Offentlig journal. Vedr. søknad om permisjon med lønn. Personalmappe ***** ***** ***** 2014/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Vedr. søknad om permisjon med lønn. Personalmappe ***** ***** ***** 2014/624-5 272/2015 23.01.2015 26.01."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: Vedr. søknad om permisjon med lønn Personalmappe 2014/ / P Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Avsender Liv Heidi Martinsen nnhold: Bemanning Bemanningssituasjon ved Øksfjord Helsesenter, hjemmetjenesten 2015/ / Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fagforbundet Loppa avd 346 Avsender Liv Heidi Martinsen nnhold: Husleie stiftelsen Husleieøkning / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DR/OHT Avsender Heidi Dahl Side: 1 av 24

2 nnhold: Møteutskrift fra kontrollutvalgets møte Kontrollutvalget i Loppa - møter og protokoller / / RÅD/MH 210 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RÅD/MH Avsender Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark KS nnhold: Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold Forvaltningsrevisjonsprosjektet Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold 2012/ / DR/OHT 600 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SEN/SJE Avsender Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark KS nnhold: Oppsigelse av telefoni Telefoni og bredbånd - bestilling/oppsigelse / / SEN/GMA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SEN/GMA Avsender Telenor KS-Bedriftsløsninger Side: 2 av 24

3 nnhold: Sommarjobb innen helse Ferievikar / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Tobias versen Avsender Alexander Hamparsomian nnhold: Ystnes - svar vedr. deres henvendelse Kartleggingsplan for skredfare 2010/ / RÅD/MH X53 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fred Arne lriksen Avsender Marion Høgmo RÅD/MH nnhold: Hvor skal veien gå videre for Høgtun skole? nnsparinger 2015 oppvekst- og kultur 2015/ / Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender Høgtun Skole nnhold: Forslag vedr. Budsjettkutt 2015 nnsparinger 2015 oppvekst- og kultur 2015/ / Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender Loppa folkebibliotek Side: 3 av 24

4 nnhold: Forslag nnsparinger nnsparinger 2015 oppvekst- og kultur 2015/ / Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender Kulturskolen nnhold: nnspill til sparingstiltak nnsparinger 2015 oppvekst- og kultur 2015/ / Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender Øksfjord barnehage nnhold: nnspill - Sparing og kutt nnsparinger 2015 oppvekst- og kultur 2015/ / Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender Bergsfjord oppvekstsenter nnhold: 5/70 Søknad om fritak for renovasjon 5/70 Søknad om fritak for renovasjon 2015/ /2015 5/70 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 2 Avsender Vigdis Olsen Side: 4 av 24

5 nnhold: 26/375 Grunnboken er rettet 26/375 Grunnboken er rettet 2015/ / /375 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO Avsender Statens Kartverk nnhold: Vedr. undervisningstilbud LOSA skoleåret 2014/2015 ndervisningstilbud LOSA skoleåret 2014/ / / A70 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender Nordkapp maritime fagskole og vg. skole nnhold: nderskrevet arbeidsavtale Personalmappe 2010/ / SEN/NN Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender Oddny Pettersen nnhold: Tjenestetilbud Vedr. tjenestetilbud 2010/ / HS/SH Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 G50 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fylkesmannen i Finnmark Avsender Solgunn Hansen HS/SH Side: 5 av 24

6 nnhold: Friluftslivskommune Friluftslivets år / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender Friluftsrådenes landsforbund nnhold: Oppstart av forvaltningsrevisjon - Offentlige anskaffelser Forvaltningsrevisjon - Offentlige anskaffelser 2015/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Vest-Finnmark kommunerevisjon KS nnhold: Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar og oppgaver for rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Oppnevning av råd for personer med nedsatt funksjonsevne 2015/ /2015 SEN/SJE 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SEN/SJE Avsender Bufdir - Deltasenteret nnhold: ttalelse salgstid ved endret åpningstid Søknad om bevilling til salg av alkohol - Coop marked, Øksfjord 2014/ / SEN/SJE 63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SEN/SJE Avsender Nav Ruskonsulent Side: 6 av 24

7 nnhold: Høring forslag til endring i straffeloven 1902 og 2005 Høring - organisert tigging 2015/ / F03 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Justis- og beredskapsdepartementet nnhold: KOSTRA-rapportering 2014, skjema 32, landbruksarealer Kostrarapportering / /2015 ØK/CAM Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØK/CAM Avsender Alta kommune, Avdeling for samfunnsutvikling nnhold: Båtplasser i Bergsfjord Søknad/oppsigelse om båtplass / /2015 P20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DR/JW BE Avsender Loppa Adventure AS nnhold: Båtplasser i Bergsfjord Søknad/oppsigelse om båtplass / /2015 P20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Loppa Adventure AS Avsender Julia Wilhelmsen DR/JW Side: 7 av 24

8 nnhold: Gravemelding Ystnesveien Gravemelding / /2015 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Alta Kraftlag nnhold: Tilbakemelding gravehenvendelse nr Loppa Fylkesvei 882 Gravemelding / /2015 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Loppa Kommune nnhold: Hilsning fra brukere av møteplassen et dagtilbud fra rus og psykiatritjenesten Årsbudsjett Økonomiplan / /2015 ØK/CAM 150 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SEN/SJE TE Avsender Aud Larsen nnhold: Melding om brannvernet Påminnelse Melding om brannvernet / /2015 M70 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side: 8 av 24

9 nnhold: Gravemelding Ystnesveien Gravemelding / /2015 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Loppa Kommune nnhold: ndersøkelse av skatteoppkreverfunksjonen for samfunnsøkonomisk analyse av skatteetaten Skatteoppkreving fra kommune til stat 2014/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØK/CAM Avsender PWC nnhold: Leilighet i Tverrveien 8 Leiligheter og boliger / /2015 DR/OHT 613 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DR/OHT B 2 Avsender Heidi Dahl nnhold: nnmelding av saker til styremøte i stiftelsen Loppa boligstiftelse - møter / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Heidi Dahl Side: 9 av 24

10 nnhold: Registrering av kriteriedata for kommunenes rammetilskudd for Kriteriedata for kommunenes rammetilskudd for / /2015 HS/SH G70 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HS/SH TE Avsender Helsedirektoratet nnhold: Stilling som daglig leder i Redningsselskapet Finnmark Redningsselskapet Finnmark 2015/ /2015 ORD/JEJ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ORD/JEJ Avsender Nordkapp kommune nnhold: Til klagenemnda i Loppa kommune Husleieøkning / /2015 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DR/OHT Avsender Ronja Garden nnhold: Personalsak Personalmappe 2012/ / P Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 37 Avsender Side: 10 av 24

11 nnhold: Mens Du Venter På Ambulansen- prosjektet Mens Du Venter På Ambulansen- prosjektet 2015/ /2015 DR/OHT X20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DR/OHT Avsender Stiftelsen Norsk luftambulanse nnhold: Overtakelsesprotokoll "Barnebo" 18/119 Salg av eiendommer i Nuvsvåg 2014/ / RÅD/MH 610 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RÅD/MH Avsender Nuvsvåg Feriesenter AS nnhold: Overtakelsesprotokoll "Rabben" 18/96 Salg av eiendommer i Nuvsvåg 2014/ /2015 RÅD/MH 610 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RÅD/MH Avsender Nuvsvåg Feriesenter AS nnhold: Søknad om båtplass i småbåthavn i Bergsfjord Søknad båtplass småbåthavn / /2015 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender C. Bucks Eftf. AS Side: 11 av 24

12 nnhold: Årstimer i finsk som andrespråk skoleåret 2015/2016 Årstimer i finsk som andrespråk skoleåret 2015/ / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender Fylkesmannen i Finnmark Oppvekstog utdanningsavdelingen nnhold: Studiehjemmel finsk/kvensk skoleåret 2015/16 Studiehjemmel finsk/kvensk skoleåret 2015/ / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender Fylkesmannen i Finnmark Oppvekstog utdanningsavdelingen nnhold: Vedr oppsigelse av stilling Personalmappe 2008/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Gunn Helga Martinsen Avsender Liv Heidi Martinsen Side: 12 av 24

13 nnhold: Fornyelse av vedtak Vedr. tjenestetilbud 2010/ /2015 HS/SH Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 G50 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fylkesmannen i Finnmark Avsender Solgunn Hansen HS/SH nnhold: Søknad om timer til samisk opplæring skoleåret 2015/2016 kommuner i Finnmark utenfor forvaltningsområdet Timer til samisk opplæring skoleåret 2015/ / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender Fylkesmannen i Finnmark Oppvekstog utdanningsavdelingen nnhold: Vedr. seminar for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte i tdanningsforbundet Finnmark Vedr. refusjonskrav datert / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender tdanningsforbundet Side: 13 av 24

14 nnhold: Vedr. søknad om tiltak ved Gammelvegen i Øksfjordbotn Høyspentlinje til hyttefelt rundt Gammelvegen i Øksfjordbotn 2015/ /2015 T31 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 2 Avsender Finnmark fylkeskommune Sentraladministrasjon nnhold: GPS - sporing av demente GPS - sporing av demente 2015/ / HS/KRST 061 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HS/KRST Avsender Finnmark fylkeskommune Sentraladministrasjonen nnhold: Forventninger til samfunnssikkerhetsarbeidet i 2015 Forventninger til samfunnssikkerhetsarbeidet i / /2015 X20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Fylkesmannen i Finnmark Side: 14 av 24

15 nnhold: Kartlegging av personer under 50 år med nedsatt funksjonsevne i alders- og sykehjem 2014 Kartlegging av personer under 50 år med nedsatt funksjonsevne i alders- og sykehjem / /2015 HS/KRST Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HS/KRST Avsender Fylkesmannen i Finnmark Helse- og sosialavdelingen nnhold: Søknad om nummer i prioritert tale Prioritet i mobilnettet 2014/ /2015 X20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Telenor Bedrift Avsender Gunn Helga Martinsen SEN/GMA nnhold: Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming tilskott til særskilte prosjekter niversell utforming / /2015 SEN/TH 233 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SEN/TH Avsender Kommunal- og moderniseringsdepartementet Side: 15 av 24

16 nnhold: Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming tilskott særskilte prosjekter - feil i KMD brev av niversell utforming / / SEN/TH 233 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SEN/TH Avsender Kommunal- og moderniseringsdepartementet nnhold: Vannmåleravlesning beboere i Sør-Tverrfjord Melding om avlesning av vannmåler / /2015 OK/JW 221 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: OK/JW BE Avsender Beboere i Sør-Tverrfjord nnhold: Vannmåleravlesning beboere Sandland Melding om avlesning av vannmåler / /2015 OK/JW 221 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: OK/JW BE Avsender Beboere Sandland nnhold: Vannmåleravlesning beboere Nuvsvåg Melding om avlesning av vannmåler / /2015 OK/JW 221 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: OK/JW BE Avsender Beboere Nuvsvåg Side: 16 av 24

17 nnhold: Vannmåleravlesning beboere i Bergsfjord Melding om avlesning av vannmåler / /2015 OK/JW 221 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: OK/JW BE Avsender Beboere Bergsfjord nnhold: Vannmåleravlesning beboere i Øksfjordbotn Melding om avlesning av vannmåler / /2015 OK/JW 221 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: OK/JW BE Avsender Beboere i Øksfjordbotn nnhold: Vannmåleravlesning beboere Øksfjord Melding om avlesning av vannmåler / /2015 OK/JW 221 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: OK/JW BE Avsender Beboere i Øksfjord Side: 17 av 24

18 nnhold: 1. gangs purring, vannmåleravlesning Melding om avlesning av vannmåler / /2015 OK/JW Off.l. 13, jf FVL 13 nr Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Avsender Julia Wilhelmsen OK/JW nnhold: Søknad om leie av lokale til konfirmasjon Leie av lokaler til konfirmasjon / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 5 Avsender Liv Heidi Martinsen nnhold: Ebola - nformasjon til helsetjenesten i alle landets kommuner Ebola - kommunens smittevernberedskap mm. 2014/ /2015 G01 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Folkehelseinstiuttet Side: 18 av 24

19 nnhold: Rapportering kompetanseløftet Kompetanseløftet tilskott til kompetanseheving av personell i pleie- og omsorgstjenestene for / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 19 Avsender Fylkesmannen i Finnmark nnhold: "Velkommen til Finnmark" nformasjonstavlene ved hovedveiene inn til Finnmark "velkommen til Finnmark" 2015/ /2015 SEN/TH 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SEN/TH Avsender Reklamehuset Roxrud as nnhold: Tilskuddsordninger fra Helsedirektoratet 2015 Tilskuddsordninger fra Helsedirektoratet / /2015 HS/KRST 233 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HS/KRST Avsender Helsedirektoratet nnhold: Eierskifteskjema Personalmappe 2012/ /2015 RÅD/MH P Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SEN/GMA Avsender Side: 19 av 24

20 nnhold: Avtale om arbeidsplass Personalmappe 2014/ / RÅD/MH Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DR/OHT TO Avsender nnhold: 25/1 Søknad om festegrunn 25/1 Søknad om plassering av nettstasjon 2014/ / /1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Finnmarkseiendommen nnhold: Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten - informasjon om beste estimat og årsavregning 2014 Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten - a konto beløp / / ØK/CAM 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØK/CAM Avsender Helsedirektoratet nnhold: Bekreftelse Søknad om plass i barnehage og SFO 2014/ / /2015 Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 A10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Avsender Julia Wilhelmsen OK/JW Side: 20 av 24

21 nnhold: Høring Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov 2015/ / F49 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender Helsedirektoratet nnhold: Søknad som ferievikar Ferievikar / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender sis Maakestad nnhold: Tilsagn på startlån Søknad om startlån / /2015 SEN/SJE Off.l. 13, jf FVL 13 nr Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SEN/SJE B 5 Avsender nnhold: Høring - Lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen Lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen 2015/ /2015 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Helse- og omsorgsdepartementet Side: 21 av 24

22 nnhold: Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter 2015/ /2015 SEN/SJE 080 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SEN/SJE Avsender Kommunal- og moderniseringsdepartementet nnhold: Klage på avslag leieøkning Husleieøkning / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DR/OHT Avsender Heidi Dahl nnhold: 6/37 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 6/37 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 2015/ / /37 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO Avsender Statens Kartverk nnhold: 17/22 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 17/22 Søknad om tillatelse til tiltak - bruksendring 2014/ / /22 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO Avsender Statens Kartverk Side: 22 av 24

23 nnhold: 17/22 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 17/22 Søknad om tillatelse til tiltak - bruksendring 2014/ / /22 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO Avsender Statens Kartverk nnhold: 17/56 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 17/56 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 2015/ / /56 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO Avsender Statens Kartverk nnhold: 5/109 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 5/109, 5/111 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2014/ / /111 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO Avsender Statens Kartverk nnhold: 5/111 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 5/109, 5/111 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2014/ / /111 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO Avsender Statens Kartverk Side: 23 av 24

24 nnhold: Søknad om omsorgspermisjon Personalmappe 2013/ / P Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 14 Avsender Side: 24 av 24

Offentlig journal. Protokoll tilsetting av sykepleiere. Sykepleiere 3 faste 100% stillinger 2014/752-6 4454/2014 24.11.2014 SEN/LHM 08.12.

Offentlig journal. Protokoll tilsetting av sykepleiere. Sykepleiere 3 faste 100% stillinger 2014/752-6 4454/2014 24.11.2014 SEN/LHM 08.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.12.2014-14.12.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.01.2015 Protokoll tilsetting av sykepleiere Sykepleiere 3 faste 100% stillinger 2014/752-6 4454/2014

Detaljer

Offentlig journal. Revisjonsuttalelse - Særlig ressurskrevende helse-omsorgstjenester i kommunen. Rundskriv IS-4/2013 2013/104-2 850/2013 28.02.

Offentlig journal. Revisjonsuttalelse - Særlig ressurskrevende helse-omsorgstjenester i kommunen. Rundskriv IS-4/2013 2013/104-2 850/2013 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.2013-07.04.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.04.2013 nnhold: Revisjonsuttalelse - Særlig ressurskrevende helse-omsorgstjenester i kommunen Rundskriv

Detaljer

Offentlig journal. 17/14 klarlegging av grenser. Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen 2014/269-4 1926/2014 13.06.

Offentlig journal. 17/14 klarlegging av grenser. Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen 2014/269-4 1926/2014 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.06.2014-15.06.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.08.2014 17/14 klarlegging av grenser Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal. Vedr lemping av låneavtale. Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** 2012/2887-5 15138/2013 LYADM/SR 29.04.2013 06.05.

Offentlig journal. Vedr lemping av låneavtale. Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** 2012/2887-5 15138/2013 LYADM/SR 29.04.2013 06.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.5.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.05.2013 Vedr lemping av låneavtale Søknad om startlån - 2012/2887-5 15138/2013 29.04.2013 LYADM/SR

Detaljer

Dok.dato: 17.03.2015. Klassering: RDM/HTH. Dok.dato: 17.03.2015. Klassering: UTV/APE

Dok.dato: 17.03.2015. Klassering: RDM/HTH. Dok.dato: 17.03.2015. Klassering: UTV/APE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.3.2015-20.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: Kommunereform - referat fra møtet i styringsgruppen 11.03.2015 Kommunereformen 2014/162-19 599/2015

Detaljer

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL *****

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2012 Brev til pårørende Pasientsak 2009/769-7 6560/2012 04.05.2012 KK/TKL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.10.2009 Rapport kontantstøtteordningen pr. oktober 2009 Rapportering kontantstøtteordningen 2009 2009/361-10

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Offentlig journal. Jobbsøknad som sykepleier/anestesisykepleier. Generelle jobbsøknader - 2014 2014/60-17 1038/2014 20.01.

Offentlig journal. Jobbsøknad som sykepleier/anestesisykepleier. Generelle jobbsøknader - 2014 2014/60-17 1038/2014 20.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 22.01.2014 nnhold: Jobbsøknad som sykepleier/anestesisykepleier Generelle jobbsøknader - 2014 2014/60-17

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding - ***** ***** ***** Skademeldinger elever - Eidebakken skole 2009/357-57 2006/2013 07.02.2013 15.01.

Offentlig journal. Skademelding - ***** ***** ***** Skademeldinger elever - Eidebakken skole 2009/357-57 2006/2013 07.02.2013 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.02.2013 Skademelding - Skademeldinger elever - idebakken skole 2009/357-57 2006/2013 15.01.2013

Detaljer

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.05.2014 nnhold: Søker Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 211 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. K.sak 32/14 Innføring av eiendomsskatt i Leka kommune. Innføring av eiendomsskatt i Leka kommune 2014/228-1 1782/2014 15.09.

Offentlig journal. K.sak 32/14 Innføring av eiendomsskatt i Leka kommune. Innføring av eiendomsskatt i Leka kommune 2014/228-1 1782/2014 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2014-19.9.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.09.2014 nnhold: K.sak 32/14 nnføring av eiendomsskatt i nnføring av eiendomsskatt i 2014/228-1 1782/2014

Detaljer

Journaldato: 28.11.2013-4.12.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.2013.

Journaldato: 28.11.2013-4.12.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 4.12.2013, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 06.12.2013 Referat fra møte 30.09.2013 - næringskomitéen Næringskomite - møteinnkallinger

Detaljer

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.12.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Nedbemanning Nedbemanning i 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 474 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2012 Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv, - søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07.

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2011 Tjenestebevis - ersonalmappe 2010/3149-3 26787/2010 26.07.2010 O offl. 13, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2014/2926-1 20796/2014 20.11.2014 HR/LLØ 25.11.

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2014/2926-1 20796/2014 20.11.2014 HR/LLØ 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2014 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe 2014/2926-1 20796/2014 HR/LLØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok.

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.05.2013 Tilsynsrapport Nordreisa kirke, gnr 1942/14/9 Nordreisa kirke 1942/14/9

Detaljer

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.4.2011-10.4.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2011 nnhold: asientsak - NE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NE sak 2010/02828 *****

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter. Samhandlingshedelse SSJ - Kirurgisk avdeling 2013/909-2 7637/2013 16.10.

Offentlig journal. Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter. Samhandlingshedelse SSJ - Kirurgisk avdeling 2013/909-2 7637/2013 16.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.10.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 01.11.2013 Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter Samhandlingshedelse SSJ -

Detaljer

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.08.2011 Tvistebehandling - Fagforbundet Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/2951-7 10880/2013 25.06.2013 19.06.

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/2951-7 10880/2013 25.06.2013 19.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.6.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.06.2013 nnhold: Tilbud om ferievikariat 2007/2951-7 10880/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Vedhogst i vegetasjonssoner langs vassdrag. Skjøtsel av vegetasjonssoner mellom dyrka mark og vassdrag. 2014/81-1 618/2014

Offentlig journal. Vedhogst i vegetasjonssoner langs vassdrag. Skjøtsel av vegetasjonssoner mellom dyrka mark og vassdrag. 2014/81-1 618/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.4.2014-14.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.04.2014 Vedhogst i vegetasjonssoner langs vassdrag Skjøtsel av vegetasjonssoner mellom dyrka mark og vassdrag.

Detaljer

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03.

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.3.2012, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2012 Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1 Diverse bekreftelser i landbruket

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 28.07.

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 28.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.08.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer