ÅRSBERETNING 2014: NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2014: NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014: NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND Hvem er vi? Naturvernforbundet i Rogaland (NiR) er det fjerde største fylkeslaget i Norge etter Oslo/Akershus, Hordaland og Sør-Trøndelag. Fylkeslagene er selvstendige økonomiske og juridiske enheter tilknyttet Norges Naturvernforbund (NNV). Fylkeslagene implementerer de til enhver tid gjeldende prinsipprogram og vedtekter som blir vedtatt av forbundets høyeste besluttende organ, landsmøtet. Fylkeslaget i Rogaland består av et styre med 10 medlemmer som blir valgt av årsmøtet. I 2014 var det to aktive lokallag i fylket, nemlig i Strand og på Nord-Jæren. NiR har siden juni 2012 hatt kontorog møtelokaler på Mostun natursenter. NiR er et aktivt fylkeslag som grovt fortalt jobber på tre arenaer: Aktiv formidling av naturkunnskap turer, stands, utstillinger, foredrag, publisering. Politisk arbeid høringsuttalelser, media, publisering egne trykte og digitale medier. Prosjektarbeid arbeid med egne prosjekter, som regel eksternt finansiert og med aktiv dugnadsinnsats. Årsmøtet 2013 ble holdt på Mostun mandag 28.april Det deltok 13 medlemmer i forhandlingene. Årsmøtet gjorde følgende valg av nytt styre for 2014: Eirin Hivand Haneberg, Sokndal, leder, ikke på valg (2015) Ellen Jepson, Stavanger, ikke på valg (2015) Bjarte Hetland, Stavanger, ikke på valg (2015) Siri Ødegaard, Stavanger, ny (2016) Marius Harlem, Stavanger, gj.v. (2016) Anne Elisabeth Carlsen, gj.v.(2016) Varamedlemmer (velges for ett år): Per Terje Haaland, Stavanger, ny Ellen Hagen, Strand, ny Hugh Clarke, Stavanger, ny Ellen Tjørnhom Bøe, Sandnes, ny Styremedlemmer fra Natur og Ungdom: Kristian Laxå, Haugaland NU Vara: Natalia Tyse, Stavanger NU Tlf.: /Mob.: Henrik Ibsensgate 59, Stavanger Rogaland

2 Revisor (2015): Sumergo DA ved statsaut.revisor Henning Roland Petersen. Valgkomite 2015: Thor Eiene (ny), Jørund Ubøe Soma (gj.v.) og Brita Strand Rangnes (gj.v.). Etter årsmøtets slutt ble det arrangert et åpent møte med debatt om klimaendringer i globalt, nasjonalt og lokalt med følgende innledere: Klimarådgiver NNV, Ola Skaalvik Elvevold, overingeniør Tone Ankarstrand, Fylkesmannens miljøvernavdeling og landbruksdirektør Hadle Nevøy, Fylkesmannens landbruksavdeling. Det var 14 tilhørere på møtet som ble avsluttet ca. kl Slik jobbet styret Styret opptrer på fullmakt fra årsmøtet og styrer etter forbundets vedtekter, prinsipprogram og handlingsprogram. Styret møtes normalt 6 til 8 ganger i året og sakene blir i hovedsak forberedt av daglig leder i samråd med styreleder. Forbundet har ikke arbeidsutvalg og det er heller ikke valgt nestleder, kasserer og sekretær. De to sistnevnte funksjonene ivaretas av daglig leder. I 2014 har styret holdt seks ordinære styremøter. Gjennomsnittlig deltakelse sju styrerepresentanter av 12. Fire av seks styremøter ble holdt på Mostun natursenter, de øvrige på friluftsfyret Kvassheim (15.febr.) og på Orre (hos Kjell Mjølsnes 27.mai) Møtedatoer: 15.februar, 10.april, 27 mai, 19.juni, 10.september og 10.november. I tilknytning til styremøtene ble det holdt eksterne innledninger med følgende deltakere/tema: Henry Tendenes og Øystein Dahle hhv styreleder og daglig leder i Jæren friluftsråd. Omvisning på friluftysfyret Kvassheim og presentasjon av Jæren friluftsråds arbeid. 15 febr. Kjell Ruud Mjølsnes. Presentasjon av resultatene fra tre år med vipetellinger i Jærkommunene Time, Klepp og Hå. Omvisning Orrevatn og Horpestadvatn naturreservater. 27.mai. Lise Brunborg. Ostegründer fra NMBU foredrag om bærekraftig og miljøvennlig matproduksjon. 14. november 19.juni arrangerte styret grillfest for styreansatte og frivillige på Mostun. 23 deltok hvorav sju fra styret. Ansatte i NiR var vertskap for den etter hvert tradisjonelle villsauaften på Mostun 10.desember med i alt 23 gjester. Dette er administrasjonen Naturvernforbundet i Rogaland har siden tidlig 1980-tallet hatt fylkessekretær/daglig leder i 50 prosent stilling. Nåværende daglige leder, Erik Thoring, ble ansatt i Han har siden 2013 hatt full stilling hvorav 50 prosent som daglig leder ved NiR og 50 prosent som daglig leder ved Jæren våtmarkssenter. Fra 1. oktober gikk Erik Thoring ut i ett års permisjon og fra samme tid overtok Håkon Fossmark som vikar. Fossmark er i utgangspunktet ansatt som prosjektleder/naturveileder ved JVS.

3 Toril Hasle ble ansatt i ett års engasjement som naturveileder/formidler ved Mostun/JVS med tiltredelse fra Hun sluttet 1.mai 2014 og gikk over i en stilling ved Fylkesmannen i Vestfold. I hennes funksjon hospiterte Mathilde Lorentsen fra 26.mai og til utgangen av juli. Lorentzen er bachelor i naturforvaltning fra NMBU. Fra 1.november 2014 ble Cecilie Notø ansatt i ett års engasjement som naturveileder ved JVS. Cecilie kommer fra Tønsberg og har en mastergrad i økologi fra NMBU. I tillegg har tre personer hatt kortere arbeidsforhold knyttet til drift og vedlikehold av Mostun, badebåten til Marøy og sosiale medier. Naturvernforbundet, ved daglig leder og Halvard Josefsen, har vært engasjert av Stavanger kommune, park og vei til ulike skjøtselsoppdrag. Ved utgangen av 2013 ble Cathrine Tellnes ansatt som rådgiver/kampanjeleder i en ca. 30 % stilling ved Oljefri Nord-Jæren og i en ca 10 prosent stilling som publikumsansvarlig ved Mostun natursenter. Fra sommer 2014 ble stillingen som rådgiver i Oljefri utvidet til 40 %. Cathrine har også hatt kortere engasjementoppgaver for Norges Naturvernforbund. Alle ansatte i NiR og JVS har kontorarbeidsplass i 2. etasje i Mostun natursenter. For øvrig vises det til årsrapport 2014 for Jæren våtmarkssenter. Frivilligheten øker Mens mange organisasjoner melder om svakere dugnadsånd, er situasjonen den motsatte for Naturvernforbundet. I 2014 har bidraget fra frivillige aldri vært høyere. Det skyldes i første rekke Mostun natursenter som i stor grad blir drevet av frivillige, både ute og inne. En egen dugnadsgruppe betjener senteret på søndager, mens en annen gruppe jobber med skjøtsel- og vedlikehold av utearealene. Sistnevnte gruppe bruker mest av alt tida si på skjøtsel av kulturlandskapet på Marøy. Det er et prosjekt som pågått sammenhengende siden Den samlede dugnadsinnsatsen i 2014 nærmet seg ett årsverk (1750 timer). Det fordeler seg omtrent slik: Mostun skjøtsel og betjening senter: 646 timer Store Marøy: 204 timer Annen skjøtsel: 100 timer Styrets arbeid: 200 timer Uregistrert frivillighet, anslag : 300 timer Sum frivillighet i 2013 : 1450 timer Sistnevnte handler om saksbehandling, fotografering, befaringer, registreringer etc. som blir gjort av et stort antall ressurspersoner og aktive medlemmer.

4 Landsmøtet, sentralstyret og landsstyret Hvert annet år samles valgte representanter fra fylkeslag og lokallag til landsmøte i Norges Naturvernforbund. På landsmøtet blir det bestemt hva sekretariatet skal drive på med de neste to årene. Dessuten er det gjennomgang av prinsipp-program og viktige politiske saker. Men først og fremst er landsmøtene en anledning til å treffe likesinnete i landets største naturvernorganisasjon. I 2014 var Rogaland representert i landsstyret med Marius Harlem og Anne Elisabeth Carlsen (vara). Eirin Hivand Haneberg har vært medlem av sentralstyret siden 2011 og ble gjenvalgt for en ny to års periode fram til neste landsmøte i Jæren våtmarkssenter og Mostun Jæren våtmarkssenter (JVS) ble autorisert som nasjonalt våtmarkssenter av Miljødirektoratet i desember JVS driftes av Naturvernforbundet i Rogaland har hovedbase på Mostun natursenter, med satelittene friluftsfyret Kvassheim og friluftshuset Orre driftet av Jæren friluftsråd. Kontaktgruppen for JVS består av representanter fra Jæren friluftsråd, Fylkesmannen i Rogaland, Stavanger kommune og NiR. Kontaktgruppen har hatt to møter og en befaring til friluftshuset Orre i var det første driftsåret med tilnærmet full bemanning i JVS, ca. 1,6 årsverk fordelt på tre ansatte (daglig leder 50 %, naturveileder 100 % og publikumsansvarlig Mostun ca 10 %). Mostun fullførte de viktigste bygningsmessige investeringene i 2013 og kunne drive senteret som planlagt i Driften av JVS er i hovedsak finansiert med en bevilgning på kr fra Miljødirektoratet. I tillegg kommer tilskudd til aktiviteter, utstillinger og arrangementer fra ulike kilder. Anleggene har betydelig egeninnsats og dugnadsinnsats. Undervisningen av skoleelever startet på Mostun i 2014 og omfattet i alt 800 elever fra Stavanger-skoler. JVS-anleggene hadde et godt år i 2014 med økt publikumstilstrømming, flere utstillinger, arrangementer og aktiviteter. Det vises i den forbindelse til JVS årsrapport for Hvor kommer inntektene fra? Naturvernforbundet i Rogaland «lever» av prosjekter. I et normalår utgjør prosjektene rundt regnet 60 prosent av fylkeslagets inntekter. Dernest følger inntekter fra næringslivet, varesalg og private gaver med om lag 20 prosent av inntektsgrunnlaget. Medlemskontingentene utgjør om lag 20 prosent av fylkeslagets inntekter. Ca. 40 prosent av medlemskontingentene fra Rogaland tilfaller fylkeslaget. Omsetningen i fylkeslaget er firedoblet fra 2001 til Fra og med 2013 har Naturvernforbundet hatt det økonomiske ansvaret for driften av Jæren våtmarkssenter med Mostun som hovedbase. Det har ført til en betydelig omsetningsvekst ettersom autorisasjonen av JVS innebærer betydelige statlige og dels kommunale tilskudd til drift og tiltak. Her følger nøkkeltallene for 2014:

5 Regnskap 2014 JVS, inntekter JVS, utgifter JVS, finansposter JVS, resultat Naturvernforbundet, inntekter Naturvernforbundet, utgifter Naturvernforbundet, finansposter Naturvernforbundet, resultat Samlet, inntekter Samlet, utgifter Samlet, finansposter Samlet, resultat Foreningens fond (Naturvernfondet) har ikke hatt uttak i 2013 og var ved utgangen av året på ca kr Daglig leder ble avlønnet med kr (lønnstrinn 49) i 2014, hvorav halvparten som daglig leder i NiR. Innskuddsbasert pensjon er 4 prosent. Regnskapet blir ført av Merkur EDB AS og revidert av årsmøtevalgt revisor som i 2014 var Sumergo DA. Hvor mange medlemmer er vi i Rogaland? Fra 2001 til 2014 har medlemstallet i Rogaland økt med 301 medlemmer fra 956 til 1257 medlemmer. Det er en netto vekst i perioden på om lag 25 prosent. I 2014 hadde NiR en netto tilvekst på 47 medlemmer og økte fra 1210 til 1257 medlemmer ved utgangen av ,27 prosent av befolkningen i Rogaland er medlem i NiR, mens landsgjennomsnittet er 0,35 prosent. En trend de siste årene er at fylkeslaget har styrket sin posisjon i Stavangerregionen, mens medlemsutviklingen i distriktskommunene med unntak av Strand har vært negativ. Nær 50 prosent av medlemmene i NiR har postadresse i Stavanger kommune. Fylkeslaget har medlemmer i samtlige Rogalandskommuner. Aktive lokallag Aktive lokallag har stor betydning for aktiviteter og medlemsvekst. Rogaland har få, men aktive lokallag. I 2014 hadde NiR lokallag i Strand med ca 70 medlemmer og lokallag for Nord-Jæren (Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg) med ca 700 medlemmer. Lokallaget i Strand som ble ledet av Egil Tjensvold hadde et svært aktivt fjorår med en lang rekke saker knyttet til Preikestolen nasjonalpark, kraftutbyggingssaker, kraftlinjer og andre lokale saker. Medlemmene har dessuten bidratt med merking og vedlikehold av turstier. Lokallaget for Nord-Jæren har Erik Thoring som leder og laget er i hovedsak organisert rundt skjøtselsarbeidet på Store Marøy i Stavanger. I 2014 deltok over 20 medlemmer i aktivitetene på Marøy pluss vedlikehold av utearealene ved Mostun natursenter. De politiske sakene på Nord- Jæren, økonomi og medlemspleie blir ivaretatt av fylkeslagets styre og administrasjon.

6 I tillegg til lokallagene har fylkeslaget flere ressurspersoner i distriktene om bidrar med utredning i aktuelle saker. Egne og andres arrangementer i 2014 En av Naturvernforbundets viktigste oppgaver er formidling. Det skjer i ulike sammenhenger og på forskjellige arenaer. Det er arrangementer i egen regi, deltakelse på andres arrangementer og foredrag på møter og seminarer. Her er oversikten over de viktigste formidlingsoppgavene i 2014: Andres arrangementer: Naturdagen på Dyrsnes ved Store Stokkavatn. Arr: Stavanger kommune m.fl., 27.april Generasjonstur Mosvatnet/Mostun. Arr: Stavanger Turistforening, 29.september Egne arrangementer: Verdens miljøverndag på Mostun natursenter 5.juni Utstillinger, kafe og aktiviteter Mostun, i alt 35 (15 i 2013) søndager hvor av 12 arrangementer. Badebåten til Store Marøy, uke 26, 27 og uke 32 Foredrag og innlegg om konsekvenser av klimaendringer 28.april Mostun. Natur på torsdag. Mostun, 25.sept, naturforvalter Bjarne Oddane Ecofact AS: Flaggermus ved Mosvatnet. Natur på på torsdag. Mostun 2.oktober, feltornitolog Kjell Mjølsnes: Kan vipene overleve i dagens jordbruk? Natur på torsdag. Mostun 9. oktober, professor Anne Sverdrup-Thygeson, NMBU: Hvorfor er gamle eiker viktige for naturmangfoldet? Natur på torsdag. Mostun 16. oktober, senioringeniør Kristin Espeset, Fylkesmannen i Rogaland: Bruk av Roundup i parker og friområder er det farlig? Natur på torsdag. Mostun 23.oktober, Øyvind Gjerde, NOF: Kråketrekket på Jæren siste nytt Foredrag, befaringer: Det er holdt en lang rekke møter og befaringer i forbindelse med utvikling av Mostun og utearealet. Ansatte og tillitsvalgte i fylkeslag og lokallag har holdt foredrag i andre foreninger og lag og har deltatt på møter med politikere, politiske og administrative utvalg. Begrenset kapasitet, særlig på dagtid, gjør at vi må takke nei til mange forespørsler. Representasjon: I 2013 var vi representert i følgende utvalg, styrer og referansegrupper: Sentralstyret i Norges Naturvernforbund: Eirin Hivand Haneberg Landsstyret i Norges Naturvernforbund: Marius Harlem og Anne Elisabeth Carlsen (vara) Fylkeskommunens referansegruppe for massedeponier på Jæren, Erik Thoring Redaksjonsrådet i tidsskriftet Natur og Miljø, Erik Thoring

7 Rådgivende utvalg for Jærstrendene landskapsvernområde: Jørund Ubøe Soma Rogaland Bondelags jordvernutvalg: Erik Thoring Prosjektgruppe for NNV s nordområdesatsing: Eirin Hivand Haneberg Likestillingsgruppa i NNV: Marius Harlem Fylkesmannens skjøtselsgruppe for kystlynghei og slåtteng, Erik Thoring Hvem samarbeider vi med? Vi må erkjenne at det organiserte naturvernet i Rogaland har små ressurser og at motkreftene er store og sterke. Derfor er samarbeid viktig for å oppnå resultater. NiR har hatt og har et utstrakt samarbeid med i første rekke disse frivillige organisasjonene: Naturvernforbundet Strand Rogaland Jeger- og fiskerforbund Stavanger Turistforening Norsk Ornitologisk Forening. Norsk Botanisk Forening Det dreier seg om kunnskapsdeling og i noen tilfeller fellesuttalelser i utbyggingssaker. Organisasjonene har også i noen grad samarbeid om arrangementer og turer. De siste 15 årene har vi utviklet et godt og systematisk samarbeid med parketaten i Stavanger kommune. Hvordan blir du informert? I 39 år har medlemsbladet Rygjavern vært vår viktigste informasjonskanal til medlemmene. I 2001 kom vi også på internettet med egen hjemmeside; naturvern.no/rogaland. Sosiale medier, først og fremst Facebook, er den tredje plattformen vi sprer våre budskap fra. Selv om de fleste trykte medier opplever nedgangstider, gir vi ikke opp papiret enn så lenge. Samspillet mellom nett og papir er en optimal løsning, tror vi. Kostnadene særlig med distribusjon via Posten har økt med gjennom annonseinntekter og tilskudd fra Rogaland fylkeskommune har vi så langt klart å balansere budsjettet. Erik Thoring har vært redaktør for to av utgivelsene i 2014, den tredje utgivelsen var Håkon Fossmark ansvarlig for. Per Anda som har vært ansvarlig for grafisk design og montasje siden 2001 takket av etter nr Gunnarshaug Trykkeri har overtatt dette arbeidet. Vi produserer også verve- og informasjonsmateriell, blant annet program for foredragsserien «Natur på torsdag» som i 2014 ble arrangert på Mostun for tredje gang. Programmet ble sendt medlemmene som innstikk i Rygjavern nr 2 og for øvrig distribuert til kommuner og til ulike offentlige møteplasser. Fylkeslaget har i 2014 publisert aktivt på to facebook-sider: Naturvernforbundet i Rogaland og Mostun natursenter. Ved utgangen av 2014 hadde førstnevnte gruppe ca 640 likere og sistnevnte 190. Fylkeslaget har tre aktive websider naturvernforbundet.no/rogaland, preikestolennasjonalpark. no og kystlynghei.no (etablert 2014). Men den største og viktigste informasjonskanalen til medlemmene og befolkningen ellers, er og blir nyhetsmediene. Der er det viktigst å være synlig og å delta i den politiske debatten. Naturvernforbundet får generelt sett god mediadekning hvilket har sammenheng med høyt aktivitetsnivå, godt omdømme og lange tradisjoner.

8 Prosjektene i 2014 Oljefri Nord-Jæren Oljefri er et prosjekt som skal gjøre det enklere og tryggere for bolig- og byggeiere å erstatte oljefyrte anlegg og ildsteder med fornybare oppvarmingsløsninger og å fjerne nedgravde oljetanker. Oljefri Nord-Jæren ble lansert våren Stavanger, Sandnes og Randaberg er Rogalands første Oljefrikommuner, og deltok i april/mai i lanseringen av kampanjen. Det ble i slutten av april gjennomført lanseringsarrangement i deltakerkommunene, etterfulgt av tre åpne informasjonsmøter med til sammen over 300 tilhørere. Forut for dette var det etablert en referansegruppe bestående av representanter fra ulike avdelinger i deltakerkommunene, fylkeskommunen, feiervesenet, Framtidens Byer og lokal kampanjeansvarlig. Det ble godkjent seks lokale tilbydere av aktuelle tjenester for fjerning av oljetank og skifte av oppvarmingsløsning, opprettet et godt samarbeid med Brannvesenet Sør-Rogaland v/ Feiervesenet, utarbeidet en kartleggingsrapport over omfanget av oljefyring i deltakerkommunene, produsert en lokalt tilpasset brosjyre, og Lyse ble etablert som regionspartner for prosjektet. Kampanjen fikk oppmerksomhet i media og nådde ut til et stort antall boligeiere med oljetank. I månedene etter lanseringen viser det seg at kampanjen har hatt stor effekt: Det har blitt renset/fjernet en betydelig større andel oljetanker enn tidligere. Høsten 2014 startet arbeidet med utvidelse av Oljefri til nye kommuner i 2015, samt planlegging av Oljefri-aktiviteter i de eksisterende kommunene. Kystlyngheiguide for Rogaland I 2010 ble kystlyngheiene utpekt som truet naturtype og Miljødirektoratet startet arbeidet med en nasjonal handlingsplan for å sikre et representativt utvalg kystlyngheier. Naturvernforbundet mener det er avgjørende viktig å formidle kunnskap om kulturverdier og naturkvaliteter i vårt eldste kulturlandskap. I 2012, 2013 og 2014 fikk forbundet økonomisk støtte fra fylkesmannen til å utarbeide en kystlyngheiguide for Rogaland. Høsten 2014 ble prosjektet fullført med en nettbasert lyngheiguide som presenterer 16 prioriterte kystlyng eier i Rogalands kystkommuner. Roy Mangersnes flyfotograferte samtlige områder i 2013 og Guiden er tilgjengelig på Badebåt og dugnadsrydding I 2014 var det 14 år siden arbeidet med å restaurere kulturlandskapet og kystlyngheia på Store Marøy i Stavanger startet. I 2014 ble det gjennomført 204 timer effektiv dugnad på Marøy i regi av lokallaget for Nord-Jæren. Ryddejobben foregår nå på den sørligste delen av øya. Badebåten til Marøy ble arrangert for 7. gang i uke 26, 27 og 32 med tilsammen 13 seilingsdager. Gratistilbudet som er finansiert av Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Miljøverndepartementet, samlet i alt 362 deltakere mot 292 deltakere i Vinterbeitingen med villsau ble avsluttet høsten 2012 og fra og med 2013 har det bare vært sommerbeiting siden den østre delen av utmarka har vært stengt med gjerde. Tiltakene er gjennomført for å få tilbake gjenveksten av røsslyng. Sommeren beitet det 15 voksne og 16 lam og det har ikke vært tap eller skade av dyr. Helårsbeitingen vil bli gjenopptatt så snart beitene er tilfredsstillende rehabilitert.

9 Preikestolen nasjonalpark- når kommer den? I 2008 foreslo Naturvernforbundet oppretting av Preikestolen nasjonalpark. Til tross for mye verbal støtte, har det ikke vært mulig å samle tilstrekkelig lokalpolitisk støtte. Det var imidlertid oppløftende at Lyse parkerte sine forslag om føre ny 420 kv høyspentlinje til Stavanger gjennom Preikestolområdet. Samtlige høringsinstanser gikk mot forslaget og NVE aksepterte at Preikestolområdet utgikk som trasealternativ. På tampen av 2013 kom det på bordet tre forslag om bygging av småkraftverk i Songesandheiea, et kjerneområde i den framtidige nasjonalparken. Det utløste behov for å informere sentrale politikere om den alvorlige trusselen mot nasjonalparken og mars reiste en delegasjon fra Naturvernforbundet (Egil Tjensvold) og Stavanger Turistforening (Preben Falck og Anne K. Lycke) til Stortinget. Delegasjonen hadde møter med Ola Elvestuen (V) og Torstein Tvedt Solberg (Ap) I høringsrunden i 2014 var to av prosjektene i Skurvedalen slått sammen til ett. Fylkesutvalget gikk mot utbyggingsforslaget med 11 mot 4 stemmer. Jørpeland Kraft fremmet samme år et høringsforslag om utbygging av Lågalia som renner mellom Svortingsvatn og Dalavatn og som er inkludert i forslaget til nasjonalpark. Dette forslaget ble avvist av Strand kommunestyre med stort flertall. Konsesjonssøknadene skal behandles av NVE. Stavanger Turistforening og Lysefjorden Utvikling tok høsten 2014 initiativ til utarbeidelse av en mulighetsanalyse for reiselivsutvikling i en framtidig nasjonalpark. Representanter fra fylkeslaget og lokallaget i Strand har bidratt aktivt med innspill til analysen som forelå i desember. Vipene i sterk tilbakegang Vipa er folkets fugl på Jæren. Men alle som har den kjær, har registrert at den ikke er så vanlig som før. Naturvernforbundet mente tiden var moden for finne ut hvor mange viper det er på Jæren, hvor de holder til og hvor de er blitt borte. Fylkesmannen ga grønt lys til kartleggingen i 2011, og fuglekjenneren Kjell Mjølsnes fra Bryne ble engasjert til å gjennomføre et omfattende kartleggingsarbeid. Etter tre sesonger, fra 2011 til 2013, kunne Mjølsnes fastslå at det hekker nær 2000 par viper i Time, Klepp og Hå. Majoriteten av vipene hekker i små og store kolonier i eller ved våtmarker. Mye taler for at de tre kommunene i dag har de største forekomstene av viper i Norge. Likevel har nedgangen på Jæren vært rundt 50 prosent i løpet av de siste 15 åra. Vipeprosjektet ble avsluttet i 2014 med flere avisoppslag i Aftenbladet, presentasjon i Bondevennen og i Rygjavern. Kjell Mjølsnes presenterte sine resultater i et foredrag på Mostun natursenter 2.oktober. Flyttblokkprosjektet Kartleggingen av flyttblokker i Stavanger startet i 2009 og ble sluttført i 2013 med ca 160 registrerte flyttblokker over 3 meter. Registreringene ligger ute på et interaktivt kart på forbundets hjemmeside. I 2014 er enkelte av registreringene blitt oppdatert og supplert, og en av de registrerte blokkene, Ørnasteinen ved Mosvatnet, ble knust og fjernet av Statens Vegvesen. Naturvernforbundet tilbød seg å bidra med kr i støtte til flytting av Ørnasteinen, men tilbudet ble høflig avvist av ordfører Christine Sagen Helgø. Det ble opprettet egne web-domener: flyttblokk.no og kampestein.no.

10 På oppdrag for Stavanger kommune Naturvernforbundet har gjennom årene utviklet et godt og systematisk samarbeid med naturforvalterne i Stavanger kommune. Det skjer i hovedsak gjennom dugnadsinnsats på kommunale eiendommer og dels ved gjennomføring av oppdrag. Naturvernforbundet har hatt følgende oppdrag/ansvar i 2014: Tilsyn og vedlikehold av Litle Marøy og seks hekkeholmer i skjærgården. Årlig rydding av hettemåkeholmen i Mosvatnet Tilsyn og vedlikehold av myra på Tastaveden. Tilsyn og vedlikehold av flyteholmen i Mosvatnet. Bekjempelse av fremmede arter i avtalte områder i Mosvannsparken. Informasjonstiltak i Mosvannsparken. Bygging og tilsyn av sauegjerdee på Store Marøy og Langøy. Naturvernforbundet mottar ikke generell driftsstøtte, men støtte til konkrete prosjekt. Politiske saker Naturvernforbundet har også i 2014 vært en aktiv og synlig aktør i arbeidet for å ta vare på natur og miljø. Spesielt vannkraftsakene har stått høyt på vår politiske dagsorden, utløst av kontroversielle utbyggingsplaner i Skurvedalen i Lysefjorden, og Lågaliåna i Jørpelandsvassdraget. Lokallaget i Strand gjorde en sterk innsats i motstandsarbeidet og har mye av æren for at politikerne i fylkesutvalget (Skurvedalen) og i Strand (Lågaliåna) stemte mot planene. Forbundet protesterte også mot 7 av 9 utbyggingssøknader i Sauda og Suldal og mot ny utbygging i Madlandselva. I likhet med andre tunge høringsparter har forbundet uttalt seg sterkt kritisk til å bygge ny 420 kv linje over Lutsivassdraget og Lifjell. Bygging av monstermøller på Siragrunnen har mobilisert Naturvernforbundet lokalt og sentralt og NVE synes heller ikke det er en god ide. Utbyggingen av Ryfast på Tasta og ved Mosvatnet førte til skarpe reaksjoner, ikke minst fra Naturvernforbundet. Massiv hogst i Vålandskogen og sprengning av Ørnasteinen opprørte mange og da det på høsten ble kjent at Ryfast drev med omfattende utslipp av plastavfall i sjøen, reagerte Naturvernforbundet med politianmeldelse. Når det gjelder andre enkeltsaker i 2014 viser vi til hjemmesiden naturvern.no/rogaland, facebookgruppen og til tre utgaver av Rygjavern. Årsrapporten for 2014 er godkjent av styret i NiR og anbefales vedtatt av årsmøtet 13.april. Eirin Hivand Haneberg Bjarte Hetland Ellen Jepson Styreleder Styremedlem Styremedlem Siri Ødegaard Marius Harlem Anne Elisabeth Carlsen Styremedlem Styremedlem Styremedlem

MORGENSTEMNING VED MOSVATNET. FOTO: ROY MANGERSNES/WILDPHOTO.NO

MORGENSTEMNING VED MOSVATNET. FOTO: ROY MANGERSNES/WILDPHOTO.NO PÅ TORSDAG Mostun natursenter MORGENSTEMNING VED MOSVATNET. FOTO: ROY MANGERSNES/WILDPHOTO.NO Foredrag på Mostun høsten 2012 TORSDAG 20. SEPTEMBER KL. 19. Hva vil Stavanger kommune med Mosvatnet? TORSDAG

Detaljer

En populærvitenskaplig foredragsserie på. Vitenfabrikken i Sandnes. 23. september 14. oktober. Torsdag 23. september kl. 18.30 20.

En populærvitenskaplig foredragsserie på. Vitenfabrikken i Sandnes. 23. september 14. oktober. Torsdag 23. september kl. 18.30 20. Natur på torsdag En populærvitenskaplig foredragsserie på Vitenfabrikken i Sandnes 23. september 14. oktober ARGUSBLÅVINGE. FOTO KJELL RUUD MJØLSNES Foredrag høsten 2010: Torsdag 23. september kl. 18.30

Detaljer

Våtmarkssentre som sentertype. Maja Stade Aarønæs, 23.10.13, Breheimsenteret

Våtmarkssentre som sentertype. Maja Stade Aarønæs, 23.10.13, Breheimsenteret Våtmarkssentre som sentertype Maja Stade Aarønæs, 23.10.13, Breheimsenteret Ramsarkonvensjonen - utgangspunkt og forankring for våtmarkssentrene Convention on Wetlands of International Importance especially

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

Naturvernforbundet i Namdalen

Naturvernforbundet i Namdalen Naturvernforbundet i Namdalen Årsmøte Kulturhuset i Namsos Onsdag 17.mars 2010 kl. 19.00 Sak 1. Åpning. Sak 2. Konstituering av årsmøtet. a) Godkjenning av innkalling. b) Valg av møteleder. c) Valg av

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

VEDTEKTER. Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012

VEDTEKTER. Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012 VEDTEKTER Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012 1. ORGANISASJONENS NAVN 1.1 Organisasjonens navn er: A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus & Behandling. Dette kan forkortes

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011 Vedtekter Sg LIVE VEDTEKTER for organisasjonen Skjærgårds LIVE Vedtatt på stiftelsesmøtet på Risøya den 1. juli 2008. Endringer vedtatt av Landsmøtet i Oslo den 19. mars 2011. 1. BASIS 1.1 Skjærgårds LIVE

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Sakliste Årsmøte 2015

Sakliste Årsmøte 2015 Sakliste Årsmøte 2015 Tid: Onsdag den 21. januar 2015 1. Velge a)ordstyrer, b)referent og c)to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen 2. Behandle årsrapport. 3. Behandle

Detaljer

NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning:

NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning: NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Styremedlem og kasserer: Andre verv: Revisor: Valgkomité: Atle Ivar Olsen (Nesna og omegn lokallag)

Detaljer

NR: 1 Kapittel 1 Endre 1.3 a) Forslagsstiller: Bergen NU

NR: 1 Kapittel 1 Endre 1.3 a) Forslagsstiller: Bergen NU Sak 7: Vedtekter I endringsforslagene er endringene streket under. Strykninger er streket over. Det er tre ulike typer forslag: Endring av eksisterende punkt Sletting av eksisterende punkt Nytt punkt X

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO---

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Agenda : 1. Årsberetning 2014 2. Regnskap, revisjonsberetning

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb).

Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb). ÅRSMELDING FOR 2011 Styret Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb). Styret i Rauma historielag har i 2011 bestått

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

RYGJAVERN NR. 1-2016 - 4 1.ÅRGANG UTGITT AV NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

RYGJAVERN NR. 1-2016 - 4 1.ÅRGANG UTGITT AV NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND RYGJAVERN NR. 1-2016 - 4 1.ÅRGANG UTGITT AV NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND Ordfører Christine Sagen Helgø Siragrunnen Mostun Madlaforen Fire grunner til å juble! Ingen vindmøller på Siragrunnen. Første

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 30. november 2015

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 30. november 2015 Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 30. november 2015 Møtetidspunkt Møtested Møterom Mandag 30. november 2015 12.00-14.30 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Medlemmer Navn Til stede Forfall

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

Oljefri resultater 2011

Oljefri resultater 2011 Oljefri resultater 2011 Nettside: Besøk og brukere På oljefri.no finner bolig- og byggeiere konkret, relevant og troverdig informasjon om alternativer til oljefyring og energisparing. De kan også sende

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 2. januar 140 medlemmer. Styret har bestått av:

Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 2. januar 140 medlemmer. Styret har bestått av: ÅRSMELDING FOR 2009 Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 2. januar 140 medlemmer. Styret har bestått av: Leder: Styremedl. Vara: Sigrid Dahl Åsne Dahl Haugsevje Christine Hvitsand Frøydis Haukeland

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 NATURVERNFOBUNDET I SØR-TRØNDELAG

ÅRSMELDING 2009 NATURVERNFOBUNDET I SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2009 NATURVERNFOBUNDET I SØR-TRØNDELAG ORGANISASJON Styrets sammensetning Styret har i denne perioden bestått av leder Steinar Nygaard og styremedlemmene Staffan Dovärn, Wilma Haagaas, Mads

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

TREKKERS NORGE VEDTEKTER

TREKKERS NORGE VEDTEKTER TREKKERS NORGE VEDTEKTER 1 1 Om foreningen a. Foreningens navn er «Trekkers Norge» og på engelsk «Trekkers Norway». b. Prime Directive 1. For Trekkers Norge er det sentralt å spre informasjon om og øke

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Fugleøy i Mosvatnet 40 år etter

Fugleøy i Mosvatnet 40 år etter NR. 1 / 2012-37.ÅRGANG U t g i t t a v N a t u r v e r n f o r b u n d e t i R o g a l a n d Svandalsfossen i Sauda får leve Fugleøy i Mosvatnet 40 år etter OED har avvist klage fra utbygger. Side 7 Mostun

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 14. januar 2011 150 medlemmer. Styret har bestått av:

Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 14. januar 2011 150 medlemmer. Styret har bestått av: ÅRSMELDING FOR 2010 Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 14. januar 2011 150 medlemmer. Styret har bestått av: Leder: Sigrid Dahl Sauherad Styremedlemmer: Åsne Dahl Haugsevje Bø Christine Hvitsand

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2012

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2012 Jæren Vannområde Avløpsgruppa Årsmelding 2012 Rensedammer for overvann på masseuttak ved Kyllesvannet, Sandnes kommune Monica Nedrebø Nesse Februar 2013 Vannområde Jæren www.vannportalen.no/rogaland Innhold

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 1 Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 Innholdsfortegnelse 1. Valg av møteleder og referent... 1 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden... 1 3. Årsberetning... 1 4. Regnskap... 3 5. Budsjett...

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av styrets

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen.

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen. Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning Vedtatt på landsmøtet 11. april 2013 1 Formål (1) Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

Håpet lever for Skurvedalen

Håpet lever for Skurvedalen NR. 2 / 2014-39.ÅRGANG Utgitt av Naturvernforbundet i Rogaland 1500 besøkende Mostun natursenter ligger an til rekordbesøk i år. Side 6-7 Håpet lever for Skurvedalen Ny daglig leder Håkon Fossmark skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av Jæren vannområdeutvalg 20.04.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 15/889-5 Direkte innvalg: Løpenr. 25309/15 Arkivnr. K54 MØTEREFERAT

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Informasjon om forprosjekt for offentlig

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

SAK 2 Konstituering. Inneholder:

SAK 2 Konstituering. Inneholder: Landsmøte 2013 Trondheim, 30. august til 1. september SAK 2 Konstituering Inneholder: 1. Landsstyrets forslag til tidsplan 2. Landsstyrets forslag til forretningsorden 3. Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

SAK 8. Forslag til organisasjonsmodell for LHL. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 8. Forslag til organisasjonsmodell for LHL. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 8 Forslag til organisasjonsmodell for LHL LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Forslag til organisasjonsmodell for LHL Bakgrunn og forslag

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Gynkreftforeningen Stavanger og omegn lokallag

Gynkreftforeningen Stavanger og omegn lokallag Gynkreftforeningen Stavanger og omegn lokallag Referat fra årsmøte Årsmøte fant sted torsdag 12. februar 2015 kl 19.00 på Vardesenteret ved Stavanger Universitetssykehus. Følgende medlemmer var møtt opp:

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram Innstilling fra redaksjonskomiteen

Sak 8 Arbeidsprogram Innstilling fra redaksjonskomiteen Sak 8 Arbeidsprogram Forslag til ny tekst er understreket Forslag til fjernet tekst er overstrøket Tekst som er uendret står uten formatering Redaksjonskomiteen har bestått av: Øystein Solevåg (leder,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag

Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag Det innkalles med dette inn til årsmøte i Fjell Turlag Mandag 21. januar 2013 kl. 18-20:30 i Kultursalen, Fjell rådhus Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Foredrag

Detaljer

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON VEDTEKTER for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014 Kapittel 1: FORMÅL 1.1. Natur og Ungdom, Luondu ja Nuorat, har som formål å arbeide for framsynt disponering av, vern om og en jevnere fordeling

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Stavanger Symfonikor Vedtekter

Stavanger Symfonikor Vedtekter Stavanger Symfonikor Vedtekter Del I 1. Tilknytningen mellom orkester og kor 2. Korets formål 3. Korets dirigent og repetitør 4. Repertoar 5. Oppdrag utenom SSO 6. Noter og prøvelokale 7. Representasjoner

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer