Turneringsbestemmelser 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Turneringsbestemmelser 2015"

Transkript

1 Turneringsbestemmelser 2015 Nyheter i To aldersinndelte klasser, spillere som fyller år og år i Sesongen består av tre perioder: turnering 1-3, 4-6 og Spillere re-rankes mot nivået under (Titleist Kvaltour) etter periode 1 og 2. - Kun J19 og G19 teller på WAGR (nye regler fra WAGR). Generelt Titleist Tour (TT) er forbundsturneringer for juniorer og er en turneringsserie arrangert i samarbeid mellom NGF og golfklubbene. TT inkluderer NM for Juniorer, og turneringene teller på verdensrankingen for amatører (WAGR) i klassene J19 og G19. TT er åpen for jenter og gutter født (13-19 år i 2015) og spilles i klasser inndelt etter kjønn og alder, med totalt ca. 24 jenter og totalt ca. 54 gutter, om ikke annet er bestemt. Handicapgrensene for å spille Titleist Tour er EGA turneringshandicap maks. 12,0 for jenter og maks 8,0 for gutter. Disse handicapgrensene gjelder i tillegg til kvalifiseringsprinsippene (resultater og ranking). Spill og bestemmelser Turneringen spilles etter: - Golfreglene - NGFs generelle turneringsbestemmelser - NGFs Regelkort - EGA Handicap System - NIFs bestemmelser om doping 12 - NIFs bestemmelser om barneidrett - NIFs straffebestemmelser 11 - Lokale regler Spilleformer Årets TT består av én matchspillturnering og syv slagspillturneringer (hvorav én slagspillturnering som spilles med kun tre køller og putter). TT spilles enten over to dager (36+18 hull) eller over tre dager ( hull) og alltid uten handicap. Det er ikke cut i noen av turneringene. Baneoppsett og banelengder Eldste klasser spiller, hvis praktisk mulig, en bane som er inntil ca m for gutter. Jentene en bane som er ca. 750 m kortere enn for guttene. Yngste klasser spiller, hvis praktisk mulig, en bane som er inntil ca m for gutter og inntil ca for jenter. Hvis praktisk mulig skal banen settes opp handicaptellende (dette gjelder slagspillrundene, unntatt «tre køller og putter» turneringen). Pr. 17. mars 2015 Side 1 av 16 Med forbehold om endringer

2 Dersom det ikke finnes en slope for ovennevnte baneoppsett benytter TD en «justeringstabell» fra USGA for å beregne ny bane- og slopeverdi for et handicaptellende baneoppsettet. Klasseinndeling Jenter år (J15): Jenter år (J19): Gutter år (G15): Gutter år (G19): ca. 9 spillere ca. 15 spillere ca. 12 spillere ca. 39 spillere Dersom én av jenteklassene ikke fylles opp, fylles den andre jenteklassen opp tilsvarende. Det samme med guttene. Dersom ingen av jenteklassene fylles opp fylles eldste gutteklasse opp tilsvarende. En jente U15 med EGA turneringshandicap 1,5 eller lavere og en gutt U15 med EGA turneringshandicap 0,0 eller lavere kan etter søknad fra spillerens trener delta i eldste klasse. En slik søknad sendes til senest innen påmeldingsfristen for aktuell turnering. Dersom en slik U15 spiller ikke beholder plassen sin i eldste klasse ved re-ranking plasseres hun/han i U15 i neste periode. Informasjon om den enkelte delturnering Informasjon om den enkelte turnering er oppsettet i GolfBox. Senest fire uker før hver turnering skal arrangørklubben, på sine hjemmesider, informere om praktiske opplysninger vedrørende turneringen, etter mal fra NGF. Dette er opplysninger som bestilling av starttid for innspill, overnattingsmuligheter (spillerhotell) og kontaktinformasjon til turneringsleder. Kontaktinformasjon For å skape bedre informasjonsflyt mellom spiller og arrangør må alle spillere på Titleist Tour krysse av dette punktet ved påmelding, til hver turnering. Spillere som ikke krysser av for å gi arrangøren tilgang til sine kontaktopplysninger kan ikke forvente å bli kontaktet ved innkalling av reserver eller annen viktig turneringsinformasjon. NGF forholder seg til kontaktinformasjon som spilleren selv har registrert i GolfBox. Påmelding Det er spillerens ansvar å melde seg på innen påmeldingsfristen. Selv om en spiller er usikker på om man kommer med eller ikke, er det viktig å melde seg på innen påmeldingsfristen. Kanskje man kommer med likevel. Påmeldinger etter påmeldingsfristens utløp eller påmeldinger gjort på annen måte enn i GolfBox, godtas ikke, unntatt: Unntak: Hvis startfeltet ikke er fullt og det ikke er reserveliste når deltagerlisten er satt opp, eller hvis det blir ledige plasser i startfeltet og det ikke er spillere på reserveliste, kan NGF åpne for påmeldinger etter påmeldingsfristen for å fylle opp ledige plasser i startfeltet. Pr. 17. mars 2015 Side 2 av 16 Med forbehold om endringer

3 Dette gjøres da på følgende måte: 1) Melding legges ut på TT sine Facebook sider 2) Spillere som oppfyller kvalifiseringsprinsippene, men som ikke er påmeldt innen påmeldingsfristen, kan melde seg på ved å sende en e-post til Da gjelder prinsippet «først til mølla». 3) Spillere som får muligheten til å melde seg på etter påmeldingsfristen kan ikke forvente å komme med i turneringen. Deltagerliste og informasjon til spillerne Når påmeldingsfristen er gått ut setter NGF opp deltagerlisten i GolfBox (normalt i løpet av påfølgende virkedag). Da mottar også alle spillerne som i første omgang har kommet med i turneringen (på deltagerlisten) en e-post med informasjon om at de har kommet med i turneringen og det opplyses om fristen for å bekrefte deltagelse (betale startkontingenten). Informasjonen sendes til den e-post adressen som er angitt i spillerens profil i GolfBox. Det er mulig for foreldre å motta samme e-post ved oppsett i personlig profil i GolfBox. Deltagerliste + eventuell reserveliste publiseres også på Titleist Tour sine hjemmesider under Disse oppdateres etter behov. Bekrefte deltagelse (betale startkontingenten) Alle spillere på deltagerlisten må bekrefte at de stiller i turneringen ved å betale startkontingenten gjennom GolfBox innen en oppgitt frist. Det åpnes for å betale startkontingenten først når deltagerlisten er satt opp i GolfBox (og etter at spillerne på deltagerlisten har fått e-post med informasjon). Spillere som ikke bekrefter at de stiller i turneringen (betaler startkontingenten) innen oppgitt frist strykes normalt fra deltagerlisten og erstattes av spillere på reservelisten. Reserver Påmeldte spillere som ikke er godt nok rangert til å komme med på deltagerlisten i første omgang, kommer på en reserveliste. Spillere som står på reserveliste vil motta en e-post med informasjon. Når en spiller på deltagerlisten strykes, kontaktes første reserve gjennom e-post med tilbud om å spille turneringen. Reserven må så raskt som mulig bekrefte om han/hun tar plassen eller ikke. Reserveliste settes opp rangert etter TT Rankingliste hvis ikke annet er angitt. Ved delte plasseringer på OoM rangeres spillerne etter antall 1. plasser, 2. plasser, 3. plasser osv. Hvis fortsatt likt rangeres spillerne etter loddtrekning. NGF forholder seg til spillerens kontaktinformasjon som oppgitt i GolfBox. NGF oppfordrer sterkt til at alle spillere åpner for at arrangør har tilgang til spillerens kontaktinformasjon i GolfBox. Dette gjør det mye enklere å komme i kontakt med reservene. Spillere som ikke gir arrangøren tilgang til kontaktinformasjon kan ikke forvente å bli kontaktet med reservelisteinnkalling eller annen viktig turneringsinformasjon. Dersom arrangøren ikke får Pr. 17. mars 2015 Side 3 av 16 Med forbehold om endringer

