Junior Tour 1. divisjon Turneringsbestemmelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Junior Tour 1. divisjon 2014 - Turneringsbestemmelser"

Transkript

1 Junior Tour 1. divisjon Turneringsbestemmelser Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Nytt i Generelt... 2 Spill og bestemmelser... 3 Spilleformer... 3 Banen... 3 Informasjon om den enkelte delturnering... 3 Kontaktinformasjon... 3 Påmelding... 3 Deltagerliste og informasjon til spillerne... 4 Bekrefte deltagelse (betale startkontingenten)... 4 Reserver... 4 Avmelding/Strykning... 5 Startkontingent... 5 Stand-by reserve... 5 Innspill... 5 Startrekkefølge og trekning... 5 Startlister... 6 Resultatlister... 6 Premielister... 6 Fordeling av Order of Merit poeng etter 36 hull... 6 Wild Cards... 6 Utenlandske spillere... 6 Kvalifisering til Titleist Tour... 7 Kvalifisering fra Junior Tour klasse 1 (gjelder til JT 1. div. Øst)... 7 EGA turneringshandicap (gjelder kun JT 1. div. Vest)... 7 Foreldrevettregler... 7 Generelle kvalifiseringsprinsipper:... 8 Pr. 10. mars 2014 Side 1 av 11 Med forbehold om endringer

2 Innledning Junior Tour i Norge består av tre nivåer. Nivå 1: Junior Tour Elite - Titleist Tour spilles nasjonalt Nivå 2: Junior Tour 1. divisjon - spilles i to store regioner Øst og Vest Nivå 3: Junior Tour - spilles regionalt (i hvert turneringsområde). Er breddeturneringer hvor spillerne fordeles i inntil fire klasser. Dette dokumentet omhandler kun nivå 2 Junior Tour 1. divisjon Nytt i En liten justering i kvotene fra Junior Tour på bakgrunn av endringer i (RKS) turneringsområdene - EGA turneringshandicap kan benyttes for å fylle opp ledige plasser i en klasse. - Det åpnes for påmelding etter påmeldingsfristen dersom det er ledige plasser i startfeltet. Generelt Junior Tour 1. divisjon (JT1) er forbundsturneringer og en turneringsserie arrangert i samarbeid mellom NGF og golfklubbene. JT1 er åpen for jenter og gutter født (13-19 år i 2014) og spilles i to klasser, med ca. 24 jenter og ca. 54 gutter, om ikke annet er bestemt. 1. divisjon spilles parallelt i to regioner, 1. div. Øst og 1. div. Vest div. Vest består av spillere med hjemmeklubb i Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn- og Fjordane - 1. div. Øst består av spillere med hjemmeklubb fra øvrige fylker/turneringsområder Handicapgrense for deltagelse er 18,0 for gutter og 24,0 for jenter Spillere som er påmeldt både JT 1. div. og Titleist Tour og som kommer med på Titleist Tour, settes på Titleist Tour deltagerliste. De beste spillerne fra hver 1. div. turnering hhv. Øst og Vest er kvalifisert til påfølgende Titleist Tour (unntatt NM junior, TT Semifinale og TT Finale). NB! Husk påmelding til Titleist Tour når man kvalifiserer seg, når man tror man kvalifiserer seg, eller når man håper man er kvalifisert! Pr. 10. mars 2014 Side 2 av 11 Med forbehold om endringer

3 Spill og bestemmelser Turneringen spilles etter: - Golfreglene - NGFs generelle turneringsbestemmelser - EGA Handicap System - NIFs bestemmelser om doping 12 - NIFs bestemmelser om barneidrett - NIFs straffebestemmelser 11 - Lokale regler Spilleformer Årets JT 1. div. består av to matchspill turneringer og seks slagspillturneringer (hvorav én slagspillturnering som spilles med kun tre køller og putter). Det spilles normalt over to dager ( hull) og alltid uten handicap. Banen Det spilles normalt fra «klubbtee» og banen skal ha et relativt enkelt baneoppsett. Hvis praktisk mulig settes banen opp som handicaptellende (slagspillturneringene unntatt «tre køller og putter»). Lengde på banen skal være ca meter for jentene og ca meter for guttene. Dersom det ikke finnes en slope for dette baneoppsettet benyttes EGA sin «justeringstabell» for å beregne ny bane- og slopeverdi for baneoppsettet. Informasjon om den enkelte delturnering Informasjon om den enkelte turnering er oppsettet i GolfBox. Senest fire uker før hver turnering skal arrangørklubben, på sine hjemmesider, informere om praktiske opplysninger vedrørende turneringen, etter mal fra NGF. Dette er opplysninger som bestilling av starttid for innspill, overnattingsmuligheter (spillerhotell) og kontaktinformasjon til turneringsleder. Kontaktinformasjon For å skape bedre informasjonsflyt mellom spiller og arrangør må alle spillere på Junior Tour 1. divisjon krysse av dette punktet ved påmelding, til hver turnering. Spillere som ikke krysser av for å gi arrangøren tilgang til sine kontaktopplysninger kan ikke forvente å bli kontaktet ved innkalling av reserver eller annen viktig turneringsinformasjon. NGF forholder seg til kontaktinformasjon som spilleren selv har registrert i GolfBox. Påmelding Det er spillerens ansvar å melde seg på innen påmeldingsfristen. Selv om du er usikker på om du kommer med eller ikke, meld deg på innen påmeldingsfristen. Kanskje du kommer med allikevel? Påmeldinger etter påmeldingsfristens utløp eller påmeldinger gjort på annen måte enn i GolfBox, godtas ikke! Pr. 10. mars 2014 Side 3 av 11 Med forbehold om endringer

4 Unntak 1: spillere som kvalifiserer seg til Junior Tour 1. div. fra en Junior Tour i turneringsområdene, som spilles etter opprinnelig påmeldingsfrist til JT 1. div., kan melde seg på til aktuell JT 1. div. innen kl påfølgende virkedag (normalt en mandag), på e-post til Unntak 2: Hvis startfeltet ikke er fullt og det ikke er reserveliste når deltagerlisten er satt opp, eller hvis det blir ledige plasser i startfeltet og det ikke er spillere på reserveliste, kan NGF åpne for påmeldinger etter påmeldingsfristen for å fylle opp ledige plasser i startfeltet. Dette gjøres da på følgende måte: 1) Melding legges ut på Titleist Tour sine Facebook sider 2) Spillere som oppfyller kvalifiseringsprinsippene, men som ikke er påmeldt innen påmeldingsfristen, kan melde seg på ved å sende en e-post til Da gjelder prinsippet «først til mølla». 3) Spillere som får muligheten til å melde seg på etter påmeldingsfristen kan ikke forvente å komme med i turneringen. Deltagerliste og informasjon til spillerne Når påmeldingsfristen er gått ut setter NGF opp deltagerlisten i GolfBox (normalt i løpet av påfølgende virkedag). Da mottar også alle spillerne som i første omgang har kommet med i turneringen (på deltagerlisten) en e-post med informasjon om at de har kommet med i turneringen. Informasjonen sendes til den e-post adressen som er angitt i spillerens profil i GolfBox. Det er mulig for foreldre å motta samme e-post ved oppsett i personlig profil i GolfBox. Deltagerliste + eventuell reserveliste publiseres også på Junior Tour 1. div. sine hjemmesider under Disse oppdateres etter behov. Bekrefte deltagelse (betale startkontingenten) Alle spillere på deltagerlisten må så bekrefte at de stiller i turneringen ved å betale startkontingenten gjennom GolfBox innen en oppgitt frist. Det åpnes for å betale startkontingenten først når deltagerlisten er satt opp i GolfBox. Spillere som ikke bekrefter at de stiller i turneringen (betaler startkontingenten) innen oppgitt frist strykes normalt fra deltagerlisten og erstattes av spillere på reservelisten. Reserver Påmeldte spillere som ikke er godt nok rangert til å komme med på deltagerlisten i første omgang, kommer på en reserveliste. Når spiller på deltagerlisten strykes, kontaktes 1. reserve gjennom e- post med tilbud om å spille turneringen. Reserven må bekrefte at han/hun tar plassen og må bekrefte sin deltagelse (betale startkontingenten, se rutine ovenfor). Pr. 10. mars 2014 Side 4 av 11 Med forbehold om endringer

5 Reserveliste settes opp rangert etter Junior Tour 1. div. OoM hvis ikke annet er angitt. Ved delte plasseringer på OoM rangeres spillerne etter antall 1. plasser, 2. plasser, 3. plasser osv. Hvis fortsatt likt rangeres spillerne etter loddtrekning. NGF forholder seg til spillerens kontaktinformasjon som oppgitt i GolfBox. NGF oppfordrer alle spillere til å åpne for at arrangør har tilgang til spillerens kontaktinformasjon i GolfBox. Dette gjør det mye enklere å komme i kontakt med reservene. Avmelding/Strykning Hvis en påmeldt spiller eller en spiller på deltagerlisten allikevel ikke kan delta i turneringen må han/hun meddele dette, som følger: Før påmeldingsfristens utløp: avmelding/strykning gjøres i GolfBox. Etter påmeldingsfristens utløp (når mulighet for påmelding/avmelding i GolfBox er stengt) skal avmelding/strykning rettes til NGF på e-post til Enhver spiller som meldes av/strykes erstattes av spiller(e) fra reservelisten, uavhengig av fra hvilken kategori eller kvote en spiller er strøket fra. Hver strykning som kommer etter påmeldingsfristens utløp registreres med navn og årsak som oppgis. Når en spiller som står oppført på reserveliste vet at han/hun ikke kommer til å spille uansett, selv ved ledig plass i startfeltet, oppfordres han/hun å stryke seg fra reservelisten ved å sende e-post til Startkontingent Startkontingent på JT 1. div. er kr. 350,- og skal betales gjennom GolfBox innen oppgitt frist. Alle spillere på deltagerlisten, og alle spillere som kommer inn på deltagerlisten etter hvert, mottar en e-post med informasjon om når fristen er. Stand-by reserve Spillere som står oppført på reservelisten, og som ikke er kontaktet før startliste foreligger, kan ta kontakt med turneringsleder for å stille opp tidlig på turneringsdagen som stand by reserve for å satse på no show eller sene strykninger. Stand by reserver rangeres etter plassering på reservelisten. Innspill Bestemmelser om fritt innspill gjelder ikke for JT 1. div. Arrangørklubbene oppfordres å tilby spillere redusert pris for innspill. Startrekkefølge og trekning Det er fri trekning innen startgruppene, men det kan settes opp et antall publikumsballer i runde 1. Runde 2 trekkes alltid etter lederballprinsippet. Pr. 10. mars 2014 Side 5 av 11 Med forbehold om endringer

6 Det startes normalt fra hull 1 og 10 i begge rundene. I runde 2 starter nederste del av resultatlisten etter runde 1, fra hull 10, og øverste del av resultatlisten etter runde 1 fra hull 1, med en såkalt U- trekning. I finalerunden skal tre lederballer med jenter gå etter hverandre og tre lederballer med gutter gå etter hverandre (fletting tre og tre). Lederballene med jenter og lederballene med gutter skal komme inn sist i annenhver turnering. Når jentene kommer inn først skal premieutdelingen starte med jentene, og omvendt når guttene kommer inn først. I finalerunden skal jentene starte først og komme inn først i turnering 1, guttene skal starte først og komme inn først i turnering 2 osv. Startlister Startliste for runde 1 skal offentliggjøres innen kl dagen før runde 1. Startliste for runde 2 skal offentliggjøres så snart som mulig etter at resultatene fra runde 1 er klare. Startlister skal henges opp på informasjonstavle, samt publiseres i GolfBox. Resultatlister Hvis to eller flere deler førsteplassen, skal det spilles videre en hull for hull play-off for å kåre en vinner. Dette gjelder bare spill om førsteplassen. Øvrige like plasseringer deles. Premielister I tillegg til resultatlisten (som er utgangspunkt for fordeling av Order of Merit poeng) skal det beregnes en premieliste. I denne premielisten skal øvrige like resultater beregnes etter den matematiske metoden (siste 36, 18, 9, 6, 3 og 1 hull). Premiene fordeles etter denne premielisten. NB! Dette vil si at det er én offisiell resultatliste hvor like resultater er delt, og det er en egen premieliste hvor like resultater er rangert matematisk. Fordeling av Order of Merit poeng etter 36 hull I alle turneringer spilles det uten cut og alle plasseringer teller på OoM. Vinnere av OoM for JT 1. div premieres etter Finalen på hhv. Stavanger GK og Elverum GK. Wild Cards Arrangør: Arrangør wild cards kan gis til spillere som ikke er kvalifisert til turneringen iht. kriteriene under. Spillere som får arrangør wild card må oppfylle handicapgrensene for Team Norway Junior Tour 1. divisjon. NGF: Dersom det er behov for wild cards økes startfeltet tilsvarende. Utenlandske spillere Hvis det er praktisk mulig vil NGF invitere utenlandske spillere til å delta i Junior Tour 1. div. Disse kommer da i tillegg til de norske spillerne, og blir ikke rangert på OoM. Pr. 10. mars 2014 Side 6 av 11 Med forbehold om endringer

7 Kvalifisering til Titleist Tour Fra JT 1. div. Vest kvalifiserer de to (2) beste jentene og de tre (3) beste guttene til påfølgende Titleist Tour (unntatt NM Junior, Semifinalen og Finalen). Fra JT 1. div. Øst kvalifiserer de tre (3) beste jentene og de syv (7) beste guttene til påfølgende Titleist Tour (unntatt NM Junior, Semifinalen og Finalen). Spillere som er kvalifisert til Titleist Tour fra JT 1. div. må melde seg på til aktuell Titleist Tour innen påmeldingsfristene. Ved delte kvalifiseringsplasseringer rangeres spillerne etter matematisk metode (ifølge scorekortet). Hvis fortsatt likt foretas loddtrekning. Kvalifisering fra Junior Tour klasse 1 (gjelder til JT 1. div. Øst) En spiller som kvalifiser seg fra en Junior Tour i turneringsområdene, som er spilt etter opprinnelig påmeldingsfrist til JT 1. div., kan melde seg på innen kl påfølgende virkedag (normalt en mandag) ved å sende en e-post til Prinsippet er best rangerte påmeldte i henhold til Junior Tour resultatlisten. Dersom spillere på resultatlisten i Junior Tour allerede er kvalifisert til Titleist Tour eller JT 1. div. går plassen videre til nestemann på resultatlisten. Alle som spiller Junior Tour og som ønsker å spille JT 1. div. bør melde seg på da det kan tenkes at en bedre rangert spiller ikke ønsker å spille JT 1. div., og da går som nevnt plassen videre til nestemann. EGA turneringshandicap (gjelder kun JT 1. div. Vest) Dersom det er flere påmeldte som går inn i kategori 4 enn antallet plasser, rangeres spillere med EGA turneringshandicap først. Deretter spillere uten EGA turneringshandicap. Foreldrevettregler NGFs foreldrevettregler skal gjøres kjent for foreldre og ledere gjennom oppslag på synlige steder. Pr. 10. mars 2014 Side 7 av 11 Med forbehold om endringer

8 Generelle kvalifiseringsprinsipper: Dersom annet ikke er angitt gjelder følgende: Junior Tour 1. divisjon Vest, turnering 1 jenter gutter Kategori 1: Team Norway Junior Tour Region Vest OoM 2013* Kategori 3: Team Norway Junior Tour OoM 2013, inntil 5 10 Kategori 4: Lavere handicap* Kategori 5: Wild Cards arrangørklubb 1 2 Totalt, ca: Reserveliste rangert etter handicap Junior Tour 1. divisjon Vest, turnering 2-6 jenter gutter Kategori 1: Junior Tour 1. div. Vest OoM 2014* Kategori 3: Spillere ned fra forrige Titleist Tour, inntil 5 10 Kategori 4: Lavere handicap* Kategori 5: Wild Cards arrangørklubb 1 2 Totalt, ca: Reserveliste rangert etter JT 1. div. Vest OoM, alternativt handicap hvis alle spillere på OoM er med i startfeltet. NB! Til matchturneringen økes kategori 1 gutter med to spillere slik at startfeltet for gutter er økt til inntil 56 spillere. 1. divisjon Vest Finale, turnering 7 jenter gutter Kategori 1: JT 1. div. Vest OoM 2014* Kategori 3: Spillere ned fra forrige Titleist Tour, inntil 5 10 Kategori 4: JT 1. div. Vest OoM 2014* Kategori 5: Wild Cards arrangørklubb 1 2 Totalt, ca: Reserveliste rangert etter OoM Hvis det er ledige plasser i en klasse fylles den andre klassen opp tilsvarende. Pr. 10. mars 2014 Side 8 av 11 Med forbehold om endringer

9 Junior Tour 1. divisjon Øst, turnering 1 jenter gutter Kategori 1: Team Norway Junior Tour Region Øst OoM 2013* Kategori 2: Junior Tour i turneringsområdene: - Østlandet Vest** Østlandet Øst Østfold** Sør-Østlandet** Midt-Norge** 1 3 Kategori 3: Team Norway Junior Tour OoM 2013, inntil 5 10 Kategori 4: Team Norway Junior Tour Region Øst OoM 2013* Kategori 5: Lavere (EGA turnerings)handicap *** Kategori 6: Wild Cards arrangørklubb 1 2 Totalt, ca: Reserveliste rangeres etter Team Norway Junior Tour Region Øst OoM 2013, deretter etter lavere handicap *** Junior Tour 1. div. Øst, turnering 2-6 jenter gutter Kategori 1: 1. div. Øst OoM 2014* Kategori 2: Junior Tour i turneringsområdene: - Østlandet Vest** Østlandet Øst Østfold** Sør-Østlandet** Midt-Norge** 1 3 Kategori 3: Spillere ned fra forrige Titleist Tour, inntil 5 10 Kategori 4: 1. div. Øst OoM 2014* Kategori 5: Lavere (EGA turnerings)handicap *** Kategori 6: Wild Cards arrangørklubb 1 2 Totalt ca: Reserveliste rangeres etter 1. div. Øst OoM 2014, deretter etter lavere handicap *** NB! Til matchturneringen økes kategori 1 gutter med to spillere slik at startfeltet for gutter er økt til totalt 56 spillere. Pr. 10. mars 2014 Side 9 av 11 Med forbehold om endringer

10 Junior Tour 1. div. Øst Finale, turnering 7 jenter gutter Kategori 1: 1. div. Øst OoM 2014* Kategori 3: Spillere ned fra forrige Titleist Tour, inntil 5 10 Kategori 4: 1. div. Øst OoM 2014* Kategori 5: Wild Cards arrangørklubb 1 2 Totalt, ca: Reserveliste rangert etter JT 1. div. Øst OoM 2014 * Best rangerte påmeldte ** Junior Tour klasse 1, bruttoresultat. Se terminlisten for hvilke turneringer som teller som kvalifisering fra de respektive turneringsområdene til de respektive JT 1. div. Øst. *** Spillere med EGA turneringshandicap Hvis det er ledige plasser i en klasse fylles den andre klassen opp tilsvarende. Ved delte plasseringer på 1. div. Order Of Merit rangeres spillerne etter antall 1. plasser, 2. plasser, 3. plasser osv. Ved fortsatt likt rangeres spillerne etter loddtrekning. Dette gjelder kategoriene 1 og 4 samt reservelister, Pr. 10. mars 2014 Side 10 av 11 Med forbehold om endringer

11 Vest mot Øst Cup 2014 Den åttende og siste turneringen på JT 1. div. Vest og Øst er en match mellom de beste spillerne fra 1. div. Vest og 1. div. Øst. De to lagene tas ut fra 1. div. OoM 2014 etter Finalen, fra hhv. Vest og Øst. Hvert lag skal bestå av syv jenter og syv gutter. De syv best rangerte påmeldte jentene og de syv best rangerte påmeldte guttene fra OoM hhv. Vest og Øst kommer med på laget. Hvert lag skal stille med seks jenter og seks gutter i hver runde og den 7. jenta og den 7. gutten er reserve/innbytter i hver runde. Alle matchene spilles uten handicap på en bane som er inntil m for jentene og inntil m for guttene. Spilleformer: Dag 1: 9 hull four-ball match (hvert lag spiller seks matcher) 9 hull foursome match (hvert lag spiller seks matcher) 9 hull single match (hvert lag spiller 12 matcher) Dag 2: 9 hull foursome match (hvert lag spiller seks matcher) 9 hull single match (hvert lag spiller 12 matcher) Hvert lag spiller dermed totalt: Seks four-ball matcher 12 foursome matcher 24 single matcher Vunnet match = 2 poeng Delt match = 1 poeng Tapt match = 0 poeng Det laget som har samlet flest poeng vinner «Vest mot Øst Cup 2014» fngf forbeholder seg retten til å øke eller begrense antall startende i en klasse eller kategori dersom dette er nødvendig i forhold til spilleform og lokale forhold. Eventuelle endringer vil bli publisert på NGFs hjemmesider snarest mulig og i rimelig tid før aktuell turnering. Pr. 10. mars 2014 Side 11 av 11 Med forbehold om endringer

Titleist Tour 2014 Race to Frederikshavn

Titleist Tour 2014 Race to Frederikshavn Titleist Tour 2014 Race to Frederikshavn Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Nytt i 2014... 2 Generelt... 2 Spill og bestemmelser... 2 Spilleformer... 2 Baneoppsett og banelengder... 2 Informasjon om den

Detaljer

Turneringsbestemmelser 2015

Turneringsbestemmelser 2015 Turneringsbestemmelser 2015 Nyheter i 2015 - To aldersinndelte klasser, spillere som fyller 13-15 år og 16-19 år i 2015. - Sesongen består av tre perioder: turnering 1-3, 4-6 og 7-8. - Spillere re-rankes

Detaljer

Nordea Pairs 2014. Nå er det igjen på tide å planlegge Norges største golfturnering!

Nordea Pairs 2014. Nå er det igjen på tide å planlegge Norges største golfturnering! Nordea Pairs 2014 Nå er det igjen på tide å planlegge Norges største golfturnering! Det er flere spennende nyheter i Nordea Pairs 2014. Med dette ønsker Nordea og NGF at enda flere deltar i klubbenes kvalifiseringer

Detaljer

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Ladies Tour 2013 Bakgrunn NGF innførte begrepet Ladies Tour i 1998. Det har siden blitt attraktivt å arrangere Ladies Tour og både nye og etablerte spillere kan delta, samtidig som det sosiale spiller

Detaljer

Srixon Tour 1 - jenter 54 hull slagspill (36+18). Jenter U15 Kat. 2: Titleist Tour OoM 2016 U15

Srixon Tour 1 - jenter 54 hull slagspill (36+18). Jenter U15 Kat. 2: Titleist Tour OoM 2016 U15 Terminliste med spilledatoer, baner, påmeldingsfrister og annen viktig spillinformasjon finner du i GolfBox. For beskrivelse av forkortelser, ord og uttrykk, se siste side. Srixon Tour 1 - jenter Jenter

Detaljer

Lag-NM junior (jenter og gutter)

Lag-NM junior (jenter og gutter) LagNM junior (jenter og gutter) Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM for junior arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen

Detaljer

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling LagNM Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene og er forbundsturneringer. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen med LagNM

Detaljer

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Ladies Tour 2014 Bakgrunn Norges Golfforbund (NGF) innførte Ladies Tour i 1998, og den har siden blitt arrangert i litt ulike varianter. Ladies Tour er en lavterskelturnering for jenter og kvinner, hvor

Detaljer

Lag-NM junior. Turneringsbestemmelser 2017

Lag-NM junior. Turneringsbestemmelser 2017 Turneringsbestemmelser 2017 Generelt... 2 Arrangørklubber... 2 Hvem kan delta i LagNM junior... 2 Spill og bestemmelser... 3 Spilleform og antall runder... 3 Baneoppsett... 3 Informasjon om turneringen...

Detaljer

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Lag NM / Seriesystemet for damer og herrer 2014 Generelt Lag NM og seriesystemet arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene. Målsetningen med Lag NM er å kåre Norges beste klubblag for damer og

Detaljer

Lag-NM damer og herrer

Lag-NM damer og herrer Turneringsbestemmelser 2017 Generelt... 2 Arrangørklubber... 2 Hvem kan delta i LagNM... 2 Spill og bestemmelser... 3 Spilleform og antall runder... 3 Baneoppsett... 3 Informasjon om turneringen... 3 Påmeldingsfrist

Detaljer

Nordea Pairs 2015. Endelig tid for å planlegge Norges største golfturnering igjen!

Nordea Pairs 2015. Endelig tid for å planlegge Norges største golfturnering igjen! Nordea Pairs 2015 Endelig tid for å planlegge Norges største golfturnering igjen! I fjor satte vi rekord, med 3 800 deltagere, fordelt på 122 klubber. Visste du forresten at Nordea Pairs har blitt arrangert

Detaljer

Midtnorsk Junior Cup 2011

Midtnorsk Junior Cup 2011 Midtnorsk Junior Cup 2011 Trøndelag vs. Møre og Romsdal Byneset 2011 Midtnorsk Junior Cup Byneset 2011 Fourball Match Lag Resultat Lag Resultat Sum fourball Foursome Sum Foursome Single 7 Trøndelag Møre

Detaljer

Midtnorsk Juniorgolf 2011. Aktivitetstilbud for Juniorer i Midt-Norge 2011

Midtnorsk Juniorgolf 2011. Aktivitetstilbud for Juniorer i Midt-Norge 2011 Aktivitetstilbud for Juniorer i Midt-Norge 2011 Turneringsområde Midt-Norge Turneringsområde Midt-Norge består av klubbene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag. Hva skjer innenfor turneringsområdene?

Detaljer

SPILLER INFO. Drammen GK OG Norges Golfforbund LAG NM JUNIOR 2015. Turneringskomite: HD:Bernt Kristoffersen

SPILLER INFO. Drammen GK OG Norges Golfforbund LAG NM JUNIOR 2015. Turneringskomite: HD:Bernt Kristoffersen SPILLER INFO Drammen GK OG Norges Golfforbund ØNSKER VELKOMMEN TIL LAG NM JUNIOR 2015 Turneringskomite: TD: Kay R. Harlem, TL: Hans Petter Nilsen HD:Bernt Kristoffersen tlf: 905 65 737, epost: k.harlem@getmail.no

Detaljer

Klubbserien 2016 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon

Klubbserien 2016 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon Klubbserien 2016 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon Pr. 17. februar (med forbehold om endringer) Innhold 0.0 Innledning... 2 1.0 Viktige forutsetninger... 3 2.0 Serieoppsettet/spilleformat...

Detaljer

EGA Handicap System 2016-2019 kort veiledning for spillere

EGA Handicap System 2016-2019 kort veiledning for spillere EGA Handicap System 2016-2019 kort veiledning for spillere Denne veiledningen til EGA Handicap System 2016-2019 gir deg informasjon om de mest sentrale elementene vedrørende handicapping. Informasjonen

Detaljer

PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET

PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET Drammen GK OG Norges Golfforbund ØNSKER VELKOMMEN TIL LAG NM JUNIOR 2014 Turneringskomite: TD: Kay R. Harlem HD: Arve Josephson TL: Hans Petter Nilsen tlf: 905 65 737,

Detaljer

PROGRAM / INFO. Turneringskomite: E-post: Mobil Vidar Launy (TL) vl@launy.no 951 01 514

PROGRAM / INFO. Turneringskomite: E-post: Mobil Vidar Launy (TL) vl@launy.no 951 01 514 PROGRAM / INFO FOR 2.DIV JUNIOR SERIESYSTEMET 2011 KJEKSTAD GOLFKLUBB Turneringskomite: E-post: Mobil Vidar Launy (TL) vl@launy.no 951 01 514 Dommere: Hoveddommer: Kjell Birkelund kbirkelu@online.no 900

Detaljer

2014/2015. Nyheter denne sesongen

2014/2015. Nyheter denne sesongen 2014/2015 Nordland Tournament 1 Svolvær 23.8 21.8 Nordland Tournament 2 Sandnessjøen 30.9 5.10 Nordland Tournament 3 Sortland 8.11 16.11 Nordland Tournament 4 Bodø 2.12 7.12 Nordland Tournament 5 Harstad

Detaljer

C/D-tour junior Larvik Golfklubb søndag 24. juni 2007 kl 1000

C/D-tour junior Larvik Golfklubb søndag 24. juni 2007 kl 1000 C/D-tour junior søndag 24. juni 2007 kl 1000 Arrangør: Første start: Kl 1000 Spilleform: C-tour Fritzøe Gård Golfbane, 18 hullsbanen: 18 hull slagkonkurranse m/ hcp for klasse A 18 hull stableford for

Detaljer

PROGRAM / I FO FOR 1.DIV JU IOR SERIESYSTEMET 09 KJEKSTAD GOLFKLUBB

PROGRAM / I FO FOR 1.DIV JU IOR SERIESYSTEMET 09 KJEKSTAD GOLFKLUBB PROGRAM / I FO FOR 1.DIV JU IOR SERIESYSTEMET 09 KJEKSTAD GOLFKLUBB Turneringskomite: E-post: Mobil Vidar Launy (TL) avlauny@online.no 951 01 514 John Edgar Nilsen (TD) joh-en@online.no 926 06 386 Eva

Detaljer

Klubbserien 2014 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 1. februar 2014 (med forbehold om endringer)

Klubbserien 2014 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 1. februar 2014 (med forbehold om endringer) Klubbserien 2014 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 1. februar 2014 (med forbehold om endringer) Innhold Endringer fra pilotsesongen 2013:... 2 0.0 Innledning... 3 1.0 Krav til klubbene... 4 2.0

Detaljer

Praktisk informasjon Titleist Tour 2016 21. 22. mai 2016 Larvik Golfklubb

Praktisk informasjon Titleist Tour 2016 21. 22. mai 2016 Larvik Golfklubb Praktisk informasjon Titleist Tour 2016 21. 22. mai 2016 Larvik Golfklubb Avmelding Før påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning gjøres i GolfBox. Etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykninger

Detaljer

Praktisk informasjon Lag-NM og 23. juli Onsøy Golfklubb

Praktisk informasjon Lag-NM og 23. juli Onsøy Golfklubb Praktisk informasjon Lag-NM 2017 22. og 23. juli Onsøy Golfklubb Avmelding Før og etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning rettes til NGF, turnering@golfforbundet.no. Golfklubb som trekker

Detaljer

Praktisk informasjon Lag-NM jr 2.divisjon 2015 24. og 25. juni Bjaavann Golfklubb

Praktisk informasjon Lag-NM jr 2.divisjon 2015 24. og 25. juni Bjaavann Golfklubb Praktisk informasjon Lag-NM jr 2.divisjon 2015 24. og 25. juni Bjaavann Golfklubb Avmelding Før og etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning rettes til NGF, turnering@golfforbundet.no. Beskjeder/Informasjon

Detaljer

Klubbserien 2017 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon

Klubbserien 2017 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon Klubbserien 2017 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon Pr. 27. februar (med forbehold om endringer) Innhold 0.0 Innledning... 2 1.0 Viktige forutsetninger... 3 2.0 Serieoppsettet/spilleformat...

Detaljer

Midt-Norsk Juniorgolf 2012

Midt-Norsk Juniorgolf 2012 Aktivitetstilbud for juniorer i Midt-Norge 2012 27.03.2012 Turneringsområde Midt-Norge Turneringsområde Midt-Norge består av alle golfklubbene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag som er

Detaljer

Praktisk informasjon Lag-NM juli Meland Golfklubb

Praktisk informasjon Lag-NM juli Meland Golfklubb Praktisk informasjon Lag-NM 2016 16. 17. juli Meland Golfklubb Avmelding Før og etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning rettes til NGF, turnering@golfforbundet.no. Beskjeder/Informasjon

Detaljer

Velkommen til Titleist Tour 2. til 4. Juli 2012

Velkommen til Titleist Tour 2. til 4. Juli 2012 Velkommen til Titleist Tour 2. til 4. Juli 2012 Titleist Tour er den øverste turneringsserien for juniorer i Norge. Titleist Tour skaper en god arena for utvikling og forbereder spillerne på internasjonal

Detaljer

Endring i turneringsstruktur

Endring i turneringsstruktur Oslo, 11. november 2010 Endring i turneringsstruktur Bakgrunn: Det ble i 2009 fremmet et forslag til Golftinget om økt junioralder i Norge. Dette forslaget ble omarbeidet, med et bredere fokus, og resultatet

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON

PRAKTISK INFORMASJON PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET 1. DIVISJON 2014 ÅLESUND GOLFKLUBB, 18-20. JULI 2014 TURNERINGSKOMITE: TD Reidar Stølan 960 15 599 Reidar.Stolan@evry.com Turneringsleder Geir Torvik 928 94 347 Geir.Torvik@gk.no

Detaljer

Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer)

Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer) Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer) Innhold 0.0 Innledning... 2 1.0 Krav til klubbene... 3 2.0 Serieoppsettet/spilleformat... 3

Detaljer

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER SENIORPOKALEN UPPER NINE - KRUSET KAVALER CUP UPPER TEN VINTERPUTTEN SENIORPOKALEN Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet av turneringsåret) Turneringen

Detaljer

Velkommen til Pink Cup 2010! Invitasjon til å være med å støtte brystkreftsaken

Velkommen til Pink Cup 2010! Invitasjon til å være med å støtte brystkreftsaken Velkommen til Pink Cup 2010! Invitasjon til å være med å støtte brystkreftsaken Etter to fantastiske år kommer nå år tre av Pink Cup. Kreftforeningen og NGF setter stor pris på entusiasmen som klubbene

Detaljer

Spilletyper og spilleformer

Spilletyper og spilleformer Spilletyper og spilleformer Sist endret 29. januar 2016 1.0 Innledning... 2 1.1 Spilletyper... 2 1.2 Spillemåter... 3 1.3 Spilleformer... 3 1.4 Nærmest hullet... 6 1.5 Lengste drive... 6 1.6 Handicapgodtgjørelse

Detaljer

Praktisk informasjon Lag-NM 2. divisjon juli Solastranden Golfklubb

Praktisk informasjon Lag-NM 2. divisjon juli Solastranden Golfklubb Praktisk informasjon Lag-NM 2. divisjon 2017 22. 23. juli Solastranden Golfklubb Avmelding Før og etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning rettes til NGF, turnering@golfforbundet.no. Beskjeder/Informasjon

Detaljer

Praktisk informasjon 4.7 5.7.2015. Gamle Fredrikstad Golfklubb

Praktisk informasjon 4.7 5.7.2015. Gamle Fredrikstad Golfklubb Praktisk informasjon 4.7 5.7.2015 Viktig info: Det er utvidet startfelt med 2 startpuljer, første start kl. 08.00. Turneringen vil bli avsluttet sent søndag Alfabetisk liste: Avmelding Før påmeldingsfristens

Detaljer

Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016

Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016 Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016 Det vises til Utdrag av NSG Turneringsbestemmelser (TB) 2016. De punktene fra TB som er gjengitt eller vist til i dette dokumentet, er angitt enten

Detaljer

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden.

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. STATUTTER NCF Vedtatt den 25.05.02 med senere endringer senest av 7. juni 2009. 1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. 2 Regler

Detaljer

HVILKEN ROLLE HAR TD,HD OG TL OG SAMARBEID DEM IMELLOM

HVILKEN ROLLE HAR TD,HD OG TL OG SAMARBEID DEM IMELLOM HVILKEN ROLLE HAR TD,HD OG TL OG SAMARBEID DEM IMELLOM DEFINISJONER Tournament Director (TD) Hoveddommer (HD) Dommer Turneringsleder (TL) TOURNAMENT DIRECTOR (TD) Oppnevnes av NGF til nasjonale forbundsturneringer.

Detaljer

Informasjonshefte om spiller utvikling sesongen 2008-2009

Informasjonshefte om spiller utvikling sesongen 2008-2009 Informasjonshefte om spiller utvikling sesongen 2008-2009 Informasjon om regionens spiller utviklings miljøer Regionen ønsker å informere om alle de forskjellige utviklings tiltak, som utøvere og lag kan

Detaljer

Klubbserien 2015 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 25. mars 2015 (med forbehold om endringer)

Klubbserien 2015 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 25. mars 2015 (med forbehold om endringer) Klubbserien 2015 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 25. mars 2015 (med forbehold om endringer) Innhold 0.0 Innledning... 2 1.0 Krav til klubbene... 3 2.0 Serieoppsettet/spilleformat... 3 3.0 Klubblaget...

Detaljer

STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 55 +

STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 55 + STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 55 + SENIORPOKALEN UPPER NINE - KRUSET MATCHPLAY UPPER TEN VINTERPUTTEN Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet av turneringsåret) SENIORPOKALEN

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2014

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2014 Landsdel Årsklassemønstring 2014 Namsos, Oasen 7.-9. februar 2014 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2014 - side 2 Som teknisk arrangør har Namsos Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden

Detaljer

2013 Version: 2.2.0 2013-09-10 2013 Paintball.se

2013 Version: 2.2.0 2013-09-10 2013 Paintball.se 2013 Version: 2.2.0 2013-09-10 2013 Paintball.se Start Eliminated sign C lean Penalty Tim e Tim e REGLEMENT 2015 1 Innhold 2.1.1 Introduksjon & generell informasjon...

Detaljer

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER SENIORPOKALEN og UPPER NINE - KRUSET KAVALER CUP UPPER TEN VINTERPUTTEN SENIORPOKALEN og UPPER NINE - KRUSET Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet

Detaljer

Praktisk informasjon Norgescup september Drøbak Golfklubb

Praktisk informasjon Norgescup september Drøbak Golfklubb Praktisk informasjon Norgescup 2016 24. 25. september Drøbak Golfklubb Avmelding Før påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning gjøres i GolfBox. Etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykninger

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open:

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 10. juni Søndag 12. juni 2016 På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Stavanger Svømmehall 10. juni - 12. juni

Detaljer

INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2016-2017

INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2016-2017 INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2016-2017 SESONG START SESONG SLUTT Sesongstart er 10.-11. september 2016. Serieslutt er 01.-02. april 2017. Regionsmesterskap U14, U16,U19: 22.-23. april

Detaljer

Turneringsbestemmelser 2017 Golf Grønn Glede Open Asker GK, august 2017 Sist revidert 6.februar 2017

Turneringsbestemmelser 2017 Golf Grønn Glede Open Asker GK, august 2017 Sist revidert 6.februar 2017 Turneringsbestemmelser 2017 Golf Grønn Glede Open Asker GK, 28.-29.august 2017 Sist revidert 6.februar 2017 Generell informasjon I 2017 vil Golf Grønn Glede Open (GGG Open) spilles over to dager med ulike

Detaljer

Turneringsbestemmelser Turnering for utviklingshemmede Hauger Golfklubb 3.september 2017

Turneringsbestemmelser Turnering for utviklingshemmede Hauger Golfklubb 3.september 2017 Turneringsbestemmelser Turnering for utviklingshemmede Hauger Golfklubb 3.september 2017 Generell informasjon Turneringen er for golfspillere med utviklingshemning, og settes opp med tre ulike spilleformer

Detaljer

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen Agenda Komiteen 2012 Treningstider og avgifter for juniorene sesongen 2012 Juniorturneringer nytt fra NGF Juniorturneringer i vårt turneringsområde Barn og Golf Gi oss gjerne tilbakemelding Kan sendes

Detaljer

Norgescup hurtigløp består av en serie internasjonale konkurranser som arrangeres etter følgende regler:

Norgescup hurtigløp består av en serie internasjonale konkurranser som arrangeres etter følgende regler: 1 KLASSEINNDELING OG DISTANSER 1.1 Internasjonale stevner Norgescup hurtigløp består av en serie internasjonale konkurranser som arrangeres etter følgende regler: 1.2 Klasser/distanser Det konkurreres

Detaljer

Spilletyper og spilleformer

Spilletyper og spilleformer Spilletyper og spilleformer Sist endret 22. februar 2012 1.0 Innledning... 2 1.1 Spilletyper... 2 1.2 Spillemåter... 3 1.3 Spilleformer... 3 1.4 Nærmest hullet... 5 1.5 Lengste drive... 5 1.6 Handicapgodtgjørelse

Detaljer

STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 50 +

STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 50 + STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 50 + SENIORPOKALEN MATCHPLAY UPPER TEN VINTERPUTTEN Turnering for herrer over 50 år (Eller som fyller 50 år i løpet av turneringsåret) SENIORPOKALEN Turneringen

Detaljer

BEDRIFTSGOLF BERGEN OPPMANNSBOK 2016

BEDRIFTSGOLF BERGEN OPPMANNSBOK 2016 BEDRIFTSGOLF BERGEN OPPMANNSBOK 2016 Velkommen! Viktig vedr. kamptid Hjemmelaget har ansvar for å booke flight på egen bane innen et tidsrom på 2 uker i hver runde. Match bør spilles i oppsatte uker. Golfutvalget

Detaljer

Øvre Eiker Svømmeklubb har gleden av å invitere til. Øvre Eiker Cup 2011. I Hokksund lørdag 12. og søndag 13. mars 2011. Premie til beste klubb

Øvre Eiker Svømmeklubb har gleden av å invitere til. Øvre Eiker Cup 2011. I Hokksund lørdag 12. og søndag 13. mars 2011. Premie til beste klubb Øvre Eiker Svømmeklubb har gleden av å invitere til Øvre Eiker Cup 2011 I Hokksund lørdag 12. og søndag 13. mars 2011 Premie til beste klubb VELKOMMEN Med NSF godkjennelse og i.h.t NSF lover og regler,

Detaljer

MELAND GOLFKLUBB 16. OG 17. AUGUST 2014.

MELAND GOLFKLUBB 16. OG 17. AUGUST 2014. MELAND GOLFKLUBB 16. OG 17. AUGUST 2014. Alfabetisk liste: Avmelding Før påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning gjøres i GolfBox. Etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykninger rettes

Detaljer

NGFs spill og bestemmelser

NGFs spill og bestemmelser NGFs spill og bestemmelser Revidert 27. januar 2011 DEL 1: GENERELT OM SPILLEFORMER OG SPILLETYPER... 3 1.0 Innledning... 3 1.1 Spilletyper... 3 1.2 Spillemåter... 3 1.3 Spilleformer... 3 1.4 Nærmest hullet...

Detaljer

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement 2016 Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement Innhold: Norgesmesterskap 2016 Norgescup 2016 Sist endret: Kartingseksjonen NBF 1/1/2016 Reglement for Norgesmesterskapet 1. Innbydelse Det arrangeres

Detaljer

Instruks for faste komiteer i. Ålesund Golfklubb

Instruks for faste komiteer i. Ålesund Golfklubb Å Instruks for faste komiteer i Ålesund Golfklubb Valgkomite Generelt Valgkomiteen velges av årsmøtet og består av leder og minimum 2 medlemmer og 1 varamann. Medlemmene velges for 2 år om gangen. Ansvarsområder

Detaljer

PROGRAM. BVH Jentecup. Kr. 30,-

PROGRAM. BVH Jentecup. Kr. 30,- 20 16 PROGRAM BVH Jentecup 15.-17. april 2016 Kr. 30,- Velkommen til Bærums Verk Hauger IF og BVH-Jentecup 2016 Det er en stor glede å ønske velkommen til den tolvte jentecup'en i regi av Bærums Verk Hauger

Detaljer

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT MÅL: Skape en attraktiv og spennende konkurranse for RG. Skape en konkurranse med status for høstsemesteret. Øke regionalt samarbeid og samhold. Oppdatert

Detaljer

Kapittel 3. LAGSERIEN

Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1 ORGANISERING Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1.1 HERRER 3.1.1.1 Innledende bestemmelser 3.1.1.1.1 Den nasjonale lagserien Den nasjonale lagserien består av Stiga-ligaen 1., 2., 3. divisjon og dameserien. Serien

Detaljer

PROGRAM NORGESMESTERSKAPET 2010 12.-15. AUGUST

PROGRAM NORGESMESTERSKAPET 2010 12.-15. AUGUST PROGRAM NORGESMESTERSKAPET 2010 12.-15. AUGUST VELKOMMEN TIL BYNESET GOLF Byneset Golf ønsker alle spillere, ledsagere og dommere velkommen til Norgesmesterskapet. Det er en glede for oss å få arrangere

Detaljer

Velkommen 11. 13. juli 2014

Velkommen 11. 13. juli 2014 Velkommen 11. 13. juli 2014 Titleist Tour er den øverste turneringsserien for juniorer i Norge. Titleist Tour skaper en god arena for utvikling og forbereder spillerne på internasjonal turneringsdeltagelse.

Detaljer

Spillere er med i turneringen f.o.m. første RTR 2012 turnering en deltar i. Det

Spillere er med i turneringen f.o.m. første RTR 2012 turnering en deltar i. Det Challenge 2012 2012 Challenge Konkurransen går ut på å få best mulig totalscore i forhold til par på et utvalg av golfhull i årets Regiontour turneringer. Hullene som er valgt til denne turneringen er

Detaljer

Generelle turneringsbestemmelser 2017, og generelle turneringsbestemmelser for forbundsturneringer 2017

Generelle turneringsbestemmelser 2017, og generelle turneringsbestemmelser for forbundsturneringer 2017 Generelle turneringsbestemmelser 2017, og generelle turneringsbestemmelser for forbundsturneringer 2017 Vedtatt av NGFs styre 21. januar 2017 Forord I følge regel 33-1 skal turneringsledelsen fastsette

Detaljer

OVERSIKT OVER FOLLOKOMMUNENE (Alle betalingssatser er for 2015)

OVERSIKT OVER FOLLOKOMMUNENE (Alle betalingssatser er for 2015) OVERSIKT OVER FOLLOKOMMUNENE (Alle betalingssatser er for 2015) Oppegård kommune Daglig åpningstid er fra kl. 07.30 før undervisningstid og frem til kl. 17.00 etter undervisningstid alle hverdager unntatt

Detaljer

Infoskriv TKRG nr.7 2015

Infoskriv TKRG nr.7 2015 Uttakskriterier EM 2016 Mesterskapet, som er et mesterskap for senior tropp og junior lag, avholdes 13.juni- 19.juni 2016 i Holon, Israel. Uttakskriteriene er vedtatt på NGTFs styremøte 4.desember 2015.

Detaljer

Styrets beretning for sesongen 2015

Styrets beretning for sesongen 2015 Styrets beretning for sesongen 2015 2015 har vært et år med fokus på sportslig satsning og rekruttering og ivaretakelse av klubbens medlemmer. Vi har innført gratis medlemstrening i sommerhalvåret for

Detaljer

Bestemmelser for Hordacup

Bestemmelser for Hordacup Bestemmelser for Hordacup Hordaland seilkrets Sist revidert og godkjent av Hordaland Seilkrets/Jolle- og Brettutvalget 10.4.2016 Hordacup er en serie selvstendige regattaer for jolle- og brettseilere,

Detaljer

Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK

Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK Endelig! Gresset er grønt og vi er i gang. Vi i juniorutvalget er veldig glade for at klubben har mange juniorer som syns det er gøy å spille

Detaljer

Det er nå mulig å lage "Spiller-Scoreinntasting" i slagspillturneringer med startliste

Det er nå mulig å lage Spiller-Scoreinntasting i slagspillturneringer med startliste Det er nå mulig å lage "Spiller-Scoreinntasting" i slagspillturneringer med startliste Det betyr at spillere i en turnering, via deres smarttelefon, selv kan taste score mens de er ute på banen og spiller.

Detaljer

NGFs dommerrapport 2011

NGFs dommerrapport 2011 NGFs dommerrapport 2011 Arrangørklubb: Gjerdrum gk Turneringens navn: Junior tour Dato: f.o.m. t.o.m. 21.08.10 Hoveddommer: Henrik L orange Aspirant: Arild Kristiansen Aspirant: TD: Turneringsleder: Rolf

Detaljer

Sportslig Plan. for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016. 17. april 2015. Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle

Sportslig Plan. for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016. 17. april 2015. Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle Sportslig Plan for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016 17. april 2015 Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle Innhold Verdigrunnlag 3 Del 1 - Aktiv livet ut 4 Rekruttere, ivareta, utvikle Del

Detaljer

EGA Handicap System. 2012-2015 Stein Jodal

EGA Handicap System. 2012-2015 Stein Jodal EGA Handicap System 2012-2015 Stein Jodal Formålet med handicap Muliggjør for spillere med ulik spillestyrke å spille mot hverandre i handicapturneringer på omtrent like vilkår. Ranking og kvalifiseringskriterier

Detaljer

Det gleder å se at arrangementene forsetter å imponere. Vi håper flere tar steget og ønsker å arrangere turneringer på alle nivåer i 2014.

Det gleder å se at arrangementene forsetter å imponere. Vi håper flere tar steget og ønsker å arrangere turneringer på alle nivåer i 2014. Til medlemsklubber Oslo, 25. Oktober 2013 ARRANGEMENTSKRITERIER FOR NORGESCUP I DISKGOLF 2014 Norgescupturneringene er sanksjonert av DSN under NAIF. DSN står ikke som arrangør av noen konkurranser. Uten

Detaljer

Bestemmelsene under dette punkt gjelder når ikke annet er bestemt for den aktuelle turneringen.

Bestemmelsene under dette punkt gjelder når ikke annet er bestemt for den aktuelle turneringen. NSG Turneringsbestemmelser 2016 15.03.2016 Endringer Dato Punkt Tekst 1.0 Generelt 2.0 Senior Tour 3.0 Senior Masters Landsfinale 4.0 Landsdelsfinaler 5.0 Senior Lagmesterskap 6.0 NSG Lagserie Match 7.0

Detaljer

2016/2017. Nyheter denne sesongen. Antall turneringer og mastersfinale Det spilles 8 delturneringer + mastersfinale

2016/2017. Nyheter denne sesongen. Antall turneringer og mastersfinale Det spilles 8 delturneringer + mastersfinale 2016/2017 Nordland Tournament 1 Sortland 21.8 28.8 Nordland Tournament 2 Mo i Rana 4.10 9.10 Nordland Tournament 3 Svolvær 5.11 13.11 Nordland Tournament 4 Bodø 6.12 11.12 Nordland Tournament 5 Sandnessjøen

Detaljer

NGFs spill og bestemmelser Revidert 31. januar 2010

NGFs spill og bestemmelser Revidert 31. januar 2010 NGFs spill og bestemmelser Revidert 31. januar 2010 Innholdsfortegnelse DEL 1: GENERELT OM SPILLEFORMER OG SPILLETYPER... 3 1.0 Innledning...3 1.1 Spilletyper...3 1.2 Spillemåter...3 1.3 Spilleformer...4

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

Velkommen til Dommersamling. Quality Hotel Gardermoen 14. mars 2015

Velkommen til Dommersamling. Quality Hotel Gardermoen 14. mars 2015 Velkommen til Dommersamling Quality Hotel Gardermoen 14. mars 2015 Opprop! Svar JA! når du hører at navnet ditt blir ropt opp. Tidsskjema (med fare for forsinkelser i spillet) 10.00 10.10 Velkommen (TW)

Detaljer

SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER

SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER Innhold Sjekkliste for turneringsleder... 3 Sjekkliste for turneringssekretariat... 5 Sjekkliste for starter... 7 Sjekkliste for forecaddie... 8 Sjekkliste for scorekortmottak...

Detaljer

NGFs Regelkort 2015 Sist revidert 20. mars 2015

NGFs Regelkort 2015 Sist revidert 20. mars 2015 NGFs Regelkort 2015 Sist revidert 20. mars 2015 Del 1 - Lokale regler Følgende lokale regler gjelder i alle forbundsturneringer. Eventuelle tillegg til lokale regler publiseres i forbindelse med den aktuelle

Detaljer

Juniorgruppen Borre GK 2008. Visjoner og målsettinger. m Arbeidsoppgaver

Juniorgruppen Borre GK 2008. Visjoner og målsettinger. m Arbeidsoppgaver Juniorgruppen Borre GK 2008 Visjoner og målsettinger. m Arbeidsoppgaver Visjon Fremme golfidretten som en av de mest attraktive idretter for ungdom i lokalmiljøet. Jobbe med å få fram elitespillere, samtidig

Detaljer

2015/2016. Nyheter denne sesongen

2015/2016. Nyheter denne sesongen 2015/2016 Nordland Tournament 1 Svolvær 29.8 6.9 Nordland Tournament 2 Sandnessjøen 10.10 18.10 Nordland Tournament 3 Mo i Rana 7.11 15.11 Nordland Tournament 4 Bodø 15.12 20.12 Nordland Tournament 5 Sortland

Detaljer

NGFs generelle turneringsbestemmelser og NGFs generelle turneringsbestemmelser for forbundsturneringer

NGFs generelle turneringsbestemmelser og NGFs generelle turneringsbestemmelser for forbundsturneringer NGFs generelle turneringsbestemmelser og NGFs generelle turneringsbestemmelser for forbundsturneringer Sist revidert 20. mars 2015 Forord I henhold til Regel 33-1 skal turneringsledelsen fastsette turneringsbestemmelser

Detaljer

INNHOLD. Turbeskrivelse: Innmeldingskjema for publisering av aktiviteter

INNHOLD. Turbeskrivelse: Innmeldingskjema for publisering av aktiviteter INNHOLD Hvordan bruke dette dokumentet DEL 1 OBLIGATORISK DEL Kontaktinformasjon Beskrivelse Tittel Kort beskrivelse / ingress Bilder Gradering og målgruppe Gradering Målgruppe Dato og påmelding Turdatoer

Detaljer

EGA Handicap System Stein Jodal

EGA Handicap System Stein Jodal EGA Handicap System 2016 2019 Stein Jodal Hovedforutsetning «Handicapbestemmelsene forutsetter at alle spillere gjør sitt beste for å spille hvert hull i hver handicaptellende runde på så få slag som mulig,

Detaljer

Handlingsplan 2008 Sportslig komité

Handlingsplan 2008 Sportslig komité Handlingsplan 2008 Sportslig komité 11. mars 2008 Sportslig komité 2008 Hovedmål og prioriteringer Blant de beste klubbene innefor eget TO Kompetanse, utvikling og engasjement Omdømme Samarbeid internt

Detaljer

Invitasjon til regionale dommersamlinger lørdag 25. oktober 2014

Invitasjon til regionale dommersamlinger lørdag 25. oktober 2014 Invitasjon til regionale dommersamlinger lørdag 25. oktober 2014 Alle dommere og TDer inviteres herved til regionale dommersamlinger med dommertest lørdag 25. oktober kl. 10-16. Som i fjor høst avholdes

Detaljer

Reglementsendringer og presiseringer fra og med 2010

Reglementsendringer og presiseringer fra og med 2010 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsvn. 73, Tlf. 21 02 90 00, www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05075 Bankgiro lisenser: 1503 33 50799 Org.nr.: 970 232 796 Til: Kopi: * Alle

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010

INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010 Sandefjord 01.11.09 Klubbene INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010 Vinterseriene i Vestfold Fotballkrets skal arrangeres for fjerde gang. Tiltaket har vært en suksess, men vi har hatt enkelte

Detaljer

FELLESINFORMASJON FOR ALLE KLASSER:

FELLESINFORMASJON FOR ALLE KLASSER: TURNERINGSBESTEMMELSER -VINTERSERIENE 2017. Vinterseriene er obligatoriske kamper og gjennomføres iht NFF`s «Breddereglement». https://lovdata.no/dokument/nfff/nfffor/2014-03-09-3 FELLESINFORMASJON FOR

Detaljer

TILLEGG TIL REGELVERK NPL 2016

TILLEGG TIL REGELVERK NPL 2016 TILLEGG TIL REGELVERK NPL 2016 Dette vedlegget fungerer som ett tillegg til WPBO regelverk for 2016 Innhold 2.1.1 Introduksjon & generell informasjon... 3 2.1.1.1 Registrering og «ranking»... 3 2.1.1.1.1

Detaljer

Lørdag 25. april / Søndag 26. april

Lørdag 25. april / Søndag 26. april Lørdag 25. april / Søndag 26. april I Katfosshallen Modum bordtennisklubb ønsker alle velkommen til REGIONSCUP/MESTERSKAP 3 SØR KLASSEINNDELING OBS: Følg med på modumbtk.no for tidsskjema som blir publisert

Detaljer

SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012. lørdag 24. - søndag 25. mars. på Nordtvet Bad

SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012. lørdag 24. - søndag 25. mars. på Nordtvet Bad SK Speed Svømmegruppa SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012 lørdag 24. - søndag 25. mars på Nordtvet Bad Foto: Thomas Lislerud http://www.tlfoto.net Vi fortsetter suksessen fra i fjor med kåring av Dagens

Detaljer