12 opprop fra Frelsesarmeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "12 opprop fra Frelsesarmeen"

Transkript

1 12 opprop fra Frelsesarmeen Bearbeidet og kommentert av 1

2 Innholdsfortegnelse Forord s. 3 1) Kall til tilbedelse s. 4 2) Kall til Guds ord s. 8 3) Kall til botsbenken (nådestolen) s. 12 4) Kall til å feire Kristi nærvær s. 14 5) Kall til soldatskap s. 19 6) Kall til å pleie det indre liv s. 23 7) Kall til et liv i fellesskap s. 28 8) Kall til et liv i verden s. 32 9) Kall til oppfostring i troen s ) Kall til å hellighet s ) Kall til åndelig krigføring s ) Kall til familien s. 53 2

3 Forord Her følger et resymé av anbefalingene som kom fra The Spiritual Life Commission i Kommisjonen ble nedsatt av General Paul Rader, og arbeidet ble ferdig under General John Gowans. Innholdet i heftet bygger på boka Called to be God s People som er forfattet av lederen for kommisjonen, oberstltn. Robert Street. Likevel er det i foreliggende tekst en god del av undertegnedes kommentarer og fortolkninger. Disse kommentarene er ikke nødvendigvis Frelsesarmeens offisielle standpunkt, men så langt jeg selv er i stand til å vurdere mitt eget materiale er det ikke noe som bevisst står i opposisjon til bevegelsens lære eller kommisjonens intensjoner. Det stilles underveis noen spørsmål som kan virke utfordrende, men slike spørsmål trenger vi alltid å stille oss selv både som enkeltindivider og som bevegelse. I kommentarene er det også brukt andre kilder. Kildehenvisninger framkommer i fotnotene. For å unngå forvirring, er kommisjonens anbefalinger skrevet med fonten Tahoma og vil derfor være lett gjenkjennelig. Heftet er i første rekke forberedt for offiserskurs på Jeløy februar 2004, men vil være nyttig til bruk som grunnlag i bibelgrupper eller som ressursbok i gudstjenesteserier el.l. Vi hadde meget god erfaring med bruk av opplegget som serie for gudstjenestene i Templet i vårsemesteret

4 1 Kall til tilbedelse Vi kaller alle salvasjonister over hele verden til å tilbe og forkynne den levende Gud, og i hvert møte søke inn til livets Herre ved hjelp av relevante uttrykksformer og språk. Vi stadfester at Gud inviterer oss til et møte der Gud er tilstede, Gud taler og Gud handler. I våre møter feirer vi og opplever vi oppfyllelsen av løftet om Jesu Kristi nærvær med sitt folk. Kristus korsfestet, reist opp og herliggjort er fokus og kjernen i vår tilbedelse. Vi tilber Faderen, gjennom Sønnen og i Ånden, med våre egne ord i handlinger som omfatter hele mennesket: legeme, sjel og ånd. Vi synger skapelsens eldgamle hyllest til sin Skaper. Vi synger de frelstes nye sang til sin Frelser. Vi hører ordet proklamert om frelse, om kallet til tjeneste og om løftet om et liv i Ånden. Vi skal se nærmere på tre hovedpunkter i denne anbefalingen: tilbedelse, forkynnelse og relevante uttrykksformer/språk. Oppropet er i første rekke rettet mot våre møter og gudstjenester, men det er viktig allerede nå å slå fast at hele livet skal være en tilbedelse, en forkynnelse og et sakrament. Det viktigste med alt som finner sted i en gudstjeneste er å vite hvorfor man gjør det! Med andre ord alt må ha et mål eller en hensikt. Det gjelder også: 1.1 Tilbedelse a) Hvorfor er tilbedelse viktig? a1) Fordi bibelen sier det Joh 4:23 Luk. 4:8 a2) Fordi det handler om hengivenhet Salme 148:13 a3) Fordi det handler om avhengighet Salme 73:25 Tilbedelse vekker alltid strid enten den uttrykkes med ord eller i toner. Lovsang er en måte å tilbe på, og kan brukes som eksempel på hvorfor det vekkes strid: b) Hvorfor vil lovsangen alltid bli diskutert? b1) Fordi lovsangens primære funksjon er tilbedelse av Gud og det er djevelens største ønske å bli tilbedt: 4

5 Matt. 4:9 Esek. 28:11-19 djevelens metode for å få det slik han vil er splitt og hersk : 1. Mos. 3:1 b) Fordi det ligger til menneskenaturen å bli mer opptatt av form enn av innhold: Kobberslangen: 4. Mos. 21:8f 2. Kong. 18:3-4 Elia på Horeb: 1. Kong. 19:11ff c) Hvorfor er lovsangen et kjennetegn ved voksende menigheter: c1) Fordi nye mennesker vil gi uttrykk for sine opplevelser på sin måte. Salme 40:1-4 c2) Fordi mennesker alltid har uttrykt kjærlighet i sang Jfr. Lammets bryllup: Åp. 15:3 og Åp. 2:4 c3) Fordi nye mennesker ikke er opptatt av form, men av innhold. Jfr. pt. 1.a2 d) Hvorfor er lovsangen et sunnhetstegn ved menigheter: d1) Fordi det er et tegn på at det kommer nye mennesker til menigheten (se 1.c1) d2) Fordi tilbedelsen dør der mennesker kommer ut av Guds vilje med sine liv Jfr. David det finnes salmer fra alle perioder i hans liv med ett unntak: 1. Sam. 27:1ff 1.2 Forkynnelse Jeg har arbeidet en god del med forkynnelse, og også skrevet og undervist en del om emnet. Det som er viktig å presisere er at forkynnelsens primære oppgave er å skape tro tro på den levende Gud (se anbefalingen) Rom. 10:17 (Undervisningens primære funksjon er overføring av kunnskap). Fra et relativt stort lager av materiale, velger jeg her å ta med følgende huskeliste: 5

6 Forkynnelsens TI BUD 1 1) Å forberede tre budskap per uke er fullstendig og udiskutabelt umulig uten Guds hjelp. 2) Forkynn aldri om min mening men alltid om Guds åpenbaring. 3) Sjelden er en god tale et resultat av øyeblikkets inspirasjon; oftest er den et resultat av hardt arbeid. 4) Snakk alltid med folk, aldri til folk 5) En kort, dårlig tale kan tilgis. En lang, dårlig tale er utilgivelig. En lang god tale kan glemmes (for mye av en god ting er en dårlig ting). En kort, god tale huskes (stand up, speak up and shut up). 2 6) Vær en hyrde som viser omsorg ved å være hos dem som er såret, og en profet som viser mot ved å ta opp kampen mot dem som sårer. 7) Øynene skal søke til høyre og venstre og mot sentrum, og fra tid til annen snur du deg mot koret. 8) Lær budskapet slik at du blir relativt eller fullstendig fri fra notatene og fri til å følge med om folks øyne begynner å flakke eller lukkes. Hvis ikke du er i stand til å huske talen, er det heller ingen andre som er det. 9) Ikke si noen ting dersom det ikke kan sies med stor entusiasme og forventing. 10) Følg Paulus sitt eksempel og stol verken på talegaver eller evnen til å filosofere, men ganske enkelt på evangeliets vitnesbyrd om Jesus og han korsfestet. 1.3 Relevante uttrykksformer og språk Alle slekters håp, å, kom, Reis blant oss din helligdom! "Kvinnens sæd" fra Edens pakt, Knus du i oss slangens makt! Adams bilde utslett du, Med ditt merke preg oss nu. Ved din nåde gjenopprett Adams arme, falne ætt! 1 Pastor Paul R. Baxter, First Baptist Church, La Grange, Georgia sitert i: Bill Bennett: Thirty Minutes to Raise the Dead - Nashville 1991 s Jeg har hørt 3700 "Christian Union"-taler, og selv talt 600 ganger. På tross av å ha vært under forkynnelsen, må jeg innrømme at ikke mere enn et dusin av de vel 4000 framføringene var minneverdige. Til og med mine egne taler må sies å være lette å glemme. Peter Read: "Third Way" - Nov

7 Eksemplet over er hentet fra Frelsesarmeens sangbok (nr. 683) Jeg regner med at noen har tydningen.men hvor mange? Nick Pollard grunnlegger av internettsiden Damaris 3 som er viet populærkulturen som arena for åndelig søken, sier: Gud har gitt oss hjernen for at vi skal bruke den. Å tro er fornuftig fordi troen er sikker 4 Å bruke fornuften og relevante uttrykksformer har hele tiden vært en målsetting i vår bevegelse. I en verden med en stadig fornyelse av uttrykksformer, er det viktigere enn noen sinne å være våkne for tilpasning av metodene vi bruker for å føre mennesker i kontakt med Gud. Spørsmål 1) Hvordan kan vi legge til rette for at vi opplever et personlig møte med Kristus i våre møter? 2) På hvilken måte tilnærmer vi oss og gjenkjenner Kristus i tilbedelsen? 3) Hvordan relaterer innholdet i våre møter til den enkeltes hverdag? 4) Hvor relevant er våre møter for nye mennesker? Hvor mye vil de forstå og hva kan gjøres for å veilede dem? 5) Er det metoder og uttrykksformer som vi vil stille oss avvisende til? 3 Damaris er et internasjonalt foretak som prøver å vise kristendommens aktualitet for samtidskulturen. 4 Jfr intervju i Vårt Land: Fornuftstro

8 2 Kall til Guds ord Vi oppfordrer salvasjonister over hele verden til en fornyet og relevant forkynnelse av Guds ord, og til lydighet til ordets radikale krav både til den enkelte salvasjonist personlig, og til bevegelsen som helhet. Vi stadfester at Gud taler når evangeliet forkynnes. Bibelen er Guds skrevne ord. Forkynnelse er det samme ordet åpnet, lest, proklamert og utlagt. Når vi i vår menneskelige svakhet og dårskap trofast forkynner og utlegger ordet, kan verden høre å se noe nytt: Gud taler og handler. Når et menneske i lydig tro gir respons på budskapet resulterer dette i et avgjørende møte med Gud. Vi stadfester at Gud taler dype sannheter med enkle ord, vanlig språk og sterke bilder, samtidig som vi bekjenner at våre ord gjennom manglende dybde, fordreining, irrelevants eller foreldet språkføring ofte kan tilsløre i stedet for å åpenbare Gud. Vi tror Det gamle og Det nye testamentet i Den hellige skrift er inspirert av Gud, og at bare de gir den guddommelige rettesnoren for kristelig tro, lære og liv Hvorfor er Guds ord viktig? a) Fordi det er den primære åpenbaringskilde 2. Tim 3:16f (se også Norsk bibel) Luk 24:27 Apgj. 17:11 b) Fordi det er verdens mest utbredde, etterprøvde og dokumenterte skrift. Mens annet historisk materiale gjerne betraktes som godt dokumentert når det er så få som 8 håndskrifter som bekrefter dokumentets autentisitet, blir Jesu eksistens bekreftet av mer enn 5000 greske håndskrifter, latinske og 9300 andre kilder. 6 c) Fordi det handler om Ham som elsker hele verden Joh. 3:16 d) Fordi det handler om å leve med og i Jesus - i stedet for å bli levd av verden. Kol 2: FAs trosartikkel nr. 1 6 F.F. Bruce som sitert i Alphakursheftet s. 5 8

9 e) Fordi det taler profetisk inn i menneskers situasjon Bibelen inneholder det profetiske ord: 2Pet 1:19-21 og man kan til og med antyde at hele Skriften er profetisk. En som leser eller lytter til en utlegging av Guds ord, kan få det åpenbart på en slik måte at det oppfattes som en profeti direkte inn i ens liv. f) Fordi det øker bevisstheten om Guds primære vilje Guds vilje og mål Vi fastholder vår tro på den ene, evige Gud, verdens Skaper og Herre, Fader, Sønn og Hellige Ånd, som styrer alle ting etter sin viljes råd. Han har utvalgt seg et folk fra verden, og sender dette sitt folk tilbake til verden som sine tjenere og vitner, for å utbre sitt rike, bygge opp Kristi legeme og ære hans navn. Vi bekjenner at vi ofte har unndratt oss kallet og feilet i vår misjonsgjerning, enten ved å skikke oss lik denne verden, eller ved å trekke oss ut av den. Men vi gleder oss over at selv om evangeliet bæres av skrøpelige kar, er det likevel en dyrebar skatt. I Den Hellige Ånds kraft ønsker vi derfor på nytt å innvie oss til oppgaven med å gjøre denne skatten kjent. 7 g) Fordi den gjør oss i stand til å forsvare vår tro 1Pet 3:14f Kol. 4:5f 2.2 Bibelens autoritet og kraft a) Lausannepaktens ordlyd: Vi fastholder både Det gamle- og Det nye testamentets guddommelig inspirasjon, sannhet og autoritet. I sin helhet er disse skrifter det eneste skrevne Guds ord, uten feil i alt det slår fast og den eneste ufeilbarlige norm for lære og liv. Vi slår også fast at Guds ord har kraft til å fullføre hans frelsesplan. Bibelens budskap er rettet til hele menneskeheten. For Guds åpenbaring i Kristus og i Skriften er uforanderlig. Gjennom den taler Den Hellige Ånd også i dag. Han opplyser Guds folk i enhver kultur, slik at det med egne øyne på ny kan oppfatte Ordets sannhet. På den måten avdekkes stadig mer av Guds mangesidige visdom for hele kirken. 8 7 Lausannepaktens 1. kapittel støttes av følgende henvisninger: (Es. 40,28; Matt. 28,19; Ef. 1,11; Ap.gj. 15,14; Joh. 17,6-18; Ef. 4,12; 1.Kor. 5,10; Rom. 12,2; Kor. 4,7) 8 Lausannepaktens 2. kapittel som henviser til følgende bibelvers: 2. Tim. 3,16; 2. Pet. 1,21; Joh. 10,35; Jes. 55,11; 1. Kor.1,21; Rom. 1,16; Matt. 5,17-18; Jud.3; Ef. 1,17-18,3,10 og 18 9

10 b) Hvilken kraft er i Guds ord? Her er noen eksempler: Jes. 55:10f Jer. 1:11f (våketreet) Jer. 23:29 Heb. 4:12 c) Hvordan kan jeg ta autoritet i Guds ord? Først er det viktig at Gud stadfester en visjon med sitt ord. I tro tar man imot ordet og holder fast på det i bønn ber etter Guds ord: Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. 9 På det individuelle plan: Et eksempel er at et og samme vers blir tilegnet tre forskjellige individer: Jes. 49:6 (gjaldt profeten) Luk. 2:32 (gjaldt Jesus) Apgj. 13:47 (gjaldt Paulus) Dette viser at Gud kan tale et vers og samme vers til forskjellige personer og situasjoner. Forutsetningen er at mottakeren må gjøre det gyldig for seg og sin situasjon. Gjør han det tar han autoritet i Guds ord. På det menighetsplan: Et eksempel er kommandør Gaithers budskap under kongressen 2003 der han sa at han opplevde å ha fått en hilsen til Frelsesarmeen i Norge: Jes. 54:1-4 Dersom vi tror dette og tar det til oss, kan vi med autoritet i Guds ord be om: At vi begynner å få barn igjen (= ber med sjeler til frelse) At vårt område av innflytelse utvides At vi får plante menigheter i byer som ligger øde At vi ikke skal bli til skamme 9 Joh. 15:7 10

11 På det samfunnsplan: Under Bønn for Oslo har det kommet fram tre ulike profetier som flere og flere har tatt som en hilsen til vår nasjon: Jes. 62:6-7 Joel 2:12-18 Jes. 40:1-5 Les disse avsnittene. Hvordan taler de til deg? Under punkt 8.2 kommer vi nærmere inn på temaet, og det bildet med murer osv. er nærmere forkart. Spørsmål for samtale: 1) Hvordan kan et korps sikre at Guds ord blir sentrum for det livet vi deler med hverandre? 2) Hvor godt er vi i stand til å svare på spørsmål som vedrørende vår tro? 3) På hvilken måte handler Gud gjennom sitt inspirerte ord i dag? 4) Hvilke praktisk grep kan vi ta for å sikre at vi har tolker Skriften riktig og relaterer det vårt eget liv som disipler? Egne notater: 11

12 3 Kall til botsbenken Vi kaller salvasjonister over hele verden til å erkjenne botsbenkens mening, slik Gud har gitt den til Armeen. La oss glede oss over at Kristus bruker denne nådeformen som en stadfestelse på sitt nærvær, og sørge for at de åndelige fordeler som ligger i å bruke botsbenken blir maksimalt utnyttet i hvert korps og Frelsesarmesenter. Vi stadfester at botsbenken i vår sammenheng symboliserer Guds uopphørlige kall til sitt folk om å møte ham. Det er ikke bare et sted for anger og tilgivelse, men også et sted for nærhet og overgivelse. Her kan vi oppleve å få del i Guds grenseløse nåde og gripe hans bunnløse frelse. Botsbenken kan benyttes av hvem som helst, når som helst, og særlig i møter når vi alle, som en respons på forkynnelsen, inviteres til ydmykt å komme inn i Herrens kjærlige nærhet. 3.1 Selve begrepet: a) Den internasjonale bruken For helt å kunne forstå rekkevidden av denne oppfordringen, er det viktig å understreke at man i dag stort sett benytter Mercy Seat i engelsktalende land. Grunnleggeren, William Booth, brukte botsbenken og nådestolen om hverandre. b) Et kort bibelstudium Nådestolen i jødisk tro var gull-lokket på paktens ark som ble stenket med sonofferets blod: 3. Mos. 16: Mos. 25:22 (Les også: Norsk bibel ) Rom 3:25 (Les også: Norsk bibel ) c) Den fysiske benken : Den faktiske botsbenk i et møtelokale er utelukkende et symbol for alle de steder der Gud taler og møter mennesker. Den virkelig botsbenk er i det indre menneske, og den ytre handling å knele ved en bønnebenk, eller hvor som helst, er utelukkende et ytre tegn på en knelende sjel. d) Et par sitater: Albert Orsborn: Frelsesarmeens håp ligger i botsbenken. Dersom den går ut av bruk gjør vi det også! 12

13 Samuel Logan Brengle: Jeg har båret med meg en botsbenk i mitt hjerte i et halvt århundre, og hver gang det oppstår et behov, går jeg dit! 3.2 Hvorfor bruke botsbenken a) Fordi Gud inviterer til fellesskap med seg b) Når man benytter en synlig bønnebenk er det et vitnesbyrd for verden. c) Dersom vi velger å fokusere på botsbegrepet, må dette ha en utvidet forståelse: a) Individuelt b) Et annet menneske c) Kollektivt (menighet/samfunn) Esek 22:30 Spørsmål for samtale 1) Når var første gang du møtte Gud ved en botsbenk? Hva skjedde? 2) Når møtte du ham sist ved en botsbenk? Hva skjedde? 3) Fungerer botsbenken som en viktig del av det åndelige liv i ditt korps? 4) Forstår tilfeldig møtebesøkende botsbenkens funksjon i korpsets liv? Hva kan vi eventuelt gjøre for å øke bevisstheten? Egne notater: 13

14 4 Kall til å feire Kristi nærvær Vi oppfordrer salvasjonister over hele verden til å glede seg i vår frihet til å kunne feire Kristi nærvær ved alle våre måltid og i alle våre møter, og til å gripe muligheten til å oppdage i våre liv viktigheten av det enkle måltid som samlet Jesus og hans venner og som preget de første kristne. Vi stadfester at Herren Jesus Kristus er Guds ene sanne sakrament. Hans inkarnasjon og vedvarende nådige nærvær med at Den Hellige Ånd tar bolig i sitt folk er mysteriet som danner kjernen i vår tro. Vi hører Herrens bud om minnes hans brutte legeme og hans utgytte blod i det vi som familier og de troendes samfunn spiser og drikker sammen. Vi stadfester at våre daglige måltider og kjærlighetsmåltider er en forsmak på det himmelske måltid, og en deltakelse i fellesskapet som er Kristi legeme på jorden representerer. Før vi går videre er det viktig å understreke Frelsesarmeens reformerte tradisjon seremonier og ritualer er kun tegn på noe som: allerede har funnet sted! 4.1 Frelsesarmeens utgangspunkt Da kommisjonen begynte med konklusjonen etter å ha diskutert sakramentspørsmålet, hadde den et enstemmig utgangspunkt å arbeide ut fra. Alle var enige om at Guds nåde er fri og tilgjengelig for alle mennesker, til alle tider og på ethvert sted. Det var også enighet om at ingen spesifikk ytre handling er nødvendig for opplevelsen av den indre nåde. Disse overbevisningene ligger som en kjerne i Frelsesarmeens Gudsliv og praksis. De er ukompliserte og minner oss om vår individuelle kontakt (relasjon) med Gud. 10 videre siterer Robert Street fra første kapittel i Frelsesarmeens seremonibok 11 der vi blir minnet om et viktig FA-prinsipp: Bruken av faste formuleringer eller handlinger i forbindelse med seremonier, er ikke et ledd i Frelsesarmeens tradisjon. Videre er det mange lokale skikker i enkelte land som gjør det nødvendig med noe variasjon av ordlyden i denne håndboken. Derfor, så lenge FAs prinsipper og ethvert lovfestet krav blir overholdt, behøver ikke den forrettende offiser å føle seg tvunget til å følge den foreslåtte ordlyd dersom han føler at det hindrer ham å søke Gud og stole på at Hans endelige ledelse. 10 Robert Street s The Salvation Army Ceremonies Book 14

15 Sitatene slår fast det som er vårt utgangspunkt, og det viser at det er en relativt stor frihet. 4.2 Den sakramentale salvasjonist Ordet sakrament kommer fra latin og betyr ganske enkelt hellig handling. I og med at vi ikke praktiserer sakramentene i rituell form, er det noen som har kalt oss antisakramentalister. Det vil da bety at vi er anti hellige handlinger, og det er definitivt galt. Det er også galt i den forstand at vi erkjenner at det for mange mennesker kan være godt være godt å ha et synlig og håndfast tegn på en åndelig og usynlig sannhet. Av samme grunn vil det være feil å kalle oss for non-sakramentale et begrep jeg dessverre har kommet i skade for å benytte selv for en del år siden. Dersom vi har klart for oss hva den hellige handling nattverden egentlig symboliserer, vil vi se at salvasjonister i alle høyeste grad kan kalle seg for sakramentale i ordets egentlige forstand. Nattverdens åndelig betydning Nattverdens synlige tegn, vinen og brødet, har en også en dobbel symbolverdi. Vinen, blodet, symboliserer at vi får del i Jesu blod, i syndstilgivelsen, og at vi dermed er verdige til å få del i, eller være en del av, hans legeme. Derfor blir den synlige nattverden et sterkt vitnesbyrd om enheten i Kristi legeme. Under enhver omstendighet mener jeg at salvasjonister bør delta i nattverd ved felleskristelige samlinger, og siterer fra en artikkel jeg skrev i The Officer : Fra tid til annen deltar Frelsesarmeen i gudstjenester sammen med andre menigheter, og det gir meg alltid stor glede å se Kristi enhet åpenbart på denne måten. Siden dette også var en av hans siste bønner, vet jeg at det også er til glede for Herren (Joh. 17:21). Det skjer også ofte at en slik begivenhet inkluderer feiring av nattverd, og ofte ser jeg at salvasjonister forblir i benkeradene for på den måten å demonstrere at de ikke trenger dette nådemiddelet. Selvfølgelig gjør vi ikke det vi har allerede opplevd det som er kjernen i nattverden. Men jeg blir motløs hvorfor kan vi ikke overføre den romslige holdningen som kjennetegner vår bevegelse og delta med andre troende med det som betyr noe for dem? Jeg klarer ikke se at vi på noen måte går på kompromiss med vårt teologiske grunnlag ved å gjøre det tvert imot ville vi være mer på linje med armeens ånd ved å delta i det økumeniske fellesskap på et dypere plan. 12 At man kan være sakramental uten ritualer viser Albert Orsborns sang med all tydelighet: 12 J. Nielsen: ECUMENICAL FELLOWSHIP deep or shallow? The Officer, January/February 2003 s

16 Mitt liv er Jesu brutte brød Hans vin - min kjærlighet Et dekket bord, en kalk så rød blir mat for evighet: For mennesker som er i nød som alltid er på let. Mitt alt er i min Mesters hånd, velsignelse Han sår. Slik ledes jeg av Jesu Ånd og ut i verden går til dem som er i syndens bånd der motløsheten rår La meg få være lik et frø som ned i jorden må for, Jesus, der med deg å dø men så av nåde få: Stå opp igjen, få bli ditt brød og sammen med deg gå Sangen finnes i flere norske oversettelser der ingen har klart å yte originalen full rettferdighet. Ovenstående forsøk er undertegnedes tredje forsøk. Det finnes også en oversettelse etter Hilda Arvesen Jokobsen. Den synges på melodien: Spohr TB

17 4.3 Hva da med fellesskapsmåltidet? Trofast holdt de seg til brødsbrytelsen 14 Selv om det er overveiende sannsynlig at Johannes i sine skrifter tar et oppgjør med menneskets søken etter det ytre og flytter fokus til det spirituelle i stedet for det rituelle, har vi fortsatt utfordringen med at flere av våre medlemmer setter pris på en form for markering av agape kjærlighetens fellesskap med et måltid som form. Er det mulig å ivareta både det åndelige fokus, samtidig som det åpnes for en form for måltidsfellesskap som symboliserer nattverdens åndelige innhold? Når jeg stiller dette spørsmålet, er det klart at nattverd allerede representerer en slik form. Jeg vil likevel ta avstand fra at vi som bevegelse går offentlig ut og annonserer nattverd. At man internt i et korps kaller en markering nattverd, er noe helt annet enn at Frelsesarmeen annonserer at det skal holdes nattverd. Nattverd er et teologisk begrep som krever en utredning som. Dersom som man velger å annonsere et måltidsfellesskap bør man etter min mening velge ord som Kjærlighetsmåltid, Fellesskapsmåltid el.l. Det er interessant at Jesu befaling når han sender ut de 70 først er å velsigne. Deretter å dele måltidsfellesskap med dem man ønsker å vinne 15. Etter at det er opparbeidet tillit ved måltidet kan man begynne å helbrede mennesker. Først når alt dette er gjort skal man forkynne. 16 Eksemplet viser med all tydelighet fellesskapsmåltidets funksjon. Kommisjonen hevder at ethvert måltid som vi deler i fellesskap bør kunne bli et måltid der vi minnes Jesus og hans gjerning, men det åpnes for spesielle markeringer: 14 Apgj. 2:42 15 Jfr Alphakonseptet igjen 16 Jfr. Luk

18 Fellesskapsmåltider: 17 Samtidig som vi innser at ethvert måltid kan helliges, enten det er i hjemmet eller i forsamlingen, kan det være anledninger hvor det å planlegge et fellesskapsmåltid vil være berikende for vårt felles åndelige liv. Slike anledninger kan f. eks. være: I forberedelse til - og i løpet av påsken Ved starten av et misjonsprosjekt eller en kampanje En korpsbegivenhet som f. eks. et jubileum, våkenattsmøte (nyttårsaften), eller ved innvielse av nytt lokale Et soldatmøte På et medlemsnemndsmøte 18 - særlig før viktige beslutninger fattes Ved oppstart av en årlig aksjon (høstinnsamling) hvor betydningen arbeid/tjeneste i Jesu navn ønskes vektlagt Høsttakkefest Som en markering mellom to møter hvor forsamlingen ikke har anledning til å reise hjem på grunn av avstander. Når det har vært en relasjonskrise og man søker helbredelse gjennom Kristi forsoning på korset Når man mener at en slik samling vil styrke fellesskapet og det åndelige livet i korpset På samling i en livsnær gruppe (husgruppe) Ved avslutning av et soldatforberedelseskurs På leirer, fellesskapshelger og retreater. SPØRSMÅL FOR SAMTALE: 1) Hva er det som gjør at vi gjenkjenner Kristi nærvær i våre møter og måltider? 2) Hvordan gjenspeiler våre møter sannheten om at Guds nåde er fri og tilgjengelig for alle mennesker, til alle tider og på ethvert sted? 3) Hvor godt forstår vi rekkevidden av sannheten Kristus i meg og hvordan vises det i hverdagen? 4) Hvilken av de foreslåtte fellesskapsmåltider vil sterkest berike vårt felles liv i Kristus? 17 Listen er direkte oversatt etter Robert Street s Heter nå Pastoral Care Council på engelsk Pastoralt omsorgsråd 18

19 5 Kall til soldatskap Vi oppfordrer salvasjonister over hele verden til å erkjenne at soldatinnvielsen er et offentlig vitnebyrd om oppfyllelsen av Jesu befaling om å gjøre alle til disipler og at soldatskapet fordrer en stadig radikal lydighet. Vi stadfester at Jesus Kristus fortsatt kaller mennesker til å ta opp sitt kors og følge ham. Denne helhjertede og absolutte aksept av Kristus som herre innebærer at disippelskap har en pris. Vi hører Herrens bud om å gjøre mennesker til disipler og å døpe dem i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vi tror at soldatskap er disippelskap og at den offentlige soldatinnvielsen under Frelsesarmeens trefargede fane oppfyller dette budet. Det er et offentlig vitnesbyrd om et livsforvandlende møte med Kristus som allerede har funnet sted, på samme måte som troende dåp i vann praktiseres av noen andre kirkesamfunn. Jeg minner om Frelsesarmeens reformerte tradisjon seremoniene er kun et tegn på noe som: allerede har funnet sted! 5.1 Soldatskap = disippelskap? a) Hva General Paul Rader mente om spørsmålet? 19 Vil du si at det er likhet mellom å være soldat og å være disippel? Vi har ingen garanti for at en soldat er en disippel, men det bør være vårt mål at våre soldater blir disipler. Jeg ønsker et fornyet fokus på soldatskap. Vil det ikke være lettere å gjøre tilhørighet målet for disippelgjøringen? Det er viktig at tilhørige også føler seg som en del av vår bevegelse, men vi kan ikke fullføre vår misjon uten soldater. Uten soldater, ingen offiserer, uten offiserer, ingen armé. William Booth sa veldig sterkt at han ikke ønsket medlemmer, men soldater. I dag er nok menighetstanken atskillig sterkere og medlems-tanken har jo en fin teologisk klang. Personlig tenker jeg på Kristi legeme når vi snakker om lemmer og da særlig på Rom. 6 om å stille lemmene til rådighet for det som er godt. 19 J. Nielsen Gjør noe om Frelsesarmeen og kirkevekstprinsippene Hovedfagsoppgave ved NLA feb

20 b) Dersom man kan sette likhetstegn hva innebærer det? Her er en måte å illustrere det på: FELLESSKAP TJENESTE LYDIGHET FELLESSKAP a)med Gud b)med søsken i Templet c)med alt Guds folk TJENESTE Hvis du anerkjenner Jesus som Herre, innebærer det at du selv går inn i tjenerrollen * Joh. 13 * 1. Kor 7:22 LYDIGHET kanskje det vanskeligste, men selve nøkkelen til: a)virkeliggjørelsen av Jesu misjonsbefaling b)frigjøring av de himmelske ressurser c)å bli brukt av Gud 20

21 5.2 Men hvordan forholder dette seg til dåpen? a) Blir man disippel ved å bli døpt? Noe av bakgrunnen for punktet over, er nettopp å vise at disippelgjøringen skjer etter dåpen. Dåpen i misjonsbefalingen må tolkes som starten på prosessen med å bli disippel. På grunnteksten er det ett imperativ i misjonsbefalingen, og det er Gjør til disipler! de andre verbene er passive partisipper og døpende og lærende dem. b) Dåpen som en overgangsrite og et offentlig vitnesbyrd Kommisjonen argumenterer for at dåpen er et offentlig vitnesbyrd og et tydelig signal til verden om at man nå vil følge Jesus. Det vil ikke være feil å si at soldatinnvielsen ivaretar dette aspektet ved dåpen. Spørsmålet er om dåpen er noe mer enn dette, og for å kunne besvare det, må vi se hva som er dåpen symboliserer. c) Dåpens åndelige aspekt det egentlige innhold? Det vil være feil for alle som ønsker å være tro mot bibelens ord å unnlate å forkynne dåp når Bibelen så klart sier f. eks. Den som tror og blir døpt skal bli frelst Hvordan kan vi la være å gjennomføre rituell dåp når vi har slike vers å forholde oss til? Dersom vi tar for oss Paulus sin undervisning i Romerne 6 et kapittel både lutheranere og baptister trykker til sitt bryst, får vi en klar forståelse av hva dåpen i vann symboliserer. Av de første 11 versene forkynnes det at i dåpen dør det gamle mennesket med Kristus og det nye mennesket oppstår med ham. Dette er dåpens innhold, og den dåp må vi forkynne i Frelsesarmeen også, hvis ikke begår vi en unnlatelsessynd. På den annen side: Dersom ikke denne dåpen er på plass, nytter det lite med tre håndfuller vann eller full neddykking. Dette er for så vidt både lutheranere og baptister enige i. Lutheranerne forsøker å forklare dåpens åndelige innhold ved retrospeksjon og dåpsopplæring og knytter ritualet opp mot omskjæringen av guttebarn som et tegn på at de tilhørte Gudsfolket. De som står for et troende dåpssyn mener at en omvendelse og bekjennelse må skje i forkant av den rituelle dåpshandling. d) FA og rituell dåp Frelsesarmeen har aldri vært motstander av en rituell dåp, men har alltid advart mot at riter skal tillegges noe annet enn at de er symboler på åndelige sannheter. Derfor har ikke FA i den senere tid foretatt noe overfor personer som har døpt andre i mer eller mindre formell FA-regi. Jeg kan derimot ikke se at man kan la være å påpeke en forkynnelse som forfekter at den rituelle 21

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Innledning Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Matt 5:17 Og

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Biskop Atle Sommerfeldt: Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Kristi Luk 9,28-36 Behovet for klarhet Flere av oss har kjent nok på ønsket om å være helt frakoblet hverdagens forpliktelser og tidsklemmer.

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Dick Krommenhoek Kommandør Leder for Frelsarmeen i Norge, Island og Færøyene Mars 2016

Dick Krommenhoek Kommandør Leder for Frelsarmeen i Norge, Island og Færøyene Mars 2016 Verdier De aller fleste i Norge vet noe om hva Frelsesarmeen er og gjør. Men hva dette «noe» virkelig inneholder, det varierer fra person til person. For å kunne utføre Frelsesarmeens oppdrag på best mulig

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann 1 ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Når en synode eller et presbyterium velger nye tilsynsmenn vigsles disse til tjeneste for menighetene og fellesvirket

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN Jesus sa:< Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg, skal leve selv om han dør> Kol.2:13. Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen.

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. En BIBELSK Menighet. Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. Guds plan med menigheten, er at den skal være en familie med omsorg og hjelp, og et sted hvor

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

" Guds ord " er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen.

 Guds ord  er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen. " Guds ord " er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen. 1) Guds ord er til oss; kunnskap(opplysning),logos om Gud vår Far,Jesus Kristus vår Frelser og Den Hellige ånd

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne...

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne... ORDNING FOR DÅP BOKMÅ INNHOD Om ordning for dåp... 2 Om dåpen... 4 Dåp av barn... 6 Dåp ved neddykking... 9 Dåp uten forsamlingens nærvær... 10 Dåp av voksne... 11 Dåp ved neddykking... 14 Dåp uten forsamlingens

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

DÅP EN MILEPÆL. Er dåpen en søknad og registrering om å få komme inn i Guds rike?

DÅP EN MILEPÆL. Er dåpen en søknad og registrering om å få komme inn i Guds rike? DÅP EN MILEPÆL Er dåpen en søknad og registrering om å få komme inn i Guds rike? Hver høst begynner tusenvis av barn og unge, og en del eldre også, på ulike skoler og undervisningsinstitusjoner. Skolestart

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Kap. 18 Helliggjørelsen illustrert gjennom helligdomstjenesten

Kap. 18 Helliggjørelsen illustrert gjennom helligdomstjenesten Kap. 18 Helliggjørelsen illustrert gjennom helligdomstjenesten Både gjenstandene og handlingene som foregikk i den jordiske helligdomstjenesten, hadde som formål å illustrere bestemte deler av frelsesplanen

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Bønne- og fastedager januar 2018

Bønne- og fastedager januar 2018 Bønne- og fastedager 2. 7. januar 2018 Bønnedager 2018 Mange spennende utfordringer og avgjørende valg ligger foran oss dette året. Som menighet ønsker vi derfor å starte 2018 med noen dager hvor vi kan

Detaljer

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn Salem Ung 4. mai 2013 Bønn og forbønn Bønn og Forbønn Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen I. Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen 1. Jesus beskrives i Det nye testamentet som en kenotisk personlighet. Det betyr at han viser sin styrke i sin svakhet. Det greske ordet kenosis finnes

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer