Årsmøte Grenland Golfklubb 31.januar 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Grenland Golfklubb 31.januar 2011"

Transkript

1 Årsmøte Grenland Golfklubb 31.januar 2011 Styret Grenland Golfklubb

2

3 Grenland Golfklubb Ordinært Årsmøte Mandag 31.januar 2011 Kl 1800 På Thon Hotell Høyers Innhold Saksliste Godkjenne de stemmeberettigede Godkjennelse av innkalling og saksliste Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen Styrets og administrasjonens årsmelding samt rapporter fra komiteene Regnskap for Innkomne forslag Fastsette medlemskontingent Budsjett for Behandling av klubbens virksomhetsplan og organisasjonsplan Valg

4 Årsmøte 31.januar 2011 Saksliste 1.0 Godkjenne de stemmeberettigede. 2.0 Godkjenne innkallingen, saksliste. 3.0 Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4.0 Styrets og administrasjonens årsmelding samt rapporter fra komiteene. 5.0 Behandle klubbens regnskap i revidert stand. 6.0 Behandle innkomne forslag og saker. 7.0 Fastsette medlemskontingent. 8.0 Vedta klubbens budsjett. 9.0 Behandle klubbens virksomhetsplan og organisasjonsplan 10.0 valg Etter årsmøtet arrangeres medlemsmøte Med blant annet premieutdeling for Skagerak Elektro Par Cup 2010 og seniorgolf 3

5 1.0 Godkjenne de stemmeberettigede 5 Stemmerett og valgbarhet For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov 2-9. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i klubben. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i klubben 1. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra klubbens side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 2.0 Godkjennelse av innkalling og saksliste Innkalling Årsmøtet ble bekjentgjort 16.desember 2010, direkte til medlemmene per e-post og på klubbens hjemmeside, Fra vedtektene: Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på lagets internettside. Vedlegg 1 Kommentar fra Telemark Idrettskrets vedrørende innkallingen. Saksliste Saksliste og saksdokumenter var tilgjengelig for medlemmene på klubbens hjemmeside fra mandag 24.januar 2011 (1 uke før årsmøtet), dokumentene kunne også avhentes på klubbhuset fra samme dato. Fra vedtektene: Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 4

6 3.0 Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen Styrets innstilling: Møteleder Referent Protokoll Karl Erik Skogø Erik Helland 2 personer til å signere protokollen velges på årsmøtet 4.0 Styrets og administrasjonens årsmelding Styrets sammensetning: Leder Günther Grüner Nestleder Einar Bough-Jensen Økonomiansvarlig Marianne Rogn Styremedlem Anne Lise Elstad Styremedlem Leif Einar Øverland Styremedlem Kirsti Skårdal 1. varamedlem John Erik Helland 2. varamedlem Kathrine Bakke Komitéledere: Anleggskomité Damekomité Disiplinærkomité Lov- og handicapkomité Sportskomité Turneringskomité Sponsorkomité Medlemskomite Valgkomité Kontrollkomité Revisor Eilif Smith Hanne Rydning Eilif Smith Per Erbo Rougthvedt Jørn Karlsen Jan Mikkelsen Jan Halfdan Olsen Per Henrik Rydning Odd Myhra Stein Helland Atle Aastad Hans Kristian Jensen, varamedlem Arne Mjøen, varamedlem Revisjonsselskapet A/S 5

