Årsmøte Grenland Golfklubb 31.januar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Grenland Golfklubb 31.januar 2011"

Transkript

1 Årsmøte Grenland Golfklubb 31.januar 2011 Styret Grenland Golfklubb

2

3 Grenland Golfklubb Ordinært Årsmøte Mandag 31.januar 2011 Kl 1800 På Thon Hotell Høyers Innhold Saksliste Godkjenne de stemmeberettigede Godkjennelse av innkalling og saksliste Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen Styrets og administrasjonens årsmelding samt rapporter fra komiteene Regnskap for Innkomne forslag Fastsette medlemskontingent Budsjett for Behandling av klubbens virksomhetsplan og organisasjonsplan Valg

4 Årsmøte 31.januar 2011 Saksliste 1.0 Godkjenne de stemmeberettigede. 2.0 Godkjenne innkallingen, saksliste. 3.0 Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4.0 Styrets og administrasjonens årsmelding samt rapporter fra komiteene. 5.0 Behandle klubbens regnskap i revidert stand. 6.0 Behandle innkomne forslag og saker. 7.0 Fastsette medlemskontingent. 8.0 Vedta klubbens budsjett. 9.0 Behandle klubbens virksomhetsplan og organisasjonsplan 10.0 valg Etter årsmøtet arrangeres medlemsmøte Med blant annet premieutdeling for Skagerak Elektro Par Cup 2010 og seniorgolf 3

5 1.0 Godkjenne de stemmeberettigede 5 Stemmerett og valgbarhet For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov 2-9. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i klubben. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i klubben 1. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra klubbens side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 2.0 Godkjennelse av innkalling og saksliste Innkalling Årsmøtet ble bekjentgjort 16.desember 2010, direkte til medlemmene per e-post og på klubbens hjemmeside, Fra vedtektene: Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på lagets internettside. Vedlegg 1 Kommentar fra Telemark Idrettskrets vedrørende innkallingen. Saksliste Saksliste og saksdokumenter var tilgjengelig for medlemmene på klubbens hjemmeside fra mandag 24.januar 2011 (1 uke før årsmøtet), dokumentene kunne også avhentes på klubbhuset fra samme dato. Fra vedtektene: Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 4

6 3.0 Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen Styrets innstilling: Møteleder Referent Protokoll Karl Erik Skogø Erik Helland 2 personer til å signere protokollen velges på årsmøtet 4.0 Styrets og administrasjonens årsmelding Styrets sammensetning: Leder Günther Grüner Nestleder Einar Bough-Jensen Økonomiansvarlig Marianne Rogn Styremedlem Anne Lise Elstad Styremedlem Leif Einar Øverland Styremedlem Kirsti Skårdal 1. varamedlem John Erik Helland 2. varamedlem Kathrine Bakke Komitéledere: Anleggskomité Damekomité Disiplinærkomité Lov- og handicapkomité Sportskomité Turneringskomité Sponsorkomité Medlemskomite Valgkomité Kontrollkomité Revisor Eilif Smith Hanne Rydning Eilif Smith Per Erbo Rougthvedt Jørn Karlsen Jan Mikkelsen Jan Halfdan Olsen Per Henrik Rydning Odd Myhra Stein Helland Atle Aastad Hans Kristian Jensen, varamedlem Arne Mjøen, varamedlem Revisjonsselskapet A/S 5

7 Representasjon Arrangement NGF Forum 2010 NGF Greenkeeperseminar NGF Lederkonferanse. NGF opplæring golfbox NGF Regional samling NGF Regional samling (cd-tour) NGF Regional samling (Ag-tel tour) Samarbeidsmøte med lokale klubber Seminar NIF/OLT Deltagere Jan Inge GaltungNilsen Per Horst, Per Arne Røring, Christer Jacobsson, Terje Svendsen, Bjørn Ulrik Johannessen, Tor Eia Günther Grüner og Jan Inge Galtung Nilsen Jan Inge Galtung Nilsen, Jan Mikkelsen Leif Einar Øverland og Katrine Bakke Jørn Karlsen, Jan Mikkelsen Jan Mikkelsen Jan Inge Galtung Nilsen Katrine Bakke Organisasjon: Det er avholdt 11 styremøter, 4 arbeidsmøter for styret, 2 medlemsmøter. Og 1 ekstraordinært årsmøte. I tillegg har komitélederne vært med på LEAN-prosessen aug-okt. Daglig leder har høsten 2010 vært i jevnlige oppfølgingsmøter med NGF/LEAN i Oslo. Gjennom 2010 har vi hatt 3 personer ansatt i 100 % stilling: Daglig leder Greenkeeper Greenkeeper Jan Inge Galtung Nilsen Per Horst Per Arne Røring I tillegg har vi hatt følgende ekstra personell engasjert i 2010: Greenkeeper Sesong (april-okt) 100%/timer Christer Jacobsson Banearbeider Sesong 100%/timer Gustav Vasdal Rauø Banearbeider Sesong 100%/timer Tov Nordborg Ekstrahjelp Bane (dugnad) 2x per uke Helge Stubberud Rengjøring 10% Vigdis Natedal Kjøpte tjenester PRO Kafé Ola Axelsson var også i 2010 engasjert som Pro for klubben. Til å løse oppgavene benyttet Ola også PRO Mikael Løfstrøm, Robin Petterson og Tor Øystein Jønnevald Kafeen ble frem til og med Juni drevet av Najia og Farid. Senere har Farid stått for driften alene. Regnskap Økonomipartner har stått for regnskapsførsel i 2010 Fordringspartner Fordringspartner har hatt ansvar for deler av medlemsfaktureringen og for sponsorer og andre. Sendregning.no Sendregning.no er leverandør av faktureringstjenester i forbindelse med golfbox. Revisjonsselskapet Revisjonsselskapet har stått for revisjon av regnskapet. 6