4 svar ved første henvendelse, gis en tidsfrist for tilbakemelding. Dersom arrangøren fortsatt ikke får svar vil plassen gå videre til neste spiller på listen. Avmelding/Strykning Hvis en påmeldt spiller eller en spiller på deltagerlisten likevel ikke kan delta i turneringen må han/hun meddele dette, som følger: Før påmeldingsfristens utløp: avmelding/strykning gjøres av spilleren selv i GolfBox. Etter påmeldingsfristens utløp (når mulighet for påmelding/avmelding i GolfBox er stengt) skal avmelding/strykning rettes til NGF på e-post til Enhver spiller som meldes av/strykes erstattes av spiller fra reservelisten for klassen, uavhengig av fra hvilken kategori eller kvote en spiller er strøket fra. Spiller på deltagerlisten som meldes av/strykes etter påmeldingsfristens utløp faktureres startkontingenten, unntatt når spilleren kan dokumentere sykdom/skade med legeerklæring sendt NGF på e-post til eller dersom spilleren kommer inn i turneringer på høyere nivå, som spilles samtidig. Når en spiller som står oppført på reserveliste vet at han/hun ikke kommer til å spille uansett, selv ved ledig plass i startfeltet, oppfordres han/hun å stryke seg fra reservelisten ved å sende e-post til Da ser andre reserver at de rykker oppover på reservelisten. Startkontingent Startkontingent på Titleist Tour er kr. 650,- og skal betales gjennom GolfBox innen oppgitt frist. Alle spillere på deltagerlisten, og alle spillere som kommer inn på deltagerlisten etter hvert, mottar en e-post med informasjon om når fristen er. Stand-by reserve Spillere som står oppført på reservelisten, og som ikke er kontaktet før startliste foreligger, kan ta kontakt med turneringsleder for å stille opp tidlig på turneringsdagen som stand by reserve for å satse på no show eller sene strykninger. Stand by reserver rangeres etter plassering på reservelisten. Innspill Det er fritt innspill for spillere på deltagerlisten, fortrinnsvis dagen før første runde. Startrekkefølge og trekning I runde 1 og 2 seedes spillerne etter nivå innen hver klasse. Runde 3 trekkes alltid etter klassevis lederballprinsipp. Det startes normalt fra hull 1 og 10 i alle 3 rundene. I runde 3 starter nederste del av resultatlisten etter runde 2, fra hull 10, og øverste del av resultatlisten etter runde 2 fra hull 1, med en såkalt U- trekning. Pr. 17. mars 2015 Side 4 av 16 Med forbehold om endringer

5 I finalerunden skal tre lederballer med jenter gå etter hverandre og tre lederballer med gutter gå etter hverandre (fletting tre og tre). Lederballene med jenter og lederballene med gutter skal komme inn sist i annenhver turnering. Når jentene kommer inn først skal premieutdelingen starte med jentene, og omvendt når guttene kommer inn først. I finalerunden skal jentene starte først og komme inn først i turnering 1, guttene skal starte først og komme inn først i turnering 2 osv. Startlister Startliste for runde 1 og 2 offentliggjøres normalt to dager før runde 1. Startliste for runde 3 skal offentliggjøres så snart som mulig etter at resultatene fra runde 2 er klare. Startlister skal henges opp på informasjonstavle, samt publiseres i GolfBox. Resultatlister Hvis to eller flere deler førsteplassen, skal det spilles videre en hull for hull play-off for å kåre en vinner. Dette gjelder bare spill om førsteplassen. Øvrige like plasseringer deles. Premielister I tillegg til resultatlisten (som er utgangspunkt for fordeling av Order of Merit poeng) skal det beregnes en premieliste. I denne premielisten skal øvrige like resultater beregnes etter den matematiske metoden (siste 36, 18, 9, 6, 3 og 1 hull). Premiene fordeles etter denne premielisten. NB! Dette vil si at det er én offisiell resultatliste hvor like resultater er delt, og det er en egen premieliste hvor like resultater er rangert matematisk. Fordeling av Order of Merit poeng Det spilles uten cut og alle plasseringer teller på OoM. Vinnerne av Titleist Tour får inntegning i NGFs Vandrepokal. Wild Cards arrangørklubb Arrangørklubben har inntil ett wild card for jenter (U15 eller U19) og inntil to wild cards for gutter (U15 og/eller U19). Arrangørklubben må senest innen påmeldingsfristen bekrefte ovenfor NGF om den ønsker å benytte arrangør wild cards eller ikke, hvor mange og i hvilke klasser disse vil bli benyttet. NB! Spillernes navn behøver ikke bestemmes før startlisten skal trekkes, men jo før jo bedre. Spillere som arrangørklubben vurderer til arrangør wild card bør meldes på innen påmeldingsfristen. Kanskje de kommer med på bakgrunn av sine resultater. Wild Cards NGF NGF kan gi wild cards til spillere som av godkjente grunner (som opplyst i informasjon om NGF wild cards) ikke oppfyller kvalifiseringsprinsippene. Wild Card må søkes NGF fra spillerens hjemmeklubb på e-post til senest innen påmeldingsfristen. Dersom det er behov for et høyere antall økes startfeltet tilsvarende. Utenlandske spillere NGF kan invitere utenlandske spillere til å delta i turneringer på Titleist Tour. Disse kommer da i tillegg til de norske spillerne, og blir ikke rangert på OoM. Pr. 17. mars 2015 Side 5 av 16 Med forbehold om endringer

6 TT rankingliste, periode 1, 2 og 3 Etter Titleist Tour 1, 3 og 6 blir spillerne fra Titleist Tour OoM satt opp i en nummerert og rangert liste som er basert i OoM, men uten delte plasseringer. Denne listen danner grunnlaget for kvalifisering til turneringer i aktuell periode og vil ikke endres i en periode, men ved re-rank. Spillere som kvalifiserer seg fra Kvaltour til periode 2 og 3 settes øverst på TT rankingsliste, da disse skal inn i kategori 1 i turneringene. Siste spiller som kommer med i den enkelte Titleist Tour turnering vil variere ettersom ikke alle spillere deltar i alle turneringer og det alltid er de beste rangerte påmeldte som får delta. NB! Selv om en spiller står oppført på TT rankingliste og dermed er kvalifisert til en turnering, må han/hun melde seg på til aktuell turnering. Re-ranking Etter Titleist Tour 3 og 6 blir den/de beste spillerne fra Titleist Kvaltour OoM Vest og Øst i respektive klasser re-ranket mot Titleist Tour. Disse får dermed spille turneringene i neste periode på Titleist Tour, forutsatt at de ved påmeldingsfristens utløp ikke har høyere EGA turneringshandicap enn som beskrevet ovenfor. En spiller som re-rankes til Titleist Tour, men som ikke kan spille én eller flere av turneringene i kommende Titleist Tour periode (av andre årsaker enn som beskrevet under NGF Wild Cards), får ikke godskrevet starter til en senere periode/turneringer. Pr. 17. mars 2015 Side 6 av 16 Med forbehold om endringer

7 Kvalifisering til Titleist Tour 2015 Turnering 1 Grand Opening, Sola GK mai 36 hull slagspill (18+18). Utvidet startfelt med totalt 120 spillere NB! Turnering 1 teller ikke på WAGR siden den spilles over 36 hull Jenter Gutter Kat. 1: Titleist Tour OoM 2014* Kat. 2: Junior Tour 1. Div. Vest OoM 2014* 2 3 Junior Tour 1. Div. Øst OoM 2014* 3 7 Kat. 3: Wild Cards - Arrangørklubb NGF. ca. 1 2 Kat. 4: Titleist Tour OoM 2014* til * best rangerte påmeldte De påmeldte spillerne rangert iht. ovenstående plasseres i klassene J15, J19, G15 og G19. Deretter fylles klassene opp etter TT OoM De klassene som ikke er fulle etter TT OoM 2014 fylles opp etter lavere EGA turneringshandicap ved påmeldingsfristens utløp, til følgende antall i hver klasse: J15: ca. 12 spillere J19: ca. 24 spillere G15: ca. 18 spillere G19: ca. 66 spillere Totalt inntil 120 spillere Dersom en jenteklasse ikke fylles opp, fylles den andre jenteklassen opp tilsvarende. Dersom en gutteklasse ikke fylles opp, fylles den andre gutteklassen opp tilsvarende. Dersom det ikke er fullt startfelt (totalt 120 spillere) iht. ovenstående fylles klassene opp etter lavere EGA turneringshandicap i følgende rekkefølge: 1) G19 til full klasse 2) J19 til full klasse 3) G15 til full klasse 4) J15 til full klasse NB! Handicapregistrene til samtlige spillere som kvalifiserer seg etter EGA turneringshandicap blir gjennomgått. Ved tvil rundt en registrert handicaptellende runde vil NGF kontakte spillerens trener, spilleren kan bli nektet start i turneringen og det kan reises disiplinærsak (utestengelse). Klassevise reservelister rangeres etter TT OoM 2014 evt. lavere EGA turneringshandicap Pr. 17. mars 2015 Side 7 av 16 Med forbehold om endringer

8 Turnering 2 Matchspill, Haugesund GK mai Dag 1: 36 hull slagspill kvalifisering. Dag 2 og 3: Totalt tre matchspillrunder i puljer. Se for øvrig eget skriv om spilleoppsettet i denne turneringen. Jenter U15 Jenter U19 Kat. 1: WAGR - 3 Kat. 2: TT Rankingliste, periode 1* 6 11 Kat. 3: Arr. wild card ** (1) (1) NGF wild card (1) (1) Kat. 4: TT Rankingliste, periode 1* til 8 spillere 16 spillere Klassevise reservelister rangeres etter TT Rankingliste, periode 1 Gutter U15 Gutter U19 Kat. 1: WAGR - 3 Kat. 2: TT Rankingliste, periode 1* 8 33 Kat. 3: Arr. wild card ** (2) (2) NGF wild card (2) (2) Kat. 4: TT Rankingliste, periode 1* til 12 spillere 40 spillere Klassevise reservelister rangeres etter TT Rankingliste, periode 1 * best rangerte påmeldte ** Arrangørklubben har totalt inntil ett wild card for jenter og inntil to wild cards for gutter. Pr. 17. mars 2015 Side 8 av 16 Med forbehold om endringer

9 Turnering 3 Moss & Rygge GK juni 54 hull slagspill (36+18) Jenter U15 Jenter U19 Kat. 1: WAGR - 3 Kat. 2: TT Rankingliste, periode 1* 7 10 Kat. 3: Arr. wild card ** (1) (1) NGF wild card ** (1) (1) Kat. 4: TT Rankingliste, periode 1* til 9 spillere 15 spillere Klassevise reservelister rangeres etter TT Rankingliste, periode 1 Gutter U15 Gutter U19 Kat. 1: WAGR - 3 Kat. 2: TT Rankingliste, periode 1* 8 35 Kat. 3: Arr. wild card ** (2) (2) NGF wild card (2) (2) Kat. 4: TT Rankingliste, periode 1* til 12 spillere 42 spillere Klassevise reservelister rangeres etter TT Rankingliste, periode 1 * best rangerte påmeldte ** Arrangørklubben har totalt inntil ett wild card for jenter og inntil to wild cards for gutter. Pr. 17. mars 2015 Side 9 av 16 Med forbehold om endringer

10 Periode 2 (turnering 4-6): Turnering 4 Vestfold GK juni 54 hull slagspill ( ) Jenter U15 Jenter U19 Kat. 1: Kvaltour Vest OoM pr. 15. juni nr. 1 nr. 1 Kvaltour Øst OoM pr. 15. juni nr. 1 nr. 1-2 Kat. 3: TT Rankingliste, periode 2* 5 7 Kat. 4: Arr. wild card ** (1) (1) NGF wild card (1) (1) Kat. 5: TT Rankingliste, periode 2* til 9 spillere 15 spillere Reserveliste rangeres etter TT Rankingliste, periode 2 Gutter U15 Gutter U19 Kat. 1: Kvaltour Vest OoM pr. 15. juni nr. 1 nr. 1-2 Kvaltour Øst OoM pr. 15. juni nr. 1-2 nr. 1-5 Kat. 3: TT Rankingliste, periode 2* 5 28 Kat. 4: Arr. wild card ** (2) (2) NGF wild card (2) (2) Kat. 5: TT Rankingliste, periode 2* til 12 spillere 42 spillere Reserveliste rangeres etter TT Rankingliste, periode 2 * best rangerte påmeldte ** Arrangørklubben har totalt inntil ett wild card for jenter og inntil to wild cards for gutter. Pr. 17. mars 2015 Side 10 av 16 Med forbehold om endringer

11 Turnering 5 Stiklestad GK juli 54 hull slagspill ( ) Jenter U15 Jenter U19 Kat. 1: Kvaltour Vest OoM pr. 15. juni nr. 1 nr. 1 Kvaltour Øst OoM pr. 15. juni nr. 1 nr. 1-2 Kat. 3: TT Rankingliste, periode 2* 5 7 Kat. 4: Arr. wild card ** (1) (1) NGF wild card (1) (1) Kat. 5: TT Rankingliste, periode 2* til 9 spillere 15 spillere Reserveliste rangeres etter TT OoM 2015 pr. 15. juni Gutter U15 Gutter U19 Kat. 1: Kvaltour Vest OoM pr. 15. juni nr. 1 nr. 1-2 Kvaltour Øst OoM pr. 15. juni nr. 1-2 nr. 1-5 Kat. 3: TT Rankingliste, periode 2* 5 28 Kat. 4: Arr. wild card ** (2) (2) NGF wild card (2) (2) Kat. 5: TT Rankingliste, periode 2* til 12 spillere 42 spillere Reserveliste rangeres etter TT Rankingliste, periode 2 * best rangerte påmeldte ** Arrangørklubben har totalt inntil ett wild card for jenter og inntil to wild cards for gutter. Pr. 17. mars 2015 Side 11 av 16 Med forbehold om endringer

12 Turnering 6 NM Junior Oslo GK august 54 hull slagspill ( ) Jenter U15 Jenter U19 Kat. 1: Kvaltour Vest OoM pr. 15. juni nr. 1 nr. 1 Kvaltour Øst OoM pr. 15. juni nr. 1 nr. 1-2 Kat. 3: TT Rankingliste, periode 2* 5 7 Kat. 4: Arr. wild card ** (1) (1) NGF wild card (1) (1) Kat. 5: TT Rankingliste, periode 2* til 9 spillere 15 spillere Reserveliste rangeres etter TT OoM 2015 pr. 15. juni Gutter U15 Gutter U19 Kat. 1: Kvaltour Vest OoM pr. 15. juni nr. 1 nr. 1-2 Kvaltour Øst OoM pr. 15. juni nr. 1-2 nr. 1-5 Kat. 3: TT Rankingliste, periode 2* 5 28 Kat. 4: Arr. wild card ** (2) (2) NGF wild card (2) (2) Kat. 5: TT Rankingliste, periode 2* til 12 spillere 42 spillere Reserveliste rangeres etter TT Rankingliste, periode 2 * best rangerte påmeldte ** Arrangørklubben har totalt inntil ett wild card for jenter og inntil to wild cards for gutter. Pr. 17. mars 2015 Side 12 av 16 Med forbehold om endringer

13 Turnering 7 Tre køller + putter Drøbak GK august 54 hull slagspill (36+18) Jenter U15 Jenter U19 Kat. 1: Kvaltour Vest OoM pr. 10. august nr. 1 nr. 1 Kvaltour Øst OoM pr. 10. august nr. 1 nr. 1-2 Kat. 3: TT Rankingliste, periode 3* 5 7 Kat. 4: Arr. wild card ** (1) (1) NGF wild card (1) (1) Kat. 5: TT Rankingliste, periode 3* til 9 spillere 15 spillere Reserveliste rangeres etter TT OoM 2015 pr. 10. august Gutter U15 Gutter U19 Kat. 1: Kvaltour Vest OoM pr. 10. august nr. 1 nr. 1-2 Kvaltour Øst OoM pr. 10. august nr. 1-2 nr. 1-5 Kat. 3: TT Rankingliste, periode 3* 5 28 Kat. 4: Arr. wild card ** (2) (2) NGF wild card (2) (2) Kat. 5: TT Rankingliste, periode 3* til 12 spillere 42 spillere Reserveliste rangeres etter TT Rankingliste, periode 3 * best rangerte påmeldte ** Arrangørklubben har totalt inntil ett wild card for jenter og inntil to wild cards for gutter. Pr. 17. mars 2015 Side 13 av 16 Med forbehold om endringer

14 Turnering 8 Finale Kragerø GK september 54 hull slagspill ( ) Jenter U15 Jenter U19 Kat. 1: Kvaltour Vest OoM pr. 10. august nr. 1 nr. 1 Kvaltour Øst OoM pr. 10. august nr. 1 nr. 1-2 Kat. 3: TT Rankingliste, periode 3* 5 7 Kat. 4: Arr. wild card ** (1) (1) NGF wild card (1) (1) Kat. 5: TT Rankingliste, periode 3* til 9 spillere 15 spillere Reserveliste rangeres etter TT Rankingliste, periode 3 Gutter U15 Gutter U19 Kat. 1: Kvaltour Vest OoM pr. 10. august nr. 1 nr. 1-2 Kvaltour Øst OoM pr. 10. august nr. 1-2 nr. 1-5 Kat. 3: TT Rankingliste, periode 3* 5 28 Kat. 4: Arr. wild card ** (2) (2) NGF wild card (2) (2) Kat. 5: TT Rankingliste, periode 3* til 12 spillere 42 spillere Reserveliste rangeres etter TT Rankingliste, periode 3 * best rangerte påmeldte ** Arrangørklubben har totalt inntil ett wild card for jenter og inntil to wild cards for gutter. Pr. 17. mars 2015 Side 14 av 16 Med forbehold om endringer

15 Order of Merits På Titleist Tour OoM får en spiller poeng fra plasseringer på både Titleist Tour og Kvaltour. 1. plass på Kvaltour J15 = 7. plass på Titleist Tour J15 1. plass på Kvaltour J19 = 12. plass på Titleist Tour J19 1. plass på Kvaltour G15 = 9. plass på Titleist Tour G15 1. plass på Kvaltour G19 = 35. plass på Titleist Tour G15 Spillere som re-rankes etter en periode på Kvaltour opp til neste periode på Titleist Tour starter dermed sin periode på Titleist Tour med et antall poeng spilt inn på Kvaltour. Pr. 17. mars 2015 Side 15 av 16 Med forbehold om endringer

16 Forklaring til ovennevnte kategorier: Verdensranking for amatører år (WAGR) Tre best rangerte og påmeldte spillerne (16-19 år) ved påmeldingsfristens utløp. Rangering hentes fra World Amateur Golf Ranking (WAGR) som utarbeides av R&A. TT Rankingsliste, periode 1, 2 og 3 Best rangerte påmeldte spiller på TT Rankingsliste. En spiller med dårlig plassering på denne listen kan komme med dersom spillere med bedre rangering ikke skal delta. Denne listen er en slags «køliste». Kvaltour Vest/Øst 2015 Et antall etter plassering på respektive Kvaltours OoM for perioden. Wild Cards Inntil et antall. Dersom det ikke er innvilget wild cards går disse plassene til TT Rankingsliste TT Rankingsliste, periode 1, 2 og 3 Benyttes for å fylle opp ledige plasser i klassen For å etablere en nummerert rankingliste vil delte plasseringer på Titleist Tour Order Of Merit rangere spillerne etter antall 1. plasser, 2. plasser, 3. plasser osv. Hvis fortsatt likt rangeres spillerne etter loddtrekning. Ytterligere kriterier for deltagelse i NM Junior I tillegg til å være kvalifisert iht. kvalifiseringsprinsippene, må en spiller som deltar i NM Junior være: a) Norsk statsborger og som er medlem av golfklubb tilsluttet NGF, eller b) Utenlandsk statsborger og som er medlem av golfklubb tilsluttet NGF, og som i tillegg har hatt fast bopel (meldt til Folkeregisteret) i Norge de seneste 12 mnd. før første turneringsdag. NGF forbeholder seg retten til å øke eller begrense antall startende i en klasse eller kategori dersom dette er nødvendig i forhold til spilleform og lokale forhold. Eventuelle endringer vil bli publisert på NGFs hjemmesider og Titleist Tour sin Facebook side snarest mulig og i rimelig tid før aktuell turnering. Pr. 17. mars 2015 Side 16 av 16 Med forbehold om endringer

Titleist Tour 2014 Race to Frederikshavn

Titleist Tour 2014 Race to Frederikshavn Titleist Tour 2014 Race to Frederikshavn Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Nytt i 2014... 2 Generelt... 2 Spill og bestemmelser... 2 Spilleformer... 2 Baneoppsett og banelengder... 2 Informasjon om den

Detaljer

Junior Tour 1. divisjon 2014 - Turneringsbestemmelser

Junior Tour 1. divisjon 2014 - Turneringsbestemmelser Junior Tour 1. divisjon 2014 - Turneringsbestemmelser Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Nytt i 2014... 2 Generelt... 2 Spill og bestemmelser... 3 Spilleformer... 3 Banen... 3 Informasjon om den enkelte

Detaljer

Srixon Tour 1 - jenter 54 hull slagspill (36+18). Jenter U15 Kat. 2: Titleist Tour OoM 2016 U15

Srixon Tour 1 - jenter 54 hull slagspill (36+18). Jenter U15 Kat. 2: Titleist Tour OoM 2016 U15 Terminliste med spilledatoer, baner, påmeldingsfrister og annen viktig spillinformasjon finner du i GolfBox. For beskrivelse av forkortelser, ord og uttrykk, se siste side. Srixon Tour 1 - jenter Jenter

Detaljer

Lag-NM junior (jenter og gutter)

Lag-NM junior (jenter og gutter) LagNM junior (jenter og gutter) Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM for junior arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen

Detaljer

Terminliste med spilledatoer, baner, påmeldingsfrister og annen viktig spillinformasjon finner du i GolfBox.

Terminliste med spilledatoer, baner, påmeldingsfrister og annen viktig spillinformasjon finner du i GolfBox. Terminliste med spilledatoer, baner, påmeldingsfrister og annen viktig spillinformasjon finner du i GolfBox. Srixon Tour periode 1 i 2018 er turnering 1-3. Srixon Tour periode 2 i 2018 er turnering 4-5.

Detaljer

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling LagNM Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene og er forbundsturneringer. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen med LagNM

Detaljer

Lag-NM junior. Turneringsbestemmelser 2017

Lag-NM junior. Turneringsbestemmelser 2017 Turneringsbestemmelser 2017 Generelt... 2 Arrangørklubber... 2 Hvem kan delta i LagNM junior... 2 Spill og bestemmelser... 3 Spilleform og antall runder... 3 Baneoppsett... 3 Informasjon om turneringen...

Detaljer

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Lag NM / Seriesystemet for damer og herrer 2014 Generelt Lag NM og seriesystemet arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene. Målsetningen med Lag NM er å kåre Norges beste klubblag for damer og

Detaljer

Lag-NM damer og herrer

Lag-NM damer og herrer Turneringsbestemmelser 2017 Generelt... 2 Arrangørklubber... 2 Hvem kan delta i LagNM... 2 Spill og bestemmelser... 3 Spilleform og antall runder... 3 Baneoppsett... 3 Informasjon om turneringen... 3 Påmeldingsfrist

Detaljer

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Ladies Tour 2013 Bakgrunn NGF innførte begrepet Ladies Tour i 1998. Det har siden blitt attraktivt å arrangere Ladies Tour og både nye og etablerte spillere kan delta, samtidig som det sosiale spiller

Detaljer

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Ladies Tour 2014 Bakgrunn Norges Golfforbund (NGF) innførte Ladies Tour i 1998, og den har siden blitt arrangert i litt ulike varianter. Ladies Tour er en lavterskelturnering for jenter og kvinner, hvor

Detaljer

Nordea Pairs 2015. Endelig tid for å planlegge Norges største golfturnering igjen!

Nordea Pairs 2015. Endelig tid for å planlegge Norges største golfturnering igjen! Nordea Pairs 2015 Endelig tid for å planlegge Norges største golfturnering igjen! I fjor satte vi rekord, med 3 800 deltagere, fordelt på 122 klubber. Visste du forresten at Nordea Pairs har blitt arrangert

Detaljer

SPILLER INFO. Drammen GK OG Norges Golfforbund LAG NM JUNIOR 2015. Turneringskomite: HD:Bernt Kristoffersen

SPILLER INFO. Drammen GK OG Norges Golfforbund LAG NM JUNIOR 2015. Turneringskomite: HD:Bernt Kristoffersen SPILLER INFO Drammen GK OG Norges Golfforbund ØNSKER VELKOMMEN TIL LAG NM JUNIOR 2015 Turneringskomite: TD: Kay R. Harlem, TL: Hans Petter Nilsen HD:Bernt Kristoffersen tlf: 905 65 737, epost: k.harlem@getmail.no

Detaljer

PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET

PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET Drammen GK OG Norges Golfforbund ØNSKER VELKOMMEN TIL LAG NM JUNIOR 2014 Turneringskomite: TD: Kay R. Harlem HD: Arve Josephson TL: Hans Petter Nilsen tlf: 905 65 737,

Detaljer

Nordea Pairs 2014. Nå er det igjen på tide å planlegge Norges største golfturnering!

Nordea Pairs 2014. Nå er det igjen på tide å planlegge Norges største golfturnering! Nordea Pairs 2014 Nå er det igjen på tide å planlegge Norges største golfturnering! Det er flere spennende nyheter i Nordea Pairs 2014. Med dette ønsker Nordea og NGF at enda flere deltar i klubbenes kvalifiseringer

Detaljer

EGA Handicap System 2016-2019 kort veiledning for spillere

EGA Handicap System 2016-2019 kort veiledning for spillere EGA Handicap System 2016-2019 kort veiledning for spillere Denne veiledningen til EGA Handicap System 2016-2019 gir deg informasjon om de mest sentrale elementene vedrørende handicapping. Informasjonen

Detaljer

Praktisk informasjon Lag-NM og 23. juli Onsøy Golfklubb

Praktisk informasjon Lag-NM og 23. juli Onsøy Golfklubb Praktisk informasjon Lag-NM 2017 22. og 23. juli Onsøy Golfklubb Avmelding Før og etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning rettes til NGF, turnering@golfforbundet.no. Golfklubb som trekker

Detaljer

Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer)

Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer) Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer) Innhold 0.0 Innledning... 2 1.0 Krav til klubbene... 3 2.0 Serieoppsettet/spilleformat... 3

Detaljer

Midtnorsk Juniorgolf 2011. Aktivitetstilbud for Juniorer i Midt-Norge 2011

Midtnorsk Juniorgolf 2011. Aktivitetstilbud for Juniorer i Midt-Norge 2011 Aktivitetstilbud for Juniorer i Midt-Norge 2011 Turneringsområde Midt-Norge Turneringsområde Midt-Norge består av klubbene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag. Hva skjer innenfor turneringsområdene?

Detaljer

Praktisk informasjon Lag-NM juli Meland Golfklubb

Praktisk informasjon Lag-NM juli Meland Golfklubb Praktisk informasjon Lag-NM 2016 16. 17. juli Meland Golfklubb Avmelding Før og etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning rettes til NGF, turnering@golfforbundet.no. Beskjeder/Informasjon

Detaljer

Klubbserien 2017 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon

Klubbserien 2017 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon Klubbserien 2017 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon Pr. 27. februar (med forbehold om endringer) Innhold 0.0 Innledning... 2 1.0 Viktige forutsetninger... 3 2.0 Serieoppsettet/spilleformat...

Detaljer

PROGRAM / INFO. Turneringskomite: E-post: Mobil Vidar Launy (TL) vl@launy.no 951 01 514

PROGRAM / INFO. Turneringskomite: E-post: Mobil Vidar Launy (TL) vl@launy.no 951 01 514 PROGRAM / INFO FOR 2.DIV JUNIOR SERIESYSTEMET 2011 KJEKSTAD GOLFKLUBB Turneringskomite: E-post: Mobil Vidar Launy (TL) vl@launy.no 951 01 514 Dommere: Hoveddommer: Kjell Birkelund kbirkelu@online.no 900

Detaljer

Velkommen til Titleist Tour 2. til 4. Juli 2012

Velkommen til Titleist Tour 2. til 4. Juli 2012 Velkommen til Titleist Tour 2. til 4. Juli 2012 Titleist Tour er den øverste turneringsserien for juniorer i Norge. Titleist Tour skaper en god arena for utvikling og forbereder spillerne på internasjonal

Detaljer

PROGRAM / I FO FOR 1.DIV JU IOR SERIESYSTEMET 09 KJEKSTAD GOLFKLUBB

PROGRAM / I FO FOR 1.DIV JU IOR SERIESYSTEMET 09 KJEKSTAD GOLFKLUBB PROGRAM / I FO FOR 1.DIV JU IOR SERIESYSTEMET 09 KJEKSTAD GOLFKLUBB Turneringskomite: E-post: Mobil Vidar Launy (TL) avlauny@online.no 951 01 514 John Edgar Nilsen (TD) joh-en@online.no 926 06 386 Eva

Detaljer

Praktisk informasjon Titleist Tour 2016 21. 22. mai 2016 Larvik Golfklubb

Praktisk informasjon Titleist Tour 2016 21. 22. mai 2016 Larvik Golfklubb Praktisk informasjon Titleist Tour 2016 21. 22. mai 2016 Larvik Golfklubb Avmelding Før påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning gjøres i GolfBox. Etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykninger

Detaljer

Endring i turneringsstruktur

Endring i turneringsstruktur Oslo, 11. november 2010 Endring i turneringsstruktur Bakgrunn: Det ble i 2009 fremmet et forslag til Golftinget om økt junioralder i Norge. Dette forslaget ble omarbeidet, med et bredere fokus, og resultatet

Detaljer

Praktisk informasjon 4.7 5.7.2015. Gamle Fredrikstad Golfklubb

Praktisk informasjon 4.7 5.7.2015. Gamle Fredrikstad Golfklubb Praktisk informasjon 4.7 5.7.2015 Viktig info: Det er utvidet startfelt med 2 startpuljer, første start kl. 08.00. Turneringen vil bli avsluttet sent søndag Alfabetisk liste: Avmelding Før påmeldingsfristens

Detaljer

Praktisk informasjon Norgescup september Drøbak Golfklubb

Praktisk informasjon Norgescup september Drøbak Golfklubb Praktisk informasjon Norgescup 2016 24. 25. september Drøbak Golfklubb Avmelding Før påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning gjøres i GolfBox. Etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykninger

Detaljer

Praktisk informasjon Lag-NM jr 2.divisjon 2015 24. og 25. juni Bjaavann Golfklubb

Praktisk informasjon Lag-NM jr 2.divisjon 2015 24. og 25. juni Bjaavann Golfklubb Praktisk informasjon Lag-NM jr 2.divisjon 2015 24. og 25. juni Bjaavann Golfklubb Avmelding Før og etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning rettes til NGF, turnering@golfforbundet.no. Beskjeder/Informasjon

Detaljer

Praktisk informasjon Lag-NM 2. divisjon juli Solastranden Golfklubb

Praktisk informasjon Lag-NM 2. divisjon juli Solastranden Golfklubb Praktisk informasjon Lag-NM 2. divisjon 2017 22. 23. juli Solastranden Golfklubb Avmelding Før og etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning rettes til NGF, turnering@golfforbundet.no. Beskjeder/Informasjon

Detaljer

Turneringsbestemmelser 2017 Golf Grønn Glede Open Asker GK, august 2017 Sist revidert 6.februar 2017

Turneringsbestemmelser 2017 Golf Grønn Glede Open Asker GK, august 2017 Sist revidert 6.februar 2017 Turneringsbestemmelser 2017 Golf Grønn Glede Open Asker GK, 28.-29.august 2017 Sist revidert 6.februar 2017 Generell informasjon I 2017 vil Golf Grønn Glede Open (GGG Open) spilles over to dager med ulike

Detaljer

Velkommen til Pink Cup 2010! Invitasjon til å være med å støtte brystkreftsaken

Velkommen til Pink Cup 2010! Invitasjon til å være med å støtte brystkreftsaken Velkommen til Pink Cup 2010! Invitasjon til å være med å støtte brystkreftsaken Etter to fantastiske år kommer nå år tre av Pink Cup. Kreftforeningen og NGF setter stor pris på entusiasmen som klubbene

Detaljer

Midtnorsk Junior Cup 2011

Midtnorsk Junior Cup 2011 Midtnorsk Junior Cup 2011 Trøndelag vs. Møre og Romsdal Byneset 2011 Midtnorsk Junior Cup Byneset 2011 Fourball Match Lag Resultat Lag Resultat Sum fourball Foursome Sum Foursome Single 7 Trøndelag Møre

Detaljer

Klubbserien 2015 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 25. mars 2015 (med forbehold om endringer)

Klubbserien 2015 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 25. mars 2015 (med forbehold om endringer) Klubbserien 2015 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 25. mars 2015 (med forbehold om endringer) Innhold 0.0 Innledning... 2 1.0 Krav til klubbene... 3 2.0 Serieoppsettet/spilleformat... 3 3.0 Klubblaget...

Detaljer

Klubbserien 2014 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 1. februar 2014 (med forbehold om endringer)

Klubbserien 2014 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 1. februar 2014 (med forbehold om endringer) Klubbserien 2014 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 1. februar 2014 (med forbehold om endringer) Innhold Endringer fra pilotsesongen 2013:... 2 0.0 Innledning... 3 1.0 Krav til klubbene... 4 2.0

Detaljer

MELAND GOLFKLUBB 16. OG 17. AUGUST 2014.

MELAND GOLFKLUBB 16. OG 17. AUGUST 2014. MELAND GOLFKLUBB 16. OG 17. AUGUST 2014. Alfabetisk liste: Avmelding Før påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning gjøres i GolfBox. Etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykninger rettes

Detaljer

C/D-tour junior Larvik Golfklubb søndag 24. juni 2007 kl 1000

C/D-tour junior Larvik Golfklubb søndag 24. juni 2007 kl 1000 C/D-tour junior søndag 24. juni 2007 kl 1000 Arrangør: Første start: Kl 1000 Spilleform: C-tour Fritzøe Gård Golfbane, 18 hullsbanen: 18 hull slagkonkurranse m/ hcp for klasse A 18 hull stableford for

Detaljer

Klubbserien 2016 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon

Klubbserien 2016 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon Klubbserien 2016 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon Pr. 17. februar (med forbehold om endringer) Innhold 0.0 Innledning... 2 1.0 Viktige forutsetninger... 3 2.0 Serieoppsettet/spilleformat...

Detaljer

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen Agenda Komiteen 2012 Treningstider og avgifter for juniorene sesongen 2012 Juniorturneringer nytt fra NGF Juniorturneringer i vårt turneringsområde Barn og Golf Gi oss gjerne tilbakemelding Kan sendes

Detaljer

Midt-Norsk Juniorgolf 2012

Midt-Norsk Juniorgolf 2012 Aktivitetstilbud for juniorer i Midt-Norge 2012 27.03.2012 Turneringsområde Midt-Norge Turneringsområde Midt-Norge består av alle golfklubbene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag som er

Detaljer

Turneringsbestemmelser Turnering for utviklingshemmede Hauger Golfklubb 3.september 2017

Turneringsbestemmelser Turnering for utviklingshemmede Hauger Golfklubb 3.september 2017 Turneringsbestemmelser Turnering for utviklingshemmede Hauger Golfklubb 3.september 2017 Generell informasjon Turneringen er for golfspillere med utviklingshemning, og settes opp med tre ulike spilleformer

Detaljer

Generelle turneringsbestemmelser 2017, og generelle turneringsbestemmelser for forbundsturneringer 2017

Generelle turneringsbestemmelser 2017, og generelle turneringsbestemmelser for forbundsturneringer 2017 Generelle turneringsbestemmelser 2017, og generelle turneringsbestemmelser for forbundsturneringer 2017 Vedtatt av NGFs styre 21. januar 2017 Forord I følge regel 33-1 skal turneringsledelsen fastsette

Detaljer

EGA Handicap System Stein Jodal

EGA Handicap System Stein Jodal EGA Handicap System 2016 2019 Stein Jodal Hovedforutsetning «Handicapbestemmelsene forutsetter at alle spillere gjør sitt beste for å spille hvert hull i hver handicaptellende runde på så få slag som mulig,

Detaljer

STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 55 +

STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 55 + STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 55 + SENIORPOKALEN UPPER NINE - KRUSET MATCHPLAY UPPER TEN VINTERPUTTEN Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet av turneringsåret) SENIORPOKALEN

Detaljer

Norgescup hurtigløp består av en serie internasjonale konkurranser som arrangeres etter følgende regler:

Norgescup hurtigløp består av en serie internasjonale konkurranser som arrangeres etter følgende regler: 1 KLASSEINNDELING OG DISTANSER 1.1 Internasjonale stevner Norgescup hurtigløp består av en serie internasjonale konkurranser som arrangeres etter følgende regler: 1.2 Klasser/distanser Det konkurreres

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON

PRAKTISK INFORMASJON PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET 1. DIVISJON 2014 ÅLESUND GOLFKLUBB, 18-20. JULI 2014 TURNERINGSKOMITE: TD Reidar Stølan 960 15 599 Reidar.Stolan@evry.com Turneringsleder Geir Torvik 928 94 347 Geir.Torvik@gk.no

Detaljer

2016/2017. Nyheter denne sesongen. Antall turneringer og mastersfinale Det spilles 8 delturneringer + mastersfinale

2016/2017. Nyheter denne sesongen. Antall turneringer og mastersfinale Det spilles 8 delturneringer + mastersfinale 2016/2017 Nordland Tournament 1 Sortland 21.8 28.8 Nordland Tournament 2 Mo i Rana 4.10 9.10 Nordland Tournament 3 Svolvær 5.11 13.11 Nordland Tournament 4 Bodø 6.12 11.12 Nordland Tournament 5 Sandnessjøen

Detaljer

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER SENIORPOKALEN og UPPER NINE - KRUSET KAVALER CUP UPPER TEN VINTERPUTTEN SENIORPOKALEN og UPPER NINE - KRUSET Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet

Detaljer

NGFs generelle turneringsbestemmelser og NGFs generelle turneringsbestemmelser for forbundsturneringer

NGFs generelle turneringsbestemmelser og NGFs generelle turneringsbestemmelser for forbundsturneringer NGFs generelle turneringsbestemmelser og NGFs generelle turneringsbestemmelser for forbundsturneringer Sist revidert 20. mars 2015 Forord I henhold til Regel 33-1 skal turneringsledelsen fastsette turneringsbestemmelser

Detaljer

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden.

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. STATUTTER NCF Vedtatt den 25.05.02 med senere endringer senest av 7. juni 2009. 1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. 2 Regler

Detaljer

INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010

INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010 Sandefjord 01.11.09 Klubbene INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010 Vinterseriene i Vestfold Fotballkrets skal arrangeres for fjerde gang. Tiltaket har vært en suksess, men vi har hatt enkelte

Detaljer

Det er nå mulig å lage "Spiller-Scoreinntasting" i slagspillturneringer med startliste

Det er nå mulig å lage Spiller-Scoreinntasting i slagspillturneringer med startliste Det er nå mulig å lage "Spiller-Scoreinntasting" i slagspillturneringer med startliste Det betyr at spillere i en turnering, via deres smarttelefon, selv kan taste score mens de er ute på banen og spiller.

Detaljer

STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 50 +

STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 50 + STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 50 + SENIORPOKALEN MATCHPLAY UPPER TEN VINTERPUTTEN Turnering for herrer over 50 år (Eller som fyller 50 år i løpet av turneringsåret) SENIORPOKALEN Turneringen

Detaljer

2015/2016. Nyheter denne sesongen

2015/2016. Nyheter denne sesongen 2015/2016 Nordland Tournament 1 Svolvær 29.8 6.9 Nordland Tournament 2 Sandnessjøen 10.10 18.10 Nordland Tournament 3 Mo i Rana 7.11 15.11 Nordland Tournament 4 Bodø 15.12 20.12 Nordland Tournament 5 Sortland

Detaljer

PROGRAM NORGESMESTERSKAPET 2010 12.-15. AUGUST

PROGRAM NORGESMESTERSKAPET 2010 12.-15. AUGUST PROGRAM NORGESMESTERSKAPET 2010 12.-15. AUGUST VELKOMMEN TIL BYNESET GOLF Byneset Golf ønsker alle spillere, ledsagere og dommere velkommen til Norgesmesterskapet. Det er en glede for oss å få arrangere

Detaljer

Reglement for Aldersbestemte Klasser

Reglement for Aldersbestemte Klasser Reglement for Aldersbestemte Klasser 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 0.1 Aldersbestemte klasser 4 1.0 Struktur for aldersbestemte klasser 4 1.1 Klasser 4 1.2 Organisering

Detaljer

Velkommen til Dommersamling. Quality Hotel Gardermoen 14. mars 2015

Velkommen til Dommersamling. Quality Hotel Gardermoen 14. mars 2015 Velkommen til Dommersamling Quality Hotel Gardermoen 14. mars 2015 Opprop! Svar JA! når du hører at navnet ditt blir ropt opp. Tidsskjema (med fare for forsinkelser i spillet) 10.00 10.10 Velkommen (TW)

Detaljer

Velkommen 11. 13. juli 2014

Velkommen 11. 13. juli 2014 Velkommen 11. 13. juli 2014 Titleist Tour er den øverste turneringsserien for juniorer i Norge. Titleist Tour skaper en god arena for utvikling og forbereder spillerne på internasjonal turneringsdeltagelse.

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER SENIORPOKALEN UPPER NINE - KRUSET KAVALER CUP UPPER TEN VINTERPUTTEN SENIORPOKALEN Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet av turneringsåret) Turneringen

Detaljer

HVILKEN ROLLE HAR TD,HD OG TL OG SAMARBEID DEM IMELLOM

HVILKEN ROLLE HAR TD,HD OG TL OG SAMARBEID DEM IMELLOM HVILKEN ROLLE HAR TD,HD OG TL OG SAMARBEID DEM IMELLOM DEFINISJONER Tournament Director (TD) Hoveddommer (HD) Dommer Turneringsleder (TL) TOURNAMENT DIRECTOR (TD) Oppnevnes av NGF til nasjonale forbundsturneringer.

Detaljer

SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER

SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER Innhold Sjekkliste for turneringsleder... 3 Sjekkliste for turneringssekretariat... 5 Sjekkliste for starter... 7 Sjekkliste for forecaddie... 8 Sjekkliste for scorekortmottak...

Detaljer

Det gleder å se at arrangementene forsetter å imponere. Vi håper flere tar steget og ønsker å arrangere turneringer på alle nivåer i 2014.

Det gleder å se at arrangementene forsetter å imponere. Vi håper flere tar steget og ønsker å arrangere turneringer på alle nivåer i 2014. Til medlemsklubber Oslo, 25. Oktober 2013 ARRANGEMENTSKRITERIER FOR NORGESCUP I DISKGOLF 2014 Norgescupturneringene er sanksjonert av DSN under NAIF. DSN står ikke som arrangør av noen konkurranser. Uten

Detaljer

NGF-Nytt. Klubbhandicap -54. Lag-NM / Seriesystemet. Pink Cup Nr 5 19.mars Informasjon fra Norges Golfforbund.

NGF-Nytt. Klubbhandicap -54. Lag-NM / Seriesystemet. Pink Cup Nr 5 19.mars Informasjon fra Norges Golfforbund. NGF-Nytt Nr 5 19.mars 2010 Informasjon fra Norges Golfforbund Klubbhandicap -54 På Golftinget ble det vedtatt å innføre klubbhandicap. Dette for at spillere som ennå ikke har oppnådd EGA-handicap (36 eller

Detaljer

NGFs generelle turneringsbestemmelser

NGFs generelle turneringsbestemmelser NGFs generelle turneringsbestemmelser Revidert pr. 25. mars 2014 Forord Turneringsbestemmelser («conditions of competitions») må vedtas før hver enkelt turnering starter, slik at det ikke er noen tvil

Detaljer

NGFs dommerrapport 2011

NGFs dommerrapport 2011 NGFs dommerrapport 2011 Arrangørklubb: Gjerdrum gk Turneringens navn: Junior tour Dato: f.o.m. t.o.m. 21.08.10 Hoveddommer: Henrik L orange Aspirant: Arild Kristiansen Aspirant: TD: Turneringsleder: Rolf

Detaljer

Instruks for faste komiteer i. Ålesund Golfklubb

Instruks for faste komiteer i. Ålesund Golfklubb Å Instruks for faste komiteer i Ålesund Golfklubb Valgkomite Generelt Valgkomiteen velges av årsmøtet og består av leder og minimum 2 medlemmer og 1 varamann. Medlemmene velges for 2 år om gangen. Ansvarsområder

Detaljer

NGFs generelle turneringsbestemmelser

NGFs generelle turneringsbestemmelser NGFs generelle turneringsbestemmelser Revidert pr. 15. mars 2014 Forord Turneringsbestemmelser («conditions of competitions») må vedtas før hver enkelt turnering starter, slik at det ikke er noen tvil

Detaljer

NGFs generelle turneringsbestemmelser 2007 Gjeldende fra 1. januar 2007.

NGFs generelle turneringsbestemmelser 2007 Gjeldende fra 1. januar 2007. NGFs generelle turneringsbestemmelser 2007 Gjeldende fra 1. januar 2007. 1.0 Innledning side 2 1.1 Klubbenes plikt til å arrangere forbundsturneringer side 2 1.2 Kontrakt med baneeier side 3 1.3 Fritt

Detaljer

NGFs generelle turneringsbestemmelser

NGFs generelle turneringsbestemmelser NGFs generelle turneringsbestemmelser Revidert pr. 15. februar 2013 Innholdsfortegnelse 2.0 Innledning... 3 2.1 Klubbenes plikt til å arrangere forbundsturnering... 3 2.2 Klubb med avtale med baneselskap...

Detaljer

NGFs spill og bestemmelser Revidert 31. januar 2010

NGFs spill og bestemmelser Revidert 31. januar 2010 NGFs spill og bestemmelser Revidert 31. januar 2010 Innholdsfortegnelse DEL 1: GENERELT OM SPILLEFORMER OG SPILLETYPER... 3 1.0 Innledning...3 1.1 Spilletyper...3 1.2 Spillemåter...3 1.3 Spilleformer...4

Detaljer

Slik bruker du. Golfkortet

Slik bruker du. Golfkortet Slik bruker du Golfkortet golfkortet Golfkortet forteller hvem du er, hvilken klubb du tilhører samt annen informasjon om deg som golfspiller. Noe er synlig på kortet, mens noe er lagret i magnetstripen.

Detaljer

NGFs Regelkort 2015 Sist revidert 20. mars 2015

NGFs Regelkort 2015 Sist revidert 20. mars 2015 NGFs Regelkort 2015 Sist revidert 20. mars 2015 Del 1 - Lokale regler Følgende lokale regler gjelder i alle forbundsturneringer. Eventuelle tillegg til lokale regler publiseres i forbindelse med den aktuelle

Detaljer

1 Velkommen, sesong 2011.

1 Velkommen, sesong 2011. forside Innholdsfortegnelse forside... 1 1 Velkommen, sesong 2011...3 2 Forventninger... 4 3 Veien til Golf, enklere regler... 5 3.1 Forklaring til LOB-modellen... 6 3.2 Hvordan gradvis etablere handicap

Detaljer

EGA Handicap System. 2012-2015 Stein Jodal

EGA Handicap System. 2012-2015 Stein Jodal EGA Handicap System 2012-2015 Stein Jodal Formålet med handicap Muliggjør for spillere med ulik spillestyrke å spille mot hverandre i handicapturneringer på omtrent like vilkår. Ranking og kvalifiseringskriterier

Detaljer

Asker Svømmeklubb. Trivsel, Trygghet og Fart i vann. Asker Svømmeklubb inviterer til

Asker Svømmeklubb. Trivsel, Trygghet og Fart i vann. Asker Svømmeklubb inviterer til Til svømmeklubbene, Norges svømmeforbund, Akershus svømmekrets. Asker, november 2013 Asker Svømmeklubb inviterer til Risenga svømmehall Asker, fredag 10. til søndag 12. januar 2014 Revidert 26.12.2013,

Detaljer

Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK

Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK Endelig! Gresset er grønt og vi er i gang. Vi i juniorutvalget er veldig glade for at klubben har mange juniorer som syns det er gøy å spille

Detaljer

Spilletyper og spilleformer

Spilletyper og spilleformer Spilletyper og spilleformer Sist endret 22. februar 2012 1.0 Innledning... 2 1.1 Spilletyper... 2 1.2 Spillemåter... 3 1.3 Spilleformer... 3 1.4 Nærmest hullet... 5 1.5 Lengste drive... 5 1.6 Handicapgodtgjørelse

Detaljer

Lørdag 25. april / Søndag 26. april

Lørdag 25. april / Søndag 26. april Lørdag 25. april / Søndag 26. april I Katfosshallen Modum bordtennisklubb ønsker alle velkommen til REGIONSCUP/MESTERSKAP 3 SØR KLASSEINNDELING OBS: Følg med på modumbtk.no for tidsskjema som blir publisert

Detaljer

Info til Hoveddommer

Info til Hoveddommer Info til Hoveddommer Her kommer noen praktiske opplysninger for sesongen 2011 Når sesongen starter Les nøye gjennom dommeroppsettet (på dommerforumet) for å forsikre deg om hvilke turneringer du er satt

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015 Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Bergen Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Handlingsplan 2008 Sportslig komité

Handlingsplan 2008 Sportslig komité Handlingsplan 2008 Sportslig komité 11. mars 2008 Sportslig komité 2008 Hovedmål og prioriteringer Blant de beste klubbene innefor eget TO Kompetanse, utvikling og engasjement Omdømme Samarbeid internt

Detaljer

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller «Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad Profesjonell Golfspiller Introduksjon Født 07.10.89 Kommer fra Byneset Begynte å spille golf som 10- åring ved Byneset Golfklubb Nådde 0 i handicap som 15-

Detaljer

Juniorgruppen Borre GK 2008. Visjoner og målsettinger. m Arbeidsoppgaver

Juniorgruppen Borre GK 2008. Visjoner og målsettinger. m Arbeidsoppgaver Juniorgruppen Borre GK 2008 Visjoner og målsettinger. m Arbeidsoppgaver Visjon Fremme golfidretten som en av de mest attraktive idretter for ungdom i lokalmiljøet. Jobbe med å få fram elitespillere, samtidig

Detaljer

SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012. lørdag 24. - søndag 25. mars. på Nordtvet Bad

SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012. lørdag 24. - søndag 25. mars. på Nordtvet Bad SK Speed Svømmegruppa SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012 lørdag 24. - søndag 25. mars på Nordtvet Bad Foto: Thomas Lislerud http://www.tlfoto.net Vi fortsetter suksessen fra i fjor med kåring av Dagens

Detaljer

Spill- og turneringsbestemmelser. med veiledning. Innledning Sist revidert av NGFs styre 15.02.2003

Spill- og turneringsbestemmelser. med veiledning. Innledning Sist revidert av NGFs styre 15.02.2003 Spill- og turneringsbestemmelser med veiledning 10 Side 78 Side 84 Side 98 Side 100 Side 101 Side 102 Side 103 Side 105 Side 113 Side 114 Side 115 Side 118 Side 121 Side 122 Side 132 Side 133 1 Generelt,

Detaljer

Velkommen til Stiga Norges Cup

Velkommen til Stiga Norges Cup LAKSEVÅG BORDTENNISKLUBB Postboks 68, Kristianborg, 5822 Bergen Mobil 91690364, Otto Bankkonto: 9521.65.15545 E-post: otto.h@laksevagbtk.no Hjemmeside: www.laksevagbtk.no Velkommen til Stiga Norges Cup

Detaljer

Velkommen til Stiga Norges Cup

Velkommen til Stiga Norges Cup Rådalslien 119, 5237 Rådal Mobil 41 66 39 75 Bank konto Nr: 9812.02.79882 E-post: bordtennis@spklheros.com Hjemmeside: spklheros.com Velkommen til Stiga Norges Cup har gleden av å invitere dere til sesongens

Detaljer

Asker Svømmeklubb. Trivsel, Trygghet og Prestasjon i vann. Asker Svømmeklubb inviterer til

Asker Svømmeklubb. Trivsel, Trygghet og Prestasjon i vann. Asker Svømmeklubb inviterer til Til svømmeklubbene, Norges svømmeforbund, Akershus svømmekrets. Asker, oktober 2017 Asker Svømmeklubb inviterer til Holmen svømmehall Asker, fredag 5. til søndag 7. januar 2018 Med NSF s godkjennelse,

Detaljer

1.0 Innledning... 4. 2.0 Norges Golfforbund... 5. 2.1 Turneringsbestemmelser... 5. 2.2 Tournament director... 6. 2.3 Dommere og aspiranter...

1.0 Innledning... 4. 2.0 Norges Golfforbund... 5. 2.1 Turneringsbestemmelser... 5. 2.2 Tournament director... 6. 2.3 Dommere og aspiranter... NGFs turneringsveileder, sist oppdatert feb. 13 Innholdsfortegnelse Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Norges Golfforbund... 5 2.1 Turneringsbestemmelser... 5 2.2 Tournament director... 6 2.3 Dommere og aspiranter...

Detaljer

Asker Svømmeklubb. Trivsel, Trygghet og Fart i vann. Asker Svømmeklubb inviterer til. Risenga svømmehall Asker, fredag 4. til søndag 6.

Asker Svømmeklubb. Trivsel, Trygghet og Fart i vann. Asker Svømmeklubb inviterer til. Risenga svømmehall Asker, fredag 4. til søndag 6. Til svømmeklubbene, Norges svømmeforbund, Akershus svømmekrets. Asker, oktober 2012 Asker Svømmeklubb inviterer til Risenga svømmehall Asker, fredag 4. til søndag 6. januar 2013 Med NSF s godkjennelse,

Detaljer

Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016

Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016 Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016 Det vises til Utdrag av NSG Turneringsbestemmelser (TB) 2016. De punktene fra TB som er gjengitt eller vist til i dette dokumentet, er angitt enten

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel øst 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel øst 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel øst 2016 Sarpsborg 5.-7. februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016 - side 2 Som teknisk arrangør har Sarpsborg IL, svømmegruppa, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Lørdag 6. desember 2014

Lørdag 6. desember 2014 Modum bordtennisklubb inviterer til: Kretsmesterskap Lørdag 6. desember 2014 I Katfosshallen Modum bordtennis har gleden av å arrangere årets kretsmesterskap i Buskerud 2014 KLASSEINNDELING Tidene er veldig

Detaljer

Tema. Litt info om gruppene Golfbox påmelding Narvesen tour Merkeprøve (Birdie gruppen) Golfskole Spørsmål

Tema. Litt info om gruppene Golfbox påmelding Narvesen tour Merkeprøve (Birdie gruppen) Golfskole Spørsmål Foreldremøte 2017 Tema Litt info om gruppene Golfbox påmelding Narvesen tour Merkeprøve (Birdie gruppen) Golfskole Spørsmål Navne bytte på gruppene Knøtter bytter til Birdie Mellom bytter til Eagle Bredde

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer.

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer. SØKNADSSKJEMA for arrangement av cuper og turneringer www.fotball.no/turneringer Inneholder også: - gjeldende regler og retningslinjer for arrangører Norges Fotballforbund Oppdatert januar 2007 Gjeldende

Detaljer

Velkommen til Dommersamling. Quality Hotel Gardermoen 5. mars 2016

Velkommen til Dommersamling. Quality Hotel Gardermoen 5. mars 2016 Velkommen til Dommersamling Quality Hotel Gardermoen 5. mars 2016 Tidsskjema (fare for forsinkelser i spillet) 09.00 09.15 Velkommen 09.15 10.15 Nye golfregler, regelkort, lokale regler 10.15 10.45 Kjøreregler

Detaljer

Norsk Senior Golf Turneringsbestemmelser 2015 Ajour: 15.01.2015

Norsk Senior Golf Turneringsbestemmelser 2015 Ajour: 15.01.2015 Norsk Senior Golf Turneringsbestemmelser 2015 Ajour: 15.01.2015 Endringer Dato Punkt Tekst 1.0 Generelt 2.0 Senior Tour 3.0 Senior Masters Landsfinale 4.0 Regionmesterskap 5.0 Senior Lagmesterskap 6.0

Detaljer

Statutter for curling

Statutter for curling Statutter for curling Statutter for Norges Curlingforbund Med endringer vedtatt på forbundstinget i 2017 Vedtatt den 25.05.02 med senere endringer senest av 10. juni 2017 1 Fravikelse av statuttene Styret

Detaljer

Invitasjon til Stiga Norges Cup

Invitasjon til Stiga Norges Cup LAKSEVÅG BORDTENNISKLUBB Postboks 1440, Oasen, 5828 Bergen Mobil 91690364, Otto Bankkonto: 9521.65.15545 E-post: otto.h@laksevagbtk.no Hjemmeside: www.laksevagbtk.no Invitasjon til Stiga Norges Cup Laksevåg

Detaljer