7 Representasjon Arrangement NGF Forum 2010 NGF Greenkeeperseminar NGF Lederkonferanse. NGF opplæring golfbox NGF Regional samling NGF Regional samling (cd-tour) NGF Regional samling (Ag-tel tour) Samarbeidsmøte med lokale klubber Seminar NIF/OLT Deltagere Jan Inge GaltungNilsen Per Horst, Per Arne Røring, Christer Jacobsson, Terje Svendsen, Bjørn Ulrik Johannessen, Tor Eia Günther Grüner og Jan Inge Galtung Nilsen Jan Inge Galtung Nilsen, Jan Mikkelsen Leif Einar Øverland og Katrine Bakke Jørn Karlsen, Jan Mikkelsen Jan Mikkelsen Jan Inge Galtung Nilsen Katrine Bakke Organisasjon: Det er avholdt 11 styremøter, 4 arbeidsmøter for styret, 2 medlemsmøter. Og 1 ekstraordinært årsmøte. I tillegg har komitélederne vært med på LEAN-prosessen aug-okt. Daglig leder har høsten 2010 vært i jevnlige oppfølgingsmøter med NGF/LEAN i Oslo. Gjennom 2010 har vi hatt 3 personer ansatt i 100 % stilling: Daglig leder Greenkeeper Greenkeeper Jan Inge Galtung Nilsen Per Horst Per Arne Røring I tillegg har vi hatt følgende ekstra personell engasjert i 2010: Greenkeeper Sesong (april-okt) 100%/timer Christer Jacobsson Banearbeider Sesong 100%/timer Gustav Vasdal Rauø Banearbeider Sesong 100%/timer Tov Nordborg Ekstrahjelp Bane (dugnad) 2x per uke Helge Stubberud Rengjøring 10% Vigdis Natedal Kjøpte tjenester PRO Kafé Ola Axelsson var også i 2010 engasjert som Pro for klubben. Til å løse oppgavene benyttet Ola også PRO Mikael Løfstrøm, Robin Petterson og Tor Øystein Jønnevald Kafeen ble frem til og med Juni drevet av Najia og Farid. Senere har Farid stått for driften alene. Regnskap Økonomipartner har stått for regnskapsførsel i 2010 Fordringspartner Fordringspartner har hatt ansvar for deler av medlemsfaktureringen og for sponsorer og andre. Sendregning.no Sendregning.no er leverandør av faktureringstjenester i forbindelse med golfbox. Revisjonsselskapet Revisjonsselskapet har stått for revisjon av regnskapet. 6

8 Spillesesongen Til tross for trang økonomi har våre banemannskaper, sommerhjelper og dugnadspersonale klart å opprettholde en god bane. Innsatsen har vært fantastisk og alle har stått på for klubben og banen. For øvrig vises det til rapport fra Greenkeeper og anleggskomiteen i eget vedlegg. Medlemssituasjonen. 31.des des 2010 Endring Treningsgruppe 8 8 Fjernmedlem GGK Ansatt fast GGK Ansatt sesong GGK Avtale Greenfeemedlem Junior år Knøtt / Junior i Familipakke Knøtter 0-12 år Medlem uten kontingent ODD/Grenland Passivt medlem Prøvemedlem Redusert kontingent Senior ektefelle/sambo Senior medlem SP-1 Avtale SP-2 Avtale SP-3 Avtale SP-4 Avtale Spiller lite medlem Ungd/Stud/Mil år Det har vært et sterkt fokus på nybegynnerkurs i Vi har i større grad enn tidligere klart å verve kursdeltagerne som aktive medlemmer. Det kom inn 130 nye medlemmer i Hvorav 108 via VTG-Kursene som hadde 118 deltagere. Dette viser igjen at fokuset på nybegynnerkurset og ikke minst medlemstilbudet for nye medlemmer var riktig. Endringen i knøtter, juniorer og ungdom skyldes i hovedsak overgang mellom gruppene (alder) og flytting til familiepakke. Rekrutteringsgrunnlaget fra knøtteklassen er tynt og det er vesentlige hull i aldersklassene. Det var 897 betalende medlemmer i Ved inngangen til 2011 har vi 788 medlemmer. 109 har altså meldt seg ut foran 2011 mot 91 foran

9 Medlemsavgangen er mest synlig i senior og passiv, noe mindre i ungdom. Hovedsakelig skyldes dette flere forhold: 1. Naturlig avgang 2. Helse 3. Flytting grunnet skole eller jobb 4. Kost /nytte. En del melder at de spiller for lite (som oftest pga pkt 2 og 3) og synes det derfor blir for dyrt. 5. Kun et mindretall, 6 personer kan direkte knyttes til ekstraordinært årsmøte 13.september Medlemsutvikling per 31.desember Totalt Nye Utmeldte Netto vekst Netto vekst i % 21 % 3 % 0 % 9 % 8 % 9 % 9 % 9 % -6 % -7 % -7 % -8 % -7 % -2 % 4 % Hvorav passive Passive i % 0 % 2 % 5 % 6 % 11 % 11 % 10 % 12 % 12 % 8 % 7 % 9 % 9 % 8 % 9 % Spilleretter Netto vekst Netto vekst i % 31 % 17 % 7 % 9 % 12 % 10 % 17 % 7 % -2 % -3 % -2 % -1 % -1 % -1 % -1 % -1% Spilleretter i % 69 % 79 % 85 % 85 % 88 % 89 % 96 % 94 % 98 % 102 % 108 % 116 % 125 % 126 % 120 % Rapport for 2010 Rapporten for 2010 baserer seg på de føringene som er lagt i virksomhetsplanen Den tar også for seg aktuelle planer for 2011 Rapporten er presentert i eget vedlegg. Vedlegg 2 Rapport relatert til Virksomhetsplanen VTG/Kurs GGK gjennomførte 8 VTG-kurs i 2010 med til sammen 118 deltagere. Kursene gjennomføres i samarbeid med Golfbutikken/våre PRO er. Dugnadsinnsatsen fra klubbens side har vært formidabel da over 30 personer har bidratt til en eksemplarisk gjennomføring. Klubbens kursansvarlige i 2010 har vært Einar Bough-Jensen. For 2011 forslås det å opprette en egen VTG/Kurs-komité. Se vedlagte virksomhetsplan og forslag fra valgkomiteen (Vedlegg 2). 8

10 Klubbmestere 2010 Klubbmesterskap Herrer: Bernt Håvard Olsen Damer: Anette Æsøy Junior: Adrian Padget Herrer 55+: Jan Daapan Herrer 65+: Oddvar K. Kaland Pitch and Putt Herrer: Andre VanGemst Damer: Tove Mikkelsen Golfbox/Internett/Medier. Golfbox er nå vårt eneste arkiv i forhold til medlemsarkiv, statistikk, turneringsoppsett, og andre servicefunksjoner. Bruken av golfbox og internettløsninger generelt vil øke betydelig i tiden fremover, det er derfor viktig at klubbens medlemmer oppdaterer sine e-postadresser i golfbox. Det er også etablert løsning for meldinger til medlemmene vha SMS. GGK har vært aktive overfor pressen og hadde i 2010 blant annet 27 artikler i Varden, enkelte artikler i TA, Norsk Golf og en visning på NRK-østafjells. GGK fikk også holde en kort presentasjon under Golfforum november Sponsorer 2010 Hovedsponsor Hull 1 Hull 2 Hull 3 Hull 4 Hull 5 Hull 6 Hull 7 Hull 8 Hull 9 Hull 10 Hull 11 Hull12 Hull 13 Hull 14 Hull 15 Hull 16 Hull 17 Hull 18 Navn DNBNOR El-Tavle Varden Telemark Toto Bjørndalen Pukkverk Thon hotell Høyers Officer Telerør Skagerak Elektro Brevik Elektro Casino Bingo Løvenskiold-Fossum Adecco Fellesjucie/Sunniva Kommentar Treningsfelt Allegro Ny 2010 Treningsfelt Netsense Ny 2010 Driving Range Grenland Auto Hvite Tee-markører TINE/YT Ny 2010 Tuppehuset C. Christoffersen Medlemsbrikke Pizzabakeren 9

11 Utslag driving range Gatsoft Ny 2010 Trond Holte Ny 2010 Motorforum Birger Lie Helland Musikk Bentes Blomster Magnar Larsen Borgestadklinikken Nylende Byggsenter Avis Bilutleie Romnes Elteco Andre Sponsorer Moelven Nordia Ny 2010 Moelven Elektro Ny 2010 El-service Grenland Ny 2010 Diplom-IS Pepperl+Fuchs Yara Breviksrevyen Andre betydelige samarbeidspartnere John Kleveland a/s Telemark Bedriftsidrettskrets ABB Thure Trykk I løpet av januar 2011 har det vært god og konstruktiv dialog med 2 potensielle samarbeidspartnere. Klubbens medlemmer oppfordres til å benytte våre sponsorer og våre sponsorer oppfordres til å benytte hverandre. Hole-in-one. I 2010 har 4 spillere fått Hole-in-one: Svein Aamodt Grini Golfklubb Leif Einar Øverland GGK Dag Gregoriussen GGK Gunnar Ohren GGK Norsk Tipping Grasrotandelen I 2010 var det 204 registrerte grasrotspillere. Dette ga klubben kr ,- i inntekter i 2010 mot kr i

12 Neste sesong. For klubbens videre arbeid viser vi til gjeldende virksomhetsplan og rapporten relatert til virksomhetsplanen. 5.0 Regnskap for Revidert regnskap for 2010, noter til regnskap, regnskap mot budsjett Vedlegg Styrets økonomiske beretning. Vedlegg Beretning fra kontrollkomiteen. Vedlegg Beretning fra revisor. Vedlegg Innkomne forslag 1. Forslag om endring av vedtekter. Styret Vedtekter for Grenland Golfklubb redigeres til å være i tråd med basislovnormen for golfklubber, vedtatt av idrettsstyret Endringene gjelder: 4 medlemskontingent og avgifter. 12 årsmøtets oppgaver, punkt 10b og 10c. Endringene er i forhold til organisasjonsplanen som det vises til i Virksomhetsplanen (vedlegg 10). Begrunnelse: Grenland Golfklubb er forpliktet til å ha vedtekter som er i tråd med bestemmelsene gitt av Norges Idrettsforbund og Norges Golfforbund. Vedlegg 7 Vedtekter for Grenland Golfklubb Styrets innstilling: Vedlagte og redigerte vedtekter for Grenland Golfklubb vedtas.. 11

13 7.0 Fastsette medlemskontingent Det foreslås en mindre endring av medlemskontingenten for En har lagt til grunn konsumprisindeksen og et mindre påslag. Budsjettet for 2011 tar utgangspunkt i foreslåtte medlemskontingent og det antall medlemmer vi har med inn i Kontingentklasse Medlemskontingent Prisjustering 2011 i % Antall Kontingent 2011 SUM Treningsavgift Knøtter 0 12år Juniorer 13 19år Medlem junior bet i Ung/Stu/Mil 20 25år Medlem ungdom bet i Senior 25 99år Medlem senior bet i Ektefelle/sambo 25 99år Fjernmedlem 25 99år Spiller lite 25 99år Passiv 0 99år Greenfeemedlem 13 99år Prøvemedlem 25 99år Ansatte fast Ansatte sesong GGK - Avtale Knøtt/junior - Familiepakke Medlem uten avtale ODD/Grenland Redusert kontingent Sponsoravtale Sponsoravtale Sponsoravtale Sponsoravtale Styrets innstilling: De foreslåtte medlemskontingentene vedtas. 12

14 8.0 Budsjett for 2010 Styret har høsten 2010 arbeidet frem ny oppstilling for budsjettering. Blant annet er det etter gjennomgang av siste års regnskaper utarbeidet periodisering for både inntekter og utgifter. I tillegg er det opprettet avdelinger for en bedre oversikt. Det er ikke utarbeidet budsjetter per avdelinger for Målet er at regnskapet per avdeling for 2011 skal gi et så riktig grunnlag som mulig for budsjettforslaget til Styret har også utarbeidet et periodisert likviditetsbudsjett for Dette for bedre likviditetsstyring. Dokumentet er til internt bruk. Vedlagt er budsjett med periodisering og oversikt over avdelinger. Vedlegg 8 Budsjett 2011 Vedlegg 9 Avdelinger 2011 Styrets innstilling: Budsjettet for 2011 vedtas 9.0 Behandling av lagets virksomhetsplan og organisasjonsplan Styret har høsten 2010 utarbeidet ny organisasjonsplan. Denne er implementert i Virksomhetsplanen Organisasjonsplanen beskriver både plassering, ansvar og mandat. Vedlegg 10 Virksomhetsplan Styrets innstilling: Virksomhetsplanen med seneste endringer vedtas 13

15 10.0 Valg VALGKOMITEENS INNSTILLING FOR SESONGEN 2011 Funksjon Navn Valgperiode Kommentar Styret Styreleder Günter Grüner 1 år Gjenvalg Nestleder Einar Bough-Jensen 1 år igjen Ikke på valg Økonomi Marianne Rogn 1 år igjen Ikke på valg Styremedlem Erik Næss 2 år Ny Styremedlem Kirsti Skårdal 1 år igjen Ikke på valg Styremedlem Anne Lise Elstad 2 år Gjenvalg 1.varamedlem Erik Helland 1 år Gjenvalg 2.varamedlem Birgit Pedersen 1 år Ny Komiteer: Medlemskomité Bernt Kristoffersen, leder 1 år Ny Sport Jørn Karlsen, leder 1 år Gjenvalg Turnering Jan Mikkelsen, leder 1 år Gjenvalg VTG-Kurs Einar Bough-Jensen, leder 1 år Ny Øvrige aktiviteter Asle Eidsvold, leder 1 år Ny Anlegg Sponsor Lov, Hcp og disiplinær komité Kontrollkomite Valgkomite Eilif Smith, leder Svend Inge Kleveland, medl. Tor Eia, medlem Terje Svendsen, medlem Jan Verner Hansen, leder Gert Willumsen, medlem Frank Tveiten, medlem Per Erbo Roughtvedt, leder Bernt Kristoffersen, medl. Erik Helland, medlem Stein Helland, leder Atle Aastad, medl. Gunnar Ohren, vara Kai Evensen, vara Kai Andersen, leder Solveig Evensen, medlem Leif Einar Øverland, medlem 1 år 1år 1 år igjen 1 år igjen 1 år 1 år 1 år 1 år 1 år 1 år 1 år 1 år 1 år 1 år Revisjon Revisjonsselskapet a/s 1 år Representant til Utpekes av styret 1 år Skien Idrettsråd Representant til NGF 2 representanter utpekes av styret 1 år 1 år igjen 2 år igjen 3 år Gjenvalg Gjenvalg Ikke på valg Ikke på valg Ny Gjenvalg Gjenvalg Gjenvalg Ny Ny Gjenvalg Gjenvalg Ny Ny Ikke på valg Ikke på valg Ny For valgkomiteen: Odd Myhra, Kai Andersen, Solveig Evensen 14

16 Kommentar til valget: Valgkomiteen og styret er klar over at forslagene ikke oppfyller vedtektenes krav til kjønnsfordeling. Vi har vært i dialog med Telemark Idrettskrets og det vil i etterkant av årsmøtet bli søkt Telemark Idrettskrets om dispensasjon fra vedtektene. Styrets innstilling: Forslaget til valgkomiteen vedtas 15

17 VEDLEGG 1 Grenland Golfklubb Att: Jan Inge Galtung Nilsen Kopi: Telemark idrettkrets styre Vår referanse: v1 Deres referanse: Sondre Fjelldalen Dato: 20. januar 2011 Uttalelse til innkalling og kunngjøring av årsmøte Grenland Golfklubb 2011 Viser til e-post av 20.januar 2011, vedrørende uttalelse på klubbens innkalling og kunngjøring av årsmøte til Grenland Golfklubb, som skal avholdes 31.januar Telemark idrettskrets henviser her til Basis-lovnorm for idrettslag 10 (1.ledd). 10 Årsmøtet Idrettslagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i.. 1 måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel 2, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Idrettskretsens tolkning av lovparagrafen Årsmøte i idrettslag innkalles av styret direkte til medlemmene. Dette kan gjøres i form av brev sendt per post eller e-post. Alternativt, eller i tillegg til direkte innkalling, kunngjøres innkallingen i pressen (lokalavis(er)). Kunngjøring på klubbens internettside er alternativet til kunngjøring i pressen. Konklusjon Telemark idrettskrets bekrefter at innkalling og kunngjøring av årsmøte i Grenland Golfklubb er i tråd med Basis-lovnorm for idrettslag 10 Årsmøtet. Med vennlig hilsen Sondre Fjelldalen Organisasjonssjef 1 Idrettslag må avholde årsmøte for behandling av foregående års regnskap innen utløpet av juni året etter. 2 Minimumsfrist i forhold til NIFs lov 2-8.

18 GRENLAND GOLFKLUBB Rapport til relatert til Virksomhetsplanen Styret

19 Baneansatte, administrasjon og klubb som Oppgradere områder innen- Oppgradering av vanningsanlegg Aktiv bruk av hjemmeside, e-post og SMS til Hovedmål for Grenland Golfklubb: Flere og bedre golfspillere i en sunn klubb Område Handlingsplan 2010 Tiltak og rapport 2010 Planer 2011 GGKs suksesskriterier for å nå hovedmålet Golfspillere på alle nivåer som opplever mestring og glede i gode miljøer. Re-etablere en junioravdeling. Fokus på VTG-kurs og en god start for nybegynnere. Variert turneringstilbud Etablerte torsdagsklubben. Trening og veiledning for nybegynnere. Junioravdelingen ble restartet VTG med god deltagelse og høy innmeldingsscore 118delt./108 innmeldt Turneringsprogrammet var variert og rikholdig. Torsdagsklubben er etablert Videreutvikle junioravdelingen Utvikle Torsdagsklubben og fadderordningen. Turneringstilbud for alle nivåer og aldre En sterkt og engasjert klubb som i samarbeid med medlemmene ivaretar GGKs interesser og synliggjør golfens egenart og samfunnsverdi. En klubb med attraktive konkurranse- og aktivitetstilbud. Være synlig i media og lokalsamfunnet. Variert og utfordrende terminliste 27 artikler i varden Flere artikler i TA og Norsk Golf Enkelte artikler i Norsk Golf En visning på NRK-østafjells Stand på Handelsstevnet Det ble gjennomført flere turneringer i Med forskjellig konkurranseform, for forskjellige målgrupper og aldre. Turneringsprogrammet utvikles i Etablere 2 faste juniorturneringer og 2 faste åpne turneringer. Varierte turneringsformer og nivåer. Kompetente og engasjerte frivillige og ansatte - som gjennom felles innsats når vedtatte mål. Våre ansatte og frivillige skal tilbys kurs og oppdateringer som er relevante for rollen. Utvikle kommunikasjonen mellom alle områder i klubben Baneansatte og anleggskomiteen deltok på anleggsseminar. Ekstern ressurs gjennomførte analyse og tiltaksplan for banen. Nybegynner-kurs i Greenkeeping Pilotprosjektet LEAN. Flere sosiale aktiviteter. Samarbeide med andre klubber om andre arrangementer. Kompetanseheving av ansatte og frivillige intensiveres. Også for ansvarlige i junioravdelingen. LEAN-prosessen/tankegangen videreføres og implementeres i alle komiteer og i alt arbeid som gjøres i klubben.

20 utvikler, forvalter, drifter og vedlikeholder anleggene på en god og tidsriktig måte. for maskinpark, bane/anlegg, treningsanlegg. Oppgradere IT-løsningene Tilrettelegging for lavterskelgolf og golf i nærmiljøet Investert i 2 nye klippere og ett nytt klippeaggregat Asfaltering av parkeringsplass. Etablering av Coaching-system på DR og treningsanlegg Nye IT løsninger for adm- og bane-ansatte. medlemmene Coachingsystemet videreutvikles og markedsføres mot alle medlemmer og nivåer. Se på mulige tiltak for korthullsbanen. Videreutvikle Lundedalen som rekrutteringsarena Ansvarsfordeling mellom Grenland Golfklubb og medlemmene Grenland Golfklubbs ansvar for å nå klubbens mål GGK har det overordnede ansvaret for golfidrettens utøvelse og utvikling i Grenland. Åpning av nærmiljøanlegget i Lundedalen GGK er ansvarlig for å framskaffe grunnlagsmateriell og tilrettelegge for utdanning og utvikling av, ledere, trenere og utøvere i tråd med målgruppenes ønsker og behov. Tilby kurs, seminarer, samlinger og annet som er relevant for ansatte og frivillige Både ansatte og frivillige har fått tilbud om og deltatt på ulike kompetansehevende tiltak. Øke fokuset på kompetanse i alle ledd. GGK bidrar til å utvikle elitespillere og de spillere som blir rekruttert til satsningsgrupper og landslagsvirksomhet. Etablere samarbeid med TIT med tanke på golflinje Samarbeidet er etablert og mye ligger til rette for oppstart av golflinje. Vi har også vært aktive mot golfskolen 2.0 Etablere golflinje. Fortsette med å utvikle kontakten mot forbundet med tanke på nettverk og kompetanse GGK har et ansvar for å tilby et bredt konkurranse- og turneringstilbud. GGK er også ansvarlig for påvirkningen av og kommunikasjonen med idrettens organisasjoner lokalt og nasjonalt og samfunnet forøvrig. Gjennom utvikling av gode kanaler og rutiner for kommunikasjon skal GGK sørge for at idretts-grenland og omverden får god innsikt i klubbens ulike ansvars- og virksomhetsområder. Være aktiv mot IR, TIK, NGF og NIF. Være aktiv mot kommune og fylkeskommune GGK har vært svært aktiv mot NGF i Samarbeidet med idrettsavdelingen i Skien Kommune har vært bra. Utvikle eksisterende nettverk og være mer aktive mot IR, TIK. Etablere kontakt med andre aktuelle samarbeidspartnere.

21 GGKs handlingsplan Handlingsplanen beskriver konkret hvilke tiltak som skal gjennomføres og detaljert hvem som skal gjøre hva, når og med bruk av hvilke ressurser. Det utarbeides årlige handlingsplaner, der prioriteringer av tiltak vil komme fram i budsjettet. GGKs virksomhetsidé Grenland Golfklubb er til for medlemmene og skal: videreutvikle golfidretten til en betydelig bredde- og konkurranseidrett. sammen med medlemmene styrke utvikling av aktivitet, organisasjon og anlegg. være en pådriver overfor lokale myndigheter for å bedre golfidrettens rammebetingelser. Medlemmenes ansvar for å nå GGKs mål Ved hjelp av de ressurser medlemmene selv rår over, samt den bistand og de arbeidsverktøy/hjelpemidler som GGK tilbyr, er det primært medlemmene som må være utøvende for at GGK skal nå sine mål. Medlemmenes evne og vilje til å ta tak i og gjennomføre tiltak og aktiviteter avgjør framtiden til GGK. Spesielt gjelder dette arbeidet knyttet til rekruttering og ivaretakelse av medlemmene. Flere golfspillere og større mangfold vil styrke golfens posisjon og klubbens soliditet. Involvere medlemmene i aktiviteter, komiteer og andre områder GGK har i 2010 opplevd en god tilstrømning til frivillig arbeid i komiteer. Spesielt turnering og VTG har opparbeidet seg et betydelig ressursnettverk. Holde fokus på rekrutteringen av frivillige til aktivitetsskapende tiltak. Alle medlemmer har ansvar for å bidra til at GGK skal nå sitt hovedmål. I tillegg kan de påvirke innhold og utforming av disse ved å tilkjennegi sine synspunkter på de arenaer og via de kanaler som er ment for dette. Gjennomføre medlemsmøter og spørreundersøkelse Det er gjennomført 2 medlemsmøter, 1 spørreundersøkelse og 1 ekstraordinært årsmøte i medlemsmøter 1 spørreundersøkelse Aktivitetene i Torsdagsklubben skal også bli brukt til kontakt mot medlemmene. Medlemmene må også engasjere seg lokalt med hensyn til kommuneplaner, anleggsplanlegging, økonomiske tilskuddsordninger og andre praktiske spørsmål. Engasjement i idrettsrådene og arbeid overfor idrettskretsen vil være avgjørende for og nå få fram med arbeidet for å oppnå støtte fra kommunene. Dialogen med Skien kommune har vært god i Intensivere nettverksbyggingen og kontakt med lokale myndigheter.

22 Innsatsområder, delmål og virkemidler I arbeidet med utviklingen av Grenland Golfklubb er det naturlig å tenke på samspillet mellom de tre likestilte innsatsområdene aktivitet, organisasjon og anlegg. Det er disse områdene som GGK skal konsentrere sitt arbeid om i inneværende planperiode ( ) for å nærme seg hovedmålet. Delmål aktivitet Grenland Golfklubb skal i løpet av 4- årsperioden: Ha en nettoøkning i medlemsmassen på minimum 7 % per år, dvs ca 250 personer i planperioden GGK skal ha en netto økning i medlemsmassen på 50 i 2010 Resultatet for 2010 er en netto økning på 36. Målet om en netto økning i per år på 50 opprettholdes. Andelen barn og unge (t.o.m. 19 år) skal øke forholdsmessig mer enn andelen voksne. Andelen kvinner/jenter skal øke forholdsmessig mer enn andelen menn/gutter. øke andelen spillere med etablert handicap fra 57 % per til 60 % i løpet av planperioden. Aldersgruppen til og med 19 år ble redusert med 4 personer (5,4%) Dette skyldes stor overgang til ungdom og hull i årsklasser. Kvinneandelen gikk ned fra 26,2% i 2009 til 24,9% i ,26 % av medlemmene i GGK har 36 eller bedre i HCP. Utvikle golfkarusellen, idrettsskolen og legge til rette for barnehager, barneskoler og SFO. Det er blant annet planlagt 5 golfkaruseller våren 2011 og en videreføring av golf i idrettsskolen. Gjennomføre egne tiltak for jenter og kvinner med tanke på rekruttering. Implementeringen av coaching system, torsdagsklubben og fadderordningen intensiveres. Økt deltakelsen i turneringsspill på alle nivåer. Det er ikke gjennomført statistikk på området i Virkemidler aktivitet Nettoøkning i medlemsmassen, øke andelen barn, ungdom og kvinner. GGK skal redusere frafallet gjennom å ivareta nybegynneren og de eksisterende medlemmene slik at de opplever mestring og glede, med mulighet for å være aktive hele året. NGFs utviklingstrapp for barn (golfmerkene) tas i bruk for barn t.o.m. 12 år. Tiltaket Golf Grønn Glede videreføres for de som trenger spesiell tilrettelegging og hjelp for å bli aktive. Implementere NGFs utviklingstrapp i juniortreningen. Etablere Golf-grønn-glede som fast tilbud. NGFs utviklingstrapp er implementert. Golf-grønn-glede er etablert i samarbeid med Borgestadklinikken. Torsdagsklubben etablert. Fadderordningen forsøkt eablert Tiltakene utvikles ytterligere i 2011

23 Arbeidet med å få golf inn i grunnskolen og videregående skole skal intensiveres. Idrettsskolen som er et samarbeid med Skien kommune og ande idrettslag videreutvikles. Lokalt og regionalt skal GGK søke et aktivt samarbeid med andre idretter og organisasjoner, for å presentere og gjøre golfen mer tilgjengelig for flere. Etablere golf som fast innslag i kommunal idrettsskole. Etablere god kontakt med aktuelle barnehager og grunnskoler. Utvikle samarbeid med TIT og andre videregående skoler. Invitere andre idrettslag og organisasjoner til golf. Det er gjennomført idrettsskole sammen med Skien kommune. Det har vært kontakt med Gjerpen IL om etablering av skiløyper og det å benytte anlegget til skistue og skiarrangementer. LINK-arbeid har benyttet anlegget flere ganger. Elever ved Porsgrunn vdg har benyttet anlegget en gang Idrettsskolen videreføres i tillegg etableres aktiviteter for barnehager, barneskoler og SFO Dialogen med Gjerpen IL utvikles i 2011 til å gjelde andre typer idrettsaktiviteter. Idrettslag og organisasjoner i nærområdet inviteres til anlegget. GGK må skape og synliggjøre fleksible løsninger som gjør det mulig for alle å være aktiv i golf i lokalmiljøet. Bl.a. må: Terskelen for å begynne med golf senkes ved at man fjerner flest mulige kostnadskrevende elementer. Dette kan skje ved at personer får prøve seg på aktiviteten uten å melde seg inn i klubb, kjøpe utstyr etc. Fortsette praksis med gratis bruk av treningsanlegget, gratis utlån av køller. Etablere lett tilgjengelig utsalgssted/utlånssted for køller og baller ved Lundedalen. Det ble etablert utsalgs/utleiested for køller og baller til bruk i Lundedalen. Driver la i løpet av 2010 ned virksomheten. Det ser ut til at ny driver av tidligere YX snart kan være på plass. GGK tar kontakt for eventuelt samarbeid. Ellers forsetter praksis med fri tilgang til Lundedalen og øvrige treningsanlegg. Tilgjengeligheten til anleggene bedres ved å tilby ulikt spill til tilpassede priser og ved å etablere enkle anlegg nær der folk bor. Videreutvikle anlegget i Lundedalen. Utvikle treningsanlegget på Jønnevald i tråd med Coaching System Lundedalen ble offisielt åpnet mai Treningsanlegget på Jønnevall er oppgradert i henhold til coaching system. Den varierte menyen for medlemskontingent er beholdt Utrede muligheten for å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede. Anleggene tilrettelegges bedre for ulike brukergrupper og variert form for aktivitet. Tilbudene kommuniseres ved hjelp av nettløsninger, medieeksponering, plakater i lokalmiljøet etc. Samarbeide med Skien kommune om skiløyper. Markedsføre anlegget som åpent for rekreasjon og trim. Aktivt bruke lokale medier og internett. Det er vinteren 10/11 lagt opp til åpen skikafé hver søndag. Skien kommune skal kjøre opp løype fra Gjerpen. Mens Gjerpen IL skal kjøre opp løyper på selve banen. GGK har i 2010 aktivt brukt våre lokalaviser, NRK og andre kanaler (blant annet nettverk og handelsstevnet) Videreutvikle konseptet med skistue/ skidestinasjon samt at området også kan brukes til rekreasjon og trim. Fortsette kontakten mot lokale medier, øke eksponeringen på internett (facebook, twitter m.fl) Tidligere aktive golfspillere som har gitt seg bør være en attraktiv målgruppe å reaktivere. Det har ikke vært gjennomført konkrete tiltak mot målgruppen i Tidligere medlemmer kontaktes/informeres om GGK s tilbud for 2011.

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Veien til golf Veiledning for klubbene

Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til Golf Bestemmelser, retningslinjer og veiledning for nybegynneropplæring i Norge fra 2012 1. Innledning side 2 2. Visjon, verdigrunnlag, mål og virkemidler

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2015)

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2015) Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Komiterapporter til årsmøte 2015) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Side 1 av 26 Innholdsfortegnelse Banedrift og tekniske innretninger...

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014 Sak 1) Godkjenning av stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Sak 2) Godkjenning av innkallelse og sakliste Kommentarer: Ingen Sak 3) Valg av møteleder, referent

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Årsberetning 2014 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Innhold Innkalling og dagsorden... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap...

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Formannen har ordet... I skrivende stund er en ny golfsesong godt i gang på Kjekstad. Etter et par «magre» år er baneforholdene i år bedre enn noen gang. Noe

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer