Larsen Gnr. 418, Bnr. 335, Nybo - enebolig - Oddvin Larsen 2011/ /2011 PBL/MAMOE 418/335 PBL/MAMOE TO Post Arkitekt-service AS 13% stiilling som helsefagarbeider. Hjemmesykepleien Margrethestiftelsen. ANSETTELSE-MARGARETE STFTELSEN-2 FAGARBEDERE-1 FAST OG 1 VKAR-13% HELG 2011/ /2011 O-ØST/HAHAN 411 Gisele F. Kamwanya ADM/AMYH Tilbud om lærerstilling - 100% årsvikariat - Roligheden skole ungdomstrinn ANSETTELSE-ROLGHETEN 1-10 SKOLE-4 LÆRERSTLLNGER-FAST OG VKARATER 2011/ /2011 ROL-S/HATOR 416 Jørgen Torgersen ROL-S/ASEYV Tjenestebevis Tjenestebevis for tidligere ansatte 2011/ /2011 ORG OG KT/LLAR 420 Jenssen Weronica ADM/DML Side: 40 av 97

41 Svar- nnmelding SFO - Thea Jensen Stuenes skole- Skolefritidsordning - SFO 2011/ / /2011 ST-S/LAAN A22 Nina Jensen ST-S/LAAN 13% helsefagarbeiderstilling - vikar. Margrethestiftelsen. ANSETTELSE-MARGARETE STFTELSEN-2 FAGARBEDERE-1 FAST OG 1 VKAR-13% HELG 2011/ /2011 O-ØST/HAHAN 411 smahan Yasin ADM/AMYH Foreløpig svar - anmodning om ferdigattest Gnr. 428, Bnr. 900, Snr (tomt 67-70) Blåklokkesvingen 17, 19, 21 og 23 A/B - ferdigattest - Block Watne AS 2011/ /2011 PBL/ASSØR 428/900 Block Watne AS PBL/ASSØR Tilbud om ansettelse i (regnskap/innfordring) ANSETTELSE-ADMNSTRAJONSENHETEN-REGNSKAPSNETTVERKET-KONSLENT-FAST-HELTD 2011/ /2011 ADM/TRASL 411 Veronica Tømte Sætre ADM/TRASL Side: 41 av 97

42 Svar- nnmelding SFO - Maren Jensen Stuenes skole- Skolefritidsordning - SFO 2011/ / /2011 ST-S/LAAN A22 Nina Jensen ST-S/LAAN Svar på søknad om elevpermisjon for Henrik Mathiesen Asdal skole - Elevpermisjoner/fravær 2010/ / /2011 ASD-S/JOBAK B34 Anita Mathiesen ASD-S/SØTVE Saken er mottatt og journalført: Oversendelse av sak til endelig klagebehandling - Gnr 305 bnr 287 og 578, Kirkeveien Dispensasjon fra plankravet og arealformålet i kommuneplanen Gnr 305 bnr 287 og 578, Kirkeveien utbygging - Hisøy Snekkerservice v/helge Nordbø 2010/ /2011 PBL/HAGOO 305/287 PBL/HAGOO TE Fylkesmannen i Aust-Agder Side: 42 av 97

43 Svar på søknad om elevpermisjon for Magnus Peder Vågene Asdal skole - Elevpermisjoner/fravær 2010/ / /2011 ASD-S/JOBAK B34 Rune Vågene ASD-S/SØTVE Korreksjon av antall barn -Langse kulturbarnehage pr Statstilskudd til drift av barnehager / /2011 OPPV/HANAR 233 Fylkesmannen i Aust-Agder, Familie-og utdanningsavd OPPV/HANAR Gnr. 507, Bnr. 370, Kystveien 2 -tspregning for mulig framtidig parkeringskjeller Gnr. 507, Bnr. 370, Kystveien 2 - tspengning for mulig framtidig parkeringskjeller 2011/ /2011 PBL/JOAAS 507/370 Skanska Norge AS PBL/JOAAS Tilbud om ansettelse i (regnskap/innfordring) ANSETTELSE-ADMNSTRASJONSENHETEN-REGNSKAPSNETTVERKET-KONSLENT-VKARAT-100% 2011/ /2011 ADM/TRASL 416 Kurt Børge Holm Pedersen ADM/TRASL Side: 43 av 97

44 Gnr. 52 bnr. 763, Heggedalen - Søknad om dispensasjon vedr. byggegrense og møneretning Gnr. 52 bnr. 763, Heggedalen - Søknad om dispensasjon vedr. byggegrense og møneretning X 2010/ /2011 PBL/HAGOO 52/763 Stian Dalen PBL/STDAL Attest Personalmappe / /2011 KL/OLGL P KL/OLGL Halvåresrapport høst 2010 Elevmappe / /2011 NED-S/SVLN E NED-S/NBL 90% stilling som helsefagarbeider - svangerskapsvikariat. Hjemmesykepleien - Margrethestiftelsen. ANSETTELSE-MARGARETE STFTELSEN-FAGARBEDER-VKARAT-90% 2011/ /2011 O-ØST/HAHAN 416 Lene Eikevoll ADM/AMYH Side: 44 av 97

45 O-plan vår 2011 Elevmappe / /2011 NED-S/SVLN E NED-S/NBL 100% stilling som helsefagarbeider -svangerskapsvikariat. Hjemmesykepleien Margrethestiftelsen. ANSETTELSE-MARGARETE STFTELSEN-HJEMMESYKEPLEEN-FAGARBEDER-VKARAT-100% 2011/ /2011 O-ØST/HAHAN 416 Biljana Harambic Drazic ADM/AMYH Møterefeat Elevmappe / /2011 NED-S/SVLN E NED-S/NBL Møteinnkallelse 14.september 2009 Elevmappe / /2011 NED-S/SVLN E Offl. 13, jfr. Forvl. 13 nr NED-S/NBL Side: 45 av 97

46 Gnr 205 bnr Kommunale eiendomsgebyrer - renovasjon - Kaffijordet 47 Gnr 205 bnr 391, Kaffijordet 47 - Kommunale eiendomsgebyrer - Terje Arentz 2011/ /2011 KOG/SPED 205/391 Terje Arentz KOG/SPED Referat fra møte 14.september 2009 Elevmappe / /2011 NED-S/SVLN E NED-S/NBL Referat fra møte Elevmappe / /2011 NED-S/SVLN E NED-S/NBL 50% stilling som vikar for helsefagarbeider. Hjemmesykepleien Margrethestiftelsen. ANSETTELSE-MARGARETE STFELSEN-2 FAGARBEDERE-VKARAT-50% 2011/ /2011 O-ØST/HAHAN 416 Jeanne Banzemwabo ADM/AMYH Side: 46 av 97

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.02.2011 Referat fra oppstartskonferanse Reguleringsplan Gamle Sandvigvei 4 2010/1619-2 7650/2010 12.02.2010

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 01.09.2010 Vedr. konsesjonssøknad Gnr. 74, Bnr. 81, konsesjonsfrihet 2010/3011-5 36434/2010 10.08.2010 PBL/MOFOS 74/81 Mottaker

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.07.2011 Gnr.8 Bnr.23, Brekka Spørreskjema om vann og avløp Gnr.8 Bnr.23, Brekka - Avløpsforhold ved eiendommen - Reidar

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2011. Klassering: 44/270 PBUL/MAMOE

Dok.dato: 03.01.2011. Klassering: 44/270 PBUL/MAMOE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 19.07.2011 MLDNG OM VDTAK Gnr. 44, Bnr. 270, Stuenesveien 27 - garasje - Helge Neerland 2010/17984-9 31/2011 03.01.2011 PBL/MAMO

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 25.05.2010 nnhold: Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Gnr. 502, Bnr. 225, Fredensvei 7 - bruksendring bolig

Detaljer

Dok.dato: 12.01.2010. Klassering: 202/31 PBUL/IRAND. Dok.dato: 12.01.2010. Klassering: 202/31 PBUL/STDAL

Dok.dato: 12.01.2010. Klassering: 202/31 PBUL/IRAND. Dok.dato: 12.01.2010. Klassering: 202/31 PBUL/STDAL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 02.03.2010 nnhold: Anmodning om ferdigattest Gnr. 202, Bnr. 31, Kongshavn - sjøbod og brygge - Stig Olav Ramse 2010/3082-2

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Dok.dato: 31.08.2011. Klassering: 501/448 KOG/EILIE. Dok.dato: 31.08.2011. Klassering: 19/1 PBUL/STDAL. Dok.dato: 31.08.2011.

Dok.dato: 31.08.2011. Klassering: 501/448 KOG/EILIE. Dok.dato: 31.08.2011. Klassering: 19/1 PBUL/STDAL. Dok.dato: 31.08.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2011, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 06.09.2011 nnhold: Ber om kartlegging av grensepunktene Gnr. 501 bnr. 448, Kastellveien 10 - Grensepåvisning -

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Om boplikt - saken og rett adresse Oppfølging av boplikt gnr 40 bnr 19 snr 3 2013/958-2 8759/2013 23.05.2013 PLAN/Jan Torp Pharo 40/19/0/3 Anne-Karin Austmyr Larsen tlegg

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2014 Henstilling om beskjæring av trær/hekker Felling av trær på kommunal

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03.

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 02.04.2012 nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn.

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00.

Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00. Møteinnkalling Planutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00. Eventuelle forfall meldes til Grete Herwander, telefon 69305668 / 92863913 Varamedlemmer

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20-08-2014-20-08-2014

Offentlig journal Periode: 20-08-2014-20-08-2014 Kristiansand Kommune 21.08.201 Offentlig journal Periode: 20-08-201-20-08-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Teknisk fellesarkiv - TEK Alle Alle Nei Ja Kristiansand Kommune

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Møteinnkalling Planutvalget

Møteinnkalling Planutvalget Møteinnkalling Planutvalget Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3.etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 22.05.2008 kl. 15:00. DET VIL BLI AVHOLDT BEFARING I SAK 55/08 FØR MØTET. FREMMØTE VED RÅDHUSET, NYGAARDSGATA

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer