Midt-Norsk Juniorgolf 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Midt-Norsk Juniorgolf 2012"

Transkript

1 Aktivitetstilbud for juniorer i Midt-Norge

2 Turneringsområde Midt-Norge Turneringsområde Midt-Norge består av alle golfklubbene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag som er tilsluttet Norges Golfforbund. Hva skjer innenfor turneringsområdene? Hva som skjer innenfor hvert enkelt TO er egentlig veldig mye opp til klubbene selv. NGF tar seg av turneringer på nasjonalt nivå og tanken er at klubbene tar seg av turneringer på lokalt og regionalt nivå. I TO Midt-Norge bidrar klubb- og idrettsutvikler sammen med Turneringsgruppe Midt-Norge for å skape aktivitet som stimulerer til våre unge utøvere til trening og turnering både for bredde og topp. Vi må i fellesskap se til at det skjer noe. Innledning Erfaring tilsier at den beste måten å utvikle spillere på er å la dem konkurrere lokalt. Som en del av Golf- Norges virksomhetsplan for perioden er det nedfelt at det skal være flere barn og unge som spiller golf. De senere årene har denne målsetningen vært langt unna, og ved gjennomgang av statistikk fra hele landet viser det seg at bare 4,5% av klubbenes medlemmer i alderen 6-19 har deltatt i konkurranse! NGF endret turneringsstrukturen for Hensikten er å gi et bedre tilbud og mer tilpasset matching til alle spillerne. Følgende endringer er gjort: Titleist Tour Region ble innført som selvstendig turneringsserie, og som kvalifiseringsturnering til Titleist Tour. Se mer info her: Junior Tour erstatter B-Tour og Trønder/Møre-Tour. Dette blir en selvstendig regional turnering. Turneringen er fra 2012 kvalifisering til Titleist Region Tour. Se mer info i dette notatet. Her i Midt-Norge har vi prøvd oss på Trønder- og Møre-Tour (fram til og med sesongen 2010) med blandet resultat, noen ganger med veldig god deltakelse, andre ganger har vi blitt nødt å avlyse. I 2011 samlet vi våre krefter for å jobbe beinhardt for å få barn og unge å se på golfen som idrett. Visjon var at alle klubber, store som små, deltok på Junior Tour og i Golfliga. Satsningen på Junior Tour ga gode resultater, med større startfelt og større bredde. I 2012 blir Junior Tour videreført og forbedret basert på erfaringen fra Vi vil også arrangerer treningsdager i både Trøndelag og på Møre. De nye bestemmelsene fra 2011 for nasjonale turneringer,titleist Region Tour gir våre beste juniorer bedre matching, men også større reiseavstander. Det er derfor fortsatt viktig at vi får til en bra turneringsvirksomhet lokalt (klubb/naboklubber) og regionalt (Junior Tour). La oss sammen se til at 2012 blir en kjempesesong for våre Midt-Norske juniorer. Hilsen turneringsgruppe Midt-Norge Petter Hagström, Gro Rieve Kristiansen, Berit Hustad Birkeland, Bjørn Ivar Brovold, Rolf Bjarne Aune

3 Junioraktivitet 2012 Hvordan skaper vi sammen aktivitet starter på klubbnivå? Det er meget viktig at hver enkel klubb bidrar til å skape et miljø for sine juniorer på hjemmebane med ukentlige treninger og et lokalt turneringstilbud med lav terskel. Klubben bør ha en plan for hvordan man driver sin sportslige virksomhet. I dette dokumentet tar vi oss i hovedsak opp hva som skjer på regionalt nivå i form av turneringer og treningsdager. Vi innleder dog med noen lokale aktiviteter. Lokale aktiviteter Klubbtour Det er som sagt på klubben aktiviteten starter. Hvis vi skal få juniorene å oppleve golf som den idrett den er, mener vi at det er viktig at man kommer seg ut på banen og utøver spillet så tidlig som mulig. Gjerne i form av enkle turneringer med lav terskel. Hvis det skal skapes et godt miljø og en kultur for å drive med golf som idrett må klubbene legge opp til en enkel og ikke alt for høytidelig Tour på hjemmebanen. Hvis det er få juniorer i klubben kan man kontakte den nærmeste klubben og lage et opplegg sammen. Ta kontakt med Klubb- og idrettsutvikler hvis dere trenger inspirasjon og ideer. Det anbefales også at naboklubber vurderer å etablere en regional turneringsserie seg imellom for at juniorene skal bli endra bedre kjent og få matching utenfor egen klubb. En slik serie bør også fokusere på å legge til rette for sosiale relasjoner mellom spillerne. Regionale aktiviteter Treningsdager i regi av NGF Vi startet med treningsdager for første gang i En i Trøndelag og en på Møre. Disse var meget vellykket og fikk gode tilbakemeldinger. Treningsdagene blir videreført i Ansvarlig for gjennomføringen av disse er Turneringsgruppe Midt-Norge (Bjørn Ivar Brovold og Gro Kristiansen), sammen med arrangørsklubbene. Juniortour og Midtnorsk Junior Cup Alle klubber har i utgangspunktet mulighet å arrangere sin egen Junior Tour. Men for å få best mulig deltakelse/kvalitet i vårt område med forholdsvis få juniorer, prøver vi å ha turneringene på fastsatte datoer for at unngå at flere turneringer blir satt opp på samme dag. Terminliste fastsettes hvert år av Turneringsgruppe Midt-Norge. Junior Tour er åpne klubbturneringer for juniorspillere på alle nivåer. Turneringen spilles i 3 klasser med handikap. For fullstendige bestemmelser, se vedlegg. På grunn av store avstander i vårt turneringsområde deler vi inn Junior Tour i to mindre områder, Junior Tour Møre og Junior Tour Trøndelag. To turneringer er felles for begge Tourene, og blir så kalte Majors og gir doble Order of Merit poeng. Klasse 1 spiller over 18 hull (2 * 18 hull over 2 dager for Majors), som nettoslagsturnering. Det konkurreres også på bruttoslag som kvalifisering til Titleist Region Tour. Egen klasse for gutter og jenter,

4 men de kan spille i samme ball. Hcp-grenser og premiering iht vedlagte turneringsbestemmelser utarbeidet av golfforbundet. Klasse 2 spiller over 18 hull, som slaggolf. Egen klasse for gutter og jenter, men de kan spille i samme ball. Hcp-grenser og premiering iht vedlagte turneringsbestemmelser utarbeidet av golfforbundet. Klasse 3 spiller over 9 hull, som slaggolf. Hcp-grenser og premiering iht vedlagte turneringsbestemmelser utarbeidet av golfforbundet. Gutter og jenter spiller i en mixed klasse. Det utarbeides Order of Merit i klasse 1 og 2. OoM utarbeides separat for hhv Trøndelag og Møre og Romsdal etter samme beregning som for Titleist Region Tour. Ansvarlig Trøndelag: Rolf Bjarne Aune, Trondheim GK Ansvarlig Møre og Romsdal: Berit Birkeland, Molde GK De best plasserte spillene i klasse 1 og 2 kvalifiserer seg til Midtnorsk junior cup, en turnering i Rydercup format hvor Møre og Romsdal møter Trøndelag i slutten av sesongen. For detaljert info om kvalifisering, se egen info i dette dokumentet. Spillere som i løpet av sesongen rykker opp fra klasse 2 til klasse 1, vil fortsette å opptjene OoM-poeng i muligheten til reell konkurranse om å få spille Midt-Norsk Junior Cup. Det er i 2012 nye bestemmelser fra NGF for kvalifisering til Titleist Region Tour. Kvalifisering skal nå skje fra bruttoslag konkurranse i Junior Tour klasse 1. TO Midt-Norge har 2 kvalifiseringsplasser for gutter og 1 for jenter. Plassene er fordelt iht tabellen nedenfor.

5 Nasjonale juniorturneringer De nasjonale juniorturneringene settes opp av NGF sentralt. Titleist tour, Titleist Region Tour, Suzann Junior Challenge og Lag NM Junior Se følgende linker for mer info: og NB! Vedr påmelding til TRT. Dersom beste spiller fra Junior Tour ikke er påmeldt turneringen ved påmeldingsfristens utløp, så går plassen til den nest beste forutsatt at denne er påmeldt. Det er derfor viktig at ihverfall også spiller nr 2 på resultatlisten melder seg på. Dersom det mot formodning skulle skje at enten Møre- og Romsdal eller Trøndelag ikke har - Begge punktene ovenfor er tatt inn for at Turneringsområde Midt-Norge ikke skal miste kvalifiseringsplasser pga manglende påmelding fra kvalifiserte spillere. Terminliste regionale junioraktiviteter 2012 Kval til TRT 1) TRT 3) Dato Trøndelag Møre og Romsdal TR G/J MR G/J Dato/ bane Kvalifisering fra OoM ) 12-13/5 Oppegård 6/5 Juniortour Trøndelag 1/1 2-3/6, Nes 09 Stiklestad GK 20/5 Juniortour Møre - Ålesund 1/0 2-3/6, Nes 09 GK 27/5 Juniortour Trøndelag 1/0 17/6, Elverum Stjørdal GK 28/5 Juniortour Møre Molde 1/1 17/6, Elverum GK 9-10/6 Juniortour Major Trondheim GK 2/1 2-4/7, Kongsberg 24/6 Suzann Junior Challenge, TO-finale Byneset GK 8/7 Juniortour Trøndelag Juniortour Møre 1/1 1/0 5/8, Aurskog Klæbu GK Sunnmøre GK 28- Juniortour Major Ålesund GK 2/ /8, Asker 29/7 15- Midt-Norsk Junior Cup Molde GK 16/9 TRT finale. Kvalifisering fra TRT OoM 22-23/9 Norsjø 1) Kolonnen viser fordeling av kvalifiseringsplasser (TR= Trøndelag, MR= Møre- og Romsdal, G=Gutter, J=Jenter) 2) Det spilles ikke Junior Tour tidsnok til å kvalifisere til første Titleist Region Tour. Turneringsgruppe Midt-Norge har besluttet at iht tidligere års praksis (B-Tour) så kvalifiserer beste gutt og beste jente på OoM 2011 i klasse 1 til denne turneringen. 3) Kolonnen viser hvilken TRT som Junior Touren er kvalifisering til. Se også NGFs terminliste. NB! Spillere, trenere og juniorledere må selv følge med i golfbox og NGFs terminliste, der er der evt endringer mhp dato/bane for turneringene vil bli offentliggjort.

6 Kvalifisering til Midtnorsk Junior Cup Denne turneringen skal være noe å strekke seg etter i løpet av sesongen. En hyggelig og spennende match hvor Trøndelag møter Møre og Romsdal. For å kvalifisere seg til denne turneringen må man oppnå noen av følgende kriterier. Gutter: Plassering 1-4 på OoM i klasse 1* Best rangerte gutt på Titleist Tour eller eventuelt Titleist Region Tour som ikke er kvalifisert gjennom OoM Plassering 1-3 på OoM i klasse 2* Jenter: Plassering 1 på OoM i klasse1* Best rangerte jente på Titleist Tour eller eventuelt Titleist Region Tour som ikke er kvalifisert gjennom OoM Plassering 1-2 på OoM i klasse 2* Dette gir til sammen 12 kvalifiserte spillere/ tour, 8 gutter og 4 jenter. * OoM justeres ved at dårligste plassering ikke regnes med som grunnlag for kvalifisering til Midt Norsk Junior Cup. En spiller kan ikke bytte klasse på OoM i løpet av sesongen. Eksempel: Hvis en spiller starter sesongen i klasse 2 men skriver ned sin handikap som gjør at spilleren er kvalifisert for klasse 1. Hva skjer da? Spilleren konkurrerer og premieres i klasse 1. Spilleren plasseres inn i resultatlisten for klasse 2 og får sine OoM poeng der. Dersom enten Trøndelag eller Møre og Romsdal ikke skulle klare å stille fullt lag i en eller flere klasser, så kan den som mangler spillere få låne spillere fra konkurrenten på følgende vis: Beste spiller på OoM i aktuelle klasse etter at konkurrenten har fått bekreftet sitt lag. Etablering av Turneringsgruppe Midt-Norge Da nasjonale turneringer koordineres av NGF sentralt og de regionale turneringene skal koordineres av klubbene oppstår et behov for en type av turneringsgruppe. For at vi skal klare å løfte juniorgolfen i Midt- Norge kreves at klubbene samarbeider. Turneringsgruppe Midt-Norge er oppnevnt til å ivareta og koordinere den regionale junioraktiviteten. Gruppen oppnevnes på TO-møtet før sesongstart og består av 2 medlemmer fra hhv Møre og Romsdal og Trøndelag. For detaljering av gruppens mandat og oppgaver vises det til vedlegg til dette notatet. Medlemmer til gruppen ble oppnevnt for 2012 på TO-møtet 6. mars 2012 og består av følgende medlemmer: Trøndelag: Bjørn Ivar Brovold (Byneset GK), Rolf Bjarne Aune (Trondheim GK) Møre og Romsdal: Berit Hustad Birkeland (Molde GK), Gro Kristiansen (Ålesund GK)

7 Vedlegg 1. Turneringsbestemmelser Junior Tour 2. Turneringsbestemmelser Midt-Norsk Junior Cup 3. Barneidrettsbestemmelsene 4. Foreldrevettregler 5. Klubber i Midt-Norge 6. Turneringsgruppe Midt-Norge. Oppgaver og mandat (Vedtatt på TO-møtet 6/3-2012) 7. Kontaktopplysninger Turneringsgruppe og Klubb- og Idrettsutvikler 8. Mal for invitasjon Midtnorsk Junior Cup 9. Mal for program Midtnorsk Junior Cup

8 Turneringsbestemmelser Junior Tour Det vises til NGFs turneringsbestemmelser:

9 Midtnorsk Junior Cup Spill og bestemmelser Turneringen spilles etter: - Golfreglene - NGFs generelle turneringsbestemmelser - NGFs handicapbestemmelser - NIFs bestemmelser om doping 12 - NIFs bestemmelser om barneidrett - NIFs straffebestemmelser 11 - Lokale regler Generell informasjon: Midtnorsk Junior Cup up format hvor Møre og Romsdal møter Trøndelag i slutten av sesongen. Spillerne kvalifiserer seg gjennom Order of Merit på Juniortour Møre og Juniortour Trøndelag. Midtnorsk Junior Cup skal være en hyggelig og spennende avslutting på sesongen og noe å strekke seg etter for spillerne og klubbene. Turneringen arrangeres hvert annet år i Trøndelag og hvert annet på Møre. Turneringsinvitasjoner Invitasjon sendes til kvalifiserte spillere av Oom ansvarlig i respektive område, rett etter siste turnering på Juniortour. Mal for invitasjon er utarbeidet i 2011 og skal brukes. Spilleform Turneringen spilles som Nettoslag match. Den spilles over tre ganger 9 hull. Runde 1 Fourball, Runde 2 Foursome og Runde 3 Single. Det deles ut 1 poeng til vinner av match og 0,5 poeng ved deling. Kvalifisering Kvalifiseringen skjer etter følgende prinsipper. Gutter: 4 beste på Oom klasse 1 3 beste på Oom klasse 2 Best plasserte gutt på OoM Titleist Tour eller eventuelt Titleist Tour Region. Totalt 8 gutter. Jenter: Nr 1 på OoM klasse 1 2 beste på OoM klasse 2 Best plasserte jente på Oom Titleist Tour eller eventuelt Titleist Tour Region. Totalt 4 jenter. Hvis en kvalifisert spiller ikke har anledning å møte går plassen til neste spiller på listen i den samme klassen som spilleren som trakk seg. Dersom enten Trøndelag eller Møre og Romsdal ikke skulle klare å stille fullt lag i en eller flere klasser, så kan den som mangler spillere få låne spillere fra konkurrenten på følgende vis: Beste spiller på OoM i aktuell klasse etter at konkurrenten har fått bekreftet sitt lag. Laguttak For å avgjøre hvem som spiller med hvem, når og så videre, skal hvert lag ha en kapteinsgruppe. Denne gruppen skal bestå av en leder fra hver klubb som har en kvalifisert spiller. Gruppen tar i felleskap ut laget. Kapteinene skal i første hand ta hensyn til hvem den enkelte spiller ønsker å spille med for beste mulige trivsel. Påmelding Påmelding skjer til områdets OoM ansvarlig. Startkontingent Startkontingenten er på 400kr og inkluderer mat og premier. Eventuelt overskudd går til arrangørsklubben. Det betales ikke greenfee. Innspill Det er ikke fritt innspill for Midtnorsk Junior Cup. Kapteinsmøte/Spillermøte Det avholdes et kapteinsmøte/spillermøte med trekking før første start hvor kapteinene meddeler laget for første runde. Det vill bli avholdt korte kapteinsmøter mellom hver runde hvor kapteinene meddeler laget for den neste runden. Startliste Startlistene offentliggjøres på kapteins og spiller møtene. Det skal benyttes shotgunstart. Scorekortmottak Resultatene tas imot av ansvarlig direkte etter avsluttet match. Markør/foreldrehjelp Hver ball skal ha en voksen markør. Denne får ikke vare forelder til noen i ballen. Det stilles krav til at kapteinene stiller som markører. Resultatservice Arrangøren skal sørge for fortløpende resultatservice overfor publikum og ledere. Det skal settes opp en tavle (scoreboard) hvor resultatene offentliggjøres etter hver runde. Premiering Arrangørklubben står for premieringen. Det skal vare en vandringspokal (innhandlet 2011) til vinnende lag og medaljer til alle deltagerne. Premierekkefølge Hvis matchen blir delt blir det delt glede Dommer Arrangørklubben ser sammen med NGF til at kvalifisert dommer er til stede. Barneidrett Turneringen skal følge barneidrettsbestemmelsene. Foreldrevettregler NGFs foreldrevettregler skal gjøres kjent for foreldre og ledere gjennom oppslag på synlige steder. Program Mal for program er utarbeidet i 2011 og skal brukes.

10 Bestemmelser om barneidrett Behandlet på Idrettstinget mai Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. 2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende: a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb b) Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig. c) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 11 år. d) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne (*) idrettsarrangement i Norge, Norden og Nordkalotten (**). e) Barn fra nordiske land og Nordkalotten kan fra det året de fyller 11 år delta på konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge. f) Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer. g) Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap NM, EM og VM. h) Særidrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne et styremedlem ansvarlig for barneidretten (***) * Åpne idrettsarrangement: Ikke krav til kvalifisering. * * Nordkallotten omfatter Sverige, Finland og Norge. Punktet omfatter også samarbeid innenfor Barentsregionen (Russland). *** Vedtaket gjelder kun særidrettslag, men det anbefales at også fleridrettslag gjør dette.

11 FORELDREVETTREGLER 1. Sett deg godt inn i regler og bestemmelser som gjelder for turneringen. 2. Respekter turnerings arrangør, - leder og dommer og deres avgjørelser. 3. I samtlige juniorturneringer gjelder caddieforbud. Dette inkluderer også råd og hjelp til spilleren (Se Regelboken - definisjon av caddie og Regel 8 råd) 4. Hold god avstand til spillerne på banen (min. 10 m). Hold også god avstand til utslagssteder, fairways og greenområder. 5. Hvis du hjelper til å lete etter baller let etter alle spillernes baller. 6. Kommunikasjon med spiller og overlevering av mat og klær, må skje uten å forstyrre spillet. 7. Overlevering av golfutstyr (Se Regelboken - definisjon av Utstyr) skal godkjennes av dommer eller turneringsleder. 8. Oppdages regelbrudd, skal foreldre / tilskuere ikke gripe inn, men informere dommer eller turneringsleder. 9. Dommer / turneringsleder er eneste myndighet for regeltolkning.

12 Klubber i TO Midt-Norge Trøndelag: Austrått GK Byneset GK Frosta GK Hitra GK Klæbu GK Namdal GK Namsos GK Nærøysund GK Oppdal GK Røros GK Selbu GK Steinkjer GK Stiklestad GK Stjørdal GK Trondheim GK Møre og Romsdal: Giske GK Kristiansund og omegn GK Molde GK Rauma GK Smøla GK Stranda GK Sunndal GK Sunnmøre GK Surnadal GK Sykkylven GK Tingvoll GK Vanylven GK Volda GK Ålesund GK

13 Turneringsgruppe Midt- Norge. Oppgaver og mandat Innledning / Bakgrunn Junior Tour ble i 2011 lansert av NGF samtidig som turneringskoordinatorene allerede et par år tidligere var avskaffet. Tanken var at klubben selv skulle sette opp sin egen Junior Tour turnering og invitere andre klubber i området. Etter samtaler med flere juniorledere i Midt- Norge ble vi enige om at dette må koordineres i regionen. Vi etablerte en gruppe med to medlemmer fra Trøndelag og to fra Møre. For å minimalisere reisene og legge et bedre grunnlag for rekruttering ble det gjort en inndeling av Junior Tour slik at de fleste turneringene ble spilt i eget fylke (Trøndelag er i denn men at alle juniorene møtes i 2 Major- turneringer. Sesongen avsluttes med Midtnorsk Junior Cup for de som plasserer seg best på Order of Merit. Terminliste og bestemmelser m.m ble samlet i et dokument kalt Midt- Norsk Juniorgolf. Det ble også arrangert to treningsleirer i løpet av sesongen et i hvert område med Petter Hagström som representant fra NGF og lokale trenere. De grepene som ble gjort i Turneringsområdet i 2011 var vellykket. Det førte til økt rekruttering og bedre sportslig nivå, dvs. både bredde og topp ble styrket. Arbeidet med koordinering og gjennomføring av Junior Tour har vært koordinert og styrt av Turneringsgruppen, og gruppen har blitt et viktig bindeledd for all junioraktivitet i Midt- Norge. Organisering av og mandat for Turneringsgruppe Midt- Norge Organisering Gruppen oppnevnes på TO- møte forut for sesongen. TO- gruppen skal framlegge forslag til neste års medlemmer for oppnevning på TO- møtet. Ved benkeforslag på medlem avholdes kort særmøte i det fylket hvor dette er framsatt for intern avklaring av sine kandidater 1. Gruppen skal minimum bestå av 2 representanter fra hhv Møre og Romsdal og Trøndelag. Gruppen har ansvar for å vurdere om antall medlemmer skal økes dersom arbeidsmengden blir for stor. Gruppen velger selv sin leder. Lederen har det overordnede ansvaret for at gruppen gjennomfører sine oppgaver iht dette dokumentet. Lederen er også TO- gruppen kontaktperson ift NGF. Lederen har et selvstendig ansvar for å sikre at hun/han opptrer iht flertallet i TO- gruppen. 2 1 Det legges til grunn at medlemmene i TO- gruppen har tilstrekkelig kontakt med klubbene i fylket slik at forslag til ny TO- gruppe normalt er omforent før møtet. 2 Her underforstått at TO- gruppens medlemmer har så god kontakt med klubbene i eget fylke at TO- gruppen normalt er representativ for klubbenes holdninger

14 Oppgaver. TO- gruppen skal: 1. Koordinere turneringer og treningsleirer, herunder: a. Junior Tour b. Suzann Junior Challenge c. Midt- Norsk Junior Cup 2. Arrangere møter: a. I TO- gruppen. Normalt minimum 3-4 pr år. b. TO- møter for alle klubbene, minimum 1 møte i god tid forut for sesongstart. 3. Føre Order of Merit for Junior Tour 4. Forut for hver sesong oppdatere dokumentet Midt- Norsk juniorgolf 5. Initierer og eventuelt koordinerer andre aktiviteter for juniorene som har felles interesse i samlet 6. Sikre erfaringsoverføring over fylkesgrensene slik at gode ideer blir spredd og implementert i flest mulig klubber 7. Arbeide mot klubbene for å øke rekrutteringen til turneringer, både i klubb og i TO- et TO- gruppen skal påse at planlagte tiltak blir gjennomført. Det er den enkelte klubbs ansvar å gjennomføre aktiviteter og turneringer som denne har tatt på seg. TO- gruppen skal også rådgi klubbene i den grad de etterspør råd. Vedlegg: Handlingsplan 2012.

15 Kontakt Turneringsgruppe Midt-Norge Rolf Bjarne Aune, Trondheim GK E-post: Telefon: Bjørn Ivar Brovold, Byneset GK E-post: Telefon: Berit Birkeland, Molde GK E-post: Telefon: Gro Kristiansen, Ålesund GK E-post: Telefon: Klubb og idrettsutvikler NGF, Midt-Norge Petter Hagström E-post: Telefon:

16 - Trøndelag vs. Møre og Romsdal Molde 2012 Dato: Sted: For hvem: Spillere som kvalifisert seg gjennom sesongen Startkontingent: 400 kr per spiller (mat som står på programmet er inkludert) Følgende spillere fra Trøndelag/Møre og Romsdal er kvalifisert: Navn Klubb Kvalifiserings kategori Vennligst bekrefte din klubbs spilleres deltakelse gjennom å fylle ut vedlagt skjema senest XX.XX.2012 til Hvis noen ikke kan delta må vi fylle opp laget med neste spillere på rankingen. Vi er også i behov for markører og kapteiner til turneringen. Fyll derfor også ut hvilke voksne som kommer som ledere fra din klubb i det samme skjemaet. Mer info om turneringen finner dere i vedlagt dokument: Midtnorsk Junior Cup 2011 Program og info.

17 Påmeldingsskjema M idtnorsk Junior C up 2012 Spillere Navn Klubb Handicap Medlemsnr (inkl klubb nr) Ledere som kan tenke seg var en del av markørteamet. Skriv in klubbens kapteinsrepresentant på øverste rad. Navn Klubb Kaptein Skjemaet fylles ut og sendes til

18 Møre og Romsdal vs. Trøndelag Molde Golfklubb 2012 Midtnorsk Junior Cup Molde 2012 Fourball Match Lag Resultat Lag Resultat 1 Møre og Romsdal Trøndelag 2 Møre og Romsdal Trøndelag 3 Møre og Romsdal Trøndelag 4 Møre og Romsdal Trøndelag 5 Møre og Romsdal Trøndelag 6 Møre og Romsdal Trøndelag Sum fourball Foursome 1 Møre og Romsdal Trøndelag 2 Møre og Romsdal Trøndelag 3 Møre og Romsdal Trøndelag 4 Møre og Romsdal Trøndelag 5 Møre og Romsdal Trøndelag 6 Møre og Romsdal Trøndelag Sum Foursome Single 1 Møre og Romsdal Trøndelag 2 Møre og Romsdal Trøndelag 3 Møre og Romsdal Trøndelag 4 Møre og Romsdal Trøndelag 5 Møre og Romsdal Trøndelag 6 Møre og Romsdal Trøndelag 7 Møre og Romsdal Trøndelag 8 Møre og Romsdal Trøndelag 9 Møre og Romsdal Trøndelag 10 Møre og Romsdal Trøndelag 11 Møre og Romsdal Trøndelag

19 12 Møre og Romsdal Trøndelag Sum Single Sluttresultat

20 Velkommen til Midtnorsk Junior Cup 2012 Midtnorsk junior cup, en turnering i Ryder Cup format hvor Møre og Romsdal møter Trøndelag. 8 gutter og 4 jenter fra hvert område har kvalifisert seg gjennom sine prestasjoner på golfbanen i løpet av sesongen. Lagene møter hverandre i Four-ball, Foursome og Single. Det er matchplay med fullt Spillehandicap som gjelder. Hver match går over 9 hull. Vunnet match gir 1 poeng, delt match gir 0,5 poeng, og tapt match gir 0 poeng til laget. Kvalifiseringsprinsipper Gutter: Plassering 1-4 på Junior Tour OoM i klasse 1 Best rangerte gutt på Titleist Tour som ikke er kvalifisert gjennom Oom Plassering 1-3 på Junior Tour OoM i klasse 2 Jenter: Plassering 1 på Junior Tour OoM i klasse1 Best rangerte jente på Titleist Tour som ikke er kvalifisert gjennom Oom Plassering 1-2 på Junior Tour OoM i klasse 2 Dette gir til sammen 12 kvalifiserte spillere/tour, 8 gutter og 4 jenter. (OoM betyr: Order of Merit og er en rankingliste basert på plasseringer i løpet av sesongen) Foreldre, ledere og tilskuere går med som markør. Meld fra på første gjenomgang at dere kan stille. Kapteinsgruppe For å avgjøre hvem som spiller med hvem i de respektive matchene trenger vi en kapteinsgruppe. Denne gruppen består av en leder fra hver klubb med kvalifiserte spillere. Uttaket skal i første hand baseres på hvem som har lust å spille med hvem, dette skal vare hyggelig. Gutter spiller med gutter og jenter med jenter.

21 Spilleformer Midtnorsk Junior Cup spilles i tre forskjellige spilleformer. Under kan dere lese en enkel forklaring av disse. Foursome I Foursome spiller to spillere på samme ball og slår annenhver gang på ballen. De slår ut annenhver gang fra utslagsstedene. Four-ball Four-ball spilles av fire spillere samtidig, med to på hvert lag. Alle spillerne spiller på hver sin ball, men kun det beste resultatet innenfor hvert lag på hvert hull blir tellende. Single Spilleformen som de fleste spiller til vanlig. Matchspill Matchspill er en spilleform der to spillere (eller lag) konkurrerer mot hverandre. I matchspill spiller man om hvert hull, og det er om å gjøre å vinne flere hull enn motspilleren i løpet av runden. Spilleren som bruker færrest slag (lavest netto score) på et hull vinner hullet. Hvis motspilleren bruker like mange slag «deles» hullet. Ved begynnelsen av matchen er stillingen uavgjort eller «all square». Stillingen uttrykkes deretter i en spillers ledelse over en annen spiller. Hvis en spiller er flere hull opp enn det er hull igjen å spille har han vunnet matchen. For et 2/0 (uttrykkes to og null), dvs. 2 hull opp og 0 hull igjen å spille. Deler de hull 18 vant han 1/0. Vant spiller B hull 18 ble matchen delt (uavgjort). Dersom en spiller er fire opp etter hull 15 vinner han matchen 4/3 (fire og tre). Altså flere hull opp enn det er hull igjen å spille.

22 Fordeling av Spillehandicap i matchspill Single match I single match får den ene spilleren et antall slag på motstanderen, som er differansen mellom spillehandicappene til disse to spillerne. NB! Spillehandicap Eksempel Spiller A har spillehandicap 16 og spiller B har spillehandicap 11. Her er differansen 5 slag. Spiller A får dermed fem slag på spiller B. Disse fem slagene skal fordeles på hullene med indeks 1-5 ifølge scorekortet. Four-ball match I Four-ball match beregnes ingen differanser mellom parenes Spillehandicap, og spillerne spiler med sitt fulle Spillehandicap. Parenes beste nettoscore sammenlignes med hverandre. Det paret med lavest nettoscore på hullet, vinner hullet. Eksempel Spiller 1 og 2 representerer lag A og spiller 3 og 4 representerer lag B. På hull 1 scorer spillerne slik: Spiller 1 får netto 4 slag Spiller 2 får netto 5 slag Spiller 3 får netto 6 slag Spiller 4 får netto 5 slag. Den beste nettoscore på Lag A (som er spiller 1 sin score) er bedre enn den beste nettoscore på lag B (som er spiller 4 sin score), og lag A vinner dermed hull 1 og er én opp i matchen! Foursome match I Foursome slår vi sammen de to spillernes spillehandicap, deretter deler vi det på 2. oss et spillehandicap for laget. Eksempel Lag A har spillehandicap 16 og lag B har spillehandicap 11. Her er differansen 5 slag. Spiller A får dermed fem slag på spiller B. Disse fem slagene skal fordeles på hullene med indeks 1-5 ifølge scorekortet.

23 Program for Midtnorsk Junior Cup 2012 Lørdag Oppmøte og gjenomgang av program, spilleformer og så videre Innspillsrunde for begge lagene En enkel matbit og trekning av four-ball matchene Shotgunstart four-ball matcher Trekning av foursome og singelmatcher Søndag Shotgunstart foursome matcher Lunsj Shotgunstart singlematcher Avslutning og premieutdeling Laguttak og trekning Hvert lag har en kapteinsgruppe som velger hvem som spiller sammen. Disse navnene noteres ekker vi hvilke par/spillere som skal møtes, gutter for seg og jenter for seg (gutter og jenter spiller samme turnering). Lykke til alle sammen!

Midtnorsk Juniorgolf 2011. Aktivitetstilbud for Juniorer i Midt-Norge 2011

Midtnorsk Juniorgolf 2011. Aktivitetstilbud for Juniorer i Midt-Norge 2011 Aktivitetstilbud for Juniorer i Midt-Norge 2011 Turneringsområde Midt-Norge Turneringsområde Midt-Norge består av klubbene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag. Hva skjer innenfor turneringsområdene?

Detaljer

Midtnorsk Junior Cup 2011

Midtnorsk Junior Cup 2011 Midtnorsk Junior Cup 2011 Trøndelag vs. Møre og Romsdal Byneset 2011 Midtnorsk Junior Cup Byneset 2011 Fourball Match Lag Resultat Lag Resultat Sum fourball Foursome Sum Foursome Single 7 Trøndelag Møre

Detaljer

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Ladies Tour 2013 Bakgrunn NGF innførte begrepet Ladies Tour i 1998. Det har siden blitt attraktivt å arrangere Ladies Tour og både nye og etablerte spillere kan delta, samtidig som det sosiale spiller

Detaljer

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Ladies Tour 2014 Bakgrunn Norges Golfforbund (NGF) innførte Ladies Tour i 1998, og den har siden blitt arrangert i litt ulike varianter. Ladies Tour er en lavterskelturnering for jenter og kvinner, hvor

Detaljer

Titleist Tour 2014 Race to Frederikshavn

Titleist Tour 2014 Race to Frederikshavn Titleist Tour 2014 Race to Frederikshavn Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Nytt i 2014... 2 Generelt... 2 Spill og bestemmelser... 2 Spilleformer... 2 Baneoppsett og banelengder... 2 Informasjon om den

Detaljer

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen Agenda Komiteen 2012 Treningstider og avgifter for juniorene sesongen 2012 Juniorturneringer nytt fra NGF Juniorturneringer i vårt turneringsområde Barn og Golf Gi oss gjerne tilbakemelding Kan sendes

Detaljer

Lag-NM junior (jenter og gutter)

Lag-NM junior (jenter og gutter) LagNM junior (jenter og gutter) Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM for junior arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen

Detaljer

Nordea Pairs 2015. Endelig tid for å planlegge Norges største golfturnering igjen!

Nordea Pairs 2015. Endelig tid for å planlegge Norges største golfturnering igjen! Nordea Pairs 2015 Endelig tid for å planlegge Norges største golfturnering igjen! I fjor satte vi rekord, med 3 800 deltagere, fordelt på 122 klubber. Visste du forresten at Nordea Pairs har blitt arrangert

Detaljer

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Lag NM / Seriesystemet for damer og herrer 2014 Generelt Lag NM og seriesystemet arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene. Målsetningen med Lag NM er å kåre Norges beste klubblag for damer og

Detaljer

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling LagNM Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene og er forbundsturneringer. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen med LagNM

Detaljer

Lag-NM junior. Turneringsbestemmelser 2017

Lag-NM junior. Turneringsbestemmelser 2017 Turneringsbestemmelser 2017 Generelt... 2 Arrangørklubber... 2 Hvem kan delta i LagNM junior... 2 Spill og bestemmelser... 3 Spilleform og antall runder... 3 Baneoppsett... 3 Informasjon om turneringen...

Detaljer

Srixon Tour 1 - jenter 54 hull slagspill (36+18). Jenter U15 Kat. 2: Titleist Tour OoM 2016 U15

Srixon Tour 1 - jenter 54 hull slagspill (36+18). Jenter U15 Kat. 2: Titleist Tour OoM 2016 U15 Terminliste med spilledatoer, baner, påmeldingsfrister og annen viktig spillinformasjon finner du i GolfBox. For beskrivelse av forkortelser, ord og uttrykk, se siste side. Srixon Tour 1 - jenter Jenter

Detaljer

Endring i turneringsstruktur

Endring i turneringsstruktur Oslo, 11. november 2010 Endring i turneringsstruktur Bakgrunn: Det ble i 2009 fremmet et forslag til Golftinget om økt junioralder i Norge. Dette forslaget ble omarbeidet, med et bredere fokus, og resultatet

Detaljer

Turneringsbestemmelser 2015

Turneringsbestemmelser 2015 Turneringsbestemmelser 2015 Nyheter i 2015 - To aldersinndelte klasser, spillere som fyller 13-15 år og 16-19 år i 2015. - Sesongen består av tre perioder: turnering 1-3, 4-6 og 7-8. - Spillere re-rankes

Detaljer

Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer)

Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer) Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer) Innhold 0.0 Innledning... 2 1.0 Krav til klubbene... 3 2.0 Serieoppsettet/spilleformat... 3

Detaljer

Lag-NM damer og herrer

Lag-NM damer og herrer Turneringsbestemmelser 2017 Generelt... 2 Arrangørklubber... 2 Hvem kan delta i LagNM... 2 Spill og bestemmelser... 3 Spilleform og antall runder... 3 Baneoppsett... 3 Informasjon om turneringen... 3 Påmeldingsfrist

Detaljer

SPILLER INFO. Drammen GK OG Norges Golfforbund LAG NM JUNIOR 2015. Turneringskomite: HD:Bernt Kristoffersen

SPILLER INFO. Drammen GK OG Norges Golfforbund LAG NM JUNIOR 2015. Turneringskomite: HD:Bernt Kristoffersen SPILLER INFO Drammen GK OG Norges Golfforbund ØNSKER VELKOMMEN TIL LAG NM JUNIOR 2015 Turneringskomite: TD: Kay R. Harlem, TL: Hans Petter Nilsen HD:Bernt Kristoffersen tlf: 905 65 737, epost: k.harlem@getmail.no

Detaljer

Klubbserien 2016 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon

Klubbserien 2016 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon Klubbserien 2016 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon Pr. 17. februar (med forbehold om endringer) Innhold 0.0 Innledning... 2 1.0 Viktige forutsetninger... 3 2.0 Serieoppsettet/spilleformat...

Detaljer

Klubbserien 2014 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 1. februar 2014 (med forbehold om endringer)

Klubbserien 2014 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 1. februar 2014 (med forbehold om endringer) Klubbserien 2014 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 1. februar 2014 (med forbehold om endringer) Innhold Endringer fra pilotsesongen 2013:... 2 0.0 Innledning... 3 1.0 Krav til klubbene... 4 2.0

Detaljer

Turneringsopplegg for fremtiden, anbefalinger fra faggruppe turnering

Turneringsopplegg for fremtiden, anbefalinger fra faggruppe turnering Turneringsopplegg for fremtiden, anbefalinger fra faggruppe turnering Rolf Bjarne Aune (leder NGFs faggruppe turnering) Kåre Hansen (styremedlem NGF) Mandat (fra Golftinget 2009) Det opprettes en faggruppe

Detaljer

Klubbserien 2017 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon

Klubbserien 2017 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon Klubbserien 2017 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon Pr. 27. februar (med forbehold om endringer) Innhold 0.0 Innledning... 2 1.0 Viktige forutsetninger... 3 2.0 Serieoppsettet/spilleformat...

Detaljer

Terminliste med spilledatoer, baner, påmeldingsfrister og annen viktig spillinformasjon finner du i GolfBox.

Terminliste med spilledatoer, baner, påmeldingsfrister og annen viktig spillinformasjon finner du i GolfBox. Terminliste med spilledatoer, baner, påmeldingsfrister og annen viktig spillinformasjon finner du i GolfBox. Srixon Tour periode 1 i 2018 er turnering 1-3. Srixon Tour periode 2 i 2018 er turnering 4-5.

Detaljer

Spilletyper og spilleformer

Spilletyper og spilleformer Spilletyper og spilleformer Sist endret 22. februar 2012 1.0 Innledning... 2 1.1 Spilletyper... 2 1.2 Spillemåter... 3 1.3 Spilleformer... 3 1.4 Nærmest hullet... 5 1.5 Lengste drive... 5 1.6 Handicapgodtgjørelse

Detaljer

Junior Tour 1. divisjon 2014 - Turneringsbestemmelser

Junior Tour 1. divisjon 2014 - Turneringsbestemmelser Junior Tour 1. divisjon 2014 - Turneringsbestemmelser Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Nytt i 2014... 2 Generelt... 2 Spill og bestemmelser... 3 Spilleformer... 3 Banen... 3 Informasjon om den enkelte

Detaljer

PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET

PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET Drammen GK OG Norges Golfforbund ØNSKER VELKOMMEN TIL LAG NM JUNIOR 2014 Turneringskomite: TD: Kay R. Harlem HD: Arve Josephson TL: Hans Petter Nilsen tlf: 905 65 737,

Detaljer

Velkommen til Pink Cup 2010! Invitasjon til å være med å støtte brystkreftsaken

Velkommen til Pink Cup 2010! Invitasjon til å være med å støtte brystkreftsaken Velkommen til Pink Cup 2010! Invitasjon til å være med å støtte brystkreftsaken Etter to fantastiske år kommer nå år tre av Pink Cup. Kreftforeningen og NGF setter stor pris på entusiasmen som klubbene

Detaljer

Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016

Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016 Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016 Det vises til Utdrag av NSG Turneringsbestemmelser (TB) 2016. De punktene fra TB som er gjengitt eller vist til i dette dokumentet, er angitt enten

Detaljer

EGA Handicap System 2016-2019 kort veiledning for spillere

EGA Handicap System 2016-2019 kort veiledning for spillere EGA Handicap System 2016-2019 kort veiledning for spillere Denne veiledningen til EGA Handicap System 2016-2019 gir deg informasjon om de mest sentrale elementene vedrørende handicapping. Informasjonen

Detaljer

Turneringsbestemmelser Turnering for utviklingshemmede Hauger Golfklubb 3.september 2017

Turneringsbestemmelser Turnering for utviklingshemmede Hauger Golfklubb 3.september 2017 Turneringsbestemmelser Turnering for utviklingshemmede Hauger Golfklubb 3.september 2017 Generell informasjon Turneringen er for golfspillere med utviklingshemning, og settes opp med tre ulike spilleformer

Detaljer

PROGRAM / INFO. Turneringskomite: E-post: Mobil Vidar Launy (TL) vl@launy.no 951 01 514

PROGRAM / INFO. Turneringskomite: E-post: Mobil Vidar Launy (TL) vl@launy.no 951 01 514 PROGRAM / INFO FOR 2.DIV JUNIOR SERIESYSTEMET 2011 KJEKSTAD GOLFKLUBB Turneringskomite: E-post: Mobil Vidar Launy (TL) vl@launy.no 951 01 514 Dommere: Hoveddommer: Kjell Birkelund kbirkelu@online.no 900

Detaljer

Klubbserien 2015 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 25. mars 2015 (med forbehold om endringer)

Klubbserien 2015 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 25. mars 2015 (med forbehold om endringer) Klubbserien 2015 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 25. mars 2015 (med forbehold om endringer) Innhold 0.0 Innledning... 2 1.0 Krav til klubbene... 3 2.0 Serieoppsettet/spilleformat... 3 3.0 Klubblaget...

Detaljer

Turneringsbestemmelser 2017 Golf Grønn Glede Open Asker GK, august 2017 Sist revidert 6.februar 2017

Turneringsbestemmelser 2017 Golf Grønn Glede Open Asker GK, august 2017 Sist revidert 6.februar 2017 Turneringsbestemmelser 2017 Golf Grønn Glede Open Asker GK, 28.-29.august 2017 Sist revidert 6.februar 2017 Generell informasjon I 2017 vil Golf Grønn Glede Open (GGG Open) spilles over to dager med ulike

Detaljer

PROGRAM / I FO FOR 1.DIV JU IOR SERIESYSTEMET 09 KJEKSTAD GOLFKLUBB

PROGRAM / I FO FOR 1.DIV JU IOR SERIESYSTEMET 09 KJEKSTAD GOLFKLUBB PROGRAM / I FO FOR 1.DIV JU IOR SERIESYSTEMET 09 KJEKSTAD GOLFKLUBB Turneringskomite: E-post: Mobil Vidar Launy (TL) avlauny@online.no 951 01 514 John Edgar Nilsen (TD) joh-en@online.no 926 06 386 Eva

Detaljer

Handlingsplan 2008 Sportslig komité

Handlingsplan 2008 Sportslig komité Handlingsplan 2008 Sportslig komité 11. mars 2008 Sportslig komité 2008 Hovedmål og prioriteringer Blant de beste klubbene innefor eget TO Kompetanse, utvikling og engasjement Omdømme Samarbeid internt

Detaljer

Foreldrevett - rytterforbundet

Foreldrevett - rytterforbundet Foreldrevett - rytterforbundet Verdigrunnlaget i Norges Idrettsforbund 9. Januar 2016 Mari Bjone rådgiver utviklingsavdelingen Mål for foredraget Idrettens verdigrunnlag- En bevisstgjøring om hva det betyr

Detaljer

Velkommen til Dommersamling. Quality Hotel Gardermoen 14. mars 2015

Velkommen til Dommersamling. Quality Hotel Gardermoen 14. mars 2015 Velkommen til Dommersamling Quality Hotel Gardermoen 14. mars 2015 Opprop! Svar JA! når du hører at navnet ditt blir ropt opp. Tidsskjema (med fare for forsinkelser i spillet) 10.00 10.10 Velkommen (TW)

Detaljer

Nordea Pairs 2014. Nå er det igjen på tide å planlegge Norges største golfturnering!

Nordea Pairs 2014. Nå er det igjen på tide å planlegge Norges største golfturnering! Nordea Pairs 2014 Nå er det igjen på tide å planlegge Norges største golfturnering! Det er flere spennende nyheter i Nordea Pairs 2014. Med dette ønsker Nordea og NGF at enda flere deltar i klubbenes kvalifiseringer

Detaljer

Vi er en ung klubb hvor det er viktig for oss at, alle føler seg velkomne, og hvor golf er en sport for alle.

Vi er en ung klubb hvor det er viktig for oss at, alle føler seg velkomne, og hvor golf er en sport for alle. JUNIORGOLF 2013 Velkommen til Huseby & Hankø Golfklubb Innholdsfortegnelse: Vi er en ung klubb hvor det er viktig for oss at, alle føler seg velkomne, og hvor golf er en sport for alle. Velkommen side:

Detaljer

Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK

Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK Endelig! Gresset er grønt og vi er i gang. Vi i juniorutvalget er veldig glade for at klubben har mange juniorer som syns det er gøy å spille

Detaljer

Vi er en ung klubb hvor det er viktig for oss at, alle føler seg velkomne, og hvor golf er en sport for alle.

Vi er en ung klubb hvor det er viktig for oss at, alle føler seg velkomne, og hvor golf er en sport for alle. JUNIORGOLF 2012 Velkommen til Huseby & Hankø Golfklubb Innholdsfortegnelse: Vi er en ung klubb hvor det er viktig for oss at, alle føler seg velkomne, og hvor golf er en sport for alle. Velkommen side:

Detaljer

C/D-tour junior Larvik Golfklubb søndag 24. juni 2007 kl 1000

C/D-tour junior Larvik Golfklubb søndag 24. juni 2007 kl 1000 C/D-tour junior søndag 24. juni 2007 kl 1000 Arrangør: Første start: Kl 1000 Spilleform: C-tour Fritzøe Gård Golfbane, 18 hullsbanen: 18 hull slagkonkurranse m/ hcp for klasse A 18 hull stableford for

Detaljer

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

Praktisk informasjon Lag-NM jr 2.divisjon 2015 24. og 25. juni Bjaavann Golfklubb

Praktisk informasjon Lag-NM jr 2.divisjon 2015 24. og 25. juni Bjaavann Golfklubb Praktisk informasjon Lag-NM jr 2.divisjon 2015 24. og 25. juni Bjaavann Golfklubb Avmelding Før og etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning rettes til NGF, turnering@golfforbundet.no. Beskjeder/Informasjon

Detaljer

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Behandlet på Idrettstinget 11. 13. mai 2007. Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august 2007. norges idrettsforbund og

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON

PRAKTISK INFORMASJON PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET 1. DIVISJON 2014 ÅLESUND GOLFKLUBB, 18-20. JULI 2014 TURNERINGSKOMITE: TD Reidar Stølan 960 15 599 Reidar.Stolan@evry.com Turneringsleder Geir Torvik 928 94 347 Geir.Torvik@gk.no

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til Norges Squashforbunds (NSqF) søknad av

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til Norges Squashforbunds (NSqF) søknad av Til: Norges Squashforbund Vår ref: Deres ref: Dato: SF01-30-653224 Oslo, 24.03.2017 Vedr. særskilte regler til Bestemmelser om barneidrett Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)

Detaljer

Juniorgruppen Borre GK 2008. Visjoner og målsettinger. m Arbeidsoppgaver

Juniorgruppen Borre GK 2008. Visjoner og målsettinger. m Arbeidsoppgaver Juniorgruppen Borre GK 2008 Visjoner og målsettinger. m Arbeidsoppgaver Visjon Fremme golfidretten som en av de mest attraktive idretter for ungdom i lokalmiljøet. Jobbe med å få fram elitespillere, samtidig

Detaljer

Praktisk informasjon Lag-NM juli Meland Golfklubb

Praktisk informasjon Lag-NM juli Meland Golfklubb Praktisk informasjon Lag-NM 2016 16. 17. juli Meland Golfklubb Avmelding Før og etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning rettes til NGF, turnering@golfforbundet.no. Beskjeder/Informasjon

Detaljer

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER SENIORPOKALEN og UPPER NINE - KRUSET KAVALER CUP UPPER TEN VINTERPUTTEN SENIORPOKALEN og UPPER NINE - KRUSET Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet

Detaljer

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Behandlet på Idrettstinget 11. 13. mai 2007. Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august 2007. Idrettens barnerettigheter

Detaljer

Praktisk informasjon Lag-NM og 23. juli Onsøy Golfklubb

Praktisk informasjon Lag-NM og 23. juli Onsøy Golfklubb Praktisk informasjon Lag-NM 2017 22. og 23. juli Onsøy Golfklubb Avmelding Før og etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning rettes til NGF, turnering@golfforbundet.no. Golfklubb som trekker

Detaljer

7.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

7.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT 7.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på idrettstinget i 2007 Barn som driver med idrett gjør det fordi de synes det er moro. Sammen med venner får de opplevelser og lærdom

Detaljer

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER SENIORPOKALEN UPPER NINE - KRUSET KAVALER CUP UPPER TEN VINTERPUTTEN SENIORPOKALEN Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet av turneringsåret) Turneringen

Detaljer

Simulator golf og Vinterturnering på e2-treningssenter 2016 / 2017

Simulator golf og Vinterturnering på e2-treningssenter 2016 / 2017 Sandefjord golfklubb - Turneringskomite Simulator golf og Vinterturnering på e2-treningssenter 2016 / 2017 Rune Liverød og Linda Magnusdottir Innhold Simulator spill... 2 Praktisk informasjon... 2 Vinterturnering...

Detaljer

Det er nå mulig å lage "Spiller-Scoreinntasting" i slagspillturneringer med startliste

Det er nå mulig å lage Spiller-Scoreinntasting i slagspillturneringer med startliste Det er nå mulig å lage "Spiller-Scoreinntasting" i slagspillturneringer med startliste Det betyr at spillere i en turnering, via deres smarttelefon, selv kan taste score mens de er ute på banen og spiller.

Detaljer

Velkommen til Titleist Tour 2. til 4. Juli 2012

Velkommen til Titleist Tour 2. til 4. Juli 2012 Velkommen til Titleist Tour 2. til 4. Juli 2012 Titleist Tour er den øverste turneringsserien for juniorer i Norge. Titleist Tour skaper en god arena for utvikling og forbereder spillerne på internasjonal

Detaljer

Instruks for faste komiteer i. Ålesund Golfklubb

Instruks for faste komiteer i. Ålesund Golfklubb Å Instruks for faste komiteer i Ålesund Golfklubb Valgkomite Generelt Valgkomiteen velges av årsmøtet og består av leder og minimum 2 medlemmer og 1 varamann. Medlemmene velges for 2 år om gangen. Ansvarsområder

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010

INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010 Sandefjord 01.11.09 Klubbene INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010 Vinterseriene i Vestfold Fotballkrets skal arrangeres for fjerde gang. Tiltaket har vært en suksess, men vi har hatt enkelte

Detaljer

STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 55 +

STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 55 + STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 55 + SENIORPOKALEN UPPER NINE - KRUSET MATCHPLAY UPPER TEN VINTERPUTTEN Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet av turneringsåret) SENIORPOKALEN

Detaljer

SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER

SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER Innhold Sjekkliste for turneringsleder... 3 Sjekkliste for turneringssekretariat... 5 Sjekkliste for starter... 7 Sjekkliste for forecaddie... 8 Sjekkliste for scorekortmottak...

Detaljer

Barneidrettsbestemmelsene

Barneidrettsbestemmelsene Barneidrettsbestemmelsene NIFs bestemmelser 2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende: a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

2015/2016. Nyheter denne sesongen

2015/2016. Nyheter denne sesongen 2015/2016 Nordland Tournament 1 Svolvær 29.8 6.9 Nordland Tournament 2 Sandnessjøen 10.10 18.10 Nordland Tournament 3 Mo i Rana 7.11 15.11 Nordland Tournament 4 Bodø 15.12 20.12 Nordland Tournament 5 Sortland

Detaljer

BEDRIFTSGOLF BERGEN OPPMANNSBOK 2016

BEDRIFTSGOLF BERGEN OPPMANNSBOK 2016 BEDRIFTSGOLF BERGEN OPPMANNSBOK 2016 Velkommen! Viktig vedr. kamptid Hjemmelaget har ansvar for å booke flight på egen bane innen et tidsrom på 2 uker i hver runde. Match bør spilles i oppsatte uker. Golfutvalget

Detaljer

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2014-11-22 NMK Bardu, NMK Tromsø,

Detaljer

1 Velkommen, sesong 2011.

1 Velkommen, sesong 2011. forside Innholdsfortegnelse forside... 1 1 Velkommen, sesong 2011...3 2 Forventninger... 4 3 Veien til Golf, enklere regler... 5 3.1 Forklaring til LOB-modellen... 6 3.2 Hvordan gradvis etablere handicap

Detaljer

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT 8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på idrettstinget i 2015 I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6 12 år i én eller flere idrettsaktiviteter. Deltagelse i barneidretten

Detaljer

STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 50 +

STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 50 + STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 50 + SENIORPOKALEN MATCHPLAY UPPER TEN VINTERPUTTEN Turnering for herrer over 50 år (Eller som fyller 50 år i løpet av turneringsåret) SENIORPOKALEN Turneringen

Detaljer

6 hull og en pizza. en morsom og enkel golf runde for gutter og jenter i Drøbak Golf Klubb

6 hull og en pizza. en morsom og enkel golf runde for gutter og jenter i Drøbak Golf Klubb 6 hull og en pizza en morsom og enkel golf runde for gutter og jenter i Drøbak Golf Klubb idéen Idéen er basert på en enkel og morsom golfsammenkomst som skal bidra til å fortsette golftrening enten man

Detaljer

Bestemmelser, Langrenn for barn:

Bestemmelser, Langrenn for barn: Gjennomgått, revidert og godkjent på LKs Fagmøte juni 2008. Mindre revisjon Fagmøte juni 2014 Endringer med rød/kursiv Bestemmelser, Langrenn for barn: Disse bestemmelser og retningslinjer gjelder langrenn

Detaljer

Bestemmelser om barneidrett. NGTFs utdypninger og presiseringer av bestemmelser om barneidrett

Bestemmelser om barneidrett. NGTFs utdypninger og presiseringer av bestemmelser om barneidrett Bestemmelser om barneidrett NGTFs utdypninger og presiseringer av bestemmelser om barneidrett Bestemmelse 1 Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Bestemmelse

Detaljer

2016/2017. Nyheter denne sesongen. Antall turneringer og mastersfinale Det spilles 8 delturneringer + mastersfinale

2016/2017. Nyheter denne sesongen. Antall turneringer og mastersfinale Det spilles 8 delturneringer + mastersfinale 2016/2017 Nordland Tournament 1 Sortland 21.8 28.8 Nordland Tournament 2 Mo i Rana 4.10 9.10 Nordland Tournament 3 Svolvær 5.11 13.11 Nordland Tournament 4 Bodø 6.12 11.12 Nordland Tournament 5 Sandnessjøen

Detaljer

EGA Handicap System Stein Jodal

EGA Handicap System Stein Jodal EGA Handicap System 2016 2019 Stein Jodal Hovedforutsetning «Handicapbestemmelsene forutsetter at alle spillere gjør sitt beste for å spille hvert hull i hver handicaptellende runde på så få slag som mulig,

Detaljer

Praktisk informasjon Titleist Tour 2016 21. 22. mai 2016 Larvik Golfklubb

Praktisk informasjon Titleist Tour 2016 21. 22. mai 2016 Larvik Golfklubb Praktisk informasjon Titleist Tour 2016 21. 22. mai 2016 Larvik Golfklubb Avmelding Før påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning gjøres i GolfBox. Etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykninger

Detaljer

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2015-01-05 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms,

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt av Idrettstinget 2007. Revidert av Idrettstinget 2015 Foto: Pixtal, NTB scanpix I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6 12 år i én eller flere

Detaljer

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller «Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad Profesjonell Golfspiller Introduksjon Født 07.10.89 Kommer fra Byneset Begynte å spille golf som 10- åring ved Byneset Golfklubb Nådde 0 i handicap som 15-

Detaljer

Norsk Senior Golf Turneringsbestemmelser 2015 Ajour: 15.01.2015

Norsk Senior Golf Turneringsbestemmelser 2015 Ajour: 15.01.2015 Norsk Senior Golf Turneringsbestemmelser 2015 Ajour: 15.01.2015 Endringer Dato Punkt Tekst 1.0 Generelt 2.0 Senior Tour 3.0 Senior Masters Landsfinale 4.0 Regionmesterskap 5.0 Senior Lagmesterskap 6.0

Detaljer

Det gleder å se at arrangementene forsetter å imponere. Vi håper flere tar steget og ønsker å arrangere turneringer på alle nivåer i 2014.

Det gleder å se at arrangementene forsetter å imponere. Vi håper flere tar steget og ønsker å arrangere turneringer på alle nivåer i 2014. Til medlemsklubber Oslo, 25. Oktober 2013 ARRANGEMENTSKRITERIER FOR NORGESCUP I DISKGOLF 2014 Norgescupturneringene er sanksjonert av DSN under NAIF. DSN står ikke som arrangør av noen konkurranser. Uten

Detaljer

NGFs dommerrapport 2011

NGFs dommerrapport 2011 NGFs dommerrapport 2011 Arrangørklubb: Gjerdrum gk Turneringens navn: Junior tour Dato: f.o.m. t.o.m. 21.08.10 Hoveddommer: Henrik L orange Aspirant: Arild Kristiansen Aspirant: TD: Turneringsleder: Rolf

Detaljer

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS Vi har gleden av å invitere til Ungdomstreff i Østfoldhallen 2013. Litt om Ungdomstreffen: Østfold

Detaljer

Veien til Golf 2015. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse

Veien til Golf 2015. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse Veien til Golf 2015 Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse NGFs VISJON Golf en idrett for alle HOVEDMÅL Flere og bedre golfspillere i sunne klubber VERDIGRUNNLAG Offensiv, ærlig og inkluderende Hva

Detaljer

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden.

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. STATUTTER NCF Vedtatt den 25.05.02 med senere endringer senest av 7. juni 2009. 1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. 2 Regler

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

SPORTSLIG TILBUD SOON GOLFKLUBB JUNIOR 2012

SPORTSLIG TILBUD SOON GOLFKLUBB JUNIOR 2012 SPORTSLIG TILBUD SOON GOLFKLUBB JUNIOR 2012 Soon Golfklubbs har etter de retningslinjer som er beskrevet i Sportslig plan Soon Golfklubbs juniorvirksomhet utarbeidet det sportslige tilbudet for 2012. Tilbudet

Detaljer

Tema. Litt info om gruppene Golfbox påmelding Narvesen tour Merkeprøve (Birdie gruppen) Golfskole Spørsmål

Tema. Litt info om gruppene Golfbox påmelding Narvesen tour Merkeprøve (Birdie gruppen) Golfskole Spørsmål Foreldremøte 2017 Tema Litt info om gruppene Golfbox påmelding Narvesen tour Merkeprøve (Birdie gruppen) Golfskole Spørsmål Navne bytte på gruppene Knøtter bytter til Birdie Mellom bytter til Eagle Bredde

Detaljer

Sportslig Plan. for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016. 17. april 2015. Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle

Sportslig Plan. for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016. 17. april 2015. Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle Sportslig Plan for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016 17. april 2015 Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle Innhold Verdigrunnlag 3 Del 1 - Aktiv livet ut 4 Rekruttere, ivareta, utvikle Del

Detaljer

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Årsmøtet i 2009 gav juniorkomiteen fullmakt til å øke aktiviteten på juniorarbeidet i forhold til tidligere år. Dette innebar bla økte økonomiske rammer. I 2009 ble

Detaljer

Statutter for curling

Statutter for curling Statutter for curling Statutter for Norges Curlingforbund Med endringer vedtatt på forbundstinget i 2017 Vedtatt den 25.05.02 med senere endringer senest av 10. juni 2017 1 Fravikelse av statuttene Styret

Detaljer

Uttakskriterier 2015. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 30.01.2015

Uttakskriterier 2015. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 30.01.2015 Uttakskriterier 2015 BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 30.01.2015 Uttakskriterier 2015 Uttakskriterier 2015 BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon

Detaljer

Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett Vet DU hva som er til MITT beste?? 1 Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett Ledetråd: En åpen og inkluderende idrett Det er

Detaljer

Lag-NM 2013 - Oslo. Informasjon og spilleopplegg VELKOMMEN

Lag-NM 2013 - Oslo. Informasjon og spilleopplegg VELKOMMEN Lag-NM 2013 - Oslo Informasjon og spilleopplegg VELKOMMEN Norges Biljardforbund ønsker alle klubber og spillere velkommen til årets lag-nm i pool. Det er alltid hyggelig å møte så mange av landets spillere

Detaljer

Til alle Regioner Til alle Klubber Asker, april 2017 NTF - CUP Kampene spilles på Askers utebaner.

Til alle Regioner Til alle Klubber Asker, april 2017 NTF - CUP Kampene spilles på Askers utebaner. Til alle Regioner Til alle Klubber NTF - CUP 2017. Kampene spilles på Askers utebaner. 26. juni - 28. juni spilles piker u12 og gutter u12 23. juni 25. juni spilles piker u14 og gutter u14 Påmeldingsfrist

Detaljer

Veien til Golf 2014. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse

Veien til Golf 2014. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse Veien til Golf 2014 Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse NGFs VISJON Golf en idrett for alle HOVEDMÅL Flere og bedre golfspillere i sunne klubber VERDIGRUNNLAG Offensiv, ærlig og inkluderende Hva

Detaljer

SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012. lørdag 24. - søndag 25. mars. på Nordtvet Bad

SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012. lørdag 24. - søndag 25. mars. på Nordtvet Bad SK Speed Svømmegruppa SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012 lørdag 24. - søndag 25. mars på Nordtvet Bad Foto: Thomas Lislerud http://www.tlfoto.net Vi fortsetter suksessen fra i fjor med kåring av Dagens

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Praktisk informasjon Lag-NM 2. divisjon juli Solastranden Golfklubb

Praktisk informasjon Lag-NM 2. divisjon juli Solastranden Golfklubb Praktisk informasjon Lag-NM 2. divisjon 2017 22. 23. juli Solastranden Golfklubb Avmelding Før og etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning rettes til NGF, turnering@golfforbundet.no. Beskjeder/Informasjon

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på Idrettstinget 2007 2 idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett 3 Idrettens

Detaljer