Offentlig journal. Tilbud om 100 % fast iht. AML 14-4a ansettelse som ambulansearbeider ved Helse Nord-Trøndelag HF 2020/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Tilbud om 100 % fast iht. AML 14-4a ansettelse som ambulansearbeider ved Helse Nord-Trøndelag HF 2020/ /"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A Tilbud om 100 % fast iht. AML 14-4a ansettelse som ambulansearbeider ved Helse Nord-Trøndelag HF 2020/ / Hilde ren Rønsberg Svar på søknad om redusert arbeidstid 2020/ / Lena Sjem Giskås Svar på søknad om videre permisjon fra stilling 2020/ / Sveinung Aune Svar på anmodning om epikriser Pasient ***** ***** ***** 2021/ /2021 RØSTAD LEGESENTER AS Side: 1 av 22

2 Tilbud om 100 % vikariat som lege før turnustjeneste ved Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger Generell søknad/tilbud 2020/ /2021 Kari Lund Olstø Svar på søknad om permisjon 2020/ /2021 Randi Dørum Svar på anmodning om journalopplysninger pasient ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2021/ /2021 FRENDE SKADEFORSKRNG AS Tilbud om 40 % fast ansettelse som helsesekretær ved Revmatologisk avdeling, Sykehuset Levanger, ref Tilsettingssak: Helsesekretær Revma Levanger, Klinikk for medisin og rehabilitering - st. ref / /2021 Kathrine Fikse Side: 2 av 22

3 Oversendelse av bekymringsmelding til barneverntjenesten Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2021/ /2021 VERDAL KOMMNE BARNEVERNSTJENESTEN nvitasjon til Best Practice Sharing (BPS) - digitalt møte Legemiddelinvitasjoner konferanser ansatte 2021/ /2021 Dansac & Hollister Norge nvitasjon til digitalt møte - Venøse tromboser og kreft Legemiddelinvitasjoner konferanser ansatte 2021/ /2021 Bristol Myers Squibb Klage på avslag om spesialisert rehabilitering Pasient ***** ***** ***** 2021/ /2021 ***** Side: 3 av 22

4 Vikartjenester helsepersonell - legespesialisttjenester - anskaffelsen forsinket grunnet klagebehandling Nye nasjonale avtaler - Vikartjenester helsepersonell / / /2021 Sykehusinnkjøp HF Erstatningssak 2019/ Foreløpig svar på søknad om erstatning Pasient ***** ***** ***** - N-sak - Sykehuset Levanger ***** ***** 2020/ /2021 NORSK SENTSKADEERSTATNNG Oversendelse av dokumenter for EMT og OPTMA /2181 Prosjekt - Optimal Personalised Treatment of early breast cancer using Multi-parameter Analysis - OPTMA 2021/ /2021 Oluf D. Røe Pålegg om utlevering av opplysninger til barneverntjenesten Pasient ***** ***** ***** ***** 2021/ /2021 BARNEVERNTJENESTEN YTRE NAMDAL Side: 4 av 22

5 Erstatningssak 2020/ Foreløpig svar på søknad om erstatning Pasient ***** ***** ***** ***** - N-sak - Sykehuset Levanger - ***** 2020/ /2021 NORSK SENTSKADEERSTATNNG Søknad om godkjenning av forskningsprosjekt Prosjekt - Håndtering av patologiske hoftebrudd i Norge 2021/ /2021 HELSE BERGEN HF HAKELAND NVERSTETSSJKEHS Avlysning av dialogmøte Personalmappe A - ***** ***** ***** 2020/ / P2 Offl. 13, 1. jmf. fvl. 13, 1. ledd nr. 1 NAV LEVANGER Spørsmål om deltagelse i forskningsprosjekt hos Diskrimineringsnemnda - Kopi Klagesak hos Diskrimineringsnemnda - ***** ***** ***** ***** 2021/ / O Offl. 13, 1. jmf. fvl. 13, 1. ledd nr. 1 DSKRMNERNGSNEMNDA Side: 5 av 22

6 nnspill til evaluering av prøveordning med ny beredskapsmodell i Snåsa Evaluering av ny prøveordning med ny beredskapsmodell i Snåsa kommune 2020/ /2021 Delta, Helse Nord-Trøndelag Pålegg om utlevering av opplysninger til barneverntjenesten Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2021/ / STENKJER KOMMNE BARNEVERNSTJENESTEN Svar vedr egenmelding 102/968 - Remyrveien 37 - Distriktspsykiatrisk senter DPS - Branntilsyn Egenmelding Branntilsyn Distriktspsykiatrisk senter DPS 2020/ /2021 Stjørdal kommune Tilbakemelding til melder om konklusjon av undersøkelsen Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2020/ /2021 LEVANGER KOMMNE Side: 6 av 22

7 Anmodning om journalinnsyn Pasient ***** ***** ***** ***** 2021/ /2021 ***** Anmodning om journalinnsyn Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2021/ /2021 ***** Anmodning om journalinnsyn Pasient ***** ***** ***** 2021/ /2021 ***** Svar på anmodning om journalinnsyn Pasient ***** ***** ***** 2021/ /2021 ***** Side: 7 av 22

8 tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak: Klinisk ernæringsfysiolog Fedmepoliklinikken, Klinikk for kirurgi, Sykehuset Namsos - st. ref / / Fedmepoliklinikken tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak: Spesial sykepleier/sykepleier Medisinsk overvåkning (MOA), Klinikk for medisin og rehabilitering. Sykehuset Levanger - st. ref / /2021 Medisinsk overvåkning (MOA) tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak: Seksjonsleder BP, Klinikk for kvinne, barn og familie, Sykehuset Levanger - st. ref / / BP tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak: 2 x Lærling innenfor institusjonskokkfaget: 1 x ved kjøkkenseksjon Sykehuset Namsos og 1 x ved kjøkkenseksjon Sykehuset Levanger. Kjøkkenavdeling, Klinikk for intern service - st. ref / / Kjøkkenavdeling Side: 8 av 22

9 Arbeidsavtale % - MV - sykepleierstudent 2021/ /2021 da Simonsen tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak: Rådgiver implementering Forsyningsavdelingen, Klinikk for intern service - st. ref / / Forsyningsavdeling Arbeidsavtale VK L - T - sykepleier 2021/ /2021 Leknes, Lill Karin Arbeidsavtale VK L - T - ergoterapeut 2020/ /2021 Veimo, Lone Størset Side: 9 av 22

10 tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak: Sykepleier Rehabiliteringsavdelingen i Klinikk for Medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger - st. ref / / Klinikk for Medisin og rehabilitering Oversendelse av uttalelse fra pårørende Pasient ***** ***** ***** ***** - Tilsynssak - Sykehuset Levanger - ***** 2020/ /2021 STATSFORVALTEREN TRØNDELAG tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak: Poliklinisk behandler/koordinator Avdeling Rus, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos - st. ref / /2021 Avdeling Rus Svar på anmodning om journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2020/ /2021 TRØNDELAG POLTDSTRKT Side: 10 av 22

11 Takker ja til Renholdsassistent Operasjon, Klinikk for kirurgi - st. ref Tilsettingssak: Renholdsassistent Operasjon, Klinikk for kirurgi - st. ref / /2021 Lill Ellen Falchner tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak: Sykepleier student Medisinsk overvåkning (MOA), Klinikk for medisin og rehabilitering. Sykehuset Levanger - st. ref / /2021 Medisinsk overvåkning (MOA) Takker ja til 50 % vikariat 2020/ /2021 Turid Saursaunet Anmodning om journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2021/ /2021 ADVOKAT CAMLLA HAGEN AS Side: 11 av 22

12 nnsyn i klagesaker nnsyn i klagesaker ved BP og HAB 2021/ /2021 O Offl. 13, 1. jmf. fvl. 13, 1. ledd nr. 1 rmelin Sagård Påtegningsark - Klage over henleggelse - kopi Pasient ***** ***** ***** ***** Tilsynssak - Sykehuset Levanger ***** ***** 2021/ /2021 Trøndelag politidistrikt Anmodning om journalinnsyn Pasient ***** ***** ***** 2021/ /2021 ***** Anmodning om journalinnsyn Pasient ***** ***** ***** 2021/ /2021 ***** Side: 12 av 22

13 Cutting Edge Nephrology invitations Legemiddelinvitasjoner konferanser ansatte 2021/ /2021 Astellas Pharma AS Oversendelse av legeerklæring Pasient ***** ***** ***** 2021/ /2021 TRØNDELAG POLTDSTRKT Søknad om redusert arbeidstid 2020/ /2021 Off.l. 13, jfr fvl 13 1.ledd nr. 1 Elisabeth Bye Søknad om permisjon 2020/ /2021 Lisa Øien Side: 13 av 22

14 Opplysninger til barneverntjenesten Pasient ***** ***** ***** ***** 2021/ /2021 NAMSOS KOMMNE BARNEVERN Manglende opplysninger til rettighetsvurdering Pasient ***** ***** ***** 2021/ /2021 OSLO NVERSTETSSYKEHS HF Oversendelse av journal Pasient ***** ***** ***** ***** 2021/ /2021 ***** Digital møteserie om sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt Legemiddelinvitasjoner konferanser ansatte 2021/ / Sanofi Side: 14 av 22

15 Anmodning om journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2021/ /2021 NAV ALTA Anmodning om journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2021/ /2021 GJENSDGE FORSKRNG ASA Endringsmelding Forlengelse av tilsettingsforhold % ***** 2020/ /2021 Nynes, Nina M Sandvær Endringsmelding Endring av tilsettingsforhold % 2020/ /2021 Pettersen, Hanne Marie Side: 15 av 22

16 Endringsmelding Endring av tilsettingsforhold % 2020/ /2021 Weglo, May-Linn Endringsmelding Forlengelse av tilsettingsforhold % 2020/ /2021 Farooq, Adeel Krav om fast ansettelse 2020/ /2021 Off.l. 13, jfr fvl 13 1.ledd nr. 1 Delta, Helse Nord-Trøndelag Anmodning om journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2021/ /2021 FREMTND LVSFORSKRNG AS Side: 16 av 22

17 Høringssvar til PWC-rapport - Dagambulanse Snåsa Evaluering av ny prøveordning med ny beredskapsmodell i Snåsa kommune 2020/ /2021 Fagforbundet Krav om fast ansettelse 2020/ /2021 Off.l. 13, jfr fvl 13 1.ledd nr. 1 Delta, Helse Nord-Trøndelag nvitasjon til CB webinar - Primære generaliserte tonisk-kloniske anfall - nevrologer/epilepsi Legemiddelinvitasjoner konferanser ansatte 2021/ /2021 CB Nordic AS Oversender utskrift fra journal Pasient ***** ***** ***** ***** 2021/ /2021 ***** Side: 17 av 22

18 Anmodning om legeerklæring Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2021/ /2021 F SKADEFORSKRNG NF Tilbud om 15 % fast ansettelse som sykepleierstudent ved Kirurgen 1, Sykehuset Levanger, ref Tilsettingssak: Rekruttstillinger Sengepost kirurgi K1, Klinikk for kirurgi, Avdeling for sengepost/dagkir/poliklinikk, Sykehuset Levanger - st. ref / /2021 Victoria Aa Reiakvam Sykepenger - innhenting av inntektsmelding 2020/ /2021 Off.l. 13, jfr fvl 13 1.ledd nr. 1 NAV LEVANGER Kopi av vedtak Prosjekt - En kontrollert studie av effekten av psykoedukativ gruppebehandling for ADHD 2021/ /2021 REK midt Side: 18 av 22

19 Tilbud om 15 % fast ansettelse som sykepleierstudent ved Kirurgen 1, Sykehuset Levanger, ref Tilsettingssak: Rekruttstillinger Sengepost kirurgi K1, Klinikk for kirurgi, Avdeling for sengepost/dagkir/poliklinikk, Sykehuset Levanger - st. ref / /2021 Tyra S Bjørndalseter Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger 2020/ /2021 Off.l. 13, jfr fvl 13 1.ledd nr. 1 NAV VERDAL Takker ja til 100 % vikariat Generell søknad/tilbud 2020/ /2021 Kari Lund Olstø Endringsmelding Forlengelse av tilsettingsforhold % 2020/ /2021 Kvarme, Rachel Side: 19 av 22

20 Arbeidsavtale % - F - ambulansepersonell ***** 2020/ /2021 Fiskum, Anna-Karen Kristina Einarsen Arbeidsavtale % - F - ambulansearbeider 2020/ /2021 Finsrud, Cecilie Sverkmo Arbeidsavtale F - ambulansearbeider 2020/ /2021 Buås, Marthe Brønstad Arbeidsavtale % - ME - ambulansepersonell 2020/ /2021 Zak, Piotr Mieczyslaw Side: 20 av 22

21 Endringsmelding Forlengelse av tilsettingsforhold - 60 % 2020/ /2021 Sørsæther, Eline Mastad Arbeidsavtale % - F - sykepleier 2020/ /2021 Aune, Hege Arbeidsavtale % - MV - ambulansearbeider 2020/ /2021 Johansen, Lene Takker ja: Sykepleier Fellesposten H4, Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Namsos - st. ref Tilsettingssak: Sykepleier Fellesposten H4, Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Namsos - st. ref / /2021 Veronica Opheim Side: 21 av 22

22 Arbeidsavtale ,3 % - MV - sykepleierstudent 2021/ /2021 Mejdal, Birthe Takker ja: Sykepleier Fellesposten H4, Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Namsos - st. ref Tilsettingssak: Sykepleier Fellesposten H4, Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Namsos - st. ref / /2021 Kristine Bjørgo Takker ja: Sykepleier Fellesposten H4, Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Namsos - st. ref Tilsettingssak: Sykepleier Fellesposten H4, Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Namsos - st. ref / /2021 Kari Beate Gilde Takker ja: ntensivsykepleier ntensiv, Klinikk for kirurgi - st. ref Tilsettingssak: ntensivsykepleier ntensiv, Klinikk for kirurgi - st. ref / /2021 Annette Skjengen Side: 22 av 22

Offentlig journal. Svar på søknad om redusert arbeidstid 2013/ /

Offentlig journal. Svar på søknad om redusert arbeidstid 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.07.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.07.2019 Svar på søknad om redusert arbeidstid Arbeidsforhold 2013/3429-30 24820/2019 P Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr.

Detaljer

Offentlig journal. Informasjon vedrørende sykepenger - veien videre 2013/ /

Offentlig journal. Informasjon vedrørende sykepenger - veien videre 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.10.2019 nformasjon vedrørende sykepenger - veien videre Oppfølging 2013/1807-16 31273/2019 A Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 nformasjon

Detaljer

Offentlig journal. Svar på klage på avslag av henvisning 2019/ / Anmodning om journalinnsyn

Offentlig journal. Svar på klage på avslag av henvisning 2019/ / Anmodning om journalinnsyn Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.10.2019 Svar på klage på avslag av henvisning 2019/3205-3 33321/2019 Anmodning om journalinnsyn 2019/3532-2 33454/2019 Anmodning

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding om mistenkt bivirkning - Pasient ***** ***** ***** 2018/ /

Offentlig journal. Tilbakemelding om mistenkt bivirkning - Pasient ***** ***** ***** 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.09.2019 Tilbakemelding om mistenkt bivirkning - 2018-2019 Melding om bivirkning av legemidler - RELS Midt-Norge 2018/223-27

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalinnsyn pasient ***** ***** ***** ***** 2019/ /

Offentlig journal. Anmodning om journalinnsyn pasient ***** ***** ***** ***** 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2019 Anmodning om journalinnsyn pasient 2019/2943-2 28554/2019 02.09.2019 Anmodning om utskrift av pasientjournal pasient

Detaljer

Offentlig journal. Krav om fast ansettelse 2015/ / Anmodning om journalopplysninger - ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Krav om fast ansettelse 2015/ / Anmodning om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.08.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2019 Krav om fast ansettelse 2015/2085-40 8625/2019 01.03.2019 Fagforbundet Sykehuset Levanger Anmodning om journalopplysninger

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling: Avdelingsleder Helse Nord-Trøndelag HF - st. ref / /

Offentlig journal. Tilbud om stilling: Avdelingsleder Helse Nord-Trøndelag HF - st. ref / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.09.2019 Tilbud om stilling: Avdelingsleder Helse Nord-Trøndelag HF - st. ref. 4093937323 Avdelingsleder Helse Nord-Trøndelag

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om 100 % vikariat som ambulansearbeider ved Stjørdal ambulansestasjon 2012/ /

Offentlig journal. Tilbud om 100 % vikariat som ambulansearbeider ved Stjørdal ambulansestasjon 2012/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.05.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.05.2019 Tilbud om 100 % vikariat som ambulansearbeider ved Stjørdal ambulansestasjon ***** 2012/2434-29 17204/2019

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på oppsigelse 2012/ /

Offentlig journal. Bekreftelse på oppsigelse 2012/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.07.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.07.2019 Bekreftelse på oppsigelse Arbeidsforhold 2012/1338-37 23111/2019 03.07.2019 Birgitta Trelstad Næsbø Anmodning

Detaljer

Dok.dato: Tilbud om utvidet 80 % (5 % nytt) fast stilling som sykepleier ved Medisinsk poliklinikk, Sykehuset Levanger. Dok.

Dok.dato: Tilbud om utvidet 80 % (5 % nytt) fast stilling som sykepleier ved Medisinsk poliklinikk, Sykehuset Levanger. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.11.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.11.2018 Svar på søknad om permisjon Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2016/1930-15 35414/2018 05.11.2018 ngvild Løvaas

Detaljer

Dok.dato: Tilbud om 100 % fast ansettelse som kvalitetsrådgiver ved Avdeling for fag og teknologi, ref

Dok.dato: Tilbud om 100 % fast ansettelse som kvalitetsrådgiver ved Avdeling for fag og teknologi, ref Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.07.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.07.2019 Erstatningssak: 2019/03666 - Oversendelse av dokumentasjon ***** - Sykehuset Levanger 2019/1741-5 20940/2019

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om godkjenning av forskningsprosjekt - andre gangs behandling 2019/ /

Offentlig journal. Svar på søknad om godkjenning av forskningsprosjekt - andre gangs behandling 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2019 Svar på søknad om godkjenning av forskningsprosjekt - andre gangs behandling Prosjekt - Høysensitiv Troponin for rask

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger 2019/ / Leger under spesialisering - egenerklæring

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger 2019/ / Leger under spesialisering - egenerklæring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.09.2019 Anmodning om journalopplysninger 2019/2724-2 25753/2019 01.08.2019 Sparebank 1 Forsikring AS Leger under spesialisering

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** 2019/ /

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.07.2019 Anmodning om journalopplysninger vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** asient ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Påminnelse - Anmodning om journalopplysninger 2018/ /

Offentlig journal. Påminnelse - Anmodning om journalopplysninger 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.09.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.10.2018 Påminnelse - Anmodning om journalopplysninger 2018/1805-5 29226/2018 10.09.2018 Sparebank 1 Skadeforsikring

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.05.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.06.2019 Vergefullmakt - Vergefullmakt 2017/1354-80 13093/2019 04.04.2019 Bekreftelse på oppsigelse Arbeidsforhold

Detaljer

Offentlig journal. Uttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted - Erstatningssak 2015/06410. Pasient ***** ***** ***** ***** 2015/2198-3 20449/2015

Offentlig journal. Uttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted - Erstatningssak 2015/06410. Pasient ***** ***** ***** ***** 2015/2198-3 20449/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.08.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.08.2015 ttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted - Erstatningssak 2015/06410 2015/2198-3 20449/2015 Norsk Pasientskadeerstatning

Detaljer

Dok.dato: 13.08.2015. Dok.dato: 28.08.2015. Dok.dato: 28.08.2015

Dok.dato: 13.08.2015. Dok.dato: 28.08.2015. Dok.dato: 28.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.09.2015 Anmodning om journalinnsyn 2015/2850-2 23786/2015 ***** 13.08.2015 Endring i lønn Arbeidsforhold ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til styremøte for Helse Nord-Trøndelag 7. mars / /

Offentlig journal. Innkalling til styremøte for Helse Nord-Trøndelag 7. mars / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.08.2019 nnkalling til styremøte for Helse Nord-Trøndelag 7. mars 2016 Styresaker 070316 2016/512-23 5440/2016 08.02.2016 Styrets

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om 100 % vikariat som ambulansearbeider ved Stjørdal Ambulanse 2015/ /

Offentlig journal. Tilbud om 100 % vikariat som ambulansearbeider ved Stjørdal Ambulanse 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.01.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.01.2017 Tilbud om 100 % vikariat som ambulansearbeider ved Stjørdal Ambulanse Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2015/2085-18

Detaljer

Offentlig journal. Svar på spørsmål om kvalitet på tilpasning av høreapparat 2017/ / Anmodning om legeuttalelse

Offentlig journal. Svar på spørsmål om kvalitet på tilpasning av høreapparat 2017/ / Anmodning om legeuttalelse Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.11.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.12.2017 Svar på spørsmål om kvalitet på tilpasning av høreapparat Tilpasning av høreapparat 2017/2934-2 27713/2017

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2016/ / Innkalling til drøftingsmøte

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2016/ / Innkalling til drøftingsmøte Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.01.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.01.2017 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2016/1844-4 352/2017 04.01.2017 D Off.l.

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om redusert arbeidstid 2012/ /

Offentlig journal. Svar på søknad om redusert arbeidstid 2012/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.07.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.07.2019 Svar på søknad om redusert arbeidstid Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1808-30 23529/2019

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat Med H / /2017

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat Med H / /2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.05.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2017 Tilbud om ferievikariat Med H 2017 Ferievikarer pleiepersonell - Sykehuset Levanger - st. ref. 3288043530

Detaljer

Offentlig journal. Svar på klage på avslag om helsehjelp 2017/ /

Offentlig journal. Svar på klage på avslag om helsehjelp 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.7.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.07.2017 Svar på klage på avslag om helsehjelp 2017/2446-5 23744/2017 Anmodning om journalinnsyn ang. Pasient 2017/2261-2

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling : 50 % fast stilling som intensivsykepleier ved MOA, Sykehuset Levanger 2017/ /2017

Offentlig journal. Tilbud om stilling : 50 % fast stilling som intensivsykepleier ved MOA, Sykehuset Levanger 2017/ /2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.12.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.01.2018 Tilbud om stilling 3591940845: 50 % fast stilling som intensivsykepleier ved MOA, Sykehuset Levanger Spesialsykepleier/sykepleier

Detaljer

Sakstittel: Spesialsykepleier/sykepleier Klinikk for psykisk helsevern og rus, Seksjon alderspsykiatri, Sykehuset Namsos - st. ref.

Sakstittel: Spesialsykepleier/sykepleier Klinikk for psykisk helsevern og rus, Seksjon alderspsykiatri, Sykehuset Namsos - st. ref. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.07.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.07.2017 Svar på: Takker ja til stilling Spesialsykepleier/sykepleier Klinikk for psykisk helsevern og rus, Seksjon

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av 67 % av stillingen. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3229-6 21994/2014 27.08.2014 09.09.

Offentlig journal. Oppsigelse av 67 % av stillingen. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3229-6 21994/2014 27.08.2014 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.09.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2014 Oppsigelse av 67 % av stillingen Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3229-6 21994/2014

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om permisjon fra fast stilling 2016/ / Oppsigelse 2012/ /2017

Offentlig journal. Svar på søknad om permisjon fra fast stilling 2016/ / Oppsigelse 2012/ /2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.07.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.07.2017 Svar på søknad om permisjon fra fast stilling 2016/1282-12 4569/2017 07.02.2017 Astrid Alfnes Larsen Oppsigelse

Detaljer

Offentlig journal. Informasjon vedrørende sykepenger - veien videre 2019/ / Svar på søknad om permisjon

Offentlig journal. Informasjon vedrørende sykepenger - veien videre 2019/ / Svar på søknad om permisjon Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.09.2019 nformasjon vedrørende sykepenger - veien videre Oppfølging 2019/350-3 28228/2019 29.08.2019 A Svar på søknad om permisjon

Detaljer

Offentlig journal. Leger under spesialisering - egenerklæring. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2496-26 6470/2014 12.05.

Offentlig journal. Leger under spesialisering - egenerklæring. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2496-26 6470/2014 12.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.05.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.05.2014 Leger under spesialisering - egenerklæring 2012/2496-26 6470/2014 12.05.2014 Vidar Stavseth Vikarinnleie

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.09.2019 Søknad om redusert arbeidstid 2012/2132-34 22314/2019 27.06.2019 P Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Svar på avviksmelding

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. lønnsoppgjøret for Nito 2012. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2003-3 31230/2012 30.11.2012 17.12.

Offentlig journal. Vedr. lønnsoppgjøret for Nito 2012. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2003-3 31230/2012 30.11.2012 17.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.12.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.12.2012 Vedr. lønnsoppgjøret for Nito 2012 ***** 2012/2003-3 31230/2012 30.11.2012 Birgitte Øfsti Søknad om videre

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om attførings-/uførepensjon 2012/ / Leger under spesialisering - Egenerklæring

Offentlig journal. Søknad om attførings-/uførepensjon 2012/ / Leger under spesialisering - Egenerklæring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.11.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2016 Søknad om attførings-/uførepensjon ***** 2012/3701-12 34025/2016 25.10.2016 P Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2014/211-2 1753/2014 16.01.2014 29.01.2014

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2014/211-2 1753/2014 16.01.2014 29.01.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.01.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.01.2014 Anmodning om journalopplysninger 2014/211-2 1753/2014 ***** 16.01.2014 Tilsynssak - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Retur av forespørsel 2018/ / NPE sak - Pasient ***** ***** ***** 2018/ /2019

Offentlig journal. Retur av forespørsel 2018/ / NPE sak - Pasient ***** ***** ***** 2018/ /2019 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.01.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.01.2019 Retur av forespørsel tbetalinger etter direkte oppgjørsordning - L-takster 2018/3590-5 38868/2018 30.11.2018

Detaljer

Offentlig journal. Kartlegging av behandlingstilbudet for pengespillavhengighet - pasienter med Parkinson sykdom 2018/ /

Offentlig journal. Kartlegging av behandlingstilbudet for pengespillavhengighet - pasienter med Parkinson sykdom 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.12.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.12.2018 Kartlegging av behandlingstilbudet for pengespillavhengighet - pasienter med Parkinson sykdom Kartlegging

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid 2015/ /

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2019 Søknad om redusert arbeidstid 2015/2272-24 11773/2019 26.03.2019 Anne Beate Kolbu Tilbud om ferievikariat

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.01.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.02.2019 Søknad om permisjon i forbindelse med utdanning 2017/2889-15 3987/2019 Marcel Fossum Tilbud om ferievikariat

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om helseopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/8186-2 33059/2012 31.01.

Offentlig journal. Forespørsel om helseopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/8186-2 33059/2012 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.01.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.02.2013 Forespørsel om helseopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** 2012/8186-2 33059/2012 Terra Forsikring AS

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2011 Anmodning om pasientopplysninger 2011/2574-2 17704/2011 Gjensidige Forsikring 13.07.2011 Pålegg om opplysninger i

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om redusert stilling 2012/ / Svar på søknad om permisjon 2012/ /2019

Offentlig journal. Svar på søknad om redusert stilling 2012/ / Svar på søknad om permisjon 2012/ /2019 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.01.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2019 Svar på søknad om redusert stilling 2012/2893-45 832/2019 08.01.2019 Åse Stenkjær Svar på søknad om permisjon

Detaljer

Dok.dato: 26.11.2012. Dok.dato: 28.11.2012. Dok.dato: 28.11.2012

Dok.dato: 26.11.2012. Dok.dato: 28.11.2012. Dok.dato: 28.11.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.12.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2012 Søknad om redusert arbeidstid ***** ***** 2012/4835-2 30735/2012 26.11.2012 Gudrun Veske Tilbud på Stilling:

Detaljer

Dok.dato: 12.01.2015. Tilsettingssak - Sykepleier 100% Sengeenhet medisin med dialyse, Klinikk Hammerfest - st. ref. 2462192907. Dok.dato: 12.01.

Dok.dato: 12.01.2015. Tilsettingssak - Sykepleier 100% Sengeenhet medisin med dialyse, Klinikk Hammerfest - st. ref. 2462192907. Dok.dato: 12.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.01.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2015 tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak - Helsefagarbeider Medisinsk sengepost HS - st. ref. 2462148203

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.01.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.01.2019 Svar på søknad om redusert arbeidstid ***** 2012/5354-33 2696/2019 17.01.2019 P Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr.

Detaljer

Offentlig journal. Vurderingsbrev operasjonsbord 2016/ / Vurderingsbrev operasjonsbord 2016/ /2017

Offentlig journal. Vurderingsbrev operasjonsbord 2016/ / Vurderingsbrev operasjonsbord 2016/ /2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.12.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.12.2017 Vurderingsbrev operasjonsbord Operasjonsbord/stol ØNH 2016/1394-8 4490/2017 06.02.2017 Svas AS, Dico AS og

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2019 Søknad til kommune - LS 1-01.03.20 - Sykehuset Namsos 2016-2019 Turnusleger /LS 1 2015/3688-32 23571/2019 05.07.2019

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på oppsigelse 2013/ /

Offentlig journal. Bekreftelse på oppsigelse 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.07.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.07.2016 Bekreftelse på oppsigelse ***** 2013/470-19 24411/2016 22.07.2016 Lill Lunnan Samtykkeskjema for utlevering

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2228-10 605/2015 06.01.2015 19.01.

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2228-10 605/2015 06.01.2015 19.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.1.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.01.2015 Søknad om redusert arbeidstid 2012/2228-10 605/2015 06.01.2015 Kristin Svendgård-Roe Svar på søknad om permisjon

Detaljer

Offentlig journal. Uttalelse i tilsynssak 2018/ / Innkalling til styremøte i HNT 26.

Offentlig journal. Uttalelse i tilsynssak 2018/ / Innkalling til styremøte i HNT 26. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.11.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.11.2018 ttalelse i tilsynssak 2018/2993-4 35451/2018 nnkalling til styremøte i HNT 26. november 2018 Styresaker 261118

Detaljer

Dok.dato: 22.07.2015. Dok.dato: 28.07.2015

Dok.dato: 22.07.2015. Dok.dato: 28.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.7.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.07.2015 Bekreftelse på oppsigelse av stilling/vikariat Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/2450-34 22187/2015 22.07.2015

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig stilling ved Avdeling for bildediagnostikk 2017/ /

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig stilling ved Avdeling for bildediagnostikk 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.08.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.08.2017 Tilbud om midlertidig stilling ved Avdeling for bildediagnostikk 2017/1790-8 26015/2017 21.08.2017 Maren

Detaljer

Offentlig journal. Informasjon vedrørende sykepenger - veien videre 2012/ / Svar på oppsigelse av stilling

Offentlig journal. Informasjon vedrørende sykepenger - veien videre 2012/ / Svar på oppsigelse av stilling Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.01.19, Dokumenttype:,, Status: J,A nformasjon vedrørende sykepenger - veien videre Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** 2012/6800-11 40962/2018 18.12.2018

Detaljer

Offentlig journal. Svar på oppsigelse av del av stilling 2012/ / Kontrakt 2017/ /

Offentlig journal. Svar på oppsigelse av del av stilling 2012/ / Kontrakt 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.8.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.08.2017 Svar på oppsigelse av del av stilling Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/7152-14

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.08.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.08.2017 Svar på søknad om permisjon Arbeidsforhold 2012/3346-24 24688/2017 04.08.2017 Marthe Halsan Liff nnkalling

Detaljer

Offentlig journal. Svar på avviksmelding til Levanger Kommune. Avviksskjema - Samarbeidsavtalen E110/2015 LE 2015/2913-3 25962/2015 02.09.

Offentlig journal. Svar på avviksmelding til Levanger Kommune. Avviksskjema - Samarbeidsavtalen E110/2015 LE 2015/2913-3 25962/2015 02.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.9.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.09.2015 Svar på avviksmelding til Levanger Kommune Avviksskjema - Samarbeidsavtalen E110/2015 LE 2015/2913-3 25962/2015

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om legeerklæring 2018/ / Anmodning om journalopplysninger 2018/ /2019

Offentlig journal. Anmodning om legeerklæring 2018/ / Anmodning om journalopplysninger 2018/ /2019 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.03.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.03.2019 Anmodning om legeerklæring 2018/431-3 8421/2019 28.02.2019 f Skadeforsikring NF Anmodning om journalopplysninger

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Brukerutvalget 2. mai / / Arbeidsavtale 2012/ /2019

Offentlig journal. Innkalling til møte i Brukerutvalget 2. mai / / Arbeidsavtale 2012/ /2019 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2019 nnkalling til møte i Brukerutvalget 2. mai 2019 2019 Brukerutvalget - Møter 2019/369-6 13602/2019 25.04.2019

Detaljer

Offentlig journal. Avviksskjema Samarbeidsavtalen E85/2015 - pas. ***** ***** ***** ***** Avviksskjema Samarbeidsavtalen E85/2015 NA

Offentlig journal. Avviksskjema Samarbeidsavtalen E85/2015 - pas. ***** ***** ***** ***** Avviksskjema Samarbeidsavtalen E85/2015 NA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.8.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.08.2015 Avviksskjema Samarbeidsavtalen E85/2015 - pas. ***** ***** ***** ***** Avviksskjema Samarbeidsavtalen E85/2015

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger 2017/ / Avklaring om funksjonsnedsettelse

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger 2017/ / Avklaring om funksjonsnedsettelse Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.10.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.10.2017 Anmodning om journalopplysninger 2017/3401-2 31412/2017 04.10.2017 ***** Avklaring om funksjonsnedsettelse

Detaljer

Offentlig journal. Pålegg om utlevering av opplysninger til barneverntjenesten 2017/ /

Offentlig journal. Pålegg om utlevering av opplysninger til barneverntjenesten 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.8.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.08.2017 ålegg om utlevering av opplysninger til barneverntjenesten asienter ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2017/2004-3

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Dokumentdato: Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Dokumentdato: Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.1.2019, Dokumenttype:,, Status: J,A, Dokumentdato: 01.10.2017-31.03.2019 17.01.2019 Oversendelse av relevante journalopplysninger sient - ***** ***** 2018/3487-2

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om 40 % vikariat som ambulansearbeider ved Steinkjer ambulanse 2014/ /

Offentlig journal. Tilbud om 40 % vikariat som ambulansearbeider ved Steinkjer ambulanse 2014/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.11.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.11.2018 Tilbud om 40 % vikariat som ambulansearbeider ved Steinkjer ambulanse Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2014/3614-9

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud på 49 % stilling som Kardiolog ved Sykehuset Namsos - NR 7175. 2013 Generelle søknader - tilbud på stilling

Offentlig journal. Tilbud på 49 % stilling som Kardiolog ved Sykehuset Namsos - NR 7175. 2013 Generelle søknader - tilbud på stilling Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.12.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.01.2014 Tilbud på 49 % stilling som Kardiolog ved Sykehuset Namsos - NR 7175 2013 Generelle søknader - tilbud på

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om redusert arbeidstid 2012/ /

Offentlig journal. Svar på søknad om redusert arbeidstid 2012/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.10.2019 Svar på søknad om redusert arbeidstid Arbeidsforhold 2012/3746-17 27580/2019 23.08.2019 Siv Merete Sørholt Re-engasjement

Detaljer

Offentlig journal. Hendelse under pasienttransport. Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 16.03.2015 19.11.2014

Offentlig journal. Hendelse under pasienttransport. Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 16.03.2015 19.11.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.03.2015 nnhold: Hendelse under pasienttransport Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 19.11.2014 nnhold: Bruk

Detaljer

Offentlig journal. Pålegg om utlevering av opplysninger til barneverntjenesten 2014/ / Klage på pasienttransport

Offentlig journal. Pålegg om utlevering av opplysninger til barneverntjenesten 2014/ / Klage på pasienttransport Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.02.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.02.2017 Pålegg om utlevering av opplysninger til barneverntjenesten Pasient ***** ***** ***** 2014/1-5 206/2017 03.01.2017

Detaljer

Offentlig journal. Endring av ny leiekontrakts forside 2015/ / Svar på søknad om redusert arbeidstid

Offentlig journal. Endring av ny leiekontrakts forside 2015/ / Svar på søknad om redusert arbeidstid Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.10.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.10.2017 Endring av ny leiekontrakts forside Snåsa Ambulansestasjon - Dokumenter leieforhold 2015/955-2 22292/2017

Detaljer

Offentlig journal. Svar på avviksmelding. Avviksskjema Samarbeidsavtalen E68/2014 LE 2014/2158-3 16880/2014 23.06.2014 07.07.2014

Offentlig journal. Svar på avviksmelding. Avviksskjema Samarbeidsavtalen E68/2014 LE 2014/2158-3 16880/2014 23.06.2014 07.07.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.07.2014 Svar på avviksmelding Avviksskjema Samarbeidsavtalen E68/2014 LE 2014/2158-3 16880/2014 23.06.2014 nderøy

Detaljer

Offentlig journal. Deres ektefelles bortgang 2012/ /

Offentlig journal. Deres ektefelles bortgang 2012/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.8.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.08.2017 Deres ektefelles bortgang ***** ***** 2012/2887-3 22430/2017 06.07.2017 Robert Williamsen Tilbud på stilling

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om spesialsykepleierlønn 2012/ /

Offentlig journal. Svar på søknad om spesialsykepleierlønn 2012/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.01.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.01.2017 Svar på søknad om spesialsykepleierlønn Arbeidsforhold 2012/5167-28 1945/2017 Randi Sund Lunde Søker permisjon

Detaljer

Offentlig journal. Lønnsendring 2016/ /

Offentlig journal. Lønnsendring 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.01.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.01.2019 Lønnsendring Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2016/4119-11 1779/2019 Stine Aune Løseth Tilbud om stilling:

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av helseopplysninger 2018/ /

Offentlig journal. Innhenting av helseopplysninger 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.11.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.11.2018 nnhenting av helseopplysninger asient 2018/3576-2 34240/2018 SpareBank 1 Livsforsikring AS Oppsigelse av

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud på stilling 2337716239 - Seksjonsleder 100% fast Psykiatrisk poliklinikk Sykehuset Levanger

Offentlig journal. Tilbud på stilling 2337716239 - Seksjonsleder 100% fast Psykiatrisk poliklinikk Sykehuset Levanger Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2014 Tilbud på stilling 2337716239 - Seksjonsleder 100% fast Psykiatrisk poliklinikk Sykehuset Levanger Stilling:

Detaljer

Offentlig journal. Utlysning - WebCruiter annonse. Tilsettingssak - Psykologspesialist/ psykolog BUP Karasjok - st. ref.

Offentlig journal. Utlysning - WebCruiter annonse. Tilsettingssak - Psykologspesialist/ psykolog BUP Karasjok - st. ref. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.07.2015 tlysning - WebCruiter annonse lsettingssak - Psykologspesialist/ psykolog BP Karasjok - st. ref. 2705713449 2015/1359-1

Detaljer

Dok.dato: 05.09.2014. Dok.dato: 19.08.2014

Dok.dato: 05.09.2014. Dok.dato: 19.08.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.09.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2014 nnkalling til møte i Brukerutvalget 12. september 2014 2014 Brukerutvalget - Møter 2014/203-9 20508/2014

Detaljer

Dok.dato: Tilbud om stilling : 100 % vikariat som fysioterapeut ved Habiliteringstjenesten for voksne, Sykehuset Levanger

Dok.dato: Tilbud om stilling : 100 % vikariat som fysioterapeut ved Habiliteringstjenesten for voksne, Sykehuset Levanger Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.10.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2017 nnkalling til oppfølgingssamtale Arbeidsforhold 2012/2540-42 31671/2017 P Tilbud om stilling 3529807669:

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til styremøte 170311. 170311 Styresaker 2011/836-2 5371/2011 10.03.2011 18.03.2011

Offentlig journal. Innkalling til styremøte 170311. 170311 Styresaker 2011/836-2 5371/2011 10.03.2011 18.03.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.03.2011 nnkalling til styremøte 170311 170311 Styresaker 2011/836-2 5371/2011 10.03.2011 Styrets medlemmer Avviksmelding 52/2011

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak 2018/ Oversendelse av dokumentasjon 2018/ /

Offentlig journal. Erstatningssak 2018/ Oversendelse av dokumentasjon 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.12.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.12.2018 Erstatningssak 2018/04302 - Oversendelse av dokumentasjon 2018/1841-4 18796/2018 04.06.2018 Norsk Pasientskadeerstatning

Detaljer

Dok.dato: Tilbud om utvidet 100 % (16 % nytt) fast ansettelse som anestesisykepleier ved Anestesiavdelingen, Sykehuset Levanger. Dok.

Dok.dato: Tilbud om utvidet 100 % (16 % nytt) fast ansettelse som anestesisykepleier ved Anestesiavdelingen, Sykehuset Levanger. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.07.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.08.2019 Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2019/1941-2 20005/2019 11.06.2019

Detaljer

Offentlig journal. Lønnsendring / / Innkalling til styremøte for Helse Nord-Trøndelag 3.

Offentlig journal. Lønnsendring / / Innkalling til styremøte for Helse Nord-Trøndelag 3. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.9.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.09.2017 Lønnsendring 2017 2012/4499-38 28624/2017 11.09.2017 Arvid Fikseaunet nnkalling til styremøte for Helse Nord-Trøndelag

Detaljer

Offentlig journal. Svar på avviksmelding fra Levanger kommune 2018/ / Svar på avviksmelding fra Snåsa kommune

Offentlig journal. Svar på avviksmelding fra Levanger kommune 2018/ / Svar på avviksmelding fra Snåsa kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.11.2018 Svar på avviksmelding fra Levanger kommune Avviksskjema Samarbeidsavtalen E 141/2018 LE 2018/2531-3 28999/2018

Detaljer

Offentlig journal. Videreutdanning i veiledningspedagogikk - endring av stilling 2013/ /

Offentlig journal. Videreutdanning i veiledningspedagogikk - endring av stilling 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.11.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.11.2016 Videreutdanning i veiledningspedagogikk - endring av stilling ***** 2013/3631-7 24896/2016 Beate Kristin

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som EPJ-rådgiver. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/2437-27 10909/2015 09.04.2015 03.07.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som EPJ-rådgiver. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/2437-27 10909/2015 09.04.2015 03.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.07.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2015 Tilbud om stilling som EPJ-rådgiver 2012/2437-27 10909/2015 09.04.2015 Arnhild Trustrup Svar på anmodning

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om utlevering av utskrift fra lydlogg. Pasient - ***** ***** ***** 2015/ /

Offentlig journal. Anmodning om utlevering av utskrift fra lydlogg. Pasient - ***** ***** ***** 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.04.2016 Anmodning om utlevering av utskrift fra lydlogg sient - 2015/1091-4 15107/2015 12.11.2015 Anmodning om utlevering

Detaljer

Offentlig journal. Sykepleier/spesialsykepleier Medisinsk poliklinikk, Sykehuset Levanger - st. ref / /

Offentlig journal. Sykepleier/spesialsykepleier Medisinsk poliklinikk, Sykehuset Levanger - st. ref / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.08.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.08.2017 Sykepleier/spesialsykepleier Medisinsk poliklinikk, Sykehuset Levanger - st. ref. 3468919531 Sykepleier/spesialsykepleier

Detaljer

Offentlig journal. Employment contract 2016/ / Klage på manglende oppfølging - Pasient ***** ***** *****

Offentlig journal. Employment contract 2016/ / Klage på manglende oppfølging - Pasient ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.9.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.09.2016 Employment contract 2016 Generelle søknader - tilbud på stilling 2016/120-144 28668/2016 Michal Olszewski

Detaljer

Offentlig journal. Opphør av midlertidig ansettelsesforhold. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2013/1490-19 20441/2015 03.07.2015 15.07.

Offentlig journal. Opphør av midlertidig ansettelsesforhold. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2013/1490-19 20441/2015 03.07.2015 15.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.07.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.07.2015 Opphør av midlertidig ansettelsesforhold ***** 2013/1490-19 20441/2015 03.07.2015 Raymond Lydersen Hilstad

Detaljer

Offentlig journal. Begjæring om utlevering av journal. Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/2137-2 9527/2012 19.04.2012 10.04.2012

Offentlig journal. Begjæring om utlevering av journal. Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/2137-2 9527/2012 19.04.2012 10.04.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.04.2012 Begjæring om utlevering av journal Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/2137-2 9527/2012 Advokatfirma BATA

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalinnsyn 2017/ / Oppfølgingsplan ved sykmelding 2017/ /2017

Offentlig journal. Anmodning om journalinnsyn 2017/ / Oppfølgingsplan ved sykmelding 2017/ /2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.08.2017 Anmodning om journalinnsyn Pasient ***** ***** ***** 2017/2724-2 24002/2017 25.07.2017 ***** Oppfølgingsplan

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalinnsyn ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ /

Offentlig journal. Anmodning om journalinnsyn ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.12.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.12.2018 Anmodning om journalinnsyn ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2018/3674-2 34663/2018 31.10.2018 ***** Oversendelse

Detaljer

Offentlig journal. Egenandel - ***** ***** ***** 2017/ / Oversikt regninger fra til

Offentlig journal. Egenandel - ***** ***** ***** 2017/ / Oversikt regninger fra til Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.8.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.08.2017 Egenandel - ***** ***** ***** 2017 Egenandeler 2017/51-19 4707/2017 08.02.2017 ***** Oversikt regninger fra

Detaljer

Offentlig journal. Midlertidig svar - spesialisterklæring 2017/ /

Offentlig journal. Midlertidig svar - spesialisterklæring 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.01.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.01.2019 Midlertidig svar - spesialisterklæring 2017/2088-4 38350/2018 27.11.2018 NAV Familie- og pensjonsytelser

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse Kirurgen / /

Offentlig journal. Oppsigelse Kirurgen / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.05.2017 Oppsigelse Kirurgen 3 2012/2117-56 14440/2017 03.05.2017 Morten Råen Tilbud om 40 % vikariat som sekretær ved

Detaljer

Dok.dato: 25.09.2013. Dok.dato: 04.10.2013. Dok.dato: 04.10.2013

Dok.dato: 25.09.2013. Dok.dato: 04.10.2013. Dok.dato: 04.10.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.10.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.10.2013 Erstatnigssak - Pasient ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2013/2885-3 24484/2013 Norsk

Detaljer

Offentlig journal. MRSA screening i forbindelse med svangerskap. MRSA screening i svangerskapet 2015/2611-1 21489/2015 14.07.2015 21.09.

Offentlig journal. MRSA screening i forbindelse med svangerskap. MRSA screening i svangerskapet 2015/2611-1 21489/2015 14.07.2015 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.9.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.09.2015 MRSA screening i forbindelse med svangerskap MRSA screening i svangerskapet 2015/2611-1 21489/2015 14.07.2015

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon uten lønn. Personal ***** ***** ***** 2006/2257-12 6299/2011 10.03.2011 28.03.2011. Tilbud på vikariat på natt

Offentlig journal. Søknad om permisjon uten lønn. Personal ***** ***** ***** 2006/2257-12 6299/2011 10.03.2011 28.03.2011. Tilbud på vikariat på natt Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.03.2011 Søknad om permisjon uten lønn 2006/2257-12 6299/2011 10.03.2011 Kari Hveem Tilbud på vikariat på natt 2009/2062-12

Detaljer

Offentlig journal. Informasjon vedrørende sykepenger - veien videre 2013/ / Innvilget uførepensjon

Offentlig journal. Informasjon vedrørende sykepenger - veien videre 2013/ / Innvilget uførepensjon Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.10.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.10.2016 nformasjon vedrørende sykepenger - veien videre Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** 2013/1440-4 30661/2016

Detaljer

Offentlig journal. 2011/665 MTU Database for Helse Nord-Trøndelag. Kjøp database for medisinsk teknisk utstyr 2011/665-1 17139/2011 07.07.

Offentlig journal. 2011/665 MTU Database for Helse Nord-Trøndelag. Kjøp database for medisinsk teknisk utstyr 2011/665-1 17139/2011 07.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.08.2011 2011/665 MT Database for Helse Nord-Trøndelag Kjøp database for medisinsk teknisk utstyr 2011/665-1 17139/2011 07.07.2011

Detaljer

Dok.dato: Tilbud om 100 % fast ansettelse som overlege i radiologi ved Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger. Dok.

Dok.dato: Tilbud om 100 % fast ansettelse som overlege i radiologi ved Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.06.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.06.2019 Oppsigelse LS-stilling Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2013/3082-38 18852/2019 31.05.2019 Bjarne Alstad-Valheim

Detaljer