8 Spillesesongen Til tross for trang økonomi har våre banemannskaper, sommerhjelper og dugnadspersonale klart å opprettholde en god bane. Innsatsen har vært fantastisk og alle har stått på for klubben og banen. For øvrig vises det til rapport fra Greenkeeper og anleggskomiteen i eget vedlegg. Medlemssituasjonen. 31.des des 2010 Endring Treningsgruppe 8 8 Fjernmedlem GGK Ansatt fast GGK Ansatt sesong GGK Avtale Greenfeemedlem Junior år Knøtt / Junior i Familipakke Knøtter 0-12 år Medlem uten kontingent ODD/Grenland Passivt medlem Prøvemedlem Redusert kontingent Senior ektefelle/sambo Senior medlem SP-1 Avtale SP-2 Avtale SP-3 Avtale SP-4 Avtale Spiller lite medlem Ungd/Stud/Mil år Det har vært et sterkt fokus på nybegynnerkurs i Vi har i større grad enn tidligere klart å verve kursdeltagerne som aktive medlemmer. Det kom inn 130 nye medlemmer i Hvorav 108 via VTG-Kursene som hadde 118 deltagere. Dette viser igjen at fokuset på nybegynnerkurset og ikke minst medlemstilbudet for nye medlemmer var riktig. Endringen i knøtter, juniorer og ungdom skyldes i hovedsak overgang mellom gruppene (alder) og flytting til familiepakke. Rekrutteringsgrunnlaget fra knøtteklassen er tynt og det er vesentlige hull i aldersklassene. Det var 897 betalende medlemmer i Ved inngangen til 2011 har vi 788 medlemmer. 109 har altså meldt seg ut foran 2011 mot 91 foran

9 Medlemsavgangen er mest synlig i senior og passiv, noe mindre i ungdom. Hovedsakelig skyldes dette flere forhold: 1. Naturlig avgang 2. Helse 3. Flytting grunnet skole eller jobb 4. Kost /nytte. En del melder at de spiller for lite (som oftest pga pkt 2 og 3) og synes det derfor blir for dyrt. 5. Kun et mindretall, 6 personer kan direkte knyttes til ekstraordinært årsmøte 13.september Medlemsutvikling per 31.desember Totalt Nye Utmeldte Netto vekst Netto vekst i % 21 % 3 % 0 % 9 % 8 % 9 % 9 % 9 % -6 % -7 % -7 % -8 % -7 % -2 % 4 % Hvorav passive Passive i % 0 % 2 % 5 % 6 % 11 % 11 % 10 % 12 % 12 % 8 % 7 % 9 % 9 % 8 % 9 % Spilleretter Netto vekst Netto vekst i % 31 % 17 % 7 % 9 % 12 % 10 % 17 % 7 % -2 % -3 % -2 % -1 % -1 % -1 % -1 % -1% Spilleretter i % 69 % 79 % 85 % 85 % 88 % 89 % 96 % 94 % 98 % 102 % 108 % 116 % 125 % 126 % 120 % Rapport for 2010 Rapporten for 2010 baserer seg på de føringene som er lagt i virksomhetsplanen Den tar også for seg aktuelle planer for 2011 Rapporten er presentert i eget vedlegg. Vedlegg 2 Rapport relatert til Virksomhetsplanen VTG/Kurs GGK gjennomførte 8 VTG-kurs i 2010 med til sammen 118 deltagere. Kursene gjennomføres i samarbeid med Golfbutikken/våre PRO er. Dugnadsinnsatsen fra klubbens side har vært formidabel da over 30 personer har bidratt til en eksemplarisk gjennomføring. Klubbens kursansvarlige i 2010 har vært Einar Bough-Jensen. For 2011 forslås det å opprette en egen VTG/Kurs-komité. Se vedlagte virksomhetsplan og forslag fra valgkomiteen (Vedlegg 2). 8

10 Klubbmestere 2010 Klubbmesterskap Herrer: Bernt Håvard Olsen Damer: Anette Æsøy Junior: Adrian Padget Herrer 55+: Jan Daapan Herrer 65+: Oddvar K. Kaland Pitch and Putt Herrer: Andre VanGemst Damer: Tove Mikkelsen Golfbox/Internett/Medier. Golfbox er nå vårt eneste arkiv i forhold til medlemsarkiv, statistikk, turneringsoppsett, og andre servicefunksjoner. Bruken av golfbox og internettløsninger generelt vil øke betydelig i tiden fremover, det er derfor viktig at klubbens medlemmer oppdaterer sine e-postadresser i golfbox. Det er også etablert løsning for meldinger til medlemmene vha SMS. GGK har vært aktive overfor pressen og hadde i 2010 blant annet 27 artikler i Varden, enkelte artikler i TA, Norsk Golf og en visning på NRK-østafjells. GGK fikk også holde en kort presentasjon under Golfforum november Sponsorer 2010 Hovedsponsor Hull 1 Hull 2 Hull 3 Hull 4 Hull 5 Hull 6 Hull 7 Hull 8 Hull 9 Hull 10 Hull 11 Hull12 Hull 13 Hull 14 Hull 15 Hull 16 Hull 17 Hull 18 Navn DNBNOR El-Tavle Varden Telemark Toto Bjørndalen Pukkverk Thon hotell Høyers Officer Telerør Skagerak Elektro Brevik Elektro Casino Bingo Løvenskiold-Fossum Adecco Fellesjucie/Sunniva Kommentar Treningsfelt Allegro Ny 2010 Treningsfelt Netsense Ny 2010 Driving Range Grenland Auto Hvite Tee-markører TINE/YT Ny 2010 Tuppehuset C. Christoffersen Medlemsbrikke Pizzabakeren 9

11 Utslag driving range Gatsoft Ny 2010 Trond Holte Ny 2010 Motorforum Birger Lie Helland Musikk Bentes Blomster Magnar Larsen Borgestadklinikken Nylende Byggsenter Avis Bilutleie Romnes Elteco Andre Sponsorer Moelven Nordia Ny 2010 Moelven Elektro Ny 2010 El-service Grenland Ny 2010 Diplom-IS Pepperl+Fuchs Yara Breviksrevyen Andre betydelige samarbeidspartnere John Kleveland a/s Telemark Bedriftsidrettskrets ABB Thure Trykk I løpet av januar 2011 har det vært god og konstruktiv dialog med 2 potensielle samarbeidspartnere. Klubbens medlemmer oppfordres til å benytte våre sponsorer og våre sponsorer oppfordres til å benytte hverandre. Hole-in-one. I 2010 har 4 spillere fått Hole-in-one: Svein Aamodt Grini Golfklubb Leif Einar Øverland GGK Dag Gregoriussen GGK Gunnar Ohren GGK Norsk Tipping Grasrotandelen I 2010 var det 204 registrerte grasrotspillere. Dette ga klubben kr ,- i inntekter i 2010 mot kr i

12 Neste sesong. For klubbens videre arbeid viser vi til gjeldende virksomhetsplan og rapporten relatert til virksomhetsplanen. 5.0 Regnskap for Revidert regnskap for 2010, noter til regnskap, regnskap mot budsjett Vedlegg Styrets økonomiske beretning. Vedlegg Beretning fra kontrollkomiteen. Vedlegg Beretning fra revisor. Vedlegg Innkomne forslag 1. Forslag om endring av vedtekter. Styret Vedtekter for Grenland Golfklubb redigeres til å være i tråd med basislovnormen for golfklubber, vedtatt av idrettsstyret Endringene gjelder: 4 medlemskontingent og avgifter. 12 årsmøtets oppgaver, punkt 10b og 10c. Endringene er i forhold til organisasjonsplanen som det vises til i Virksomhetsplanen (vedlegg 10). Begrunnelse: Grenland Golfklubb er forpliktet til å ha vedtekter som er i tråd med bestemmelsene gitt av Norges Idrettsforbund og Norges Golfforbund. Vedlegg 7 Vedtekter for Grenland Golfklubb Styrets innstilling: Vedlagte og redigerte vedtekter for Grenland Golfklubb vedtas.. 11

13 7.0 Fastsette medlemskontingent Det foreslås en mindre endring av medlemskontingenten for En har lagt til grunn konsumprisindeksen og et mindre påslag. Budsjettet for 2011 tar utgangspunkt i foreslåtte medlemskontingent og det antall medlemmer vi har med inn i Kontingentklasse Medlemskontingent Prisjustering 2011 i % Antall Kontingent 2011 SUM Treningsavgift Knøtter 0 12år Juniorer 13 19år Medlem junior bet i Ung/Stu/Mil 20 25år Medlem ungdom bet i Senior 25 99år Medlem senior bet i Ektefelle/sambo 25 99år Fjernmedlem 25 99år Spiller lite 25 99år Passiv 0 99år Greenfeemedlem 13 99år Prøvemedlem 25 99år Ansatte fast Ansatte sesong GGK - Avtale Knøtt/junior - Familiepakke Medlem uten avtale ODD/Grenland Redusert kontingent Sponsoravtale Sponsoravtale Sponsoravtale Sponsoravtale Styrets innstilling: De foreslåtte medlemskontingentene vedtas. 12

14 8.0 Budsjett for 2010 Styret har høsten 2010 arbeidet frem ny oppstilling for budsjettering. Blant annet er det etter gjennomgang av siste års regnskaper utarbeidet periodisering for både inntekter og utgifter. I tillegg er det opprettet avdelinger for en bedre oversikt. Det er ikke utarbeidet budsjetter per avdelinger for Målet er at regnskapet per avdeling for 2011 skal gi et så riktig grunnlag som mulig for budsjettforslaget til Styret har også utarbeidet et periodisert likviditetsbudsjett for Dette for bedre likviditetsstyring. Dokumentet er til internt bruk. Vedlagt er budsjett med periodisering og oversikt over avdelinger. Vedlegg 8 Budsjett 2011 Vedlegg 9 Avdelinger 2011 Styrets innstilling: Budsjettet for 2011 vedtas 9.0 Behandling av lagets virksomhetsplan og organisasjonsplan Styret har høsten 2010 utarbeidet ny organisasjonsplan. Denne er implementert i Virksomhetsplanen Organisasjonsplanen beskriver både plassering, ansvar og mandat. Vedlegg 10 Virksomhetsplan Styrets innstilling: Virksomhetsplanen med seneste endringer vedtas 13

15 10.0 Valg VALGKOMITEENS INNSTILLING FOR SESONGEN 2011 Funksjon Navn Valgperiode Kommentar Styret Styreleder Günter Grüner 1 år Gjenvalg Nestleder Einar Bough-Jensen 1 år igjen Ikke på valg Økonomi Marianne Rogn 1 år igjen Ikke på valg Styremedlem Erik Næss 2 år Ny Styremedlem Kirsti Skårdal 1 år igjen Ikke på valg Styremedlem Anne Lise Elstad 2 år Gjenvalg 1.varamedlem Erik Helland 1 år Gjenvalg 2.varamedlem Birgit Pedersen 1 år Ny Komiteer: Medlemskomité Bernt Kristoffersen, leder 1 år Ny Sport Jørn Karlsen, leder 1 år Gjenvalg Turnering Jan Mikkelsen, leder 1 år Gjenvalg VTG-Kurs Einar Bough-Jensen, leder 1 år Ny Øvrige aktiviteter Asle Eidsvold, leder 1 år Ny Anlegg Sponsor Lov, Hcp og disiplinær komité Kontrollkomite Valgkomite Eilif Smith, leder Svend Inge Kleveland, medl. Tor Eia, medlem Terje Svendsen, medlem Jan Verner Hansen, leder Gert Willumsen, medlem Frank Tveiten, medlem Per Erbo Roughtvedt, leder Bernt Kristoffersen, medl. Erik Helland, medlem Stein Helland, leder Atle Aastad, medl. Gunnar Ohren, vara Kai Evensen, vara Kai Andersen, leder Solveig Evensen, medlem Leif Einar Øverland, medlem 1 år 1år 1 år igjen 1 år igjen 1 år 1 år 1 år 1 år 1 år 1 år 1 år 1 år 1 år 1 år Revisjon Revisjonsselskapet a/s 1 år Representant til Utpekes av styret 1 år Skien Idrettsråd Representant til NGF 2 representanter utpekes av styret 1 år 1 år igjen 2 år igjen 3 år Gjenvalg Gjenvalg Ikke på valg Ikke på valg Ny Gjenvalg Gjenvalg Gjenvalg Ny Ny Gjenvalg Gjenvalg Ny Ny Ikke på valg Ikke på valg Ny For valgkomiteen: Odd Myhra, Kai Andersen, Solveig Evensen 14

16 Kommentar til valget: Valgkomiteen og styret er klar over at forslagene ikke oppfyller vedtektenes krav til kjønnsfordeling. Vi har vært i dialog med Telemark Idrettskrets og det vil i etterkant av årsmøtet bli søkt Telemark Idrettskrets om dispensasjon fra vedtektene. Styrets innstilling: Forslaget til valgkomiteen vedtas 15

17 VEDLEGG 1 Grenland Golfklubb Att: Jan Inge Galtung Nilsen Kopi: Telemark idrettkrets styre Vår referanse: v1 Deres referanse: Sondre Fjelldalen Dato: 20. januar 2011 Uttalelse til innkalling og kunngjøring av årsmøte Grenland Golfklubb 2011 Viser til e-post av 20.januar 2011, vedrørende uttalelse på klubbens innkalling og kunngjøring av årsmøte til Grenland Golfklubb, som skal avholdes 31.januar Telemark idrettskrets henviser her til Basis-lovnorm for idrettslag 10 (1.ledd). 10 Årsmøtet Idrettslagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i.. 1 måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel 2, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Idrettskretsens tolkning av lovparagrafen Årsmøte i idrettslag innkalles av styret direkte til medlemmene. Dette kan gjøres i form av brev sendt per post eller e-post. Alternativt, eller i tillegg til direkte innkalling, kunngjøres innkallingen i pressen (lokalavis(er)). Kunngjøring på klubbens internettside er alternativet til kunngjøring i pressen. Konklusjon Telemark idrettskrets bekrefter at innkalling og kunngjøring av årsmøte i Grenland Golfklubb er i tråd med Basis-lovnorm for idrettslag 10 Årsmøtet. Med vennlig hilsen Sondre Fjelldalen Organisasjonssjef 1 Idrettslag må avholde årsmøte for behandling av foregående års regnskap innen utløpet av juni året etter. 2 Minimumsfrist i forhold til NIFs lov 2-8.

18 GRENLAND GOLFKLUBB Rapport til relatert til Virksomhetsplanen Styret

19 Baneansatte, administrasjon og klubb som Oppgradere områder innen- Oppgradering av vanningsanlegg Aktiv bruk av hjemmeside, e-post og SMS til Hovedmål for Grenland Golfklubb: Flere og bedre golfspillere i en sunn klubb Område Handlingsplan 2010 Tiltak og rapport 2010 Planer 2011 GGKs suksesskriterier for å nå hovedmålet Golfspillere på alle nivåer som opplever mestring og glede i gode miljøer. Re-etablere en junioravdeling. Fokus på VTG-kurs og en god start for nybegynnere. Variert turneringstilbud Etablerte torsdagsklubben. Trening og veiledning for nybegynnere. Junioravdelingen ble restartet VTG med god deltagelse og høy innmeldingsscore 118delt./108 innmeldt Turneringsprogrammet var variert og rikholdig. Torsdagsklubben er etablert Videreutvikle junioravdelingen Utvikle Torsdagsklubben og fadderordningen. Turneringstilbud for alle nivåer og aldre En sterkt og engasjert klubb som i samarbeid med medlemmene ivaretar GGKs interesser og synliggjør golfens egenart og samfunnsverdi. En klubb med attraktive konkurranse- og aktivitetstilbud. Være synlig i media og lokalsamfunnet. Variert og utfordrende terminliste 27 artikler i varden Flere artikler i TA og Norsk Golf Enkelte artikler i Norsk Golf En visning på NRK-østafjells Stand på Handelsstevnet Det ble gjennomført flere turneringer i Med forskjellig konkurranseform, for forskjellige målgrupper og aldre. Turneringsprogrammet utvikles i Etablere 2 faste juniorturneringer og 2 faste åpne turneringer. Varierte turneringsformer og nivåer. Kompetente og engasjerte frivillige og ansatte - som gjennom felles innsats når vedtatte mål. Våre ansatte og frivillige skal tilbys kurs og oppdateringer som er relevante for rollen. Utvikle kommunikasjonen mellom alle områder i klubben Baneansatte og anleggskomiteen deltok på anleggsseminar. Ekstern ressurs gjennomførte analyse og tiltaksplan for banen. Nybegynner-kurs i Greenkeeping Pilotprosjektet LEAN. Flere sosiale aktiviteter. Samarbeide med andre klubber om andre arrangementer. Kompetanseheving av ansatte og frivillige intensiveres. Også for ansvarlige i junioravdelingen. LEAN-prosessen/tankegangen videreføres og implementeres i alle komiteer og i alt arbeid som gjøres i klubben.

20 utvikler, forvalter, drifter og vedlikeholder anleggene på en god og tidsriktig måte. for maskinpark, bane/anlegg, treningsanlegg. Oppgradere IT-løsningene Tilrettelegging for lavterskelgolf og golf i nærmiljøet Investert i 2 nye klippere og ett nytt klippeaggregat Asfaltering av parkeringsplass. Etablering av Coaching-system på DR og treningsanlegg Nye IT løsninger for adm- og bane-ansatte. medlemmene Coachingsystemet videreutvikles og markedsføres mot alle medlemmer og nivåer. Se på mulige tiltak for korthullsbanen. Videreutvikle Lundedalen som rekrutteringsarena Ansvarsfordeling mellom Grenland Golfklubb og medlemmene Grenland Golfklubbs ansvar for å nå klubbens mål GGK har det overordnede ansvaret for golfidrettens utøvelse og utvikling i Grenland. Åpning av nærmiljøanlegget i Lundedalen GGK er ansvarlig for å framskaffe grunnlagsmateriell og tilrettelegge for utdanning og utvikling av, ledere, trenere og utøvere i tråd med målgruppenes ønsker og behov. Tilby kurs, seminarer, samlinger og annet som er relevant for ansatte og frivillige Både ansatte og frivillige har fått tilbud om og deltatt på ulike kompetansehevende tiltak. Øke fokuset på kompetanse i alle ledd. GGK bidrar til å utvikle elitespillere og de spillere som blir rekruttert til satsningsgrupper og landslagsvirksomhet. Etablere samarbeid med TIT med tanke på golflinje Samarbeidet er etablert og mye ligger til rette for oppstart av golflinje. Vi har også vært aktive mot golfskolen 2.0 Etablere golflinje. Fortsette med å utvikle kontakten mot forbundet med tanke på nettverk og kompetanse GGK har et ansvar for å tilby et bredt konkurranse- og turneringstilbud. GGK er også ansvarlig for påvirkningen av og kommunikasjonen med idrettens organisasjoner lokalt og nasjonalt og samfunnet forøvrig. Gjennom utvikling av gode kanaler og rutiner for kommunikasjon skal GGK sørge for at idretts-grenland og omverden får god innsikt i klubbens ulike ansvars- og virksomhetsområder. Være aktiv mot IR, TIK, NGF og NIF. Være aktiv mot kommune og fylkeskommune GGK har vært svært aktiv mot NGF i Samarbeidet med idrettsavdelingen i Skien Kommune har vært bra. Utvikle eksisterende nettverk og være mer aktive mot IR, TIK. Etablere kontakt med andre aktuelle samarbeidspartnere.

21 GGKs handlingsplan Handlingsplanen beskriver konkret hvilke tiltak som skal gjennomføres og detaljert hvem som skal gjøre hva, når og med bruk av hvilke ressurser. Det utarbeides årlige handlingsplaner, der prioriteringer av tiltak vil komme fram i budsjettet. GGKs virksomhetsidé Grenland Golfklubb er til for medlemmene og skal: videreutvikle golfidretten til en betydelig bredde- og konkurranseidrett. sammen med medlemmene styrke utvikling av aktivitet, organisasjon og anlegg. være en pådriver overfor lokale myndigheter for å bedre golfidrettens rammebetingelser. Medlemmenes ansvar for å nå GGKs mål Ved hjelp av de ressurser medlemmene selv rår over, samt den bistand og de arbeidsverktøy/hjelpemidler som GGK tilbyr, er det primært medlemmene som må være utøvende for at GGK skal nå sine mål. Medlemmenes evne og vilje til å ta tak i og gjennomføre tiltak og aktiviteter avgjør framtiden til GGK. Spesielt gjelder dette arbeidet knyttet til rekruttering og ivaretakelse av medlemmene. Flere golfspillere og større mangfold vil styrke golfens posisjon og klubbens soliditet. Involvere medlemmene i aktiviteter, komiteer og andre områder GGK har i 2010 opplevd en god tilstrømning til frivillig arbeid i komiteer. Spesielt turnering og VTG har opparbeidet seg et betydelig ressursnettverk. Holde fokus på rekrutteringen av frivillige til aktivitetsskapende tiltak. Alle medlemmer har ansvar for å bidra til at GGK skal nå sitt hovedmål. I tillegg kan de påvirke innhold og utforming av disse ved å tilkjennegi sine synspunkter på de arenaer og via de kanaler som er ment for dette. Gjennomføre medlemsmøter og spørreundersøkelse Det er gjennomført 2 medlemsmøter, 1 spørreundersøkelse og 1 ekstraordinært årsmøte i medlemsmøter 1 spørreundersøkelse Aktivitetene i Torsdagsklubben skal også bli brukt til kontakt mot medlemmene. Medlemmene må også engasjere seg lokalt med hensyn til kommuneplaner, anleggsplanlegging, økonomiske tilskuddsordninger og andre praktiske spørsmål. Engasjement i idrettsrådene og arbeid overfor idrettskretsen vil være avgjørende for og nå få fram med arbeidet for å oppnå støtte fra kommunene. Dialogen med Skien kommune har vært god i Intensivere nettverksbyggingen og kontakt med lokale myndigheter.

22 Innsatsområder, delmål og virkemidler I arbeidet med utviklingen av Grenland Golfklubb er det naturlig å tenke på samspillet mellom de tre likestilte innsatsområdene aktivitet, organisasjon og anlegg. Det er disse områdene som GGK skal konsentrere sitt arbeid om i inneværende planperiode ( ) for å nærme seg hovedmålet. Delmål aktivitet Grenland Golfklubb skal i løpet av 4- årsperioden: Ha en nettoøkning i medlemsmassen på minimum 7 % per år, dvs ca 250 personer i planperioden GGK skal ha en netto økning i medlemsmassen på 50 i 2010 Resultatet for 2010 er en netto økning på 36. Målet om en netto økning i per år på 50 opprettholdes. Andelen barn og unge (t.o.m. 19 år) skal øke forholdsmessig mer enn andelen voksne. Andelen kvinner/jenter skal øke forholdsmessig mer enn andelen menn/gutter. øke andelen spillere med etablert handicap fra 57 % per til 60 % i løpet av planperioden. Aldersgruppen til og med 19 år ble redusert med 4 personer (5,4%) Dette skyldes stor overgang til ungdom og hull i årsklasser. Kvinneandelen gikk ned fra 26,2% i 2009 til 24,9% i ,26 % av medlemmene i GGK har 36 eller bedre i HCP. Utvikle golfkarusellen, idrettsskolen og legge til rette for barnehager, barneskoler og SFO. Det er blant annet planlagt 5 golfkaruseller våren 2011 og en videreføring av golf i idrettsskolen. Gjennomføre egne tiltak for jenter og kvinner med tanke på rekruttering. Implementeringen av coaching system, torsdagsklubben og fadderordningen intensiveres. Økt deltakelsen i turneringsspill på alle nivåer. Det er ikke gjennomført statistikk på området i Virkemidler aktivitet Nettoøkning i medlemsmassen, øke andelen barn, ungdom og kvinner. GGK skal redusere frafallet gjennom å ivareta nybegynneren og de eksisterende medlemmene slik at de opplever mestring og glede, med mulighet for å være aktive hele året. NGFs utviklingstrapp for barn (golfmerkene) tas i bruk for barn t.o.m. 12 år. Tiltaket Golf Grønn Glede videreføres for de som trenger spesiell tilrettelegging og hjelp for å bli aktive. Implementere NGFs utviklingstrapp i juniortreningen. Etablere Golf-grønn-glede som fast tilbud. NGFs utviklingstrapp er implementert. Golf-grønn-glede er etablert i samarbeid med Borgestadklinikken. Torsdagsklubben etablert. Fadderordningen forsøkt eablert Tiltakene utvikles ytterligere i 2011

23 Arbeidet med å få golf inn i grunnskolen og videregående skole skal intensiveres. Idrettsskolen som er et samarbeid med Skien kommune og ande idrettslag videreutvikles. Lokalt og regionalt skal GGK søke et aktivt samarbeid med andre idretter og organisasjoner, for å presentere og gjøre golfen mer tilgjengelig for flere. Etablere golf som fast innslag i kommunal idrettsskole. Etablere god kontakt med aktuelle barnehager og grunnskoler. Utvikle samarbeid med TIT og andre videregående skoler. Invitere andre idrettslag og organisasjoner til golf. Det er gjennomført idrettsskole sammen med Skien kommune. Det har vært kontakt med Gjerpen IL om etablering av skiløyper og det å benytte anlegget til skistue og skiarrangementer. LINK-arbeid har benyttet anlegget flere ganger. Elever ved Porsgrunn vdg har benyttet anlegget en gang Idrettsskolen videreføres i tillegg etableres aktiviteter for barnehager, barneskoler og SFO Dialogen med Gjerpen IL utvikles i 2011 til å gjelde andre typer idrettsaktiviteter. Idrettslag og organisasjoner i nærområdet inviteres til anlegget. GGK må skape og synliggjøre fleksible løsninger som gjør det mulig for alle å være aktiv i golf i lokalmiljøet. Bl.a. må: Terskelen for å begynne med golf senkes ved at man fjerner flest mulige kostnadskrevende elementer. Dette kan skje ved at personer får prøve seg på aktiviteten uten å melde seg inn i klubb, kjøpe utstyr etc. Fortsette praksis med gratis bruk av treningsanlegget, gratis utlån av køller. Etablere lett tilgjengelig utsalgssted/utlånssted for køller og baller ved Lundedalen. Det ble etablert utsalgs/utleiested for køller og baller til bruk i Lundedalen. Driver la i løpet av 2010 ned virksomheten. Det ser ut til at ny driver av tidligere YX snart kan være på plass. GGK tar kontakt for eventuelt samarbeid. Ellers forsetter praksis med fri tilgang til Lundedalen og øvrige treningsanlegg. Tilgjengeligheten til anleggene bedres ved å tilby ulikt spill til tilpassede priser og ved å etablere enkle anlegg nær der folk bor. Videreutvikle anlegget i Lundedalen. Utvikle treningsanlegget på Jønnevald i tråd med Coaching System Lundedalen ble offisielt åpnet mai Treningsanlegget på Jønnevall er oppgradert i henhold til coaching system. Den varierte menyen for medlemskontingent er beholdt Utrede muligheten for å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede. Anleggene tilrettelegges bedre for ulike brukergrupper og variert form for aktivitet. Tilbudene kommuniseres ved hjelp av nettløsninger, medieeksponering, plakater i lokalmiljøet etc. Samarbeide med Skien kommune om skiløyper. Markedsføre anlegget som åpent for rekreasjon og trim. Aktivt bruke lokale medier og internett. Det er vinteren 10/11 lagt opp til åpen skikafé hver søndag. Skien kommune skal kjøre opp løype fra Gjerpen. Mens Gjerpen IL skal kjøre opp løyper på selve banen. GGK har i 2010 aktivt brukt våre lokalaviser, NRK og andre kanaler (blant annet nettverk og handelsstevnet) Videreutvikle konseptet med skistue/ skidestinasjon samt at området også kan brukes til rekreasjon og trim. Fortsette kontakten mot lokale medier, øke eksponeringen på internett (facebook, twitter m.fl) Tidligere aktive golfspillere som har gitt seg bør være en attraktiv målgruppe å reaktivere. Det har ikke vært gjennomført konkrete tiltak mot målgruppen i Tidligere medlemmer kontaktes/informeres om GGK s tilbud for 2011.

Virksomhetsplan Bamble Golfklubb 1.januar 2015 31.desember 2018

Virksomhetsplan Bamble Golfklubb 1.januar 2015 31.desember 2018 Virksomhetsplan Bamble Golfklubb 1.januar 2015 31.desember 2018 GOLF - en idrett for alle! 1 VIRKSOMHETSPLAN 2015 2018 Innholdsfortegnelse: Innledning.... 3 1. Historikk og status... 3 1.1. Medlemsutvikling:...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Hurum Golfklubb 2010-2013

VIRKSOMHETSPLAN Hurum Golfklubb 2010-2013 VIRKSOMHETSPLAN Hurum Golfklubb 2010-2013 NOVEMBER 2009 STYRET 1 INNLEDNING Hurum Golfklubb(HGK) er et idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund ved medlemsskap i Buskerud Idrettskrets og Norsk Golfforbund

Detaljer

Rapport relatert til Virksomhetsplanen 2010-2013

Rapport relatert til Virksomhetsplanen 2010-2013 Vedlegg 2 GRENLAND GOLFKLUBB Rapport relatert til Virksomhetsplanen 2010-2013 Styret 18.01.2013 1 Hovedmål for Grenland Golfklubb: Flere og bedre golfspillere i en sunn klubb Område Handlingsplan 2010-2013

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Ekstraordinært årsmøte Grenland Golfklubb 3.desember 2012

Ekstraordinært årsmøte Grenland Golfklubb 3.desember 2012 Ekstraordinært årsmøte Grenland Golfklubb 3.desember 2012 Styret Grenland Golfklubb 22.10.2012 Grenland Golfklubb Ekstra Ordinært Årsmøte Mandag 3.desember 2012 Kl 1900 Thon Hotel Høyers Innhold Saksliste...

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Logo Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Virksomhetsplan Austrått Golfklubb 1 16.11.2013 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organisering

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb

Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2. Visjon 3. Virksomhetside 4. Verdigrunngrunnlag 5. Hovedmål 6. Delmål 7. Virkemidler 8. Organisasjon og anlegg 9. Historikk og status

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB 2011-2014

VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB 2011-2014 VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB 2011-2014 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Frosta Golfklubb s. 3 2 Visjon, verdigrunnlag og virksomhetsidé

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB

VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB 2016-2019 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Frosta Golfklubb s. 3 2 Visjon, verdigrunnlag og virksomhetsidé

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010

Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010 Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010 Virksomhetsplan - mal 1 I HOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Rjukan Golfklubb s. 3 2 Visjon,

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

Vedtekter for Store Bergan fotball

Vedtekter for Store Bergan fotball Vedtekter for Store Bergan fotball Dato: 27.02.2015 1. Organisasjon og formål SBI s fotballgruppe er en undergruppe av Store Bergan Idrettslag, tilknyttet Norges fotballforbund gjennom Vestfold fotballkrets.

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING 2011 Del 1 Side 1 av 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (Ekstraordinært) Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte: Torsdag 1. desember kl. 18.00 på klubbhuset,

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Vedtekter for Steigen luftsportsforening

Vedtekter for Steigen luftsportsforening Vedtekter for Steigen luftsportsforening Stiftet den 1.desember 2006 1 Formål Foreningens Formål: Steigen Luftsportsforenings formål er å fremme luftsport i Steigen ved å eie, vedlikeholde og drive: Engeløy

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

INNKALLING. Ekstraordinært årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 30 November kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Ekstraordinært årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 30 November kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Ekstraordinært årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 30 November kl. 19:00 I Klubbhuset Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut på hjemmesiden sammen med innkalling 14 dager før ekstraordinært

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Virksomhetsplan for Oppegård Golfklubb perioden

Virksomhetsplan for Oppegård Golfklubb perioden Virksomhetsplan for Oppegård Golfklubb perioden 2016-2019 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Historikk og status... 3 1.2 Organiseringen av Oppegård golfklubb... 3 Rollefordeling/arbeidsdeling

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000

Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000 Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000 1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Klubben skal

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 19.02.2014. 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

Sak 8.1 Virksomhetsplan 2016-19

Sak 8.1 Virksomhetsplan 2016-19 Sak 8.1 Virksomhetsplan 2016-19 Planens hovedfokus og retning Vegard Aune og Tor-Anders Hanssen En klok læresetning om dog på engelsk Bakgrunn for ny Virksomhetsplan 2016-2019 Idrettstinget i juni vedtok

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Veien til Golf 2014. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse

Veien til Golf 2014. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse Veien til Golf 2014 Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse NGFs VISJON Golf en idrett for alle HOVEDMÅL Flere og bedre golfspillere i sunne klubber VERDIGRUNNLAG Offensiv, ærlig og inkluderende Hva

Detaljer

Sportslig Plan. for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016. 17. april 2015. Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle

Sportslig Plan. for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016. 17. april 2015. Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle Sportslig Plan for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016 17. april 2015 Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle Innhold Verdigrunnlag 3 Del 1 - Aktiv livet ut 4 Rekruttere, ivareta, utvikle Del

Detaljer

ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL

ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 19.3 2015, kl. 19.00 Sted: Klubbhuset, Holsrud SAK 1: Godkjenning av stemmeberettigede Tilstedeværende ble registrert og sjekket med hensyn til medlemskap. Det var

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb

Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb Idrettstyret i Norges idrettsforbund har vedtatt en ny lovnorm for idrettslag den 22.oktober 2015. Idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Lov for Nesodden Tennisklubb, stiftet 1971 (Vedtatt av årsmøte 07.02.2011) Vedtatt 1971 med senere endringer av 2.mars 1988, 10.februar 2004 og 7. februar 2011. Godkjent

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Til medlemmer i Tiller idrettslag Tiller 30. april 2016 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Tid: 24. mai 2015, kl 19.00. Sted: Tonstad skole Tiller idrettslag innkaller med dette

Detaljer

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for Kristiansund Volleyballklubb (KVBK), stiftet 5. mai 1981, er vedtatt på årsmøte 16. juni 2008 og godkjent av Idrettsstyret 1 (evt. delegert myndighet) [ ].

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT 16.12.1945 VEDTEKTER Sist endret på årsmøte 16.03.2010 1 FORMÅL Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013 Mandag 18. Februar 2013, kl 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Lov for Sola Golfklubb

Lov for Sola Golfklubb Lov for Sola Golfklubb Lov for Sola Golfklubb (heretter Sola Golfklubb), stiftet 30.08.1993. Vedtatt den 30.08.1993, med senere endringer, senest 19. februar 2009. Godkjent av Idrettsstyret: 27.11.2007,

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR ÅRET 2016

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR ÅRET 2016 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR ÅRET 2016 MANDAG 12. DESEMBER 2016 KL. 18.00 KLUBBHUSET Klubbens leder, Rigmor Reistad, ønsket velkommen og orienterte om opplegget for møtet, samt om året 2016 generelt. SAK

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

Handlingsplan 2008 Sportslig komité

Handlingsplan 2008 Sportslig komité Handlingsplan 2008 Sportslig komité 11. mars 2008 Sportslig komité 2008 Hovedmål og prioriteringer Blant de beste klubbene innefor eget TO Kompetanse, utvikling og engasjement Omdømme Samarbeid internt

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00 STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) Årsmøte i Halden golfklubb 12 mars kl.18:00-2015 Sted: Best Western Pluss.(Grand Hotell) Agenda:

Detaljer

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32 Årsmøte Salten Golfklubb 23.02.17 Side 1 av 32 ÅRSMØTE SALTEN GOLFKLUBB 23 FEBRUAR 2017 Kantinen på fylkeshuset kl 1800 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av antall stemmeberettigede 3. Godkjenning av

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND NORMALLOV FOR TRAVFORBUND * * * Lov for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travforbund

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Virksomhetsplan for Ålesund Golfklubb perioden

Virksomhetsplan for Ålesund Golfklubb perioden Virksomhetsplan for Ålesund Golfklubb perioden 2012-2015 Virksomhetsplan Aagk 1 2012-2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Status... 4 Medlemsutvikling... 4 Visjon... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsidé...

Detaljer

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtatt av årsmøtet (Generalforsamlingen) 26. april 2005 med endringer ordinært årsmøte 17. april 2008. Godkjent av Idrettsstyret/Akershus

Detaljer

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Dagsorden og saksinnstillinger. Åpning ved styrets leder 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

Veien til Golf 2015. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse

Veien til Golf 2015. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse Veien til Golf 2015 Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse NGFs VISJON Golf en idrett for alle HOVEDMÅL Flere og bedre golfspillere i sunne klubber VERDIGRUNNLAG Offensiv, ærlig og inkluderende Hva

Detaljer