Offentlig journal. 17/14 klarlegging av grenser. Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen 2014/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. 17/14 klarlegging av grenser. Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen 2014/269-4 1926/2014 13.06."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A /14 klarlegging av grenser Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen 2014/ / Randi Frisk Jonas Jakobsen førsituasjon 23_80 23/92 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning 2012/ / Rapport fra matrikkelen Jonas Jakobsen Ordrebekreftelse moringsmateriell Bergsfjord og Nuvsvåg Flytekaiprosjektet i Bergsfjord 2009/ / P00 Småbåthavner AS Olav Henning Trondal Side: 1 av 16

2 17/14 Klarlegging av eksisterende grenser Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen 2014/ / Randi Frisk Nilsen Jonas Jakobsen Tildeling av studenthybler ved NordNorsk student og elevhjem i Oslo 2014 Tildeling av studenthybler ved NordNorsk student og elevhjem i Oslo / / NordNorsk Student og elevhjem i Oslo Solbjørg rene Jensen nneværende bevillingsperiode opphører Ny bevillingsperiode for salgs- og skjenkebevillinger / / Thomassen as Cort Buck's Eftf AS Solbjørg rene Jensen 4/28 Søknad om tillatelse til tiltak 4/28 Søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven 2012/ / DR/FL 4/28 Sverre C. Johansen Jonas Jakobsen Side: 2 av 16

3 nvitasjon nvitasjon 2014/ / var Martinsen Solbjørg rene Jensen Attest Personalmappe 2010/ / Tilg.kode P Hjemmel: Ofl. 5a, fvl B 59 Generalforsamling Nuvsvåg tleiebygg AS Generalforsamling Nuvsvåg tleiebygg AS 2014/ / TE Nuvsvåg utleiebygg AS Mulighet for etablering i Loppa kommune Mulighet for etablering i Loppa kommune 2014/ / Andrew Voronkov Side: 3 av 16

4 Fornyelse av avtale om levering av konserter for barn i grunnskolealder Fornyelse av avtale om levering av konserter for barn i grunnskolealder / / C TE Rikskonsertene Finansiering Bergsfjord Søknad om støtte til ny drift ved fiskebruket i Bergsfjord 2014/ /2014 Tilg.kode Hjemmel: Off.l. 13, jf FVL 13 nr Lean Fish AS Ettersendelse vedlegg sak 15/14: nnkalling til møte i OSO 12. juni 2014 OSO Overordnet samarbeidsorgan 2013/ /2014 Hammerfest kommune - Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) Jubileumsprogram Bergsfjord Loppa kommunes 175 års jubileum 2014/ / TE Bergsfjord tviklingslag Side: 4 av 16

5 Høring. Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering 2014/ / Q50 Samferdselsdepartementet nvitasjon til nettverkssamling / høringsmøte 20. august Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering 2014/ /2014 Q50 KS Bedrift Høring av forslag til endringer i byggteknisk forskrift Plan og bygningsloven / / TO Kommunal- og moderniseringsdepartementet Grensekart/beskrivelser Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen 2014/ / TO Side: 5 av 16

6 Bostøtte - avvikling av manuelle saker Bostøtte / / Husbanken Oppsigelse av stilling Personalmappe 2008/ /2014 RÅD/MH Fred Arne lriksen Marion Høgmo RÅD/MH nvitasjon Loppa kommunes 175 års jubileum 2014/ /2014 Arne Dag saksen Edgar Flåten Jan Eirik Jensen Arbeidsbekreftelse Personalmappe 2010/ /2014 Til den det måtte angå Gunn Helga Martinsen SEN/GMA Side: 6 av 16

7 Søknad om plass i SFO Søknad på sfo plass / / B 4 Judith Witbreuk Helseattest/egenerklæring Ferievikar / / HS/SH Tilg.kode Hjemmel: Off.l. 13, jf FVL 13 nr HS/SH Andrea Palmberg 5/48 Nabvovarsel 5/48 Rekvisisjon av oppmålingsforretning 2014/ / / BE Lilly Thanke nnstilling av ferga Haarek Fergerute / / N TO Vestre Loppa utviklingslag Side: 7 av 16

8 Ang. LOSA i Loppa skoleåret 2014/2015 ndervisningstilbud LOSA skoleåret 2014/ / / A TE Finnmark fylkeskommune 5/48 Nabovarsel 5/48 Rekvisisjon av oppmålingsforretning 2014/ / / BE Anne-Marie Kråkens Anmodning om utbetaling av tilskudd til merking og nedtaking av merker til scooterløype for sesongen 2013 fra fylkesgrensa i Troms (modersliv) til Sør-Tverrfjord Motorferdsel i utmark / /2014 DR/JW K01 DR/JW BE Ytre Kvænangen snøscooterforening Tilskudd utvidelse flytekai Bergsfjord Flytekaiprosjektet i Bergsfjord 2009/ /2014 P TE Bergsfjord tviklingslag Side: 8 av 16

9 Oppsigelse av stilling brannkonstabel Personalmappe 2012/ / DR/JW DR/JW B 4 Tor-Kyrre Olsen Representantskapsmøter i Kusek KS Representantskapsmøter i Kusek KS 2014/ / Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark KS Mer informasjon for å behandle søknad om AFP Personalmappe 2008/ / Tilg.kode P Hjemmel: Off.l. 13, jf FVL 13 nr TE 23/80 Melding om tinglysning 23/92 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning 2012/ / TO Statens Kartverk Side: 9 av 16

10 Høring - Regional strategi for folkehelsearbeid i Finnmark Regional strategi for folkehelsearbeid i Finnmark / / Finnmark fylkeskommune Sentraladministrasjonen Bekreftelse hotellopphold Bekreftelse hotellopphold 2014/ /2014 SEN/GMA Lakselv Hotell Gunn Helga Martinsen SEN/GMA Fristutsettelse Melding om tilsyn - arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. Legetjenesten/alminnelig helsevern 2013/ / Arbeidstilsynet Liv Beate Karlsen Vedrørende eiendom 7/8 i Sør - Tverrfjord 7/8 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 2013/ /2014 7/8 Mariann Svendsen Side: 10 av 16

11 Adkomst vei til bolig. 8/53 Adkomst til privat bolig på eiendommen 2013/ /2014 8/ B 3 Britt Thomassen Oppsigelse av avtale Befalsvaktordningen i Loppa kommune 2014/ /2014 Tilg.kode Hjemmel: Off.l ledd B 2 For Befalsvaktordningen Permisjonssøknad Permisjon 2014/ /2014 TE Annette ngebrigtsen Kvikkleirekartlegging Øksfjord, Loppa kommune Søknad - Kartlegging av kvikkleire i Øksfjord 2013/ / Norges Geotekniske nstitutt Side: 11 av 16

12 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget fastsetting av valgdag Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget fastsetting av valgdag 2014/ / TE Kommunal- og moderniseringsdepartementet Oppdragsbekreftelse kvikkleireundersøkelse i Øksfjord, Loppa kommune. Søknad - Kartlegging av kvikkleire i Øksfjord 2013/ /2014 Norges Geotekniske nstitutt Terje Haugen Vikariat som fysioterapeut - melding om at stillingen er besatt Vikariat som fysioterapeut 2014/ / Aurora Hellevang Brankica Kunic da Louise Borlaug Karl Gylseth Karoline Benum Lene Grindvik Marte Aarli Oda Bentzrød Pankaj Agarwal Pavel Kachamakov Runa Andersen Tonje Petterteig Hovland Tuva Fossen Stensrud Visnja Faber Erla Sverdrup Side: 12 av 16

13 Opptak av kommunestyremøtet Videoopptak kommunestyremøte 2014/ / TO Fabrice Caline Skjema for tilleggsinformasjon-bredbånd Kunngjøring Statlig støtteordning for bredbånd i distriktene. 2014/ /2014 Post- og teletilsynet 26/207 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 26/207 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 2014/ /2014 B 2 Roald Anthonsen Delegert vedtak - 26/207 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 26/207 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 2014/ /2014 Roald Anthonsen Roald Anthonsen Jonas Jakobsen Side: 13 av 16

14 Søknad om permisjon jfr. pkt Personalmappe 2008/ /2014 SEN/NN Ann-Tove Wilhelmsen Særutskrift; 7/34 Søknad om dispensasjon fra Kommuneplan - arealdel for Loppa kommune, behandling av anke. 7/34 Søknad om dispensasjon fra Kommuneplan - arealdel for Loppa kommune 2013/ /2014 7/34 Per Erik Nilsen Nordbø/Torunn Karlsen Nordbø Solbjørg rene Jensen Regnskap Klage for betaling av tjeneste hjemmehjelp 2013/ /2014 Tilg.kode Hjemmel: Off.l. 13, jf FVL 13 nr HS/KRST nderskrevet arbeidsavtale ferievikar 2014 Personalmappe 2010/ /2014 SEN/NN Ludmila Hagen Side: 14 av 16

15 Avslutning av sak Henvisning til Pedagogisk psykologisk tjeneste 2012/ /2014 Tilg.kode Hjemmel: Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 B TE nderskrevet arbeidsavtale Personalmappe 2013/ /2014 SEN/MEHG Camilla Skog Pedersen Avviksrapport vaktordning Avviksrapporter - brann 2013/ /2014 Tilg.kode Hjemmel: Off.l ledd M70 Magnor Kårsgård nderskrevet leieavtale Søknad/oppsigelse om båtplass / / DR/JW P20 DR/JW BE Nils Olav Solbakken Side: 15 av 16

16 26/300 Egenerklæring om konsesjonsfrihet 26/300 og 26/395 vedr. konsesjon 2014/ / /300 B 3 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS Side: 16 av 16

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03.

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.3.2012, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2012 Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1 Diverse bekreftelser i landbruket

Detaljer

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok.

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.05.2013 Tilsynsrapport Nordreisa kirke, gnr 1942/14/9 Nordreisa kirke 1942/14/9

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.07.2011 Gnr.8 Bnr.23, Brekka Spørreskjema om vann og avløp Gnr.8 Bnr.23, Brekka - Avløpsforhold ved eiendommen - Reidar

Detaljer

Offentlig journal. Avklaring vedr. pasientmiddelregnskapet for 2006. Pasientregnskap 2007/830-4 4488/2007 13.12.2007 PLO/BMP 04.12.

Offentlig journal. Avklaring vedr. pasientmiddelregnskapet for 2006. Pasientregnskap 2007/830-4 4488/2007 13.12.2007 PLO/BMP 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2007, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.12.2007 Avklaring vedr. pasientmiddelregnskapet for 2006 Pasientregnskap 2007/830-4 4488/2007 PLO/BMP 5F Ofl. 5a/Forv.l

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Barnas repr. i det faste utvalg for plansaker

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Barnas repr. i det faste utvalg for plansaker Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 04.03.2015 Tid: 09:00-11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok.

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.11.2010 Tillatelse ett trinn - byggetillatelse hytte på gbn. 1942/22/56 Byggesak

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 25.05.2010 nnhold: Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Gnr. 502, Bnr. 225, Fredensvei 7 - bruksendring bolig

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Journaldato: 03.06.2014-03.06.2014, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 27.05.2014. Dok.dato: 03.06.

Journaldato: 03.06.2014-03.06.2014, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 27.05.2014. Dok.dato: 03.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar - Søknad om reduksjon av kommunal vannavgift KOMMNALE AVGFTER 2014 - SAMLEMAPPE

Detaljer

Offentlig journal. Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord. Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05.

Offentlig journal. Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord. Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2010 Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05.2009

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

Journaldato: 28.11.2013-4.12.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.2013.

Journaldato: 28.11.2013-4.12.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 4.12.2013, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 06.12.2013 Referat fra møte 30.09.2013 - næringskomitéen Næringskomite - møteinnkallinger

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 12/3463-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/ROSA Arbeids - og sosial departementet Dok.beskr: Melding om politisk vedtak NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak Saksnr: 12/6159-5 Dok.type: U

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 31.10.2014 nnhold: Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer sient ***** ***** 2013/1882-4

Detaljer

Journaldato: 16.12.2009, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.12.2009. Dok.dato: 15.12.2009. Dok.

Journaldato: 16.12.2009, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.12.2009. Dok.dato: 15.12.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A OLDERDALEN SKOL E- ELEVMAPPE E 2009/1475-5 41977/2009 Offl. 13 / Fvl. 13 nr. 1 08.12.2009

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.11.2010, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2010 Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll Søknad om å få leie gamle gartneriet

Detaljer

Offentlig journal. Egenerklæring - leger under spesialisering. Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012 10.04.

Offentlig journal. Egenerklæring - leger under spesialisering. Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012 10.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2012 Egenerklæring - leger under spesialisering Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012

Detaljer

Journaldato: 18.01.2012-18.01.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.2012. Dok.dato: 17.01.

Journaldato: 18.01.2012-18.01.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.2012. Dok.dato: 17.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: LÅNEKASSEBEKREFTELSE PERSONALMAPPE - JOHN LYNGSTAD 2010/5134-5 2118/2012 John

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012 Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode: 3-04-01-3-04-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode:

Detaljer

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.10.2009 Rapport kontantstøtteordningen pr. oktober 2009 Rapportering kontantstøtteordningen 2009 2009/361-10

Detaljer