Bli kjent med Ås videregående skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bli kjent med Ås videregående skole"

Transkript

1 Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE

2

3 Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående skole og til et nytt skoleår! Ås videregående skole er en skole med mange klasser, og vi får nye, store elevkull hvert år. Det kan være overveldende å finne fram i starten, og du vil få mange beskjeder. Denne skolebrosjyra gir deg informasjon som du bør kjenne til og som kan være nyttig for deg. Ta godt vare på den, og bruk den! I skolehverdagen gir kontaktlæreren deg nødvendig informasjon, så ikke nøl med å spørre kontakt- eller faglærer dersom du lurer på noe. I tillegg informerer vi elevene på It s Learning (ITL) og gjennom skolens elektroniske oppslagstavler. Slik informasjon betraktes som gitt til hver enkelt elev. Slik informasjon kan være ulike søknadsfrister som det er viktig at du overholder. Skolens visjon er: Ås videregående skole - et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode. Vi ønsker å utvikle et godt sosialt fellesskap preget av respekt for hverandre. Vårt mål er at du skal ha utbytte av det du lærer ved skolen og at du kan ha nytte av det videre i studier eller arbeidsliv. Vårt mål er at den enkelte elev kan utnytte sitt potensiale på best mulig måte. Dette gjør du ved å sette deg høye mål for å tilegne deg kunnskaper og ferdigheter. Læring er hardt arbeid, og du må gjøre en innsats selv for å nå dine mål. Lærene og skolen vil hjelpe deg med dette, men viktigst av alt er den innsatsen du selv nedlegger i dette arbeidet. Vel møtt til et nytt skoleår ved Ås videregående skole! Elevene i videregående skole har mange rettigheter, stort ansvar og mange plikter. Vi som skole vil legge til rette for at du kan planlegge arbeidet ditt gjennom ulike planer. Elevene har rett til å være med på å vurdere hvordan læringsarbeidet gjøres best mulig. Disse rettighetene medfører også plikter og økt ansvar for eget arbeid. Dess mer du deltar og tar del i ansvaret, desto hyggeligere og mer meningsfylt blir skolegangen. Vi håper du kan oppleve skolegangen ved Ås videregående skole som meningsfull slik at du kan utvikle deg og trives på skolen sammen med medelever og lærere. Anne Karin Øksnevad rektor BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE 3

4 Innhold Til elevene 3 Innhold 4 Skolens ledelse 5 Læringsarbeidet 6 Studieteknikk 8 Rådgivere og karriereveiledere 10 Spesielle forhold 10 Elevkontakt/miljøarbeider 11 Skoledemokrati 11 Stipend lån 12 Skolehelsetjenesten 13 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 14 Ombudet for elever og lærlinger 15 Skolebiblioteket 16 Bokskap 16 IKT-Support 17 Pc-ordningen - bruk av bærbar skole pc 17 Skolereglement for videregående skoler i Akershus fylkeskommune 18 Heldagsprøvereglement ved Ås videregående skole 22 Ulike typer fravær 24 Kriterier for karakter i orden og atferd 25 Elevrådsreglement 26 Elevrådet pr Morsmål som fremmedspråk 27 Forskrift til opplæringsloven 28 Skoledagen 32 Kantina 33 Ås videregående skole en røykfri skole 33 4 BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE

5 Skolens ledelse E-postadresser og tlf. nr. finner du på skolens hjemmeside - Anne Karin Øksnevad Rektor Skolens øverste leder Sigrun Borgersen Assisterende rektor Eksamensansvarlig Thomas Randem Studieinspektører Ansvar for timeplanlegging, elevenes fagvalg mv. Anne Beth Wiger Administrasjonsleder Avdelingsledere Elisabeth Abrahamsen Avdelingsleder Ansvar for Vg3 SSP, PB og Språk/samf.fag IFA/SFA Trude Setten Storengen Avdelingsleder Ansvar for Vg1 SSP og Realfag/øk. IFA/SFA Beathe Lille Avdelingsleder Ansvar for Vg2 SSP og Norsk/kroppsøving IFA/SFA Tor-Gunnar Karterud Gunlaug Skjortnes Per Bakke Jensen Birgit Slørstad Avdelingsleder Teknikk og industriell produksjon. Elevkontakt Avdelingsleder Helse- og oppvekstfag/voksenopplæring Avdelingsleder Elektro/Design og håndverk/innføringsklasse minoritetsspråklige Avdelingsleder Tilrettelagt opplæring Andre ledere Graham Ryan Anny Haugen IB-koordinator Renholder I Du finner oversikt over alle skolens tilsatte på skolens hjemmeside - BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE 5

6 Læringsarbeidet Skolens visjon er: Ås videregående skole et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode. Visjonen skal være til inspirasjon for lærere, elever og ledelse. Visjonen skal ligge til grunn for hvordan vi arbeider og for retningen vi ønsker å utvikle skolen i. Vi realiserer visjonen gjennom å innarbeide en kultur for: Lagarbeid Å se den enkelte elev Å veilede og støtte hverandre Å gi hverandre tilbakemeldinger Å prøve og feile Læring Skolen skal være et læringsfellesskap. Med læring mener vi både læring av fagkompetanse (gode fagkunnskaper), læringskompetanse (evnen til å sette seg inn i nytt stoff), metodekompetanse (evnen til å angripe og finne strategier for å løse problemer og utfordringer) og sosial kompetanse (samarbeidsevne og evne til å forholde seg til andre). Læring er skolens hovedmål. Fellesskap Skolen skal være et læringsfellesskap. Læring kan skje hos den enkelte i ensomhet, men også i fellesskap med andre. Vi mener at skolen kan gi sitt viktigste bidrag til læring i møtet mellom mennesker mellom elev/elev, elev/lærer og mellom lærer/lærer. Mangfold Skolen vår er stor, med mange hundre elever og ansatte. Med vår ulike bakgrunn er vi forskjellige når vi møtes. Som i alle samfunn må vi ha noen felles mål og kjøreregler, men vi bør ikke tvinge alle inn i samme form. Ved skolen vår ønsker vi å hente ut de beste sidene ved den enkelte i hele mangfoldet. Vi gjør hverandre gode Alle menneskelige fellesskap kan utløse både positive og negative prosesser. Det er et viktig mål for skolen å utløse flest mulig positive prosesser som kan bidra til læring. For å oppnå gode læringsforhold legger vi vekt på følgende: 1. Rettigheter og plikter Elevene har rett til opplæring. Samtidig har elevene også plikter i forhold til tilstedeværelse og oppførsel. Vi ønsker en skole der det er godt å være. Dette oppnår vi når vi tar hensyn til hverandre og der skolereglementet følges slik at opplæringen ikke forstyrres av bråk og uro. 2. Læreplanene Læreplanene er grunnlaget for innholdet i opplæringen. De er fastsatt sentralt. Når elevene vet hva innholdet i opplæringen går ut på, skaper dette motivasjon og læringslyst. Læreren legger til rette for at elevene er kjent med de ulike målene i læreplanene. 6 BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE

7 3. Termin-/arbeidsplaner Elevene får termin- og arbeidsplaner i alle fag slik at de kan planlegge og vurdere sitt eget arbeid. Termin- og arbeidsplanene legges på ITL av alle faglærere slik at de til enhver tid er tilgjengelige for elevene. 4. Elevmedvirkning Når elevene får mer innflytelse over sitt eget arbeid, øker motivasjonen for læring. Derfor deltar elevene i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen. 5. Undervisningsmetoder Vi vet at elever tilegner seg kunnskap på ulike måter. Gjennom varierte undervisningsmetoder tar vi hensyn til at elever er forskjellige. 6. Elevsamtaler Hver elev har elevsamtale med kontaktlærer minst en gang pr. semester. Elevsamtalen skal bidra til at skolegangen blir meningsfull for den enkelte elev, samtidig som kontaktlærer kan gi eleven tilbakemelding om hvordan eleven ligger an faglig. Skjema for elevsamtale finnes på portalen. Det vil være konferansetimer på Vg1og Vg2. 7. Kontaktlærers time I hver klasse har vi kontaktlærers time. I dette viktige møtet mellom kontaktlærer og elever diskuteres opplæringen generelt i klassen, klassemiljø og andre saker som er viktige for klassen. Kontaktlærers time skal avholdes 1 gang per måned. BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE 7

8 Studieteknikk Hvordan bør vi studere? Når du skal i gang med å lære inn noe nytt, er det viktig å vite hvordan du best skal legge opp studiearbeidet. Målet må være at du skal bruke minst mulig tid på å lære det du til sist skal kunne. Riktig studieteknikk Det lar seg neppe gjøre å gi en fast oppskrift på hvordan du skal studere. En framgangsmåte som passer for en student er kanskje ikke helt riktig for en annen. Det er likevel endel fundamentale studietekniske "regler" som gjelder for oss alle, selv om vi benytter litt forskjellige framgangsmåter. Vi vil ta for oss noen av disse. Oversikten Det første bud er å skaffe seg oversikt over det som skal læres. Som oftest vil det lønne seg å gå igjennom hele "leksa" i ett, for å danne seg et helhetsbilde, og gjøre seg kjent med hva den inneholder av problemer. I lærebøkene er ofte et og annet uthevet med fete typer, understreket eller satt i ramme. Slikt bør du merke deg alt ved første gangs gjennomlesing. Dette gir deg muligheten til å finne ut hva det hele går ut på. Snapp opp hovedtankene Målet med en første, helhetlig gjennomgåelse, er å skaffe deg kjennskap til hovedideene - grunntankene i det du skal arbeide deg gjennom. Først når du har skaffet deg oversikten, kan du arbeide rasjonelt videre. Skill det vesentlige fra det uvesentlige Litt av kunsten ved å studere er å skille det vesentlige fra det uvesentlige. Ofte vil et bilde eller en figur si oss mer enn mange siders tekst. Andre ganger kan vi lære mer av et par linjer enn av et helt avsnitt. Læreren gir oss gjerne de rette stikkordene på tavla, eller også dikterer han noen setninger som inneholder det vesentligste. Benytter du deg av dette, kan du spare endel tid på selv å finne fram til hovedideene. Når du finner noe som er av vesentlig verdi, bør du notere det ned eller merke av vedkommende avsnitt i boka, slik at du kan gå grundigere inn på dette i neste omgang. Mange små innlæringsavsnitt Når du setter i gang selve innlæringen, er det som regel en fordel å dele stoffet opp i mindre avsnitt. På denne måten blir det lettere å arbeide seg gjennom et stort kapittel. Innlæringsavsnittene må bare ikke gjøres så små at du mister helheten av syne. Særlig viktig er det å dele innlæringen i flere porsjoner når det du skal lære er såkalt "tungt stoff". Du bør også huske på å legge inn små pauser mellom hver innlæringsporsjon. Variasjon gir god avveksling En fin avveksling er det også å variere fag når vi leser. Om du har arbeidet lenge med f.eks. matematikk, vil det være klokt å ta for seg norskleksen før du kanskje fortsetter arbeidet med matematikken eller går over til å regne fysikkoppgaver. Regelen er at du ikke bør arbeide med to beslektede fag like etter hverandre, dersom du kan unngå det. Les og finn tilknytningspunkter Mens du studerer, må du hele tiden prøve å finne tilknytningspunkter mellom innholdet i det du arbeider med, og det du vet om emnet fra før. Å sette det nye stoffet på plass i den øvrige kunnskapsmassen din er helt nødvendig for å kunne bruke det du lærer på en effektiv måte. Du husker også bedre det du har lært. Du husker også bedre det du har plassert i sin rette sammenheng. 8 BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE

9 Lag dine egne stikkord Når du arbeider med et emne, bør du hele tiden prøve å lage dine egne stikkord og huskeregler. Det er dette som skal gjøre det mulig å forme et lettfattelig sammendrag til slutt, som er ditt eget, og som du vil komme til å huske. Hør deg selv Å lese er ikke det viktigste - men å høre seg selv, sier mange. En del undersøkelser viser at det er lønnsomt å bruke en stor del av studietiden til å høre seg selv. Da vil du lett avsløre om du har arbeidet konsentrert og fått tak i det vesentligste, eller om tankene har vært på flukt. De fleste av oss har nok opplevd å ha lest mange sider i en bok, for til sist å måtte gå helt tilbake til der vi startet, fordi vi ikke har vært nok oppmerksomme mens vi leste. Kritisk holdning Gjør det til en god vane å vurdere ditt eget arbeid kritisk. Først når du retter pekefingeren mot deg selv og spør om du arbeider slik du egentlig bør, har du muligheten til å forbedre dine studievaner. En kritisk holdning til egne arbeidsmetoder skal være kontrollfaktoren som hjelper deg til å holde riktig "kurs" i studiene. Det viktigste kan vi stille opp slik: Skaff deg overblikk Les med forståelse Noter hovedideene Lag dine egne huskeregler Vurder arbeidet ditt kritisk Notatteknikk Å notere er litt av en kunst. Mange tror at å notere er det samme som å skrive ned alt som blir sagt eller gjort. Slik er det imidlertid ikke. Å notere seg = å merke seg Gode notater kan vi sammenlikne med en gjenfortelling der alle hovedpunktene har kommet med som stikkord og korte setninger. En aktiv prosess i tre steg Å ta notater er "aktiv lytting og lesing med papir og blyant". Vi vil dele inn notatarbeidet i tre steg: l. Vi bruker sansene og merker oss hva som er det viktigste i det som skal læres. 2. Vi skriver ned stikkord og nøkkelord eller små setninger som inneholder det viktigste i det som er gjennomgått. 3. Vi tar fram notatene etter en tid og bearbeider dem mens stoffet ennå er ferskt. Selv om du nytter litt forskjellig teknikk når du noterer fra en teoritime, fra en praktisk arbeidssituasjon i verkstedet eller mens du arbeider med en lærebok hjemme, vil du alltid kunne bygge på disse tre grunnleggende elementene i notatteknikken. BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE 9

10 Rådgivere og karriereveileder Rett til rådgivning: Forskrift til opplæringsloven 22-1: Den enkelte eleven har rett til to ulike former for nødvendig rådgiving: sosialpedagogisk rådgiving og utdannings- og yrkesrådgiving. Rådgiverne: - gir råd og veiledning i forhold til sosialpedagogiske problemer. Karriereveilederen: - gir opplysning og veiledning angående yrkesvalg, karriereplanlegging og videreutdanning og er kontaktperson i forbindelse med valg av programom råder og programfag i samarbeid med studieinspektør. Aud Magnhild Hansen Sosialpedagogisk rådgiver. Teknikk og industriell produksjon, Design og håndverk, Påbygging til generell studiekompetanse. Anne Staavi Sosialpedagogisk rådgiver. Elektrofag, Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for minoritetspråklige, SFA-klassene Vigdis Trøen. Karriereveileder. Toril Hennie Hansen Sosialpedagogisk rådgiver. Studiespesialiserende, IB, Idrettsfag. Spesielle forhold Særskilt tilrettelegging av arbeidsforhold ved eksamen/heldagsprøver Har du behov for spesiell tilrettelegging i forbindelse med eksamen/heldagsprøver, kan du henvende deg til rådgiver. Uttalelser fra sakkyndige utenfor skolen må legges ved en henvendelse om særskilt tilrettelegging av eksamen eller heldagsprøver. Elevene som søker om særskilt tilrettelegging av eksamen/heldagsprøver skal bruke skjema som skolen har utarbeidet. Dette finner du på portalen i faget som heter Intranett Elever. Opplysninger fra elev/foresatte som har betydning for elevens skolesituasjon Dersom det oppstår vanskeligheter som eleven/foresatte mener er av betydning for gjennomføringen av skolegangen i samsvar med normalordningen, bes man underrette skolens rådgivere om dette. Rådgiverne er ansvarlig for at all nødvendig informasjon om elevene følger dem oppover i klassetrinnene ved skifte av kontaktlærer/faglærere. Opplysningene sendes/leveres i lukket konvolutt. Rådgiverne har taushetsplikt. Søknadsfrist: 1. desember 10 BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE

11 Elevkontakt Elevkontakt Tor Gunnar Karterud (avd.leder TIP) Elevkontakten skal arbeide for et godt fysisk og psykososialt miljø for elevene. Elevkontakten skal spesielt samarbeide med elevrådet og med de som jobber med frivillige elevaktiviteter som idrettsaktiviteter, kuturelle aktiviteter, skoleavis, årbok og lignende. Han er også skolens kontaktperson for elevenes solidaritetsarbeid, SOS barnebyer. Elev kontakten holder til i D-blokka. Hvis du lurer på noe, eller har noe du vil fortelle, er det hyggelig med besøk. Vi som jobber på Ås vgs synes vi har en fin skole. Vi håper du som er elev mener det samme, at du vil rydde opp etter deg selv, både ute og inne, og at du vil følge skolens regler. E-post: Skoledemokrati Vi ønsker oss elever som er aktive deltakere i opplæringen. Som elev kan du være med på å bestemme hvordan undervisningen skal gjennomføres i samarbeid med lærerne dine i de ulike fagene. Læreren har ansvar for at læreplanene følges og at dere kommer gjennom pensum, elevene deltar i planleggingen av opplæringen delvis gjennom kontaktlærers time som hver klasse har 1 gang per måned, men også gjennom dialog med den enkelte faglærer. Hver klasse har sin tillitselev som er klassens talsmann. Blant tilllitselevene velges elevrådsstyret som har jevnlige møter med skolens elevkontakt og rektor. Elevrådsstyret er et forum som har innflytelse på skolen. Elevene har i tillegg to representanter i Skoleutvalget, der også politikere er representert. Viktige saker tas opp i dette utvalget, og det er en måte å få være med på å bestemme i saker som angår skolen. BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE 11

12 Stipend lån Kontaktperson: Janne Gjengedal Statens lånekasse for utdanning yter stipend og lån til skoleelever. Alle elever med ungdomsrett får et stipend fra lånekassen til utstyr (utstyrsstipend). Dette må søkes om. Ytterligere stipend og lån er behovsprøvd (avhengig av inntekt/formue til foreldre). Slik søker du Stipend og lån må det søkes om på internett. Nettsøknadsskjema finner du på eller på Utbetaling av stipend skjer etter at eleven har signert og returnert et vedtaksbrev som blir sendt hjem til eleven. Se også internettsidene til lånekassen på Skolen vil være behjelpelig med ytterligere informasjon. 12 BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE

13 Skolehelsetjenesten Hvordan ta vare på helsa? Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud til alle elever på skolen. Vi ønsker å forebygge og avdekke helseplager som kan gå utover skolesituasjonen. Helsetjenesten består av helsesøstre, psykisk helsearbeider, psykolog og lege. Vi har taushetsplikt og du får e-fravær dersom du har en oppsatt time hos oss. (se s.24 om fravær) Vi kan gi individuell veiledning, råd og informasjon. Kom og spør når du trenger: Ulike vaksiner eller injeksjoner. Vi anbefaler hjernehinnebetennelsevaksine til alle i aldersgruppen år. Skolehelsetjenesten har et tett og godt samarbeid med rådgivere og PPT. Vi kan delta på samarbeidsmøter med skolen der eleven gir samtykke til det og der det er ønskelig. Du finner oss i kontorfløyen i C-blokka (2. etasje). Se skolens nettsider for mer informasjon om åpningstider, bemanning og kontaktinformasjon. Råd og veiledning for kroppslige plager, psykiske eller sosiale vansker (for eks. vanskelig livssituasjon, skoleproblemer, bekymring for venner, samarbeidsproblemer med lærer, mistrivsel/mobbing på skolen, spiseproblemer, søvnvansker, alkohol/rusproblem eller rusavvenning. Støttesamtaler ved sorg, kriser og ved ensomhet. Prevensjonsveiledning, graviditetstest, råd og støtte ved graviditet/abort, informasjon om kjønnssykdommer, testing av klamydia, resept på p-piller, nødprevensjon, p-sprøyte, gratis kondomer. Helsesøster kan skrive resept på prevensjon for jenter mellom 16 og 20 år. Henvisning til spesialist i barne- og ungdomspsykiatrien, eller annen spesialist. BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE 13

14 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Hvem er vi? PPT er en lovpålagt tjeneste. Akershus fylkeskommune har opprettet egen tjeneste for de videregående skolene, lærlinger og lærekandidater i Follo. De ansatte er pedagoger og psykologer med pedagogisk-psykologisk rådgivning som spesialfelt. Hvem kan få hjelp? Alle som har tilknytning til videregående opplæring i Follo. Vi samarbeider tett med Oppfølgingstjenesten i forbindelse med ungdom uten skoleplass, arbeid eller annen sysselsetting. Hvor skal jeg henvende meg? PPT har adresse: PPT for videregående opplæring i Follo, Postboks 12, 1431 Ås Telefon: Kontoradresse: Ås sentrum Raveien 9, 1430 ÅS (NIJOS/COOP-MEGA bygget) PPT har også kontortid i 2. etasje C-blokk på skolen. Hva slags hjelp? Vi kan være behjelpelige i saker som har betydning for opplæringssituasjonen, fagvansker og personlige/sosiale problemer. Arbeidsformen er vanligvis rådgivingssamtaler. I tillegg foretar vi utredninger og gir sakkyndige vurderinger. Vi har taushetsplikt. 14 BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE

15 Ombudet for elever og lærlinger Ombudet er ansatt av Fylkestinget i Akershus Hva kan ombudet gjøre for deg som elev eller lærling: Bidra til å styrke din medvirkning i opplæringen Informere om dine rettigheter og plikter Ivareta dine interesser Gi råd og veiledning Hvem kan kontakte ombudet: Alle som har spørsmål de vil ta opp Du kan trygt henvende deg til ombudet, som har taushetsplik. Hvor kan du treffe ombudet? Navn: Andreas Nilsson Telefon: E-post: E-post: Telefaks: Adresse: Schweigaardsgt. 8, 0185 OSLO BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE 15

16 Skolebiblioteket Biblioteket ligger i 1. etasje i F-blokka. Åpningstider: mandag-torsdag fredag Tlbud: - fag-/og skjønnlitteratur på mange språk - lydbøker - tegneserier - bredt utvalg av dvd-er - norske og utenlandske aviser og tidsskrifter - fargeskriver/kopimaskin - innlån av bøker fra andre biblioteker - lesesal og grupperom - veiledning. Skolebiblioteket er en del av landets biblioteknettverk. Vi låner ofte inn litteratur og film fra større biblioteker. Bibliotekar Aase Fossum Kvarme Bibliotekmedarbeider Trine Løkkemoen Utlån av lærebøker Elevene får låne pensumbøkene. Lånet registreres i bibliotekets utlånssystem, som viser hvilke eksemplarer av titlene eleven har lånt. Eleven får en utlånskvittering som må oppbevares til bøkene er levert. Bøkene skal leveres tilbake når eleven slutter ved skolen. Det er ikke lov å skrive i, streke under eller liknende i bøkene, men skriv gjerne navn og klasse i boka. Bøker som blir borte eller ødelagt, må erstattes etter gjeldende innkjøpspris. Bokskap Skolen har bokskap til alle elever. Du kan selv ta et skap i nærheten av klasserommet ditt og sette på en hengelås du skaffer selv. Ved skoleslutt skal skapet tømmes og alle bøker leveres til biblioteket. 16 BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE

17 IKT-support Fylkeskommunens retningslinjer for bruk av alt datautstyr (bærbare PC-er, nettverk mv.) gjelder for alle elever. IKT-medarbeidere support: Steinar Østbye (IKT-rådgiver) mob.nr.: Kenneth Jensen (IKT-konsulent) mob. nr.: Roar Waagsbø (IKT-konsulent) mob.nr.: IKT-kontoret ligger i 2. etasje i C-blokka (rom C-201), rett opp trappa ved inngangen mot togstasjonen. Når det gjelder support på It s Learning, skal en først henvende seg til kontaktlærer, og evt. til avdelingsleder. Bærbar PC Elevene må selv skaffe seg en bærbar datamaskin til skolestart. Elevene velger selv om de vil benytte seg av fylkeskommunens innkjøpsavtale eller skaffe en datamaskin på annet vis. Den rimeligste PC-en som tilbys gjennom fylkeskommunens avtale oppfyller gratisprinsippet i videregående opplæring. Følgende minstekrav gjelder: - Datamaskinen må ha antivirusprogram. - Eleven må kunne produsere og levere i formater som er lesbare for læreren (alle elever får tilbud om å installere Microsoft Office). - Datamaskinen må fungere til arbeid i læringsplattformen itslearning. For elever som skal gå utdanningsprogrammene elektrofag, design og håndverk, studiespesialisering med formgiving samt teknikk og industriell produksjon er det nødvendig å merke seg at det i enkelte fag vil bli benyttet programvare som kun er kompatibel med pc. BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE 17

18 Skolereglement for videregående skoler i Akershus fylkeskommune Forskrift om ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt av fylkestinget i Akershus 6. mai 2010, sak nr. 35/10. Reglementet gjelder fra skoleåret Endret av fylkestinget 14. mai 2012, sak nr. 34/ Formål Reglementet skal bidra til at akershusskolen preges av samarbeid, trivsel, engasjement, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme gode arbeidsvaner, god orden og bidra til et godt og læringsfremmende skolemiljø. 2. Virkeområde Reglementet gjelder for elever i Akershus fylkeskommunes videregående skoler. Så langt det passer, gjelder reglementet også for voksenopplæringens elever og andre som mottar opplæring i skolens regi. Reglementet gjelder på skolens område, i skolens nærområde i skoletiden, på skoleveien og ved aktiviteter i skolens regi. Reglementet gjelder også andre forhold som har klar sammenheng med skolegangen. 3. Rettigheter Skolen skal gi et opplæringstilbud i samsvar med opplæringsloven med forskrifter, gjeldende styringsdokumenter og fylkeskommunens vedtak. Opplæringsloven 9a-1 gir elevene rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, og elevene skal engasjeres i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for helse, miljø og trygghet ved skolen. Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning etter opplæringsloven med forskrifter. Elever som på grunn av sykdom eller omsorgsansvar får mye fravær, har rett til hjelp og støttetiltak fra skolen for å unngå tap av opplæring og vurderingsgrunnlag. 4. Orden og atferd (1) Elevene skal medvirke til et godt læringsmiljø og til et godt arbeidsmiljø for alle medlemmer av skolesamfunnet. Alle skal opptre hensynsfullt og høflig, og rette seg etter de lover, regler og instrukser som til enhver tid gjelder for skolen og i samfunnet for øvrig. Elevene skal følge anvisninger fra skolen og dens ansatte. Vurdering i orden og i atferd er knyttet til i hvilken grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet, jf. forskrift til opplæringsloven 3-5. (2) Nærmere regler om orden: a. Eleven skal møte presis og forberedt, og delta aktivt i opplæringen. b. Skolearbeid skal utføres til fastsatt tid. Eleven skal snarest mulig ta kontakt med faglærer dersom dette ikke kan overholdes. c. Eleven skal ha med til opplæringen det materiell og utstyr som er nødvendig. 18 BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE

19 d. Eleven skal følge verneregler og bruke påbudt verneutstyr og særskilte arbeidsklær som kreves for faget, eller som påbys av myndigheter eller skolen. e. Eleven skal holde orden på arbeidsplassen sin og bidra til å holde det rent og ryddig på skolens inne- og uteområde, i nærområdet og på steder der opplæringen foregår. (3) Nærmere regler om atferd: a. Eleven skal bidra til arbeidsro og vise hensyn og respekt for medelever og andre. b. Grov språkbruk, vold, krenkende eller truende atferd og andre brudd på allment aksepterte atferdsnormer er ikke tillatt, enten dette skjer fysisk, verbalt, gjennom digitale medier eller på annen måte. Alle har et ansvar for å hindre slik atferd. c. Pornografisk, rasistisk eller annet krenkende eller ulovlig materiale er ikke tillatt på skolen, og skal heller ikke lastes ned, leses eller spres elektronisk. d. Skolens eiendom, undervisningsmateriell og utstyr skal behandles forsvarlig. e. Mobiltelefoner, musikkspillere og elektronisk underholdningsutstyr skal være avslått under opplæringen hvis ikke annet er avtalt med læreren. f. Bruk, besittelse og enhver annen befatning med rusmidler eller dopingmidler på skolens område og i forbindelse med aktiviteter i skolens regi er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å være påvirket av rusmidler på skolen eller under aktiviteter i skolens regi. h. Kommersiell virksomhet er bare tillatt etter avtale med rektor. 5 Tilstedeværelse (1) Eleven skal være til stede under opplæringen dersom ikke annet er avtalt med skolen. (2) Fravær føres i dager og enkelttimer. Det føres fravær ved oppmøte mer enn femten minutter etter at opplæringen startet. (3) En elev som er forhindret fra å møte til opplæringen, eller må forlate opplæringen, skal melde fra til skolen så snart som mulig. Varer fraværet mer enn tre dager, skal eleven gi ny melding til skolen om dette. (4) Stort fravær eller uteblivelse fra planlagte vurderingssituasjoner kan føre til at grunnlaget for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter mangler, jf. forskrift til opplæringsloven 3-3. Fravær som ikke er avtalt med skolen, og som ikke er nødvendig som følge av for eksempel helse- eller velferdsgrunner, kan anses som brudd på ordensreglementet og gi grunnlag for refsingstiltak. (5) Fravær føres på vitnemål og kompetansebevis etter reglene i forskrift til opplæringsloven Bruk av IKT-ressurser For bruk av IKT-ressurser gjelder IKT-reglement for elever ved videregående skoler i Akershus fylkeskommune med eventuelle tillegg vedtatt for den enkelte skole, i tillegg til ordensreglementet. g.det er ikke tillatt å ha våpen eller farlige gjenstander på skolens område eller under aktiviteter i skolens regi, med mindre dette er godkjent til bruk i undervisningen. BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE 19

20 7 Fusk Fusk eller forsøk på fusk er ikke tillatt. Begrepet fusk kan omfatte ulike forhold, herunder: - bruk av ikke tillatte hjelpemidler og ikke tillatt kommunikasjon i en vurderingssituasjon - å innlevere eller presentere som eget produkt tekster, oppgaveløsninger og liknende som er produsert av andre, herunder tekster og løsninger som er lastet ned fra Internett Fusk eller forsøk på fusk kan få konsekvenser for vurdering i atferd, og kan føre til at prøven eller besvarelsen ikke gir grunnlag for vurdering. Dette kan igjen få betydning for vurderingsgrunnlaget i faget. Fusk eller forsøk på fusk til eksamen, fag-/svenneprøve og kompetanseprøve er regulert i forskrift til opplæringsloven 3-37, 3-65 og Brudd på reglementet (1) Brudd på ordensreglementet kan, foruten nedsatt karakter i orden eller atferd, føre til at skolen informerer foreldre eller foresatte til elever under 18 år. (2) Følgende refsingstiltak kan benyttes ved brudd på ordensreglementet: - påtale eller anmerkning fra skolens ansatte - begrenset tilgang eller utestengning fra skolens IKT-ressurser/nettverk for angitt periode og omfang, jf. IKT-reglement for elever i videregående opplæring i Akershus fylkeskommune pkt begrenset adgang til spesielle aktiviteter ved gjentatte eller alvorlige brudd på instrukser eller anvisninger som er gitt for slike aktiviteter - bortvisning fra klasse/gruppe for resten av undervisningsøkten - bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse (3) Ved alvorlige eller gjentatte tilfeller av brudd på ordensreglementet kan følgende særskilte refsingstiltak benyttes: - bortvisning fra og med en hel skoledag og inntil fem skoledager etter rektors avgjørelse - midlertidig eller permanent bytte av klasse/gruppe etter rektors avgjørelse - midlertidig eller permanent bytte av skole etter vedtak i fylkeskommunen dersom hensynet til andre elever tilsier det - bortvisning for resten av skoleåret eller kurset etter vedtak i fylkeskommunen, jf. opplæringsloven 3-8 og 4A-9 - tap av retten til videregående opplæring etter vedtak i fylkeskommunen, jf. opplæringsloven 3-8 og 4A-9 (4) Refsingstiltakene skal stå i rimelig forhold til bruddet på reglementet. Elever plikter å overholde ilagte refsingstiltak, og ved manglende overholdelse kan det ilegges nye refsingstiltak. 9 Saksbehandling ved refsingstiltak Før det treffes avgjørelse om refsingstiltak, skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jf. opplæringsloven 3-7 siste ledd. Refsingstiltak og begrunnelse skal nedtegnes. Før det treffes vedtak om bortvisning eller tap av rettigheter, skal det vurderes om det er mulig å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak, jf. opplæringsloven BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering

Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar,

Detaljer

Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd)

Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) 5-1.Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til

Detaljer

Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende.

Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende. 1 Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende. 2 Elevene skal få informasjon om klageretten og hvordan

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden:

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden: Ordensreglementet Ordensreglement for elever i grunnskolen i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Opplæringslova jf. opplæringsloven 2-9. Reglementet gjelder fra høsten 2015. Kapittel 1. Formål

Detaljer

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort.

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Ordensreglementet er vedtatt

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglement Skien vg skole 2013 2014 Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark Styringsdokument 2A/2010 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Ordensreglementet som er laget vil nå gjelde uavkortet for alle

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1. Formål Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet har

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst, helse og

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Ordensreglementet. Kapittel 1. Formål. Kapittel 2. Virkeområde. Kapittel 3. Rettigheter. Kapittel 4. Orden og atferd

Ordensreglementet. Kapittel 1. Formål. Kapittel 2. Virkeområde. Kapittel 3. Rettigheter. Kapittel 4. Orden og atferd Ordensreglementet Ordensreglement for Den Norske Skolen, Malaga (DNS Malaga). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra skoleåret

Detaljer

Klagebehandling etter forskrift til opplæringsloven kap 5

Klagebehandling etter forskrift til opplæringsloven kap 5 5-1. Kva det kan klagast på Standpunktkarakterar Eksamenskarakterarar Vedtak om ikkje å setja standpunktkarakter Terminkarakter brukt på vitnemålet 1 5-2.Kven som kan klage Elev over 15 år Personar med

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

2. Virkeområde. Ordensreglementet gjelder grunnskole og videregående skole. Reglementet kan ikke fravikes.

2. Virkeområde. Ordensreglementet gjelder grunnskole og videregående skole. Reglementet kan ikke fravikes. Ordensreglement. Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen. Revidert og vedtatt i skolestyret 2.05.2017 Reglementet gjelder for skoleåret 2017-2018. Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE KVALITETSSYSTEM Område: Kvalitet Kapittel: 06.02 Dokument nr: 05 Organisasjonsnivå: Re videregående skole Dokumentnavn: Ordensreglement Godkjent dato: Godkjent av: 01.06.11 Rektor Dokumentreferanser: http://www.vfk.no/qmplus/avd_for_utdanning/kvalitet/reglementer/06_01_03%20ordensreg

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Reglementet er i tråd med forskrift om

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2013 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.08.2017 2 Innhold Kapittel 1. Formål og virkeområde...3 1-1. Formål...3 1-2. Virkeområde...3 Kapittel 2. Elevenes

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland er gitt med heimel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Forskrift om ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Forskrift om ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Forskrift om ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst,

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 av 5 SEKSJON FOR PEDAGOGISK UTVIKLING Saksbehandler: Åse Holthe Vår dato Vår referanse 13.03.2013 13/01926-1 : ---, B32, &00 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs SKOLEREGLEMENT Revidert juni 2008 Etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens

Detaljer

Standpunktkarakterar 2016

Standpunktkarakterar 2016 Standpunktkarakterar 2016 Rettleiing ved behandling av klage på standpunktkarakterar i vidaregåande opplæring Innhald 1. Innleiing... 3 Klagefrist... 3 Informasjons- og rettleiingsplikta til skolen...

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017.

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017. Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Ordensreglement for Skjetlein videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringsloven av. 17.07.98 nr.61 av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3-7. Endret 16.06.2006. Reglene i dette

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

Godkjent dato: 20.04.2010

Godkjent dato: 20.04.2010 KVALITETSSYSTEM Område: Reglement Kvalitet: Lokalt gitt eksamen Organisasjonsnivå: Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Reglement for elever og privatister som skal opp til eksamen Kapittel: 03 Dokument

Detaljer

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 3 Ansvarsfordeling 4 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar Trekkordning ved eksamen

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2015 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler ID UTS.F.2.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 29.07.2014 Forfatter Bjørn Isachsen Verifisert Høringsrunde Utdanningssektoren, UNG og elevorganisasjonene Godkjent

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2013-2014, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2013-2014, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN NB! Les gjennom reglementet, skriv under og lever svarslippen på siste side til kontaktlærer. STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN VEDTATT AV STYRET FOR FAGSKOLEUTDANNINGA PÅ NORDMØRE OG ROMSDAL

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING Skoleåret 2011-12 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I OPPLAND

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I OPPLAND FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I OPPLAND Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringslovens 3-7 og 3-8. Ordensreglementet gjelder fra og med skoleåret 2009/2010

Detaljer

ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement

ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement Oppdatert pr. 5.08.2014 Reglementet er gitt med hjemmel i privatskoleloven og forskrifter, samt Utdanningsdirektoratets rundskriv. Reglementet er

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

KLAGERETT KLAGE OVER KARAKTERER OG BEDØMMELSE

KLAGERETT KLAGE OVER KARAKTERER OG BEDØMMELSE KLAGERETT KLAGE OVER KARAKTERER OG BEDØMMELSE http://www.vfk.no/notteroyvgs/praktisk-informasjon/loverregler-og-rutiner/reglement-ogavtaler/ Kan påklages: Standpunktkarakter Vedtak om IV- ikke vurdert

Detaljer

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf ORDENSREGLEMENT SKOLENE I NAMSSKOGAN Reglementet tar utgangspunkt i lov om grunnskolen og den videregående opplæringen av 17. juli 1998 (heretter kalt opplæringsloven) med forskrifter av 23. juni 2006

Detaljer

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 den beste starten på fremtiden! Agenda 1. Skriftlig eksamen 2. Muntlig eksamen 3. Standpunktkarakter 4. Klagefrister 5. Avslutning av

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE Revidert januar 2012 ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 1 Ansvarsfordeling 1 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar

Detaljer

EKSAMEN 2013. Reglement Vurdering Klagerett Bruk av IKT

EKSAMEN 2013. Reglement Vurdering Klagerett Bruk av IKT EKSAMEN 2013 Reglement Vurdering Klagerett Bruk av IKT 1 Innhold Eksamensreglement.. 3 Elevvurdering. 7 Klage på vurdering. 9 Godkjenning/annullering av eksamen. 13 Kildebruk og bruk av PC ved større innleveringer,

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune Vedtatt av Rådmannen august 2015 1 Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Vadsø kommune Hjemmel: Fastsatt av rådmannen med

Detaljer

Vår ref.: 16/ Deres ref.: Dato: Forskrift om Ordensreglement FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

Vår ref.: 16/ Deres ref.: Dato: Forskrift om Ordensreglement FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER Vår ref.: 16/07277-3 Deres ref.: Dato: 04.09.2017 KLIKK ELLER TRYKK HER FOR Å SKRIVE INN TEKST. Forskrift om Ordensreglement FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER Forskrift om

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

Klagebehandling 2011. Skolens saksbehandling av karakterklager

Klagebehandling 2011. Skolens saksbehandling av karakterklager Klagebehandling 2011 Skolens saksbehandling av karakterklager Innhold Innledning... 3 Klageinstansen... 3 Klagefrist... 3 Klagebehandling... 3 Skjema... 3 Generelle regler... 4 Forskrift til Opplæringslova...

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Reglementet er utarbeidet i tråd med fylkeskommunal forskrift til ordensreglement og opplæringslova 3-7.

Reglementet er utarbeidet i tråd med fylkeskommunal forskrift til ordensreglement og opplæringslova 3-7. Illustrasjoner: Ewie Alice Torkildsen 2 Formål Målet med skolereglementet er å bidra til trivsel, samarbeid, arbeidsro og respekt. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner slik at læringsmiljøet

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert 100814 HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

EKSAMENSINFO. Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen

EKSAMENSINFO. Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen EKSAMENSINFO Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen s. 2 - Oppmelding til ny eksamen s. 3 - Særskilt eksamen s. 3 Ny eksamen s. 3 Utsatt eksamen s. 3 Viktig om privatisteksamen

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG...

KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG... Skoleåret 2015/2016 INNHOLD GENERELT... 1 Skolens informasjons- og veiledningsplikt... 1 Klagebehandling... 1 Oversendelse til Fylkesmannen... 1 KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG... 2 Oversendelse til

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember Formål:

Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember Formål: Fraværsreglement: Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember 2016. Formål: Hovedmålet med fraværsreglementet på er å sikre at elevene møter til undervisning. Det

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring har rett til vurdering etter reglane i

Detaljer

ORDENSREGLEMENT VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND FYLKE

ORDENSREGLEMENT VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND FYLKE ORDENSREGLEMENT VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND FYLKE Ordensreglementet er ei forskrift fastsatt med hjemmel i Opplæringslova 3-7 og 3-8 samt Forskrift til Opplæringslova 3-6 (1 august

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2013/2014 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Rektors hilsen Velkommen til skolestart! Et nytt skoleår står for døren, og du som er elev har alle muligheter foran deg. Hvilke

Detaljer

INFORMASJON TIL GRUNNSKOLENE OM SAKSBEHANDLING VED KLAGE PÅ KARAKTERER. Skoleåret 2015/2016

INFORMASJON TIL GRUNNSKOLENE OM SAKSBEHANDLING VED KLAGE PÅ KARAKTERER. Skoleåret 2015/2016 INFORMASJON TIL GRUNNSKOLENE OM SAKSBEHANDLING VED KLAGE PÅ KARAKTERER Skoleåret 2015/2016 Fylkesmannen i Buskerud Informasjon om saksbehandlingen ved klager på karakterer 3 Innhold 1 Klage på standpunktkarakter

Detaljer

PROFESJONELL - ENGASJERENDE - INKLUDERENDE

PROFESJONELL - ENGASJERENDE - INKLUDERENDE Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo voksenopplæring Helsfyr Ordensreglement Oslo VO Helsfyr er et opplæringssted hvor elevens læring og utvikling står i sentrum. Vi skal være profesjonelle, inkluderende

Detaljer

Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning etter opplæringsloven med forskrifter, som for eksempel skoleutvalg, skolemiljøutvalg og elevråd.

Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning etter opplæringsloven med forskrifter, som for eksempel skoleutvalg, skolemiljøutvalg og elevråd. Ordensreglement Vedtatt av fylkesdirektør, opplæringsavdelingen 15.05.11 med hjemmel i opplæringsloven 3-7 etter delegasjon fra fylkestinget til fylkesrådmannen 07.12.05 og videredelegering fra fylkesrådmannen

Detaljer

Ordensreglement. Opplæringsloven kapittel 9a gir elevene rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Ordensreglement. Opplæringsloven kapittel 9a gir elevene rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Endret etter forskrift 01.11.12 Ordensreglement 1. Formål Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer