PÅ VEI. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Realfagbygget oktober 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PÅ VEI. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Realfagbygget 14.-16. oktober 2014"

Transkript

1 PÅ VEI 2014 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Realfagbygget oktober 2014

2 HVA SKAL DU BLI? HVA ER MÅLET MED STUDIENE? HVORDAN SKAL DU NÅ MÅLET? Høstsemesteret er godt i gang, og det er enda en stund til eksamen. Så benytt anledningen til å komme frem fra pensumbøkene og for å tenke fremover - langt fremover! Bruk PÅ VEI uken til å få nye ideer, vurdere andre muligheter og finne noen svar! Vi anbefaler at du går på alle infomøtene du synes høres spennende ut. Kanskje ender du opp med å bytte studieprogram? Din studie- og karriereplan. En studie- og karriereplan inneholder både en studieplan med valgemner, et aktivt studentliv, ferdigheter og fagkunnskap, et mål i det fjerne og tanker både om hva du skal gjøre i vårsemesteret og om 3 år. Diskusjoner med medstudenter er en god kilde til nye idéer og innfallsvinkler. Derfor skal klassene fra semesterstart møtes igjen kl tirsdag i uke 42 for å jobbe med nettopp studie- og karriereplaner. PÅ VEI uken er en anledning til å stille de rette spørsmålene og en mulighet til å finne noen av svarene. Bruk uken godt! Lykke til Hilsen studieveilederne på Mat.nat fakultetet 2

3 INNHOLD PROGRAM FOR TIRSDAG 14. OKTOBER 4 + midtsiden Min Vei Foredrag 5 Miljø- og ressursfag og Biologi 5 Molekylærbiologi 6 Geovitenskap 6 Petroleum- og prosessteknologi 7 Datafag og informatikk 7 Matematikk 8 Havbruksbiologi og fiskehelse 8 Nanoteknologi 9 Kjemi 9 Meteorologi og oseanografi 10 Fysikk 11 Lærerutdanningen 11 Statistikk 12 PROGRAM FOR ONSDAG 15. OKTOBER OG TORSDAG 16. OKTOBER 14 Studer smart ved bruk av gode studieteknikker 15 Delstudier i utlandet: Møt UiB-studenter 16 Studieopphold på Svalbard 17 Deltagere på informasjonstorget 18 Lærerutdanning 19 Bibliotek for realfag (UBBRB) 20 Universitetssenteret på Svalbard 21 Delstudier i utlandet 22 Kontaktinformasjon institutt 25 3

4 PROGRAM FOR TIRSDAG 14. OKTOBER Kl : Samling i klassene Du som er ny student får nå en mulighet til å jobbe aktivt med din egen studie- og karriereplan. Det er viktig at du er bevisst på dine mål med studiet. Det vil hjelpe deg til å holde på motivasjonen! En studie- og karriereplan inneholder både en studieplan med valgemner, et aktivt studentliv, ferdigheter og fagkunnskap, et mål i det fjerne, tanker om hva du skal gjøre i vårsemesteret og om 3 år. Husk å ta med deg studiehåndboken du fikk utdelt på informasjonsmøtet i uke 41! Benytt anledningen til å diskutere med dine medstudenter det kan gi både nye idéer, svar på ting du lurte på og ikke minst nye spørsmål du ikke visste du hadde. Kl : Foreleserpris og informasjonstorg Vi samles i 1. etg. i Realfagbygget. Kunngjøring og utdeling av prisen til årets foreleser for 13/14 ved Realistutvalget og dekan. Fra kl vil det være Informasjonstorg med interne og eksterne institutter, bransje- og interesseorganisasjoner og fagutvalg fra MN-fakultetet. Norsk olje og gass spanderer lett lunsj. Kl : «Min vei» foredrag Min vei er korte foredrag med tidligere studenter fra de ulike studieprogrammene, som forteller om sin studietid og overgangen til jobb. Programoversikt finner du på midtsiden. 4

5 MIN VEI FOREDRAG FRA TIDLIGERE STUDENTER OM STUDIELØP OG NÅVÆRENDE JOBB En utdannelse innen realfag gir deg mange muligheter og gjennom disse foredragene har du sjansen til å bli bedre kjent med noen av dem! Tidligere studenter kommer tilbake til UiB for å fortelle om sin studietid og den jobben de har i dag. Hva slags jobb har de og hvordan endte de der? Bruk dagen godt og gå på mange foredrag utforsk mulighetene og vurder alt du kanskje er litt interessert i. Kanskje får du høre om muligheter du ikke hadde tenkt på at fantes? MILJØ- OG RESSURSFAG OG BIOLOGI Tirsdag 14. oktober Aud 1 kl STIPENDIAT I MARIN BIODIVERSITET/GEOBIOLOGI Mari Heggernes Eilertsen, Mari H. Eilertsen har tatt en bachelorgrad i biologi samt mastergrad i marinbiologi ved UiB, og var ferdig med mastergraden våren Januar 2013 begynte hun på doktorgraden ved forskningsgruppa Marin Biodiversitet og senter for Geobiologi, der hun forsker på dyr som lever ved varme kjelder og kalde gassoppkomme i djuphavet. Med prosjektet sitt prøver Mari å finne ut mer om hvordan evolusjonen foregår i djuphavet, og hvordan dyr har utviklet seg til å bo i disse spesielle habitatene. Mari vil fortelle om hvordan det var å studere ved UiB, og om hvordan det er å ta en doktorgrad der en kombinerer arbeid med egne prosjekt, undervisning, og veiledning av studenter. 5

6 MOLEKYLÆRBIOLOGI Tirsdag 14. oktober Aud 1 kl EN MOLEKYLÆRBIOLOG SOM MØTER INDUSTRIENS BEHOV Gro Elin Kjæreng Bjerga, Uni Research Gro forsker på enzymer, og hvordan disse kan anvendes i miljøvennlig næringsvirksomhet. Forskningen foregår i Uni Research, et selskap som driver med forskning og utvikling blant annet innenfor bioteknologi, og i samarbeid med industripartnere. Kompetansen som kreves for å jobbe i Uni Research har Gro fått gjennom åtte fine år som student ved Molekylærbiologisk institutt ved UiB og fire års nyttig arbeidserfaring som forsker i både Bergen og Tromsø. Gro vil fortelle litt om hvilke valg hun gjorde underveis i studiene og fortelle om de mange muligheter man har i yrket. I tillegg vil Gro fortelle litt om sin egen motivasjon i forskning, og om hvordan arbeidsdagene på labben utarter seg, og hvilke arbeidsoppgaver man har innenfor forskning. GEOVITENSKAP Tirsdag 14. oktober Aud 1 kl NYUTDANNET (KLIMA)GEOLOG I PETROLEUMSBRANSJEN Natalie Vikse Soltvedt, ConocoPhillips Natalie fullførte sin mastergrad i geovitenskap i juni 2014 ved Universitet i Bergen. Hun skrev masteroppgave innen maringeologi, og tema for oppgaven var rekonstruksjon av paleoklima i sør-østlige Stillehavet. Natalie er nyansatt som graduate geolog i ConocoPhillips, og vil i sin presentasjon fortelle om hvilke valg og tanker hun gjorde underveis i studiene og hvordan hun til slutt fikk denne jobben. Natalie jobber nå i brønnplanlegging på Ekofisk i et svært multidisiplinært miljø. Her jobber hun veldig tett sammen med både geofysikere, petrofysikere, reservoar- og boreingeniører, og mange andre. 6

7 PETROLEUM- OG PROSESSTEKNOLOGI Tirsdag 14. oktober Aud 1 kl Å FÅ OLJA OPP Malene Eikås Halkjelsvik, Statoil Malene fullførte ei bachelorgrad i petroleumsteknologi i 2010 og ei mastergrad i reservoargeologi i juni 2012, begge ved UiB. Ho har hatt sommarjobb i VNG Norge og jobbar no i Statoil som reservoargeolog. Malene vil fortelle om fem år på universitetet, det frivillige arbeidet i Bergen Realistforening, sommarjobb, og jobben i Statoil. Å studere inneber meir enn å berre lese fag, og ved å gripe mulighetene ved UiB og i Bergen kan ein i tillegg til teori lære mykje praktisk, reise litt og vere relativt godt forberedt til arbeidslivet. Ho vil òg fortelle om arbeidskvardagen i Statoil, der ho jobbar med oppfølging av reservoar under produksjon, rapportering og boring av nye produksjonsbrønnar. DATAFAG OG INFORMATIKK Tirsdag 14. oktober Aud 2 kl HURRA, JEG FÅR BETALT FOR Å KODE! Anne Elise Weiss, Miles Anneli ble ferdig med sin mastergrad i programvareutvikling om semantisk søk i miljøforskningsdata sommeren 2013, og jobber nå som utvikler hos konsulentselskapet Miles. For tiden er hun utleid til Fjordkraft, hvor hun programmerer Java i et spennende prosjekt med tre andre utviklere, etter prinsipper fra smidige utviklingsmetodologier. Hun kommer til å fortelle om sine fem år som student ved Institutt for informatikk, med litt om valg av masterretning og frivillig arbeid i fagutvalget, og hva hun i ettertid er glad for at hun prioriterte. I tillegg vil hun si litt om jobbsøking og hva som fikk henne til å velge et 7

8 konsulentfirma som første arbeidssted, og hvordan hverdagen som nyutdannet programmerer kan utarte seg. MATEMATIKK OG MATEMATIKK FOR INDUSTRI OG TEKNOLOGI Tirsdag 14. oktober Aud 2 kl HYDRODYNAMIKK OG BOREOPERASJONER Borghild Ness, Marine Engineer i Odfjell Drilling Borghild vart ferdig med ein mastergrad i Anvendt og Beregningsorientert Matematikk våren 2010 og jobbar no som mariningeniør hjå Odfjell Drilling. Odfjell Drilling leverar blant anna boreriggar til oljeselskap. Boreriggene flyttar seg frå plass til plass og er ofte i nytt farvatn. For å bora etter olje har boreriggen ein riser som forbind riggen med brønnen. Riseren er utsett for store belastningar som følgje av bølgjer og straum. I kor store bølgjer og kva straum kan riggen operera før det vert skade på utstyret og kva belasting vert riseren utsett for på den nye lokasjonen? Ein riser analyse prøver å gje svar på desse spørsmåla og på denne måten begrense nedetid på riggen samstundes som ein prøver å forhindre skade før den skjer. HAVBRUKSBIOLOGI OG FISKEHELSE Tirsdag 14. oktober Aud 2 kl FRÅ BACHELOR I HAVBRUK OG MASTER I MARINBIOLOGI TIL JOBB I HAVBRUKSBRANSJEN Sigfrid Tangen, Lerøy Sjøtroll Sigfrid har tatt hele sin utdannelse på UiB, med bachelor i havbruksbiologi og master i marinbiologi; marinbiodiversitet (2011). Høsten 2011 begynte hun i en 2-årig traineestilling hos Kom Trainee hvor hun jobbet for 3 ulike bedrifter: Møreforsking, Lerøy Midt (da Lerøy Hydrotech) og Møre og Romsdal fylkeskommune. 8

9 Siden sommeren 2013 har Sigfrid jobbet som miljøkoordinator hos Lerøy Sjøtroll og under presentasjonen vil hun dele noen erfaringer hun har gjort seg, både under studiet og i jobbsammenheng. Sigfrid vil fortelle om sine fem flotte år på universitetet med frivillig arbeid i student organisasjonen STIM, som hun etter hvert satt stor pris på. I tillegg vil hun gi et innblikk i hennes arbeidshverdag i Lerøy Sjøtroll, som arbeidsområder og arbeidsmetode. NANOTEKNOLOGI Tirsdag 14. oktober Aud 2 kl FRA NANOTEKNOLOGI TIL KREFTFORSKNING Maria Kolnes Lie, Cellnet, Institutt for Biomedisin, UiB Etterfulgt av en bachelor i nanoteknologi fullførte Maria sin mastergrad i nanovitenskap høsten Masteroppgaven skrev hun i forskningsgruppa "Cellnet" ved Institutt for biomedisin. Etter endt mastergrad har hun fortsatt i "Cellnet" hvor hun nå er ansatt som avdelingsingeniør. Der jobber hun med et forskningsprosjekt hvor hun studerer hvordan cellenes nano- og mikromiljø påvirker kreftcellenes respons på kreftmedisin. Maria vil fortelle om sine fantastiske år som student i Bergen, og om overgangen fra å være student til å være ansatt på universitetet. KJEMI Tirsdag 14. oktober Aud 3 kl TILFELDIGVIS I OLJEBRANSJEN Inger Høstmark, Aibel Inger Høstmark fullførte mastergrad i organisk kjemi i november Hun tok både bachelor og master på UiB, og jobber nå som prosessingeniør hos Aibel. 9

10 Inger vil fortelle om kjekke år på universitetet, inkludert blant annet frivillig arbeid for Norsk Kjemisk Selskap og et utvekslingsopphold i Frankrike. I tillegg vil hun fortelle om hvordan kjemi har gitt henne mange muligheter etter endt studiegang og en allerede variert karriere med en tidligere jobb for VilVite med undervisning og vitenshow, og hennes nåværende jobb hos Aibel, med offshoreturer og design av prosess-systemer. METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI Tirsdag 14. oktober Aud 3 kl FRÅ STUDIELÅN TIL LØNNSSLIPP MIN VEG GJENNOM UTDANNINGSLABYRINTEN Camilla Stegen Landa, Dataforvalter, Geofysisk institutt, UiB Camilla tok ein bachelorgrad i meteorologi og oseanografi, og fullførte i 2012 ein mastergrad innan emna marine økosystem og klima. Etter studiene hadde ho ein midlertidig stilling som forskingstekniker på Havforskingsinstituttet. I dag arbeidar ho som dataforvaltar ved Geofysisk institutt, der ho bidrar i prosessen med å gjere vitskaplege data offentleg tilgjengeleg. I presentasjonen sin vil ho fortellje om erfaringar ho tok med seg på vegen frå fersk student til ansatt. Ho vil ha fokus på vala ho tok under studiene, kva som var nyttig for ho i jobbsøkingsprosessen, og korleis kompetansen ho tilegna seg under utdanninga kjem til nytte i jobben som dataforvalter. 10

11 FYSIKK Tirsdag 14. oktober Aud 3 kl FRA HIGGS-BOSONET TIL RØNTGENFOTONER Helge Pettersen Etter tre års bachelorstudier i fysikk og to år som masterstudent innen partikkelfysikk, samt litt innblanding i Fysikkshow Bergen, CERN og undervisning, endte Helge Pettersen opp som medisinsk fysiker ved Helse Bergen. Han vil fortelle om studiene sine og hva man egentlig gjør som fysiker på et sykehus. LÆRERUTDANNINGEN Tirsdag 14. oktober Aud 3 kl YRKE: LÆRER Arvid Ådnanes, Akademiet videregående skole Arvid Ådnanes har tatt integrert lektorutdanning med biologi, matematikk og naturfag ved UiB. Han fullførte utdanningen våren Etter dette har han jobbet som realfagslærer på Akademiet videregående skole i Bergen. Han vil fortelle litt om jobben sin - hvordan det er å jobbe som realfagslærer i videregående skole. Etter denne presentasjonen vil studiekonsulent på lærerutdanningen kort informere om hvordan man kan utdanne seg til realfagslærer ved UiB. 11

12 STATISTIKK OG AKTUARFAG Tirsdag 14. oktober Aud 4 kl STATISTIKK I HELSEFAGLIG FORSKNING Miriam Gjerdevik, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB og Lungeavdelingen, Haukeland universitetssykehus Miriam tok først en bachelorgrad i matematiske fag ved UiB og fullførte deretter en mastergrad i matematisk statistikk høsten Hun har også aktuarkompetanse. Miriam vil fortelle om flotte år på universitetet, både som student og som gruppeleder i flere matematiske og statistiske fag. I tillegg vil hun fortelle om sitt arbeid ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, der hun arbeider med å utvikle statistiske modeller for genetiske assosiasjonsanalyser, og sitt arbeid på Lungeavdelingen, der hun jobber med registerdata og statistiske analyser i ulike forskningsprosjekt. Arbeidsoppgavene er varierte. De byr på hyppige utfordringer, men gir også gode muligheter til videreutvikling av egen kompetanse. Miriam jobber i et tverrfagligmiljø sammen med blant annet leger og sykepleiere, og hun vil fortelle om hvordan det er å være statistiker i et helsefaglig miljø. 12

13 PROGRAM FOR TIRSDAG 14. OKTOBER Tid 1. etg. og u. etg. Auditorium 1 Auditorium 2 Auditorium 3 Auditorium INFORMASJONS- TORG Stands med - studieprogram - fagutvalg - SiB - interesseorg. etc Miljø- og ressursfag og Biologi: Stipendiat i marin biodiversitet/geobiologi (side 5) Molekylærbiologi: En molekylærbiolog som møter industriens behov (side 5) Datafag og informatikk: Hurra, jeg får betalt for å programmere! (side 7) Matematikk og Matematikk for industri og teknologi: Hydrodynamikk og boreoperasjonar (side 8) Kjemi: Tilfeldigvis i oljebransjen (side 9) Meteorologi og oseanografi: Frå studielån til lønnsslipp min veg gjennom utdanningslabyrinten (side 10) Statistikk og Aktuarfag: Statistikk i helsefaglig forskning (side 11) Geovitenskap: Nyutdannet (klima)geolog i petroleumsbransjen (side 6) Havbruksbiologi og Fiskehelse: Frå bachelor i havbruk og master i marinbiologi til jobb i havbruksbransjen (side 8) Fysikk: Fra Higgs-bosonet til røndtgenfotoner (side 10) Petroleum- og prosessteknologi: Å få olja opp (side 6) Nanoteknologi: Fra nanoteknologi til kreftforskning (side 9) Lærerutdanningen: Yrke: Lærer (side 11)

14 PROGRAM FOR ONSDAG 15. OKTOBER Tid Auditorium Studer smart ved bruk av gode studieteknikker Studer smart ved bruk av gode studieteknikker PROGRAM FOR TORSDAG 16. OKTOBER Tid Auditorium Delstudier i utlandet Studieopphold på Svalbard Infomøtene holdes i Auditorium 2 i Realfagbygget i u.etg.

15 STUDER SMART VED BRUK AV GODE STUDIETEKNIKKER Onsdag 15. oktober Aud 2 kl og Berit Gaaserud og Line Fleischer, SiB rådgivning Det er aldri for sent å få gode studievaner! På dette kurset vil du få tips om tidsplanlegging og litt studieteknikk. Det er mange metoder du kan bruke for å lære, men du må finne ut hva som passer for deg. Kurset kjøres to ganger og varer i 45 min. Velg det tidspunktet som passer best for deg Kurset var svært populært i fjor! 15

16 DELSTUDIER I UTLANDET Torsdag 16. oktober Aud 2 kl , spørretorg etter møtet UTVEKSLING Har du lyst til å reise på utveksling? På dette møtet håper vi å inspirere deg til å ta steget ut i verden, samt svare deg på praktiske spørsmål rundt utveksling. Studieopphold i utlandet kan gi verdifull internasjonal erfaring, opplevelser for livet, venner fra hele verden og bedre språkkunnskaper. Professor Leiv. K. Sydnes fra Kjemisk institutt vil holde et engasjerende innlegg om hvorfor det er lurt å reise på utveksling, fra perspektivet til en vitenskapelig ansatt som brenner for internasjonalt samarbeid. Studieveiledere fra infosenteret vil snakke litt om søknadsprosessen og hva du må tenke på før du reiser ut, og i tillegg vil du møte to biologistudenter som vil fortelle om sine studieopphold i New Zealand. Etter møtet vil det være mulighet for å spørre studentene og studieveiledere om det du lurer på rett utenfor auditorium 2. 16

17 STUDIEOPPHOLD PÅ SVALBARD Torsdag 17. oktober Aud 2 kl Stine Beate Balevik, ved Infosenter for realfagstudenter, vil gi en oversikt over hvilke bachelorprogram som er aktuelle for et studieopphold på Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Ved å studere ved UNIS får du en enestående mulighet til å studere arktiske prosesser, du ellers bare leser om i bøker, på nært hold. Studietilbudet utpreger seg med en stor del feltarbeid, gode lærerkrefter og internasjonalt miljø, da ca. 50 % av elevene er fra andre land enn Norge. De mest aktuelle bachelorprogrammene har tilrettelagt et studieopphold på UNIS: 17

18 DELTAGERE PÅ INFORMASJONSTORGET Norsk Kjemisk selskap, NKS Kjemisk Selskap har som formål " å virke for kjemiens fremme i vitenskap, teknikk og undervisning, samt å representere norske kjemikere og ivareta deres faglige interesser". Alle med tilknytning til kjemi gjennom utdanning er velkommen som medlem. Karrieresenteret Karrieresenteret har som mål å lette overgangen fra studier til arbeidsliv for studentene i Bergen. De skal gjør akademisk kompetanse synlig, anerkjent og etterspurt i regionen. Senteret tilbyr ulike kurs (jobbsøker, intervjutrening osv) og individuell veiledning. Utveksling Administrasjonen ved UiB hjelper deg med alt det praktiske når du endelig har bestemt deg for å reise på utveksling. I Infosenter for realfagstudenter kan du i løpet av studiene dine få hjelp til å finne dine utvekslingsmuligheter, finne ut når det er aktuelt å reise ut og få hjelp til å søke. Norsk olje og gass Norsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskap og leverandørbedrifter. Norsk olje og gass spanderer lunsjmaten. Alle instituttene ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet Har du spørsmål om studieprogrammet du går på eller vil du kanskje vite mer om andre studieprogram ved fakultetet? Studiekonsulentene er på informasjonstorget for å svare på det du lurer på! RU og fagutvalg Flere av fagutvalgene ved instituttene på fakultetet vil være tilstede på informasjonstorget for å fortelle om sine aktiviteter. IAESTE IAESTE er en studentorganisasjon som driver med utveksling av fagrelevante sommerjobber for realfags- og teknologi studenter. I tillegg arrangerer IAESTE en årlig næringslivsdag, så her er det muligheter både for sommerjobb i utlandet og verdifull erfaring fra organisasjonsarbeid. Realfagsbiblioteket Biblioteket innehar bøker, tidsskrifter og masteroppgver innen realfag. I tillegg har de trådløst nett, utskriftstjenester, og leseplasser. 18

19 LÆRERUTDANNING Ved UiB kan du bli lærer i realfag på to ulike måter: Integrert lektorutdanning (IL) Bachelor-/mastergrad + ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Forskjellen på de to alternativene er at man i det første alternativet tar fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis parallelt gjennom hele studiet. I det andre alternativet tar man først en ren fagutdanning. Deretter tar man fagdidaktikk, pedagogikk og praksis konsentrert på ett år. Integrert lektorutdanning (IL) passer for deg som allerede ved studiestart eller i løpet av det første studieåret bestemmer deg for å bli lærer. Ved å ta IL følger du et fast program som sørger for at du får dekket det som trengs for å bli lærer. Dvs. du får en ferdig "pakke". Men vær obs på at IL bare tilbyr visse fagkombinasjoner. Det er også begrenset hvor mye tidligere fagutdanning som kan innpasses i programmet. Fag, pedagogikk, fagdidaktikk og praksis tas parallelt gjennom hele studiet. Dermed holdes fokus på læreryrket og undervisning gjennom hele studiet. Det kan være en fordel da det gir mer tid til refleksjon over det å være lærer. Den andre muligheten, dvs. å først ta en bachelor-/mastergrad og deretter ettårig PPU, er et godt alternativ, spesielt for deg som ønsker andre fagkombinasjoner enn det som er mulig innen IL, f.eks. master i matematikk med norsk ved siden av. ønsker mer faglig fordypning/spesialisering enn det som er mulig innenfor IL. allerede har studert en stund og har tatt fag som er aktuelle i forhold til læreryrket ikke er helt sikker på om du vil bli lærer Hvis du velger denne veien til læreryrket, må du selv passe på å ta det som er nødvendig for å få opptak til PPU i løpet av bachelor-/mastergraden. I studiehåndboken kan du finne en liste med anbefalte emner. Det er lurt å se nærmere på dette tidlig i bachelorstudiet for å unngå å måtte bruke ekstra tid for å kvalifisere seg til PPU. PPU har opptak en gang i året. Søknadsfrist er normalt 15. april. Dersom du er interessert i å få vite mer om læreryrket og UiBs lærerutdanning, kan du delta på foredrag tirsdag 15. oktober kl (se side 11). Du kan også ta kontakt med studieveileder Marianne Jensen, , Se også lærerutdanningens nettsider: 19

20 BIBLIOTEK FOR REALFAG Åpent mandag fredag. Bibliotek for realfag ligger i Carl L. Godskes hus, Johs. Brunsgt. 12. Her finner du bøker og tidsskrifter innen realfagene. Som student ved UiB har du tilgang til alle våre elektroniske ressurser; e-bøker, elektroniske oppslagsverk og artikkeldatabaser. Disse kan du nå over alt på campus - og også utenfor campus, om du er pålogget UiBs nett. Dersom du starter søket på vår hjemmeside (uib.no/ub) blir du automatisk koplet opp mot å oppgi brukernavn og passord. Leseplasser. Vi har i overkant av 100 studentleseplasser. Mange av plassene har pc som du kan logge deg på. Om du har med deg egen maskin, har biblioteket trådløst nettverk og uttak for kabel. For utskrift, kopiering og skanning har biblioteket flere multifunksjons-skrivere (PullPrint). Nytt for i år er vår pausekrok hvor du kan slappe av, spise matpakken og småprate. Lån. Lånetiden på bøker er vanligvis 4 uker. Om ikke andre har bestilt bøkene, kan du fornye lån selv ved å logge deg på Min side i Bibsys eller Oria. Pensumlitteratur. Biblioteket kjøper inn pensumbøker som brukes i undervisningsemner ved mat.nat-fakultetet. De eksemplarene som står i ordinær samling kan du låne med deg hjem. Noe pensumlitteratur vil også være tilgjengelig elektronisk. I tillegg skal du skal alltid finne ett eksemplar av alle pensumbøker i en egen pensumsamling i biblioteket. Disse er ikke til hjemlån. Søk. Du søker i våre samlinger fra vår hjemmeside: uib.no/ub. Her finner du fram til bøker og tidsskrifter, du ser om bøkene står på hyllen eller om de er tilgjengelig på nett. Om boken er utlånt eller eid av et annet bibliotek, kan du bestille eller reservere. Lån av bøker er alltid gratis, men bestilling av artikler koster penger. Spør biblioteket om regler som gjelder for bestilling av lån og kopier. Kurs. Biblioteket holder kurs i informasjonssøk og referansehåndtering (EndNote), både for nye og for viderekomne studenter. Veiledning i søking, skriving og kildebruk finner du også som del av Søk & Skriv (sokogskriv.no). Dette er et nettbasert kurs i oppgaveskriving som er vel verd å se nærmere på. Om du trenger hjelp til å finne litteratur innen et bestemt emne, kan du avtale veiledning med en av våre fagutdannede realister. Har du enklere spørsmål du raskt vil ha svar på, kan du benytte Universitetsbibliotekets chattetjeneste kl fra våre nettsider, eller komme innom biblioteket og spørre i skranken. Velkommen! Bibliotek for realfag Johs. Brunsgt. 12 (Carl L Godskes hus) Telefon: e-post: 20

21 UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD UNIS ligger sentralt i Longyearbyen på Svalbard, og har etter hvert utviklet seg til et spennende internasjonalt universitetssenter, der det både pågår stor forskningsaktivitet og undervisning i fagfelt innenfor arktisk geologi, arktisk geofysikk, arktisk biologi og arktisk teknologi. UNIS er et viktig supplement til MN-fakultetets feltbaserte undervisning, og vi oppfordrer deg til å ta deler av studiet ditt ved UNIS. Et opphold ved UNIS vil gi deg en unik mulighet til å oppleve arktisk natur, i tillegg til å få den faglige basisen. Foreleserne er internasjonale tungvektere, innen sine respektive fagfelt, som leies inn for kortere eller lengre perioder for å formidle sin kunnskap og engasjement overfor de spesielle forholdene som gjelder i de arktiske miljø. Studenter fra inn- og utland reiser til UNIS for å delta på kurs og bidrar til et internasjonalt miljø. Alle kurs på UNIS er godkjent og du kan bruke disse i graden din ved UiB. Avlagt og bestått UNIS-kurs, vil fremkomme på karakterutskriften din som du bestiller på StudentWeb. Ønsker du å ta kurs ved UNIS, oppfordrer vi deg til å ta tidlig kontakt med studiekonsulent på studieprogrammet ditt. Oversikt finner du bakerst i dette heftet. De vil ha oversikt over hvilke kurs på UNIS som kan gi fritak for emner ved UiB. Du kan også se hvordan et UNIS opphold er tilpasset et studieprogram ved UiB i studiehåndboken 2013/14 eller på informasjonstavle ved Infosenteret for realfagstudenter. Informasjon om emner, opptaksprosedyrer og opptakskrav finner du på UNIS sine hjemmesider. Du kan få vite mer om UNIS via studiekonsulenten på ditt institutt eller på Oversikt over studiekonsulentene finner du bakerst i dette programheftet. Søknadsfrist til UNIS er henholdsvis 15. april og 15. oktober 21

22 DELSTUDIER I UTLANDET Alle studenter ved UiB har mulighet til å få et utenlandsopphold i løpet av studiet. UiB har avtaler med en rekke utdanningsinstitusjoner rundt om i verden og vi anbefaler våre studenter å ta et eller to semestre ved en av disse institusjonene for å få internasjonal erfaring, bedre språkkunnskaper, forståelse for andre kulturer og en videre horisont. Hvert av bachelorprogrammene har inngått avtaler med studiesteder de mener passer spesielt godt for studenter på det aktuelle programmet. Du kan velge å reise i et semester med valgfag og ta fag som f.eks. ikke tilbys ved UiB og dermed få en annen faglig profil på graden din eller du kan ta kurs som direkte erstatter kurs i programmet ditt. For de studieprogrammene der studieplanen er tettpakket med obligatoriske fag kan det også være et alternativ å ta et sommersemester i utlandet. Husk at Lånekassen kan gi dekning til deler av skolepengene, og gi reisestøtte i tillegg til ditt vanlige studielån. Hvor finner du informasjon om delstudier i utlandet? På uib.no/utdanning kan du lese om hvilke utvekslingsmuligheter du har. Du kan finne inspirasjon og få idéer til hvor du kan dra, hva som er de ulike institusjonenes fagtilbud og hvordan du skal gå frem for å søke. Har du spørsmål om utveksling kan du gjerne spørre i Infosenteret for realfagstudenter i Realfagbygget. I skranken kan de f.eks. svare på spørsmål om søknadsprosessen, når du kan reise i forhold til ditt studieprogram, hvilke avtaler som finnes og hvor du finner 22

23 informasjon på nettsidene. Når du har valgt ut hvilke læresteder du ønsker å søke deg til vil studieveilederen din kunne hjelpe deg med forhåndsgodkjenning av emner. Internasjonal dag UiB vil i 2015 arrangere Internasjonal uke i uke 3. Som en del av dette arrangementet, vil MN-fakultetet ha en Internasjonal dag, onsdag 14. januar. Det vil være et tett program med informasjon om utveksling, presentasjoner fra studenter som allerede har tatt delstudier i utlandet, i tillegg til søknadsverksted. Følg med på invitasjoner til møter og andre arrangementer i januar. Søknadsfristen for utveksling i studieåret 2015/2016 vil være 1. februar

24 Lunsjmaten er sponset av 24

25 Kontaktinformasjon institutt Institutt og Ansvarsområde Institutt for biologi Bachelor biologi og miljø- og ressursfag Fiskehelse og bachelor - bærekraftig havbruk E-post Kontaktperson Tlf Beate U. Rensvik Tommy Strand Master Oddfrid Førland Master Berit Øglænd Molekylærbiologisk institutt Bachelor og master Gunhild Brubakken Institutt for geovitenskap Bachelor Kaia Nepstad Master Caroline E. Christie Geofysisk institutt Bachelor Elin Sletbakk Master Elisabeth Sæther Institutt for fysikk og teknologi Fysikk Irlin Nyland Petroleum og prosess Terje Finnekås Matematisk institutt Matematiske fag Kristine Lysnes Lærerutdanning Marianne Jensen Institutt for informatikk Bachelor Ida Rosenlund Master Mari G. Løchen Kjemisk institutt Kjemi Unni L. Buanes Nanoteknologi Hege Ommedal Infosenter for realfagstudenter

26

27 Sjekk også programmet på Det matematiske-naturvitenskapelige fakultet, UiB. Oktober 2014

Studiehandbok for realfag 2006/2007

Studiehandbok for realfag 2006/2007 Studiehandbok for realfag 2006/2007 Det matematisk naturvitskaplege fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N - 2 - Studiehandbok for realfag 2006/2007 Det matematisk-naturvitskaplege fakultet...universitetet

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) (Tips:Hvor mange

Detaljer

NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006

NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006 NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006 DE FØRSTE DAGENE 6 Viktige formaliteter 7 Unngå villedning -søk veiledning 8 Utdanning for alle? 9 Karrieretjenesten 9 Hold deg informert 10 Planlegging er kjempelurt

Detaljer

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM?

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? antall HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? Av rådgiver Harald Åge Sæthre Denne artikkelen gir et bilde på dine medstudenters valg, kapasiteten på ulike fag og en antydning om situasjonen i arbeidsmarkedet.

Detaljer

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen.

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. I dag har du mulighet du stille spørsmålene som kan bestemme din fremtid.

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Husk at manuset ikke er en fasit det er viktig at du jobber med å finne din vri på det du vil si. Bruk dine egne erfaringer og vær deg selv. Du får garantert ikke

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 Utgiver: Studieavdelingen, UMB Utgitt: August 2006 Trykk: LOBO Media AS 2 3 Innholdsfortegnelse Velkommen som student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap!... 4 Del 1 Innledning...

Detaljer

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess IKONER: FORVIRRA? Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer

Marine studier. -Ta del i Norges næringseventyr. uit.no. uin.no. ntnu.no. hist.no. hials.no. uib.no. hib.no. nvh.no. hsh.no. uio.no. umb.

Marine studier. -Ta del i Norges næringseventyr. uit.no. uin.no. ntnu.no. hist.no. hials.no. uib.no. hib.no. nvh.no. hsh.no. uio.no. umb. Marine studier -Ta del i Norges næringseventyr uit.no uin.no ntnu.no hist.no hials.no uib.no hib.no hsh.no nvh.no uio.no umb.no Norges fremtid er marin. Er din? Sjømat er en av Norges viktigste næringer

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr 12. Høsten 2008. Basic jobbsøking: Hvordan lese arbeidskontrakten

Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr 12. Høsten 2008. Basic jobbsøking: Hvordan lese arbeidskontrakten Arbeidslivsdagen Bli kjent - gjør deg kjent Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr 12. Høsten 2008 Karrierevalget: Bachelor eller master? Basic jobbsøking: Hvordan lese arbeidskontrakten

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG Frist: 26. juli IGANG-påmeldinga gjeld studentar som

Detaljer

Med tanke på framtida

Med tanke på framtida VELKOMMEN UNIVERSITETET I AGDER ER ET UNGT UNIVERSITET, MED NYE OG MODERNE CAMPUSER I GRIMSTAD OG KRISTIANSAND. UiA HAR 160 STUDIER, CA. 10 000 STUDENTER OG 1000 ANSATTE. Med tanke på framtida Hva skal

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2014 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0ss! Atlantis Medisinske Høgskole har gjennom 26 år høstet mye verdifull

Detaljer

INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ

INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ Mai 2009 FORORD Pilotprosjektet Internship Relevant praksis for studenter og nye muligheter for næringslivet startet

Detaljer

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2015 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0SS! Velkommen til Atlantis Medisinske Høgskole, en veletablert

Detaljer

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE. - helsekunnskap for fremtiden

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE. - helsekunnskap for fremtiden 1987-2012 ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE - helsekunnskap for fremtiden ATLANTIS JUBILERER! I 2012 fyller Atlantis Medisinske Høgskole 25 år! Vi har høstet mye, viktig erfaring med å undervise i helsefag

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

uhu.uib.no Tema: REALFAG Annonsebilag Utdannet realist fra Universitetet i Bergen? se side 31 Jostedalen side 29 SAMFUNNETS KUNNSKAPSREDE

uhu.uib.no Tema: REALFAG Annonsebilag Utdannet realist fra Universitetet i Bergen? se side 31 Jostedalen side 29 SAMFUNNETS KUNNSKAPSREDE Annonsebilag Thailand side 3 SAMFUNNETS KUNNSKAPSREDE Molde side 5 Bergen side 7 Stavanger side 11 Hardanger side 12 Bømlo side 15 Tema: REALFAG uhu.uib.no Sykkylven side 22 Egersund side 23 Bremanger

Detaljer

www.hiof.n START HER.

www.hiof.n START HER. S A R P S B O R G F R E D R I K S T A D H A L D E N www.hiof.n START HER. STUDIEKATALOG 2005 Sjekkliste for STUDIEVALG UNDERSØKE Hvilke studietilbud finnes? VURDERE Hva har du lyst til? VELGE Hva passer

Detaljer

Rekrutteringsundersøkelse 2013

Rekrutteringsundersøkelse 2013 Rekrutteringsundersøkelse 2013 Spørreundersøkelse blant høgskolens nye studenter høsten 2013 LANG utgave med alle undersøkelsens fritekstsvar 27.10.2013 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Undersøkelsen og bearbeidingen...

Detaljer

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier Studieguide 2014 Innledning 5 Kunnskap for livet 9 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 11 Oppbygning av studiene ved NMBU 12 Opptakskrav 15 Slik søker du opptak til studier ved NMBU

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 Innhold 3 REKTOR TOM COLBJØRNSEN 4 OM BI 6 FAGLIG LEDER ULF HENNING OLSSON 7 PROGRAMSTRUKTUR 8 HVA INNEBÆRER EN MASTER 10 MASTER I ØKONOMI OG LEDELSE 12 MASTER I STRATEGISK

Detaljer

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2015 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Innhold SIDE 2 Valget er ditt 3 NLA Bergen 4 NLA Gimlekollen 6 NLA Staffeldtsgate 8 Søknad, opptak og studiestøtte 10

Detaljer